Digital Transformation og digital modenhed ... Digital Transformation og digital modenhed Udviklingsgruppen

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Digital Transformation og digital modenhed ... Digital Transformation og digital modenhed...

 • Digital Transformation og digital modenhed

  Udviklingsgruppen for Kommuner

  Aarhus den 10. maj 2019

  Anja Reinwald

  ar@dinst.dk

  Følg os på LinkedIn, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller betjen dig selv på CURICO.DK

 • ANJA REINWALD, PH.D. SENIORFORSKER, DIGITALISERINGSINSTITUTTET

  • Forsker i organisatoriske og ledelsesmæssige muligheder og udfordringer ved digitalisering og Digital Transformation

  • Tidl. Adjunkt i Information Systemer, Inst. for Statskundskab, Aalborg Universitet

  • Ph.d. i IT-relaterede organisatoriske forandringer og cand.scient.adm.

  • Forsket i digitalisering og Digital Transformation i 10 år med særligt fokus på organisering og hvordan medarbejdere kan omsætte strategiske initiativer til konkrete handlinger og resultater – bl.a. i et moderne kompleksitetsteoretisk perspektiv

  • Kursusansvarlig for og underviser på kurser og uddannelser siden 2011 • Kurser i it-ledelse samt it-implementering, Cand.it. i it-ledelse ved Aalborg

  Universitet • Diplomclass i Digital Transformation ved Digitaliseringsinstituttet • Kurset Digital forståelse ved Erhvervsministeriet • Digital transformation – forståelse og mindset ved Dansk Magisterforening (internt)

  • Optaget af, at teori og begreber kan og skal medvirke til mere nuanceret forståelse og løbende tilpasning af egen praksis

  • Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetenceudviklingshus der tilbyder kompetenceudvikling til ledere og organisationer i Digital Transformation og Digital ledelse – nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra

  • Digital Transformation – en rejse med afsæt i den nuværende situation

  Andre meritter

  • Deltagelse i adskille internationale konferencer og symposia, som indlægsholder og discussant • Central figur i det kommunale digitaliseringsnetværk DISIMIT, bl.a. med afholdes af en række

  workshops • Dialog -og sparringspartner for Pernille Kræmmergaard i udviklingen af Digitaliseringsinstituttets

  Kapabilitetsframework

  Masterclass og Diplomclass i

  Digital Transformation

  Kurser gennem andre

  Skræddersyede kurser og video

  on-demand

  Workshop og Foredrag

  http://www.dinst.dk/ http://www.dinst.dk/

 • Generation 5

  Digitalisering til proaktive personaliserede relevante services IT udfordrende sourcing strateg

  Generation 4

  Digitalisering til opfyldelse af behov på sammenhængende måder IT som teknologisk leder

  Generation 3

  Digitalisering til service og produkter på nye måder IT som leverandør af forretningsværdi

  Generation 2

  Digitalisering til effektivisering IT som infrastruktur provider

  Generation 1

  Digitalisering af eksisterende praksis og automatisering IT som systemleverandør

  5 GENERATIONER AF DIGITAL MODENHED

  © Copyright Digitaliseringsinstituttet

  https://www.dinst.dk/

 • GENERATION 1

  Ledelsesopgaven

  • At være tydelige i hvad det er, der ønskes og er brug for og følg op på, at det leveres

  Medarbejderopgaven

  • At bruge de nye IT-systemer/løsninger

  Væsentlige ledelsesmæssige kompetencer

  Digitalisering og IT- anvendelse

  Digital strategisk arbejde og organisatorisk forankring

  Kultur og mindset

  Forandringer

  Syn på IT og kommunikation om IT værdi

  Anvendelse af Data

  GENERATION 1

  Selvbetjening og automatisering

  IT til lokale forbedringer og digitalisering af information

  Kanalstrategier -

  Borgerservice

  Fastholdelse af eksisterende praksis

  Bruge IT i stedet for manuel håndtering

  IT som en omkostning – om IT virker og om brugerne er tilfredse

  (oppetid)

  Anvende data til at vurdere brugen af vores services

  • Kravspecikationer og leveringssikkerhed

  • Sørge for at medarbejderne og/eller kunderne/borgerne bruger løsningerne

  © Copyright Digitaliseringsinstituttet

 • GENERATION 2

  Ledelsesopgaven

  • At forstå standardsystemer, brugernes modenhed og stille ressourcer til rådighed til implementering og gevinstrealisering

  Medarbejderopgaven

  • At arbejde på nye måder (processer) og at bruge systemerne som tiltænkt

  Væsentlige ledelsesmæssige kompetencer

  Digitalisering og IT anvendelse

  Digital strategisk arbejde og organisatorisk forankring

  Kultur og mindset

  Forandringer

  Syn på IT og kommunikation om IT værdi

  Anvendelse af Data

  GENERATION 2

  Procesforbedringer og integration af front- og backend

  IT understøttelse til og af processer, standardiser og bedre koordinering

  Digitaliseringsstrategier -

  IT afdelingen

  At gøre det vi allerede gør bedre – relativt ”kendte projekter”

  Nye arbejdsprocesser og nye IT-systemer

  IT som infrastruktur provider – procesforbedringer, projektleverancer, projektporteføljestyring og governance

  Anvendelse af egne data på tværs i organisationen for at sikre kvalitet

  • Organisatorisk implementering

  • Gevinstrealisering og business cases

  © Copyright Digitaliseringsinstituttet

 • GENERATION 3

  Ledelsesopgaven

  • At være nysgerrig på teknologiske muligheder og borgernes/ kundernes forventninger, igangsætte initiativer og fremme inddragelse af eksterne i innovationsarbejdet

  Medarbejderopgaven

  • At være forpligtet til at give feedback og indgå i det innovative arbejde

  Væsentlige ledelsesmæssige kompetencer

  Digitalisering og IT anvendelse

  Digital strategisk arbejde og organisatorisk forankring

  Kultur og mindset

  Forandringer

  Syn på IT og kommunikation om IT værdi

  Anvendelse af Data

  GENERATION 3

  Services på nye måder og samskabelse

  IT ind i produkter og services –forbedrede services eller på nye måder

  Principper og decentrale strategier –

  Digitalisering og faglige områder

  At gøre det rigtige – modige og eksperimenterende

  Ændret kultur, nye kompetencer og samarbejdsrelationer (tværorganisatorisk)

  IT som samarbejdspartner - tilfredshed med services og produkter, skabt sammen

  med og/eller til borgeren/kunden

  Anvende data fra og om borgerne/kunderne til udvikling af nye

  måder at levere services på

  • Agilitet både som udviklingsmetode og organisatorisk mindset

  • Brugerdreven/åben innovation

  © Copyright Digitaliseringsinstituttet

 • GENERATION 4

  Ledelsesopgaven

  • At beslutte hvilke øko-systemer organisationen indgår i og være optaget af sikkerhed og lovgivningen på området

  Medarbejderopgaven

  • At arbejde fortroligt sammen med andre, være data- bevidste, og optaget af borgerens/kundens behov

  Væsentlige ledelsesmæssige kompetencer

  Digitalisering og IT anvendelse

  Digital strategisk arbejde og organisatorisk forankring

  Kultur og mindset

  Forandringer

  Syn på IT og kommunikation om IT værdi

  Anvendelse af Data

  GENERATION 4

  Nye integreret og sammenhængende services

  IT anvendes at opfylde borgernes/kundernes behov på nye måder

  – nye forretningsmodeller

  Integreret i forretningsstrategien -

  Topledelse – direktion

  Søge nye samarbejder og økosystemminded

  Nye måder at skabe værdi på og nye organiseringsformer med mange partnere

  (tværsektorielt)

  IT som teknologisk leder – Integrationsmuligheder og

  forretningskapabiliteter, enkle og sammenhængende services og produkter

  Anvende andres data for at sikre sammenhængende services til

  borgerne/kunderne

  • Samarbejds- og netværkskompetencer – tænke i øko-systemer

  • Nye forretningsmodeller – IT-sikkerhed og lovgivningen omkring data-deling

  © Copyright Digitaliseringsinstituttet

 • GENERATION 5

  Ledelsesopgaven

  • At anvende avancerede dataanalyser og digitale muligheder til at kvalificere medarbejdernes og borgernes/kundernes ”mulighedsrum” og vær optaget af data-governance, -etik og gennemsigtighed

  Medarbejderopgaven

  • At kunne anvende data og dataanalyser i deres daglige arbejde og empati og nærhed for den enkelte borger/ kunde

  Væsentlige ledelsesmæssige kompetencer

  Digitalisering og IT anvendelse

  Digital strategisk arbejde og organisatorisk forankring

  Kultur og mindset

  Forandringer

  Syn på IT og kommunikation om IT værdi

  Anvendelse af Data

  GENERATION 5

  Proaktive personaliserede services

  IT anvendes til styrkelse af stakeholderes ”mulighedsrum” – hyperrelevante services

  Multiple strategizing -

  Faglige ledere, stakeholdere og politikere/bestyrelse

  Søge nye sammenhænge og mønstre kombineret med menneskelig dømmekraft

  Nye måder at interagere med teknologi, arbejde, lære, tænke og træffe

  beslutninger/valg på (nye kapabiliteter og ændring af og i faglighed)

  IT som udfordrende sourcing strateg – evnen til at styrke praksis og kompetente

  tech-samarbejdspartnere

  Anvende egne og andres (herunder borgerens/kundens) data til at se nye

  mønstre og sammenhænge – fo