CorelDRAW Graphics Suite X3 u

Embed Size (px)

Text of CorelDRAW Graphics Suite X3 u

Spis treci

Spis treci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Witamy w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Corel PHOTO-PAINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 CorelDRAW Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Corel PHOTO-PAINT Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Spis treciSekcja I: Witamy w programie CorelDRAW Graphics Suite X3Witamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Nowe funkcje w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3 . . . . . . . . . . . . . . .2 Instalowanie aplikacji z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . . . . . . . . . .7 Zmienianie jzyka interfejsu uytkownika i Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Rejestrowanie produktw firmy Corel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Aktualizowanie produktw firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Biuro obsugi klienta firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Konwencje stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Korzystanie z Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Podrcznik programowania w jzyku VBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Opinie klientw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Inne zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Informacje o firmie Corel Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Sekcja II: CorelDRAWPrzewodnik po obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Terminologia i pojcia programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Okno aplikacji CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Narzdzia obszaru roboczego programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Rozpoczcie pracy z programem CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Informacje o grafice wektorowej i mapach bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Tworzenie nowych rysunkw i ich otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Wyszukiwanie, wstawianie i zachowywanie zawartoci rysunkw . . . . . . . .38 Podstawowe funkcje programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Cofanie, ponawianie i powtarzanie czynnoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Powikszanie i przewijanie zawartoci okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Zapisywanie rysunkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Zamykanie rysunkw i programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46Spis treci i

Praca z liniami, konturami i pocigniciami pdzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Rysowanie linii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie linii kaligraficznych, czuych na nacisk i linii z wzorca . . . . . . . Formatowanie linii i konturw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopiowanie, przeksztacanie i usuwanie konturw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie pocigni pdzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpylanie obiektw wzdu linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie linii relacji i linii wymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie prostoktw i kwadratw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie elips, k, ukw i wycinkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie wieloktw i gwiazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie spiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie ksztatw wstpnie zdefiniowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania ksztatw. . . . . . . . . . . . . . . . .

47 52 55 58 59 60 63 67 69 71 75 76 76 78

Rysowanie ksztatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Praca z obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zaznaczanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Tworzenie obiektw z zamknitych obszarw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tworzenie granicy wok zaznaczonych obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kopiowanie waciwoci, transformacji i efektw obiektw. . . . . . . . . . . . . 89 Pozycjonowanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Wyrwnywanie i rozmieszczanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przyciganie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Uywanie prowadnic dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Zmienianie kolejnoci obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zmienianie rozmiarw i skalowanie obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Obracanie i odbijanie lustrzane obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Grupowanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 czenie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Ksztatowanie obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Uywanie obiektw zoonych z krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113ii Spis treci

Ksztatowanie obiektw zoonych z krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Stosowanie efektw znieksztacenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Ksztatowanie obiektw za pomoc obwiedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Kadrowanie, rozdzielanie i wymazywanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wyokrglanie, obienie i cinanie naronikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Spawanie i wyznaczanie czci wsplnej obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Tworzenie kadrw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138Wypenianie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Stosowanie wypenie jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Stosowanie wypenie tonalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Stosowanie wypenie deseniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Stosowanie wypenie w obszarach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Praca z wypenieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148Praca z kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Wybieranie kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151Dodawanie efektw trjwymiarowych do obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Tworzenie obrysu obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Stosowanie perspektywy do obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Tworzenie gbi wektorowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Tworzenie efektw fazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Tworzenie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Tworzenie metamorfozy obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170Modyfikowanie przezroczystoci obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Stosowanie przezroczystoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175Praca ze stronami i narzdziami ukadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Okrelanie ukadu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Wybieranie ta strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Dodawanie, zmienianie nazw i usuwanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Korzystanie z linijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Konfigurowanie siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Konfigurowanie prowadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Spis treci

iii

Praca z warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . .