Click here to load reader

dr inż. Tymoteusz Jaroszyński - bip-archiwum.rawicz.plbip-archiwum.rawicz.pl/serwisy/10/upl/fd8de4c6b68fba571c9db643b... · Qdśr – przepływ średni dobowy m3/d 6761 Qd85% –

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dr inż. Tymoteusz Jaroszyński -...

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

dr in. Tymoteusz Jaroszyski

BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA 60-151 Pozna, ul. wietlana 17/1, telefon 0601 721483, REGON: 630575394, NIP 779-108-18-36

Specyfikacja techniczna na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w

Rawiczu

Zamawiajcy: Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Rawiczu, ul. Pwiejska, Rawicz

Obiekt: Oczyszczalnia ciekw dla m. Rawicz

Autorzy: dr in. Tymoteusz Jaroszyski mgr in. Magdalena Budych-Grzna

dr in. Tymoteusz Jaroszyski BIEGY

Wojewody Wielkopolskiego Nr 0092

W zakresie postpowania wodnoprawnego

60-151 Pozna, ul. wietlana 17/1

tel. (061) 8672303, tel. kom. 0601 721483

Pozna, maj 2009

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

1

Spis treci 1 Wstp............................................................................................................................................... 2

1.1 ZAKRES, PRZEDMIOT I CEL ZAMWIENIA ............................................................................................. 2 1.2 MATERIAY RDOWE .................................................................................................................... 2 1.3 WYKORZYSTANIE MATERIAW ......................................................................................................... 2

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamwienia.................................................... 3 2.1 LOKALIZACJA................................................................................................................................... 3 2.2 STAN ISTNIEJCY OCZYSZCZALNI CIEKW ......................................................................................... 3

2.2.1 Ilo i jako ciekw surowych................................................................................................ 3 2.2.2 Wymagana i uzyskiwana jako ciekw oczyszczonych .........................................................15 2.2.3 Ilo i jako produkowanych osadw ciekowych...................................................................22 2.2.4 Opis dziaania i krtka charakterystyka istniejcych obiektw..................................................23

2.2.4.1 BUDYNEK KRAT .............................................................................................................24 2.2.4.2 PIASKOWNIK .................................................................................................................24 2.2.4.3 OSADNIK IMHOFFA.........................................................................................................25 2.2.4.4 PRZEPOMPOWNIA CIEKW ............................................................................................25 2.2.4.5 KOMORA OSADU CZYNNEGO ...........................................................................................26 2.2.4.6 OSADNIK WTRNY.........................................................................................................26 2.2.4.7 KOMORA POMIARU ILOCI CIEKW .................................................................................27 2.2.4.8 INSTALACJA DOZOWANIA PIX..........................................................................................27 2.2.4.9 PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO .........................................27 2.2.4.10 PRZEPOMPOWNIA OSADU WSTPNEGO ..........................................................................28 2.2.4.11 GRAWITACYJNE ZAGSZCZACZE OSADW ......................................................................28 2.2.4.12 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADW .................................................................................29 2.2.4.13 STARA KOMORA OSADU CZYNNEGO................................................................................29

2.2.5 Ocena stanu technicznego i technologicznego istniejcej oczyszczalni....................................30 2.2.5.1 STOPIE OBCIENIA OCZYSZCZALNI.......................................................................30 2.2.5.2 SKUTECZNO OCZYSZCZANIA CIEKW ................................................................33 2.2.5.3 PROBLEMY TECHNOLOGICZNE .........................................................................................34 2.2.5.4 STAN TECHNICZNY OBIEKTU............................................................................................34

3 Oglne waciwoci funkcjonalno uytkowe ............................................................................35

4 Szczegowe waciwoci funkcjonalno-uytkowe oraz wymagania Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamwienia ...........................................................................................................36

4.1 PROGNOZOWANY DOPYW CIEKW NA OCZYSZCZALNI.....................................................................36 4.2 PROGNOZOWANA JAKO CIEKW SUROWYCH ................................................................................36 4.3 WYMAGANE EFEKTY WYNIKAJCE Z KONCEPCJI ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI .........................................37 4.4 WYTYCZNE DO KONCEPCJI...............................................................................................................38 4.5 WARIANTY KONCEPCJI ....................................................................................................................40 4.6 KALKULACJA KOSZTW ...................................................................................................................40 4.7 PORWNANIE WARIANTW KONCEPCJI .............................................................................................41 4.8 DOKUMENTACJA WYKONAWCY.........................................................................................................42

4.8.1 ZAKRES DOKUMENTACJI...........................................................................................................42 4.8.2 FORMAT DOKUMENTACJI..........................................................................................................43

4.9 WYTYCZNE OGLNE........................................................................................................................43 5 Wymogi kryterialne dla oferentw ................................................................................................43

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

Opis oglny przedmiotu zamwienia

1 Wstp

1.1 Zakres, przedmiot i cel zamwienia Przedmiotem zamwienia jest wykonanie dwu wariantowej koncepcji rozbudowy oczyszczalni ciekw komunalnych w Rawiczu.

Kady z dwch wariantw koncepcji bdzie zawiera:

1) Koncepcj rozwiza technicznych i technologicznych rozbudowy czci ciekowej i czci osadowej oczyszczalni:

cz opisowa, cz obliczeniowa; cz rysunkowa; cz kosztowa

2) Propozycj docelowego rozwizania zagospodarowania osadw ciekowych powstajcych i przetwarzanych na oczyszczalni ciekw.

Celem wykonania koncepcji jest przede wszystkim potrzeba rozwizania problemw zwizanych z utrzymaniem wymaganej jakoci ciekw oczyszczonych na odpywie do odbiornika oraz spenienie wymogw prawnych dla danej wielkoci oczyszczalni.

1.2 Materiay rdowe Podstaw opracowania niniejszego SIWZ s:

Informacje przekazane przez Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Rawiczu dot. stanu istniejcego oczyszczalni ciekw;

Dane eksploatacyjne i wyniki bada laboratoryjnych, przekazane przez ZWiK Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ciekw opracowana w 2004r. Wizja lokalna w terenie; Wytyczne Zamawiajcego; Wiedza i dowiadczenie wasne autorw SIWZ;

oraz literatura branowa: Kayser R.: Komentarz ATV-DVWK do A131P i do A210P: Wymiarowanie

jednostopniowych oczyszczalni ciekw z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorw porcjowych SBR. Wyd. Seidel Przywecki sp. z o. o, Warszawa, 2002 r.

Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ciekw, Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1997.

1.3 Wykorzystanie materiaw Wszelkie dane, opisy i analiza danych zamieszczone w niniejszym SIWZ odzwierciedlaj stan wiedzy, jak dysponuje Zamawiajcy i zgodnie z jego najlepsz intencj su do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztw realizacji niniejszego zadania. Przewidziane s rwnie jako materia wyjciowy przy realizacji przedmiotu zamwienia, ale nie mog przez to ogranicza odpowiedzialnoci Wykonawcy (Projektanta) za prawidowo i rzetelno opracowanej koncepcji.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

3

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamwienia

2.1 Lokalizacja Oczyszczalnia ciekw komunalnych w Rawiczu zlokalizowana jest w poudniowej czci miasta pomidzy lini kolejow Pozna - Wrocaw i Rawicz-Kalisz. Oczyszczalnia pooona w granicach dziaek o nastpujcych nr ewidencyjnych: 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 467, 468, 469/1, 469/2, 472/1, 474/1. Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 5,02 ha. Proponowane w ramach koncepcji nowe obiekty technologiczne naley zlokalizowa w granicach terenu zajmowanego przez obecnie eksploatowan oczyszczalni ciekw.

2.2 Stan istniejcy oczyszczalni ciekw 2.2.1 Ilo i jako ciekw surowych

Okrelenie miarodajnych przepyww dokonano na podstawie danych i informacji uzyskanych w Zakadzie Wodocigw i Kanalizacji w Rawiczu za okres od 1.01.2007 r. do 20.04.2009 r. Przebieg zmian dobowych nate przepywu za kolejne lata z analizowanego zakresu zestawiono na rys. od 1 do 3. Zmiany natenia przepywu godzinowego w czasie pogody suchej (bez opadw atmosferycznych i topnienia niegu) zestawiono na rys. 4, a w czasie pogody mokrej (opady deszczu i topnienie niegu) na rys. 5. Na podstawie opracowanych danych ustalono przepywy miarodajne, ktrych wartoci zestawiono w tabeli 1.

