Click here to load reader

Danh mục bài báo khoa học năm 2014

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Danh mục bài báo khoa học năm 2014

B GIO DC V O TO

B GIO DC V O TOCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC NG THP c lp - T do - Hnh phc

0

DANH MC BI BO NG TP CH KHOA HC TRONG NC CA CBGV NM 2014TTH v tnTn bi boTn tp chS/Nm

1 Hong Th NghipNg c ChngNguyn Vn HuThnh phn loi b st vng Ty Bc, tnh Kin GiangTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

2 L Th M TrMt s gii php nng cao cht lng dy - hc mn th cng v k thut bc tiu hc, tnh ng ThpTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

3 Lng Mng ThyDy v hc ting Php Trng i hc ng Thp: Thc trng v gii phpTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

4 Nguyn Hong Lm EmLa chn v ng dng mt s bai tp pht trin th lc chuyn mn cho i tuyn bong a n sinh vin Trng ai Hoc ng Thap sau 6 thng tp luynTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

5 Nguyn Hu LongPhm Th Hngng dng nh vin thm MOD13Q1 trong nh gi hin trng rng ng bng sng Cu LongTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

6 Nguyn Th DungThc trng v nhu cu s dng biogas t chn nui heo ca nng dn huyn Cao Lnh, tnh ng ThpTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

7 Nguyn Th Ngc HHng dn sinh vin s phm Trng i hc ng Thp t hc mn gio dc hc i cng bng cu hi Tp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

8 Phan Vn TunPhan Hong Linhnh gi cnh quan sinh thi phc v pht trin nng nghip bng m hnh ALES GIS huyn Cam L tnh Qung Tr (t l 1:50.000)Tp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

9 Trn Thanh Tho UynNt c trng du lch ng Thp Mi ma nc niTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

10 Trn Th Kim NgcThc trng t hc, t nghin cu ca sinh vin Trng i hc ng Thp trong o to theo tn chTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

11 Nguyn Vn Hot ng o to gio vin trong bi cnh miTp ch Gio dcB GD&TS 327, k 1, 2/2014

12 Nguyn Vn L Kim OanhVn i mi phng php dy hc trong hot ng o to gio vinTp ch Gio dcB GD&TS 332, k 2, 4/2014

13 Phm Minh GinNguyn Th Tuyt HnhKinh nghim quc t v pht trin i ng gio vin v xut vn dng Vit Nam trong i mi gio dc ph thng sau nm 2015Khoa hc gio dcVin KHGD VNS 101, 2/2014

14 Phm Minh GinNguyn Th Tuyt HnhKinh nghim nh gi cht lng chng trnh o to ca mt s nc trn th gii v vn dng Vit NamTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

15 Hunh Kim Tng ViCc nh cc nhn t giao tip khi lm bi vn k chuynTp ch Gio dcB GD&TS 328, k 2, 2/2014

16 Hunh Kim Tng Vic im v cc bin php dy hc bi tp m rng vn t lp 4Thit b gio dcHip hi TBGD VNS 102, 2/2014

17 Hunh Kim Tng ViH thng thnh ng, tc ng c cc t cng trng ngha dng xy dng bi tp dy m rng vn t theo ch im tiu hcThit b gio dcHip hi TBGD VNS 105, 5/2014

18 L Duy CngCc bc tin hnh gi dy hc bng SeminarGio chc Vit NamHi Cu Gio chc VNS 83, 3/2014

19 Nguyn Th Quc MinhGio n c vn - ngh thut tng hp kin thc ca gio vinGio dc v X hiHH cc trng H - C NCL VNS 34+35 (95+96), 1+2/2014

20 Phm Th Nguyt NgaVai tr ca gia nh trong vic gio dc l gio cho tr mm nonGio dc v X hiHH cc trng H - C NCL VNS 37(98), 4/2014

21 Nguyn Th Thanh NguytMt s phng php gio dc k nng sng cho tr mm nonDy v hc ngy nayT Hi KH VNS 03, 2014

22 Phm Th Kim ChuDy hc cc bng nhn ton lp 3 khi khng s dng dng dy hcThit b gio dcHip hi TBGD VNS 104, 4/2014

23 V Th NhMt s cng c xy dng v tch hp d liu MultimediaThit b gio dcHip hi TBGD VNS 101, 4/2014

24 Duy TKhoan dung - c s xy dng khi i on kt dn tc trong t tng H Ch MinhTp ch Mt trnUBT MTTQ VNS 126, 4/2014

25 L Th L HoaTch cc ha phng php thuyt trnh trong dy hc mn ng li cch mng ca CSVN Trng i hc ng ThpKhoa hcTrng H Cn ThS 30c, 2014

26 Nguyn Phc TiCc loi hnh o to cc trng i hc, cao ng hin nay v mt s xut nng cao cht lng o toDy v hc ngy nayT Hi KH VNS 4, 2014

27 L Vn TngNguyn Th Kim NgnTrit l nhn sinh ca c dn Nam B qua mt s cng trnh kho cu ca Sn NamTp ch Khoa hcTrng H An GiangS 2(1), 2014

28 L Vn TngXy dng i ng ging vin v vic nng cao cht lng o to i hcDy v hc ngy nayT Hi KH VNS 01, 2014

29 Bi Vn ThngNghin cu iu ch v c trng cu trc ca vt liu Bentonit bin tnh NhmTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

30 Hong Th NghipKt qu nghin cu v dinh dng, sinh trng v sinh thi ca rn bng voi (Enhydris Bocourti) trong iu kin nuiNng nghip v PTNTB NN&PTNTS 10, 2014

31 Hong Th NghipNg c ChngHin trng ngun ti nguyn lng c, b st Vn Quc gia Trm Chim, huyn Tam Nng, tnh ng ThpTp ch Khoa hci hc HuT.91A, s 3, 2014

32 Hong Th NghipNghin cu mt s ch tiu v hnh thi v sinh l ca hc sinh khi THPTThit b gio dcHip hi TBGD VNS 101, 01/2014

33 Nguyn Th B Nhanhc im thch nghi ca bn loi thc vt in hnh: trm, bng bong, dy choi v rau da nc Khu du lch lch s - vn ho Xo Qut, huyn Cao Lnh, tnh ng ThpTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

34 L Th ThanhV t hc v t nghin cu mn Sinh hc bc trung hc hin nayDy v hc ngy nayT Hi KH VNS 4, 2014

35 L Th ThanhNguyn Th Quyc im phn b loi lng c v b st vng rng C am, tnh Qung NgiKhoa hc v Cng nghi hc NngS 1(74), 2014

36 L Th Thanh XunPhng php chit hesperidin t v qu qut hng huyn Lai Vung, ng ThpTp ch Khoa hcTrng H Tr VinhS 12, 3/2014

37 L Uyn Thanhng dng h thng Thng tin a l (GIS) trong qun l dch t th yTp ch KH&CNS KH&CN tnh AGS 02, 2014

38 L Huy HongL Th Thanh XunS dng phn mm chembio3d ultra dy hc ha hc hu c trng THPTThit b gio dcHip hi TBGD VNS 103, 3/2014

39 L Huy HongCao C GicS dng th nghim m phng trong dy hc Ha hc trng THPTTp ch Gio dcB GD&TS B, 3/2014

40 Nguyn Th OanhTnh trng suy dinh dng tr em di 5 tui ti thnh ph Cao Lnh, tnh ng ThpThit b gio dcHip hi TBGD VNS 103, 3/2014

41 Phm nh VnS dng knh hnh trong sch gio khoa Sinh hc lp 6Thit b gio dcHip hi TBGD VNS 104, 4/2014

42 Phm nh VnH Minh QuangQuy trnh s dng bn khi nim trong dy hc mn Sinh hcThit b gio dcHip hi TBGD VNS 105, 5/2014

43 V Th PhngNguyn Kim BpPhm Th Thanh MaiNguyn Th B NhanhL Ngc TitTrn c Tngiu tra thnh phn loi thc vt bc cao Vn quc gia Trm Chim, huyn Tam Nng, tnh ng ThpTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

44 H Ch LinhTh nghim "Nht k c sch" trong dy c - hiu vn bn mn Ng vnTp ch Khoa hcTrng H Tr VinhS 14, 6/2014

45 L Th Thu Trangim nhn trn thut trong tm triu vua L ca Hong Quc HiTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

46 Nguyn Th HngYu t Lin X trong quan h ngoi giao M - Trung Quc thp nin 70 th k XXLch s Qun sVin Lch s Qun sS 266, 2/2014

47 Phm Xun VS dng ngun s liu bo tng trong dy hc lch s trng THPT tnh ng ThpTp ch Gio dcB GD&TS 327, k 1, 2/2014

48 Trnh Phi HonhHin trng xi l b sng Tin on chy qua tnh ng Thp giai on 2009-2013Khoa hcTrng HSP TPHCMS 58(92), 5/2014

49 Nguyn Th ChnhT Chi gia ma trng n Bn l nhn t phn tm hcVn ha Ngh thutB VH, TT&DLS 360, 6/2014

50 H Thanh TngNguyn Thnh LunNghin cu ci tin quy trnh ch tp Pin mt tri nhy quang trn cht mu N719 nhm nng cao hiu sut ca PinKhoa hc v Gio dcTrng HSP - HNS 10(01), 2014

51 Trn Th Thanh ThB th nghim m t chuyn ng quay v ri t do ca mt vtThit b gio dcHip hi TBGD VNS 106, 6/2014

52 Chu Hong TrngHnh nh thin nhin v con ngi vng ng Thp Mi trong sng tc hi ha Vit Nam hin iTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

53 L Xun TrngBi dng nng lc gii ton s hc cho sinh vin thng qua dy hc mn s hc trng s phm.Tp ch Gio dcB GD&TS 326, k 2, 1/2014

54 Nguyn Trng NhnTi u ha khng gian lu tr c trng nhCng ngh Thng tin & Truyn thngB TT&TTS 469(659), 4/2014

55 Nguyn Trung HiuNguyn Th Kiu TrangV nh l im bt ng cho lp nh x t Co trn khng gian S-mtric th t b phnTp ch Khoa hcTrng H An GiangS 01, 2014

56 Nguyn Trung HiuNguyn Th VuiV nh l im bt ng cho lp nh x C-Co yu trong khng gian S-Mtric sp th tTp ch Khoa hci hc ng ThpS 07, 2/2014

57 Nguyn Trung HiuHong Hin HngV nh l im bt ng chung cho nh x trong khng gian kiu-mtricTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

58 Ng Tn PhcH tham s thu gn ca mun Muchsbaum v mun CohenmacaulyTp ch Khoa hcTrng H An GiangS 2(1), 2014

59 V Minh TmNng cao cht lng ng dng CNTT trong dy hc xc sut thng k ti Trng i hc ng ThpTp ch Gio dcB GD&TS B, 5/2014

60 Ng Nguyn Hong PhaCc yu t nh hng n vic chn trng i hc quc t ca sinh vinDy v hc ngy nayT Hi KH VNS 6, 2014

61 Ng Nguyn Hong PhaV thu ht vn u t vo tnh ng ThpKinh t - D boB KH&TS 12, 6/2014

62 L Vn TunV Trng NghaDng Cng DoanhTng cng cng tc qun l hot ng u t pht trin kinh t trn a bn tnh ng ThpQun l Kinh tVin NC QLKT TWS 59, 3+4/2014

63 L Vn TunNng cao hiu qu u t pht trin kinh t tnh ng ThpKinh t - D boB KH&TS C, 03/2014

64 Nguyn Th PhngS dng v bo v ngun ti nguyn nc ngtTi nguyn v Mi trngB TN&MTS 5(187), 3/2014

65 Nguyn Th PhngLi ch tim nng ca bn thi sinh hcTi nguyn v Mi trngB TN&MTS 6(188), 3/2014

66 Nguyn Th Hi LPhan Mng ThuX l bn thi ca h thng x l nc thi thy sn bng bin php phn compost trong iu kin k khTp ch Khoa hci hc ng ThpS 08, 4/2014

67 Phm Quc NguynL Hng YTrng Quc PhNguyn Vn Cngnh hng ca pH ln c tnh ca tng m amn trong nc i vi c tra (Pangasianodon hypophthalmus) c gingKhoa hcTrng H Cn ThS 30, 2014

68 Nguyn Th Song ThngVi nt v gm trong vn ha c EoDi sn Vn haB VH, TT &DLS 01(46), 2014

69 Nguyn Th Song ThngGiao lu, tip bin vn ha n v vn ha c EoVn ha Ngh thutB VH, TT&DLS 356, 2/2014

70 Trn Thanh Tho UynPht trin bn vng loi hnh du lch sng nc tnh Vnh LongTp ch Khoa hcTrng H Tr VinhS 12, 3/2014

71 Lng Thanh TnL Vn TngQuan tm bi dng gio dc thc t tn dn tc cho thanh nin hin nayCng snT CS VNS 5/2014

72 Nguyn Dng HongNguyn Minh PhngRn luyn nng lc lin tng v huy ng kin thc cho hc sinh trong dy hc gii ton bt ng thcTp ch Gio dcB GD&TS 330, k 2, 3/2014

73 Nguyn Dng HongXy dng v pht trin chng trnh b mn PPDH Ton ti Trng i hc ng ThpKhoa hc gio dcVin KHGD VNS 102, 3/2014

74 Nguyn Vn Vn nng cao cht lng o to gio vin cc trng s phmTp ch Gio dcB GD&TS 338, k 2, 7/2014

75 Nguyn Vn Phm Thanh Trngo to, bi dng i ng gio vin Trng THPT Trn Vn By, tnh Sc Trng p ng yu cu xy dng trng Chun quc giaGio dc & X hiHH cc trng H - CS 45(106), 12/2014

76 Nguyn Vn Nguyn