25
Familia: Asteraceae

Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

  • Upload
    lykhanh

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Familia: Asteraceae

Page 2: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

• cvast tipa glavice

Familia: Asteraceae

• tipična čašica ne postoji; ili odsustvuje

ili se razvija u vidu dlaka - papus

• plod je roška

(ahenija)

Page 3: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

cvast sastavljena samo od jezičastih

cvjetova

cvast sastavljena od jezičastih i cjevastih

cvjetova

Page 4: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

jezičasti cvijet

cjevasti cvijet

Page 5: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

jezičasti cvjetovi

cjevasti cvjetovi

jezičak (ligula)

krunični listići srasli u cijev

Page 6: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

jezičak od 5 sraslih kruničnih listića

srasle antere 5 prašnika

žig tučka

vrat tučka

prašnički konci

čašica (redukovana do dlaka - papus)

Građa jezičastog cvijeta glavočika

Page 7: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Bellis perennis, Asteraceae

Page 8: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Monopodijalne cvasti:

• grozd (racemus), pr. Capsella bursa-pastoris

• klas (spica) i složeni klas, pr. Plantago spp.

• klip (spadix), pr. Arum spp.

• resa (amentum), pr. Salix spp.

• gronja (corymbus), pr. Rosaceae

• štit (umbella) i složeni štit, pr. Apiaceae

• glavica (capitulum), pr. Bellis perennis

• metlica (panicula), pr. Poaceae

Page 9: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena
Page 10: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena
Page 11: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

grozd klas klip resa

gronja štit glavica metlica

Page 12: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

grozd

resa

klas

klas

klip

gronja

složeni štit

štit

metlica

glavica

Page 13: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Simpodijalne cvasti:

• plejohazijum (prividni štit), pr. Sambucus nigra

• dihazijum (račvica), pr. Caryophyllaceae

• monohazijum (simpodijum),

uvojak (bostryx),

krivudarka (cincinus),

lepeza (rhipidium),

srp (drepanium).

Page 14: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena
Page 15: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

plejohazijum dihazijum

uvojak krivudarka lepeza srp

Page 16: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

monohazijum

uvojak

srp

složeni dihazijum

dihazijum

Page 17: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

uvojak

krivudarka

lepeza

srp

Page 18: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

endokarp

mezokarp

egzokarp

plod

endokarp

mezokarp

sjeme

egzokarp

perikarp

Page 19: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Tipovi plodova

A: pojedinačni plodovi B: zbirni plodovi C: plodovi cvasti

pucajući

zatvoreni

Page 20: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Pojedinačni plodovi

nastaju samo iz jednog plodnika

I Pucajući

Miješak (foliculus), pr. Helleborus spp.

Mahuna (legumen), pr. Fabaceae

Čaura (capsula)

Čaura koja se otvara porama, pr. Papaver spp. Čaura koja se otvara kapcima Čaura sa zupcima Čaura sa poklopcem Ljuska (siliqua), pr. Brassicaceae Ljuščica (silicula), pr. Brassicaceae

Page 21: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

miješak mahuna

ljuska čaura ljuščica

Page 22: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

II Zatvoreni

Suvi zatvoreni plodovi

Orašica (nux), pr. Quercus spp.

Cijepajući (chizocarpium), pr.. Podijeljeni (carcerulus mericarpium)

Mesnati zatvoreni plodovi

Koštunica (drupa) Bobica (bacca), pr. Citrus spp.

Pojedinačni plodovi

nastaju samo iz jednog plodnika

Page 23: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

orašica šizokarpijum

koštunica bobica pomum

podijeljeni

Page 24: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Zbirni plodovi

nastaju od apokarpnog plodnika

Rosa spp.

Rubus idaeus Fragaria vesca

Rubus caesius

Page 25: Divisio: Magnoliophyta (skrivenosjemenjače, cvjetnice) · ili se razvija u vidu dlaka - papus •plod je roška (ahenija) cvast sastavljena samo od jezičastih cvjetova cvast sastavljena

Plodovi cvasti

Ficus carica

Morus spp. Ananas spp.