of 57 /57
Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019 Page 1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popescu Cecilia-Mihaela Adresă(e) Str. Dîmboviţa, Nr. 18, Bloc B20, Ap. 14, Craiova, Dolj, Romania 200670 Telefon(oane) +40 351. 424 782 Mobil: +40.723 165 163 E-mail(uri) [email protected] [email protected] [email protected] Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii 17. 05. 1976 Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Domeniul Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută 2017 Atestat de abilitare nr. 3725 din data de 13.04.2017, la propunerea Consiliului General al CNATDCU din 24. 03. 2017, în domeniul de Studii universitare de doctorat Filologie, cu lucrarea Modalitate, subiectivitate şi universuri discursive în limbile romanice. Componenţa comisiei de abilitare : prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Universitatea „Ovidius” din Constanţa”) Filologie Lingvistică (latină, generală, romanică), Pragmatică IOSUD Universitatea din Craiova. conducere de doctorat 2010-2013 Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale (seria şi numărul 61968/UCV/2013/54) în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste. Filologie”, cu teza „Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică[Le futur et le conditionnel dans les langues romanes. Approche morphosyntaxique et catégorisation sémantique du point de vue diachronique], în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanţat din Fondul Structural European şi Guvernul

Educaţie şi formare - ucv.ro · comparată, psihologie, pedagogie, metodica limbii şi literaturii franceze, metodica limbii şi literaturii latine Universitatea din Craiova, Facultatea

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 1

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Popescu Cecilia-Mihaela

Adresă(e) Str. Dîmboviţa, Nr. 18, Bloc B20, Ap. 14, Craiova, Dolj, Romania – 200670

Telefon(oane) +40 351. 424 782 Mobil: +40.723 165 163

E-mail(uri) [email protected] [email protected]

[email protected]

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 17. 05. 1976

Educaţie şi formare

Perioada Calificarea / diploma obţinută

Domeniul

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada Calificarea / diploma obţinută

2017

Atestat de abilitare nr. 3725 din data de 13.04.2017, la propunerea Consiliului General al CNATDCU din 24. 03. 2017, în domeniul de Studii universitare de doctorat Filologie, cu lucrarea Modalitate, subiectivitate şi universuri discursive în limbile romanice. Componenţa comisiei de abilitare : prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Universitatea „Ovidius” din Constanţa”)

Filologie – Lingvistică (latină, generală, romanică), Pragmatică

IOSUD Universitatea din Craiova.

conducere de doctorat

2010-2013

Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale (seria şi numărul 61968/UCV/2013/54) în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste. Filologie”, cu teza „Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică” [Le futur et le conditionnel dans les langues romanes. Approche morphosyntaxique et catégorisation sémantique du point de vue diachronique], în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanţat din Fondul Structural European şi Guvernul

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 2

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Perioada Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

României. Lingvistică romanică, Istoria limbii române/franceze/italiene/spaniole, Lingvistică generală, Semantică, Pragmatică Universitatea din Craiova în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu Studii postdoctorale

2000-2006 Diplomă de Doctor (seria E, nr. 0001969) în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste. Filologie”, cu teza: Exprimarea potenţialului şi a irealului în latină, franceză şi română, coordonator: prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu; referenţi: prof. univ. dr. Sanda Reinheimer-Rîpeanu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Ileana Oancea (Universitatea de Vest din Timişoara), prof. univ. dr. Katalin Dumitraşcu (Universitatea din Craiova). Distincţia: Magna cum laude Lingvistică generală, lingvistică romanică, istoria limbii române/franceze, morfosintaxa limbii române şi franceze, modalităţi, pragmatică Universitatea din Craiova Studii de Doctorat

1998-1999 Diplomă de Studii aprofundate (seria E, nr. 000727), specializarea: Limba franceză – Contrastivité et didactique du FLÉ Limba franceză, Lingvistică contrastivă, Didactica limbii franceze Universitatea din Craiova Studii aprofundate 1994-1998

Diplomă de Licenţă (seria R, nr. 0036568) în specializarea: Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină. Titlul tezei de licenţă: „Numele de culori în latină, franceză şi română”, coord. conf. univ. dr. Michaela Livescu. Limba şi literatura franceză, limba şi literatura latină, lingvistică generală, literatură comparată, psihologie, pedagogie, metodica limbii şi literaturii franceze, metodica limbii şi literaturii latine

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie

Studii de Licenţă

1996 – 1998 – Şcoala de Jurnalistică, organizată de D.J.T.S.- Dolj, din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în cadrul programului pentru tineret: “Educaţie Permanentă”. 1990 – 1994 1994 – Diplomă de Bacalaureat Şcoala Normală “Ştefan Velovan” (Craiova), Filologie.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 3

Experienţa profesională

Perioada Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi

principale

februarie 2017 – prezent Conferenţiar universitar abilitat (Atestat de abilitare nr. 3725 din data de

13.04.2017) Coordonarea cursurilor şi a laboratoarelor la disciplinele:

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

- Tehnici de redactare (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă (Licenţă)

- Curs opțional A3 – Mod, modalitate, evidențialitate în limba română contemporană (Licenţă, zi și ID)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l‟espace francophone)

- Metalimbaj și terminologie: elementele greco-latine (Master: Traducere și interpretare în context european)

Conducere de doctorat; Curs Școala doctorală „Alexandru Piru”: Variație și schimbare în limbă: matrice tipologice în arealul limbilor romanice Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice şi

clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585 Învățământ supeior februarie 2016 – februarie 2017 Conferenţiar universitar (Decizia nr. nr. 992A/18. 02. 2016; Act adițional nr. 1022A/18. 02. 2016) Coordonarea cursurilor şi a laboratoarelor la disciplinele:

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

- Tehnici de redactare (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opţional (Licenţă)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l‟espace francophone)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei (iniţial), (ulterior la) Departamentul de limbiromanice şi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585 Învăţământ superior martie 2008 – februarie 2016 Lector universitar Coordonarea cursurilor şi a laboratoarelor la disciplinele:

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Lingvistică generală (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 4

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

- Istoria publicităţii (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opţional (Licenţă)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l‟espace francophone)

- Fazele vechi ale limbilor romanice (Master: Limbile romanice în sincronie şi diacronie)

- Neologismele latino – romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea, Master: Receptarea Antichităţii greco-romane în cultura română

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice şi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585

Învăţământ superior

martie 2002 – februarie 2008 Asistent universitar

Activităţi la disciplinele: - Limba latină – limbă veche de profil (curs practic) - Limba latină – Morfologie (seminar) - Limba latină – Sintaxă (seminar) - Limba latină – Lexicologie şi stilistică (seminar) - Cultură şi civilizaţie latină (curs practic) (Master Bologna: Limbile romanice în

sincronie şi diacronie) - Paradigme ale comunicării de masă (seminar) - Istoria publicităţii (seminar) - Imagine personală (seminar) - Comunicare politică (seminar)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585

Învăţământ superior

februarie 1999 – februarie 2002 Preparator universitar

Activităţi la disciplinele: - Limba latină – limbă veche de profil (curs practic) - Limba latină – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latină - Retroversiune (curs practic)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585

Învăţământ superior

septembrie 1998 – februarie 1999

Profesor debutant suplinitor în învăţământul preuniversitar

Activităţi de predare la disciplinele: - Limba şi literatura latină - Limba şi literatura franceză

Şcoala generală Nr. 2 „Traian” – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 5

Aptitudini şi competenţe personale

Capacitate de efort intelectual şi fizic, bun comunicator, tenacitate, eficienţă, bun colaborator, capacitate organizatorică

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză, Italiană, Spaniolă

Autoevaluare

Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceză C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10

Limba engleză B1 9/10 B1 10/10 B1 9/10 B1 9/10 B1 9/10

Limba italiană A2 9/10 A2 10/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10

Limba spaniolă A2 9/10 A2 10/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini

organizatorice

2008 – prezent: Membru în Consiliul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova 2016 – prezent: Prodecan (activitatea de cercetare şi calitatea învăţământului) la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova 2016 – prezent: Membru în Consiliul Cercetării Științifice al Universitaății din Craiova 2018 – prezent: Membru în Consiliul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru”, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. 2016 – prezent: Evaluator UEFISCDI.

Permis(e) de conducere NU

Anexe

Anexa 1: Granturi, proiecte de cercetare – dezvoltare Anexa 2: Stagii de formare în ţară şi în străinătate Anexa 3: Activitatea didactică Anexa 4: Citări / Recenzii / Prezenţa în baze de date / Premii Anexa 5: Alte activităţi Anexa 6: Lista de publicaţii Anexa 7: Participări la colocvii, simpozioane, congrese

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 6

ANEXE

ANEXA 1 - GRANTURI ŞTIINŢIFICE, PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Granturi ştiinţifice obţinute prin competiţie, pe baza unui contract de cercetare

1. Ianuarie 2014 – aprilie 2015 – Director al proiectului cercetare avansată, Reconfigurarea semantică a galicismelor în spaţiul socio-cultural românesc (FROMISEM II), cod 34 C, proiect câştigat în competiţia internă de granturi din cadrul Universităţii din Craiova, valoare 12.000 lei. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/FROMISEM_II.pdf

http://www.ucv.ro/pdf/cercetare/informatii_utile/punctaje_granturi_cercetare_avansata.pdf http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/proiecte-de-cercetare.html

2. 2018- prezent – Membru în Grupul de cercetare – Fraseología del Discurso-en-Interacciñn/ Phraseologie

du Discours-en-Interaction (FRASDI/PHRASDI), Universitatea din Alicate, Spania; coordonator: Mireia López Simó.

3. 2018 – 2019 – Membru (cercetator) în proiectul A Comparative and Transferable Approach to Education for Democratic Citizenship (ACTA) (EY-COP-0028), Proiect de Cooperare, Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor in Romania finantat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014 – 2021, Operator de program Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii profesionale. Director de proiect: conf. univ. dr. Monica Tilea. Decizia nr. 309 CY11. 10. 2018. http://www.eea4edu.ro/cand-coop/

4. 2014 – 2016 – Membru în proiectul internaţional AUF Master « Langue française, didactique et littératures dans l'espace francophone, Director: lect. dr. Camelia Manolescu, Nr. proiect: CE/LL/393/2014 din 05. 12. 2014. Valoare: 20 000 euro.

5. Iulie 2014 – iulie 2015 – Membru în grantul SEE (Scholarships and inter-institutional cooperation in the Higher Education area of Romania, Norway, Iceland and Liechtenstein, Financed by the EEA Financial Mechanism 2009-20140), cu tema New Tools For The Integration Of Transversal Skills In Modern Teaching Practice, director de proiect: Lect. univ. dr. Monica Tilea, valoare: 49.730.000 euro. http://proiecte.ucv.ro/transmod/team.html .

6. 2010-2013 – Membru în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanţat din Fondul Structural European şi Guvernul României. Beneficiar : Universitatea din Craiova. Parteneri : Universitatea din Bucureşti, Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu. Titlul proiectului de cercetare postoctorală: Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică [Le futur et le conditionnel dans les langues romanes. Approche morphosyntaxique et catégorisation sémantique du point de vue diachronique]. POSDRU/89/1.5/S/61968.

777... 2010 – 2011 – Membru în colectivul de cercetare al grantului internaţional Diccionario Concortado de Términos Retñricos y Gramaticales Latinos (DICOTGREL, versión. 2.1), faza a 3-a, finanţat de Ministerul spaniol al Ştiinţei şi Tehnologiei (Ministerio español de Ciencia y Tecnologìa – MICINN), coordonator: prof. univ. dr. Marco Antonio Gutierrez Galindo, profesor de filologie clasică la Universidad del Paìs Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de Filologìa y Geografìa e Historia, Departamento de Estudios Clasìcos.

http://www.ehu.es/p200content/es/contenidos/informacion/gideccon_colaboradores/es_colabora/decotgrel_colaboradores.html ; http://www.latinalexis.com/colaboradores.php

8. 2010 – 2012 – Membru în proiectul internaţional de cercetare, cu tema: “Contatti e mutamento nell'evoluzione di categorie funzionali: teoria e descrizione dal latino alle lingue romanze“ dell‟Unità di ricerca di Bergamo, coordonat de prof. univ. dr. Piera Molinelli, Univerità degli Studi di Bergamo, Facolta di Lingue e Litterature straniere, parte a proiectului PRIN 2008 “Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia linguistica del Mediterraneo” (http://prin2008.miur.it), coordonator naţional prof. dr. Marco Mancini (Università della Tuscia, Viterbo)

9. 2008 – 2011 – Membru în colectivul de cercetare al grantului CNCS : Tipologia imprumuturilor lexicale din limba franceza in limba romana. Fundamente teoretice, dinamica si categorizare semantica (FROMISEM), perioada: 2008-2011, cod CNCSIS 383, director de grant: conf. univ. dr. Daniela Liliana Dincă. (http://www.fromisem.ro/). Valoare : 7.500.000.000, 14.211 RON / 2010 , Nr. contract de finanţare 820 / 19. 01. 2009.

10. 2005 – 2009 – Membru în colectivul de cercetare al grantului CNCS, cu tema: Editarea unor scrieri lingvistice ale lui Ioan Budai-Deleanu. Ediţia modernă a unor scrieri ale lui August Treboniu Laurian, nr.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 7

contract 51 GR / 04. 05. 06, tema 10, cod CNCSIS 199, 16 C, perioada 2006 – 2009 (Act adiţional 65GR/11.02.2008), director de grant: prof. univ. dr. Katalin Dumitraşcu. Valoare grant 30 000 RON.

Granturi finanţate instituţional, individuale, obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare

1. 2017 – 2018 – Proiect de mobilitatea a cercetătorilor finanțat de Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale (FSS), în conformitate cu OM 5052 și Adresa MEN 40660/25.10.2017, proiect aprobat prin adresa MEN 167GP/24.04.2018, POZIȚIA 6: Participare la conferința internațională International Conference on Evidentiality and Modality 2018 (ICEM’18), Facultatea de Filologia, Universidad Complutense, Madrid, 18-22 septembrie 2018. Valoare totală proiect: 10.263,28 lei.

2. 2017 – 2018 – Proiect de mobilitatea a cercetătorilor finanțat de CNCS: PN-III-P1-1.1- MC-2017-2526 : participare la conferința internațională Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS) 2018, care urmează să se desfășoare la École Normale Supérieure de la Paris, în perioada 17-20 ianuarie 2018 (http://lattice.cnrs.fr/lpts/programme.html ), valoare 2.550,75 lei

https://uefiscdi.ro/resource-87557?&wtok=6a1de1f50c4a3f1761721742f51b892bb711836c&wtkps=XY9bCsIwEEX3Mt+2ZhJjxukeRHAF0rQa+og2fSji3u1DEP27XM65w5zY8DOwZhjaogyQOEZEktsNJYEVQ3AWpkQMeVXr+63f+cakiurO68utxaKIyD/U9REVJd5JTDQyOFh8pTeflNplXuJEGAZrr/XhuFZGSJIkNE2gHN1vs5KIWiEqVPOunq39n4OC4ReU4z/ZfHdMlbddmcW+OcddlruQWhf3LhviU9O61JeQvN4=&wchk=bf874847c774dfbc17822ddf1aebc607707ebd2e

3. 2013 – Proiect în parteneriat cu Agenţia Universitară Francofonă (AUF) : Bourse de contribution à manifestations scientifiques accordată de l‟Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), pentru participarea la XXVIII CILPR, Nancy, Franţa.

4. 2009 – Proiect în parteneriat cu Agenţia Universitară Francofonă (AUF) : Bourse de contribution à manifestations scientifiques - participarea la cel de-al 9-lea Colloque international CHRONOS sur le temps, l’aspect et la modalité, co-organizat de Universitatea Paris VII, « Denis Diderot » şi de University of Chicago, Paris, France, 02-04 septembrie, 2009.

5. 2007 – Proiect de mobilitatea a cercetătorilor în parteneriat cu CNCS: Participarea la cel de-al XXV-lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanica (XXV CILPR), organizat de Societatea de Lingvistică Romanică, în valoare de 2.192 lei, cod contract 181.

Alte proiecte

1. 2019 – 2021 - Expert 3 grup țintă (studenți) în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124958 ”Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Stiinte Sociale, Litere si Geografie”.

2. 2018 – 31 mai 2019 – Asistent Manager al proiectului POCU/90/6.13/6.14/106117, “Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA”, ID 106117, perioada: 16. 06.2018 – 31. 08. 2019; Contract individual de muncă cu timp parţial, nr. 12556 A / 15. 06. 2018.

3. Iulie 2018 – Membru (tutore de vizite) în cadrul Proiectului ROSE privind învățământul secundar (SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI), cu titlul: Școala de vară ”Pregătire integrată pentru tranziția la învățământul universitar”. Acord de Grant nr. 5 /SGU/PV/I/06.07.2017; Contract individual de muncă cu timp parţial, nr. 13115A/29.06.2018.

4. 2015 – Membru în proiectul POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”, poziţia: îndrumător stagiu practic (expert termen scurt în cadrul activităţii A.5.1. – „Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică”) – (Contract individual de muncă cu timp parţial, iulie-decembrie 2015).

5. 2015 – Manager al proiectului „Descoperă oraşul în care locuieşti!”, proiect nr. 18783/10.09.2015, aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj, nr. 20/28.01.2015 şi derulat prin intermediul Asociatiei Francofone Association Dimanche şi prin intermediul Universitatii din Craiova (Facultatea de Litere şi Lectoratul Francez), proiect coordonat de Conf. univ. dr. Daniela Dinca (valoarea proiectului 30.000 lei) (Durata: 10 septembrie -31 decembrie 2015).

6. 2014 – Membru în proiectul POSDRU/161/2.1/G/137956 „Facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii a studenților filologi și a celor de la comunicare, prin servicii integrate și inovatoare”, poziţia: îndrumător stagiu practic (expert termen scurt în cadrul activităţii A.5.1. – „Organizarea stagiilor de practică”– noiembrie, decembrie), Nr. contract: 9056A/03.11.2014 – (Contract individual de muncă cu timp parţial, 01. 11. – 31. 12. 2014).

7. 2013 – Manager al proiectului „Invaţă să trăieşti în Europa!”, proiect aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj, nr. 13562/12.09.2013 şi derulat prin intermediul Asociatiei Francofone Association Dimanche şi prin intermediul Universitatii din Craiova (Facultatea de Litere şi Lectoratul Francez), proiect coordonat de Conf. univ. dr. Daniela Dinca (valoarea proiectului 45.000 lei).

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 8

ANEXA 2 – STAGII DE FORMARE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

Stagiu postdoctoral 01-30 septembrie 2012 – Stagiu de documentare postoctorală la Universiteit Gent, Faculty of Arts and

Philosophy, Department of Linguistics, efectuat în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanţat din Fondul Structural European şi Guvernul României. Beneficiar : Universitatea din Craiova. Tutore: prof. dr. Marleen Van Peteghem.

Erasmus Staff Mobility

2019 – Mobilitate Erasmus (Training staff mobility) la Università degli Studi di Bergamo, Italia, 27 mai -01 iunie 2019.

2018 – Mobilitate Erasmus (training staff mobility) la Universidade de Lisboa, Portugalia, 09-16 iunie 2018. 2016 – Mobilitate Erasmus (Teaching staff mobility) la Universtà degli Studi di Modena, Italia, 27 noiembrie

– 04. decembrie 2016.

2015 – Mobilitate Erasmus (training staff mobility) la Universidad de Santiago de Compostela, Spania, 17-24 octombrie 2015.

2015 – Mobilitate Erasmus (training staff mobility) la Universitatea “Sf. Cyril şi Methodius” din Veliko Târnovo, Bulgaria (09. 07. 2015 – 18. 07. 2015).

2014 – Mobilitate Erasmus (training staff mobility) la Universitatea “Sf. Cyril şi Methodius” din Veliko Târnovo, Bulgaria (01. 09. 2014 – 08. 09. 2014).

2009 – Mobilitate Erasmus (training staff mobility) la Université „Denis Diderot”, Paris 7, Franţa (01-11 septembrie, 2009).

Alte stagii de formare/documentare – în străinătate

2019 – Stagiu de documentare la Universitatea din Reykjavik (Islanda), în perioada 06-11 mai 2019, în cadrul proiectului SEE A Comparative and Transferable Approach to Education for Democratic Citizenship (ACTA) (EY-COP-0028), Proiect de Cooperare, Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor in Romania finantat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014 – 2021, Operator de program Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii profesionale. Director de proiect: conf. univ. dr. Monica Tilea. Decizia nr. 309 CY11. 10. 2018. http://www.eea4edu.ro/cand-coop/

2015 – Mobilitate de perfecţionare : Stagiu de formare pentru implementarea unei platforme electronice, realizat în cadrul proiectului Soutien aux formations francophones ou partiellement francophones de niveau master – Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone, REF: CE/LL/393/2014, la Universitatea Galatasaray, Istambul, Turcia, 26 octombrie – 4 noiembrie 2015, coordonator prof. Frédérique Pelletier, responsable du département Français langues étrangères de l‟Université Galatasaray.

2014 – Stagiu de documentare la Universitatea Bifrost, Islanda, efectuat în cadrul grantului SEE (Scholarships and inter-institutional cooperation in the Higher Education area of Romania, Norway, Iceland and Liechtenstein, Financed by the EEA Financial Mechanism 2009-20140), cu tema New Tools For The Integration Of Transversal Skills In Modern Teaching Practice – TRANSMOD, nr. contract 1/11. 07. 2014, perioada 23. 08. 2014 – 30. 08. 2014. http://proiecte.ucv.ro/transmod/team.html

2014 – Bursă de participare la 2e Ecole d'été franco-allemande en étymologie romane, in perioada 30 iunie-4 iulie 2014, organizată de ATILF (Nancy, Franţa), bursă acordată de CNRS (Conseil National de la Recherche Scientifique) cu sprijinul ANR (Agence Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

http://www.atilf.fr/Perso/buchi/telechargement/DERom-Ecole-d%27ete-2014-Participants-Articles.pdf

2011 – Stagiu de documentare la Università degli Studi di Roma Tre, Roma, Italia, efectuat în cadrul proiectului de cercetare cu finanţare CNCS, Tipologia imprumuturilor lexicale din limba franceza in

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 9

limba romana. Fundamente teoretice, dinamica si categorizare semantica (FROMISEM), perioada: 22-29 iulie 2011.

2009 – Participare la stagiul de formare Seconda Scuola estiva di Linguistica e filologia romanza in collaborazione tra la Société de Linguistique Romane e l‟Istituto Italiano di Scienze Umane, Procida (Napoli), Italia, 18-24 iunie 2009.

2002 – Stagiu de cercetare pentru doctoranzi la Universitatea Lille III „Charles de Gaulle”, Franţa, (01. 03. 2002-31. 05. 2002, trei luni).

Stagii de formare/documentare – în ţară

2018 – Participare la Cursul de formare de limba spaniolă desfășurat prin proiectul Dezvoltarea instituțională și eficientizarea procesului de internaționalizare al Universității din Craiova” (INTNL@UCv) - CNFIS-FDI-2018-0220, în cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Universității din Craiova. Director de proiect: prof. univ. dr. Nicu Panea. Perioada de derulare a cursului: 10. 09. 2018 -30. 11. 2018. Durata: 40 de ore de predare și activități practice.

2014 – Participare la whorkshop-ul EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT MANAGEMENT & TEAM BUILDING, organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu European Training Centre Copenhagen, Denmark, în perioada 10-14 iunie 2014.

2013 – Participare la Programul de Formare în Didactica Limbii Franceze (cu modulele: Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii; metode moderne de formare în didactica specialităţii; Metode si tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice). Programul de formare a fost realizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Univ. din Bucureşti, Univ. A.I.Cuza Iaşi, Univ. Babeş Bolyai Cluj Napoca, Univ. Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Univ. 1Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul Proiectului POSDRU87/1.3./S/63709: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă, a didacticienilor din învăţământul superior”, Neptun, 16-22 iunie 2013.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 10

ANEXA 3 – ACTIVITATEA DIDACTICĂ

2017 – prezent

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

- Tehnici de redactare (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă (Licenţă)

- Curs opțional A3 – Mod, modalitate, evidențialitate în limba română contemporană (Licenţă, zi și ID)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone)

- Metalimbaj și terminologie: elementele greco-latine (Master: Traducere și interpretare în context european)

- Variație și schimbare în limbă: matrice tipologice în arealul limbilor romanice (Școala doctorală „Alexandru Piru)

2016 – 2017

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

- Tehnici de redactare (Licenţă)

- Istoria publicităţii (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opţional – Neologismele greco-latine (Licenţă)

- Curs opțional A3 – Mod, modalitate, evidențialitate în limba română contemporană

- Cultură şi civilizaţie antică (Licenţă)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone)

2011 – 2016

- Gramatica comparată a limbilor romanice (Licenţă)

- Lingvistică generală (Licenţă)

- Comunicare verbală (Licenţă)

- Istoria publicităţii (Licenţă)

- Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opţional – Neologismele greco-latine (Licenţă)

- Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură română)

- Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone)

2010-2011 – cursuri magistrale

- Gramatica comparată a limbilor romanice (anul III, sem. I, II, Facultatea de Litere, secţia: Franceză, Română zi şi ID)

- Lingvistică generală (anul I, sem. I Facultatea de Litere, secţia Engleză) - Neologismele latino-romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea (anul II, Master:

Receptarea Antichităţii greco - romane în cultura română) - Limba latină – Morfologie (anul I, Facultatea de Litere, secţia: Română / Filologie clasică).

2009-2010 – cursuri magistrale

- Gramatica comparată a limbilor romanice (anul III, sem. I, II, Facultatea de Litere, secţia: Franceză, Română)

- Lingvistică generală (anul I, sem. I Facultatea de Litere, secţia Engleză) - Fazele vechi ale limbilor romanice (franceza; româna) (anul II, Master Bologna: Limbile romanice în

sincronie şi diacronie, Facultatea de Litere) - Neologismele latino-romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea (anul II, Master:

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 11

Receptarea Antichităţii greco - romane în cultura română) - Limba latină – Morfologie (anul I, Facultatea de Litere, secţia: Franceză, Română / Latină) - Fundamente greco-latine ale terminologie ştiinţifice (facultativ) (anul II, Facultatea de Litere, secţia:

Franceză, Engleză). 2008-2009 – cursuri magistrale

- Lingvistică generală (curs), Litere Severin, secţia: Română / Franceză, Engleză, anul I; - Limba latină – Morfologie (anul I, semestru I, Facultatea de Litere, secţia: Franceză, Română /

Latină) 1999 – 2011 – cursuri practice / seminare

- Limba latină – limbă veche de profil (curs practic), anul I, secţia: Engleză, Franceză; anul II, III Română

- Limba latină – Interpretare de texte / Retroversiune (curs practic), anul I, II, III secţia: Română, Franceză / Latină;

- Limba latină – Morfologie (seminar), anul I, secţia: Română, Franceză / Latină; - Limba latină – Sintaxă (seminar), anul II, secţia: Română, Franceză / Latină; - Limba latină – Lexicologie şi stilistică (seminar), anul III, secţia: Română, Franceză / Latină; - Limba latină (curs practic), Masterat Bologna: Limbile romanice în sincronie şi diacronie, anul I. - Cultură şi civilizaţie latină (curs practic), Masterat Bologna: Limbile romanice în sincronie şi

diacronie, anul II. - Curs (opţional): Neologismele latino – romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea

(seminar), anul IV, secţia: Română, Franceză / Latină; - Neologismele latino – romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea (seminar), Master.

