of 17 /17
Deficitul de cont curent – natura structurala a acestuia Ionut Dumitru Presedinte Consiliului Fiscal* 12 Septembrie 2013, Consiliul National de Export *Opiniile exprimate in aceasta prezentare sunt opinii personale ale autorului, fara a fi neaparat si opiniile oficiale ale institutiilor cu care este asociat

Deficitul de cont curent – natura structurala a acestuia · Masini si dispozitive mecanice; masini, aparate si echipamente electrice Produse ale industriei chimice Materiale plastice

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Deficitul de cont curent – natura structurala a acestuia · Masini si dispozitive mecanice;...

 • Deficitul de cont curent – naturastructurala a acestuia

  Ionut DumitruPresedinte Consiliului Fiscal*

  12 Septembrie 2013, Consiliul National de Export

  *Opiniile exprimate in aceasta prezentare sunt opinii personale ale autorului, fara a fineaparat si opiniile oficiale ale institutiilor cu care este asociat

 • Deficitul contului curent reflecta dezechilibrul structural economisire-investire

  Evolutia ratei economisirii si a investirii (% din PIB)

  -7.0 -5.9 -6.9-4.0 -3.7

  -5.5-3.3

  -5.8-8.4 -8.6

  -10.4

  -13.4-11.6

  -4.2 -4.4 -4.5 -3.8

  -15.0

  -10.0

  -5.0

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Deficit cont curent (% din PIB) Rata economisirii (% din PIB) Rata investitiilor (% din PIB)

  Sursa: EUROSTAT

  -7.0 -5.9 -6.9-4.0 -3.7

  -5.5-3.3

  -5.8-8.4 -8.6

  -10.4

  -13.4-11.6

  -4.2 -4.4 -4.5 -3.8

  -15.0

  -10.0

  -5.0

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Deficit cont curent (% din PIB) Rata economisirii (% din PIB) Rata investitiilor (% din PIB)

 • Proiectia pe termen lung a ratei economisirii – factorii demografici suntnegativi

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1990

  1992

  1994

  1996

  1998

  2000

  2002

  2004

  2006

  2008

  2010

  2012

  2014

  2016

  2018

  2020

  2022

  2024

  2026

  2028

  2030

  2032

  2034

  2036

  2038

  2040

  2042

  2044

  2046

  2048

  2050

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1990

  1992

  1994

  1996

  1998

  2000

  2002

  2004

  2006

  2008

  2010

  2012

  2014

  2016

  2018

  2020

  2022

  2024

  2026

  2028

  2030

  2032

  2034

  2036

  2038

  2040

  2042

  2044

  2046

  2048

  2050

  Sursa: Ionut Dumitru, "Economisirea in Romania - evolutii si factori determinanti", Buletinul trimestrial al Fondului de Garantare a Depozitelordin sistemul bancar din Romania, trimestrul IV 2010

 • Deficitul de cont curent s-a ajustat, dar nivelul sau actual esteinca ridicat in comparatie cu alte tari central si est europene

  -16

  -14

  -12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  20

  13

  F

  Soldul balantei comerciale (% din PIB)

  Soldul contului curent (% din PIB)

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  RO LV BG PL HR LT EE SL CZ SK HU

  Soldul balantei comerciale (% din PIB in 2013 Q1)

  Soldul contului curent (% din PIB in 2013 Q1)

  Nota: datele sunt cumulate pe ultimele patru trimestre. InQ2 2013 Romania a inregistrat un surplus de contcurent, pentru prima data din 1990.

  Sursa: EUROSTAT

  -16

  -14

  -12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  20

  13

  F

  Soldul balantei comerciale (% din PIB)

  Soldul contului curent (% din PIB)

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  RO LV BG PL HR LT EE SL CZ SK HU

  Soldul balantei comerciale (% din PIB in 2013 Q1)

  Soldul contului curent (% din PIB in 2013 Q1)

 • Datoria externa a crescut foarte mult in ultimul deceniu

  26.0

  46.847.7

  29.8

  51.8

  75.2

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  802

  00

  0

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumparare(% din media UE 27)

  Datoria externa bruta (% din PIB)

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140-140

  -120

  -100

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  HU BG PL LV RO SK EE LT CZ

  Active externe nete in 2012 , % din PIB (+ creante externe,- obligatii externe)

  Datoria externa bruta in 2012, % din PIB (axa din drapta)

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  03Q2

  04Q2

  05Q2

  06Q2

  07Q2

  08Q2

  09Q2

  10Q2

  11Q2

  12Q2

  13Q2

  Datoria externa bruta a guvernului si bancii centrale (% din PIB)

  Datoria externa bruta a sistemului bancar (% din PIB)

  Datoria externa bruta a sectorului privat nebancar (% din PIB)

  Sursa: EUROSTAT

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140-140

  -120

  -100

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  HU BG PL LV RO SK EE LT CZ

  Active externe nete in 2012 , % din PIB (+ creante externe,- obligatii externe)

  Datoria externa bruta in 2012, % din PIB (axa din drapta)

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  03Q2

  04Q2

  05Q2

  06Q2

  07Q2

  08Q2

  09Q2

  10Q2

  11Q2

  12Q2

  13Q2

  Datoria externa bruta a guvernului si bancii centrale (% din PIB)

  Datoria externa bruta a sistemului bancar (% din PIB)

  Datoria externa bruta a sectorului privat nebancar (% din PIB)

 • Necesarul de finantare externa este acoperit prin fluxuri de portofoliu

  36.3

  38.5

  24.9

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Ma

  r-1

  0

  Ma

  y-1

  0

  Jul-1

  0

  Sep

  -10

  Nov

  -10

  Jan-

  11

  Ma

  r-1

  1

  Ma

  y-1

  1

  Jul-1

  1

  Sep

  -11

  Nov

  -11

  Jan-

  12

  Ma

  r-1

  2

  Ma

  y-1

  2

  Jul-1

  2

  Sep

  -12

  Nov

  -12

  Jan-

  13

  Ma

  r-1

  3

  Ma

  y-1

  3

  Detinerile nerezidentilor de titluri de stat emise inmoneda locala (% total)

  Polonia Ungaria Romania

  + 3.9 mld EUR

  - 1.8 mld EUR-10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Jan-

  Jun

  2013

  Fluxuri nete de capital strain catre sectorul privat (% din PIB)

  Fluxuri nete de portofoliu (% din PIB, intari cu +)

  Imprumuturi de la FMI, CE si Banca Mondiala (% din PIB)

  Deficit de cont curent ajustat cu trasferuri de capital publice (% din PIB)

  Sursa: Banca Nationala a Romaniei, websiteurile Ministerelor de Finante

  Nota: transferurile de capital publice se refera la Fonduri Europene inregistrateca si transferuri de capital si ele finanteaza deficitul de cont curent

  36.3

  38.5

  24.9

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Ma

  r-1

  0

  Ma

  y-1

  0

  Jul-1

  0

  Sep

  -10

  Nov

  -10

  Jan-

  11

  Ma

  r-1

  1

  Ma

  y-1

  1

  Jul-1

  1

  Sep

  -11

  Nov

  -11

  Jan-

  12

  Ma

  r-1

  2

  Ma

  y-1

  2

  Jul-1

  2

  Sep

  -12

  Nov

  -12

  Jan-

  13

  Ma

  r-1

  3

  Ma

  y-1

  3

  Detinerile nerezidentilor de titluri de stat emise inmoneda locala (% total)

  Polonia Ungaria Romania

  + 3.9 mld EUR

  - 1.8 mld EUR-10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Jan-

  Jun

  2013

  Fluxuri nete de capital strain catre sectorul privat (% din PIB)

  Fluxuri nete de portofoliu (% din PIB, intari cu +)

  Imprumuturi de la FMI, CE si Banca Mondiala (% din PIB)

  Deficit de cont curent ajustat cu trasferuri de capital publice (% din PIB)

 • -18

  -15

  -12

  -9

  -6

  -3

  0

  3

  6

  May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 May-10 May-11 May-12 May-13

  Produse mineraliere

  Produse ale industriei chimice

  Mijloace de transport

  Produse din lemn (exclusiv mobila)

  Incaltaminte, palarii, umbreleProduse vegetale

  Materii textile

  Componentapersistenta denaturastructurala

  Soldul balantei comerciale pe principalele grupe ale NC (% din PIB, sold FOB/CIF)

  Deficitul balantei comerciale are cateva componente persistente de naturastructurala (1)

  -18

  -15

  -12

  -9

  -6

  -3

  0

  3

  6

  May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 May-10 May-11 May-12 May-13

  Masini si dispozitive mecanice; masini, aparate siechipamente electrice

  Materiale plastice cauciuc si articole din acestea

  Produse alimentare, bauturi situtun

  Mijloace de transport

  Componentapersistenta denaturastructurala

  Sursa: INSNota: Date ajustate sezonier, medie mobila pe 3 luni

 • -16.0

  -14.0

  -12.0

  -10.0

  -8.0

  -6.0

  -4.0

  -2.0

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Jan-

  May

  201

  3

  Produse mineraliere

  Mijloace detransport

  Produse din lemn (exclusiv mobila)

  Incaltaminte, palarii, umbrele Produse vegetale

  Materii textile

  Componentapersistenta denatura structurala

  Soldul balantei comerciale pe principalele grupe ale NC (% din PIB, sold FOB/CIF)

  Deficitul balantei comerciale are cateva componente persistente de naturastructurala (2)

  -16.0

  -14.0

  -12.0

  -10.0

  -8.0

  -6.0

  -4.0

  -2.0

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Jan-

  May

  201

  3

  Masini si dispozitive mecanice; masini, aparate siechipamente electrice

  Produse ale industrieichimice

  Materiale plastice cauciucsi articole din acestea

  Produse alimentare, bauturi situtun

  Mijloace de transport

  Componentapersistenta denatura structurala

  Sursa: INSNota: Date ajustate sezonier pentru perioada ianuarie-mai 2013

 • -15

  -12

  -9

  -6

  -3

  0

  May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 May-10 May-11 May-12 May-13

  Produse mineraliere

  Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe

  Materiale plastice cauciuc si articole din acestea

  Masini si dispozitive mecanice; masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul siimaginile

  Combustibili si uleiuri minerale; materiibituminoase (-3.2% din PIB)Minereuri, zgura si cenusa (-0.2% din PIB)Sare; sulf, pietre; ipsos, var si ciment (-0.1%din PIB)

  Produse farmaceutice (-1.2% din PIB)Produse chimice organice (-0.4% din PIB)Uleiuri esentiale (-0.2% din PIB)Extracte tanante sau colorante (-0.2% din PIB)Sapun; preparate pentru spalat (-0.1% din PIB)

  Deficitul balantei comerciale are cateva componente persistente de naturastructurala (3)

  Deficitul comercial pe componentele persistente ale balantei comerciale (% din PIB,sold FOB/CIF)

  Principalele pozitii care genereaza deficite (2012)

  Materiale plastice si articole din acestea (-1% din PIB)

  -15

  -12

  -9

  -6

  -3

  0

  May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 May-10 May-11 May-12 May-13

  Produse mineraliere

  Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe

  Materiale plastice cauciuc si articole din acestea

  Masini si dispozitive mecanice; masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul siimaginile

  Cazane, turbine, motoare, aparate si dispmecanice (-1.9% din PIB)Masini, aparate si materiale electrice (-0.5% dinPIB)

  Zahar si produse zaharoase (-0.2% din PIB)Reziduuri ale industriei alimentare (-0.17% din PIB)Preparate alimentare diverse (-0.15% din PIB)Preparate pe baza de cereale (-0.11% din PIB)Preparate din legume, fructe (-0.1% din PIB)Bauturi alcoolice si nealcoolice (-0.1% din PIB)

  Sursa: INS

  Materiale plastice si articole din acestea (-1% din PIB)

  Nota: Date ajustate sezonier, medie mobila pe 3 luni

 • Ajustarea balantei comerciale in 2013

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de produse mineraliere (% din PIB)

  Importuri de produse mineraliere (% din PIB)

  2012 Jan-May 2013 Modificare% din PIB, date ajustate sezonier

  Balanta comerciala FOB/CIF -7.4 -4.5 2.9

  Produse minerale -3.4 -2.2 1.2Mijloace si materiale de transport 2.1 2.6 0.6Masini, aparate si echipamente electrice;aparate de inregistrat sau de reprodussunetul si imaginile -2.3 -1.8 0.5Produse vegetale 0.5 0.8 0.3Produse chimice -2.5 -2.2 0.2Subtotal -5.6 -2.8 2.8

