DANH SCH GIM »C S»‍ C”NG TH¯ NG ... - arit.gov. DANH SCH GIM »C S»‍ C”NG TH¯ NG

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DANH SCH GIM »C S»‍ C”NG TH¯ NG ... - arit.gov. DANH SCH GIM...

 • DANH SÁCH GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  (Tính đến tháng 3 năm 2017)

  STT Ảnh Giám đốc SCT Họ và tên Năm sinh

  Tháng năm

  được bổ nhiệm

  chức vụ GĐ

  SCT

  Chức vụ/đơn vị

  trước khi được bổ

  nhiệm chức vụ GĐ

  SCT

  Số điện thoại Ghi chú

  I - VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  1 1

  Thành phố Hà

  Nội Ông: Lê Hồng Thăng 02/9/1960 01/11/2011

  Ủy viên BCH Đảng

  bộ thành phố Hà

  Nội khóa XV, Bí

  thư Quận ủy Hà

  Đông, thành phố

  Hà Nội

  0903.958.888 Thành ủy

  viên

  2 2

  Tỉnh Vĩnh Phúc Ông: Nguyễn Thế Trường 0212/2016 Phó Bí thư Tỉnh ủy 0913.284.202

  3 3

  Tỉnh Bắc Ninh Ông: Vũ Đức Quyết 1958 /10/2011 Bí thư Thị ủy Từ

  Sơn, tỉnh Bắc Ninh 0913.259.279

  Tỉnh ủy

  viên

 • 4 4

  Tỉnh Quảng

  Ninh Ông: Nguyễn Mạnh Hà 1959 05/1/2011

  Phó Giám Sở Công

  Thương tỉnh Quảng

  Ninh

  0913.262.772 Tỉnh ủy

  viên

  5 5

  Tỉnh Hải Dương Ông: Phạm Thanh Hải 05/10/2016 Bí thư Đảng uỷ

  Khối doanh nghiệp

  0913.255.306

  0320.3841069

  Tỉnh ủy

  viên

  6 6

  Thành phố Hải

  Phòng Ông: Phạm Văn Phương 25/5/1960 25/4/2011

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương

  thành phố Hải

  Phòng

  0913.508.034 Thành ủy

  viên

  7 7

  Tỉnh Hưng Yên Ông: Nguyễn Văn Thơ 15/02/2017

  Phó Trưởng ban

  Nội chính Tỉnh ủy

  tỉnh Hưng Yên

  0913.280.430

 • 8 8

  Tỉnh Thái Bình Ông: Vũ Ngọc Khiếu 1959 4/2012

  Bí thư Đảng ủy

  khối Doanh nghiệp

  tỉnh Thái Bình

  0913.291.729 Tỉnh ủy

  viên

  9 9

  Tỉnh Hà Nam Ông: Nguyễn Văn Hán 1958 12/2015

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Hà Nam

  0912.361.033 Tỉnh ủy

  viên

  10 10

  Tỉnh Nam Định Ông: Nguyễn Minh Văn 1962 10/2014

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Nam Định

  0912.294.587 Tỉnh ủy

  viên

  11 11

  Tỉnh Ninh Bình Bà: Phạm Thị Hồng 1961 3/2008

  Phó Giám đốc Sở

  Thương Mại tỉnh

  Ninh Bình

  0912.773.039

 • II - VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

  12 1

  Tỉnh Hà Giang Ông: Nguyễn Khắc Quyền 15/11/1971 17/11/2015

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Hà Giang

  0912.336.453 Tỉnh ủy

  viên

  13 2

  Tỉnh Cao Bằng Ông: Nguyễn Đặng 23/02/1962 01/7/2010

  Bí thư Huyện ủy

  Thạch An, tỉnh Cao

  Bằng

  0912.138.970 Tỉnh ủy

  viên

  14 3

  Tỉnh Lào Cai Ông: Đỗ Trường Giang 16/9/1962 8/2014

  Phó Bí thư, Tỉnh ủy

  viên, Chủ tịch

  UBND thành phố

  Lào Cai, tỉnh Lào

  Cai

  0913.287.452 Tỉnh ủy

  viên

  15 4

  Tỉnh Bắc Kạn Ông: Hoàng Hà Bắc 01/10/1972 01/8/2010

  Phó Giám đốc

  Công ty Điện lực

  tỉnh Bắc Kạn

  0913.057.827 Tỉnh ủy

  viên

 • 16 5

  Tỉnh Lạng Sơn Ông: Vũ Hồng Thủy 15/9/1959 9/2010

  Phó Trưởng Ban tổ

  chức tỉnh ủy Lạng

  Sơn

  0913.277.635 Tỉnh ủy

  viên

  17 6

  Tỉnh Tuyên

  Quang Ông: Ma Văn Phấn 02/8/1960 9/2014

  Chủ tịch UBND

  thành phố Tuyên

  Quang, tỉnh Tuyên

  Quang

  0913.588.017

  18 7

  Tỉnh Yên Bái Ông: Trương Ngọc Biên 15/10/1959 01/6/2010

  Giám đốc Công ty

  Cổ phần lâm nông

  sản thành phố Yên

  Bái, tỉnh Yên Bái

  0913.251.059 Tỉnh ủy

  viên

  19 8

  Tỉnh Thái

  Nguyên Ông: Nguyễn Ngô Quyết 17/8/1974 15/9/2015

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Thái Nguyên

  0913.286.000

 • 20 9

  Tỉnh Phú Thọ Ông: Nguyễn Mạnh Hùng 04/8/1962 01/11/2015

  Trưởng Ban quản

  lý các khu công

  nghiệp tỉnh Phú

  Thọ

  0913.282.539 Tỉnh ủy

  viên

  21 10

  Tỉnh Bắc Giang Ông: Trần Quang Tấn 1964 01/01/2016

  Phó Bí thư huyện

  ủy, Chủ tịch UBND

  huyện Lục Ngạn,

  tỉnh Bắc Giang

  0913.555.714

  22 11

  Tỉnh Lai Châu Ông: Nguyễn Sỹ Chín 20/8/1963 01/01/2011

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Lai Châu

  0913.253.291 Tỉnh ủy

  viên

  23 12

  Tỉnh Điện Biên Ông: Nguyễn Văn Tưởng 1959 29/4/2008

  Giám đốc Sở

  Thương mại du lịch

  tỉnh Điện Biên

  0912.027.122 Tỉnh ủy

  viên

 • 24 13

  Tỉnh Sơn La Ông: Nguyễn Duy

  Nhượng 21/02/1959 22/5/2008

  Tỉnh ủy viên, Bí

  thư huyện ủy Sốp

  Cộp, tỉnh Sơn La

  0913.252.159 Tỉnh ủy

  viên

  25 14

  Tỉnh Hòa Bình Ông: Vũ Mai Hồ 30/9/1958 01/01/2007

  Phó Giám đốc Sở

  Công nghiệp tỉnh

  Hòa Bình

  0913.296.030 Tỉnh ủy

  viên

  III - VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

  26 1

  Tỉnh Thanh Hoá Ông: Hoàng Văn Hùng 1960 02/2012

  Phó Giám đốc Sở

  Kế hoạch và Đầu tư

  tỉnh Thanh Hóa

  0913.293.191 Tỉnh uỷ

  viên

  27 2

  Tỉnh Nghệ An Ông: Hoàng Văn Tám 1960 30/12/2015

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Nghệ An

  0944.249.789

 • 28 3

  Tỉnh Hà Tĩnh Ông: Hoàng Văn Quảng 24/6/2016 Bí thư Thị ủy Hồng

  Lĩnh

  29 4

  Tỉnh Quảng Bình Ông: Phan Văn Thường 1964 2012

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Quảng Bình

  0912.457.909 Tỉnh uỷ

  viên

  30 5

  Tỉnh Quảng Trị Ông: Lê Quang Vĩnh 1961 06/2012

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Quảng Trị

  0913.456.802

  31 6

  Tỉnh Thừa Thiên

  Huế Ông: Nguyễn Thanh 1964 12/2015

  Phó Giám đốc kiêm

  Chi cục trưởng Chi

  cục Quản lý thị

  trường tỉnh Thừa

  Thiên Huế

  0913.439.324 Tỉnh uỷ

  viên

 • 32 7

  Thành phố Đà

  Nẵng Ông: Phan Văn Kha 1959

  10/3/2008;

  Bí thư Đảng ủy

  Dân chính Đảng

  thành phố Đà Nẵng

  0903.527.245 Thành uỷ

  viên

  33 8

  Tỉnh Quảng Nam Ông: Nguyễn Quang Thử

  1964 10/2012

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Quảng Nam

  0913424027 Tỉnh uỷ

  viên

  34 9

  Tỉnh Quảng Ngãi Ông: Trương Quang Dũng

  (Quyền Giám đốc) 1956 04/2015

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Quảng Ngãi

  0986.112.200

  35 10

  Tỉnh Bình Định Ông: Man Ngọc Lý

  1958 01/8/2015

  Trưởng ban Quản

  lý Khu Kinh tế tỉnh

  Bình Định

  0913.440.360 Tỉnh uỷ

  viên

 • 36 11

  Tỉnh Phú Yên Ông: Đào Tấn Cam 1958 04/2008

  Trưởng phòng Kinh

  tế Đối ngoại – Sở

  Kế hoạch và Đầu

  tư, tỉnh Phú Yên

  0913.410.980 Tỉnh uỷ

  viên

  37 12

  Tỉnh Khánh Hoà Ông: Nguyễn Ngọc Minh 1957 31/3/2008

  Chủ tịch Ủy ban

  nhân dân thành phố

  Nha Trang, tỉnh

  Khánh Hòa

  0903.505.467

  38 13

  Tỉnh Ninh Thuận Ông: Nguyễn Thanh Hoan 07/4/1957 2011

  Phó Giám đốc Sở

  Công Thương tỉnh

  Ninh Thuận

  0913.882.195

  39 14

  Tỉnh Bình Thuận Ông: Đỗ Minh Kính 01/9/2016

  Phó Giám đốc Phụ

  trách Sở Công

  Thương tỉnh Bình

  Thuận

  0623.829.324

  0913.883.234

 • IV - VÙNG TÂY NGUYÊN

  40 1

  Tỉnh Kon Tum Ông: Lê Như Nhất 1966 15/9/2015

  Bí thư Huyện ủy Tu

  Mơ Rông, tỉnh Kon

  Tum

  0905.117.722

  41 2

  Tỉnh Gia Lai Ông: Bùi Khắc Quang 1959 07/2015 Chánh Văn phòng

  tỉnh uỷ Gia Lai 0988.204.569

  Tỉnh uỷ

  viên

  42 3

  Tỉnh Đắk Lăk Ông: Phạm Thái 1960 12/2014

  Chủ tịch Ủy ban

  nhân dân thị x