DVOSJEKLI MA¤’ UMJETNE INTELIGENCIJE - fsb.unizg.hr Pavle ¥ prljan Dvosjekli ma¤† umjetne inteligencije

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DVOSJEKLI MA¤’ UMJETNE INTELIGENCIJE - fsb.unizg.hr Pavle ¥ prljan Dvosjekli...

 • Doktorski studij na FSB: Uvod u znanstveno istraživački rad 2017/2018

  Pavle Šprljan

  DVOSJEKLI MAČ UMJETNE INTELIGENCIJE

  UDC

  Esej

  Sažetak

  Napredak znanosti o umjetnoj inteligenciji i vrtoglavi napredak računalnih platformi za

  njezinu praktičnu implementaciju doprinijeli su pojavi komercijalnih ekspertnih sustava u

  širokom spektru primjena. Suvremeni ekspertni sustavi sposobni su zamijeniti, a ponekad čak

  i nadjačati čovjeka u poslovima dijagnostike, semantičke obrade podataka i zaključivanja. Ovaj

  se esej dotiče pitanja primjene umjetne inteligencije u svrhu kreativnosti, odnosno pomoći u

  poslovima poput znanstvenog istraživanja i inženjerstva iz psihološkog kuta, zaključujući s

  diskusijom o pogodnostima i rizicima nadmoćne kreativne umjetne inteligencije.

  Ključne riječi: umjetna inteligencija, ekspertni sustavi, kreativnost u znanosti inženjerstvu,

  psihologija kreativnosti, mentalne bolesti, opasnosti u korištenju umjetne

  inteligencije

  Summary

  Recent breaktroughs in artificial intelligence theory and their various embodiments in

  advanced computer platforms lead to the rise of commercial expert systems. Their application

  is becoming more common every day, finding use in ever-widening scope. Some commercial

  expert systems are fully capable of replacing a human worker, and sometimes they show to be

  even more reliable than any human expert. This is especially notable in professions including

  diagnostics, semantic data processing and inference. In this essay, we look into some

  consequences of applying the artificially intelligent systems as a tool in highly creative tasks

  such as science and engineering projects. We base our approach on an average psychological

  portfolio of a very creative professional, discuss its properties, whether they could be

  implemented into an artificial system, and conclude with a short discussion of implied

  consequences.

  Key words: artificial intelligence, expert systems, creativity in science and engineering,

  psychology of creativity, mental illness, dangers in using AI

  1. Uvod

  Čovjekova fascinacija umjetnim inteligentnim bićima zabilježena je još u antici mnogim

  mitovima i pričama, ispitujući prirodu ljudskog razuma, emocija i težnji. Pitanje ustrojstva

  ljudske osobnosti tisućama je godina bilo rezervirano isključivo za umjetnost, filozofiju i

  religiju; mutna zrcala kroz koje je čovjek istraživao svoj identitet.

 • Pavle Šprljan Dvosjekli mač umjetne inteligencije

  2

  Gotovo istovremeno s pojavom elektroničkog računala razvila se znanost o umjetnoj

  inteligenciji, koja se kroz posljednjih 60 godina razgranala i donijela mnogo plodova. S

  napretkom računala i tehnologije umjetne inteligencije pojavljuje se sve više programa i

  strojeva sposobnih za oponašanje mnogih aktivnosti koje su do tad bile rezervirane isključivo

  za čovjeka: od igranja šaha do poslovnog odlučivanja. Najčešće, s vremenom bi se takvi

  specijalizirani programi razvili i nadjačali ljude; kao ogledni primjer ovdje možemo spomenuti

  Garija Kasparova, posljednjeg šahovskog velemajstora kojeg računalo nije uspjelo nadjačati.

  Gari Kasparov je izgubio drugi meč protiv IBM-ovog superračunala Big Blue, te je izrazio

  sumnju u varanje podupirućeg tima [1]. Naime, računalo ga je iznenadilo potezom koji je

  Kasparov kasnije komentirao kao previše „ljudski“, što s obzirom na Kasparovljev ugled i

  iskustvo svakako treba uvažiti. No s druge strane treba uzeti u obzir i Kasparovljev

  profesionalni ponos, te uzeti njegovu primjedbu s dozom rezerve. Premda IBM-u sigurno nije

  u interesu priznati prijevaru, postoji mogućnost da je kreativnost prirodno proizašla iz

  programa. U svojoj kontroverznoj knjizi [2] Stephen Wolfram na iscrpan način istražuje

  stanične automate, gdje iz vrlo jednostavno definiranih automata izviru potpuno neočekivana i

  nevjerojatna ponašanja. Dakle već na toj razini pojavili su se neočekivani rezultati. Ne može se

  reći da je Big Blue bio oplemenjen izuzetno kreativnim osobinama, jer to nije ni bila namjera

  tijekom njegovog projektiranja i implementacije, no valja uvažiti mogućnost da je neka vrsta

  kreativnosti nastala sasvim slučajno. O mogućnosti pojave nepredviđenog ponašanja biti će više

  riječi u poglavlju o psihologiji kreativnosti. Nastave li znanost o umjetnoj inteligenciji i praksa

  njezine implementacije napredovati ovim tempom, zamislivo je da bi se u budućnosti mogla

  razviti umjetna inteligencija oplemenjena čovjekolikim kreativnim osobinama. No, što to

  zapravo znači i je li izvedivo? Kakve bi bile osobine takvog umjetnog uma? Koje su

  potencijalne posljedice na čovječanstvo? Ovaj esej pruža kratak osvrt na ta pitanja, s naglaskom

  na psihologiju kreativnosti.

  U sljedećem poglavlju obradit će se povijest i budućnost automatizacije u kontekstu

  interakcije čovjeka sa strojem. Potom, zadajemo okvir performansi umjetno inteligentnog i

  kreativnog sustava, bez izvjesnog zaključka je li takav sustav u ovom trenutku moguće

  programirati u računalo. Na kraju razrađujemo hipotetski scenarij ostvarenja umjetne

  superinteligencije te ističemo rizike po ljudsko zdravlje i život, pa i na opstanak civilizacije u

  cijelosti.

  2. Povijest i budućnost automatizacije

  Premda se početkom automatizacije može nazvati i prapovijesni izum pluga, zapažanja

  iznesena u ovom dijelu odnose se na napredak postignut tijekom 20. stoljeća, te su citirane iz

  [2]. Teze koje ćemo ovdje predstaviti mogu se barem u nekoj mjeri apstrahirati na svaki izum

  od pluga nadalje, a vrlo vjerojatno i na sve buduće. S tim na umu, može se pretpostaviti daljnje

  povećanje kompleksnosti interakcije između čovjeka i stroja kao pomagala u radu. Međutim,

  cilj ovoga dijela nije predvidjeti samo povećanje složenosti odnosa između čovjeka i stroja, već

  postaviti temelje za premisu rasta nepredvidljivosti njegovog ishoda.

  Osim olakšanja čovjekovog posla, svaki novi izum neizbježno donosi novi skup problema

  za korisnika. On mora savladati način korištenja, te biti svjestan ograničenja i tehničkih kvarova

  koji se mogu pojaviti, a pogotovo opasnosti po ljudsko zdravlje i život. Dodatno, korisnik mora

  znati i riješiti barem osnovne probleme koji se javljaju prilikom upotrebe. Povećanje

  kompleksnosti odnosa čovjek-stroj se detaljnije može izložiti kroz sljedeće stavke: 1. Da bi korisnik znao pravilno koristiti novi izum, mora savladati do tad njemu nepoznate

  izazove poput podešavanja i inicijalizacije stroja, održavanja te ispravnog načina

  korištenja.

 • Dvosjekli mač umjetne inteligencije Pavle Šprljan

  3

  2. Pojavljuju se novi kognitivni problemi vezani za korisničko sučelje, usmjeravanje pozornosti na ključne pokazatelje rada, te učenje novih komunikacijskih i

  koordinacijskih vještina, što sve zajedno pojačava potrebu za dodatnom edukacijom

  korisnika i postizanjem zadovoljavajuće razine stručnosti.

  3. Uloga korisnika se s napretkom tehnologije sve više orijentira prema nadzornim i regulacijskim funkcijama. Iz kompleksnosti novih sustava izviru novi, sve složeniji

  zahtjevi na dubinsko poznavanje koncepta primijenjene tehnologije, pogotovo ako stroj

  ima mogućnost rada neovisnog o fizičkoj prisutnosti ili pozornosti korisnika.

  Potencijalne opasnosti na kvalitetu izlaza proizvodnog procesa ali i ljudsko zdravlje su

  sve izraženije uvođenjem automatizacije procesa. Valja se prisjetiti da projektni

  inženjeri koji razvijaju novi sustav nužno moraju zanemariti jedan dio skupa mogućih

  radnih stanja odnosno vrijednosti ulaznih varijabli, kako bi unutar vremenskih i

  ekonomskih ograničenja razvili upotrebljiv proizvod.

  4. Nove tehnologije često spajaju prethodno razdvojene dijelove procesa iz čega lako proizlaze nove, do tad nepoznate vrste tehničkih kvarova. Također, ukoliko se prilikom

  projektiranja novog sustava ne posveti dovoljna količina pozornosti načinu rada

  postojećeg procesa, novi sustav može potpuno zakazati bez očitog razloga. Takvi

  problemi su nažalost vrlo česti prilikom puštanja novih sustava u rad, ali se mogu

  pojaviti i kasnije.

  5. Iz marketinških ili drugih razloga, promotori novih tehnologija često podcijene ili prešute navedene probleme što dovodi do razočaranja korisnika i otežava poslovni

  odnos između naručitelja i isporučitelja proizvoda. Takav ishod usporava prihvaćanje

  nove tehnologije smanjujući percepciju njezine uporabne vrijednosti, koja se

  naposljetku odražava i na tržišnu vrijednost smanjujući interes ulagača u daljnji razvoj.

  Sve navedene stavke se odnose i na pojavu umjetne inteligencije u kreativnim procesima

  koji su do nedavno bili rezervirani isključivo za čovjeka, a u budućnosti je moguće da će se

  pojaviti vrlo napredni sustavi za pomoć u projektiranju i znanstvenom istraživanju. Dakako,

  stupanj razvoja umjetne inteligencije je još vrlo daleko od mogućnosti potpune zamjene čovjeka

  u rješavanju složenih zadataka gdje je potrebna velika količina znan