38
www.comarion.ro ` Contractul de asigurare CUPRINS Definitia si trasaturile contractului de asigurare............................................pag 4 Suma asigurata..................................................................................................pag 5 Conditiile de valabilitate ale contractului de asigurare..................................pag 6 Incheierea contractului......................................................................................pag 7 Continutul contractului de asigurare...............................................................pag 7 Drepturile si obligatiile asiguratului si asiguratorului....................................pag 8 Durata contractului............................................................................................pag 9

contractul de asigurare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: contractul de asigurare

  www.comarion.ro

   

 

` Contractul de asigurare

                                               CUPRINS

 

 

 

Definitia si trasaturile contractului de asigurare............................................pag 4

Suma asigurata..................................................................................................pag 5

Conditiile de valabilitate ale contractului de asigurare..................................pag 6

Incheierea contractului......................................................................................pag 7

Continutul contractului de asigurare...............................................................pag 7

Drepturile si obligatiile asiguratului si asiguratorului....................................pag 8

Durata contractului............................................................................................pag 9

Proba contractului.............................................................................................pag 9

Interpretarea contractului.................................................................................pag 9

Limitarea garantiei de asigurare......................................................................pag10

Subrogarea societati de asigurari in drepturile asiguratului........................pag10

Incetarea contractului de asigurare................................................................pag10

Bibliografie .......................................................................................................pag12

 

Page 2: contractul de asigurare

 

 

               

 

 

 

 

                           Definitia si trasaturile contractului de asigurare

 

 

             Art.942 din Codul civil roman defineste contractul in felul urmator:”acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”.

             Codul civil prevedela art.1365:”contractul aleatoriu este conventia reciproca ale carei efecte ,in privinta beneficiilor si a pierderilor pentru toate partile,sau pentru una sau mai multe dintre ele,depinde de un eveniment incert”.Contractul de asigurare este primul care se incadreaza in aceasta categorie.

 

            Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic,cu titlu oneros si cu executare succesiva,prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de lei numita prima de asigurare,in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca siguratului sau beneficiarului despagubirea de sigurare sau suma asigurata,in limitele convenite,precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.

 

            După cum apreciază unii autori, contractul de asigurare are două funcţii[1]:

Ÿ introducerea riscului într-o mutualitate, în sensul că, deşi rămâne individual, riscul

Page 3: contractul de asigurare

este contopit într-un ansamblu, în simbioză cu celelalte riscuri admise;

Ÿ stabilirea unei legături individuale între societatea de asigurare şi purtătorul riscului, prin acordul de voinţă dintre ei.           Contractul de asigurare are o serie de particularităţi faţă de contractele ce vizează alte domenii de activitate:

         1. este un contract personal - obiectul asigurarii poate fi o proprietate,un bun sau un interes;prin contractul de asigurare se asigura persoana sau persoanele si proprietatea.Daca asiguratul vinde proprietatea asigurata,noul proprietar nu este asigurat in baza aceluiasi contract,decat daca societatea de asigurari accepta acest lucru.

         2. este un contract consensual – se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor,fara sa fie nevoie de vreo forma speciala de exprimare a vointei acestora.

         3. are caracter sinalagmatic – da nastere unor obligatii reciproce intre parti,inca de la incheierea sa.Asiguratul se obliga sa declare exact bunurile si riscurile,sa plateasca prima de asigurare,iar societatea de asigurari sa ofere protectie pentru riscul asigurat,fapt care se concretizeaza in despagubirea sau suma asigurata platite pentru pagubele produse de riscul asigurat.

          4. este un contract cu caracter aleatoriu – efectele sala depind de un eveniment incert,producerea riscului.La incheierea contractului partile nu cunosc existenta sau intinderea avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract.In cazul asigurarii,evenimentul produce numai pierdere,situatie in care societatea de asigurari plateste o indemnizatie de asigurare mult mai mare decat prima incasata.

          5. este un contract cu titlu oneros – fiecare parte urmareste sa obtina un folos,un avantaj,o contraprestatie in schimbul obligatiei pe care si-o asuma.Pentru asigurat avantajul consta in faptul ca in schimbul primei de asigurare platite,el obtine protectia pentru sume mai mari pe toata durata contractului,fapt ce ii asigura stabilitatea financiara.Societatea de asigurari are avantajul ca fructifica primele de asigurare prin alimentarea fondului de asigurare,prin efectuarea de investitii,etc.

