30
Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 0 DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare - de la agricultură ecologică la afaceri care valorifică materiile prime ecologice – Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Această lucrare este elaborată de către experţii ADR Nord-Vest în colaborare cu reprezentanţii Comitetului Regional de Reprezentanţi în contextul proiectului SME ORGANICS - Creşterea competitivităţii IMMurilor active în sectorul ecologic - Proiectul este finanţat prin programul de cooperare teritorială INTERREG Europe https://www.interregeurope.eu/smeorganics/

DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 0

DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare

- de la agricultură ecologică la afaceri care valorifică materiile prime ecologice –

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Această lucrare este elaborată de către experţii ADR Nord-Vest în colaborare cu reprezentanţii Comitetului Regional de Reprezentanţi

în contextul proiectului SME ORGANICS - Creşterea competitivităţii IMMurilor active în sectorul ecologic -

Proiectul este finanţat prin programul de cooperare teritorială INTERREG Europe

https://www.interregeurope.eu/smeorganics/

Page 2: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 1

CUPRINS

Sumar executiv Noțiuni introductive

1. CADRUL EUROPEAN 1.1. Legislaţie europenaă 1.2. Procedura europeană de certificare ecologică 1.3. Situaţia actuală a sectorului ecologic in UE şi tendinţele pieţei 1.4. Politica Uniunii Europene de susţinere a sectorului ecologic

2. CADRUL NAȚIONAL 2.1. Agricultura ecologică în contextul sectorului agricol românesc 2.2. Legislație 2.3. Procedura de certificare ecologică 2.4. Politici naţionale de susţinere a sectorului ecologic

3. SITUAŢIA REGIONALĂ 3.1. Statistici 3.2. Analiza lanțului de valoare

3.2.1. Producție 3.2.2. Procesare 3.2.3. Comercializare și marketing 3.2.4. Instruire și consultanță

3.3. Analiza SWOT

4. ANEXE

5. BIBLIOGRAFIE

Page 3: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 2

ANEXE Anexa 1: Componenţa Comitetului Regional de Reprezentanţi al proiectului SME Organics pentru Regiunea Nord-Vest .............................................................................................................................. 3

Anexa 2: Vănzările cu amănuntul ale produselor ecologice în statele din Europa, 2014 ....................... 5

Anexa 3: Consumul de alimente ecologice pe cap de locuitor în statele din Europa, 2014 .................... 6

Anexa 4: Numărul producătorilor, procesatorilor de produse ecologice în Europa, 2014 ..................... 7

Anexa 5: Planul European de Acţiune pentru Sectorul Ecologic 2004 (perioada 2004-2013) ................. 8

Anexa 6: Planul European de Acţiune pentru Agricultura Ecologică 2014 (perioada 2014-2020) ........ 10

Anexa 7: Cerere de solicitare a operatorului pentru utilizarea siglei naţionale “ae” de certificare şi de comunicare ......................................................................................................................................... 12

Anexa 8: Principalele produse exportate din România, cantităţi şi ţările de destinaţie, primul semestru al anului 2016 ...................................................................................................................... 13

Anexa 8: Organismele de inspecţie şi certificare din România, aprobate de MADR, 2016 .................. 14

Anexa 9: Programe naționale care susțin direct sau indirect sectorul ecologic ................................... 15

Anexa 10: Distribuția zonelor eligibile pentru măsurile PNDR care vizează (inclusiv) agricultura ecologică, la nivelul regiunii Nord-Vest ............................................................................................... 19

Anexa 11: Societățile comerciale care dețin suprafețe sau șeptel, certificate sau în conversie din Regiunea Nord-Vest ............................................................................................................................ 21

Anexa 12: Societățile comerciale certificate ecologic pentru activități de procesare și comercializare, din Regiunea Nord-Vest, perioada 2015-2017 ..................................................................................... 24

Anexa 13: Acoperirea teritorială a Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea Nord-Vest .................. 27

Page 4: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 3

Anexa 1 – Componenţa Comitetului Regional de Reprezentanţi al proiectului SME Organics pentru Regiunea Nord-Vest

Organizatia Rolul Sediul

1 ADR Nord-Vest Suport, promovare Radaia, CJ

2 AFIR - CFIR Nord-Vest - Cluj-Napoca Finantare Cluj-Napoca

3 Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice - A.P.P.T.E. Satu-Mare Promovare Satu-Mare

4 Asociatia Adi Hadean Promovare Cluj-Napoca

5 Asociatia de Cercetare si Promovare a Produselor Agroalimentare Crisana – A.C.P.P.A. Crisana Promovare Oradea, jud.Bihor

6 Asociatia Slow Food Cluj Transilvania Promovare Cluj-Napoca

7 Cluster AgroTransilvania Promovare, comercializare Dezmir, Cluj

8 Cluster Gusturi Transilvane Promovare Cluj-Napoca

9 Direcția pentru Agricultură Sălaj care a asimilat:

- Camera Agricola Judeteana Salaj Autoritate publica (inclusiv instruire, consultanta) Zalău

10 Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud Autoritate publica (inclusiv instruire, consultanta) Bistrita-Nasaud

11

Directia pentru Agricultură Cluj, care a asimilat: - Camera Agricola Judeteana Cluj - Compartimentul Inspectii ISCIA Cluj (MADR)

Autoritate publica (inclusiv Instruire, consultanta, control) Cluj-Napoca

12 ECOINSPECT srl Organism de inspectie si certificare Cluj-Napoca

13 ECOCERT srl Organism de inspectie si certificare București

14 Federatia Nationala de Agricultura Ecologica FNAE Promovare, instruire, consultanta Cluj-Napoca

15 Federatia Nationala FNGAL (Nord-Vest) Suport, promovare Bucuresti

16 GAL Țara Oașului Promovare, implementare strategii locale Turț, SM

17 GAL Maramures Vest Promovare, implementare strategii locale

Tautii Magheraus, MM

18 GAL Poarta Apusenilor Promovare, implementare strategii locale Mihai Viteazu, CJ

19 GAL Poarta Transilvaniei Promovare, implementare strategii locale Negreni, CJ

20 GAL Tinutul Haiducilor Promovare, implementare strategii locale Figa, Beclean, BN

21 GAL Valea Somesului Promovare, implementare strategii locale Ileanda, SJ

22 INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca Cercetare-dezvoltare Cluj-Napoca

23 INCDTIM Cluj-Napoca Cercetare-dezvoltare Cluj-Napoca

24 Institutul Tehnic pentru Agricultura Ecologica (ITAE) Cercetare-dezvoltare Cluj-Napoca

25 Liceul Tehnologic Alexandru Borza Cluj-Napoca Educatie Cluj-Napoca

26 SC ArtSoft Consult (Platforma Targul Agro) Suport ITC Cluj-Napoca

27 SC BIO HOLISTIC srl Distribuitor produse ecologice Oradea

28 SC TAF PRESOIL srl Procesator ecologic Luncani, CJ

Page 5: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 4

29 SC Green Option srl Procesator naturist Cluj-Napoca

Organizatia Rolul Sediul

30 SC Casa Bio cu Sănătate srl Comerciant ecologic Cluj-Napoca

31 SC Mik A I Impex srl Producator si procesator ecologic Gherla

33 SC Optima Group srl (Platforma Targul Agro) Suport ITC Cluj-Napoca

34 Universitatea Oradea Educatie, cercetare-dezvoltare Oradea

35 USAMV Cluj-Napoca Educatie, cercetare-dezvoltare Cluj-Napoca

Page 6: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 5

Anexa 2: Vănzările cu amănuntul ale produselor ecologice în statele din Europa, 2014

Grafic: Vănzările cu amănuntul a produselor ecologice în Europa, 2014 Sursa: anchete FiBL-AMI 2016 bazate pe surse naționale de date

Page 7: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 6

Anexa 3: Consumul de alimente ecologice pe cap de locuitor în statele din Europa, 2014

Grafic: Consumul de produse ecologice, per cap de locuitor, în Europa, 2014 Sursa: sondaje FiBL-AMI 2016 şi surse naționale de date

Page 8: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 7

Anexa 4. Numărul producătorilor, procesatorilor de produse ecologice în Europa, 2014

Grafic: Numărul producătorilor şi procesatorilor de produse ecologice în Europa, 2014 Sursa: anchete FiBL-AMI 2016 bazate pe date Eurostat și baze de date naționale

Page 9: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 8

Anexa 5. Planul European de Acţiune pentru Sectorul Ecologic 2004 (perioada 2004-2013)

Acţiunea 1. Introducerea modificarilor aduse Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2826/2000 (promovarea pietei interne) care ar oferi Comisiei mai multe posibilitati de actiune directa in scopul de a organiza campanii de informare si promovare privind agricultura ecologica. Lansarea multianuala UE la nivel de campanie de informare si promovare pe parcursul mai multor ani pentru a informa consumatorii, institutiile publice, cantine, scoli si alti actori cheie din lantul alimentar cu privire la meritele agriculturii ecologice, in special efectele pozitive asupra mediului, precum si cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE. Lansarea adaptata campaniilor de informare si promovare pentru tipurile bine definite de consumatori, cum ar fi consumatorul ocazional si cantinele publice. Intensificarea eforturilor de cooperare a Comisiei cu statele membre si organizatiile profesionale in vederea dezvoltarii unei strategii pentru campanii. Acţiunea 2. Stabilirea si mentinerea unei baze de date pe Internet care sa enumere diferitele standarde private si nationale (inclusiv standardele internationale si nationale pe pietele principale de export) comparativ cu standardul comunitar. Acţiunea 3. Imbunatatirea colectarii datelor statistice privind atat productia cat si piata produselor ecologice. Acţiunea 4. Permite statelor membre să intervină cu ajutoare, sprijinul UE alocat organizatiilor de producatori din sectorul fructe si legume implicate in productia ecologica. Acţiunea 5. Comisia va elabora o lista de meniu bazat pe web cu toate masurile UE care pot fi utilizate de catre sectorul ecologic in ceea ce priveste productia, comercializarea si informatiile. Acţiunea 6. Comisia recomanda cu tarie statelor membre sa utilizeze pe deplin in cadrul programelor lor de dezvoltare rurala instrumentele disponibile pentru a sprijini agricultura ecologica, de exemplu, prin elaborarea unor planuri de actiune la nivel national sau regional, cu accent pe:

stimularea cererii prin utilizarea noilor scheme de calitate; actiuni in scopul de a pastra beneficiile pentru mediu si protectia naturii pe termen lung; dezvoltarea stimulentelor pentru fermierii ecologici pentru a transforma în conversie intreaga

fermă nu doar o parte operatorii ecologici care au aceleasi posibilitati de a primi sprijin de investitii la fel ca si cei în

sistem conventional; dezvoltarea stimulentelor producatorilor pentru a facilita distribuirea si comercializarea prin

integrarea lantului de productie prin aranjamente (contractuale) intre actori; sprijin pentru extinderea serviciilor; formare si educare pentru toti operatorii din agricultura ecologica, referitoare la productie,

prelucare si comercializare; directionarea in functie de agricultura ecologica ca optiune de gestionare preferata in zonele

sensibile din punct de vedere ecologic (fara a restrange agricultura ecologica in acele zone). Acţiunea 7. Consolidarea cercetarii cu privire la metodele de agricultura si productie ecologica. Acţiunea 8. Facerea regulamentului mai transparent prin definirea principiilor de baza a agriculturii ecologice.

Page 10: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 9

Acţiunea 9. Asigurarea integritatii agriculturii ecologice prin consolidarea standardelor si mentinerea datelor finale preconizate pentru perioadele de tranzitie. Acţiunea 10. Completarea si armonizarea in continuare a standardelor pentru agricultura ecologica prin:

stabilirea listei aditivilor autorizati si auxiliari tehnologici pentru produsele animale procesate; analizarea posibilitatii de a stabili standarde specifice pentru vinurile ecologice; imbunatatirea standardelor referitoare la bunastarea animalelor; analizarea necesitatii de extindere a domeniului de aplicare la alte domenii, cum ar fi

acvacultura; analizarea necesitatii unor standarde de imbunatatire referitoare la mediu (utilizarea energiei,

biodiversitatii, peisajului si altele).

Acţiunea 11. Stabilirea unui grup de experti independenti pentru consultanta tehnica. Acţiunea 12. Include dispozitii din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2092/91 clarificatoare:

ca produsele care sunt etichetate ca contin OMG- uri nu pot fi etichetate ca fiind ecologice; ca pragurile generale de etichetare egale cu pragurile pentru prezenta accidentala a OMG-

urilor pentru produse ( altele decat semintele) utilizate in agricultura ecologica. Problema de a decide daca anumite praguri pentru semintele folosite in agricultura ecologica trebuie stabilite si la ce nivel este inca in curs de examinare de catre Consiliu. Acţiunea 13. Imbunatatirea performantelor organelor de inspectie si a autoritatilor, prin introducerea unei abordari bazate pe riscuri care vizeaza operatorii care prezinta cel mai mare risc in ceea ce priveste practicile frauduloase, si prin impunerea inspectiilor transversale in conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE nr. 2092/91. Acţiunea 14. Continuarea lucrarilor in curs de desfasurare in cadrul JRC pentru a dezvolta metode analitice si de esantionare care pot fi utilizate in agricultura ecologica. Acţiunea 15. Statele membre ar trebui sa studieze posibilitatea utilizarii parcelelor de identificare stabilite pentru gestionarea CAP pentru a localiza si monitoriza terenul in conformitate cu agricultura ecologica. Acţiunea 16. Sa asigure o mai buna coordonare intre organele de inspectie si autoritatile de aplicare in conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE nr. 2092/91. Acţiunea 17. Sa dezvolte un sistem specific de acreditare pentru organismele de control in conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE nr. 2092/91. Acţiunea 18. Comisia va publica raportul anual al statelor membre privind supravegherea organelor de control autorizate, inclusiv statistici cu privire la tipul si numarul de incalcari. Acţiunea 19. Intensificarea eforturilor de a include tari terte in lista de echivalare, inclusiv evaluarile la fata locului. Modificarea Regulamentului Consilului CEE nr. 2092/91 privind agricultura ecologica, inlocuind derogarea nationala actuala pentru importuri catre o noua utilizare permanenta de luare a sistemului de evaluari de echivalenta tehnice de catre organismele desemnate de Comunitate in acest scop. Aceasta poate include in urma unor consultari adecvate, elaborarea unei liste comunitare unice si permanente a organismelor de control recunoscute ca fiind echivalente pentru activitatile lor in tari terte, care nu sunt prezente deja pe lista de echivalare. In continuare pentru a se asigura ca definitia echivalentei cu tarile terte se ia in considerare diferentele de conditii climatice precum si etapele de dezvoltare a agriculturii ecologice in fiecare tara. La intrarea in vigoare a acestui sistem ofera acces tuturor produselor importate la sigla UE.

Page 11: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 10

Acţiunea 20. Stabilirea unei comparatii sistematice intre standardele comunitare cu privire la agricultura ecologica, orientarile Codex Alimentarius si standardele IFOAM (a se vedea de asemenea actiunea 2) Intensificarea eforturilor in vederea armonizarii la nivel mondial si dezvoltarii unui concept multilateral de echivalenta bazat pe orientarile Codex Alimentarius in cooperare cu statele membre, tarile terte si sectorul privat. Sprijinirea consolidarii capacitatilor in tarile in curs de dezvoltare in cadrul politicii de dezvoltare a UE, prin facilitarea informatiilor cu privire la posibilitatile oferite de mai multe instrumente genereale de sprijin pentru a fi utilizate in favoarea agriculturii ecologice. Masurile suplimentare pentru a facilita comertul cu produse ecologice din tarile in curs de dezvoltare vor fi luate in considerare. Acţiunea 21. Consolidarea recunoasterii standardelor UE privind agricultura ecologica si sistemele de control din tarile terte, prin obtinerea unui mandat de negociere din partea Consiliului.