Receptarea Antichităţii greco-romane în cultura română, anul II. - Cultura română de expresie latină (seminar), Master Receptarea Antichităţii greco-romane în cultura

română, anul I. - Gramatica comparată a limbilor romanice, Franceză, anul III şi Română, anul III. - Fazele vechi ale limbilor romanice (franceza; româna) – Master Bologna: Limbile romanice în

sincronie şi diacronie, anul II. - Curs opţional: Stlistica vergiliană (seminar), anul IV, secţia: Română, Franceză / Latină; - Paradigme ale comunicării de masă (seminar), anul IV, secţia: Comunicare şi relaţii publice; - Istoria publicităţii (curs, seminar), anul III, secţia Comunicare şi relaţii publice; - Imagine personală (seminar), anul III, secţia Comunicare şi relaţii publice; - Comunicare politică (seminar), anul III, secţia Comunicare şi relaţii publice.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 12

ANEXA 4 – CITĂRI / RECENZII / PREZENŢA ÎN BAZE DE DATE / PREMII

Citare, menţiune bibliografică 1. 2019 – Prezenţă la p. 10 si p. 64, în Comparative Romance Linguistics Bibliographies: Current Studies in

Romanian Linguistics 1. Comparative Romance Linguistics Bibliographies Volume 66 (2017-2018), autor: Brian Imhoff, realizată de Research for Romance Studies, University of California Berkeley, cu lucrările: p. 26: Daniela Dincă, Mihaela Popescu și Gabriela Scurtu. 2015. La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l'espace socioculturel roumain. Craiova: Editura Universitaria ; p. 37 – Popescu, Cecilia Mihaela. 2017. Evoluția sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizare. În Stanciu Istrate și Răuțu 2017: 624-63 ; p. 37 – Popescu, Cecilia Mihaela. 2018. Essai de typologie dans la classe des marqueurs discursifs de reformulation paraphrastique du roumain actuel. Lingvistică (Anale, Craiova) 40.1-2: 356-373. https://escholarship.org/uc/item/1nv015s3 https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt1nv015s3/qt1nv015s3.pdf?t=po92np&v=lg

2. 2019 – Citată la p. 136 și la bibliografie (p. 141) de Cristina Radu-Golea, în articolul Cercetări privind terminologia cromatică în limba română, apărut în volumul Carmen Banța/ Cristina Radu-Golea (eds.), Actele Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Umaniste şi Sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” Volumul 5 2019 Ediția a V-a STUDII DE LINGVISTICĂ, LITERATURĂ ȘI ANTROPOLOGIE, cu lucrarea: Popescu, Mihaela. 2014. Culorile şi numele de culori în latină şi în limbile romanice. Privire sintetică, părută în Studia linguistica et philologica: in honorem prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria.

3. 2018 – Citată în text (p. 300) și în Bibliografie (p. 322) de Laura Baranzini și Louis de Saussure, în lucrarea, Le futur épistémique en français et en italien : de la modalité à l’évidentialité, apărută în volumul Baranzini, Laura (ed.), Le futur dans les langues romanes, Bern, Peter Lang, 2017, p. 305-322, cu lucrarea POPESCU, M. (2015). Le ‘futur épistémique inférentiel’ dans les langues romanes. Une approche contrastive (domaine: français – espagnol – italien – roumain), publicată în Revue de sémantique et pragmatique no. 38, pp. 59-75.

4. 2018 – Citată de două ori la p. 73 în nota nr. 8 si nota nr. 9, la p. 101 la Bibliografie și la p. 412 la Indicele de autori al volumului, de Hans Kronning (2018), în lucrarea, Epistemic modality and evidentiality in Romance: the Reportive Conditional, apărută în volumul Zlatka Guentchéva (ed.), Epistemic Modalities and Evidentiality in Cross-Linguistic Perspective, volumul 59 din seria Empirical Approaches to Language Typology (coord. Georg Bossong, Bernard Comrie, Kristine Hildebrandt, Jean-Christophe Verstraete), Mouton de Gruyter, p. 69-102, cu lucrarea, Popescu, Mihaela. 2011. Le ‘conditionnel journalistique’ dans le discours mediatique roumain, in Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice, Lingvistică, 1-2 : 226-238. https://books.google.ro/books?id=P5RdDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=popescu&f=false

5. 2018 – Citată de două ori (p. 9, p. 20) în text și la bibliografie (p. 21) de Jean-Daniel Gollut / Joël Zufferey, în articolul « Le statut énonciatif des unités dites “transposées” en discours indirect libre », apărut în SHS Web of Conferences 46, 06006 (2018), Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2018, https://doi.org/10.1051/shsconf/20184606006, cu lucrarea C.M. POPESCU, « Conditionnel ou futur dans le passé ? L‟histoire d‟un marqueur de relation anaphorique », din Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, 123/1, Stuttgart, pp. 12-32, (2013). https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/07/shsconf_cmlf2018_06006.pdf

6. 2018 – Citată în text și la bibliografie de Adriana Stoichițoiu-Ichim, în articolul « Emprunts récents à l‟anglais dans le lexique roumain du vêtement », apărut în La linguistique, nr. 1, vol 54 / 2018, p. 91-108, Presses Universitaires de France https://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2018-1-p-91.html .

7. 2017 – Citată la p. 91 si 105 în text și la bibliografie (p. 110) de Van de Weerd, Jessica & Dendale, Patrick, 2017, în articolul « L‟étude linguistique du conditionnel en français. État des lieux thématique et bibliographie rétrospective (2000-2015) », apărut în Revue de linguistique romane (Revista ISI), tomul 81, nr. 321-322, p. 89-112.

8. 2017 – Citată de Rodica Zafiu, în articolul Epistemic and evidential markers in the rhetorical context of

concession, apărut în Journal of Pragmatics (Revista ISI), vol. 115, 2017, cu lucrarea, Popescu, C.-M.,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 13

2013. Viitorul și condiționalul în limbile romanice, Editura Universității din Craiova.

https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.07.008

9. 2017 – Citată la p. 3 în text și la bibliografie, de Rodica Zafiu, în articolul The auxiliary of the Romanian

conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed

grammaticalization process, apărut în revista Diacronia, nr. 6/30 septembrie 2017, A. 88, p. 1-20, ISSN

2393-1140, cu lucrarea, POPESCU, C.-M., 2013. Viitorul și condiționalul în limbile romanice, Editura

Universității din Craiova. http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/6/A88/en/pdf

10. 2017 – Citată la p. 5 în text și la bibliografie, de Rodica Zafiu, în articolul The auxiliary of the Romanian

conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed

grammaticalization process, apărut în revista Diacronia, nr. 6/30 septembrie 2017, A. 88, p. 1-20, ISSN

2393-1140, cu lucrarea, POPESCU, Mihaela, 2014, „<Viitorul în trecut> în limba română contemporană.

Un punct de vedere semantico-pragmatic”, in Revista de Filología Románica, vol. 31, nr. 1/2014, Madrid,

Ediciones Universidad Complutense de Madrid, p. 111-125,

http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/6/A88/en/pdf

11. 2017 – Citată la p. 80 (Bibliografie) de Luis Unceta Gómez, în articolul Discoursive and Pragmatik

functions of Latin em: Gramaticalization, pragmaticalization, interjectionalization?, aparut in volumul

Camille Denizot and Olga Spevak (eds.), Pragmatic Approaches to Latin and Ancient Greek, John

Benjamin, Publishing Company, cu lucrarea Badescu, Ilona / Popescu, Mihaela (ed.), Studia linguistica et

philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria, 2014.

https://books.google.ro/books?id=FX84DwAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=cecilia+mihaela+popesc

u&source=bl&ots=phz-

tJtqhJ&sig=8UPFDLENKigRh9SaDeZgtwjaMxE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiGo4HQ1fXWAhUEJFA

KHZLICqU4HhDoAQg2MAM#v=onepage&q=cecilia%20mihaela%20popescu&f=false

12. 2017 – Citată în text la p. 1, la p. 3 și la nota 8, și la bibliografie, de Janetta Drăghicescu, în articolul,

Remarques sur le gérondif dans la structure du présomptif en roumain, apărut în volumul Modalité,

temporalité, évidentialité, aspectualité et autres gourmandises linguistiques, editat de L‟Association des

Chercheurs en Linguistique Française (ACLIF), cu lucrarea, Popescu, Mihaela, « La grammaticalisation du

présomptif en roumain », în Revue Roumaine de Linguistique, LIV, 1, p. 133-142.

13. 2017 – Citată de Emilia Oglindă, în articolul, Modalitatea din perspectivă tipologică, apărut în S T U D I A

U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E, 2016, nr.10(100) Seria “Științe umanistice” ISSN 1811-

2668 ISSN, online 2345-1009, p. 21-24, cu lucrarea POPESCU, M.C., Structuri implicite de actualizare a

potenţialului în limba română veche, în Studii şi cercetări lingvistice. Bucureşti, 2007, nr.2, LVIII, p.371-

383. http://ojs.studiamsu.eu/index.php/humanitarian/article/view/715/648

14. 2017 – Citată de Emilia Oglindă, în articolul, Modalitatea din perspectivă tipologică, apărut în S T U D I A

U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E, 2016, nr.10(100) Seria “Științe umanistice” ISSN 1811-

2668 ISSN, online 2345-1009, p. 21-24, cu lucrarea, POPESCU, M. Exprimarea potenţialului şi a irealului

în limba română veche, modernă şi contemporană (subordonatele completive şi atributive), în Analele

Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică, anul XXX, 2008, nr.1-2, p.103-111.

http://ojs.studiamsu.eu/index.php/humanitarian/article/view/715/648

15. 2017 – Citată de Piera Molinelli, în articolul, Tra grammatica e discorso : esiti pragmatici di dum et tum in

latino (la p. 200 şi în bibliografie), apărut în volumul Costăchescu Adriana / Cecilia Mihaela Popescu

(coord.), Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 196-204, cu lucrarea

Popescu, Mihaela, 2014, « Romanian atunci and French alors : functional and discourse

properties », in Ghezzi, Chiara & Molinelli, Piera (éds), 2014, Discourse and Pragmatic Markers from

Latin to the Romance Languages, New York, Oxford University Press, p. 222-236.

https://aisberg.unibg.it/handle/10446/86506#.WYdCaIiGOUk

https://aisberg.unibg.it/retrieve/handle/10446/86506/155966/2017%20Molinelli%20in%20Fest%20Iliescu-

%20Dum%20tum.pdf

16. 2017 – Citată de Ileana Oancea / Luminiţa Vleja, în articolul, Labor omnia vincit improbus (la p. 48 şi la

bibliografie, p. 49), apărut în volumul, Costăchescu Adriana / Cecilia Mihaela Popescu (coord.),

Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 42-49, cu lucrarea, Cecilia Mihaela

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 14

Popescu, 2015, Exprimarea potenţialului şi a irealului în latină, franceză şi română (Teză de doctorat

susţinută în 2006), Craiova, Editura Univeritaria.

17. 2017 – Citată de Gabriela Anca Mic, în articolul, Internationalization of Gastronomic Terminology: a Step

toward Intercultural Communication (p. 325 şi la bibliografie, p. 336), apărut în volumul, Monica Tilea /

Oana Duţă / Alina Resceanu (eds.), Sustainable and Solidary Education. Reflexions and Practices,

Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 321-336, cu lucrarea Popescu, Mihaela, 2012, „Quelques remarques sur

le sémantisme des emprunts roumains au français”, in Scurtu, G. / Dincă, D. (eds.), Typologie des emprunts

lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Craiova,

Universitaria, acessată pe site-ul FROMISEM în data de 26 octombrie 2016.

18. 2017 – Citată în text, la nota 2 (p. 161) şi la bibliografie (p. 165) de Maria Iliescu, în articolul, Les yeux

bruns (en français et en roumain), aparut in volumul Roberta D‟Alessandro, Gabriele Iannàccaro, Diana

Passino, Anna M. Thornton (a cura di), Di tutti i colori. Studi linguistici per Maria Grossmann, Utrecht,

Utrecht University Repository, cu lucrarea „Culori şi nume de culori în latină şi în limbile romanice. Privire

sintetică”, in Badescu, Ilona / Popescu, Mihaela (ed.), Studia linguistica et philologica in honorem Prof.

univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria, 2014, p. 255-269.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02060688/document#page=167.

19. 2017 – Citată de Corina Ştefan (Lungu), în teza de doctorat, Emprunts d’origine française dans la

terminologie médicale roumaine, la p. 19, 22-23 și la bibliografie, cu lucrarea, DILF = Costăchescu,

Adriana / Dincă, Daniela / Dragoste, Ramona / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2009), Dicţionar de

împrumuturi lexicale din limba franceză, Craiova, Editura Universitaria.

20. 2016 – Prezenţa (la pp. 953, 1136, 1186), în The Oxford Guide to the Romance Language, edited by Adam

Ledgeway and Martin Maiden (la OUP), cu articolele POPESCU, Mihaela, 2012, „Le futur, le présomptif

et le conditionnel dans le système verbal du roumain. Hypothèses et hypostases”, in Zafiu, Rodica / Adina

Dragomirescu / Alexandru Nicolae (eds.), LIMBA ROMÂNĂ: DIRECŢII ACTUALE ÎN CERCETAREA

LINGVISTICĂ (I): Gramatică. Fonetică și fonologie. Istoria limbii române, filologie. Actele celui de al 11-

lea COLOCVIU INTERNAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ. (Bucureşti, 9−10

decembrie 2011), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 199 – 208.

https://books.google.ro/books?id=uUlRDAAAQBAJ&pg=PA1136&lpg=PA1136&dq=Conditionnel+ou+f

utur+dans+le+pass%C3%A9?+L%E2%80%99histoire+d%E2%80%99un+marqueur+de+relation+anaphori

que&source=bl&ots=hAZvuu0dVW&sig=WBffumAPJT5rMtvNwsiVyW2LRnw&hl=en&sa=X&ved=0ah

UKEwjXoYvNwtrNAhWJIMAKHXA_DHUQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Conditionnel%20ou%20futur

%20dans%20le%20pass%C3%A9%3F%20L%E2%80%99histoire%20d%E2%80%99un%20marqueur%2

0de%20relation%20anaphorique&f=false

21. 2016 – Prezenţa (la pp. 953, 1136, 1186), în The Oxford Guide to the Romance Languages, edited by Adam

Ledgeway and Martin Maiden (la OUP), cu articolul: POPESCU, Mihaela, 2013 – „Conditionnel ou futur

dans le passé? L‟histoire d‟un marqueur de relation anaphorique”, in Zeitschrift für französische Sprache

und Literatur (ZfSL), vol. 123, nr. 1/2013, Berlin, ISSN 0044-2747, FRANZ STEINER VERLAG

Wiesbaden GMBH, p. 12-32.

https://books.google.ro/books?id=uUlRDAAAQBAJ&pg=PA1136&lpg=PA1136&dq=Conditionnel+ou+f

utur+dans+le+pass%C3%A9?+L%E2%80%99histoire+d%E2%80%99un+marqueur+de+relation+anaphori

que&source=bl&ots=hAZvuu0dVW&sig=WBffumAPJT5rMtvNwsiVyW2LRnw&hl=en&sa=X&ved=0ah

UKEwjXoYvNwtrNAhWJIMAKHXA_DHUQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Conditionnel%20ou%20futur

%20dans%20le%20pass%C3%A9%3F%20L%E2%80%99histoire%20d%E2%80%99un%20marqueur%2

0de%20relation%20anaphorique&f=false

22. 2016 – Citată o dată în text (p.827) şi la bibliografie de Costel Siserman (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, România) și Mihaela Munteanu Siserman (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, România), în articolul Considerații privind denominația medicală, apărut în Ovidiu Felecan (ed.), Proceedings of ICONN 3 (2015), cu lucrarea, Popescu, Mihaela. 2014. Culori şi nume de culori în latină şi limbile romanice. Privire sintetică. În Studia linguistica et philologica. In honorem prof. univ. dr. Michaela Livescu (coord. Ilona Bădescu, Mihaela Popescu),

http://onomasticafelecan.ro/iconn3/proceedings/4_19_Siserman_Costel_ICONN_3.pdf

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 15

23. 2016 – Citată de trei ori în text şi la bibliografie de Victor Celac (Academia Română, Institulul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”), în articolul (în curs de apariţie) Etimologia multiplă în limba română: cadru metodologic şi criterii, comunicare susţinută la ediţia a 16-a a COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ: LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ, LINGVISTICĂ ROMANICĂ (Bucureşti, 25−26 noiembrie 2016), organizat de Departamentul de Lingvistică şi de Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere din Cadrul Univeristăţii din Bucureşti. http://www.unibuc.ro/depts/litere/limba_romana/docs/2016/noi/21_17_49_16PROGRAM.pdf , și în articolul publicat în Anuarul de Lingvistică și Istorie Literară, Tomul LVII / 2017, Nr. Omagial Stelian Dumistrăcel http://www.alil.ro/?page_id=10

24. 2016 – Citată de trei ori în text şi la bibliografie de Elena Siminiciuc, în articolul L’état de

grammaticalisation des formes colloquiales o fi du mode présomptif roumain. Regard diachronique, apărut

în Studii de Lingvistică, nr. 6/2016, p. 143-169, cu lucrarea Popescu, C.-M., 2013. Viitorul si conditionalul

în limbile romanice, Editura Universității, Craiova.

http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/6-2016/abstracts/abstract%20Siminiciuc.pdf http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/6-2016/pdf_uri/Siminiciuc.pdf 25. 2016 – Citată la bibliografie de Elena Siminiciuc, în articolul L’état de grammaticalisation des formes

colloquiales o fi du mode présomptif roumain. Regard diachronique, apărut în Studii de Lingvistică, nr.

6/2016, p. 143-169, cu lucrarea Popescu, C. (2009), « La grammaticalisation du présomptif en roumain »,

Revue Roumaine de Linguistique, LIV/1-2, p.151-160.

http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/6-2016/abstracts/abstract%20Siminiciuc.pdf http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/6-2016/pdf_uri/Siminiciuc.pdf 26. 2016 – Citată de Daniela Dincă / Gabriela Scurtu, în articolul Les emprunts lexicaux roumains au français :

Approche du micro-champ lexical des meubles [pour s’asseoir] apărut în Calvo Rigual, Cesáreo/Minervini, Laura / Thibault, André (éd.) (2016) : Actes du XXVII

e Congrès international de linguistique et de

philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 11 : Linguistique de contact. Nancy, ATILF : http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-11.html, p. 11-24, cu lucrarea Popescu, Mihaela, 2010. « Câteva observaţii cu privire la semantismul unor împrumuturi lexicale de origine franceză din limba română », Analele Universităţii din Craiova. Seria Lingvistică, 32, p. 345-358.

http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-11/CILPR-2013-11-Dinca-Scurtu.pdf . 27. 2016 - Citată de Daniela Dincă / Gabriela Scurtu, în articolul Les emprunts lexicaux roumains au français :

Approche du micro-champ lexical des meubles [pour s’asseoir] apărut în Calvo Rigual, Cesáreo/Minervini, Laura / Thibault, André (éd.) (2016) : Actes du XXVII

e Congrès international de linguistique et de

philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 11 : Linguistique de contact. Nancy, ATILF : http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-11.html, p. 11-24, cu lucrarea Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela, 2010. « Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d‟un projet en cours) », RliR 75, p. 589-604. http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-11/CILPR-2013-11-Dinca-Scurtu.pdf

28. 2016 - Citată de patru ori în text şi la bibliografie de Elena Siminiciuc, în articolul (în curs de publicare), Les sens modaux du présomptif roumain à la lumière d’une étude quantitative de corpus, comunicare prezentată (p. 118 din Book of Abstracts) la conferinţa internaţională CRONOS 12, 15-17 iunie, Caen, Franţa, cu lucrarea Popescu, C.-M., 2013. Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice, Editura Universității, Craiova. http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Book_of_abstracts.pdf

29. 2016 - Citată de patru ori în text şi la bibliografie de Elena Siminiciuc, în articolul (2016), Le présomptif roumain à la lumière d’une étude quantitative de corpus journalistique, in Velinova, M. (éd.), Normes et grammaticalisation : le cas des langues romanes, CU Romanistika, Sofia, cu lucrarea Popescu, C.-M., 2013. Viitorul si conditionalul în limbile romanice, Editura Universității, Craiova. https://libra.unine.ch/Publications/32413

30. 2016 – Citată o dată (p.1) în text şi la bibliografie de Corinne Rossari / Claudia Ricci / Elena Siminiciuc, în articolul La représentation des sens modaux dans trois langues romanes : le français, l’ italien et le roumain. Du qualitatif au quantitatif et retour, aparut in revista Syntaxe et sémantique, cu tema: Entre linguistique et pragmatique, 1/2016 (N° 17), Presses Universitaires de Caen, p. 93-113, cu lucrarea Popescu, C.-M., 2013. Viitorul si conditionalul în limbile romanice, Editura Universității, Craiova.

https://libra.unine.ch/export/DL/Corinne.../31928.pdf http://www.cairn.info/revue-syntaxe-et-semantique-2016-1.htm

31. 2016 – Citată în text şi la Bibliografie de Elena Siminiciuc (Université Neuchâtel/Oxford), în articolul Regard comparatif entre le futur littéraire et le présomptif roumain. Esquisse d’une étude quantitative,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 16

Cambridge Romance Linguistics Seminar, cu lucrarea Mihaela Popescu, 2013, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică, Editura Universitaria, Craiova. http://www.mml.cam.ac.uk/italian/rls/rls44/abstracts44.pdf

32. 2016 – Citată în text (p. 41) şi la Bibliografie (p. 672) de Rodica Zafiu în lucrarea The Syntax of Old Romanian (edited by Gabriela Pană Dindelegan), capitolul 2.1. The Syntax of Moods and Tenses (p. 14-52), Oxford, Oxford University Press, 2016, cu articolul Popescu C-M, (2009), „La grammaticalisation du présomptif en roumain”, apărut în Revue Roumaine de Linguistique 54, 1-2 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 151–160.

https://global.oup.com/academic/product/the-syntax-of-old-romanian-9780198712350?cc=ro&lang=en& https://books.google.ro/books?id=T3KhCwAAQBAJ&pg=PR2&lpg=PR2&dq=The+Syntax+of+Old+Rom

anian&source=bl&ots=Pz0Vxzw7Bq&sig=Hpfn3f0iG9TCe7D-sW02bZUv3Sc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwik3LGi1r_LAhXsCpoKHT3QD70Q6AEILDAD#v=onepage&q=Popescu&f=false

33. 2016 – Citată în text (p. 29) şi la Bibliografie (p. 672) de Rodica Zafiu în lucrarea The Syntax of Old Romanian (edited by Gabriela Pană Dindelegan), subcapitolul 2.1.2.4. The synthetic conditional (or synthetic future) (p. 23-29), Oxford, Oxford University Press, 2016, cu articolul Popescu, M., 2005, „Pe marginea condiţionalului sintetic din româna veche”, apărut în Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Limbi Străine Aplicate, I, 1-2, p. 87-94.

https://global.oup.com/academic/product/the-syntax-of-old-romanian-9780198712350?cc=ro&lang=en& https://books.google.ro/books?id=T3KhCwAAQBAJ&pg=PR2&lpg=PR2&dq=The+Syntax+of+Old+Rom

anian&source=bl&ots=Pz0Vxzw7Bq&sig=Hpfn3f0iG9TCe7D-sW02bZUv3Sc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwik3LGi1r_LAhXsCpoKHT3QD70Q6AEILDAD#v=onepage&q=Popescu&f=false

34. 2016 – Citată în text (p. 28) şi la Bibliografie (p. 672) de Rodica Zafiu în în lucrarea The Syntax of Old Romanian (edited by Gabriela Pană Dindelegan), subcapitolul The verb and its arguments: the root clause, Oxford, Oxford University Press, 2016, cu articolul Popescu, M., 2007, „Sistemul morfo-sintactic al condiţionalului din limba română veche, modernă şi contemporană”, apărut în Analele Univerităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, XXVIII, 1-2, p. 182-195.

https://global.oup.com/academic/product/the-syntax-of-old-romanian-9780198712350?cc=ro&lang=en& https://books.google.ro/books?id=T3KhCwAAQBAJ&pg=PR2&lpg=PR2&dq=The+Syntax+of+Old+Rom

anian&source=bl&ots=Pz0Vxzw7Bq&sig=Hpfn3f0iG9TCe7D-sW02bZUv3Sc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwik3LGi1r_LAhXsCpoKHT3QD70Q6AEILDAD#v=onepage&q=Popescu&f=false

35. 2016 – Citată în text de Alina Resceanu, în articolul (2016), On the History of Words: some etymological and diachronic remarks on degree words in Romanian, in Journal of Humanities, Culture and Social Sciences, vol. 2, no. 1, 2016, Cetatea de Scaun Publishing House, ISSN 2393 – 5960; ISSN – L 2393-5960, pp. 88-100, cu lucrarea Popescu, Cecilia Mihaela. (2007). Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal. [Elements of Latin morphosyntax. The Noun Phrase]. Craiova: Universitaria Publishing House. http://www.journal.faaa.ro/wp-content/uploads/2016/06/2_1_alina_resceanu.pdf

36. 2015 – Prezenţă la p. 10 si p. 64, în Comparative Romance Linguistics Bibliographies, vol. 64 (2015) realizată de Research for Romance Studies, University of California Berkeley http://escholarship.org/uc/item/16r0w71r#page-39

37. 2015 – Citată de două ori de Fl. Sterian în Bibliografia românească de lingvistică: la p. 40, cu lucrarea Les gallicismes du roumain dans le domaine des tissus pour vêtements, AUCLLR, 18, nr. 1, 2014, 197–210 (Daniela Dincă – coautor); la p. 67, cu lucrarea, Remarques sur la sémantique du conditionnel dans les langues romanes, AUC-LLR, 19, nr. 1, 2015, 71–84.

https://www.lingv.ro/images/BIBLIOGRAFIE2015.pdf http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=183

38. 2015 – Citată de Dendale, Patrick, 2015, in Lexicales (édition 13.0). Bibliographie en ligne d'études linguistiques portant sur des unités lexicales et grammaticales du français, cu lucrarea Popescu, Mihaela, 2014, « Romanian atunci and French alors : functional and discourse properties », in Ghezzi, Chiara & Molinelli, Piera (éds), 2014, Discourse and Pragmatic Markers from Latin to the Romance Languages, New York, Oxford University Press, p. 222-236.

http://uahost.uantwerpen.be/lexico/index.html. 39. 2015 – Citată în text şi la Bibliografie de Rodica Zafiu în articolul „Auxiliarul condiţionalului românesc:

argumente semantice şi funcţionale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat”, în curs de apariţie în acad. Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Daniela Rautu (eds.) Actele Simpozionului

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 17

internaţional de lingvistică, ediţia a VI-a, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, 29-30 mai 2015, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, cu lucrarea Mihaela Popescu, 2007, „Sistemul morfo-sintactic al condiţionalului din limba română veche, modernă şi contemporană”, in: Analele Universităţii din Craiova. Ştiinţe Filologice. Lingvistică, XXVIII, 1-2, p. 182-195

40. 2015 – Citată în text şi la Bibliografie de Rodica Zafiu în articolul „Auxiliarul condiţionalului românesc: argumente semantice şi funcţionale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat”, în curs de apariţie în acad. Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Daniela Rautu (eds.) Actele Simpozionului internaţional de lingvistică, ediţia a VI-a, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, 29-30 mai 2015, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, cu lucrarea Mihaela Popescu, 2013, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică, Editura Universitaria, Craiova.

41. 2015 – Citată de 3 ori în text şi la bibliografie de Corinne Rossari / Claudia Ricci / Elena Siminiciuc, în articolul Les valeurs rhétoriques du futur en français, italien et roumain, în curs de apariţie în L. Baranzini et L. de Saussure, J.P. Sanchez Mendez, Le futur dans les langues romanes, Berne, Peter Lang, cu lucrarea Popescu, C.-M., 2013. Viitorul si conditionalul în limbile romanice, Editura Universității, Craiova.

42. 2015 – Citată în text şi la Bibliografie de José Manuel González Calvo (Universidad de Extremadura) în articolul Algunos casos de adopciñn, adaptaciñn y distorsiñn de galicismos en la literatura espaðola, comunicare plenară susţinută la XII Congreso Internacional Traducciñn, Texto e Interferencias. «La traducción humanìstico-literaria y otras modalidades de traducción especializada», în curs de apariţie (2016) în Actas del Congreso, cu lucrarea Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2015), La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain, Craiova, Editura Universitaria.

http://www.uco.es/congresotraduccion/index.php?sec=programa 43. 2015 – Citată în text (p. 209, p. 210) şi la Bibliografie (p. 213) de Daniela Dincă în articolul „Les faux-amis

à l'épreuve du temps et de l'espace”, în Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XIX, nr. 1, ISSN 1224-8150, p. 203-2014, cu lucrarea Les emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaire », in Revue Roumaine de Linguistique LVIII, 2: 153 -168.

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lrl/online_journal/Anale_franceza_2015.pdf#page=203 44. 2014 – Prezenţă în Comparative Romance Linguistics Bibliographies, vol. 63 (2014) realizată de Research

for Romance Studies, University of California Berkeley, https://escholarship.org/uc/item/8198x7p6#page-18

45. 2014 – Citată de două ori la p. 70 în text şi la p. 90 la Bibliografie, de Hans Kronning (2014), în lucrarea Pour une linguistique contrastive variationnelle: le conditionnel épistémique d'emprunt en français, en italien et en espagnol, apărută în Helland H. P. et Melklenborg Salvesen Ch. (dir.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Oslo: Novus Forlag, pp. 67–90, cu lucrarea, Popescu, Mihaela. 2011. Le ‘conditionnel journalistique’ dans le discours mediatique roumain, in Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice, Lingvistică, 1-2 : 226-238. Google Scholar https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning/publication/281640833_Pour_une_linguistique_contrastive_variationnelle_le_conditionnel_epistemique_d%27%27emprunt%27_en_francais_en_italien_et_en_espagnol/links/57223d2108aef9c00b7c636d/Pour-une-linguistique-contrastive-variationnelle-le-conditionnel-epistemique-demprunt-en-francais-en-italien-et-en-espagnol.pdf

46. 2014 – Citată de patru ori de Fl. Sterian în Bibliografia românească de lingvistică: la p. 50, cu lucrarea, DINCĂ, DANIELA, POPESCU, MIHAELA, Dictionary of French Borrowings – DILF (Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză). A Short Presentation, ConsILR – 10, 2014, 115–124; la p. 69, cu lucrarea POPESCU, MIHAELA, Notes sur l’étymologie et la morphosyntaxe des formes de futur et de conditionnel dans les langues romanes, AUC, 35, nr. 1–2, 2013, 124–135; la p. 69, cu lucrarea POPESCU, MIHAELA, Quelques remarques sur la sémantique des tiroirs canoniques du futur dans les langues romanes, AUC-LLR, 17, nr. 1, 2013, 184–193; la p. 70, cu recenzia, POPESCU, MIHAELA, Maria Iliescu, Varia Romanica. Universaux linguistiques, analyse du discours et caractère variationnel de la Romania, Berlin, Frank&Timme Verlag (Verlag für wissenschaftliche Literatur), colecţia Romanistik, 2013, 389 p., AUC, 35, nr. 1–2, 2013, 377–379;

https://www.lingv.ro/images/BIBLIOGRAFIE2014.pdf http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=183

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 18

47. 2014 – Citată la p. 161 în text şi la p. 170 la Bibliografie, de Gabriela Scurtu în articolul Un cas de synonymie stylistique: roum. Cenuşiu et Gri, publicat în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul 36, nr. 1-2/2014, p. 161-171 cu articolul „Culori şi nume de culori în latină şi în limbile romanice. Privire sintetică”, in Badescu, Ilona / Popescu, Mihaela (ed.), Studia linguistica et philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 255-269.

48. 2014 – Citată de Adriana Stoichiţoiu Ichim în articolul L’influence française sur le vocabulaire des termes chromatiques du roumain contemporain, cu articolul: Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela, „Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d‟un projet en cours)”, apărută în Revue de Linguistique Romane, Tome 74, Nr. 295-296, Strasbourg, 2010, p. 589-604, ISSN 0035-1458, p. 589 – 604.

http://www.atilf.fr/cilpr2013/programme/resumes/353f4b894650bb6c0637275a585a0ae2.pdf (în curs de apariţie)

49. 2014 – Citată de Adriana Stoichiţoiu Ichim în articolul L’influence française sur le vocabulaire des termes chromatiques du roumain contemporain, cu lucrarea: Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Dragoste, Ramona / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela; Dincă, Daniela / Scurtu, Gabriela (eds.), Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Craiova, Editura Universitaria.

http://www.atilf.fr/cilpr2013/programme/resumes/353f4b894650bb6c0637275a585a0ae2.pdf (în curs de apariţie)

50. 2013 – Citată de Kronning, Hans, in articolul "Il condizionale epistemico di attribuzione in italiano." apărut în La lingua italiana 9.9 (2013): p. 125-142, cu lucrarea Popescu, Mihaela. 2011. Le ‘conditionnel journalistique’ dans le discours mediatique roumain, in Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice, Lingvistică, 1-2 : 226-238.

51. 2013 – Citată o dată în text (p. 145) și la bibliografie (p. 218), de Dana Niculescu, în lucrarea, Particularități sintactice ale limbii române din perspectivă tipologică. Gerunziul, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, cu lucrarea, Popescu, C-M, „La grammaticalisation du présomptif en roumain”. în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142. http://www.cultura.postdoc.acad.ro/cursanti/sinteze/niculescu_dana.pdf

52. 2013 – Prezenţă în Comparative Romance Linguistics Bibliographies, vol. 62 (2013), realizată de Research for Romance Studies, University of California Berkeley, https://escholarship.org/uc/item/03j8g8tt http://escholarship.org/uc/item/03j8g8tt#page-46

53. 2013 – Citată la p. 52, Nota 87, la p. 59 şi la Bibliogafie, p. 216, de Strechie, Mădălina, în Limba unei culturi şi civilizaţii antice: limba latină, Caiova, Editura Universitaria, 2013, ISBN: 978-606-14-0769-9 cu lucrarea Popescu, Cecilia, Mihaela, Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal, Craiova, Editura Universitaria, 2007.

54. 2013 – Citată de Gabriela Scurtu în articolul Les reflets de l’influence française sur le lexique du roumain (apărut in Casanova Herrero, Emili / Calvo Rigual, Cesáreo (ed.) (2013), Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Vol. IV, Berlin: W. de Gruyter, p. 356-365) la p. 2035, cu articolul Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2010): Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d’un projet en cours), din RLiR 75, p.589-604.

55. 2013 – Citată de Teodora Mihoc în teza de doctorat The Romanian Presumptive Mood: Inferential evidentiality and upper-end degree epistemic modality, rezumat apărut in Cahiers Linguistiques d'Ottawa 06/2013, cu articolul „La grammaticalisation du présomptif en roumain”. în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142. http://scholar.harvard.edu/files/tmihoc/files/chapter1.pdf

56. 2013 – Citată de Daniela Dincă în articolul Deux langues romanes en contact: les emprunts roumains au français (apărut in Casanova Herrero, Emili / Calvo Rigual, Cesáreo (ed.) (2013), Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Vol. IV, Berlin: W. de Gruyter, p. 138-147) la p. 1817 (cu articolul Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2010): Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d‟un projet en cours), din RLiR 75, p.589-604).

57. 2013 – Citată de nouă ori de Fl. Sterian în Bibliografia românească de lingvistică: la p. 15, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, La pragmaticalisation de deux adverbes: roum. atunci vs. fr. alors, AUC-LLR, 16, nr. 1, 2012, 152– 168; la p. 34, cu lucrarea, ILIESCU, MARIA, COSTĂCHESCU, ADRIANA, DINCĂ, DANIELA, POPESCU, MIHAELA, SCURTU, GABRIELA, Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d’un projet en cours), TELFR, 2011, 115–129; la p. 34, cu lucrarea,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 19

POPESCU, MIHAELA, Les emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaire (I), TELFR, 2011, 183–198 [fr./rom. blouse–bluză, veste–vestă, jupe–jupă]; la p. 34, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Quelques remarques sur le sémantisme des emprunts roumains au français, TELFR, 2011, 218–230 [fr./rom. douche–duş, dirigeant–diriginte, garçonnière–garsonieră, milieu–milieu, trombone–trombon; cu 5 tab.]; la p. 36, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Quelques remarques sur l’etymologie des emprunts roumains d’origine française, TELFR, 2011, 87–102; la p. 36, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Une notion-clé dans la lexicologie roumaine: «l’étymologie multiple», TELFR, 2011, 40–50. ; la p. 38, cu lucrarea, * * * Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză DILF. Cuvinte împrumutate din limba franceză. 2 vol. Vol. 1: Literele A–O; Vol. 2: Literele P–W. Selecţia şi ordonarea materialului: Adriana Costăchescu, Daniela Dincă, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu, Craiova, Universitaria, 2010. Vol. 1, 600 p.; vol. 2: 599 p.; la p. 38, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Les emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaire, RRL, 58, nr. 2, 2013, 153–168; la p. 58, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Le futur des langues romanes: usages temporels et/ou usages modaux?, AUC, 34, nr. 1–2, 2012, 147–165; https://www.lingv.ro/images/BIBLIOGRAFIE2013.pdf http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=183

58. 2013 – Citată de Daniela Dincă în articolul Deux langues romanes en contact: les emprunts roumains au français (apărut in Casanova Herrero, Emili / Calvo Rigual, Cesáreo (ed.) (2013), Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Vol. IV, Berlin: W. de Gruyter, p. 138-147) la p. 1818 (cu DILF = Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Dragoste, Ramona / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2009): Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză, Craiova: Editura Universitaria).

59. 2012 – Citată de A. Costachescu, Comment creer une terminolgoie (Lexique de l’informatique), apărut în Synergies Royaume-Uni et Irlande n° 5 - 2012 pp. 141-155, cu lucrarea Iliescu, Maria, Costăchescu, Adriana, Dincă, Daniela, Popescu, Mihaela & Scurtu, Gabriela. 2010. « Typologie des emprunts lexicaux français en roumain ». Revue de Linguistique Romane, 75, pp. 589–604.

60. 2012 – Citată la p. 97 de Didier Bottineau / Romana Timoc-Bardy în articolul „Subjonctif et déflexivité en roumain: approche synchronique et contrastive”, publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologica, vol. 57, nr. 3, p. 87-98, cu articolul „La grammaticalisation du présomptif en roumain”. în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, CNCS: category B, BD Indexing: Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142.

http://www.scipio.ro/, http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=llba-set-c http://www.proquest.co.uk/sfe/ , http://ulrichsweb.serialssolutions.com/ http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1322813339834/63325, http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm, http://www.library.coleurop.pl/documents/e5h-coverage.pdf, http://www.gale.cengage.com/tlist/mla_bib.xls, http://www.getcited.org/refs/PP/1/PUB/103484370 61. 2012 – Citată la p. 307 şi 315 de Scurtu, Gabriela / Dinca, Daniela, în articolul „Étude lexico-sémantique

du micro-champ lexical des meubles de rangement en français et en roumain », publicat în Revue roumaine de linguistique, nr. 57, 3, 305-316, cu articolul Iliescu, M., A. Costăchescu, D. Dincă, M. Popescu, G. Scurtu, 2010, « Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d‟un projet en cours) », Revue de linguistique Romane, 75, 589−604.CNCS: category A.

62. 2012 – Citată de patru ori de Fl. Sterian în Bibliografia românească de lingvistică: la p. 15, cu lucrarea, POPESCU, MIHAELA, Le «conditionnel journalistique» dans le discours médiatique roumain, AUC, 33, nr. 1–2, 2011, 226–238; la p. 33, cu lucrarea, POPESCU, CECILIA MIHAELA, Le futur, le présomptif et le conditionnel dans le système verbal du roumain. Hypothèses et hypostases, Omagiu Gabriela Pană Dindelegan & Alexandra Cornilescu (I), 2012, 199–208; la p. 36, cu lucrarea, DINCĂ, DANIELA, POPESCU, MIHAELA, Vers une définition de l’emprunt lexical (le cas de gallicismes du roumain), AUC-ŞF-LLR, 15, nr. 1, 2011, 132–143; la p. 53, cu lucrarea, DUŢĂ, ILONA, POPESCU, MIHAELA, Interculturalitatea greco-latină (modele şi strategii), CICon, 2009, 191–198.

https://www.lingv.ro/images/BIBLIOGRAFIE2012.pdf http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=183 63. 2011 – Citată de patru ori de Fl. Sterian în Bibliografia românească de lingvistică: la p. 76, cu lucrarea,

POPESCU, CECILIA MIHAELA, Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal, Craiova, Universitaria, 2009, 221 p. [cu bibl. p. 209–221].

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 20

https://www.lingv.ro/images/BIBLiografie2011.pdf http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=183 64. 2011 – Citată de două ori la p. 314 şi la p. 321 în text şi la p. 322 la bibliografie de Corcheş, Cristina /

Diana Roman (2011), în articolul „Observations on the regenerative capacity of grammatical structures: the romanian present presumptive”, publicat în Tomiţă Ciulei / Cristian Sandache, Antonio Sandu (eds.), Logos, Universalitate, Mentalitate, Educaţie, Noutate. Secţiunea Filosofie şi Ştiinţe Umaniste / Logos Universality Mentality Education Novelty. Section: Philosophy and Humanistic Sciences, vol. 1, Iaşi, Editura Lumen, p. 309-324 cu articolul „La grammaticalisation du présomptif en roumain”. în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142. Volume covered in: Index Copernicus Ideeas Repec, Socionet, Econpaper, http://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2011/08/filosofie-si-stiinte-umaniste.pdf

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d3e2263d-c266-4703-84a9-d3ea4ba453dd&articleId=f565ec81-48cb-4d80-bd6a-58be729b76f0

65. 2010 – Citată la p. 170 în text şi la p.174 la bibliografie, de Gabriela Scurtu în articolul „Considérations sur l‟influence de la langue française sur le lexique de la langue roumaine », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXII, nr. 1-2 / 2010, revistă categoria B

+, cod

CNCSIS 12, ISSN 1224-5712, cu articolul Quelques remarques sur l'étymologie des emprunts roumains d'origine française, in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XIII, nr. 1, revistă categoria B, ISSN 1224-8150, p. 205-220.

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/publicatii/anale_lingvistica_2010.pdf www.fabula.org/actualites/article41514.php

66. 2010 – Citată la p. 295 în text şi la p.296 la bibliografie, de Gabriela Scripnic, în articolul ”Modalité et évidentialité. Le cas de l‟adverbe roumain pesemne (apparemment)”, publicat în revista Communication interculturelle et littérature, nr. 2 (10) Aprilie-mai-iunie, Partea I, Galați, Editura Europlus, cu lucrarea Popescu, Cecilia-Mihaela, La grammaticalisation du présomptif en roumain, în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142, disponible sur http://www.lingv.ro/resources/scm_images/RRL-12-2009-Popescu.pdf, 2009. https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-nr-2-10-partea-a-ii-a-2010.pdf

67. 2009 – Citată la p. 305 de Rodica Zafiu în articolul „Interpretări gramaticale ale prezumptivului”, în Rodica Zafiu / Blanca Croitor / Ana-Maria Mihail (eds.), Studii de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, cu articolul „La grammaticalisation du présomptif en roumain”. în Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142.

Cronică sau recenzare 1. MONICA IOVĂNESCU, 2017, recenzie a volumului Cecilia CONDEI / Daniela DINCĂ / Ancuţa GUŢĂ /

Alice IONESCU / Camelia MANOLESCU / Mihaela POPESCU / Valentina RĂDULESCU / Cristiana-Nicola TEODORESCU (éds.), ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL 50 ANS DE FRANÇAIS À L‟UNIVERSITÉ DE CRAIOVA (1966-2016). Tomes I, II, III, in AUC. Seria Langues et littératures romanes, 31, 1/2017, p. 325-330 http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/auc_llr_2017.pdf

2. CAMELIA MANOLESCU, 2017, recenzie a lucrării Daniela Dincă / Mihaela Popescu / Gabriela Scurtu, La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l‟espace socioculturel roumain, coll. «Études françaises», Craiova, Editura Universitaria, 2015, 212 p., in Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Știinţe Filologice, nr. 55 / 2017, p. 168-169. https://litere.uvt.ro/publicatii/stiintefilologice/2017.htm

3. MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, 2017, recenzie a lucrării Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2015), La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain, Craiova, Editura Universitaria, 212 pagini, ISBN 978-606-14-0905-1, in STUDII DE LINGVISTICĂ, NR. 7, Corpus et ressources numériques : nouveaux paradigmes de recherche en linguistique, en didactique et en traduction Corpora and digital resources: new research paradigms in linguistics, didactics and translation studies, Editura Universității din Oradea, p. 245-249.

4. WALTRAUD WEIDENBUSCH, 2017, recenzie a lucrării Chiara Ghezzi / Piera Molinelli (eds.), Pragmatic markers from Latin to Romance languages, Oxford, Oxford University Press, Series Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 9 şi implicit a Chapter 12: Mihaela Popescu: Romanian ‘atunci’

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 21

and French ‘alors’: Functional and discourse properties (pp.176), in Revue de Linguistique Romane tom 81, nr. 321-322, janvier – juin 2017, ISSN 0035-1458, p. 171-176 (revista indexata ISI).

5. ALIDA M. SILETTI, 2017, recenzie a numarului coordonat de Lotfi Abouda, Sophie Azzopardi (éds), Le futur (numéro thématique), din Revue de Sémantique et Pragmatique, in Carnets de lecture n. 30, 35, 0, http://farum.it/lectures/ezine_printarticle.php?id=439 și implicit a articolului, Mihaela POPESCU, Le ‘futur épistémique inférentiel’ dans les langues romanes. Une approche contrastive (domaine : français – espagnol – italien – roumain, pp. 59-75 : Mihaela POPESCU étudie un emploi modal du futur simple, c’est-à-dire le futur épistémique inférientiel en français, italien, espagnol et roumain, à partir d’une perspective cognitive subjective basée sur l’inférence et sur la comparaison entre plusieurs prémisses (Le „futur épistémique inférentiel‟ dans les langues romanes. Une approche contrastive (domaine : français – espagnol – italien – roumain), pp. 59-75). Après avoir souligné les traits qui sont associés à cet emploi du futur, elle vérifie son expression dans les systèmes linguistiques examinés. En particulier, si le français distingue clairement le dubitatif et l’inférentiel car le futur épistémique est plus faible que ‘devoir + infinitif’ épistémique du point de vue inférentiel mais plus fort que le conditionnel du point de vue assertif, en espagnol le futur épistémique actualise le potentiel probable et présente les mêmes contextes d’emplois que le conditionnel dans l’expression de la probabilité. En revanche, l’italien est la langue où l'éventail des emplois de la modalité épistémique (dont le futur épistémique) est le plus étendu, mais aussi celle où apparaît une corrélation sémantique entre le futur et le conditionnel dans l’évidentialité et/ou l’épistémique. Quant au roumain, c’est la seule langue qui connaît une forme verbale (dérivée du futur) ad hoc de l’épistémique et/ou de l’évidentialité et un système complexe d’expression de l’évidentialité indirecte, alors qu’une relation sémantique entre le futur et le conditionnel dans l’expression de la modalité épistémique y fait défaut. Les remarques présentées permettent à POPESCU de souligner non seulement la complexité du domaine de la probabilité épistémique, mais aussi son application diversifiée dans les langues analysées. [Alida M. SILLETTI]

6. JOHN HUMBLEY, 2016, recenzie a lucrării Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2015), La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain, Craiova, Editura Universitaria, 212 pagini, ISBN 978-606-14-0905-1, in Cahiers de lexicologie, 2016-1, no. 108: Phraséologie et linguistique appliquée, p. 245-247, ISBN 978-2-406-06280-6, EAN 9782406062806, Paris, Clasiques Garnier, http://www.classiques-garnier.com/editions-tabmats/GgsMS15_tabmat.pdf http://www.ltt.auf.org/IMG/pdf/Cahiers_Lexico_108.pdf

http://farum.it/lectures/ezine_printarticle.php?lectures=941740276a90a096650987eef5903097&art_id=439 :

7. CAMELIA MANOLESCU, 2016, recenzie a lucrării Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela (2015), La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain, Craiova, Editura Universitaria, 212 pagini, ISBN 978-606-14-0905-1, in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XX, nr. 1-2, p. 203 – 204, ISSN 1224 – 8150.

8. RICHARD WALTEREIT, 2015, recenzie a lucrării Chiara Ghezzi / Piera Molinelli (eds.), Pragmatic markers from Latin to Romance languages, Oxford, Oxford University Press, Series Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 9 şi implicit a Chapter 12: Mihaela Popescu: Romanian „atunci‟ and French „alors‟: Functional and discourse properties (pp. 222-236), in Journal of Pragmatics, Volume 81, May 2015, p. 74–76. http://www.sciencedirect.com/science/journal/03782166/81 , revista indexata ISI.

9. FEDERICA VENIER, 2015, recenzie a lucrării Chiara Ghezzi / Piera Molinelli (eds.), Pragmatic markers from Latin to Romance languages, Oxford, Oxford University Press, Series Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 9 şi implicit a Chapter 12: Mihaela Popescu: Romanian ‘atunci’ and French ‘alors’: Functional and discourse properties (pp. 222-236), in Revue Romane 50, 2, 2015, p. 330-333 (revista indexata ISI, ERIH PLUS, LLBA, Linguistic Bibliography, MLA Bibliography, IBR/IBZ, Linguistics Abstracts, Scopus). http://linguistlist.org/issues/27/27-1364.html https://benjamins.com/#catalog/journals/rro.50.2/toc

10. DANIELA DINCĂ, 2015, recenzie a lucrării Mihaela Popescu, 2015, Exprimarea potenţialului şi a irealului în latină, franceză şi română, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0942-6, 380 p., in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XIX, nr. 1-2, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-8150, p.268-269.

