of 29 /29
Pag · 1 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar EN ISO 9001/2008 EN ISO 14001/2005 RAPORT II Date obţinute în procesul de cartografiere Beneficiar Primăria Municipiului Bucureşti ; Splaiul Inde- pendentei , NR. 291-293, SECTOR 6 , Localitatea: București , Cod poștal: 060042 , Romania Denumire contract: Harta de Zgomot a Municipiului Bucureşti Nr/Data contract: Dr. Ing. Cristian Alionte Dr. Ing. Liviu Ungureanu Ing. Cornel Rădulescu ACCON Environmental Consultants S.R.L Realizat de : ACCON Environmental Consultants S.R.L Data: 07.2014 Versiunea 3 Limba Română

Date obţinute în procesul de cartografiere · 2014-10-30 · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-emele şi efectele negative

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Date obţinute în procesul de cartografiere · 2014-10-30 · După cartografierea acustică este...

 • Pag · 1

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  RAPORT II

  Date obţinute în procesul de cartografiere

  Beneficiar Primăria Municipiului Bucureşti ; Splaiul Inde-

  pendentei , NR. 291-293, SECTOR 6 , Localitatea: București , Cod poștal: 060042 , Romania

  Denumire contract: Harta de Zgomot a Municipiului Bucureşti

  Nr/Data contract:

  Dr. Ing. Cristian Alionte

  Dr. Ing. Liviu Ungureanu

  Ing. Cornel Rădulescu

  ACCON Environmental Consultants S.R.L

  Realizat de : ACCON Environmental Consultants S.R.L

  Data: 07.2014

  Versiunea 3

  Limba Română

 • Pag · 2

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Cuprins

  1 Scopul raportului - Motivaţia executării contractului problematica propusă spre rezol-vare şi cadrul legislativ pertinent ...................................................................pag. 3

  2 Scurtă descriere a Municipiul București ……………………………………….......................pag. 4

  2.1 Localizare

  2.2 Mărime

  2.3 Număr de locuitori

  3 Autoritatea responsabilă.............................................................................pag. 5

  4 Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior ...............pag. 5

  5 Metode de calcul sau de măsurare folosite ....................................................pag. 6

  5.1 Metode de calcul

  5.2 Metode de măsurare

  6 Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la zgomot indicator Lzsn și Lnoapte ..............................................................................pag. 6

  7. Prezentare grafică a hărţilor de zgomot ....................................................pag. 19

 • Pag · 3

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  1 Motivaţia executării contractului, problematica propusă spre rezolvare şi ca-

  drul legislativ pertinent

  Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele

  şi informării publice.

  Cadrul legislativ român de care trebuie să se ţină cont la realizarea hărţilor acustice

  strategice (HAS) este prezentat în tabelul de mai jos:

  Tabelul 1.1 Transpunerea Directivei 49/2002/ C.E. în legislaţia română

  H.G. nr. 321/2005 (M.O. nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea

  zgomotului ambiental (republicat) şi H.G. nr. 1260 (M.O. nr 15/ 19.01.2013)

  T

  O.M. M.M.G.A./M.T.C.T./M.S./M.A.I. nr. 678/1344/915/1397/2006 (M.O.

  nr. 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de cal-

  cul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele in-

  dustriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor

  I

  O.M. M.T. nr. 720/2007 (M.O. nr. 583/24.08.2007) privind modificarea O.M.

  M.T.C.T. nr. 1258/2005 (M.O. nr. 766/23.08.2005) pentru stabilirea unităților

  responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aero-

  porturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot şi a planurilor de

  acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de

  competență ale acestora

  I

  O.M. nr. 1830/2007 (M.O. nr. 864/18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind

  realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot

  I

  O.M. M.M.D.D./M.T./M.S.P./M.I.R.A. nr. 152/558/1119/532/2008 (M.O. nr.

  531/15.07.2008) pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a

  modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pen-

  tru indicatorii Lzsn şi Lnoapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe dru-

  murile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în

  aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul

  produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute

  în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al

  poluării, aprobată cu modificări şi completări ulterioare

  I

  T = transpunere; I = implementare ; T,I se refera la Directiva 49/2002 C.E.

