Dictionar juridic

  • View
    248

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

v xc

Text of Dictionar juridic

Dictionar juridicTermeni juridici, definitii juridiceINDEX LITERE: A B C D E F G I J L M N! R " T # $ % AA&itatie Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei caseDrept CivilDetalii: AbitatieA&tinere Obligatie a judecatorului de a nu se pronunta intr-o cauza in care exista suspiciuni in ceea ce priveste obiectivitatea sa, in conditiile expres prevazute de legeJudecataDetalii: AbtinereAcce'iune Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important. Art. 4 !od civil: "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului."Drept CivilDetalii: AccesiuneAct juridic Manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice #xista doua acceptiuni ale actului juridic: negotium juris, ce semnficia intelegerea propriu-zisa dintre parti instrumentum probationes, ce semnifica inscrisul in care este evidentiata intelegereaDrept CivilDetalii: Act juridicActe cu tit(u onero' Acte in care fiecare parte procura celeilalte un avantaj numai in sc$imbul unui alt avantaj ec$ivalent. #xemple de acte cu titlu oneros: vanzarile, inc$irierile, imprumuturile cu dobanda, contractul de munca %!. &amangiu, Drept !ivil 'oman(.Drept CivilDetalii: Acte cu titlu onerosActe morti' cau'a Acte ce au ca scop producerea efectelor numai dupa moartea autorilor lor. Actele mortis causa se mai numesc si acte de ultima vointa si sunt menite, in general, sa produca si sa reglementeze transmiterea bunurilor autorului dupa moartea sa. )ipul principal al actelor mortis causa este testamentul, act unilateral care nu produce efecte cat timp autorul traieste, insa are efect asupra transmiterii bunurilor acestuia din ziua decesului %!. &amangiu, Drept !ivil 'oman(. Drept CivilDetalii: Acte mortis causaActionar 'emnificati)*ersoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin +,- din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz. Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. .a cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. Mai multe detalii in acest sens pot fi gasite in .egea nr. /012/,,4 privind piata de capital, consolidata. .egea pietei de capitalDrept ComercialDetalii: Actionar semnificativActiunea *ena(a Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni. Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege. Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal. Actiunea penala este reglementata prin !odul de *rocedura *enalaDrept Procesual PenalDetalii: Actiunea penalaAdo*tie internationa(aadoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar, in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului Adoptiile internationale au fost interzise mult timp, in ultima perioada. *revederile noii .egi /332/,++, care modifica regimuljuridic al adoptiei, a introdus, insa, posibilitatea ca familiile de cetateni romani, cu domiciliul in strainatate, sa poata adopta copii din 'omania. *revederile legii au intrat in vigoare in data de 1 aprilie /,+/. Mai multe despre adoptiile internationale: .egea /332/,++, adoptiile internationaleDreptul FamilieiDetalii: Adoptie internationalaAfin 'uda prin aliantaDrept CivilDetalii: AfinAmenda 4anctiune penala, administrativa, civila ... samd, ce consta in plata unei sume de bani, aplicata in urma incalcarii unei norme legale.General, extinsDetalii: AmendaAn+ajator Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a( sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii5 b( sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii5 c( sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor5 d( sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu5 e( sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii: a( sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca5 b( sa asigure permanent conditiile te$nice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca5 c( sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca5 d( sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii5 e( sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora5 f( sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii5 g( sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege5 $( sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului5 i( sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al angajatorului, sunt definite in !odul muncii Dreptul MunciiDetalii: AngajatorAnu(a&i(a, *ro*rietate*roprietate dobandita in temeiul unui act translativ de proprietate anulabil %lovit de nulitate relativa(.Drept CivilDetalii: Anulabila, proprietateA*e( !ale de atac Actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o $otarare in prima instanta, prin care se solicita anularea $otararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzeiGeneral, extinsDetalii: ApelA*e(ant *ersoana ce a facut apel impotriva unei sentinte sau inc$eieri judecatorestiGeneral, extinsDetalii: ApelantAr&itraj *ersoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie. Arbitrajul poate fi incredintat, prin conventia arbitrala, uneia sau mai multor persoane, investite de parti sau in conformitate cu acea conventie sa judece litigiul si sa pronunte o $otarare definitiva si obligatorie pentru ele. Arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii investiti constituie, in sensul dispozitiilor de fata, tribunalul arbitral. Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei arbitrale, inc$eiata conform cu prevederile cap. 66. 4ub rezervarespectarii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris inc$eiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea intre parti a c$eltuielilor arbitrale, continutul si forma $otararii arbitrale si, ingeneral, orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. 6n lipsa unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea reglementa procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme, se vor aplica dispozitiile ce urmeaza. *artile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie permanenta de arbitraj sau de o terta persoana. Arbitrajul este definit in !odul de *rocedura !ivila al 'omaniei De asemeni, arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: 'eguli de *rocedura Arbitrala ale !urtii de Arbitraj !omercial 6nternational Drept Procesual CivilDetalii: ArbitrajAr&itraj in'titutiona(i,atArbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul !urtii de Arbitraj sajudece un litigiu determinat si sa pronunte o $otarare definitiva si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli. Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al !urtii de Arbitraj. 4olutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. 6n intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii $otararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii. Arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: 'eguli de *rocedura Arbitrala ale !urtii de Arbitraj !omercial 6nternational Drept ComercialDetalii: Arbitraj institutionalizatArenda 4uma de bani platita de arendar proprietarului bunului in sc$imbul cedarii temporare a dreptului de exploatare a acestuiaDrept CivilDetalii: ArendaA'cendent 'uda in linie dreapta dintr-o generatie anterioaraDrept CivilDetalii: AscendentA'i+urarea *entru accidente de munca'i &o(i *rofe'iona(eO asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesi