of 386 /386
Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu arhitectural-istoric B. Rezistența construcțiilor: 1. Construcții civile 2. Construcții industriale și agrozootehnice 3. Construcții rutiere: a) drumuri și piste de aviație; b) poduri 4. Construcții de căi ferate 5. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare 6. Protecția contra proceselor geologice periculoase 7. Consolidarea construcțiilor 8. Construcții speciale: a) fîntîni arteziene; b) porturi și debarcadere; c) mine, cariere; d) tuneluri; e) rezervoare și buncăre C. Instalații aferente: 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare 2. Instalații și rețele de alimentare cu gaze 3. Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare 4. Instalații și rețele electrice 5. Instalații de automatizare 6. Instalații de protecție: a) contra incendiului, intruziunilor din exterior; b) anticoroziunea rețelelor subterane 7. Instalații și rețele de telecomunicație. D. Elaborarea devizelor: Elaborarea devizelor de cheltuieli

Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2....

Page 1: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Compartimentele

A. Arhitectură:

1. Urbanism și amenajarea teritoriului

2. Arhitectura construcțiilor civile

3. Arhitectura construcțiilor industriale

4. Patrimoniu arhitectural-istoric

B. Rezistența construcțiilor:

1. Construcții civile

2. Construcții industriale și agrozootehnice

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri

4. Construcții de căi ferate

5. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare

6. Protecția contra proceselor geologice periculoase

7. Consolidarea construcțiilor

8. Construcții speciale:

a) fîntîni arteziene;

b) porturi și debarcadere;

c) mine, cariere;

d) tuneluri;

e) rezervoare și buncăre

C. Instalații aferente:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

2. Instalații și rețele de alimentare cu gaze

3. Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare

4. Instalații și rețele electrice

5. Instalații de automatizare

6. Instalații de protecție:

a) contra incendiului, intruziunilor din exterior;

b) anticoroziunea rețelelor subterane

7. Instalații și rețele de telecomunicație.

D. Elaborarea devizelor:

Elaborarea devizelor de cheltuieli

Page 2: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

REGISTRUL

avizelor verificare a proiectelor (2020)

Nr.

crt. Nr. de

înreg. Data

Compar-

timent. Denumirea obiectului Adresa Beneficiar Proiectant Numele, prenumele VP

1.

01 31.01.20 SI Детский садик, расположенный по

адресу: Дрокиевский р-н, с.

Петрены, ул. Б.Кошчук 27.

Дрокиевский р-н, с.

Петрены, ул. Б.Кошчук

27

«ALFIN-TEH»

S.R.L.

O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

2.

02 02.02.20 SI Reconstructia imobilului situat in r-

nul Orhei, sat. Ivancea, str. 2 Orheiul

vechi nr. 12

r-nul Orhei, sat. Ivancea,

str. 2 Orheiul vechi nr. 12

«Activ Capital»

S.R.L.

Iu.Ivancenco seria

2014-PR Numărul

1263

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

3.

03 03.02.20 SI B.C. "EXIMBANK" S.A. Sucursala

nr. 22 mun.Chișinău, str. Alba Iulia,

168

mun.Chișinău, str. Alba

Iulia, 168

B.C. "EXIMBANK"

S.A.

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

4.

04 03.02.20 SI Centul pentru copii «GLORIA» sat.

Cazaclia, str. Pușkin, 120

sat. Cazaclia, str. Pușkin,

120

CENTRUL

MEDICAL MOLDO-

GERMAN

«GLORIA»

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

5.

05 03.02.20 SI I.C.S. «RED UNION FENOSA»

S.A. mun. Chișinău, str. Melestiu,

22/1

mun. Chișinău, str.

Melestiu, 22/1

I.C.S. «RED UNION

FENOSA» S.A.

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

6.

06 03.02.20 SI I.M. «PIAȚA CENTRALĂ» mun.

Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 63

mun. Chișinău, str.

Mitropolit Varlaam, 63

I.M. «PIAȚA

CENTRALĂ»

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

7.

07 06.02.20 SI Centru Comercial de tip D+P orașul

Taraclia str. Lenina 173

orașul Taraclia str. Lenina

173

Tanov I.V. V.Bîrsa seria

2018-P Numărul

0072

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

8.

08 07.02.20 SI, SAV Reconstrucția sistemului automat de

semnalizare în caz de incendiu și

sistemului de avertizare la incendiu

or. Chișinau. sec. Rîșcani,

str. Mihai Viteazul 11/1

Î.I. „VPV-Paraschiv” Dimov V.

Certificat nr. 0119

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

Page 3: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

în clădirea administrativă pe adresa

or. Chișinau. sec. Rîșcani, str. Mihai

Viteazul 11/1

9.

09 11.02.20 SI Protejarea încăperilor nelocative din

str. N. Testimițanu 3/9, sect. Centru,

mun. Chișinău cu instalații de

semnalizare și avertizare la incendiu

str. N. Testimițanu 3/9,

sect. Centru, mun.

Chișinău

Balan Vadim Slipcenco A .

Certificat seria

2016-P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

10.

10 11.02.20 SI Colegiu de medicina m. Balti m.Balti str.Decebal 101 «ALFIN-TEH»

S.R.L.

O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

11.

11 11.02.20 SI Commodity production „Izemol

Group” SRL

Mun.Chișinău, str.Alba

Iulie 75

„Izemol Group” SRL Slipcenco A .

Certificat seria

2016-P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

12.

12 05.03.20 SI, SIP Complex de agrement cu camping și

parcare de rulote auto în extravilanul

s. Pohorniceni raionul Orhei

s. Pohorniceni raionul

Orhei

SRL „LUNIMAR

PRIM”

Cojocaru D.

Nr.0750

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

13.

13 05.03.20 SIP Obiectiv multifunctional în limitele

terenului privat cu nr.cadastral

0100301.439 din mun.Chișinău

str.Muncești, nr.69

mun.Chișinău

str.Muncești, nr.69

SRL „Nipon Auto” Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

14.

14 06.03.20 SIn “Construirea unui centru de business

pe terenul cu nr. cadastral

0100519040 din str. Mihai Viteazul,

nr.4 sector Buiucani, mun. Chișinău”

str. Mihai Viteazul, nr.4

sector Buiucani, mun.

Chișinău

S.C. “PROJECT

FACTORY” S.R.L.

Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

15.

15 10.03.20 SI «BC “Moldova Agroindbank” S.A.» mun.Chișinău, str.Miron

Costin, 9

BC “Moldova

Agroindbank” S.A

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

16.

16 10.03.20 SI BC Moldindconbank S.A. Agenţia

nr.272

mun.Chișinău, str. Ginta

Latină, 12/8

BC Moldindcon-bank

S.A

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

Page 4: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

17.

17 10.03.20 SI Colegiul ”Alexei Mateevici” mun.Chișinău, str. Pușkin,

54

Colegiul ”Alexei

Mateevici”

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

18.

18 10.03.20 SI BC “Eximbank” S.A. mun. Cahul, str. 31 august

4/J

BC “Eximbank” S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

19.

19 10.03.20 SI B.C. "EXIMBANK" S.A. Sucursala

nr. 6

mun.Chișinău, str

Kogalniceanu, 76

BC “Eximbank” S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

20.

20 10.03.20 SI Scoala Profesionala din Ceadir-

Lunga

Ceadir-Lunga

str. Lenin, 3

Scoala Profesionala D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

21.

21 10.03.20 SI Cable producțion Strașini, str. V.Crăsescu

nr.1

SA „CAAN” Slipcenco A .

Certificat seria

2016-P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

22.

22 12.03.20 SIn SI,

AIV,

AIG

Construirea unui complex locative cu

incaperi comerciale, prestari servicii

si parcare auto subterana, cu nivel de

inaltime S+D+P+18Е+2PH, din

contul demolarii imobilelor existente

si amenajarea stradala cu organizarea

parcarii auto de zi din or. Chișinău,

sect. Riscani, str. Bogdan P. Hasdeu

nr.20, 22

or. Chișinău, sect. Riscani,

str. Bogdan P. Hasdeu

nr.20, 22

“STS EXPERT”

S.R.L.

Constantinov A.

Certificat seria

2019-P №0378

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

23.

23 25.03.20 SI «SALA DE AUR» mun.Chișinău, sec.

Buiucani, str.Ghidighici

1/2

SRL "ANTURAJ-

NOU"

Dones V. Cert.

№1498

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

24.

24 26.03.20 MASI,

SI, AÎV,

Resistematizarea încăperilor

imobilului cu nr. cadastral

0100205.209.02 și renovarea

or. Chișinău, s. Centru, str.

Vlaicu Pârcălab nr. 45

Agenția Propietății

Publice

Dones V. Cert.

№1498 Slipcenco

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

Page 5: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

SCA și

SP

fațadelor, din or. Chișinău, s. Centru,

str. Vlaicu Pârcălab nr. 45

A . Certificat seria

2016-P №1587

25.

25 31.03.20 SI BC “Moldova Agroindbank” S.A. mun.Chișinău, str.

Mitropolit Gavriil

Bănulescu-Bodoni, 57/1

BC “Moldova

Agroindbank” S.A.

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

26.

26 31.03.20 SI Școala Duminicală a Comunității

Religioase Parahia cu Hramul

Adormirea Maicii Domnului

s.Copceac str.Boris

Glavan-47

Comunitatea

Religioasă Parohia cu

Hramul Adormirea

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

27.

27 31.03.20 SI B.C. "Victoriabank" S.A. Agenţia

nr.5

or. Căușeni, str. Ștefan cel

Mare, 2 of. 30/31

B.C. "Victoriabank"

S.A.

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

28. 1 02.01.20 B. Casă de locuit tip (P), construcții

provizorii

r-nul Glodeni,

s. Dușmanii

Filip Grigore Î.I. ”Balanici

Vasile”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

29.

2 02.01.20 B. Complex comercial cu săli de

expoziție, producere, depozitare

tip (P+3E)

r-nul Orhei,

s.Peresecina

Hassan Ali Ioda S.R.L. ”Project

Group Soluțion”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

30. 3 03.01.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) mun. Chișinău,

Calea Orheiului

Covalschi Andrei și

Natalia

S.R.L. ”Stroi Art” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

31. 4 10.01.20 B. Construcție Schelter ST-ST1 Or.Orhei,

Iachir

S.R.L. ”Starnet” S.R.L. ”Starnet” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

32.

5 10.01.20 B. Reconstruirea apartamentelor

nr.5,6,7 în limitele planimetrice

existente

mun. Chișinău,

Mitropolit Movilă,21

Carp Oleg S.R.L.

”Proarchitecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

33.

6 10.01.20 B. Resistematizarea încăperilor

existente la demisol, privind

amenajarea apartamentelor și

debalare

mun. Chișinău, Grătiești

Decebal,2

S.R.L. ”Rafael

House”

S.R.L. ”Altec -

Invest”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 6: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

34. 7 10.01.20 B. Reparație capitală a acoperișului

la gimnaziu

r-nul Strpșeni,

s.Gălești

Consiliul Raional

Strășeni

S.R.L. ”Sorom

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

35. 8 10.01.20 B. Casă de locuit și construcții

auxiliare

mun. Strășeni,

Mircea cel Bătrîn,1

Uglea Vasile S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

36.

9 14.01.20 B. Reparația actuală pentru blocul de

operațuu, secția reanimare și

terapia generală a Spitalului

Militar

mun. Chișinău,

V.Lupu,32

Ministerul Aparării S.R.L.

”Arhitectonica”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

37. 10 14.01.20 B. Depozit din contul demolării

parțiale a imobilului lit.01

mun. Chișinău,

Uzinelor,171/2

S.A. ”Orizont” S.R.L. ”” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

38. 11 16.01.20 B. Reconstruirea și reparația capitală

a clădirii gării auto

mun. Comrat,

Pobedî,2

S.R.L. ”Gările Auto

Moderne”

S.R.L. ”Conado

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

39. 12 17.01.20 B. Casă de locuit și construcții

auxiliare-garaj

mun. Cahul,

M.Frunze

Boicenco Sergiu S.R.L. ”Arca

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

40. 13 17.01.20 B. Casă de locuit mun. Cahul,

Republicii

Oprea Adrian S.R.L. ”Arca

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

41.

14

20.01.20 B. Casă de locuit și construcții

accesorii

mun. Edineț,

M.Frunze,19,21

Donica Nicolai S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

42. 15 20.01.20 B. Casă de locuit tip (S+P) mun. Chișinău, Cricova,

Trandafirilor,1

Nicov Dragoș S.R.L. ”Ierconi

Group”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

43.

16

22.01.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău, Brăila,

Renașterii,26

Cerchez Victor S.R.L. ”TFGL-

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

44.

17

23.01.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău,Stăuceni

Sparanșei

Răileanu Ruslan S.R.L. ”Arhideea” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

45. 18 23.01.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău, Durlești,

str-la II Testemițeanu,19

Carpov Sergiu S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

46. 19 23.01.20 B. Casă de locuit tip (D+P+M) mun. Chișinău,

Eroii Neamului,85

Tarus Vasile S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 7: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

47. 20 27.01.20 B. Reparație capitală a acoperișului

la gimnaziu

r-nul Strpșeni,

s.Dolna

Consiliul Raional

Strășeni

S.R.L. ”Lunicon

Prpoiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

48.

21

27.01.20 B. Alimentare cu apă a bazinului de

apă pentru irigarea terenurilor

agricole

r-nul Ștefan Vodă,

s.Caplani

S.R.L. ”Bavasco-C” S.R.L. ”Ecologie

Expert”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

49. 22 27.01.20 B. Hala de creștere nr.2 a fermei de

iepuri existente

r-nul Drochia,

s.Chetrosu, extravilan

S.R.L. ”Van-Prim” S.R.L. ”Comsales

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

50.

23

27.01.20 B. Alimentare cu apă a bazinului de

apă pentru irigarea terenurilor

agricole

r-nul Ștefan Vodă,

s.Caplani

S.R.L. ”Bavasco-C” S.R.L. ”Ecologie

Expert”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

51. 24 28.01.20 B. Casă de locuit tip (S+P) mun. Chișinău, Cricova

Cartier Nou, lot 53

Ceachir Vladimir S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

52. 25 28.01.20 B. Casă de locuit tip (S+P) mun. Chișinău, Cricova

Cartier Nou, lot 69

Vioara-Mitrofan

Tatiana

S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

53. 26 28.01.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău, Cricova

Drumul Viilor

Suvaca Ana S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

54. 27 29.01.20 B. Casă de locuit duplex tip (P+E) mun. Chișinău, Durlești

Vovinteni,20

Burmistr Maxim

Cotorobai Mihaela

S.R.L. ”Conado-

Design ”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

55. 28 30.01.20 B. Anexă la hangar r-nul Anenii Noi,

s.Chetrosu

Ignat Andrei S.R.L. ”Filion-

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

56. 29 03.02.20 B. Casă de locuit tip (D+P) mun. Chișinău, Braila,

Doina,6

Buzdugan Dumitru S.R.L. ”TFGL-

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

57. 30 03.02.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău,Tohatin,

Miorița,38

Șitova Liudmila S.R.L. ”Lascont” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

58. 31 04.02.20 B. Construcție accensorii cu

suprafața la sol 300 m2 (etapa I)

r-nul Cimișlia,

s.Hîrtop

Iurco Petru S.R.L. ”Vavilgor” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

59. 32 04.02.20 B. Hala de procesare la fabrica de vin r-nul Cahul,

s. Burlacu

S.A. ”Vinăria din

Vale”

S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 8: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

60. 33 05.02.20 B. Clădire pentru montare a

panourilor electrice de distribuție

s. Alexandreni S.R.L. ”Molsalvia” I.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

61. 34 05.02.20 B. Hala de reparația tehnicii r-nul Căușeni,

s.Pervomaisc

S.R.L. ”Molsalvia” I.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

62.

35 05.02.20 B. Rețeaua de spirt pe teritoriul

portului Internațional

”Giurgiulești”

Giurgiulești S.R.L. ”Danube

Logistics”

I.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

63.

36 06.02.20 B. Centru de business tip

(2S+P+11E) din contul demolării

construcțiilor existente

mun. Chișinău,

Ștefan cel Mare,162

S.R.L. ”Mivaro

Grup”

Î.I. ”I.Pruteanu” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

64. 37 06.02.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Grîtiești

Prieteniei,2c

Ceaus Alexandru S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

65. 38 06.02.20 B. Casă de locuit tip (P) r-nul Criuleni,

s.Măgdăcești

Efros Vladimir S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

66. 39 06.02.20 B. Casă de locuit tip (P+E) mun. Chișinău,Durlești, Vasilicov Fiodor S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

67. 40 06.02.20 B. Casă de locuit tip (P+M) Criuleni,

Chișinăului,23

Gilca Roman S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

68. 41 06.02.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Tohatin Salcuțan Dinu S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

69. 42 06.02.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Bacioi,

Independenței,169

Prodan Sveatoslav S.R.L. ”Proiect-

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

70. 43 07.02.20 B. Dispeceratul pemtru Situații de

Urgență ”Nord”

mun. Bălți,

Moscovei,1

Direția Regională

Căutare-Salvare nr.2

S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

71. 43 07.02.20 B. Casă de locuit tip (P+E) mun. Ungheni,

Prut,40

Curechen Andrei S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

72.

45 07.02.20 B. Reconstrucția garajului cu

supraetajare ți schimbarea

destinației în spațiu locativ tip

(P+E)

r-nul Criuleni,

s.Măgdăcești

Nichita Ecaterina S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 9: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

73.

46 10.02.20 B. Depozit pentru păstrarea

cerealelor (2 depozite) și păstrarea

tehnicii agricole (2 depozite)

r-nul Hîncești,

s.Nemțeni, extravilan

S.R.L. ”Garantcom

Invest Grup”

S.R.L. ”Smart

Architecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

74. 47 10.02.20 B. Centru comercial multifuncțional Or. Căușeni,

Gagarin,20

Triboi Sofia S.R.L. ”Smart

Architecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

75.

48 10.02.20 B. Depozit frigorific de păstrare a

fructelor și legumelor cu sală de

sortare, instalarea utilajului pentru

camere frigorifice încorporat cu

garaj

Or. Briceni,

Cantemir,20/o

S.R.L. ”Agro-

Maxprim”

S.R.L. ”Paint

Service”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

76.

1. 49

2.

11.02.20 B. Crearea modului de instruire în

domeniul comunicațiilor din

cadrul Centrului Republican de

Instruire al IGSU filiala din satul

Răzeni

r-nul Ialoveni

s. Răzeni

Inspectoratul pentru

Situații de Urgenșă

S.R.L. ”Lunicon

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

3. 4. 50 11.02.20 B. Reconstrucția construcției

comerciale

mun. Bălți,

Ștefan cel Mare,2/4

Rotari Mircea Î.I. ”Burcatîi

Victor”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

5. 51 11.02.20 B. Magazine, stașie de alimentare cu

gaz, spălătorie auto

mun. Hîncești,

Ch. Botnari

S.R.L. ”Alexoprim” S.R.L. ”One

Alliance”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

6. 52 11.02.20 B. Reparația capitală a acoperișului

la Gimnaziu

r-nul Strășeni,

s. Roșcani

Consiliul Raional

Strășeni

S.R.L. ”Vavicom

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

7. 53 13.02.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) mun. Chișinău,Ciorescu

B.Glavan,54

Megherea Nina S.R.L. ”Arhiprim-

Studia”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

8. 54 13.02.20 B. Depozit frigorific r-nul Șrtefan Vodă,

s.Crocmaz, extravilan

S.R.L.

”Cromolagro”

S.R.L. ”Comsalex

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

9. 55 14.02.20 B. Centrul comercial multifuncțional r-nul Dubăsari,

s.Cocieri, Renașterii,95

Savva Liuba S.R.L. ”Creativa

Architecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

10.

56 17.02.20 B. Resistematizarea casei de locuit

blocată multifamiliară cu

construcție anexelor

r-nul Anenii Noi,

s. Floreni

Busuioc Nicolae S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

11. 57 17.02.20 B. Casă de locuit tip transon (P+E) mun. Chișinău,

Durlești

Ratkevich Igor S.R.L.

”Modulprof”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 10: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

12. 58 18.02.20 B. Construcția casei tradiționale

moldovenești

r-nul Cahul

s.Pelinei

Consiliul Raional

Cahul

S.R.L. ”Urban

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

13. 59 18.02.20 B. Reutilarea imobilului existent în

atelier de Țesut

r-nul Cahul

s.Văleni

Consiliul Raional

Cahul

S.R.L. ”Urban

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

14.

60 18.02.20 B. Reutilarea imobilului în atelier de

olărit în cadru taberei de odihnă

pentru copii Romantica

r-nul Cahul

s.Moscovei

Consiliul Raional

Cahul

S.R.L. ”Urban

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

15.

61 18.02.20 B. Reutilarea parțială a imobilului

existent în Muzeul portului

popular

r-nul Cahul

s.Colibaș, Horelor,5

Consiliul Raional

Cahul

S.R.L. ”Urban

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

16. 62 18.02.20 B. Construția taberei meșteșugărești

de vară

r-nul Cahul

s.Văleni

Consiliul Raional

Cahul

S.R.L. ”Urban

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

17. 63 19.02.20 B. Amplasarea unei uzine de

producere a betonului

mun. Chișinău, Nicolae

Milescu Spătaru,75/1

Prodan Ion S.R.L. ”Structure

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

18. 64 19.02.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) Or. Briceni,

M.Eminescu,40

Putină Andrei și

Mariana

S.R.L. ”Structure

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

19. 65 21.02.20 B. Depozit tip (P) mun. Chișinău, Sîngera.

intravilan

S.R.L. ”Elit-Pan” S.R.L. ”Smart

Architecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

20. 66 21.02.20 B. Depozit r-nul Ștefan Vodă,

s.Căplani

G.Ț. ”Vitalie

Ghigai”

S.R.L. ”Ordo Stil” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

21. 67 21.02.20 B. Servicii auto, spațiu comercial cu

oficii și spălătorie auto

mun. Strășeni,

M.Viteazul

Certan Veaceslav Î.I. ”Vieru Victor” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

22. 68 24.02.20 B. Reparația acoperișului la grădinița

de copii ”Foișor”

Or.Cimițlia,

Ștefan cel Mare,14

Primăria Cimișlia S.R.L. ”Vavilgor” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

23. 69 24.02.20 B. Garaj Or.Cimițlia,

Alexandru cel Bun,63

Cazacu Victor S.R.L. ”Vavilgor” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

24. 70 24.02.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău,Stăuceni,

A.Mateevici,101

Malai Natalia S.R.L. ”Arhideea” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

25. 71 24.02.20 B. Casă de locuit mun. Cahul,

A.Donici,34

Daranuța Victor și

Vera

S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

26. 72 24.02.20 B. Reconstrucția cu consolidare a

sistemului constructiv și

mun. Cahul, Ala-Susanu Liubov

Ala Elena,

S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 11: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

replanificarea încăperilor

apartamentului nr. 1

Ioan Vodă cel

Cumplit,72/a

Chiciucova Olga

27. 73

24.02.20 B. Reconstrucția și schimbarea

destinației casei de locuit în

clădire administrativă

r-nul. Cahul,

s. Crihana Veche

AEI. ”CH-Finanțe” S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

28. 74 24.02.20 B. Casă de locuit pentru două familii

tip (P+M)

mun. Chișinău, Calea

Orheiului-Bucovinei,161

Petrusan Veronica

și Nicolae

S.R.L.

”Caleriproiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

29. 75 25.02.20 B. Spălătorie auto mun. Chișinău,

Liviu Deleanu,13/1

Malcoci Ghenadie S.R.L.

”Proarhitecture”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

30. 76 26.02.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău, Vatra,

N.Sulac,33

Filipenco Maxim S.R.L. ”Aerostil

Pro”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

31. 77 26.02.20 B. Casă de locuit tip (P), garaj și beci mun. Chișinău,Băcioi

Gagarin,75

Guțu Maria S.R.L. ”Projec6t

Group Solution”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

32. 78 28.02.20 B. Magazin tip (2D+P+E) mun. Chișinău,Stăuceni,

A.Mateeevici,45A

Dodiță Natalia S.R.L.

”LinaNovaPlus”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

33. 79 28.02.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău, Trușeni,

Spicului,11

Boiarschi Elena S.R.L. ”Arhproart” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

34. 80 28.02.20 B. Biserică și Centrul Socio-Cultural r-nul Strășeni,Pănășești

Ștefan cel Mare

Misiunea Creștin

Ortodoxă

S.R.L. ”Andries

Arhstudio”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

35. 81 02.03.20 B. Obiectiv comercial tip (S+P+2E) mun. Comrat,

Tretiacov,17

S.R.L. ”Transcom-

AG”

S.R.L. ”Vavilgor” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

36. 82 02.03.20 B. Casă de locuit tip tronson tip

(P+E), garaj și beci

mun. Chișinău,

Durlești

S.R.L. ”Robertcons

Grup”

S.R.L. ”Arhideea-

Grup ”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

37. 83 02.03.20 B. Casă de locuit tip (P) r-nul Briceni

s.Caracușenii Vechi

Didic Victor S.R.L. ”Structure

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

38. 84 02.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Ungheni,

Valeriu Cupcea,14

Cebotari Nicolae S.R.L. ”Arhideea-

Grup ”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

39. 85 03.03.20 B. Casă de locuit tip (P) și construcții

auxiliare

r-nul Rîșcani, Recea,

Cgheorghe Madan,3

Dascal Corina S.R.L. ”Procons

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

40. 86 03.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) r-nul Strășeni,Cojușna,

V.Triboi,1

Manoli Ion S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 12: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

41. 87 03.03.20 B. Casă de locuit tip (P) mun. Chișinău,Colonița,

Petru Rareș,15

Pînzaru Ruslan S.R.L. ”Pintura

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

42. 88 04.03.20 B. Pavilion comercial mun. Cahul,

Mateevici,27/c

Butuc Sorin S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

43. 89 04.03.20 B. Pavilion alimentar Vadul lui Vodă

Plajei,sect.2,lot 5

S.A. ”JLC” S.R.L. ”CeoMetric

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

44. 90 05.03.20 B. Stație de alimentare a

autovehiculelor (reconstrucția)

r-nul Orhei,

s.Cișmea

S.R.L. ”Modern-

Gaz”

S.R.L. ”Vtav-

Plus”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

45. 91 06.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău, Cricova,

Chișinăului,11

Moraru Lilia S.R.L. ”Stroli Art” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

46. 92 06.03.20 B. Reconstrucția căsuței de vacanță

cu anexa terasei acoperite

mun. Chișinău,Colonița,

Î.P.”Valea Meșterilor”

Eșanu Ludmila S.R.L. ”Mihalcon” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

47. 93 06.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău,Codru,

Sitarului,13/3

Diceani Ivan S.R.L.

