Cruze DODATNA OPreMA - ?· 12 1 Cruze DODATNA OPreMA PRIVILEGIJE VLASNIKA CHEVROLET VOZILA. Svako Chevrolet…

 • Published on
  28-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 12 1

  Cruze DODATNA OPreMA

  PRIVILEGIJE VLASNIKA CHEVROLET VOZILA. Svako Chevrolet vozilo ima garanciju. Mi verujemo u kvalitet, tehnologiju i opremu za naa vozila u toj meri

  da vam moemo ponuditi svako Chevrolet vozilo uz garanciju od 2 godine i neogranienu garanciju na preenu kilometrau kao i trogodinju garanciju ili

  garanciju za 100.000 preenih kilometara. Nudimo vam takoe i estogodinju garanciju na koroziju. Kao vlasnik Chevrolet automobila takoe dobijate

  i uverenje za Chevrolet Euro Servis za period od 36 meseci, poev od datuma registracije koje ukljuuje pomo na putu 24 sata dnevno, besplatnu vuu

  do najblieg ovlaenog servisa i, u odreenim sluajevima, alternativni nain prevoza.

  Va prodavac Chevrolet vozila:

  NAPOMENA: Na nekim ilustracijama u ovoj brouri nalazi se posebna oprema koja nije ukljuena u standarnu isporuku. Informacije sadrane u ovoj brouri bile su precizne u vreme njenog tampanja. Imamo pravo na izmene u

  dizajnu i opremi. Boje iz broure pribline su stvarnim bojama. Ilustrovana izborna oprema dodatno se naplauje. Dostupnost naih vozila kao i tehnikih dodataka i opreme koja se za njih obezbeuje moe da se razlikuje od trita

  do trita i moe se promeniti bez prethodnog obavetenja. Informacije o recikliranju dizajna, recikliranju vozila koja su dostigla kraj veka (ELV) i mesta vraanja ovih vozila mogu se pronai na Web stranici

  www.gm-chevrolet.rs. Za detaljne informacije o opremi obezbeenoj za naa vozila kontaktirajte distributera Chevrolet vozila.

  www.gm-chevrolet.rsChevrolet Central and eastern europe LLCGeneral Motors Srbija, Belgrade, Atrium Building, Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11070 Novi Beograd, Serbia

 • 2 3

  Dodatna opremaVa Cruze automobil je gotovo kompletno opremljen kada ga dobijete, ali znamo da uvek postoji neto to biste mogli da mu dodate da

  bi va Cruze automobil postao ogledalo vae linosti. ta god da vas interesuje, naa originalna Chevrolet dodatna oprema se dobro

  uklapa, dobro funkcionie i dobro izgleda. Napravljena je tako da odgovara istim standardima kao i va Cruze automobil i omoguava

  vam jedinstveno iskustvo uz va lini peat. Svi nai proizvodi odabiraju se, testiraju i dostupni su kod vaeg prodavca automobila

  Chevrolet.

  Spoljanost 4Da li bi sportski izgled vaeg Cruze automobila trebalo da dobije novu dimenziju ili biste eleli da dodate zavrni detalj? Nema problema! elite malo vie komfora prilikom upravljanja? Bez brige! Jednostavno okrenite stranicu i izbor je va.

  unutranjost 6Nikad nije previe komfora i stila. Mi imamo sve to vam je potrebno da poboljate stil i karakter svog Cruze automobila. Poev od strane 6 pronai ete neto to odgovara vaem ukusu.

  Transport 8Pakovanje pred odmor, poetak nove sportske aktivnosti. ta god da je u pitanju, verovatno e vam biti potrebno vie prostora. Kuka, ili, jo bolje, krovni nosai, ili moda oboje? Pogledajte stranu 8.

  Bezbednost i pouzdanost 10Treba vam vie bezbednosti zbog svih onih nepredvidivih stvari? Bezbednost je uvek dobra i pristupana kod vaeg Cruze automobila, kao to moete videti na strani 10.

  SADrAJ

 • 4 5

  1. 17-INNI TOAK OD LAKe LeGure: Tokovi od lakih legura u dizajnu s 5 dvostrukih paoka, u premijum ponono srebrnoj i poliranoj

  zavrnoj obradi. 2. POKLOPCI I NAVrTKe: Podarite vaim tokovima elegantnu notu tako to ete montirati hromirane radkapne koje

  nose logotip Chevrolet. 3. NAVrTKe zA TOKOVe NA zAKLJuAVANJe: Najbolja zatita od krae za tokove od lake legure. Mogu

  se otvoriti samo pomou jedinstvenog kljua. 4. HrOMIrANA KuITA reTrOVIzOrA: Izgled vaih bonih retrovizora dodatno

  naglaava stilizovano hromirano kuite. 5. SVeTLA zA MAGLu: Dodatna bezbednost uz unapreenu vidljivost. Ovo je veoma korisno.

  6. OSVeTLJeNI PrAGOVI: Ostavite dinamian i moderan prvi utisak kad god se otvore prednja vrata.

  17-INNI TOAK OD LAKe LeGure

  EC19201911

  1

  SPOLJANOST

  2

  POKLOPCI I NAVrTKe

  EC19170057

  OSVeTLJeNI PrAGOVI 96888840

  6

  HrOMIrANA KuITA reTrOVIzOrA 96888837

  4

  NAVrTKe zA TOKOVe NA zAKLJuAVANJe EC13312024

  3

  SVeTLA zA MAGLu 96983692

  5

 • 6 7

  1. PATOSNICe PreMIJuM, MAT CrNe: Veoma kvalitetne patosnice koje tite originalni tapison u kabini i zaokruuju utisak svojim standardnim sistemom za

  fiksiranje prednjih patosnica. 2. PATOSNICe SA MIKrOPruGAMA, CrNe: Jake i izdrljive patosnice za najvie zahteve. Ukrojene su za Cruze sa standardnim

  sistemom za fiksiranje patosnica za vozaa i suvozaa. 3. PATOSNICe zA SVe VreMeNSKe PrILIKe: Najbolja zatita u vlanim vremenskim uslovima i na

  blatnjavim terenima. Savreno skrojene i jednostavne za odravanje. 4+5. KOMPLeT zA INSTruMeNT TABLu: Oblikujte elegantniju kabinu pomou garniture

  za unutranje ureenje koja donosi perforirani ablon zavrne obrade metalnih delova. 6. rOLeTNe, POzADI: Obezbeuju komforniju i ugodniju vonju

  putnicima na zadnjim seditima. 7. rOLeTNe, BONe: Ukrojene bone roletne tite dragocenosti i istovremeno spreavaju zagrevanje unutranjosti kabine.

  Boni prozori se i dalje mogu otvarati. 8. MreA zA PrTLJAG: Manji predmeti se dre pri ruci dok se istovremeno spreava njihovo klizanje po prtljaniku.

  *Dodatne pojedinosti moete proitati u cenovniku.

  1

  PATOSNICe PreMIJuM, MAT CrNe EC13321216

  2

  PATOSNICe SA MIKrOPruGAMA, CrNe EC13321235

  3

  PATOSNICe zA SVe VreMeNSKe PrILIKe EC13321300

  rOLeTNe, BONe EC19203071rOLeTNe, POzADI EC19203074

  76

  MreA zA PrTLJAG 96958416KOMPLeT zA INSTruMeNT TABLu *

  84 5

  uNuTrANJOST

 • 8 9

  1. KrOVNI NOSA: Ove aluminijumske ipke, jednostavne za ugradnju i uklanjanje (profili sa T-inama i dodatnim modulima), savrena su osnova

  za bilo kakve dodatke. Mogu se zakljuati da biste se zatitili od krae. Maksimalan teret na krovu 50 kg. 2. THuLe NOSA zA SKIJe: Za bezbedan

  i siguran transport 2 para skija. Mekani gumeni omotai spreavaju oteenje skija. 3. THuLe SANDuK zA KrOV PACIFIC 200: Poveajte vau

  nosivost za 460 litara ovom laganom i aerodinamikom krovnom kutijom (175 x 82 x 45 cm, 14 kg). 4. THuLe SANDuK zA KrOV PACIFIC

  500: Poveajte kapacitet nosivosti na 330 litara uz pomo ovog aero dinamiki dizajniranog, lakog sanduka za krov (226 x 55 x 37 cm, 12 kg).

  5. THuLe NOSAI zA BICIKLe: Ponesite svoj bicikl sa sobom uz pomo ovog sistema za noenje koji je lak za rukovanje i moe se zakljuati.

  6. THuLe NOSA zA BICIKLe NA VuNOJ KuKI: Moe da nosi do 2 bicikla na vunoj gredi. Jednostavan utovar i istovar. Kompaktne dimenzije koje

  omoguavaju transport u gepeku. 7. KuKe: Dizajnirane specijalno za Aveo automobile. Omoguava vuu uz potpunu pouzdanost i bezbednost.

  Moe biti fiksirana ili odvojiva.

  *Dodatne pojedinosti moete proitati u cenovniku.

  TrANSPOrT

  KrOVNI NOSA EC32026299

  1 4

  THuLe SANDuK zA KrOV PACIFIC 500 X0056315

  3

  THuLe SANDuK zA KrOV PACIFIC 200 X0056312THuLe NOSA zA SKIJe*

  2

  7

  KuKe*

  5

  THuLe NOSAI zA BICIKLe* THuLe NOSA zA BICIKLe NA VuNOJ KuKI*

  6

 • 10 11

  1. SeNzOrI SISTeMA zA POMO PrI PArKIrANJu: Omogua vam da se uvuete u ona siuna mesta za parkiranje bez mnogo manevrisanja.

  2. FOLIJA zA zATITu BrANIKA: titi va Aveo automobil od ogrebotina prilikom utovara i istovara. 3. KOMPLeT zA BLATOBrANe: titi vae vozilo

  od gotovo svega na ta na putu moete naleteti. 2 komada. 4. GArNITurA zA PrVu POMO: U ovoj garnituri za prvu pomo uvaju se pomona

  sredstva u sluaju nude tamo gde su potrebna. 5. SIGurNOSNI PrSLuK: Poveava vidljivost u sluaju saobraajne nezgode ili probuenog pneumatika.

  6. SIGurNOSNI TrOuGAO: U mnogim evropskim zemljama zakonom je propisano da morate da imate ovaj signalni trougao. 7. GArNITurA SIJALICA H4:

  Komplet najvanijih sijalica i ravnih osiguraa koji e vam se uvek nai pri ruci. Ne izlazite iz kue bez njih. 8. MArKerI: Sakrijte mala oteenja. Moete odabrati iz

  iroke palete boja.

  *Dodatne pojedinosti moete proitati u cenovniku. **Obratite se vaem prodavcu vozila u vezi vae najomiljenije boje.

  SeNzOrI SISTeMA zA POMO PrI PArKIrANJu X0621520

  1 2

  FOLIJA zA zATITu BrANIKA EC19201896

  3

  KOMPLeT zA BLATOBrANe*

  4 5 6

  GArNITurA zA PrVu POMO EC93199417

  SIGurNOSNI PrSLuK EC93199829 SIGurNOSNI TrOuGAO EC93199658

  7

  GArNITurA SIJALICA H4 X0310164

  MArKerI X02...+ifra**

  8

  BezBeDNOST I POuzDANOST

Recommended

View more >