27
pdfcrowd.com PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Tipărirea documentului Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia din Registrul tinut manual! Registrul bunurilor imobile 01211041499 Capitolul A,B (Verificat , 29.06.2009) Deschis 29.06.2009 Subcapitolul I. Bunul imobil 1.0 Bunul imobil Teren Numărul cadastral 0121104.1499 Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, extravilan Modul de folosinţă Fondul forestier Suprafaţa 278.0489 ha Tipul hotarelor generale 1.1 Bunul imobil Construcţie Numărul cadastral 0121104.1499.01 Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti str-la Codrilor, 22/7 Modul de folosinţă Căsuţă de vacanţă Suprafaţa 242.0 m.p. 1.2 Bunul imobil Construcţie

contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

  • Upload
    lynhan

  • View
    233

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Tipărirea documentului

Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia din Registrul tinut manual!

Registrul bunurilor imobile 01211041499Capitolul A,B (Verificat , 29.06.2009)Deschis 29.06.2009

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil TerenNumărul cadastral 0121104.1499

Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, extravilanModul de folosinţă Fondul forestier

Suprafaţa 278.0489 haTipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil ConstrucţieNumărul cadastral 0121104.1499.01

Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti str-la Codrilor, 22/7Modul de folosinţă Căsuţă de vacanţă

Suprafaţa 242.0 m.p.

1.2 Bunul imobil Construcţie

Page 2: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Numărul cadastral 0121104.1499.02Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti str-la Codrilor, 22/7

Modul de folosinţă Căsuţă de vacanţăSuprafaţa 114.5 m.p.

1.3 Bunul imobil ConstrucţieNumărul cadastral 0121104.1499.03

Adresa mun. Chişinău, or. Durleşti str-la Codrilor, 22/7Modul de folosinţă Căsuţă de vacanţă

Suprafaţa 92.4 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 0121104.1499Cota parte 1.0

Proprietarul Republica Moldova,Domiciliul / SediulTemeiul înscrierii Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 (0101/09/15101)Data înregistrării 26.06.2009

2.2 Bunul imobil 0121104.1499.010121104.1499.030121104.1499.02

Cota parte 1.0Proprietarul Chifeac Oleg Victor, (01.01.1976), Codul Personal 0960908541297

Domiciliul / SediulTemeiul înscrierii Act Aviz Tehnic (grad de finalizare 98%) nr. 0221A/12 din 17.12.2012 (0101/12/48018)

Act Aviz Tehnic(grad de finalizare 18%) nr. 0221A/12 din 17.12.2012 (0101/12/48018)Act aviz tehnic(grad de finalizare 97 %) nr. 0221A/12 din 17.12.2012 (0101/12/48018)Autorizaţie de construire nr. 79/10 din 13.08.2010 (0101/12/48018)

Page 3: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Data înregistrării 17.12.2012

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimonialePartea I. Alte drepturi reale.

3.1.1 Tipul grevării Gestiune economicăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Hotăгârea Guvernului ... Nr. 1646 din 19.12.2002 (0101/09/15104) Act de constatare pe tern la modificarea planului geometric Nr. f/n din 14.07.2010(0101/10/28446) Contract (SERVITUTE DE TRECERE, raza de acţiune conform planului geometric anexat lacontract) Nr. 7647 din 28.05.2014 (0101/14/51136)

Termenul / Condiţia 26.06.2009 -Suma

Titularul grevării / Solicitantul Agenţia pentru Silvicultură Moldsilva Întreprindere de StatDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt , 124

ÎnsemnăriData înregistrării 26.06.2009

3.1.1 Tipul grevării ServitutObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Hotăгârea Guvernului ... Nr. 1646 din 19.12.2002 (0101/09/15104) Act de constatare pe tern la modificarea planului geometric Nr. f/n din 14.07.2010(0101/10/28446) Contract (SERVITUTE DE TRECERE, raza de acţiune conform planului geometric anexat lacontract) Nr. 7647 din 28.05.2014 (0101/14/51136)

Termenul / Condiţia 28.08.2014 - 25.08.2024Suma

Page 4: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Titularul grevării / Solicitantul COLESNIC ANA MARIANDomiciliul / Sediul

Însemnări Sevitute de trecere în favoarea terenului cu nr. cadastral 0121104.1643Data înregistrării 27.11.2014

Partea II. Notări.