11. JEAN PAUL CHAUVEAU, 2015, recenzie a lucrării Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Popescu, Mihaela / Dincă, Daniela / Scurtu, Gabriela (ed.) (2011), Actes du Colloque international: Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, Craiova (10-12 noiembrie, 2011), Craiova, Editura Universitaria, 317 pagini, ISBN 978-606-14-0286-1, in Revue de linguistique romane, tom 79, nr. 313-314, janvier – juin 2015, issn 0035-1458, p. 260-265, revista ISI.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 22

12. MAGDALENA NIGOEVIŠ (University of Split) (11-Feb-2015), recenzii ale lucrării Chiara Ghezzi / Piera Molinelli (eds.), Pragmatic markers from Latin to Romance languages, Oxford, Oxford University Press, Series Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 9 şi implicit a Chapter 12: Mihaela Popescu: Romanian ‘atunci’ and French ‘alors’: Functional and discourse properties (pp. 222-236), in Linguist.list http://linguistlist.org/issues/26/26-3050.html şi o altă recenzie Holistički pristup funkcionalnim oznakama romanskih jezika (Ghezzi, Chiara; Molinelli, Piera (ur.). 2014. Discourse and Pragmatic Markers from Latin to the Romance Languages. Oxford University Press. Oxford, in Prikazi i osvrti Rasprave 41/2 (2015.), str. 425–461, 299 str.) https://scholar.google.com.hk/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Q3zD_fMAAAAJ&citation_for_view=Q3zD_fMAAAAJ:vV6vV6tmYwMC file:///C:/Users/User/Downloads/PRIKAZI_GOTOVO_3.pdf

13. DANIELA DINCĂ, 2014, recenzie a lucrării Mihaela Popescu, 2013, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0636-4, 304 p., in Carnets de lecture n. 24, 25, 0, http://farum.it/lectures/ezine_articles.php?id=355

14. ELENA PÎRVU, 2014, recenzie a lucrării Mihaela Popescu, 2013, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0636-4, 304 p., in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXVI, nr. 1-2, p. 360-361, ISSN 1224-5712, recunoscută pe plan internaţional: BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList

15. NATALIA CORDEIRO PAREDES, 2013, recenzie a volumelor « Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique ». Gabriela Scurtu y Daniela Dinca. Craiova, Editura Universitaria, 2011 si « Actes du colloque international les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes », Craiova, Editura Universitaria, 2011, in Anuario de Estudios Filolñgicos, XXXVI / 2013, ISSN 0210-8178, pp. 187-189, http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=370771

16. SILVIA MODENA, 2012, recenzie a lucrării Maria ILIESCU, Adriana COSTĂCHESCU, Mihaela POPESCU, Daniela DINCĂ, Gabriela SCURTU (eds.), Les emprunts au français dans les langues européennes, Craiova, Editura universitaria, 2011, p. 320. , in Carnets de lecture n.17, 0, http://farum.it/lectures/ezine_articles.php?id=246

17. ANDA-IRINA RĂDULESCU, 2011, recenzie a lucrării, Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique (FROMISEM), in Annales de l’Universite de Craiova. Sciences Philologiques. Linguistique / Analele Universitatii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică, Anul XXXIII, Nr. 1-2, 2011 , Editura Universitaria Craiova, 2011. http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-sciences-philologiques-linguistique-xxxiii-nr-1-2-2011_48290.php

18. ALBERTO VARVARO, 2009, recenzie a comunicării « Typologie des emprunts français du roumain », Seconda Scuola estiva di Linguistica e filologia romanza, comunicare susţinută la Seconda Scuola estiva di Linguistica e filologia romanza in collaborazione tra la Société de Linguistique Romane e l‟Istituto Italiano di Scienze Umane, 18 -24 iunie 2009, Procida (Napoli), Italia, în Révue de Linguistique Romane, tome 73, nr. 289-290, ianuarie-iunie, 2009, p. 313. http://www.slir.uzh.ch/societe/ecole-d-ete/

19. DANA DINU, 2008, recenzie a lucrării “Cecilia Mihaela Popescu, Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal, Craiova, Editura Universitaria, 2007, 192 p.”, în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXX, nr. 1-2, 2008, p. 279-282. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica.htm

Prezența în baze de date (A se vedea şi clasificarea articolelor/lucrărilor menţionate supra)

Google Scholar: H Index 4 (https://scholar.google.ro/citations?user=9wA3qE8AAAAJ&hl=en) Index Web of Science: 2 Index Scopus: 1 DIACRONIA.ro (4 intrări)

http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A411/pdf http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V899/pdf http://www.diacronia.ro/en/indexing/search/authors http://www.diacronia.ro/en/profile/CeciliaMihaelaPopescu

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 23

CEEOL (8 intrări):

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=d3e17cf2-e496-4d1b-b40b-2fee025a8ea3 (profil autor: 7 intrări)

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d3e2263d-c266-4703-84a9-d3ea4ba453dd&articleId=f565ec81-48cb-4d80-bd6a-58be729b76f0

WORLDCAT.org (14 intrări):

http://www.worldcat.org/title/studia-in-honorem-profesor-univ-dr-h-c-mult-maria-iliescu omagiu/oclc/705630002&referer=brief_results Bayerische Staatsbibliothek, bavarian State Library (BSB), Munchen, D-80539, Germany

https://www.worldcat.org/search?q=Discorso+e+cultura+nella+lingua+e+nella+letteratura+italiana.+Atti+del+V+Convegno+internazionale+di+italianistica+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Craiova%2C+20-21+settembre+2013&qt=results_page

https://www.worldcat.org/search?q=Une+notion-cl%C3%A9+dans+la+lexicologie+roumaine+%3A+l%E2%80%99%C3%A9tymologie+multiple&qt=results_page

https://www.worldcat.org/search?q=L%E2%80%99expression+du+potentiel+et+de+l%E2%80%99irr%C3%A9el+en+latin%2C+fran%C3%A7ais+et+roumain.+Une+r%C3%A9consid%C3%A9ration+&qt=results_page

https://www.worldcat.org/title/notiuni-de-morfosintaxa-a-limbii-latine-grupul-nominal/oclc/895462787&referer=brief_results

https://www.worldcat.org/search?q=Conditionnel+ou+futur+dans+le+pass%C3%A9%3F+L%E2%80%99histoire+d%E2%80%99un+marqueur+de+relation+anaphorique&qt=results_page

https://www.worldcat.org/search?q=Dic%C5%A3ionar+de+%C3%AEmprumuturi+lexicale+din+limba+francez%C4%83+%28DILF%29&qt=results_page

https://www.worldcat.org/title/dictionar-de-imprumuturi-lexicale-din-limba-franceza/oclc/895472904&referer=brief_results

https://www.worldcat.org/search?q=Typologie+des+emprunts+lexicaux+fran%C3%A7ais+en+roumain.+Fondements+th%C3%A9oriques%2C+dynamique+et+cat%C3%A9gorisation+s%C3%A9mantique&qt=results_page

https://www.worldcat.org/title/romanian-iatuncii-and-french-ialorsi-functional-and-discourse-properties/oclc/5692729941&referer=brief_results

http://www.worldcat.org/title/discourse-and-pragmatic-markers-from-latin-to-the-romance-languages/oclc/891184097

https://www.worldcat.org/search?q=Les+emprunts+lexicaux+roumains+au+fran%C3%A7ais%3A+approche+lexicographique+et+s%C3%A9mantique+du+vocabulaire+de+la+mode+vestimentaire+&qt=results_page

https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=analele+universita%3Ft%3Fii+din+craiova+seria+s%3Ftiint%3Fe+filologice+lingvistica%3F+-+elsevier

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran: Viitorul si conditionalul: http://www.worldcat.org/title/viitorul-si-conditionalul-in-limbile-romanice-abordare-morfosintactica-si-categorizare-semantica-din-perspectiva-diacronica/oclc/935625580&referer=brief_results

EBSCOhost Database (3 intrări):

Typologie des emprunts lexicaux français en roumain fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=79bbe844-bcbe-4d80-9b5c-179f667baf69%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPXVybCxpcCxjb29raWUsdWlkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=cat00451a&AN=culc.000586583

Prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu 10 ans d'école doctorale á l'Univerité de Craiova, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=19&sid=79bbe844-bcbe-4d80-9b5c-179f667baf69%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPXVybCxpcCxjb29raWUsdWlkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=cat00451a&AN=culc.000586707

Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=21&sid=79bbe844-bcbe-4d80-9b5c-179f667baf69%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPXVybCxpcCxjb29raWUsd

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 24

WlkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=cat00451a&AN=culc.000475671 Google books (8 intrări):

https://books.google.ro/books?id=iU25-X3nRnAC&pg=PA725&dq=popescu+cecilia+mihaela&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=popescu%20cecilia%20mihaela&f=false

http://books.google.ro/books?id=iU25-X3nRnAC&pg=RA5-PA308&lpg=RA5PA308&dq=Popescu+conditionnel+dans+les+langues+romanes&source=bl&ots=6tXOvmoC9x&sig=THk78WJqnYUpmKnHQvo0yuAHko&hl=ro&sa=X&ei=31ikUYPCIeKn4gT1loD4Bg&ved=0CDkQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Popescu%20conditionnel%20dans%20les%20langues%20romanes&f=false

https://books.google.ro/books?id=MMixAdIH_gkC&pg=PA355&lpg=PA355&dq=%C2%AB+Une+notion-cl%C3%A9+dans+la+lexicologie+roumaine+:+l%E2%80%99%C3%A9tymologie+multiple%E2%80%9D&source=bl&ots=RZRZoeO1KY&sig=9gDOAEDuAqjXh39j4NsNlD4c7P4&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19zMjvuTxwIVJ3DbCh2WzQqf#v=onepage&q=%C2%AB%20Une%20notion-cl%C3%A9%20dans%20la%20lexicologie%20roumaine%20%3A%20l%E2%80%99%C3%A9tymologie%20multiple%E2%80%9D&f=false

https://books.google.ro/books?id=DtopAQAAIAAJ&q=popescu+cecilia+mihaela&dq=popescu+cecilia+mihaela&hl=en&sa=X&redir_esc=y

https://books.google.ro/books/about/Dic%C5%A3ionar_de_%C3%AEmprumuturi_lexicale_din.html?id=FqTgrQEACAAJ&hl=en

Logos, Universalitate, Mentalitate, Educaţie, Noutate. Secţiunea Filosofie şi Ştiinţe Umaniste / Logos Universality Mentality Education Novelty. Section: Philosophy and Humanistic Sciences, vol. 1, Iaşi, Editura Lumen, p. 309-324: http://books.google.ro/books?isbn=9731662529

https://books.google.ro/books?id=T3KhCwAAQBAJ&pg=PR2&lpg=PR2&dq=The+Syntax+of+Old+Romanian&source=bl&ots=Pz0Vxzw7Bq&sig=Hpfn3f0iG9TCe7D-sW02bZUv3Sc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwik3LGi1r_LAhXsCpoKHT3QD70Q6AEILDAD#v=onepage&q=Popescu&f=false

Viitorul si conditionalul in limbile romanice https://books.google.ro/books/about/Viitorul_%C5%9Fi_condi%C5%A3ionalul_%C3%AEn_limbile.html?id=j2WOjwEACAAJ&redir_esc=y

SCOPUS (12 intrări):

http://www.scopus.com/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&sid=E8858B3FF45BDBD533CF0F2B4D9ADBAF.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a90&sot=al&sdt=al&sl=66&s=AUTH--LAST--NAME%28EQUALS%28Popescu%29%29+AND+AUTH--FIRST%28Cecilia+Mihaela%29&st1=Popescu&st2=Cecilia+Mihaela&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=E8858B3FF45BDBD533CF0F2B4D9ADBAF.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a9

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84879444836&origin=inward&txGid=E8858B3FF45BDBD533CF0F2B4D9ADBAF.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a25

http://info.scopus.com/detail/what/documents/titles2009.xls https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-

f&src=al&affilName=university+of+craiova&sid=2a214f656a0ec41493335b891deba8ac&sot=al&sdt=al&sl=77&s=AUTHLASTNAME%28popescu%29+AND+AUTHFIRST%28Mihaela%29+AND+AFFIL%28university+of+craiova%29&st1=popescu&st2=Mihaela&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=f53ba90b43dd6be6500257e62c2bdf23

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193657474

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 25

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55775797700 https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-

f&src=al&affilName=universidade+craiova&sid=31fd19703bea06aa789d564559644b7b&sot=al&sdt=al&sl=76&s=AUTHLASTNAME%28popescu%29+AND+AUTHFIRST%28mihaela%29+AND+AFFIL%28universidade+craiova%29&st1=popescu&st2=mihaela&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=5206c1dea6af437b1e9881ece9eebfba

FABULA.org (11 intrări):

Maria Iliescu et alii, Actes du Colloque international Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, Universitaria, 2011, http://www.fabula.org/actualites/m-iliescu-et-alii-les-emprunts-lexicaux-au-francais-dans-les-langues-europeennes_48199.php

Daniela DINCĂ – Mihaela POPESCU, Les gallicismes du roumain: de étymologie unique à l’étymologie multiple, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, 2014 , UNIVERSITE DE CRAIOVA, 2014, http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-2014_66178.php

Maria Iliescu et alii, Actes du Colloque international Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, Universitaria, 2011, http://www.fabula.org/actualites/m-iliescu-et-alii-les-emprunts-lexicaux-au-francais-dans-les-langues-europeennes_48199.php

Daniela DINCĂ – Mihaela POPESCU, Les gallicismes du roumain: de étymologie unique à l’étymologie multiple, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, 2014 , UNIVERSITE DE CRAIOVA, 2014. , http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-2014_66178.php

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica_60143.php

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-2014_66178.php

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica_31613.phphttp://www.fabula.org/actualites/universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-xxxi-1-2_34902.php

http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-serie-sciences-philologiques-langues-etrangeres-appliquees-viie-_50160.php

http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-vii-no-1-2-2010_41257.php http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-sciences-philologiques-

linguistique-xxxiii-nr-1-2-2011_48290.php http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-

lingvistica_54188.php AUF.org (2 intrări)

www.chercheurs.auf.org http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/3933/

Rolinest.edu.ro (4 intrări):

Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana http://rolinest.edu.ro/V/AYPE15DQH3G2PNCXCT8KIY21I27PRMVS9QKXA56LX955TTU1YS-02758?func=quick-2-merge

Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana http://rolinest.edu.ro/V/AYPE15DQH3G2PNCXCT8KIY21I27PRMVS9QKXA56LX955TTU1YS-06342?func=quick-3&short-format=002&set_number=005861&set_entry=000001&format=999

Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana http://rolinest.edu.ro/V/AYPE15DQH3G2PNCXCT8KIY21I27PRMVS9QKXA56LX955TTU1YS-00667?func=quick-3&short-format=002&set_number=005895&set_entry=000002&format=999

Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana http://rolinest.edu.ro/V/AYPE15DQH3G2PNCXCT8KIY21I27PRMVS9QKXA56LX955TTU1YS-03997?func=quick-3&short-format=002&set_number=005884&set_entry=000003&format=999

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 26

Biblioteci din ţară şi din străinătate (31 intrări):

Hommages offerts a Maria Iliescu, http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=find-b&find_code=OCN&request=1016631257

Exprimarea potentialului si a irealului in latina, franceza si romana, https://opac.ub.uni-muenchen.de/TouchPoint/start.do?Query=1035%3d%22BV044964373%22IN%5b2%5d&View=sunrise&Language=de

Exprimarea potentialului si a irealului in latina, franceza si romana, http://www.worldcat.org/title/exprimarea-potentialului-si-a-irealului-in-latina-franceza-si-romana/oclc/1043062947&referer=brief_results

Prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu 10 ans d'école doctorale á l'Univerité de Craiova http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/B4I77FI5LXBVE4RQQTEUAHX51TL9V8EPFLMPP53M4VC2ULNVRU-30183?func=full-set-set&set_number=058212&set_entry=000001&format=999

Prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu 10 ans d'école doctorale á l'Univerité de Craiova, BCU Iasi, http://193.231.13.10:8991/F/-/?func=find-b&request=000684456&find_code=SYS&local_base=bcu01

Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice, http://www.worldcat.org/title/viitorul-si-conditionalul-in-limbile-romanice-abordare-morfosintactica-si-categorizare-semantica-din-perspectiva-diacronica/oclc/935625580&referer=brief_results

Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice, http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=find-b&find_code=OCN&request=935625580

Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice, Biblioteca CNRS ATILF Nancy, https://apps.atilf.fr/sommaires/index.php http://www.sudoc.abes.fr/CMD?DB=2.1&ACT=SRCHA&PRS=HOL&HLIB=543952304&IKT=8910&TRM=934433359&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Ec895b5b5-759,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R79.115.197.55,FN

Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice, Biblioteca Şcolii Normale din Pisa – http://snsp-primo.hosted.exlibrisgroup.com:1701/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=0E20A2D2760999FF563CEE99CD24CEA8?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=ricerca_globale&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=39PIS_VISTA&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Viitorul+si+conditionalul&scp.scps=scope%3A%2839PIS01_ALEPH%29%2Cscope%3A%2839PIS_SFX%29%2Cscope%3A%2839PIS_DSPACE%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vl%2852855660UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%2864456247UI0%29=any&vl%2864456247UI0%29=title&vl%2864456247UI0%29=any

Viitorul şi conditionalul în limbile romanice http://catalog.bnrm.md/opac/author/768691;jsessionid=5404E95333857E4829E009D0418FAA64

Viitorul şi conditionalul în limbile romanice http://aleph.bcut.ro/F/12N4S1SRBNPQTSTL8ANIQ7CBUB33DUX9MRKI6HKI1NCC8TTJ69-36886?func=find-b&request=viitorul+si+conditionalul+in+limbile+romanice&find_code=WTI&local_base=CUT01&x=19&y=11&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=

Viitorul şi conditionalul în limbile romanice http://editurauniversitaria.ucv.ro/viitorul-si-conditionalul-in-limbile-romanice-abordare-morfosintactic-si-categorizare-semantic-din-perspectiv-diacronic/rasfoire

Typologie des emprunts lexicaux français en roumain fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=79bbe844-bcbe-4d80-9b5c-179f667baf69%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPXVybCxpcCxjb29raWUsdWlkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=cat00451a&AN=culc.000586583

Typologie des emprunts lexicaux français en roumain fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Bilbioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu, Iasi, http://rolinest.edu.ro/V/KJHAJCKJ5KAUGLTXJ65L5LQUNS9MRMNEIF55TUQV9VLNU4FTQX-00874?func=quick-3-next&set-entry=000028

Typologie des emprunts lexicaux français en roumain fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Bilbioteca Universitatii Stefan cel Mare, Suceava,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 27

http://rolinest.edu.ro/V/KJHAJCKJ5KAUGLTXJ65L5L QUNS9MRMNEIF55TUQV9VLNU4FTQX-00874?func=quick-3-next&set-entry=000028

Typologie des emprunts lexicaux français en roumain fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, Bilbioteca Academiei Romane http://rolinest.edu.ro/V/KJHAJCKJ5KAUGLTXJ65L5LQUNS9MRMNEIF55TUQV9VLNU4FTQX-00126?func=quick-3-next&set-entry=000029

Adriana Costăchescu, Daniela Dincă, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu, Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=21&sid=79bbe844-bcbe-4d80-9b5c-179f667baf69%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPXVybCxpcCxjb29raWUsdWlkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=cat00451a&AN=culc.000475671

Adriana Costăchescu, Daniela Dincă, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu, Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză, Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu, Iasi, http://rolinest.edu.ro/V/KJHAJCKJ5KAUGLTXJ65L5LQUNS9MRMNEIF55TUQV9VLNU4FTQX-01325?func=quick-3&short-format=002&set_number=210716&set_entry=000008&format=999

Adriana Costăchescu, Daniela Dincă, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu, Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză, Biblioteca Academiei Romane, http://rolinest.edu.ro/V/KJHAJCKJ5KAUGLTXJ65L5LQUNS9MRMNEIF55TUQV9VLNU4FTQX-02460?func=quick-3-next&set-entry=000008

Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine – http://82.79.221.71:8080/opac/bibliographic_view/81111;jsessionid=E9C904FE2701B32A080AF99D4F74A27E Biblioteca Judeţeană Th. şi Aristia Aman, Dolj

Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine – http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=find-b&find_code=OCN&request=895462787

Discourse markers – http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199681600.001.0001/acprof-9780199681600-chapter-12

Discourse markers – http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199681600.do Discourse and pragmatic markers from Latin to the Romance languages 107 Biblioteci

https://www.worldcat.org/title/discourse-and-pragmatic-markers-from-latin-to-the-romance-languages/oclc/870290892&referer=brief_results

Volum TRANSMOD: http://biblio.unibg.it/F/4FRFIMC4BGF1375QCUHSKHA7PTYA5XGUT1CTPAISV8YLEK87FR-04325?func=direct&local_base=BRG01&doc_number=000228944&pds_handle=GUEST

Volum TRANSMOD: http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/display.do?ct=display&fn=search&doc=UIB_aleph_acc002050875&indx=2&recIds=UIB_aleph_acc002050875&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&tabs=detailsTab&gathStatTab=true&fromBrowseShelf=true&vl(1UI0)=contains&gathStatTab=true&dscnt=0&callNumberBrowseField=browse_callnumber&tabRealType=browseshelf&mode=Basic&vid=UIB&tab=default_tab&dstmp=1470207909359&frbg=&frbrVersion=4&scp.scps=scope%3A%28UIB%29%2CUIB_EBSCO%2Cprimo_central_multiple_fe&srt=rank&callNumber=720209&dum=true&vl(freeText0)=Transversal%20Skills%20Development%20in%20Modern%20Teaching%20Practice.%20A%20Good%20Practice%20Guide

Volum TRANSMOD: http://libserver.uni-vt.bg/abnb/K1601/k64_160411.htm Volum TRANSMOD: http://upm.ebibliophil.ro/carte/transversal-skills-development-in-modern-

teaching-practice-a-good-practice-guide Volum TRANSMOD: https://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83877 Volum TRANSMOD:

http://cataleg.ub.edu/search*eng/?searchtype=X&oculto=&searcharg=Transversal+Skills&searchscope=1&submit=Search

Volum TRANSMOD: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=BIBSYS&vid=BIBSYS&search_scope=blended_scope&prefLang=en_US&query=any,contains,99992009157060220

Volum TRANSMOD: http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?&bulkSize=10&lang=ger&loc=local%2Cscope%3A%28ACC_aleph%29&onCampus=false&scope=ACC_aleph&institution=ACC&vid=

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 28

ACC&docId=ACC_aleph012881419 Viitorul si conditionalul (NANCY-UL-BU ATILF):

http://www.sudoc.abes.fr/CMD?DB=2.1&ACT=SRCHA&PRS=HOL&HLIB=543952304&IKT=8910&TRM=934433359&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Ec895b5b5-759,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R79.115.197.55,FN

Recenzia John Humbley Daniela Dincă, Mihaela Popescu et Gabriela Scurtu, La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l'espace socio-culturel roumain, Cahiers de lexicologie, 108, (2016): 245-246 (lucrarea este prezentă în 288 de biblioteci) https://www.worldcat.org/title/daniela-dinc-mihaela-popescu-et-gabriela-scurtu-la-reconfiguration-smantique-des-gallicismes-dans-lespace-socio-culturel-roumain/oclc/6801460937&referer=brief_results

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://www.worldcat.org/title/lingua-e-la-letteratura-italiana-in-prospettiva-sincronica-e-diacronica-atti-del-vi-convegno-internazionale-di-italianistica-delluniversita-di-craiova-19-20-settembre-2014/oclc/940728010&referer=brief_results

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://opac.unifi.it/F/DSLD6XI3T71YJQUAAG5RRNB7RBN1TYDI752NJSXY7CTD3NE9JG-23301?func=find-b&find_code=OCL&request=948281211&pds_handle=GUEST

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://catalogo.sbi.genova.it/F/?func=find-b&find_code=OCL&request=ocolc948281211

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?oclcno=945389117

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://opac.ub.uni-muenchen.de/TouchPoint/start.do?Query=1035%3d%22945389117%22&View=sunrise&Language=de

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://sbda-opac.unicatt.it/search*ita/o%28OCoLC%29ocn957560199

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://opac.nebis.ch/F/381D3T1P64BJ1IYTVL9IV71QXB6VPNUEYP9M6CR6DD51FS7GID-00536?func=find-b&find%5Fcode=020&request=8876675558&pds_handle=GUEST

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://aleph.unibas.ch/F/?func=find-b&find_code=020&request=8876675558

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://www.sudoc.abes.fr/CMD?DB=2.1&ACT=SRCHA&PRS=HOL&HLIB=751052105&IKT=8910&TRM=940728010&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E90b50a3b-fa1,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R109.101.36.148,FN

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://josiah.brown.edu/search~S7/o?SEARCH=ocn940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://lms01.harvard.edu/F/B1GDMKSPEALC1N5L39V72G9UGFK3PLBA9C7QP7672JL5T2RQFM-11504?func=find-b&find_code=kon&request=ocn940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://lms01.harvard.edu/F/AACTKTX5AB153QX44S19ETDPRIJ8K4Q76STRQPY3Q7YRKTCYDX-13209?func=find-b&find_code=kon&request=ocn940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 29

Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://orbis.library.yale.edu/vwebv/search?searchCode=GKEY%5E*&recCount=50&searchType=1&searchArg=ocn940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://catalog.princeton.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CNT=25&HIST=1&BOOL1=as+a+phrase&FLD1=ISBN+(ISBN)&SAB1=8876675558

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://summit.syr.edu/vwebv/search?searchType=2&recCount=25&searchCode1=GKEY&argType1=all&searchArg1=ocn940728010&dbCode=LOCAL#.WBIVNWdf19A

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://newcatalog.library.cornell.edu/catalog?search_field=publisher+number%2Fother+identifier&q=940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://dla.library.upenn.edu/dla/franklin/search.html?qt=dla-advanced&q=isxn:8876675558

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchType=1&recCount=25&searchArg=9788876675553

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://mirlyn.lib.umich.edu/Search/Home?checkspelling=true&inst=&submit=Find&type=isn&lookfor=940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://onesearch.library.nd.edu/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?bulkSize=10&dym=true&highlight=true&indx=1&institution=NDU&mode=Basic&onCampus=false&pcAvailabiltyMode=true&query=any%2Ccontains%2Cocolc%2B940728010&search_scope=nd_campus&tab=nd_campus&vid=NDU&displayField=title&displayField=creator

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://vufind.carli.illinois.edu/vf-uiu/Search/Home?start_over=1&type=oclc&submit=Find&search=new&lookfor=(OCoLC)ocn940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://oskicat.berkeley.edu/search/?searchscope=1&searchtype=o&searcharg=940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, https://searchworks.stanford.edu/?q=940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://cruzcat.ucsc.edu/search/o940728010

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=978-88-7667-555-3&Index1=Uindex07&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=978-88-7667-555-3&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=858238_1&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=1&Profile=Default&OpacLanguage=rum&SearchTerm1=2.684107

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 30

Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://aleph500.biblacad.ro:8991/F/-/?func=find-b&request=000383836&find_code=SYS&local_base=ral01

Volum La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/-/?func=find-b&request=000671751&find_code=SYS&local_base=cuc01

Studia linguistica et philologica in honorem Prof. dr. Michaela Livescu http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=studia%20in%20honorem%20michaela%20livescu

Dialnet. unirioja.es (3 intrări):

Natalia Cordeiro Paredes recenzie –http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=370771 Une notion-clé dans la lexicologie roumaine 'l'étymologie multiple'

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4704216 Le futur épistémique dans les langues romanes

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573596 REFDOC cat.inist.fr (2 intrări):

La grammaticalisation du présomptif en roumain - http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=22389412

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=27762001 ERIH (9 intrări):

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989 (9 intrări,

AUC Lingvistică 2007-2015) PROQUEST (1 intrare):

http://search.proquest.com/openview/584527b04beb5c9b64038ae57b70d989/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54855

CNRS/ATILF (3 intrări):

http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR2013_Communications-retenues-pour-publication-dans-les-actes.pdf

http://www.atilf.fr/DERom http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=NOMENCLATURE;MENU=menu_base;OUVRI

R_MENU=MENU_BASE

Reference_globale/ de Gruyter (4 intrări): http://www.degruyter.de/files/pdf/9783110231915Inhaltsverzeichnis(d).pdf http://www.degruyter.com/view/product/185904?rskey=V2eaWV&result=3 http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110231922.6-297 http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/185904

Alte baze (17 intrări): http://www.steiner-verlag.de/programm/zeitschriften/zeitschrift-fuer-franzoesische-sprache-und-

literatur/zfsl-12320131.html http://aisberg.unibg.it/handle/10446/30910 http://ebookome.com/file/1ZM6/dicionar-de-238mprumuturi-lexicale-din-limba-francez-dilf.html http://www.slir.uzh.ch/societe/ecole-d-ete/ http://www.slir.uzh.ch/wp-content/themes/slir2010/membres.php http://chronos9.linguist.univ-paris-diderot.fr/author%20info.html;http://chronos9.linguist.univ-paris-

diderot.fr/index_fichiers/Bookletfinal.pdf http://www.ceecs.net/RomanianCL_M_to_Z.htm http://www.uibk.ac.at/romanistik/cilpr/PDF/Themenliste.pdf http://www.fromisem.ro/ http://www.lingv.ro/resources/scm_images/Buletin-1.rtf

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 31

http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/author.php?author_id=6721 http://linguistica.sns.it/Chronos11/Abstract/121_Abstract_Chronos%2011_M.%20POPESCU.pdf http://www.scipio.ro/web/annals-of-the-university-of-craiova.-series-philology-romance-languages-

and-literatures http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16300154740&tip=sid&clean=0 https://romanistik.de/pub/2053-

Actas_del_XXVI_congreso_internacional_de_lingUe_stica_y_filolog_a_rom_nicas http://scholar.harvard.edu/files/tmihoc/files/chapter1.pdf http://www.mediling.eu/allegati/PRIN_t_risorse/155/FILE_Documento_Fedriani_Ghezzi__pragmatic

aliation_of_verbs_of_movement_and_exchange_Final_Volume.pdf

Premii şi distincţii academice oferite de universităţi, institute de cercetare, academii, asociaţii profesionale de nivel naţional Decembrie 2013 – premiu pentru articolul « Conditionnel ou futur dans le passé? L‟histoire d‟un marqueur de relation anaphorique”, publicat in Zeitschrift für französische Sprache und Literatur (ZfSL), vol. 123, nr. 1/2013, Berlin, ISSN 0044-2747, FRANZ STEINER VERLAG Wiesbaden GMBH, revistă ISI, factor de impact 3, p. 12-32, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16300154740&tip=sid&clean=0 . Premiul a fost acordat în cadrul proiectului PN-II-RU-PRECISI-2013-7-4248 PREMIEREA REZULTATELOR CERCETARII, nr. 2583 de catre UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI).

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 32

ANEXA 5 – ALTE ACTIVITĂŢI

ACTIVITATE EDITORIALĂ Editarea de volume colective

1. 2011 – Mihaela Popescu, Prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu. 10 ans d‟École Doctorale à l‟Université de Craiova / 10 Years of Postgraduate Research at the Unuversity of Craiova, Craiova, Editura Universitaria, 232 p., ISBN 978-606-14-0130-7.

2. 2019 – Cecilia-Mihaela Popescu / Ilona Duță/ Ioana Rucsandra Dascălu (coord.), Tradiţia discursivă

greco-latină : actele colocviului internațional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene” : ediţia a X-a, aniversară, Craiova, 26 mai 2018, Craiova, Editura Universitaria, 2019, ISBN 978-606-14-1505-2, 314 pagini.

3. 2017 – Dana Dinu / Cecilia-Mihaela Popescu / Mădălina Strechie, Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze. Lucrările Colocviului Internațional Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, Ediția a 9-a, 26-27 mai 2017, Craiova, România, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 9786061412877, 302 p.

4. 2017 - Adriana Costăchescu / Cecilia-Mihaela Popescu, Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-14-1232-7, 328 p.

5. 2016 – Guţă, Ancuţa / Mihaela Popescu / Cristiana Teodorescu (coord.), Actes du Colloque international « 50 ans de français a l’Universite de Craiova (1966-2026) », Craiova, du 19 au 20 mai 2016. TOME 1 : Perspectives linguistiques et lexicographiques, Craiova, Editura Universitaria, 262 pagini, ISBN: 978-606-14-1122-1.

6. 2014 – Bădescu Ilona / Mihaela Popescu (coord.), Studia linguistica et philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-14-0845-0, 352 p.

7. 2012 – Dinu, Dana / Popescu, Mihaela / Duţă, Ilona / Strechie, Mădălina (ed.), *** Sub semnul lui Hermes / Mercurius, Craiova, Editura Universitaria, 468 pagini, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-14-0550-3;

8. 2011 – Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Popescu, Mihaela / Dincă, Daniela / Scurtu, Gabriela (ed.), Actes du Colloque international: Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, Craiova (10-12 noiembrie, 2011), Craiova, Editura Universitaria, 317 pagini, ISBN 978-606-14-0286-1. Index BDI: http://www.fabula.org/actualites/maria-iliescu-et-alii-les-actes-du-colloque-international-les-emprunts-lexicaux-au-francais-dans-_48199.php

9. 2006 – membru în comitetul editorial al volumului Comunicare, Identitate, Context, Emilia Parpală (coord.), Craiova, Editura Universitaria, ISBN 986-606-510-662-8.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 33

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer review şi editing process

1. 2017 – prezent – coordonator al Colecției Studia Linguistica et Philologica. In Honorem (Magistri / Magistrae), apărute la Editura Universitaria (10 apariții), Craiova. http://editurauniversitaria.ucv.ro/studia-linguistica-et-philologica-in-honorem-profunivdr-cornelia-c

2. 2018 – prezent – membru în colectivul de științific al publicaţiei Journal of Young Researchers, Series Social Sciences, Arts and Humanities, no. 1/2018, Craiova, Editura Universitaria, revistă publicată de Departamentul de Cercetare al Universității din Craiova, http://www.ucv.ro/pdf/cercetare/programe_de_cercetare/jyr/Revista_JYR_1_2018.pdf .

3. 2017 – prezent – membru în colectivul de redacţie al publicaţiei Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Lingvistică (anul XXXIX, nr. 1-2/2017), Craiova, Editura Universitaria, revistă indexată ERIH PLUS, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, CEEOL, ISSN: 1224-5712 http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/anale_lingvistica_2017_indice.pdf

4. 2014 – prezent – membru în colectivul de redacţie al publicaţiei Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Langues et littératures romanes, Craiova, Editura Universitaria, revistă categoria B, ISSN 1224-8150, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lrl/anale_franceza_ro.htm

5. 2011-prezent – Secretar de redacţie al publicaţiei Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare. Media, Craiova, Editura Universitaria, ISSN 2247 – 1499, ISSN-L = 2247 – 1499, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/auccom/members.htm

6. 2004-2010 – membru în colectivul de redacţie al publicaţiei Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi clasice, revistă categoria D, C, cod CNCSIS 15, ISSN 1841-1258 Craiova, Editura Universitaria, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_lit_clasice.htm

7. Redactor (colaborare) la Dictionnaire Étymologique Roman (etimonul panroman */'mut-a-/) http://www.atilf.fr/DERom http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=NOMENCLATURE;MENU=menu_base;OU

VRIR_MENU=MENU_BASE ORGANIZARE DE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE Organizator/coordonator al unor colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese 1. 2017, 2018, 2019 – membru în colectivul de organizare al Colocviului internațional studențesc Beyond

Language, editia I (27 aprilie 2017), ediția a II-a (4-5 mai 2018), ediția aIII-a (19 aprilie 2019), organizat de Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/simpozion-na%C5%A3ional-studen%C5%A3esc-beyond-language http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Noutati/2018/beyond_language_editia_a_ii-a_craiova_4-5_mai_2018_apel.pdf https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/simpozion-na%C5%A3ional-studen%C5%A3esc-beyond-language-19-aprilie-2019

2. 2017, 2018, 2019 – membru în colectivul de organizare al Concursului de traduceri dedicat Zilei Latinității, ediția I (15 mai 2017), ediția a II-a (15 mai 2018), ediția a III-a (15 mai 2019), organizată de Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi romanice și clasice. http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Invatamant/Studenti/2017/concurs_ziua_latinitatii.pdf

3. 2018 – membru în colectivul de organizare al Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe umaniste şi sociale Creativitate, Imaginar, Limbaj (CIL), ediția a 5-a (24-25 mai 2018), organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba şi literatura română şi de Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţele educaţiei, Craiova. http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/cil2018.jpg

4. 2018 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a 10-a aniversară, cu tema: Tradiția discursivă greco-romană, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice, 26 mai, 2018. http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/circulara_1_ra_10.pdf http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/ra_x_2018_a_doua_circulara.pdf

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 34

5. 2017 – membru în comitetul de organizare al Séminaire international de recherche doctorale et d‟échanges universitaires « Nous et les autres » - la recherche interculturelle : un cadre pluridisciplinaire et transversal, organisé par l‟Université de Craiova, l‟Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et l‟Université de Genève, l‟AUF – BECO, Craiova, Școala Doctorală „Alexandru Piru”, 20-21 octombrie 2017, http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Invatamant/Doctorat/comunicat_de_presa_20-21_oct.pdf

6. 2017 – membru în comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe umaniste şi sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” (CIL), ediţia a 4-a, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba şi literatura română şi de Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţele educaţiei, Craiova, 19-20 mai 2017 http://www.cilconference.ro/despre-noi/comitetul-de-organizare

7. 2017 – membru în comitetul de organizare al Colocviului internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a 9-a, cu tema: Ovidiu – două mii de ani de metamorfoze, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice, 26-27 mai, 2017, http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Colocvii%20si%20simpozioane/2017/RA_2017.pdf

8. 2016 – membru în comitetul de organizare a ediţiei a XII-a a Conferinţei Naţionale Anuale a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România, cu tema: „Generaţii, proiecte, bilanţuri în cercetarea etnologică din România”, organizată de Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România (A.S.E.R.), în colaborare cu Universitatea din Craiova, Craiova, 18-20 noiembrie 2016, http://cis01.central.ucv.ro/litere/noutati/comunicat_aser.pdf .

9. 2016 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional 50 ANS DE FRANÇAIS À L‟UNIVERSITÉ DE CRAIOVA (1966-2016), Craiova, 19-20 mai 2016. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Colloque_50_ans_Craiova_Appel_2016.pdf

10. 2015 – membru în comitetul de organizare al Seminarului internaţional TRANSMOD – Inter-institutional cooperation project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway, Craiova, 28-29 aprilie 2015, http://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2015/transmod/program_eveniment.pdf http://proiecte.ucv.ro/transmod

11. 2014 – membru în comitetul de organizare al CONFERINŢEI CONSORŢIULUI DE INFORMATIZARE PENTRU LIMBA ROMÂNĂ – ConsILR - Ediţia a X-a, 2014, cu tema Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, organizată de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi prin Facultatea de Informatică (UAIC-FII), Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială (AR-ICIA) Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică Iaşi (AR-IIT) şi Institutul de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi, alături de Universitatea din Craiova prin Departamentul de Informatică şi Facultatea de Litere şi sub auspiciul Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), Universitatea din Craiova, 18-19 septembrie, https://consilr.info.uaic.ro/2014/index.php?list=comitetorg

12. 2012 – organizator şi coordonator al workshop-ului cu tema: Asemănări şi deosebiri în morfosintaxa şi semantica limbilor romanice, ca parte a activităţilor prevăzute în studiul postdoctoral VIITORUL ŞI CONDIŢIONALUL ÎN LIMBILE ROMANICE. ABORDARE MORFOSINTACTICĂ ŞI CATEGORIZARE SEMANTICĂ DIN PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ, dezvoltat în cadrul proiectului Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului, ID 61968, Craiova, 24 octombrie 2012, susţinut în cadrul Centrului de cercetare: Limba română în context romanic şi balcanic, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, http://cis01.central.ucv.ro/litere/limba.romana.in.context.romanic.si.balcanic/program_workshop.pdf

13. 2012 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a V-a Sub semnul lui HERMES / MERCURIUS (11-12 mai 2012), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba română, literatura română şi limbi clasice şi de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova.

14. 2011 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, organizat de Universitatea din Craiova, Departamentul de limbi romanice în cadrul proiectului cu finanţare CNCSIS Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondement théoriques, dynamique et catégorisation sémantique (FROMISEM), Craiova, 10-12 noiembrie 2011.

15. 2010 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a IV-a (20 - 22 octombrie), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice şi de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova.

16. 2009 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a III-a (09 - 10 octombrie), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice şi de Societatea de Studii Clasice din România, filiala

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 35

Craiova. 17. 2008 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în

culturile europene, ediţia a II-a (21 - 22 noiembrie), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice şi de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova.

18. 2008 – membru în comitetul de organizare a Colocviului internaţional Comunicare, Identitate, Context (ediţia I), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice, Craiova, 07-08 noiembrie.

19. 2007 – membru în comitetul de organizare al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia I (23 - 24 noiembrie), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică generală şi limbi clasice şi de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova.

Membru în comitetul ştiinţific al unor colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese 2019 – membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Discourse Markers in Romance Languages

(DISROM6), ediția a 6-a, Universita degli Studi di Bergamo (Italia), 29-31 Mai, 2019, https://disrom6.unibg.it/home/committees

2019 – membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Educational Role of Language, ediția a 4-a, (ERL4), Universitatea din Craiova (Romania), 17-18 iunie 2019, http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/sites/default/files/erl4-conf-Scientific-and-Organising-Committees-4.pdf http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/sites/default/files/erl4-conf-Scientific-and-Organising-Committees-5.pdf

2019 - Membru în comitetul științific al Conferinței Internaționale Communication. Information. Learning (CIL1(6)), organizată de Universitatea din Craiova, Departamentul de Comunicare, Jurnalism și Șrtiințe ale educației, Craiova, 24 mai 2019 http://www.cilconference.ro/despre-noi/comitetul-stiintific http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2019/05/program-en.pdf

2019 - Membru în comitetul științific al Conferinței Internaționale Text, Context, Pretext (ediția întâi), organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română, Craiova, 17-18 mai 2019.

https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/invitatie_conferinta_text_context_pretext.craiova.17_mai_2019.pdf

2017, 2018 – membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Comparatism, Identitate, Comunicare” (CIC), ediţia a 10-a, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Societatea de Ştiinţe Filologice, Craiova, 13-14 octombrie 2017, ediția a 11, 12-13 octombrie 2018: http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIC2017_Cfp_rom.pdf ; http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/cic2018_cfp_engl.pdf

2017, 2018 – membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe umaniste şi sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” (CIL), ediţia a 4-a, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba şi literatura română şi de Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţele educaţiei, Craiova, ediţia a 4-a (19-20 mai 2017), ediția a 5-a (24-25 mai 2018),

2018 – membru în comitetul ştiinţific al Colocviului Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a 10-a aniversară, cu tema: Tradiția discursivă greco-romană, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice, 26 mai, 2018. http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/circulara_1_ra_10.pdf http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/ra_x_2018_a_doua_circulara.pdf

2017 – membru în comitetul ştiinţific al Colocviului internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a 9-a, cu tema: Ovidiu – două mii de ani de metamorfoze, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice, 26-27 mai, 2017, http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Colocvii%20si%20simpozioane/2017/RA2_2017.pdf

2017, 2018 – membru în comitetul ştiinţific al Colocviului Şcolii Doctorale „Alexandru Piru”, cu tema „Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 36

ediția I (25 martie 2017), ediția a II-a (18 aprilie 2018) http://litere.ucv.ro/litere/content/noi-perspective-%C3%AEn-cercetarea-lingvistic%C4%83-%C8%99i-literar%C4%83 https://www.youtube.com/watch?v=6CvAsM-IJsU http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Invatamant/Doctorat/caiet_rezumate_colocviul_scolii_doctorale_2018_hqp.pdf

2014 – membru în comitetul ştiinţific al Colocviului internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a VII-a cu tema: Lexicografia tehnică în limbile clasice. Teorie, metode, instrumente. Studii de receptare a Antichității Clasice. Miscellanea, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, filiala Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi clasice şi de Grupul de cercetare DECOTGREL, Departamentul de Stucii clasice din cadrul Universităţii Ţării Bascilor (EHU – Spania), 24-25 octombrie 2014, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Colocviu_Receptare_VII_2014_ro.pdf

2013 – membru în comitetul ştiinţific al atelierului HIPPIKÀ - CALUL ÎN ISTORIA OMULUI - Craiova, 6 decembrie 2013, manifestare organizată în cadrul Colocviului internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢłII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Ediţia a VI-a. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/seminar_receptare_dec.2013.pdf

MEMBRU ÎN CENTRE/COLECTIVE DE CERCETARE 2016 – prezent – Director al Centrului de Cercetare Diversitate lingvistică şi practici discursive identitare

(PraxLingua). 2014 – 2016 – membru în echipa Centrului de Cercetare Identităţi culturale europene, director: prof. univ. dr.

Elena Pîrvu, membru în Comitetul Director şi coordonator al direcţiei de cercetare: Limba română în context romanic şi balcanic.

2012 – aprilie 2014 – membru în echipa Centrului de Cercetare: Limba română în context romanic şi balcanic, director: prof. univ. dr. Elena Pîrvu, coordonator al axei de cercetare: Lingvistică comparată.

2009 – 2012 – membru în echipa Centrului de Cercetare în onomastică şi lexicologie, director: prof. univ. dr. Ion Toma;

2004 – 2010 – membru în echipa Centrului de Cercetare: Limba română în context romanic şi balcanic, centru acreditat CNCSIS, director: prof. univ. dr. Michaela Livescu.

MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI PROFESIONALE Societăţi profesionale internaţionale 1. Societas Linguistica Europaea (http://www.societaslinguistica.eu/) (din ianuarie 2015); 2. Société de Linguistique et de Philologie Romane (http://www.slir.uzh.ch/societe/les-membres) (din septembrie

2007); 2016-2019 – Membru în boardul Societăţii de Lingvistică romanică http://www.slir.org/societe/bureau-2013-2016/, consilier delegat în cadrul Biroului SLiR.

3. Réseau des chercheurs AUF, axele : Etude du français en francophonie şi Lexicologie, Terminologie, Traduction (www.chercheurs.auf.org) (din 2008), http://www.reseau-ltt.net/annuaire/cecilia-mihaela-popescu/

Societăţi profesionale naţionale:

1. Societatea de Studii Clasice din România (din 2000) 2. Societatea Filologică Română

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

septembrie 2018 – prezent – membru în Consiliul Școlii Doctorale ”Alexandru Piru”, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.

1 mai 2016 – prezent – Prodecan (sarcini: activitatea de cercetare şi evaluare a calităţii învăţământului) la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.

2016 – 2020 – membru în Consiliul Cercetării Științifice al Universității din Craiova. 2014 – 2016 – membru în Grupul de sprijin al cercetării de la nivelul Universităţii din Craiova, grup

coordonat de prof. univ. dr. Radu Constantinescu 2008 – prezent – membru al Consiliului Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova. 2016 – prezent – evaluator UEFISCDI, https://uefiscdi.ro/resource-

81923?&wtok=0a86d0ad793f54b5d51a2834f32993a30f198a05&wtkps=XY1bDoIwEEX3Mt+CnZaGMuzBmLgCpEXLQ4SCRIx7F8qH0a+5mZxzb0YxvRxJgmmoagepJYwl44kUqSNB4KyGNSUEouh6ZpTCZo7Gq+G1LbOx6qomiKayfLLAnJM5siuOBP5ygiiBrSnXWz3jKxATaH2/HU97ETOuuGJSeWNRv58dR5QCUaDwtdJbhz8HGcEvuOxOxu8uqWn1WJuw7

S/haArrcm3DhzVTmPWDzdsa0vcH&wchk=c7250e7823d80258826fb75de2b0e53f8ec3dbca.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 37

ANEXA 6 – LISTA DE PUBLICAŢII

TEZA DE DOCTORAT Cecilia Mihaela Popescu, 2015, Exprimarea potenţialului şi a irealului în latină, franceză şi română (Teză de doctorat susţinută în 2006), Craiova, Editura Univeritaria, ISBN 978-606-14-0942-6, 380 p. https://books.google.ro/books/about/Exprimarea_poten%C5%A3ialului_%C5%9Fi_a_irealulu.html?id=348FugEACAAJ&redir_esc=y CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI Carte de autor unic

1. Cecilia Mihaela Popescu, 2013, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0636-4, 304 p. (teză postoctorală, studiu lingvistic). https://books.google.ro/books/about/Viitorul_%C5%9Fi_condi%C5%A3ionalul_%C3%AEn_limbile.html?id=j2WOjwEACAAJ&redir_esc=y http://www.worldcat.org/title/viitorul-si-conditionalul-in-limbile-romanice-abordare-morfosintactica-si-categorizare-semantica-din-perspectiva-diacronica/oclc/934433359

2. Mihaela Popescu, 2007 (al doilea tiraj în 2010), Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal, Editura Universitaria, Craiova, ISBN 973-742-924-7, 221 p. (monografie, sinteză).

Cărţi în colaborare 1. 2015 – La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain, autori: Dincă,

Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela, Craiova, Editura Universitaria, 212 pagini, ISBN 978-606-14-0905-1.

2. 2011 – Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique, autori: Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Dragoste, Ramona / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela; Dincă, Daniela / Scurtu, Gabriela (eds.), Craiova, Editura Universitaria, 256 pagini, ISBN 978-606-14-0236-6. Pagini redactate: p. 40-50, p. 87-102, p. 115-129, p. 183-198, p. 218-230. Lucrarea poate fi consultată la adresa: www.fromisem.ro/publicatii/typologiedesempruntsfrancais.pdf

3. 2009 – Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză (DILF), Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-807-3, 978-606-510-808-0, 2 vol., [vol. I (600 p.), vol II (599 p.)], autori: Adriana Costăchescu / Daniela Dincă / Ramona Dragoste / Mihaela Popescu / Gabriela Scurtu, lucrare publicată în cadrul grantului CNCS FROMISEM (cod CNCS 383). Pagini redactate – aprox. 294 pag., literele D, E, F, G şi R : vol I. pag. 222-396, vol al II-lea: 91-135, 346-405, 524-541). Lucrarea poate fi consultată la adresele: www.fromisem.ro/publicatii/DILF_I.pdf şi www.fromisem.ro/publicatii/DILF_II.pdf ; https://books.google.ro/books/about/Dic%C5%A3ionar_de_%C3%AEmprumuturi_lexicale_din.html?id=FqTgrQEACAAJ&hl=en

4. Colaborare (cap. IV – pag. 113-140) la Monografia Universității din Craiova. Șapte decenii de învățământ superior (1947-2017), Cezar Ionuț Spînu/Otovescu Dumitru (coord.), București / Craiova, Editura Academiei Române – Editura Universitaria, 2017.

Curs sau manual universitar

1. Mihaela Popescu, 2017, Gramatica comparată a limbilor romanice. Note de curs. Curs opţional A5 - Limbă română. Curs universitar pentru învațământul la distanță, ISBN 978-606-14-1327-0, 122 p., format A3.

2. Mihaela Popescu, 2012, Gramatica comparată a limbilor romanice. Note de curs. Editura Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0458-2, 124 p., format A3 (curs universitar destinat studenţilor de la ID).

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 38

Capitole în cărți 1. POPESCU, Mihaela, 2018, « Marqueurs discursifs dans les langues romanes : convergences et divergences

fonctionnelles (fr. alors / roum. atunci) », in Óscar Loureda / Giovanni Parodi / Martha Rudka / Shima Salameh (eds.) Marcadores del discurso y lingüística contrastiva en las lenguas románicas, Frankfurt, Iberoamericana Vervuert.

2. POPESCU, Mihaela, 2017, “Romanian Presumptive in Romanian Language, an Evidential and/or Epistemic marker”, in Juana I. Marin-Arrese/ Julia Lavid López/ Marta Carretero/ Elena Dominguez Romero/ Victoria Martìn de la Rosa / Marìa Pérez Blanco, Evidentiality and Modality in European Languages. Discourse-pragmatic perspectives, Berlin, Peter Lang, Series Linguistic Insights, p. 33-56, ISBN 9783034324373 (coautor capitol, alături de Oana Adriana Duţă). https://www.peterlang.com/view/product/77554

https://www.peterlang.com/view/9783034324380/9783034324380.00002.xml http://www.worldcat.org/title/evidentiality-and-modality-in-european-languages-discourse-pragmatic-perspectives/oclc/1002418698

3. POPESCU, Mihaela, 2017, capitol « Intercomprehension – A Means of Intercultural Communication », in volumul Monica Tilea / Oana Duţă / Alina Resceanu (eds.), Sustainable and Solidary Education. Reflexions and Practices, Frankfurt am Main, Peter Lang, ISBN: 978-3-631-72066-0, p. 337 - 359.

4. POPESCU, Mihaela, 2017, capitol « Les gallicismes du roumain: une approche socio-pragmatique », in Sánchez Ibáñez, Miguel / Maroto, Nava / Torres del Rey, Jésus / De Sterck, Goedele / Linder, Daniel / Garcìa Palacios, Joaquìn (éds.), (2017), La renovaciñn léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas. Murcia: Editum, p. 325-336, ISBN: 978-84-16551-75-0 (coautor, alături de Dincă, Daniela).http://www.unebook.es/es/ebook/la-renovacion-lexica-en-las-lenguas-romanicas_E0002620816

5. POPESCU, Mihaela, 2014 „Romanian atunci and French alors: functional and discursive properties”, capitolul 12, in Chiara Ghezzi / Piera Molinelli (eds.), Pragmatic markers from Latin to Romance languages, Oxford, Oxford University Press, Series Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 9, ISBN 978-0-19-968160-0, p. 222-236. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199681600.do.

6. POPESCU, Mihaela, (2017), „Les emplois illocutionnaires et argumentatifs du futur et du conditionnel dans les langues romanes”, capitol in Oana Dana Balaș / Adiana Ciama / Mihai Enăchescu / Anamaria Gebăilă / Roxana Voicu (eds.), L’expression de l’imprécision dans les langues romanes, București, Editura Ars Docendi (Universitatea din București), ISBN 978-606-998-005-7, p. 295-305.

7. POPESCU, Mihaela, 2015, capitol „Strategies for the Development of Multilingual Competence through the Intercomprehension Method”, in Monica Tilea, Oana-Adriana Duţă, Jón Freyr Johanssón, Patrick Murphy (editors), Transversal Skills Development in Modern Teaching Practice. A Good Practice Guide, Bucureşti, Editura ProUniversitaria, p. 182-201, ISBN 978-606-26-0371-7. Lucrarea (în limba română şi în limba engleză) poate fi consultată la adresa http://proiecte.ucv.ro/transmod/media/good_practice_guide_EN.pdf.

8. POPESCU, Mihaela, 2014, capitol „Observaţii cu privire la terminologia cromatică românească din domeniul hipic”, in Dana Dinu (ed.), Hippikà – calul în istoria omului, Craiova, Editura Universitaria, p. 231-242, ISBN 978-606-14-0861-0.

ARTICOLE /STUDII Articole ISI Thomson Reuters (Arts and Humanities)

1. POPESCU, Mihaela, 2013 – “Les emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et

sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaire » in Revue Roumaine de Linguistique, NUMÉRO SPECIAL DÉDIÉ AU / SPECIAL ISSUE FOR XXVII

E CONGRÈS INTERNATIONAL DE

LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE ROMANES, NANCY, 2013, LVIII, 2, 2013, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 153-168, revistă clasificată de CNCS în categoria A, revistă ISI ZONA ALBĂ şi indexată în bazele de date:

Social Sciences Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; Current Contents - Social & Behavioral Sciences; Current Contents - Arts & Humanities

2. POPESCU, Mihaela, 2013 – „Conditionnel ou futur dans le passé? L‟histoire d‟un marqueur de relation anaphorique”, in Zeitschrift für französische Sprache und Literatur (ZfSL), vol. 123, nr. 1/2013, Berlin, ISSN 0044-2747, FRANZ STEINER VERLAG Wiesbaden GMBH, p. 12-32, revistă ISI, factor de impact 3, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16300154740&tip=sid&clean=0

https://www.jstor.org/stable/24548839?seq=1#page_scan_tab_contents

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 39

3. POPESCU, Mihaela, 2010 – «Typologie des emprunts lexicaux français en roumain (présentation d‟un projet en cours)”, in Revue de Linguistique Romane, Tome 74, Nr. 295-296, Strasbourg, 2010, 589-604, revistă ISI publicata de Société de Linguistique Romane, factor de impact 2 (autori: Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Dincă, Daniela / Popescu, Mihaela / Scurtu, Gabriela), ISSN 0035-1458, p. 589 - 604. http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A411/pdf

4. POPESCU, Mihaela, 2009 – « La grammaticalisation du présomptif en roumain », in Revue Roumaine de Linguistique (RRL) LIV, 1 / 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 133–142. revistă clasificată de CNCS în categoria A şi indexată în bazele de date:

Social Sciences Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; Current Contents - Social & Behavioral Sciences; Current Contents - Arts & Humanities

Articolul se găseşte citat şi în baza INIST-CNRS, Refdoc.fr, Cote INIST: 25165, 35400018958885.0080. Link: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=22389412

Articole Elsevier/Scopus, Ebsco 5. POPESCU, Cecilia Mihaela (2018), « Essai de typologie dans la classe des marqueurs discursifs de

reformulation paraphrastique du roumain actuel », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică / Annales de l’Université de Craiova. Série Sciences Philologiques. Linguistique, anul XL, no. 1-2, ISSN 1224-5712, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIHPLUS, FABULA, LinguistList p. 356-373. http://www.scopus.com https://www.worldcat.org/search?q=1224-5712&dblist=638&fq=yr%3A2018&qt=facet_yr%3A https://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-anul-xl-nr-1-2-2018_88406.php http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-din-craiova.-seria-stiinte-filologice.-lingvistica/home https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=354 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100203101&tip=sid&clean=0 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989 http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=issn&term_1=1224-5712&theme=nukat http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=find-b&find_code=ISN&request=1224-5712 http://katalog.ub.uni-rostock.de/DB=2/LNG=DU/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1224-5712 https://vzlbs2.gbv.de/DB=64/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1007&TRM=1224-5712

http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/2018_anale_lingvistica_cuprins.pdf

6. POPESCU Cecilia-Mihaela, 2018, „Parcursul diacronic al formelor de viitor din limba franceză din prisma teoriei regramatizării”, in DIACRONIA, nr. 7 (27 aprilie 2018), p. 1-11, ISSN: 2393-1140, doi:10.17684/issn.2393-1140, BDI Indexing: EBSCOhost, ULRICHS, PROQUEST, ERIHPLUS, DOAJ, LINGUISTICS ABSTRACTS ONLINE (WILEY-BLACKWELL), CEEOL, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, ROAD, Index Copernicus, WordCat, Ingenta Connect, Google Scholar DOI: 10.17684/i7A99ro http://www.diacronia.ro/ro

7. POPESCU Cecilia-Mihaela, 2018, „The Diachronic Evolution of Future Tense Forms in French Language from the Perspective of the Re-grammaticalisation Theory”, in DIACRONIA, nr. 7 (27 aprilie 2018), ISSN: 2393-1140, doi:10.17684/issn.2393-1140, BDI Indexing: EBSCOhost, ULRICHS, PROQUEST, ERIHPLUS, DOAJ, LINGUISTICS ABSTRACTS ONLINE (WILEY-BLACKWELL), CEEOL, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, ROAD, Index Copernicus, WordCat, Ingenta Connect, Google Scholar DOI: 10.17684/i7A99ro DOI: 10.17684/i7A99en

http://www.diacronia.ro/en 8. POPESCU, Mihaela 2016, « Quelques observations sur la manifestation discursive de l‟épistémique

probable en espagnol contemporain », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXVIII, nr. 1-2, ISSN 1224-5712, p. 82-95, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIHPLUS, FABULA, LinguistList. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/publicatii/2016_Anale_Lingvistica_cuprins.pdf

9. POPESCU, Mihaela, 2015, « Un autre cas de « régrammation »: le futur synthétique de l‟espagnol », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXVII, nr. 1-2, p. 139-148, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-5712, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIHPLUS, FABULA, LinguistList. https://www.scopus.com/sourceid/21100203101?origin=sbrowse (din 2011) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=354

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 40

http://jml2012.indexcopernicus.com/Analele+Universitatii+din+Craiova+Seria+Stiinte+Filologice+Lingvistica,p3146,3.html https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989

10. POPESCU, Mihaela, 2014, « Les gallicismes du roumain: de l‟étymologie unique à l‟étymologie multiple », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXVI, nr. 1-2, p. 52-61, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-5712, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList (coautor, alături de Daniela Dincă) http://files.sciverse.com/documents/xlsx/title_list.xlsx https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=analele+universita%3Ft%3Fii+din+craiova+seria+s%3Ftiint%3Fe+filologice+lingvistica%3F+-+elsevier http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a27c4ef2-0aa4-41d5-9d57-c4ce4b471100&articleId=f3a9baa1-63fc-406f-b0e5-e28c0c513e7b http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5902 http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica_54188.php

11. POPESCU, Mihaela, 2014, „<Viitorul în trecut> în limba română contemporană. Un punct de vedere semantico-pragmatic”, in Revista de Filología Románica, vol. 31, nr. 1/2014, Madrid, Ediciones Universidad Complutense de Madrid, p. 111-125, ISSN 0212-999X, ISSN-e 1988-2815, indexată Elsevier SCOPUS, ERIH Plus http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/issue/current https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/51068/47411 ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=474554 PROQUEST :http://search.proquest.com/openview/584527b04beb5c9b64038ae57b70d989/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=54855 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5800207797&tip=sid&clean=0

12. POPESCU, Mihaela, 2013, « Notes sur l‟étymologie et la morphosyntaxe des formes de futur et de conditionnel dans les langues romanes », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXV, nr. 1-2, p.124-136, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-5712, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList http://www.worldcat.org/search?q=so%3AAnalele+Universita%CC%86t%CC%A7ii+din+Craiova.+Seria+S%CC%A7tiint%CC%A7e+Filologice.+Lingvistica%CC%86&fq=dt%3Aart+%3E+yr%3A2013&dblist=638&start=21&qt=page_number_link http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d49a67d2-a35f-496e-a907-e0d341e60e57 http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica_60143.php. http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts sept. 2013 - 1851 https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp http://jml2012.indexcopernicus.com/Annals+of+the+University+of+Craiova+Series+Philology+Linguistics,p3146,3.html

13. POPESCU, Mihaela, 2012, « Le futur des langues romanes: usages temporels et/ou usages modaux? », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXIV, nr. 1-2, p. 226-238, ISSN 1224-5712, p. 147-165, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList. Articolul se găseşte în Internet la adresele: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=67987140-ba85-4b25-bac7-a436af8c4914&articleId=478942d1-9b5f-4323-a43a-abc1adf003ed http://www.worldcat.org/search?q=so%3Aanalele+universitatii+din+craiova.+seria+stiinte+filologice.+lingvistica&dblist=638&fq=dt%3Aart+%3E+yr%3A2012+%3E+ln%3Afre&qt=facet_ln%3A

14. POPESCU, Mihaela 2016, „Aspecte ale influenței franceze asupra lexicului limbii române”, în Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV Lexic comun / lexic specializat, număr coordonat de Doina Marta Bejan / Oana Magdalena Cenac / Simona Antofi : Actele Conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat. Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate, ediția a IX-a, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală și literatură, 14 – 15 octombrie 2016, anul IX, nr. 1-2 (15-16) /2016, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă (editură cotată B de CNCS), Cluj-Napoca, 2016, ISSN 1844-9476, p. 152-160, revistă indexată in bazele de date internaționale EBSCO https://www.ebscohost.com/academic/communication-source, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, și Fabula. La

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 41

recherche en littérature (www.fabula.org). (coautor, alături de Daniela Dincă). https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2017/11/lcls-2016.pdf

15. POPESCU, Mihaela, 2009, „Mentalităţi ale societăţii antice romane oglindite în dihotomia otium-negotium”, in Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, An XIV, Nr. 2(16)/2009, ISSN: 1224-5074, categorie CNCS B

+, cod CNCS 185, Editura Universitaria, Craiova, p. 71-80 (coautor, alături de Ilona

Duţă), http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/; http://info.scopus.com/detail/what/documents/titles2009.xls

Articole publicate în reviste științifice indexate ERIH PLUS sau indexate concomitent în cel putin trei BDI

1. POPESCU, Cecilia Mihaela (2018), ”Les marqueurs de changement de topique du discours en roumain :

évolution sémantique et rôles pragmatiques”, in Discours, Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique/A journal of linguistics, psycholinguistics and computational linguistics, 23/2018 (decembrie 2018), e-ISSN 1963-1723 (coautor, alături de Alice Ionescu). Revistă indexată ERIH PLUS https://journals.openedition.org/discours/9343 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=475527

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989 https://www.scopus.com/sourceid/21100203101?origin=sbrowse (din 2011) http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-an-

xxxviii-nr-1-2-2016_76293.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 2. POPESCU, Mihaela, 2015, « Le „futur épistémique inférentiel‟ dans les langues romanes. Une approche

contrastive (domaine: français – espagnol – italien – roumain) », in Revue de Sémantique et Pragmatique (RSP), nr. 38/2015, p. 59-76, nr. tematic coordonat de Lotfi Abouda / Sophie Azzopardi dedicat formelor de viitor [Le futur], Presses Universitaires d‟Orléans, ISSN 1296-5871, (indexare in 3 BDI) http://www.univ-orleans.fr/RSP

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573596 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=474554

3. POPESCU, Mihaela, 2015, « Remarques sur la sémantique du conditionnel dans les langues romanes », in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XIX, nr. 1-2, p. 71-84, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-8150. (indexare in 3 BDI) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490016 . http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-2010-1-langues-et-litteratures-romanes_41193.php http://www.scipio.ro/web/annals-of-the-university-of-craiova.-series-philology-romance-languages-and-literatures http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=1224-8150&epd=-1&tv=true https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1703

4. POPESCU, Mihaela, 2011, „Le « conditionnel journalistique » dans le discours médiatique roumain”, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXIII, nr. 1-2, p. 226-238, revistă categoria B

+, cod CNCS 12, ISSN 1224-5712.

http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-sciences-philologiques-linguistique-analele-universitatii-din-_48290.php http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5902 http://www.ceeol.com/aspx/alphablist.aspx http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=15760 clasificare ERIH C (ERIH NAT 2007-2011) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp;

5. POPESCU, Mihaela, 2010, „Câteva observaţii cu privire la semantismul unor împrumuturi lexicale de origine franceză din limba română” in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXII, nr. 1-2, p. 345-357, ISSN 1224-5712., www.fabula.org/actualites/article41514.php, clasificare ERIH C; (ERIH NAT 2007-2011) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp;

6. POPESCU, Mihaela, 2009, „Scurtă privire asupra subordonatelor circumstanţiale în limba română veche, modernă şi contemporană”, în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXI, nr. 1-2, p. 172-178, ISSN 1224-5712, www.fabula.org/actualites/article41514.php clasificare ERIH C; (ERIH NAT 2007-2011) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp;

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 42

7. POPESCU, Mihaela, 2008, „Exprimarea potenţialului şi a irealului în limba română veche, modernă şi contemporană (subordonatele completive şi atributive)”, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Lingvistică, XXX, nr. 1-2, p. 103-111, revistă categoria B, ISSN 1224-5712. (ERIH NAT 2007-2011) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp;

8. POPESCU, Mihaela, 2007, „Sistemul morfo-sintactic al condiţionalului din limba română veche, modernă şi contemporană”. In: AUC. Ştiinţe Filologice. Lingvistică, XXVIII, 1-2, p. 182-195, revistă categoria C, ISSN 1224-5712. (ERIH NAT 2007-2011) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp;

Articole, studii, publicate în Analele / Buletinele / Anuarele Universităţilor / Academiei, în străinătate; in ţară 1. POPESCU, Mihaela, 2014, « Les gallicismes du roumain dans le domaine des tissus pour vêtements », in

Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XVIII, nr. 1-2, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-8150, p. 197-211 (coautor, alături de Daniela Dincă)

2. POPESCU, Mihaela, 2013, « Quelques observations sur la sémantique des tiroirs canoniques du futur dans les langues romanes », in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XVII, nr. 1, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-8150, p.184-193.

3. POPESCU, Mihaela, 2012, « La pragmaticalisation de deux adverbes : roum. atunci vs. fr. alors », in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XVI, nr. 1, revistă categoria CNCS B, ISSN 1224-8150, p. 152 -168,

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-2010-1-langues-et-litteratures-romanes_41193.php http://www.scipio.ro/web/annals-of-the-university-of-craiova.-series-philology-romance-languages-and-literatures http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280 http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_franceza.htm; http://www.fabula.org/actualites/article41193.php

4. POPESCU, Mihaela, 2011, « Vers une définition de l‟emprunt lexical (le cas des gallicismes du roumain) », in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XV, nr. 1, ISSN 1224-8150, p. 132-143 (coautor, alături de Daniela Dincă).

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-2010-1-langues-et-litteratures-romanes_41193.php http://www.scipio.ro/web/annals-of-the-university-of-craiova.-series-philology-romance-languages-and-literatures http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_franceza.htm; http://www.fabula.org/actualites/article41193.php

5. POPESCU, Mihaela, 2011, « La réorganisation et la nouvelle configuration du système verbo-modal en ancien français. Vue synthétique », in Analele Universităţii din Craiova. Seria Limbi Moderne Aplicate, Anul VII, nr. 1, p. 254-262, Editura Universitaria 2012, ISSN 1224-5712, categorie CNCS B

+ (incepand cu

2010) (Link BDI): http://www.fabula.org/actualites/annales-de-l-universite-de-craiova-serie-sciences-philologiques-langues-etrangeres-appliquees-vie-_41738.php www.fabula.org/actualites/article41514.php

6. POPESCU, Mihaela, 2009, « Quelques remarques sur l'étymologie des emprunts roumains d'origine française », in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XIII, nr. 1, revistă categoria B

+, ISSN 1224-8150, p. 205-220,

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_franceza.htm; http://www.fabula.org/actualites/article41193.php 7. POPESCU, Mihaela, 2016, „La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l‟espace socioculturel

roumain. Présentation d‟un projet en cours”, in Quaderni di Studii Italiani e Romeni / Caiete de studii italiene şi române, nr. 7, Torino (Italia), Edizioni dell‟Orso, Alessandria, ISBN 978-88-6274-198-9, p. 281-295 (coautor, alături de Daniela Dincă, Gabriela Scurtu).

8. POPESCU, Mihaela, 2018, „Doamna Profesor Maria Iliescu „acasă”, la Universitatea din Craiova”, in Philologica Banatica, no. 1/2018, ”90 de ani. Prof. onorar dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu, Omagiu”, p. 54-69, ISSN 1843 – 4088.

9. POPESCU, Mihaela, 2014, „Catégoriel et individuel dans les comédies de Plaute”, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi străine aplicate, anul X, nr. 1, ISSN 1841-8074, p. 245 – 254 (coautor, alături de Ilona Duţă).

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 43

10. POPESCU, Mihaela, 2010, „Structuri implicite de actualizare a irealului în latina târzie”, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi Literaturi Clasice, anul VII, nr. 1-2, p. 107-112, cotaţie CNCS C, ISSN 1841-1258.

11. POPESCU, Mihaela, 2009, „Un model de strategie argumentativă la Lucreţiu”, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi Literaturi Clasice, anul VI, nr. 1-2, p. 48-54, ISSN 1841-1258 revistă necotată (cotată CNCSIS în categoria D) (coautor, alături de Ilona Duţă).

12. POPESCU, Mihaela, 2008, „Observaţii privind exprimarea categoriilor gramaticale nominale în clasa substantivului în latina clasică”, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi Literaturi Clasice, anul V, nr. 1-2, p. 22-31, ISSN 11841-1258.

13. POPESCU, Mihaela, 2007, „Structuri implicite de actualizare a potenţialului în limba română veche”, in Studii şi Cercetări Lingvistice (SCL). Omagiu Maria Iliescu, 2, LVIII, iulie-decembrie, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 371-384 revistă necotată (cotată CNCSIS în categoria D).

https://books.google.ro/books?id=DtopAQAAIAAJ&q=popescu+cecilia+mihaela&dq=popescu+cecilia+mihaela&hl=en&sa=X&redir_esc=y http://www.lingv.ro/LR-3-2011.pdf

14. POPESCU, Mihaela, 2007, „Evoluţia conjunctivului în subordonatele completive în latina târzie”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi Literaturi Clasice, IV, nr. 1-2, p. 142-150, revistă necotată (cotată CNCSIS în categoria D) ISSN 1841-1258.

15. POPESCU, Mihaela, 2007, « Encore une fois sur le système conditionnel du français », in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, XI, 1, p. 171 – 179, revistă categoria C, ISSN 1224-8150.

16. POPESCU, Mihaela, 2006, „Subordonatele relative construite cu modul conjunctiv în latina clasică şi târzie: o abordare sintactico-semantică”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, XXVIII, 1-2, p. 210-216, revistă categoria C, ISSN 1224-5712.

17. POPESCU, Mihaela, 2006, « Sur la représentation de l‟irréel dans la langue française (Les structures implicites) », in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, X, 1, p. 82-91, revistă categoria C, ISSN 1224-8150.

18. POPESCU, Mihaela, 2006, „Două modalităţi explicite de actualizare a potenţialului şi a irealului în latina clasică (subordonatele infinitivale şi interogative indirecte)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinte Filologice. Limbi Străine Aplicate, II, 1-2, p. 408 – 419, revistă necotată, ISSN 1841-8074.

19. POPESCU, Mihaela, 2005, „Anaforic şi deictic pentru o poetică palimpsestes la Plinius cel Tânăr (Epistula VI, 16)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi Literaturi Clasice, II, 1-2, p. 99 – 110, revistă necotată (cotată CNCSIS în categoria D) ISSN 1841-1258 (coautor, alături de Ilona Duţă).

20. POPESCU, Mihaela, 2005, „Structuri implicite de exprimare a potenţialului în limba latină (I)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, XXVII, 1-2, p. 208 –214, revistă categoria C, ISSN 1224-5712.

21. POPESCU, Mihaela, 2005, „Structuri implicite de exprimare a potenţialului în limba latină (II)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, XXVII, 1-2, p. 438 – 444, revistă categoria C, ISSN 1224-5712.

22. POPESCU, Mihaela, 2005, „Pe marginea condiţionalului sintetic din româna veche. Privire diacronică”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Limbi Străine Aplicate, 1, 1-2, p. 87-94, ISSN 1841-8074.

23. POPESCU, Mihaela, 2005, « L‟expression du potentiel en Ancien Français (dans les propositions indépendantes) », in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, IX, 1, p. 91-100, revistă categoria C, ISSN 1224-8150.

24. POPESCU, Mihaela, 2004, „Valori ale conjunctivului în latina clasică şi târzie”, in Analele Univertităţii din Craiova. Philology, English, Language, V, 2, revistă categoria C, p. 184-193, ISSN 1454-4415.

25. POPESCU, Mihaela, 2004, „Observaţii privind complexitatea distincţiei dintre potenţial şi ireal”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi Literaturi Clasice, I, 1-2, p 167 – 175, ISSN 1841-1258.

26. POPESCU, Mihaela, 2004, „Perspective asupra potenţialului şi irealului în limba latină”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi Literaturi Clasice, I, 1-2, p. 94 – 101, revistă necotată, ISSN 1841-1258.

27. POPESCU, Mihaela, 2004, „Gramaticalizarea condiţionalului în limba franceză (II)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, XXVI, 1-2, p. 214-221, ISSN 1224-5712.

28. POPESCU, Mihaela, 2003, „Gramaticalizarea condiţionalului în limba franceză (I)”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, XXV, 1-2, p.198-206, ISSN 1224-5712.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 44

29. POPESCU, Mihaela, 2000, „Valori ale formei în –rois în franceza medievală”, in Analele Univertităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, XXII, 1-2, (Omagiu Profesoarei Flora Şuteu), p. 209-213, ISSN 1224-5712.

Articole apărute în volume ale unor conferinţe sau congrese internationale publicate în străinătate 1. POPESCU, Mihaela, 2018, “Din nou despre reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba

română din perspectiva teoriei „regramatizării‟”, in Quaestiones Romanicae, Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţia a VI-a / 16-17 iunie 2017, cu tema Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic)/Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe, vol. 1, Szeged, Jatepress, ISSN 2457 8436, ISSN-L 2457 8436, p. 233-247.

2. POPESCU, Mihaela, 2018, « Identité, ressemblance, différence – le cas des gallicismes du roumain », in Zvonko Nikodinovski (ed.), Actes du Colloque International Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Skopje (Macedonia), 04-05 noiembrie 2016, BoroGrafika – Skopje, p. 152 -164, ISBN 978-608-234-058-6 (coautor, alături de Dincă, Daniela).

3. POPESCU, Mihaela, 2018, « Convergences et divergences dans le cas des cromonymes des langues romanes », in Zvonko Nikodinovski (ed.), Actes du Colloque International Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Skopje (Macedonia), 04-05 noiembrie 2016, BoroGrafika – Skopje, p. 355-367, ISBN 978-608-234-058-6 (coautor, alături de Scurtu, Gabriela).

4. POPESCU, Mihaela, 2018, « Pragmatique et lexicologie: (angl.) then et ses correspondants romans (fr. alors, it. allora, esp. entonces, roum. atunci) », in Roberto Antonelli et Martin Glessgen avec la collaboration de Paul Videsott (eds.), Atti del XXVIIIe Congresso internazionale di linguistica et filologia romanza (Roma, Università La Sapienza, 18-23 iulie 2016), vol. 1, Bibliothèque de Linguistique Romane 15,1, SLR-EiPHi, Editions de Linguistique et de Philologie, Strasbourg, p. 333-344, ISBN 979-10-91460-34-7, EAN 9791091460347 (coautor, alături de Maria Iliescu şi Adriana Costăchescu).

5. POPESCU, Mihaela, 2018, „Il Futuro concessivo romanzo, un marcatore polifonico, evidenziale e/o inferenziale”, in Elena Pîrvu (a cura di), Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del VIII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 16 -17 settembre 2016, p. 197-208, ISBN 9788876677182, Franco Cesati Editore, Firenze.

6. POPESCU, Mihaela (2017), “Manifestazioni discorsive del „futuro epistemico” nell‟italiano contemporaneo”, in Elena Pîrvu (a cura di), Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche. Atti del VII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 18-19 settembre 2015, Firenze, Franco Cesati Editore, ISBN 9788876676437, p. 219-230.

7. POPESCU, Mihaela, 2017, « L‟expression du „futur dans le passé‟ dans les langues romanes », in François, Jacques / Ridruejo Alonso, Emilio / Siller Runggaldier, Heidi (éds.), Actes du XXVII

e Congrès international

de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 07: Sémantique. Nancy, ATILF/SLR, ISBN 979-10-91460-23-1 p. 169-181 : http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR2013_Communications-retenues-pour-publication-dans-les-actes.pdf, http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-7.html ;

8. POPESCU, Mihaela, 2015, “Un caso di rigrammaticalizzazione: il percorso diacronico del futuro sintetico italiano verso una forma fortemente modalizzata”, in Elena Pîrvu (a cura di), La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 19-20 settembre 2014, Franco Cesati Editore, Firenze, p. 285-296, ISBN 978-88-7667-555-3.

9. POPESCU, Mihaela, 2014, „La configurazione discorsiva del futuro nel passato in italiano guardata dalla prospettiva tipologica romanza”, in Elena Pîrvu (a cura di), Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del V Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 20-21 settembre 2013, Franco Cesati Editore, Firenze, 2014, ISBN 978-88-7667-506-5, p. 283-292.

10. POPESCU, Mihaela, 2013, „Crearea şi evoluţia formelor prospective romanice. O perspectivă integrativă”, in Quaestiones Romanicae, Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţia a II / 24-25 septembrie 2013)/Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (First Edition / 24th -25th of September 2013), Szeged, Jatepress, II, 1, ISBN 978-963-315-191-4, p. 156-168.

11. POPESCU, Mihaela, 2013, « Une notion-clé dans la lexicologie roumaine : l‟étymologie multiple”, in Casanova Herrero, Emili / Calvo Rigual, Cesáreo (eds.) (2013), Actes del 26é Congrés de Lingüística i

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 45

Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Vol. IV, Berlin: W. de Gruyter, p. 2004-2014, ISBN 978-3-11-023203-5 https://books.google.ro/books?id=MMixAdIH_gkC&pg=PA355&lpg=PA355&dq=%C2%AB+Une+notion-cl%C3%A9+dans+la+lexicologie+roumaine+:+l%E2%80%99%C3%A9tymologie+multiple%E2%80%9D&source=bl&ots=RZRZoeO1KY&sig=9gDOAEDuAqjXh39j4NsNlD4c7P4&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19zMjvuTxwIVJ3DbCh2WzQqf#v=onepage&q=%C2%AB%20Une%20notion-cl%C3%A9%20dans%20la%20lexicologie%20roumaine%20%3A%20l%E2%80%99%C3%A9tymologie%20multiple%E2%80%9D&f=false http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/185904

12. POPESCU, Mihaela, 2012 – „Exprimarea <viitorului în trecut> în limba română contemporană”, in Quaestiones Romanicae, Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţia I / 15-16 iunie 2012)/Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (First Edition / 15th -16th of June 2012), Szeged, Jatepress, p. 445-454, ISBN: 978-963-315-112-9.

13. POPESCU, Mihaela, 2012, « Deux langues romanes en contact: le roumain et le français”, in Quaestiones Romanicae, Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţia I / 15-16 iunie 2012)/Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (First Edition / 15th -16th of June 2012), Szeged, Jatepress, p. 134-141, ISBN: 978-963-315-112-9. (coautor, alături de Daniela Dincă).

14. POPESCU, Mihaela, 2010, « L‟expression du potentiel et de l‟irréel en latin, français et roumain. Une réconsidération », in Iliescu, Maria / Siller-Runggaldier, Heidi M. / Danler, Paul (eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (XXV CILPR, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007), Tome VI, Berlin / New York, Max Niemeyer Verlag / Mouton de Gruyter, p. 297-310, ISBN 978-3-11-023203-5 (cuprinsul celor VII volume poate fi consultat la adresa: http://www.degruyter.de/files/pdf/9783110231915Inhaltsverzeichnis(d).pdf). BDI Indexing: http://www.reference-global.com/ (http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110231922.6-297) http://books.google.ro/books?id=iU25-X3nRnAC&pg=RA5-PA308&lpg=RA5 PA308&dq=Popescu+conditionnel+dans+les+langues+romanes&source=bl&ots=6tXOvmoC9x&sig=THk78WJqnYUpmKnHQvo0yuAHko&hl=ro&sa=X&ei=31ikUYPCIeKn4gT1loD4Bg&ved=0CDkQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Popescu%20conditionnel%20dans%20les%20langues%20romanes&f=fals https://books.google.ro/books?id=iU25-X3nRnAC&pg=RA5-PA304&lpg=RA5-PA304&dq=mihaela+popescu+futur&source=bl&ots=6vTHrsoB6D&sig=IxaNVpH9GAx2KeOU6abzuHxmYMI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjy64eWnpPaAhWB1ywKHW-OAFM4ChDoAQhcMAk#v=onepage&q=mihaela%20popescu%20futur&f=false

15. POPESCU, Mihaela, 2010, “Concerning the Words Balcanic and Balcanism in Romanian journalistic Discourse”, in Lingvistică. Onomastică. Epigrafie, volum publicat de Centrul de Onomastică bulgară “Prof. Nikolai Kovacev”, din cadrul Universităţii din Veliko Tărnovo “Sf. Chiril şi Metodiu” şi de Catedra de „Lingvistică generală şi bulgară veche”, din cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Veliko Tărnovo, Bulgaria, p. 146-154, ISBN 978-954-400-266-4 (coautor, alaturi de Alina Gioroceanu) http://www.paradigma.bg/book/358-problemi-na-balkanskoto-i-slavyansk

Articole apărute în volume ale unor conferinţe sau congrese internationale publicate în ţară 16. POPESCU, Cecilia Mihaela (2019), “Scurtă privire asupra marcatorilor discursivi cu valoare metatextuală

în latina clasică. Studiu de caz: autem și enim», in volumul Cecilia-Mihaela Popescu/ Ilona Duță/ Ioana Rucsandra Dascălu (coord.), Tradiţia discursivă greco-latină : actele colocviului internațional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”: ediţia a X-a, aniversară, Craiova, 26 mai 2018, Craiova, Editura Universitaria, 2019, ISBN 978-606-14-1505-2, p. 260-270.

17. POPESCU, Cecilia Mihaela (2018), „Câteva observaţii cu privire la utilizările temporalo-modale ale formelor de viitor în limbile romanice”, in Anamaria Preda / Silviu Gongonea (eds.), Actele Conferintei Internaționale de Științe Umaniste și Sociale ”Creativitate. Imaginar. Limbaj”, ediția a 4-a, Craiova, Editura Universitaria, p. 48-60, ISBN 978-606-14-1393-5.

18. POPESCU, Mihaela (2017), „Evoluţia sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizare”, în Maria Stanciu Istrate / Daniela Răuțu (editoare) Lucrările celui de-al VI-lea Simpozion Internațional de lingvistică. Omagiu domnului academician Marius Sala, la aniversare, organizat de

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 46

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Bucureşti, 29-30 mai 2015, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, p. 624-635, ISSN 2066–7973, ISSN-L 2066–7973. http://www.lingv.ro/images/Al%20saselea%20simpozion%20FINAL%20OK.pdf

http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V4287 19. POPESCU, Cecilia-Mihaela (2017), Câteva observații cu privire la parcursul diacronic al formelor de

condițional în interiorul sistemelor verbale romanice, in Dana Dinu / Cecilia-Mihaela Popescu / Madalina Strechie (eds.), Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze. Lucrările Colocviului Internațional Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, Ediția a 9-a, 26-27 mai 2017, Craiova, România, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 9786061412877, p. 251-262.

20. POPESCU, Mihaela 2016, « Manifestations discursives du « futur épistemique » en français contemporain », in Guţă, Ancuţa / Mihaela Popescu / Cristiana Teodorescu (coord.), Actes du colloque international « 50 ans de français a l’universite de craiova (1966-2026) », Craiova, du 19 au 20 mai 2016. TOME 1 : Perspectives linguistiques et lexicographiques, Craiova, Editura Universitaria, p. 201-218, ISBN: 978-606-14-1122-1.

21. POPESCU, Mihaela, 2015, „Franţuzismele – o modă necesară?”, în Dana Dinu / Mădălina Strechie / Marco Antonio Gutiérrez (coord.), Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene. Colocviului internaţional. Ediţia a VII-a, 24-25 octombrie 2014, Craiova, Editura Universitaria, p. 31-42, ISBN 978-606-14-0940-2 (coautor, alături de Daniela Dincă).

22. POPESCU, Mihaela, 2015, „Modalităţi de atenuare ilocutorie în latină şi română”, în Dana Dinu / Mădălina Strechie / Marco Antonio Gutiérrez (coord.), Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene. Colocviului internaţional. Ediţia a VII-a, 24-25 octombrie 2014, Craiova, Editura Universitaria, p. 145-158, ISBN 978-606-14-0940-2.

23. POPESCU, Mihaela, 2014, „Dictionary Of French Borrowings – DILF”, in Mihaela Colhon / Adrian Iftene / Verginica Barbu Mititelu / Dan Cristea / Dan Tufiş (eds.), Proceedings of the 10

th International

Conference „Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language”, Craiova, 18-19 september, 2014 (coautor, alături de Daniela Dincă), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN 1843-911X, p. 115-124.

24. POPESCU, Mihaela, 2012, „Le futur, le présomptif et le conditionnel dans le système verbal du roumain. Hypothèses et hypostases”, in Zafiu, Rodica / Adina Dragomirescu / Alexandru Nicolae (eds.), LIMBA ROMÂNĂ: DIRECŢII ACTUALE ÎN CERCETAREA LINGVISTICĂ (I): Gramatică. Fonetică și fonologie. Istoria limbii române, filologie. Actele celui de al 11-lea COLOCVIU INTERNAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ. (Bucureşti, 9−10 decembrie 2011), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 199 - 208, ISBN 606160197-2

http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V899/pdf 25. POPESCU, Mihaela, 2012, „Mărci discursive de actualizare a modalităţii epistemice în latina clasică.

Verbele modale”, in Dinu, Dana / Popescu, Mihaela / Duţă, Ilona / Strechie, Mădălina (eds.), Sub semnul lui Hermes / Mercurius, Craiova, Editura Universitaria, p. 339-347, ISBN978-606-14-0550-3.

26. POPESCU, Mihaela, 2011, « L‟étymologie des gallicismes du roumain », in Iliescu, Maria / Costăchescu, Adriana / Popescu, Mihaela / Dincă, Daniela / Scurtu, Gabriela (eds.), Actes du Colloque international: Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, Craiova (10-12 noiembrie, 2011), Craiova, Editura Universitaria, p. 227-239, ISBN 978-606-14-0286-1. Index BDI:

http://www.fabula.org/actualites/maria-iliescu-et-alii-les-actes-du-colloque-international-les-emprunts-lexicaux-au-francais-dans-_48199.php

27. POPESCU, Mihaela, 2011, „Viitorul si condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică si categorizare semantică din perspectivă diacronică (prezentarea temei de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o scoală postdoctorală a viitorului”, POSDRU/89/1.5/S/61968)”, in Dinu, Dana / Duţă, Ilona / Strechie, Mădălina (eds.), Antichitatea clasică şi noi, Craiova, Editura Universitaria, p. 254-260, ISBN 978-606-14-0189-5.

28. POPESCU, Mihaela, 2009, « Le moyen français: types de changements sémantiques et formels pour l‟expression du potentiel et de l‟irréel », in Actes du I-er Colloque international: Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Pitesti, 4-6 decembrie 2009, Nr. 1 / 2009, Editura Tiparg, Piteşti, p. 123-126, ISSN: 2067-8339.

29. POPESCU, Mihaela, 2009, „Cultura română de expresie latină. O grilă de analiză”, in Românitate şi latinitate în Uniunea Europeană, ediţia a III-a, Fundaţia „Scrisul Românesc, Craiova, p. 226-232, ISBN 978-973-7864-16-1 978-973-7864-54-3 (coautor, alături de Ilona Duta), Editura Fundaţia Scrisul Românesc http://www.revistascrisulromanesc.ro/editura/editura.html

30. POPESCU, Mihaela, 2009 – „Interculturalitatea greco-latină, modele şi strategii”, in Emilia Parpală (coordonator), Comunicare, Identitate, Context, Craiova, Editura Universitaria, p. 191-198, ISBN 978-606-

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 47

510-662-8 (coautor, alaturi de Ilona Duta). 31. POPESCU, Mihaela, 2009, „Pe margine unei sintaxe a conjunctivului în latina târzie (subordonatele

circumstanţiale)”, in Lucrările Colocviului Internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a II-a,Craiova, Editura Universitaria, p. 405-414.

32. POPESCU, Mihaela, 2008, „Structuri implicite de actualizare a potenţialului în limba română modernă şi contemporană”, in Mariana Flaişer (coord.), Tradiţie şi modernitate în Iaşul literaturii şi lingvisticii româneşti. Simpozion Naţional cu participare internaţională, dedicat aniversării a 600 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Iaşi, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, ISBN 973-152-085-8, p. 313 – 323.

33. POPESCU, Mihaela, 2008, „Dialogul intercultural greco-latin în spaţiul dramatic”, in Diversitate culturală şi multilingvism, 25 – 27 septembrie, 2008, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-647-610-5, p. 127-139 (coautor, alaturi de Ilona Duta).

34. POPESCU, Mihaela, 2008, „Privire sintetică asupra formelor de expresie a categoriei gramaticale a modului în limba română veche”, in Limbă şi literatură. Repere identitare în context european. Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe internaţionale a Facultăţii de Litere, volumul I, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, ISSN 1843- 1577, p. 87 – 94.

35. POPESCU, Mihaela, 2008, “Sistemul condiţional al latinei târzii, verigă importantă spre limbile romanice”, in Colocviul Internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, Craiova, Editura Universitaria, p. 586-593.

36. POPESCU, Mihaela, 2006, « Le potentiel et l‟irréel dans la philologie classique. Vue d‟ensemble », in Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane: al II-lea simpozion internaţional, Târgovişte, Valahia University Press, p. 157-163, ISBN 973-7616-56-1 978-973-7616-56-2.

Articole publicate în volume colective, omagiale, In memoriam

37. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare (2018), „Câteva observații cu privire la utilizările

prezumtivului în contexte concesivo-adversative. O perspectivă tipologică romanică”, in Camelia Ușurelu (ed.), Studii lingvistice. In memoriam Cristina Calarașu, București, Editura Universității din București, ISBN978-606-16-1055-6, p. 381-393

38. POPESCU, Cecilia Mihaela 2017, „Scurtă privire asupra modalităților de actualizare a irealului în franceza clasică și modernă”, in Ancuța Guță / Camelia Manolescu (eds.), Hommages offerts a Sanda Stavrescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 175-183, ISBN 978-606-14-1339-3.

39. POPESCU, Mihaela, 2017, « Pour une étude sémantique et pragmalinguistique du couple d‟hétéroymes (fr.) bleu vs. (roum.) albastru et bleu », in Adriana Costăchescu / Cecilia-Mihaela Popescu, Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 230 - 242, 978-606-14-1232-7, (coautor, alături de Gabriela Scurtu).

40. POPESCU, Mihaela, 2015, „Etimologia etnonimului român la August Treboniu Laurian (în Coup d’oeil sur l’histoire des Roumains, Bucureşti, Imprimérie du Collège National, 1846)”, in Nina Bălan / Anca Iorgulescu / Mihaela Marcu (coord.), Studia linguistica et philologica, Craiova, Editura Universitaria, p. 107-118, ISBN 978-606-14-0947-1 (coautor, alături de Ilona Duţă).

41. POPESCU, Mihaela, 2014 „Culori şi nume de culori în latină şi în limbile romanice. Privire sintetică”, in Badescu, Ilona / Popescu, Mihaela (eds.), Studia linguistica et philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 255-269, ISBN 978-606-14-0845-0.

42. POPESCU, Mihaela, 2013, „Sistemul condiţional din latina clasică. Problematizare şi categorizare”, in Coşoveanu Gabriel / Dana Dinu / Gabriel Popescu (eds.), Povestiri ale multidisciplinarităţii: studii literare, antropologice şi lingvistice, colecţia Grammatophoros, Craiova, Editura Universitaria, p. 211-236, ISBN 978-606-14-0736-1.

43. POPESCU, Mihaela, 2011, „The expression of potentialis and irrealis in Latin, French and Romanian”, in Mihaela Popescu (editor), Prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu. 10 ans d’École Doctorale à l’Université de Craiova / 10 Years of Postgraduate Research at the Unuversity of Craiova, Craiova, Editura Universitaria, p. 162-179, ISBN 978-606-14-0130-7.

44. POPESCU, Mihaela, 2009, „Asupra opoziţiei realis – irrealis în latină, franceză şi română”, in Quaderni di Studii Italiani e Romeni / Caiete de studii italiene şi române, nr. 4, Torino (Italia), Edizioni dell‟Orso, Alessandria, p. 112 – 122, ISBN 978-88-6274-198-9.

45. POPESCU, Mihaela, 2008, „Structuri implicite de actualizare a irealului în limba română modernă şi contemporană”, in Dragoş Vlad Topală (coord.), Studii de limba română în memoria profesorului Radu Popescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 158-163, ISBN 978-606-510-265-1.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 48

46. POPESCU, Mihaela, 2008, „Exprimarea irealului în limba română veche (structuri implicite)”m in Scurtu G. (coord.), Studia in honorem Profesor univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-149-4, p. 204 – 211.

http://www.worldcat.org/title/studia-in-honorem-profesor-univ-dr-h-c-mult-maria-iliescu omagiu/oclc/705630002&referer=brief_results Bayerische Staatsbibliothek, bavarian State Library (BSB), Munchen, D-80539, Germany

47. POPESCU, Mihaela, 2007, „Franceza clasică şi modernă: structuri implicite de actualizare a potenţialului”, in Cristiana Teodorescu / Elena Pîrvu / Doina Negomireanu / Nicolae Panea / Ioana Murar / Gabriela Scurtu / Gabriel Coşoveanu / Ion Buzera (coord.), Omagiu aniversar academicianului Marius Sala, Craiova, Editura Universitaria, p. 555-564, ISBN 978-606-510-022-0.

48. POPESCU, Mihaela, 2007, „Asupra gramaticalizării sistemului modal în subordonatele circumstanţiale din latina clasică”, in Katalin Dumitraşcu / Anca Iorgulescu / Mihaela Marcu (coord.), Studii şi articole. Contribuţii filologice. II, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 973-742-565-0 978-973-742-565-2, p. 179 -194.

49. POPESCU, Mihaela, 2007, „Pronumele demonstrativ latin şi dimensiunea sa stilistico-pragmatică”, in Katalin Dumitraşcu / Anca Iorgulescu / Mihaela Marcu (coord.), Studii şi articole. Contribuţii filologice. II, Craiova, Editura Universitaria, ISBN 973-742-565-0 978-973-742-565-2, p. 203 -213 (coautor, alături de Ilona Duţă).

50. POPESCU, Mihaela, 2006, „Structuri implicite de exprimare a irealului în limba latină”, in Katalin Dumitraşcu / Anca Iorgulescu / Mihaela Marcu (coord.), Studii şi articole. Contribuţii filologice, I, Craiova, Editura Universitaria, 2006, p. 151-171, ISBN 973-742-565-0 978-973-742-565-2.

51. POPESCU, Mihaela, 2006, „Scurtă privire asupra structurilor implicite de actualizare a potenţialului în latina târzie”, in Katalin Dumitraşcu / Anca Iorgulescu / Mihaela Marcu (coord.), Studii şi articole. Contribuţii filologice. I, p. 138 -150, ISBN 973-742-565-0 978-973-742-565-2.

52. POPESCU, Mihaela, 2006, „O potenţială definire a irealului”, in Cristiana Teodorescu / Elena Pîrvu / Doina Negomireanu (coord.), Omagiu Gheorghe Bolocan, Craiova, Editura Universitaria, 2006, p. 409 – 418, ISBN: 978-973-742-596-6.

Articole acceptate pentru publicare sau aflate în curs de publicare

1. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare, « La polysémie des marqueurs discursifs en perspective typologique romane: le cas de la particule adverbiale păi du roumain actuel», in Merlan Aurelia, Schäfer-Prieß, Barbara (eds.), Randromania im Fokus : gesprochenes Rumänisch, Portugiesisch und Galicisch, Berlin, Peter Lang.

2. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare, «”Păi atunci, putem schimba subiectul!” Despre pragmaticalizarea unor adverbe din limba română contemporană în perspectivă tipologică romanică» in volumul conferinței „1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective”, Iaşi, 26–28 septembrie 2018, Academia Româna, Institutul ”Al. Philippide”.

3. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare, ” Condiționalul evidențialo-citațional în limbile romanice. O grilă de analiză”, in volumul celui de-AL ȘAPTELEA SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE LINGVISTICĂ (Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, București, 18-19 mai 2018), București, Editura Academiei Române.

4. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare, « Étude comparative des marqueurs discursifs (roum.) gen – (fr.) genre. Distribution et valeurs », in Studii de lingvistică, Nr. Special coordonat de Cristina Petraș, Les expressions métadiscursives dans les langues romanes: aspects syntaxiques, pragmatiques et sociolinguistiques, no. 9/2019, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Indexări: Web of Science (ESCI – Emerging Sources Citation Index), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, ProQuest, DOAJ (coautor, alături de Alice Ionescu).

5. POPESCU, Cecilia Mihaela, în curs de publicare, « Aspects de la reconfiguration sémantique des

gallicismes du roumain: le cas des meubles [pour dormir] », in Philologica Jassyensia (coautor, alături de

Daniela Dincă).

PREFEȚE / POSTFEȚE 1. ”Avant-propos” la volumul Adriana Costăchescu / Cecilia-Mihaela Popescu, Hommages offerts à Maria

Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 13-18, ISBN 978-606-14-1232-7 (coautor, alături de Adriana Costăchescu).

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 49

RECENZII ŞTIINTIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1. 2017 - Mariana Neagu / Claudia Pisoschi, Fundamentals of Semantics and Pragmatics, Editura Universitaria, Craiova, 2015, 208 p., ISBN 978- 606-14-0939-6, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXIX, nr. 1-2, p. 451-452, ISSN 1224-5712, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList.

2. 2016 - Mojca Schlamberger Brezar / David Limon et Ada Gruntar Jermol (éditeurs), Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation, Ljublijana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, ISBN 978-961-237-804-2, 384 pages, in Annales de l’Université de Craïova. Seria Ştiinţe Filologice, Langues et littératures romanes, anul XX, nr. 1-2, p. 219 - 221.

3. 2014 - Dominique AUGÉ, Refonder l'enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture, Grenoble, Éditions ELLUG, collection Didaskein, 2013, ISBN 978-2-84310-261-5, 316 pages, in Le français à l'université, no. 19-2/2014 http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1793, Mise en ligne le: 04 juin 2014.

4. 2013 – Adriana COSTACHESCU, La Pragmatique Linguistique : théories, débats, exemples, Munich, Éditions Lincom Europa, Collection Lincom Studies in Pragmatics, 2013, 381 pages, in Synergies Roumanie, nr. 8/2013, p. 145-146, GERFLINT, France, ISSN 1841-8333, http://www.synergiesroumanie.ro/ro/cuprins_nr8.php (ERIH)

5. 2013 – Maria ILIESCU, Varia Romanica. Universaux linguistiques, analyse du discours et caractère variationnel de la Romania, Berlin, Frank & Timme Verlag (Verlag für wissenschaftliche Literatur), colecţia Romanistik, 389 pagini, in Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XXXV, nr. 1-2, p. 377-379, ISSN 1224-5712, p. 147-165, BDI Indexing: CEEOL, SCOPUS; INDEXCOPERNICUS; ERIH NAT., FABULA, LinguistList.

6. 2006 – Dana DINU: „Introducere în istoria şi civilizaţia Greciei antice”, Editura Universitaria Craiova, 2005, 248 p., in Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi Literaturi Clasice, anul III, nr. 1-2, 2006, p. 230-234.

7. 2004 – Roxana IORDACHE: „Exprimarea ideii de condiţie în limba latină”, Bucureşti, Editura Bren, 2003, p. 141, in Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi Literaturi Clasice, anul I, nr. 1-2, 2004, p. 205-206.

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 50

ANEXA 7 – PARTICIPARE LA COLOCVII, SIMPOZIOANE, CONGRESE

Comunicări susţinute în străinătate

1. 2019 – « L‟italien anzi et ses équivalences romanes: une analyse sémantique comparée », comunicare susţinută la 29 CILPR - Congresul Internațional de Lingvistică și de Filologie Romanică, ediția a XXIX-a, Copenhaga (Danemarca), 01-06 iulie 2019 (coautor, alături de Maria Iliescu și Adriana Costăchescu) http://www.slir.org/wp-content/uploads/Programme-par-salle-CILPR-20193.pdf http://www.slir.org/cilpr-2019-copenhague/

2. 2019 – « Pragmaticalisation et polysémie de la particule așa du roumain contemporain. Une perspective typologique et contrastive », comunicare susţinută la 6

th International Conference Discourse Markers in

Romance Languages: Crosslinguistic approaches in Romance and beyond, 29 – 31 May 2019, Università degli Studi di Bergamo (Italia), http://disrom6.unibg.it.

3. 2019 – « Pour une catégorisation des emplois purement épistémiques du conditionnel dans les langues romanes », comunicare susţinută la 47

th Cambridge Romance Linguistics Seminar, Cambridge, Trinity

Hall, în perioada 03 – 04 ianuarie 2019, https://www.mml.cam.ac.uk/italian/rls 4. 2018 – « Epistemic Modality or Indirect Evidentiality? On the Meaning of Romance Future in

Concessive Adversative Contexts », comunicare susţinută la conferința internațională International Conference on Evidentiality and Modality 2018 (ICEM’18), Facultatea de Filologie, Universitatea Complutense din Madrid (Spania), în perioada 18-22 septembrie 2018 (coautor, alături de Oana Adriana Duță). https://eventos.ucm.es/16336/detail/international-conference-on-evidentiality-and-modality-2018-icem18.html https://eventos.ucm.es/_files/_event/_16336/_editorFiles/file/ConferenceProgramme-ICEM'18REV170918.pdf ; https://eventos.ucm.es/_files/_event/_16336/_editorFiles/file/Book%20of%20abstracts_ICEM'18_DEF.pdf .

5. 2018 - « La polysémie des marqueurs discursifs: le cas de la particule adverbiale păi du roumain actuel », comunicare susţinută la conferința internațională Randromania im Fokus : gesprochenes Rumänisch, Portugiesisch und Galicisch, 26-28. April 2018, Ludwig Maximilians-Universität München, Munchen (Germania), în perioada 26-28 aprilie 2018 http://www.romanistik.uni-muenchen.de/forschung/konferenzprojekte/randromania/index.html https://www.romanistik.uni-muenchen.de/forschung/konferenzprojekte/randromania/programm.pdf

6. 2018 - « Les marqueurs de changement de topique du discours en roumain: évolution sémantique et rôles pragmatiques », comunicare susţinută la conferința internațională Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS) 2018, organizată de École Normale Supérieure, Paris, în perioada 17-20 ianuarie 2018 (http://lattice.cnrs.fr/lpts/programme.html) (coautor, alături de Alice Ionescu).

7. 2017 – « La pragmaticalisation des marqueurs discursifs du roumain en perspective romane : (roum.) apoi, păi - (fr.) puis, (esp.) pues, (it.) poì », comunicare susţinută la 5th International Conference Discourse Markers in Romance Languages: Boundaries and Interfaces, 8 – 10 November 2017, organizat de Institute for Language and Communication de l‟Université Catholique de Louvain, https://disrom2017.wordpress.com/ https://disrom2017.files.wordpress.com/2017/01/disrom_proceedings.pdf

8. 2016 – « Convergences et divergences dans le cas des cromonymes des langues romanes », comunicare susţinută la colocviul internaţional LE MÊME, LE SEMBLABLE ET LE DIFFÉRENT AU SEIN DE LA LANGUE, DE LA LITTÉRATURE ET DE LA CULTURE DANS LES PAYS FRANCOPHONES, organizat à l‟occasion de son 70e anniversaire, le Département de langues et littératures romanes de la Faculté de philologie "Blaže Koneski", près l‟Université "Sts Cyrille et Méthode" de Skopje, Skopje (Macedonia), 4-5 noiembrie 2016 (coautor, alături de Gabriela Scurtu). http://apfm-mkd.fipf.org/sites/fipf.org/files/programme__-_colloque_2016__02.11.2016_0.pdf

9. 2016 – « Identité, ressemblance, différence – le cas des gallicismes du roumain », comunicare susţinută la colocviul internaţional LE MÊME, LE SEMBLABLE ET LE DIFFÉRENT AU SEIN DE LA LANGUE, DE LA LITTÉRATURE ET DE LA CULTURE DANS LES PAYS FRANCOPHONES, organizat à l‟occasion de son 70e anniversaire, le Département de langues et littératures romanes de la Faculté de philologie "Blaže Koneski", près l‟Université "Sts Cyrille et Méthode" de Skopje, Skopje (Macedonia), 4-5 noiembrie 2016 (coautor, alături de Daniela Dincă). http://apfm-mkd.fipf.org/sites/fipf.org/files/programme__-_colloque_2016__02.11.2016_0.pdf

10. 2016 – « Pragmatique et lexicologie: (angl.) then et ses correspondants romans (fr. alors, it. allora, esp. entonces, roum. atunci) », comunicare susţinută la ediţia a 28-a a Congresului Internaţional de

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 51

Lingvistică şi Filologie Romanică (XXVIII CILFR), Roma, Università La Sapienza, 18-22 iulie (coautor, alături de Maria Iliescu şi Adriana Costăchescu) http://151.100.107.123/sites/default/files/28CongrFIlRom_perstampa2.pdf

11. 2015 – « Les gallicismes du roumain: une approche socio-pragmatique », comunicare susţinută la III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas Románicas (CINEO 2015), Salamanca, Spania, 22-24 octombrie 2015 (coautor, alături de Daniela Dincă). http://diarium.usal.es/cineo2015/ro/programa/ ; http://diarium.usal.es/cineo2015/ro/programa/resumenes/ http://diarium.usal.es/cineo2015/ro/programa/autores/

12. 2015 – « Les gallicismes du roumain : considerations en marge d‟un projet de recherche (FROMISEM) », poster prezentat la III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas Románicas (CINEO 2015), Salamanca, Spania, 22-24 octombrie 2015 (coautor, alături de Daniela Dincă). http://diarium.usal.es/cineo2015/ro/programa/posters/

13. 2015 – « Convergences et divergences fonctionnelles des marqueurs discursifs alors et atunci dans un corpus de textes fictionnels », comunicare susţinută la 4

th International Symposium DISCOURSE

MARKERS IN ROMANCE LANGUAGES: A CONTRASTIVE APPROACH, 6-9 mai, 2015, Universität Heidelberg, organizat de The Centre for Ibero-American Studies at Heidelberg University. The Heidelberg Symposium is one of a series of conferences on discourse markers in Romance languages (Madrid, 2010; Buenos Aires, 2011; Campinas, 2012). http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/mdrl/index_en.html http://www.uni-heidelberg.de/md/iaz/mdrl/bookofabstracts_dmsymposium.pdf

14. 2014 – « Romanian Presumptive, evidential and/or epistemic marker », comunicare susţinută la International Conference on Evidentiality and Modality in European Languages 2014 (EMEL 2014), organizat de Universitatea Complutense Madrid (Spania), The Department of English Philology I (English Language and Linguistics) în cadrul proiectului de cercetare EUROEVIDMOD (FFI2011-23181), Madrid, 06-08 octombrie 2014 (coautor, alături de Oana Adriana Duţă).

15. 2014 – « Remarques sur le „futur épistémique inférentiel‟ dans une perspective typologique romane », comunicare susţinută la Chronos 11 – 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality / Evidentiality, June 16th -18th, 2014, Pisa (Scuola Normale Superiore) – Italia.

16. 2013 – « L‟expression du „futur dans le passé‟ dans les langues romanes », comunicare susţinută la Congresul Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, XXVII, Nancy, Franţa, 15-20 iulie 2013.

17. 2011 – « Fonctionnement et valeurs des marqueurs pragmatiques. L'exemple de l'adverbe roumain atunci et de soncorrespondant français alors”, comunicare susţinută în cadrul Seminario internazionale Segnali discorsivi tra latino e lingue romanze, organizat de Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali, Bergamo, Italia, 04-05 octombrie 2011. http://www.mediling.eu/page.asp?menu1=4&menu2=&menu3=&menu4=&notizia=3&page=1

18. 2010 – « Une notion-clé dans la lexicologie roumaine : l‟étymologie multiple”, comunicare susţinută la Congresul Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, XXVI, Valencia, Spania, 6-11 septembrie 2010, http://www.uv.es/cilfr2010/.

19. 2010 – « Typologie des emprunts lexicaux français dans la langue roumaine. (Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique). FROMISEM », Colloque international Identifier et décrire l’emprunt lexical / Identifying and Describing Lexical Borrowing, Liège, Belgia, 18-20 martie, organizat de Université de Liège, FNRS, în cadrul proiectului RAMSES (coautor, alături de Maria Iliescu, Adriana Costăchescu, Daniela Dincă, Ramona Dragoste şi Gabriela Scurtu).

20. 2009 – « Sur les modalités de la phrase conditionnelle du latin classique », comunicare susţinută la 9ème Colloque International sur le temps, l'aspect et la modalité (CHRONOS 9), co–organisé par l‟Université Paris 7 et the University of Chicago, Paris, 2-4 septembrie.

21. 2009 – « Typologie des emprunts français du roumain », Seconda Scuola estiva di Linguistica e filologia romanza, Procida (Napoli), Italia, comunicare susţinută la Seconda Scuola estiva di Linguistica e filologia romanza in collaborazione tra la Société de Linguistique Romane e l‟Istituto Italiano di Scienze Umane, 18 -24 iunie 2009, Procida (Napoli), Italia. Comunicarea este recenzată de prof. Alberto Varvaro, în Révue de Linguistique Romane, tome 73, nr. 289-290, ianuarie-iunie, 2009, p. 313.

22. 2007 – « L‟expression du potentiel et de l‟irréel en latin, français et roumain. Une réconsidération », comunicare susţinută la XXV Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică (XXV CILPR), 3-8 septembrie, Innsbruck, Austria.

Comunicări susţinute în ţară

1. 2019 – participare în calitate de Keynote Speaker la Conferința 4th International Pedagogical and Linguistic Conference ”Educational Role of Language. From Practice to Theory, from Theory to

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 52

Practice” (ERL4), conferință organizată de Universitatea din Craiova în colaborare cu University of West London (England), Education Academy of Vytautas Magnus University (Lithuania) and the University of Gdańsk (Poland), Craiova, 17-18 iunie 2019, cu comunicarea Thoughts on the Metalinguistic Knowledge Acquired through Romance Linguistics Courses (coautor, alături de Anamaria Preda și Alina Resceanu) http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/sites/default/files/ERL-IV-Craiova-Conference-programme.pdf http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/sites/default/files/university-of-craiova.pdf

2. 2019 – participare la prima ediție a Colocviului internaţional Text. Context. Pretext., organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română, Craiova, 17-18 mai 2019, cu comunicarea Sistemul verbo-modal inferențial și/sau evidențial din limba română. Schiță de analiză și categorizare. https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/invitatie_conferinta_text_context_pretext.craiova.17_mai_2019.pdf

3. 2018 – participare la cel de-al 18-lea COLOCVIU INTERNAŢIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ: Româna și limbile romanice / THE 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DEPARTMENT OF LINGUISTICS: Romanian and the Romance languages, organizat de Universitatea din București, Departamentul de lingvistică, în perioada Bucureşti, 23−24 noiembrie 2018, cu lucrarea : Quelques observations sur le statut du conditionnel à l’intérieur des systèmes linguistiques romans actuels. https://www.unibuc.ro/2018/cel-de-al-xviii-lea-colocviu-international-al-departamentului-de-lingvistica-romania-si-limbile-romanice-apel-la-contributii/ https://litere.ro/wp-content/uploads/2018/11/Colocviu-Lingv-2018_23-24-Nov_Program-final.pdf

4. 2018 – participare la Colocviul internațional La traduction : théories, pratiques, formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998 – 2018), organizat de Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice și clasice și de Departamentul de studii anglo-americane și germane, în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Societatea Europeană de Studii de Anglistică (ESSE) și Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică (RSEAS), Craiova, 28-29 septembre 2018, cu lucrarea : La traduction des marqueurs discursifs. Une étude de cas. http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Noutati/2018/afis_atelier_de_traducere.jpg ; http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1813

5. 2018 – participare la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, ediția a XVII-a, cu titlul „1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective”, Iaşi, 26–28 septembrie 2018, organizat de Filiala din Iaşi a Academiei Române, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iași, cu lucrarea: , „Păi atunci, putem schimba subiectul!” Despre pragmaticalizarea unor adverbe din limba română contemporană în perspectivă tipologică romanică. https://www.philippide.ro/pages/simpozioane/2018/PROGRAM%20%20simpozion%202018%20final.pdf

6. 2018 – participare în calitate de Keynote Speaker la Conferința Românii din Balcani la Centenarul Marii Uniri, manifestare organizată de Manifestarea este organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe în colaborare cu: Uniunea Romanilor din Serbia, Românii Independenți din Serbia, Asociația "Uniunea Românilor", Asociația" Renaşterea Românilor din Serbia, Asociația pentru Tradiția şi Cultura Românilor "Dunărea", Asociația "Familia", Asociația "Banatica, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, Inițiativa Românilor din Serbia, Centrul Cultural Informativ al Românilor, Asociația "Dacia Aureliană" – Zajeciar, Uniunea Românilor din Serbia "Dunărea”, Asociatia Vlahilor Timoceni din Bulgaria, Uniunii Etnicilor Români "AVE” din Vidin și cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, Craiova, 15 septembrie 2018. Comunicarea: Despre romanitatea de limbă a românilor din Balcani. http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1804 http://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2018/09/Invitatie_Romanii_din_Balcani.pdf

7. 2018 – participare la AL ȘAPTELEA SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE LINGVISTICĂ manifestare organizată de Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, București, 18-19 mai 2018, cu comunicarea: ”Condiționalul evidențialo-citațional în limbile romanice. O grilă de analiză”, https://www.lingv.ro/images/Program%20SIL%202018.pdf

8. 2018 – participare la Conferinţa Internaţională de Știinţe Umaniste și Sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” (CIL) – Craiova, 25-26 mai 2018 – ediţia a V-a, manifestare organizată de Universitatea din Craiova, Departamentul de Limba și literatura română și de Departamentul de Comunicare, Jurnalism și

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 53

Ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: ”Evoluții prototipice in procesul de pragmaticalizare a unor adverbe din limba română contemporană”, http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/cil2018.jpg

9. 2018 – participare la ediția a 10-a a COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL „RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE”, cu tema : Tradiția discursivă greco-romană, 26 mai 2018, manifestare organizată de Societatea de Studii Clasice din România, Filiala Craiova, Departamentul de Limbi Romanice și Clasice, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, cu lucrarea: ”Bref regard sur les marqueurs discursifs à valeur metatextuelle en latin classique” http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/circulara_1_ra_10.pdf http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/rezumate_ra_x_2018.pdf

10. 2017 – participare în calitate de Keynote Speaker la Conferința Discurs și retorică în societatea contemporană, manifestare organizată de Biblioteca Aman și Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, în cadrul ediției a 10-a a International Conference State and Society in Europe Craiova, 25(-27) octombrie 2017, cu comunicarea: Polifuncționalitatea lui atunci sau despre polisemia marcatorilor discursivi în limba română actuală http://www.mitropoliaolteniei.ro/?p=22425

11. 2017 - participare la Séminaire international de recherche doctorale et d‟échanges universitaires « Nous et les autres » - la recherche interculturelle : un cadre pluridisciplinaire et transversal, organisé par l‟Université de Craiova, l‟Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et l‟Université de Genève, l‟AUF – BECO, Craiova, Școala Doctorală „Alexandru Piru”, 20-21 octombrie 2017, cu comunicarea: L’intercompréhension: une approche innovante pour la didactique de la linguistique romane, http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Invatamant/Doctorat/comunicat_de_presa_20-21_oct.pdf

12. 2017 - participare la ediția a VI-a a Colocviului Internațional COMUNICARE ȘI CULTURĂ ÎN ROMÀNIA EUROPEANĂ (CICCRE), cu tema Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, Timișoara, 16-17 iunie 2017, cu comunicarea: Reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba romană, un exemplu de ‘regramatizare. https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Program_CICCRE-VI_2017.pdf

13. 2017 – participare la Conferinţa Internaţională de Știinţe Umaniste și Sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” – Craiova, 19-20 mai 2017 – ediţia a IV-a, manifestare organizată de Universitatea din Craiova, Departamentul de Limba și literatura română și de Departamentul de Comunicare, Jurnalism și Ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Câteva observații cu privire la utilizările temporalo-modale ale formelor de viitor în limbile romanice http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-RO_EN-1.pdf , http://www.cilconference.ro/

14. 2017 – participare la ediţia a 9-a a COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL „RECEPTAREA ANTICHITĂŢłII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE”, cu tema : Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze, 26-27 mai 2017, manifestare organizată de Societatea de Studii Clasice din România, Filiala Craiova, Departamentul de Limbi Romanice și Clasice, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, cu lucrarea: Stratégies polyphoniques dans le discours élégiaque d’Ovide http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/programul_ra_ix_2017.pdf

15. 2016 – participare la ediţia a 16-a a COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ: LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ, LINGVISTICĂ ROMANICĂ (Bucureşti, 25−26 noiembrie 2016), organizat de Departamentul de Lingvistică şi de Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere din Cadrul Univeristăţii din Bucureşti, cu lucrarea „Viitorul concesiv din limba română în perspectivă tipologică romanică”. http://www.unibuc.ro/depts/litere/limba_romana/

16. 2016 – participare la conferinţa internaţională Modern Perspectives on Education for sustainable and solidary Development, Joint International Conference organized by the University of Craiova (Romania) and Bifröst University (Iceland) 25-26 October 2016, Craiova, Romania realized in the Small Size Bilateral Cooperation Project, Programme „Scholarship Fund” – RO15 „Learning to Live Together Modern Perspectives on Transversal Skills in Education for Sustainable and Solidary Development (ElitMod)”, Funded through the EEA Financial Mechanism 2009-2014 (Beneficiary: University of Craiova (RO) – Partner: Bifröst University (IS)), cu lucrarea: « Intercomprehension – A Means of Intercultural Communication » http://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2016_iulie/Call_for_papers_ElitMod.pdf

17. 2016 – participare la conferinţa internaţională Lexic comun / lexic specializat, cu tema: Cultură şi identitate europeană. Latinitate şi romanitate, organizată de Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură din Facultatea de Litere a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” din Galaţi în colaborare cu Institutul de științe ale educației din Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Institutul de Cercetări Filologice şi

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 54

Interculturale din Republica Moldova, cu comunicarea: Aspecte ale influenței franceze asupra lexicului limbii române (coautor, alături de Daniela Dincă) https://lcls2016.wordpress.com/al-doilea-apel/

18. 2016 – participare la VIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ITALIANISTICA, Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova, Romania, 16-17 septembrie 2014, cu comunicarea: Viitorul concesiv romanic, un marcator polifonic, evidenţial şi/sau inferenţial http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/2016_Programma_VIII_Convegno_Internazionale_Italianistica.pdf

19. 2016 – participare la Colocviul internaţional « 50 ans de français à l‟Université de Craiova (1966-2016) », organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, depatamentul de Limbi romanice şi clasice, Lectoratul francez şi AUF, Craiova, Romania, 19-20 mai, 2016, cu comunicarea: Manifestations discursives du « futur epistemique » en français contemporain http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Colloque_50_ans_Craiova_Appel_2016.pdf

20. 2015 – participare la Convegno internazionale Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova, Romania, 18-19 septembrie 2014, cu comunicarea: Manifestări discursive ale „viitorului epistemic” în limba italiană contemporană http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Present_and_Future_of_Italian_Language_and_Literature.pdf

21. 2015 – participare la Simpozionul internaţional de lingvistică, ediţia a VI-a, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, 29-30 mai 2015, cu comunicarea: Evoluţia sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizare http://www.lingv.ro/

22. 2015 – participare la Colocviului Internaţional Mijloace lingvistice de exprimare a impreciziei în limbile romanice, organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi de Centrul de lingvistică comparată şi cognitivism al Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 22-23 mai 2015, cu comunicarea: Les emplois illocutionnaires et argumentatifs du futur et du conditionnel dans les langues romanes, http://ilr2015fr.weebly.com/

23. 2015 – participare la Seminarul internaţional TRANSMOD – Inter-institutional cooperation project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway, cu comunicarea: Strategies for the Development of Multilingual Competence through the Intercomprehension Method, Craiova, 28-29 aprilie 2015 http://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2015/transmod/program_eveniment.pdf http://proiecte.ucv.ro/transmod

24. 2014 – participare la Colocviului internaţional „RECEPTAREA ANTICHITĂŢłII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE”, Ediţia a VII-a, cu următoarele teme: Lexicografia tehnică în limbile clasice. Teorie, metode, instrumente. Studii de receptare a Antichității Clasice. Miscellanea, manifestare co-organizată de Societatea de Studii Clasice din România Filiala Craiova, Departamentul de Limbi Romanice și Clasice, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova în colaborare cu Grupul de cercetare DECOTGREL, Departamentul de Limbi clasice, Universitatea Ţării Bascilor/EHU, Craiova 24-25 ocombrie. Lucrarea prezentată: Marqueurs de l’« atténuation illocutoire » en latin et en roumain. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Program_RA_VII_2014.pdf

25. 2014 – participare la Colocviului internaţional „RECEPTAREA ANTICHITĂŢłII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE”, Ediţia a VII-a, cu următoarele teme: Lexicografia tehnică în limbile clasice. Teorie, metode, instrumente. Studii de receptare a Antichității Clasice. Miscellanea, manifestare co-organizată de Societatea de Studii Clasice din România Filiala Craiova, Departamentul de Limbi Romanice și Clasice, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova în colaborare cu Grupul de cercetare DECOTGREL, Departamentul de Limbi clasice, Universitatea Ţării Bascilor/EHU, Craiova 24-25 ocombrie. Lucrarea prezentată: Franţuzismele – o modă necesară? (coautor, alături de Daniela Dincă), http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/Program_RA_VII_2014.pdf .

26. 2014 – participare la Convegno internazionale La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova, Romania, 19-20 septembrie 2014, cu comunicarea: Un caz de regramatizare: parcursul diacronic al viitorului sintetic din limba italiană spre o formă puternic modalizată, http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitatestiintifica/2014_Programma_convegno.pdf

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 55

27. 2014 – participare la CONFERINŢA CONSORŢIULUI DE INFORMATIZARE PENTRU LIMBA ROMÂNĂ – ConsILR - Ediţia a X-a, 2014, cu tema Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, organizată de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi prin Facultatea de Informatică (UAIC-FII), Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială (AR-ICIA) Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică Iaşi (AR-IIT) şi Institutul de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi, alături de Universitatea din Craiova prin Departamentul de Informatică şi Facultatea de Litere şi sub auspiciul Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), cu comunicarea Dictionary Of French Borrowings – DILF (coautor, alături de Daniela Dincă), Craiova, Universitatea din Craiova, 18-19 septembrie, http://consilr.info.uaic.ro/2014/index.php?list=program

28. 2014 – participare la Conferinţa Internaţională de Știinţe Umaniste și Sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj” – Craiova, 16-17 mai 2014 – ediţia I, manifestare organizată de Universitatea din Craiova, Departamentul de Limba română, literatura română, Ştiinţele educaţiei, Comunicare şi Jurnalism, cu comunicarea: La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socioculturel roumain. Présentation d’un projet en cours (coautor, alături de Daniela Dincă, Gabriela Scurtu). http://www.cilconference.ro/ http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2014/05/program-en.pdf

29. 2014 – participare la Colocviul internaţinal „Limbă, cultură, civilizaţie”, ediţia a V-a – Craiova, 3-5 aprilie, 2014 – organizat de Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi moderne aplicate, cu comunicarea: Categorial şi individual în comedia plautină (coautor, alături de Ilona Duţă). http://www.ucv.ro/departamente_academice/dlma/activitate_stiintifica/editieXII.php

30. 2013 – participare la atelierul HIPPIKÀ - CALUL ÎN ISTORIA OMULUI – Craiova, 6 decembrie 2013, manifestare organizată în cadrul Colocviului internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢłII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Ediţia a VI-a, cu lucrarea: Remarques sur la términologie chromatique roumaine du domaine hippique http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/seminar_receptare_dec.2013.pdf

31. 2013 – participare la Convegno internazionale DISCORSO E CULTURA NELLA LINGUA E NELLA LETTERATURA ITALIANA, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova, Romania, 20-21 septembrie 2013, cu comunicarea: Configurarea discursivă a ‘viitorului în trecut’ în limba italiană privită din perspectivă tipologică romanică. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activitate-stiintifica/programma_convegno_20-21_settembre_2013.pdf

32. 2012 – participare la workshop-ul cu tema: Asemănări şi deosebiri în morfosintaxa şi semantica limbilor romanice, ca parte a activităţilor prevăzute în studiul postdoctoral VIITORUL ŞI CONDIŢIONALUL ÎN LIMBILE ROMANICE. ABORDARE MORFOSINTACTICĂ ŞI CATEGORIZARE SEMANTICĂ DIN PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ, dezvoltat în cadrul proiectului Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului, ID 61968, Craiova, 24 octombrie 2012, susţinut în cadrul Centrului de cercetare: Limba română în context romanic şi balcanic, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, cu comunicarea Remarques sur le „futur épistémique inférentiel” des langues romanes, http://cis01.central.ucv.ro/litere/limba.romana.in.context.romanic.si.balcanic/program_workshop.pdf

33. 2012 – participare la Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană, ediţia I cu tema Latinitate, romanitate, românitate, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara şi de Universitatea Politehnică din Timişoara, Timişoara, România, 15-16 iunie 2012, cu comunicarea: Exprimarea <viitorului în trecut> în limba română contemporană. http://www.litere.uvt.ro/conferinte/CICCRE/colocviul_romana.html

34. 2012 – participare la Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană, ediţia I cu tema Latinitate, romanitate, românitate, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara şi de Universitatea Politehnică şin Timişoara, Timişoara, România, 15-16 iunie 2012, cu comunicarea: Deux langues romanes en contact: le roumain et le français (coautor, alături de Daniela Dincă). http://www.litere.uvt.ro/conferinte/CICCRE/colocviul_romana.html

35. 2012 – participare la Colocviul Internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a V-a, cu tema Aub semnul lui Hermes / Mercurius, Craiova, 11-12 mai 2012, cu comunicarea: Mărci discursive de actualizare a modalităţii epistemice în latina clasică. Verbele modale. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/colocvii_simpozioane.htm

36. 2011 – participare la Colocviul Internaţional al Departamentului de Lingvistică, ediţia a XI-a, cu tema, Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică / The Romanian Language: Current Paths in Linguistic Research, organizat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică şi de Centrul de lingvistică teoretică şi aplicată (CLTA) din cadrul Universităţii Bucureşti,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 56

Bucureşti, România, 09-10 decembrie 2011, cu lucrarea: « Hypothèses et hypostases du conditionnel analytique du roumain ». http://www.unibuc.ro/depts/litere/limba_romana/docs/2011/dec/.

37. 2011 – participare la Colocviul International Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes, organizat de Universitatea din Craiova, Departamentul de limbi romanice în cadrul proiectului cu finanţare CNCS Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondement théoriques, dynamique et catégorisation sémantique (FROMISEM), Craiova, 10-12 noiembrie, 2011, cu comunicarea « L‟étymologie des gallicismes du roumain ».

38. 2011 – participare la Colocviul International Limbă, Cultură, Civilizaţie, ediţia a III-a, organizat de Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Craiova, 24-26 martie, cu comunicarea « La réorganisation et la nouvelle configuration du système verbo-modal en ancien français. Vue synthétique ».

39. 2010 – participare la Colocviul International Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a IV-a, Craiova, 22-23 octombrie 2010, comunicarea: VIITORUL SI CONDIłIONALUL ÎN LIMBILE ROMANICE. ABORDARE MORFOSINTACTICĂ SI CATEGORIZARE SEMANTICĂ DIN PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ (prezentarea temei de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o scoală postdoctorală a viitorului”, POSDRU/89/1.5/S/61968).

40. 2010 – participare la Colocviul International Locus in fabula. Nume, locuri, mituri, organizat de către Societatea de Studii clasice din România, Catedra de Filologie clasică şi Institutul de Studii clasice, Universitatea din București, Bucureşti, 27-28 septembrie 2010, cu lucrarea „Catégories et noms propres dans le théâtre plautinien”, (coautor, alături de Ilona Duţă).

41. 2010 – participare la Colocviul Naţional August Treboniu Laurian şi contemporanii săi. Bicentenarul naşterii savantului, Craiova, 07-08 mai 2010, comunicarea: Etimologia etnonimului român la August Treboniu Laurian (în Coup d’oeil sur l’histoire des Roumains, Bucureşti, Imprimérie du Collège National, 1846) - coautor, alături de Ilona Duţă.

42. 2009 – participare la Colocviul International Perspective contemporane asupra lumii medievale, organizat de: Centrul de Studii Medievale şi Premoderne, Universitatea din Piteşti, Agenţia Universtitaă Francofonă, Centrul de Limbi Străine LOGOS şi Uniunea Scriitorilor din Piteşti, Piteşti, 4-6 decembrie 2009, cu comunicarea: « Le moyen français: types de changements sémantiques et formels pour l‟expression du potentiel et de l‟irréel ».

43. 2009 – participare la Colocviul Internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a III-a, Craiova, 09-10 octombrie, 2009, comunicarea: „Structuri implicite de actualizare a irealului în latina târzie”.

44. 2009 – participare la Simpozionul Internaţional „Românitate şi latinitate în Uniunea Europeană”, organizat de Direcţia Judeţeană Dolj pentru Cultură, Culte şi patrimoniul Cultural Naţional şi de Fundaţia „Scrisul Românesc”, ediţia a III-a, Craiova, 09-11 mai. Comunicarea: „Cultura română de expresie latină. O grilă de analiză”, coautor, alături de Ilona Duţă.

45. 2008 – participare la Colocviul Internaţional Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”, ediţia a II-a, Craiova, 21-22 noiembrie, comunicarea: „Pe margine unei sintaxe a conjunctivului în latina târzie (subordonatele circumstanţiale)”.

46. 2008 – participare la Colocviul Internaţional Comunicare, Identitate, Context, ediţia I, Craiova, 07-08 noiembrie, cu comunicarea: „Interculturalitatea greco-latină, modele şi strategii”, coautor, alături de Ilona Duţă.

47. 2008 – participare la Conferinţa internaţională a Facultăţii de Litere a Universităţii din Piteşti: Repere identitare în context european, ediţia a VI-a, Piteşti, 23-25 mai, cu comunicarea: „Privire sintetică asupra formelor de expresie a categoriei gramaticale a modului în limba română veche”.

48. 2008 – participare la Simpozionul Naţional cu participare internaţională, dedicat aniversării a 600 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Iaşi: Tradiţie şi modernitate în Iaşul literaturii şi lingvisticii româneşti, ediţia a VIII-a, Iaşi, 23 mai cu comunicarea: „Structuri implicite de actualizare a potenţialului în limba română modernă şi contemporană”.

49. 2008 – participare la Conferinţa naţională cu participare internaţională Diversitate culturală şi multilingvism, Cluj, 25 – 27 septembrie, organizată cu ocazia Anului internaţional pentru dialog intercultural, a Anului internaţional al limbilor, precum şi a zilelor europene a limbilor străine (26 septembrie) de către Catedra de Limbi Străine a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, comunicarea: „Dialogul intercultural greco-latin în spaţiul dramatic”, coautor, alături de Ilona Duţă.

50. 2007– participare la Sesiunea Ştiinţifică Limbă, cultură şi civilizaţie, ediţia a VI-a, organizată de Departamentul de Limbi Străine Aplicate, din cadrul Universităţii din Craiova, 27 februarie,

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 14.06.2019

Page 57

comunicarea: „Structuri explicite de exprimare a potenţialului şi a irealului în limba română veche, modernă şi contemporană”.

51. 2007 – participare la Colocviul Internaţional Langue et littérature française: nouvelles méthodes de recherches, organizat de Departamentul de limbă şi literatură franceză, din cadrul Universităţii din Craiova., cu sprijinul AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Craiova, 4-5 mai, cu comunicarea: « Encore une fois sur le système conditionnel du français ».

52. 2007 – participare la Colocviul Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, Craiova, 23-24 noiembrie, cu comunicarea: „Sistemul condiţional al latinei târzii, verigă importantă spre limbile romanice.

53. 2007 – participare la Colocviul Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, Craiova, 23-24 noiembrie, cu comunicarea: „O posibilă abordare a „limbii şi civilizaţiei latine” în contextul reformelor de tip Bologna” – secţiunea Didactică.

54. 2006 – participare la Sesiunea Ştiinţifică Limbă, cultură şi civilizaţie, ediţia a V-a, organizată de Departamentul de Limbi Străine Aplicate, din cadrul Universităţii din Craiova, 23 februarie, cu comunicarea: „Două modalităţi explicite de actualizare a potenţialului şi a irealului în latina clasică (subordonatele infinitivale şi interogative indirecte)”.

55. 2006 – participare la Colocviul Internaţional Langue et littérature française: nouvelles méthodes de recherches, organizat de Departamentul de limbă şi literatură franceză, din cadrul Universităţii din Craiova, cu sprijinul AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Craiova, 19-21 mai, comunicarea: « Sur la représentation de l‟irréel dans la langue française ».

56. 2005 – participare la Sesiunea Ştiinţifică Limbă, cultură şi civilizaţie, ediţia a IV-a, organizată de Departamentul de Limbi Străine Aplicate, din cadrul Universităţii din Craiova, 16 februarie, comunicarea: „Pe marginea condiţionalului sintetic din româna veche”.

57. 2005 – participare la Colocviul Internaţional Langue et littérature françaises: nouvelles méthodes de recherches, organizat de Departamentul de limbă şi literatură franceză, din cadrul Universităţii din Craiova, cu sprijinul AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Craiova, 13-15 mai, comunicarea: « L‟expression du potentiel en ancien français (dans les propositions indépendantes) ».

58. 2004 – participare la Simpozionul Internaţional Language, Literature and Cultural Policies, organizat de Catedra de studii anglo-americane din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, Craiova, 5-6 noiembrie, comunicarea: „Valori ale conjunctivului în latina clasică şi târzie”.

59. 2004 – participare la Sesiunea Societăţii de Studii Clasice, Filiala Craiova,25 noiembrie cu comunicarea: „Potenţial şi ireal în limba latină. Încercare de definire”.

60. 2003 – participare la Sesiunea Societăţii de Studii Clasice, Filiala Craiova cu comunicarea: „Gramaticalizarea condiţionalului în limba franceză”.

61. 2001 – participare la Sesiunea Societăţii de Studii Clasice, Filiala Craiova cu comunicarea: „Gramaticalizarea în lingvistica modernă. De la latinescul AD la prepoziţia à din limba franceză”.

14. 06. 2019 Conf. univ. dr. habil. Cecilia-Mihaela Popescu