of 20/20
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 R. 7. Czytelnictwo. Promocja. 7.1. Zasięg czytelnictwa. W województwie śląskim odnotowano spadek zasięgu czytelnictwa zarówno w liczbie czytelników, jak i w liczbie wypożyczeń i udostępnień zbiorów. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i wypożyczeń na zewnątrz zmniejszyła się o 932 862 woluminy w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 19 328 580 jednostek inwentarzowych. W 2014 roku śląskie biblioteki odwiedziło mniej czytelników niż w 2013 roku, różnica ta kształtuje się na poziomie 31 692 użytkowników. Proces ten spowodowany jest zapewne malejącą liczbą mieszkańców miast, powszechnym dostępem do sieci Internet, jako źródła wiedzy, informacji i rozrywki oraz wciąż utrzymującym się niżem demograficznym. Czytelnicy W 2014 r. ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 820 816, to mniej o 31 692 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek odnotowano wśród użytkowników w wieku 20–24 lata – 16 061 osób. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej 25–44 lata, 16–19 lat, 13–15 lat oraz 45–60 lat. Największy wzrost natomiast widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. Więcej czytają także dzieci do lat 12. Zestawienie za dwa ostatnie lata struktury czytelników wg wieku kształtuje się następująco: grupa wiekowa 2014 rok 2013 rok wzrost spadek ogółem 820 816 852 508 31 692 do lat 5 19 334 18 902 432 6-12 lat 101 670 101 435 235 13-15 lat 55 672 57 855 2 183 16-19 lat 78 942 87 773 8 831 20-24 lata 95 259 111 320 16 061 25-44 lata 241 749 252 041 10 292 45-60 lat 138 115 138 937 822 powyżej 60 lat 90 075 84 245 5 830 Czytelnicy w województwie śląskim wg kryterium wieku Biblioteka Śląska w Katowicach Kwiecień 2015 r. Strona: 1 z 20

Czytelnictwo. Promocja

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Czytelnictwo. Promocja

 • SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2014 R.

  7. Czytelnictwo. Promocja.

  7.1. Zasig czytelnictwa.

  W wojewdztwie lskim odnotowano spadek zasigu czytelnictwa zarwno w liczbie czytelnikw, jak i w liczbiewypoycze i udostpnie zbiorw. W porwnaniu z rokiem ubiegym liczba udostpnie na miejscu i wypoyczena zewntrz zmniejszya si o 932 862 woluminy w porwnaniu z rokiem poprzednim i wyniosa 19 328 580 jednostekinwentarzowych. W 2014 roku lskie biblioteki odwiedzio mniej czytelnikw ni w 2013 roku, rnica ta ksztatuje sina poziomie 31 692 uytkownikw. Proces ten spowodowany jest zapewne malejc liczb mieszkacw miast,powszechnym dostpem do sieci Internet, jako rda wiedzy, informacji i rozrywki oraz wci utrzymujcym si niemdemograficznym.

  Czytelnicy

  W 2014 r. oglna liczba zarejestrowanych czytelnikw wyniosa 820 816, to mniej o 31 692 uytkownikw w zestawieniuz rokiem poprzednim. Najwikszy spadek odnotowano wrd uytkownikw w wieku 2024 lata 16 061 osb.Osabienie zainteresowania usugami bibliotecznymi odnotowano take w grupie wiekowej 2544 lata, 1619 lat, 1315lat oraz 4560 lat. Najwikszy wzrost natomiast widoczny jest w grupie wiekowej powyej 60 lat, czyli tzw. wiekupoprodukcyjnym. Wicej czytaj take dzieci do lat 12.

  Zestawienie za dwa ostatnie lata struktury czytelnikw wg wieku ksztatuje si nastpujco:

  grupa wiekowa 2014 rok 2013 rok wzrost spadek

  ogem 820 816 852 508 31 692

  do lat 5 19 334 18 902 432

  6-12 lat 101 670 101 435 235

  13-15 lat 55 672 57 855 2 183

  16-19 lat 78 942 87 773 8 831

  20-24 lata 95 259 111 320 16 061

  25-44 lata 241 749 252 041 10 292

  45-60 lat 138 115 138 937 822

  powyej 60 lat 90 075 84 245 5 830

  Czytelnicy w wojewdztwie lskim wg kryterium wieku

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 1 z 20

 • Udzia procentowy czytelnikw zgodnie z kryterium wieku w 2014 r.

  Zestawienie za dwa ostatnie lata struktury czytelnikw wg zajcia ksztatuje si nastpujco:

  grupa zawodowa 2014 rok 2013 rok wzrost spadek

  ogem 820 816 852 508 31 692

  osoby uczce si1 325 862 352 518 344

  osoby pracujce2 291 934 298 523 6 589

  pozostali3 203 020 201 467 1 553

  1) oglna liczba niepracujcej modziey uczcej si we wszystkich typach szk oraz studentw osoby studiujcew szkoach wyszych niezalenie od trybu studiowania

  2) oglna liczba osb pracujcych bez wzgldu na form i miejsce zatrudnienia3) osoby niezatrudnione, bezrobotne, emeryci, rencici oraz dzieci nieobjte obowizkiem szkolnym

  Czytelnicy w wojewdztwie lskim wg kryterium zajcia

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 2 z 20

 • Udzia procentowy czytelnikw zgodnie z kryterium zajcia w 2014 r.

  Zasig czytelnictwa

  W 2014 roku wskanik zasigu czytelnictwa w wojewdztwie lskim wynis 18 czytelnikw w przeliczeniu na 100mieszkacw i spad o 1 punkt procentowy w stosunku do roku poprzedniego.

  Powiaty ziemskie; rednia 16

  Powiat ziemski wskanik 2014 wskanik 2013

  bdziski 18 18

  bielski 20 19

  bierusko-ldziski 15 16

  cieszyski 15 16

  czstochowski 12 12

  gliwicki 14 14

  kobucki 13 13

  lubliniecki 15 15

  mikoowski 18 18

  myszkowski 11 11

  pszczyski 17 17

  raciborski 19 19

  rybnicki 18 18

  tarnogrski 17 18

  wodzisawski 16 16

  zawierciaski 15 17

  ywiecki 16 16

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 3 z 20

 • Zasig czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkacw(powiaty ziemskie)

  Jak wynika z powyszego zestawienia najwysze wskaniki zasigu czytelnictwa osignito kolejno w powiatach:

  Powiaty grodzkie; rednia 18

  Powiat grodzki wskanik 2014 wskanik 2013

  Bielsko-Biaa 26 26

  Bytom 7 8

  Chorzw 16 16

  Czstochowa 18 19

  Dbrowa Grnicza 17 16

  Gliwice 22 21

  Jastrzbie-Zdrj 28 30

  Jaworzno 33 34

  Katowice 21 22

  Mysowice 15 16

  Piekary lskie 12 13

  Ruda lska 11 11

  Rybnik 20 22

  Siemianowice lskie 15 16

  Sosnowiec 18 20

  witochowice 15 15

  Tychy 19 19

  Zabrze 17 17

  ory 16 18

  bielskim 20 %

  raciborskim 19 %

  bdziskim, mikoowskim, rybnickim 18%.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 4 z 20

 • Zasig czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkacw(powiaty grodzkie)

  Naley zwrci uwag, e s miejscowoci, w ktrych wskanik zasigu czytelnictwa jest bardzo niski i wynosi kilkaprocent - Mykanw 4%, Wodowice 5%, Koziegowy i Istebna 6%, Bytom, Goleszw, Olsztyn, Popw po 7%.

  Najwysze wskaniki zasigu czytelnictwa osignito:

  Wypoyczenia i udostpnienia prezencyjne

  W 2014 r. na zewntrz wypoyczono 16 581 579 woluminw, co w porwnaniu z rokiem 2013 daje spadek o 686 881.Na miejscu za skorzystano z 2 747 001 woluminw - spadek o 245 979 w zestawieniu danych z rokiem minionym.rednia wypoycze ksiek, czasopism, zbiorw specjalnych na zewntrz i na miejscu w przeliczeniu na 100mieszkacw w wojewdztwie wynosi 421. Szczegowy poziom wskanika wypoycze i udostpnie w powiatachziemskich i grodzkich pokazuj ponisze tabele.

  Suma wypoycze zbiorw na miejscu i na zewntrz w przeliczeniu na 100 mieszkacw w powiatach ziemskich;rednia 387

  Powiat ziemski Wskanik 2014 r. Wskanik 2013 r.

  bdziski 477 489

  bielski 493 502

  bierusko-ldziski 380 397

  cieszyski 278 312

  czstochowski 269 268

  gliwicki 307 332

  kobucki 260 254

  lubliniecki 362 369

  mikoowski 571 557

  myszkowski 325 374

  pszczyski 385 390

  raciborski 488 512

  rybnicki 466 455

  tarnogrski 437 450

  wodzisawski 358 399

  wrd bibliotek powiatw grodzkich: Jaworzno 33%, Jastrzbie-Zdrj 28%, Bielsko-Biaa 26%,

  wrd pozostaych bibliotek miejskich: Ustro 26%, Sawkw i Imielin po 25%,

  wrd bibliotek miast i gmin: Czechowice-Dziedzice 29%,

  wrd bibliotek gminnych: Bestwina 35%, Marklowice 28%, Mierzcice 27%.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 5 z 20

 • zawierciaski 464 520

  ywiecki 292 302

  Wypoyczenia i udostpnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkacw(powiaty ziemskie)

  Suma wypoycze zbiorw na miejscu i na zewntrz w przeliczeniu na 100 mieszkacw w powiatach grodzkich;rednia 430

  Powiat grodzki Wskanik 2014 r. Wskanik 2013 r.

  Bielsko-Biaa 674 700

  Bytom 169 165

  Chorzw 250 257

  Czstochowa 393 421

  Dbrowa Grnicza 669 662

  Gliwice 539 559

  Jastrzbie-Zdrj 497 567

  Jaworzno 664 578

  Katowice 433 461

  Mysowice 378 395

  Piekary lskie 386 500

  Ruda lska 278 287

  Rybnik 476 499

  Siemianowice lskie 360 382

  Sosnowiec 389 424

  witochowice 411 444

  Tychy 524 537

  Zabrze 297 306

  ory 414 500

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 6 z 20

 • Wypoyczenia i udostpnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkacw(powiaty grodzkie)

  Biblioteki dokonujc zakupu ksigozbioru staray si trafi w gusta czytelnicze, w rny sposb poznajc preferencjeswoich uytkownikw, odnotowujc na bieco zapotrzebowanie na poszczeglne tytuy, tworzc rankingi ksiek,wystawki, itp. Dokaday wielu stara, by zaspokoi ich potrzeby, rozbudzi aspiracje i zachci do korzystania ze swoichusug. Czsto motywem signicia po lektur byy nagrody literackie, ktre dla wielu s wyznacznikiem jakoci ksiki.Du popularnoci cieszyy si take ksiki pisane czy rekomendowane przez znane osoby wiata mediw, czyte zekranizowane. Wielu czytelnikw przy wyborze lektury kierowao si reklam w mediach, czasopismach czy portalachspoecznociowych.

  7.2. Wybrane przykady wydarze kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych

  Biblioteki publiczne wojewdztwa lskiego podejmoway w 2014 roku szereg dziaa skierowanych do rnych grupmieszkacw poczwszy od pracy z najmodszymi dziemi, nawet w wieku niemowlcym i ich rodzicami, po spotkaniai warsztaty z seniorami. Byy organizatorami wielu ciekawych wydarze kulturalno-edukacyjnych.

  Spotkania autorskie

  Spotkania autorskie cieszyy si niesabnc popularnoci, zwaszcza, gdy zapraszani gocie s dobrze znani i cenieniprzez czytelnikw. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorcw organizoway ich coraz wicej. W bibliotekachgocili literaci, publicyci, dziennikarze, aktorzy, politycy, naukowcy; zestawienie wybranych goci przedstawia tabelaponiej:

  Alosza Awdiejew Jaworzno

  Jan Bajtlik Katowice

  Pawe Bersewicz Bieru, Psary, Sosnowiec, wierklaniec, Tpkowice

  Ewa Biaocka Radziechowy-Wieprz

  ks. Adam Boniecki Ldziny

  Jerzy Bralczyk Rybnik

  Anna Brzeziska Radzionkw

  Wojciech Cesarz Jastrzbie-Zdrj

  Bronisaw Cielak Racibrz, Rybnik, Zawiercie

  Barbara Ciwoniuk Bdzin, Chorzw, Imielin, Jastrzbie-Zdrj, Katowice, Mysowice, Wodzisaw lski

  Ewa Chotomska Ogrodzieniec

  Jacek Cygan Rybnik, Rydutowy, Sosnowiec

  Hanna Cygler witochowice

  Anna Czerwiska-Rydel Goczakowice-Zdrj, Mikow, Zawiercie

  Mariusz Czubaj wierklaniec, ory

  Maria Czubaszek Psary

  Mieczysaw Czuma Zawiercie

  Jakub wiek Godw, Racibrz

  Jacek Dehnel Jaworzno

  Brenna, Gilowice, Krzepice, Lipowa, kawica, odygowice, Skoczw, lemie,

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 7 z 20

 • Wiesaw Drabikwitochowice, winna

  Urszula Dudziak Racibrz

  Anna Dziewit-Meller Krzepice, Psary, Siemianowice lskie

  Katarzyna Enerlich Jastrzbie-Zdrj, Kunia Raciborska, Mysowice, Siemianowice lskie

  Magorzata Flis Sosnowiec

  Marta Fox Sawkw

  Agnieszka Frczek Czstochowa, Katowice, Sosnowiec, Tarnowskie Gry, Wodzisaw lski

  Barbara Gawryluk Czstochowa, Jastrzbie-Zdrj, Krupski Myn, Pawowice, Racibrz, Wodzisaw lski

  Dorota Gellner Miedna

  Agnieszka Ginko Jaworze

  Andrzej Grabowski Bestwina, Goczakowice-Zdrj, Imielin, Psary, Strumie

  Danuta Grechuta Jaworzno, Katowice, Racibrz, Mstw

  Katarzyna Grochola Ruda lska, Skoczw

  Anka Grupiska Bielsko-Biaa

  Magorzata Gutowska-Adamczyk Czechowice-Dziedzice

  Jacek Hugo-Bader Rybnik, Sosnowiec, Wodzisaw lski

  Jerzy Illg Sosnowiec

  Grayna Jagielska Gliwice, Rybnik, ory

  Joanna Jagieo Sosnowiec

  Tomasz Jastrun Bielsko-Biaa

  Kalina Jerzykowska Lubliniec

  Manula Kalicka Strumie

  Anna Katoch Katowice

  Ignacy Karpowicz Sosnowiec

  Grzegorz Kasdepke Bestwina, Cieszyn, Dbowiec, Psary, Ustro

  Wojciech Kass Sosnowiec

  Marian Kisiel Sosnowiec

  Gaja Koodziej Lelw, Racibrz

  Sawomir Koper Bestwina, Bytom, Katowice, Pszczyna, Wilkowice

  Rafa Kosik Czstochowa

  Barbara Kosmowska Bestwina, Bielsko-Biaa, Bieru, Czstochowa, Imielin, Mysowice, Porba, Psary

  Angelika Kuniak Sosnowiec

  ukasz Lama Bdzin

  Roma Ligocka Gliwice

  Edward Linde-Lubaszenko Jaworzno

  Agnieszka Lingas-oniewska Strumie

  Artur Liskowacki Sosnowiec

  Laura cz Katowice

  Zbigniew Masternak Jasienica, Pawowice, Rydutowy, Wilkowice

  Sawomir Matusz Sosnowiec

  Leszek Mazan Zawiercie

  Maciej Melecki Sosnowiec

  Marcin Meller Krzepice, Psary, Siemianowice lskie

  Tomasz Michniewicz Jastrzbie-Zdrj, Wodzisaw lski

  Grzegorz Miecugow Jastrzbie-Zdrj

  Zbigniew Milewski Sosnowiec

  Krzysztof Mrozowski Gliwice, Istebna

  Jzef Musio Wodzisaw lski

  Arkadiusz Niemirski Miasteczko lski, Siewierz, wierklaniec, Tpkowice, Wielowie

  Ewa Nowak Strumie

  Artur Nowicki Kobuck, Przyrw, Zebrzydowice

  Jan Nowicki Cieszyn, Jaworzno

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 8 z 20

 • Marcin Ogdowski Jastrzbie-Zdrj

  Micha Ogrek Cieszyn

  Marianna Oklejak Miedna, Pawowice

  Joanna Olech Rybnik, wierklaniec

  Monika Oleksa Mysowice

  Anna Onichimowska Strumie

  ukasz Orbitowski Sosnowiec

  Beata Ostrowicka Goczakowice-Zdrj, Jastrzbie-Zdrj, Sosnowiec

  Marcin Paasz Czelad, Goczakowice-Zdrj, Tpkowice, Zawiercie

  Romuald Pawlak Sosnowiec

  Jakub Paweek Rydutowy

  Krzysztof Petek Brenna, Jaworzno, Ornontowice, wierklaniec

  Wioletta Piasecka Jaworzno, Lelw, Wilamowice, Wrczyca Wielka

  Renata Pitkowska Czechowice-Dziedzice, Imielin, Jaworze, Jaworzno, Pyskowice, Siewierz, Skoczw,Wilamowice, ywiec

  Magorzata Piekarska Psary

  Marcin Pilis arki

  Anna Polony Jaworzno

  Jan Polkowski Sosnowiec

  Andrzej Poniedzielski Jaworzno

  Jakub Porada Cieszyn

  s. Anastazja Pustelnik Wodzisaw lski

  Jolanta Reisch-Klose Brenna, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kornowac

  Dariusz Rekosz Jaworzno, Katowice, azy, Pawowice, Siewierz, Sosnowiec, wierklaniec, Zawiercie

  Krzysztof Respondek Krupski Myn, Zbrosawice

  Barbara Rosiek Czstochowa

  Olga Rudnicka Czelad, Radlin, Rydutowy

  Katarzyna Ryrych Radziechowy-Wieprz

  Jan Sarna Gliwice

  Marek Sikorski Jejkowice, Lyski, Pietrowice Wielkie

  Krzysztof Spado Katowice, Mysowice, Pszczyna, Ruda lska, Racibrz, Rybnik, Rydutowy, Wodzisawlski

  Zofia Stanecka Bielsko-Biaa, Czechowice-Dziedzice, Miedna, Pawowice, Tpkowice

  Dorota Stasikowska-Woniak Radlin

  Andrzej Stasiuk Racibrz, Sosnowiec

  Jerzy Stuhr Cieszyn

  Leszek Szczasny Czerwionka-Leszczyny, Goczakowice-Zdrj, Knurw, Mysowice, Sosnowiec, Strumie

  Joanna Szczepkowska Jaworzno, Katowice

  Kazimiera Szczuka Pszczyna

  Marek Szotysek Bieru, Kochanowice, Ldziny, Rybnik

  Monika Szwaja Radziechowy-Wieprz, Skoczw, ywiec

  Kazimierz Szymeczko Cieszyn, Radziechowy-Wieprz, Ruda lska, Tarnowskie Gry

  ks. Jerzy Szymik Rybnik

  Katarzyna Terechowicz Jastrzbie-Zdrj

  Olga Tokarczuk Sosnowiec

  Agnieszka Tyszka Kamienica Polska, Poczesna, Sosnowiec

  Magda Umer Jaworzno

  Mariusz Urbanek Racibrz

  Elwira Wataa Gliwice, Jaworzno, Wodzisaw lski

  Juliusz Wtroba Jasienica

  Mariusz Wilk Ruda lska, Sosnowiec

  Paulina Wilk Katowice

  Olga Witek Pszczyna

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 9 z 20

 • ukasz Wierzbicki Cieszyn, Miedna, Pawowice, Pszczyna, Sosnowiec

  Romuald Wjcik Sosnowiec

  Maciej Wroski Sosnowiec

  Maciej Zdziarski Zabrze

  Wykady, sesje i prezentacje popularnonaukowe, konkursy, wystawy, koncerty

  Biblioteki w swojej codziennej pracy proponoway bogat ofert wykadw, sympozjw, sesji popularnonaukowychi konferencji. Coraz bardziej popularne s organizowane spotkania z ludmi nauki, czy specjalistami przernychdziedzin, w czasie ktrych poruszana jest modna i aktualna problematyka spoeczna. Przybieraj one czsto formpaneli dyskusyjnych czy konwersatoriw, podczas ktrych suchacze zabieraj gos komentujc omawiany problem,dzielc si wasnymi spostrzeeniami i uwagami.

  Biblioteki staj si centrami edukacyjnymi, w ktrych mona podj kursy e-learningowe, nauczy si obsugi komputera,czy konkretnego programu, podj nauk jzyka obcego, itp.

  Nieodcznym elementem codziennej dziaalnoci bibliotek s wystawy podejmujce rnorodne tematy oraz formyprzekazu. Promowana jest nie tylko twrczo lokalnych artystw, ale i prezentowane s prace zagranicznych twrcw.Miejsce na prezentacj wasnej twrczoci znajduj take amatorzy, pasjonaci, dzieci i modzie. Wiele bibliotek do tegocelu organizuje u siebie specjalnie wydzielone przestrzenie penice funkcje mniejszych czy wikszych galerii.

  Niesabnc popularnoci wrd czytelnikw cieszyy si rozmaite konkursy adresowane do rnych grup wiekowych,ktrym niejednokrotnie towarzyszyy atrakcyjne nagrody rzeczowe, ekspozycje, publikacje wyrnionych prac.

  Wiele bibliotek wzbogacajc ofert kulturaln organizowao dla swoich czytelnikw liczne wieczorki literackie, koncerty,popisy muzyczne i taneczne.

  W bibliotekach coraz czciej mona spotka si ze specjalistami z rnych dziedzin; organizowane s poradnie, gdziemona zasign opinii psychologa, logopedy, prawnika, a nawet lekarza.

  Poniej wymieniono tylko kilka przykadowych inicjatyw, jakie podjto w 2014 roku.

  Bielsko-Biaa

  Salon Literacki i Piwnica Literacka promocja czytelnictwa.

  Bibliografia regionalna a wspczesny uytkownik 33 spotkanie Zespou ds. bibliografii regionalnej ZGSBP.

  Bielskie spotkania z histori promocja ksiek historycznych, dziki ktrym uczestnicy odkrywaj historiPolski na nowo.

  Wyszehradzki Festiwal Kultury projekt czytelniczy zakadajcy wymian i integracj kulturaln.

  Bdzin Dialog na serwerze cykl szkole dla dorosych prowadzonych przez modzie.

  Buczkowice Jesienne Dni Literatury impreza cykliczna bogata w spotkania i zabawy z ksik.

  BobrownikiWieczory z Gwiazd spotkania ze znanymi osobami.

  Czytanie czy pokolenia cykl spotka dla dzieci i dorosych.

  Bytom Bytomskie Spotkania Historyczne projekt realizowany wsplnie z IPN.

  CieszynStrefa @ktywnego seniora cykl warsztatw dla seniorw.

  Cieszyskie spotkania literackie.

  Chem lski WWW Warto Wiedzie Wicej warsztaty z zakresu korzystania z komputera i Internetu.

  Czechowice-Dziedzice

  Kultura jest modna projekt rozwijajcy artystyczne zamiowania mieszkacw.

  Czelad Informacyjny wiat pokolenia Y konferencja.

  Czstochowa Akademia w Bibliotece spotkania dla modziey i dorosych.

  DbrowaGrnicza

  Akademia pokole wielopokoleniowy i midzypokoleniowy projekt edukacyjno-kulturalny.

  Gieratowice Klub Poetw warsztaty poetyckie.

  GliwicePiknik hawajski piknik rodzinny.

  Literackie pitki w bibliotece cykl spotka z literatami i ciekawymi ludmi.

  GliwicePowiatowa BP

  Wkad duchowiestwa w rozwj kultury i literatury na lsku Powiatowa Konferencja Regionalna.

  GodwdekorAKCJA - warsztaty edukacyjne i pokazy.

  Biblioteka w ogrodzie - plenerowe spotkanie z czytelnikami.

  lska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej konferencja naukowa dot. nauki gwary, miejsca

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 10 z 20

 • Imielinbibliotek w edukacji regionalnej.

  Ldziny Koncerty pod chmurk cykl koncertw plenerowych.

  Jastrzbie-Zdrj

  Biblioteka przyszoci informacja, potrzeby, nowe technologie konferencja.

  Babiniec comiesiczne spotkania kobiet.

  Kawiarenka Pod Sow to cykl comiesicznych spotka organizowanych z myl o osobach dorosychi starszych m.in. suchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rnorodna tematyka i forma spotka:wykady, koncerty muzyczne, wieczory poezji zachca uczestnikw do interesujcego i ciekawegozagospodarowania czasu wolnego i do rozbudzenia wasnych zainteresowa.

  FilmOFFisko festiwal kina niezalenego. Ide festiwalu byo, jak co roku przedstawienie i promowaniekina niezalenego.

  Rodzinny Piknik Literacki.

  Jaworzno

  Poradnikowa biblioteka cykl spotka ze specjalistami z zakresu psychologii, prawa, ekologii, ochronyzdrowia, itp.

  Jak zmienia si wspczesna biblioteka? konferencja.

  Bliej prawa profesjonalne, cotygodniowe porady prawne.

  Kresy Wschodnie dawnej Polski kultura i tradycja cykl przybliajcy histori, kultur, zwyczaje KreswPoudniowo-Wschodnich.

  Jelenia Jelenia w sepii i w kolorze - projekt kierowany do modych ludzi i seniorw, jego celem byo gromadzeniestarych fotografii i krzewienie lokalnej historii.

  Katowice

  Gono o ksikach happening z r zorganizowano na terenie Ronda im. Generaa Jerzego Zitkaw Katowicach happening, podczas ktrego wszyscy chtni mogli wzi udzia w gonym czytaniufragmentw wybranych przez siebie ksiek, ktre pniej otrzymali w prezencie.

  Fajfy w Bibliotece, Wieczory przy wiecach, Czwartki w Bibliotece cykliczne spotkania z ciekawymiludmi, koncerty.

  MikowAkademia Rozwoju Osobistego dla Dorosych seria spotka, szkole i warsztatw.

  Moja najbardziej niesamowita historia konkurs literacki dla dorosych.

  Mysowicelska Ojczyzna Polszczyzna XVI edycja konkursu recytatorskiego w gwarze lskiej.

  Signij po zakazany owoc przestrzenna instalacja w ramach Tygodnia Zakazanych Ksiek.

  Ornontowice Dyskusyjny Klub Kulturalny.

  Piekary lskie Klub Kulturalnie Zakrconych spotkania czytelnicze i kulturalne dla dorosych czytelnikw.

  Psary Akademia dla Kadego zajcia i wykady dla dorosych.

  Pszczyna Poetycka Piaskownica spotkania poetw amatorw.

  RacibrzLetni Teatr na Schodach.

  Maa Akademia Sztuki projekt wolontariacki dla rodzin.

  Radzionkw Ikona jako gatunek literacki. Jak czyta ikon? wykad przedstawicieli Szkoy Ikonopisarskiej Mandylion.

  Ruda lska Malatura comiesiczne warsztaty dot. plastyki.

  Siemianowicelskie

  Plakat filmowy lat 60. Z kolekcji Antoniego Halora wystawa.

  Sawkw O finansach w bibliotece projekt edukacji ekonomicznej i finansowej skierowany dla osb 50+.

  Sosnowiec

  X Sosnowieckie Dni Literatury projekt, ktry suy rozbudzeniu zainteresowania czytelnictwem jakoform edukacji kulturalnej oraz integracji rodowisk, do ktrych Biblioteka adresuje swoj ofertwsppracy.

  Kino w Bibliotece to projekt majcy na celu edukacj filmow publicznoci z terenu miasta i regionu.

  Strumie Dziecica Akademia Naukowa projekt rozwijajcy zainteresowania dzieci i modziey.

  witochowice Klub Dobrego Sowa spotkania dla czytelnikw dorosych.

  Tychywiat na wycignicie rki cykl spotka podrniczych.

  Biblioteka Aktywnego Seniora spotkania i warsztaty dla seniorw.

  Wodzisawlski

  Klub Dobrych Myli projekt dla seniorek.

  Zabrze Klub Mionikw Lekkiej Prozy.

  oryFoto-Ton projekt w ramach ktrego czytelnicy prezentuj swoje zdjcia na e-wystawach w bibliotece.

  Zaczytane miasto projekt czytelniczy.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 11 z 20

 • Popularno Dyskusyjnych Klubw Ksiki

  Niesabnc popularnoci cieszyy si nadal w wojewdztwie lskim Dyskusyjne Kluby Ksiki (DKK). Ich liczbaz roku na rok ronie. W 2014 roku dziaay 84 Dyskusyjne Kluby Ksiki, w tym 21 dziecicych i modzieowychw 44 bibliotekach: Bestwinie (3), Bdzinie (2), Bielsku-Biaej (8), Buczkowicach, Bytomiu (3), Chorzowie, Cieszynie,Czeladzi (2), Czstochowie (5), Dbrowie Grniczej (2), Gliwicach (2), Istebnej, Jastrzbiu-Zdroju, Jaworznie,Katowicach (MBP 13, B. 2), Kobucku, Knurowie, Koszarawie, Krzepicach, Kuni Raciborskiej, azach,Mysowicach, Pilicy, Porbie, Przystajni, Raciborzu, Radziechowach-Wieprzu, Rudzie lskiej (2), Rybniku (2),Siemianowicach lskich (2), Sawkowie, Sosnowcu, wierklacu, Tarnowskich Grach, Tychach (3), Ujsoach,Ustroniu, Wilkowicach, Wodzisawiu lskim, Zabrzu (2), Zawierciu (2), orach (2) i ywcu (2).

  Biblioteki publiczne chtnie wczay si w rne czsto ponadlokalne projekty i dziaania. W minionym roku,dla przykadu mona wymieni:

  7.3. Czytelnictwo dzieci i modziey problemy, obserwacje

  Czytelnictwo dzieci i modziey odgrywa niezmiernie wan rol zarwno w ich rozwoju, jak i procesie systematycznegoksztacenia i wychowania. Biblioteki dziecice XXI wieku powinny dostarcza wysokiej jakoci usug, wspiera wczesneczytanie, czytanie w rodzinie i czytanie przez cae ycie. Obserwowany od jakiego czasu w bibliotekach zwrotw kierunku najmodszych kilkuletnich czytelnikw zaczyna przynosi efekty. wiadczone dla nich usugi, tworzenieprzyjaznej przestrzeni skutkuje wzrostem ich liczby w bibliotekach, mimo, i grupa ta jest do trudna, bo szybkozmieniaj si jej zainteresowania czytelnicze. Sytuacji penego zaspakajania ich potrzeb literackich nie uatwia takesystem edukacji; kanony lektur mimo czstych zmian nie odpowiadaj potrzebom czy oczekiwaniom najmodszych.Czytaj z przymusu ksiki, ktre odbiegaj od ich zainteresowa.

  7.3.1. Wsppraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa dziecii modziey

  Obserwowany w 2014 r. wzrost zainteresowania dzieci do lat 12 ksik jako form edukacji i rozrywki napawaoptymizmem, cho martwi fakt dalszego spadku czytelnictwa w grupie uczniw i studentw. Biblioteki z myl o nichstale wzbogacaj swj ksigozbir zarwno w tradycyjnej formie ksiki czarnodrukowej jak i w postaci cieszcych sicoraz wiksz popularnoci nagra w wersji cyfrowej. Podejmuj si realizacji rozmaitych form animacji czytelniczeji kulturalnej, by zainteresowa ich swoj ofert i sprosta oczekiwaniom.

  Rozwj czytelnictwa wrd dzieci i modziey szkolnej ma cisy wpyw na ich oglny rozwj intelektualny, dlategopowinien by traktowany jako wany czynnik w ksztatowaniu ich osobowoci. Dziki ksikom czytelnik wzbogaca swojesownictwo, staje si wraliwszy, rozbudza swoj wyobrani, rozwija kompetencje intelektualne i czytelnicze, pobudza

  Narodowe czytanie Sienkiewicza pod honorowym patronatem prezydenta RP: Bdzin, Bielsko-Biaa,Blachownia, Boronw, Cieszyn, Czstochowa, Dbrowa Grnicza, Gliwice, Goczakowice-Zdrj, Godw,Gorzyce, Istebna, Jasienica, Jastrzbie-Zdrj, Jaworzno, Katowice, Komnice, Koszcin, Krupski-Myn,Kruszyna, Miasteczko lskie, Mszana, Mysowice, Ndza, Ogrodzieniec, Ornontowice, Pilchowice, Pilica,Psary, Pszczyna, Rajcza, Racibrz, Ruda lska, Rybnik, Skoczw, Siemianowice lskie, Sosnowiec,Strumie, witochowice, wierklany, Szczyrk, Ustro, Wielowie, ory, ywiec.

  Odjazdowy bibliotekarz to akcja, w ktrej bibliotekarze, czytelnicy i mionicy ksiek oraz rowerw,przejedajc przez miasto lub okolic, mog przyjemnie i aktywnie spdzi wiosenne popoudnie w gronieosb o podobnych pasjach: Dbrowa Grnicza, Gliwice, Godw, Kobuck, Krupki Myn, azy, Ogrodzieniec,Ornontowice, Orzesze, Piekary lskie, Pietrowice Wielkie, Rydutowy, Sosnowiec, wierklaniec, Wyry,Zawiercie.

  Tydzie Zakazanych Ksiek akcja uwiadamiajca problemy zwizane z wolnoci sowa, zachcajcado czytania, rwnie tych tekstw, ktre uznano za niepoprawne politycznie, obyczajowo itp.

  Spotkania z pasjami projekt Fundacji Orange adresowany do wszystkich seniorw spotkania w formiewideokonferencji ze znanymi osobami.

  W podry czytam Herberta oglnopolska akcja Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Akcja stawia sobieza cel nie tylko upowszechnienie twrczoci Zbigniewa Herberta, ale take popularyzacj czytelnictwaw ogle. Podr, nawet krtka, jak codzienny przejazd rodkami komunikacji do pracy lub szkoy,to doskonaa okazja do nadrobienia zalegoci literackich.

  Polska Cyfrowa Rwnych Szans to program, ktrego gwnym celem jest przyblienie korzyci pyncychz umiejtnoci poruszania si w internecie ludziom po pidziesitym roku ycia.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 12 z 20

 • mylenie, rozwija si emocjonalnie i estetycznie. Pozyskiwanie waciwych zbiorw bibliotecznych trafiajcych w gustaczytelnikw oraz umiejtne kierowanie procesem czytelniczym wedug upodoba i zainteresowa dziecka, wymagaduego wysiku ze strony bibliotekarzy, rodzicw, nauczycieli.

  W dziaalnoci bibliotek istotn rol odgrywa integracja ze rodowiskiem lokalnym, ktrej celem jest zaktywizowaniego do wsplnego realizowania celw edukacyjnych i kulturalnych. Ksinice podejmuj wspprac z wielomaplacwkami edukacyjnymi (szkoy, przedszkola, orodki jzykowe, poradnie pedagogiczne i psychologiczne,logopedyczne, szkoy wysze i inne placwki owiatowe czy edukacyjne), spoecznymi (orodki pomocy spoecznej,wietlice rodowiskowe, warsztaty terapeutyczne, szpitale, orodki suby zdrowia), opiekuczymi (domy pomocyspoecznej, domy dziecka), wyznaniowymi (kocioy, zbory) czy te wreszcie kulturalnymi (orodki kultury, zespoyartystyczne, teatry, muzea, itd.). S to ponadto rne instytucje, firmy, przedsibiorstwa, spdzielnie mieszkaniowe,banki, fundacje, stowarzyszenia oraz inne instytucje dziaajce na terenie ich miast i gmin, ale i te o znacznie szerszymzasigu jak np. Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Fundacja Dzieci Niczyje czy Fundacja ABC XXI Caa Polskaczyta dzieciom, Instytut Pamici Narodowej, Narodowy Bank Polski, itd.

  Dziaalno edukacyjna bibliotek publicznych

  Dziaalno edukacyjna bibliotek publicznych postrzegana jest stale jako najwaniejsza. Biblioteki realizuj j przezszeroko pojt edukacj czytelnicz i medialn, organizuj lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki, wystawyedukacyjne, spotkania ze specjalistami z rnych dziedzin i inne formy wspierajce zdobywanie wiedzy przez osobyuczce si. Du popularnoci ciesz si liczne konkursy, zabawy, imprezy plenerowe, wycieczki, koncertyczy spotkania autorskie. Biblioteki wczaj si w obchody uroczystoci i jubileuszy zwizanych z bohateramiliterackimi, twrcami ksiek, bior udzia w krajowych i midzynarodowych akcjach czytelniczych.

  Wanym aspektem dziaalnoci bibliotek jest zwrcenie uwagi opinii publicznej na fakt, e biblioteka jest miejscemprzyjaznym dla wszystkich, wartym odwiedzenia i gotowym do wszechstronnej kooperacji. Biblioteki musz bypostrzegane jako miejsca dostpne, atrakcyjne, bezpieczne, pozbawione barier w dostpie.

  7.3.2. Najwaniejsze przykady form pracy z dziemi i modzie

  Biblioteki publiczne wychodzc naprzeciw potrzebom i odpowiadajc oczekiwaniom modych oywiay czytelnictwodziecice w rnoraki sposb, starajc si spenia jak najlepiej oczekiwania swoich odbiorcw. Licz oni, e bibliotekibd odpowiednio przygotowane, zapewni dostp do rnorodnych rde informacji, nowych wydawnictw ksikowych,czasopism i Internetu. Biblioteka musi i z duchem czasu nie tylko w kwestii ksigozbioru, ale i zagospodarowaniaprzestrzeni, zwaszcza dla grup najmodszych czytelnikw. Coraz wicej bibliotek dostrzega ten problem. wiadczyo tym mog organizowane kciki malucha czy aranacje trafiajce w gusta modych, w ktrych czuj si dobrze.

  Wspczesna biblioteka nie moe by tylko wypoyczalni ksiek musi podejmowa si prowadzenia rnych, czstoinnowacyjnych form pracy z uytkownikiem. W celu peniejszego odbioru kultury przez modego czytelnika bibliotekarzeotwieraj si na ich pomysy, oczekiwania czy postulaty. Podejmowane inicjatywy niejednokrotnie s inicjatywamioddolnymi, wychodzcymi od uytkownikw. Tylko dostosowane i adekwatne dziaania bibliotek pozwalaj im pozyskanowe rzesze czytelnikw, wychowywa je na dojrzaych pasjonatw literatury.

  Organizowane s turnieje gier, przegldy artystyczne, pikniki, wycieczki. Liczne biblioteki organizuj kursy jzykowedla swoich czytelnikw, ktre ciesz si spor popularnoci. Przybieraj one rn form, obok tradycyjnych lekcjiodbywaj si kursy e-learningowe, konwersatoria. Obejmuj nauk jzykw: angielskiego, niemieckiego, francuskiego,hiszpaskiego, woskiego.

  Codziennoci wielu bibliotek dziecicych s ju od lat gone czytania, spotkania autorskie i rnorodne formy pracyedukacyjnej. Miniony rok obfitowa w wiele imprez kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych. Poniej przedstawiamywybrane z nich:

  Biblioteka Podejmowana inicjatywa

  BestwinaKlub Maego Artysty zajcia cykliczne dla dzieci, ktre maj na celu zapoznanie dzieci z mistrzamimalarstwa.

  I Interaktywna Gra Wiejska Poznajemy gmin Bestwina.

  Bdzin Oglnopolski Konkurs Poetycki im. W. S. Sebyy.

  Bielsko-BiaaTanecznym krokiem cay rok z Kolbergiem.

  Biblioteka Kocha Smyka to cykl spotka dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Bojszowy Rodzinna Akademia Zabawy cotygodniowe spotkania z najmodszymi czytelnikami i ich opiekunami.

  Bytom

  Bytomskie podanie na szklanym ekranie warsztaty animacji poklatkowej zakoczone stworzonymprzez czytelnikw filmem animowanym.

  Kcik Artystyczny KreaTYwnia warsztaty, ktrych celem jest rozbudzenie u dzieci wraliwoci

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 13 z 20

 • artystycznej, nauczenie ich kreatywnego patrzenia na wiat oraz rozwijanie i doskonalenie zdolnocimanualnych.

  ChorzwUrodziny w bibliotece oferta skierowana jest dla dzieci w wieku 7 do 12 lat. Bibliotekarze przygotowujzabawy na podstawie wybranej przez solenizanta ksiki, natomiast rodzice zapewniaj zaproszonymgociom poczstunek.

  Cieszyn VII Midzynarodowy Festiwal czytania nad Olz. FOTOmedia, CODEmedia, SCHOOLmedia, GAMEmedia,OPENmedia warsztaty, turnieje, zabawy w ramach szeroko zakrojonej edukacji medialnej.

  Czechowice-Dziedzice

  Akademia Bibliotecznych Odkrywcw cykl warsztatw dla dzieci, w tym chemiczne, logopedyczne,kulinarne.

  Skarby dziecistwa biblioteczne spotkania z histori lokaln w gminach powiatu bielskiego.

  Uszyte na miar. Polsko-sowacki projekt promocji czytelnictwa.

  Czelad Czytanki niespodzianki zajcia literacko edukacyjne dla dzieci 48 lat.

  Czstochowa Rozczytana rodzina spotkania czytelnicze dla rodzin.

  DbrowaGrnicza

  FESTIWAL KULTURY ZAGBIEWOOD III edycja dbrowskiego festiwalu kultury, na ktr skaday sispotkania autorskie, koncerty, spektakle teatralne, przegldy kabaretowe i filmowe.

  Ksika pomaga comiesiczne warsztaty biblioterapeutyczne.

  LIGA MODYCH PRZEDSIBIORCW kolejna edycja przedsiwzicia skierowanego do uczniw szkgimnazjalnych, bdcego propozycj rozwinicia podstawy programowej z zakresu przedsibiorczoci.

  GliwiceKulturalny maluch i Rajd po Gliwicach gry miejskie.

  Baniopodre projekt literacko-edukacyjny.

  GodwTV Godw projekt dla modziey w wieku 1319 lat, modzi tworzyli spoty internetowe promujce rnedziaania kulturalne.

  Fantastyczni bibliotekarze projekt dot. literatury fantasy, gier RPG.

  Herby Urodziny w bibliotece imprezy czytelnicze dla solenizantw w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Imielin Biblioteczny park nauki ferie w bibliotece - zajcia, podczas ktrych dzieci robiy eksperymenty,odkryway tajemnice wiata.

  Istebna W gralskiej chacie i w kinie czyli muzyka niejedno ma imi warsztaty dla modziey z zakresukinematografii i muzyki.

  JanwTeatr biblioteczny dla dzieci i modziey.

  Spotkania z Bajk zajcia, podczas ktrych czytane i tworzone s bajki.

  Jastrzbie-Zdrj

  Andersenada projekt literacki zorganizowany z okazji Midzynarodowego Dnia Ksiki dla Dziecioraz Midzynarodowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich. W ramach przedsiwzicia zorganizowano:warsztaty dziennikarskie, lekcje multimedialn, warsztaty ilustratorskie i czytelnicze, rodzinne warsztatyplastyczne oraz Zaczarowan Noc z Andersenem.

  Dorwa mola gra miejska.

  Jastrzbskie podre po literaturze projekt promujcy czytelnictwo.

  JaworznoGeneracje-Kreacje Klub czytajcych dziadkw.

  Bobas w bibliotece - zajcia edukacyjne, poradnicze dla modych rodzicw.

  Jejkowice Bajkowy bal malucha impreza karnawaowa dla dzieci i ich rodzicw.

  KatowiceWielka Zabawa Rodzinna impreza dla caych rodzin, w tym konkursy, korowody, spotkania.

  Wehiku Czasu: akcja w Kato gra miejska.

  Koszarawa Teatr modych pod Lachowym Groniem warsztaty teatralne.

  Koziegowy Bo jaki pocztek, takie bdzie wszystko grupa zabawowa w bibliotece.

  Kozy Oj si dzieje w Paacu spotkania ze sztuk dla modziey.

  Krupski Myn Ksika na dzie dobry wyprawka dla kadego malucha (wszystkie nowo narodzone dzieci zameldowanew gminie otrzymuj pakiet ksieczek).

  Krzanowice Biwak z pluszowym misiem.

  aziska Grne Przygoda z ksik projekt czytelniczy dla przedszkolakw.

  kawica Sadzenie drzewek z poezj zajcia literackie poczone z sadzeniem drzewek i nadawaniem im imionliterackich bohaterw.

  Mierzcice Czytamy Razem projekt czytelniczy, w ramach ktrego organizowano wieczorki literackie, goneczytania, przedstawienie oraz powoano Modzieowy Klub Mionikw Ksiek Zakadka.

  MikowBaniowa Europa zajcia dla grup przedszkolnych zwizane z rocznic przystpienia do UE.

  Kino Modych i Niezalenych seanse filmowe dla dzieci i modziey.

  Ornontowice Biblioteka dla maych i duych gry i zabawy z ksik.

  Orzesze Wiosenne spotkanie z literatur i Jesienne spotkanie z literatur.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 14 z 20

 • Pawowice Klub Modego Humanisty spotkania sympatykw literatury modzieowej.

  Piekary lskie

  Miejski Turniej Gier Komputerowych.

  Czytamy pod chmurk plenerowe spotkania czytelnicze z najmodszymi.

  Biblioteka ART warsztaty dla dzieci.

  Soboty z robotyk cykl warsztatw.

  Porbka Grafika dla smyka warsztaty graficzne w technice monotypii.

  Psary Uniwersytet Dziecicy spotkania edukacyjne dla dzieci.

  Pszczyna Zagadki stuwiekowego lasu gra terenowa z ksik.

  RacibrzDebiuty Midzygimnazjalny Przegld Twrczoci Poetyckiej.

  Czerwcowy Turniej Przedszkolakw Awantury i wybryki turniej oparty na twrczoci Makuszyskiego.

  Radzionkw ladami tajemnic miasta gra uliczna.

  Rajcza Bajkowy turniej pierwszoklasistw konkurs ze znajomoci literatury dla dzieci.

  Ruda lskaTwoje ycie w Twoich rkach akcja profilaktyczna o zdrowym stylu ycia i zgubnym wpywie uzalenie.

  Magiczny ksiko bus impreza promujca czytelnictwo organizowana przy wsparciu wydawnictwa MediaRodzina.

  Rybnik Bajkowy ogrd malucha i Biblioteka na trzepaku cykliczne plenerowe zajcia dla najmodszych.

  RydutowyMuminkowy zawrt gowy projekt czytelniczy dla dzieci.

  Gdzie jest Faraon nocne podchody biblioteczne.

  Siemianowicelskie

  Smoczolandia impreza plenerowa dla dzieci.

  Przedszkolaki w bibliotece projekt czytelniczy dla najmodszych.

  SawkwHobby studio cykl warsztatw informatycznych, artystycznych i spotka dla modziey w wieku 1318 lat.

  Inkubator Aktywnych Rodzicw zajcia dla kobiet w ciy, rodzicw i maych dzieci.

  Suszec Grupy zabawowe zajcia dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzicw.

  Szczekociny Modzi ciekawscy warsztaty z eksperymentem

  lemieBabcie czytaj bajki.

  Akademia Modego Robotyka zajcia dla dzieci z zakresu nauk cisych.

  wierklaniecBajkowy Klub Malucha zajcia dla dzieci 35 lat.

  Przystanek pierwszy Bajka warsztaty jzykowe, spotkanie autorskie, warsztaty opowiadania bajek.

  witochowicePodre z ksik w walizce literackie podre po rnych zaktkach wiata w przedszkolach.

  Klub Gier Planszowych PIONEK cotygodniowe rozgrywki w gry planszowe.

  TarnowskieGry

  Mama czyta ja rysuj cykl spotka z przedszkolakami.

  Tychy Klub Motyli Ksikowych zajcia dla dzieci w wieku 05 lat.

  Wisa Warsztaty tworzenia komiksw.

  Wodzisawlski

  Magia czytania cykliczne zajcia czytelnicze dla dzieci.

  Zabrze Miejski konkurs na inscenizacje utworw literackich dla uczniw klas IIII szkoy podstawowej.

  ZawiercieZawiercie Moja Maa Ojczyzna gra miejska dla gimnazjalistw.

  Mali mistrzowie recyklingu zajcia dla dzieci.

  Zebrzydowice Festiwal literacko-teatralny.

  ory

  Ksika dla Trzylatka projekt propagujcy czytanie od najmodszych lat, zachcajcy rodzicwdo kontaktu z ksik i bibliotek. W ramach projektu dzieci otrzymyway ksieczki a rodzice materiayinformacyjne dot. korzyci pyncych z gonego czytania.

  Wiosenna zbirka ksiek.

  ywiec Dzie robotyki w bibliotece zajcia dla dzieci.

  Duym powodzeniem w lskich bibliotekach cieszy si niezmiennie caonocna impreza Noc z Andersenem,midzynarodowe przedsiwzicie organizowane z okazji Midzynarodowego Dnia Ksiki Dziecicej i urodzin J.Ch.Andersena. W ubiegym roku urodziny duskiego baniopisarza obchodziy biblioteki (w niektrych bibliotekach nawetna kilku filiach jednoczenie) w: Bdzinie, Boronowie, Czechowicach-Dziedzicach, Czernichowie, Dbrowie Grniczej,Gliwicach, Halachu, Herbach, Imielinie, Jastrzbiu-Zdroju, Kobirze, Ldzinach, Lublicu, aziskach Grnych, Miednej,Miednie, Orzeszu, Pietrowicach Wielkich, Pszczynie, Raciborzu, Sawkowie, Suszcu, lemieniu, wierklacu, Tychach,Zbrosawicach, orach.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 15 z 20

 • Biblioteki w Goczakowicach-Zdroju, Skoczowie dla odmiany uczciy urodziny Andersena organizujc zamiast caonocnejimprezy baniowy wieczr.

  Biblioteki wczyy si aktywnie w obchody Oglnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, wiatowego Dnia PluszowegoMisia, Dnia Bezpiecznego Internetu, Midzynarodowego Dnia Ksiki dla Dzieci, wiatowego TygodniaPrzedsibiorczoci, Festiwalu NORDALIA i wielu innych. Biblioteki organizuj w swoich placwkach zajcia dla dziecii modziey podczas przerw w nauce szkolnej: wakacji letnich i ferii zimowych.

  7.4. Obsuga specjalnych grup uytkownikw

  Obsuga czytelnikw i udostpnianie zbiorw jest jednym z najwaniejszych zada bibliotek publicznych okrelonychustaw. Szczeglnie istotnym zadaniem jest dotarcie do grup czytelniczych zagroonych wykluczeniem spoecznym.Dlatego biblioteki samorzdowe wojewdztwa lskiego nie ograniczaj si jedynie do obsugi osb mogcych dotrzedo placwki bibliotecznej by wypoyczy ksik, lecz zakresem swojej dziaalnoci obejmuj rwnie osobyniepenosprawne, chore a take seniorw i podopiecznych placwek opiekuczych. W szpitalach, domach pomocyspoecznej i zakadach karnych funkcjonuj filie i punkty biblioteczne, wikszo bibliotek prowadzi usug Ksikana telefon polegajc na dostarczaniu przez ksikonoszy ksiek osobom chorym i starszym. Organizuj takeregularne zajcia kulturalno-owiatowe dla czytelnikw niepenosprawnych oraz warsztaty komputerowe dla seniorw.Zakres i formy prac rni si w poszczeglnych placwkach i s one uzalenione m.in. wielkoci danej placwki orazpotrzebami rodowiska.

  Bibioteka rwnie w szpitalu

  W wojewdztwie lskim dziaa 15 filii szpitalnych. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmniejszya sio zlikwidowan placwk w Rydutowach. W wikszoci wymienionych poniej placwek dziaalno bibliotekarzynie ogranicza si jedynie do udostpniania ksiek i czasopism. W tych placwkach, gdzie jest to moliwe, pacjencimog korzysta ze stanowisk komputerowych z bezpatnym dostpem do Internetu (np. biblioteka szpitalnaw Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzbiu-Zdroju). Prowadzone s dla pacjentw warsztatybiblioterapeutyczne oraz dyskusje na temat literatury. Praca z osobami przebywajcymi w szpitalu ma zupenie innspecyfik, wymaga ze strony pracownikw bibliotek wikszej ni zazwyczaj empatii i wyrozumiaoci dla czytelnika.Podobny typ dziaalnoci prowadzony jest rwnie w punktach bibliotecznych istniejcych w domach pomocyspoecznej oraz zakadach karnych. W tabelach poniej przedstawiono dane dotyczce liczby czytelnikw orazwypoycze w filiach i punktach bibliotecznych istniejcych w szpitalach, domach opieki oraz aresztach.

  Tabela 1. Biblioteki szpitalne w wojewdztwie lskim.

  Biblioteki szpitalne Liczbaczytelnikw

  Liczbawypoycze

  1.Bytom

  F.18 328 1 917

  2. F.24 203 1 898

  3. Czelad 142 2 115

  4. Dbrowa Grnicza 104 4 976

  5. Jastrzbie-Zdrj 1 196 17 268

  6. Jaworzno 789 5 366

  7.Katowice

  F.34 1 450 12 664

  8. F.38 1 992 8 508

  9. Orzesze 50 348

  10 Racibrz 270 6 136

  11 Siemianowice lskie 223 2 994

  12 Tychy 1 026 22 279

  13Ustro

  F.1 706 3 809

  14 F.2 860 4 399

  15 Wodzisaw lski 248 2 601

  SUMA 9 587 97 278

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 16 z 20

 • Tabela 2. Punkty biblioteczne prowadzone przez biblioteki publiczne wojewdztwa lskiego przeznaczonedla specjalnych grup uytkownikw.

  Punkty biblioteczne przeznaczone dla specjalnych grup uytkownikw Liczbaczytelnikw

  Liczbawypoycze

  1. Punkt biblioteczny w Szpitalu w Bdzinie 55 724

  2. Punkt biblioteczny w Szpitalu Oglnym w Bielsku-Biaej 1 257 3 858

  3. Punkt biblioteczny w Szpitalu Wojewdzkim w Bielsku-Biaej 294 3 567

  4. Punkt biblioteczny w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Biaej 246 1 183

  5. Punkt biblioteczny w Subrejonowym Orodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Biaej 27 317

  6. Punkt biblioteczny w Diecezjalnym Orodku Wspierania Rodzin w Bielsku-Biaej 33 112

  7. Punkt biblioteczny w Areszcie ledczym w Bielsku-Biaej 443 4 152

  8. Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Spoecznej Kombatant w Bytomiu 22 314

  9. Punkt biblioteczny w Szpitalu Powiatowym w Mikoowie 53 1 348

  SUMA 2 430 15 575

  Opracowujc ofert usug bibliotecznych dla osb niepenosprawnych biblioteki musz wzi pod uwag moliwocii ograniczenia tej grupy odbiorczej, ale rwnie przygotowanie bibliotekarzy w zakresie ich obsugi. Pod tym wzgldemnajwicej przeszkolonych osb pracuje w Bibliotece lskiej, Ksinicy Beskidzkiej oraz w bibliotekach w DbrowieGrniczej, Gliwicach, Jastrzbiu-Zdroju, Mysowicach, Zabrzu i orach. Rwnie istotne jest dostosowanie architektoniczneplacwek bibliotecznych do potrzeb osb niepenosprawnych, by mogli bez przeszkd korzysta z oferty. Co prawdacoraz wicej budynkw bibliotecznych ma podjazdy dla osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich, jednak wntrzdostosowanych do ich potrzeb ju sporo mniej. Wrd lskich bibliotek samorzdowych speniajcych architektonicznewymogi mona wymieni biblioteki w Bdzinie, Czeladzi, Mierzcicach, Mikoowie, Suszcu, Raciborzu, Czerwionce-Leszczynach oraz Bibliotek lsk w Katowicach.

  Uatwienia dla osb niepenosprawnych

  Nowoczesna technologia uatwia osobom niepenosprawnym korzystanie z informacji, pozwala przekonwertowai odczyta dowolny tekst w wersji elektronicznej. Jest to olbrzymie uatwienie dla osb niewidomychi sabowidzcych. W posiadaniu bibliotek s syntezatory mowy, lupy elektroniczne i specjalistyczne oprogramowania.Stanowiska komputerowe przystosowane do potrzeb osb niepenosprawnych znajduj si w niewielu bibliotekach.Jednak mona je znale nie tylko w duych, miejskich placwkach (Bielsko-Biaa, Bytom, Cieszyn, Mikow), alerwnie w gminnych (m.in. Jejkowice, Kornowac, Gieratowice, Suszec). Jedynie kilka bibliotek zakupiospecjalistyczny sprzt dla osb niepenosprawnych. Miejska Biblioteka w Cieszynie pozyskaa z Urzdu Miejskiegow Skoczowie jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem mwicym i zestawem DVD oraz zakupia infokioskz katalogiem zbiorw. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzbiu-Zdroju oddano do uytku dwa stanowiskakomputerowe dostosowane do potrzeb osb niewidomych i sabowidzcych. Natomiast wiele bibliotek skorzystaoz moliwoci wypoyczenia ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepenosprawnym Larix urzdzenia CzytakPlus sucego do nagrywania i odtwarzania ksiki audio za pomoc karty CompactFlash (m.in. Czstochowa, Gliwice,Katowice, Mysowice, Sosnowiec, witochowice, Czechowice-Dziedzice).

  Wrd bibliotek dysponujcych wyej wymienionym sprztem specjalistycznym wskaza mona midzy innymibiblioteki:

  Bielsko-Biaa komputer z przystawk gonomwic oraz czytnik ekranowy JAWS,

  Gliwice oprogramowanie ZOOM TEXT, syntezator mowy, lupa elektroniczna,

  Jastrzbie-Zdrj Videomatic ec autofocus pulpit (lupa wideo przeznaczona do uytkowania przez osobyz wadami wzroku), Czytak Plus,

  Jaworzno specjalistyczny program komputerowy przeznaczony dla osb z dysfunkcj wzroku WindowEyes,

  Biblioteka lska w Katowicach urzdzenie autolektor, czytnik ekranu NVDA (ang. screenreader)

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 17 z 20

 • Z roku na rok biblioteki samorzdowe wzbogacaj swoje zbiory ksiki mwionej, du popularnoci ciesz sipublikacje elektroniczne. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom czytelnikw specjalnych grup, biblioteki zaopatruj swojezbiory w swoiste serie wydawnicze, takie jak Due Litery przeznaczone dla czytelnikw majcych problemyze wzrokiem, mianowicie osb starszych, z wadami wzroku oraz chorych.

  Przygotowujc ofert kulturalno-edukacyjn dla grup zagroonych wykluczeniem spoecznym, biblioteki nawizujwspprac z organizacjami i towarzystwami dziaajcymi na potrzeby osb niepenosprawnych, chorych lubuzalenionych. Dziki temu mog skuteczniej realizowa programy biblioterapeutyczne i dotrze do osb potrzebujcychwsparcia. Wrd najczciej spotykanych organizacji wsppracujcych z bibliotekami mona wyrni: Caritas, MOPS,Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym, Stowarzyszenie Rodzicw Dzieci z Autyzmem.Biblioteki wsppracuj rwnie ze Stowarzyszeniem LARIX oraz oddziaami Polskiego Zwizku Niewidomych. Wielebibliotek prowadzi rwnie regularn wspprac z Uniwersytetami Trzeciego Wieku a take lokalnymi domami pomocyspoecznej, domami dziecka, szkoami specjalnymi i zakadami poprawczymi. Biblioteki w Bdzinie i Czeladzi przekazujdo Zakadu Karnego w Wojkowicach ksiki, natomiast Biblioteka lska wsppracuje z Aresztem ledczymw Katowicach prowadzc dla osadzonych Dyskusyjny Klub Ksiki oraz cykl edukacyjny Spotkania ze sztuk. Bardzoczsta jest wsppraca ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie. Wrd bibliotekarzy pracujcych w bibliotekachsamorzdowych wielu zostao Latarnikami Polski Cyfrowej Rwnych Szans wykorzystujc swoj wiedz i zapleczeinstytucji, w ktrych pracuj, by uczy i pomaga, gwnie seniorom, w korzystaniu z narzdzi cyfrowych.

  Seniorzy s bardzo wan grup uytkownikw bibliotek. Korzystaj z zasobw placwek bibliotecznych nie tylko podktem udostpniania zbiorw, lecz rwnie uczestniczc w specjalnie dla nich przygotowywanych zajciach i warsztatachedukacyjnych. Szczegln popularnoci ciesz si zajcia komputerowe, pozwalajce zdoby lub podnie kompetencjeinformatyczne oraz rozszerzy umiejtno poruszania si w wirtualnym wiecie.

  Tabela 3. Przykadowe dziaania bibliotek wojewdztwa lskiego na rzecz specjalnych grup odbiorcw.

  Biblioteka Podjte dziaanie na rzecz specjalnych grup uytkownikw

  Ksinica Beskidzkaw Bielsku-Biaej

  Akcja Zobacz siebie. Programowi temu towarzyszy konkurs Inny nie znaczy gorszy

  Biblioteka bez barier cykl zaj biblioterapeutycznych i muzykoterapeutycznych realizowanychwe wsppracy z Domem Pomocy Spoecznej w Wilkowicach

  DKK Literatura bez barier literackie spotkania integracyjne skupiajce w przewadze osobyniewidome i niedowidzce

  BM w Cieszynie

  Kade dziecko to umiech dla wiata warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci i modzieyz upoledzeniem w stopniu lekkim i rednim

  Strefa Aktywnego Seniora cykl warsztatw z zakresu edukacji medialnej i komputerowej

  Warsztaty z audiodeskrypcji oraz spektakl z audiodeskrypcj

  MBP w DbrowieGrniczej

  Obycie umila ycie zajcia edukacyjne i literackie dla uczestnikw WTZ Otwarte serca w DbrowieGrniczej

  Komputer dla modych duchem kurs komputerowy dla osb 50+

  Dbrowska Rodzinka.pl PLUS program skierowany do rodzin wielodzietnych i zastpczychoraz rodzin wychowujcych dziecko niepenosprawne zamieszkaych w Dbrowie Grniczej

  MBP w Gliwicach

  Bezpieczny Senior cykl spotka z pracownikami Wydziau Prewencji Komendy Miejskiej w Gliwicach

  X Miejski Konkurs Czytelniczy Ksiki Mwionej dla osb niewidomych i niedowidzcych

  Tablety w bibliotece warsztaty dla seniorw

  MBP w Jastrzbiu-Zdroju

  Wakacyjna Akademia Wolnego Czasu cykl integracyjnych warsztatw dla modziey i dorosych(warsztaty jzykowe, artystyczne, rozwoju osobistego, muzyczne, informatyczne, sportowe)

  Surfujcy Senior edukacja cyfrowa

  MBP w Jaworznie Mam nad sob niebo wieczr poezji Marty Dbkowskiej, poetki z poraeniem mzgowymw interpretacji krakowskiego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki

  Resocjalizacja przez sztuk spotkania warsztatowe koa literackiego dziaajcego w ZakadzieKarnym w Wojkowicach

  z wbudowan obsug syntezy mowy, 3 Czytaki, IVONA Voices, infokiosk,

  Katowice (MBP) - specjalistyczny program komputerowy Window Eyes, skaner przetwarzajcy tekstdokumentu na mow, linijk brajlowsk Super Vario 80,

  Siemianowice lskie specjalistyczny program komputerowy DUAL powikszajcy i czytajcy tekstza pomoc mowy syntetycznej (screen reader),

  ory powikszalnik druku.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 18 z 20

 • MiPBP w Bdzinie Komputerowa Szkoa Seniora

  Bank Podrcznikw w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dzieciom Bdzina udostpniany uczniomz najuboszych rodzin

  MBP Piekarylskie

  Zobacz jaki jestem zdolny konkurs recytatorski dla uczniw niepenosprawnych intelektualnieze szk specjalnych z Piekar lskich i okolicznych miast

  MBP w ZabrzuCzytelnia Sztuki spotkania dla osb niewidomych i niedowidzcych z zakresu sztukiz wykorzystaniem audiodeskrypcji

  Abecado z pieca spado pokazy pisma brajla i jzyka migowego

  MBPw witochowicach

  Radosna Jesie ycia spotkania literackie i autorskie dla seniorw z Centrum Aktywizacji OsbStarszych Orodka Pomocy Spoecznej w witochowicach