Anexa 6. Planul European de Acţiune pentru Agricultura Ecologică 2014 (perioada 2014-2020)

Actiunea 1: In 2014, Comisia va publica un document de informare destinat fermierilor, prelucratorilor si distribuitorilor din sectorul ecologic, prezentand normele aplicabile productiei, prelucrarii si comertului in sectorul ecologic, inclusiv normele aplicabile conversiei, precum si masurile de sprijin din cadrul PAC.

Actiunea 2: Comisia va include agricultura ecologica printre temele specifice din cadrul viitoarei cereri de propuneri pentru sprijinul acordat pentru masuri de informare destinate fermierilor si producatorilor in legatura cu politica agricola comuna (PAC). Ca parte a orientarilor privind finantarea din FEPAM, vor fi evidentiate si oportunitatile pentru acvacultura ecologica. Actiunea 3: Comisia va continua sa creasca gradul de sensibilizare privind posibilitatile pe care le ofera reglementarea referitoare la activitatile de informare si promovare in favoarea produselor agricole pe piata interna si in tarile terte, in special privind obiectivele politicii de promovare si normele si procedurile care trebuie aplicate, prezentand instrumentul publicului interesat de sectorul ecologic, statelor membre (Comitetului permanent pentru agricultura ecologica), partilor interesate (Grupului consultativ privind agricultura ecologica) sau in cadrul unor evenimente specializate in domeniul agriculturii ecologice, precum BioFach.

Actiunea 4: Comisia va efectua:

sondaje periodice referitoare la gradul de constientizare in randul consumatorilor privind logoul ecologic al UE.

un sondaj specific referitor la gradul de constientizare si de intelegere de catre consumatori a sistemului UE privind agricultura ecologica si la increderea consumatorilor in acest sistem.

Actiunea 5: Pana la sfarsitul anului 2015, Comisia isi va revizui criteriile privind achizitiile publice ecologice pentru serviciile de alimentatie si alimentatie publica si va elabora materiale de informare specifice care ar exemplifica utilizarea in achizitiile publice a cerintelor privind agricultura ecologica.

Actiunea 6: In 2015, Comisia va organiza o conferinta pentru a identifica prioritatile producatorilor in materie de cercetare si inovare, in raport cu provocarile care ar putea rezulta din viitoarele norme privind productia ecologica.

Actiunea 7: In formatele relevante Orizont 2020, Comisia va tine cont de:

Page 12: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 11

nevoia de consolidare a cercetarii, a schimbului de rezultate si a asimilarii acestora, prin masuri specifice precum actiunile de cercetare si inovare, retelele tematice si alte tipuri de „actiuni de cooperare si sprijin", care abordeaza sinergiile dintre rezultatele cercetarii in alte sectoare de productie, pe de o parte, si cercetarea privind productia conventionala si cea ecologica, pe de alta parte.

sprijinirea ERA-Net sau a altor tipuri de instrumente, pentru a imbunatati coordonarea cercetarii intre organismele din UE care finanteaza cercetarea, in vederea prezentarii unor cereri de propuneri comune in domeniul cercetarii.

Actiunea 8: Comisia va publica rapoarte regulate privind productia ecologica din UE, continand mai ales informatii privind suprafetele, exploatatiile implicate in productia ecologica si principalele sectoare de productie.

Actiunea 9: Comisia:

va analiza distributia valorii adaugate de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente

va analiza obstacolele din calea intrarii in sectorul ecologic, cu ajutorul unui sondaj privind atractivitatea sistemului ecologic, in special pentru fermele mici si pentru intreprinderile mici si mijlocii din sectorul productiei de alimente.

Actiunea 10: Comisia va incuraja statele membre sa exploreze sinergii intre activitatile organismelor de acreditare si cele ale autoritatilor competente, precum si posibilitati de simplificare a activitatilor respective. Comisia va elabora orientari suplimentare in 2016. Comisia va stabili legaturi, dupa caz, cu organismele de acreditare responsabile cu supravegherea organismelor de control din tarile terte.

Actiunea 11: Comisia va propune Comitetului TARIC sa integreze cerintele legislative privind productia ecologica in baza de date TARIC.

Actiunea 12: Comisia va dezvolta:

un sistem de certificare electronica pentru import, ca modul integrat in sistemul TRACES (viitorul sistem de gestionare a informatiilor pentru controalele oficiale - IMSOC), pana in 2015;

o abordare pentru certificarea electronica pentru piata interna, de integrat in viitorul sistem de gestionare a informatiilor pentru controalele oficiale (IMSOC).

Actiunea 13: Comisia va sprijini statele membre la elaborarea si la punerea in aplicare a unei politici de prevenire a fraudelor in sectorul ecologic, prin:

atelier(e) specializat(e) pentru schimburile de invataminte dobandite si de bune practici si

elaborarea unui compendiu/registru de cazuri. Actiunea 14: Comisia va continua sa sprijine si sa coopereze cu partenerii comerciali din tarile in curs de dezvoltare in cadrul politicii UE privind dezvoltarea. Analizarea oportunitatii de a desfasura consultari cu parti interesate si cu reprezentanti ai tarilor in curs de dezvoltare care exporta spre UE, pentru a se asigura conformitatea schimburilor comerciale cu legislatia UE.

Actiunea 15: Comisia va evalua oportunitatea unei convergente sporite a standardelor in randul principalilor parteneri din sectorul ecologic si va explora posibilitatea unui acord multilateral.

Actiunea 16: Comisia va explora diferite posibilitati de culegere si analizare a datelor statistice privind volumul si valoarea comertului cu tarile terte, in scopul unei mai bune cunoasteri a pietelor potentiale pentru sectorul ecologic al UE. Ar trebui sa se acorde o atentie deosebita tarilor in curs de dezvoltare, ca furnizori actuali si cu potential de crestere a pietelor UE.

Page 13: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 12

Actiunea 17: In ceea ce priveste Codex Alimentarius, Comisia va sprijini elaborarea unor norme privind acvacultura si va explora fezabilitatea lansarii lucrarilor referitoare la normele privind vinul ecologic.

Actiunea 18: Comisia va spori protectia logoului ecologic al UE in tarile terte, prin inregistrarea logoului ca marca colectiva si/sau prin acorduri bilaterale.

Anexa 7 Cerere de solicitare a operatorului pentru utilizarea siglei naţionale “ae” de certificare şi de comunicare

Page 14: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 13

Anexa 8: Principalele produse exportate din România, cantităţi şi ţările de destinaţie, primul semestru al anului 2016

Austria , 5080

Franta, 4936

Germania , 2143Grecia , 110.52

Italia , 13437

Olanda, 1038

Slovenia , 244 Ungaria , 74

Elvetia , 244.79

GRÂU (TO) UE/NON UE IAN-IULIE 2016

Aus tri a , 6385

El vetia , 48

Franta, 3847

Germa nia , 1062

Italia , 10463

U.K, 1624 Unga ria , 93

Porumb (TO) UE / non -UE ian.iulie 2016

Austria Elvetia Franta Germania Italia U.K Ungaria

Page 15: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 14

Anexa 8. Organismele de inspecţie şi certificare din România, aprobate de MADR, 2016

Nr.

