of 163 /163
Lôi MĐỘC GIẢ THỨ BẢY Dịch giả: Bánh Tiêu - Lưu Hà Bản quyền bản Beta: Chuyển ngữ hội – Thế Giới Audio Tạo ebook và thiết kế bìa: Đình Bảo Nguồn: http://TheGioiAudio.Org Facebook: http://facebook.com/thegioiaudio

Độc Giả Thứ 7 - Lôi Mễ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Độc Giả Thứ 7Thể loại: tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạmTác giả: Lôi MễDịch giả: Bánh Tiêu - Lưu HàNguồn: http://TheGioiAudio.Org

Text of Độc Giả Thứ 7 - Lôi Mễ

 • Li M

  C GI TH BY

  Dch gi: Bnh Tiu - Lu H

  Bn quyn bn Beta: Chuyn ng hi Th Gii Audio

  To ebook v thit k ba: nh Bo

  Ngun: http://TheGioiAudio.Org

  Facebook: http://facebook.com/thegioiaudio

 • Mc Lc Phn Dn: Hi c Chng 1: Ngi cht u tin Chng 2: iu tra Chng 3: Ti l hung th? Chng 7: Ngi cht th 3 v th 4 Chng 8: Khng cn sc bi thng Chng 9: Phiu mn sch git ngi Chng 10: Nhm SUO Chng 11: Nu ti l ngi k tip Chng 12: Chng ai lm hi c ti Chng 13: Ba tic thnh son ca c qu - Ngi cht th 5 Chng 14: Th gi l Thin Ph Chng 15: Th hn Chng 16: Khc ht lc na m Chng 17: H mn Chng 18: Nht k ca Tn Mai

  *****

  Phn Dn: Hi c

  Hn trm lun (chm m trong b kh), hn vp ng. Cc ngi nm ln by lt ci nho, hy bit rng, hn vp ng th vn cao hn cc ngi. Hn vui qu ha bun, nhng nh sng mnh m ca hn s nhanh chng y cc ngi vo ni tm ti. - Ni Thi.

  Ti ng bao lu ri?

  Hin ti xem xt vn ny khng cn ngha na. Ti vn khng nh m mt, th bng trong mi trn ngp loi mi v ng ng. Ti ht ht mi, nhn ra v tht kho tu, tht b, hnh ty, g rn KFC, ru nt l chui r tin, u tng c mi hi ging lc va ci giy.

  Tu ha Trung Quc vnh vin l nh vy, ging nh mt nh n ca doanh nghip lc m khuya. Nu chng may bn khng mua c v ging nm, m ch c th chen chc ti toa ngi cng, th cng ging nh n qua m bt k bn c thch hay khng cng u phi nut xung m mi v u c cm gic ging nhau ta nh sng m, dy c, dinh dnh, ph m mt bn.

 • Ti vn m mt chai nc khong, ung mt hi ht gn na chai, sau chm ri ly t trong ti ra chic knh eo ln. Trc mt mi vt nhn cng r rng hn rt nhiu.

  i din ti l mt ngi n ng trung nin v mt ngy di, mc o bnh t dy, trong tay nm cht mt chic cp da mu en (hai tay y np nhn, v cng x x th rp), giy da di chn nt toc, m h nhn ra ngoi ca s. Bn cnh ng ta l mt c gi tr, y phc n gin, din mo bnh thng, ang nhm mt nghe MP3 (hng sn xut trong nc, cng c v dng lu lm ri). Bn tri ti l mt c gi ging nh ti ang da trn bn m ng, mt cht nc bt chy qua khe ming xung bn thnh mt bi lp le pht sng. Ti ni hng thu hi li nh mt t nht, quay u nhn ra ngoi ca s.

  By gi ang l u ma xun tri y sng m, tu ha va i qua mt mnh rung hoang vng, khng c nng dn gieo trng nh ti tng tng, ngay c tru b cng khng nhn thy, thp thong lc c my gian nh thp b, mt vi a nh mc o bng dy ang chi a trc ca, bn chng ang chi tr g nh? Hnh phc ca tr con ch n gin nh vy, c l ch cn c trn tm ui bt trong bi bm, chng cng vui v lm ri

  Ny, ti tm ly nhn vin phc v ang c sc len qua on ngi: "Bao gi c th b sung v ging nm?"

  "i lt na i, khng thy hin ti ang bn nh vy sao?" N nhn vin cng mt kh chu ni: "Tht ng ght, cn xun sc g na u, li cn ch ng ngi na ch." C ta nhn lt qua m ngi chen chc trong toa, ngi no ngi ny u trn y mong i nhn vo ch ngi ca ngi pha trn, hy vng mt ngi no trong s ng dy xung tu. M dng tm mt trc hai ngi ngi xo trc mt.

  l mt nam mt n. c gi ngi st ca s, ngi n ng bn cnh c, nm b trn bn. C gi kia tui cn rt tr, hnh nh l mt sinh vin, nt mt s hi, thnh thong y nh ngi n ng bn cnh mt ci, ngi n ng kia mi ln b y ra mt cht, li ngoan c st li ln na. ti thy b vai ngi n ng hi lay ng.

  Ha ha. Ti nh ging kh ci

 • C gi kia v mt bng np mt vo bn trong, nhn quanh khp ni. Hnh khch xung quanh c ngi bit hnh ng ca ngi n ng, nhng khng ai p tr nh mt c gi. Tt c mi ngi u im lng, dng nh u ang c tm s.

  Ngi n ng ng tc cng lc cng mnh, trong mt c gi bt u ngn l

  Ti ng ln, i ti bn cnh ngi n ng y. lp tc c ngi ngi vo ch ca ti, cn th di khoan khoi.

  Ny, ti v v vai ngi n ng kia: i ch ngi ti ch ch ch ca ti.

  Ngi n ng kia ngng u, nt mt bi ri: ci g?!!

  Ti ni i ch, ti bnh tnh nhn hn.

  Nt mt ngi n ng nhanh chng t bi ri bin thnh hung c, v nh khng nghe khng thy g ht.

  i ch, ti nhn vo mt hn ni.

  Ngi n ng kinh ngc nhn ti, mi ngi xung quanh cng nhn sang ti. Ti mm ci nhn hn.

  Hn ngng ngng thu hi nh mt: Ch no?

  Ti ch v pha sau

  Hn ng ln, ti thy hn cao hn ti mt cht, khong 1m80, ti ly ti nm ln bn, ngi xung.

  Ngi xung quanh cng c ng ngi thng li, mi ngi hnh nh u th pho nh nhm. C ngi hiu k nhn c gi kia, cng c ngi nhn chm chm ti. Ti m b vai, nhm hai mt li.

  Mt lt sau, cm gic c ngi nh nhng ko cnh tay ti, ti m mt, l c gi bn cnh ang thn thng kh ci, a cho ti mt t giy, trn vit: cm n.

  Ti mm ci, xem nh tr li, li nhm mt li.

 • Ti li ng, cho n khi c mt ngi ra sc lay ti tnh. Ti c sc m mt, l nhn vin phc v

  Toa xe s 9 b sung ging nm, nhanh ln.

  Ti ng , ng thi cm gic tu ang gim tc , chc l sp vo ga.

  Ti ng ln, mt mi dui thng lng, cm ly ti.

  C gi kia nhn ti

  Ti do d mt cht, xoay ngi i ti cnh ngi n ng kia, tn kia ang ci u nhm mt ngh ngi. Ti ci ngi xung, nh ging ni: n ga ri, xung tu i.

  Ngi n ng dng nh hi hong s: Cha m, ti i thnh ph A.

  "Ti ri, xung i." Hn ta h b chc gin, "M kip, my tht qu ng!"

  Ti nhn hn, n ci trn mt dn bin mt: xung tu

  Ngi n ng nhy dng ln, a tay tm ly ti, ti chn tay hn li, ly t ti o trong ra th cnh st, ci ngay trc ngc. mt v ming ngi n ng u bin thnh ch O, bung thng tay xung.

  Ti xung, ti xung ti li lm ci g.

  Ti ci ngi xung, nh ging ni: ng t tm phin toi, OK?

  Lc ny tu tin vo ga, ngi n ng nhanh chng ng dy, vi v chen vo on ngi xung tu, ngonh u li nhn ti on hn.

  m khuya

  Ti khng ng c, c l v ban ngy ng qu nhiu. Tt c mi ngi toa ging nm khng ngng lin tc pht ra ting ngy ng. Ti mt mnh ngi cnh ca s, nhn mt mng en kt bn ngoi. Tu chy rt nhanh v yn tnh, thnh thong c rung rung theo qun tnh. Trong tu ti m mt, ch c ch ni tip cc toa tu cn sng mt ngn n, ngoi ca s bng m en c nh mc, gia m en kia ta h ct

 • giu khng bit bao nhiu s phn, bao nhiu b mt. Tm kim vch trn nhng b mt n du trong bng ti, c l, chnh l vn mnh ca ti.

  Ca toa m ra, c dng hai ngi m m i n, mt ngi l nhn vin trn tu, ngi kia khng nhn r, nhng c th nhn ra l mt c gi, c l l hnh khch va mua v b sung. Nhn vin tu dn c gi kia vo ch, cn dn vi cu th b i. C gi kia xp gn hnh l ging trn, cm mt ci cc, nhn xung quanh, ri hng v pha ti i ti.

  "L anh h?"

  Ti ngng u, l c gi ban sng kia.

  C gi kia ly phch nc t di chn ti vo cc nc, ko h gh da, ngi xung i din ti.

  Anh l cnh st?

  Ti quay sang:

  C gi kia hai tay nm cc, thn thng mm ci: cm n anh. Khng cn khch kh, y l vic nn lm m. Ngi kia khng phi xung tu ri sao, c sao phi n y?

  Hihi, c gi nhn ti, trong nh mt hin ln mt tia ci tinh nghch: Anh y, nn c l ni ny kh an ton.

  Ti im lng kh ci

  , anh nht nh bt khng t ngi xu ch. Im lng mt hi lu, ti ly ra mt iu thuc l, chm la.

  "D sao cng khng ng c, anh k cho ti vi chuyn c anh bt k xu i." Trong mt c gi tr trn ngp t m v mong ngng.

  Ti nhn c, t nhin cm thy nh mt ca c rt ging Lc Hi Yn, n thun, trong veo thy y.

  Truyn c ? ti ht iu thuc: c ri

 • Ti y, mt m khuya trong khoang tu, ti em nhng cu chuyn c k cho mt c gi xa l nghe, c l y khng phi nhng cu chuyn m l mt on hi c. nhng m nh li vic qua khng phi lc no cng khin ngi ta cm thy thoi mi. Nu nh c th, ti th rng nhng chuyn cha bao gi xy ra. C l Ng Hm, Chu Qun, Trn Giao, Lu Kin Qun, Tn Ph, cc ngi cng mong mun cha bao gi xy ra nhng vic .

  Th nhng, nn bt u t u nh?

  *****

  Chng 1: Ngi cht u tin

  Nm 1999, Phng Mc 21 tui, K tc x sinh vin nm 3 trng i hc S phm thnh ph C.

  m ma thu, kh tri rt lnh, l kh rng l t trn mt t, gi tng cn o o thi. on ng t phng t hc v phng kh tp np, tng nhm, tng nhm sinh vin ai ny u rt c trong o rt, ln ting ci ni rm r hng v pha k tc x.

  K tc x nam sinh l khu nh s 2, cng l khu nh c l nht trong trng i hc ny. Tng truyn khu 2 c xy t thi khng Nht. ng l siu cng Nht Bn, bn qu xm lc ny khng h l c trnh khoa hc k thut tin b vt bc, hn 50 nm qua, ngi nh c l ny trc sau vn tr gan cng tu nguyt, ngoi tr vic hi m thp mt cht nhng vn rt kin c. M m thp cng khng phi chuyn g to tt. Cc sinh vin kha trc tt nghip ni vui rng: khu nh ny vnh vin khng c kh nng pht sinh ha hon, bi v c t cng khng chy. C th c, nhng trong mt cc nam sinh k tc x ny li l mt ni v cng khoi lc. V sao ? Bi v khi c cp trn n kim tra v sinh, nh trng s khng bao gi dn on kim tra ti khu nh ny, cc nam sinh li cng vui v nhn h. Ti y khp chn u l rc ri, v chai bia, chut b k sinh. Chung sng vi rc ri l mt m nam sinh khng tim khng phi sng ung dung t ti v cng vui v.

  Trc thi im tt n 11h30 m, l lc no nhit nht ca khu 2. Mi ngi i dp l, khn mt vt vai, bng chu ra mt t nh v sinh cng cng n k tc x qua li rn rng khng ngt, trong hnh lang mi khi thuc nh nh lan ta khp ni, i khi cn c th nghe thy nhng li

 • ni tc vang ln ng ng, thnh thong c ngi tha dp i phng ang ci u ra mt m n xung, gy ra mt trn ci ngt ngho cng ting chi th gin gi.

  Trong phng 352, mt nam sinh ang dng mt ci khn mt ra sc lau kh tc, bng nhin cm khn a ln mi ngi: Qui, khn mt ca mnh sao li c mi da mui? Nam sinh cng phng ang n m gi trn bn n n ci: Ha ha, chiu nay lo t hnh nh dng khn mt ca cu lau chn , cu ta nut xung mt tm m si: Thng nhc ny lc mi va bng xong. Nam sinh cm khn mt qung bch chic khn li trong chu, git cnh ca, xng v pha nh v sinh h to: Chc lo t, m kip, cu l con ln?. My ngi trong phng ci m ln, vi giy sau, mt ngi mp mp ming ngm bn chi nh rng vt n: Ai !. Nam sinh cm khn mt trong tay run run khng ni li no. Cu mp lng tng ci tr: i i, lc , ngi qu. Nam sinh kia ni: Ngi l xong chuyn sao, gi sch tc cho ti ngay, ton mi da mui. vy sao? Khng phi lo nh ang nh n m n lin sao, cu cm khn mt nhng nhng trong bt ca hn, l hn tn tin mua da mui ri. Tn mp cht tit! Nam sinh cm khn mt xng ln ra v mun tn hn mt trn. Chc lo t nhn ci chun ra ngoi: Khng th trch ti nha, ai bo cu mua khn mt ging mu khn mt ti. Thi, khn mt ca ti mu xanh, khn ca cu vn d l mu trng! Trong phng li bt u ci m ln.

  Lo lc gi gi tc, a nm tay ln trc mi ht ht: "H, i , ngy mai bit tay ta" , tut dp l xung, chui vo chn. Trong phng vi ngi ang c sch, nghe nhc, yn lng ch tt n. ng lc ny ca b y ra, mt nam sinh nh ngi chui vo, trong tay bng mt ci cp lng bng inox, tin thng n ch t phch nc nng di ca s, cm ly mt ci, lc lc, rng khng, cm ci kia, vn rng khng. "H, phng cc cu sao li qu vy, nc si cng khng c, mau i xung un cho ti mt m, khng, hai m, ti n xong m cn ngm chn na!"

  Lo lc ci vi hn ni: "Ti c nc si n."

  Nam sinh nh con lp tc tin st li, lo Lc vn chn: "C iu khng nng lm, 36 8, cu c dng khng?"

 • Nam sinh nh con xng li bp c lo Lc, lo Lc lp tc n cu ta xung ging d nh tr bn tay "V l qu nha!" Nam sinh nh con h to.

  Vi ngi khc trong phng ng cng xng li h nhau cu ta xung. Nam sinh nh con cung qut cu xin: "ng ng, n na l ti pht ra mt !"

  Lo lc vi v ni: "ng lm by, ging ny m nay ti cn phi ng ."

  My ngi ci nghing ng th nam sinh nh con ra, cu ta rn r ng ln, "M i, khng c n m, li bun i i tin, Phng Mc, cho xin t giy."

  Lo lc ni: "H, Chu Qun, m kip, ngay c giy v sinh cu cng khng c h?". Th tay ly na cun giy bn gi u nm cho hn. Chu Qun nhn giy, khng i ngay, ngi bn ging ca Phng Mc tn gu vi vi ngi khc.