  MBP w SosnowcuSalonik literacki rozmowy o ksikach z pensjonariuszami Domu Pomocy Spoecznej

  Internetowe Vademecum Seniora indywidualne zajcia komputerowe dla seniorw

  MBP w Zabrzu Czytelnia Sztuki spotkania dla osb niewidomych i niedowidzcych

  GBP w LelowieAktywne ycie z pasj cykl spotka dla Klubu Seniora (koncerty arii operetkowych i musicalowychw wykonaniu artystw krakowskich scen muzycznych, wycieczki nordic walking, warsztatykomputerowe)

  GBP Krzyanowice Konkursy plastyczne dla podopiecznych Domu Pomocy Spoecznej Rany Paac w Krzyanowicach.Podopiecznymi placwki s kobiety niepenosprawne ruchowo oraz z niepenosprawnoci sprzon

  MBPw Czechowicach-Dziedzicach

  Akademia Piknego Czasu warsztaty edukacyjne, animacyjne, kulinarne, komputerowei in. dla seniorw

  Biblioteka lskaw Katowicach

  Cykl zaj prowadzonych w Areszcie ledczym w Katowicach

  Konwersatorium Biblioteki lskiej - cykl zaj komputerowych i edukacyjno-artystycznychdla seniorw

  Cyfrowe korzenie - cykl spotka i warsztatw dla seniorw realizowany w 14 bibliotekachwojewdztwa lskiego

  Z innej bajki - cykl warsztatw dramatoterapii dla osb niepenosprawnych intelektualnie w ramachprojektu realizowanego wsplnie z Fundacj Pomocy Dzieciom i Modziey Niepenosprawnejim. w. St. Kostki w Katowicach

  Biblioteka lska rwnie pracuje na rzecz integracji oraz wyrwnywania szans w dostpie do informacji i kultury osbniepenosprawnych oraz grup zagroonych wykluczeniem spoecznym. Liczne dziaania o charakterze edukacyjnym,artystycznym i biblioterapeutycznym znajduj odbiorcw wrd uczestnikw warsztatw terapii zajciowej, domwpomocy spoecznej, specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych oraz uczniw szk. Wsppraca z tymi orodkamiowocuje realizacj wielu projektw. Wrd nich znalaz si zrealizowany wsplnie z Fundacj Pomocy Dzieciomi Modziey Niepenosprawnej im. w. Stanisawa Kostki w Katowicach projekt Z innej bajki. Zakada on cykl warsztatwdramatoterapeutycznych, ktrych zwieczeniem bya realizacja filmu wg autorskiego scenariusza. 28 listopada 2014 r.w sali audytoryjnej Parnassos odbyo si uroczyste podsumowanie projektu Z innej bajki w trakcie IV ObchodwMidzynarodowego Dnia Osb Niepenosprawnych. Podczas spotkania miaa miejsce premiera filmu, ktry swymprzesaniem wpisywa si w ide obchodw Jeli Pomaga to wsplnie.

  Wsplnie ze lskim Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam w Katowicach w ramach projektu Przysta poezji, ktregoBiblioteka lska bya partnerem, wydano tomik wierszy Zygmunta Kocha, uczestnika rodowiskowego DomuSamopomocy przy lskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach oraz zorganizowano i przeprowadzonospotkanie literackie z autorem.

  We wsppracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upoledzeniem UmysowymSzansa w Katowicach w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki lskiej zrealizowano projekt Grnolskieperegrynacje, w ramach ktrego przeprowadzono cykl spotka i warsztatw biblioterapeutycznych. Ide projektu byostworzenie dla osb niepenosprawnych warunkw do zaspokajania i rozwijania potrzeb kulturalnych, edukacyjnychoraz emocjonalnych poprzez promocj i prezentacj wiedzy o regionie.

  Maa Galeria

  Od wielu lat Biblioteka lska w budynku przy ulicy Ligonia 7 udostpnia przestrze wystawiennicz Maej Galerii,w ktrej eksponowane s prace przedstawicieli grup zagroonych wykluczeniem spoecznym, w tym osbniepenosprawnych. Jest to miejsce debiutu wielu artystw, dajce moliwo prezentacji ich dzie szerokiemukrgowi odbiorcw. Szczegln popularnoci cieszy si coroczna wystawa ceramiki i prac plastycznych uczniwSzkoy Przysposabiajcej do Pracy przy Zespole Szk Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach oraz wystawaprac zgoszonych na Regionalny Konkurs Plastyczny MAGIA KOLORW ogoszony dla podopiecznych warsztatw

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 19 z 20

 • terapii zajciowej. Prace wykonane przez osoby niepenosprawne mona byo rwnie podziwia w trakcieWielkanocnego kiermaszu rkodziea artystycznego, ktry mia miejsce 15 kwietnia 2014 r. w budynku Bibliotekilskiej przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach.

  Jedn z grup osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, z ktr wsppracuje Dzia Integracyjno-Biblioterapeutycznys seniorzy. W ramach cyklu Konwersatorium Biblioteki lskiej prowadzone s zajcia dla osb w wieku 60+. Seniorzyuczestniczyli w warsztatach komputerowych, podczas ktrych prowadzono nauk podstawowej obsugi komputeraoraz swobodnego poruszania si w wiecie Internetu. Du popularnoci cieszyy si warsztaty komputerowe Europawczoraj i dzi, w trakcie ktrych prezentowano histori i architektur europejskich miast. Materiay archiwalne zestawianebyy z obecnym obliczem miasta przy pomocy aplikacji Google Street View. Oprcz warsztatw komputerowych dlaseniorw zorganizowano rwnie szereg spotka edukacyjnych. Duym powodzeniem cieszy si cykl prelekcji prof. drahab. n. med. Stanisawa Wosia Medycyna dla wszystkich, przybliajcy tematyk chorb serca. Rozpoczto cykl NaszeSilva Rerum przedstawiajcy unikalne zbiory Ksinicy przez pryzmat osobistych zainteresowa pracownikw. Dzikiuczestnictwu w zajciach Konwersatorium seniorzy odwiedzili wane instytucje kultury w Katowicach. W trakcie wizytzapoznali si z histori i dziaalnoci m.in. Teatru lskiego, Polskiego Radia Katowice oraz Muzeum Historii Katowic.Zorganizowano cykl bezpatnych zaj oferujcych nauk jzykw obcych dziki wykupionemu dostpowi do e-learningowego pakietu kursw jzykowych i specjalistycznych dla osb dorosych. W ramach Konwersatorium odbywaysi take zajcia artystyczne. Podczas spotka seniorzy poznawali m.in. technik decoupageu, filcowania na mokro orazorigami. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Konwersatorium Biblioteki lskiej 232 spotkania i warsztaty, z ktrychskorzystao 2.261 osb.

  Do seniorw skierowany by projekt CYFROWE KORZENIE dofinansowany ze rodkw Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego i koordynowany przez Bibliotek lsk. W ramach projektu od maja do padziernika 2014 rokuw 14 bibliotekach wojewdztwa lskiego zrealizowano 227 warsztatw komputerowych i spotka ze specjalistamiz zakresu archiwistyki, fotografii i kultury regionu, w ktrych udzia wzio 153 uczestnikw. W uroczystym podsumowaniuprojektu 27 listopada 2014 r. udzia wzili m.in. przedstawiciele partnerw projektu: Archiwum Pastwowegow Katowicach, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu lskiego w Katowicach orazprzedstawiciele bibliotek i uczestnicy projektu w: Bytomiu, Rybniku, Myszkowie, Mikoowie, Gieratowicach, Suszcu,Bielsku-Biaej, Jastrzbiu-Zdroju, Jaworznie, azach, Mierzcicach, Janowie i Koziegowach. Podczas spotkaniawrczono podzikowania, mia rwnie miejsce wystp muzyczny oraz prelekcja Opowie o przedmiotach, ktrwygosi Marek Sosenko znany kolekcjoner i antykwariusz z Krakowa.

  Pracownicy Dziau Integracyjno-Biblioterapeutycznego koordynuj dziaalno dwch Dyskusyjnych Klubw Ksiki.Jeden z nich przeznaczony jest dla dzieci ze szk podstawowych, ktre podczas spotka tworz recenzje wybranychksiek wyraajc swoj opini o tekcie w formie artystycznej ekspresji. Gociem jednego ze spotka bya JoannaOlech autorka i ilustratorka ksiek dla dzieci. Drugi Dyskusyjny Klub Ksiki powsta w Areszcie ledczymw Katowicach w jego ramach prowadzone s dla osb osadzonych w areszcie moderowane dyskusje nt. literatury.Oprcz spotka Klubu w Areszcie ledczym prowadzone s warsztaty biblioterapeutyczne oraz prelekcje z cykluSpotkania ze Sztuk.

  Od wielu lat agenda wsppracuje ze Specjalnym Orodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Sabo Widzcychi Niewidomych im. Zofii Ksiek-Breguowej w Dbrowie Grniczej, organizujc dla uczniw Orodka Konkurs KsikiMwionej. Dugoletnia wsppraca istnieje rwnie z Zespoem Szk Specjalnych nr 10 w Katowicach. Efektemwsppracy jest odbywajcy si cyklicznie Midzyszkolny Konkurs Piknego Czytania dla uczniw szk specjalnychz wojewdztwa lskiego. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa i ksztatowanie postaw czytelniczych wrduczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Biblioteka lska w Katowicach Kwiecie 2015 r.

  Strona: 20 z 20