 • Pag · 4

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-

  torul cărora sa se rezolve problemele şi efectele negative generate de poluarea sonoră

  şi dacă este cazul, să se reducă nivelul de zgomot ambiental.

  H.G. nr. 321/25 conţine şi un calendar al implementării Directivei 49/2002 C.E.

  privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental (DZA). Municipiul Bucureşti,

  având o populaţie de peste 250.000, trebuie să refacă hărţile acustice strategice în

  etapa a doua de implementare adică începând cu anul 2011.

  Raportul de faţă se referă la cartografierea acustică strategică a Municipiul Bucu-

  reşti având la bază datele din măsurări proprii şi cele puse la dispoziţie de Primăria Mu-

  nicipiul Bucureşti. Lucrările de cartografiere strategică şi raportul sunt menite să spriji-

  ne beneficiarul în îndeplinirea obligaţiilor care-i revin în baza legislaţiei naţionale

  (H.G. nr. 321/2005), cerinţelor Comisiei Europene şi informării publicului.

  Au fost elaborate hărţi acustice strategice globale şi individuale pentru următoa-

  rele surse de zgomot:

  • Trafic rutier: străzi principale şi alte străzi care provoacă o poluare acustică notabilă.

  • Trafic feroviar cu menţiunea că poluarea acustică a gărilor din Municipiul Bucureşti

  este în sarcina Municipiul Bucureşti conform H.G. nr. 1260/2012 (M.O. nr 15/

  19.01.2013)

  • Activităţi industriale (I.P.P.C.)

  Conform H.G. nr. 321/2005 trebuie să se efectueze şi cartografieri ale zgomotu-

  lui generat de traficul aerian. În documentaţia conexă H.G. nr. 321/2005 şi anume

  O.M. nr. 678 /2006 (vezi tabelul 1.1 ) cap. 3, pct. 22 se menţionează:

  “Emisia de zgomot dintr-o zona industriala, se ia în considerare daca, împreuna

  cu emisia de zgomot de la toate celelalte industrii din zona, determina valorile indicato-

  rilor de zgomot din apropierea clădirilor rezidențiale sa fie Lzsn>50dB şi Ln>45dB. În

  toate cazurile când emisia de zgomot dintr-o singura zona industriala, determina ca

  valorile indicatorilor de zgomot sa fie Lzsn

 • Pag · 5

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.1 Localizare

  Orașul este așezat la 44°24'49" latitudine nordică (ca și Belgradul, Geneva, Bor-deaux, Minneapolis) și 26°05'48" longitudine estică (ca și Helsinki sau Johannesburg),

  în sudul României la o distanță de 64 km nord de fluviul Dunărea, la 100 km sud de Carpații Orientali, și 250 km vest de Marea Neagră.

  2.2 Mărime

  Municipiul București are o suprafață de 228 km pătrați (0.8 % din suprafața Ro-mâniei), din care suprafața construită este de 70 %.

  2.3 Număr de locuitori

  Numărul total de locuitori la recensământul din 2011 al Municipiul București luat

  în calcul este de 1.883.425. Numărul este luat de pe site INS:

  http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ „Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi

  grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune „ fișier excel”

  3. Autoritatea responsabilă:

  In baza prevederilor H.G. 321/2005, republicata, art.4, alin.1, autoritatea responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului şi a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul București este Primăria

  Municipiului Bucureşti ; Splaiul Independentei , NR. 291-293, SECTOR 6 , Localitatea: București , Cod poștal: 060042 , Romania. Acest plan de acțiune va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

  4. Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior

  Programele de reducere a zgomotului au fost realizate anterior iar acestea sunt

  prezentate la punctul 7 „Măsuri și strategii ” site-ul Primăriei Municipiului București :

  http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf

  5 Metode de calcul sau de măsurare folosite

  5.1. Metode de calcul

  Conform H.G. 321/2005 pentru evaluarea şi managementul zgomotului ambien-

  tal , poluarea acustică a mediului ambiant trebuie să fie determinată şi respectiv pre-

  zentată prin intermediul hărţilor acustice, rezultat al cartografierii acustice . Evaluarea

  http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf

 • Pag · 6

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  poluării acustice se efectuează în zonele construite dar şi in „zonelor liniştite”(vezi de-

  finiţia HG 321/2005) dacă cele din urmă există.

  5.1.1 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comosia Eu-

  ropeana, NMPB_Routes 96 sinstandardul francez XPS 31-133, privind calculul indicato-

  rilor de zgomot pentru zgomotul provocat de traficul rutier.

  5.1.2 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comosia Eu-

  ropeana, publicată in “Reken-en Meetvoorshrift Railverke erslawaai“ 96, Ministerie

  Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 noiembrie 1996‘ (RMR) pri-

  vind calculul indicatorilor de zgomot, pentru zgomotul provocat de traficul feroviar

  5.1.3 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comisia Eu-

  ropeana,ISO 9613-2 “Acustica- Diminuarea sunetului la propagarea sa in aer liber, par-

  tea a doua:metode generale de calcul, privind calculul indicatorilor de zgomot, pentru

  zgomotul provocat de activitățile industriale.

  Aceste metode de calcul sunt implementate în programul CADNA A produs de

  DATAKUSIK GmbH si utilizat de societatea ACCON Environmental Consultants S.R.L. în

  realizarea Hărților Strategice de Zgomot pentru Municipiul București.

  5.2 Metode măsurare utilizate

  Pentru zgomot generat de traficul rutier :” Metodologie ACCON Environmental

  Consultants S.R.L. pentru măsurarea şi Lnoapte” metodologia respectă cerinţele SR ISO 1996, 1,2 şi înglobează rezultatele în domeniu ale Programului UE „IMAGINE”

  Pentru Zgomot industrial SR ISO 8297

  Pentru Zgomotul generat de traficul aerian : DIN 45634 din 2011 „Measurement

  and assessment of aircraft sound”

  6. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot ambiental urban,

  repartizate în benzi de variaţie a valorii indicatorilor de zgomot conf Anexei 7

  pct 1.5 a HG 321/2005, separat pentru diferite surse de zgomot şi cumulat.

  Conform Anexe 7 trebuie să se determine numărul de locuitori care traiesc în

  interiorul unor benzi definite de zgomot ambiental. Lăţimea acestor benzi este de 5

  dB(A). Pentru indicatorul Lzsn clasa inferioară este 55-59 dB(A). Pentru indicatorul

  nopte Lnoapte clasa inferioară este de 45-49 dB(A).

  Pe lîngă numărul de locuitori se cere a se determina şi numărul de locuinţe

  expuse la niveluri de zgomot în benzile amintite. Numărul estimat de locuinţe afectate

  de zgomot ambiental rezultă din numărul de locuitori afectaţi și din datele statistice

  privitoare la populație. Expunerea şcolilor şi spitalelor s-au efectuat prin calcul separat

 • Pag · 7

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  cu luarea în considerare a zgomotului echivalent obţinut prin mediere energetică pe

  clădire.

  Datele statistice privind expunerea acustică a locuitorilor au fost obţinute separat

  pentru fiecare tip de zgomotul.

  6.1. Străzi principale

  Numărul estimat de persoane expuse la zgomot ambiental în sute

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  756 3634 3628 372 143

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  45-49

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  50-54

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  533 3179 4276 404 177 0

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 50-

  54

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 55-

  59

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 60-

  64

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 65-

  69

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 70-

  74

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) >75

  0 0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 55-

  59

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 60-

  64

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 65-

  69

  Nr. persoane

  (langa drumuri

  principale)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in locu-

  inte

  cu izolatie speciala)

  expuse la Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

 • Pag · 8

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  67 753 3624 371 142

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita)

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  4260 402 176 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0 0

 • Pag · 9

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Tabelul 2.1.1. : Numărul estimat de locuinţe (rotunjite la sute), precum şi şcoli şi

  spitale expuse la zgomot ambiental generat de traficul rutier pe străzile principale

  Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de

  traficul rutier pe străzile principale estimat

  Suprafata

  afectata

  Km2

  Locuinţe

  (în sute)