  Phng Mc ni: "Cu cn khng i mau, cht na nhn khng c li by c ra ging ca ti!"

  Chu Qun ni: "Lt na i, gi khng bun lm na."

  Phng Mc ang c sch trn ging hng lo ng ni: Thng qu Chu Qun ny ng l lp d, ngi ta u i bui sng, cu hm no cng u u i bui ti, cm chiu tiu ha sao kp?"

  Chu Qun lp tc hng phn: "My ngi khng hiu u, bui ti trc khi chun b i ng i tin l khoa hc nht, cu ngh th xem, nhiu th d bn nh vy trong bng mt m, c th chu c sao?"

  Lo Ng nhn ng h: "Sp tt n ri, cu cn cha i?"

  Phng Mc ni: "Tn ngc ny bao gi chng vy, hm no cng u tt n xong mi i i tin, tht ging qu, ng ri, c phi cu mun tm mt n qu cng nng pho khng h?."

  Chu Qun v mt m m ni: "ng vy, gy dng nn mt tiu qu, gip ta lm bi thi."

 • "Ha ha ha, cu khng s kit sc m cht h." (nguyn tc Tinh tn nhn vong tc l cn tinh m cht)

  Lc ny, n tt php mt ting, trong phng ng trn ngp mt mu en kt, nhng ngi ang c sch khng hn m cng "A" mt ting, cht nghe thy ting gt chn st sot. Chu Qun ng ln ni: "i y, v ung nc ri i WC tm n qu y."

  " , ct i."

  Chu qun git cnh ca, i ra.

  Phng Mc chui vo chn, thy ging trn trng khng, "Ng Hm u?" "Lo Tam hm nay trc ban."

  Khng bit ai p li mt ting.

  Mi ngi im lng mt hi, c ngi nh ging ni: "Gia cnh Lo Tam tht kh khn."

  Phng Mc ni: "Khng phi lo Tam ng hc ph ri sao?"

  Chc lo T ni: "Cn khuya, thiu hn 4000 na." Phng Mc khng ln ting, chui su vo trong chn ngh ngi.

  Gia nh trng mng lung, nghe thy ting ca i din phng 351 m ra, c ngi lm rm ht, Phng Mc ln ting h: "Kit sc m cht!"

  Sau nghe ting Chu Qun: "i i, cng bc." Ting dp l lch cch nh dn ri bin mt.

  Mi th u tr li yn tnh. Ngi trong phng cng chm ri chm vo gic mng p, ting ngy lc trm lc bng dn vang ln. Gi ngoi ca s vn thi mnh, thnh thong l kh xoay trn p vo ca knh. Song su ngi, khng, l nm ngi vn nh mi m, ang ng say ti y trong cn phng c k ln xn khng ai nghe thy mt ting ng rt nh. Bn h khng h hay bit, bt u t hm nay, mi th, khng cn nh trc.

  Phng Mc git mnh tnh gic, ni chnh xc, l b nh thc. Cu c m mt, pht hin trong phng ng khng mt bng ngi, chn mn ca mi ngi u cht ng trn ging v cng ln xn, m qu li ny chy i u?. Hnh lang n o no lon, Phng Mc eo knh, ngi xung vn thng lng, i dp l, m ca ra ngoi.

 • A, tht honh trng.

  C v nh ton b sinh vin trong khu u tp trung ti hnh lang ny, mi ngi n vn loi, c ngi mc th thao, c ngi khoc chn, c ngi ch mc c chic qun lt, m b vai, th nhng biu cm trn mt mi ngi ai cng nh ai, nhn hng v WC, v mt kinh hong.

  "Ci g vy?" Phng Mc nhn thy Chc lo t, lin gi ln. ng ca nh x, d Tn qun l vin ang nhn xung quanh bn trong. Lo i phng 351 ngi di t, trn ngi khoc mt tm thm, mt trng trng nhn thng, thm trn ngi khng ngng run run.

  Chc lo T quay u li, trng mt nhn Phng Mc, ni khng nn li.

  "Rt cuc l lm sao vy, WC b tc h?" Phng Mc nhn ng ngi xung quanh, "Cng u phi l ln u tin, sao m phi kch ng nh vy?"

  Lo Lc phng 351 nghing u, nh ging ni: "Hnh nh l Chu Qun, cht trong WC ri."

  *****

  Chng 2: iu tra

  Trn Bn l mt ngi n ng trung nin ngoi 40 tui, tng qua qun ng. Sau khi xut ng c phn thng v b mn Gio dc quc phng ca trng i hc S Phm, sau chuyn sang ban bo v, nm va ri mi c b nhim trng ban. Dt d ban bo v trng i hc S Phm hn 10 nm, y l ln u tin Trn Bn gp phi tnh hung nh th ny. Phi lo tip b phn iu tra hin trng ca cc cng an, trn an sinh vin, bo co lnh o trng. Sau khi cm u cm c lo liu mi vic ti tra, ang lc th khng ra hi, phng bo v li gi in ti, ni ngi ca Cc cng an n. "Sao li ti by gi?" Trn Bn kh chu lu bu, vi v chy v phng bo v. Mt ngi n ng xp x tui ng ta ang ngi bn cnh bn, v mt mt mi. Trc khi Trn Bn ti nhn vin Cc cnh st thnh ph ang bo co vi ng ta tnh hnh khm nghim hin trng va ri. Ngi n

 • ng bung mt suy ngh, khun mt khng biu l g m lng nghe, thy Trn Bn i vo th nhn my, kh gt u, coi nh cho hi. Ngi u tin pht hin thi th chnh l lo i ca phng 351, Tn Khnh ng, nam, ngi tnh H Nam, 21 tui. Khong rng sng hm nay, Tn Khnh ng dy i v sinh, theo nh nhng g cu ta nhn thy lc cn ang m mng ngi ng th thi im l vo khong 11h30, Chu Qun ang ngi xm i tin trong WC. Tn Khnh ng thun ming hi mt cu: "Cu vn cha i xong sao? B b tr h?" Ri cu ta nh tr v phng ng tip, sau th ng mt mch ti sng. 5h30 sm hm sau, Tn Khnh ng thc dy, chy th dc bui sng, lc vo nh v sinh th trng thy Chu Qun vn ngi xm trong WC; Tn Khnh ng cm thy v cng k qui, tin ln v u Chu Qun mt ci, i phng khng phn ng, li y mt cht, Chu Qun vn duy tr t th ngi chm hm ri cng v pha trc. Tn Khnh ng lc y s n ngi bt xung t, gn nh dng c tay chn b xung di lu bo cho qun l vin Tn Mai. Tn Mai khng h ng n thi th, lp tc bo ngay cnh st. Ngi n ng sau khi nghe xong, hi lu khng ni g, nht thi c cn phng chm trong im lng. Trn Bn nhn mi ngi khng ln ting, hng ging ni: "Chuyn khng hay xy ra nh vy, trng chng ti cm thy v cng ng tic, cm thy cng tc bo m trt t tr an trng ca chng ti vn cha hon thnh tt, hiu trng yu cu chng ti tch cc phi hp vi pha cnh st, ph n cng sm cng tt." Nhn vin ban bo v bn cnh cng vi v lun mm gii thiu: "y l trng ban ca chng ti, Trn Bn." Trn Bn t tn gt u. Ngi n ng nhn Trn Bn, vn khng ni g, nhn vin cnh st s hiu 110 bn cnh ni: "y l Ph i trng i cnh st hnh s ca thnh ph, Hnh Ch Sm." Hnh Ch Sm ng dy: "i xem qua hin trng thi." Hin trng nm WC cui hnh lang lu ba bn tri. y l mt nh v sinh cng cng, phn thnh hai phng trong ngoi, phng ngoi l phng tm, hai hng vi nc hai bn. Phng trong l nh v sinh, bn tri l b tiu tin, pha bn phi l b i tin, tng cng bn b ngi xm, gia c ngn bi bc tng xi mng cao 1,5 mt. Mt cnh st gi tay ch ch, "Ngi cht lc c pht hin ang ngi xm b u tin."

 • Hnh Ch Sm i ln trc, y l mt khng gian c chng 1 mt vung, na khp kn, m t bn thu, khng pht hin vt mu r rng. " khm nghim hin trng xong ri h?" "ng vy, nguyn nhn t vong dng nh l do b ngt th, bc u nhn nh l b st hi, bo co khm nghim hin trng v kim nghim t thi bui chiu s c." Hnh Ch Sm gt u, nhn lt qua bc tng xi mng mt cht, xoay ngi ri i. Tr li hnh lang, Hnh Ch Sm thong quan st dy phng ng hai bn, quay u hi Trn Bn: "Sinh vin u tin pht hin thi th u?" Trn Bn ni: "Sinh vin ang ng trong phng, cu ta hi hong lon, xin ngh hc v phng ngh ngi." "Ti mun gp cu ta ni chuyn." Nhm ngi i n trc ca phng 351, Trn Bn g ca, bn trong truyn ra mt ging nam: "Ai vy?" "Bo v y, m ca i." Mt nam sinh m ca cho h, mt nam sinh khc nm trn ging, sc mt trng bch ngi dy. "y l ngi u tin pht hin t thi, tn l Tn Tn" Trn Bn ni. "Tn Khnh ng." Nam sinh m ca ni. Hnh Ch Sm nhn hn: "Cu l ai?" Nam sinh c v rt hi hp "Ti. . . ." Tn Khnh ng ni: "L bn chung phng ca ti," Cu ta mt ni: "Ti s phi mt mnh trong phng." Hnh Ch Sm mm ci: "Ti c th ni chuyn vi cu khng?" " c."

 • Nam sinh m ca cng rt hiu chuyn, chm ri bc ra ngoi, ng ca li. Hnh Ch Sm ra hiu cho Tn Khnh ng nm xung, nhng khng ni li no, m thong th i li trong phng, xem xt s qua loa hai bn phng ng. y l mt phng su ngi, hai hng ging tng hai bn, ln xn c, ngn np c, duy nht mt chic ging tng mt gn cnh ca l trng trn, ch c mt tm chiu. "Ging ca ai vy?" Hnh Ch Sm ch ch tay. "Ca Chu Qun, c b cc anh mang i." "L nn nhn." Mt cnh st ni bn tai Hnh Ch Sm. Hnh Ch Sm nhn Tn Khnh ng, cu vi ngi xung, v mt hi hp nhn Hnh Ch Sm. Hnh Ch Sm bnh tnh ni: "Hy k li nhng g cu nhn thy." Nhng g Tn Khnh ng ni v nhng g Hnh Ch Sm nghe c lc trc c bn ging nhau. Cui cng, lc Hnh Ch Sm chun b i, Tn Khnh ng p ng, dng nh mun ni li thi. Hnh Ch Sm pht hin ra, hi cu cn mun ni thm g na, Tn Khnh ng dng nh h quyt tm rt ln ri mi ni, ti hm qua lc Chu Qun ra ngoi i v sinh, hnh nh c ni chuyn vi ai trong hnh lang, hnh nh c mng ngi kia. Hnh Ch Sm hi l ai, Tn Khnh ng li p ng hi lu mi chu ni, nghe ging ni hnh nh l Phng Mc phng i din, sau li vi b sung ni hn ch nghe long thong, khng dm khng nh chnh xc. Hnh Ch Sm suy ngh mt cht, ni vi Trn Bn: "Gi cu Phng Mc kia n y." Phng Mc ang ngi trong lp th b gi i. Lc y ang trong gi Lch s t tng php lut phng ty, mn ny cc k t nht, hn na trong trng xy ra chuyn ln nh vy, mi ngi u khng cn lng d no nghe ging. Cc n sinh va t m va s hi quay sang cc nam sinh hi thm tnh hnh lc , c my n sinh bnh thng chi thn vi vi Chu Qun cn khc lc st si. Khng kh trong lp hc v cng ln xn v k l, ngi ny nhn trm ngi kia, thnh thong li nh ging bn tn, nh mt nhn nhau m h khng hiu hoc li nh ng ra chuyn g.

 • Phng Mc gh st vo bn, trong lng c mt cm gic khc l. Chu Qun cht; cu nam sinh vc ngi nh b, bnh thng thch ni thch ci kia cht. Ti hm qua cu ta cn chi a mt cu ". . . . . . Sucker." (Mt cu ni by, chi th ph bin ti min bc Trung Quc, tm dch l Ci L.. ngu ngc)

  m nay bin thnh mt thi th lnh bng. C l l cu ni cui cng trong cuc i cu ta. Mt ngi thch ni a nh vy bit cu ni sau cng ca mnh l mt cu ni by, chng bit s c cm tng th no y? Phng Mc ang min man suy ngh, ca b y ra. Mt nhn vin bo v i ti, gt u vi vi thy gio ang ging bi: "Chng ti cn tm mt sinh vin." Ton b sinh vin trong chc lt u im phc. Nhn vin bo v tip tc ni: "Phng Mc, Phng Mc u?" Phng Mc nht thi khng kp phn ng, ngi bn cnh y y cu, cu mi ng ln: "Ti y." "Cu ra y mt cht." "Ti?" "ng, nhanh ln mt cht." Phng Mc u c m h thu dn sch v, bc ra ngoi trong nh mt t m ca nhng ngi khc, va ng ca, cht nghe trong phng hc vang ln nhng ting n o y kch ng. Phng Mc b a n phng bo v, va vo ca, nh mt nhng ngi trong phng dn vo cu. Trng ban Trn Bn ch vo mt ci gh, ni: "Ngi xung i, my v ny l cn b ca cc cnh st, mun tm cu hi mt s vn ." Phng Mc nghe li ngi xung, c gng t ra bnh tnh, th nhng cng c th bn thn li cng hi hp, lng bn tay tot y m hi. "Cu tn l Phng Mc?" Mt cnh st nhn qua c v kh tr hi. "Vng." "Khoa no?"

 • "Khoa lut." "Ngi u?" " thnh ph ny." "Ti hm qua cu c i u khng?" "Khng i u c, ti ng trong phng." Phng Mc li b sung mt cu: "Ngi trong phng chng ti c th lm chng." Cnh st tr tui kh ci: "Cu ng hi hp, ti ch mun tm hiu mt s tnh tit thi." Phng Mc cm thy c cht xu h, ci u lm bm: "Ti khng hi hp." "Ti hm qua cu c tip xc vi nn nhn khng?" "Sao ?" "Chnh xc th hai ngi c ni chuyn vi nhau khng?" "A, c ni ." Phng Mc k qua s vic ti hm qua Chu Qun chy sang, mun xin cht nc si v giy v sinh. "Sau khi tt n th hai ngi ni g vi nhau?" Phng Mc suy ngh mt cht, ngi ng ngoy trn gh: "C coi nh... l khng ni g i." "Ci g m coi nh l khng ni, cc cu ni ci g?" Trong phng thong ci yn tnh tr li, tt c mi ngi u nhn cu. "Kit sc m cht." Hi lu Phng Mc mi tht ra c. "Ci g?" "Ch l mt cu ni a thi, cu y ni mun i WC gp n qu, ti sau cnh ca ni vng ra nh th."

 • Vi ngi thanh nin ci ci. Trn Bn hn 40 tui, thn sc vn ang m h khng hiu g. "Vy cu ta ni g?" Phng Mc kh x nhn cnh st, khng ln ting. "Ni i, ni g?" "Mt cu, mt cu ni by." "Cu ni by g?" ". . . . . . Sucker."

  Khng ai ci. Phng Mc cm gic, trong lc cu tr li, ngi cnh st ln tui ngi bn cnh bn kia lun nhn mnh chm chm. Phng Mc di mt nhn v pha ng ta, ngi cnh st v mt lnh lng, khng biu cm. Chm phi nh mt ca Phng Mc, ng ta khng h trnh n, nhng Phng Mc cm gic c trong nh mt kia khng phi l nghi ng, nh mt ny khin Phng Mc bnh tnh i rt nhiu. Sau ngi cnh st tr tui li hi thm my vn na ri Phng Mc ri i. Trong khonh khc Phng Mc m ca ra, v cnh st ln tui kia t nhin hi: "Cu cm thy Chu Qun l ngi nh th no?" Tay Phng Mc dng trn cnh ca, ngm ngh: "Mt ngi rt tt, i khi hi tu to mt cht." V cnh st ln tui nh ang suy ngh vn g , pht tay bo Phng Mc ri i.

  *****

  Chng 3: Ti l hung th?

  Sng sm Hnh Ch Sm bc vo vn phng, bin bn khm nghim t thi v bin bn khm nghim hin trng c t trn bn. Ngi cht tn l Chu Qun, nam, 21 tui, ngi Qung Ty, sinh vin

 • nm th 3 trng i hc S Phm khoa lut. Nguyn nhn ci cht l do b sit c n ngt th, thi im t vong khong t 11h30 n 12 gi m. T du vt li trn cn c, c vt dy rng khong 8 mm vi si tng hp cn dnh li trn da, hung kh gy n phi l mt si dy thng. C th nhn nh vo thi im nn nhn ang ngi xm i tin trong nh v sinh b ngi t b x pha sau bt ng sit c. Mt mnh da nh ca nn nhn cn dnh trn tng xi mng ngn gia b x u tin v b th hai, khp vi vt try sau c ca t thi, iu ny chng t, trc khi cht nn nhn ng ln giy da, th nhng do vc dng nn nhn thp b (cao 1m65), cng vi cao ca tng xi mng (1m48), nn nhn cui cng cng khng thot c vn ri. Hung th sau khi sit c nn nhn, lin n gp u gi nn nhn xung, da lng anh ta vo tng xi mng, thot nhn t th ging nh vn ang i tin, mi n sng sm hm sau thi th mi b pht hin.

  Khng tm c du vn tay trn chic qun th thao ca nn nhn, t b x pha sau thu c mt du giy rt m, khng c nhiu gi tr. Hn na, theo kt qu iu tra t 11h30 m n tng sng lc thi th c pht hin, c 11 ngi ra vo nh v sinh, hin trng cn bn b ph hy.

  inh Th Thnh i hnh s bo co tnh hnh iu tra thm vn ngy hm qua: Ni xy ra n mng l nh v sinh bn tri lu ba k tc xc nam ca i hc S Phm. K tc x ton b gm 4 lu, 221 phng, trong 210 phng ng, 8 nh v sinh, 1 th vin (nm lu 1), mt gian cha (nm lu 2), mt phng trc ban (nm lu 1). K tc x mi m ng 10h30 ng cng, rng sng ngy k tip ng 5h30 m cng. S lng nam sinh ti k tc x c cc khoa, khoa ngoi ng, vt l, lut hc, ngh thut tng cng 1311 ngi. m xy ra n mng vng mt 83 ngi, trong 17 ngi ra ngoi trng thu phng (c chng c ngoi phm, iu tra r rng, khi xy ra n mng, 17 ngi ny ang cng ngi yu n i). 1 ngi (Ng Hm sinh vin khoa lut nm 3, ng phng 352) ang lm nhim v phng trc ban, theo nhn vin trc ban Tn Mai ni, m Ng Hm ni chuyn phim vi c phng trc ban t 11 gi n 3 gi sng, sau Ng Hm tr v phng ng, cng khng thy ra na, Tn Mai li phng trc ban an len nghe radio n 5 gi sng. 5 gi ng, Tn Mai m cng k tc x. 5 gi15 pht, Tn Khnh ng chy xung ni c ngi cht lu 3. Sut m

 • camera bn ngoi cng ghi hnh c 22 ngi ra ngoi, kim tra u khng c c hi gy n, bi v camerra ghi hnh i snh ti 11 gi khng c ai, t 11gi 15 chuyn sang ghi hnh ngoi cng chnh. C 20 sinh vin v nh xem trn u cp chu u gia Hertha BSC Berlin vi AC Milan vo sng sm. (Hertha BSC Berlin nh bi AC Milan 1:0, inh Th Thnh ni: "Trn cu kia ti cng xem, trong lc thm vn, 20 sinh vin ny m t li trn u tng i chnh xc, hn na cn c vo nhng chng c khc, c th khng nh h u khng c thi gian gy n."). Hin ti cn c 24 sinh vin vng mt ti phng ng ang tip tc tin hnh iu tra.

  Hnh Ch sm v mt mi mt nhn inh Th Thnh, "Vt v ri." inh Th Thnh kh ci, tip tc bo co:

  T hin trng v n pht hin, ngoi nhng ngi trong trng c kh nng gy n ang c iu tra ra, cng khng th loi tr ngi bn ngoi trng vo gy n. Trng i hc S Phm vn nm khu ph sm ut, ngi qua li tng i phc tp. Tng ca trng i hc S Phm cao 1m9, mt ngi trng thnh c th d dng tro qua, hn na tng ca Khu 2 k tc x vn ch yu ngn vi con ng bn ngoi, khu vc i din l vn ng thc vt. Xem xt Khu 2, tuy rng ca chnh di lu ng cht, nhng do tui th qu cao, ca b m v nhiu ch. Ca s lu mt u c chn song, th nhng hai bn cng chnh c nh gi xe p, hon ton c th tro ln mi nh xe nhy ln ca s lu 2, m ca ln vo bn trong.

  Xem xt quan h x hi ca nn nhn, Chu Qun tnh cch ci m, c quan h tt vi mi ngi, khng ch trong khoa, cc khoa khc cng quen bit khng t, quan h x hi bn ngoi trng cng u iu tra. Qua thm vn thy rng, nn nhn Chu Qun bnh thng i nhn x th tng i ha ng, thch ni a, khng nghe ni tng c th on vi ai. Khi b git trn ngi khng mc qun o t tin, v tin trong o cng ch c hn 32 nhn dn t, hn na cng khng c k no li ngu n mc cp ca git ngi i WC, cho nn c bn c th loi b kh nng git ngi cp ot ti sn. Sau khi kim tra di vt ca ngi cht, khng pht hin manh mi c gi tr.

  "Tnh hnh cn bn l nh vy, cn na," inh Th Thnh khp li bn ghi chp: "Chiu hm qua cc trng c hi tnh hnh c th ca v n

 • ma ty?" anh ta nhn Hnh Ch Sm thm d: "Sao anh khng i xem th mt cht?"

  Hnh Ch Sm th di, vi mt vo gia hai tay.

  Thi gian va qua, i cnh st hnh s thnh ph bt ng tp kch vo mt khch sn, bt c mt nhm ngi ang t chc s dng ma ty. Qua thm vn, bn chng khai ra khai ra vi tn trong ng dy bun bn ma ty c Phin. Trong cc sau khi nghin cu, quyt nh b tr mt tn nghin ma ty gi trang thnh ngi mua n thnh ph A dn d c Phin ra mt trit ph tp on bun bn ma ty ln nht ny. Hnh ng chun b tng i cn mt, th nhng khng tnh n kh nng k nghin thuc lm mi nh k tht cng l phn t trong c Phin, kt qu l thi im thu li hn m thm cnh bo mc tiu, hnh ng tht bi. Khng ch mi nh v mc tiu cng trn thot, hai cnh st tham gia hnh ng cng b trng thng. Trc khi iu tra n mng i hc S Phm, Hnh Ch Sm va tht bi tr v t thnh ph A.

  Hnh Ch Sm chm mt iu thuc, ht hai hi, li trm ngm hi lu. "Lt na ti s bo co li vi cc trng, v n ny ca i hc S Phm, cu mang theo hai ngi i iu tra trc i."

  inh Th Thnh hi mt hng, bi v anh vn mun tham gia v n bun bn ma ty ln ny, hn na thy tnh trng th thm ca hai ng i, bng vo t cch cnh st anh li cng mun t tay bt c Phin v chu ti trc php lut, c iu mnh lnh vn l mnh lnh, inh Th Thnh gt u.

  Hnh Ch Sm nhn ra suy ngh ca inh Th Thnh, ng dy v v b vai anh ta, xem nh ng vin.

  i vi cc cnh st thnh ph C, i hc S Phm pht sinh n mng tht s l mt vn khng ng quan tm, bi v thnh ph C mi ngy u xy ra hn chc v n. Trong mt cnh st, ci cht ca Chu Qun, chng qua ch l mt tp h s trn bn vi mt m s liu v t liu i phn tch. Th nhng, i hc S Phm bn ma yn bnh, c bit v n li xy ra khu 2 c knh, ng l mt s kin chn ng. Tin tc Phng Mc b gi ln phng bo v thm vn lin lp tc truyn khp khoa lut, hn na cn c cc d bn lan truyn nhanh mt cch kh tin, ch trong mt ngy, Phng Mc nghe c phin bn cu b bt

 • ngay trong lp hc, Phng Mc ra sc chng c li, sau b vi cnh st cm sng ui bt. Th nn bui ti lc Phng Mc tr li phng, gp vi bn hc khoa khc cng khu nm ti nh nhn kinh ngc nh thc mc: khng phi cu b bt ri sao?

  Thi ca mt s ngi trong phng i vi Phng Mc cng rt khc thng, n trnh ging nh v tnh bit c b mt g ca cu. Phng Mc va tc gin va bun ci, li khng bit nn ni g, ch nh nm c sch mt mnh trn ging. C vi ngi nhn thy khun mt m trm ca Phng Mc, cng khng dm hi g, lng l b ra ngoi, mi ti 10 gi m, li rn rn lng l khng mt ting ng v phng. Cui cng, lo Ng ging trn vn nhn khng c, th u xung di hi Phng Mc: "Hm nay phng bo v hi cu ci g?" nh mt Phng Mc cng khng ngc ln ni: "Hi t l hip xong git hay git xong hip!"

  "Ha ha, thng nhc ny." Lo ng ngng ngng ci, bu khng kh trong phng lp tc thoi mi hn, my ngi cng xm li, mm nm ming mi hi thm tnh hnh. Phng Mc suy ngh mt cht, ngh cnh st khng ni cm cu v khng c k, nn cu em ni dung cuc ni chuyn phng bo v ni li mt ln. Sau khi mi ngi nghe xong, tri li cn trm mc hn ban ngy. Sau mt lc lu, lo i chm ri ni: "V n ny. . . . . . ." My ngi nhn cu ta mong i, ". . . .R rng khng phi t st!"

  "c!" Trm ci ming cng tht ra mt li.

  " ," lo i v nh trnh n: "C iu cng rt ng s, lo nh phng 348 ni hn ti hm qua cn i WC y, khng bit c ng lc Chu Qun cht kia ri cha."

  "ng vy, lc ny bui ti t cng khng dm i v sinh ch , haizzz, cc cu ni th xem," Lo Ng v mt thn b ni: ". . . . . . . . . .Vic ny c th no.khng phi do ngi lm?"

  "Cu i cht i, c truyn ma qu nhiu qu ri h!" Lo Nh ni. "Khng phi t ni nha," Lo Ng oan c ch tay xung di, "L cu ta ni ."

  Phng Mc thy tt c mi ngi nhn chm chm mnh, cng lung cung thanh minh, "Hc, ch l mt cu ni a, cc cu u l sinh vin

 • i hc c ri, vic ny cng tin? Hn na, hn cng khng phi l kit sc m cht."

  Mi ngi ci m ln, lin , dng nh li cm thy c g khng n, li im ming lin.

  Ca m, Ng Hm v mt mi mt tin vo, tay o sn ln cao, trc ngc cn dnh cht nc.

  "Cc cu u y h."

  "Lo tam, m nay vn trc ban h?" Lo Ng hi.

  "H? Khng, Tiu Trn khoa ton trc ban." Ng Hm ko tay o xung: " D Tn ni th no cng khng dm vo nh v sinh kia, hi t phi dn dp mi. Mt cht i c."

  "S qui g ch," Ng Hm b ln ging ca mnh, gc hai chn ln thnh ging. " Nu m t trng thy thng nhc kia tht, t s ni chuyn phi tri vi hn, sau s ph c n lp cng." Cu th u xung: "Phng Mc, bui chiu phng bo v hi cu ci g, tit l cho t cht tin tc i."

  "Ci g? Lo tam, khng phi cu cng nghi ng t ch?"

  "Haizz, cu chc chn khng phi hung th ri."

  "Vn l Tam ca hiu r ta!" Phng Mc lm ra v xc ng.

  "Cu khng c l gan !"

  Mi ngi li ci m ln. Ng Hm thu chn v, tri trn chiu ra:

  "Git ngi khng c d u."

  Phng Mc mun phn bc vi cu, h ming li khng bit nn ni g. Sp tt n, mi ngi ly chu ra mt, khn mt, bn chi nh rng, x phng, chun b ra ngoi lm v sinh, y ca ra, khng hn m cng hng v nh v sinh ni khc i n. Phng Mc l ngi cui cng ra ngoi, thy Ng Hm nm bt ng trn ging, hi: "Lo tam, cu khng i h?"

  Ng Hm trm chn m m ni: "Khng i u, mt cht i c, ng thi." Phng Mc nhn nhn vai, ng ca li ri i.

 • Ban m, mi ngi u ng khng yn, thnh thong nghe ting vn ging ct kt. Khong gn tng sng, Phng Mc nghe lo Ng nh ging ni: "T mun i WC, c ai mun i cng khng?" Hi lu khng c hi m, lo Ng ngng ngng ni: "Vy t cng khng i na." Phng Mc ci thm, li cng khng ng c, nhm mt li, u c ang khng ngng chuyn ng. Qua tht lu, Phng Mc mi pht gic bn thn lun lun ngh n cu ni ca Ng Hm, "Git ngi khng c d."

  Git ngi, tht khng d.

  *****

  Chng 4 - Ngi cht th hai. Tui tr l mt t miu t qung thi gian quan trng nht ca mt i ngi, i din cho n l rt nhiu khuyt im: thiu kinh nghim, d kch ng, th nhng cng c rt nhiu u im, mt trong s l c nhiu thi gian qun i nhng chuyn khng nn nh.

  Hn mt thng tri qua, khng c thng tin g v v n git ngi ny na. Ci tn Chu Qun v bui sng khng khip kia, trong tm tr mi ngi dn dn chuyn t su m thnh m h, cui cng hon ton b qung vo mt gc bi bm no ca k c. Thi gian nh nc bnh lng chy qua, sn trng i hc S Phm tng v mt ngi cht m n o no ng nay dn dn khi phc dng v yn tnh nh ngy xa, tht ging nh mt hn nm vo h nc, sau khi t sng qua i, lin khng cn du tch. C l, cuc sng vn l nh vy.

  y l bui chiu th nm t hm xy ra n mng, sau khi kt thc mn Lut kinh t quc t, Phng Mc thu dn cp sch nh ra khi ging ng th b gio s Cao dy mn Lut kinh t quc t gi li. ng gi Phng Mc, Chc lo T, Ng Hm v Tn Khnh ng n vn phng ca ng mt chuyn, ni l mun cc cu h tr chuyn t . Mc d Phng Mc khng mun, nhng vn i theo. vt cng khng nhiu lm, ch c hai chng ln ti liu v sch, nhng u rt nng, hn na t k tc x ca gio vin n khu nh hnh chnh, on ng khng h ngn. Bn ngi bn Phng Mc nhe rng trn mt vc

 • vo vn phng ca gio s Cao, pht hin trong phng lm vic cn c mt ngi.

  H h, chuyn i ny khng t, Phng Mc ngh.

  l nghin cu sinh gio s Cao ang hng dn, tn l Lu V L, c tn xng l m nhn ca khoa Lut, dng ngi cao gy, tc di phiu phiu, l ngi trong mng kim i tng t XXX ca khng t nam sinh. M nhn ci vi gio s Cao n ci trn ngp nh sng, cho hi qua loa cc n em, lin ngi xm trn mt t lt xem nhng t liu kia.

  "Ai da, thy c cun sch ny h, em va phi ct cng n th vin mn , sm bit th th mn thy ri, c khi cn khng phi tr li."

  "Vy em nh du xong th hy mang i nh, nh vit giy mn." gio s Cao xem ra cng khng chu thua km.

  M nhn bu mi: "My ngi cc cu, em my th ny n phng photocopy gip ti."

  Phng photocopy lu 24! Bn ngi u khng hn m cng trn mt. "C thang my, ngi ci g, mt l ln chng ny ri m cn chm hiu qu?" Ni xong, m nhn cm sch trong tay v v b vai Chc lo T. Nhn v mt Chc lo T, ng ni c thang my, cho d bo hn m my thng ny chy n lu 24 hn cng tnh nguyn.

  Phng Mc t nhin nh ti li mt ca khc: Ta nguyn lm mt ch d nh, i theo bn cnh nng, ta nguyn chu b nng dng roi da mnh, khng ngng nh kh ln ngi ta.

  Phng Mc v Chc lo T khing mt thng, Ng Hm m mt ci khc, Tn Khnh ng m mt chng sch ln ng nghing i pha trc, m nhn tay khng i pha sau, va i va gi in thoi: "m nay anh i mt mnh i, em khng i c na, ai da, anh ng hi, tng ca, ng, ci g h, gip thy hng dn ca em ph t ti liu, tt, c nh vy i."

  Cht vt khing ng vo phng photocopy, Chc lo T lau m hi, v mt ti ci ni: "S t, m nay tng ca a?"

 • "ng vy." Ging ni ca s t v cng nht nho.

  "Cn chng ti h tr khng?"

  "Khng cn, cc cu mau v n cm i." M nhn pht tay, ta nh xua g con, y bn h ra ca.

  H, ngay c cu cm n cng khng c. Bn ngi i vo thang my, Phng Mc bt mn lu bu.

  Chc lo T ta h cn ang ngn ng, ti lu mt, thang my rung mt ci ri dng li, Chc lo T chc li: "Tht ng l m n nha." "Xem v mt sp rt c nc ming ca cu ka, cu nhn ai cng ra m n h?" Ng Hm lin y Chc lo T ra khi thang my. Bn ngi ci ni vui v i ra khi ta nh hnh chnh.

  Ngy hm sau, th su.

  l mt ngy tri y my, bu tri b bao trm bi tng m my en cun cun, thnh thong t ng xa truyn n ting sm nng n. Nhn vin lm vic lu ba Phc Nh L nm ti xch ln bn, ly ra vi ming bnh bch quy, chun b ra ngoi pha cho mnh mt tch c ph. By gi cha ti 8h30, phn ln ng nghip trong ta nh cn cha n, do tri rm, nh sng trong ta nh hnh chnh rt ti. Thi im Phc Nh L tr li vn phng, thnh lnh trn tri le ln mt tia chp, Phc Nh L hong s, khng t ch nhn ra ngoi ca s.

  Choang, tch c ph ri trn mt t. C ph bn tung te, th cht lng mu nu lng l chy.

  Mi ngi trong thang my chm chm i ln nghe thy mt ting ht cc k kinh hong t lu ba.

  Lu V L t chi dang rng cht trn lan can lu ba.

  Thi im inh Th Thnh chy n hin trng, ma ri cng lc cng ln.

  Thi th nm trn lan can ca lu ba ta nh hnh chnh. Cc k thut vin ca cc cnh st cc k bn rn ti hin trng. Hai ngi ang chp hnh, mt k thut vin mc t chi b trn mt t kim tra thi th. Thi th nm sp trn t, u nam chn bc, t thn hnh t thi c th nhn ra

 • l mt ph n tr tui, vi php y vin ang thu dn dng c. inh Th Thnh v v mt lo php y vin quen bit: "Th no?"

  "m, cu n ri h, bc u xc nh thi gian t vong c chng 9h ti hm qua n 3h sng hm nay, nguyn nhn t vong v s no tn thng v ni tng b v 3/4 dn n xut huyt bn trong. Nhng th khc cn phi i sau khi phn tch mi c th khng nh." Php y vin nhn inh Th Thnh hi nhu my, gii thch: "Nhit m hm qua t ngt h xung, thi gian t vong khng th xc nh chnh xc ngay c. Chng ti tr v phn tch s nhanh chng cho kt qu thi." inh Th Thnh ngng ngng kh ci: "Vt v ri."

  "Khng c, v dng ri." Nhn vin cnh st ang b trn t khm nghim t thi t nhin ng dy, anh ta ngng u ln nhn sc tri mu xm m nhng ht ma dy c khng ngng rt xung: "Ma qu ln, khng th khm nghim c g na ri."

  inh Th Thnh cng ngng u, ta nh cao 24 tng ny lng lng ng trong ma, c h tng ca s u chiu ra nh mt hoc ng vc hoc s hi hoc hng phn. inh Th Thnh qut mt nhn m ngi ca s xung quanh, khng trnh khi c cm gic hi chng mt.

  Mt ngi, vo thi im ti hm qua hoc sng nay ri trn lu xung y, c phi cng do cm thy chng mt hay khng?

  nh Th Thnh nghing u sang ni khc ni vi cnh st b phn iu tra: "Lm vic i."

  Nn nhn tn l Lu V L, n, 24 tui, nghin cu sinh nm hai chuyn ngnh Php lut kinh t quc t ca i hc S Phm, ngi tnh T Xuyn, hin sng ti nh A dnh cho nghin cu sinh phng 407. Theo bn cng phng ca nn nhn k li, m nn nhn tng nhn li thy gio ph t gip ti liu, c th s v khuya, kt qu l c m khng v. Bi v lc cn sng nn nhn c mt ngi bn trai c nh ring, thnh thong vn ti nh bn trai ng qua m, do , c m nn nhn khng v cng khng khin bn cng phng cm thy ngc nhin. Chuyn nn nhn c gio s Cao nh photocopy ti liu c chng thc bi li khai ca mt s ngi khc. Gio s Cao Cng chun b trnh by mt n cp quc gia, cn sao chp s lng ln ti liu. m xy ra n mng, gio s Cao Cng v nh d sinh nht m v, khng

 • th phn thn, lin nh nghin cu sinh Lu V L ca mnh lm thay. Qua iu tra, m Cao Cng cng vi bn b chc mng sinh nht m v khch sn mi n 4h sng hm sau, c th loi khi danh sch tnh nghi.

  Bn trai ca Lu V L hc ngnh y mt i hc khc, vo m pht sinh n mng, anh ta vn hn nn nhn cng n d bui tic tm bit cuc sng c thn ca mt ngi bn sp kt hn, sau nn nhn li gi in bo bui ti phi tng ca, khng th i n cuc hn. Bn trai ca nn nhn mt mnh tham gia ba tic, ung ru ti qun bar ca gia nh ngi bn n 2h sng hm sau, sau ti mt nh tm trung tm thnh ph tm ra, ri v khch sn ng n 8h30, nhng vic lm ca anh ta u c ngi lm chng, c th loi khi danh sch tnh nghi gy n. n mng pht sinh ti ta nh hnh chnh ca trng i hc s phm. Ta nh hnh chnh ny cao 24 lu, khoa Lut nm lu 17, phng photocopy lu cao nht, lu 24. Ngoi ca s lu ba l mt hnh lang rng c chng 200 mt vung. Nn nhn c pht hin trn hnh lang. Theo nhn vin trc ban ca ta nh hnh chnh bo li, khong 5h45 chiu hm Lu V L bc vo ta nh hnh chnh, sau li c my ngi vo sau. V phn Lu V L ra khi ta nh hnh chnh hay cha, nhn vin trc khng . Khong t 10h m hm cho ti sng hm sau, nhn vin trc ban tun tra ta nh hnh chnh 4 ln, khng pht hin tnh hnh khc thng.

  Qua kim tra quan h x hi ca nn nhn lc cn sng, nn nhn l ngi hng ngoi, khng c ngi thn, quan h x hi tng i phc tp. Theo bn hc ca nn nhn phn nh khi cn sng nn nhn tnh cch ci m, c x nhit tnh, c iu dng nh hi ham h vinh, lun hng ti nhng mc tiu qu cao trong cuc sng, nhng tc phong sinh hot tng i ng n, khng kt giao vi ngi xu, c bn c th loi b kh nng b st hi v th hn. Qua thm vn bn trai ca nn nhn khai, tuy rng Lu V L dung mo xinh p, trng khng thiu ngi theo ui, nhng hai ngi tnh cm rt tt, nh sau khi Lu V L tt nghip s lp tc kt hn. Bi vy, kh nng b st hi v tnh cng khng ln. Sau khi inh Th Thnh phn tch kt qu iu tra ban u, gi thit u

 • tin l Lu V L t st, hoc v b ri xung lu, sau bo co khm nghim t thi chuyn ti cng lm cho gi thit ny cng thm chc chn. Thi gian t vong c chng t 10h m hm n 1h sng, nguyn nhn t vong l do s no b tn thng v a s ni tng b v dn n xut huyt bn trong. Qun o nn nhn vn nguyn vn, mng trinh rch t lu, m hm khng c du vt b cng bc. 155 dn dn t trong ti o v 600 nhn t trong ti xch vn nguyn vn khng hao tn g. Gi thit git ngi hip dm v git ngi cp ca u khng ng vng. inh Th Thnh xem k bo co khm nghim t thi my ln, trm ngm mt lt, ng dy i n vn phng ca Hnh Ch Sm.

  V n ma ty ca Hnh Ch Sm ang n hi trng yu, ng cng nghe ni i hc S Phm li c n mng, cho nn khi thy inh Th Thnh ti, Hnh Ch Sm cng khng cm thy bt ng.

  inh Th Thnh thut li s lc tnh tit v n v kin s b ca bn thn, Hnh Ch Sm trm ngm hi lu cng khng ni g, bt u chm thuc ht iu ny n iu khc, tuy rng nhng tnh tit c th ca v n vn cha c l gii th nhng trong lng Hnh Ch Sm c d cm v n ny khng ging t st. Mt n nghin cu sinh gi cm, thu ht, tin sng lng khng c l do g t st. M chuyn bt cn ng lu, cng cn kt qu phn tch t m ca b phn k thut, trc , cho d l kt lun ch quan hoc c on no cng rt nguy him.

  Hnh Ch Sm nhn khun mt mi mt ca inh Th Thnh, v v b vai ca anh ta ni: "ng vi kt lun, tip tc iu tra thm i."

  Thi Hnh Ch Sm khng dt khot khin inh Th Thnh cm thy hi nht ch, anh ta tr li vn phng, cng chm mt iu thuc, trng mt n xut thn. Hi lu sau, tm trng v cng cng thng cng chm ri du xung, anh li bt u lt xem bo co khm nghim t thi, nhn qua vi trang, inh Th Thnh lin ng dy i n nh xc. Nn nhn c ph vi trng, lng yn nm trn bn gii phu. inh Th Thnh ko mnh vi trng ln, mt thn th trng nn nhng khng h c sc sng hin ra. N tng khin ch nhn ca n v cng t ho, cng lm cho ngi n ng yu n say m vn phn. M gi y n b nm t trn lu xung, b rch toc ra khng thng tic. inh Th Thnh nhn u nn nhn, l khun mt tng v cng xinh p m hin ti

 • nt bm, ming v mt na m, mt b dng hi kinh ngc dng nh mun ni li thi.

  C mun ni vi ti iu g sao?

  Bui chiu bo co khm nghim hin trng c a ti khin inh Th Thnh ph nh gi thit ban u ca bn thn.

  Bi v hin trng qu sch s.

  Nn nhn khi cn sng tng i ln phng photocopy tng 24, hin trng c bo v ton vn, qua kt qu khm nghim th ca phng khp, nhng khng kha (cha kha nm trong ti xch nn nhn). Phng photocopy rng 5.1 mt vung, phng kn hnh vung, bn trong c mt my photocopy, mt ci bn, hai ci gh v ba hp giy in. My photocopy vn m, ti liu sao chp t thnh chng ngay ngn bn cnh. Ngoi tr ti xch ca ngi cht, khng pht hin vt phm no khc c gi tr. im kh nghi chnh l trn my photocopy, bn v tay nm ca khng pht hin du vn tay no, t kt qu khm nghim t thi, Lu V L phi ri cao 19 tng xung. Nh vy c kh nng v n pht sinh t phng photocopy, nn nhn ri t ca s xung. Song ca s phng photocopy li ng cht, trn b ca s khng pht hin bt c du chn no.

  Nu Lu V L khng ri xung t ch ny, vy ni c kh nng nht chnh l tng thng bn ngoi ca phng photocopy. Tng thng nm i din phng photocopy, gia l hnh lang lu 24. Phi m ca s ra, tro ln ca s, mi c th sang tng thng. M trn ca s i din phng photocopy cng khng pht hin du chn no, ca s ng cht, trn khung ca s bng nhm cng khng lu li bt k du vn tay no. Nhn vin khm nghim kim tra ton b ca s tng 17 gn nh i xng vi v tr nn nhn b ri xung, khng pht hin du chn v vn tay ca nn nhn.

  Hin trng ging nh c ngi dn dp sch s.

  Hnh Ch Sm sau khi nghe xong bo co ln hai ca inh Th Thnh, t ra rt hng th, b tr xong cng vic hin ti, lin cng inh Th Thnh i n i hc S Phm.

 • Bn h i thng n phng photocopy tng 24, tnh hnh hin ti v trong bo co c bn ng nht. Ch c thm ti liu ca gio s Cao sau khi c chp nhn ng mang i. Hnh Ch Sm v inh Th Thnh sau khi do qua mt vng, lin ng sn thng i din phng photocopy. Ma tnh, gi vn rt ln, Hnh Ch Sm v inh Th Thnh dng thng c o, xem xt cu trc hnh ch nht ny, tng thng rng khong 100 mt vung.

  Trn tng thng rt sch s, trng khng, trn gc sn c mt ng ct nh v vi vin gch v, chc l trc kia dng ngn thm nc. inh Th Thnh i n ra sn thng, ni ny khng c hng ro bo v no, ch c mt g tng xi mng cao khong 16,7 cm.

  Lu V L c phi t y ri xung khng?

  inh Th Thnh cn thn t mt chn ln g xi mng ci xung pha di nhn xung quanh, thong chc cm thy u vng mt hoa. Anh vi lui v pha sau, ng xa xa nhn li. y l kin trc cao nht trong trng, ton b sn trng v nhng ta nh ln cn u thu ht trong tm mt. Sp n gi cm chiu, sn trng rt no nhit, tng nhm, tng nhm sinh vin qua li trong sn, vi ci xe y cn thn xuyn qua dng ngi.

  inh Th Thnh cm thy c ngi i n pha sau mnh, anh quay u li, Hnh Ch Sm ang ngi xm trn mt t, xem xt di chn mnh. inh Th Thnh ci xung nhn, g xi mng bn chn mnh c mt na vin gch v, cch khong chng na mt, cng c mt vin. inh Th Thnh cng ngi xm xung, nhn hi lu cng khng bit c nguyn do. Anh mun hi Hnh Ch Sm, th nhng nhn b dng ht sc chm ch ca ng, li khng dm ln ting.

  Hnh Ch Sm t nhin ng ln, chng ni cu no xoay ngi bc i, inh Th Thnh vi v theo sau.

  Hnh Ch Sm t ca s nhy vo hnh lang, i thng n phng photocopy, inh Th Thnh i vo phng photocopy, trng thy Hnh Ch Sm ang d st mt xung t phng photocopy cn thn tm g . "Anh Hnh, anh ang tm ci g?"

  Hnh Ch Sm khng ni li no, mi c h dn trn mt t, chm ri sc so.

 • Vi pht sau, khng pht hin manh mi gi tr no trn mt t, nh mt Hnh Ch Sm chuyn hng v pha tng, rt nhanh, nh mt ng dng li mt im.

  Hnh Ch Sm qu rp trn mt t, pht tay gi inh Th Thnh: "Tiu inh, cu ti xem y l ci g?"

  inh Th Thnh nhanh chng n ngi xm xung, theo hng ngn tay ng ch nhn qua.

  l vt nc ng, vn cha kh ht, mu sc so vi nhng vt khc trn tng khng khc nhau nhiu lm, nhn khng k, c bn s khng thy. T hnh dng, c v nh l nc ht xung mt t ri bn ln. inh Th Thnh nhn Hnh Ch Sm, Hnh Ch Sm nhn chm chm vt nc ng n xut thn, khe ming chm chm l ra mt n ci. "Tiu inh, ngi i hi gio s Cao, nhng ti liu ng ta ly v c gp vn g khng."

