Click here to load reader

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Virkom · PDF file IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja Stranica 8 1.1.4.2. Postojeće

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKUMENTACIJA O NABAVI - Virkom · PDF file IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE...

 • Virkom d.o.o. Virovitica

  Kralja Petra Krešimira IV 30

  33000 Virovitica

  (dalje u tekstu “Naručitelj”)

  DOKUMENTACIJA O NABAVI

  Za projekt sufinanciran od EU

  PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA

  IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

  Evidencijski broj javne nabave: 7-V/17

  KNJIGA 3

  ZAHTJEVI NARUČITELJA

 • PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

  Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja Stranica 1

  KNJIGA 3

  ZAHTJEVI NARUČITELJA

  Ova knjiga je jedan dio kompleta od pet (5) knjiga koji se sastoji od:

  Knjiga 1 Upute Ponuditeljima

  Knjiga 2 Ugovor

  Knjiga 3 Zahtjevi Naručitelja

  Knjiga 4 Troškovnik

  Knjiga 5 Podaci za projektiranje i nacrti

 • PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

  Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja Stranica 2

  SADRŽAJ KNJIGE 3:

  1. OPIS POSTROJENJA I POSEBNI ZAHTJEVI ........................................................................................ 4

  1.1. Uvod ....................................................................................................................................... 4

  1.2. Opseg radova uključenih u Ugovor ...................................................................................... 10

  1.3. Specifične informacije o području ........................................................................................ 14

  1.4. Područje izgradnje Postrojenja ............................................................................................. 16

  1.5. Izvođenje radova .................................................................................................................. 18

  1.6. Osiguranje / kontrola kvalitete ............................................................................................. 21

  1.7. Geotehnički podaci ............................................................................................................... 22

  1.8. Podaci o influentu i opći zahtjevi za Postrojenje .................................................................. 24

  1.9. Procedure vezane za projektnu dokumentaciju ................................................................... 31

  1.10. Projekti koje je izradio i dozvole koje je ishodio Naručitelj .............................................. 33

  1.11. Projekti koje će izraditi i dozvole koje će ishoditi Izvođač ................................................ 34

  1.12. Zahtjevi za Postrojenje prema tehnološkim cjelinama .................................................... 43

  1.13. Zahtjevi za nadzorno-upravljački sustav (NUS) i upravljanje tehnološkim procesom ...... 64

  1.14. Zahtjevi za spoj Postrojenja na cestovnu infrastrukturu, vodoopskrbu, električnu energiju i telekomunikacije te za internu infrastrukturu Postrojenja .............................................. 69

  1.15. Zahtjevi za zgrade, rezervne dijelove i maziva ................................................................. 74

  1.16. Zahtjevi za laboratorij, analitičku i terensku opremu ....................................................... 83

  1.17. Zahtjevi za trajno uređenje terena lokacije Postrojenja .................................................. 88

  1.18. Zahtjevi za uređenje Gradilišta ......................................................................................... 91

  1.19. Dodatni zahtjevi ................................................................................................................ 93

  1.20. Mjere zaštite okoliša tijekom izgradnje Postrojenja ........................................................ 95

  1.21. Nadzor i testiranja ............................................................................................................ 97

  1.22. Testovi po Dovršetku, Pokusni rad, Obuka osoblja Naručitelja, Preuzimanje i Test nakon dovršetka .......................................................................................................................................... 98

  2. OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ................................................................................................... 113

  2.1. Općenito – građevinski radovi ............................................................................................ 113

  2.2. Materijali i radovi ............................................................................................................... 115

  2.3. Radovi rušenja i čišćenja ..................................................................................................... 125

  2.4. Zgrade ................................................................................................................................. 127

  2.5. Radovi na cestama .............................................................................................................. 128

  2.6. Radovi na izvedbi obaloutvrde ........................................................................................... 128

  2.7. Ostali elementi ................................................................................................................... 128

  2.8. Ograđivanje i uređenje površina ........................................................................................ 133

  2.9. Općenito – strojarski radovi ............................................................................................... 136

 • PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

  Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja Stranica 3

  2.10. Podmazivanje, ležajevi i metode pogona ....................................................................... 136

  2.11. Podešavanje strojeva ...................................................................................................... 137

  2.12. Poravnanje, podizanje, demontiranje, buka i vibracija .................................................. 140

  2.13. Vijci, matice, podložne pločice i spojni materijali .......................................................... 142

  2.14. Ventili i zasuni ................................................................................................................. 143

  2.15. Nadzemni metalni spremnici .......................................................................................... 152

  2.16. Elektromotori ................................................................................................................. 157

  2.17. Završna obrada metala ................................................................................................... 159

  2.18. Crpke ............................................................................................................................... 163

  2.19. Hlađenje i ventilacija ...................................................................................................... 174

  2.20. Staze, stepenice ljestve i ograde .................................................................................... 177

  2.21. Zavarivanje ..................................................................................................................... 181

  2.22. Pocinčavanje ................................................................................................................... 182

  2.23. Prijenosni vatrogasni aparati .......................................................................................... 183

  2.24. Samostojeći generatori ................................................................................................... 183

  2.25. Ispitivanja........................................................................................................................ 186

  2.26. Općenito – elektroradovi ................................................................................................ 191

  2.27. Opće tehničke specifikacije za radove na implementaciji mjerne opreme, automatizacije i NUS-a 209

  2.28. Instrumentacija (AMC) ................................................................................................... 222

  2.29. Provjere radova Izvođača ............................................................................................... 228

  2.30. Završna ispitivanja .......................................................................................................... 232

  2.31. Ispitivanje nakon završetka pokusnog rada.................................................................... 234

  3. ZAKONI I NORME ........................................................................................................................ 235

  3.1. Zakoni ................................................................................................................................. 235

  3.2. Norme ................................................................................................................................. 235

 • PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INF

Search related