8
www.Achamel.info Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 2 Krebs 1.2 A Acétyl-Coenzyme A Hans Adolf Krebs 1937 2.2 Krebs Krebs 3.2 3 4 6CO 2 + 12 H 2 0 + lumière ----------> C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6 H 2 O 1 2 9 90 g 150 150 g 150 45 g 1.970 0.255 CO 2 CO 2 CO 2 مشكل الىضعيت ال- ك استهقت مبعكليكىس الخليت ؟ الكسجين داخلم بىجىد ا التب- يىكيميبئيت ؟ث البذه التفبع في هتىكنذريبدور المي مزة في الىسط الخمي2 زة في الىسط الخمي1 www.Achamel.info www.Achamel.info

Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

  • Upload
    others

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

1

11

1

2Krebs

1.2

A Acétyl-Coenzyme A

Hans Adolf Krebs 1937

2.2KrebsKrebs

3.2

3

4

6CO2 + 12 H20 + lumière ----------> C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O

12

990

g 150150

g15045

g 1.9700.255

CO2

CO2

CO2

الىضعيت المشكل

التبم بىجىد األكسجين داخل الخليت ؟ الكليكىس مبعالقت استهالك-

مبدور الميتىكنذري في هذه التفبعالث البيىكيميبئيت ؟ -

1الخميزة في الىسط 2الخميزة في الىسط

www.Achamel.info

www.Achamel.info

Page 2: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

2

Glut2 , Glut1 et Glut4

1

1 G.1 PC61PG.6PC66P

6 G.6P C66P

PC6C62P

ATP

C62P

2C3P

2C32P

NAD+

www.Achamel.info

Page 3: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

3

2C32P

ATP

ADP H3PO4

2ADP2Pi2NAD+

2ATP 2(NADH2H2O

, H+ NADHNADH2

2

NAD+:NICOTINAMIDEADÉNINE DINUCLÉOTIDE

NAD+

NAD+ + 2e

- + 2H

+ NADH,H

+

ATP : ADÉNOSINE 5'-TRIPHOSPHATE

Pi

ATP

7.3Kcal

ATP 7.3Kcal +ADP + Pi

ATP + 14.6Kcal AMP + 2Pi

Krebs

1.2

A Acétyl-Coenzyme A

ACoASHA

CO2NADH,H+

NAD+

2CoA-SH22NAD+

2A)2(NADH,H+

2CO2

COENZYME A

www.Achamel.info

Page 4: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

4

Krebs

1933Hans Adolf Krebs

A (C4)ACoASH

CO2

2 8NAD+ 2FAD2GDP 2Pi8(NADH,H+) 2FADH22GTP + 6CO2

1FADH24NADH21GTP 3CO2

www.Achamel.infowww.Achamel.info

www.Achamel.info

Page 5: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

5

2.2

2ATP2ATP

8ATP

6ATP2(NADH,H

+)

2(NADH,H+)

NADH 6ATP

2(NADH,H+)

FADH4ATP

2(NADH,H

+)6ATP6ATP

6(NADH,H+)18ATP24ATP

www.Achamel.infowww.Achamel.info

www.Achamel.info

Page 6: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

6

2FADH24ATP

2GTP2ATP

38ATP 36ATP

نعطي

-1GTP = 1ATP

3ATPتعطي NADH2 إعبدة أكسذة جشيئت واحذة من -

2ATP تعطي FADH2 إعبدة أكسذة جشيئت واحذة من -

338 ATP 36 ATP

ATPATPNADH2

FADHNADH

PROCARYOTE

ATP

6O2 6H2O + 6CO2

3

www.Achamel.info

www.Achamel.info

Page 7: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

7

2ADP2Pi2ATP

2NAD+

2NADH22NAD+

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi -----------------------> 2(CH3-CHOH-COOH) + 2ATP

+ 2ADP + 2Pi ------------------------> 2C2H5OH + 2CO2 +2ATP C6H12O6

ATP

Kcal 686 أو 6O2 6H2O + 6CO2 + 2840kJ +كليكىس

ATP 30.5kJ 7.3 Kcal

ATP36 ATP 38 ATP 2 ATP

30.5 x 2 = 61 kJ

2 x 7,3/686 x 100= 2,13% 36 x 7,3/686 x 100 = 38,31%

38 x 7.3/686 x 100 = 40.43 %

ATP

www.Achamel.info

www.Achamel.info

www.Achamel.info

Page 8: Cours pratiques en ligneachamel.info/pdf/bac_maroc_resulta_2015_2087.pdf Cours pratiques en ligne 1 1 1 1 Krebs 2 1.2 Acétyl-Coenzyme A A 1937 Hans Adolf Krebs Krebs Krebs 2.2 3.2

www.Achamel.info Cours pratiques en ligne

8

A

www.Achamel.infowww.Achamel.info

www.Achamel.info

www.Achamel.info