7
1. DIZALICOM SMIJE UPRAVLJATI SAMO RADNIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE ZA RAD S TIM STROJEM TE KOJI JE OSPOSOBLJEN ZA RAD NA SIGURAN NAČIN. DIZALICOM SE MORA UPRAVLJATI U SKLADU S UPUTAMA PROIZVOĐAĆA TE PROPISANIM PRAVILIMA ZAŠTITE NA RADU. 2. PRIJE POČETKA RADA DIZALIČAR JE DUŽAN PROVJERITI ISPRAVNOST DIZALICE. AKO OPAZI OPASNOST ILI KVAR, ODMAH TREBA PREKINUTI RAD I OBAVIJESTITI VODITELJA POALOVA. 3. AKO TIJEKOM RADA DIZALICE, POD OPTEREČENJEM, NESTANE ELEKTRIČNE STRUJE, SVE UPRAVLJAČKE MEHANIZME TREBA STAVITI U NULTI POLOŽAJ, A DIZALICU RASTERETITI SPUŠTANJEM TERETA NA TLO POMOĆU RUČNE ILI NOŽNE KOČNICE. AKO TO NIJE MOGUĆE, TREBA OSIGURATI PROCTOR ISPOD VISEĆEG TERETA. 4. DIZALIČAR JE DUŽAN UPRAVLJATI DIZALICOM PREMA ZNAKOVIMA SIGNALISTA ILI VEZAČA TERETA. TREBA S POZORNOŠĆU PRATITI KRETANJE TERETA I DAVATI UPOZORAVAJUĆE SIGNALE. AKO SE ISPOD TERETA NALAZE DRUGE OSOBE. 5. TERET SE MORA PRENOSITI NAJMANJE DVA METRA IZNAD NAJVIŠIH OBJEKTA. 6. TERET SE SMIJE PODIZATI I SPUŠTATI SAMO KADA JE “MAČKA” ZAUSTAVLJENA IZNAD MJESTA UTOVARA. 7. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET NEPOZNATE ILI SUMNJIVE TEŽINE, AKO NA DIZALICI NIJE UGRAĐEN GRANIČNIK PREOPTEREČENJA. 8. ZABRANJENO JE OPTEREČIVATI DIZALICU TERETOM VEĆIM OD DOPUŠTENE NOSIVOSTI DIZALICE. 9. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET S KOSO POSTAVLJENIM UŽETOM. 10. ZABRANJENO JE LJULJANJEM SPUŠTATI TERET IZVAN MANIPULATIVNOG PROSTORA. 11. ZABRANJENO JE PRENOSITI RADNIKE NA TERETU ILI ZAHVATNOM SREDSTVU. 12. ZABRANJENO JE OSTAVITI TERET DA BEZ POTREBE VISI NA KUKI, ODNOSNO UŽETU. 13. ZABRANJENO JE OPTEREČENOM DIZALICOM OBAVLJATI ISTODOBNO VIŠE RADNIH OPERACIJA NEGO ŠTO DOPUŠTA UPRAVLJAČKI SUSTAV DIZALICE TE DIZATI ILI SPUŠTATI TERET UZ ISTODOBNO KRETANJE “MAČKE” NA NOSEČEM UŽETU. 14. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET KOJI NIJE SLOBODAN ILI ČUPATI PREDMETE UČVRŠĆENE ILI ZAMRZNUTE U ZEMLJI. 15. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA DIZALICI, DIZALIČAR MORA ODMAH PREKINUTI RAD I KVAR DOJAVITI ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA. 16. ZA VRIJEME RADA DIZALIČAR MORA KORISTITI ZADUŽENA OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA. 17. PRIJE NEGO ŠTO NAPUSTI RADON MJESTO, DIZALIČAR TREBA RASTERETITI DIZALICU I PODIĆI KUKU DO NAJVIŠE VISINE, A DIZALICU POSTAVITI NA ODREĐENO MJESTO. SVE UPRAVLJAČKE SUSTAVE TREBA POSTAVITI U NULTI POLOŽAJ, A PREKIDAČ U KABINI ISKLJUČITI. 18. AKO DIZALICA IMA DOVOD STRUJE PREKO KABELA, ISKLJUČIVAČ STRUJE TREBA I ZAKLJUČATI. 19. OD NEŽELJENOG KRETANJA DIZALICU TREBA OSIGURATI KOČNIM NAPRAVAMA.

Dizalicom Smije Upravljati Samo Radnik Koji Ispunjava Posebne Uvjete Za Rad s Tim Strojem Te Koji Je Osposobljen Za Rad Na Siguran Način

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dizalica

Citation preview

1

1. DIZALICOM SMIJE UPRAVLJATI SAMO RADNIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE ZA RAD S TIM STROJEM TE KOJI JE OSPOSOBLJEN ZA RAD NA SIGURAN NAIN. DIZALICOM SE MORA UPRAVLJATI U SKLADU S UPUTAMA PROIZVOAA TE PROPISANIM PRAVILIMA ZATITE NA RADU.2. PRIJE POETKA RADA DIZALIAR JE DUAN PROVJERITI ISPRAVNOST DIZALICE. AKO OPAZI OPASNOST ILI KVAR, ODMAH TREBA PREKINUTI RAD I OBAVIJESTITI VODITELJA POALOVA.3. AKO TIJEKOM RADA DIZALICE, POD OPTEREENJEM, NESTANE ELEKTRINE STRUJE, SVE UPRAVLJAKE MEHANIZME TREBA STAVITI U NULTI POLOAJ, A DIZALICU RASTERETITI SPUTANJEM TERETA NA TLO POMOU RUNE ILI NONE KONICE. AKO TO NIJE MOGUE, TREBA OSIGURATI PROCTOR ISPOD VISEEG TERETA.4. DIZALIAR JE DUAN UPRAVLJATI DIZALICOM PREMA ZNAKOVIMA SIGNALISTA ILI VEZAA TERETA. TREBA S POZORNOU PRATITI KRETANJE TERETA I DAVATI UPOZORAVAJUE SIGNALE. AKO SE ISPOD TERETA NALAZE DRUGE OSOBE. 5. TERET SE MORA PRENOSITI NAJMANJE DVA METRA IZNAD NAJVIIH OBJEKTA.6. TERET SE SMIJE PODIZATI I SPUTATI SAMO KADA JE MAKA ZAUSTAVLJENA IZNAD MJESTA UTOVARA. 7. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET NEPOZNATE ILI SUMNJIVE TEINE, AKO NA DIZALICI NIJE UGRAEN GRANINIK PREOPTEREENJA. 8. ZABRANJENO JE OPTEREIVATI DIZALICU TERETOM VEIM OD DOPUTENE NOSIVOSTI DIZALICE. 9. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET S KOSO POSTAVLJENIM UETOM. 10. ZABRANJENO JE LJULJANJEM SPUTATI TERET IZVAN MANIPULATIVNOG PROSTORA.11. ZABRANJENO JE PRENOSITI RADNIKE NA TERETU ILI ZAHVATNOM SREDSTVU.12. ZABRANJENO JE OSTAVITI TERET DA BEZ POTREBE VISI NA KUKI, ODNOSNO UETU.13. ZABRANJENO JE OPTEREENOM DIZALICOM OBAVLJATI ISTODOBNO VIE RADNIH OPERACIJA NEGO TO DOPUTA UPRAVLJAKI SUSTAV DIZALICE TE DIZATI ILI SPUTATI TERET UZ ISTODOBNO KRETANJE MAKE NA NOSEEM UETU. 14. ZABRANJENO JE PODIZATI TERET KOJI NIJE SLOBODAN ILI UPATI PREDMETE UVRENE ILI ZAMRZNUTE U ZEMLJI. 15. U SLUAJU BILO KAKVOG KVARA NA DIZALICI, DIZALIAR MORA ODMAH PREKINUTI RAD I KVAR DOJAVITI ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA. 16. ZA VRIJEME RADA DIZALIAR MORA KORISTITI ZADUENA OSOBNA ZATITNA SREDSTVA.17. PRIJE NEGO TO NAPUSTI RADON MJESTO, DIZALIAR TREBA RASTERETITI DIZALICU I PODII KUKU DO NAJVIE VISINE, A DIZALICU POSTAVITI NA ODREENO MJESTO. SVE UPRAVLJAKE SUSTAVE TREBA POSTAVITI U NULTI POLOAJ, A PREKIDA U KABINI ISKLJUITI.18. AKO DIZALICA IMA DOVOD STRUJE PREKO KABELA, ISKLJUIVA STRUJE TREBA I ZAKLJUATI.19. OD NEELJENOG KRETANJA DIZALICU TREBA OSIGURATI KONIM NAPRAVAMA.UPUTE ZA SIGURAN RAD NA VILIARU1. VILIAREM SMIJE UPRAVLJATI SAMO RADNIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE ZA RAD S TIM SAMOHODNIM STROJEM TE KOJI JE OSPOSOBLJEN ZA RAD NA SIGURAN NAIN. UPRAVLJATI I RADITI S TERETOM MORA SE U SKLADU S UPUTAMA PROIZVOAA, DIJAGRAMOM NOSIVOSTI TE PROPISANIM PRAVILIMA ZATITE NA RADU.2. SVI DIJELOVI MEHANIZMA VILIARA, I ONI KOJI SLUE ZA VONJU I ONI ZA PODIZANJE I PREVOENJE TERETA, MORAJU BITI SIGURNI I ISPRAVNI. POSEBNU PANJU TREBA POSVETITI ISPRAVNOSTI KONICA, UPRAVLJAKOG MEHANIZMA, KAO I HIDRAULIKOG UREAJA ZA PODIZANJE TERETA.3. PRI DIZANJU TERETA VILICE SE MORAJU POSTAVITI POD PRAVIM KUTOM U ODNOSU PREMA TERETU, SPUSTITI SE NA POTREBNU VISINU I PODVUI POD TERET. PRITOM TERET MORA UVIJEK BITI POSTAVLJEN NA PALETE ILI ODGOVARAJUE PODMETAE.4. PRIJE PREVOENJA, TERET JE POTREBNO MALO PODIGNUTI OD TLA I PROVJERITI NJEGOVU STABILNOST. AKO JE TERET STABILAN, JARBOL S VODILICOM TREBA NAGNUTI UNATRAG. POTOM TREBA TERET PODII OD TLA NA VISINU OD 30 DO 50 cm. TERET NA VILIARU TREBA UVIJEK SMJESTITI TO BLIE JARBOLU S VODILICAMA.5. VILIAROM SE TERET MORA PREVOZITI POSEBNO PALJIVO. UPRAVLJATI VILIAROM MORA SE BEZ NAGLIH PROMJENA SMJERA VONJE, A BRZINU VONJE TREBA PRILAGODITI UVJETIMA: TO JE VONJA SPORIJA - SIGURNOST JE VEA. TIJEKOM VONJE MORA SE OSIGURATI POTPUNA VIDLJIVOST PRIJEVOZNOG PUTA. AKO TERET ONEMOGUAVA DOBRU VIDLJIVOST U VONJI NAPRIJED, POTREBNO JE VOZITI UNATRAG ILI ZATRAITI POMO SIGNALISTE.6. NAJVEI DOPUTENI NAGIB PO KOJEM SE VILIAR SMIJE KRETATI JE 300 . PRI VONJI UZ KOSINU TERET TREBA BITI NA PREDNJOJ STRANI. AKO SE TERET PREVOZI NIZ KOSINU, VILIAR TREBA VOZITI UNATRAG, TAKO DA SE TERET NALAZI NA SUPROTNOJ STRANI OD SMJERA VONJE.7. PRI ODLAGANJU TERETA VILIAROM SE TREBA PRIBLIITI NEPOSREDNO DO MJESTA ODLAGANJA, VILICE DOVESTI U VODORAVAN POLOAJ, VILIAR ZAKOITI I PALJIVO SPUSTITI TERET TE KRETANJEM UNATRAG IZVUI VILICE ISPOD TERETA.8. RADNIK MORA KORISTITI DODIJELJENA MU OSOBNA ZATITNA SREDSTVA.9. DIZATI ILI PREVOZITI RADNIKA NA VILICAMA VILIARA NIJE DOPUTENO.10. U SLAJU BILO KAKVOG KVARA NA VILIARU, VOZA MORA PREKINUTI RAD I KVAR DOJAVITI ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.11. NAKON ZAVRETKA RADA POTREBNO JE VILICE SPUSTITI TO NIE PREMA TLU, A VILIAR ZAKOITI I OSIGURATI OD NEOVLATENOG KORITENJA DRUGIH RADNIKA.

P

Runo prenoenje tereta na pravilan nain

Autor: V

etvrtak, 15 Oujak 2007

Opasnosti i upute za rad na siguran nain sa runim teretimaOva uputa za siguran rad programski odgovara zavrnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran nain pri obavijanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik rasporeen. OPASNOSTI PRI RUNOM PRIJENOSU TERETA Prekomjerno optereenje tijela. Ozljede kime, zglobova kuka, koljena, ramena i lakta. Ubodi, posjekline, ogrebotine i opekline. Pad predmeta na radnikovo tijelo, posebice na noge i stopala Prignjeenje prstiju i ake.

UPUTE ZA SIGURAN RAD Pri povremenom dizanju tereta, bez uvjebavanja posebne tehnike, teina tereta koju podiu mukarci ne bi smjela prelaziti 25 kg, a za ene 12 kg. Za runo podizanje teeg tereta trebaju se odabrati radnici posebnih sposobnosti, koji moraju biti upueni u posebnu tehniku podizanja i prenoenja tereta. Izabrani i uvjebani radnici smiju prenositi teret teine do 50 kg na udaljenost do 60 m. Ako je put po kojem se nosi teret pod nagibom, nagib ne smije biti vei od 25 stupnjeva, a put ne smije biti dui od 50 metara. Teret u valjkastoj ambalai ne smije biti tei od 30 kg. Vozai motornih vozila, koji ujedno i razvoze pakete, ne smiju rukovati teretom teim od 20 kg. Ako je voza ena, teret ne smije biti tei od 10 kg. Pri podizanju ploastih predmeta, teret treba najprije podignuti na bok, zatim nasloniti na prsa i vrsto obuhvatiti Ako se podie ipkasti materijal, jednom rukom teret treba obuhvatiti tako da dlan bude okrenut prema tijelu, a drugom rukom teret treba obuhvatiti s obrnute strane. Teret (posebno duge predmete, kao to su grede, daske i si.) treba odlagati na podmetae. Kod podizanja takvog tereta none prste treba podvui pod teret, a teret zahvatiti tako da jedna ruka bude s vanjske, a druga s unutarnje strane. Pri pomicanju, guranju tereta treba se koristiti i teinom vlastitog tijela. Teret treba gurati tako da se teina tijela preko ruku maksimalno prenese na teret. Noge pritom treba ispraviti u koljenu. Za prenoenje tereta moe se koristiti i pomoni pribor i alat, kao to su kuke za podizanje tereta, valjci za kotrljanje tereta, hvatai za prenoenje elinih boca, tranica i cijevi, zatim kuke za prenoenje limova i staklenih ploa, zatim podmetai, poluge i si. Ako se za prenoenje tereta koriste hvatai - kljeta, takav alat trebaju upotrebljavati najmanje dva radnika.

1. Za utovar i pretovar bavi, cijevi veih profila i slinih predmeta treba upotrijebiti vodilice s kliznim saonicama i malini runim vitlom za namatanje ueta. 2. Zbog zatite od prignjeenja prstiju pri podizanju i povlaenju kutija i sanduka mogu se koristiti hvatai s kukama koje tite ruke.3. Ako se teret podie grupno, radnici se moraju poredati po visini, a samo jedan radnik treba davati zapovijedi za dogovorene operacije.4. Pri podizanju vrea najprije treba osigurati mjesto za zahvaanje. Rukom treba zahvatiti ugao vree. 5. Otvorenim dlanom druge ruke treba vrsto stegnuti vez vree. Vreu treba zabaciti na rame to blie iji, istodobno se uspravljajui.

POZOR - ZAPAMTITE

Kada je god to mogue za podizanje i prenoenje tereta uporabite pomoni pribor i alat, odnosno runa kolica.

1. Ne podiite terete tee od 50 kg. 2. Pri podizanju koristite se uvjebanom tehnikom.3. Kada god je to mogue teret podiite u paru ili grupno.

Ovisno o vrsti tereta upotrijebite odgovarajua osobna zatitna sredstva, kao to su kone zaslitne rukavice za zatitu od uboda i posjeklina, zatitne cipele s elinom kapicom za zatitu prstiju i stopala od pada tekih predmeta, titnik za rame i vrat za zatitu od otrih bridova tereta koji se prenose na ramenu, zatitnu kapuljau za zatitu od nagrizajueg materijala koji se prenosi u vreama na ramenu te prema potrebi druga osobna zatitna sredstva ovisno o moguim opasnostima.

Sigurnost na radu - signalist i veza tereta

Autor: V

Petak, 05 Listopad 2007

Na koji nain sigurno obavljati navedene posloveVeza tereta je osoba koja je osposobljena za poslove vezanja, privrivanja, odnosno zavjeavanja i uravnoteivanja tereta na kuku ili drugo zahvatno odnosno nosee sredstvo dizalice. Veza tereta daje rukom dizaliaru ugovorene znakove za manevriranje dizalice i manipulaciju teretom. Znakove za sporazumijevanje s dizaliarom moraju nauiti svi zaposlenici pri stupanju na radno mjesto vezaa tereta. Ako vezivanje, privrivanje, odnosno vjeanje tereta vri grupa zaposlenika, znakove za dizanje, sputanje i prenoenje tereta smije davati samo jedan zaposlenik.Vezai tereta mogu biti samo one osobe kojima je poduzee priznalo osposobljenost za vezaa tereta.U svrhu sigurnog rada na poslovima vezanja, privrivanja, odnosno zavjeanja i uravnoteenja tereta, veza tereta je duan pridravati se propisanih postupaka.Prije poetka rada: ustanoviti teinu tereta, predvidjeti da li na teretu postoje predviena sigurnosna mjesta za zahvaanje ili vezanje, na teretu koji nema predviena mjesta za zahvaanje ili vezanje, treba odabrati sigurna mjesta, provjeriti da li teret na moguim mjestima vezanja ima otre bridove koji bi mogli otetiti pomona nosea sredstva (sajle), prema vrsti, obliku, dimenzijama i teini tereta odabrati odgovarajua pomona nosea sredstva, uvjeriti se u ispravnost pomonih noseih sredstava, ustanoviti prikladnost podloge i podmetaa za podlaganje tereta.

U tijeku rada: sporazumjeti se s dizaliarem, vezati, uravnoteiti teret na siguran nain, uvjeriti se da je teret potpuno slobodan i da ne postoji mogunost zaglavljivanja ili zapinjanja, ukloniti se s opasnog prostora dok dizalica s teretom izvodi manevar, upotrebljavati osobna zatitna sredstva: zatitna kaciga, zatitne rukavice, zatitnu obuu s elinom kapicom, kinu kabanicu, a prema potrebi i koun, ako radi zimi na otvorenom prostoru, odbiti eventualne zahtjeve drugih osoba, ako nisu u skladu s pravilima sigurnosti pri radu.Nakon zavretka rada: oistiti i podmazati pomona nosea sredstva i predati ih na pravilno uskladitenje.Da bi sigurno obavljao poslove vezanja, privrivanja, odnosno zavjeenja tereta, vezau tereta je zabranjeno: proizvoljno ocjenjivati teinu tereta, vezati teret s oteenim pomonim noseim sredstvima, vezati teret s pomonim noseim sredstvima manje doputene nosivosti od teine tereta, vezati teret koji nije slobodan (nalazi se ispod drugog tereta), vui predmete uvrene (ukopane) u zemlju ili zamrznute u zemlji, rukom povlaiti visei teret, zadravati se ispod viseeg tereta ili unutar prostora izloenog padu tereta u toku manevriranja dizalice, davati rukovatelju dizalice proizvoljne znakove.

Prethodna