of 32 /32
Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..................................... 3 Matematikako 1. ebaluazioa (M1) .......................................................... 9 Matematikako 2. ebaluazioa (M2) .......................................................... 15 Matematikako 3. ebaluazioa (M3) .......................................................... 21

Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

  • Author
    others

  • View
    53

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen...

Page 1: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Diagnostiko-ebaluazioakLehen Hezkuntzako 6. maila

Matematika

Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..................................... 3

Matematikako 1. ebaluazioa (M1) .......................................................... 9

Matematikako 2. ebaluazioa (M2) .......................................................... 15

Matematikako 3. ebaluazioa (M3) .......................................................... 21

Page 2: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako
Page 3: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

3

Matematika > Hasierako diagnostiko-ebaluazioa

Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

• Bederatzi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea.• Neurriekin eta ikasitako elementu geometrikoekin lotutako

terminoak beren lexiko aktiboan txertatzea.

Matematikarako gaitasuna • Letraz adierazitako zenbaki arruntak eta hamartarrak zifrazadieraztea.

• Zatikiekin eta zenbaki hamartarrekin eragiketa aritmetikoakegitea, etxeko eta gizarte-inguruneko problemak ebaztean.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

• Magnitudeak neurtu beharreko problemak ebaztea.

Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

• Informazioa datuak adieraziz eta barra-diagrama bikoitzak erabiliztratatzea.

• Lerro-diagrametan eta piktogrametan jasotako informazioainterpretatzea.

Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

• Gure gizarteko informazioa jasotzen duten lerro-diagramak, barra-diagramak eta piktogramak irakurtzea eta interpretatzea.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna • Zenbait arte-adierazpen ikasitako forma geometrikoekin lotzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna • Datuak zenbait grafikotan adierazten trebatzea.

Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

• Nork bere estrategiak bilatzea, neurriekin eragiketak egiteko.

Gaitasuna Gaitasunaren elementuak

Edukiak

Zenbakiak eta eragiketak • Bederatzi zifrara arteko zenbakiak.• Zatikiak.• Zatiki baliokideak.• Zenbaki hamartarrak.• Zenbaki hamartarren arteko eragiketak.

Neurriak eta geometria • Luzera-, edukiera-, masa- eta azalera-unitateak.• Denbora- eta diru-unitateak.• Angeluak.• Irudi lauen perimetroa.

Diagramak eta taulak • Datuen taula eta barra-diagrama bikoitza.• Lerro-diagrama eta barra-diagrama.• Piktogramak.

Problemak • Zenbaki hamartarren eta zatikien problemak ebaztea.

Estatistika eta probabilitatea • Gertaera ziurra, gerta daitekeena eta ezinezkoa.• Batez besteko aritmetikoa.

Page 4: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

4

M0 > Zenbakiak eta eragiketak

Idatzi zifraz honako zenbaki hauek:

berrogei milioi bi mila eta hamar ____________________

zazpiehun eta bi milioi hiru mila eta bat ____________________

zazpi milioi bederatziehun mila eta bederatzi ____________________

bostehun milioi bost mila eta hogeita bost ____________________

Idatzi nola irakurtzen diren, eta adierazi grafikoki honako zatiki hauek:

____________________ ____________________

____________________ ____________________

2

1

6823

3942

Biderkatu gurutzatuta, eta adierazi zer zatiki pare diren baliokideak.

eta eta eta eta 2416

64

1824

68

1015

25

616

38

3

Idatzi zifraz.

zazpiehun eta hogeita hamazazpi hamarren _____ hogeita zazpi ehunen ______

hamalau unitate eta hiru milaren _______ laurehun eta bi milaren ______

4

Egin honako eragiketa hauek. Aztertu kenketa eta zatiketa ongi eginda dauden.

643,82 + 1,863 + 49,5 69.543 � 6,32

76.321 – 43.287,365 8.493,25 : 37

5

DE

Page 5: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

5

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

Kalkulatu irudien perimetroa.5

������

����

���

���������

Gogoratu unitateen arteko baliokidetasunak, eta osatu taula.1

Erantzun galderei.

• Zenbat gramo dira kilo laurdena? ______________________

• Hirurogeita hamabost minutu ordu _______ eta _______ minutu dira.

• Zenbat mililitro dira bost litro? _______________

• Zenbat metro karratu dira 1 hm2? _______________

2

Neurtu honako angelu hauek: 3

 angeluaren erdikaria marraztean sortutako angeluetako bakoitza35˚-koa da. Zenbatekoa da  angelua? Marraztu erregela etaangelu-garraiagailua erabiliz.

4

6,83

43.000

km hm dam m dm cm mm

A^= _____________ B

^= _____________ C

^= _____________ D

^= _____________

� �

� ��

M0 > Neurriak eta geometria

Page 6: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

6

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

M0 > Diagramak eta taulak

Honako taula honetan, bi ikastetxetako Lehen Hezkuntzako ikasle kopuruakadierazten dira. Egin barra-diagrama bikoitz bat eta erantzun.

Beheko grafikoan, urtarrileko aste batean hiri batean izandakotenperatura maximoak adierazten dira.

2

1

Maila 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.aA ikastetxea 75 100 77 69 100 125B ikastetxea 100 80 72 53 102 97

• Lehen Hezkuntzako zenbat ikasle daude,

guztira, A ikastetxean? _________________

• Zer mailatan dago ikasle gehien? _________

• Batez beste, zenbat ikasle daude mailako B

ikastetxean? _________________________

al.0

2

4

6

8

10

ar. az. og.

12

oC

ol. lr. ig. egunak

• Asteko zer egunetan izan zen tenperatura

altuena? __________________________

• Eta baxuena? ______________________

• Zenbatekoa izan zen asteko batez besteko

tenperatura? ________________________

Erreparatu geltokira zenbat tren iristen diren adierazten duen piktograma honi.3

• Asteko zein egunetan iritsi zen tren gehien?

_______________________________________

• Zenbat tren iritsi ziren egun hartan? ________

• Zer egunetan iritsi ziren 24 tren? __________

• Zenbat tren iritsi ziren geltokira aste osoan?

_____________________________________

al.

=6 tren

1

2

3

4

5

6

7

8

ar. az. og. ol. lr. ig.

9

Page 7: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

7

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

M0 > Problemak

Aneren eta Koldoren ikasgelakoek kanpaldi bat antolatu duteastebururako. Bertan, jolasak, eztabaidak eta ibilaldiak egingodituzte.

1

• Ane hiru xingola desberdinekin dabil jola-sean. Xingola gorria, urdina halako hiruda luze; eta, urdina, berdearen erdia. Zerneurri dute xingola gorriak eta urdinak,xingola berdearen luzera 1.482 cm delajakinda? Adierazi emaitzak metrotan.

• Koldok 62,52 € zituen. Diru horren

mendi-ibiliei buruzko liburu bat erosten

gastatu zuen. Zenbat ordaindu zuen libu-

rua? Egin marrazki bat laguntzeko.

• Kanpalekuko andelean 105 l ur daude.

1,5 l-ko zenbat botila bete ditzakete? Baz-

karian botilen edango dutela kontuan

hartuta, zenbat botila geratuko zaizkie?

• Begiraleek 3,5 kg patata, 250 g urdaiaz-

piko, kg haragi eta kg azukre erosi

dituzte. Zer pisu du erosketak guztira?

26

25

34

12

Page 8: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

8

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

M0 > Estatistika eta probabilitatea

Pentsatu eta idatzi gertaera ziurrak, gerta daitezkeenak edoezinezkoak direnak.

• Neguan euria egitea. ___________

• Dado bat jaurti eta hiru baino txikiagoa den zenbaki bat ateratzea. ___________

• Liburu-denda batean haragia saltzea. ___________

• Kiniela asmatzea. ___________

Bola beltzen eta zurien kutxa honetatik bat atera dugu. Adieraziesaldiak zuzenak (Z) ala okerrak (O) diren.

• Ziurra da zuria izatea. ___

• Gerta daitekeena da beltza izatea. ___

• Ezinezkoa da urdina izatea. ___

• Ezinezkoa da zuria izatea. ___

2

1

Taula honek adierazten du egunean zenbat denbora eman duen ikasten Ugutzek.3

Partxis-partida batean, 42 aldiz jaurti da dadoa. Hauek diralortutako balioak:

2 3 6 5 3 3 4 3 2 1 3 5 6 4 5 3 6 2 2 1 3 4 2 4 5 6 6 2 2 1 1 3 5 4 5 6 5 3 4 2 1 3• Osatu maiztasun-taula, eta adierazi zein den moda.

4

• Kalkulatu zenbat denbora eman duen ikasten, guztira, asteosoan.

• Kalkulatu zenbat minutu eman dituen ikasten, batez beste, egunean.

Dadoarenbalioa

Maiztasuna

Astelehena 50 min

Asteartea 40 min

Asteazkena 1 h 10 min

Osteguna 1 h

Ostirala 1 h 30 min

Page 9: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

9

Matematika > 1. diagnostiko-ebaluazioa

Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

• Zuzenekin, irudi lauekin eta zorizko egoerekin lotutako terminoakberen lexiko aktiboan txertatzea.

• Problema baten enuntziatua irakurtzea eta interpretatzea.

Matematikarako gaitasuna • Hamartarren arteko eragiketak eta erro karratuak erabiltzea,gizarte-inguruneko problemak ebazteko.

• Neurriak antolatzea eta osatzea.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

• Zenbait kontzeptu inguruko objektuekin lotzea: zuzena,zuzenerdia, segmentua eta perimetroa.

Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

• Informazioa jasotzen duten sektore-diagramak eta lerro-diagramakirakurtzea edo interpretatzea.

Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

• Luzera-, edukiera-, masa-, denbora- eta diru-unitateak behar bezalaerabiltzea, gizartean erraz moldatzeko.

• Ohitura osasungarriak hartzea, proposatutako problemen bidez.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna • Marrazkiak, grafikoak, diagramak eta abar garbi eta txukunaurkezteko ohitura hartzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna • Kontzeptu berriak ikasteko nork bere estrategiak erabiltzea.

Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

• Akatsak konpontzeko neurriak hartzea, eta problemak ebaztekomekanismoak erabiltzea.

Gaitasuna Gaitasunaren elementua

Edukiak

Zenbakiak eta eragiketak • Zatiketaren banatze-propietatea.• Zatiketa bateko gaien arteko lotura.• Posizio-balioa zenbaki hamartarretan.• Multiploak eta zatitzaileak.• Berreketak.

Neurriak eta geometria • Luzera-, edukiera- eta masa-unitateak.• Denbora- eta diru-unitateak.• Zuzena, zuzenerdia eta segmentua.• Irudi lauen perimetroa eta diagonalak.

Diagramak eta taulak • Koordenatu-ardatzak.• Sektore-diagramak.• Lerro-diagramak.

Problemak • Problemak ebazteko zenbaki hamartarrak eta erro karratuakerabiltzea.

Estatistika eta probabilitatea • Zorizko egoerak.• Maiztasuna eta moda.

Page 10: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

10

M1 > Zenbakiak eta eragiketak

Erabili banatze-propietatea eta kalkulatu emaitza.

6 � (4 + 8 – 3) (9 + 10 – 5) � 9

Zatiketa baten zatidura 315 da; zatitzailea, 93; eta hondarra, 13. Zer zenbaki da zatikizuna?

2

Adierazi nabarmendutako zifren balioa. Egin adibidean bezala.3

47,2837 unitate = 7

3 milaren = 0,003178,13

_________________________

_________________________

391,046_________________________

_________________________

96,502_________________________

_________________________

Idatzi zenbaki bakoitzaren bost multiplo.4

7 __________________

9 __________________

18 _________________

11 _________________

30 _________________

41 _________________

Gogoratu zatigarritasun-irizpideak, eta eman hiruna zatitzaile.5

18 _________________

26 _________________

40 _________________

21 _________________

48 _________________

54 _________________

Adierazi honako biderketa hauek berreketa gisa, eta idatzi nola irakurtzen diren.

4 � 4 � 4 = ___ _________________________________________________________

17 � 17 = ___ ___________________________________________________________

8 � 8 � 8 � 8 � 8 = ___ _________________________________________________

6

1

Page 11: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

11

M1 > Neurriak eta geometria

Adierazi unitate berberaz, eta antolatu.

Azpimarratu esaldi zuzenak, eta zuzendu okerrak. 2

Sailkatu irudiak taulan, eta osatu definizioak.3

4,8 dm 40,8 mm 47,9 cm 4 m _____ < _____ < _____ < _____

_____ < _____ < _____ < _____1 ordu ordu ordu erdi 45 minutu14

• Kilometro batek mila dekametro ditu.• Kilogramoa erabiltzen dugu luzera

handiak neurtzeko.

• Ehun zentimo hamar euro dira.• Gramo batek mila miligramo ditu.• Ordu batek hiru ordu laurden ditu.

c Zuzen bat...

Zuzenerdi bat...

Segmentu bat...

��

��

��

Marraztu diagonalak, neurtu aldeak eta kalkulatu perimetroa.4

1

P = ________ P = ________ P = ________

Zuzenak

Zuzenerdiak

Segmentuak

Page 12: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Erreparatu kostako hiri bateko turismo-bulegoak egindako lerro-diagrama honi.Diagraman, udako hilabeteetanhondartzara eta ur-parkera zenbatpertsona joan ziren adierazten da.

• Zein hilabeteetan joan zen pertsona gehien

ur-parkera? ____________

• Zenbat pertsona joan ziren? ____________

• Guztira, zenbat pertsona joan ziren abuztuan

ur-parkera eta hondartzara? ____________

• Kalkulatu zenbat pertsona joan ziren hondartzara, batez beste, hilabete horietan.

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

12

M1 > Diagramak eta taulak

Idatzi puntu bakoitzari dagozkion koordenatuak.1

Goiko ardatzetan, kokatu honako puntu hauek: G (4, 2), H (1, 5),I (5, 1) eta J (2, 4).

2

Sektore-diagrama honetan adierazten da zein diren joan den asteanliburutegira joan zirenen irakurketa gustukoenak.

3

4

abenturazkoak

komikiak

misteriozkoak

beldurrezkoak

• Zein gai izan zen gustukoena?

• Zein gutxien irakurritakoa?

• Zein aukeratuko zenuke zuk?

maiatza0

600

ekaina uztaila abuztua

00

iraila

500

400

300

200

100

hondartza ur-parkea

��

� � � �� �� ��

��

A = (__ , __) D = (__ , __)

B = (__ , __) E = (__ , __)

C = (__ , __) F = (__ , __)

Page 13: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

13

M1 > Problemak

Udal batek karratu formako hiru lur-sail berdin basoberritu nahiditu. Lur-sail bakoitzean 64 zuhaitz landatuko dituzte. Horretarako,10.000 € dituzte.

1

• Zuhaitzak ilaratan landatzen dira, zuhai -tzen artean tarte berdina utzita. Zenbatzuhaitz jarriko dituzte alde bakoitzean?Osatu marrazkia.

• Zuhaitzen artean 6 metroko tartea uztendela kontuan hartuta, zer luzera du lur-sailaren alde bakoitzak?

• Zuhaitz bakoitzak 12,13 € balio duelajakinda, zenbat diru beharko dute hirulur-sailak basoberritzeko?

• Zuhaitzak ordaindu ondoren geratzenden dirua, bestalde, basoberritzen aritudiren hiru lorazainen artean banatukoda. Zenbat diru jasoko du bakoitzak?

Page 14: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

14

M1 > Estatistika eta probabilitatea

Igorrek eta Anek txanpon bat jaurti dute zertan jolastu erabakitzeko. Aurpegiaateratzen bada, Anek aukeratuko du; gurutzea ateratzen bada, aldiz, Igorrek.

• Txanpona jaurti aurretik, jakin al daiteke nork irabaziko duen? ________

• Zorizko jokoa al da txanpon bat jaurtitzea? ________

• Zer emaitza atera daitezke? ________ edo ________.

1

Erreparatu eta inguratu zorizkoak ez diren egoerak.2

Taula honetan, dadoa jaurtita lortu diren emaitzak adierazten dira.3

Taula honetan, 6. mailako ikasleen altuerak adierazi dira. Datu horiekin, eginbarra-diagrama bat, eta aztertu zein den moda.

4

Bola beltz bat ateratzea.

Izar bat ateratzea. Pelutxezko hartz bat ateratzea.

Gozoki gris batateratzea.

Zenbakia Maiztasuna

1 3

2 2

3 7

4 1

5 2

6 5

Altuera Maiztasuna

1,35 m 3

1,40 m 3

1,45 m 6

1,50 m 4

1,55 m 7

• Zenbat aldiz jaurti da dadoa? ____________________

• Zein da moda? ________________________________

• Gerta al daiteke 7 ateratzea? ____________________

• Arrazoitu aurreko erantzuna. ______________________

Page 15: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

15

Matematika > 2. diagnostiko-ebaluazioa

Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

• Proposatutako problemen enuntziatuak interpretatzea.

Matematikarako gaitasuna • Kantitateak zatikien eta zenbaki osoen bidez adieraztea.• Zenbait magnitude konparatzea, haien arteko lotura

zehazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

• Mapak eta planoak erabiltzea, ibilbide bati jarraitzeko eta zenbaitpuntu kokatzeko.

Informazioa tratatzeko eta teknologiadigitala erabiltzeko gaitasuna

• Plano batean edo mapa batean aurkeztutako informazioainterpretatzea, bai eta bi sarrerako taula batean edo barra-diagrama batean aurkeztutakoa ere.

Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

• Gure inguruko egoeretan, zenbaki osoen bidez adierazitakokantitateak irakurtzea, eta haiekin eragiketak egitea.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna • Emandako irudien berdinak, antzekoak eta simetrikoak egitea,adierazpen artistikoak egiten ikasten hasteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna • Mapak, planoak eta ikasitako diagrama motak garbi eta txukunaurkezten trebatzea.

Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

• Nork bere estrategiak erabiltzea, zenbait elementu fisiko planobatean kokatzeko edo adierazteko.

Gaitasuna Gaitasunaren elementuak

Edukiak

Zenbakiak eta eragiketak • Zatikiak.• Zatikien arteko eragiketak.• Zenbaki osoak.• Zenbaki osoen arteko batuketak.

Neurriak eta geometria • Magnitudeen arteko lotura.• Irudi berdinak eta antzekoak.• Irudi simetrikoak.• Translazioak.

Diagramak eta taulak • Koordenatu-ardatzak.• Barra-diagramak.

Problemak • Problemak ebaztea, emandako kantitateen gehikuntzak etadeskontuak kalkulatuz.

Estatistika eta probabilitatea • Batez besteko aritmetikoa.• Lerro-diagrama bikoitza.• Gertaera ziurrak, gerta daitezkeenak eta ezinezkoak zorizko

esperientzietan.

Page 16: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

16

M2 > Zenbakiak eta eragiketak

Idatzi ezkerreko zatikiak zifraz; eta eskuinekoak, nola irakurtzen diren.

zazpi biren ________________________________

hiru hamabiren _______________________________

lau hamarren ____________________________

1

Antolatu zenbaki multzoak handienetik txikienera.2

46

3100

815

36

39

32

35

24

34

85

Egin eragiketak.

+ = – = 480ren =

� = : = 1.875ren =

3

4365

24

211

49

25

26

32

28

68

Adierazi zuzenean honako zenbaki oso hauek:4

– 3 + 7 + 2 – 5 – 1 + 4

� ����

� � � �

• Zer zenbaki oso adierazten du letra bakoitzak? Idatzi zuzenean.

Koldo bosgarren solairuan bizi da. Lehenik, hiru solairu jaitsi ditu;eta gero, bi igo, lagun bati bisita egiteko. Zer solairutan dago orain?Ebatzi zenbaki osoak erabiliz.

5

Egin zenbaki osoen arteko eragiketak.

(– 3) + (– 15) = (– 8) + (+ 5) = (– 14) + (– 6) =

(+ 8) + (+ 21) = (+ 13) + (– 7) = (– 2) + (+ 18) =

6

Page 17: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

17

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

M2 > Neurriak eta geometria

Esan magnitude proportzionalak diren ala ez.

• Erositako boligrafo kopurua eta haien prezioa. ____________

• Asteko eguna eta tenperatura. ____________

• Autobusaren abiadura eta bidaiari kopurua. ____________

• Auto baten abiadura eta egiten duen distantzia. ____________

Osatu taulak, eta adierazi magnitude proportzionalak edoalderantziz proportzionalak diren.

2

Adierazi zein irudi diren berdinak eta zein antzekoak.3

Marraztu irudi honen simetrikoa den bat. Ondoren, mugitu irudiberria lau lauki eskuinera.

4

5 8 10

30,15

Sarrerak

Prezioa (€)

2 4 8

16

Langileak

Lanegunak

Magnitude _____________________ dira. Magnitude _____________________ dira.

A eta C trapezioak _______________ dira, eta C eta F, _______________.

B eta E triangeluak _______________ dira, eta D eta B, _______________.

1

AB

C DE

F

Page 18: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

18

M2 > Diagramak eta taulak

Erreparatu planoari, eta idatzi ikonoen koordenatuak.

Lagun talde bat kaletik pasako diren autoen kolorea asmatu nahiandabil. Hauek dira lortutako emaitzak.

2

Osatu piktograma. Bertan, aste batean hiri handi batekomerkatuan zenbat kilogramo sagar saldu diren adieraztenda.

al. ar. az. og.

1

2

3

4

5

6

7

8

ol.

9

10

3

farmazia _______ postontzia _______

suhiltzaileak ______ parkea __________

ospitalea _______ eserlekuak _______

• Idatzi zer dagoen lauki hauetan.

(E, 3) _________ (A, 4) _________

(C, 1) _________ (C, 6) _________

(B, 3) _________ (C, 4) _________

Kolorea Maiztasuna urdina 7 gorria 15 zuria 10 beltza 20berdea 4

• Adierazi datuak barra-diagrama batean.

• Zein kolorek adierazten du moda? ______________

• Zenbat auto pasatu dira guztira? ________________

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala280 kg 175 kg 245 kg 210 kg 350 kg

= 35 kg

1

DE

Page 19: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

19

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

M2 > Problemak

Ane saltoki handi batera joan da bere lagunekin erosketak egitera. Udako merkealdia da.

• Arropa-dendan bi elastiko, praka parebat eta bi gona erosi dituzte. Zenbatordaindu dute guztira?

• MP3 bat eta ordenagailu bat erosi di -tuzte, eta %30eko deskontua egin diete.Zenbat diru gastatu dute?

• Sakelako telefonoa salneurriaren % 60ordaindu dute. Ehuneko zenbateko des-kontua egin diete? Zenbat ordaindubeharko dute?

• Telebista erostean % 10eko deskontuaegin diete. Ondoren, % 16ko BEZa gehitu diete. Zenbat ordaindu beharkodute?

• Zenbat haur daude zinema-aretoan? • Helduen emakumea da; eta gainera-

koa, gizona. Zenbat gizon daude zinema-

aretoan?

Zinema-areto batean 120 ikusle daude. Ikusleen %60 heldua da; eta gainerakoa, haurra.

2

34

1

Page 20: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

20

Erreparatu gimnasia erritmikoko eta luzera-jauziko taldeeklortutako emaitzei.

• Kalkulatu talde bakoitzak lortutako puntuen batez bestekoa.

• Zein taldek du batez besteko altuena? ___________________

Gimnasia erritmikoa

Luzera-jauzia

9,89,5109,69

8,79,9

8,79

9,39,59,6

Ainarak eta Aimarrek taula batean bildu dituzte azken seihilabeteetan bi hiritan izandako prezipitazioei buruzko datuak.Adierazi datuok lerro-diagrama bikoitz batean.

2

• Bi hiriok Santander eta Almería dira. Nork jaso ditu

hiri bakoitzeko datuak? ___________________________

• Zein hilabeteetan egin du euri gehien Almerían? _______

Imajinatu erruleta birarazten duzula. Idatzi bi gertaera ziur; bi ezinezko, eta gerta daitezkeen bi.

• Gertaera ziurrak: _____________________________________

• Gerta daitezkeenak: __________________________________

• Ezinezko gertaerak: _________________________________________

3

Hilak Ainara(litro 1 m2-ko)

Aimar(litro 1 m2-ko)

uztaila 15 35abuztua 0 12iraila 86 110urria 75 135azaroa 56 108abendua 34 80

M2 > Estatistika eta probabilitatea

1

DE

Page 21: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

21

Matematika > 3. diagnostiko-ebaluazioa

Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

• Gorputz geometrikoen ezaugarriak eta probabilitatea zorizkojokoetan ahoz azaltzea.

• Problemen enuntziatuak irakurtzea eta interpretatzea.

Matematikarako gaitasuna • Gizarte-inguruneko problemak ebaztean ehunekoak kalkulatzea.• Zatiki bidez zorizko fenomenoen probabilitatea adieraztea.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

• Zenbait elementu kokatzeko planoak eta mapak erabiltzea.

Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

• Sektore-diagramen edo barra-diagramen bidez emandakoinformazioa interpretatzea eta adieraztea, problemak ebazteko.

Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

• Emaitza onak lortzeko lana ezinbestekoa dela ohartzea.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna • Inguruko zenbait objekturen forma ikasitako gorputzgeometrikoekin lotzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna • Kontzeptu berriak erraz ikasteko nork bere estrategiak erabiltzenohitzea.

Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

• Lana modu egokian planifikatzea, ikasten ematen den denborarietekin handiagoa ateratzeko.

Gaitasuna Gaitasunaren elementuak

Edukiak

Zenbakiak eta eragiketak • Hamartarren arteko zatiketak.• Zenbaki baten karratua eta kuboa.• 10ekin, 100ekin eta 1.000rekin biderkatzea eta zatitzea.• Berreketak eta erro karratuak.

Neurriak eta geometria • Luzera-, edukiera-, masa- eta azalera-unitateak.• Diru- eta denbora-unitateak.• Triangelu baten eta lauki baten angeluak.• Irudi lauen azalera eta perimetroa. • Poliedroak. Elementuak eta garapena.

Diagramak eta taulak • Sektore-diagrama.• Barra-diagrama bikoitza.• Koordenatu-ardatzak.

Problemak • Problemak ebazteko, emandako kantitateen ehunekoakkalkulatzea, bai eta irudi lauen perimetroa eta azalera ere.

Estatistika eta probabilitatea • Batez besteko aritmetikoa.• Moda.• Mediana eta heina.• Maiztasun absolutua eta erlatiboa.• Probabilitatea kalkulatzea.

Page 22: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

22

M3 > Zenbakiak eta eragiketak

Bi zenbakiren biderkadura 307.880 da. Biderkagaietako bat 1.432 dela kontuanhartuta, kalkulatu bestea.

Zer zenbaki adierazten dute deskonposizio hauek? Idatzi, eta ordenatutxikienetik handienera.

68 � 106 + 5 � 104 + 3 � 10² = ______________________________________________

6 � 104 + 9 � 10³ + 3 � 10 + 5 = ____________________________________________

183 � 105 + 9 � 10³ + 7 = __________________________________________________

____________ < ____________ < ____________

5

Osatu taula.4

Egin zatiketak, eta aztertu emaitzak zuzenak diren ala ez.2

Erreparatu segidei, eta idatzi falta diren gaiak.3

4 7 3, 5 2, 8 3 7 3, 2 5 4, 3 2 8, 3 7 6 7, 2 5

karratua

kuboa

3 5 7 9 2 4 6 8

Idatzi falta diren gaiak.6

√–––––

= 18 √–––––

= 24 √–––––

= 12 √–––––

= 36 √–––––

= 41

: 10 � 100: __ : __

� 100 : 100: __ � __

72572,57,25

32,83,28328

1

Page 23: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

23

Lotu magnitudeak eta neurriak gezien bidez.1

Adierazi modu sinplean edo modu konplexuan, kasuan kasu.

47 km 8 dam 7 m = ___________ m 8,73 hm² = _____ hm² _____ dam²

35,2 hl 4,8 l 72 cl = ___________ cl 735 cl = _____ l _____ cl

9 t 75 kg 8 dag = ___________ dag 98,37 g = _____ g _____ cg

47 m² 2,7 dm² = ___________ dm² 6,87 dm = _____ dm _____ mm

2

Kalkulatu falta diren angeluen neurriak.3

Kalkulatu irudien azalera eta perimetroa.4

Idatzi garapen bakoitzari dagokion poliedroaren izena, eta osatutaula.

5

azalera edukiera denbora masa luzera dirua

47 l 28 km 15 € 45 m² 12 s 125 g

A

B

C

Poliedroa Aurpegiak Ertzak Erpinak

��������

���

90o

4,2 cm

d = 2 cm

D = 4,5 cm

4,5

cm 2,7

m

2,5 cm

A

B

C

M3 > Neurriak eta geometria

Page 24: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

24

M3 > Diagramak eta taulak

Sektore-diagrama honek adierazten du zer garraiobide erabiltzenduten ikastetxe bateko irakasleek lanera joateko.

• Hamabost bizikletaz joaten direla jakinda, kalkulatu zenbat irakaslek hartu duten parte inkestan.

• Zein da gehien erabiltzen den garraiobidea?

• Zenbat irakasle joaten dira oinez? ______________

bizikletaz

oinez

autobusez

autoz

Adierazi barra-diagrama bikoitz batean Gorkak eta Anekikasturtean Matematikan lortu dituzten notak. Azken ebaluazioanota horien batez bestekoa da. Kalkulatu eta osatu taula.

2

Erreparatu Juneren logelaren planoari, eta egin honako jarduera hauek.3

• Zer koordenatu dituzte objektu hauek?ohea ___________

gau-mahaia ___________

armairua ___________

• Idatzi zer elementu dagoen (F, 4) eta (F, 5) laukietan._________________________________

• Zer dago (C, 6) eta (D, 6) laukietan? _________________________________

• Marraztu lanpara bat (E, 5) laukian.

Has.ebal.

1.ebal.

2.ebal.

3.ebal.

Azkenebal.

Gorka 7,5 6 7 9,5Ane 7 6,5 6 8,5

1

Page 25: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

25

Ikastetxe batean ikasturte-amaierako festa ospatu behar dute. 225ikaslek parte hartuko dute jardueretan.

• Ikasleen % 24k dantza egingo du;% 16k, antzezlan bat; % 48k, dekora-tuak prestatuko ditu; eta gainerakoek,ikusleei lagunduko diete. Zenbat ikaslekhaurtuko dute parte zeregin bakoitzean?

• Parte hartuko duten 225 ikasleak, ikaste -txeko ikasle guztien % 30 dira. Zenbatikasle dira guztira?

• Agertokiak trapezio forma du. Zenbatmetro oihal behar dira hura inguratzeko?Zenbat metro karratu ditu agertokiak?

• Kalkulatu zenbat diru beharko dutenagertokia prestatzeko, metro bat oihalek7,25 € balio duela jakinda; eta, horrezgain, 43 metro koloretako xingola erosidituztela, metroa 0,85 €-an.

�����

�����

����������

M3 > Problemak

1

Page 26: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

Ikaslea: Maila: Data: DE 6.a

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

26

M3 > Estatistika eta probabilitatea

Xabier eta haren adiskideak kaniketan jolasten dira, egunero-egunero, jolas-orduan. 38, 40, 32, 43, 54, 49, 40, 50 eta 46 kanikadituzte. Kalkulatu datu horien batez besteko aritmetikoa, medianaeta heina.

Taula honetan, joan den hilean supermerkatu batean zenbat ontziedari saldu diren adierazten da. Erreparatu eta erantzun.

2

Erreparatu erruletari, eta idatzi zer probabilitate duten gertaerahauek.

• Zortzi irtetea.

• Zenbaki bakoiti bat irtetea.

• Bi baino handiagoa den zenbaki bat irtetea.

3

Marraztu kutxa bat eta, haren barruan,zenbait triangelu, karratu eta zirkulu,baldintza hauek betez:

• Triangelu bat ateratzeko probabilitatea karratubat ateratzekoa halako bi da.

• Karratu bat ateratzeko probabilitatea da.• Zirkulu bat ateratzen badugu, bederatzi irudi

geratuko dira kutxa barruan.

4

310

Edariak Maiztasun abs. Maiztasun erl.

ura 1.250esnea 970

irabiakia 430zukua 620

freskagarria 270

• Kalkulatu maiztasun erlatiboak etaosatu taula.

• Zein edarik du maiztasun erlatibohandiena? _______________________________

• Zein edarik adierazten du moda?_______________________________

1

Page 27: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

27

Alorra: ____________________________________

Ikasturtea: _____________ Data: ________________

Ikaslea 0. DE 1. DE 2. DE 3. DE

Page 28: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

28

Hasierako diagnostiko-ebaluazioa

Ikasturtea: _____________ Data: ________________

Ikaslea Matematika

Page 29: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

29

1. diagnostiko-ebaluazioa

Ikasturtea: _____________ Data: ________________

Ikaslea Matematika

Page 30: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

30

2. diagnostiko-ebaluazioa

Ikasturtea: _____________ Data: ________________

Ikaslea Matematika

Page 31: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako

© IB

AIZ

ABA

L/FO

TOKO

PIAT

ZEKO

MAT

ERIA

LA

31

3. diagnostiko-ebaluazioa

Ikasturtea: _____________ Data: ________________

Ikaslea Matematika

Page 32: Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika · Diagnostiko-ebaluazioak Lehen Hezkuntzako 6. maila Matematika Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ..... 3 Matematikako