  *****

  Chng 5 - Tnh cm chn thnh

  Ba thng trc.

  ang gia ma h, nh mt tri chi chang nh nhiu nh t ton b thnh ph, tng cn gi Lo chm ri thi, l ve su trn cy ro rt ku vang, khin ngi bn di nghe c cm gic bc dc, kh chu. By gi ang l 1h30 chiu, l thi gian nng nht trong ngy. Mi ngi ai cng c tm cho mnh mt ni rm mt trn trnh ci nng ma h, nha ng b phi nng nh mun nng chy ra gia ng quc l vng tanh, chc chc c vi chic xe t t tin hoc bnh dn; mi cng hoc c k chy qua nh bay, dng nh lo s s b ci nng lm cho bc hi ri bin mt.

  Mt cu thanh nin vi v bc i trn va h, thnh thong quay u li nhn xung quanh. Chp mi cu thm m m hi, knh mt cng lin tc b trt xung, cu dng tay o s mi di rng khng ph hp vi thi tit qut qut vo trn, bc chn cng nhanh hn. i n cng mt khu chung c, cu ta dng li, tho knh mt xung, dng ngn tay vut vut m hi dnh hai bn mi, li eo knh mt ln

 • tr li, thong quan st xung quanh. Bn b yn tnh v cng, mt xe y bn ung lnh dng gn , b gi bn hng ngi mt bn ng g ng gt, mt con ch nh rc vo di chn b, thnh thong li l u li ra th hn hn.

  Sau khi chc chn xung quanh khng c ai , cu vt chy vo trong mt ta nh. Con ch nh b ng tc bt ng ca cu lm cho hong s, ngng u ln nhn cu trai tr bin mt sau cnh ca ta nh, th nhng rt nhanh, n li ci u, lng lng nm di chn ch nhn trong bng rm. Hnh lang mt m khin cu trai th thi hn rt nhiu, cu chm ri bc ln lu ba, ngng li trc mt cnh ca st. Gi tay mun g, khng bit ngh th no, nm tay li bung xung. Cu nn th, dn l tai trn cnh ca nghe ngng, hi lu, chm ri g ca.

  Ting mt c gi trong phng hi vng ra: "Ai vy?"

  Cu khng h h rng.

  Vi giy ng h sau, ging n li nh nhng vang ln: "T m ca i." Cu thanh nin rt t trong ti o ra mt ci cha kha, khe kh m ca, chui vo nhanh nh chp.

  y l mt cn h nh mt phng, by bin n s, nhng sch s ngn np. Mc d gia tra, nhng ca s ng kn, che rm, trong phng v cng ti tm oi bc. Mt c gi v mt nhc na nm na ngi trn ging gng gng ngi dy, nhn cu thanh nin kh ci.

  "Bit ngay l anh."

  Cu trai khng ln ting, nhn khp ni xung quanh.

  "Khng cn tm, tiu Phm qua nh em gi em ri, m nay khng c v u."

  Cu thanh nin th pho nh nhm, cu cm nhn cj ci oi nng trong phng, m hi lp tc tun ra nh tm, cu nhn ca s ng cht v rm ca, nhu my.

  C gi hiu c ngh ca cu, ch ch chic qut in c trong gc phng: "Anh bt qut mt lc i, s mt hn."

 • Cu thanh nin i qua m qut in, cnh qut chuyn ng ku lch cch, lc l quay qua quay li hai bn.

  Khi gi thi n ngi c gi, c rng mnh mt ci, ko chn bng trn ngi ln cao hn.

  "ng quay v hng em, cho quay thng vo anh i." Cu trai quay u qut qua, n nt, u qut lp tc ngng quay, hng thng v pha cu thanh nin quay tt. Cu ci o s mi, l ra thn hnh gy nhom, nhng lng ngc sn chc, gi qut thi vo rt d chu.

  C gi yn lng nhn cu trai, hi lu, c nh ging ni: "ng qut lu qu, cn thn b cm."

  Cu thanh nin nhn c gi, m ming ni: "Em th no, c khe khng." C gi yu t trng mt lic cu trai mt ci, nm xung, quay lng v pha cu.

  Cu trai hi xu h, chn tay lung cung ng ln.

  Qut vn thi, o s mi cu thanh nin ci ra b thi bay bay.

  Hi lu, c gi nh ging ni: "Anh sang y."

  Cu trai i n bn ging, ngi xung, tay t trn vai c.

  C gi khng ni li no, cng khng quay u li, dch vo trong mt cht, cha ra mt ch va cho mt ngi.

  Cu trai ci giy, ngh ngi mt cht, hng mi giy ra ca, cn thn nm xung.

  Cu trai nm bn cnh c gi, lun tay qua di c n nhn, nh nhng m ly b vai c. C gi khng c tuyt, dch ngi ra pha sau, nhm mt li, thoi mi nm trong lng cu trai.

  Trn ngi c gi c mt mi hng k l. Cu trai dng tay kia vut ve tc c gi, bn tay thnh thong vut nh qua trn. C gi kh cm cnh tay cu m b vai ca mnh, hai ngi nm lng im khng ni mt li, ch nghe thy ting qut lch cch thi vo gc khng ngi. Tay c gi y np nhn, sn si, th rp, ngn tay nh nhng lt qua ln da tay ngm en khe mnh ca cu trai, cm gic t t rt thoi mi.

 • Cu trai nhm mt li hng th, cn mt mi dn ko ti, bt gic dn ri vo gic ng.

  Khi tri chng vng, cu thanh nin t nhin tnh gic, cu ngi bt dy, m hi u y, s hi nhn xung quanh. C gi chng bit xoay ngi li t lc no, c b ng tc bt ng ca cu trai ht qua mt bn, bt mn m mt ting.

  "Anh s ci g, tiu Phm qua nh em gi em, hm nay khng c v u." Cu trai th nh ra, ht su nm xung.

  C gi nh nhng b n bn ngc cu trai, ngn tay t trn lng ngc y m hi ca cu kh v. Cu trai ci u, nh nhng hn ln trn c mt ci. Lc ny, c gi nghe thy trong bng cu trai si ln my ting.

  C gi n n ci.

  "i bng h?"

  Cu trai gt u.

  "Em cng hi i, trong bp c mt con g, m sng nay, anh n canh g nh?" Cu trai li gt u.

  C gi cong khe ming, nng nu ni: "Em mun anh lm cho em n." Cu trai li hn trn c gi, trn nhy xung ging, chng my chc, trong bp bc ra rt nhiu mi v.

  C gi sung sng hi lng nm trn ging, mt mi nhm mt li. Hn 7h ti, cu trai v c gi cng nhau n ba ti. C gi vn khng ra khi ging, na nm trn ging, cu trai mc tng tha canh g cho c. C gi nut xung tng ngm, nh mt cha y tnh lic nhn cu trai. C gi ung xong mt bt canh, n vi ming tht g, li nm tr li ging, nhn cu trai ngu nghin lm sch s canh g v tht g cn li. Sau , hai ngi m nhau cng xem TV, cu trai xem mt b phim hnh ng mt dn vo mn hnh khng chp, C gi li khng hng th vi th loi ny thnh thong ngng u ln nhn cu trai y tru mn. Khong hn 10 gi, cu trai ng dy mc qun o t t, c gi vn khng ng ln, yn lng nhn cu. Cu trai mang giy xong, ngi vo

 • bn ging, ci xung hn mi c gi mt ci, c gi lp tc m ly cu. " li i, m nay ch c hai ta."

  Cu trai hi do d.

  "Sng mai anh v sm, c khng? y vi em."

  Cu trai gt u, ci giy v o, ngm ngh, li ci b qun ngoi, ch cn mt ci qun lt chui vo chn ca c gi, tin tay ko tt n. Trong bng ti, cu trai m ly c gi, bn tay tin vo trong qun o c, c gi khng mc o con, ln da lnh lnh. Tay cu kh vut ve trn bng c mt hi, ri ln ln pha trn b ngc nho ca c gi, bn tay cng dn mnh bao hn, ngn tay v v u v ca c gi, ra sc xoa nn. C gi khng kim c rn ln mt ting, bn tay hng v pha h th ca cu trai thng ng t lu.

  Hai ngi qun qut ly nhau trin min hi lu, h hp ca cu trai cng lc cng nng, ting rn r ca c gi cng cng lc cng ln. Cu trai bng nhin bung ngc c gi ra, nhanh chng ci qun lt ca mnh, ri cng vi v ko qun ca c. C gi li t nhin tnh to li, ra sc gi cht qun:

  "Hm nay khng c!"

  Dng vt ang hng dng ch thng ng ca cu trai no c chu nghe li, cu gt tay c gi, dn sc x rch qun c, c gi hong n vung lon chn tay, ming chc chc li nh ging van ni. Chic ging hai ngi nm cng rung ln ku ct kt, bt ng, mt ting "cht" vang ln, c gi vung tay tt cu trai mt ci bt tai vo mt.

  Cu trai bt ng b nh, ngc nhin n h hc ming ngn ng, tay cng lp tc cng dng li, hi lu cng khng ni c ting no. C gi c cht hi hn, vi vc dy xoa nh mt cu trai. Cu khng n hnh ng ca c, li lun tay xung di qun ca c gi, c gi vi vng ko li.

  "V lng tm, anh mun hi cht em h?" C gi gin di ni.

  Tay cu trai lp tc ngng li, mt hi lu sau, cu vc dy bt sng n, c gi vi ly tay bt mt, cu trai ko qun c xung mt cht.

 • Phng pht mi tanh ca mu ti , h th ca c gi y mu sm, bng v sinh lt di cng b nhum mt vng, m mao b mu dnh vo kh, bt thnh mt mng.

  Cu trai cng hng nhn. C gi yu t trng mt vi cu mt ci, chm ri ko qun ln, vi tay tt n, li ko cu trai nm xung bn cnh mnh. Cu trai c th cng nm bn cnh c gi hi lu, li ko c vo trong lng, nh nhng vut tc c. C gi ngoan ngon np vo ngc cu trai. "Sao khng ni vi anh?" Cu trai u ym hi.

  C gi t trn ngc cu ngng u, kinh ngc nhn.

  "Em ni ri m, anh khng c l th sao?"

  ng tc ca cu trai thong dng li.

  *****

  Chng 6 : m hi hn. Phng Mc nhn thy my ngy nay Chc lo t tm tnh khng c tt lm. Khi ti ging ng, cu ta thng ngi hng cui cng, nhn ra ngoi ca s n ngn ng, v li phng, cu cng khng thch a gin vi mi ngi, thnh thong nm trn ging nhn ln vn ging tng trn, hoc ngi bn v by ln giy, v chn ch, ri li x nt. Nu khng th cng ngi trc my tnh ln mng trn min. C mt ln, lo Ng tha dp Chc lo t i nh x, nhn trm website cu ta ang load mt cht, l mt website dng tm linh huyn b. Phng Mc thm on trong lng, c l l v Lu V L. Lu V L cht, i hc s phm va mi khi phc khng kh yn bnh, li dy nn mt cn sng to gi ln. Cho d bt k ni no, cn tin, ging ng, thm ch WC, u c th nghe c nhiu suy on loi v chuyn ny, c rt nhiu phin bn lu truyn, c phin bn l Lu V L t thng vi thy hng dn, v thy v ghen tung y c xung lu; C phin bn l Lu V L bt c hai tay, ly c tng ca hn h vi k th ba tng 24, ang lc quan h bt chnh b bn trai bt ti ch, bn trai xu h v gin d khng kim ch ni y c xung lu; C ngi ni l do bnh tm thn v tnh pht tc nn nhy lu; C phin bn k qui hn l c ngi suy on tng 24 c qu, i theo Lu V L, git cht c sau em c v lm v.

 • i vi ci cht ca Lu V L, Phng Mc cng thy hi ng tic, d sao cng l mt c gi tr tui xinh p, li phi ri khi nhn gian bng cch v cng th thm ny. n ch ny tri sinh tnh tnh thch lm dng, bit sc p ca mnh sau ny s b bin dng hon ton nh th, chc chn s cm thy khng cam tm. C iu Lu V L d sao cng khng tip xc vi mnh nhiu, nn Phng Mc vn quan tm n nguyn nhn ci cht ca ngi ngi hc cng mnh sut 3 nm l Chu Qun hn. ng tic l, v n ny li khng c tin tc g. i vi nh trng sau khi lin tip xy ra hai v n mng, phi vi vng m mt cuc hp, ch nhim cc lp tr v truyn t li quan im ca nh trng, nh trng ang phi hp vi cnh st tch cc iu tra ph n, khng c nghe tin n nhm, phi tin tng nng lc ca c quan cnh st vn vn. Phng Mc v cng phn cm vi loi phn ng dng:"Mt b mi lo lm chung" ny. Chng vng ngy th 7 sau khi Lu V L cht, Phng Mc chi bng r xong v li phng, tt c mi ngi ra phng t hc, ch cn Chc lo t nm mt mnh ngn ng trn ging. Chc lo t mc qun o lc ban ngy, ng qun c dnh mt t bn, dng v mt mi. Phng Mc cm chu ra mt i ra ngoi, khi v thy Chc lo t thc dy, ngi bn cnh bn khng bit loay hoay lm ci g. Phng Mc bit my ngy nay tm trng cu ta rt tht thng nn khng mun ni chuyn vi cu ta, thu dn cp sch chun b ra phng t hc, lc ra ca, Chc lo t li gi cu li. Phng Mc quay u li, Chc lo t hai mt m l nhn cu, cn cha m ming, hai hng nc mt ri xung. Phng Mc tay chn bi ri, lo t bo ny bnh thng khng tim khng phi, y l ln u tin cu thy hn khc. Phng Mc vi ngi xung bn cnh bn, li khng bit ni g, ch c th v v b vai cu ta lm ra v an i. Chc lo t gc u trn bn, b vai run run. Khc mt hi, Chc lo t ng ln, th di mt ci, x mt cun giy v sinh x mi mt ting tht to, ngonh li bnh tnh hi Phng Mc: "Cu tin l c qu khng?" Phng Mc lc ny mi trong ti nha trn bn cha mt ng k qui, c v nh l mt t giy ba mu vng vit nhng k t ngon ngoo, mt mnh vi qun ly th trc, cn c mt sp tin vng m. "Cu lm sao vy, lo t?" Phng Mc c gng gi cho ging ni ca mnh khng l ra v hoang mang. "T tht s rt yu nng!" Trong mt Chc lo t thong ci li trn y nc mt.

 • Phng Mc nhn t ph v vng m trn bn, lng l nhm tnh trong lng, bng tnh ni: "Cu mun. . . . . . ." "ng, hm nay l tun u ca Lu V L, qu t vn tng truyn, m nay ngi cht hn s tr li ni h cht, gi l hi hn, t tm c trn mng mt thy ph thy cao tay, t mua ca ng ta, khng, xin my th ny, m nay chiu hn cho nng, c l nng s ni ra ai hi nng." Phng Mc suy ngh mt cht: "Tun u hnh nh l v nh tm ngi thn ch?" Chc lo T b hi thong sng st: "C l, c l tin ng qua ni cht ca mnh lun, d sao cng l ni cui cng c y tng n." Cu ta ng dy ko tay Phng Mc: "Trong phng cu v t l thn nhau nht (trong lng Phng Mc thm ni, tht khng, sao ta li khng bit nh), hn na, l gan ca cu l to nht (to ci con kh, ngay c i WC t cng cn khng dm i), m nay, cu i cng vi t nha." Phng Mc nhn Chc lo t, cn nhc t ng ca bn thn: "Lo t, chng ta d sao cng l ngi c hc. . . . . . . ." "Vy cu l th no, c i hay khng!" Nc mt ca Chc lo t li chy xung, nh mt bc ngi. Phng Mc vn l ngi nh d, nhn Chc lo T l ri y mt, gt u. Theo k hoch ca hai ngi, khong 9h, u tin Chc lo t i vo WC lu mt ta nh hnh chnh, m ca s ra. Phng Mc nm ti kia vo, ri b qua ca s WC vo trong. n 10h, Chc lo t li i t WC ra ca chnh lu 1 ta nh, cn Phng Mc b ra qua ca s WC. Sau khi xong vic c hai s quay v phng ng k tc x, ng nhin trc Phng Mc bn bc vi Ng Hm (m nay trc ban) m sn ca k tc x (k hoch ban u ca tn c heo ny l hai ngi c nghnh ngang cng nhau cm ci ng chng u vo u kia ngang nhin tin vo ta nh hnh chnh. Nhng Phng Mc khng ng v theo cu sau khi ta nh xy ra n mng, nhng ngi ra vo ta nh s c bit b ch , cho nn tt nht phi cn thn mt cht. Chc lo t cho rng kin ca Phng Mc l rt ng, v phng n ca cu kh l sng to nn cng rt c t v nh chn Phng Mc l khng lm ngi, trong lng Phng Mc ni: Thi tht!) Mc d chun b chu o, nhng lc thc hin k hoch vn gp phi cht rc ri nh, ca s WC lu 1 b ngn bi chn song st mi (y c th coi l mt trong nhng hnh ng mt b mi lo lm chung tiu biu ca nh trng). Phng Mc nh phi a ti cho Chc lo t, ln lt i vo ta nh hnh chnh.

 • Hai ngi trn trong WC lu 17 khng dm th mnh n 12h. (Chc lo t va mi vo ta nh lin v cng kch ng mun t giy tin vng bc ngay lu 3, Phng Mc nhc nh cu bnh thng phi ch n qu na m mi c th hi hn, cn a phim ca Chu Tinh Tr ra lm v d, hn na, mi 9h m t giy tin vng bc lan can lu 3, khng b pht gic mi l l). Va qa na m, hai ngi lng l xung lu 3 (Chc lo t cn nh i thang my, Phng Mc nhc nh hn lm vy s b nhn vin trc ban pht hin, Chc lo t li t v v cng cm kch, Phng Mc th bt u nghi ng, mnh i lm vic ny vi hn c phi l qu di hi ri khng.) Hai ngi m ca s hnh lang lu ba, i ra ngoi lan can, tri rt lnh. Chc lo T sau khi run ry t giy tin, lin phe phy gy trc lm bm nhanh dn, vn khng c ng tnh g. Chc lo t ngm ngh, cm thy ging iu ca mnh c v khng ng, lin ko di ging: "V L, c mau quay li a, l ai hi c, ti s bo th ra hn cho c." Phng Mc nghe xong cu ch c c vi thanh m dy c qu kh ca Chc lo T, s ti mc ton thn run ln. Tuy nhin hi lu sau vn khng thy oan hn ca m nhn n ng hn, hai ngi nh b cuc. Lc ny Phng Mc mi nh ti khng th ra ngoi c. Phng Mc v Chc lo t bn bc mt cht, quyt nh ng li trong nh x mt m, sng hm sau khi cn b trong ta nh hnh chnh i lm, s ln chun ra. Sn cm thch ca WC lnh nh bng. Co ro n hn na m Phng Mc da lng vo h thng si hi, tc gin vng vng vi Chc lo t vi cu, ri t t chm vo gic ng, khng bit ng c bao lu, li b Chc lo t lay tnh. "Chuyn g!" Phng mc xoa i mt, bc mnh hi. nh mt Chc lo T sng lp lnh trong bng m: "Cu ni xem, c phi chng ta n sai a im ri khng?" "Ci g?" "V L ng xung t mt ni no lu trn, tuy rng cht trn lan can lu 3, nhng ni ng xung l pha trn." Phng Mc trn trn mt: ", cng phi." Chc lo T tinh thn tnh to: "Cu c nh lc chng ta hc lut hnh s, lut c quy nh ni xy ra hnh vi phm ti cng nh ni hu qu xy ra u c s dng xem xt v ti phm, vi loi hnh vi y ng ny, ni V L ng xung cng c th xem xt ha." Phng Mc tht s khng mun bn lun vn lut hnh s vi cu ta vo lc ny, cu cng khng cho rng sau khi Lu V L cht vn c tinh

 • thn nghin cu khoa hc nh vy, c iu cu vn ng cng Chc lo t ln tng 24 xem th. Hai ngi u y m hi b ln tng 24, trong hnh lang ti om, Phng Mc nhn cn phng photocopy nh n nh hin, khng khi rng mnh mt ci. Tri li Chc lo t li v cng hng th, cu ta khng do d ko Phng Mc v pha trc, lng l tin n phng photocopy. Khong cch gia hai ngi vi phng photocopy cng ngy cng gn, bt thnh lnh, tri tim Phng Mc bng dng pht sinh mt linh cm xu. Cu mun ko Chc lo T li, th nhng cn cha kp ng ti Chc lo T, cu ta ng khng li. Phng Mc nhn v pha trc, cm gic mu ton thn u ng cng. Ca phng photocopy m toang, c hai bng ngi thp thong trc ca. C qu tht sao?. Phng Mc v Chc lo t ng cht lng trong hnh lang. Phng Mc ra sc nhn chm chm hai bng ngi m o trc mt. Trong bng ti, qua hnh dng ca h c v nh l mt nam mt n. Hai ngi? Phng Mc cht ngh, chng l Chu Qun cng ti ri sao? Hai bng ngi i din yn lng nhn Phng Mc v Chc lo T. Chc Lo T run ry nh ging ni: "V L, l c sao?" Mt trong hai bng en i din ht ln mt ting inh tai nhc c, ng vt xung. Phng Mc b ting tht chi tai ny da n hn xiu phch tn, theo bn nng ko tay Chc lo t xoay ngi b chy, va chy n trc cu thang, lin trng thy vi nh n pin t di ri ln, km theo my ting ht ln: "Ai, lm g ?" Lc Phng Mc v Chc lo T b nhn vin bo v p gii v phng ng, l 9h sng. m qua trong khi phng bo v v nhn vin trc ban ca ta nh hnh chnh tun tra n tng 23, t nhin nghe c t tng 24 truyn n mt ting ht, vi nhn vin bo v chy ln trn lu, va vn gp Phng mc v Chc lo t lo o chy xung, Phng Mc ch phng photocopy ni khng ra hi: "Qu. . . . .C qu!" Vi nhn vin khe mnh can m i n ca phng photocopy, nhn thy mt nam mt n ngi phch trn mt t, n ngt xu, nam tuy rng khng bt tnh, th nhng qun t sng nc tiu. Qua iu tra, xc nh danh tnh ngi nam l Tng Bc, n tn C Phi Phi, hai ngi ny l mt i tnh nhn khoa kinh t, bui ti vo trong ta nh hnh chnh tm ni n i, v s c ngi pht hin, tng 24 li l

 • ni khng ai dm lai vng, (khn tht, Phng Mc ngh, y mi l nhng k tuyt i tin tng vo ch ngha duy vt) va hay ca phng photocopy khng kha, chy vo trong hnh s. Mi vic xong xui, lc m ca i ra hnh lang gp hai bng en, trong c mt ngi cm cy gy trc, gn ging vi nh qu hc bch v thng trong truyn thuyt cm gy i tang, kinh hong hn ngi cm gy cn gi ting qu h tn Lu V L tng t lu b mnh y, th gii quan ca hai ngi thong chc sp , n b da ngt xu ti ch, by gi vn cn nm bt tnh trong bnh vin. Chuyn hai ngi kia tuy rng khng quang minh chnh i, th nhng d sao cng c th tin. Cn Phng Mc v Chc lo T th c v tng i kh nghi. Chc lo t trc sau u ni hai ngi v s ngng m vi n ch m t cht giy vng tng nh. Bo v hi cy gy trc kia l g, Chc lo t p ng ni l khuyn mi ca ch vng m, mua mt tng mt. Ngi ca phng bo v ng nhin khng tin, cn ni xa ni gn rng nhng k phm ti thng hay quay v xem xt hin trng, v bo s vic ln cc cng an. Cnh st cc cng an c n l hai ngi mt gi mt tr, hi vi cu, xong li th h v. Lc chun b i, cnh st ln tui ci hi bn h khng phi nh gi hn ngi cht, tnh ng bo th cho ngi cht ch, Chc lo t hng phn va nh pht biu kin, b Phng Mc chn li li i. Phng Mc v Chc lo T sc cng lc kit ngi trn ging, qun l k tc x mng bn h vi cu ri b i. Tri qua mt m khip m ny, Phng Mc v cng mt mi, cu ko chn, qun o cng chng bun ci, lin chui vo, hi lu, li khng ng c. Chc lo T cng th, trn trc hi lu cng khng lm sao ng c, cu tung chn ngi dy, hng pha Phng Mc " ny" hai ting, Phng Mc nhm mt li khng phn ng li. Cu ta mt hng, ngi mt mnh trn ging lm bm. "T bit t lm lin ly ti cu, xin li. Th nhng. . . . . . . .aizzz." Chc lo T th di, "Ni tht cho cu bit, m hm t n ta nh hnh chnh." Phng Mc thong ci tnh to tr li. "T vn mun mn c hi ny tip xc vi nng nhiu hn mt cht. Lc t va quo vo hnh lang, lin trng thy phng photocopy sng n, V L ang ni chuyn vi ai , t tng l bn trai nng, lin tr v. By gi ngh li, c l chnh l ngi kia hi V L."

 • Chc lo T kht kht mi: "My ngy nay t u ngh, nu lc y t i vo, c l V L s khng phi cht, do , cui cng t cm thy t thiu n nng. Cho nn. . . . . . ." Phng Mc nhy dng ln. "Lo T, cu phi n ch cnh st ngay!"

  *****

  Chng 7: Ngi cht th 3 v th 4

  Ti liu gio s Cao ly v qu nhin c vn . Sau khi nhn c thng bo ca inh Th Thnh, gio s Cao kim tra ti liu nhn v li t phng photocopy, pht hin bo co ca kha trc bin mt. Sau khi b phn gim nh khm nghim hin trng ln th hai, pht hin du cht lng trn tng c kh nng c hnh thnh vo m xy ra n mng, t hnh dng v v tr ca cht lng xc nh l t trn bn xung, cht lng xung mt t sau bn tung te ln tng. Qua xt nghim, kim tra thy trong cht lng c cha cht cafein (Caffein, cn c gi l trimethylxanthine, coffeine, theine, mateine, guaranine, methyltheobromine hay 1,3,7-trimethylxanthine, l mt xanthine alkaloid c th tm thy c trong cc loi ht c ph, trong ch, ht cola, qu guarana v (mt lng nh) trong ht ca cao). Tuy rng c ngi lau sch bn, nhng gia khe nt trn bn, cng pht hin du cht lng c cha cht cafein tng t. Theo bn cng phng ca nn nhn khai, khi cn sng Lu V L khng ung tr, v s b vng rng, cho nn ngy hm ngi mang nc tr vo phng photocopy chc chn khng phi Lu V L. Sinh vin nm 3 khoa Lut Chc Thnh Cng cng cung cp mt manh mi v cng quan trng, cu khng nh m ng l c mt ngi khc vo phng photocopy tng 24. Chc Thnh Cng ni m cu ta nh n phng photocopy tm nn nhn, nhng sau khi cu i n hnh lang tng 24 pht hin nn nhn ang ni chuyn vi mt ngi khc trong phng photocopy, Chc Thnh Cng khng trng thy ngi kia, tng l bn trai ca nn nhn, lin tr v, v phn ging ni ca ngi kia, Chc Thnh Cng ni khng ch . Nh vy m hm ti phng photocopy rt cc xy ra chuyn g? Hnh Ch Sm suy on nhn nh: m pht sinh n mng c mt ngi mang theo nc tr vo phng photocopy, lm nc vo tp ti liu, sau d nn nhn mang ti liu b thm nc ra sn thng tng 24 phi, hn c phi ti liu cnh g xi mng trn sn thng, sau tha lc Lu V L s h y c xung.

 • S d ng nhn nh nh vy, l xut pht t hai vin gch v trn g xi mng sn thng tng 24. Hai vin gch v ny t dng nh nhm mc ch chn th g ang phi trnh b gi thi bay i, m th d b gi thi bay th thng tng i nh, th u tin Hnh Ch Sm ngh n l giy. Bi vy, Hnh Ch Sm mi tng tng ra mt gi thit: c th v ti liu trong phng photocopy b thm t, Lu V L mang ti liu ln sn thng phi, mi b rt xung lu. V th ng tr li phng photocopy kim tra, qu nhin pht hin c du vt nc tr. Lin h vi tnh hnh hin trng ging nh l c ngi dn dp qua, Hnh Ch Sm c bn c th khng nh Lu V L b ngi git hi. Hung th l mt ngi v cng cn thn, sau khi gy n, khng lu li du vt chc chn s hy i ch ti liu b thm nc, cho nn Hnh Ch Sm yu cu gio s Cao kim tra li s ti liu kia, kt qu chng thc suy on ca Hnh Ch Sm l hon ton c c s. V n vn cha ng rt nhiu im ng ng khin cc cng an quyt nh khi t v n Git ngi nn nhn l Lu V L. Hung th rt c th l ngi quen ca nn nhn, hn na c kh nng chnh l sinh vin trong trng (Hnh Ch Sm cc sinh vin ra vo ging ng u thng mang tr theo lin a ra gi thit ny), cho nn i hnh s xc nh trng tm iu tra l cc sinh vin, v vy vic iu tra ln ny chc chn s tn rt nhiu thi gian v cng sc, c bit l cn c s phi hp ca nh trng. inh Th Thnh quyt nh ti thng bo mt cht tnh hnh iu tra cho Ban gim hiu i hc S Phm, v bn bc vi phng bo v v phng n phi hp iu tra. Lc sp ra xe, Hnh Ch Sm ni ng nh ti khu hnh chnh gn i hc S Phm, hi anh c mun i cng mt on khng. inh Th Thnh c rt nhiu vn mun nghe kin ca ng, mng r p ng ngay. Th nhng sau khi ln xe Hnh Ch Sm li khng h ni g, mt nhn chm chm ra ng ci ngoi ca s trm t, khi xe dng trc cng trng S phm, Hnh Ch Sm t nhin hi: "V n ln trc iu tra th no ri? Nn nhn kia tn l Chu. . . . . ." inh Th Thnh va m ca xe va ni: "Chu Qun. Vn khng c manh mi. Sao vy?" inh Th Thnh li v trong xe: "Anh cm thy hai v n ny c lin quan sao?". Hnh Ch Sm khng ni tip m "m" mt ting, inh Th Thnh ni: "Em khng ngh nh vy, nn nhn trong hai v n mt nam, mt n, mt sinh vin cha tt nghip, mt nghin cu sinh, mt ng cht, mt b sit c, hn na hai ngi hu nh khng c nhng mi quan h chung no, em phn tch qua, ch t hin ti cha pht hin ra hai v n ny c lin quan g." Hnh Ch Sm trm ngm hi lu, ni: "Hy tp trung iu tra v ny tht cn thn, v n ca Chu Qun cng ng l l." inh Th Thnh gt u, hi: "Anh khng vo sao? Cng i i." Hnh Ch Sm khot tay ni: "Cu vo i, ti cn c cht vic, v n ny chc cu s phi au u mt cht

 • ri, ch ti xong vic s h tr cho cu." inh Th Thnh gt u, xung xe i vo vn trng. Xe khi ng, Hnh Ch Sm chm mt iu thuc, ngi sau tay li ngh li s vic. Thc ra suy ngh ca ng v inh Th Thnh cng gn ging nhau, u cm thy hai v n ny nhn bn ngoi khng th thy c lin h g, th nhng trong lng Hnh Ch Sm lun v tnh t hai v n ny cng mt ch so snh. Mc d hai v n khng c im tng ng no, nhng Hnh Ch Sm trc sau u m h cm thy chng nht nh c lin h, c iu v cm gic ny rt m h, thiu cn c, cho nn Hnh Ch Sm quyt nh khng ni ra kin ca mnh, t t nghin cu tip. Hnh Ch Sm khng h bit, ngi c cm gic ny, khng ch mnh ng. Chuyn Phng Mc v Chc lo t gi hn Lu V L, nhanh chng truyn ra khp khoa Lut. C ngi rt n phc bn h can m v c dng kh, c ngi xc ng ni Chc lo t qu c chp. Nhng a s mi ngi u t thi chm bim vi hnh ng ca hai sinh vin ang sng th k 20 ny. Sau vi ngy b mi ngi ci nho Phng Mc cng bt u cm thy hnh vi ca mnh rt l bch, my ngy khng thm ni chuyn vi Chc lo t. (Thc ra qua v vic ny thng nhi ny hng li qu nhiu, hn tr thnh mt hnh tng hn t si tnh, thu c bao nhiu nh mt hm m ca cc n sinh) Sau my ngy np mnh trn trnh, Phng Mc pht hin mc d bn thn khng mun nh li chuyn , nhng trong u c lun hin ln cnh tng hm y, mt ln li mt ln, ging nh nhng cnh trong mt b phim in nh ph n n du nhng b mt kinh ngi, trong nhng k c , mt hnh nh c vng vo trong u c Phng Mc tht lu, chnh l 2 bng ngi m o ng ca phng photocopy kia. Phng Mc nh r, lc cu nhn ra hai ngi trong bng m l mt nam mt n, trong u ca cu le ln nim u tin l: Chu Qun cng . V sao mnh li ngh nh vy? Phng Mc rt kh gii thch bn thn lc y v sao li c ngh nh vy trong u, cu th tin rng l do tnh trng hong s cc ca mnh m suy ngh lung tung. Th nhng cu nhanh chng pht hin ra, mc k cu c chi mnh ngy th v hoang ng n u, ngh ny vn ta nh mt oan hn khng tiu tn, trc sau vn quanh qun trong cu, thnh thong li khe kh nhc nh Phng Mc, khin cu li khng t ch c m hi tng li cnh y ln na. Chu Qun v Lu V L, c th cng cht trong tay mt ngi hay khng?

 • Lc ngh ng s ny hin hu trong u Phng Mc, cu lng ngi, li cng khip m. Khng hiu ni rt cc l c th on g, m khin hung th ra tay tn c vi hai ngi hu nh khng c cht lin quan no vi nhau, ging nh dng mt si xch bng mu tri hai ngi vo cng mt ch, ko xung vc su mun kip khng ngoi ln ni. iu ng s chnh l nu hai v n ng l do cng mt ngi gy nn, nh vy hai ngi kia c phi l nhng ngi cht cui cng khng? c m hnh phc dng nh khng bao gi tr thnh hin thc, nhng im xu on trc li lun bm theo g ca phng bn. Thng 12 thnh ph C rt lnh, bui ti, nhit khng kh xung ti m 20 c. My en dy c che ph, bu tri m u nhn khng thy ngi sao no. Theo nh d bo thi tit, ti nay s c mt trn tuyt ln nht t u ma ng n nay. Nhng ngi qua li trong sn trng ai cng khoc o bng tht dy, on hn tit tri cng ngy cng lnh, bn tn xem phng t hc ca ai m nht. Th nhng d c m p ti u chng na, cng lm sao c th so snh c vi hi m ca ngi yu ch? Ti ni c xng tng l Gc sn th dc tnh yu, vn c mt vi i chim s ang u ym nhau. C cp cm tay nhau i do mt vng quanh sn th dc, cp th mt gc khut gi, rc vo lng nhau th th. Cp no to gan ln mt hn mt cht th s chn mt gc ti tm hn, dng c th ang thanh xun ca mnh th hin tnh cm nng thm. 10h ti, hc sinh t cc phng t hc bt u lc tc tr v phng ng, sn trng rn ln nhng ting n o cui cng trong ngy, nhiu ting ci ni m xuyn qua sn th dc, thnh thong hng v pha cc cp tnh nhn hut so. Cc i nam n b quy ry khng quyn luyn nhau c na nh ng ln, theo dng ngi tr v phng ng, nhng bng ngi khut dn gia khu k tc x. Sn th dc lin khi phc li v yn tnh vn c. Khng ai di bc thang pha ng bc sn th dc vn cn mt i nam n na thn trn trn vn ang qun qut khng ri. Mt lc sau, cu trai tr ko o ca n sinh xung di nch, tay vn khng ri khi khun ngc nng bng ca c b, khng qun nh nn u ngc c. C b thn thng ku mt ting: "Mun cht h!" Mt lot ting st sot ca qun o vang ln, hai ngi li qun ly nhau. Tay nam sinh li thon thot th vo trong o n sinh, bn tay gi khin n sinh b nht ci "khanh khch" mi, nhng rt nhanh sau , li b i mi nng rc ca nam sinh bin thnh ting " " rn r.

 • "Em lnh h?" hi lu sau, nam sinh u ym hi. "Khng lnh." N sinh u ym nhn ngi yu trong bng m i mt pht ra tia sng lp lnh. "Phng ng chc ng ca ri, d sao cng khng v c, chng ta i n phng chiu phim i." N sinh ngm ngh mt cht: "c, c iu n anh khng c lm by nha." Li ni ca n sinh l cnh co, nhng thc ra u c khc g nhc kho. Nam sinh hng phn, cu hng dng ng ln, th nhng do ngi lu, li thm tri lnh, chn cu t rn, lo o. N sinh ci mng: " qu dm, bnh tnh mt cht, anh. . . . . . . ." Sau nh mt ca c bng trn ngp hong ht. C nhn thy pha sau bn trai bng nhin mc ra mt bng en. Bng en gi ln mt th g ging nh khc g ln nn mnh ln u nam sinh, nam sinh h ln mt ting ri ng qu trn mt t. N sinh h hc ming, s ti mc ku khng ra ting, cht bng tnh, bt chp bn trai b nh ng, xoay ngi b chy. Bng en nh nhng nhy qua tng bc thang, tm tc n sinh, n sinh b nh ng trn mt t, giy da mun ng ln, li b mt cc bng gc chp ln ming mi, mt mi thuc xng thng vo mi, n sinh liu mng giy da ri gc u xung bt ng. Bng en ko n sinh khng cn hi sc ta vo ngi mnh, ci u nhn nam sinh, mi va ri hn cn v cng hng phn gi pht ny ang qu rp trn mt t khng nhc nhch. Bng en b n sinh ln, xoay ngi bin mt trong m. Lc ny, hoa tuyt mi tng t tng t chm chm ri xung. Mi my pht sau, bng en li vi v tr v, hn git mnh nhn mt t trng khng. Hn vi v nhn xung quanh tm kim, khng thy bng dng nam sinh. Trn mt t, c mt hng du chn m hng v pha ca pha nam sn th dc. Hn vi v chy xuyn qua sn th dc, chy n ca pha nam, nhn hai bn xung quanh mt cht, khng c ai. Tim hn p lon ln, xoay ngi chy tr vo sn th dc, nhy qua lan can, chy ln hn hai chc bc thang, xuyn qua bng tuyt cng ngy cng dy nhn khp ni pha di. Thy ri. Nam sinh mt tay bng u, mt tay chng vo tng ngoi sn th dc long chong bc i. Hn chy dc theo bc thang n, cch bc thang hn mi mt pha di c mt ca nh, t cnh ca nh ra ngoi, hn l kp ngn nam sinh li.

 • ang chy vi, di chn hn t nhin trn trt, c c th p vo tay vn ca cu thang, xng sn au nhc, ng thi hn nghe thy vi ting vt th b v v mt ting ku thm thit pha di. Bt chp au n v th xc, hn cn rng lao xung bc thang, git ca nh, xng ra ngoi. Hn nhn thy nam sinh vi mt t th v cng k qui qu mp xung, nh u chm mt t, hai tay bung thng trn mt t t, sau c cm mt nhnh bng trong sut, vi mnh vn bng ri rng bn cnh. Nam sinh co git vi ci ri bt ng. Cnh tng nh vy hn cha bao gi ng ti, ng ngy ngc hi lu, hn mi dm i qua xem xt hi th ca nam sinh, sau ng dy, ci ha h vi ting, xoay ngi bin mt trong bng m. Tuyt ri cng lc cng dy. Kim Siu khoa th dc c mt thi quen bn b, chy b vo sng sm. Hm no cng vy, 5h sng, cng k tc xc va m, Kim Siu s mang mt i giy v qun o th thao, chm ri chy ti sn th dc. m qua tuyt ri c mt m, ti gi vn cha ngng, thnh thong c mt mng tuyt ln ri xung mt, Kim Siu va chi thm, va chy lc nhanh lc chm. By gi vn cha n 5h30 pht, sn trng im ng. Kim Siu m mm trong bng ti chy vo sn th dc, sau khi khi ng nh nhng, lin chy bng bng dc theo ng chy khng mt bng ngi. Sau vng th nht, nh mt Kim Siu bt u thch ng vi bng ti trong sn. Chy li chy, Kim Siu long thong nhn thy bn ct c c mt ngi ng. Sm nh vy ai li n y luyn c ting Anh? Tri ti nh vy, lm sao thy g m hc? Bc chy ca Kim Siu chm dn li. Chng l li ra y nghe audio ting Anh? Hin ti ang c tuyt ri c m. Kim Siu nhn chm chm ngi bn ct c, chy li gn hn. Ti lc ch cn cch ct c vi thc, rt cuc Kim Siu nhn r. l mt ngi ton thn b tuyt trng bao ph.

  *****

  Chng 8: Khng cn sc bi thng Hnh Ch Sm tinh thn mi mt, sc lc kit qu ngi trn gh, nhng

 • trong lng ng li ang rt th thi. V n ma ty ln rt cc cng ph xong. Rng sng hm nay, i cnh st hnh s thnh ph tin hnh ba vy, ging mt m li bt ng nh p mt kho hng ngoi thnh ph b tnh nghi cha chp phn t phm ti, hai k phm ti ln trc o thot, mt b bn cht ti ch, mt b bt sng. Hnh Ch Sm ch huy ton b k hoch hnh ng vo rng sng hm nay, sau li tham gia hi cung mt mt m, tuy rng v cng mt mi, nhng thng li khin trong lng cm gic vui sng c lin tip dng tro. Vn nh trong phng lm vic ng mt lt, nhng nm mt lc lu cng khng ng c.

  Lc ny chung in thoi di ng reo vang, Hnh Ch Sm nhn lt qua mn hnh, l inh Th Thnh gi ti, chc cu ta gi in chc mng y. Hnh Ch sm nhn in thoi, va nghe xong vi cu, sc mt lp tc bin i khng ngng, go ln: "Ci g, li thm mt ngi cht na sao?" Cc ng nghip xung quanh ang v cng vui v bn lun vi nhau v chin cng lc sng sm lin ng lot im lng, tt c mi ngi nhn Hnh Ch Sm. V mt Hnh Ch Sm bnh tnh nghe inh Th thnh dn dp bo co trong in thoi, cui cng ni vi cu ta: "Ch mt cht, ti ti ngay!" V vi ly o khoc, gi vi ng s, vi v ra ca. Xe cnh st va chy n Cc cng an tnh, in thoi Hnh Ch Sm li vang ln, vn l inh Th Thnh. Hnh Ch Sm sau khi nghe in thoi xong, chng ni chng rng ngi trong xe, mt nhn chm chm bng tuyt bay tn lon ngoi ca s, rt lu sau, ng quay u li, ni vi ng i bn cnh vn ang nhn mnh d hi: "Khng phi mt, m l hai." Hin trng pht hin hai thi th. Thi th th nht xc nh l n b tri trn ct c. inh Th Thnh nhn c in thoi bo n ca phng bo v i hc S Phm, va ra ca, phng bo v i hc S Phm li in li, ni bn ngoi sn th dc pht hin mt thi th nam ang qu mp b tuyt trng ph kn.

  Lc Hnh Ch Sm ti, cc ng nghip n trc phong ta hon ton hin trng, xung quanh cht nch sinh vin ng xem. Hnh Ch Sm c sc chen qua m ngi, trng thy inh Th Thnh ngi xm trn mt t, nhn ng tuyt n thn th, b phn php y ang bn rn vi thi th n c h xung t trn mt t.

 • Hnh Ch Sm i qua v v vai inh Th Thnh, inh Th Thnh nh b bng lp tc nhy dng ln, Hnh Ch Sm trong nh mt ca inh Th Thnh trn ngp ni hong s him thy. Cu ta sng s nhn thng Hnh Ch Sm, vi giy sau mi th tho ni: "Li c ngi cht, hn na l hai ngi."

  Hnh Ch Sm di tm mt, v cp di ca mnh thi im ny ti t ra yu ui khin ng sinh cu. ng quay u hi cnh st kia: "Tnh hnh th no?"

  Cnh st kia thut li s qua v v n. Sng sm nay mt sinh vin n sn th dc tp chy pht hin t thi n b tri trn ct c, lp tc chy v phng bo v bo co. Sau khi cn b trc ban ca phng bo v gi in cho inh Th Thnh, lin chy n sn th dc chun b phong ta v bo v hin trng. Khi i qua ca nh ca sn th dc, mt cn b tnh cn thn cm thy bn kia tng c mt ng tuyt nhn qua rt kh nghi, i li nhn, pht hin c th b chn di tuyt, mt t thi nam ang trong t th qu mp.

  Hnh Ch Sm cau my nghe cp di bo co xong, ngm ngh mt cht, li hi: "Tnh hnh khm nghim hin trng th no?"

  Cnh st kia tr li rt nhanh: "ang tin hnh, ch c iu," anh ta hi do d mt cht: Xem ra cng khng c u mi g, tuyt qu ln, dng nh ph ln ht thy.

  Lng my Hnh Ch Sm cng nhu cht hn, ng nhn inh Th Thnh, inh Th Thnh vn ang mang dng v nh ngi mt hn. Hnh Ch Sm v v lng cu: "i, qua bn kia xem th."

  Hin trng pht hin t thi nam vi bn ny khng khc nhau nhiu lm, u b m hc sinh vy quanh chi cht. Nhm php y bt u thu dn c, mt php y vin quen bit vi Hnh Ch Sm i v pha ng rt ra mt iu thuc, chm la, rt mnh mt hi. Hnh Ch sm hi anh ta c manh mi g khng, php y vin lin ni: "B sc do mt mu dn n t vong" ri im lng, sau khi ht c qu na iu, php y vin nm iu thuc xung t dm tt, ngng u ni: "Nhiu nm ri ti cha tng gp chuyn no qui d nh vy, cha y ba thng, cht bn ngi." Anh ta nhn thy sc mt kh coi ca Hnh Ch Sm, bit ngm ming, tr v tr gip nhng ngi khc ct t thi vo ti xc.

 • Mt nhm cnh st khing ti xc i n xe cnh st u mt bn, v t th ca t thi lc cht l qu mp, li b ng cng, khin cho ti xc cng c hnh th k qui. Nhm cnh st pht tay ra hiu cho sinh vin trnh ng, tt c cc sinh vin u khng ni cu no, cng khng ai nhc nhch.

  Hnh Ch Sm qut mt qua m ngi, thy v s nh mt th gt v h nghi bn v pha mt mnh, ng quay u nhn trng phng bo v Trn Bn, ra hiu cho hn h tr duy tr trt t. Trn Bn c xoay u sang ni khc lng trnh nh mt ca ng, sc mt cng rt kh coi. Trong m ngi c k ln ting ni: " cht mt my ngi ri, cc ng lm n ci kiu g khng bit!" Lp tc c rt nhiu ngi mm nm ming mi ph ha, mi va ri sn th dc cn yn tnh thong ci n o hn ln.

  Nhm cnh st lng tng nhn i trng ca bn h. Hnh Ch Sm li ngonh u nhn Trn Bn, Trn Bn nhn i ni khc, khng ni li no, cng khng nhc nhch.

  Hnh Ch Sm i li, ko mt gc ti xc ln, i nhanh v pha trc, i n trc m ngi, bc tng ngi vn khng cht suy chuyn, mt nam sinh vc ngi cng trng ngn pha trc.