              6. este un contract cu executare succesiva -  prestaţiile prevăzute în contract din partea participanţilor nu se efectuează

Page 4: contractul de asigurare

dintr-o dată, ci în mod treptat şi în timp, până la expirarea valabilităţii sale.Asiguratul stie care este perioada in care va primi despagubirea sau suma asigurata daca se produce riscul asigurat.Concomitent,societatea de asigurari solicita incasarea primei de asigurare la termenele stabilite si acorda continuu despagubiri si sume asigurate in toata perioada de valabilitate a asigurarii.Rezulta ca partea care si-a indeplinit obligatia are dreptul sa beneficieze de contraprestatia prevazuta in contract,pana la expirarea valabilitatii contractului.

     7. este un contract de adeziune - clauzele contractului sunt stabilite de asigurător, cealaltă parte (asiguratul) putând numai să le accepte, sau să nu contracteze.Datorita faptului ca exista mai multe societati de asigurari pe piata si a dorintei lor de a-si atrage cat mai multi clienti exista o anumita flexibilitate in ceea ce priveste adaptarea ofertelor la nevoile specifice.In acelasi

Page 5: contractul de asigurare

timp,asigurarea nu mai este un monopol.Asiguratul are posibilitatea sa aleaga societatile si conditiile contractului pe care le considera cele mai avantajoase pentru el.

     8. contractul de asigurare este unic pentru intreaga sa durata – unicitatea contractului de asigurare se mentine pe toata durata prevazuta a contractului.In cadrul unei perioade de asigurare determinata,contractul de asigurare poate fi modificat la cererea asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar.In acest caz se calculeaza si se achita o prima de asigurare suplimentara.

                9. este un contract de buna-credinta – incheierea si executarea acestuia trebuie sa se realizeze cu buna credinta intre parti.Raporturile contractuale din asigurari sunt fundamentate pe principiul denumit al celei mai mari bune credinţe.[2] Incalcarea acestui principiu conduce la decaderea din drepturi a asiguratului.

Page 6: contractul de asigurare

                           

                  

                               Suma asigurata

 

 

                 Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenului, evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea.Suma asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si constituie unul dintre elementele care stau la baza calcularii primei de asigurare.

            In asigurările de bunuri suma asigurată se stabileşte în principiu în funcţie de valoarea bunurilor asigurate. Operaţiunea se numeşte evaluare de asigurare iar rezultatul ei  valoare de asigurare.O importanta deosebita o are evaluarea cat mai corecta a bunurilor asigurate.Dacă suma asigurată este mai mica decat valoarea reala a bunului asigurat, eficienţa economică a asigurării respective va fi mai redusă decât în cazul acoperirii integrale. Nu se admite o sumă asigurată mai mare decât valoarea reală a bunului asigurat, deoarece aceasta ar putea trezi interesul asiguratului pentru producerea riscului, întrucât ar obţine un beneficiu.

           In asigurările facultative suma asigurată se stabileşte în general de către asigurat.La asigurările obligatorii in schimb, asiguratul nu-şi mai poate stabili singur suma asigurată, aceasta fiind prevăzută de lege si poarta denumirea de normă de

Page 7: contractul de asigurare

asigurare. In acest caz,asiguratul îşi poate alege suma asigurată dintre alternativele pe care legea i le oferă.

           Ex: la clădirile ce aparţin unor persoane juridice, valoarea de asigurare se stabileşte pornind de la valoarea de inventar, dar se poate actualiza în funcţie de coeficientul de inflaţie. La animale aceasta se stabileste in funcţie de preţurile pieţei locale la data încheierii asigurării.

           In limbajul international de asigurare nu exista o terminologie comuna cu privire la evaluarea de asigurare,folosindu-se termeni ca:”valoarea bunului”,”valoarea din nou”,”valoarea de inlocuire”,”valoarea agreata”.Acesti termeni sunt de regula precizati si explicati in conditiile de asigurare elaborate de fiecare societate de asigurare.

