Click here to load reader

Documentureu susţinută – Click to add title premisă pentru ... · extenso, rezumate, lista BDI recunoscute de comisia de specialitate); Reviste indeeate/cotate ISI Definiţia

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Documentureu susţinută – Click to add title premisă pentru ... · extenso, rezumate, lista BDI...

 • Click to add titleDocumentureu susţinută –

  premisă pentru publicuţii de top

 • AGENDA

  1. Contextul românesc al publicaţiilor ştiinţifice

  (OMECTS 6560/2012 cu modificările din OMECTS

  4204/2013);

  2. „Informarea-documentarea” etapa cea mai

  importantă în cercetarea ştiinţifică-ANELIS PLUS;

  3. Impactul publicaţiilor ştiinţifice.

 • Contextul actual

  Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor

  profesionale de cercetare-dezvoltare

  Criteriile privind publicaţiile ştiinţifice:

  -reviste indexate/cotate ISI (articole în extenso, rezumate, autorprincipal,...);

  -reviste indexate BDI (articole în extenso, rezumate, lista BDIrecunoscute de comisia de specialitate);

  -volume manifestari ştiinţiifice indexate ISI sau BDI (articole înextenso, rezumate, lista BDI recunoscute de comisia de specialitate);

 • Reviste indeeate/cotate ISI� Definiţ ia unei reviste cotate ISI este introdusă prin Ordin de

  Ministru (2011): “O revistă cotată ISI este o revistă pentru care

  ThomsonoReutersocalculează şi publ ică cactorul de impact în

  JournaloCitationoReports .”

  � Prin RevisteoindexateoISI sunt desemnate toate revistele

  incluse în WeboofoScience CoreoCollection: Science Citation

  Index Expanded, Social Sciences Citation Index şi Arts &

  Humanities Citation Index)

  � Revisteleoindexate/cotateoISI opot f i accesate onl ine, prin

  intermediul platformei bibl iometrice WeboofoScience , la nivel

  de rezumat (pentru revistele open access sau cele achiziţ ionate

  prin ANELISoPLUSoexistă l ink la ful ltext).

 • Acces reviste indexate/cotate

  ISI

 • Capcana Reviste ISI

 • Verificare Reviste ISI

 • Verificare Reviste ISI

 • Conferinţe indeeate ISIPrin conferinţe indexateoISI sunt desemnate toate volumele

  manifestări lor şt i inţif ice incluse în WeboofoScience Coreo

  Collection:

  � Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)

  � Conference Proceedings Citation Index- Social Science &

  Humanities (CPCI-SSH)

  Conferinţe indexateoISI nuoauofactorodeoimpactocalculat!

 • ACCES ANELIS PLUS

  Resurse abonate: 27 baze de date, dintre care două platforme

  bibl iometrice (Web of Science şi SoOPUS )

  http://www.anel isplus.ro/?page_id=378

  Resursele disponibi le per instituţie (89 de membri ANELIS PLUS) se pot

  vedea la adresa:http://www.anel isplus.ro/?page_id=68

  � Accesul pe baza IP-uri lor calculatoarelor;

  � Accesul Mobile : două conturi necesare (un cont pentru produsele

  EBSCO, alt cont pentru celelalte resurse);

  � Prin Bibl ioteca Virtuală UMF (se pot accesa s i alte resurse):

  bibl [email protected] .com

 • ACCESS ANELIS PLUS (avertizare!)

 • ACCESS ANELIS PLUS (avertizare!)

 • Accesarea bazelor de dateIdentificarea publicaţiilor ştiinţifice indexate :

  -pe un subdomennu de cercetare (căutarea se face după cuvinte cheie, identificându-se apoi grupurile de cercetători cu publicaţii relelevante, revistele de nişă, instituţiile afiliatoare);

  -ale unun autor (căutarea se face după numele şi iniţiala prenumelui, rezultatele obţinute se rafinează după subdomeniul de cercetare, afiliere instituţională, perioada de publicare,. . . );

  -ale unen revnste (căutarea se face după numele revistei, ISSN,Volume, Issue, Year);

  -ale unen nnstntuţnn (căutarea se face după cât mai multe variante posibile ale denumirii instituţionale) (! Atenţie la declararea afilierii instituţionale!)

 • Structure Guide

  � Introduction What was the question?

  � Methods How did you try to answer it?

  � Results What did you find?

  � Discussions What does it mean?

 • Premierea rezultatelor cercetării

  (articole ISI, 2007-2013)

  o tip finanţare f (revistă ISI) – Competitiile de premiere 2007-2008

  http://www.uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/PHR/PREM IEREA%20REZULTATELOR%20IN%20CERCETARE_prezentare.pdf

  o tip de finanţare 2 (revistă ISI cu factor de impact) – Competitiile de premiere 2009-20f0

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202009/Prezentare_ISI_2009.pdf

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202010/Prezentare_ISI_2010b(1).pdf

  o tip de finanţare 3 (revistă ISI cu scor de influenţă) – Competitiile de premiere 20ff-20f2

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/articole%202011/pachet_informatii%20(3)(1).pdf

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/articole%202012/pachet_informatii_2012.pdf

  o tip de finanţare 4 (revistă ISI cu factor de impact / scor de influenţă) – Competitia de premiere 20f3

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202013/PACHET%20INFORMATII%20LANSARE%

  20COMPETITIE%2029%20OCT.pdf

 • Premierea rezultatelor

  cercetării (articole ISI 2014)

  � Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index situate în prima jumătate valorică (Impact Factor sau AIS) a domeniului şti inţific, conform încadrărilor JCR-ultima ediţie (2013)

  � Ordonare in functie de factorul de impact:

  http://uefiscdi.gov.ro/userfi les/fi le/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202014/IF_2013.pdf

  � Ordonare in functie de AIS:

  http://uefiscdi.gov.ro/userfi les/fi le/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202014/AIS_2013.pdf

 • Secţiunea „scientometrie” -

  pagina web UEFISCDI

  � Lista revistelor româneşti indexate/cotate ISI (49 cu

  factor de impact din totalul celor 56 indexate)

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom

  _isi_13_iulie_2015_factori.pdf

  � Lista revistelor româneşti excluse din ISI;

  � Tabele cu valorile AIS din perioada 2011-2014

  � Tabele cu valorile Factorilor Relativi de Impact din anii

  2010, 2012 şi 2013.

  � Tabele cu valorile RIS din perioada 2011-2014.

 • Mulţumesc pentru atenţie!

  dr. Victor VELTER-expert

  Biroul de Scientometrie-UEFISCDI

  str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, 010362, Bucureşti.

  [email protected]

  021.30.80.540