Denumirea organismului de inspecţie şi certificare aprobat de MADR

Sediul principal/ secundar

Website

1 S.C ECOCERT srl

Bucureşti / Cluj

www.ecocert.com

2 S.C. ECOINSPECT srl Cluj-Napoca www.ecoinspect.ro 3

BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA srl Vatra Dornei, SV

www.bcs-oeko.ro

4 S.C. ICEA ROMANIA srl Constanţa www.icearomania.ro 5 CERTROM Bucureşti www.certrom.ro 6 CERES ORGANIC CERT Cluj-Napoca www.ceres-cert.com 7 BIOS S.R.L ITALIA - SUCURSALA ROMÂNIA Bucureşti www.certbios.ro 8 LACÓN PRIVATE INSTITUTE FOR QUALITY

ASSURANCE AND CERTIFICATION OF ORGANICALLY PRODUCED FOODSTUFFS srl, SUCURSALA BUCUREŞTI

Germania / Bucureşti

www.lacon-institut.com

9 AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD - SUCURSALA BUCUREŞTI

Austria /Bucureşti

http://ro.abg-cert.com/

10 AGRECO R.F. GÖDERZ GMBH - SUCURSALA ROMÂNIA

Germania /Ploieşti

www.agrecogmbh.de

11 BIOAGRICERT ITALIA srl - SUCURSALA ROMÂNIA

Italia /Bucureşti

www.bioagricert.org

12 SC ECOROISCERT srl Iaşi www.ecoroiscert.ro 13 BIO CERT TRADIȚIONAL srl Constanţa http://biocerttraditional.ro 14 MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE Craiova www.mrco.ro 15 SRAC CERT srl București http://www.srac.ro/ 16

TUV AUSTRIA ROMÂNIA srl București https://www.tuv-

austria.ro/

Page 16: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 15

Anexa 9 – Programe naționale care susțin direct sau indirect sectorul ecologic

Programul Autoritatea Măsuri directe Măsuri indirecte Detalii Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020

MADR / APIA Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură

Măsura 11 – Agricultura ecologică Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică

6 pachete de prijin pentru conversie, pentru: culturi agricole pe terenuri arabile (293 euro/ha/an) , legume (500 euro), livezi (620 euro), vii (530 euro), plante medicinale şi aromatice (365 euro), pajişti ( lucrări mecanizate/124 euro si lucrări manuale/266 euro) – cu mentiunea degresivității pentru suprafețele mari .

Măsura 11 – Agricultura ecologică Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică

Plăți compensatorii pentru: culturi agricole pe terenuri arabile (218 euro/ha/an), legume (431 euro), livezi (442 euro), vii (479 euro), plante medicinale şi aromatice (350 euro), pajişti (lucrări mecanizate/ 111 euro și lucrări manuale/250 euro) – cu mentiunea degresivității pentru suprafețele mari

MADR / APIA Măsura 10 – Agro-Mediu și Climă

8 Pachete care reprezintă plăți compensatorii pentru: 1. pajisti cu înaltă valoare naturală (142 €/ha/an), 2. practici agricole tradiționale (100 euro/ha pentru lucrări manuale, 21 euro/ha pentru lucrări mecanizate), 3. Pajiști pentru păsări (în funcție de categorie, variză între 80 euro/ha – 310 euro/ha), 4. Culturi verzi (128 euro/ha), 5. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (125 euro/ha/an), 6. Pajiști pentru fluturi (331 – 410 euro/ha/an), 7. Pentru gâsca cu gât roșu (250 euro/ha), 8. Rase locale în fermăm cu pericol de abandon (87 euro/ovină, 40 euro/caprină, 200 euro/bovină, 200 euro/cabalină, 176 euro/porcină)

MADR / APIA Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Submăsura 13.1 – Plăți compensatorii în zona montană (86 euro/ha/an) Submăsura 13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrangeri naturale semnificative (54 euro/ha/an) Submăsura 13.3 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specific (70 euro/ha/an, doar zona Delta Dunării)

MADR/ AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor

Submăsura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri Inclusiv pentru culturi ecologice sM 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici sM 4.1 – Investiții în exploatațiile agricole Intensitate suplimentară cu 20 % la valoarea eligibila a proiectului în

cazul exploatației în conversie sau certificată ecologic; productie + procesare pana la 70% finantare

sM 4.2 - Investiții pentru procesarea/marketingul 50% co-finantare!

Page 17: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 16

Rurale

produselor agricole 15 p pentru Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice. Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.

sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole Inclusiv activități de agro-turism, pensiuni agro-turistice în zonele agreate

sM 16.1 – Sprijin pentru infiintarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol / pomicol

15 p – Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici, procese pentru ramura ecologică a sectorului agro-alimentar / 15 p pentru scheme de calitate (inclusive montan) / 10 p pt zone HNV

POPAM 2014-2020

MADR - Direcţia Generală pentru Pescuit

Submăsura II.9. Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică

Buget alocat de 2,2 mil euro. În primăvara anului 2017 nu era încă demarată această sub-măsură.

Programul Național Apicol PNAR multianual (2017/2019)

MADR/ APIA

Acțiunea B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei

Acțiunea C. Raţionalizarea transhumanţei/ stupăritului pastoral

C.1. Achiziţionarea de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral C.2. Achiziționarea de accesorii apicole

Acțiunea E. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol

Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine

Acțiune guvernamentală suport: HG nr. 864/ 2014

MADR/ APIA Schema de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică"

Total buget de 10.600.000 lei, cu un număr maxim estimat de beneficiari de 9.600, operatori ecologici - 0,30 ha și 5 ha: 1.180 lei/exploatație - 5,1 ha și 20 ha: 845 lei/exploatație

Acțiune guvernamentală suport: HG nr. 759/2010

MADR/ APIA Acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Total buget de de 3.098.000 euro, plăți anuale suplimentare operatorilor in conversie

Acțiune guvernamentală suport HG nr. 1195/2008

MADR/ DADJuri

Acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică

Pentru suprafețe de teren agricol de minim 0,25 ha cultivată în sistemul de agricultura ecologică

POR 2014-2020 Programul

MDRAPFE/ ADRuri

Axa 2:

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi

Investiții în echipamente și promovare, pentru o gamă largă de sectoare, exceptând sectorul agro-alimentar. Industriile eligibile care pot utiliza materii prime (inclusiv agro) certificate ecologic sunt:

Page 18: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 17

Operațional Regional

mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

producția de textile, covoare, pielărie, încălțăminte; industria lemnului pentru construcții, ambalaje, meșteșuguri; produse din mase plastic, pentru construcții, ambalaje; producția de vopsele și pigmenți, alte produse chimice; săpunuri, detergenți și alte produse de curățare; produse cosmetic și parfumuri, uleiuri esențiale; producția de adezive, de produse de sticlărie, plăci ceramice, cărămizi și alte materiale de construcții; producția de jucării, mături și perii, produse ceramice pentru bucătărie și baie; producția de hârtie, carton, papetărie, tapet; producția de mobilier și saltele; servicii de testare și analize; industria de mașini și echipamente pentru industria alimentară, pentru procesarea plasticului, a cauciucului, a hârtiei și cartonului; reciclare

POC 2014-2020 Programul Operațional Competitivitate

OS 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Inclusiv IMMuri innovative din domeniul Bioeconomiei (considerat domeniu de specializare inteligentă)

OS 1.4 Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat Acțiunea 1.2.3: Knowledge Transfer Partnerships

Inclusiv IMMuri innovative din domeniul Bioeconomiei (considerat domeniu de specializare inteligentă)

PN III Planul Național de Cercetare-Dezvoltare

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Bridge Grant (Transfer de cunoastere la agentul economic)

Proiect experimental demonstrativ Transfer la operatorul economic Cecuri de inovare

Inclusiv IMMuri innovative din domeniul Bioeconomiei (Domeniul 1 în PNCD)

POCU 2014-2020 Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Axa prioritară 6: Educație și competențe

Programe de formare si instruire (dedicate inclusiv celor din mediul rural, pe teme legate de sectorul ecologic)

Page 19: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 18

Program multianual 2017-2020

MMACA/ ANIMMC/ OTIMMCuri

Programul Comerț și Servicii Dezvoltarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piață: achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, case de marcat, echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electro și moto-stivuitoare; Investiţii în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologică, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; achiziție de mobilier, birotică, sisteme de protecție și supraveghere, autoutilitare; certificare ISO, realizare pagină web de promovare; participarea la cursuri de instruire, consultanță pentru elaborarea proiectului.

Dedicat inclusiv comerciantilor (întreprinderi) de legume si fructe și produse obtinute din acestea. Valoare maximă a finanțării este de 90%, iar per activitate variază între 10.000 – 250.000 lei. Se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiary

Programul de Microindustrializare

Activități: achiziție echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat, autoutilitare, mărci, brevete, software, achiziționarea de spații de lucru și spații de producție, mobilier, birotică, sisteme de protecție, realizarea de pagini web, instruiri, instalații energetice, de încălzire și climatizare, consultanță întocmire proiect

Eligibile pentre altele: CAEN 10 Industria alimentară, CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate, CAEN 13 Fabricarea produselor textile, CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; CAEN 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; Valoare maximă a finanțării este de 90%, maxim 450.000 lei/ beneficiar.

Programul de Internaționalizare

Activități eligibile: a)participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; b) participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate c) crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă și/sau siglă și/sau slogan) d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/ altă limbă de circulație internațională

Eligible întreprinderi, valoare maximă a finanțării este de 90%, maxim 50.000 lei/ beneficiar. Numărul total estimat de firme beneficiare este de 1600.

Page 20: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 19

e) participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe f) analize și studii de piaţă g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării

Anexa 10: Distribuția zonelor eligibile pentru măsurile PNDR care vizează (inclusiv) agricultura ecologică, la nivelul regiunii Nord-Vest

Page 21: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 20

Page 22: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 21

Anexa 11 – Societăților comerciale care dețin suprafețe sau șeptel, certificate sau în conversie din Regiunea Nord-Vest

FIRMA Județul Cultura

Suprafata in

conversie (Ha)/ septel

Suprafata certificata

(Ha)/ septel

1

SC SIMONZID SRL

BH

Soia boabe, lucerna, trifoi si amestec de plante furajere, plante de nutret, grau dur, plante medicinale, aromatice si condimente 95,25 2,01

2 SC RAYTON COMPROD SRL BH Catina 1,23 1,71 3 SC RAFLOR COM SRL BH Nuci 40,64 4 SC GENTIS PREST SRL BH Vii pe rod 5,4 5 SC ECOLAND SRL BH Grau, floarea soarelui, porumb, ovaz, lucerna 49,85 6 SC BORPLANT SRL BH Catina 7,06 14,73 7 SC AGROPRUN SRL BH Prune 2,61

8 SC AGROMEC CHERESIG SRL BH Lucerna, mere 21,09 19,76 9 SC ORGANIC HARVEST SRL BH Fanete, capsunerii 0,92

10 SC LENOMAR BUSINESS SRL BH Catina 2,61 11 SC HERAYOKO SERE SRL BH Teren in pregatire 0,62

12 SC GRASSETTI AGROTRANS SRL BH Alte cereale, lucerna 2,93 151,81

13 SC FERMA NATURALA HERITAGE SRL BH Alte legume cultivate pentru fruct 1,06

14 SC EURO BUFFALO SRL BH Pasuni naturale in folosinta si pasuni naturale din fondul forestier 2036,4

15 SC DELOR PROD COM SRL BH Teren in pregatire 7,5 16 SC CRICO GREEN SRL BH Teren in pregatire 0,59 17 SC BIOEMYNAT SRL BH Teren in pregatire 0,24 18 SC BIODANTERA SRL BH Lucerna, floarea soarelui, porumb boabe, ovaz 5,63

19 SC AGROTOP VAL SRL

BH (culturi in SM)

Trifoi si amestec de plante furajere, soia boabe, alte plante medicinale, aromatice si condimente, grau dur, lucerna, 95,25

20 SC SOURCE DISTRIBUTIE SRL BH Floarea soarelui, lucerna, alte cereale, alte plante furajere perene 36,68

21 SC TRANSILVANIA VERDE SRL BN Coacaz, zmeur 9,25 22 SC SICRAN 2002 SRL BN Alti arbusti fructuferi 10,77

23 SC PLATON PRDILACT SRL

BN Fanete, alte plante pentru fan si masa verde 33,27 ha + 117 bovine

24 SC MARTIN EMMERICA SRL BN Mere 17,25

25 SC KARLA IMPEX SRL

BN Pasuni, plante de nutret, porumb boabe 10,41 100,23 ha + 82 bovine

26 SC GEMIR SERV COM SRL BN Mere 38,89 27 SC CIOCANITOAREA SRL BN Alune, fanete 6,94 28 SC CATINA PLANT SRL BN Catina 1,09

29 SC BIO ESPINO AMARILLO SRL BN Catina 7,4

30 SC AGROMADOAN SRL BN Catina, pasuni 2,2 5,21 31 SC AGRICOLA BRATENI SRL BN Nuci, pajisti, plante de nutret 10,79 32 SC DAVESZT 2016 SRL BN Catina, pere 4,46

33 SC AGROMUR 2010 SRL

BN (cultura in AB) Catina 5

Page 23: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 22

34 SC. M. AUCTUS SRL CJ Catina, pasuni 21,14

35 SC TAF PRESOIL SRL CJ (cultura

in MS) Lucerna, fanete 7,1

36 SC SIMMAN NAPOCA GROUP SRL CJ

Plante medicinale, aromatice si condimente; porumb zaharat 3,17

37

SC RISCA ARDELEANA SRL

CJ Fanete, pasuni 11,5

0,3 ha + 50 pasari, 11 bovine

38 SC RESTAURANT TIME OUT SRL

CJ (cultura in BN) Catina 12,93

39 SC PROVAC IMPEX SRL CJ Lucerna, pajisti, plante de nutret 35,67 40 SC PRIMSTAR GROUP SRL CJ Legume in camp, mere, fanete, teren nelucrat, 0,23 4,99

41

SC PLANTEXTRAKT SRL CJ (culturi in Cj si MS)

Plante medicinale, aromatice si condimente, coacaz, porumb boabe, ovaz, fanete, plante de nutret 20,13

42

SC PATA PROD SRL

CJ Lucerna, fanete

34,79 ha + 188 bovine, 90 familii de albine

43 SC MIK A.I IMPEX SRL CJ Catina, floarea soarelui 11

44

SC IJARUL SRL

CJ Pășuni, lucerna

118,53 ha + 489 bovine, 70 caprine

45 SC IGNOA SERVICES SRL CJ Zmeur 0,45

46

SC GOTTSCHALLER & EFFENBERGER BIOAGRAR SRL

CJ (Cultura in SJ) Lucerna, triticale de toamna, plante de nutret 119,47

47

SC FINAS CONSULTING SRL CJ (Cultura in SJ) Mere, nuci, fanete 11,68

48 SC FERMA STELUTA SRL CJ Prune 31,68 49 SC FERMA APUSENI SRL CJ 6 bovine 16 bovine

50 SC ECONUTS VALLEY SRL CJ (cultura

in BN) Fanete, pasuni, plante de nutret, nucifere 21,95

51

SC EAGEN STAR SRL BN (cultura in AB) Soia boabe, lucerna, plante de nutret, 4,32 9,22

52 SC CONTACT EAST SRL CJ (cultura

in MS) Pasuni, lucerna 86,59 28,35 ha + 392 ovine

53 SC BIO CULTURE SRL CJ Tomate de sera 0,79

54 SC BASTO IMPORT EXPORT SRL CJ

Porumb boabe, nucifere, grau, triticale, lucerna, fanete, pasuni 278,6

55 SC AROVIT LEGUME FRUCTE SRL

CJ (cultura in BH) Teren in pregatire 15,2

56 SC ADA PROD COM SRL CJ Lucerna 88,54

57 SC POP AVI SRL CJ Soia, porumb boabe, orz, grau dur, trifoi si amestec de plante furajere, fanete

20,77 ha + 2800 pasari

58 SC FRUITJOX SRL CJ Teren in pregatire 5

59 FERMA OROSAN SRL CJ Fanete naturale in folosinta 1,73 5,1 ha + 9 bovine

60 BIO IMPACT SRL CJ (cultura in MS) Plante medicinale, aromatice, condimente 2,31

61 BATEC BIOTECHNOLOGIE SRL CJ Alte legume cultivate pentru fruct 0,04 62 AREEJ ESTATE SRL CJ Teren in pregatire 20

63 Alvila Project SRL MM Meri, pajiste permanenta, faneata, plante de nutret 9,13

64 Lenuta Ivasco SRL MM 231 familii albine

Page 24: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 23

65 SC PROF BIO ECO SRL

SJ Lucerna, pasuni, pajisti, plante de nutret, ovaz, teren nelucrat 18,19

66 SC PERSICOM IMPEX SRL SJ Mere 6,45

67 SC BIO ROMIAL SRL

SJ 245 familii albine

68 SC SUPREM QUALITY TRANSILVANIA SRL SM Grau comun de toamna 15

69 SC SERA BIOLEGUMICOLA SRL SM Tomate 0,66

70 SC PRODECO SRL SM Nuci 5,2 71 SC NUTCROP SRL SM Trifoi si amestec de plante furajere 11 72 SC FURLA SRL SM Teren nelucrat 110,84 73 SC EUROLAVAND SRL SM Plante medicinale, aromatice, condimente 1,01 74 SC ECOSTAR SRL SM Plante de nutret 9,6 75 SC ECOFRUCT 2013 SRL SM Mere 9,91

76

SC BIOLAND ROMANIA SRL

SM

Soia boabe, fenicul, grau comun de toamna si grau dur, ovaz, alte cereale, plante medicinale, aromatice si condimente, trifoi si amestec de plante furajere, 14,55 1100,07

77 SC ARDELEAN FERM SRL

SM Pasuni, plante de nutret, porumb boabe, soia boabe, ovaz, plante de nutret, lucerna

102,68 ha + 630 ovine

78 SC AGROTRONIC LEGUMICOLA SRL SM Afin 4,06

79 SC AGROPROD SA SM Mere, prune 116,06 80 SC BIO KUESEN SRL SM Lucerna, plante pentru alte industrializari, grau 106,54 81 SC BLUE HAPPINESS SRL SM Teren in pregatire 17,57 82 SC BIOGAZ PROD SRL SM Triticale de toamna, ovaz, porumb boabe 23,66 83 SC BIO SANDDORN SRL SM Catina 15,35

84 SC AGRIBEN SRL SM Lucerna, plante de nutret, porumb boabe, sorg pentru boabe 9,22

85 SC AGGROLAND SANTAU SRL SM Grau comun de toamna 9,49 86 SC STYLFOOD SRL SM Afin 5,9

Page 25: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 24

Anexa 12 – Societățile comerciale certificate ecologic pentru activități de procesare și comercializare, din Regiunea Nord-Vest, perioada 2015-2017

Nr. Denumirea firmei Sediul; cultura Județul Categoria Produsul certificat

1 Bio Holistic Oradea BH Comerciant/ Importator

Produse preambalate pt bucataria japoneza, orez brun, pasta de tahini, alge marine, sirop de agave, de artar, linte roșie, năut, shot energizant, sticksuri cu sare, de himalaya, marmeladă cu melasa, biscuiți din spelta cu alge și susan, unt de migdale cu alge marine, pate vegetal cu alge marine, făină de migdale, făină de quinoa, frunze de dafin, condimente diverse, pulberi diverse, ceaiuri, cereale, ciocolată, măsline, lapte, ulei de cocos, pâine integrală, paste, conserve de roșii, etc

2 Noel Uni* Oradea BH Comerciant Grâu comun ecologic 3 Adriatic Sea Fish Oradea BH Comerciant Bibani de mare, doradă, creveți prefierți

4 VIJO Salmi* Oradea BH Comerciant si exportator

Semințe de in, porumb, rapița, secară, soia, floarea soarelui, sorg, grâu, sfeclă de zahăr

5 Agromec* Cheresig Sat Cheresig, Comuna Toboliu BH

Producător și procesator

Producător mere ; lucernă în conversie Procesator suc de mere, de cătină, oțet

6 VINO Veritas* Oradea BH Producator Vin alb și rosu

7 ROM.PA EXIM * Beius BH Producător și comerciant Afine negre colectate din flora spontană

8 New Factory Impex* Alesd BH

Colectare, procesare și comercializare

Culegator și producător de fructe de pădure și ciuperci; congelare și comerciant

9 ECOLAND Sat Santimreu, com.Sălar, BH

Producător, procesator și comerciant

Producător (floarea soarelui, grâu, lucernă, ovăz și porumb), procesator (paste făinoase obținute din grâu și din ouă ecologice și paste integrale ecologice, vin ecologic) și comerciant (grîu, floarea soarelui,porumb, ovăz și fân)

10 CANNAH International Salonta BH

Procesator si comerciant

Seminte canepa, faina de canepa, pudra proteica de canepa, ulei de canepa, baton cu seminte de canepa si smochine/cacao

11 Ferma Naturala HERITAGE

Sat Apateu, Com. Nojorid BH

Procesator, comerciant și importator

Produce (în conversie) salată, ardei, dovlecei, busuioc, mentă. Importa făină, orez, zahăr, fructe, ulei, condimente, paste.

12 Avena Prodcomexim

Sat Albis, com. Buduslău BH Comerciant Porumb boabe

13 Iso Dara Oradea BH Comerciant Fructe, legume, plante aomatice

14 Loial Impex

Aleșd (colecate din BH, CJ, AB, SJ, BN, MM, CS, HG) BH

Producător , procesator li comerciant

Colectare plante spontane (inclusiv ciuperci), procesare primară, comercializare

15 Coral Biogreens Salonta BH Comerciant Germeni (de plante diverse), rucoola, salată

16 Carmo Lact Prod Monor, BN BN Producător și comerciant Lapte, Kefir, Yaurt

17 Etta srl Bistrița BN Procesator Fagure artificial ecologic 18 Pombis SA Bistrița BN Procesator Suc de mere

19

Gottschaller & Effenberger Bioagrar* Floresti, Cj CJ Comerciant

Comercializare sământă de dovleac uleios (30 de tone, pt ulei de dovleac)

20 Bioflora Apuseni

Floresti, CJ (colectare din sat Ghetar, jud Alba) CJ

Colectare și procesare

Colectare plante spontane: arnica, silur, păducel, porumbar + Procesare aceleași plante colectate + trifoi roșu și arnică din cultura (sortare, ambalare, uscare, depozitare)

Page 26: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 25

21

Friesland Campina România SA/Napolact SA

Cluj-Napoca (colectare in Cj, AB) CJ Procesator

Lapte ecologic – colectare, procesare și comercializare; unt, iaurt, sana, telemea, smântână pasteurizată

22 Com-Lact Prod

Corușu, Baciu, Cj (Măguri Răcătău, Râsca, CJ) CJ

Producător și comerciant

Lapte ecologic – colectare, procesare și comercializare; kefir, iaurt

23 Frulex SA

Dej, CJ (colectare din BM, MM, CJ, SJ, NT) CJ

Producător (flora spontană) și comerciant

depozitare - plantele + hribi și galbiori +ghebe congelați/deshidratați

24 Mik A I Impex* Gherla, CJ (Țaga) CJ

Producător, procesator și comerciant

Cultivator arbuști fructiferi (6ha), legume (5ha) - terenul Procesare: pulbere de cătină albă, de afine; ceai de cătină și afine, miere cu cătină, sirop de cătină albă, de afine, de maceșe,