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

0 sty15 sty

30 sty14 lut

29 lut15 mar

30 mar

14 kwi

29 kwi

14 maj

29 maj

13 cze

28 cze

13 lip28 lip

12 sie27 sie

11 wrz

26 wrz

11 pa

26 pa

10 lis25 lis

10 gru25 gru

Data, 2007

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 1. Przebieg dobowego natenia przepywu dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie

2007r.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

4

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

0 sty15 sty

30 sty14 lut

29 lut15 mar

30 mar

14 kwi

29 kwi

14 maj

29 maj

13 cze

28 cze

13 lip28 lip

12 sie27 sie

11 wrz

26 wrz

11 pa

26 pa

10 lis25 lis

10 gru25 gru

Data, 2008

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 2. Przebieg dobowego natenia przepywu dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie

2008r.

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

0 sty15 sty

30 sty14 lut

29 lut15 mar

30 mar

14 kwi

29 kwi

14 maj

29 maj

13 cze

28 cze

13 lip28 lip

12 sie27 sie

11 wrz

26 wrz

11 pa

26 pa

10 lis25 lis

10 gru25 gru

Data, 2009

Prz

epy

w d

obow

y m

3/d

Rys. 3. Przebieg dobowego natenia przepywu dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie

2009r.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

5

14.10.2007r., Qd=5456 m3/d

050

100150200250300350400

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prz

epy

w g

odzi

now

y m

3/h

01.11.2007r., Q=5402 m3/d

0

50

100

150

200

250

300

350

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prze

pyw

god

zino

wy

m3/

h

27.07.2008r., Qd=5332 m3/d

0

50

100

150

200

250

300

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prz

epy

w g

odzi

now

y m

3/h

10.08.2008r., Qd=5253 m3/d

0

50

100

150

200

250

300

350

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prz

epy

w g

odzi

now

y m

3/h

Rys. 4. Zmiany godzinowego natenia przepywu w czasie pogody suchej

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

6

15.02.2007 r., Qd=11748

0

200

400

600

800

1000

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prze

pyw

god

zino

wy

m3/

h

26.06.2007 r., Qd=13675 m3/d

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prze

pyw

god

zino

wy

m3/

h

16.04.2008r., Qd=12520 m3/d

0

200

400

600

800

1000

1200

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prze

pyw

god

zino

wy

m3/

h

16.08.2008r., Qd=10595 m3/d

0100200300400500600700800900

1000

0 4 8 12 16 20 24

Godzina

Prze

pyw

god

zino

wy

m3/

h

Rys. 5. Zmiany godzinowego natenia przepywu w czasie pogody mokrej

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

7

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 15 30 45 60 75 90

Prawdopodobiestwo %

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 6. Prawdopodobiestwo wystpowania dobowego natenia przepywu wraz z wartociami

mniejszymi dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007r.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 15 30 45 60 75 90

Prawdopodobiestwo %

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 7. Prawdopodobiestwo wystpowania dobowego natenia przepywu wraz z wartociami mniejszymi dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2008r.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 15 30 45 60 75 90

Prawdopodobiestwo %

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 8. Prawdopodobiestwo wystpowania dobowego natenia przepywu wraz z wartociami

mniejszymi dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2009r.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 15 30 45 60 75 90

Prawdopodobiestwo %

Prze

pyw

dob

owy

m3/

d

Rys. 9. Prawdopodobiestwo wystpowania dobowego natenia przepywu wraz z wartociami

mniejszymi dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007- 2009r.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

9

Tabela 1. Aktualne charakterystyczne dopywy ciekw na oczyszczalni (za okres 2007-2009 r.)

PRZEPYW Jednostka Warto Uwagi

Qdr przepyw redni dobowy m3/d 6761

Qd85% przepyw dobowy 85% m3/d 7740

Qdmax - przepyw maksymalny dobowy m3/d

13675

Qhr - przepyw godzinowy redni m3/h

282 Qhr = Qdr/24

Qhmax-s - przepyw godzinowy maksymalny okresu pogody suchej m3/h

346 rednia arytm. z Qh max dla 4 przepyww Qdmin

Qhmax d przepyw godzinowy maksymalny okresu pogody deszczowej

m3/h 1100 rednia arytm. z Qd ma z

2007-2008

Tabela 2. Aktualna jako ciekw surowych (za okres 2007-2009 r.)

WARTO WIELKO

Jednostka

P 85%1) P 85% rednia arytm.

STENIA ZANIECZYSZCZE:

BZT5 gO2/m3 316 365 300

ChZT gO2/m3 1070 1332 1062

Zawiesiny oglne g/m3 423 495 376

Nog g N/m3 85,5 110 89

N-NH4 54,7 69,0 56,7

Pog g P/m3 12,3 16,2 14,4

Zasadowo val/m3 - 11,8 10,6

ADUNKI ZANIECZYSZCZE:

BZT5 kgO2/d 2246 2246 1995

ChZT kgO2/d 8284 8284 6450

zawiesiny oglne kg/d 3273 3273 2264

Nog kg N/d 662 662 558,4

N-NH4 kg N-NH4/d 423 423 372

Pog kg P/d 95 95 81

1) Wartoci ste obliczonych z ilorazu adunku wystpujcego z prawdopodobiestwem P=85% przez przepyw wystpujcy z z prawdopodobiestwem P=85%

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

10

Rys. 10. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi wartoci ChZT, BZT5 i zawiesin oglnych w ciekach dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

BZT5

, mg

O2/

L

0500

100015002000250030003500400045005000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

ChZT

, mg

O2/

L

0

500

1000

1500

2000

2500

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Zaw

iesi

ny o

gln

e, m

g/L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

11

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Prawdopodobiestwo

Azot

og

lny,

mg

N/L

Rys. 11. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi stenia azotu oglnego, azotu amonowego, azotu azotynowego i azotu azotanowego w ciekach dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Azot

azo

tano

wy

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Azot

azo

tyno

wy,

mg

N-NO

2/L

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Azot

am

onow

y, m

g N-

NH4/

L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

12

Rys. 12. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi stenia fosforu oglnego i zasadowoci w ciekach dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Fosf

or o

gln

y, m

g P/

L

02468

1012141618

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Zasa

dow

o,

mva

l/L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

13

Rys. 13. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi adunku ChZT, BZT5 i zawiesin oglnych w ciekach dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

BZT

5, k

g O

2/d

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

ChZ

T, k

g O

2/d

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Zaw

iesi

na o

gln

a, k

g/d

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

14

Rys. 14. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi adunku azotu oglnego, azotu amonowego i fosforu oglnego w ciekach dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

0100200300400500600700800900

1000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Azot

og

lny,

kg

N/d

0

50

100

150

200

250

300

350

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Fosf

or o

gln

y, k

g P

/d

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdopodobiestwo

Azot

am

onow

y, k

g N-

NH4/

d

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

15

2.2.2 Wymagana i uzyskiwana jako ciekw oczyszczonych Obecnie eksploatowana przez ZWiK w Rawiczu oczyszczalnia ciekw komunalnych w Rawiczu jest oczyszczalni mechaniczno-biologiczn eksploatowan w oparciu o pozwolenie wodnoprawne nr OS.6224-14/04 wydane w dniu 01 padziernika 2004 przez Starost Rawickiego. Pozwolenie zostao wydane na okres dziesiciu lat i jest wane do 30 padziernika 2014 r. Warunki okrelone pozwoleniu s nastpujce: Ilo odprowadzanych ciekw:

rednio w cigu doby: Qsr d= 7000 m3/d maksymalnie w cigu doby: Qmax d= 7700 m3/d maksymalnie w cigu godziny: Qmax h= 600 m3/h

Maksymalne dopuszczalne stenia zanieczyszcze w ciekach wprowadzanych do odbiornika:

BZT5: 15 gO2/m3 lub 90 % redukcji zanieczyszcze; ChZT: 125 gO2/m3 lub 75% redukcji zanieczyszcze; Zawiesiny oglne: 35g/m3 lub 90% redukcji zanieczyszcze Azot oglny: 15gN/m3 lub 80% redukcji zanieczyszcze Fosfor oglny: 2,0 gP/m3 lub 85% redukcji zanieczyszcze

Obecnie oczyszczalnia uzyskuje wyniki oczyszczania, ktre zestawiono w tabeli 3 oraz na rys. 15-20.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

16

Tabela 3. Aktualna jako ciekw oczyszczonych (za okres 2007-2009 r.)

