Dobrý deň,

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dobrý deň,. My name is Jana Tóthová . Obsah prezentácie. Osobné údaje Dosiahnuté vzdelanie Zamestnanie Kompetencie Postoje Inšpirácia Ďalšie vzdelávanie. Osobné údaje. narodená 12. 1. 1967 v Bratislave vydatá (šťastne ), manžel Ján deti Jakub (1988) Hanka (1989) Matej (1995) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dobrý deň,

 • Dobr de,My name is Jana Tthov

 • Obsah prezentcieOsobn dajeDosiahnut vzdelanieZamestnanieKompetencie PostojeInpirciaalie vzdelvanie

 • Osobn dajenaroden 12. 1. 1967 v Bratislavevydat (astne), manel Jndeti Jakub (1988)Hanka (1989)Matej (1995)spolu s rodinou ijem v Trnave

 • Dosiahnut vzdelanieStredn kola

  Vysok kolaGymnzium J. Hollho v Trnave (1980-1985)http://gymholl.edupage.org/zameranie: zklady programovania a potaovch systmovV Matematicko-fyziklna fakulta UK Bratislava (1985-1990)http://www.uniba.sk/uitestvo veobecnovzdelvacch predmetov aprobcia matematika a fyzika

 • Som absolventkou MFF UK Bratislava a som na to hrd

 • Uila som v ......Z Dechtice Z Vanurova Trnavaportov gymnzium Trnava

 • a od septembra 1999 dodnes umv Strednej zdravotnckej kole v Trnave

 • Moje predmety:

  matematikainformatikafyzika

 • Viem v koleby triednou uitekouvyuova matematiku, fyziku a informatiku (a by otvoren novm metdam)spracova agendu koly programom aSc Agendaspravova web strnku kolyvies fotoarchv akci kolypouva IKT prostriedky vo vyuovanzapoji iakov do Experta a Klokana

 • Mm radaKe mem pomc s tm, o viemKe sa iaci ptajUi sa nov uiton veciInpirciu od mdrych a zrunch udSvojich najblichPohodu a rados na hodine, v kole, domaSvetielko v hlave, ke iaci pochopia vklad a svislosti

 • Nemm radaPretvrku, lo a faloKe s iaci lenivNespravodlivosKe som unaven a smutn

 • Robme veci lepie...

  plat v mnohch situcichpre spokojnos seba a okoliapre porozumenie

 • uiton strnkyhttp://sedliakova.spaces.live.com/ = web mojej kolegyne Janky Sedliakovej, ktor U pre ivot a spja prax s teriouhttp://exam.sk/ =web pre tch, ktorch bav nielen matematika a chc saiwww.uips.skwww.infovek.skwww.zodpovedne.skwww.minedu.skwww.svspn.sk

 • Som rada, e som sa zapojila do projektu MVP S a dfam, e spene absolvujem toto vzdelvanie Spoluiaci zo tudijnej skupiny TT-S-848-DGP

 • akujem za pozornos Mgr. Jana TthovHviezdna 26Trnavajanatotka@gmail.com

  http://janatotka.spaces.live.com/