25 Pop Avi* Cluj-Napoca CJ

Producător, procesator și comerciant

Cultivare cereale (grâu, porumb, ovăz, orzoiacă - 13 ha), 2800 găini ouătoare, Procesare furaj ecologic OUA ecologice

26 Biorom Ralex Loc. Chiulesți CJ Producător și procesator

Colectare, uscare, congelare, sortare fructe de pădure

27 CT International Spedition Cluj-Napoca CJ Procesator

Produse din cocos (ulei, zahar, faina), semințe de chinoa, chia, goji deshidratate, maca pudră

28 Diosan Bioprod Turda CJ Procesator Suc de mere

29 Eco Market Transilvania Cluj-Napoca CJ Comerciant

Cereale, fructe de padure, plante oleaginose si proteice si produsele lor secundare

30 Ecomarket Agrotrade Cluj-Napoca CJ Comerciant

Floarea soarelui, grâu comun, grâu spelta, pirouri de fructe, porumb, uleiuri vegetale, plante medicinale, miere, soia

31 TAF Presoil Sat Luncani, com. Luna CJ Procesator Uleiuri vedetale presate la rece

32 Bio Welt Handel Cluj-Napoca CJ Comerciant

Cereale, produse din cereale, fulgi, topinguri, cereale mic dejun, orez, produse în plic, supe, preparate la tigaie, burger, quinoa-cups, paine, leguminoase, produse soia şi seitan, seminte, zahăr, nuci, cipsuri, fructe uscate

33 Managis Serv Cluj-Napoca CJ Comerciant Goji, cacao, ghimbir, migdale, nuci, fructe uscate, semințe, condimente, pudră diverse, fulgi, etc

34 Agro Sel Cîmpia Turzii CJ Procesator și comerciant

Material vegetativ și seminte pentru cultură, petnru legume diverse

35 Deco Italia Sat Suceagu, Com. Baciu CJ

Procesator și comerciant

Pudră diverse, fulgi, migdale, quinoa, goji, semințe, etc

36 Casa Bio cu Sănătate Cluj-Napoca CJ Comerciant

Alge, ceaiuri, dulciuri, fructe și legume proaspete, ouă, pateu, produse de panificație, sosuri, uleiuri vegetale, cafea, condimente, făinuri, semințe, suplimente alimentare, zahăr

37 Ralo Impex Cluj-Napoca CJ Procesator și comerciant Lapte de vacă crud

38 Made for Protection

Baia-Mare, (MM) MM

Comerciant și exportator

Fructe de pădure (inclusiv suc, ceai) catina, suc de morcovi, catina, ulei de dovleac

39 EPC - European Pollen Company*

Buc (Baia Mare, MM) MM Comerciant Polen apicol crud congelat sau uscat

40 Api Vitalis

Cluj-Napoca (procesare in MM) MM

Producător si procesator

Procesare produse apicole: polen și lăptisor de matcă

41 Vitagreen Baia Mare, MM MM Procesator Lăptisor de matcă

Page 27: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 26

42 Apiland Baia Mare MM Procesator Miere, polen, lăptișor de matcă 43 Pegasus Vitae* Moisei, MM MM Procesator Suc de fructe și legume: afine, cătină, mere

44 Bioaccent Loc. Sisești MM Procesator Polen uscat

45 EPC – European Polen Company

București, activitate la Baia Mare MM Procesator Polen

46 Milapo Fresh Baia Mare MM Procesator Lapte – materie primă

47 Altstel Moisei MM Procesator și comerciant Paste/Tăieței

48 Dunav prod Carei MM Comerciant Pufuleți

49 Divizia Top Baia Mare MM Comerciant Mere

50 Farm Ecolact Zalau SJ

Producător, crescător animale, procesator

665 de ha cultivate cu cereale diverse; 434 vaci cu lapte ecologice, 62 in conversie Procesare furaj hrană pt animale – ecologic Procesare șroturi, uleiuri vegetale

51 Organic Plant Age

Sat Glod, SJ (4 puncte de lucru in MM, CJ, Vaslui, Sj) SJ

Producător, procesator și comerciant

Colectare plante din flora spontană, inclusiv ciuperci. Procesare primară: sortare, uscare, depozitare. Comercializare miere de salcâm, mure, zmeură, cătină.

52 Valea Barcăului Sat Valacu de Jos, SJ SJ

Procesator și comerciant

Miere cu mentă, cu ghimbir, cu lămâie .., polen, propolis, venin

53 Salvatore* Zalau, SJ (culturi in 2 sate din SJ) SJ

Producător (inclusiv colectare) și comerciant

Procesare și comercializare cereale, leguminoase, oleaginoase, plante tehnice, plante aromatice - (700 de ha cultivate)

54 Agral Prod Zalau, SJ SJ

Colectare și comercializare fructe de pădure wild ; congelare și comerciant

55 Vlad Funghi Sanmihaiu Almasului, SJ SJ

Colectare și comercializare fructe de pădure și ciuperci ; congelare și comerciant

56 Densal Riparazioni Sărmașag SJ Comerciant Cereale, leguminoase, oleaginoase, plante aromatice, șroturi, uleiuri vegetale

57 Boer Romania Satu Mare SM Comerciant

Comercializare produse alimentare preambalate: creama de hrean, de leurdă, tofu, ketchUp, felii multifruct, pate vegetal, crème tartinabile, maioneză fara ou, sărățele cu cașca val

58 Soarefruct Sat Orasul Nou, SM SM Comerciant Comercializare mere industrie

59 Cristal Trans C&I* Tasnad., SM SM Comerciant Stocare, comercializare cereale, oleaginoase, leguminoase, plante aromatice, plante tehnice

60 Mueller si Prietenii Odoreu, SM SM Comerciant și exportator Ciocolată cu amarant, neagră și cu lapte

61 Bioland Romania Sat Cilciu Mic, SM SM

Producator, comerciant si exportator

Producător Fenicul (68 ha), amarant/Stir (50 de ha), chimen (21 ha), mei (95 ha), trifoi (100 ha), creșon (118 ha), porum, soia, etc

62 Sam Mills Botiz SM Procesator și comerciant Paste făinoase

*în registrele din 2015

Page 28: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 27

Anexa 13 – Acoperirea teritorială a Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea Nord-Vest

Nr.crt Denumire GAL Județ Acoperire teritorială

1 Asociația "GAL Arieșul Mare''

Alba,Bihor Albac, Gîrda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărișoara, Vadu Moților, Arieșeni(Alba), Nucet(Bihor)

2 Asociația Grupul de Acțiune Locală "Depresiunea Sebiș - Gurahonț - Hălmagiu"

Arad, Bihor Almaș, Brazii, Buteni, Cărand, Chisindia, Dezna, Dieci, Gurahonț, Hălmăgel, Hălmagiu, Pleșcuta, Vârfurile, oraș Sebiș (jud. Arad), Criștioru de Jos (jud. Bihor)

3 Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRU MOMA”

Bihor, Arad Buntești, Cîmpani, Cărpinet, Lazuri de Beiuș, Lunca, Rieni (Jud.Bihor),Vașcău (Oraș,Jud.Bihor), Ignești, Moneasa (Jud.Arad)

4 Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PĂDUREA CRAIULUI

Bihor Pomozeu, Roșia, Căbești, Curățele, Răbăgani, Buduresa, Pietroasa, Dobrești

5 Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR”

Bihor,Sălaj Derna, Popești, Sârbi, Spinuș, Suplacu de Barcău (Jud. Bihor), Marca (Jud. Sălaj)

6 Asociația Grupul de Acțiune Locală Crișul Negru

Bihor Căpâlna, Ceica, Holod, Sâmbăta, Uileacu de Beiuș

7 ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ)

Bihor Cefa, Gepiu, Husasau de Tinca, Lăzăreni, Sânicolau Român

8 ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „ȚARA BEIUȘULUI”

Bihor Drăgăneşti, Tarcaia, Pocola, Finiş, Remetea

9 Asociația ”Grupul de

Acțiune Locală Progres Transilvan

Bistrița-Năsăud

Budeşti, Mirceştii de Cămpie, Milaş, Sînmihaiu de Cămpie, Silivaşu de Cămpie, Teaca, Galaţii Bistriţei

10 Asociatia GAL ,,Ţara Năsăudului

Bistrița-Năsăud

Feldru, Rebrişoara, Rebra, Parva, Romuli, Telciu, Coşbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Şieu - Măgheruş, Şintereaga, Năsăud (Oraș)

11 Asociatia Parteneriat GAL ,, Ţinutul Haiducilor "

Bistrița-Năsăud - Cluj

Braniştea, Căianu Mic, Chiochiş, Chiuza, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Lechiniţa, Matei, Negrileşti, Nuşeni, Petru Rareş, Runcu Salvei, Şieu Odorhei, Spermezeu, Tîrlişua, Uriu, Zagra, Beclean (Oraș, Jud. Bistrița - Năsăud), Cuzdrioara (jud.Cluj)

12 GAL LIDER Bistriţa Năsăud

Bistrița-Năsăud

Oras Săngeorz Băi si comunele Lunca Ilvei, Ilva Mică, Șanţ, Maieru, Rodna, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Leşu, Măgura Ilvei

13 Parteneriat pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bărgău - Călimani

Bistrița-Năsăud

Bistriţa Bărgăului, Budacu de Jos , Cetate, Dumitriţa, Josenii Bărgăului, Prundu Bărgăului, Tiha Bărgăului, Livezile, Şieu, Şieu , Monor, Mariselu

14 „Asociaţia Gal Someş Transilvan"

Cluj Aluniş, Apahida, Bobîlna, Bonţida, Borşa, Corneşti, Dăbîca, Iclod, Jucu, Mintiul Gherlii, Sic, Vultureni

15 ASOCIAȚIA "GAL SOMEŞ-NADAŞ

Cluj Baciu, Floreşti, Gîrbău, Săvădisla, Sînpaul

Page 29: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 28

16 ASOCIAŢIA "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ LIDER CLUJ"

Cluj Aiton, Băişoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreştii de Jos, Ploscoş, Tureni, Valea Ierii

17 ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ NAPOCA POROLISSUM"

Cluj Aghireşu, Căpuşu Mare, Gilău, Mărişel, Beliş, Călăţele, Rîşca, Mănăstireni, Izvoru Crişului, Sâncraiu, Mărgău, Săcuieu, Măguri Răcătău, Huedin (oraş)

18 Asociaţia "GAL POARTA TRANSILVANIEI"

Cluj, Bihor,Sălaj

Borod, Bulz (jud. Bihor), Ciucea, Negreni, Poieni (jud. Cluj), Almaşu, Bănişor, Cizer, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Plopiş, Sîg (jud. Sălaj)

19 "ASOCIAȚIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI"

Cluj Buza, Căianu, Cămăraşu, Cătina, Cojocna, Fizeşu Gherlii, Geaca, Mica, Mociu, Pălatca, Sânmartin, Suatu, Ţaga, Unguraş

20 ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

Cluj, Mureș Călărași, Ceanu Mare, Frata, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Săndulești, Tritenii de Jos, Viișoara (jud. Cluj), Chețani (jud. Mureș)

21 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei

Maramureș Strâmtura, Ieud, Șieu, Rozavlea, Poienile Izei, Botiza, Moisei, Săcel, Vișeul de Jos (Jud. Maramureș), Dragomirești (oraș, Jud. Maramureș), Saliștea de Sus (oraș, jud. Maramureș).

22 Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi

Maramureș Bîrsana, Bocicoiu Mare, Budești, Călinești, Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești, Ocna Șugatag, Oncești, Remeți, Săpânța, Sarasău, Vadu Izei (Jud. Maramureș), Cavnic (oraș, Jud. Maramureș)

23 Asociația Microregională Mara-Natur

Maramureș Cernești, Coltău, Coroieni, Recea, Săcălășeni,Groșii Țibleșului, Groși, Șișești, Copalnic Mănăștur, Cupșeni, Lăpuș, Băiuț, Suciu de Sus, Coaș, Dumbrăvița, Vima Mică (jud. Maramureș), Baia Sprie (oraș, Jud. Maramureș)

24 Asociația "Grupul de Acțiune Locală Maramures Vest" - GALMMV

Maramureș Ardusat, Ariniș, Asuaju de Sus, Băița de Sub Codru, Băseești, Cicîrlău, Fărcașa, Gârdani, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Remetea Chioarului, Sălsig, Satulung, Pomi (jud. Maramureș), Tăuții Măgherăuș (oraș, Jud. Maramureș)

25 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie

Mureș, Bistrița - Năsăud

Batos, Faragau, Breaza, Bala, Cozma, Crăiesti, Lunca (jud. Mureș), Urmeniș (jud.Bistrita-Năsăud)

26 Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarul

Satu-Mare, Maramureș

Agriş, Botiz, Dorolţ, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păuleşti, Porumbeşti, Socond, Turulung, Vetiş, Viile Satu Mare (Jud. Satu Mare), Ardud, Livada (Orașe, Jud. Satu Mare), Bicaz (Jud. Maramureș

27 Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Satu-Mare Apa, Bărsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit, Valea Vinului (Jud. Satu Mare)

28 Asociația Grupul de Acțiune Locală "Sud-Vest Satu Mare"

Satu-Mare, Bihor

Andrid, Berveni, Cămin, Căpleni,Căuaş,Cehal, Ciumeşti, Doba, Foieni, Moftin, Petreşti, Pir, Pişcolt, Sanislău, Santău, Săcăşeni, Săuca, Tiream, Urziceni (jud. Satu Mare), Tăşnad (oraş, jud Satu Mare), Sălacea (jud. Bihor)

29 Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

Satu-Mare Bătaraci, Bixad, Călinești Oas, Cămârzana, Certeze, Gherta Mica, Orașul Nou,, Racșa, Tarna

Page 30: DIAGNOZĂ REGIONALĂ Analiză a lanţului de valoare...cresterea gradului de constientizare a consumatorilor si recunoasterea produselor ecologice, inclusive recunoasterea siglei UE

Diagnoza regională a sectorului ecologic în context european și național – Partea a IVa, ANEXE - 29

Mare, Tirsolt, Turt, Vama (jud. Satu-Mare), Negrești Oaș (oraș, jud. Satu-Mare)

30 Asociația Grupul de Acţiune Locală ”Valea Someșului

Sălaj, Cluj, Maramureș

Chiuiești, Cășeiu, Câțcău, Vad, Jichișu de Jos, Recea Cristur (județul Cluj) Gâlgău, Poiana Blenchii, Rus, Simișna, Zalha, Cristolț, Gîrbou, Băbeni, Letca, Lozna, Ileanda (județul Sălaj) Boiu Mare, Valea Chioarului (județul Maramureș), Șomcuta Mare (Jud. Maramureș)

31 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Valea Crasnei și Barcăului”

Sălaj, Bihor

Balc (Jud. Bihor) Agriș, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Maeriște, Meseșenii de jos, Nușfalău, Petricei, Valcău de jos, Varșolț (Jud. Sălaj)

32 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Samus Porolissum”

Sălaj, Cluj

Panticeu, Aşchileu (jud. Cluj), Benesat, Buciumi, Bălan, Creaca, Cuzăplac, Dragu, Hida, Mirşid, Năpradea, Românaşi, Sinmihaiu Almaşului, Someş Odorhei, Surduc, Treznea, Zimbor (Jud. Sălaj), Jibou (Oras, Jud. Sălaj

33 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Tovishat”

Sălaj, Satu-Mare

Bocșa, Coșeiu, Crișei,Dobrin, Hereclean, Sălățig, Sărmășag, Șamsud, Cehu Silvaniei (Oraș, jud. Sălaj), Bogdand, Hodod, Supur (jud. Satu Mare)