 

 

                Conditiile de valabilitate ale contractului de asigurare

 

 

            Conform prevederilor Codului civil roman (art. 948), pentru a fi valabil,contractul de asigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:                                                                                         

               -Partile s aiba capacitatea de a contracta. Orice persoană poate contracta, dacă nu este declarată necapabilă de lege[3].Sunt inapti de a contracta:minorii,interzisii judecatoresti si,in general,toti cei carora legea le-a interzis anumite contracte,respectiv persoanele care nu au capacitate de exercitiu.Fiecare persoana poate incheia contracte de asigurare daca a implinit varsta de 14 ani si nu este pusa sub interdictie.Persoanele minore cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani au capacitate restransa si pot incheia acte juridice personale,insa numai cu incuviintarea parintelui sau a autoritatii tutelare.În asigurările de persoane, vârsta minimă necesară pentru încheierea asigurării este, de regulă, de 16 ani.Asigurarile de accidente pot fi contractate si de persoanele in varsta de 14 ani,daca dobandesc venituri din munca proprie.

   -Consimtamantul valabil al partilor semnatare. Codul civil roman (art. 953) prevede:”consimtamantul nu este valabil cand este dat prin eroare,smuls prin violenta sau surprins prin dol”.Smulgerea consimtamantului prin violenta este o situatie rar intalnita in asigurari,dar duce la anularea contractului. Dolul este folosirea, de către una dintre părţi, a unor mijloace viclene, pentru a determina cealaltă parte de a contracta, astfel încât să fie evident că în absenţa acestei practici, cealaltă parte nu ar fi contractat; în această situaţie, contractul se anulează.

   -Obiectul contractului de asigurare. Obiectul asigurării este specific fiecărei ramuri de asigurare: de bunuri, de persoane, de răspundere civilă.

Page 8: contractul de asigurare

   In asigurarle de daune,pe langa bunurile propriu-zise,pot face obiect al asigurarii si lucrurile care desi nu sunt distruse sau avariate,sunt susceptibile de micsorare sau nerealizare,reprezentând o pierdere pentru asigurat. Astfel, la asigurarea mărfurilor transportate poate constitui obiect al asigurării şi beneficiul sperat, care s-ar fi obţinut dacă marfa nu ar fi fost distrusă sau avariată; de asemenea, poate fi cuprinsă în asigurare pierderea de venituri datorată nefolosirii bunului distrus total sau parţial.

              -Cauza contractului sa fie licita si morala. Se considera ca un contract de asigurare are o cauza ilicita daca s-a incheiat cu incalcarea ordinii publice si a bunelor moravuri ale tarii respective.De pilda,nu se poate contracta o asigurare referitoare la bunuri rezultate din savarsirea unei infractiuni,bunurile dobandite ilicit,din contrabanda,etc.

  

                  

                     Incheierea contractului de asigurare

 

 

              1.Intocmirea declaratiei (cererii) de asigurare

 

           Declaraţia (cererea) de asigurare este un document special elaborat de asigurător, prin completarea şi semnarea căruia asiguratul îşi manifestă voinţa de a încheia contractul.Se prezinta sub forma unui chestionar intocmit de asigurator,in care sunt mentionate persoanele,bunurile sau raspunderea civila,dupa caz,si riscurile care constituie obiectul asigurarii si pe baza caruia se stabilesc primele de asigurare si se elibereaza polita de asigurare.

 Declaraţia de asigurare conţine informaţii referitoare la :

        -identificarea declarantului:nume,prenume,denumire,adresa,sediu,etc.)

        -obiectul de activitate

        -componenta

        -locul unde se afla si gradul de uzura a bunurilor care urmeaza sa se asigure

       -imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste

       -descrierea riscului

       -suma asigurata

Page 9: contractul de asigurare

       -pentru persoane se mentioneaza:starea de sanatate,varsta,antecedentele medicale,mediul de lucru in cazul asigurarilor de accidente,durata asigurarii,semnatura asiguratului.

           Prezentarea unei declaratii de asigurare inexacte,incoplete sau necomunicarea imediata catre asigurator a schimbarilor survenite in imprejurarile esentiale cu privire la risc da dreptul societatii de asigurari sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare.Societatea poate chiar sa denunte contractul in cazurile in care,daca ar fi cunoscut imprejurarile,n-ar fi contractat asigurarea.Daca se constata ca asiguratul a fost de rea credinta in completarea declaratiei de asigurare,asiguratorul denunta contractul si refuza plata indemnizatiei de asigurare.

 

             2.Analiza declaratiei (cererii) de asigurare

 

             Analiza declaraţiei de asigurare are ca finalitate acceptarea sau nu a asigurării şi stabilirea mărimii primei de asigurare.Daca sunt intrunite conditiile,asiguratorul nu poate refuza incheierea contractului.Refuzul asiguratorului de a semna trebuie sa fie bine motivat si sa ofere ofertantului alte variante de asigurare.

 

             3.Momentul incheierii contractului

 

            Contractul de asigurare cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor, este emis de asigurător şi constată acordul de voinţă al asiguratului şi asigurătorului.Consimţământul trebuie exprimat în scris, neputând fi dovedit cu martori.Contractul se considera incheiat odata cu semnarea lui,plata celei dintai rate a primei de asigurare si emiterea documentului de asigurare.

 

 

                         Continutul contractului de asigurare  

 

 

             In general,contractul de asigurare se realizeaza in forma scrisa.Astfel se

Page 10: contractul de asigurare

dovedeste existenta contractului si este posibila stabilirea certa a unor elemente ca momentele încheierii, intrării în vigoare, începerii şi încetării răspunderii asigurătorului etc., constituind o garanţie a îndeplinirii obligaţiilor părţilor şi evitând neînţelegerile ulterioare.

             Contractul de asigurare este format din polita de asigurare,conditiile principale,aditionale si anexele.Cele mai multe contracte de asigurare sunt standardizate datorita reglementarilor juridice sau impuse de practica.Contractul se formeaza prin acordul de vointa al partilor si se emite de societatea de asigurari.

             Contractul de asigurare cuprinde doua parti principale:

      -prima parte contine clauzele imprimate;conditiile generale care reglemeteaza raporturile dintre asigurat si societatea de asigurari.

Page 11: contractul de asigurare

     -a doua parte cuprinde partile neimprimate ale contractului,care urmeaza a fi completate cu prima de asigurare,suma asigurata,mentionarea riscurilor,durata contractului.DE regula contractul se intocmeste in doua exemplare.

 

 

                       Drepturile si obligatiile asiguratului si asiguratorului

 

 

                Obligatii:  

 

              Obligatiile asiguratului sunt urmatoarele:

          1.Asiguratul are obligatia de a plati primele datorate,la termenul prevazut in contract sau, in cazul in care acesta

Page 12: contractul de asigurare

decedeaza,obligatia de plata a acestor prime revine mostenitorilor.

        2.Asiguratul este obligat sa notifice asiguratorului imprejurarile care modifica manifestarea riscului,fata de cea initiala,luata in considerare la incheierea contractului.

         3.Dupa producerea riscului,asiguratul trebuie sa anunte asiguratorul in legatura cu riscul produs.

        4.De asemenea trebuie sa furnizeze asiguratorului informatii si documente in legatura cu producerea riscului asigurat si sa participe alaturi de reprezentantii asiguratorului la stabilirea pagubei rezultate.

 

              Obligatiile asiguratorului sunt urmatoarele:

        1.Asiguratorul are obligatia de a plati indemnizatia cuvenita asiguratului,dupa producerea riscului asigurat.

Page 13: contractul de asigurare

        2.Obligatia de a elibera un duplicat al contractului daca asiguratul a pierdut originalul.

 

               Drepturi: 

 

          Drepturile asiguratului sunt urmatoarele:

              1.Dreptul de a modifica unele prevederi contractuale,cum ar fi modificarea numelui beneficiarului sau modul de plata al ratelor de prima.

              2.Dreptul de a incheia modificari suplimentare care pot fi atasate contractului initial.

              3.Dreptul de rascumparare,dreptul de a participa la tragerile de amortizare(specifice unor contracte traditionale de asigurari de viata).

 

Page 14: contractul de asigurare

                   Drepturile asiguratorului sunt urmatoarele:

              1.Dreptul de a verifica existenta si felul cum este intretinut bunul asigurat.

              2.Dreptul de a aplica sanctiuni daca asiguratul nu a respectat obligatiile de intretinere a bunului respectiv.

 

 

                   

                           Durata contractului de asigurare

 

 

               Durata contractului cuprinde perioada de timp in care acesta este valabil si in care se exercita drepturile si obligatiile partilor.In contractul de asigurare se precizeaza anul,luna,ziua si ora inceperii si expirarii asigurarii.

Page 15: contractul de asigurare

               Contractele de asigurare pot fi incheiate pe o perioada determinata(fixa) sau nelimitata(nedeterminata).In general,in cazul asigurarilor de persoane,contractul de asigurare se incheie pe o perioada nelimitata.Exista insa si exceptii.De exemplu,in asigurarile de accidente contractul se incheie pe o durata limitata.La asigurarile de bunuri si de raspundere civila contractele pot fi incheiate pe maxim un an.

                In cazul in care contractul se incheie pe o durata determinata,atunci cand expira termenul,daca niciuna dintre parti nu preavizeaza sau nu denunta contractul,acesta se reinnoieste pentru o noua perioada egala cu cea anterioara.

 

 

                     Proba contractului 

 

 

Page 16: contractul de asigurare

                Consimtamantul valabil al partilor trebuie sa fie exprimat in scris.El nu poate fi dovedit cu martori.Partile sunt interesate sa adopte forma scrisa deoarece un act ce nu se poate proba este echivalent din punct de vedere juridic cu un act care nu exista.Prin contractul scris este posibila stabilirea certa a momentului incheierii contractului ,a datei intrarii in vigoare,a inceputului si incetarii raspunderii societatii de asigurari.Forma scrisa a contractului stabileste cu precizie conditiile asigurarii.

 

 

                    Interpretarea contractului

 

 

              Contractul de asigurare trebuie sa fie intocmit in termeni foarte clari si precisi,fara a da nastere la interpretari eronate sau confuzii.Riscul trebuie sa fie

Page 17: contractul de asigurare

precis si clar definit,deoarece trebuie evitate confuziile,neintelegerile ulterioare care ar putea fi determinate de o interpretare diferita sau chiar eronata de catre partile contractante.Prima trebuie sa fie precis calculata si sa aiba termene certe de plata.

           

 

                    Limitarea garantiei de asigurare

 

                Aceasta situatie apare atunci cand producerea evenimentului se datoreaza asiguratului.Eventuala limitare este legata de stabilirea proportiei in care o paguba produsa din vina asiguratului obliga pe asigurator la plata despagubirii.

                Daca evenimentul a fost produs cu intentie de catre asigurat,beneficiar,un membru din conducere in cazul persoanelor juridice sau a unor persoane majore care locuiesc impreuna cu

Page 18: contractul de asigurare

asiguratul,asiguratorul nu datoreaza despagubiri.

                Ex.  In asigurarea contra incendiului,se considera caz de culpa a asiguratului folosirea focului in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile.

                Nici in cazul in care fapta asiguratului a fost savarsita fara intentie,dar se constata ca acesta ar fi putut sa prevada consecintele conduitei sale,asiguratorul nu datoreaza despagubirea.

 

               

 

                        Subrogarea societatii de asigurari in drepturile asiguratului

 

 

Page 19: contractul de asigurare

                Subrogarea consta in substittuirea societatii de asiguare in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii – in limitele indemnizatiei de asigurare platite la asigurarile de bunuri si raspundere civila – contra celor raspunzatori de producerea pagubei .Subrogarea urmareste mentinerea echilibrului financiar al societatii de asigurare intre cuantumul primelor incasate si depagubirile platite.In acelasi timp mai urmareste si obligarea celor care au provocat o dauna la repararea ei.

                Subrogarea nu poate avea loc in cazul asigurarilor de persoane.

                Subrogarea poate opera de drept numai de la data platii despagubirii de asigurare.Plata acestei despagubiri constituie baza si masura subrogarii.