WARTO

STENIA ZANIECZYSZCZE

Jednostka rednia

arytmetyczna1) Odchylenie

standardowe2) Wspczynnik

Zmiennoci3)

%

Wystpujca wraz z

mniejszymi z czstoci 85%4)

BZT5 gO2/m3 8,8 11,0 80 13

ChZT gO2/m3 58,4 39,5 150 75

Zawiesiny oglne g/m3 17,3 15,6 110 24

Nog g N/m3 21,6 17,2 80 31,4

N-NH4 g N-NH4/m3 12,0 15,5 130 18

N-NO2 g N-NO2/m3 0,4 0,4 90 0,7

N-NO3 g N-NO3/m3 5,8 5,5 100 12

Pog g P/m3 1,2 1,2 100 1,9

1) - rednia arytmetyczna: n

XX

n

ii

1

Xi - wartoci poszczeglnych parametrw (wskanikw zanieczyszczenia, takich jak: BZT5, ChZT itp.)

n cakowita liczba wynikw.

2) Odchylenie standardowe: 1

)(1

2

n

XXn

ii

3) - Wspczynnik zmiennoci Cv (bdcego miernikiem wzgldnej zmiennoci parametru):

[%]100v XC

4) - prawdopodobiestwo wystpowania danej wartoci wraz z mniejszymi obliczone ze wzoru wg literatury niemieckiej (Bever J., 1997):

iP = 10013

13

nmi

Pi prawdopodobiestwo wystpowania danej wartoci wraz z mniejszymi wartociami, %,

mi liczba wynikw wraz z mniejszymi,

n cakowita liczba wynikw w zbiorze danych.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

17

Rys. 15. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi wartoci ChZT, BZT5 i zawiesin oglnych w ciekach odpywajcych z oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Zaw

iesi

ny o

gln

e, m

g/L

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

BZT5

, mg

O2/

L

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

ChZT

, mg

O2/

L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

18

Rys. 16. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi stenia azotu oglnego, azotu

amonowego, azotu azotynowego i azotu azotanowego w ciekach odpywajcych z oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Azo

t azo

tano

wy,

mg

N-N

O3/

L

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Azo

t azo

tyno

wy,

mg

N-N

O2/

L

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Azo

t am

onow

y, m

g N

-NH

4/L

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Azo

t og

lny,

mg

N/L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

19

Rys. 17. Prawdopodobiestwo wystpowania wraz z mniejszymi stenia fosforu oglnego i zasadowoci w ciekach odpywajcych z oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Zasa

dow

o,

mva

l/L

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Prawdpopdobiestwo

Fosf

or o

gln

y, m

g P/

L

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

20

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

BZT5

, mg

O2/

L

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

ChZT

, mg

O2/

L

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

100,0

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Zaw

iesi

na o

gln

a, m

g/L

Rys. 18. Przebieg zmian ChZT, BZT5 i zawiesin og. na odpywie z oczyszczalni ciekw w

Rawiczu w okresie 2007-2009.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

21

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Azo

t og

lny,

mg

N/L

0,00

10,00

20,00

30,0040,00

50,00

60,00

70,00

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Azot

am

onow

y, m

g N

-NH4

/L

0,000

0,500

1,0001,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Azo

t azo

tyno

wy,

mg

N-N

O2/

L

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Azot

azo

tano

wy,

mg

N-N

O3/

L

Rys. 19. Przebieg zmian stenia azotu oglnego, azotu amonowego, azotu azotynowego i

azotu azotanowego na odpywie z oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

22

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Fosf

or o

gln

y, m

g P

/L

-

2,00 4,00

6,00

8,00

10,00 12,00

14,00

1 sty 07

11 kwi 07

20 lip 07

28 pa 07

5 lut 08

15 maj 08

23 sie 08

1 gru 08

11 mar 09

Data

Zasa

dow

o,

mva

l/L

Rys. 20. Przebieg zmian stenia fosforu oglnego i zasadowoci na odpywie z oczyszczalni ciekw w Rawiczu w okresie 2007-2009.

2.2.3 Ilo i jako produkowanych osadw ciekowych Osad nadmierny

osad podawany do zagszczacza ok. 450 m3/d 550 m3/d osad po zagszczeniu grawitacyjnym ok. 1,3 1,5 %sm; osad po odwodnieniu ok. 12-14% sm

Osad wstpny

osad podawany do zagszczacza ok. 25-35 m3/d osad po zagszczeniu grawitacyjnym ok. 5,5% sm; osad po wirwce ok. 30%sm.

Osady zmieszane z poletka osadowego (po odwodnieniu)

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

23

Tabela 4. Wyniki bada osadw ciekowych. Parametr 24.07.2008 24.11.2008 9.04.2009

Nkj %sm 2,5 1,42 2,97

Pog %sm 1,71 0,78 0,88

pH - 7,53 12,46 12,36

sucha masa % 29,2 35 30,1

substancje organiczne % 55,7 81,6 44,3

chrom mg/kgsm 21 1,7 13

cynk mg/kgsm 810,4 251,6 326

kadm mg/kgsm 1,62 2,7 3,1

mied mg/kgsm 339,8 79,3 113

nikiel mg/kgsm 61,4 14,3 81

ow mg/kgsm 41,4 36,2 41

rt mg/kgsm ppo ppo 0,11

magnez %sm 0,31 0,4 0,6

wap %sm 6,03 26,7 13,6

2.2.4 Opis dziaania i krtka charakterystyka istniejcych obiektw Schemat technologiczny istniejcej oczyszczalni zamieszczono w zaczeniu do niniejszego SIWZ.

cieki dopywaj do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym o rednicy 1500 mm i s wprowadzane do budynku krat. W budynku krat znajduj si dwie kraty, jedna mechaniczna oraz druga rczna penica funkcj kraty rezerwowej. Kraty zamontowane s na elbetowym kanale otwartym. Krata mechaniczna, to krata schodkowa o przewicie 3 mm. Krata pracuje automatycznie i sterowana jest rnic poziomw przed i za krat. Nagromadzenie zanieczyszcze staych na kracie i spitrzenie zwierciada ciekw przed krat powoduje jej zaczenie. Wydzielone skratki s odwadnianie za pomoc praski hydraulicznej i gromadzone w kontenerze. W kanale ssiednim znajduje si rezerwowa krata rczna o przewicie 20 mm, ktra umoliwia usuwanie czci staych ze ciekw w czasie awarii, naprawy czy remontu kraty mechanicznej. Zastawki rczne przed i za kad z krat, pozwalaj na odcicie jednego z kanaw i wprowadzenie ciekw w zalenoci od aktualnych potrzeb na krat mechaniczn lub rczn.

Po usuniciu skratek cieki kierowane s do piaskownika poziomego. Piaskownik wykonany jest jako elbetowy, dwukomorowy. Piaskownik wyposaony jest w dwa niezalene zgarniacze piasku. Pompy pulpy piaskowej odprowadzaj piasek zgromadzony w piaskowniku do separatora piasku. Piasek gromadzony jest w kontenerze. Odciek po separacji piasku zawracany jest do budynku krat.

Po przejciu przez piaskownik cieki wprowadzane s do osadnika Imhoffa, w ktrym nastpuje sedymentacja i wstpna fermentacja osadu wstpnego. Po oddzieleniu osadu wstpnego cieki kierowane s do komory przelewowej, natomiast osad wstpny dopywa do przepompowni osadu wstpnego i dalej pompowany jest do zagszczacza grawitacyjnego. Po wstpnym

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

24

zagszczeniu w zagszczaczu osad kierowany jest do stacji odwadniania i odwadniany na wirwce.

cieki po osadniku wstpnym poprzez komor przelewow dopywaj do przepompowni ciekw skd pompowane s do czci biologicznej oczyszczalni.

Cz biologiczna oczyszczalni skada si z komory biologicznej osadu czynnego. Komora osadu czynnego wykonana jest jako zbiornik elbetowy, radialny, zblokowany z osadnikiem wtrnym. Bioreaktor wsppracuje rwnie z drugim, wolnostojcym osadnikiem wtrnym, radialnym, ktry podczas wczeniejszej modernizacji, jako istniejcy zosta wykorzystany i wczony do nowego ukadu biologicznego. W komorze osadu czynnego zachodz symultanicznie procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Napowietrzanie odbywa si za pomoc trzech wirnikw mamutowych. Doprowadzona instalacja dozowania PIX umoliwia prowadzenie kocowego strcania fosforu. Mieszanina ciekw wraz z osadem czynnym po procesie oczyszczania biologcznego odprowadzane s do dwch osadnikw wtrnych (jednego zblokowanego z bioreaktorem, drugiego wolnostojcego). W osadnikach wtrnych nastpuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ciekw oczyszczonych. cieki odpywaj przez komor pomiaru ciekw oczyszczonych do odbiornika.

Osad zgromadzony w osadnikach wtrnych zgarniany jest za pomoc zgarniaczy radialnych do leja centralnego, skd odpywa do komory czerpnej osadu i za pomoc pomp pompowany jest czciowo jako osad recyrkulowany do bioreaktora a czciowo jako osad nadmierny usuwany jest do zagszczacza grawitacyjnego. Po zagszczeniu osad odwadniany jest za pomoc prasy tamowej. Ukad rurocigw i zasuw umoliwia rwnie odwadnianie osadu na wirwce. cieki technologiczne odprowadzane s do gwnego cigu technologicznego, poprzez pompownie wprowadzane do czci biologicznej oczyszczalni.

Oczyszczalnia wyposaona jest w kontenerowy punkt zlewny ciekw dowoonych. cieki s wprowadzane do gwnego kolektora doprowadzajcego cieki z miasta.

2.2.4.1 Budynek krat

W budynku krat umieszczone s dwie kraty: krata mechaniczna z pras do skratek krata rczna.

Parametry kraty mechanicznej: Producent: HYDROPRESS STEP SCREEN LINK 1 szt. Typ: SSL 2500 x 465 x 3, Przewit: 3 mm, Wymiary: 2500x465x3, Moc napdu: 1,5 kW 2.2.4.2 Piaskownik

Piaskownik wykonany jest jako dwukomorowy o przepywie podunym. Rozdzia na poszczeglne komory piaskownika moliwy jest za pomoc zastawek, kanaowych, rcznych. Wymiary piaskownika:

Dugo cakowita piaskownika L= 20,3 m; Szeroko komory B= 1,3 m; Gboko cakowita H= 1,65 m.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

25

Wyposaenie piaskownika Zgarniacz piasku 2 szt. Pompa pulpy piaskowej 2 szt. Separator piasku 1 szt.

Parametry pomp pulpy piaskowej:

Typ: KSB/ AMAREX KRT - F 65-210/014 YG-110 Q= 6,5 l/s; H= 3 m s H20; P= 1,3 kW

Parametry zgarniaczy: Producent: HB9 Typ: zgarniacz pompowy

P= 0,55 kW Parametry separatora piasku: Producent: HB9

Q= 25 m3/h H zrzutu= 1,75 m; P= 1,5 kW

2.2.4.3 Osadnik Imhoffa

Ilo komr osadowych: 2 szt. rednica komory osadowej: 8.50 m Ilo koryt przepywowych: 2 szt. Szeroko koryta przepywowego: 2.50 m 2.2.4.4 Przepompownia ciekw

Pompownia ciekw wykonana jest w formie zbiornika elbetowego podziemnego. Pompownia wyposaona jest w trzy pompy wirowe oraz armatur odcinajc umieszczon na rurocigach tocznych: trzy zawory kulowe zwrotne oraz trzy zasuwy odcinajce. Parametry pomp: Producent: FLYGT 3 szt. Typ: CP-3152.181 Q = 80 l/s H = 14,0 m s H2O P = 13,5 kW

n=1450 obr/min Praca pomp sterowana jest od poziomu w pompowni. Wymiary komory czerpnej pompowni:

D= 70 m Vcz= 45 m3

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

26

2.2.4.5 Komora osadu czynnego

Ilo komr osadu czynnego 1 szt. Wymiary komory osadu czynnego:

rednica zewntrzna Dz= 44,0 m; rednica wewntrzna Dw= 21,8 m; Szeroko B= 11,6 m; Gboko czynna Hcz= 4,8 m; Gboko cakowita H= 5,3 m; Objto czynna Vcz= 5500 m3

Parametry technologiczne, projektowe komory osadu czynnego:

Stenie osadu: 4,5 kg/m3; Obcienie osadu adunkiem: 0,07 kg BZT5/kg sm x d; Zapas osadu: 24750 kg sm Zapotrzebowanie na tlen: 188 kgO2/h

Wyposaenie komory osadu czynnego:

Wirnik mamutowy jednobiegowy: 2 szt. Producent: KD-GROUP A/S Typ: KD31 9000S Dugo: 9000 mm; rednica: 1000 mm; Zdolno natleniania: 74 kgO2/h; Prdko obrotowa wirnika: 72 obr/min; Moc silnika napdowego: 45 kW; Prdko znamionowa silnika: 1500 obr/min; Maksymalna gboko zanurzenia: 30 cm.

Wirnik mamutowy dwubiegowy: 1 szt.

Producent: KD-GROUP A/S Typ: KD31 9000D Dugo: 9000 mm. rednica: 1000 mm. Zdolno natleniania: 74 kgO2/h. Prdko obrotowa wirnika: 72/48 obr/min. Moc silnika napdowego: 47/32 kW. Prdko znamionowa silnika: 1500/1000 obr/min. Maksymalna gboko zanurzenia: 30 cm.

2.2.4.6 Osadnik wtrny

Zadaniem osadnika wtrnego jest oddzielenie na drodze sedymentacji osadu czynnego od ciekw oczyszczonych. Zainstalowane na oczyszczalni ciekw osadniki wtrne s osadnikami radialnymi. Jeden z osadnikw jest zblokowany z komor osadu czynnego, natomiast drugi jest osadnikiem wolnostojcym. Obydwa osadniki wykonane s jako elbetowe.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

27

Ilo osadnikw: 2 szt. Wymiary osadnika: rednica: D= 21.0 m; Gboko czynna: Hcz=4,35 m; Gboko na obwodzie: H= 4,10 m; Gboko cakowita na obwodzie: Hcak= 5,15 m; Objto czynna: Vcz= 865 m3; Powierzchnia czynna: Fcz= 346 m2; Wyposaenie osadnika: Zgarniacz wraz z grawitacyjnym urzdzeniem do usuwania cia pywajcych. Urzdzenie do czyszczenia koryta odpywowego Dane techniczne zgarniacza: Moc silnika napdowego: 0,75 kW. rednica cylindra wlotowego: 3.0 m. Wysoko cylindra wlotowego: 2.5 m. Prdko zgarniania przy brzegu: 1-5 cm/s. Osad z osadnikw odprowadzany jest grawitacyjnie do komory czerpnej przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. 2.2.4.7 Komora pomiaru iloci ciekw

Zwka Venturiego: Typ: KPV-VI Zakres mierniczy: 21-330 l/s Metoda pomiaru: przepywomierz ultradwikowy typ YEGASON 72 D.

2.2.4.8 Instalacja dozowania PIX

Wyposaenie instalacji: Zbiornik dwupaszczowy z laminatu poliestrowo szklanego V=10m3; Membranowa pompa dozujca PIX

Q= 0-70 l/h, H= 3,0 bary, P= 0,2 kW.

2.2.4.9 Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmienego zlokalizowana jest bezporednio przy komorze osadu czynnego. Do komory czerpnej przepompowni doprowadzany jest grawitacyjnie osad z lejw obydwu osadnikw wtrnych. Komora skada si z dwch czci dopywowych i jednej odpywowej. Do kadej czci dopywowej doprowadzony jest rurocig osadu powrotnego z jednego osadnika wtrnego. W cianach midzy komorami dopywowymi i komor odpywow

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

28

znajduj si zastawki przelewowe suce do sterowania wielkoci dopywu osadu powrotnego z poszczeglnych osadnikw wtrnych. Wyposaenie czci odpywowej komory:

pompy zatapialne osadu recyrkulowanego 3 szt. (2+1); typ: AMAREX 150-M 5/SKJ-Y Q =50,0 dm3/s, H=5 m s. H2O P=6.5 kW.

pompa osadu nadmiernego 1 szt. typ: AMAREX F-80-210/024-Y, Q= 11,5 dm3/s, H=6,75 s. H2O; P=2,4 kW.