  Hnh Ch Sm ngng u, l mt khun mt rt sng sa nhng y v ngang ngnh, khiu khch, nam sinh khng cht rt r tip nhn ngay nh mt ca Hnh Ch Sm, c tht trn mt kh git git.

  Hnh Ch Sm nhn chm chm vo mt nam sinh, khun mt nam sinh cng lc cng hng, nh mt t kin nh dn dn chuyn sang n trnh, hi th cng cng lc cng nng n, cui cng cp mt xung, yn lng trnh ng. on ngi pha sau cng t ng trnh ra nhng ng. Hnh Ch Sm khng chp mt xch ti xc ln xe, t mnh m ca ngi vo gh ph, va nh ng ca, mt bn tay li gi ca xe li, Trn Bn th mt vo, hn nhn inh Th Thnh im lng ngi pha sau, li nhn Hnh Ch Sm, khng khch kh ni: " cht bn ngi, khi no cc anh c th ph n?"

 • Hnh Ch Sm khng tr li hn, y tay hn ra, ng ca tht mnh. Bo co khm nghim t thi v bo co khm nghim hin trng nhanh chng c a n bn lm vic ca inh Th Thnh.

  Nn nhn n tn l C Phi Phi, sinh vin nm ba khoa kinh t i hc S Phm, ngi Cam Tc. Thi im thi th c pht hin, ton thn trn trung, b tri ct c pha nam sn th dc, trong ming nn nhn b nht mt chic qun lt. Qua khm nghim t thi pht hin, mng trinh rch t lu, khng c du hiu c quan h tnh dc vo m . Trong mi nn nhn pht hin cht - te cn st li, bc u suy on nn nhn sau kh b gy m th b hung th lt qun o, tri trn ct c. T vt dy tri trn ngi ca nn nhn, c th nhn nh nn nhn tng tnh li mt thi gian ngn, cng tng giy da nhng khng ci c dy tri. m nhit khng kh khong di 24 m, nguyn nhn t vong khng cn ni cng bit, nn nhn b ng bng lc cn sng. Tnh hung cht ca nn nhn nam th tng i c bit. Nn nhn tn Tng Bc, cng l sinh vin nm ba khoa kinh t vi nn nhn n, ngi H Nam, qua iu tra, trc khi cht l ngi tnh ca nn nhn n. Theo kt qu khm nghim t thi, u nn nhn c vt thng, da u b nt khong 3mm, nghi ng l do b vt nng p vo, th nhng cha lm nn nhn t vong. Nguyn nhn dn ti nn nhn b t vong l do b mnh bng cm vo sau c gy ra mt mu dn n sc. Nguyn nhn t vong ca nn nhn ban u nhn c v nh l tai nn ngoi mun. Th nhng, v m nhit kh thp, bng trn u nn nhn nu mun rt xung, phi c ngoi lc tc ng. Cnh st tin hnh khm nghim th tro ln bc thang pha trn sn th dc kim tra, th nhng do m tuyt ri trn 11mm, cho nn hin trng hu nh khng li manh mi c gi tr no.

  Bc u qua h s ly li khai th hin, quan h x hi ca hai nn nhn rt n gin, hn na quan h trong khoa rt tt, khng nghe ni c th on vi ai. Manh mi duy nht c gi tr chnh l thu c t t iu tra trc khng lu. Qu trnh iu tra chuyn ma qui trong phng photocopy xc nh, i nam n ln lt vo phng photocopy n i chnh l hai nn nhn. Kt qu iu tra kt lun cng ging nh hai v n mng trc khng c u mi.

  Cha y 3 thng, i hc S Phm cht bn ngi, khng ch khin cho ton i hc tro dng sng to gi ln ln na m nhn dn thnh ph

 • C cng bt u ch my v n mng ny i hc S Phm. Vic ny khin cho lnh o thnh ph cng ti v n. Gi in xung cc trng cc cng an thnh ph yu cu bo co tnh hnh, nghe ni, th trng thnh ph cn rt tc gin. Cc phng ban trong cc cng u b ph bnh, n mng i hc S Phm sau c lit vo cc v n hng u cn gii quyt. T chuyn n c thnh lp tin hnh iu tra ph n, tp trung ton b lc lng trong cc ton lc ph n, Hnh Ch Sm c b nhim lm t trng T chuyn n trc tip ph trch. Nhn s ca i cnh st hnh s ngoi tr c nhim v c bit, cn li tt c u b iu ng tham gia, Hnh Ch Sm v inh Th Thnh ngy no cng bn rn ti lc tri ti mt, c iu mt tun tri qua, vn khng h c cht tin trin no.

  Mu cht ln nht ca v n l: Rt cc ng c gy n l g? y l vn khin T chuyn n kh hiu nht. Thng thng i vi cc v n mng, nu nh c th suy on ra ng c gy n ca hung th, th cng tc iu tra c th xc nh c phng hng. Th nhng vi 4 v n mng ny, ngi b hi xem ra u khng h c quan h g vi nhau, ngoi tr u tp trung khoa Lut v khoa Kinh t ra, hon cnh sng v quan h x hi ca cc nn nhn khng h c im chung v c nt tng ng. iu ny khin cng tc iu tra ph n lm vo b tc, ch c th dc ht sc xem xt cc vn lin quan, hy vng c th tm ra cht du vt, m y l mt nhim v v cng nng n v kh khn, vic trong thi gian ngn c th tm ra manh mi l bt kh thi. Mt vn khc au u khng km l: S cn c ngi cht na hay khng? y l vn m pha trng i hc S Phm c bit quan tm. Mc tiu ca cc cng an l ph n, cn mc tiu ca nh trng chnh l khng pht sinh thm v vic tng t. Bi v, trng i hc s phm hin gi qu lon ri.

  Cng ngy pht sinh n mng ti sn th dc, my trm sinh vin t tp trc ta nh hnh chnh, yu cu hiu trng v phng bo v ra ngoi ni l l. Ban u hiu trng khng chu ra mt, iu tr l v vi ph hiu trng i ra ha gii. Trc tnh trng sinh vin cng lc cng kch ng, s lng cng cng lc tp trung ng hn, cui cng c ti khong 2000 sinh vin vy trc ta nh hnh chnh, cng h khu hiu: "Chng ti mun an ton, chng ti mun sng!" "Sn trng khng phi

 • l st sinh!" "Nh trng v nng (khng c nng lc), hiu trng t chc!" Ngay hm ton b khu ging ng v hnh chnh ri vo tnh trng t lit, my gio vin kh ln tui ni, dng nh ch trong mt m quay v vi thi k i cch mng vn ha v sn (i cch mng vn ha giai cp v sn l mt giai on hn lon x hi v tnh trng v chnh ph Cng ha Nhn dn Trung Hoa din ra trong 10 nm t nm 1966-1976, gy tc ng rng ln v su sc ln mi mt ca cuc sng chnh tr, vn ha, x hi Cng ha Nhn dn Trung Hoa. Ngoi ra, cuc cch mng ny lm thay i quan nim x hi, chnh tr v o c ca quc gia ny mt cch su sc v ton din.). V sau hiu trng phi cng trng ban bo v Trn Bn ra mt trn an hc sinh, cam oan tng cng mnh m lc lng bo v, quyt khng pht sinh v vic tng t. Cc sinh vin vn khng ng gii tn, cui cng, hiu trng tc hoa rm v ngc, ni nu cn cht ngi, ng s lp tc nhy t trn ta nh hnh chnh xung, sinh vin mi t t gii tn i.

  Cng ngay hm , nh trng lp tc triu tp hi ngh khn cp, hi ngh quyt nh phng bo v v hi sinh vin cng nhau thnh lp mt i bo v tr an trong trng, thu mt i xe dng nh xe tun tra, tun tra trong sn trng 24/24. ng thi sit cht quy ch cc k tc x v phng t hc, thi gian k tc x ng ca l trc 10h, ra vo ging ng phi mang th sinh vin, ng thi phi ri ging ng trc 9h30. B phn qun l cc ging ng v k tc x cng u phi tng thm nhn lc, pht thm di cui bng nha.

  Trong mt m, sn trng i hc S Phm tng v cng bnh lng tr thnh tri tp trung c canh phng nghim ngt.

  Chp ti, bu khng kh trong sn trng trc y lun huyn no gi li v cng im ng, hc sinh n phng t hc cng ngy cng t, v tnh gp trn ng vi sinh vin khng chu ni c n, ra y hn h tm s, cng u lo lng quan st xung quanh. Ngi li phng ng cng khng nhiu, rt nhiu sinh vin c nh thnh ph khng chu ni p lc trng nn sau khi va hc xong cng lin chy thng v nh. n mng tng xy ra khu k tc nam sinh 2, nhm nam sinh tng thch ni thch a thong ci thnh nhng ng c, trm lng t li. Sau khi ng ca phng ng, trong hnh lang khng h c ting a nghch v ting chi by m , ai cng u nh chn nh tay, ta h s s

 • quy ry mt linh hn du ng no trong ta nh, v tnh c ai sy tay nh chu v cc nh rng trn mt t, s lin xut hin hng lot ting ht ln s hi cng v s nh mt hong s ngoi u li. Nhn vin qun l Tn Mai sc mt cng rt m chiu. Nh trng lo lng nam sinh khu 2 ch c mt qun l, li l n, lin iu thm cho khu 2 thm mt qun l, l mt ngi n ng hn 50 tui ga v, ming ton rng vng, nh mt t t. Tn Mai v qun l ny chung vi ngy, lin bo co Ban gim hiu nh trng yu cu i ngi, ni l mt c nam, mt qu n, c ngy gip mt, s ngi khc li ong ting ve. Trng ang thiu nhn lc, khng ng , lin cho Tn Mai i k tc x, Tn Mai khng ng , ni l quen vi sinh vin khu ny, d dng qun l sinh vin, cng khng nhc ti vic i ngi na. C iu thi ca c i vi sinh vin cng ngy cng t, sinh vin v phng chm mt cht c s cho n mt mn chi mng, bn sinh vin trc mt gi c l d Tn, sau lng gi c l b gi Tn.

  Ti hm Phng Mc v hi tr, khi i n di lu, thy Tn Mai ang chun b ng ca, cu vi h: "T t!" Tn Mai nhn cu mt ci, "Rm" mt ting ng ca k tc x, cn kha ca "lch cch". Phng Mc lung cung, chy vi bc n trc ca, c sc v v ca chnh: "D Tn, l con, m ca i."

  Tn Mai bn trong thong th ni vng ra: "My gi ng ca cu khng bit h?"

  Phng Mc ci ly lng ni: "Bit, hm nay con c cht vic nn v chm, d Tn m ca nhanh i, con cam oan ln sau khng th na." "Cu mun v gi no th v gi h? Nh trng c quy nh cu khng bit sao, ti m ca cho cu, bo v tr lng ca ti h?" Phng Mc cu xin ni: "D Tn con sai ri, d tha li cho con mt ln i." Tn Mai dt khot khng ni g na.

  Phng Mc li ni thm vi ln, bn trong vn khng c phn ng. Cu hi bc bi, ang nh pht tit th ca m, Ng Hm l mt ra, hn hng pha Phng Mc vy tay, ra hiu bo cu chy vo nhanh, Phng Mc vi v vt ngi vo ca.

  "Hm nay tam ca trc ban h?" Phng Mc nh ging hi.

 • ", nhanh ln lu i."

  "Cm n Tam ca." Phng Mc nhn khun mt thn nhin ca Tn Mai bn cnh, khng dm nhiu li, chy vi ln lu.

  Trong hnh lang im ng, Phng Mc b lin mt mch ln lu ba, i n ca phng 352, y ca, ca ng.

  "Lo Tam h?" Trong phng truyn n thanh m ca lo i.

  "Phng Mc y."

  "Ch cht nha."

  Trong phng truyn n thanh m xung ging v i dp l. Ca m, lo i ch mc qun lt, m vai chy v pha ging.

  "Sm nh vy kha ca lm g?" Phng Mc hi.

  Lo i va chui vo chn va ni: "Cnh gic cht thi. Sao gi mi v, chng t ngh cu v nh ri."

  Phng Mc nm cp sch ln ging, "c sch mt cht, m kip, ci b gi Tn Mai ny, thiu cht na l khng vo c."

  Vi ting ci vang ln ha ha: "B gi Tn mng cu h?"

  "Khng c, c iu b y khng m ca cho t, cng may hm nay Tam ca trc ban."

  "," Lo i gt u trong chn, "Lo Tam v Tn Mai quan h khng t." Phng Mc ci qun o, cm chu ra mt i ra nh v sinh ra mt nh rng. Lc tr v, hn nhn ca s phng 351 i din. Cn cha ti lc tt n, bn trong l mt mu ti en. Phng 351 c su ngi, Ngoi lo i Tn Khnh ng v Chu Qun, 4 ngi khc u gn y, hc xong u v nh , Tn Khnh ng khng dm ng mt mnh, lin dn sang phng khc.

  Phng Mc nhn ca phng nhu my, ci ngi nh con hi xn xc y y 3 nm, ngy no vo gi ny, hn cng u sang cc phng lm lon, xin nc si, mt dy my dn a bn vi mi ngi, th nhng

 • hin ti, hn ha thnh mt nm bi, nm trong l nh ngn dm xa xi kia.

  Phng Mc quay ngi li, tr v phng mnh.

  nhiu ngi cht nh vy, cu khng cn sc bun thng na. Phng Mc nm trn ging, nhng khng h bun ng, cu nhn bn ngoi, cn hn chc pht na l tt n. Cu xoay ngi bc xung ging, ly t di gm ging hai ci t tay, ra sc tp.

  Sau khi tng cng qun l khu vc sn trng, cc nam sinh hm no cng v phng ng sm, rnh ri tn gu vi nhau, v th tp th hnh trong phng thi gian ny kh thnh hnh, th nht gii su, th hai ng nh ngy no gp bt trc, cng c kh nng t bo v mnh tt hn. Phng Mc cng mua hai ci t tay, th nhng sc khe bn thn cu tht s khng tt lm, mi tp c vi ci, hon ton ht sc. Cu ang th hn hn th Ng Hm y ca i vo.

  "Ha, cu cng chi ci ny h?" Ng Hm ci ni. Hn cm ly t tay, khng mt cht sc lc no nh nhng nng vi ci.

  "Tht li hi nha." Phng Mc hm m ni.

  "Thng thi m." Ng Hm bung t tay xung, mt khng i tim khng p.

  "Phng Mc cu khng so snh c vi lo Tam u, Tam ca lm vic ng ng t nh, nhn dng cu, chc c nung chiu t b." Chc lo t bn cnh ni xen vo.

  Sc mt Ng Hm hi bin i, th tay ly vi cun sch tng trn. "Tam ca, m nay cu trc ban h?" Lo Ng hi.

  "ng vy, cm vi cun sch i xem, cc cu ng i, nh kha ca cho k." Ni xong, Ng Hm lin y ca i ra.

  *****

  Chng 9: Phiu mn sch git ngi

  Phng Mc khng phi mt tn ca truyn trinh thm, nhng cu khng th khng tha nhn, cu quan tm n cc v n git ngi ny

 • hn bt k ai trong trng. Bui sng hm Phng Mc i theo dng ngi ti sn th dc xem no nhit, tn mt nhn thy t th cht k d ca Tng Bc v C Phi Phi. Trong lc tinh thn mi ngi ang v cng phn n v m snh st bt lc, th ton thn cu li b mt loi cm gic khng th gi tn xm chim. Ti khi cc sinh vin ko n ta nh hnh chnh a yu sch, mt mnh Phng Mc tr li k tc x, nm trn ging hi lu, cui cng cu cng hiu loi cm gic ny gi l g:

  S hi.

  Phng Mc khng hiu ti sao mnh li cm thy s hi, khng phi l ni s hi nh nhng ngi khc. Bt k ai trong trng cng u cm thy s hi, bi v c mt c qu ang rnh rp y trong ngi trng ny, hn cp i sinh mng ca 4 ngi. Mi gc trong sn trng, bt k l ch sng hay ti, dng nh lun c mt cp mt t trong sn trng nhn chm