                Pe calea subrogarii,societatea de asigurari obandeste dreptul asiguratului cu toate garantiile si accesoriile sale;ea beneficiaza de orice mijloc de proba,precum si de prezumtiile legale pe

Page 20: contractul de asigurare

care asiguratul le-ar putea folosi.De asemenea,in cazul subrogarii,termenul de prescriptie ramane acelasi cu cel pe care l-ar fi avut asiguratul.

                Prin instituirea subrogarii asiguratul nu mai exercita vreo actiune contra celor vinovati de dauna si toate drepturile si actiunile sale impotriva acestora trec legal si de drept asupra societatii de asigurare.

               Repararea integrala a prejudicului,adica primirea indemnizatiei de asigurare si a despagubirii de la tertul vinovat,nu este admisibila deoarece aceasta ar conduce la imbogatirea asiguratului fara justa cauza.

 

                 

                      Incetarea contractului de asigurare

 

Page 21: contractul de asigurare

            

                 Incetarea contractului de asigurare consta in sistarea aplicarii lui.Contractul de asigurare cu durata determinata inceteaza la data cand a ajuns la termen,respectiv la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat.

                 In unele cazuri contractul de asigurare inceteaza la producerea evenimentului asigurat(la asigurarile de viata si de accidente a persoanelor cand are loc cazul asigurat).

                Metodele prin care se poate incheia contractul de asigurare:

                 1.Denuntarea – desfacerea contractului,o modalitate de incetare a contractului de asigurare inainte de expirarea duratei sale si inainte de producerea cazului asigurat prin manifestarea unilaterala de vointa a societatii de asigurari sau a asiguratului.

Page 22: contractul de asigurare

                Societea de asigurari are dreptul sa denunte contractul de asigurare in situatia in care asiguratul,cu prilejul intocmirii declaratiei de asigurare,a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori nu a comunicat imediat schimbarea imprejurarilor esentiale referitoare la risc,pentru care nu s-ar fi contractat asigurarea.

                Denuntarea contractului de asigurare nu poate produce,de regula,efecte retroactive,ci numai efecte de viitor.

                 2.Rezilierea contractului de asigurare – incetarea,desfacerea pentru viitor a acontractului ca urmare a neexecutarii obligatiei uneia dintre parti din cauze care i se pot imputa.

                Efectele rezilierii nu pot fi retroactive ci se produc numai pentru viitor.

                In momentul rezilierii contractului creditorul are dreptul sa ceara executarea silita a tuturor obligatiilor

Page 23: contractul de asigurare

scadente care nu fusesera executate pana la acea data;de asemenea poate pretinde despagubiri pentru prejudiciile care i s-au cauzat ca  urmare a neexecutarii respectivelor prestatii si a rezilierii contractului de asigurare.De exemplu,rezilierea are loc atunci cand riscul asigurat s-a produs inainte de a fi inceput raspunderea societatii de asigurari.

                  3.Nulitatea contractului de asigurare – sanctiune de drept civil care consta in desfiintarea cu efect retroactiv,adica de la data incheierii contractului cu nesocotirea normelor juridice de asigurare.   

                  Nulitatea se poate invoca pe cale de exceptie,adica atunci cand partea cealalta cere executarea,ori pe cale de actiune,care se poate deschide fie inainte fie dupa executarea obligatiei rezultate din contractul nul.

                  Nulitatea contractului poate fi:

Page 24: contractul de asigurare

         -expresa - sanctiunea este clar prevazuta intr-un act normativ

         -virtuala – sanctiunea se desprinde din caracterul imperativ al normelor juridice de asigurari nesocotite

         -relativa – cand s-a nesocotit o masura de asigurare care ocroteste in mod deosebit un interes personal

         -absoluta – cand s-a incalcat o norma juridica imperativa care ocroteste cu deosebire unele interese generale.

        

 

                       

              

 

 

                        

 

Page 25: contractul de asigurare

                   

             

            

 

 

  

      

              

            

 

         

Bibliografie:

 

 

     1. Bistriceanu Gh. D. – „Asigurari si reasigurari in Romania”, ed. Universitara

     2. Ciurel V. – „Asigurari si reasigurari:abordari teoretice si practici internationale”, ed. All Beck Buc.2000

     3. www.1asig.ro

     4. www.dreptonline.ro(Codul Civil)