Pompa osadu nadmiernego toczy osad do grawitacyjnego zagszczacza osadu. Pompy osadu recyrkulowanego tocz osad recyrkulowany do komory osadu czynnego. 2.2.4.10 Przepompownia osadu wstpnego

Przepompownia skada si z komory czerpnej i czci suchej. Do komory czerpnej doprowadzany jest osad wstpny z osadnika Imhoffa. Parametry pomp: Producent: KSB 2 szt.; Typ: SEWABLOC F-50-250-291,

Q= 10 dm3/s, H= 20 m s H2O, P =7,5 kW

2.2.4.11 Grawitacyjne zagszczacze osadw

Wymiary zagszczacza grawitacyjnego osadu wstpnego: D= 9 m Hcz= 4.0 m Vcz= 254 m3 Idna = 1:10

Wymiary zagszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego:

D= 12 m Hcz= 5.0 m Vcz= 565 m3 Idna= 1:10

Zagszczacze s wyposaone w mieszada prtowe, oraz spusty ciecz nadosadowej do wewntrznej sieci kanalizacyjnej. Zagszczacze s przykryte kopuami z tworzywa, natomiast nie ma wentylacji powietrza zanieczyszczonego i instalacji oczyszczania powietrza zuytego.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

29

2.2.4.12 Budynek odwadniania osadw

Osady do odwadniania pobierane s z zagszczaczy grawitacyjnych.

Odwadnianie osadu wstpnego Wirwka typ: DC 20. Producent: NOXON. Q= 8-24 m3/h. Odwadnianie osadu nadmiernego Prasa sitowo - tamow. Producent: Andriz Q=20m3/h

Po odwodnieniu osady s wapnowane. W pomieszczeniu prasy znajduje si mieszarka osadu z wapnem. Wapnowane osady s magazynowane na poletku osadowym a nastpnie wywoone przez firm zewntrzna wyonion w przetargu.

2.2.4.13 Stara komora osadu czynnego

Komora nie stosowana w chwili obecnej; moliwa do wykorzystania na potrzeby koncepcji; Oczyszczalnia posiada stare ruszty napowietrzajce wraz z dyskami, ktre obsugiway komor.

Wymiary komory:

V= 144 m3;

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

30

2.2.5 Ocena stanu technicznego i technologicznego istniejcej oczyszczalni

2.2.5.1 Stopie obcienia oczyszczalni

Parametry projektowe

Obcienie hydrauliczne oczyszczalni:

przepyw redniodobowy Qrd= 7000 m3/d przepyw maksymalny dobowy Qdmax= 7700 m3/d przepyw redni godzinowy Qrh= 321 m3/h przepyw maksymalny godzinowy Qmaxh= 600 m3/h

Stenia i adunki zanieczyszcze:

Na podstawie danych zaczerpnitych z projektu budowlanego oczyszczalnia ciekw w Rawiczu zostaa zaprojektowana na stenia i adunki zanieczyszcze w ciekach surowych zestawionych w tabeli 5.

Tabela 5. Zestawienie projektowanych ste i adunkw oczyszczalni ciekw w Rawiczu (dane z projektu budowlanego z 2004 r.)

Parametr Stenie zanieczyszcze [g/m3]

adunki zanieczyszcze [kg/d]

1 2 3

ChZT 600 4200

BZT5 300 2100

Zog 320 2240

Nog 70 490

Pog 12 84

Parametry rzeczywiste

Obcienie hydrauliczne oczyszczalni:

przepyw redniodobowy: Qrd= 6761 m3/d przepyw redniodobowy P=85%: Qd85%= 7740 m3/d przepyw maksymalny dobowy (VI.2007) Qdmax= 13675 m3/d przepyw godzinowy redni Qrh= 282 m3/h przepyw maksymalny godzinowy (pogoda sucha) Qmaxh-s= 346 m3/h przepyw maksymalny godzinowy (pogoda deszczowa) Qmaxh-d= 1100 m3/h

Rzeczywiste obcienie hydrauliczne oczyszczalni: okrelono na podstawie danych rejestrowanych na oczyszczalni z okresu od pocztku 2007 do kwietnia 2009.

W tym okresie przepywy redniodobowe przez oczyszczalni wahay si w przedziale 5819 8857 m3/d, co przedstawia poniszy wykres (rys. 21). Z kolei na rys. 22 przedstawiono wykres przepyww maksymalnych dobowych w danym miesicu na przestrzeni lat 2007-2009.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

31

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

[m3/d]

stycze marzec maj lipiec w rzesie listopad

miesic

Przepywy redniodobowe 2007-2009

2007

2008

2009

Rys. 21. Porwnanie przepyww redniodobowych przez oczyszczalni w Rawiczu w

poszczeglnych miesicach okresu 2007 2009 r.

0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

14000.0

[m3/d]

stycze marzec maj lipiec w rzesie listopad

miesic

Przepywy maksymalne dobowe 2007-2009

2007

2008

2009

Rys. 22. Porwnanie przepyww maksymalnych dobowych w danym miesicu na przestrzeni lat

2007-2009.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

32

Zgodnie z przedstawionymi powyej danymi stwierdza si, e oczyszczalnia pracuje na granicy obcienia hydraulicznego. Przepywy redniodobowe wystpujce z prawdopodobiestwem P=85% (7740 m3/d) przekraczaj projektowe obcienie maksymalne (7700 m3/d).

Przepywy maksymalne przekraczaj prawie dwukrotnie przepywy maksymalne projektowe.

Uwaga:

Przy przepywach godzinowych powyej 550-600 m3/h cieki przelewaj si komor przelewow, omijaj pompowni ciekw i trafiaj do odpywu oczyszczalni bezporednio po oczyszczeniu mechanicznym.

Stenia i adunki zanieczyszcze:

Stenia i adunki rzeczywiste obciajce oczyszczalni zostay okrelone na podstawie systematycznych analiz ciekw surowych wykonywanych z prbek redniodobowych pobieranych przez automatyczny pobierak. adunki zostay obliczone dla przepywu redniego Qrd= 6761 m3/d i Qd85%= 7740 m3/d.

dla przepywu redniodobowego i rednich ste (tabela 6)

dla przepywu wystpujcego z prawdopodobiestwem 85% i ste zanieczyszcze wystpujcych z prawdopodobiestwem 85% (tabela 7).

Tabela 6. Stopie obcienia oczyszczalni ciekw w Rawiczu w odniesieniu do adunku redniodobowego rd

Parametr Projektowe adunki zanieczyszcze [kg/d]

Rzeczywiste adunki zanieczyszcze rednie

[kg/d]

Stopie obcienia adunkiem zanieczyszcze w stosunku do

wartoci projektowych [%]

1 2 3 4

ChZT 4200,0 7180,2 171

BZT5 2100,0 2028,3 97

Zog 2240,0 2542,1 113

Nog 490,0 601,7 123

Pog 84,0 97,4 116

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

33

Tabela 7. Stopie obcienia oczyszczalni ciekw w Rawiczu w odniesieniu do adunku wystepujcego wraz z mniejszymi z prawdopodobiestwem 85% (d85%).

Parametr Projektowe adunki zanieczyszcze [kg/d]

Rzeczywiste adunki zanieczyszcze P=85%

[kg/d]

Stopie obcienia adunkiem zanieczyszcze w stosunku do

wartoci projektowych [%]

1 2 3 4

ChZT 4200,0 10309,7 245

BZT5 2100,0 2825,1 135

Zog 2240,0 3831,3 171

Nog 490,0 851,4 174

Pog 84,0 125,4 149

Zgodnie z przedstawionymi powyej danymi eksploatacyjnymi wida, e w chwili obecnej oczyszczalnia znacznie przekracza projektowany dla tej oczyszczalni adunek zanieczyszcze. Najwiksze przecienie obserwuje si do adunku ChZT i azotu oglnego: stopie obcienia dla redniodobowych adunkw zanieczyszcze:

171% adunku projektowego ChZT; 123 % adunku projektowego Nog.

stopie obcienia dla adunkw wystpujcych z prawdopodobiestwem P=85%:

245% adunku projektowego ChZT; 174 % adunku projektowego Nog.

Uwaga: Aktualny poziom RLM dla adunku BZT5 pojawiajcym si z prawdopodobiestwem P=85% wynosi 47 085 RLM i przekracza obcienie projektowe rwne 35 000 RLM.

2.2.5.2 Skuteczno oczyszczania ciekw

Bezporednim odbiornikiem ciekw oczyszczanych na oczyszczalni ciekw w Rawiczu jest rw M-1-23. cieki oczyszczone badane s z czstotliwoci odpowiadajc wymaganiom Pozwolenia Wodnoprawnego. Prbki pobierane s za pomoc automatycznego pobieraka. Wyniki bada z okresu stycze 2007 - kwiecie 2009 w odniesieniu do aktualnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego zamieszczono w poniszej tabeli 7.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

34

Tabela 7. Wyniki bada ciekw oczyszczonych z okresu stycze 2007 - kwiecie 2009 w odniesieniu do aktualnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ciekw w Rawiczu

Stenie zanieczyszcze

w ciekach oczyszczonych [g/m3]

Redukcja zanieczyszcze w

ciekach oczyszczonych [%]

Parametr wg

pozwolenia rzeczywiste

rednie rzeczywiste P=85% wg

pozwolenia

rzeczywiste

rednie

rzeczywiste

P=85% 1 2 3 4 5 6 7

ChZT 125 58,4 75 75 94,50 94,37

BZT5 15 8,8 13 90 97,07 96,44

Zog 35 17,3 24 90 95,40 95,15

Nog 15 21,6 31,4 80 75,73 71,45

N-NH4 - 12 18 - - -

N-NO2 - 0,4 0,7 - - -

N-NO3 - 5,8 12 - - -

Pog 2 1,2 1,9 85 91,67 88,27

Oczyszczalnia jest zobowizana do utrzymania okrelonych w pozwoleniu wodnoprawnym ste zanieczyszcze w odpywie lub okrelonego stopnia redukcji zanieczyszcze w stosunku do zanieczyszcze niesionych w ciekach surowych. Zgodnie z przeprowadzon analiz wynikw pracy oczyszczalni w chwili obecnej nie spenia ona wymaga pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakoci ciekw odprowadzanych do odbiornika pod wzgldem stenia azotu. Stenie azotu znacznie przekracza 15 mg/l, nie speniona jest rwnie wymagana (80%) redukcja azotu, ktra wynosi zaledwie 71-75%. Analizujc wyniki mona stwierdzi, e problemem jest stosunkowo wysokie stenie azotu amonowego w odniesieniu do stenia pozostaych form azotu zwizane prawdopodobnie z:

trudnoci z odpowiednim natlenieniem reaktora biologicznego; omijaniem czci biologicznej oczyszczalni przez cz strumienia ciekw

oczyszczonych mechanicznie, kierowanych bezporednio do odpywu przez przelew awaryjny.

2.2.5.3 Problemy technologiczne

Podstawowe problemy technologiczne:

trudnoci z utrzymaniem odpowiedniego natlenianie bioreaktora i utrzymania stabilnych warunkw tlenowych w cigu doby;

czste zaczanie przelewu awaryjnego w okresach wyszych dopyww do oczyszczalni przy Q> 550 m3/h;

przedostawanie si duej iloci piasku z czci mechanicznej oczyszczalni do czci biologicznej i osadowej;

2.2.5.4 Stan techniczny obiektu

Oczyszczalnia jest w dobrym stanie technicznym. Zbiorniki i komory elbetowe nie wymagaj gruntownych remontw. Elementy i urzdzenia stalowe rwnie charakteryzuj si dobrym stanem technicznym.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

35

3 Oglne waciwoci funkcjonalno uytkowe

Koncepcja rozbudowy czci ciekowej oczyszczalni ma doprowadzi do: Wyeliminowania problemu przecienia adunkiem zanieczyszcze istniejcego

cigu biologicznego oczyszczania ciekw w Rawiczu tj.: ograniczenie wielkoci adunku zanieczyszcze wprowadzanego na istniejcy cig biologiczny do poziomu projektowego;

Wyeliminowania niedotlenienia bioreaktora i zapewnienie stabilnych warunkw tlenowych podczas dobowych zmian obcienia hydraulicznego i zmian obcienia adunkiem;

Umoliwienia dodatkowego obcienia oczyszczalni zarwno pod wzgldem hydraulicznym jak i obcienia adunkiem po skanalizowaniu miejscowoci Masowo, Szymanowo, Dbno Polskie i wprowadzeniu dodatkowej iloci ciekw do systemu kanalizacyjnego;

Zapewnienia moliwoci skutecznego oczyszczania ciekw do poziomu wymaganego aktualnie obowizujcymi przepisami dla oszacowanej wielkoci oczyszczalni;

Koncepcja rozbudowy wza osadowego ma na celu:

Zapewnienie moliwoci odwodnienia caej iloci powstajcych osadw biologicznych w warunkach docelowych wynikajcych z bilansu osadu dla obcie docelowych oczyszczalni;

Zapewnienie moliwoci zagszczania grawitacyjnego wszystkich powstajcych osadw;

Przedstawienie propozycji kompleksowego rozwizanie gospodarki osadowej na oczyszczalni z uwzgldnieniem ich iloci i jakoci,

Zastosowane propozycje rozwiza technicznych i technologicznych maj:

pozwoli na uzyskanie wymaganego efektu opisanego niniejszymi warunkami SIWZ poprzez zaangaowanie jak najniszych nakadw inwestycyjnych;

rozwizania koncepcyjne musz by nowoczesne i tanie w eksploatacji; rozwizania koncepcyjne powinny uwzgldnia moliwie najwiksze

wykorzystanie istniejcych urzdze i obiektw np.: poprzez ich adaptacj do warunkw umoliwiajcych osignicie efektu technologicznego;

charakteryzowa si wysok jakoci wykonania, nisk energochonnoci, nisk emisj zanieczyszcze i niskim poziomem wytwarzania produktw ubocznych / odpadw;

niezawodne w dziaaniu; proponowane rozwizania materiaowe maj by dostosowane do specyficznych

warunkw pracy i rodowiska oczyszczalni i cechowa si odpornoci na korozj oraz wysok trwaoci;

proponowane obiekty i instalacje maj zapewni warunki pracy zgodne z obowizujcymi przepisami w zakresie BHP;

stopie zautomatyzowania procesw ma za zadanie minimalizowa konieczno zaangaowania pracownikw oczyszczalni, zwaszcza w zakresie prac najbardziej uciliwych i o najwikszym ryzyku dla zdrowia.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

36

4 Szczegowe waciwoci funkcjonalno-uytkowe oraz wymagania Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamwienia

Podczas przygotowania koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu Wykonawca koncepcji (projektant) zobowizany jest przestrzega wszystkich wymaga oglnych i szczegowych okrelonych w niniejszym SIWZ i dotyczcych osignicia oczekiwanego efektu.

4.1 Prognozowany dopyw ciekw na oczyszczalni Prognozowane, charakterystyczne dopywy ciekw okrelono na podstawie:

analizy statystycznej wielkoci dopyww do oczyszczalni w Rawiczu z lat 2007-2009;

analizy statystycznej jakoci ciekw surowych dopywajcych do oczyszczalni ciekw w Rawiczu w latach 2007-2009;

informacji dotyczcych rozbudowy sieci kanalizacyjnej i podczenia dodatkowej iloci osb rwnej 2767 w miejscowociach:

MASOWO - 1247 osb; SZYMANOWO - 704 osb DBNO POLSKIE - 816 osb;

informacji o jednostkowym zuyciu wody na Mk w dobie rwnym ok. 130 l/Mk*d Zaoono konieczno docelowego oczyszczenia dodatkowych 2800 RLM. Tabela 8. Prognozowane charakterystyczne dopywy ciekw na oczyszczalni

PRZEPYW Jednostka Warto Uwagi

Qdr przepyw redni dobowy m3/d 7 125

Qd85% przepyw dobowy 85% m3/d 8 157

Qdmax - przepyw maksymalny dobowy m3/d 14 411

Qhr - przepyw godzinowy redni m3/h 297

Qhmax-s - przepyw godzinowy maksymalny okresu pogody suchej m3/h 364

Qhmaxd przepyw godzinowy maksymalny okresu pogody deszczowej

m3/h 1 159

Przepyw istniejcy powikszony o ilo ciekw od nowo podczanych Mk

Uwaga:

Projektant jest zobowizany do weryfikacji prognozowanej iloci ciekw. Szczeglnie powinien rozpatrzy moliwo wczenia lub odczenia zakadw przemysowych (Planowana budowa instalacji podczyszczania w mleczarni).

4.2 Prognozowana jako ciekw surowych Przyjmuje si, e jako ciekw surowych, jakie bd dopywa na oczyszczalni odpowiada wartoci adunkw i ste dla czstoci wystpowania 85% wraz z wartociami mniejszymi czyli

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

37

wartoci pojawiajcych si wraz z niszymi z 85% prawdopodobiestwem. Tego typu wartoci uywane s do wymiarowania czci biologicznej oczyszczalni przy obliczeniach zgodnie z wytycznymi ATV czsto wykorzystywanymi przy projektowaniu oczyszczalni ciekw w Polsce. Jak wynika z tabeli zakada si, e jako (stenia) dopywajcych ciekw nie zmieni si w przyszoci w stosunku do sytuacji obecnej.

Tabela 5. Prognozowane jako ciekw surowych WIELKO Jednostka WARTO

STENIA ZANIECZYSZCZE:

1 2 3

BZT5 gO2/m3 365

ChZT gO2/m3 1 332

zawiesiny oglne g/m3 495

Nog g N/m3 110

Pog g P/m3 16,2

ADUNKI ZANIECZYSZCZE:

BZT5 kgO2/d 2 977

ChZT kgO2/d 10 865

zawiesiny oglne kg/d 4 038

Nog kg N/d 897

Pog kg P/d 132

Uwaga:

Projektant jest zobowizany do weryfikacji prognozowanej jakoci ciekw. Szczeglnie powinien rozpatrzy moliwo wczenia lub odczenia zakadw przemysowych (Planowana budowa instalacji podczyszczania w mleczarni).

4.3 Wymagane efekty wynikajce z koncepcji rozbudowy oczyszczalni Zgodnie z szacowan wstpnie wielkoci oczyszczalni, rozwizania technologiczne i techniczne przyjte w koncepcji rozbudowy oczyszczalni musz zapewni: a) osignicie parametrw ciekw oczyszczonych wymaganych Rozporzdzeniem Ministra Ochrony rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) (za. nr 1) dla oczyszczalni o RLM 15 000 99 999:

BZT5: 15 gO2/m3 ChZT: 125 gO2/m3 Zawiesiny oglne: 35g/m3 Azot oglny: 15gN/m3 Fosfor oglny: 2,0 gP/m3

b) uzyskanie jakoci osadu po wapnowaniu jak dla osadw stosowanych w rolnictwie, zgodnie z wymogami 2 ust. 2 i 3 Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie komunalnych osadw ciekowych:

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

38

brak bakterii rodzaju Salmonella wyizolowanych w 100 g przeznaczonych do bada osadw;

czna liczba ywych jaj pasoytw jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy (s.m.) przeznaczonych do bada osadw rwna 0.

4.4 Wytyczne do koncepcji Cz mechaniczna oczyszczalni Budynek krat

projektant sprawdzi przepustowo kraty mechanicznej i oceni moliwo pracy oczyszczalni w ukadzie z istniejc, jedn krat mechaniczn przy obcieniu docelowym oczyszczalni;

projektant rozway ewentualn wymian kraty rcznej (znajdujcej si na kanale rwnolegym do kanau z krat mechaniczn) na krat mechaniczn w celu zwikszenia przepustowoci hali krat i odcienia pracujcej obecnie kraty mechanicznej;

projektant rozway i zaproponuje rozwizanie techniczne instalacji pukania skratek;

Piaskownik projektant dokona oceny skutecznoci usuwania piasku w istniejcych komorach

piaskownika dla warunkw istniejcych i po zwikszeniu dopywu ciekw wynikajcym z podczenia dodatkowej iloci mieszkacw do nowobudowanej sieci kanalizacji w miejscowociach: Masowo, Szymanowo, Dbno Polskie;

projektant dokona analizy prdkoci przepywu przez obydwie komory piaskownika w sytuacji maksymalnego, docelowego obcienia hydraulicznego uwzgldniajc przepywy charakterystyczne dobowe i godzinowe;

prdko przepywu przez piaskownik nie moe powodowa zjawiska wypukiwania piasku do dalszej czci oczyszczalni (prdko przepywu przy maksymalnym obcieniu hydraulicznym < 0,3 m/s);

Osadnik Imhoffa

projektant przeanalizuje i wykona stosowne obliczenia w celu oceny czy parametry osadnika s wystarczajce do przejcia docelowej iloci ciekw wynikajcych z bilansu;

Pompownia i komora przelewowa

wydajno pompowni ciekw surowych musi zapewni odbir i toczenie caej iloci ciekw dopywajcych do oczyszczalni przy maksymalnych obcieniach godzinowych;

proponowane rozwizania techniczne i ukad technologiczny powinien zabezpiecza przed dziaaniem komory przelewowej i przelewaniem do odpywu oczyszczalni nieoczyszczonych biologicznie ciekw (ominicie czci biologicznej); przelew ma peni funkcj przelewu dziaajcego tylko i wycznie w sytuacjach awaryjnych;

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

39

projektant przeanalizuje moliwo ewentualnego retencjonowania ciekw (np. przez wykorzystanie istniejcej, starej komory biologicznej)

w przypadku koniecznoci zwikszenia wydajnoci pompowni ciekw surowych, projektant zaproponuje dostosowanie istniejcej przepompowni do wymaganych (docelowych) obcie hydraulicznych; projektant dobierze pompy, armatur itd.;

Cz biologiczna oczyszczalni Komora osadu czynnego

projektant wykona stosowne obliczenia w celu sprawdzenia moliwoci biologicznego oczyszczania ciekw za pomoc istniejcej komory osadu czynnego;

projektant przeanalizuje zapotrzebowanie na tlen i oceni zdolno natleniania istniejcego systemu napowietrzania za pomoc rotorw mamuntowych;

projektant zaproponuje rozwizanie techniczne i technologiczne dajce moliwo redukcji zanieczyszcze w czci biologicznej oczyszczalni do poziomu wymaganego przepisami dla obliczeniowej wielkoci oczyszczalni, w odniesieniu do caego, docelowego adunku zanieczyszcze;

w pierwszej kolejnoci projektant zobowizany jest do przedstawienia: propozycji adaptacji istniejcej komory osadu czynnego lub propozycji zmiany

wyposaenia istniejcej komory osadu czynnego (np. zmiana ukadu napowietrzania, zastosowanie dodatkowych urzdze lub instalacji wsppracujcych z komor osadu czynnego) w celu umoliwienia pracy na wyszym obcieniu komory;

koncepcji retencji ciekw przy maksymalnych dopywach do oczyszczalni propozycja adaptacji komory osadu czynnego i retencji ciekw ma na celu przeanalizowanie moliwoci uniknicia rozbudowy czci biologicznej o kolejny bioreaktor w przypadku niewielkich niedoborw pojemnociowych obecnego ukadu technologicznego;

wszystkie obliczenia komr osadu czynnego naley przeprowadzi w oparciu o wytyczne ATV oraz w oparciu o jak najlepsz wiedz techniczn i dowiadczenie projektanta;

Osadniki wtrne w ramach koncepcji projektant przeliczy docelowe obcienie istniejcych

osadnikw wtrnych; projektant przyjmie rozwizanie technologiczne zapewniajce obcienie

hydrauliczne osadnikw nie wiksze ni 1,6 m3/m2*h; projektant przeanalizuje docelowe obcienie osadnikw osadem; przyjte

rozwizanie nie moe przekracza wskanikw wynikajcych z wytycznych ATV; Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

projektant ma obowizek przeliczenia wymaganej wydajnoci pompowni i oceny czy wymaga ona rozbudowy;

projektant przedstawi koncepcj ewentualnej przebudowy pompowni czy wymiany armatury i pomp;

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

40

Cz osadowa projektant przeanalizuje istniejcy sposb stabilizacji osadw i zaproponuje rozwizanie

powizane z kocowym zagospodarowaniem osadw ciekowych; projektant zaproponuje system wentylacji powietrza z zagszczaczy (spod kopu) i

oczyszczanie powietrza na biofiltrze, wzgldnie innym filtrze powietrza; wymuszenie wymiany powietrza w zagszczaczach zabezpieczy przed ryzykiem uszkodzenia betonw i wyposaenia zbiornikw w wyniku korozji spowodowanej agresywnym dziaaniem zwizkw obecnych w powietrzu pod przekryciem;

projektant zaproponuje tak wielko urzdzenia filtracyjnego, i tak krotno wymiany powietrza, aby zapewni ochron zbiornika i urzdze oraz unikn nieprzyjemnych zapachw;

projektant przeliczy wymagan objto zagszczaczy grawitacyjnych przy wikszym obcieniu oczyszczalni; czas przetrzymania w zagszczaczach min. 1 doba;

projektant okreli wymagan wydajno urzdze odwadniajcych , porwna z istniejc i podejmie decyzj o koniecznoci wykonania rozbudowy stacji odwadniania osadu;

Kocowe zagospodarowanie osadw ciekowych - projektant w odniesieniu do wynikw osadu odwodnionego (zawarto metali

cikich, bakterii, patogenw) zaproponuje rozwizanie alternatywne zagospodarowania osadw tj.: suszenie, kompostowanie itp.

4.5 Warianty koncepcji Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca wykona koncepcj w dwch wariantach. Kady wariant bdzie zawiera rozwizania koncepcyjne:

A. dla czci ciekowej (mechanicznej i biologicznej) oraz przerbki osadu (cz osadowa);

B. dla kocowego zagospodarowania osadw ciekowych (odzysk, unieszkodliwianie) Wariant I Wariant I w zakresie uwzgldni powinien rozwizania polegajce na:

adaptacji komr osadu czynnego zapewniajce docienie komr bez koniecznoci budowy drugiego cigu technologicznego, ale uwzgldniajce niezawodno eksploatacyjn oczyszczalni oraz osignicie efektu ekologicznego;

propozycji retencji ciekw przy maksymalnych dopywach godzinowych i dobowych zabezpieczajcej przed awaryjnym odprowadzaniu ciekw bez oczyszczenia biologicznego (sytuacja obecna);

Wariant II Wariant II zaproponuje Wykonawca koncepcji (projektant). 4.6 Kalkulacja kosztw Koszty inwestycyjne W ramach niniejszego zamwienia Wykonawca zobowizany jest do przygotowania kalkulacji kosztw inwestycyjnych dla kadego proponowanego wariantu koncepcji. Koszty inwestycyjne kalkulowane przez Wykonawc musz obejmowa:

koszty przewidywanych robt ziemnych; koszty robt konstrukcyjno-budowlanych tj.: wykonania obiektw kubaturowych,

budynkw, zbiornikw;

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

41

koszty wyposaenia technologicznego tj.: kraty, urzdzenia napowietrzajce, mieszada, pompy itp. (koszty wszystkich urzdze speniajcych rol technologiczn na obiekcie);

koszty robt instalacyjnych (instalacje wewntrzne tj.: wod-kan, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji czy klimatyzacji);

koszty rurocigw technologicznych, instalacji zewntrznych wod-kan; koszty AKPiA (urzdzenia pomiarowe, ukady sterowania); koszty zasilenia obiektw w energi elektryczn; koszty wykonania instalacji do przesyu sygnaw niezbdnych do wizualizacji

procesw technologicznych; wykonanie wizualizacji procesw technologicznych w zakresie uzupenienia

istniejcego systemu wizualizacji o proponowane w koncepcji obiekty, urzdzenia itd.

Uwaga: Standard urzdze, armatury oraz jako stosowanych materiaw uwzgldnianych do kalkulacji kosztw inwestycyjnych musi by zgodna ze standardem wykonania istniejcej oczyszczalni ciekw. Koszty eksploatacyjne Wykonawca zobowizany jest rwnie do kalkulacji w ramach kadego z proponowanych wariantw spodziewanych kosztw eksploatacyjnych. Kalkulowane koszty eksploatacyjne powinny obejmowa:

koszty zuycia mediw: energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, oleju opaowego, czy innych proponowanych w ramach wariantw koncepcji;

koszty zuycia chemii technologicznej tj.: flokulantw, koagulantw itp.; koszty zagospodarowania odpadw; koszty konserwacji, napraw i remontw; koszty personelu (dodatkowego zatrudnienia);

Uwaga: Przy szacowaniu kosztw eksploatacyjnych naley przedstawi zaoenia ilociowe i przyjte koszty jednostkowe oraz rda informacji czy danych. Wszystkie obliczenia musz by jasne i zrozumiae dla Zamawiajcego. Dla kadego wariantu koszty naley przeliczy oddzielnie dla rozwiza koncepyjnych obejmujcych

A. cz ciekow (mechaniczn i biologiczn) oraz przerbki osadu (cz osadowa);

B. kocowe zagospodarowanie osadw ciekowych (odzysk, unieszkodliwianie).

4.7 Porwnanie wariantw koncepcji Wykonawca niniejszego zadania porwna poszczeglne warianty wykonanej przez siebie koncepcji. Porwnanie naley wykona biorc pod uwag:

atwo, szybko realizacji; koszty inwestycyjne; koszty eksploatacyjne;

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

42

zalety i wady realizacyjne (np. problemy formalno-prawne itp.); zalety i wady techniczne (szybko zuycia elementw, trwao instalacji itp.); zalety i wady technologiczne (np. pewno utrzymania efektu technologicznego w

postaci dobrej jakoci ciekw oczyszczonych); zalety i wady eksploatacyjne (tj.: prostota eksploatacji, bezpieczestwo

eksploatacji itp.) W wyniku porwnania wariantw koncepcji Wykonawca wskae rozwizanie rekomendowane przez niego do realizacji przez Zamawiajcego. 4.8 Dokumentacja Wykonawcy 4.8.1 Zakres dokumentacji W ramach realizacji zadania objtego niniejszym kontraktem Wykonawca zobowizany jest do opracowania kadego wariantu koncepcji w nastpujcym zakresie: 1. Cz opisowa i obliczeniowa;

szczegowy bilans ilociowy i jakociowy ciekw (potwierdzony wstpny bilans przygotowany przez zamawiajcego lub zweryfikowany bilans wasny)

podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe dla przeprowadzonego bilansu iloci i jakoci ciekw oraz rnych warunkw pracy oczyszczalni (lato, zima);

opis proponowanego procesu technologicznego; zwymiarowanie obiektw technologicznych na przyjte warunki obcie; dobr i specyfikacja parametrw urzdze (typ, wydajno, moc itp.); kalkulacja kosztw inwestycyjnych; kalkulacja kosztw eksploatacyjnych.

Uwaga: Standard urzdze, armatury oraz jako stosowanych materiaw uwzgldnianych do kalkulacji kosztw inwestycyjnych musi by zgodna ze standardem wykonania istniejcej oczyszczalni ciekw. 2.Cz rysunkowa;

plan sytuacyjno wysokociowy istniejcej oczyszczalni wraz z lokalizacj proponowanych obiektw technologicznych, budynkw, rurocigw i kanaw technologicznych w skali 1:500;

schemat technologiczny; przekrj przez lini technologiczn w skali 1:100/500.

3.Porwnanie wariantw koncepcji Kady proponowany wariant koncepcji Wykonawca ma obowizek przeanalizowa i porwna pod wzgldem zalet i wad realizacyjnych, technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych. Wykonawca porwna koszty eksploatacyjne i inwestycyjne kadego wariantu. W efekcie dokonanego porwnania Projektant oceni warianty i wskae wariant jego zdaniem najlepszy do wykonania przez Zamawiajcego.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

43

4.8.2 Format Dokumentacji

Wydruki Wykonawca dostarczy rysunki i pozostae dokumenty wchodzce w zakres Dokumentw Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze.

Obliczenia i opisy powinny by dostarczone na papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej Wersja elektroniczna Dokumentw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastpujcych formatw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy format obsugiwany przez aplikacj AutoCAD

Opisy, zestawienia, specyfikacje format obsugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na pytach CD.

Liczba egzemplarzy Wykonawca zobowizany jest dostarczy Zamawiajcemu kady wariant koncepcji:

w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na pycie CD.

Kady egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany z podaniem nr wariantu i nr egzemplarza danego wariantu.

4.9 Wytyczne oglne Wykonawca zobowizany jest do:

przedstawienia pisemnego owiadczenia o zaakceptowaniu i przyjciu zaoe bilansowych dotyczcych iloci i jakoci ciekw jako miarodajnych do wykonania koncepcji;

lub zweryfikowania bilansu zgodnie z wasn wiedz i dowiadczeniem. 5 Wymogi kryterialne dla oferentw

Oferenci ubiegajcy si o niniejsze zamwienie dot. wykonania koncepcji rozbudowy oczyszczalni ciekw w Rawiczu musz posiada stosowne dowiadczenie z realizacji przynajmniej dwch koncepcji lub projektw wielowariantowych na wykonanie nowej lub rozbudow istniejcej oczyszczalni ciekw komunalnych o wielkoci min. 40 000 RLM w okresie ostatnich piciu lat. W celu potwierdzenia speniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowizani s przedoy wykaz sporzdzony wedug poniszego wzoru, wraz z dokumentami potwierdzajcymi, e koncepcje (projekty) zostay wykonane naleycie.

dr in. T. Jaroszyski, mgr in. M. Budych-Grzna: Specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ciekw w Rawiczu

44

Wykaz zrealizowanych koncepcji wielowariantowych

Wykaz wykonanych koncepcji lub projektw wielowariantowych

(minimum 2 koncepcje lub projekty na wykonanie nowej lub rozbudow

istniejcej oczyszczalni ciekw komunalnych)

Data wykonania

Zleceniodawca

Podpis i piecztki ( a )

osb wskazanych w dokumencie upowaniajcym do wystpowania w obrocie prawnym

lub posiadajcych penomocnictwo

..............................................................................