20
http://nakup.metrel.si 2009 DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI PREIZKUŠEVALNIKI Digitalni multimeteri MD 9050, MD 9040, MD 9030, MD 9020, MD 9015, MD 9010 Tokovne kleš~e MD 9210, MD 9220, MD 9230 Kleš~ni merilnik mo~i MD 9240 Enostavni preizkuševalniki MD 1000, MD 1100

DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

http://nakup.metrel.si 2009

DIGITALNI MULTIMETRITOKOVNE KLEŠ^EENOSTAVNI PREIZKUŠEVALNIKI

Digitalni multimeteri MD 9050, MD 9040, MD 9030,MD 9020, MD 9015, MD 9010

Tokovne kleš~eMD 9210, MD 9220, MD 9230

Kleš~ni merilnik mo~iMD 9240

Enostavni preizkuševalnikiMD 1000, MD 1100

Page 2: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekTRMS AC in AC + DC napetost 40 Hz ÷ 20 kHz60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(3.0 % od~itka + 4 digiti)DC napetost 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.08 % od~itka + 2 digita) do ±(0.12 % + 2 digita)DC tok 600.0 µA ÷ 10.0 A ±(0.2 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC in AC + DC tok 40 Hz ÷ kHz 600.0 µA ÷ 10.00 A od ±(0.6 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Preskušanje diod 2.000V ±(0.1 % od~itka + 4 digiti)

Napetost odptih sponk <3.5 V DCMerilni tok 0.4 mA

Merjenje upornosti 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ od ±(0.1 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Frekvenca omrežja 15 Hz ÷ 50 kHz ±(0.04 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca digitalnih naprav 5.0000 Hz ÷ 1.00000 MHz ±(0.004 % od~tka + 4 digiti)Kapacitivnost 60.00 nF ÷ 25 mF od ±(0.8 % od~itka + 3 digiti) do ±(6.5 % od~itka + 5 digitov)Napajanje 9 V baterija, NEDA1604G, JIS006P, ali IEC6F22Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja onsesnaževanja 2

Standardni setStandardni set MD 9050

Multimeter MD 9050 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziSenzor tipa KBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9050 - USB vmesnik za prenos podatkov(USB adapter, USB in RS232 vmesni kabel,gonilnik in PC programska oprema)AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 103 x 64.5 x 208 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 635 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekTRMS AC in AC + DC napetost 40 Hz ÷ 20 kHz 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(3.0 % od~itka + 4 digiti)Samopreverjanje (ACV) 999.9 mV ÷ 1000 V ± (1.0 % od~itka + 4 digiti)DC napetost 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.08 % od~itka + 2 digita) do ±(0.12 % + 2 digita)Samopreverjanje (DCV) 999.9 mV ÷ 1000 V ± (0.5 % od~itka + 3 digiti)DC tokovno merjenje 600.0 µA ÷ 10.0 A ±(0.2 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC in AC + DC tok 40 Hz ÷ kHz 600.0 µA ÷ 10.0 A od ±(0.6 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Preskušanje diod 2.000 V ±(0.1 % od~itka + 4 digiti

Napetost odprtih sponk <3.5 V DC, Merilni tok 0.4 mAMerjenje upornosti 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ od ±(0.1 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Prevodnost 0.1 ÷ 100 nS ±(0.8 % od~itka + 10 digitov)Samopreverjanje (merjenje upornosti) 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ ± (0,5 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca omrežja 15 Hz ÷ 50 kHz ±(0.04 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca digitalnih naprav 5.0000 Hz ÷ 1.00000 MHz ±(0.004 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 60.00 nF ÷ 25 mF od ±(0.8 % od~itka + 3 digiti) do ±(6.5 % od~itka + 5 digitov)Temperatura -50 °C ÷ +1000 °C ±(0.3 % od~itka +2 °C )Napajanje 9 V baterija, NEDA1604G, JIS006P, ali IEC6F22Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

Digitalni multimeter MD 9050

Tehni~ni podatki

2

Naro~niška koda 20 991 439

Instrument MD 9050 spada med najboljše multimetre na tržiš~u. Visoka lo~ljivost in to~nost, dvovrsti~ni LCD prikazalnik, hitro zajemanje in prenos podatkov (preko opti~nega vmesnika), CAT IV/000 V in merjenje efektivne vrednosti (true RMS) toka in napetosti, zaznavanje napetosti brez dotika, merjenje prevodnosti, samopreverjanje in hitro enoro~no upravljanje so odlike tega multimetra. MD 9050 je idealna izbira za merjenje v industriji, laboratorijih in predvsem pri vsakdanjih popravilih in vzdrževanjih.

Merilne funkcije: TRMS AC in DC, merjenje napetosti do 1000 VTRMS AC in DC, merjenje toka do 10 APreskušanje diodMerjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje omrežne frekvenceMerjenje frekvence frekven~nih pretvornikov do 1 MHz Prevodnost nSMerjenje kapacitivnostiMerjenje temperatureZaznavanje napetosti in elektromagnetnega polja brez dotika

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeSamopreverjanje (izmeni~na napetost, enosmerna napetost, merjenje upornosti)Dvovrsti~ni LCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/10 digitov, štetje do 9999 (izmeni~na napetost, enosmerna napetost, Hz, nS) 3-5/6 digitov, štetje do 6000 (mV,uA, A, Ω, F)Osnovna to~nost 0.08 %Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdMerjenje temenske vrednosti Analogni prikazKompenzacija upornosti merilnih veziZvo~ni signal pri preizkušanju povezavMeritev frekvence frekven~nih pretvornikov do 1 MHzOpti~ni RS232 vmesnik in dopolnilni PC programMerjenje slabljenja signala (dBm)Zaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V

•••••••••••

••••

•••••••••••

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 3: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 9040

Multimeter MD 9040 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9050 - USB vmesnik za prenos podatkov(USB adapter, USB in RS232 vmesni kabel,gonilnik in PC programska oprema)

Mere:Velikost (Š x V x D): 103 x 64.5 x 208 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 635 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekTRMS AC in AC + DC napetost 40 Hz ÷ 20 kHz60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(3.0 % od~itka + 4 digiti)DC napetost 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.08 % od~itka + 2 digita) do ±(0.12 % + 2 digita)DC tok 600.0 µA ÷ 10.0 A ±(0.2 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC in AC + DC tok 40 Hz ÷ kHz 600.0 µA ÷ 10.00 A od ±(0.6 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Preskušanje diod 2.000V ±(0.1 % od~itka + 4 digiti)

Napetost odptih sponk <3.5 V DCMerilni tok 0.4 mA

Merjenje upornosti 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ od ±(0.1 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Frekvenca omrežja 15 Hz ÷ 50 kHz ±(0.04 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca digitalnih naprav 5.0000 Hz ÷ 1.00000 MHz ±(0.004 % od~tka + 4 digiti)Kapacitivnost 60.00 nF ÷ 25 mF od ±(0.8 % od~itka + 3 digiti) do ±(6.5 % od~itka + 5 digitov)Napajanje 9 V baterija, NEDA1604G, JIS006P, ali IEC6F22Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja onsesnaževanja 2

Standardni setStandardni set MD 9050

Multimeter MD 9050 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziSenzor tipa KBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9050 - USB vmesnik za prenos podatkov(USB adapter, USB in RS232 vmesni kabel,gonilnik in PC programska oprema)AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 103 x 64.5 x 208 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 635 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekTRMS AC in AC + DC napetost 40 Hz ÷ 20 kHz 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(3.0 % od~itka + 4 digiti)Samopreverjanje (ACV) 999.9 mV ÷ 1000 V ± (1.0 % od~itka + 4 digiti)DC napetost 60.00 mV ÷ 1000.0 V od ±(0.08 % od~itka + 2 digita) do ±(0.12 % + 2 digita)Samopreverjanje (DCV) 999.9 mV ÷ 1000 V ± (0.5 % od~itka + 3 digiti)DC tokovno merjenje 600.0 µA ÷ 10.0 A ±(0.2 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC in AC + DC tok 40 Hz ÷ kHz 600.0 µA ÷ 10.0 A od ±(0.6 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Preskušanje diod 2.000 V ±(0.1 % od~itka + 4 digiti

Napetost odprtih sponk <3.5 V DC, Merilni tok 0.4 mAMerjenje upornosti 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ od ±(0.1 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Prevodnost 0.1 ÷ 100 nS ±(0.8 % od~itka + 10 digitov)Samopreverjanje (merjenje upornosti) 600.00 Ω ÷ 60.000 MΩ ± (0,5 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca omrežja 15 Hz ÷ 50 kHz ±(0.04 % od~itka + 4 digiti)Frekvenca digitalnih naprav 5.0000 Hz ÷ 1.00000 MHz ±(0.004 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 60.00 nF ÷ 25 mF od ±(0.8 % od~itka + 3 digiti) do ±(6.5 % od~itka + 5 digitov)Temperatura -50 °C ÷ +1000 °C ±(0.3 % od~itka +2 °C )Napajanje 9 V baterija, NEDA1604G, JIS006P, ali IEC6F22Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

Digitalni multimeter MD 9040

Tehni~ni podatki

Prenapetostna kategorija CAT IV/000 V in merjenje efektivne vrednosti izmeni~nih tokov ter napetosti so klju~ne odlike instrumenta MD 9040. Zaradi njih je instrument še posebej primeren za meritve na izvorih elektri~ne energije in za najzahtevnejšo uporabo v industrijskem okolju. Instrument odpira široko možnost uporabe in zredno pridobitev glede na vložek zaradi visoke to~nosti, dvovrstnega LCD prikazalnika, razli~nih merilnih funkcij, hitrega enoro~nega upravljanja.

Merilne funkcije:TRMS AC in DC, merjenje napetosti do 1000 VTRMS AC in DC, merjenje toka do 10 APreskušanje diodMerjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje omrežne frekvenceMerjenje frekvence frekven~nih pretvornikov do 1 MHz Merjenje kapacitivnosti

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeDvovrsti~ni LCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/10 digitov, štetje do 9999 (Izmeni~na napetost, enosmerna napetost, Hz, nS) 3-5/6 digitov, štetje do 6000 (mV, uA, A, Ω, F)Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdKompenzacija upornosti merilnih veziZvo~ni signal pri preizkušanju povezavZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V

••••••••

•••

•••••

3

Naro~niška koda 20 991 440

Page 4: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

TRMS digitalni multimeter MD 9030 je bil razvit tako za uporabo v laboratorijih, kot za vzdrževanje in popravila v težkih industrijskih pogojih.

Merilne funkcije:TRMS AC in DC, merjenje napetosti do 1000 VTRMS AC in DC, merjenje toka do 10 APreskušanje diodMerjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje omrežne frekvenceMerjenje kapacitivnostiMerjenje temperature

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/4 digitov, štetje do 4000 Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOsnovna to~nost 0.08 %Merjenje frekvence Merjenje temperatureZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V

••••••••

•••••••••

Digitalni multimeter MD 9030

Tehni~ni podatki

Standardni setStandardni set MD 9030

Multimeter MD 9030 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 87 x 35.5 x 186 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 396 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(4.0 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.5 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtega vezja <1.6 V DC,

Preskusni tok 0.25 mAMerjenje upornosti 400.0 Ω ÷ 40.00 MΩ od ±(0.6 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C ±(2 % + 3 °C)Frekvenca 5 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 500.0 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC napetost, 50 Hz - 500 Hz 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(4.0 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digitov) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)TRMS AC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.5 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC,

Merilni tok 0.25 mAMerjenje upornosti 400.0 Ω ÷ 40.00 MΩ od ±(0.6 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C ±(2 % + 3 °C)Frekvenca 5 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 500.0 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

4

Naro~niška koda 20 991 441

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 5: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

MD 9020 je visokokakovosten digitalni multimeter, primeren za vsakdanjo rabo v laboratoriju oziroma pri vzdrževanju in popravilih v industrijskem okolju.

Merilne funkcije:TRMS AC in DC, merjenje napetosti do 1000 VTRMS AC in DC, merjenje toka do 10 APreskušanje diodMerjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje omrežne frekvenceMerjenje kapacitivnostiMerjenje temperature

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/4 digitov, štetje do 4000 Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOsnovna to~nost 0.08 %Merjenje frekvence Mejenje temperatureZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V

••••••••

•••••••••

Standardni setStandardni set MD 9020

Multimeter MD 9020 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 87 x 35.5 x 186 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 396 g

Digitalni multimeter MD 9020

Standardni setStandardni set MD 9030

Multimeter MD 9030 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 87 x 35.5 x 186 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 396 g Tehni~ni podatki

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(4.0 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.5 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtega vezja <1.6 V DC,

Preskusni tok 0.25 mAMerjenje upornosti 400.0 Ω ÷ 40.00 MΩ od ±(0.6 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C ±(2 % + 3 °C)Frekvenca 5 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 500.0 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)TRMS AC napetost, 50 Hz - 500 Hz 400.0 mV ÷ 1000 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(4.0 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digitov) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)TRMS AC tok 400.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.5 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC,