  Şcoli, Educaţie Spitale,clinici,

  sanatorii

  Peste Pînă la Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln

  55.0 59.0 78 376 157 26 67 17 88,1 42,1

  60.0 64.0 272 27 85 0 53 0

  65.0 69.0 325 134 25 0 15 0 37,2 3,3

  70.0 74.0 18 0 0 0 0 0

  75.0 3 0 0 0 0 0 2,8 0,0

  6.2 Transport feroviar , cale ferată

 • Pag · 10

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  4 0 0 0 0

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  45-49

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  50-54

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  7 0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 50-

  54

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 55-

  59

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 60-

  64

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 65-

  69

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 70-

  74

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) >75

  0 0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 55-59

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 60-64

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 65-69

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in locu-

  inte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in locu-

  inte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

 • Pag · 11

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  3 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita)

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0 0

 • Pag · 12

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  3 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Tabelul 2.1.3: Numărul estimat de locuinţe (rotunjite la sute) , precum şi şcoli şi spitale

  expuse la zgomot ambiental generat de traficul feroviar, trenuri, expunere la zgomot

  ambiental generat de traficul feroviar, trenuri şi tramvaie

  Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de

  traficul feroviar, trenuri estimat

  Suprafata

  afectata in km2

  Locuinţe

  (în sute)

  Şcoli,

  Educaţie

  Spitale,clinici,

  sanatorii

  Peste Pînă

  la

  Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln

  55.0 59.0 0 0 0 0 0 0 5,4 4,6

  60.0 64.0 0 0 0 0 0 0

  65.0 69.0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,4

  70.0 74.0 0 0 0 0 0 0

  75.0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,0

 • Pag · 13

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  6.3 Transport feroviar , Tramvai

  Nr. persoane expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  599 945 291 38 0

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  45-49

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  50-54

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  497 679 879 197 26 0

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 50-

  54

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 55-

  59

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 60-

  64

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 65-

  69

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) 70-

  74

  Nr. persoane

  (langa cai fe-

  rate

  principale)

  expuse la

  Lden(Lzsn) >75

  599 945 291 38 0 599

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 55-59

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 60-64

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) 65-69

  Nr. persoane

  (langa cai ferate

  principale)

  expuse la LNight(Ln) >70

  879 197 26 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

 • Pag · 14

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  513 892 273 36 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita)

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  830 183 25 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala,

  zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0 0

 • Pag · 15

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fa-

  tada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) ex-

  puse la Lden(Lzsn)

  >75

  513 892 273 36 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte cu o fatada

  linistita, zgomotul

  provenind de la

  surse majore) expuse

  la LNight(Ln)

  >70

  830 183 25 0

  Tabelul 2.2.3: Numărul estimat de locuinţe (rotunjite la sute) , precum şi şcoli şi spitale

  expuse la zgomot ambiental generat de traficul feroviar, trenuri, expunere la zgomot

  ambiental generat de traficul feroviar, tramvaie

  Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de

  traficul feroviar, tramvai estimat

  Suprafata afectata

  in km2

  Locuinţe (în sute) Şcoli,

  Educaţie

  Spitale,clinici,

  sanatorii

  Peste Pînă

  la

  Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln

  55.0 59.0 23 21 20 5 12 3 8,6 7,0

  60.0 64.0 26 9 8 0 2 0

  65.0 69.0 14 1 0 0 1 0 6,1 3,6

  70.0 74.0 2 0 0 0 0 0

  75.0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,00

 • Pag · 16

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  6.4 Zgomot industrial

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  1321 714 148 7 0

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  45-49

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  50-54

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  1109 537 62 3 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  824 610 111 5 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita)

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  54 1 0 0

 • Pag · 17

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de

  activităţi industriale estimat

  Suprafata

  afectata in km2

  Locuinţe

  (în sute)

  Şcoli,

  Educaţie

  Spitale,clinici,

  sanatorii

  Pest

  e

  Pînă

  la

  Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln

  55.0 59.0 240 57 45 21 12 2 41,8 19,6

  60.0 64.0 75 29 41 2 5 0

  65.0 69.0 37 6 4 0 0 0 10,9 0,6

  70.0 74.0 10 0 0 0 0 0

  75.0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

  6.5 Zgomot aeroportuar

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  196 22 0 0 0

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  45-49

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  50-54

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  230 29 2 0 0 0

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (care traiesc in

  locuinte

  cu izolatie speci-

  ala) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

 • Pag · 18

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (care traiesc in locuinte

  cu izolatie speciala)

  expuse la LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  70-74

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  Lden(Lzsn)

  >75

  0 0 0 0 0

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  55-59

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  60-64

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita) expuse la

  LNight(Ln)

  65-69

  Nr. persoane

  (pe o fatada

  linistita)

  expuse la

  LNight(Ln)

  >70

  0 0 0 0

  Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de

  zgomot aeroportuar estimat

  Suprafata

  afectata in km2

  Locuinţe

  (în sute)

  Şcoli,

  Educaţie

  Spitale,clinici,

  sanatorii

  Peste Pînă

  la

  Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln

  55.0 59.0 30 0 0 0 0 0 3,8 0,7

  60.0 64.0 2 0 0 0 0 0

  65.0 69.0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,2

  70.0 74.0 0 0 0 0 0 0

  75.0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,0

 • Pag · 19

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  7. Prezentare grafică a hărţilor de zgomot

  Hărţile acustice au fost calculate cu un rastru, grilă spaţială de 10m, la o înălţime

  de emisie de 4m deasupra solului. S-au luat în considerare reflexiile datorate clădirilor,

  obstacolelor acustice şi efectele terenului asupra propagării zgomotului.

  În afara ariei cartografiate s-a considerat efectul surselor acustice, în primul rând

  artere de circulație rutieră, până la o distanţă de 500m faţă de limita de calcul (vezi OM

  nr. 678/2006).

  Pentru determinarea numărului de cetăţeni expuşi la un anumit nivel de zgomot

  punctele de calcul au fost amplasate pe faţadele clădirilor. Pentru acest caz nu se ia în

  considerare ultima reflexie pe faţada clădirii pe care se află punctul de calcul. Calculele

  privind persoanele afectate se efectuează de asemenea pentru o înălţime de 4m dea-

  supra solului, vezi HG nr. 321/2005.

  În cele ce urmează se prezintă hărţile acustice strategice pentru indicatorii Lzsn

  şi Lnoapte în scopul creării unei viziuni de ansamblu. Hărțile acustice strategice propriu

  zise sunt disponibile anexat şi în format .pdf.

 • Pag · 20

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.1 Zgomot rutier, ziua, noaptea.

  Zgomot rutier, Lzsn

 • Pag · 21

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Zgomot rutier, Lnoapte

 • Pag · 22

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.2 Zgomot feroviar, ziua, noaptea.

  Zgomot feroviar, Lzsn

 • Pag · 23

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Zgomot feroviar, Lnoapte

 • Pag · 24

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.3 Zgomot feroviar - Tramvai, ziua, noaptea.

  Zgomot feroviar, Lzsn

 • Pag · 25

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Zgomot feroviar, Lnoapte

 • Pag · 26

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.4 Zgomot industrial, ziua, noaptea.

  Zgomot industrial, Lzsn

 • Pag · 27

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Zgomot industrial, Lnoapte

  Pentru hărțile de conflict se va consulta secțiunea hărți in format .pdf .

 • Pag · 28

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  2.4 Zgomot aeroportuar, ziua, noaptea.

  Zgomot aeroportuar, Lzsn

 • Pag · 29

  CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

  SCS.

  11.A

  .063

  .06/

  Q

  SR E

  N IS

  O 9

  0 SC

  S.11

  .A.0

  63.

  06/Q

  SR

  EN IS

  O 9

  00

  1/2

  00

  8

  01/2

  008

  SR

  EN

  ISO

  14

  001

  /20

  05

  SR E

  N IS

  O 1

  400

  1/2

  005

  Zgomot aeroportuar, Lnoapte

  Hărțile strategice de zgomot pot fi consultate în detaliu pe site-ul www.hartiacusticebucuresti.ro .

  http://www.hartiacusticebucuresti.ro/