  Componeta structurala a balanteicomerciale -9.5 -7.6 1.9

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de produse mineraliere (% din PIB)

  Importuri de produse mineraliere (% din PIB)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de masini, aparate, echipamente (% din PIB)

  Importuri de masini, aparate, echipamente (% din PIB)

  Ajustarea deficitului comercial pentru produse minerale Factori temporari

  • Conditii climaterice favorabile (iarna blanda)

  • Cererea externa si interna slaba din ultimele trimestre

  Factori structurali• Inchiderea unor capacitati de productie cu consum energetic

  ridicat

  • Modificarea structurii productiei de energie electrica (?)

 • Eficienta energetica scazuta a economiei

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Romania: consumul de energie (in kg petrolechivalent) pentru a produce 1000 euro PIB

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  BG EE RO CZ

  SK LV PL LT HU SL FI

  BE

  CY

  MT SE NL PT

  FR GR DE LU ES AT

  NO IT UK

  DK IE

  Consumul de energie (in kg petrol echivalent) pentrua produce 1000 euro PIB

  Eficienta energetica a economiei s-a imbunatatit, dar ramane redusa comparativ cu celelalte

  economii din Uniunea Europeana

  Cresterea eficientei energetice a economiei permite cresterea competitivitatii acesteia, inclusiv

  reducerea importurilor de produse energetice

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Romania: consumul de energie (in kg petrolechivalent) pentru a produce 1000 euro PIB

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  BG EE RO CZ

  SK LV PL LT HU SL FI

  BE

  CY

  MT SE NL PT

  FR GR DE LU ES AT

  NO IT UK

  DK IE

  Consumul de energie (in kg petrol echivalent) pentrua produce 1000 euro PIB

  Sursa: Eurostat

 • Performanta foarte buna a industriei constructoare de masini

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de mijloace de transport (% din PIB)

  Importuri de mijloace de transport (% din PIB)

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi ale industriei auto

  Autoturisme (% din PIB)

  Parti si accesorii pentru mijloace de transport (% din PIB)

  Alte mijloace de transport comerciale (% din PIB)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de mijloace de transport (% din PIB)

  Importuri de mijloace de transport (% din PIB)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi de mijloace de transport si parti si accesori pentru mijloacede transport (mld. EUR in ultimele 12 luni)Exporturi totale exclusiv industria auto (mld. EUR in ultimele 12 luni)

  +2.3% yoyin Jan-May

  +18.6% yoyin Jan-May

  -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  May

  -02

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi ale industriei auto (% an la an)

  Total exporturi excluzand industria auto (% an la an)

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  May

  -03

  May

  -04

  May

  -05

  May

  -06

  May

  -07

  May

  -08

  May

  -09

  May

  -10

  May

  -11

  May

  -12

  May

  -13

  Exporturi ale industriei auto

  Autoturisme (% din PIB)

  Parti si accesorii pentru mijloace de transport (% din PIB)

  Alte mijloace de transport comerciale (% din PIB)

 • Romania are un profil agricol puternic (1)

  Romania ocupa un loc important in Uniunea Europeana din punct de vedere alsuprafetelor agricole

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  Fra

  nta

  Ger

  ma

  nia

  Spa

  nia

  Po

  lon

  ia

  Ro

  ma

  nia

  Ita

  lia

  Ma

  rea

  Bri

  tan

  ie

  Un

  ga

  ria

  Bu

  lga

  ria

  Sued

  ia

  Ceh

  ia

  Da

  nem

  arc

  a

  Suprafata arabila in 2010 (milioane hectare)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Fra

  nta

  Po

  lon

  ia

  Ger

  ma

  nia

  Spa

  nia

  Ro

  ma

  nia

  Ita

  lia

  Ma

  rea

  Bri

  tan

  ie

  Un

  ga

  ria

  Bu

  lga

  ria

  Da

  nem

  arc

  a

  Ceh

  ia

  Litu

  an

  ia

  Suprafata cultivata cu cereale in 2010(milioane hectare)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  Fra

  nta

  Ger

  ma

  nia

  Spa

  nia

  Po

  lon

  ia

  Ro

  ma

  nia

  Ita

  lia

  Ma

  rea

  Bri

  tan

  ie

  Un

  ga

  ria

  Bu

  lga

  ria

  Sued

  ia

  Ceh

  ia

  Da

  nem

  arc

  a

  Suprafata arabila in 2010 (milioane hectare)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Fra

  nta

  Po

  lon

  ia

  Ger

  ma

  nia

  Spa

  nia

  Ro

  ma

  nia

  Ita

  lia

  Ma

  rea

  Bri

  tan

  ie

  Un

  ga

  ria

  Bu

  lga

  ria

  Da

  nem

  arc

  a

  Ceh

  ia

  Litu

  an

  ia

  Suprafata cultivata cu cereale in 2010(milioane hectare)

  Sursa: Eurostat, Raiffeisen RESEARCH

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  RO BG PL GR PT LV LT SL HU AT FI CY IE EE ES

  Populatia ocupata in agricultura in 2011

  Salariati (% din total persoane ocupate in economie)

  Self-employed (% din total persoane ocupate in economie)

  Medie UE =5.3%

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  RO BG LV SK EE HU PL LT GR FI ES SL PT CZ

  VAB in agricultura in 2011 (% din totalVAB in economie )

  Medie UE =1.7

  33% din populatie este ocupata in agricultura, majoritatea regasindu-se inagricultura de subzistenta

  In Uniunea Europeana, Romania se caracterizeaza prin cea mai ridicata contributie aagriculturii la valoarea adaugata bruta din economie (7%) si la PIB (6%)

  Romania are un profil agricol puternic (2)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  RO BG PL GR PT LV LT SL HU AT FI CY IE EE ES

  Populatia ocupata in agricultura in 2011

  Salariati (% din total persoane ocupate in economie)

  Self-employed (% din total persoane ocupate in economie)

  Medie UE =5.3%

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  RO BG LV SK EE HU PL LT GR FI ES SL PT CZ

  VAB in agricultura in 2011 (% din totalVAB in economie )

  Medie UE =1.7

  Sursa: Eurostat, Raiffeisen RESEARCH

 • Probleme structurale in agricultura

  Impact puternic al conditiilor climaterice asupra productiei agricole Segmentare importanta a exploatatiilor agricole

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  RO GR SL HR IT PL LT PT

  HU

  BG ES AT

  LV NL

  CH EE SK NO SE FR FI IE DE

  UK CZ

  DK

  Structura suprafetei agricole utilizata dupamarimea exploatatiei in 2010 (% din total)

  Peste 50 ha

  20-50 ha

  10-20 ha

  5-10 ha

  0-5 ha80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  115

  120

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  20

  13

  E

  Valoarea adaugata bruta in agricultura (termeni reali,2003=100)

  Medie 1995-2012

  Sursa: Institutul National de Statistica, Raiffeisen RESEARCH

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  RO GR SL HR IT PL LT PT

  HU

  BG ES AT

  LV NL

  CH EE SK NO SE FR FI IE DE

  UK CZ

  DK

  Structura suprafetei agricole utilizata dupamarimea exploatatiei in 2010 (% din total)

  Peste 50 ha

  20-50 ha

  10-20 ha

  5-10 ha

  0-5 ha80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  115

  120

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  20

  13

  E

  Valoarea adaugata bruta in agricultura (termeni reali,2003=100)

  Medie 1995-2012

 • Consecinta: Romania este un importator net de produse agro-alimentare

  -2.5

  -2.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

  19

  91

  19

  92

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  Balanta comertului exterior cu produseagro-alimentare, exclusiv cereale

  Produse alimentare, bauturi si tutun (% din PIB)Animale vii si produse animale (% din PIB)Grasimi si uleiuri animale sau vegetele (%din PIB)

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  19

  91

  19

  92

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  Comertul exterior cu cereale

  Balanta comertului extern cu cereale (% din PIB)

  Exporturi de cereale (% din PIB)

  Importuri de cereale (% din PIB)

  Sursa: Institutul National de Statistica, Raiffeisen RESEARCH

  -2.5

  -2.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

  19

  91

  19

  92

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  Balanta comertului exterior cu produseagro-alimentare, exclusiv cereale

  Produse alimentare, bauturi si tutun (% din PIB)Animale vii si produse animale (% din PIB)Grasimi si uleiuri animale sau vegetele (%din PIB)

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  19

  91

  19

  92

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  20

  11

  20

  12

  Comertul exterior cu cereale

  Balanta comertului extern cu cereale (% din PIB)

  Exporturi de cereale (% din PIB)

  Importuri de cereale (% din PIB)

 • Diversificarea pietelor de export este obligatorie

  Top 20 export markets in 1991 Top 20 export markets in 2011Former Soviet Union 23.0 Germany 18.6Germany 10.9 Italy 12.8Italy 6.1 France 7.5Netherlands 5.3 Turkey 6.2France 4.1 Hungary 5.6Former Yugoslavia 4.0 Bulgaria 3.6UK 3.7 UK 3.2Turkey 3.6 Netherlands 3.1China 3.3 Spain 2.4US 2.9 Poland 2.4Austria 2.5 Russian Federation 2.3Japan 2.3 Austria 2.2Poland 2.1 Belgium 2.0Liban 1.9 Ukraine 1.8Hungary 1.9 US 1.8Czech Rep. 1.7 Czech Rep. 1.7Egypt 1.6 Slovakia 1.6Switzerland 1.6 Serbia 1.5Bulgaria 1.4 Greece 1.4Syria 1.3 Republic of Moldova 1.3Total top 20 85.2 Total top 20 83

  EU 27 44.3 EU 27 71.1Former Soviet Union 23.0 Former Soviet Union 6.0Arab countries 4.0 Arab countries 2.0African countries 3.9 African countries 2.1

  Top tari partenere cudeficite/excedentecomerciale in 2011

  Deficit(-)/Excedent(+)

  FOB/CIF in PIBHUNGARY -1.66KAZAKHSTAN -1.58CHINA -1.57AUSTRIA -0.87POLAND -0.81RUSSIA -0.79GERMANY -0.72CZECH REPUBLIC -0.43ITALY -0.33NETHERLANDS -0.26…SYRIA 0.13UNITED KINGDOM 0.13GEORGIA 0.13UNITED STATES 0.13ALGERIA 0.15FRANCE 0.15NORWAY 0.16EGYPT 0.18UNITED ARAB EMIRATES 0.21MOLDOVA 0.23SAUDI ARABIA 0.27SERBIA 0.29TURKEY 0.64

  Top 20 export markets in 1991 Top 20 export markets in 2011Former Soviet Union 23.0 Germany 18.6Germany 10.9 Italy 12.8Italy 6.1 France 7.5Netherlands 5.3 Turkey 6.2France 4.1 Hungary 5.6Former Yugoslavia 4.0 Bulgaria 3.6UK 3.7 UK 3.2Turkey 3.6 Netherlands 3.1China 3.3 Spain 2.4US 2.9 Poland 2.4Austria 2.5 Russian Federation 2.3Japan 2.3 Austria 2.2Poland 2.1 Belgium 2.0Liban 1.9 Ukraine 1.8Hungary 1.9 US 1.8Czech Rep. 1.7 Czech Rep. 1.7Egypt 1.6 Slovakia 1.6Switzerland 1.6 Serbia 1.5Bulgaria 1.4 Greece 1.4Syria 1.3 Republic of Moldova 1.3Total top 20 85.2 Total top 20 83

  EU 27 44.3 EU 27 71.1Former Soviet Union 23.0 Former Soviet Union 6.0Arab countries 4.0 Arab countries 2.0African countries 3.9 African countries 2.1

  Source: NIS

  Top tari partenere cudeficite/excedentecomerciale in 2011

  Deficit(-)/Excedent(+)

  FOB/CIF in PIBHUNGARY -1.66KAZAKHSTAN -1.58CHINA -1.57AUSTRIA -0.87POLAND -0.81RUSSIA -0.79GERMANY -0.72CZECH REPUBLIC -0.43ITALY -0.33NETHERLANDS -0.26…SYRIA 0.13UNITED KINGDOM 0.13GEORGIA 0.13UNITED STATES 0.13ALGERIA 0.15FRANCE 0.15NORWAY 0.16EGYPT 0.18UNITED ARAB EMIRATES 0.21MOLDOVA 0.23SAUDI ARABIA 0.27SERBIA 0.29TURKEY 0.64