Merilni tok 0.25 mAMerjenje upornosti 400.0 Ω ÷ 40.00 MΩ od ±(0.6 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C ±(2 % + 3 °C)Frekvenca 5 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 500.0 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V Stopnja onsesnaževanja 2

5

Naro~niška koda 20 991 442

Page 6: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Digitalni multimeter MD 905

Tehni~ni podatki

Standardni setStandardni set MD 905

Multimeter MD 9015 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa KAMD 9025 - TPC RS232 vmesniški set(opti~ni vmesni kabel + programska oprema)

Mere:Velikost (Š x V x D): 75 x 34 x 150 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 345 g

Digitalni multimeter MD 905 vsebuje vse funkcije, ki so potrebne pri zaznavanju ve~ine elektri~nih in elektrotehni~nih problemov. Instrument nudi izredno vrednost tudi zaradi enoro~nega upravljanja in prikazalnika z velikimi lahko berljivimi znaki.

Merilne funkcije:AC napetost do 750 V in DC merjenje napetosti do 1000 VAC in DC, merjenje toka do 10 APreskušanje diod Merjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje frekvenceMerjenje kapacitivnostiMerjenje temperature

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik, 3-2/3 digiti, štetje do 2500 Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOsnovna to~nost 0.08 %Meritev frekvence Mejenje temperatureZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 V

••••••••

•••••••••

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 250.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 250.0 mV ÷ 7500 V od ±(1 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.2 % od~itka + 6 digitov)DC tok 250.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)AC tok 250.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.8 V DC,

Merilni tok 1 mAMerjenje upornosti 250.0 Ω ÷ 25.00 MΩ od ±(0.4 % od~itka + 2 digita) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C 3 °C + 3dFrekvenca 30 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.05 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 2.500 nF ÷ 25 µF od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(6 % od~itka + 45 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 VStopnja onsesnaženja 2

Naro~niška koda 20 991 481

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 6.000 V ÷ 600 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC napetost, 50 Hz ÷ 0 Hz 6.000 V ÷ 600 V ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 2000 µA od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 3 digiti)AC tok 400.0 µA ÷ 2000 µA od ±(1.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 3 digiti)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC Merjenje upornosti 600.0 Ω ÷ 6.000 MΩ od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(2 % od~itka + 6 digitov)Frekvenca 10 Hz ÷ 30.00 kHz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 100.0 nF ÷ 2000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/300 V Stopnja onesnaženja 2

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 7: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 905

Multimeter MD 9015 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K(v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa KAMD 9025 - TPC RS232 vmesniški set(opti~ni vmesni kabel + programska oprema)

Mere:Velikost (Š x V x D): 75 x 34 x 150 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 345 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 250.0 mV ÷ 1000 V od ±(0.3 % od~itka + 4 digiti) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 250.0 mV ÷ 7500 V od ±(1 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.2 % od~itka + 6 digitov)DC tok 250.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 6 digitov)AC tok 250.0 µA ÷ 10.0 A od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.8 V DC,

Merilni tok 1 mAMerjenje upornosti 250.0 Ω ÷ 25.00 MΩ od ±(0.4 % od~itka + 2 digita) do ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)Temperatura -20 °C ÷ 300 °C 3 °C + 3dFrekvenca 30 Hz ÷ 1000 Hz ±(0.05 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 2.500 nF ÷ 25 µF od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(6 % od~itka + 45 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V, CAT II/1000 VStopnja onsesnaženja 2

Standardni setStandardni set MD 900

Multimeter MD 9010 z gumijastim oprijemalom2 merilni veziBaterijaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 87 x 35.5 x 186 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 396 g

Digitalni multimeter MD 900

Tehni~ni podatki

MD 900 je eden najmanjših in najlažjih multimetrov za vsakodnevno rabo. Prednost in vrednost Instrumenta je predvsem zaradi številnih možnih podro~ij uporabe, visoke to~nosti in velikem LCD prikazalniku.

Merilne funkcije:DC in AC merjenje napetostiDC in AC merjenje tokaPreskušanje diod Merjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje frekvenceMerjenje kapacitivnostiBrezkontaktno zaznavanje elektromagnetnih polj

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik,3-5/6 znaki, štetje do 6000 Samopreverjanje (Autocheck®) - samodejno zaznavanje merjenja enosmerne napetosti,izmeni~ne napetosti ali upornosti Zaznavanje napetosti in elektromagnetnega polja brez dotikaZvo~ni signal pri preizkušanju povezavZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/300 V, CAT II/600 V

••••••••

•••

•••••

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 6.000 V ÷ 600 V od ±(0.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC napetost, 50 Hz ÷ 0 Hz 6.000 V ÷ 600 V ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)DC tok 400.0 µA ÷ 2000 µA od ±(1.2 % od~itka + 3 digiti) do ±(1.5 % od~itka + 3 digiti)AC tok 400.0 µA ÷ 2000 µA od ±(1.5 % od~itka + 3 digiti) do ±(2.0 % od~itka + 3 digiti)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC Merjenje upornosti 600.0 Ω ÷ 6.000 MΩ od ±(1.0 % od~itka + 4 digiti) do ±(2 % od~itka + 6 digitov)Frekvenca 10 Hz ÷ 30.00 kHz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 100.0 nF ÷ 2000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/300 V Stopnja onesnaženja 2

Naro~niška koda 20 991 443

Page 8: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Oznaka MD 9050 MD 9040 MD 9030 MD 9020 MD 905 MD 900

Tehni~ni podatki

Efektivna vrednost True RMS

DC tokovno obmo~je (A) 10 10 10 10 10 0.002

Osnovna to~nost (%) 0.2 0.2 1.5 1.5 0.8 1.2

Najve~ja lo~ljivost (µA) 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1

AC tokovno obmo~je (A) 10 10 10 10 10 0.002

Osnovna to~nost (%) 0.6 0.6 1.2 1.2 1 1.5

Najve~ja lo~ljivost (µA) 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1

DC napetostno obmo~je (V) 1000 1000 1000 1000 1000 600

Osnovna to~nost (%) 0.06 0.06 0.3 0.3 0.3 0.5

Najve~ja lo~ljivost (µA) 10 10 100 100 100 1000

AC napetostno obmo~je (V) 1000 1000 1000 1000 750 600

Osnovna to~nost (%) 0.5 0.5 1.5 1.5 1 1.5

Najve~ja lo~ljivost (µA) 10 10 100 100 100 1000

Merjenje upornosti (MΩ) 60 60 40 40 25 6

Osnovna to~nost (%) 0.1 0.1 0.6 0.6 0.4 1

Najve~ja lo~ljivost (µA) 10 10 100 100 100 100

Preizkušanje povezav

Preizkušanje diod

Merjenje kapacitivnosti

Merjenje frekvence omrežja

Merjenje frekvence digitalnih signalov Merjenje temperature (Senzor tipa K)

T1 & T2 (temperaturna primerjava)

T1 T1 T1

Samopreverjanje V-Ω (Autocheck®)

nS (prevodnost)

Štetje / Count 9999 (ACV, DCV, Hz, Ns)

6000 (mV, µA, mA, A, Ω , F)9999 (ACV, DCV, Hz, Ns)

6000 (mV, µA, mA, A, Ω , F)4000 4000 2500 6000

Osvetljeno ozadje prikazalnika

Analogni prikaz 41 segmentov 41 segmentov

IR, RS232 vmesnik (prenos podatkov)

Avtomatsko in ro~no izbiranje podro~ja

Samodejni izklop Zaznavanje napetosti in elektromagnetnega polja brez dotika

Temenska vrednost Pomnjenje temenske

vrednostiPomnjenje temenske

vrednosti

Zadržanje prikaza na prikazalniku

Snemanje

Relativna vrednost

Kompenzacija upornosti merilnih vezi

Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V CAT IV/1000 VCAT III/600 V, CAT II/1000 V

CAT III/600 V, CAT II/1000 V

CAT III/600 V, CAT II/1000 V

CAT III/300 V, CAT II/600 V

Stopnja zaš~ite IP 55 IP 55 IP 50 IP 50 IP 52 IP 50

CE oznaka

Primerjalna tabela digitalnih multimetrovD

igita

lni m

ultim

etri

/ Tok

ovne

kle

š~e

/ Eno

stav

ni p

reiz

kuše

valn

iki

Page 9: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

9

Page 10: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 920

Tokovne kleš~e MD 92102 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 63 x 32 x 190 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 139 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ±(0.3 % od~itka + 4 digiti)

4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(0.5 % od~itka + 3 digiti)600 V ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)

AC AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)600 V ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)

AC tok, 50 Hz ÷ 0 Hz 40.00 A, 400.0 A, 600 A ±(1.5 % od~itka + 8 digitov)Merjenje upornosti 400.0 Ω ±(0.8 % od~itka + 6 digitov)

4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ ±(0.6 % od~itka + 4 digiti)4.000 MΩ ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)40.00 MΩ ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)

Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.25 mAMerjenje frekvence 10 Hz ÷ 400 Hz ±(0.5 % od~tka + 4 digiti)Kapacitivnost 500 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 3 V baterija, IEC-CR2032Prenapetostna kategorija CAT III/600 V Stopnja onsesnaženja 2

Tokovne kleš~e MD 920

Tehni~ni podatki

Vsestranska uporabnost, kompaktno ohišje, velika to~nost in velik nabor merilnih funkcij so klju~ne odlike Tokovnih kleš~ MD 920. V kolikor potrebujete univerzalne tokovne kleš~e, katerih vrednost presega strošek nakupa, potem je to pravi instrument za vas.

Merilne funkcije:DC in AC napetost do 600 VAC merjenje toka do 600 AMerjenje upornostiPreizkušanje povezavPreskušanje diodMerjenje frekvenceMerjenje kapacitivnosti

Klju~ne prednosti:Samodejna prilagoditev merilnega obmo~ja instrumenta pri vseh vrstah merjenjaLCD prikazalnik, 3-3/4 digiti, štetje do 6000 Zadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOdpiranje ~eljusti kleš~ 26 mmMerjenje upornosti do 40 MΩMerjenje kapacitivnosti od 100 pF do 3000 uFZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V

•••••••

•••••••••

0

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 6.000 V ±(0.5 % od~itka + 3 digiti)

60.0 V ±(1.0 % od~itka + 5 digitov)600.0 V ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)

AC merjenje napetosti, 50 Hz ÷ 0 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC merjenje napetosti, 50 ÷ 500 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(2 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov)AC tok, 50 Hz ÷ 0 Hz 400.0 A, 2000 A ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Merjenje upornosti 6.000 kΩ ±(1.2 % od~itka + 6 digitov)

60.00 kΩ, 600.0 kΩ ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)6.000 MΩ ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)

Zvo~ni test zveznosti 600.0 Ω ±(2.0 % od~itka + 8 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.4 mAMerjenje frekvence 10 Hz ÷ 30 kHz ±(0.5% od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 100 nF ÷ 2000 µF ±(3.5% od~itka + 5 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V Stopnja onsesnaženja 2

Naro~niška koda 20 991 444

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 11: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 9220

Tokovne kleš~e MD 92202 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 78 x 40x 224 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 224 g

Standardni setStandardni set MD 920

Tokovne kleš~e MD 92102 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 63 x 32 x 190 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 139 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV ±(0.3 % od~itka + 4 digiti)

4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(0.5 % od~itka + 3 digiti)600 V ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)

AC AC napetost, 50 Hz ÷ 500 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)600 V ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)

AC tok, 50 Hz ÷ 0 Hz 40.00 A, 400.0 A, 600 A ±(1.5 % od~itka + 8 digitov)Merjenje upornosti 400.0 Ω ±(0.8 % od~itka + 6 digitov)

4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ ±(0.6 % od~itka + 4 digiti)4.000 MΩ ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)40.00 MΩ ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)

Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.25 mAMerjenje frekvence 10 Hz ÷ 400 Hz ±(0.5 % od~tka + 4 digiti)Kapacitivnost 500 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 3 V baterija, IEC-CR2032Prenapetostna kategorija CAT III/600 V Stopnja onsesnaženja 2

Tokovne kleš~e MD 9220

Tehni~ni podatki

MD 9220 so profesionalne tokovne kleš~e z merjenjem efektivnih vrednosti in širokim odprtjem ~eljusti kleš~, ki omogo~ajo meritve toka do 2000 A. Te tokovne kleš~e vsebujejo vrhunsko merilno tehnologijo, ki je vgrajena v kompaktno ohišje za industrijsko okolje in predstavljajo idealno izbiro za elektri~arje.

Merilne funkcije:DC in TRMS AC napetost do 600 VTRMS tok do 2000 AMerjenje upornostiPreizkušanje povezavPreskušanje diodMerjenje frekvenceMerjenje kapacitivnosti

Klju~ne prednosti:Samodejna prilagoditev merilnega obmo~ja instrumenta pri vseh vrstah merjenjaLCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-5/6 digitov, štetje do 6000Samopreverjanje (Autocheck®) - samodejna izbira merjenja DC napetosti, AC napetosti ali upornostiAvtomatsko brezkontaktno zaznavanje elektromagnetnega polja za iskanje »živih« vodnikovZadržanje prikaza na prikazalniku - Data holdZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOdpiranje ~eljusti kleš~ 45 mmMerjenje upornosti do 6000 MΩZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V

•••••••

•••

••••••

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 6.000 V ±(0.5 % od~itka + 3 digiti)

60.0 V ±(1.0 % od~itka + 5 digitov)600.0 V ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)

AC merjenje napetosti, 50 Hz ÷ 0 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(1.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.0 % od~itka + 5 digitov)AC merjenje napetosti, 50 ÷ 500 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(2 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov)AC tok, 50 Hz ÷ 0 Hz 400.0 A, 2000 A ±(1.5 % od~itka + 5 digitov)Merjenje upornosti 6.000 kΩ ±(1.2 % od~itka + 6 digitov)

60.00 kΩ, 600.0 kΩ ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)6.000 MΩ ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)

Zvo~ni test zveznosti 600.0 Ω ±(2.0 % od~itka + 8 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.4 mAMerjenje frekvence 10 Hz ÷ 30 kHz ±(0.5% od~itka + 4 digiti)Kapacitivnost 100 nF ÷ 2000 µF ±(3.5% od~itka + 5 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 V Stopnja onsesnaženja 2

Naro~niška koda 20 991 445

Page 12: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 9230

Tokovne kleš~e MD 92302 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 78 x 40x 227 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 290 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600.0 V ±(0.3 % + 3 digiti, 0.5 % + 3 digiti,1.0 % + 4 digiti) od~itkaAC merjenje napetosti 50 Hz ÷ 500 Hz 400.0 mV ±(4.0 % od~itka + 4 digiti)50 Hz ÷ 0 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)0 Hz ÷ 500 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.5 % od~itka + 4 digiti)50 Hz ÷ 500 Hz 600 V ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)AC merjenje napetosti 50 Hz - 500 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(2 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5% od~itka + 5 digitov)AC tok, 50 Hz - 0 Hz 0 A ÷ 400 A, 0 A ÷ 800 A ±(1.5 %,1.5% od~itka + 5 digitov, 4 digiti)DC tok 0 A ÷ 400 A, 0 A ÷ 1000 A ±(1.5 %,2.0% od~itka + 4 digitov, 4 digiti)Merjenje upornosti 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ ±(0.8 % + 6 digitov, 0.6 % + 4 digiti, 1.0 % + 4 digiti, 2.0 % + 4 digiti) od~itkaZvo~ni test zveznosti 400.0 Ω ±(1.5 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.4 mAKapacitivnost 500 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III /600 V Stopnja onesnaženja 2

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 600.0 V ±(0.5 % od~itka + 5 digitov)AC napetost, 50 Hz ÷ 0 Hz, 45 Hz ÷ 500 Hz, 500 Hz ÷ 3. kHz 600.0 V, 600.0 V, 600.0 V ±(0.5 % + 5 digitov,1.5 % + 5 digitov, 2.5 % + 4 digiti) od~itkaAC toka, 50 Hz ÷ 0 Hz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A ±(1.0 % od~itka + 5 digitov) 45 Hz ÷ 500 Hz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A od ±(2.0 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov) 500 Hz ÷ 3. kHz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A od ±(2.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(3 % od~itka + 5 digitov)Merjenje temperature -50 °C ÷ 300 °C ±(3 % od~itka + 3 °C)Merjenje upornosti 999.9 Ω ±(1 % od~itka + 6 digitov)Test zveznosti 10 ÷ 300 ΩMerjenje frekvence 5 Hz ÷ 500 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Faktor mo~i (PF) 0.10 ÷ 0.99 ±3 digiti (H od 1. do 21.), ±5 digitov (H od 22. do 51.)Navidezna mo~ 0 ÷ 600.0 kVA ±(2 % + 6 digitov, 3.5 % + 6 digitov, 5.5 % + 6 digitov) od~itka (H 10./11., 46./47., 51.)Delovna mo~, jalova mo~ 0 ÷ 600.0 kW, kVar ±(3.5 % od~itka + 6 digitov) (H od 11. do 25.)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 VStopnja onsesnaženja 2

Tokovne kleš~e MD 9230

Tehni~ni podatki

2

Model MD 9230 so univerzalne tokovne kleš~e za merjenje enosmernih in efektivnih izmeni~nih napetosti do 00 V in enosmernih ter efektivnih tokov do 000 A. Instrument ima širok spekter odlik in merilnih funkcij ter je idealno orodje za servisno dejavnost in uporabo v industrijskem okolju.

Merilne funkcije:DC in TRMS AC napetost do 600 VDC in TRMS tok do 1000 A oziroma 800 AMerjenje upornostiPreizkušanje povezavPreskušanje diodMerjenje kapacitivnosti

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/4 digita, štetje do 4000Zadržanje prikaza - Data holdZadržanje prikaza temenske (peak) vrednosti Zvo~ni signal pri preizkušanju povezavOdpiranje ~eljusti kleš~ 50 mmMerjenje upornosti do 40 MΩMerjenje kapacitivnosti od 500 nF do 3000 uFZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V

••••••

••••••••••

Naro~niška koda 20 991 447

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 13: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

MD 9240 predstavlja visoko kakovosten in izredno priro~en kleš~ni merilnik mo~i. Merilnik omogo~a merjenje efektivne vrednosti izmeni~nega toka do 000 A, analizo mo~i za enofazni sistem, merjenje izmeni~ne in enosmerne napetosti, merjenje temperature in še ve~. Te kleš~e so posebej primerne za vzdrževanje in preskušanje razdelilnih sistemov, stikalnih blokov, motorjev ali pa v napajalnih omrežjih z izrazito prisotnostjo harmonikov. Merilne funkcije:

DC in TRMS AC napetost do 600 VTRMS AC tok do 1000 A Merjenje upornostiPreizkušanje povezavMerjenje frekvenceKontaktno merjenje temperatureFaktor mo~iMo~ (W, VA, Var)

Klju~ne prednosti:Samodejno natavljanje merilnega obmo~ja za vse merilne funkcijeLCD prikazalnik z osvetlitvijo, 3-3/4 digita, štetje do 6000Zadržanje prikaza - Data holdZadržanje prikaza temenske vrednostiZvo~ni signal pri preizkušanju povezavOdpiranje ~eljusti kleš~ 45 mmEnofazna mo~nostna analizaMerjenje upornosti do 999.9 ΩMerjenje temperatureKomunikacijski vmesnikDopolnilni PC programZaš~ita pred napa~no priklju~itvijo Prenapetostna kategorija CAT III/600 V

••••••••

•••••••••••••

Standardni setStandardni set MD 9240

Tokovne kleš~e MD 92402 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Dopolnilni pribor:AMD 9240 - PC vmesniški kit (vklju~no z opti~nimvmesnikom,kablom in CD s programsko opremo)AMD 9023 - Temperaturni senzor tipa K (v povezavi s SIST EN 60584)AMD 9024 - vtika~ za podnožje tipa K

Mere:Velikost (Š x V x D): 78 x 40x 224 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 224 g

Standardni setStandardni set MD 9230

Tokovne kleš~e MD 92302 merilni veziBaterijaTorbicaNavodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 78 x 40x 227 mmMasa (vklju~no z gumijastim oprijemalom): 290 g

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600.0 V ±(0.3 % + 3 digiti, 0.5 % + 3 digiti,1.0 % + 4 digiti) od~itkaAC merjenje napetosti 50 Hz ÷ 500 Hz 400.0 mV ±(4.0 % od~itka + 4 digiti)50 Hz ÷ 0 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.0 % od~itka + 4 digiti)0 Hz ÷ 500 Hz 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V ±(1.5 % od~itka + 4 digiti)50 Hz ÷ 500 Hz 600 V ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)AC merjenje napetosti 50 Hz - 500 Hz 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V od ±(2 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5% od~itka + 5 digitov)AC tok, 50 Hz - 0 Hz 0 A ÷ 400 A, 0 A ÷ 800 A ±(1.5 %,1.5% od~itka + 5 digitov, 4 digiti)DC tok 0 A ÷ 400 A, 0 A ÷ 1000 A ±(1.5 %,2.0% od~itka + 4 digitov, 4 digiti)Merjenje upornosti 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ ±(0.8 % + 6 digitov, 0.6 % + 4 digiti, 1.0 % + 4 digiti, 2.0 % + 4 digiti) od~itkaZvo~ni test zveznosti 400.0 Ω ±(1.5 % od~itka + 6 digitov)Preskušanje diod Napetost odprtih sponk <1.6 V DC, Merilni tok 0.4 mAKapacitivnost 500 nF ÷ 3000 µF ±(3.5 % od~itka + 6 digitov)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III /600 V Stopnja onesnaženja 2

Funkcija Merilna obmo~ja Najve~ji dopustni pogrešekDC napetost 600.0 V ±(0.5 % od~itka + 5 digitov)AC napetost, 50 Hz ÷ 0 Hz, 45 Hz ÷ 500 Hz, 500 Hz ÷ 3. kHz 600.0 V, 600.0 V, 600.0 V ±(0.5 % + 5 digitov,1.5 % + 5 digitov, 2.5 % + 4 digiti) od~itkaAC toka, 50 Hz ÷ 0 Hz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A ±(1.0 % od~itka + 5 digitov) 45 Hz ÷ 500 Hz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A od ±(2.0 % od~itka + 5 digitov) do ±(2.5 % od~itka + 5 digitov) 500 Hz ÷ 3. kHz 40.00 A, 400.0 A, 1000 A od ±(2.5 % od~itka + 5 digitov) do ±(3 % od~itka + 5 digitov)Merjenje temperature -50 °C ÷ 300 °C ±(3 % od~itka + 3 °C)Merjenje upornosti 999.9 Ω ±(1 % od~itka + 6 digitov)Test zveznosti 10 ÷ 300 ΩMerjenje frekvence 5 Hz ÷ 500 Hz ±(0.5 % od~itka + 4 digiti)Faktor mo~i (PF) 0.10 ÷ 0.99 ±3 digiti (H od 1. do 21.), ±5 digitov (H od 22. do 51.)Navidezna mo~ 0 ÷ 600.0 kVA ±(2 % + 6 digitov, 3.5 % + 6 digitov, 5.5 % + 6 digitov) od~itka (H 10./11., 46./47., 51.)Delovna mo~, jalova mo~ 0 ÷ 600.0 kW, kVar ±(3.5 % od~itka + 6 digitov) (H od 11. do 25.)Napajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT III/600 VStopnja onsesnaženja 2

Kleš~ni merilnik mo~i MD 9240

Tehni~ni podatki

3

Naro~niška koda 20 991 446

Page 14: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Oznaka MD 920 MD 9220 MD 9230 MD 9240

Tehni~ni podatki

Efektivna vrednost True RMS

DC tokovno obmo~je (A) 0.1 A ÷ 1000 A

Osnovna to~nost (%) 1.5

AC tokovno obmo~je (A) 0.01 A ÷ 600 A 0.1 A ÷ 2000 A 0.1 A ÷ 800 A 0.01 A ÷ 1000 A

Osnovna to~nost (%) 1.5 1.5 1.5 1

DC napetostno obmo~je (V) 0.1 mV ÷ 600 V 1 mV ÷ 600 V 0.1 mV ÷ 600 V 0.1 V ÷ 600.0 V

Osnovna to~nost (%) 0.3 0.5 0.3 0.5

AC napetostno obmo~je (V) 1 mV ÷ 600 V 1 mV ÷ 600 V 0.1 mV ÷ 600 V 0.1 V ÷ 600.0 V

Osnovna to~nost (%) 1.5 1.5 1 0.5

Merjenje upornosti 0.1 Ω ÷ 40.00 MΩ 0.1 Ω ÷ 6.000 MΩ 0.1 Ω ÷ 40.00 MΩ 0.1 Ω ÷ 999.9 Ω

Osnovna to~nost (%) 0.6 1 0.6 1

Preizkušanje povezav

Preskušanje diod

Merjenje kapacitivnosti

Merjenje frekvence omrežja

Merjenje temperature (Senzor tipa K)

Samopreverjanje V-Ω (Autocheck®) Auto V-A

Meritev mo~i (W, VA & VAR) enofazno

Štetje / Count 4000 6000 4000 6000

Osvetljeno ozadje prikazalnika

COM port-komunikacijski vmesnik (prenos podatkov)

Avtomatsko in ro~no izbiranje podro~ja

Zadržanje izmerjene vrednosti prikaza - Data hold Zaznavanje napetosti in elektromagnetnega polja brez dotika

Temenska vrednostPomnjenje temenske

vrednostiPomnjenje temenske

vrednostiPomnjenje RMS temenske

vrednosti

Samodejni izklop

Odprtje ~eljusti kleš~ 26 mm 45 mm 50 mm 45 mm

Relativna vrednost

Prenapetostna kategorija CAT III/600 V CAT III/600 V CAT III/600 V CAT III/600 V

Stopnja zaš~ite IP 50 IP 50 IP 50 IP 50

CE oznaka

Primerjalna tabela tokovnih kleš~

4

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 15: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

5

Page 16: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Enostavni preizkuševalnik MD 00

Tehni~ni podatki

Standardni setStandardni set MD 00

Enostavni preizkuševalnik MD 11002 x 1.5 V AAA (micro) velikost baterijZaš~itno ležiš~e za preskusno tipaloŠ~itnik tipala (v skladu z GS38)Navodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 70 x 30 x 238 mmMasa (brez pribora): 200 g

Prikazalnik 3-1/2 digita LCD z osvetlitvijoNazivno napetostno podro~je 12V ÷ 690 V (avtomatska izbira obmo~ja)Indikacija faze >100 V ACPodro~je upornosti 0 ÷ 2 kΩPodro~je frekvence 0 ÷ 400 HzRCD preskusni tok 30 mAFazno zaporedje 100 V ÷ 690 V, 2 polnoOdzivni ~as < 0.1 sNapajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja zaš~ite IP 65

Enostavni preizkuševalnik MD 00 je visoke kakovosti in je namenjen najzahtevnejšim podro~jem uporabe. Širok spekter preskusnih in merilnih funkcij in prenapetostna kategorija CAT IV/000 V merilnika MD 00 zagotavlja primernost za rabo v industrijskem okolju kakor tudi v vsakodnevni praksi pri vzdrževanju in popravilih.

Merilne funkcije:Prikaz napetostiFazno zaporedjePreizkušanje povezavRCD (FI) preskus odklopa

Klju~ne prednosti:Napetostno obmo~je 12 V ÷ 690 V DC in AC Zadržanje prikaza - Data holdLCD prikazalnik z osvetlitvijoOpti~no in zvo~no preizkušanje povezavDolo~anje faznega zaporedja (ni potreben 3 ži~ni merilnik)RCD (FI) preskus odklopa (10 ÷ 30 mA, samodejna notranja bremenitev)Iskanje fazePrakti~no enoro~no delo s šuko in CEE omrežnimi vti~nicami(19 mm razmik med testnima konicama)Samodejni izklopIP 65 zaš~ita proti vodnemu brizganju in prahuPrenapetostna kategorija CAT IV/1000 V

••••

••••••••••••

Naro~niška koda 20 991 356

Prikazalnik 10 rde~imi LED diodami za prikaz zveznosti,polaritete in zaporedja fazNazivno napetostno podro~je 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V (avtomatska izbira obmo~ja) Indikacija faze >100 V ACPodro~je upornosti 0 ÷ 500 kΩ Podro~je frekvence 0 ÷ 400 HzRCD preskusni tok 30 mAFazno zaporedje 100 V ÷ 690 V, 2 polnoOdzivni ~as < 0.1sNapajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja zaš~ite IP 65

Dig

italn

i mul

timet

ri / T

okov

ne k

leš~

e / E

nost

avni

pre

izku

ševa

lnik

i

Page 17: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Standardni setStandardni set MD 00

Enostavni preizkuševalnik MD 11002 x 1.5 V AAA (micro) velikost baterijZaš~itno ležiš~e za preskusno tipaloŠ~itnik tipala (v skladu z GS38)Navodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 70 x 30 x 238 mmMasa (brez pribora): 200 g

Prikazalnik 3-1/2 digita LCD z osvetlitvijoNazivno napetostno podro~je 12V ÷ 690 V (avtomatska izbira obmo~ja)Indikacija faze >100 V ACPodro~je upornosti 0 ÷ 2 kΩPodro~je frekvence 0 ÷ 400 HzRCD preskusni tok 30 mAFazno zaporedje 100 V ÷ 690 V, 2 polnoOdzivni ~as < 0.1 sNapajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja zaš~ite IP 65

Standardni setStandardni set MD 000

Enostavni preizkuševalnik MD 10002 x 1.5 V AAA (micro) velikost baterijZaš~itno ležiš~e za preskusno tipaloŠ~itnik tipala (v skladu z GS38)Navodilo za uporaboGarancija

Mere:Velikost (Š x V x D): 70 x 30 x 238 mmMasa (brez pribora): 200 g

Enostavni preizkuševalnik MD 000

Tehni~ni podatkiPrikazalnik 10 rde~imi LED diodami za prikaz zveznosti,polaritete in zaporedja fazNazivno napetostno podro~je 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V (avtomatska izbira obmo~ja) Indikacija faze >100 V ACPodro~je upornosti 0 ÷ 500 kΩ Podro~je frekvence 0 ÷ 400 HzRCD preskusni tok 30 mAFazno zaporedje 100 V ÷ 690 V, 2 polnoOdzivni ~as < 0.1sNapajanje 2 x 1.5 V, AAA (velikost baterije)Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 VStopnja zaš~ite IP 65

Enostavni preizkuševalnik MD 000 je enostavni multifukcijski preizkuševalnik. Zaradi širokega nabora merilnih funkcij je primeren za rabo v hišnem kot tudi v industrijskem ter trgovskem podro~ju. Merilne funkcije:

Prikaz napetostiFazno zaporedjePreizkušanje povezavRCD (FI) preskus odklopa

Klju~ne prednosti:Napetostno obmo~je 12 V ÷ 690 V DC in AC Zadržanje prikaza - Data holdLED prikazalnik Opti~no in zvo~no preizkušanje povezavDolo~anje faznega zaporedja (ni potreben 3 ži~ni merilnik)RCD (FI) preskus odklopa (10 ÷ 30 mA, samodejna notranja bremenitev)Iskanje fazePrakti~no enoro~no delo s šuko in CEE omrežnimi vti~nicami(19 mm razmik med testnima konicama)Samodejni izklopIP 65 zaš~ita proti vodnemu brizganju in prahuPrenapetostna kategorija CAT IV/1000 V

••••

••••••••••••

Naro~niška koda 20 991 357

Page 18: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

Oznaka MD 00 MD 000

Tehni~ni podatki

AC,DC napetost

Obmo~je 12 V ÷ 690 V 12 V ÷ 690 V

Osnovna to~nost (%) ±(2.0 % od~itka + 4 digiti)

^as meritve Max. 30 s Max. 30 s

Odzivni ~as <1s <1s

Frekven~no obmo~je 0 ÷ 400 Hz 0 ÷ 400 Hz

Preskus povezav in diod

Indikacija zvo~na in LCD prikaz zvo~na in LED prikaz

Obmo~je upornosti 0 ÷ 2 kΩ 0 ÷ 500 kΩ

Preskusni tok 4 µA 400 µA

RCD(FI) preskus odklopa

RCD preskus 30 mA RCD, FI odklop 30 mA RCD, FI odklop

Preskus faze

Preskus faze 1-fazni test 1-fazni test

Fazno zaporedje 2-fazni preskus zaporedja 2-fazni preskus zaporedja

Prikaz napetosti >100 V AC >100 V AC

Prikazalnik

3 ½ digit, LCD z o osvetlitvijo LED prikazalnik

Obmo~ja 12V ÷ 690V ±(2% od~itka + 4D) 12V, 24V, 48V, 120V, 230V, 400V, 690V

Varnost merilnika

Prenapetostna kategorija CAT IV/1000 V CAT IV/1000 V

Standardi SIST EN 61243, DIN VDE 0682-401, SIST EN61010, GS38 IEC SIST EN 61243, DIN VDE 0682-401, SIST EN61010, GS38 IEC

Stopnja zaš~iteIP 65 za zunanjo rabo,zaš~ita proti vodnemu brizganju in

prahuIP 65 za zunanjo rabo,zaš~ita proti vodnemu brizganju in

prahu

Napajanje

2 x 1.5 V AAA velikost baterij 2 x 1.5 V AAA velikost baterij

Mere

Masa 200 g 200 g

Velikost 238 x 70 x 30 mm 238 x 70 x 30 mm

Primerjalna tabela enostavnih preizkuševalnikovD

igita

lni m

ultim

etri

/ Tok

ovne

kle

š~e

/ Eno

stav

ni p

reiz

kuše

valn

iki

Page 19: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040
Page 20: DIGITALNI MULTIMETRI TOKOVNE KLEŠ^E ENOSTAVNI … · Digitalni multimetri / Tokovne kleš~e / Enostavni preizkuševalniki. Standardni set Standardni set MD 9040 Multimeter MD 9040

2009/februar/slo.j./D.Dolinar/Ko~evski tisk

Slovar~ek

Efektivna vrednost ali True RMS - V elektrotehniki je efektivna vrednost predstavljena kot kvadratni koren srednje vrednosti kvadratov ~asovno spremenljivega signala.

Sinusna napetost frekvence 50 Hz in s temensko vrednostjo 325 V ustvari enako toplotno energijo na ohmskem uporu, kot enos-merna napetost 230 V. Dvojno vrednost te predstavlja temensko mo~ (peak) pri temenski vrednosti napetosti.

Prvotno so bili instrumenti za merjenje izmeni~nih vrednosti prirejeni na prikaz efektivne napetosti sinusnega signala z merjenjem usmerjene vrednosti napetosti (povpre~je) in kompenzacijo prikaza z upoštevanjem faktorja oblike za sinusno napetost. Rezultat tega je, da prikaz prikaz efektivne vrednosti napetosti velja le za pravo sinusno obliko napetosti.

Ker pa se v elektrotehniki pojavljajo valovne oblike, ki se zelo razlikujejo od sinusne oblike, se na tak na~in lahko pojavijo zelo velika odstopanja od~itkov.

Za razjasnitev, instrumenti, ki dejansko merijo vrednost kvadratnega korena povpre~ja kvadratov se zaradi te definicije imenujejo merilniki prave efektivne vrednosti (True RMS ali TRMS) (RMS = root mean square = kvadratni koren iz srednje vrednosti kvadratov).

Vršni ali Crest faktor - Predstavlja razmerje med temensko vrednostjo in efektivno vrednostjo elektri~ne spremenljivke (izmeni~na napetost in izmeni~ni tok).

Mnogo napajalnikov, tiristorskih regulatorjev in regulatorjev razsvetljave povzro~a zelo popa~ene impulzne oblike napajalnih tokov, predvsem na bremenu. Ob~asno se lahko zgodi, da je crest faktor takega toka višji od 10.

Visok Vršni (Crest) faktor povzro~a popa~enje - jalovo mo~ ter harmonike v napajalnih omrežjih, ti pa so nezaželjeni.

Elektronski instrumenti prikazujejo pogosto neto~ne vrednosti zaradi visokega crest faktorja. To je potrebno upoštevati pri izbiri merilnega instrumenta. Na primer, ko instrument meri izmeni~ni tok 20 A, je njegova temenska vrednost 28 A pri sinusni obliki. To pomenI, da mora imeti instrument zmožnost meritve pri mnogo višjih temenskih vrednostih tokov, kot je njihova efektivna vrednost.

Prenapetostna kategorija - CAT prenapetostna kategorija podaja najvišjo omrežno napetost (ali napetost udara strele, kratek stik zaradi nepravilne uporabe, itd), ki jo mora instrument prenesti brez nevarnosti za merilca ali merjenca.

Standard dolo~a štiri prenapetostne kategorije:

CAT I - Elektronika na sekundarni strani napajalnih transformatorjev, elektri~na oprema z lo~eno napajalno napetostjo in nizkonapetostni izhodi, signalni vodi.

CAT II - Gospodinjski aparati, prenosni aparati, enofazna bremena, vti~nice, oddaljene ve~ kot 10 m od CAT III oziroma ve~ kot 20 m od CAT IV.

CAT III - Trifazni razdelilni sistemi, sistemi osvetlitve velikih zgradb, razdelilne ploš~e.

CAT IV - Trifazni sistemi transformatorskih postaj, merilniki elektri~ne energije, zunanje inštalacije in priklju~ni napajalni kabli.

Prenapetosna kategorija vpliva na velikost naprav zaradi zra~nih razdalj.

Višja kategorija predstavlja krajšo razdaljo do napajalne postaje.

Merilna in regulacijska oprema METREL d.d. Ljubljanska 77 SI-1354 Horjul Tel: + 386 (0)1 75 58 200 Fax: + 386 (0)1 75 49 226 E-mail: metrel∞metrel.si http://www.metrel.si http://nakup.metrel.si

Pomembno! Fotografije v tem katalogu se lahko razlikujejo od izgleda instrumenta v embalaži.Pravice do sprememb pridržane brez predhodnega obvestila.