3.2.2 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 357 din 31.12.2008 (0101/09/19345) Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul Barbăneagră Iurie Haralambie

Domiciliul / SediulÎnsemnări suprfaţa arendată 2,5000 ha

Data înregistrării 17.08.2009

3.2.3 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 358 din 31.12.2008 (0101/09/19343) Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul Bobea Andrei Leonid

Domiciliul / SediulÎnsemnări cu suprafata de 7,5000 ha

Data înregistrării 17.08.2009

Page 5: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.4 Tipul grevării Arendă StinsObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere Nr. 350 din 31.12.2008(0101/09/19946)

Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

Suma

Titularul grevării / Solicitantul ŞPAC LILIAN MATEI

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, BUBUIECI, Gagarin Iu. nr. 24

Însemnări suprafaţa arendată 3,0 ha, conform planului cadastral din18.08.2009 întocmit de către Î.S. "Cadastru"Filiala Chişinău nr.1, coordonat cu A.S.S. Moldsilva

Data înregistrării 24.08.2009

3.2.5 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 353 din 31.12.2008 (0101/09/20391) Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul "Şnartmoc" S.R.L.

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Vasile Lupu , 29, ap. 12Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.6 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 34 din 01.07.2009 (0101/09/20390) Acord Nr. 16/34/09 din 15.10.2012 (0101/13/33940)

Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

Page 6: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SumaTitularul grevării / Solicitantul Groster

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău,Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.7 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 49 din 01.07.2009 (0101/09/20389) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Movcean Oleg Anatoli

Domiciliul / SediulÎnsemnări suprafaţa-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.8 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 26 din 01.07.2009 (0101/09/20388) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Strijalov Iuri Anatoli

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, şos. Balcani , 7/2, ap. 5Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

Page 7: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.9 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 29 din 01.07.2009 (0101/09/20387) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Scutelnic Ina Ilie

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Valea Dicescu , 45, ap. 48Însemnări suprafaţa-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.10 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 50 din 01.07.2009 (0101/09/20385) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Coreachin Serghei Nicolai

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Al.Marinescu , 11/1, ap. 55Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.11 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 50 din 01.07.2009 (0101/09/20383) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

Suma

Page 8: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Titularul grevării / Solicitantul Coreachin Serghei NicolaiDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Al.Marinescu , 11/1, ap. 55

Însemnări Stot-1,0haData înregistrării 01.09.2009

3.2.12 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 72 din 01.07.2009 (0101/09/20381) Termenul / Condiţia 06.07.2009 - 05.07.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Ciuprun Oleg Alexei

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Ciocana, bd. Mircea cel Batrîn , 25, ap. 98Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.13 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 27 din 01.07.2009 (0101/09/20379) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul RAILEAN SERGHEI ION

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, Moscova bd. nr. 12 bl. 3 ap. 21Însemnări Stot-2,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.14 Tipul grevării Arendă

Page 9: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Obiectul grevării Bunul imobil :0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 71 din 06.07.2009 (0101/09/20376) Termenul / Condiţia 06.07.2009 - 05.07.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Dulce Aliona Alexandr

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 01.09.2009

3.2.15 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 28 din 01.07.2009 (0101/09/20374) Acord aditional (de cesiune a drepturilor si obligatiilor) Nr. 15-28/09 din 26.09.2012(0101/13/33945)

Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038Suma

Titularul grevării / Solicitantul MVJ PlusDomiciliul / Sediul mun. Chişinău,

Însemnări Stot-1,0haData înregistrării 01.09.2009

3.2.16 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 57 din 06.07.2009 (0101/09/21219) Termenul / Condiţia 06.07.2009 - 05.07.2038

Page 10: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SumaTitularul grevării / Solicitantul PAVLOV VITALIE ALEXEI

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, DURLEŞTI, Hîrtoape nr. 1 bl. BÎnsemnări Suprafaţa-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.17 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 354 din 31.12.2008 (0101/09/21222) Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul Lîsecico Vladimir Onofrei

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-2,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.18 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 37 din 01.07.2009 (0101/09/21223) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul ROŞCA VICTOR PETRU

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, DURLEŞTI, Decebal nr. 65Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

Page 11: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.19 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 38 din 01.07.2009 (0101/09/21233) Acord adiţional Nr. 16-38/09 din 07.11.2012 (0101/12/42560)

Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038Suma

Titularul grevării / Solicitantul "MIHFOREST" S.R.L.Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Decebal , 37

Însemnări Stot-1,0haData înregistrării 10.09.2009

3.2.20 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 35 din 01.07.2009 (0101/09/21234) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Crudu Valentin Vladimir

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.21 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 41 din 01.07.2009 (0101/09/21235) Termenul / Condiţia 01.01.2009 - 30.06.2038

Page 12: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SumaTitularul grevării / Solicitantul Ignatiev Igor Serghei

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Butucului , 16Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.22 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 39 din 01.07.2009 (0101/09/21236) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Ignatiev Serghei Nicolai

Domiciliul / Sediul .Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.23 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 352 din 31.12.2008 (0101/09/21237) Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul Bejan Dumitru Vladimir

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Botanica, bd. Traian , 4, ap. 36Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

Page 13: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.24 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 40 din 01.07.2009 (0101/09/21238) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Ignatieva Olga Serghei

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.25 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 36 din 01.07.2009 (0101/09/21231) Termenul / Condiţia 01.07.2009 - 30.06.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Roşca Tamara Vasile

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 10.09.2009

3.2.26 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 90 din 26.08.2009 (0101/09/22505) Termenul / Condiţia 26.08.2009 - 25.08.2038

Suma

Page 14: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Titularul grevării / Solicitantul Butnarciuc Victor GrigoreDomiciliul / Sediul

Însemnări Stot-2,0haData înregistrării 24.09.2009

3.2.27 Tipul grevării Arendă StinsObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 93 din 26.08.2009 (0101/09/22504)

Termenul / Condiţia 26.08.2009 - 25.08.2038

Suma

Titularul grevării / Solicitantul PUZUR LILIAN EFIM

Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, CUZA-VODĂ BD. nr. 41 bl. 2 ap. 26

Însemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 24.09.2009

3.2.28 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 102 din 26.08.2009 (0101/09/22502) Termenul / Condiţia 26.08.2009 - 25.08.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Zdorov Valeriu Mihail

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,0ha

Data înregistrării 24.09.2009

3.2.29 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499

Page 15: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

indicat în subcapitol II la nr. 2.1:Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 80 din 06.07.2009 (0101/09/24092009)

Termenul / Condiţia 06.07.2009 - 05.07.2038Suma

Titularul grevării / Solicitantul Cernogal Gheorghe GheorgheDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Rîşcani, bd. Renaşterii , 17, ap. 57

Însemnări Stot-1,0haData înregistrării 24.09.2009

3.2.30 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 212 din 29.07.2008 (0101/09/22500) Termenul / Condiţia 29.07.2008 - 28.07.2037

SumaTitularul grevării / Solicitantul Chifeac Oleg Victor

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1,3ha

Data înregistrării 24.09.2009

3.2.31 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere Nr. 245 din 23.10.2008(0101/09/24248)

Termenul / Condiţia 23.10.2008 - 22.10.2037Suma

Titularul grevării / Solicitantul PLAMADEALA SERGIU IVANDomiciliul / Sediul CHIŞINĂU, CIOCÎRLIEI STR-LA 1 nr. 9/2

Page 16: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Însemnări fond forestier-2,0 ha conform planului geometric din 10-11-2008Data înregistrării 15.10.2009

3.2.32 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 91 din 26.08.2009 (0101/09/25015) Termenul / Condiţia 16.08.2009 - 25.08.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Calmîc Aliona Vasile

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-1.0ha

Data înregistrării 23.10.2009

3.2.33 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 341 din 31.12.2008 (0101/09/25017) Acord Nr. 341/08/ad din 27.05.2011 (0101/12/24117)

Termenul / Condiţia 31.12.2008 - 30.12.2037Suma

Titularul grevării / Solicitantul Dumbrava Verde SrlDomiciliul / Sediul mun. Chişinău,

Însemnări Stot-2.0haData înregistrării 23.10.2009

3.2.34 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499

Page 17: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

indicat în subcapitol II la nr. 2.1:Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 89 din 26.08.2009 (0101/09/25016)

Termenul / Condiţia 26.08.2009 - 25.08.2038Suma

Titularul grevării / Solicitantul Bunic Alexandru TudorDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Andrei Doga , 28/5, ap. 65

Însemnări Stot-1.0haData înregistrării 23.10.2009

3.2.35 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 130 din 26.08.2009 (0101/09/25014) Termenul / Condiţia 26.08.2009 - 25.08.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Ibrişim Alexandr Petru

Domiciliul / SediulÎnsemnări Stot-2.0ha

Data înregistrării 23.10.2009

3.2.36 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 138 din 20.10.2009 (0101/09/29077) Termenul / Condiţia 20.10.2009 - 19.10.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Bălănescu Andrei Boris

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Botanica, str. N.Titulescu , 4

Page 18: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Însemnări S-1,0 ha, pentru 30 aniData înregistrării 09.12.2009

3.2.37 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 135 din 20.10.2009 (0101/09/29075) Termenul / Condiţia 20.10.2009 - 19.10.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul Gînju Boris

Domiciliul / Sediul r-nul Teleneşti, or. Teleneşti,Însemnări S-1,0 ha pentru 30 ani

Data înregistrării 09.12.2009

3.2.39 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 157 din 02.07.2010 (0101/10/27513) Termenul / Condiţia 02.07.2010 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul HÎNCU CRISTIAN MIHAIL

Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, MITROPOLIT DOSOFTEI nr. 102 bl. - ap. 56Însemnări termen 30 ani Suprafaţa-0,11ha

Data înregistrării 25.10.2010

3.2.40 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Page 19: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 26 din 02.07.2010 (0101/10/27601) Termenul / Condiţia 02.07.2010 - 01.07.2040

SumaTitularul grevării / Solicitantul Curarari Ana Vladimir

Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Pant. Halippa , 52Însemnări termen 30 ani-Suprafaţa-0,45ha

Data înregistrării 25.10.2010

3.2.41 Tipul grevării Arendă StinsObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 197 din 13.09.2010 (0101/10/30482)

Termenul / Condiţia 13.09.2010 -

Suma

Titularul grevării / Solicitantul Galupa Dumitru Tudor

Domiciliul / Sediul

Însemnări termenul de arenda estede 49 ani supr.0.5ha

Data înregistrării 24.11.2010

3.2.42 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 196 din 13.09.2010 (0101/10/30481) Termenul / Condiţia 13.10.2010 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul COLESNIC ANA MARIAN

Domiciliul / SediulÎnsemnări termenulde arenda se stabileste pe 49 ani supr.0.5

Data înregistrării 24.11.2010

Page 20: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.43 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 199 din 13.09.2010 (0101/10/30483) Termenul / Condiţia 13.09.2010 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul HÎNCU LUMINIŢA VICTOR

Domiciliul / Sediul ORHEI, ISACOVA, - nr. - bl. - ap. -Însemnări termenul de arenda este 49 ani, supr. 0.5 ha

Data înregistrării 24.11.2010

3.2.61 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 38 din 09.12.2009 (0101/09/29076) Termenul / Condiţia 06.07.2009 - 05.07.2038

SumaTitularul grevării / Solicitantul MAMULAT SERGIU ION

Domiciliul / Sediul DUBĂSARI, COŞNIŢA, LIVEZILOR nr. 68 bl. - ap. -Însemnări S-1,5 ha, pentru 30 ani

Data înregistrării 09.12.2009

3.2.62 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arenda a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere Nr. 25 din 02.07.2010(0101/10/27775)

Termenul / Condiţia 02.07.2010 - 01.07.2040

Page 21: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SumaTitularul grevării / Solicitantul LUNGU VASILE SPIRIDON

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, DURLEŞTI, Barbu Lăutaru nr. 21Însemnări Supraf teren -0,60 ha

Data înregistrării 26.10.2010

3.2.63 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenului din fondul forestier în scop de recreere Nr. 198 din 13.09.2010(0101/11/41366)

Termenul / Condiţia 13.09.2010 - 12.09.2059Suma

Titularul grevării / Solicitantul MAŞTALER DUMITRU VALERIUDomiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, DURLEŞTI, Codrilor nr. 26 ap. 2

Însemnări pe 49 ani, 0,5 ha în parcela 12, subparcela TData înregistrării 12.12.2011

3.2.64 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenurior din fondul forestier în scop de reecreere Nr. 40 din 05.03.2012(0101/12/26515)

Termenul / Condiţia 05.03.2012 - 04.03.2061Suma

Titularul grevării / Solicitantul SC "Elvinim Plus" S.R.L.Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Sadoveanu , 53

Însemnări S- 0,15 ha, subparcela S, ocolul silvic DurleştiData înregistrării 09.07.2012

Page 22: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

3.2.65 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a fondului forestier Nr. 95 din 22.11.2011 (0101/12/42450) Termenul / Condiţia 22.11.2011 - 21.11.2060

SumaTitularul grevării / Solicitantul MOCANU IGORI BORIS

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, NISPORENI, GROZEŞTIÎnsemnări Termen de 49 ani, suprafaţa arendată 0,15 ha, parcela 12.

Data înregistrării 08.11.2012

3.2.66 Tipul grevării Arendă StinsObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a fondului silvic Nr. 96 din 22.11.2011 (0101/12/42451)

Termenul / Condiţia 22.11.2011 - 21.11.2060

Suma

Titularul grevării / Solicitantul GROSU RADU NICOLAE

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, STRĂŞENI, LOZOVA

Însemnări Suprafaţa arendată 0,15 ha, parcela 12.

Data înregistrării 08.11.2012

3.2.67 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenurilor din fondul forestier Nr. 94 din 22.11.2011 (0101/12/43098) Termenul / Condiţia 22.11.2011 -

Suma

Page 23: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Titularul grevării / Solicitantul Balan ElenaDomiciliul / Sediul .

Însemnări Termen de 49 ani. suprafaţa arendată 0,15ha, parcela 12Data înregistrării 13.11.2012

3.2.68 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a terenurilor din fondul forestier Nr. 75 din 22.11.2012 (0101/12/43100) Termenul / Condiţia 22.11.2012 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul GUZNAC GHENADIE VALENTIN

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, BĂLŢI, Iorga Nicolae nr. 14 ap. 21Însemnări Termen de 49 ani, suprafaţa arendată 0,15 ha, parcela 12

Data înregistrării 13.11.2012

3.2.69 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 4 din 05.03.2012 (0101/13/17970) Termenul / Condiţia 08.05.2013 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul Badrajan Adrian Tudor

Domiciliul / SediulÎnsemnări termenul de arenda este de 49 ani

Data înregistrării 08.05.2013

3.2.70 Tipul grevării Arendă

Page 24: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Obiectul grevării Bunul imobil :0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 107 din 22.11.2011 (0101/13/20992) Termenul / Condiţia 22.11.2011 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul TALPĂ NICOLAE GRIGORE

Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, DURLEŞTI, CODRILOR nr. 22 bl. - ap. 1Însemnări cu suprafaţa 0,06ha,conform planului cadastral din27.03.2013.termen 49 ani

Data înregistrării 29.05.2013

3.2.71 Tipul grevării Arendă StinsObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă a fondului silvic Nr. 96 din 22.11.2011 (0101/12/42451) Acord adițional Nr. 96ad/11 din 11.07.2013 (0101/13/29159)

Termenul / Condiţia 22.11.2011 -

Suma

Titularul grevării / Solicitantul Societatea cu Răspundere Limitată MANAMIS

Domiciliul / Sediul or. Cahul, Ştefan cel Mare nr. 43

Însemnări suprafața arendata 0,15 ha parcela 12

Data înregistrării 08.11.2012

3.2.72 Tipul grevării LocaţiuneObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract Nr. 60 din 06.07.2009 (0101/13/33030) Termenul / Condiţia 14.08.2013 -

SumaTitularul grevării / Solicitantul ŞEREMET VLADIMIR AFANASIE

Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, STUDENŢILOR nr. 3 bl. 1 ap. CAMIN

Page 25: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Însemnări termenul de arenda 30 aniData înregistrării 14.08.2013

3.2.73 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 96 din 22.11.2011 (0101/13/39155) Acord adițional Nr. 96ad/11 din 11.07.2013 (0101/13/39155) Acord dițional Nr. 2/96-11 din 09.09.2013 (0101/13/39155)

Termenul / Condiţia 01.10.2013 -Suma

Titularul grevării / Solicitantul "Rialvis Construct " S.R.L.Domiciliul / Sediul .

Însemnări supr 0,15 ha ,parcela 12Data înregistrării 01.10.2013

3.2.74 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract Nr. 66 din 07.05.2008 (0101/08/19101) Acord adiţional Nr. 1 din 06.04.2012 (0101/12/23298)

Termenul / Condiţia 07.05.2008 -Suma

Titularul grevării / Solicitantul Întreprinzător Individual SCUTARU VALERIUDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, Testemiţeanu N. nr. 29 bl. 2 ap. 60

Însemnări suprafaţa 2.0000 ha termen 30aniData înregistrării 09.06.2008

3.2.75 Tipul grevării Arendă

Page 26: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Obiectul grevării Bunul imobil :0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 93 din 26.08.2009 (0101/14/31406) Acord aditional Nr. 1/93-09 din 01.06.2014 (0101/14/31406)

Termenul / Condiţia 26.08.2009 -Suma

Titularul grevării / Solicitantul Societatea cu Răspundere Limitată EMICONPROFDomiciliul / Sediul mun. Chişinău, Trandafirilor nr. 11 bl. 5 ap. 33

ÎnsemnăriData înregistrării 14.07.2014

3.2.545 Tipul grevării ArendăObiectul grevării Bunul imobil :

0121104.1499indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de arendă Nr. 350 din 31.01.2008 (0101/09/19946) Acord Nr. f/n din 26.07.2013 (0101/13/47872)

Termenul / Condiţia 31.01.2008 -Suma

Titularul grevării / Solicitantul Alex Spac S.R.L.Domiciliul / Sediul .

ÎnsemnăriData înregistrării 27.11.2013

Interdicţii. Nu sunt înscrieri

* Baza de date este actualizată la data de 27.01.2016, orele 21:00:01

Page 27: contract de arendă pentru 49 de ani (!) într-o pădure din Durlești

pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

INTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU"