of 22 /22
1

DBH 1. Maila - larramendi- · PDF fileAnimalia ornogabeak eta ornodunak PROZEDURAK 1. Lauki eta grafiko ... Taldean lan egin, lan zientifikoak egin eta azterketa, ikerketa, eztabaida

Embed Size (px)

Text of DBH 1. Maila - larramendi- · PDF fileAnimalia ornogabeak eta ornodunak PROZEDURAK 1. Lauki...

 • 1

 • DBH 1. Maila

  2

  EDUKIEN TAULA

  EUSKARA .......................................................................................................................................... 4

  HELBURUAK......................................................................................................................................... 4 EDUKIAK ............................................................................................................................................... 4 METODOLOGIA .................................................................................................................................... 4 EBALUAKETA ...................................................................................................................................... 4 ERREKUPERAKETA ............................................................................................................................ 4

  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA .................................................................................. 5

  OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 5 CONTENIDOS ........................................................................................................................................ 5 METODOLOGA .................................................................................................................................... 5 EVALUACIN ....................................................................................................................................... 5 RECUPERACIN ................................................................................................................................... 5

  GEOGRAFIA ETA HISTORIA ....................................................................................................... 6

  HELBURUAK......................................................................................................................................... 6 EDUKIAK ............................................................................................................................................... 6 METODOLOGIA .................................................................................................................................... 6 EBALUAKETA ...................................................................................................................................... 6

  ALEMANA ......................................................................................................................................... 7

  EDUKIAK ............................................................................................................................................... 7 HELBURUAK......................................................................................................................................... 7 EKINTZAK ............................................................................................................................................. 7 METODOLOGIA .................................................................................................................................... 7 EBALUAKETA ...................................................................................................................................... 7

  TEKNOLOGIA .................................................................................................................................. 8

  HELBURUAK......................................................................................................................................... 8 KONTZEPTUAK .................................................................................................................................... 8 PROZEDURAK ...................................................................................................................................... 8 JARRERAK ............................................................................................................................................ 8 METODOLOGIA .................................................................................................................................... 9 EBALUAKETA ...................................................................................................................................... 9 ERREKUPERAKETA ............................................................................................................................ 9

  NATURA ........................................................................................................................................... 10

  HELBURUAK....................................................................................................................................... 10 KONTZEPTUAK .................................................................................................................................. 10 PROZEDURAK .................................................................................................................................... 10 JARRERAK .......................................................................................................................................... 10 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 11 EBALUAKETA .................................................................................................................................... 11 ERREKUPERAKETA .......................................................................................................................... 11

  MATEMATIKA ............................................................................................................................... 12

  HELBURUAK....................................................................................................................................... 12 KONTZEPTUAK .................................................................................................................................. 12 PROZEDURAK .................................................................................................................................... 12 JARRERA ............................................................................................................................................. 12 EBALUAKETA .................................................................................................................................... 13 ERREKUPERAKETA .......................................................................................................................... 13

 • DBH 1. Maila

  3

  PLASTIKA ........................................................................................................................................ 14

  HELBURUA ......................................................................................................................................... 14 KONTZEPTUAK .................................................................................................................................. 14 PROZEDURAK .................................................................................................................................... 14 JARRERA ............................................................................................................................................. 14 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 15 EBALUAKETA .................................................................................................................................... 15 ERREKUPERAKETA .......................................................................................................................... 15

  ETIKA ............................................................................................................................................... 16

  GAIAK .................................................................................................................................................. 16 HELBURUA ......................................................................................................................................... 16 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 16 EKINTZAK ........................................................................................................................................... 16 EBALUAKETA .................................................................................................................................... 16 ERREKUPERAKETA .......................................................................................................................... 16

  HEZIKETA FISIKOA ..................................................................................................................... 17

  EDUKIAK ............................................................................................................................................. 17 HELBURUAK....................................................................................................................................... 17 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 17 EKINTZAK ..........................................................................................................................