”Modulprof”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

48. 94 06.03.20 B. Casă de locuit mun. Bălți,

Lomonosov,18

Prodan Ludmila Î.I. ”Burcatîi

Victor”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

49. 95 06.03.20 B. Parcare auto mun. Bălți,

T.Vladimirescu,15

Î.I. ”Calchei Victor” Î.I. ”Burcatîi

Victor”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

50. 96 06.03.20 B. Casă de locuit tip (D+P+E) mun. Chișinău,Codru,

Drumul Schinoasei,17A

Onica Galina S.R.L. ”Arhideea” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

51. 97

06.03.20 B. Construcția depozitului

intermediar de tip ”Silos” la uzina

de extragere a uleiului

mun. Bălți,

31 August,6

S.A. ”Floarea

Soarelui”

I.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

52. 98 10.03.20 B. Casă de locuit tip (P+E) și

construcție accensorie

Or.Fălești,

31 August,28

Biserica

Evanghelistă

S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

53. 99 10.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău,Cricova,

Cartier Nou, lot,51

Crețu Viorica S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

54. 100 10.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M), garaj mun. Chișinău,Cricova,

Chișinăului,28

Munteanu Lilia S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

55. 101 11.03.20 B. Depozit cu oficiu mun. Chișinău,

Uzinelor,201/4

S.R.L. ”Stroilux” S.A. ”Promstroi-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 13: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

56. 102

11.03.20 B. Spălătorie de tip deschis la

autodeservire pentru autocare și

camioane

mun. Cahul,

Strada Veche,133-a

Guslicov Eugeniu S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

57. 103

11.03.20 B. Reconstrucția încăperii comerciale mun. Cahul,

A.Mateevici,8a

Ala-Susanu Liubov

Ala Elena,

Chiciucova Olga

S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

58. 104 11.03.20 B. Garaj mun. Bălți,

Mitropolit Dosoftei,14

Risovanii

Anatolie

S.R.L. ”Comsalex

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

59. 105 11.03.20 B. 6 case de locuit tip (P+2E) izolate mun. Chișinău,Stăuceni,

Ave Maria

S.R.L. ”Omprex” S.R.L. ”Stroi Art” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

60. 106

12.03.20 B. Reconstrucția havuzului din

parcul ”La izvor” și amenajarea

teritoriului alăturat

mun. Chișinău,

Calea Ieșilor

Direcția Locativ-

Comunală și

Amenajarea

S.R.L. ”Art

Factory”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

61. 107 12.03.20 B. Anexă către clădirea de producere

existentă

Or. Rîșcani,

Comarov,73

S.A. ”Lactois” S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

62. 108 13.03.20 B. Casă de locuit tip (P) Or. Briceni,

Păcii,20

Straton Serghei S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

63. 109 16.03.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău,

Gh. Bezviconi

Covalenco Andrei și

Victoria

S.R.L. ”AXyz

Studio”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

64. 110 17.03.20 B. Depozit agricol r-nul Anenii Noi,

s.Mereni

S.R.L. ”Dorians &

CO”

I.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

65. 111 19.03.20 B. Casă de locuit tip (P) mun. Comrat,

Studencescaia,17

Cheseea Eduard S.R.L. ”Proiect

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

66. 112 19.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) Or. Rîșcani,

Kogîlniceanu,25

Tabirta Trofim S.R.L. ”Proiect

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

67. 113 19.03.20 B. Casă de locuit tip (D+P) mun. Chișinău, Trușeni Harabagiu Larisa S.R.L. ”Proiect

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

68. 114 19.03.20 B. Reconstrucția casei de locuit tip

(S+P+E)

r-nul Cantemir,

s.Cania

Doina Ion S.R.L. ”Proiect

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

69. 115 20.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) mun. Chișinău,Bubuieci

Florilor,5

Martînova Cristina S.R.L. ”Stroi Art” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 14: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

70. 116 20.03.20 B. Casă de locuit în urma demolării

casei existente

mun. Chișinău,

Primăverii,35

Urechi Sergiu S.R.L. ”Gutta

Studio”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

71. 117

23.03.20 B. Bloc Locativ tip (D+P+5E+ER)

cu parcarea auto subterană și

spații de menire socială la parter

mun. Chișinău,Cricova,

Tineretului,5

S.R.L. ”Redal Alex” S.R.L. ”Global-

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

72. 118 24.03.20 B. Depozit frigorific pentru produse

agricole

mun. Bălți,

Heciului,4

S.R.L.

”Premiertrans”

S.R.L. ”Cassa D

ART”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

73. 119

24.03.20 B. Depozit frigorific pentru produse

agricole cu sală de sortare și bloc

administrativ

r-nul Ocnița,

s.Ubguri

G.Ț. ”Romanciuc

Zoia Victor”

S.R.L. ”Cassa D

ART”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

74. 120 25.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Trușeni,

Petru Movilă,36

Verdeș Ion și

Angela

S.R.L.

”Arhitecton-Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

75. 76. 121 25.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) mun. Chișinău,Bubuieci

Ștefan cel Mare,36

Lazari Alexandru S.R.L.

”Arhitecton-Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

77. 122 27.03.20 B. Casă de locuit pentru două familii

tip (P+E)

mun. Chișinău,

Gh. Calinescu,28

Zamoțki Nicolai

Rotaru Vadim

S.R.L.

”Petcazcons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

78. 123 27.03.20 B. Depozit frigorific tip (P) r-nul Ștefan vodă,

s. Caplani

S.R.L.

”Luxacofruct”

S.R.L. ”Filion-

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

79. 124 27.03.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău, Durlești,

str-la Tineretului,12

Covas Pavel S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

80.

125 30.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău,Bubuieci

B.Glavan,14/B

Sclifos Lilea S.R.L.

”Architekton-

Prim”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

81. 126 30.03.20 B. Casă de locuit tip (P+M) r-nul Criuleni,

s. Zaicana

Balan Ion S.R.L. ”ARH-

Concept”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

82. 127

30.03.20 B. Casă de locuit multifamiliară tip

(D+P+2E+Eretras)

mun. Chișinău,

Chică-Vodă,14

Calmîș Valentia, Eugeniu, Andrei și

Romașco Maria

S.R.L. ”Altec

Invest”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

83. 128 30.03.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) r-nul Dubăsari,Coșnița,

Doina

Soltan Veceslav S.R.L. ”Altec

Invest”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

84. 1-20 11.01. 2020 C2

65/1-2019-AGI Aprovizionarea

cu gaze naturale a imobilului comercial

din str. Vasile Lupu, nr. 8 mun. Chisinau

str. Vasile Lupu, nr. 8 mun.

Chisinau Nina Corneliu

SRL Valcontproteh

Service

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

Page 15: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

85. 2-20 11.01.2020 C2

1012/19 „Aprovizionarea cu gaze

naturale a blocului alimentar IMSP

Spitalul raional Vulcănești, UTA

Găgăuzia” în decembrie 2019

r. Vulcănești UTA Găgăuzia,

str. Lenin, 37 Carastefan Diana ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

86. 3-20 13.01.2020 C2

005-1253-AG Alimentarea cu gaze

naturale a spațiilor locative din str.

Alexandru cel Bun, 40/a mun. Hâncești

elaborat în decembrie 2019

str. Alexandru cel Bun, 40/a

mun. Hâncești Miron Vasile

”Nominal Grup”

SRL

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

87. 4-20 14.01.2020 C2

Nr. 381/19-AG Alimentarea cu gaze a magazinului SRL Tarol-DD în mun. Ciadîr-Lunga str. Cecanov, 3, UTA Găgăuzia elaborat în noiembrie 2019

mun. Ciadîr-Lunga str. Cecanov, 3, UTA Găgăuzia

Razloga Oleg ”Tehnogazmontaj”

SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din

18.04.2018

88. 5-20 14.01.2020 C2

01014/19-AG Alimentarea cu gaze naturale a magazinului din r-ukl Vulcănești s.Cișmichioi str. Lenin, 96 UTA Găgăuzia elaborat în septembrie 2019

s.Cișmichioi str. Lenin, 96

UTA Găgăuzia Momcea Nadejda ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

89. 6-20 15.01.2019 C2

01008/19-AGI ”Aprovizionarea cu gaze

naturale a salonului de computere din or.

Vulcănești UTA Găgăuzia, str. Frunze,

20 ap. 16” elaborat în octombrie 2019

or. Vulcănești UTA

Găgăuzia, str. Frunze, 20 ap.

16

Petrioglu Maria ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

90. 7-20 14.01.2020 C2

392/12-2019 Alimentarea cu gaze

naturale a imobilului nelocativ situat în

blocul locativ pe adresa mun. Chisinau,

str. Ion Creanga,61 în decembrie 2019

mun. Chisinau, str. Ion

Creanga,61 Repeah Maxim Chisinau-gaz SRL

Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din

18.04.2018

91. 8-20 24.01.2020 C2

”Centru Multifuncțional (comercial,

oficii, prestări servicii auto) cu nivelul

de înălțime S+D+P+3E în limita

terenului privat din str. Grădina Botanică,

nr.2 sect. Botanica, or. Chisinau, RM nr.

cad. 0100116006”

str. Grădina Botanică, nr.2 sect. Botanica, or. Chisinau

Matcaș Ion Chisinau-gaz SRL Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

92. 9-20 24.01.2020 C2

02/2019-AGI ”Reconstrucția blocului energetic stațiunea nr. 1 CET sursa 1 mun. Chisinau” elaborat în decembrie 2019

Str.Meșterul Manole, 3

Chisinau Pasecinic M ”Horus” SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

Page 16: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

93. 10-20 24.01.2020 C2

83/19 Conectarea la rețelele de gaze naturale a casei locative str. Teilor, 2/1 com. Cruzești mun. Chisinau elaborat în octombrie 2020)

str. Teilor, 2/1 com. Cruzești mun. Chisinau

(benef Jechiu Oleg Tetracardgaz SRL Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

94. 11-20 27.01.2020 C2

01009/18-AGI ”Aprovizionarea cu gaze

naturale a bucătăriei ospătăriei SRL

Continent Terzi din or. Vulcănești UTA

Găgăuzia, str. Voroșilov, 8” elaborat în

octombrie 2019

or. Vulcănești UTA

Găgăuzia, str. Voroșilov, 8” Terzi Petru ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

95. 12-20 27.01.2020 C2

01015/19-AG Alimentarea cu gaze

naturale a clădirii ce aparține fabricii de

mobilă din or. Vulcănești str. Gagarin 23

UTA Găgăuzia elaborat în octombrie

2019

Vulcănești str. Gagarin 23

UTA Găgăuzia Caraman Stepan ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

96. 13-20 31.01.2020 C2

28/19-AG Alimentarea cu gaze

naturale a edificiului gradiniței creșă

Ghiocel din s. Hulboia, r-ul Cahul

elaborat în martie 2019 (benef)

s. Hulboia, r-ul Cahul Oboroc Valeriu Casa Onici SRL Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

97. 14-20 31.01.2020 C2

19/1-2018-AG ”Aprovizionarea cu gaze naturale a centrului de logistică (D+P+2E) din str. Uzinelor, 27 mun. Chisinau” elaborat în iunie 2018

str. Uzinelor, 27 mun. Chisinau

benef. Teleucă Lina SRL Valcontproteh

Service

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

98. 15-20 31.01.2020 C2

02/20-AG Aprovizionarea cu gaze naturale a încăperilor comerciale a Dental Premium SRL amplasate pe bd. Decebal 80/1, mun. Chisinau elaborat în ianuarie 2020

bd. Decebal 80/1, mun. Chisinau

(benef Prosii N) CP Eco-TP

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din 18.04.2018

99. 16-20 07.02.2020 C2

0402/20-AG Aprovizionarea cu gaze naturale a edificiul cu reședință episcopală a instituției religioase Episcopia Basarabiei de Sud elaborat în februarie 2020

mun.Cahul str. B.P. Hașdeu

Presfințitul Veaniamin ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din 18.04.2018

100. 17-20 13.02.2020 C2

030-02/20-AG Alimentarea cu gaze nturale a centrului comercial cu efectuarea strămutării conductei de gaze cu d57 din zona de constructie,

n mun.Chisinau str. Muncesti, 137

Levițchi Ivan ”Andronix Din” SRL Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

Page 17: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

amplasat în mun.Chisinau str. Muncesti, 137 elaborat în februarie 2020

101. 1 10.01.20 D Reparatia drumurilor locale s.

Gribova, r-nul Drochia

s. Gribova Primaria Gribova Iurie Balan Ion. Damian

102. 2 10.01.20 D Casa de Cultura s. Tarigrad, r-nul

Drochia

s. Tarigrad Primaria Tarigrad Iurie Balan Ion. Damian

103. 3 15.01.20 D Amenajarea trotuarelor in s.Gribova

r-nul Drochia

s. Gribova Primaria Gribova Iurie Balan Ion. Damian

104. 4

15.01.20 D Reevaluare la obiectul ,,Lucrari de

reparatie a tribunelor la Stadionul

Orasanesc Drochia.

or. Drochia Primaria Drochia Iurie Balan Ion. Damian

105. 5 22.01.20 D Drumul local L274 Singerei -

Singereii Noi (selectiv) Km 4,2-10,2

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

106. 6

22.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L268 Sloveanca - Romanovca

(selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

107. 7

22.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L287 Drum de acces spre s.

Bobletici (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

108. 8

23.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L287 Drum de acces spre s.

Bobletici (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

109. 9

23.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L281Chiscareni -Ciuciueni -

Dumbravita (selectiv) (Dumbravita)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

110. 10

23.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L281Chiscareni -Ciuciueni -

Dumbravita (selectiv) (Iezarenii

Vechi)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

111. 11 24.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L279 M5 Chiscareni - M5 (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

112. 12

24.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L278 R6 Drum de acces spre s.

Bilicenii Noi (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

Page 18: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

113. 13 24.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L277 R6 Tambula - Palaria (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

114. 14 25.0.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L276 G29 Radoaia G30 (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

115. 15

25.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L267 G29 Alexandreni - Tiplesti

(selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

116. 16

25.01.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L266 Drum de acces spre s.

Marasesti (selectiv)

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

117. 17

03.02.20 D Reconstructia acoperisului Casei de

Ceremonii din s.Cuconestii Noi, r-nul

Edinet

or. Sîngerei CR. Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

118. 18 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Discova, com.

Putintei, r. Orhei

s.Discoa Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

119. 19 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Discova, com.

Putintei, r. Orhei

s.Discoa Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

120. 20 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Putintei, com.

Putintei, r. Orhei

s.Puţintei Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

121. 21 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Putintei, com.

Putintei, r. Orhei

s.Puţintei Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

122. 22 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Viprova, com.

Putintei, r. Orhei

s. Viprova Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

123. 23 03.02.20 D Iluminat stradal in s. Viprova, com.

Putintei, r. Orhei

s. Viprova Primaria Puţintei SRL “Singercol” Ion. Damian

124. 24 D Ion. Damian

125. 25

10.02.20 D Lucrări de reparaţii a secţiei

Chirurgie Oncologică et.7 l1 a IMSP

Institutul Oncologic

or. Chişinău IMSPM IO Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

126. 26

11.02.20 D Lucrari de reparatie a sectiei

spitaliceasca Gastrologia a IMSP

Institutul Oncologic

or. Chişinău IMSPM IO Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

127. 27

11.02.20 D Lucrari de Reparatie a Stationarurlui

de Zi in incinta CCD IMSP Institutul

Oncologic

or. Chişinău IMSPM IO Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

Page 19: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

128. 28 11.02.20 D Reparatia drumurilor locale din s.

Larga, raionul Briceni

s. Larga Primaria Larga Tatiana Lavric Ion. Damian

129. 29 11.02.20 D Reparatia drumurilor locale din s

Mărcăuți, raionul Briceni

s. Mărcăuţi Primaria Mărcăţi Tatiana Lavric Ion. Damian

130. 0

11.02.20 D Reparatia drumurilor locale din s.

Medveja, raionul Briceni, raionul

Briceni

s. Medveja Primaria Medveja Tatiana Lavric Ion. Damian

131. 31

11.02.20 D Reparatia capitala cu schimbarea

destinatiei la gradinita de copii s.

Marcauti, raionul Briceni

s. Mărcăuţi Primaria Mărcăţi Tatiana Lavric Ion. Damian

132. 32 11.02.20 D Construcţia drumului local de acces

către s. Sireţ de la M5 (M14).

s. Sireţ Primaria Sireţ Constantin Paciu Ion. Damian

133. 33

11.02.20 D Schimbarea acoperisului Gradinitei

de Copii №5 "Izvoras" din mun.

Comrat

or. Comrat Primaria Comrat Petru Dul Ion. Damian

134. 34

11.02.20 D Termoizolarea faţadei la Gradinitei

de Copii №5 "Izvoras" din mun.

Comrat

or. Comrat Primaria Comrat Petru Dul Ion. Damian

135. 35

11.02.20 D Cazangerie autonoma si reutilarea

sistemei de incalzire a gradinitei de

copii Nr.1 din or. Iargara r-nul

Leova. Reţele termice Blocurile A şi

B”, G şi V, D şi E

s.Iargara Primaria Iargara Petru Dul Ion. Damian

136. 36 11.02.20 D Reparatia drumului local din satul

Falestii Noi, r-nul Falesti

s. Făleştii Noi Prmaria Faleştii Noi Ghrnadie Pascari Ion. Damian

137. 37

11.02.20 D Lucrări de construire a sălii de tenis

de masă la L.T. „Miron Costin” din

or. Floreşti, str. Ion Creangă, 3 (Etapa

I )

or.Făleşti Primaria Falesti Ghenadie Pascari Ion. Damian

138. 38

11.02.20 D Reconstructia si modernizarea

iluminarii stradale in s. Marcauti,

raionul Briceni

s. Mărcăuţi Primaria Mărcăţi Tatiana Lavric Ion. Damian

139. 39 11.02.20 D Reparatia drumurilor locale din

s.Trebisauti, raionul Briceni

s. Trebisăuţi Primaria Terbisăuţi Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 20: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

140. 40

06.02.20 D Cazangerie autonomă şi reutilarea

sistemei de încălzire a grădiniţei de

copii nr.1 din s. Iargara r-nul Leova

s. Iargara Primaria Iargara Constantin Paciu Ion. Damian

141. 41

11.02,20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L81, R14 -

Tatarauca Veche - L80 km. 2+000 -

2+700

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

142. 42

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L80, R14 - Iarova-

Balinti km. 2+300 - 2+800

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

143. 43

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L 83 R14-Oclanda-

Cremencig-R14 km. 3+350 - 3+650

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

144. 44

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L86, Darcauti -

Cotova km. 1+800 - 3+800

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

145. 45

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L87, G12 - Drum de

acces spre sat. Badiceni km. 0+000 -

0+150

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

146. 46

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L 95 , Drumul de

acces spre sat Hristici km.8+400-

8+760

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

147. 47

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L99, G35 - Regina

Maria-Bulboci, (selectiv)

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

148. 48

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L102 Drum de acces

spre sat. Racovati varianta alba km.

5+450- 6+100

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

149. 49

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L103.1 Ruslanovca-

Inundeni Trifauti (selectiv

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

Page 21: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

150. 50

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L106,G38-

Nimereuca-Cerlina Km 1+600-5+600

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

151. 51

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L107,G33-drum de

access pre sat Floriceni, com.

Căinarii Vechi (selective)

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

152. 52

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L80, R14 - Iarova-

Balinti beton asfaltic km. 6+150 -

6+430

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

153. 53

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L83 Oclanda -

Cremenciug, varianta alba (selectiv)

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

154. 54

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L 87 , G12- drumul

de acces spre sat. Badiceni, km.

1+300- 1+700

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

155. 55

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L89, Soroca-

Holosnita-Grigorauca, km. 8+150 -

8+800

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

156. 56

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L 94 R14.1-drum de

acces spre sat. Egoreni km. 0+150 -

0+400

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

157. 57

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L95, Drumul de

acces spresat Hristici Km 8+400-

8+760

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

158. 58

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L 97, R14-drum de

acces spre sat.Ocolina (selectiv)

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

159. 59

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L102, drum de acces

spre sat. Racovati km. 1+350 - 2+150

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

Page 22: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

160. 60

01.03.20 D Lucrari de reparatie curenta a

drumului public L104, R14 – drumul

deacces spre sat Dubna, r-nul Soroca

km 1+90-2+550

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

161. 61

01.03.20 D INTRETINEREA DRUMURILOR

PUBLICE LOCALE PE TIMP DE

PRIMAVARA, VARA, TOAMNA

a. 2020

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

162. 62

04.03.20 D Renovarea drumurilor L-

112,112,1,M2- Redi-Cereşnovăţ –

Parcani-Voloave M2PC 40+64-

PC43+71

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

163. 63

04.03.20 D Renovarea drumurilor L-

112,112,1,M2- Redi-Cereşnovăţ –

Parcani-Voloave M2s ector 2

PC91+00-PC106+81

or. Soroca CR. Soroca Vadim Pleşca Ion. Damian

164. 64 05.03.20 D Reparatia blocurilor sanitare la

gradinita Nr.4 din or. Glodeni

or. Glodeni Primaria Glodeni Ghenadie Pascari Ion. Damian

165. 65 05.03.20 D Reparatia drumurilor locale din s

Şiriuți, raionul Briceni

s. Şiriuţi Primaria Şiriuţi Tatiana Lavric Ion. Damian

166. 66

05.03.20 D Reparatia capitala la edificiul

primariei din s. Larga, raionul

Briceni

s. Larga Primaria Larga Tatiana Lavric Ion. Damian

167. 67 05.03.20 D Reparatia drumurilor locale din

s.Trebisauti, raionul Briceni

s. Trebisăuţi Primaria Trebisăuţi Tatiana Lavric Ion. Damian

168. 68

05.03.20 D Reparaţia cxurentă în incinta

Primariei Alexandreni ( birou,

anticamera, sala de ceremonii)

s.Alexandreni Primaria Alexandreni Minodora Smirnov Ion. Damian

169. 69 05.03.20 D Reparaţia unor perţiuni de drum din

com. Alexandreni r-nul Sîngerei

s. Alexandreni Primaria Alexandreni Minodora Smirnov Ion. Damian

170. 70

06.03.20 D Centrul de plasament temporar

pentru personae cu desabilităţi s.

Brînzeni. Lucrări de reparaţii la

blocul A

c. Brănzeni CPTPD Brînzeni Ion Panciuc Ion. Damian

171. 71 06.03.20 D Lucrari de anvelopare a cladirii IET

nr. 3, or. Drochia.

or Drochia Primaria Drochia Iurie Balan Ion. Damian

Page 23: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

172. 72

06.03.20 D Lucrări de reparaţii a unor porţiuni de

dru de pe str. Chişteltiţei. Din s.

Malcoci r-nul Ialoveni.

s. Malcoci Primaria Malcoci Ivan Frunze Ion. Damian

173. 73 06.03.20 D Lucrări de amenajare a terirtoriului

com Raculeşti r-nul Cruleni

s. Răculeşti Primaria Raculeşti Boris Covrig Ion. Damian

174. 74

09.03.20 D Lucrari de reparatie si renovare a

blocurilor sanitare la IP Gimnaziul

din satul Musteata, r-nul Falesti

s. Musteaţa IP Gimnaziul

Musteaţa

Ghenadie Pascari Ion. Damian

175. 75

09.03.20 D Reparatia canalizarii exterioare si

conectarea blocurilor sanitare la IP

Gimnaziul Musteata, r-nul Falesti

s. Musteaţa IP Gimnaziul

Musteaţa

Ghenadie Pascari Ion. Damian

176. 76 16.03.20 D Reparatia capitala la gradinita de

copii nr. 2 "Ulibca" din or. Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

177. 77

16.03.20 D Reparatia capitala la gradinita de

copii nr. 3 "Scazca" din or.

Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

178. 78

16.03.20 D Reparatia capitala la gradinita de

copii nr. 1 "Andriesi" din or.

Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

179. 79

16.03.20 D Reparaţia capitală a terenului sportiv

universal pe str. Independenţei, 41 or.

Briceni ( reparaţia gardului)

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

180. 80 16.03.20 D Reparatia drumurilor locale din or.

Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

181. 81 16.03.20 D Reparatia capitala a birourilor

sediului primariei din or. Briceni.

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

182. 82 16.03.20 D Amenajarea locurilor publice al

orasului Briceni.

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

183. 83 16.03.20 D Reparatia capitala la scoala de

muzica din or. Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

184. 84 16.03.20 D Reparatia capitala la scoala de

arte din or. Briceni

or. Briceni Primaria Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

185. 85 16.03.20 D Reparatia drumurilor locale din s.

Balasinesti, raionul Briceni

s. Bălăsineşti Primaria Balasineşti Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 24: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

186. 86 16.03.20 D Reparatia strazilor locale din s.

Marandeni, r-nul Falesti

s. Mărăndeni Primaria Marandeni Ghenadie Pascari Ion. Damian

187. 87

16.03.20 D IMSP Spitalul rational Sîngerei.

Secţia Consultativă. Termoizolarea

exerioară cu vată mineral gr. 50mm

or Sărgrrei IMSP Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

188. 88

16.03.20 D Lucrari de reparatie capitală a

drumurilor publice locale din raionul

Briceni pentru anul 2020

or Briceni CR Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

189. 89 18.03.20 D Construcţia unui drum din s.

Drăgăneşti com Drăăneşti

s. Drăgăneşti Primaria Draganesti Minodora Smirnov Ion. Damian

190. 90 18.03.20 D Lucrări de întreţinere a străzilor din

com Drăgăneşti

s. Drăgăneşti Primaria Draganesti Minodora Smirnov Ion. Damian

191. 91

18.03.20 D Amenajarea teritoriului prin pavare

str. Suveranitatii si Tricolorului or.

Glodeni. Amenajarea teritoriului

or. Glodeni Primaria Glodeni Ghenadie Pascari Ion. Damian

192. 92

18.03.20 D Amenajarea teritoriului prin pavarea

trotuarelor or. Glodeni. Pavarea

partiala a aleelor din parcul central

or. Glodeni Primaria Glodeni Ghenadie Pascari Ion. Damian

193. 93 18.03.20 D Amenajarea teritoriului prin pavarea

trotuarelor or. Glodeni

or. Glodeni Primaria Glodeni Ghenadie Pascari Ion. Damian

194. 94

18.03.20 D Amenajarea cu pavaj a locurilor

publice din s. Cotiujeni, raionul

Briceni.

s. Cotiujeni Primaria Cotuijeni Tatiana Lavric Ion. Damian

195. 95

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 50 G 21

Zabriceni - Volodeni - Gordinesti )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

196. 96

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 46 G 15 s.

Tirnova )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

197. 97

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet (L 52 Brinzeni -

Cuconesti Noi)

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

198. 98

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet (L 60 M5 Drum

de acces spre Bratuseni)

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 25: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

199. 99

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 59 M5

Chetrosica Noua - Gaspar )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

200. 100

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 56 Brătuşeni -

Zabriceni )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

201. 101

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 49 G 3 s.

Burlanesti )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

202. 102

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 48 G 15

Burlanesti - Viisoara )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

203. 103

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet ( L 41.1 Drum

spre s. Poiana )

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

204. 104

18.03.20 D Reparatia drumurilor locale al

raionului Edinet (L 41 Hincauti -

Birladeni)

or. Edineţ CR. Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

205. 105 30.03.20 D Reparatia drumului local din satul

Obreja Veche, r-nul Falesti

s. Obreja Veche Primaria Obreja

Veche

Ghenadie Pascari Ion. Damian

206. 106 30.03.20 D Reparatia capitala a trotuarelor din

s.Obreja Veche ,r-nul Falesti

s. Obreja Veche Primaria Obreja

Veche

Ghenadie Pascari Ion. Damian

207. 01 02.01.2020s. A 27-MS-19 Depozit agricol Rl. Rîșcani,

Pocimbăuți

Ciubară Veaceslav ÎM ”B:P:P:S:A:”

din Rîșcani

Boris Grițunic

208. 02 20.01.2020 A 05/10-19 Construcție

provizorie

Mun. Bălți, str.

V.Vorovscki, nr. 11

Burduja Ruslan ÎI ”A.F.CCAN„ Boris Griţunic

209. 03 23.01.2020 A 01/01-20 Garaj cu bucătărie

vară în două nivele

Or. Rîșcani,

Str. N.Pirogov, nr.2

Rotari Aurelia, Rotari

Alexandru

ÎI ”Botnariuc

Mariana”

Boris Griţunic

210. 03a 29.01.2020 A 38 2019-SAC Frigider pentru

produse agricolr

Rl. Soroca,

s. Șeptilici

SRL

”SORAGROVIS”

ÎI ”Arh-Expert-

Proiect”

Boris Griţunic

211. 04 29.01.2020 A CN-73/19 Bloc sanitar Mun. Soroca,

str. Uzinelor, 9

Regia Apă Canal din

Soroca

ÎM

”INTERPROIECT”

Boris Grițunic

212.

05 29.01.2020 A 22/O-19 Replanificarea

încăperilor nelocative

Mun. Bălți,

str. Konev, 34

Levința Serghei,

Levința Liliana

SRL

”ARHICONPROIE

CT”

Boris Griţunic

Page 26: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

213. 06 05.02.2020 A 01-MS-20 Reconstrucția depo-

zitului cu schimb. destinației

Or. Briceni,

str. D.Cantemir, 31

GȚ ”Lupalcu Livia

Ivan”

ÎM ”B.P.P.S.A.”

din Rșcani

Boris Griţunic

214. 07 10.02.2020 A 4-ACR-MS-20 Magazin cu

mărfuri de uz casnic

Mun. Edineț, str.

Independenței, 142

Mîrza Nicolai ÎI ”Costaș Liviu”

din Rîșcani

Boris Griţunic

215. 08 10.02.2020 A 20-07 Anexă cu replani-

ficarea casei de locuit

Mun. Bălți,

str. Nahimov, 3

Marteniuc Dmitri ÎM ”BAS” din Bălți Boris Grițunic

216. 09 18.02.2020 A 1 2020-SAC Frigider cu ca-meră de

sortare a prod. agricole

Rl. Soroca,

s. Boboci

Guțu Doina SRL ”Arh-Expert-

Proiect”

Boris Griţunic

217. 10 18.02.2020 A 06 2019-SAC Bloc sanitar

anexat la gimnaziu

Rl. Soroca,

s. Schineni

ÎP ”Gimnaziul SRL ”Arh-Expert-

Proiect”

Boris Griţunic

218.

11 18.02.2020 A 02/02 SAC Casă individuală de

locuit P+M

Rl. Briceni,

s. Corjeuți

Burlacu Valeriu Institutul de

inginerie și

manegment urban

Boris Grițunic

219.

12 19.02.2020 A 01/02 SA Construcție capitală cu

funcțiune locativă tip. P+1E

R. Briceni,

s. Corjeuți

Andronic Zinaida Institutul de

inginerie și

managment urban

Boris Griţunic

220. 13 20.02.2020 A 06/01-19 Garaj în grupul de

garaje

Mun. Bălți, str.

Al. Cel Bun nr.1/A

Cheptea Ion, Cheptea

Dina

ÎI ”A.F.CECAN” Boris Griţunic

221. 14 24.02.2020 A 20-08 Replanificarea

apartamentelor cu comasare

Mun. Bălți,

str. Ovidiu,15, ap. 7

Ciobanu Ion ÎM ”BAS” din mun.

Bălți

Boris Griţunic

222. 15 26.02.2020 A 02-MS-20 Reconstrucția

depozitului în frigider

Rl. Briceni,

. Grimancauți

GȚ ”Berzoi Ivan

Vasilii”

ÎM ”B.P.P.S.A.”

din Rîșcani

Boris Gritunic

223. 16 26.02.2020 A f/n Viceu public Or. Sîngerei, str.

Independenței,11/1

Primăria orașului

Sîngerei

ÎI ”A.F.CECAN” Boris Gritunic

224.

17 28.02.2020 A ARH-06-20 Stație de deservire

auto

Rl. Ocnița,

s. Valcineț

Calantirschii Anton ÎM

”ARHIPROIECTU

RBAN”

Boris Griţunic

225. 18 28.02.2020 A 01-20 Garaj individual Or. Dondușeni,

str. M.Eminescu f/n

Mihailencon Serghei ÎI ”Lazari Vitalie” Boris Griţunic

226. 19 04.03.2020 A 03-MS-20 Replanificarea

încăperilor pentru tehnică

Rl. Rîșcani,

s. Sturzeni

SRL ”Vardan Agro” ÎM ”B.P.P.S.A.”

din Rîșcani

Boris Gritunic

227. 20 07.03.2020 A 02/03 Casă de locuit

individuală tip. S+P+M

Rl. Briceni,

s. Corjeuți

Slivca Dan Institutul d inginerie

și managment urban

Boris Griţunic

Page 27: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

228.

21 06.03.2020 A 01/03 Construcție anexă

gospodărească-deozit

Rl. Briceni,

s. Corjeuți

Patrașcu Ivan Institutul de

inginerie și

managment urban

Boris Grituniv

229. 21a 06.03.2020 A Reparația acoperișului LT

”M.Eminescu”

Mun. Bălți, str. A.Pușkin,

26

ÎPLT ”M.Eminescu” ÎI ”A.F.CECAN” Boris Griţunic

230. 22 12.03.2020 A 2/ 20-SAC Fermă d creștere a

animalelor de blană

Rl. Soroca,

s. Tătărăuca Veche

Melnic Veaceslsv SRL ”Arh-Expert-

Proiect”

Boris Griţunic”

231. 23 12.03.2020 A 11-19 Centru comercial Or. Florești, str. Pieții, 1. Chiseliță Natalia SRL ”ARHIFORM”

din Florești

Boris Grițunic

232.

24 25.03.2020 A 01/O-20 Casă de locuit, garaj, foișor

și împrejmuire

Mun. Bălți,

str. A.Carmanov, 7

Mutruc Roman,

Mutruc Diana

SRL

”ARHICONPROIC

T”

Boris Griţunic

233.

01 03.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit de tip P

si constructiei auxiliare n.c.

8002108158

Str. Livezilor, 23

or. Bucovat

r-nul Straseni

Goriunov Lilia SMAT

ARCHITECTURES.

R.L.

ASP Gorila V

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

234.

02 09.01.20 Arhitectu

ra

Constructia depozitului de tip S+P pentru

pastrarea produselor si inventarului

agricol

Sat Colonita

Extravilan

mun. Chisinau

Tavaluc Vladimir II “Tavaluc

Vladimir “ ASP

Tavaluc V.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

235.

03 10.01.20 Arhitectu

ra

Reconstruire imobilului existent

lit. “04” cu extinderea nivelului 2

conform planului cadastral in

limitele ter. privat

Str. Al. cel Bun, 34 Or.

Durlesti

mun. Chisinau

Baleaca Fisticanu

Elena

PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N.

ISP Rascu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

236.

04 11.01.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea incaperilor

existente la demisol privind

amenajarea apartamentelor si

debarale n.c 0155217.532.01.050 ;

051

Str. Decebal, 2

Com Gratiesti Mun.

Chisinau

“RAPHAEL

HOUSE” SRL

Altec-Invest

S.R.L. ASP Svet

O.

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

237.

05 13.01.20 Arhitectu

ra

Alimentarea cu gaze naturale a

gradinitei de copii n.c.

2324109207

Sat. Gangura

r-nul Ialoveni

Primaria satului

Gangura d-nul

Bobeica Marcel

MAXMAG-PIN

S.R.L. ASP

Purtova I.

ISP Iurceac N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 28: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

238.

06 16.01.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea incaperilor

nelocative ( n.c

0100213.140.01.041 ;043) in

vederea comansarii lor si

organizarii unui salon de frumusete

si amenaj. ter. aferent

Str. Gh. Asachi, 61 ( nr .

cad.

0100213.140.01.041;043

)

mun. Chisinau.

Iaroslav Musinschi TARCHITECTS

GROUP S.R.L.

ASP Raetcaia N.

ISP Flueras V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

239.

07 18.01.20 Arhitectu

ra

Constructia salii de tenis de masa

pe ter. cu n.c 4501206.227 (L T “Miron

Costin”

str. Ion Creanga , 3 or.

Floresti

Liceul Teoretic

“Miron Costin”

BRA-GROUP

S.R.L.

ASP Creizan Gh

ISP Beletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

240.

08 20.01.20 Arhitectu

ra

Reconstructia garajului cu

supraetajare si schimbarea

destinatiei in spatiu locativ tip

P+E

Sat. Magdacesti

r-nul Criuleni

Nichita, Ecaterina

Foma

Arhideea Grup

SRL

ASP Petrov N

ISP Ursu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

241.

09 21.01.20 Arhitectu

ra

Hala de crestere nr.2 a fermei de

iepuri existente in extravilanul s.

Chetrosu n.c. 3614123730 r-nul

Drochia

sat. Chetrosu n.c.

3614123730

r-nul Drochia

“VAN-PRIM” SRL COMSALES

GRUP S.R.L.

ASP Belaia E.

ISP Terlechi S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

242.

10 22.01.20 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit in locul

celei vechi

str. Martisor, 5

or. Soroca

Vacari Natalia ART-EXPRES

S.R.L.

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

243.

11/12 27.01.20 Arhitectu

ra

Alimentarea cu apa a bazinului de

apa pentru irigarea terenurilor

agricole

Com. Caplani

r-nul Stefan-Voda

“BAVASCO-C”

SRL

Ecologie Expert

SRL ASP

Burlacu A

ISP Ursu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

244.

13 27.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea reparatiei capitale a

acoperisului la gimnaziul din s.

Dolna, r-nul Straseni

sat. Dolna,

r-nul Straseni

Consiliul Raional

Straseni

LUNICON

PROIECT SRL

ASP Cojocaru V.

ISP Tuluc E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

245.

14 28.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip S+P in Cartier

Locativ Nou, Lot. 53

Cartier Locativ Nou,

Lot. 53

or. Cricova

Mun. Chisinau

Ceachir Vladimir Global-Max

S.R.L. ASP

Maliseva T.

ISP Pruteanu N

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 29: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

246.

15 28.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip P+M in Cartier

Locativ Nou, Lot. 69

Cartier Locativ Nou,

Lot.69

or. Cricova

Mun. Chisinau

Vioara- Mitrofan

Tatiana

Global-Max

S.R.L. ASP

Maliseva T.

ISP Pruteanu N

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

247.

16 28.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip particular pa

din str. Drumul Viilor

str. Drumul Viilor or.

Cricova

Mun. Chisinau

Suvaca Ana Global-Max

S.R.L. ASP

Maliseva T.

ISP Pruteanu N

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

248.

17 29.01.20 Arhitectu

ra

Construirea casei de locuit de tip

P+M

Sat. Slobozia Hodorogea

r-nul Orhei

Timofti Tatiana

Feodosia

ORHEIPROIECT

S.R.L

ASP Cazacliu T.

ISP Para V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

249.

18 29.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit de tip

duplex cu regim P+E , in limitele

ter. privat

Sat. Vovinteni nr cad

0121120.598

or. Durlesti

mun. Chisinau

Burmist Maxim si

Cotorobai Mihaela

CONADO-

DESIGN SRL

ASP Adomnita V.

ISP Burmistr M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

250.

19 30.01.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea partiala a inc. cu

n.c. 0100419199.01.004 (subsol si

parter), construirea unei anexe in

vederea amplasarii arhivei(subsol)

si a unei incaperi pentru

alimentarea publica(parter) cu

aranjarea ter. cu n.c. 0100419199

n.c. 0100419199

str. Albisoara, 38

mun. Chisinau

S.A. “Apa-Canal” OldDesign SRL

ASP Teodor

Naval.

ISP Barcari N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

251.

01 03.01.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit de tip P

si constructiei auxiliare n.c.

8002108158

Str. Livezilor, 23

or. Bucovat

r-nul Straseni

Goriunov Lilia SMAT

ARCHITECTURES.

R.L.

ASP Gorila V

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

252.

20 31.01.20 Arhitectu

ra

Peparatia cu resistematizarea

sediului inspectoratului de politie

Singerei

Str Independentei, 100

Or. Singerei

Inspectoratul de

politie Singerei

MIHAICONSGR

UP SRL

ASP Mirosnicenco

E.

ISP Chirtoca V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 30: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

253.

21 03.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip S+P+M si

constructii auxiliare

Sat. Suruceni n.c.

5530201.401

r-nul Ialoveni

Nrtea Andrei Casa Perfecta-

Construct SRL

ASP Tirsina I.

ISP Frimu P

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

254.

22 04.02.20 Arhitectu

ra

Doua case de locuit pentru o

familie

Str. Glorici, 11

Sat. Goianul Nou

Mun. Chisinau

Bulbas Vasile LINIA-NOVA

SRL

ASP Chirilov V.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

255.

23 05.02.20 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit de tip

parter cu anexe gospodaresti din

mun Chisinau , sat. Bubuieci

str. Doina si Ion A-

Teodorovici,19

sat. Bubuieci

mun. Chisinau

Croitor Vladimir GRIf PROIECT

SRL

ASP Balaban V.

ISP Balan E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

256.

24 05.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara cu regim

de inaltime S+P+E

Str. Valeriu Cupcea 15a

Mun. Chisinau

Zavtoni Ion “DASC DESIGN

& BUILD “SRL

ASP Mirosniceanu

E.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

257.

25 07.02.20 Arhitectu

ra

Жилой дом str. Вячаслав Кара, 8

or. Тараклия

Карамалак В. ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

258.

26 07.02.20 Arhitectu

ra

Вспомогательное строение str. Мотросова, 3

or. Тараклия

Герги Д. ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

259.

27 07.02.20 Arhitectu

ra

Реконстр. суш. Крыши с

пристройкой гаража и хоз.

Постройки.

str. Шелохова, 25

or. Тараклия

Цолов И. ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

260.

28 07.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip P+E

n.c. 0146110.248

Sat Cheltuitor mun.

Chisinau

Gagiu Natalia

PROIECT ARCON

S.R.L

ASP Papanaga N.

ISP Rascu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 31: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

261.

29 07.02.20 Arhitectu

ra

Reconstructia ap. Nr. 1 din str.

Independentei, 72, or. Soroca cu

organizarea intrarii separate si

schimbarea destinatiei in sp.

comercial

str. Independentei, 72,

or. Soroca

Nastas Svetlana ART-EXPRES

S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

262.

30 08.02.20 Arhitectu

ra

Replanificarea imobilului existent

cu nr. cad. 0100209.029.01. in

locatiune in vederea amplasarii

unui centru medical

str. Gh. Asachi, 1

mun. Chisinau

“Clinica Forum”

SRL

SAD-PROIECT

S.R.L

ASP cert. nr. 0003

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

263.

31 10.02.20 Arhitectu

ra

Constructia blocului locative cu

reg. de inaltime pe verticala

D+P+6E+2M

Str. Hirtoape, 22a

Or. Durlesti

Mun. Chisinau

Merineanu Veceslav PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

264.

32 12.02.20 Arhitectu

ra

Crearea modulului de instruire in

dom. Comunicatiilor din cadrul

Centrului Republican de Instruire

al IGSU

Filiala din sat. Razeni

r-nul Ialoveni

Centrul Republican

de Instruire al IGSU

Lunicon Proiect

S.R.L

ASP Cojocru V.

ISP Tuluc E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

265.

33 12.02.20 Arhitectu

ra

Reconstructia monumentului

represiunilor victemelor

fascismului din a. 1941

Padurea Malaciuni

Sat. Cosauti

r-nul Soroca

Asociatia obsteasca “

comunitatea Evreiasca

al RM”

DIVI PROJECT

ASP Caterev Dm.

ISP Zdrobau V

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

266.

34 12.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala S+P+M Str. Boris Glavan, 54

com. Ciorescu

mun. Chisinau

Nina Megherea ARHIPRIM

STUDIO S.R.L

ASP Ciubotaru C.

ISP Leorda A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

267.

35 14.02.20 Arhitectu

ra

Proiectarea acoperisului gradinitei

de copii “Izvoras”

str. Puskin,1

mun. Comrat

Primaria mun.

Comrat

BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

268.

36 16.02.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit cu red

de inaltime pe vertical P+E

Or. Durlesti

Mun. Chisinau

Ratkevici Igor

MODULPROFIL

S.R.L

ASP Petrov N.

ISP Starceaenco

A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 32: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

269.

37 16.02.20 Arhitectu

ra

Amplasarea unei uzine de producer

a betonului in limitele ter. privat

Str. Nicolae Milescu-Spataru,

75/1 mun. Chisinau Prodan Ion STRUCTURE

PROJECT S.R.L

ASP Condratki V.

ISP Popa D.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

270.

38 18.02.20 Arhitectu

ra

Constructia taberei mestesugaresti

de vara in sat. Vadeni , r-nul Cahul

, n.c. 9424106125

sat. Vadeni , n.c.

9424106125

r-nul Cahul ,

Consiliul Raional

Cahul

Birou de proiectari

UrbanDesign

S.R.L

Arh Zaicenco T

ISP Gavrilin E

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

271.

39 18.02.20 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit S+P+M Str. Iacob Ciachir, 41

Or. Ungheni

Ecaterina Muschei IM Birou Proiectari

Arhitectura si

Sistematizari or.

Ungheni

ASP Semihova T.

ISP Foca Iu.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

272.

40 18.02.20 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit P+M Str. M. Viteazul, 30

Or. Ungheni

Zavedia Vladimir,

Elena

IM Birou Proiectari

Arhitectura si

Sistematizari or.

Ungheni

ASP Semihova T.

ISP Foca Iu.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

273.

41 18.02.20 Arhitectu

ra

Reutilarea imobilului in atelier de

olarit in cadrul taberei de odihna

pentru copii Romantica

sat. Moscovei

r-nul Cahul ,

Consiliul Raional

Cahul

Birou de proiectari

UrbanDesign

S.R.L

Arh Zaicenco T

ISP Gavrilin E

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

274.

42 18.02.20 Arhitectu

ra

Reutilarea imobilului existent in

atelier de tesut

sat. Valeni n. c

9424105507

r-nul Cahul ,

Consiliul Raional

Cahul

Birou de proiectari

UrbanDesign

S.R.L

Arh Zaicenco T

ISP Gavrilin E

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

275.

43 18.02.20 Arhitectu

ra

Constructia casei traditionale

moldovenesti

sat. Pelinei

n. c 1736205153

r-nul Cahul

Consiliul Raional

Cahul

Birou de proiectari

UrbanDesign

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 33: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Arh Zaicenco T

ISP Gavrilin E

276.

44 18.02.20 Arhitectu

ra

Reutilarea partial a imobilului

existent in Muzeul portului

popular

Str. Horelor, 5

sat. Colibasi

r-nul Cahul

Consiliul Raional

Cahul

Birou de proiectari

UrbanDesign

S.R.L

Arh Zaicenco T

ISP Gavrilin E

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

277.

45 18.02.20 Arhitectu

ra

Elaborarea documentatiei pentru

proiectarea formarii bunului

imobil

sat. Scumpia

r-nul Falesti

Popovici Maria REALCONST-

GRUP S.R.L

ASP Creizan Gh.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

278.

46 21.02.20 Arhitectu

ra

Depozit Frigoirific nr. cad.

8518202940

Sat. Crocmaz

r-nul Stefan Voda

“CROMOLAGRO”

SRL

COMSALES

GRUP S.R.L

ASP Cretu C.

ISP Terletchi

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

279.

47 21.02.20 Arhitectu

ra

Proiectarea unei case de locuit

unifamiliale S+P+M in limita ter.

privat n.c. 013113318

Or. Codru

Mun. Chisinau

Buzulan Vasile ARH-IVA

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S.

ISP Balan E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

280.

48 24.02.20 Arhitectu

ra

Constructia unei case de locuit(

duplex)

Sat. Mitoc

n.c. 6449117.218; 084

r-nul Orhei

Stegarescu Nadejda

Lungu Valentina

GRIF PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Ciobanu E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

281.

49 25.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip tronson cu reg.

de inaltime P+E

Or. Durlesti

n.c. 01211061051

mun. Chisinau

Robertcons Grup

SRL

Arhideea-grup

S.R.L

ASP Petrov N.

ISP Popa P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

282.

50 25.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit D+P+M str.Sf. David,4

com. Bubuieci

mun. Chisinau

Delimarcu

Parascovia

Arhideea-grup

S.R.L

ASP Petrov N.

ISP Ursu M

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 34: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

283.

51 26.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu reg. de inaltime

Parter , inclusive garaj si beci

Str. Gagarin, 75

Sat. Bacioi

mun. Chisinau

Gutu Maria Project Group

Solution S.R.L

ASP Verlan A.

ISP Ciornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

284.

52 27.02.20 Arhitectu

ra

Proiectarea unei case de locuit tip

S+P

Sat. Raciula

n.c. 2536210087

r-nul Calarasi

Savciuc Iurie, Ana STATUS-ARH-

PROJECT S.R.L

ASP Goitu V.

ISP Chirtoca V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

285.

53 28.02.20 Arhitectu

ra

Amplasarea unui atelier, service,

salon si deposit cu reconstruirea si

extinderea imobil. lit 01 in lim. ter.

privat

Str. Uzinelor 9/3

Mun. Chisinau

“VICTAD-VM”

SRL

IOMIL S..R.L

ASP

Gherasimenco V.

ISP Afteni V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

286.

54 04.03.20 Arhitectu

ra

Casa particulara de locuit

individuala S+P+M

Str. Duminica Mare n.c.

3147113027

sat. Porumbeni

com. Pascani

r-nul Criuleni

Sadomovschi Vasile Civil Proiect S.R.L

ASP Levcenco I.

ISP Foca Iu.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

287.

55 04.03.20 Arhitectu

ra

Constructia auxiliara Str. Duminica Mare n.c.

3147113027

sat. Porumbeni

com. Pascani

r-nul Criuleni

Sadomovschi Vasile Civil Proiect S.R.L

ASP Levcenco I.

ISP Foca Iu.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

288.

56 05.03.20 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuale tip S+P+M pe teren

privat n.c 550201.545

Sat. Suruceni

r-nul Ialoveni

Veaceslav Nicolae MODULPROF

S.R.L

ASP Ciochina S.

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

289.

57 10.03.20 Arhitectu

ra

Casa de vacant, beci si bazin

deschis cu reg. de in. Parter

IP” Partizan” lot 16

Sat. Ghidighici,

Extravilan

mun. Chisinau

Gribincea Galina II “TAVALUC

VLADIMIR”

ASP Tavaluc V.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

290.

58 10.03.20 Arhitectu

ra

Constructia unui bloc de locuinte

de tip hotelier

str. I. Zaikin, 74

mun. Chisinau

Lungu Aurel,

Angela

TARCHITECTS

GROUP S.R.L

ASP Buriu Gr.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 35: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

ISP Rotari M.

291.

59 10.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala P+E si

constructie accesorie

str. 31 August, 28

or. Falesti

Uniunea Bisericelor

Crestine

Evanghelice

Baptiste din RM

GLOBAL-MAX

S.R.L

ASP Derdea E.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

292.

60 10.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip P+M, Cartier

Locativ Nou , lot 51

Cartier Locativ Nou , lot

51

Or. Cricova

Mun. Chisinau

Cretu Viorica GLOBAL-MAX

S.R.L

ASP Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

293.

61 10.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip S+P+M, garaj

str. Sos. Chisinaului, 28

or. Cricova

mun Chisinau

Munteanu Lilia GLOBAL-MAX

S.R.L

ASP Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

294.

63 11.03.20 Arhitectu

ra

Amplasarea unei spalatorii auto , in

limitele ter, cu S-700m.p, parte a

bunului imobil cu n.c.

0100302.334

str. Gradina Botanica, 23

mun. Chisinau

“JUVENIS FOX”

SRL

ARHIART

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S

ISP Frunza A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

295.

64 11.03.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea incaperilor cu

n.c. 0100211.125.01.112 cu

organizarea unei intrari

suplimentare din contul vitraliului

Sos. Hincesti, 60/1

Mun. Chisinau

IP “ MERCURIU

K” SA

ARHIART

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

296.

65 12.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea depozitului de pastrare

a cerealelor

Sat. Lingura

r-nul Cantemir

FPC “

PODGORENI”

SRL

ARHIGRAF

S.R.L

ASP Svet O.

ISP Nedelcu E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

297.

66 13.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala in lim.

Ter. Cu n.c. 0131131579

Or. Codru

n.c. 0131131579

Mun. Chisinau

Bozian Mihail,

Profira

ARHIART-

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S.

ISP Balan E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

298. 67 13.03.20 Arhitectu

ra

Replanificarea demisolului Str. Nucarilor, 1 Com. Stauceni

Ivanov Ecaterina Civil Proiect S.R.L

ASP Levcenco I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 36: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Mun. Chisinau ISP Plesca I. Zaicenco Tatiana

299.

68 16.03.20 Arhitectu

ra

Proiectare magazine cu casa de

locuit individuala

Sat. Sipoteni

n.c. 2541211.033

r-nul Calarasi

Bricicari Andrei PRO PROIECT

S.R.L

ASP Baaban V.

ISP Calestru A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

300.

69 16.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea constructiei pentru

cazare temporara pe timpul

companiilor agricole

Sat. Sadova

n.c. 2539208.040

r-nul Calarasi

Bolea Nicolae PRO PROIECT

S.R.L

ASP Baaban V.

ISP Calestru A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

301.

70 16.03.20 Arhitectu

ra

Reconstructia constructiei

existente cu extindere

sat. Bobeica

r-nul Hincesti

“Anarima” SRL ANARIMAT

S.R.L

ASP Butco Ru.

ISP Rebeja Iu.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

302.

71 16.03.20 Arhitectu

ra

Casa individuala de tip S+2E Str. Gh. Bezviconi

n.c. 0100120.359

mun. Chisinau

Andrei Covalenco AXEZ S.R.L.

ASP Andries M.

ISP Mamontov A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

303.

72 16.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu reg. de inaltime

S+P+M

Str. Burebista, 12

Com. Bacioi

mun. Chisinau

Pelivan Marina SAD-PROIECT

S.R.L. ASP cert.

0003

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

304.

73 23.03.20 Arhitectu

ra

Construirea blocului locative cu

regim de inaltime D+P+5E+ER cu

parcare auto subterana si spatii de

menire sociala la parter

str. Tineretului, 5

mun. Chisinau

“Regal Alex” SRL GLOBAL-MAX

S.R.L

ASP Gutu E.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

305.

74 23.03.20 Arhitectu

ra

Casa de creatie str. St. cel Mare si Sfint,

38/b

or. Vadul lui Voda

mun. Chisinau

Primaria or. Vadul

lui Voda

Arh. Cojocaru V.

Cons. Tuluc E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

306.

75 23.03.20 Arhitectu

ra

Reconstructia statiei

multicarburant de alimentare a

autovehiculelor

Str. Lenin 272a

Sat. tomai

UTA Gagauzia

“Siento” SRL Valakas Pro S.R.L

ASP Butco Ru.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

307. 76 24.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip D+P Sat. Nimoreni

n.c. 5524101.1611

Doaga Svetlana Casa Perfecta-

Construct S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 37: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

r-nul Ialoveni ASP Tirsina I.

ISP Barcari N.

Zaicenco Tatiana

308.

77 24.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip S+P Str. Tineretului, 23 Or.

Dobrogea

Mun. Chisinau

Dercaci Nina StatusArhProject

S.R.L

ASP Goitu V.

ISP Chirtoca V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

309.

78 24.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala

D+P+1E in limita ter detinut in

proprietate

Str. Pajurii, 16g

Mun. Chisinau

Baranova Alina S.R.L.

ARHIPRIM-

STUDIO

ASP Ciubotaru C.

ISP Leorda A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

310.

79 24.03.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea ap.nr. 72 n.c.

0100414.183.01.072

str. A. Russo, 7/2

mun. Chisinau

Natalia Epur S.R.L.

ARHIPRIM-

STUDIO

ASP Ciubotaru C.

ISP Leorda A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

311.

80 24.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala cu reg

de inaltime S+P+M

Str. Curceanov, 47

Or. Falesti

Paladi Genadi S.R.L. Realconst-

Grup

ASP Creizan Gh.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

312.

81 24.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala cu

garaj cu regim de inaltime Parter.

Str. Burebista, 75

Or. Falesti

Rirbu Ruslan

S.R.L. Realconst-

Grup

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

313.

82 24.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea amplasarii Sediului de

politie modular al IP Nisporeni

str. Al. cel Bun, 88

or. Nisporeni

Inspectoratul de

politie Nisporeni

BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan GH.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

314.

83 24.03.20 Arhitectu

ra

Reparatia capitala cu

replanificarea etajului 1 si

supraetajarea constructiei existente

str. M. Eminescu 16,

or. Falesti

SC “TARANTEX”

SRL

Realconst-Grup

S.R.L

ASP Creizan Gh..

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 38: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

315.

84 30.03.20 Arhitectu

ra

Blocul administrative din cadrul

statiei de alimentare a

automobilelor cu produse

petroliere si gaz lichefiant.

str.Independentei f/b

or. Donduseni

“FEBUS NORD”

SRL

ASP Burmincchii

Victor

ISP Frimu P

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

316.

85 30.03.20 Arhitectu

ra

Modernizarea statiei de alimentare

a autovehiculelor

str.Independentei n.c.

4101224.169

or. Edinet

“Lukoill-Moldova”

SRL

ASP Burmincchii

Victor

ISP Frimu P

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

317.

86 30.03.20 Arhitectu

ra

Construirea casei de locuit pentru

doua familii pe terenul eliberat in

urma demolarii imobilului cu nr.

cad. 01 si 02 pe imob. Cu nr. cad.

0100513.407

str.Gh. Calinescu, 28

mun. Chisinau

Zamotchi N. si V. TETGASCONS

S.R.L ASP Cretu

C.

ISP Tataru S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

318.

87 30.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale S+P+E ce se afla in

lim. ter. privat n.c. 388111.412

str. Doina

sat. Cosnita

r-nul Dubasari

Soltan Veceslav Altec- Invest

S.R.L

ASP Bulat P

ISP Burmistr M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

319.

88 30.03.20 Arhitectu

ra

Edificarea unei case de locuit

multifamiliare D+P+2E+Eretras

pe ter. privat cu n.c. 0100113231

Sat. Ghica Voda, 14

Mun. Chisinau

Calmis Valentina ,

Eugeniu. Calmis

Andrei,

Romasco Maria

Altec- Invest

S.R.L

ASP Bulat P

ISP Burmistr M

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

320.

89 31.03.20 Arhitectu

ra

Edificarea centrului commercial “

Hermes”

str. Independentei, 136/b

or. Singerei

II Iurcu Ana Structural Design

Grup S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

321.

90 31.03.20 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit cu

regim de inaltime P+M din imobil

existent

str. B. Voievod, 25

or. Cricova

mun. Chisinau

Morari Maria GLOBAL-MAX

S.R.L

ASP Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 39: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

322.

01

10.01.20

S.A.

Reconstruirea apartamentelor nr. 5; 6; 7 în limitele planimetrice existente

Str. Mitropolit Petru

Movilă, 21, mun. Chișinău

Carp Oleg

S.R.L. „PROarhitecture”

„Marhitrav-ATM”,

SRL, Nicolae Rotaru VP

323.

02

14.01.20

S.A.

Reconstrucția ap. 2; 3 și edificarea unei mansarde

Str. Habad Liubavici, 5, mun. Chișinău

Pântea Clavdia

S.A. „Tecton-Z”

Marhitrav-ATM”, SRL,

324.

325. 03

17.01.20

S.A.

Anexă la construcția

exist.

sat. Vărzărești,

r-nul Nisporeni

S.R.L

„PRUN-OVICGOR”

Î.I „Dumitru Popa

Nicolae Rotaru VP

326.

04

20.01.20

S.A.

Reconstruirea a 1/2 cotă-parte din casa de locuit individuală

Str. M. Lomonosov, 80,

min. Chișinău

Mândru Ion

S.A. „Tecton-Z”

Marhitrav-ATM”, SRL,

327.

05

24.01.20

S.A.

Modificarea documentației de proiect pentru blocurile de locuințe nr.1A și 1B

Str. Mircea cel Bătrân,

34, mun. Chișinău

A.O. „Uniunea Teatrală din Moldova”

S.R.L.

„ECOSEM GRUP”

Nicolae Rotaru VP

328.

06

31.01.20

S.A.

Casă de locuit individuală tip. D+P

Str. Independenței, 2, com. Cruzești, mun. Chișinău

Gratii Elena

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

329.

07

03.02.20

S.A.

Replanificarea și modernizarea depozitului frigorific.

Sat. Tețcani, r-nul Briceni

Paul Victor

S.R.L.

„BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

330.

08

12.02.20

S.A.

Casă de locuit particulară, tip. S+P

Comuna Trușeni

Olărescu Ana

S.R.L „GENESISARCH GROUP”

Marhitrav-ATM”, SRL,

331.

09

12.02.20

S.A.

Centrul comercial multifuncțional

Str. Renașterii, 95, Comuna Cocieri,

satul Cocieri

Savva Liuba

S.R.L.

„CREATIVE ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru VP

332.

10

13.02.20

S.A.

Casă de locuit

Str. Mihai Eminescu, 25, or. Ungheni

Flocea Grigore

Î.I.

Marhitrav-ATM”, SRL,

Page 40: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

(S+P) „Dumitru Popa

333.

11

13.02.20

S.A.

Anexă la casa de locuit

Str. Pantelemon Halipa, 32

or. Ungheni

Lepădatu Petru, Lepădatu Avram

Î.I.

„Dumitru Popa

Nicolae Rotaru VP

334.

12

13.02.20

S.A.

Casă de locuit

(tip. P)

Str. Petru Rareș, 18,

sect. Dănuțeni, or. Ungheni

Raponica Svetlana Î.I.

„Dumitru Popa

Marhitrav-ATM”, SRL,

335.

13

14.02.20

S.A.

Casă de locuit individuală

D+P

Str. Lăpușnița, 33,

or. Nisporeni

Bolun Vladimir

S.R.L. „Nica”

Nicolae Rotaru VP

336.

14

15.02.20

S.A.

Casă de locuit pentru

2 familii P+M

Cart. Loc. Bucovinei

lot. 161

Veronica și Nicolae Petrușan

S.R.L. „GALERIPROIECT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

337.

15 18.02.20 S.A. Instalarea pilonului cu echipament de telefonie mobilă

Str. Gheorghe Asachi, 69,

mun. Chișinău

S.A. „MOLDTELECOM”

S.A. „Tecton-Z”

Nicolae Rotaru VP

338.

16

25.02.20

S.A.

Spălătorie auto

pe teren privat

Str. Liviu Deleanu, 13/1, min. Chișinău

Malcoci Ghenadie S.R.L. „PROarhitecture”

Marhitrav-ATM”, SRL,

339.

17

25.02.20

S.A.

Reconstruirea imobilului

lit. 02 cu supraetajare

Str. Meșterul Manole,

9/2, mun. Chișinău

S.R.L.

„DINA-COCIUG”

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru VP

340.

18

28.02.20

S.A.

Replanificarea ap. 48

din blocul Loc.

Str. Mihai Eminescu, 21, or. Călărași

Popușoi Andrei

S.R.L. „VIA-GRUP PROIECT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

341.

19

28.02.20

S.A.

Anexă la

apartamentul nr. 1

Str. Mihai Eminescu, 71, or. Călărași

Luchian Anatolie și Luchian Ecaterina

S.R.L. „VIA-GRUP PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

342.

20

03.03.20

S.A.

Resistematizarea încăperilor (nr. cad. 0100424129.023) cu organizarea unei intrări separate din contul golului de fereastră

Str. N. Dimo, 24,

mun. Chișinău

Elena Polișciuc

S.R.L.

„LASCONT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

Page 41: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

343.

21

5.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. Ștefan cel Mare, 86,

sat. Vălcineț, r-nul Călărași

Gaibu Constantin

S.R.L. „BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

344.

22

10.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Satul Cristești,

r-nul Nisporeni

Aspru Ion

Î.I.

„Dumitru Popa

Marhitrav-ATM”, SRL,

345.

23

10.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Sat. Vulpești, com. Mănoilești,

r-nul Ungheni

Florea Serghei

Î.I.

„Dumitru Popa

Nicolae Rotaru VP

346.

24

13.03.20

S.A.

Reconstruirea havuzului din parcul „La Izvor”

Str. Calea Ieșilor, f.n., mun. Chișinău

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

S.R.L.

„ART FACTORY”

Marhitrav-ATM”, SRL,

347.

25

22.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală, S+P+E

Str. Drumul Viilor,

or. Crisova

Ion și Maria Marin

S.R.L. „BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

348.

26

22.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală de tip - P

Satul Tohatin, mun.Chișinău

Glodeanu Vlaqdimir

S.R.L. „BALMARIN PROIECT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

349.

27

22.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală de tip - P

Satul Tohatin, mun.Chișinău

Culeac Olga

S.R.L. „BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

350.

28

27.03.20

S.A.

Resistematizarea casei de locuit particulare

Str. Fântânilor, 2, mun. Chișinău

Lungu Tamara

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

351.

29

27.03.20

S.A.

Casă de locuit individuală, S+P+E

Str. Nuferilor, 31, mun. Chișinău

Agrici Diana

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru VP

352.

SV0825 03.01.20 C2 Imobil comercial situat pe adresa

str.Toader Bubuioc, nr.2a,

com.Bubuieci, mun.Chișinău

str.Toader Bubuioc,

nr.2a, com.Bubuieci,

mun.Chișinău

Mindova Elena Ivleva E. Grinico V.

Page 42: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

353.

SV0826 03.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale

„Amigara” SRL din mun.Hîncești,

str.M.Kogălniceanu, nr.1a

mun.Hîncești,

str.M.Kogălniceanu,

nr.1a

Amigara SRL Musteața M. Grinico V.

354.

SV0827 03.01.20 C2 Reconstruirea imobilului cu

nr.cad.0100119124.02 cu

efectuarea unui etaj suplimentar și

a mansardei în vederea amplasării

spațiilor locative (apartamente)

din str.Băcioii Noi, nr.14/5B,

mun.Chișinău

str.Băcioii Noi,

nr.14/5B, mun.Chișinău

AO Uniunea

Teatrală din

Moldova

Margina N. Grinico V.

355.

SV0828 03.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

obiectivelor de agrement

amplasate în mun.Chișinău,

str.N.Smochină, teren cu

nr.cad.0100201.607,

0100201.633, 0100201.094

mun.Chișinău,

str.N.Smochină, teren cu

nr.cad.0100201.607,

0100201.633,

0100201.094

Ciuhrii Iraida Margina N. Grinico V.

356.

SV0829 03.01.20 C2 Modernizarea SAAC a imobilului

ampasat în mun.Chișinău,

str.N.Costin, nr.48/3

mun.Chișinău,

str.N.Costin, nr.48/3

Betesda SRL Margina N. Grinico V.

357.

SV0830 03.01.20 C2 Trasarea conductei de gaze de p/m

Dn50 spre imobilul din str.Calea

Orheiului, nr.112, or.Chișinău

str.Calea Orheiului,

nr.112, or.Chișinău

STICLĂMONT SA Bulavchina I. Grinico V.

358.

SV0831 03.01.20 C2 Reconstrucția imobilului lit.01 în

scopul amplasării spațiilor

comerciale din str.Calea

Orheiului, nr.112, or.Chișinău

str.Calea Orheiului,

nr.112, or.Chișinău

STICLĂMONT SA Lîcov A. Grinico V.

359.

SV0832 03.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

caselor de locuit din s.Dănceni, r-

nul Ialoveni

s.Dănceni, r-nul Ialoveni Turculeț Andrei Pletenscaia N. Grinico V.

360.

SV0833 03.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

caselor de locuit str.Prieteniei,

Livezilor și Ștefan cel Mare din

s.Sipoteni, r-nul Călărași

str.Prieteniei, Livezilor

și Ștefan cel Mare din

s.Sipoteni, r-nul Călărași

Primăria s.Sipoteni,

r-nul Călărași

Pletenscaia N. Grinico V.

Page 43: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

361.

SV0834 03.01.20 C2 Reamplasarea conductei de gaz

subterane de presiune joasă d57

mm din zona terenului privat cu

nr.cad.0100202.353 situată pe

adresa str.Timiș, mun.Chișinău

str.Timiș, mun.Chișinău Chișinău-Gaz SRL Bulavchina I. Grinico V.

362.

SV0835 09.01.20 C1

C6a,7

Proiectarea stației de epurare a

apelor la 740 m3/24 ore din

or.Cantemir

Or.Cantemir ÎM Apă-Canal

Cantemir, Primăria

or.Cantemir

Cojocaru M.

Galușca E.

Cojocaru Tr.

Cojocaru D.

363.

SV0836 15.01.20 C1 Construcția traseului de canalizare

pentru conectarea caselor

individuale de locuit situate pe

terenurile private de pe

str.Stejarilor, nr.24, 26, 28, 30, 32,

mun.Cahul

str.Stejarilor, nr.24, 26,

28, 30, 32, mun.Cahul

Munteanu Gheorghe Cazutova I. Niculița L.

364.

SV0837 15.01.20 C3 Sursa autonomă pentru

alimentarea cu căldură SAAC pe

bază de gaze naturale spre

grădinița de copii din s.Gangura,

r-nul Ialoveni

s.Gangura, r-nul

Ialoveni

Primăria s.Gangura,

r-nul Ialoveni

Glijin A. Cojuhari Tat.

365.

SV0838 15.01.20 B3a

D

Proiectarea construcției capitale a

străzilor Meșterul Manole, Ion

Sîrbu din or.Criuleni, r-nul

Criuleni

străzile Meșterul

Manole, Ion Sîrbu din

or.Criuleni, r-nul

Criuleni

Moraresco A. Untila N.

Halamenda L.

Suharev I.

Cumpanici N.

366.

SV0839 15.01.20 C2

C3

C4,5,6a

D

Alimentarea cu gaze naturale a

centralei termice existente și

reconstrucția sistemului de

încălzire al gimnaziului „Sergiu

Coipan” din s.Selemet, r-nul

Cimișlia

s.Selemet, r-nul Cimișlia Gimnaziul „Sergiu

Coipan” din

s.Selemet, r-nul

Cimișlia

Baleca E.

Țemcalo,Baleca Armeanic,Ovseanicov

Hițenco S.

Grinico V.

Retiș L.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

367.

SV0840 16.01.20 A

C4,6a

D

Reparația holurilor scărilor

blocului medical din str.A.Russo,

nr.11/1, sect.Rîșcani,

mun.Chișinău

str.A.Russo, nr.11/1,

sect.Rîșcani,

mun.Chișinău

Geoconstruct SRL Levcenco I.

Codreanu,Pripa

Andreeva I.

Homa S.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

Page 44: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

368.

SV0841 21.01.20 C6a Centru comercial, în stadiud e

construcție (majorarea regimului

pe verticală de la S+P+4E la

S+P+6E), pe terenul cu

nr.cad.0100105.058, situat în

mun.Chișinău, sect.Botanica,

bd.Decebal, nr.64/2

mun.Chișinău,

sect.Botanica,

bd.Decebal, nr.64/2

Țîmbalist Ina Bugaevschi V. Cojocaru D.

369.

SV0842 21.01.20 C6a,7 Proiectarea unui bloc locativ de

tip D+P+6E+PH situat în r-nul

Ialoveni, or.Ialoveni,

str.Chișinăului, nr.3

r-nul Ialoveni,

or.Ialoveni,

str.Chișinăului, nr.3

NADARITM SRL Reaboconi V. Cojocaru D.

370.

SV0843 21.01.20 C6a Hală pentru producerea berii (P)

din mun.Chișinău, s.Budești,

str.Traian, nr.1/3

mun.Chișinău, s.Budești,

str.Traian, nr.1/3

KELLERS SRL Bugaevscki V. Cojocaru D.

371.

SV0844 21.01.20 C3 Proiectarea stației de epurare a

apelor la 740 m3/24 ore din

or.Cantemir. Clădire funcțională

or.Cantemir Apă-Canal

Cantemir

Maceac S. Retiș L.

372. SV0845 22.01.20 C2

D

Alimentarea cu gaze naturale

SAMU Glodeni

Or.Glodeni,

str.Tricolorului, nr.2

IMSP CNAMUP Baleca E.

Constantinova P.

Grinico V.

Cumpanici N.

373.

SV0846 23.01.20 C2 Crearea modulului de instruire în

domeniul comunicațiilor din

cadrul Centrului republican de

instruire al IGSU din s.Răzeni, r-

nul Ialoveni

s.Răzeni, r-nul Ialoveni Inspectoratul

general pentru

Situații de urgență

al MAI

Baleca E. Grinico V.

374.

SV0847 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

fermei de păsări „Stegarescu

Agroferma” SRL din r-nul

Hîncești, mun.Hîncești

r-nul Hîncești,

mun.Hîncești

„Stegarescu

Agroferma” SRL

Musteața M. Grinico V.

375.

SV0848 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ la parterul

blocului de locuințe situat pe

adresa mun.Chișinău, str.ceucari,

nr.4/A

mun.Chișinău,

str.Ceucari, nr.4/A

Gavrilița N. Margina N. Grinico V.

Page 45: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

376.

SV0849 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

caselor de locuit de la PRG nr.6

din r-nul Nisporeni, s.Șișcani

r-nul Nisporeni,

s.Șișcani

Primăria s.Șișcani,

r-nul Nisporeni

Grosu V. Grinico V.

377.

SV0850 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

ospătăriei din or.Vatra,

mun.Chișinău

or.Vatra, mun.Chișinău Fundația Copiilor

de Plein-Art RM

Ivlev E. Grinico V.

378.

SV0851 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ la parterul

blocului de locuințe situat pe

adresa mun.Chișinău, str.Paris,

nr.12/2

mun.Chișinău, str.Paris,

nr.12/2

Astercon-Grup SRL Margina N. Grinico V.

379.

SV0852 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

încăperilor locative situate pe

adresa str.Vladimirescu, nr.12/7,

ap.1-4, mun.Chișinău

str.Vladimirescu,

nr.12/7, ap.1-4,

mun.Chișinău

Năfrămîța V. Ivlev E. Grinico V.

380. SV0853 23.01.20 C2 Gazoductul de presiune medie din

s.Grozești, r-nul Nisporeni Et.II

s.Grozești, r-nul

Nisporeni

Iancu V. Pletenscaia N. Grinico V.

381.

SV0854 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

s.Căpriana, r-nul Strășeni

s.Căpriana, r-nul

Strășeni

Asociația

Utilizatorilor de gaz

Căpriana

Bibișeva N. Grinico V.

382.

SV0855 23.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ la parterul

blocului de locuințe amplasat în

mun.Chișinău,

str.N.Testemițeanu, nr.17/6

mun.Chișinău,

str.N.Testemițeanu,

nr.17/6

AO Clubul Sportiv

Campion

Margina N. Grinico V.

383.

SV0856 24.01.20 C3 Реконструкция

производственной котельной

SA ORIZONT в г.Кишиневе

Mun.Chișinău SA ORIZONT Procopenco A.

Gorelicov A.

Cojuhari Tat.

Cojuhari Tat.

384.

SV0857 27.01.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ situat pe

adresa str.Calea Orheiului, nr.90,

lit.F, din mun.Chișinău

str.Calea Orheiului,

nr.90, lit.F, din

mun.Chișinău

Școala Republicană

de Hipism și

Pentatlon Modern

Cebotaev C. Grinico V.

Page 46: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

385.

SV0858 30.01.20 C2 Alimentarea cu gaze a clădirii de

producere situată pe adresa

str.Uzinelor, nr.198/3,

mun.Chișinău

str.Uzinelor, nr.198/3,

mun.Chișinău

Roman Andriuță Bulavchina I. Grinico V.

386.

SV0859 03.02.20 C1 Hală pentru producerea berii (P)

din mun.Chișinău, s.Budești,

str.Traian, nr.1/3

mun.Chișinău, s.Budești,

str.Traian, nr.1/3

KELLERS SRL Cojocaru M. Cojocaru Tr.

387.

SV0860 03.02.20 C1 Recompartimentări interioare și

modificări a fațadei cu imobil

existent cu funcțiunea de hală și

depozitare și crearea drumului de

acces din str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul Rîșcani

str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul

Rîșcani

Plastic

Manufacturing SRL

Socolova G. Cojocaru Tr.

388.

SV0861 03.02.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

SRL „Vicliv-Com” situată pe

adresa mun.Chișinău, com.Băcioi,

str.Independenței, nr.113/1

mun.Chișinău,

com.Băcioi,

str.Independenței,

nr.113/1

Vicliv-Com SRL Cebotaev C. Grinico V.

389.

SV0862 05.02.20 A

B

C1

C2

C3

C4,6a

D

Proiectarea blocului gospodăresc

pentru grădinița din s.Găuzeni,

r-nul Șoldănești

s.Găuzeni,

r-nul Șoldănești

Primăria s.Găuzeni,

r-nul Șoldănești

Șveț O.

Nedelcu E.

Cojocaru M.

Baleca E.

Țemcalo L.

Bugaevski V.

Hițenco S.

Homa S.

Gavrilin E.

Cojocaru tr.

Grinico V.

Retiș L.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

390.

SV0863 11.02.20 A Organizarea accesului la

complexul muzeal „Muzeul

satului” Chișinău și amenajarea

unei parcări auto publice pe

porțiunea drumului public

bulevardul Dacia, situat în

mun.Chișinău, sect.Botanica,

bd.Dacia, nr.56

mun.Chișinău,

sect.Botanica, bd.Dacia,

nr.56

Muzeul Național de

Etnografie și Istorie

Naturală

Andrieș M. Homa S.

Page 47: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

391.

SV0864 11.02.20 A

B

Construirea porții accesului principal în

complexul muzeal „Muzeul satului”

Chișinău, a unei replici de casă țărănești

din sec.XX (zona Centru), instalarea unei

porțiuni de gard de împrejmuire,

amenajarea unui teren de joacă pentru

copii cu instalarea unor piese tradiționale

și amplasarea unui grup sanitar pentru

vizitatori, situat în mun.Chișinău,

sect.Botanica, bd.Dacia, nr.56

mun.Chișinău,

sect.Botanica, bd.Dacia,

nr.56

Muzeul Național de

Etnografie și Istorie

Naturală

Andrieș M.

Raș S.

Homa S.

Gavrilin E.

392.

SV0865 11.02.20 A

B

Reconstruirea fostei școli ministeriale

(anul 1858) din satul Pîrjolteni cu

reamplasarea ei pe terenul

complexului muzeal „Muzeul

satului” Chișinău situat în

mun.Chișinău, sect.Botanica,

bd.Dacia, nr.56

mun.Chișinău,

sect.Botanica, bd.Dacia,

nr.56

Muzeul Național de

Etnografie și Istorie

Naturală

Andrieș M.

Raș S.

Homa S.

Gavrilin E.

393.

SV0866 13.02.20 C6a Reparația cu resistematizarea sediului

Inspectoratului de Poliție situat în

or.Sîngerei, str.Independenței, nr.100

or.Sîngerei,

str.Independenței, nr.100

Inspectoratul de

Poliție Sîngerei

Galușca E. Cojocaru D.

394.

SV0867 13.02.20 C7 Elaborarea proiectului în vederea

construcției Dispeceratului pentru

Situații de urgență „NORD” pe

adresa mun.Bălți, str.Moscovei, nr.1

mun.Bălți, str.Moscovei,

nr.1

Direcția Regională

Căutare-Salvare nr.2

Dimov V. Cojocaru D.

395.

SV0868 12.02.20 C1 Alimentarea cu apă potabilă și

canalizare a obiectivului

multifuncțional cu bloc

administrativ, hală de producere și

depozitare din str.Columna,

nr.170, mun.Chișinău

str.Columna, nr.170,

mun.Chișinău

„An de An” SRL Cojocaru M. Cojocaru Tr.

396.

SV0869 13.02.20 C3 Sală de sport în IP ”Gimnaziul

Pogănești”, r-nul Hîncești

s.Pogănești, r-nul

Hîncești

IP ”Gimnaziul

Pogănești”, r-nul

Hîncești

Gorelicov A. Cojuhari Tat.

397.

SV0870 13.02.20 A

B

Restaurarea și consolidarea a trei bunuri

imobile, monumente de arhitectură

vernaculară din rezervația cultural-

s.Morovaia, r-nul Orhei,

nr.cad.6472000117

IP Rezervația

naturală „Orheiul

Vechi”

Andrieș M.

Raș S.

Homa S.

Gavrilin E.

Page 48: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

naturală Orheiul Vechi în cadrul

proiectului transfrontalier UE-RM

„Istorie și muzică – valori care ne

reunesc / History and music – values that

bring us together. Bunul imobil nr.1 –

casa tradițională boierească în două

nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fîntînă,

viceu) din s.Morovaia, r-nul Orhei,

nr.cad.6472000117

398.

SV0871 13.02.20 A

B

Restaurarea și consolidarea a trei bunuri

imobile, monumente de arhitectură

vernaculară din rezervația cultural-

naturală Orheiul Vechi în cadrul

proiectului transfrontalier UE-RM

„Istorie și muzică – valori care ne

reunesc / History and music – values that

bring us together. Bunul imobil nr.2 –

casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă,

beci, coteț, viceu, zid, poartă) din

s.Butuceni, r-nul Orhei,

nr.cad.6472000119

s.Butuceni, r-nul Orhei,

nr.cad.6472000119

IP Rezervația

naturală „Orheiul

Vechi”

Andrieș M.

Raș S.

Homa S.

Gavrilin E.

399.

SV0872 13.02.20 A

B

Restaurarea și consolidarea a trei bunuri

imobile, monumente de arhitectură

vernaculară din rezervația cultural-

naturală Orheiul Vechi în cadrul

proiectului transfrontalier UE-RM

„Istorie și muzică – valori care ne

reunesc / History and music – values that

bring us together. Bunul imobil nr.3 –

casa tradițională cu anexe (beci, zid,

poartă) de lîngă cimitir din s.Butuceni, r-

nul Orhei, nr.cad.6472000120

s.Butuceni, r-nul Orhei,

nr.cad.6472000120

IP Rezervația

naturală „Orheiul

Vechi”

Andrieș M.

Raș S.

Homa S.

Gavrilin E.

400.

SV0873 17.02.20 C6a Depozit frigorific situat în r-nul

Ștefan Vodă, s.Crocmaz, sector

extravilan, nr.cad.8518202940

r-nul Ștefan Vodă,

s.Crocmaz, sector

extravilan,

nr.cad.8518202940

Cromolagro SRL Bugaevschi V. Cojocaru D.

401.

SV0874 17.02.20 C3 Recompartimentări interioare și

modificări a fațadei cu imobil

existent cu funcțiunea de hală și

str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul

Rîșcani

Plastic

Manufacturing SRL

Gorobeț S. Retiș L.

Page 49: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

depozitare și crearea drumului de

acces din str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul Rîșcani

402.

SV0875 17.02.20 B3a

D

Reabilitarea drumului L287.1 Bobletici r-

nul Sîngerei – Drujba r-nul Ungheni,

parte componentă a proiectului

„Creșterea accesibilității transfrontaliere

prin modernizarea infrastructurii de

interes local din județul Iași și raionul

Sîngerei”, com./satul Coșcodeni, r-nul

Sîngerei

s.Bobletici r-nul Sîngerei –

s.Drujba r-nul Ungheni Consiliul Raional

Sîngerei

Untila N.

Halamenda L.

Suharev I/.

Cumpanici N.

403.

SV0876 18.02.20 C2

C3

C5

D

Alimentarea cu gaze a sediului

primăriei din s.Bărboieni, r-nul

Nisporeni

s.Bărboieni, r-nul

Nisporeni

Primăria

s.Bărboieni, r-nul

Nisporeni

Pletenscaia N.

Solodcaia G.

Oseannicov A.

Halamenda L.

Grinico V.

Cojuhari Tat.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

404.

SV0877 18.02.20 D Reparația capitală a sălii sportive

din incinta casei de cultură din

s.Nihoreni, r-nul Rîșcani

(actualizarea devizelor)

s.Nihoreni, r-nul Rîșcani Primăria s.Nihoreni,

r-nul Rîșcani

Moraru N. Cumpanici N.

405.

SV0878 18.02.20 D Утепление стен с заменой

наружных окон и дверей в

лицее им. „Г.Виеру” в с.Русская

Киселия, Комратского района

(actualizarea devizelor)

Русская Киселия,

Комратского района

LT „G.Vieru”

s.Chioselia Rusă, r-

nul Comrat

Andrușceac L. Cumpanici N.

406.

SV0879 21.02.20 C3 Proiectarea Fermei de cresterea

iepurilor cu abator situate pe r-nul

Ștefan Vodă, s.Slobozia

r-nul Ștefan Vodă,

s.Slobozia

Muntean Oleg Zamîneagra Z. Cojuhari Tat.

407.

SV0880 25.02.20 A

B

Reconstrucția Magazinului

Universal existent cu extindere

din Piața V.Alecsandri, nr.6,

mun.Bălți (Etapa I)

Piața V.Alecsandri, nr.6,

mun.Bălți

Key-Gold SRL Corghencea A.

Socinscaia A.

Homa S.

Macarciuc S.

408.

SV0881 28.02.20 A

B

C1

Modernizarea sistemului de

încălzire al sediului „Serviciul

str.Decebal, nr.99A,

mun.Bălți

Primăria mun.Bălți Sava I.

Braga D.

Cojocaru M.

Homa S.

Gavrilin E.

Cojocaru Tr.

Page 50: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

C2

C3

C4,5, 6a

D

Arhivă” din str.Decebal, nr.99A,

mun.Bălți

Margina N.

Formaghei O.

Rudoi,Cojocaru

Chisari I.

Grinico V.

Retiș L.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

409.

SV0882 02.03.20 D Reparația acoperișului, fațadei și

construirea anexei la grădinița de

copii nr.171 din mun.Chișinău,

com.Băcioi, s.Băcioi,

str.Independenței, nr.185

(actualizarea devizelor)

mun.Chișinău,

com.Băcioi, s.Băcioi,

str.Independenței, nr.185

Primăria

com.Băcioi,

mun.Chișinău

Severin T. Cumpanici N.

410.

SV0883 02.03.20 D Reparația acoperișului și a fațadei

la grădinița de copii nr.101 din

mun.Chișinău, com.Băcioi,

s.Băcioi, str.Independenței, nr.21

(actualizarea devizelor)

mun.Chișinău,

com.Băcioi, s.Băcioi,

str.Independenței, nr.21

Primăria

com.Băcioi,

mun.Chișinău

Severin T. Cumpanici N.

411.

SV0884 02.03.20 D Reparația acoperișului și a fațadei

gimnaziului de copii nr.102 din

mun.Chișinău, com.Băcioi,

s.Brăila, str.Renașterii, nr.14

(actualizarea devizelor)

mun.Chișinău,

com.Băcioi, s.Brăila,

str.Renașterii, nr.14

Primăria

com.Băcioi,

mun.Chișinău

Severin T. Cumpanici N.

412.

SV0885 02.03.20 C1 Viceu public din

str.Independenței, nr.11/1,

or.Sîngera

str.Independenței,

nr.11/1, or.Sîngera

Primăria or.Sîngera Tcaceva N. Cojocaru Tr.

413.

SV0886 03.03.20 C6a Aparthotel cu

nr.cad.0100208159.02 din

mun.Chișinău, str.A.Șciusev,

nr.23/A

mun.Chișinău,

str.A.Șciusev, nr.23/A

Premier City

Aparthotel SRL

Galușca E. Cojocaru D.

414.

SV0887 03.03.20 C6a Centru comercial P+E din str.27

August, nr.20, com.Trușeni,

mun.Chișinău

str.27 August, nr.20,

com.Trușeni,

mun.Chișinău

Madan A. Galușca E. Cojocaru D.

415.

SV0888 04.03.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ la parterul

blocului de locuințe situat pe

str.Armeneasca,

nr.110/1, mun.Chișinău

Agroteh-Nuc SRL Bulavchina I. Grinico V.

Page 51: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

adresa str.Armeneasca, nr.110/1,

mun.Chișinău

416.

SV0889 04.03.20 C3 Reconstrucția blocului energetic

stațiunea nr.1 CET Sursa 1

mun.Chișinău

stațiunea nr.1 CET Sursa

1 mun.Chișinău

SA Termoelectrica Procopenco A. Cojuhari Tat.

417.

SV0890 05.03.20 C3 Recompartimentări interioare și

modificări a fațadei cu imobil

existent cu funcțiunea de hală și

depozitare și crearea drumului de

acces din str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul Rîșcani

str.Independenței,

nr.147, or.Rîșcani, r-nul

Rîșcani

Plastic

Manufacturing SRL

Baleca E. Retiș L.

418.

SV0891 05.03.20 C3 Proiectarea spălătoriei auto pentru

transport specializat din str.Calea

Ieșilor, nr.180, mun.Bălți

str.Calea Ieșilor, nr.180,

mun.Bălți

SA Incomlac Gorobeț S. Retiș L.

419.

SV0892 11.03.20 C1 Construcția traseului magistral de

canalizare str.I.L.Caragiale pe

tronsonul str.F.Siliviorstov pînă la

str.Pr.Republicii, mun.Cahul

str.I.L.Caragiale pe

tronsonul

str.F.Siliviorstov pînă la

str.Pr.Republicii,

mun.Cahul

Primăria mun.Cahul Cazutova I. Niculița L.

420.

SV0893 11.03.20 C6a Proiectarea fermei de creștere a

iepurilor cu abator situate în r-nul

Ștefan Vodă, s.Slobozia

r-nul Ștefan Vodă,

s.Slobozia

Muntean O. Galușca E. Cojocaru D.

421.

SV0894 11.03.20 C6a Sală de sport la instituția publică

„Gimnaziul Pogănești”

s.Pogănești, r-nul Hîncești

s.Pogănești, r-nul

Hîncești

Direcția gimnaziului

Pogănești

Galușca E. Cojocaru D.

422.

SV0895 11.03.20 C6a Proiectarea amplasării Sediului de

Poliție modular al IP Nisporeni

din r-nul Nisporeni, or.Nisporeni,

str.Alexandru cel Bun, nr.88

r-nul Nisporeni,

or.Nisporeni,

str.Alexandru cel Bun,

nr.88

IP Nisporeni Dimov V. Cojocaru D.

423.

SV0896 16.03.20 B3a

D

Проектирование реконструкции

ул.Котовского (от ул.Гаврилюка

до ул.Галацана) в мун.Комрат

ул.Котовского (от

ул.Гаврилюка до

ул.Галацана) в

мун.Комрат

Primăria

mun.Comrat

Untila N.

Halamenda L.

Suharev I.

Cumpanici N.

Page 52: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

424.

SV0897 16.03.20 C3 Bloc sanitar anexat la grădinița de

copii s.Rădulenii Vechi, r-nul

Florești

s.Rădulenii Vechi, r-nul

Florești

Primăria s.Rădulenii

Vechi, r-nul Florești

Bajura L. Cojuhari Tat.

425. SV0898 Anulat

426.

SV0899 16.03.20 C2 Alimentarea cu gaze naturale a

imobilului nelocativ situat pe

adresa str.Albișoara, nr.2a,

com.Ciorescu, mun.Chișinău

str.Albișoara, nr.2a,

com.Ciorescu,

mun.Chișinău

Parvum-Com SRL Bulavchina I. Grinico V.

427.

SV0900 16.03.20 C1 Resistematizarea încăperilor

imobilului cu

nr.cad.0100205.209.02 și

renovarea fațadelor din

str.V.Pîrcălab, nr.45,

mun.Chișinău

str.V.Pîrcălab, nr.45,

mun.Chișinău

Agenția Proprietății

Publice

Slivco Niculița L.

428.

SV0901 31.03.20 C3

C4,5

D

Reconstrucția Punctului Termic

Individual în blocul administrativ

al Institutului de Medicină

Urgentă din str.Toma Ciorbă, nr.1,

mun.Chișinău

str.Toma Ciorbă, nr.1,

mun.Chișinău

IMSP IMU Gherșun A.

Clocico A.

Duboskaia A.

Cojuari Tat.

Eroșcenco L.

Cumpanici N.

429.

SV0902 31.03.20 C3

B

D

Reconectarea la SACET Chișinău

a clădirilor complexului IMSP

Institutul de Medicină Urgentă din

str.Toma Ciorbă, nr.1,

mun.Chișinău

str.Toma Ciorbă, nr.1,

mun.Chișinău

IMSP IMU Laba O.

Barbăneagra A.

Duboskaia A.

Cojuari Tat.

Gavrilin E.

Cumpanici N.

430.

SV0903 31.03.20 C3 Construirea blocului locativ cu

regim de înălțime D+P+5E+ER,

cu parcare auto subterană și spații

de menire socială la parter situat

în mun.Chișinău, or.Cricova,

str.Tineretului, nr.5

mun.Chișinău,

or.Cricova,

str.Tineretului, nr.5

Regal Alex SRL Pleșco G. Cojuhari Tat.

431. 01 03.02.20

SA, PG Reconstructia constructiei

comerciale P+E

str.Stefan cel Mare, 2/4,

m. Balti

Rotari M. II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

Page 53: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

432. 02 04.02.20 SA, PG Pensiune agricola in cadrul

proiectului „Agroecologia”

Com. Danul, r-nul

Glodeni

II „Anastasia

Colibaba”

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

433. 03 05.02.20 SA, PG Bucataria de vara, blocata in grup Or. Drochia, str.

Chisinaului-15/boxa nr.5

Tomac O. SRL „Procons-

Proiect”

Postolachi V.

434.

04 06.02.20 SA, PG Extinderea si replanificarea casei

de locuit individuale existente

Or. Drochia, str. P.

Halipa – 18.

Leontiev G. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

435.

05 07.02.20 SA, PG Casa individuala de locuit cu

mansarda si garaj blocat

Or. Drochia,

str.Bucovina - 64

Ilco D. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

436. 06 10.02.20 SA, PG Amenajarea trotuarelor s. Gribova, r-nul

Drochia

Primaria s.

Gribova

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

437. 07 10.02.20 SA, PG Casa de locuit mun. Edinet, str.

Meseriasilor - 17

Plingau E. IM „Proconsis” Postolachi V.

438.

08 11.02.20 SA, PG Atelier de asamblare a

anvelopelor

Or. Cupcini, r- nul

Edinet, str. Chisinaului -

33/a.

Levco A. IM „Proconsis” Postolachi V.

439. 09 11.02.20 SA, PG Garaj Str. Bucovina – 30, mun.

Edinet.

Ianicov F. IM „Proconsis” Postolachi V.

440.

010 12.02.20 SA, PG Garaj Or. Cupcini, r- nul

Edinet, str. Renasterii –

10/a (sectorul 5).

Turcan I. IM „Proconsis” Postolachi V.

441. 011 12.02.20 SA, PG Anexa la casa de locuit Str.Holocaust -15,

m. Edinet.

Moghilin I. IM „Proconsis” Postolachi V.

442. 012 13.02.20 SA, PG Anexa la incaperea nelocativa m. Edinet, str. Stefan

Voda, 6/8.

Cebanita N. IM „Proconsis” Postolachi V.

443. 013 13.02.20 SA, PG Reconstructia pietii agricole

(etapa II).

Str. Suveranitatii – 13,

or. Glodeni.

II „Anastasia

Colibaba”

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

Page 54: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

444. 014 14.02.20 SA, PG Anexe la casa de locuit

individuala

Str. G. Asachi - 27, or.

Drochia.

Russu T. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

445.

015

14.02.20 SA, PG Casa individuala de locuit si

constructii auxiliare

or. Drochia,

str. Nistru – 7.

Cervatiuc L. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

446. 016 17.02.20 SA, PG Garaj si bucatarie de vara Or. Riscani, str. M.

Frunze 54.

Repesco G. II „Costas Liviu” Postolachi V.

447. 017 18.02.20 SA, PG Parcare auto Mun. Balti, str. T.

Vladimirescu, 15.

II „Calcei Victor” II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

448. 018 19.02.20 SA, PG Casa de locuit S+P+E Mun. Balti, str. M.

Lomonosov - 18.

Prodan L. II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

449.

019 24.02.20 SA, PG Reamenajarea casei de locuit cu

constructia unei anexe calde si

reamenajarea unei bucatarii de

vara.

or. Drochia,

str.V. Alexandri - 40.

Zuza L. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii” or.

Drochia

Postolachi V.

450.

020 25.02.20 SA, PG Reconstructia cladirii existente cu

mansarda, constructia a 2 anexe si

a unui depozit cu subsol

or. Drochia,

bul. Doina – 22/1.

SRL „Magtos” IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii” or.

Drochia

Postolachi V.

451.

021 26.02.20 SA, PG Casa individuala de locuit cu garaj

blocat in unu niveluri si cladire

auxiliara

or. Drochia,

str. D. Cantemir - 11.

Cojocaru P. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

452. 022 09.03.20 SA, PG Casa individuala de locuit m. Balti, str. D.

Caraciobanu – 113.

Fialcovscaia E. SRL „Vladmih

Company”

Postolachi V.

453.

023 12.03.20 SA, PG Renovarea complexului hotelier

(constructii comerciale, prestari

servicii) in complex locativ. Bloc

locativ cu 10 nivele, parcare auto.

m. Balti, str. Decebal -

139.

SRL „Lidolux” SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

Page 55: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

454. 024 24.03.20 SA, PG Anexa la abator (hala de crestere a

broilerilor) .

Extravilanul s. Tirnova,

r-nul Donduseni.

SRL „Avicola

Teovera”

SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

455. 025 25.03.20 SA, PG Casa de locuit s. Elizaveta, mun. Balti,

str. A. Mateevici 11/A.

Galean A. FPC „Arhitect” Postolachi V.

456.

001 28.01.2020 D Proiectarea reparației capitale a

acoperișului la Gimnaziul din s. Dolna r-

ul Strășeni

s. Dolna r-ul Strășeni CONSILIUL

RAIONAL STRĂȘENI

SRL ”Lunicon

Proiect”, Lucașenco

Victor

Vascan Grigore

457.

002 31.01.2020 D Schimbarea șarpantei și copertinei

blocului Litera "P" din bd. Ștefan cel

Mare și Sfant, 163, mun. Chișinău (cod

cadastral: 0100520.189.13)

bd. Ștefan cel Mare și Sfant,

163, mun. Chișinău,

IMSP SCBI ”TOMA

CIORBĂ”

SRL ”Ascons Line”,

Vatamanu Iurie

Vascan Grigore

458.

003 31.01.2020 D Lucrări de reparații în Clinica de pe

strada Testimițanu 29/1 a IMSP Institutul

de Cardiologie

str. Testimitanu 29/1, mun.

Chișinău

I.M.S.P. INSTITUTUL

DE CARDIOLOGIE

Comerzan Nicolae Vascan Grigore

459.

004 31.01.2020 D Lucrări de reparație a rețelelor interioare

de canalizare menajer fecaloidală din

incinta clădirii AMT Centru din str. 31

August 1989 nr. 63 or. Chișinău

str. 31 AUGUST 63, mun.

CHIŞINĂU

IMSP AMT CENTRU SRL ELIGIBIL-CON Vascan Grigore

460.

005 31.01.2020 D Lucrări de refacere a îmbrăcăminții

asfaltice în curtea IMSP AMT Centru din

str. 31 August 1989 nr. 63 or. Chișinău.

Etapa 2 – Amenajarea și Canalizarea

apelor pluviale

str. 31 AUGUST 63, mun.

CHIŞINĂU

IMSP AMT CENTRU Minascurta Constantin Vascan Grigore

461.

006 06.02.2020 D Lucrări de reparație a Unității de Primire

Urgentă la IMSP IMC ”Clinica Emilian

Coțaga”. Actualizat

str. Burebista 93, mun.

Chișinău

IMSP INSTITUTUL

MAMEI SI

COPILULUI

SRL

”BIOTERMOENERG

”, A. Stircu

Vascan Grigore

462. 007 07.02.2020 D Renovarea rețelei de iluminat stradal din

s. Dubăsarii Vechi r-ul Criuleni

s. Dubăsarii Vechi r-ul

Criuleni

PRIMĂRIA S.

DUBĂSARII VECHI

SRL Panproiect

Company Cernei D.

Vascan Grigore

463.

008 10.02.2020 D Întreținerea curentă și reparația

drumurilor publice locale de interes

raional pe anul 2020 din raionul Căușeni

or. Căușeni CONSILIUL

RAIONAL CĂUȘENI

Afanasii Dumitru Vascan Grigore

464.

009 14.02.2020 D Construcția rețelei de canalizare a str.

Caucazului nr. 110-122 din or. Durlești,

mun. Chișinău (tronsonul C1-C5)

str. Caucazului nr. 110-122,

or. Durlești, mun. Chișinău

SA APĂ-CANAL

CHIȘINĂU

SRL Algar-Proiect,

Lucașenco Victor

Vascan Grigore

465. 010 14.02.2020 D Construcția blocului sanitar la Gimnaziul

Coșcalia din s. Coșcalia r-ul Căușeni

s. Coșcalia r-ul Căușeni ÎI GIMNAZIUL

COȘCALIA

Popescu Vasile Vascan Grigore

466. 011 14.02.2020 D Crearea modulului de instruire în

domeniul comunicațiilor din cadrul

s. Răzeni, r-ul Ialoveni INSPECTORATUL

GENERAL PENTRU

SRL APCAN

PROIECT, SRL

Vascan Grigore

Page 56: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Centrului Republican de Instruire al

IGSU filiala din satul Răzeni, Republica

Moldova

SITUAȚII DE

URGENȚĂ AL MAI

Lunicon Proiect,

Vîrlan Vasile

467.

012 14.02.2020 D Reparația capitală a clădirii SCT din str.

Armenească 42B, mun. Chișinău

str. Armenească nr. 42b, mun.

Chișinău

IP ”AGENȚIA

SERVICII PUBLICE”

SRL APCAN

PROIECT, SRL

Lunicon Proiect,

Vîrlan Vasile

Vascan Grigore

468.

013 17.02.2020 D Lucrări de finisare а acostamentelor la

drumul de legatură or. Sîngera - s.

Dobrogea

or. Sîngera, mun. Chișinău PRIMĂRIA OR.

SÎNGERA

Vîrlan Vasile Vascan Grigore

469.

014 25.02.2020 D Reparația cu resistematizarea sediului

Inspectoratului de Poliție Sîngerei

str. Independenței 100, or.

Sîngerei

INSPECTORATUL DE

POLIȚIE SÎNGEREI

AL IGP A MAI

SRL Mihancons-Grup,

Corobca Ilie

Vascan Grigore

470.

015 26.02.2020 D Lucrări de modernizare a sistemului de

iluminare publică din s. Ecaterinovca, r-

ul Cimișlia

s. Ecaterinovca, r-ul Cimișlia PRIMĂRIA COMUNEI

ECATERINOVCA

SRL

”BIOTERMOENERG

”, A. Stircu

Vascan Grigore

471.

016 02.03.2020 D Lucrări de reparație la cantina Liceului

Teoretic ”Boris Dînga”, or. Criuleni

bd. Biruința 2/A, or. Criuleni I.P. LICEUL

TEORETIC ”BORIS

DÎNGA” OR.

CRIULENI

Lazarev Vladimir Vascan Grigore

472.

017 09.03.2020 D Reparația rețelelor de apeduct și

canalizare la IP LT ”Petru Rareș” din

mun. Chișinău, str. N. Costin, 63A

str. N. Costin, 63A, mun.

Chișinău

IP LT ”PETRU

RAREȘ”

Vascan V. Vascan Grigore

473.

018 09.03.2020 D Reparația capitală a acoperișului clădirii

IP LT ”Petru Rareș” din mun. Chișinău,

str. N. Costin, 63A

str. N. Costin, 63A, mun.

Chișinău

IP LT ”PETRU

RAREȘ”

Vascan V. Vascan Grigore

474.

019 09.03.2020 D Lucrări de reparație și reconstrucție a

încăperilor fostului gimnaziu pentru

amplasarea grupelor de copii a Gradiniței

din s. Sălcuța. Actualizat

s. Sălcuța r-ul Căușeni PRIMĂRIA S.

SĂLCUȚA

Palade Vitalie Vascan Grigore

475.

020 13.03.2020 D Lucrări de reparație a părții carosabile și

a trotuarelor la str. Sovetscaia din satul

Tomai r-ul Ceadîr - Lunga

s. Tomai r-ul Ceadîr - Lunga PRIMĂRIA TOMAI Dul Piotr Vascan Grigore

476.

021 13.03.2020 D Lucrări de reparație a părții carosabile la

str. Sovetscaia L= 52,0 m și str. Miciurin

L = 45,0 m cu platforma de staționare din

satul Tomai r-ul Ceadîr - Lunga

s. Tomai r-ul Ceadîr - Lunga PRIMĂRIA TOMAI Dul Piotr Vascan Grigore

Page 57: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

477.

022 13.03.2020 D Lucrări de reparație a teritoriului și

trotuarelor din jurul monumentului din

satul Tomai r-ul Ceadîr - Lunga

s. Tomai r-ul Ceadîr - Lunga PRIMĂRIA TOMAI Dul Piotr Vascan Grigore

478.

023 13.03.2020 D Lucrări de reparație capitală a Blocului

auxiliar lit. ,,B" al IMSP Spitalul

Dermatologie și Maladii Comunicabile,

mun, Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni

5/1.

str. Costiujeni 5/1, or. Codru,

mun. Chișinău

IMSP SPITALUL

DERMATOLOGIE ȘI

MALADII

COMUNICABILE

Ceban Igor Vascan Grigore

479.

024 20.03.2020 D Reparația capitală a acoperișului sălii de

ședințe a Consiliului Raional Căușeni din

bd. M. Eminescu 31, or. Căușeni, dupa

calamitățile din 24 februarie 2020

bd. M. Eminescu 31, or.

Căușeni

CONSILIUL

RAIONAL CĂUȘENI

SRL ”Boldan

Engineering Group”,

Vatamanu Iu.

Vascan Grigore

480. 025 25.03.2020 D Lucrări de reperație a acoperișului Casei

de Cultură în satul Puhoi, r-ul Ialoveni

s. Puhoi r-ul Ialoveni PRIMĂRIA S. PUHOI Popescu Vasile Vascan Grigore

481.

026 26.03.2020 D Rețele de iluminat electric stradal 0,22

kV din intravilanul satului Slobozia

Dușca, r-ul Criuleni, MD 4839

s. Slobozia Dușca r-ul

Criuleni

PRIMĂRIA S.

SLOBOZIA DUȘCA

SRL Apcan

PROIECT, Hițenco S.

Vascan Grigore

482. 027 27.03.2020 D Lucrări de reparație a unei porțiuni de

drum din s. Scorțeni r-ul Telenești

s. Scorțeni r-ul Telenești PRIMĂRIA S.

SCORȚENI

Popescu Vasile Vascan Grigore

483.

01 20.01 R Stație de telefonie mobilă

CUCOR str.Cucorilor 49a or

Chișinău

Str. Cucorilor 49a

or.Chișinău

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

484.

02 20.01 R Stație de telefonie mobilă

MOSBL bd.Moscovei 12 or

Chișinău

Bd.Moscova 12

or.Chișinău

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

485. 03 05.02 R Stație de telefonie mobilă 3AGRI

str.Mircești 58 or Chișinău

Str. Mircești 58

or.Chișinău

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

486.

04 12.02 R Stație de telefonie mobilă 3UZIN

str. Uzinelor nr.90 or

Chișinău

Str.Uzinelor 90

or.Chișinău

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

487. 05 12.02 R Stație de telefonie mobilă COSER

str.Calea Orheiului, or Chișinău

Str.Calea Orheiului 122

or.Chișinău

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

488.

06 27.02 R Stație de telefonie mobilă

BLMALstr.

B.Malinovski nr.25 or Bălți

Str.B.Malinovski 25

or.Bălți

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

Page 58: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

489.

07 27.02 R Stație de telefonie mobilă

3UNTER str. Vlad

Țepeș15 o.Ungheni

Str.Vlad Țepeș 15

or.Ungheni

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

490.

08 04.03 CBA,

CM,PL

Stație de telefcomunicație cu

monopol H=24m al companiei

„Moldcell”

Sat Barboieni r-nul

Nisporeni

SRL „Binamex-M” L.Caraman V.Svistunov

491. 09 05.03 С Пятиэтажный жилой дом с

мансардой и цокольным этажом

Mun.Comrat str.Lenin

220

SRL”Stroi-grant” I.Gorodnițchii C.Osadcenco

492.

10 09.03 C Stație de telefonie mobilă 3G

Unite S.A.Moldtelecom pe teren

cu nr.cadr.21012343326

Or.Căușeni (extravilan) SRL „Friall

Connect”

L.Caraman V.Svistunov

493. 11 12.03 C Stație de telefonie mobilă

„Orange Moldova”

Str.Decabal 130 or.Bălți SRL „Fortitudo” L.Caraman V.Svistunov

494.

297 06/01/20 C6a Centrul comercial pe str. Kiev 16/1, mun.

Chișinău

str. Kiev 16/1, Chișinău S.R.L. „Retail Group

Company”

S.R.L. „Bitahon

Proiect Solutions”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

495. 298 12/01/20 C6a Construcția depozitului frigorific din s.

Săiți, r-nul Căușeni

Săiți, Căușeni S.R.L. „S.V.-Vitis” S.R.L. „Status-ARH

Project”, Mihailov A.

Eroșcenco L.

496.

299 12/01/20 C4 Reconstrucția alimentării cu energie

electrică a căminului amplasat în or.

Comrat, str. Lenin 179

str. Lenin 179, Comrat Școala Profesională din

Comrat

S.R.L.

„ELTEHNOM”,

Cudreavțeva L.

Eroșcenco L.

497.

300 19/01/20 C4 Blocul locativ cu extindere pe verticală

S+P+6E, or. Hânceși, str. Barbu Lăutaru

str. Barbu Lăutaru, Hâncești S.A. „Orizont” S.R.L. „ARCH &

Construction”,

Pâslaruc T.

Eroșcenco L.

498.

301 20/01/20 C4 Reconstrucția LEC-6 kV PT-386 cel. 5 –

PT-1410 cel. 2, LEC-6 kV PDC-5 cel. 16

– PT-786 cel. 10 și construcția LEC-6 kV

nouă PT-1410 – PT-256, LEC-10 kV

nouă PDC-5 – PD-87 din str. Petricani,

or. Chișinău

str. Petricani, Chișinău Î.C.S. „Red Union

Fenosa” S.A.

Comerzan A. Scutari A.

499.

302 28/01/20 C6a Construirea unei clădiri cu destinație

mixtă (locativă și nelocativă)

D+P+4E+M pe terenul eliberat în urma

desființării construcțiilor existente din

str. Mitropolit Dosoftei nr. 128a, sec.

Buiucani, mun. Chișinău, R. Moldova,

nr. cad. Al terenului 0100519113

str. Mitropolit Dosoftei 128a,

Chișinău

S.R.L. „Consarhdes”,

Reaboconi V.

Eroșcenco L.

Page 59: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

500.

303 29/01/20 C7 Crearea modului de instruire în domeniul

comunicațiilor din cadrul Centrului

Republican de Instruire al IGSU, filiala

din s. Răzeni, R. Moldova

Răzeni, Ialoveni Inspectoratul General

pentru Situații de

Urgență al MAI

S.R.L. „Lunicon

Proiect” în asociere cu

S.R.L. „Apcan

Proiect”, Scobioală A.

Eroșcenco L.

501.

304 30/01/20 C4 Капитальный ремонт электрических

сетей и систем учёта электроэнергии

жилого дома в пос. Крикова, мун.

Кишинэу (ул. Николае Милеску

Спэтару 3)

str. Nicolae Milescu Spătaru

3, Cricova, Chișinău

Î.C.S. „Red Gaz Natural

Fenosa” S.A.

S.R.L. „Zikkurat-

Construct”, Ignatenco

T.

Eroșcenco L.

502. 305 30/01/20 C6a Офисное здание по адресу mun.

Chișinău, or. Codru, str. M. Eminescu 31

str. M. Eminescu 31, Codru,

Chișinău

S.R.L. „In Corpore” S.R.L. „Elega Com”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

503.

306 01/02/20 C6a Торговый комплекс расположенный

по адресу mun. Chișinău, str. I. Creangă

49/5

str. I. Creangă 49/5, Chișinău S.R.L. „Retail Group

Company”

S.R.L. „Bitahon

Proiect Solutions”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

504.

307 04/02/20 C6a Academia de Studii Economice din

Moldova (bloc C) din str. Bănulescu

Bodoni 61, mun. Chișinău (2-й этаж)

str. Bănulescu Bodoni 61,

Chișinău

Academia de Studii

Economice din Moldova

S.R.L. „Bitahon

Company”, Mihailov

A.

Eroșcenco L.

505.

308 11/02/20 C6a Reutilarea parțială a imobilului existent

în Muzeul portului popular în str. Harelor

nr. 5, s. Colibași, r-nul Cahul

str. Harelor 5, Colibași, Cahul Primăria Colibași, Cahul Biroul de proiectare

„Urban Design”,

Reaboconi A.

Eroșcenco L.

506.

309 13/02/20 C6a Clădire de producere, depozite de

păstrare și bloc administrativ pe str. P.

Ungureanu 3, or. Cricova, mun. Chișinău

str. P. Ungureanu 3, Cricova,

Chișinău

S.R.L. „Rădăcini wines” S.C. „Gluvert” S.R.L.,

Reaboconi V.

Eroșcenco L.

507. 310 15/02/20 C4 ТЭЦ-2, г. Кишинёв, Республика

Молдова

str. Meșterul Manole 3,

Chișinău

S.A. „Termoelectrica” S.R.L. „Horus” Eroșcenco L.

508.

311 18/02/20 C4 Construirea unui depozit industrial pe

terenul privat din str. Uzinelor 104, sec.

Ciocana, mun. Chișinău

str. Uzinelor 104, Chișinău Î.C.S. „Oil Tech” S.R.L. S.R.L. „Elegacom”

(Генпроектировщик

— S.R.L. „Paint

Service”), Mihailov A.

Eroșcenco L.

509.

312 20/02/20 C6a, C7 Учебный корпус технического

училища № 3, расположенного по

адресу г. Кишинёв, ул. Дечебал 70

str. Decebal 70, Chișinău Școala Profesională 3,

Chișinău

S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

510.

313 01/03/20 C6a Depozit materiale de construcție sin str.

Uzinelor 12a, sec. Ciocana, mun.

Chișinău

str. Uzinelor 12a, Chișinău S.R.L.„VVS Grup” S.R.L. „Elegacom”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

511.

314 03/03/20 C6a Resistematizarea încăperilor cu nr. cad.

010418.101.01.180 și

0100418.101.01.181, mun. Chișinău, str.

Bănulescu Bodoni 57

str. Bănulescu Bodoni 57,

Chișinău

S.R.L. „Plasma RTI” S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

Page 60: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

512.

315 05/03/20 C6a Торговый комплекс расположенный

по адресу or. Anenii Noi, str. Alexandr

Suvorov 2/A

str. Alexandr Suvorov 2/A,

Anenii Noi

S.R.L. „Salamer-Com” S.R.L. „Bitahon

Proiect Solutions”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

513.

316 07/03/20 C6a Reconstruirea imobilului lit. 01 cu

supraetajarea situat mun. Chișinău, sec.

Ciocana, str. Maria Drăgan 17, bloc B

str. Maria Drăgan 17, bloc B,

Chișinău

S.R.L. „One-Service” S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

514.

317 09/03/20 C4 Alimentarea cu energie electrică a

sectorului de case particulare mun.

Chișinău or. Durlești de pe străzile N.

Dimo, S. T. Ciobanu, A. Păunescu, Mitr.

G. Grosu

str. N. Dimo, S. T. Ciobanu,

A. Păunescu, Mitr. G. Grosu

Primăria Durlești,

Chișinău

V. Titarciuc Scutari A.

515. 318 10/03/20 C6a Reparația sediului Primăriei din s.

Doroțcaia, r-nul Dubăsari

Doroțcaia, Dubăsari Primăria Doroțcaia,

Dubăsari

S.R.L. „Ciudin

Victor”, Reaboconi V.

Eroșcenco L.

516.

319 13/03/20 C4 Renovarea LEA-0.4 kV PT-9619 fid. 1

din str. Ștefan cel Mare s. Grătiești mun.

Chișinău

str. Ștefan cel Mare, Grătiești,

Chișinău

Î.C.S. „Premier Energy

Distribution” S.A.

Cojocaru M. Scutari A.

517.

320 16/03/20 C4, C6a Stadion pentru fotbal de plajă cu

capacitatea de 1100 locuri în Parcul „La

Izvor” *(nr. cad. 0100518581) mun.

Chișinău

parcul „La Izvor”, Chișinău Federația

Moldovenească de

Fotbal

S.R.L. „EOS-Studio” -

proiectant general,

Vârtosu O., S.R.L.

„Secom Proiect” -

proiectant-

subantreprenor,

Reaboconi A.

Eroșcenco L.

518. 297 06/01/20 C6a Centrul comercial pe str. Kiev 16/1, mun.

Chișinău

str. Kiev 16/1, Chișinău S.R.L. „Retail Group

Company”

S.R.L. „Bitahon Proiect

Solutions”, Mihailov A.

Eroșcenco L.

519. 298 12/01/20 C6a Construcția depozitului frigorific din s.

Săiți, r-nul Căușeni

Săiți, Căușeni S.R.L. „S.V.-Vitis” S.R.L. „Status-ARH

Project”, Mihailov A.

Eroșcenco L.

520.

299 12/01/20 C4 Reconstrucția alimentării cu energie

electrică a căminului amplasat în or.

Comrat, str. Lenin 179

str. Lenin 179, Comrat Școala Profesională din

Comrat

S.R.L. „ELTEHNOM”,

Cudreavțeva L.

Eroșcenco L.

521.

300 19/01/20 C4 Blocul locativ cu extindere pe verticală

S+P+6E, or. Hânceși, str. Barbu Lăutaru

str. Barbu Lăutaru, Hâncești S.A. „Orizont” S.R.L. „ARCH &

Construction”, Pâslaruc

T.

Eroșcenco L.

522.

301 20/01/20 C4 Reconstrucția LEC-6 kV PT-386 cel. 5 –

PT-1410 cel. 2, LEC-6 kV PDC-5 cel. 16

– PT-786 cel. 10 și construcția LEC-6 kV

nouă PT-1410 – PT-256, LEC-10 kV

nouă PDC-5 – PD-87 din str. Petricani,

or. Chișinău

str. Petricani, Chișinău Î.C.S. „Red Union

Fenosa” S.A.

Comerzan A. Scutari A.

Page 61: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

523.

302 28/01/20 C6a Construirea unei clădiri cu destinație

mixtă (locativă și nelocativă)

D+P+4E+M pe terenul eliberat în urma

desființării construcțiilor existente din

str. Mitropolit Dosoftei nr. 128a, sec.

Buiucani, mun. Chișinău, R. Moldova,

nr. cad. Al terenului 0100519113

str. Mitropolit Dosoftei 128a,

Chișinău

S.R.L. „Consarhdes”,

Reaboconi V.

Eroșcenco L.

524.

303 29/01/20 C7 Crearea modului de instruire în domeniul

comunicațiilor din cadrul Centrului

Republican de Instruire al IGSU, filiala

din s. Răzeni, R. Moldova

Răzeni, Ialoveni Inspectoratul General

pentru Situații de

Urgență al MAI

S.R.L. „Lunicon

Proiect” în asociere cu

S.R.L. „Apcan

Proiect”, Scobioală A.

Eroșcenco L.

525.

304 30/01/20 C4 Капитальный ремонт электрических

сетей и систем учёта электроэнергии

жилого дома в пос. Крикова, мун.

Кишинэу (ул. Николае Милеску

Спэтару 3)

str. Nicolae Milescu Spătaru

3, Cricova, Chișinău

Î.C.S. „Red Gaz Natural

Fenosa” S.A.

S.R.L. „Zikkurat-

Construct”, Ignatenco

T.

Eroșcenco L.

526. 305 30/01/20 C6a Офисное здание по адресу mun.

Chișinău, or. Codru, str. M. Eminescu 31

str. M. Eminescu 31, Codru,

Chișinău

S.R.L. „In Corpore” S.R.L. „Elega Com”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

527.

306 01/02/20 C6a Торговый комплекс расположенный

по адресу mun. Chișinău, str. I. Creangă

49/5

str. I. Creangă 49/5, Chișinău S.R.L. „Retail Group

Company”

S.R.L. „Bitahon

Proiect Solutions”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

528.

307 04/02/20 C6a Academia de Studii Economice din

Moldova (bloc C) din str. Bănulescu

Bodoni 61, mun. Chișinău (2-й этаж)

str. Bănulescu Bodoni 61,

Chișinău

Academia de Studii

Economice din Moldova

S.R.L. „Bitahon

Company”, Mihailov

A.

Eroșcenco L.

529.

308 11/02/20 C6a Reutilarea parțială a imobilului existent

în Muzeul portului popular în str. Harelor

nr. 5, s. Colibași, r-nul Cahul

str. Harelor 5, Colibași, Cahul Primăria Colibași, Cahul Biroul de proiectare

„Urban Design”,

Reaboconi A.

Eroșcenco L.

530.

309 13/02/20 C6a Clădire de producere, depozite de

păstrare și bloc administrativ pe str. P.

Ungureanu 3, or. Cricova, mun. Chișinău

str. P. Ungureanu 3, Cricova,

Chișinău

S.R.L. „Rădăcini wines” S.C. „Gluvert” S.R.L.,

Reaboconi V.

Eroșcenco L.

531. 310 15/02/20 C4 ТЭЦ-2, г. Кишинёв, Республика

Молдова

str. Meșterul Manole 3,

Chișinău

S.A. „Termoelectrica” S.R.L. „Horus” Eroșcenco L.

532.

311 18/02/20 C4 Construirea unui depozit industrial pe

terenul privat din str. Uzinelor 104, sec.

Ciocana, mun. Chișinău

str. Uzinelor 104, Chișinău Î.C.S. „Oil Tech” S.R.L. S.R.L. „Elegacom”

(Генпроектировщик

— S.R.L. „Paint

Service”), Mihailov A.

Eroșcenco L.

533.

312 20/02/20 C6a, C7 Учебный корпус технического

училища № 3, расположенного по

адресу г. Кишинёв, ул. Дечебал 70

str. Decebal 70, Chișinău Școala Profesională 3,

Chișinău

S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

Page 62: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

534.

313 01/03/20 C6a Depozit materiale de construcție sin str.

Uzinelor 12a, sec. Ciocana, mun.

Chișinău

str. Uzinelor 12a, Chișinău S.R.L.„VVS Grup” S.R.L. „Elegacom”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

535.

314 03/03/20 C6a Resistematizarea încăperilor cu nr. cad.

010418.101.01.180 și

0100418.101.01.181, mun. Chișinău, str.

Bănulescu Bodoni 57

str. Bănulescu Bodoni 57,

Chișinău

S.R.L. „Plasma RTI” S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

536.

315 05/03/20 C6a Торговый комплекс расположенный

по адресу or. Anenii Noi, str. Alexandr

Suvorov 2/A

str. Alexandr Suvorov 2/A,

Anenii Noi

S.R.L. „Salamer-Com” S.R.L. „Bitahon

Proiect Solutions”,

Mihailov A.

Eroșcenco L.

537.

316 07/03/20 C6a Reconstruirea imobilului lit. 01 cu

supraetajarea situat mun. Chișinău, sec.

Ciocana, str. Maria Drăgan 17, bloc B

str. Maria Drăgan 17, bloc B,

Chișinău

S.R.L. „One-Service” S.R.L. „Secom

Proiect”, Reaboconi

A.

Eroșcenco L.

538.

317 09/03/20 C4 Alimentarea cu energie electrică a

sectorului de case particulare mun.

Chișinău or. Durlești de pe străzile N.

Dimo, S. T. Ciobanu, A. Păunescu, Mitr.

G. Grosu

str. N. Dimo, S. T. Ciobanu,

A. Păunescu, Mitr. G. Grosu

Primăria Durlești,

Chișinău

V. Titarciuc Scutari A.

539. 318 10/03/20 C6a Reparația sediului Primăriei din s.

Doroțcaia, r-nul Dubăsari

Doroțcaia, Dubăsari Primăria Doroțcaia,

Dubăsari

S.R.L. „Ciudin

Victor”, Reaboconi V.

Eroșcenco L.

540.

319 13/03/20 C4 Renovarea LEA-0.4 kV PT-9619 fid. 1

din str. Ștefan cel Mare s. Grătiești mun.

Chișinău

str. Ștefan cel Mare, Grătiești,

Chișinău

Î.C.S. „Premier Energy

Distribution” S.A.

Cojocaru M. Scutari A.

541.

320 16/03/20 C4, C6a Stadion pentru fotbal de plajă cu

capacitatea de 1100 locuri în Parcul „La

Izvor” *(nr. cad. 0100518581) mun.

Chișinău

parcul „La Izvor”, Chișinău Federația

Moldovenească de

Fotbal

S.R.L. „EOS-Studio” -

proiectant general,

Vârtosu O., S.R.L.

„Secom Proiect” -

proiectant-

subantreprenor,

Reaboconi A.

Eroșcenco L.

542. 01 09.01.2020 D Reparația locului administrativ a

Primăriei,

sat.Pîrlița, r-nul.Fălești Primăria sat.Pîrlița, r-

nul.Fălești

Olaru Vladimir Rusu Alexei

543. 02 09.01.2020 D Schimbarea destinației școlii primare in

grădiniță de copii din

s.Mândra, com.Ratuș,

r-nul.Telenești

Primăria com.Ratuș, r-

nul.Telenești

Moraru Adelina Rusu Alexei

544.

03 13.01.2020 D Lucrări de reparație și întreținere a

drumurilor publice locale pentru a.2020

din r-nul.Fălești

r-nul.Fălești Consiliul Raional

Făleşti, str.Ştefan cel

Mare, 50

Cucoș Mihail Rusu Alexei

Page 63: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

545.

04 16.01.2020 D Drum local L243 R16 - drum de acces

spre s. Mărăndeni, tronsonul

km 0 - 1.5,

r-nul.Fălești Consiliul Raional

Făleşti, str.Ştefan cel

Mare, 50

Cucoș Mihail Rusu Alexei

546.

05 20.01.2020 D Reparația capitală și termoizolația

acoperișului grădiniței de copăii

„Licurici” din (actualizarea devizului de

cheltuieli)

sat. Plop - Știubei, r-nul.

Căușeni

Primăria Plop Știubei, r-

nul.Căușeni

„CONSIT PRO” SRL Rusu Alexei

547. 06 20.01.2020 D Reparația capitală a acoperișului la

Gimnaziul din

sat.Gălești, com.Gălești,

r-nul.Strășeni

Consiliul Raional

Strășeni

„Sorom Proiect” SRL, Rusu Alexei

548.

07 20.01.2020 D Reparația capitală a blocului „A” al

Liceului Teoretic „Nicolae Gogol” din

mun.Bălți, str.

Academicianului Nicolae

Filipp, 2

Liceului Teoretic

„Nicolae Gogol” din

mun.Bălți,

str. Academicianului

Nicolae Filipp, 2

SRL „Geo Cad

Proiect”,

Rusu Alexei

549.

08 23.01.2020 D Reparația drumului L 258 Sărata Nouă -

Ciolacu Nou - Pocrovca, tronsonul km

00+00 - 3+680,

r-nul.Fălești Consiliul Raional

Făleşti, str.Ştefan cel

Mare, 50

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

550. 09 23.01.2020 D Reparația drumurilor locale din s. Sculeni, (Sculenii Vechi),

r-nul. Ungheni

Primăria Sculeni, r-nul

Ungheni

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

551.

10 23.01.2020 D Lucrări de reparație a străzilor locale din

s.

Gherman, s. Blindești și s.

Floreni, r-

nul. Ungheni

Primăria Sculeni, r-nul

Ungheni

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

552. 11 23.01.2020 D Lucrări de reparație a străzilor din com. Sculeni, r-nul. Ungheni Primăria Sculeni, r-nul

Ungheni

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

553. 12 27.01.2020 D Lucrări de reparație a străzilor locale din sat.Logofteni, r-nul. Fălești Primăria com.Logofteni,

r-nul Fălești

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

554. 13 27.01.2020 D Renovarea sistemului de iluminat interior

în parcul

or.Florești Primăria or.Florești „Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

555. 14 27.01.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal din

sat.Cojușna,

r-nul.Strășeni

Primăria sat.Varnița, r-

nul.Anenii Noi.

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

556. 15 27.01.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal din

sat.Varnița,

r-nul.Anenii Noi

Primăria sat.Varnița, r-

nul.Anenii Noi

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

557. 16 29.01.2020 D Renovarea rețelei de iluminat public, din sat.Boșcana, r-nul.Criuleni Primăria s.Boșcana, r-

nul.Criuleni

SRL „Panproiect

Plus”

Rusu Alexei

558.

17 31.01.2020 D Lucrări de reparație a Secției de

ginecologie pentru IMSP SCM

Arhanghel Mihail,

mun.Chișinău, str. Arhanghel

Mihail, 38

IMSP SCM Arhanghel

Mihail, mun.Chișinău,

str. Arhanghel Mihail,

38.

ÎI „Mînăscurtă

Constantin”

Rusu Alexei

Page 64: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

559. 18 31.01.2020 D Iluminarea stradală din s.Ratuș și s.Mîndra, r-

nul.Telenești

Primăria com.Ratuș, r-

nul.Telenești

„FoxTaur -VG” SRL Rusu Alexei

560. 19 31.01.2020 D Iluminarea stradală din s. Sărătenii Noi și s. Zăicanii

Noi, r-nul.Telenești

Primăria com.Ratuș, r-

nul.Telenești

„FoxTaur -VG” SRL Rusu Alexei

561.

20 04.02.2020 D Reparația capitală a școlii medie din

(Actualizarea devizului de cheltuieli

s.Țarigrad, r-nul.Drochia,” Școala medie din

s.Țarigrad, r-

nul.Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

562. 21 04.02.2020 D Reconstrucția si modernizarea sistemului

de iluminat stradaldin (Etapa I)

s.Bălțați, r-

nul. Ialoveni.

Primăria Bălțați, r-

nul.Ialoveni

SRL „Eco Evolutions” Rusu Alexei

563.

22 07.02.2020 D Reparația blocurilor sanitare la I.P. Liceu

Teoretic „Mihail Sadoveanu”,.13

or.Călărași, str. 31 August

1989, nr

I.P. Liceu Teoretic

„Mihail Sadoveanu”,

or.Călărași, str. 31

August 1989, nr.13.

Corobca Ilie Rusu Alexei

564. 23 07.02.2020 D Restabilirea și modernizarea sistemului

de iluminat stradal în

s.Lopatnic, r-

nul.Edineț

Primăria s.Lopatnic, r-

nul.Edineț

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

565.

24 07.02.2020 D Construcția terenului de sport cu numărul

cadastral 57163050348 din

s. Borogani, r-nul. Leova Primăria s.Borogani,

srt.Ștefan cel Mare, 88,

r-nul.Leova

„Optima Arhcons”

SRL

Rusu Alexei

566.

25 07.02.2020 D Extinderea si modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea de

8.0 km din

s. Cioresti, r-nul Nisporeni Primăria Ciorești, r-nul.

Nisporeni

SRL „Eco

Evolutions”,

Rusu Alexei

567. 26 10.02.2020 D Reparația drumului L-226, R15,

Fundurii-Noi-Limbenii-Vechi-Ustia,

r-nul.Glodeni Consiliul Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

568. 27 13.02.2020 D Reparația capitală a acoperișului la

gimnaziul din

satul Rădenii, com.Rădeni, r-

nul Strășeni

Consiliul Raional

Strășeni

„Sorom Proiect” SRL Rusu Alexei

569. 28 18.02.2020 D Construcția sistemului de iluminat stradal

din

s.Chirileni, r-nul.Ungheni Primăria s.Chirileni, r-

nul.Ungheni

„Foxtaur -VG” SRL Rusu Alexei

570. 29 18.02.2020 D Reparația drumurilor locale din sat.Călugăr, r-nul Fălești Primăria com. Călugăr,

r-nul. Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

571.

30 18.02.2020 D Lucrări de reparație la blocurile

administrative a Ministerului Finanțelor

al RM,

str. Constantin Tănase, 7,

mun. Chișinău

Ministerul Finanțelor al

RM, str. Constantin

Tănase, 7,

mun. Chișinău

Bolboceanu Ghenadie Rusu Alexei

572.

31 19.02.2020 D Construcția Dispeceratului pentru Situații

de Urgenta "Nord" in

mun. Bălti, str. Moscovei nr.

1

Inspectoratul General

Situații de Urgență.

or.Chișinău,

str.Gh.Asachi, 69.

„Arhideea Grup” SRL Rusu Alexei

Page 65: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

573.

32 20.02.2020 D Reparația capitala a acoperișului la

grădinița de copii din (Actualizarea

devizului)

s. Ilenuța, r-

ul Fălești,

Primăria s.Ilenuța, r-

nul.Fălești

„Proleoconstruct”

SRL

Rusu Alexei

574.

33 21.02.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal din

sat.Coșcalia,

r-nul.Căușeni

Primăria sat.Coșcalia, r-

nul.Căușeni.

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

575.

34 24.02.2020 D Schimbarea ușilor și ferestrelor la Casa

de Cultură din

s. Chiștelnița,

r-nul. Telenești

Primăria s. Chiștelnița,

r-nul. Telenești

Secția CCD a

Consiliul Raional

Telenești

Rusu Alexei

576.

35 24.02.2020 D Lucrări de reparație la Casa de Cultură s. Chiștelnița,

r-nul. Telenești

Primăria s. Chiștelnița,

r-nul. Telenești

Secția CCD a

Consiliul Raional

Telenești

Rusu Alexei

577. 36 25.02.2020 D Reconstrucția blocului administrativ

comunal a sectorului sportiv din

s.Avdarma, r-nul.Comrat Primăria s.Avdarma, r-

nul.Comrat

Dul Petru Rusu Alexei

578.

37 25.02.2020 D Amenajarea teritoriului adiacent

complexului sportiv raional, râulețului și

parcării auto în

s. Pănășești, r-nul. Strășeni Consiliul Raional

Strășeni

„Apcan Proiect” SRL, Rusu Alexei

579.

38 26.02.2020 D Reparația drumului local L236 Bolotina-

Lipovăț, tronsonul km 00+00-00+70,

r-nul Glodeni Consiliul Raional

Glodeni, or.Glodeni,

str.Suveranității

Cucoș Mihail Rusu Alexei

580.

39 26.02.2020 D Reparația drumului L237 Cuhnești-

Bisericani, selectiv km 00+00-3+500

r-nul Glodeni Consiliul Raional

Glodeni, or.Glodeni,

str.Suveranității

Cucoș Mihail Rusu Alexei

581. 40 28.02.2020 D Lucrări de reparaţia a drumului local din com.Taxobeni, r-nul Fălești Primăria com.Taxobeni,

r-nul Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

582.

41 28.02.2020 D Lucrări de eficiență energetică

(termoizolarea fațadei cu plăci EPS100,

schimbarea tâmplăriei, termoizolarea

tavanului cu MW) pentru clădirea

Gimnaziului„Ion Vatamanu”

din s.Pîrlița, r-nul.Ungheni .P. Gimnaziul „Ion

Vatamanu” din s.Pîrlița,

r-nul.Ungheni

„Dumit Grup” SRL Rusu Alexei

583.

42 02.03.2020 D Sistemele de alimentare cu apă și

canalizare din lunca râului Prut,

(Apeduct tranșa I de construcție) și

(Actualizarea devizelor în prețuri

r-nul.Glodeni. Etapa I,

s.Cuhnești și Balatina

Consiliul Raional

Glodeni, or.Glodeni,

str.Suveranității.

„Vavicom Construct”

SRL, Rusu Alexei

Page 66: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

curente)

584.

43 02.03.2020 D Sistemele de alimentare cu apă și

canalizare din lunca râului Prut,

(Apeduct tranșa II de construcție),

(Actualizarea devizelor în prețuri

curente)

r-nul.Glodeni. Etapa I,

s.Cuhnești și Balatina

Consiliul Raional

Glodeni, or.Glodeni,

str.Suveranității.

„Vavicom Construct”

SRL, Rusu Alexei

585. 44 03.03.2020 D Iluminat stradal în (ST233, 67, 86,

70, 77, 71, 66, 75 ). Etapa sat. Valea Perjei, r-nul.

Taraclia

Primăria sat.Valea

Perjei, r-nul.Taraclia SC „Monopolar” SRL

Rusu Alexei

586. 45 03.03.2020 D Iluminat stradal în (ST241, 68, 85,

88, 78, 87 ). Etapa I

sat. Valea Perjei, r-nul. Taraclia

Primăria sat.Valea

Perjei, r-nul.Taraclia SC „Monopolar” SRL Rusu Alexei

587. 46 04.03.2020 D Iluminat stradal în s. Briceni, r-nul. Dondușeni Primăria s.Briceni, r-

nul.Dondușeni

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

588. 47 05.03.2020 D Lucrări de finisare la grădinița din sat.Băcioi, mun.Chișinău Primăria s.Băcioi,

mun.Chișinău

„Sorom Proiect” Rusu Alexei

589.

590. 48 05.03.2020 D Plombarea gropilor și reparația

îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic

la drumurile publice din

Raionul Călărași Consiliul Raional

Călărași, or.Călărași,

str.Biruinței, 1/1

Corobca Ilie Rusu Alexei

591. 592. 49 05.03.2020 D Reparația sălii de ședințe pentru Primăria s.Nișcani, r-nul.Călărași Primăria Nișcani, r-

nul.Călărași

Marian A. Rusu Alexei

593. 594. 50 09.03.2020 D Alimentarea cu energie electrică la

Grădinița de copii din

s.Ghindești,

r-nul.Florești

Primăria s.Ghindești, r-

nul.Florești

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

595. 596. 51 09.03.2020 D Conectarea panourilor fotovoltaice la

rețeaua electrică în

s.Sireț, r-nul.Strășeni Primăria s.Sireț, r-

nul.Strășeni

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

597. 598. 52 09.03.2020 D Amenajarea teritoriului în fața Casei de

Cultură din

s.Glingeni, r-nul.Fălești Primăria s.Glingeni, r-

nul Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

599. 600. 53 09.03.2020 D Reparația străzilor locale din s.Glingeni, r-nul.Fălești Primăria s.Glingeni, r-

nul Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

601.

602. 54 09.03.2020 D Lucrări de reparație exterioară

(termoizolarea fațadei, schimbarea

tâmplăriei) si rețelelor inginerești

(iluminat si sistemul interior de încălzire)

pentru LT "M.I. Tuzlov",

s. Chirsova, r-nul. Comrat Primăria s.Chrsova, r-

nul.Comrat

„Dumit Grup” SRL Rusu Alexei

603.

604. 55 10.03.2020 D Lucrări de reparație a străzilor din”

or.Cricova, mun.Chișinău Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău

Garbaciova Irina Rusu Alexei

Page 67: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

605.

606. 56 10.03.2020 D Reparația capitală a clădirii Centrul

Medicilor de Familie din or. Nisporeni.

Lucrări de electricitate

or. Nisporeni Centrul Medicilor de

Familie din or.

Nisporeni

„S.B.i” SA Rusu Alexei

607. 608. 57 10.03.2020 D Iluminat stradal în s. Dondușeni, r-nul.

Dondușeni

Primăria s. Dondușeni,

r-nul. Dondușeni

„Atlas Montaj” SRL Rusu Alexei

609. 610. 58 10.03.2020 D Reparația străzilor locale în com. Ișcălău, r-nul.Fălești Primăria com.Ișcalău, r-

nul Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

611.

612. 59 11.03.2020 D Amenajarea drumului interior in fata

blocului chirurgical pentru

IMSP SCM din str. Sf.

Arhanghel Mihail, 38 ,

mun.Chișinău

IMSP SCM Arhanghel

Mihail, mun.Chișinău,

str. Arhanghel Mihail,

38.

ÎI „Mînăscurtă

Constantin”,

Rusu Alexei

613.

614. 60 11.03.2020 D Amenajarea drumului interior in fata

blocului terapeutic pentru

IMSP SCM din str. Sf.

Arhanghel Mihail, 38 ,

mun.Chișinău

IMSP SCM Arhanghel

Mihail, mun.Chișinău,

str. Arhanghel Mihail,

38.

ÎI „Mînăscurtă

Constantin”,

Rusu Alexei

615.

616. 61 11.03.2020 D Amenajarea trecerii de acces către galerie

pentru

IMSP SCM din str. Sf.

Arhanghel Mihail, 38 ,

mun.Chișinău

IMSP SCM Arhanghel

Mihail, mun.Chișinău,

str. Arhanghel Mihail,

38.

ÎI „Mînăscurtă

Constantin”,

Rusu Alexei

617. 618. 62 11.03.2020 D Reparația curenta a drumului de acces

spre

s. Limbenii Noi, r-

nul.Glodeni

Consiliul Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

619. 620. 63 11.03.2020 D Reparația drumului L-228 Glodeni-

Egorovca, tronsonul Petrunea,

r-nul Glodeni, Consiliul Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

621.

622. 64 11.03.2020 D Construcția zonei libere de antreprenoriat

a parcului industrial Valcaneș subzonei

Ceadîr-Lunga și amplasarea rețelelor

ingin.

or.Ceadîr-Lunga Primăria or.Ceadîr-

Lunga

„Nova Global” SRL Rusu Alexei

623.

65 11.03.2020 D Reparația acoperișului la Școala

Primară nr.101 din

com.Băcioi, mun.Chișinău Primăria com.Băcioi,

str.Independenții, 125,

mun.Chișinău

Rusu Alexei

624. 66 12.03.2020 D Reparația drumului L-225.4, Fundurii –

Vechi – Sturzovca,

r-nul Glodeni Consiliul Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

625. 67 16.03.2020 D Lucrări de eficiență energetică pentru

clădirea I.P. Gimnaziul „Taxobeni” din

s.Taxobeni, r-nul. Fălești I.P. Gimnaziul

„Taxobeni” din

„Dumit Grup” Rusu Alexei

Page 68: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

s.Taxobeni, r-nul.

Fălești

626.

68 16.03.2020 D Rețele de canalizare menajera a

sectorului (Ungheni Deal) or.Ungheni,

str.Horelor, Căpriana, Delești, Viilor,

Etapa I

or.Ungheni Primăria or.Ungheni, r-

nul.Ungheni

„Mantobani” SRL Rusu Alexei

627. 69 17.03.2020 D Reparația străzilor locale din sat.Mărăndeni, r-nul. Fălești Primăria Mărăndeni, r-

nul. Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

628.

70 18.03.2020 D Restabilirea sistemului de iluminat

stradal de la PT1251CG1, PT1253CG1

în

sat.Unchitești, r-nul.Florești Primăria sat.Unchitești,

r-nul.Florești.

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

629. 71 18.03.2020 D Restabilirea și modernizarea sistemului

de iluminat stradal în

or.Florești Primăria or.Florești „Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

630. 72 18.03.2020 D Reparația drumului L-229 G57

Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi,

r-nul Glodeni Consiliul Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

631. 73 20.03.2020 D Lucrări de reparație a drumurilor locale

din

satul Sărata Veche, r-nul

Fălești

Primăria com. Sărata

Veche, r-nul. Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

632.

74 20.03.2020 D Lucrări de reparație a drumului din sat.Hitrești, com. Sărata

Veche, r-

nul. Fălești

Primăria com. Sărata

Veche, r-nul. Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

633.

75 20.03.2020 D Lucrări de reparație a drumului din sat.Sărata Nouă, com. Sărata

Veche, r-nul.

Fălești

Primăria com. Sărata

Veche, r-nul. Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

634.

76 20.03.2020 D Alimentarea cu energie electrică a

sistemului de iluminat stradal din

comuna Nimereuca,

r-nul. Soroca

Primăria comuna

Nimereuca, r-nul.

Soroca

„Roni Plus” SRL Rusu Alexei

635.

77 20.03.2020 D Lucrări de reparație drumului local din sat.Cioropcani, r-nul.Ungheni Primăria

com.Cioropcani, r-

nul.Ungheni

Cucoș Mihail Rusu Alexei

636.

78 20.03.2020 D Lucrări de eficiență energetică

(termoizolarea fațadei), reparația

interioară a blocului alimentar și a

sistemului interior de distribuție a

agentului termic în clădirea IET NR.2,

(Grădinița de copii “Andrieș”) din

satul Iabloana,

r-nul Glodeni

Primăria sat.Iablona, r-

nul.Glodeni,

„Dumit Grup” SRL Rusu Alexei

637.

79 20.03.2020 D Renovarea trotuarului pentru pietoni din

zona de odihnă, (de la str.Plopilor

Kemping-Stația Terminuș Microbuzul

131,)” Etapa I

or. Vadul lui Vodă Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60

Niculiță Constantin Rusu Alexei

Page 69: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

638.

80 23.03.2020 D Replanificarea încăperilor la Casa de

Creație din

mun. Chișinău, or.Vadul lui

Vodă, str. Ștefan cel Mare și

Sfînt, 36

Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60

„Global Max” SRL Rusu Alexei

639.

81 24.03.2020 D Amenajarea scuarului din str. Kiev

(terenurile cu nr-le cadastrale

0100416185, 0100416248, 0100416254,

0100416016;)

sectorul Râșcani Pretura sectorul

Râșcani, mun.Chișinău,

str.Kiev, 3

„Global Max” SRL Rusu Alexei

640. 82 24.03.2020 D Realizarea sistemului de iluminat stradal

din

sat.Țarigrad, r-nul.Drochia Primăria Țarigrad, r-nul.

Drochia

SRL „Eco

Evolutions”,

Rusu Alexei

641.

83 25.03.2020 D Lucrări exterioare de termoizolare a

fațadei, schimbarea tâmplăriei si

reparația pereului, reparația interioara a

etajului 1 cu rețelele inginerești si

modernizarea sistemului interior de

încălzire pentru clădirea Centrului de

Sănătate Roșcani din

s. Roșcani, r-nul. Anenii Noi Primăria sat. Roșcani,

str. Ștefan cel Mare și

Sfânt, 15, r-nul. Anenii

Noi,

„Dumit Grup” SRL Rusu Alexei

642. 84 25.03.2020 D Lucrări de reparație a drumurilor locale

din sat.

Slobozia Dușca,

r-nul. Criuleni

Primăria sat.Slobozia

Dușca, r-nul.Criuleni.

Croitor Galina Rusu Alexei

643. 85 25.03.2020 D Lucrări de reparație a drumului local din sat.Dușmani, r-nul.Glodeni Primăria Dușmani, r-nul

Glodeni

Cucoș Mihail Rusu Alexei

644.

86 25.03.2020 D Reparația drumului local din sat.Sturzovca, r-nul.Glodeni Consiliul Raional

Glodeni, or.Glodeni,

str.Suveranității

Cucoș Mihail Rusu Alexei

645. 87 30.03.2020 D Reparația străzii N.Testemițanu din sat.Corlăteni, r-nul.Rîșcani Primăria sat.Corlăteni,

r-nul.Rîșcani

Cucoș Mihail Rusu Alexei

646.

88 30.03.2020 D Reparația sălii de ședințe pentru Primăria s.Nișcani, r-nul.Călărași Primăria Nișcani, r-

nul.Călărași

Secția construcții

gospodărie și drumuri

a Consiliul Raional

Călărași

Rusu Alexei

647.

89 30.03.2020 D Renovarea rețelelor electrice interioare în

Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”

din

orașul Cimișlia Liceul Teoretic ,,Ion

Creangă” din orașul

Cimișlia

SRL „Eco

Evolutions”,

Rusu Alexei

648.

90 30.03.2020 Reparația drumurilor publice locale

pentru anul 2020 din

raionul Drochia Consiliul Raional

Drochia, str.

Independenței, 15

„Marisan Procon”

SRL

Rusu Alexei

649.

1 09-01-2020 01В/2020 C3

№ 05/18 - IVC. «Blocuri de locuinte cu parcare auto subterana sis ala de sport la parter, in limitele terenului cu nr. cadastral 0100214194 situat in mun. Chisinau, sectorul centru, str. Gheorghe Asachi nr. 69». Bloc

1, Bloc 2, Bloc 3, Parcare.

Chisinau, sectorul centru, str. Gheorghe Asachi nr. 69

SRL “PROMILTON”. SRL “ARH-EST Studio” Arhip Tudor P-2019 nr. 0188 C3.

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

Page 70: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

650.

2 09-01-2020 02В/2020 C3

№ 03/2019 . «Obiectiv multifunctional cu încăperi de birouri, prestări servicii, parcare

auto subterană si locuinte cu regim de înăltime S+D+P(partial curte)+14E, din Stefan cel

Mare 171/3 mun. Chişinău»

din Stefan cel Mare 171/3 mun. Chişinău»

SRL “Solomon Construct Imobil”

SRL “"Art-Consultgrup" Tomsa Maxim 2016-P nr. 1514 C3. От 23.02.2016

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

651. 3 29-01-2020 03В/2020

C3 149 – 1 – IV. «Complex locativ cu incaperi de birou si spatii comerciale din str. Dimo 13A,

Chisinau».

str. Dimo 13A, Chisinau». “Immobiliare Corporation” SRL “"Bilcap-Prim" Bilas V.V. certificate seria 2019-P nr. 0189 C3

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

652. 4 21-01-2020 04В/2020

C3 149-1-IV. Complex locative cu incaperi de

birou si spatii comerciale din str. Dimo 13A, Chisinau

str. Dimo 13A, Chisinau “Immobiliare Corporation”. SRL “"Bilcap-Prim" Bilas V.V. certificate seria 2019-P nr. 0189 C3

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

653.

5 05-02-2020 05В/2020 C3

28/11/2019 - IVC. 28/11/2019 - SM. «Reparatia cu resistematizare a sediului Inspectoratului de Politie situate in or. Singerei, str. Independentei, nr. 100».

or. Singerei, str. Independentei, nr. 100».

Inspectoratul de Politie Singerei a IGP A MAI

SRL “MIHANCONS-GRUP” Temcalo Lilia P-2017 Nr. 0141 C.3. Baleca Elena P-2019 Nr.0454 C.2,3

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

654.

6 20-01-2020 06В/2020 C3

184/17.12.2019 - IVC. «Crearea modulului de instruire in domeeniul comunicatiilor din cadrul

Centrului Republican de Instruire a IGSU filial din satul Rezeni, Republica Moldova». Bloc “A”

satul Rezeni, Republica Moldova Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta albMinisterului Afecerilor Interne.

SRL “Lunicon Proiect” Arhip Tudor P-2019 nr. 0188 C3.

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

655. 7 11-02-2020 07В/2020

C3 01/20 - IVC. «Elaborarea proiectului in vederea

constructiei Dispeceratului pentru Situatii de Urgenta “Nord” mun. Balti, str. Moscovei 1».

mun. Balti, str. Moscovei 1 Directia Regionala Cautare-Salvare nr.2

SRL “Canfort Sistem”. Maxsim Goroholinski P-2015 nr. 01346 C3.

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

656.

8 12-02-2020 08В/2020 C3

3 - 2020 - IVC. «Reutilarea imobilului existent in Atelier de tesut, in satul Valeni, raionul Cahul, cod cadastral

nr. 9424105507».

satul Valeni, raionul Cahul Primaria s. Valeni in persoana Dnei Stirbet Silvia – primar

“Biroul de proiectare Urban Design” Boaghi Tatiana P-2019 Nr. 0370 C.3.

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

657.

9 20-03-2020 09В/2020 C3

42/18 -1- IVC. 42/18 -1- IVC. Bloc 1, Bloc 2. Construirea unul bloc de locuinte cu incaperi pentru oficii si locuri de percare la parter in

limitele terenului, cu nr. cadastral 10100511557. din srd. Lipcani 7, sec. Buiucani

, mun. Chisinau.

srd. Lipcani 7, sec. Buiucani , mun. Chisinau.

SRL”SV Lux Grup”. SRL “ARDCONSLUX” Alexandru Glijin. PR-2017 Nr. 1678 C.3

Vladimir Bilas. Verificator nr. 179

658.

16/20

20

28.01 .2020 AGE AGI Ob nr. 49-01/2020-AG Gazificarea blocului locativ cu 4 etaje

din str. Chiev,2 mun. Bălți”.

or. Bălți, str. Chiev,2 L. Vasilievna S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz”

659.

17/20

20

30.01 .2020 AGE Ob nr. 46-12/2019-AGE

Gazificarea caselor de locuit din str-la

Parhomenco, mun. Bălți”.

Bălți str-la Parhomenco,13-

32,12-30. A. Guțu. S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

660.

18/20

20

30.01 .2020 AGE AGI Ob nr. 41-12/2019-AGE.

”Gazificarea apartamentelor din blocul

locativ cu 3 etaje din str. M.

Viteazu,18A mun. Bălți”.

str. Mihai Viteazu,18A. V. Cebotari. S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

661. 20/20

20

12.03 .2020 AGE AGI Ob nr. 2-02/2020-AG Mun. Bălți str. Kiev,4. STÎNCĂ E. S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

Page 71: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

”Gazificarea blocului locativ cu 4 etaje

din str. Kiev,4 mun. Bălți”.

662.

21/20

20

13.03 .2020 AGE AGI Ob nr. 32-12/2019-AGE

Gazificarea caselor de locuit din str.

Heciului, 32-128a, 39-91a, mun. Bălți”

Bălți str. Heciului, 32-128a,

39-91a.

GUȚU L. S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

663.

22/20

20

07.05 .2020 AGE AGI Obnr.01-03/2020-AGE ”Gazificarea caselor de locuit în scopul preparării

bucatelor și încălzirei amplasate în

perimetrul str. Prutului, P. Movilă,G.

Cojbuc din or. Fălești.”

Or. Fălești str. Prutului, P.

Movilă, G. Cojbuc.

A. Prodan. ”NIAGORS” S.R.L. C. Candu

SRL ”Candisgaz

664.

23/20

20

20.05 .2020 AGE AGI Ob nr.26-07/2019-AGE

”Aprovizionarea cu gaze naturale a

blocul locativ din str. Alexandru cel

Bun,5 mun. Bălți”

Or.Bălți str. Alexandru cel

Bun,5.

S.R.L. ”Nord Edilfin”. S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

665.

24/20

20

04.08 .20 AGE AGI Ob nr.8-05/2020-AGE

”Gazificarea utilajului pentru pentru

brutăriea din s. Sîngereii Noi r-nul

Sîngerei”

s. Sîngereii Noi r-nul

Sîngerei.

SRL ”Gloria bunurilor” S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

666.

25/20

20

19.08 .2020 AGE AGI Ob nr. 10-07/2020-AGEI ”Gazificarea utilajului pentru încălzire a

blocului locativ administrativ al SRL

”Polimobil” str. Șt. cel Mare,146/A, mun.

Bălți”

Str. Șt. cel Mare,146/A mun.

Bălți.

SRL”Polimobil”mun. Bălți S.R.L.

”Faitec-M”

C. Candu

SRL ”Candisgaz

667.

176.

1/42

6.1

03.01.2020 A2 Depozit agricol D+P+M

Sat.Horești, r-nul

Ialoveni nr. cadastral

5518111.423

Vladimir Țveliuc

SRL,,Arhicon

Company”

AȘP V. Coitu

Anatolie SPASOV

668. 177/

427 09.01.2020 A2 Casă de vacanță de tip P+E

Com. Trușeni,

IP,,Proiectirovscic”,

lot.68, nr. cadastral

8039324.068

Moscalenco Daniel

SRL ,,Bis

Workgrup”

AȘP Andrei

Catarău

Anatolie SPASOV

669. 178/

428 09.01.2020 A2 Casă de vacanță de tip P+E

Com. Trușeni,

IP,,Proiectirovscic”,

lot.69, nr. cadastral

8039324.069

Moscalenco Daniel

SRL ,,Bis

Workgrup”

AȘP Andrei

Catarău

Anatolie SPASOV

670. 179/

429 21.01.2020 A2

Casă de locuit individuală de tip

P+E

Str.Doina ,173, sect

Rășcani, mun. Chșinău Valeriu Cavcaliuc

SRL ,,Global-Arh”

AȘP D.Serbinos Anatolie SPASOV

Page 72: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

671.

174/430

25.01.2020 A2 Casă de locuit individuală de tip

S+P

Str. Putna nr.60, or.

Ialoveni, r-nul Ialoveni Doina Bordan

I.I. Vieru Victor

AȘP Victor Vieru Anatolie SPASOV

672. 175/

431 27.01.2020 A2

Casă pomicolă (construcție

capitală)

Sat. PÎrîta, I.P.,,Poiana

Nouă” Ivan Tarasov

SRL,,Status-Arh-

Project”

AȘP V. Coitu

Anatolie SPASOV

673.

176/432

28.01.2020

A2

Casă de vacanță de tip P+E

Extravilan or.

Ialoveni,Î.P. ,,Livada”,

nr.19,nr.21

Vladimir

Kolenkovski

SRL,,Arhicon-

Compani”

AȘP V.Coitu

Anatolie SPASOV

674. 177/438

28.01.2020

A2 Reconstrucția casei de cultură cu

regim de înălțime S+P

Sat. Pănășești, r-

nul Strășeni, nr.

cadastral 8028202455

Primăria

Sat. Pănășești,

r-nul Strășeni

,,GazMol Proiect”

SRL

AȘP Lisii.A.

Anatolie SPASOV

675. 178/434

06.02.2020

A2

Reconstrucția cu supraetajare a

imobilului administrative cu

reutilizarea în hotel

Str. Scrisului Latin

nr.2/a, sector Centru,

mun. Orhei

Falcea Vitalie,

Ahgela Țurcan

,,ANG

CAdimpex” SRL

AȘP O.Șveț

Anatolie SPASOV

676. 179/435

07.02.2020

A2

Casă de locuit particular de tip

P+1E

Str. Prut nr. 40

Mun. Ungheni Andrei Curecher

,,Arhideea Grup”

SRL AȘP N.

Petrov

Anatolie SPASOV

677. 180/436

10.02.2020

A2 Casă de locuit pentru o familie

Str.Trandafirilor nr. 24,

com. Stăuceni,

Mun.Chșinău

Iurie Bulgari I.I. Vieru Victor

AȘP Victor Vi Anatolie SPASOV

678. 181/437

10.02.2020

A2

Stînă turistică (Agropensiune)

D+P și Mini –Fermă P

Extravilanul sat.Mîngir,

r-nul Hîncești nr.

cadastral 5345320.143

SRL

,,Arh-Est -Studiu”

AȘP A.Catarău

Anatolie SPASOV

679. 182/438

11.02.2020

A2

Depozit tip P

Or. Ialoveni,str. Iurii

Gagarin nr.1, nr.

cadastral 5501214998

SRL,,NeoVirt”

SRL ”Arhicon

Compani.”

AȘP V. Coitu

Anatolie SPASOV

680. 183/439

14.02.2020

A2

Stație de serviciu –auto, spațiu

commercial cu oficii și cu

spălătorie -auto

str. Mihai Viteazul, nr.

cadastr.

8015216375

Veaceslav Certan I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

Page 73: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Sat. Cojușna, r-nul

Strășeni

681. 184/440

18.02.2020

A2

Casă de locuit particulară, regim

de înălțime S+ P+M

Str. Mihai Eminescu

nr.40, or. Briceni, r-nul

Briceni

Andrei și Mariana

Putina

SRL,,Structure

Project”

AȘP D.Popa

Anatolie SPASOV

682. 185/441

20.02.2020

A2 Casă de locuit particulară de tip

(D+P+M) și garaj

Sat. Sociteni, r-nul

Ialoveni, nr. cadastr.

55292013811

Roman Olteanu

SRL,,Arhicon

Compani ”

AȘP V. Coitu

Anatolie SPASOV

683.

186/442

20.02.2020

A2 Unitate comercială și cale de

acces

Sat. Bardar, r-nul

Ialoveni, nr. cadastral

5510206660

Denis Gutium

SRL,,Arhicon

Compani ”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

684.

187/443

25.02.2020

A2 Casă de locuit particulară de tip

(D+P+M) pentru o familie

Str. Teilor nr.13, com.

Stauceni, mun. Chișinău Igor Prodan

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP A.Catarău

Anatolie SPASOV

685.

188/444

26.02.2020

A2

Casă de locuit individuală

(D+P+M)

Str. Nicolaie. Sulac, 33 ,

or. Vatra, mun. Chișinău

Maxim Filipenco

SRL ,,Areostil -

Pro”

AȘP Andrei

Calarasciuc

Anatolie SPASOV

686.

189/445

26.02.2020

A2 Obiectiv cu spații comerciale

Sat. Puhoi, r-nul

Ialoveni. Nr.

cad.5526203010

Vasile Florea

SRL,,Arhicon

Compani ”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

687.

190/446

02.03.2020

A2 Casă de locuit particulară de tip

(D+P+E) pentru o familie

Str.Ștefan Vodă nr.53,

or. Durlești, mun.

Chișinău, ter. nr.

cad.0121115104

Valeriu Harea

SRL

,,Max Mag-Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

Page 74: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

688.

191/447

02.03.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

(P+M) pentru o familie

Str. Valeriu Cupcea nr.

14, mun. Ungheni

Nicolaie Cibotaru

SRL ,,Arhideea-

Grup”

AȘP N.Petrov

Anatolie SPASOV

689.

192/448

02.03.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

(P) pentru o familie

Satul Caracușenii Vechi,

nr. cad. Teren

1419119.315

Denis Victor Vasile

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Popa D

Anatolie SPASOV

690.

193/449

03.03.2020 A2 Casă de locuit de tip (D+P+E)

Str. Toma Alimoș nr.

12a, nr. cad. 121120555,

Or. Durlești, mun.

Chișinău

Ion Mogildea

SRL

,,Max Mag-Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

691.

194/450

05.03.2020

A2 Casă de locuit particulară de tip

(S+P) pentru o familie

Str-la Rediul Mic

nr.32/1,

Or. Durlești, mun.

Chișinău

Victor Perbicovschi

SRL ,,Modulprof”

AȘP Seghei

Ciochină.

Anatolie SPASOV

692.

195/451

13.03.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Sat. Costești, r-nul

Ialoveni,

Nr. cad. 5515212033

Vasile Panis

SRL,,Arhicon-

Company ”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

693. 196/

452 13.08.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Or. Ialoveni

Nr. cad. 5501207999 Natalia Baciu

SRL,,Arhicon-

Company ”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

694. 197/453

13.03.2020

A2

Depozit pentru inventarul Agricol,

deposit frigorific pentru păstrarea,

procesarea, ambalajulfructelor,

legumelor și strugurilor de masă

Sat. Zîmbreni,

r-nul Ialoveni, nr.

cad.5536104117

SRL,,FructMer”

SRL,,Arhicon-

Company ”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

695.

198/454

19.03.2020 A2 Centru multifunctional (D+P+E)

Str. Gloriei nr.4, sat

Goianul Nou, com.

Stauceni, mun. Chișinău

Fundația ,,Optima –

Fide”

SRL

,,Neoconprim”

AȘP Ruslan

Buțco

Anatolie

SPASOV

Page 75: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

696. 199/

455 19.03.2020 A2

Casă de odihnă cu regim de

înălțime D+P+E

I.P Automobilist” lot.

66, extravilan

sat.Trușeni, nr.cad

8039339066

Dmitri

Chelmanovici

SRL

,,Max Mag-Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

697. 120/

456 27.03.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Str. Plaiului nr.22, or.

Sîngera, mun. Chișinău Vasilii Morărescu

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

698. 121/

457 27.03.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

S+P

Str. Tiglau nr.33,

Ghdighci, mun.

Chișinău

Calin Staver

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

699. 122/

458 31.03.2020 A2 Casă de vacanță de tip P

Teren nr.

cad.55161101057

Sat. Danceni,

r-nul Ialoveni

Constantin Minghe

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

700. 123/

459 03.04.2020 A2

Construcția garajului cu regim de

înălțime P

Str. Basarabia nr. 27, nr.

cadastral 1401103.582

Or. Briceni

Maria Guțul

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Petrov N.

Anatolie SPASOV

701.

124/460

03.04.2020 A2

Replanificare interioară cu

comasarea ap.1 și 2, construirea

anexei –întrare (antreu) cu

demolarea celor 2 existente,

construcția garajului, terasei.

Str. Alexandru Cel Bun

nr. 2 , or. Ungheni

Lupu Stella și

Vadim

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Petrov. N.

Anatolie SPASOV

702. 125/

461 06.04.2020 A2

Construirea unei terase acoperite

și modificarea acoperișului la casă

de locuit individuală

Str. Testemițeanu nr.24,

sect. Centru, mun.

Chișinău

Ion Arion

,,Conglomerat

Construct” SRL

AȘP A .Rața.

Anatolie SPASOV

703. 126/

462 14.04.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

D+P+M

Or. Codru, mun.

Chișinău, nr. cadastral

0131131571

Gheorghe Michisor

SRL,,Aerostil-

Pro”

AȘP Andrei

Calarasciuc

Anatolie SPASOV

Page 76: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

704.

127/463

16.04.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Sat. Cizlar, com.

Cneazevca, r-nul Leova,

nr. cadastral teren

572107002

Ivana Maev

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

705.

128/464

16.04.2020 A2 Sală de festivități și depozite.

Centrul Torța CredințeiE

Sat. Horjești, com.

Cărpineni, r-nul

Hîncești.

Misiunea ,,Biserica

internațională”

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

706.

129/465

16.04.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Str. Bozienilor, teren nr.

cad. 53012071086

Or. Hîncești

Veronica Pletosu

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

707. 130/

466 16.04.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Str. Mihai Eminescu

nr.143,sat. Bozieni, com.

Bozieni, r-nul Hîncești

Oleg Exsari

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

708.

131/467

16.04.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Sat. Logănești

r-nul Hîncești Alexandru Cociu

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

709. 132/

468 16.04.2020 A2

Pensiune cu sală de

ceremonii,,Haill of Kings” de tip

S+P+E cu acoperiș exploatat

Sat. Dragușenii Noi,

com. Dragușenii Noi, r-

nul Hîncești

Vlad Enachi

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

710.

133/469

30.04.2020 A2 Casă de locuit multifuncțională

de tip S+P+1E+M

Str. Iași nr.36, or.

Ungheni Vitalie Bejenari

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

711.

134/470

30.04.2020 A2

Casă de locuit individuală de tip

D+P+M

Sat. Surucenii Noi, r-nul

Ialoveni, nr. cad. teren.

5530201563

Svetlana Zbant

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

Page 77: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

712.

135/471

30.04.2020 A2 Spălătorie auto (2 posturi)

Sat. Costești , r-nul

Ialoveni, nr. cad. Teren.

5515203018

Andrei Belocosov

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

713.

136/472

30.04.2020 A2 Hală- depzit pentru procesarea

mierii de albini

Str. Arhanghelul Mihail

și Gavril nr.3, nr.

cad.2731414.064, sat.

Zaim, r-nul Căușeni

Ion Vieru

,,Areostil-Pro”

SRL

AȘP D. Afanasiev.

Anatolie SPASOV

714.

137/473

04.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+1E

Sat. Tohatin, intravilan,

nr. cadastral

0146114.457, mun.

Chișinău

Vitalie Russu

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP A. Catarău

Anatolie SPASOV

715.

138/474

04.05.2020 A2 Casă de locuit individuală

Str. Olimpicilor nr. 2,

sat. Grtătiești, mun.

Chișinău

Cucu N. și D. I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

716.

139/475

06.05.2020 A2 Uscătorie de cereale pe imobilul

existent

Nr. cadastral

6225113.173, sat. Rediul

Mare,

r-nul Ocnița

SA ICC ,, Rediul -

Mare”

SRL,,MaxBuild”

AȘP D. Afanasiev

Anatolie SPASOV

717.

140/476

06.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Decebal nr. 129, or.

Ungheni

Bernic Alina și

Segiu

SRL,,Arhideea-

Grup”

AȘP N. Petrov

Anatolie SPASOV

718.

141/477

66.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P Sat. Ghidighci,

Mun. Chșinău Pavel Danila

SRL,,Global-Max”

AȘP Mihail

Andrieș

Anatolie SPASOV

719.

142/478

12.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Str. Victoriei nr.7, sat.

Ghdighici, mun.

Chișinău

Alina Taran

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

Page 78: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

720. 143/

479 15.05.2020 A2

Centru de producție media,

construirea unui bloc nou (regim

înălțime12.0 m)reorganizarea

funcțională a unor încăperi al

blocului existent (nr.

cadastral0100521.2901), în săli de

filmări și montaj, cu renovarea

fațadelor acestuiași amanajarea

ternului adiacent)

Str. Alexei Mateevici

nr.60, Mun. Chișinău

Universitatea de

Stat al Republicii

Moldova

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP Leonid

Dumitrașcu

.

Anatolie SPASOV

721.

144/480

18.05.2020 A2 Reparația sediului Primăriei din

sat. Doroțcaia, r-nul Dubăsari

sat. Doroțcaia,

r-nul Dubăsari

Primăria sat.

Doroțcaia, r-nul

Dubăsari

,,II Ciudin Victor”

AȘP A. Gargaun

.

Anatolie SPASOV

722.

145/481

22.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Mitropolit Varlam

nr. 35, sat. Măgdăcești,

r-nul Criuleni

Gotuleac Maria și

Igor Gotuleac

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

723.

146/482

22.05.2020 A2 Depozit agricol tip P

Com. Drăsliceni

r-nul Criuleni,

extravilan, nr. cad.

3129203.033

Ion Maxim

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

724.

147/483

25.05.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Str. Sf. Nicolai nr.83, or.

Codru, mun. Chișinău,

Stamati Anatolie și

Stamati Vera

SRL,,GC

Arhitects” AȘP

Serghei Ciochină

Anatolie SPASOV

725.

148/484

26.05.2020 A2

Unitate comercială și cale de

acces (modificarea regimului de

înălțime de la D+P+E la D+P)

Sat.Bardar, nr. cad.

551020660,

r-nul Ialoveni

Denis Gutium

,,Arhi Con

Compani” SRL

AȘP N. Goitu

Anatolie SPASOV

Page 79: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

726.

149/485

26.05.2020 A2

Resistematizarea interioară a

încăperii nelocativeși spargerea

golului în peretele exterior în

scopul extinderii și amenajării

accesului din str. Mihai Eminescu

Sat. Costești, r-nul

Jaloveni, str. M.

Eminescu

SRL,,BIv- Dilcont”

,,Arhi Con

Compani” SRL

AȘP N. Goitu

Anatolie SPASOV

727.

150/486

26.05.2020 A2 Extinderea brutăriei, etapa II

(deposit și moara existentă)

Sat. Lăpușna, nr, cad.

5337203319, r-nul

Hîncești

Î.I ,,Baraș Boris”

Arhi Con

Compani” SRL

AȘP N. Goitu

Anatolie SPASOV

728.

151/487

29.05.2020 A2

Reconstrucția, replanificarea și

modernizarea Casei de sortare și

ambalare a fructelor, instalarea

utilajului de tip P

Com. Colicauți, r-nul

Briceni, nr. cad.

1420205.473

SRL,,Colicauțanul”

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

729.

152/488

29.05.2020 A2

Reconstrucția, replanificarea și

modernizarea depozitului,

instalarea utilajului frigorific de

păstrare a fructelor și legumelor,

instalarea utilajului de tip III-

camere frigorifice

Com. Colicauți, r-nul

Briceni, nr. cadastral.

1420205.473

SRL,,Colicauțanul”

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

730.

153/489

29.05.2020 A2 Casă de ambalare a și sortare a

fructelor de tip P

Com. Colicauți, r-nul

Briceni, nr. cadastral.

1420205.473

SRL,,Colicauțanul”

,,Structure project”

SRL

AȘP Popa D.

Anatolie SPASOV

731.

154/490

02.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Str. Alexandru cel Bun

nr.37D ,or. Durlești,

mun. Chișinău

Dinu Drăgălin

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

732.

155/491

02.06.2020 A2 Pensiune agroindustrială

Extravilanul sat.

Ciuciuleni

, r-nul Hîncești

GT,,Grigoraș

Nicolaie”

Î.I.,,Vasile

Moraru”,

AȘP Petru Butnaru

Anatolie SPASOV

Page 80: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

733.

156/492

02.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Sat. Bobeica, teren nr.

cad. 531120313

r-nul Hîncești

Ion Vrabie

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

734.

157/493

02.06.2020 A2 Tabără de copii Sat. Cărpineni,

r-nul Hîncești

Administrația

Publică Locală

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

735.

158/494

02.06.2020 A2 Frigider pentru răcire și păstrare

cu casa de ambalare

Extravilanul sat.

Tigheci, teren nr. cad.

5738305200, r-nul

Leova

SRL ,,Crist-Valg”

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

736.

159/495

03.06.2020 A2 Amenajarea spațiului verde

Teren nr.

cad.0100424.637,

Str. Dimo, sect. Rîșcani,

mun. Chișinău

Pretura sect. Rîșcani

,,Structure project”

SRL

AȘP Serghei

Ciochină.

Anatolie SPASOV

737.

160/496

03.06.2020 A2 Bloc locative ,,Reședința lacului”

de tip S+P+2E+ PH

Str. Grigore Vieru,

Or. Hîncești, teren nr.

cad. 5301109178

,,Haub Grup” SRL

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

738.

161/497

08.06.2020 A2

Reconstrucția subsolului

nefinalizat la obiectul commercial

cu construcția parterului

Str. Suveranității nr.15,

or. Nisporeni

Maria Stici, admin.

S.C.,,Mastionex”

,,Structure

Proiect” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

739.

162/498

02.06.2020 A2 Garaj cu regim de înălțime P Sat. Balasinești, teren nr.

cadastral 1410202.193 Liubovi Chioresco

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

Page 81: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

740.

163/499

09.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+E

Str. Renașterii f.n.

Or. Durlești, mun.

Chișinău

Vadim Arhire

SRL,,Vis ARH

Birou”

AȘP Victor

Burminschii

Anatolie SPASOV

741.

165/501

10.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+1E

Or. Durlești , nr. cad.

0121128.249, mun.

Chișinău

Liviu Țurcanu

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP A. Catarău

.

Anatolie SPASOV

742.

166/502

11.06.2020

A2 Casă de locuit particulară de tip P

Str. Meșterul Manole

nr.5, or. Cricova, mun.

Chșinău

Drgoș Bzovii

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

743.

167/503

17.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+M

Sat. Nimoreni, teren. Nr.

cad. 5524101570,

r-nul Ialoveni

Ion Covali

SRL ,,Aricon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

744.

168/504

17.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Sat. Vasieni, tern nr.

cad.5535204313,

r-nul Ialoveni

Zinaida Bîrsa

SRL ,,Aricon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

745.

169/505

18.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Str. Lidia Istrati nr.12,

or.Vatra

Mun. Chișinău

Tatiana Gherman

SRL,,Areostil-

PR0”

AȘP A.

Calarasciuc

Anatolie SPASOV

746.

170/506

18.06.2020 A2

Reconstrucția casei existente lit.01

cu extindere, regim de

înălțimeD+P+M în urma demolării

construcțiilor accesorii

Str. Dacilor,nr.5

Or. Durlești

Mun. Chișinău

Galina Ichim

SRL,,Sinteza TG

AȘP Tudor

Goțonoagă

Anatolie SPASOV

747.

171/506 18.06.2020 A2

Casă de locuit blocată de tipduplex

cu regim de înălțime D+P+E

Str. Mihai Eminescu, or.

Durlești, mun. Chișinău Ștefan Zgardan

SRL ,,MaxMag-

Pin” Anatolie SPASOV

Page 82: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

AȘPIrina Purtova

748. 172/507 23.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Str. Ana Barbu nr.53,

com. Stauceni, mun.

Chișinău

Alexandru Ursu

SRL,,Obiect”

AȘP Adrian

Cojocaru

Anatolie SPASOV

749. 173/508

24.06.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

D+P+M

Str.Ștefan Vodănr.1

Sat. Geamana

r-nul Anenii Noi

Inga Balamatiuc

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

Anatolie SPASOV

750.

174/509

24.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P Or. Durlești, mun.

Chișinău Cristian Borcea

SRL,,Areostil-

PR0”

AȘP A.

Calarasciuc

Anatolie SPASOV

751.

175/510

24.06.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Cicago, com.

Stauceni, mun. Chișinău Vadim Alexeev

SRL,,Areostil-

PR0”

AȘP A.

Calarasciuc

Anatolie SPASOV

752.

176/511

24.06.2020 A2

Anexă la ,,Casa de Nunți” în limita

terenului privat nr. cadastr.

7849000081

Sat. Slobozia-Gremene,

r-nul Soroca Lilia Moraru

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

753.

176.1/51

1.1

26.06.2020 A2

Bloc locativ multietajat cu spații

comerciale prestări servicii

construirea rețelelor edilitare

Str. Mihai

Eminescu,nr.67, sect.

Centru, mun. Ungheni

SRL ,,FILLI

Partner”

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP A. Catarău

.

Anatolie SPASOV

754.

177/512

29.06.2020 A2 Beci de tip S+P

Com. Agronomovca

(extravilan), r-nul

Ungheni, nr. cadastral

9261103.118

Nicolai Buzovoi

,,Structure

Proiect” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

Page 83: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

755.

178/513

29.06.2020 A2 Construcția recepției cu arie

comercială

Sat. Purcari,

R-nul Ștefan Vodă

Nr. cad.8528243205

SRL IM ,,Viăria

Purcari”

,,Structure

Proiect” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie

SPASOV

756. 17914 01.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Or. Briceni, str. Serghei

Lazo nr. 3, nr. cadastral

1401104119

Ion Tudoreanu

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

757.

180/15

02.07.2020 A2 Clădire de tip S+P+1E

Str. Marii Adunări

Naționale , or. Nisporeni

Nr.6001216279

SC,,Maconis-

Com”SRL

,, ,,BisWorkgrup”

SRL

AȘP Andrei

Catarău.

Anatolie SPASOV

758. 181/16 04.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

mun. Chișinău, or.

Durlești, str. Nicolaie

Milescu Spătaru nr25

nr. cadastr. 0121110.009

Evghenia Postolachi

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

759. 182/17 07.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Or.Stășeni, str.

Mitropolit Varlaam, nr.

59, nr. cadastr.

8001119.101

Natalia Barcari

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

760.

183/18

07.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P

r-nul Strășeni, str.

Combatanților, nr.3,

cadastral teren

8015306153

Dumitru

Iachimovschii

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

761.

184/19

07.07.2020 A2

Resistematizarea și schimbarea

destinației constr. cu nr. cadastr.

5535107005.05 în deposit

frigorific pentru păstrarea și

R-nul Ialoveni, Sat.

Vasieni

Dan Trohin,

Constantin

Savcenco, Alisa

Savcenco

SRL ,,Arhi- Con

Compani” AȘP V.

Goitu

Anatolie SPASOV

Page 84: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

procesarea fructelor, legumelor de

masă

762.

185/20

07.07.2020 A2

Amenajarea complex aterenurilor

cu nr cadastral 0100423.244;

0100423.522;0100423.523

Str. Tudor Vladimirescu

1a, mun. Chișinău, sect.

Ciocana

,,SUS” SRL

SRL

,,Conglomerat-

Construct”

AȘP A. Rața

Anatolie SPASOV

763. 186/21 13.07.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

D+P și garaj pe teren nr. cadastr.

1155217.466

Str. A. Mureșanu nr.28,

com. Grătiești, mun.

Chișinău

Radion Tipa

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

764.

187/22

14.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Sat. Porumbeni, com.

Pașcani, r-nul Criuleni

Gheorghe Boaghe

FPC ,,Modul

Prof”SRL

AȚP S. Ciochină

Anatolie SPASOV

765. 188/23 14.07.2020 A2 Anexă la construcția existentă tip

,,P”

Sat. Porumbeni, com.

Pașcani, r-nul Criuleni Dumitru Bostan

FPC ,,Modul

Prof”SRL

AȚP S. Ciochină

Anatolie SPASOV

766.

189/24

15.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Str. Speranței nr.26, sat.

Tohatin, mun. Chșinău,

nr. cadastr. 0146197389

Marcel Burdiniuc

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

767.

190/25

16.07.2020 A2

Suraetajarea construcției

nefinalizate ,,Magazin Mixt”

Sat. Mileștii Mici, r-nul

Ialoveni , nr. cad. teren.

5521110060

II,,Ciobanu Andrei”

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

768.

191/526

17.07.2020 A2 Casă de locuit individuală

Str. Zeleonoia nr. 170,

or. Durlești, mun.

Chșinău, nr. cad. Teren.

0121128.170

Igor Antofică

SRL ,,Arh-Est-

Studio”

AȘP A. Catarău

Anatolie SPASOV

Page 85: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

769.

192/27

17.07.2020 A2 Reconstrucția imobilului existent

cu edificarea mansardei

Str. Ion Soltîs nr.9/2,or.

Durlești, mun. Chșinău,

nr. cad. 0121110.925

SRL ,,ELIT

Prodcom Export”

SRL

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘPIrina Purtova

.

Anatolie SPASOV

770.

193/28

18.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Com. Băcioi, sat. Bacioi,

str. Sîngera nr. 28, mun.

Chișinău

Dionis Răilean

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

771.

194/29

20.07.2020 A2

Constr. Balconului în limitele

balcoanelor supraetajate, la

parterul blocului locative tip P+4E

cu amanajarea golului de ușă din

golul de geam din odaia nr.5

Str.B. P. Hajdeu nr. 16,

ap.1, or. Ungheni

Stepan Cozaric

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

772.

195/30

21.07.2020 A2 Atelier de reparație și păstrare a

mecanismelor agricole ,,P+E

Str. Calea Ghdighciului,

sat. Ghdighici, mun.

Chșinău

Vladimir Lapsin

FPC ,,Modul

Prof”SRL

AȚP S. Ciochină

Anatolie SPASOV

773.

196/31

23.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E, garaj cu regim înălț.P

Or. Durlești, min.

Chișinău, nr. cadastr.

0121128.26

Victor

Cernomorenco

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

774.

197/32

23.07.2020 A2 Depozit provizoriu

R-nul Strășeni, zona

drumului R1 Chișinău –

Ungheni cm 21+900

(partea dreaptă)

SRL ,,Smart

Depozit”

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V. Goitu

Anatolie SPASOV

775.

198/33

23.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Sat. Mirești, com

Mirești, r-nul Hîncești,

teren nr. cadastr.

5347106274

Maxim Crețu

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

776. 199/34 23.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Sat. Onești, com. Onești,

r-nul Hîncești, nr

cadastr. 5352107416

Vitalie Bodrug SRL ,,Presarhi-

grup”

Anatolie SPASOV

Page 86: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

AȘP Claudia

Cazac

777.

200/35

23.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Str. Alex. Cel Bun

nre.146, teren nr.

cadastr. 5301204184

Valentina Samson

SRL ,,Presarhi-

grup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

778.

201/36

24.07.2020 A2 Construcție cu funcțiuni comasate

de tip P

Str. Cartușa nr. 62/1 și

64/1, or. Durlești, mun.

Chișinău, nr cadastr.

0121105.603 și

0121105.604

Boris Olan

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

.

Anatolie SPASOV

779.

202/37

27.07.2020 A2

Bloc locativ cu parcare-auto

subterană și a unei stații de

hidrofor,m în limitetele terenului

cu nr. cadastral

0100101155701001 și nr.

010010155701002

Str. N. Testemițeanu

nr.29/8, sect. Centru

,mun. Chișinău

SRL ,,Braus

Imobilare”

SRL,, AGH

Premium Grup”

AȘP

Tudor Aghenie

Anatolie SPASOV

780.

202.1/

37.1

27.07.2020 A2 Anexă locativă la casa particulară

tip P și garaj

Str.Gh. Asachi nr.44A,

or. Ungheni Grigore Ciobanu

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

781.

203/38

27.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Com. Trușeni , sat.

Dumbrava, str. Teilor nr.

30. Nr.

cadastr.8039331349

Ion și Tatiana Deli

,,Andrieș

Arhstudiuo” SRL

AȘP M. Andrieș

Anatolie SPASOV

782.

204/39

28.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Sat. Cheltuitor, com.

Tohatin, mun. Chișinău

Nr. cadastr. 0146111015

Ion Țîcu

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

Page 87: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

783.

205/40

28.07.2020 A2

Stație de alimentare cu combustibil

în complex cu spălătorie auto,

(compartimentul arhitectura)

Sat. Goianul Nou, com.

Stauceni

SRL,,Goiana

PETR.Co”

SRL ,,Obiect”

AȘP Adrian

Cojocaru

Anatolie SPASOV

784.

206/41

29.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+E

Cartierul Budești II,

mun. Chișinău nr. cad.

0100310056

Alexandru Afanas

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

785.

207/42

29.07.2020 A2 Construcția rețelelor de apă de la

sondă pînă la rezervor 10m3

Mun. Ceadîr-Lunga, nr.

cadastral. 9602101.464

SRL,,Chateu AT

Mount”

,,Structure proiect”

SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

786.

208/43

30.07.2020 A2 Casă de locuit particular cu garaj

de tip S+P

Sat. Caracușenii-Vechi.

r-nul Briceni, nr.

cadastral. 1419118.339

Olesea Boldu

,,Structure project”

SRL

AȘP Popa D.

Anatolie SPASOV

787.

209/44

30.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Com. Zagarancea, sat.

Zagarancea, teren nr.

cadastr.9277106.415

Rodion Crasnoscioc

,,Structure project”

SRL

AȘP N. Petrov

Anatolie SPASOV

788.

210/45

30.07.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+1E cu garaj încorporat

Str. Mihai Viteazul nr.

110, mun. Ungheni. Nr.

cadastr. 9201101333

Nadejda și Vasile

Severin

,,Structure project”

SRL

AȘP N. Petrov

Anatolie SPASOV

789.

211/46

30.07.2020 A2

Obiect comercial prestări servicii,

deservire auto, rețele edilitare

(rețele gaz, rețele electrice, rețele

de apeduct și canalizare pentru

evacuarea apelor pluviale,

telecomunicații) cu demolarea

construcției existente

Mun. Ungheni, sect.

Danuteni, str. Ștefan cel

Mare nr. 128

Gheorghe Visan

,,Structure project”

SRL

AȘP N. Petrov

Anatolie SPASOV

Page 88: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

790.

212/47

04.08.2020 A2

Casă de locuit particulară, pe

terenul elberat ca urmare a

demolării constr. accsorii și

demolării parțiale a casei nr.01,

Str. Avicena nr.18, sect.

Centru, mun. Chișinău

Zinaida Seretinean SRL ,,Obiect”

AȘP A. Cojocaru

Anatolie SPASOV

791.

213/48

05.08.2020 A2

Obiect multifunctional

(commercial, prestări servicii,

deposit și oficii)

Str. Otovasca, sect.

Ciocana mun. Chișinău,

teren nr. cad.

0100307.716, r-nul

Leova

Aurica Miler

SRL

,,Conglomerat-

Construct”

AȘP A. Rața SRL

Anatolie SPASOV

792.

214/49

07.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Teren nr.

cad.0124212084,

Str. Dacia nr.1, sat.

Ghdighici mun.

Chișinău

Cristina Nartea

,,Modulprof” SRL

AȘP Serghei

Ciochină.

Anatolie SPASOV

793.

215/50

10.08.2020 A2 Casă de locuit cuplată de tip

D+P+E

Str. Ion Soltîs,

Or. Durlești, mun.

Chișinău, teren nr. cad.

0121110922

Marina Postică

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

794.

216/51

12.08.2020 A2

Reparația capital cu replanificarea

interioară a obiectului de

învățămînt și educație cu

adaptarea în grădiniță de copii

Sat. Ciutești, r-nul

Nisporeni

cadastr.6027115.159.01,

or.

Primăria sat.

Ciutești

,,Structure

Project” SRL

AȘP Maria Lungu

Anatolie SPASOV

795.

217/52

12.08.2020 A2 Casă de vacanță cu regim de

înălțime P

Extravilan sat.Sîngera,

IP ,,Flori de Măr”, lot

166

Angela Marchtan

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

796.

218/53

12.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Renașterii nr. 46,

sat. Ghidighci, mun.

Chșinău.

Oleg Tuchla

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

Page 89: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

797.

219/54

12.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Vasile Costin nr. 42,

sat. Ghidighci, mun.

Chșinău.

Stepanida Colac

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

798.

220/55

14.08.2020

A2

Stație de alimentare cu

combustibil în complex cu

spălătorie auto (compartimentul

arhitectura)

Sat. Goianul Nou, com.

Stăuceni, mun. Chșinău

SRL ,,GET

Premium”

SRL ,,Obiect”

AȘP A. Cojocaru

Anatolie SPASOV

799.

221/56

14.08.2020 A2 Mini-fermă (Struți)

în extravilanul sat.

Sarata- Galbenă, r-nul

Hîncești Nr. cad.

5359109001,

SRL, Alemoferm”

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

800.

222/57

14.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

cu garaj auto

Sat. Bozieni, com.

Bozieni, teren nr.

cad.5315302131,

r-nul Hîncești

Alexandru și

Nadejda Trofim

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

801.

223/58

18.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Str. Mihai Eminescu

nr.69 Sat. Bozieni, com.

Bozieni, r-nul Hîncești,

nr. cadastr.

5315302.083.01

Marina și Dumitru

Popa

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie SPASOV

802.

224/59

18.08.2020 A2 Casă de locuit cu regim de

înălțime P+M

Str. Ștefan cel Mare nr.

33, sat. Codreanca, r-nul

Strășeni, nr. cadastr.

8013202380

Sergiu Berdos

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie SPASOV

Page 90: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

803.

225/60

18.08.2020 A2 Anexă la clădirea existentă (SAP) Sat. Chetrosu, r-nul

Drochia

SRL ,,Mor Tras

Gol”

SRL ,,Obiect”

AȘP A. Cojocaru

Anatolie SPASOV

804. 226/61 19.08.2020 A2 Casă de locuit particulară

încoporată cu garaj de tip S+P+M

Str.Ștefan cel Mare

nr.22 , or. Briceni, r-nul

Briceni com. Nr.

cadastr.1401104.023

Dorin Lupu

,,Structure

Project” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie SPASOV

805. 227/62

19.08.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

P+E

Or. Durlești, mun.

Chișinău, nr.

cadastr. 0121128.778

Vaselia Bobu

SRL ,,Andrieș

Arhstudio” AȘP

M. Andrieș

Anatolie SPASOV

806.

227.1/62

.1

19.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Or. Durlești,

mun.Chișinău nr.

cadastr. 0121128.778

Vaselia Bobu

SRL ,,Andrieș

Arhstudio” AȘP

M. Andrieș

Anatolie SPASOV

807.

228/63

19.08.2020 A2 Casă de vacanță particulară de tip

P+M

Com. Trușeni, mun.

Chișinău, teren nr. cad

8039309.096

Petru Sorocean

SRL ,,Andrieș

Arhstudio” AȘP

M. Andrieș

Anatolie SPASOV

808.

229/64

19.08.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip P

și construcții auxiliare (garaj) de

tip D+P

Or. Ștefan Vodă, str.

Vasile Alexandri nr.2, nr

cadastr. 8501215.106

Elena și Iulian

Bolozan

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie SPASOV

809.

229.1/64

.1

20.08.2020 A2

Reconstrucția imobilului în scopul

amplasării a unui obiect de

prestări servicii ,spălătorie auto

Str. Muncești, sect.

Botanica, mun.

SRL ,,Auto Rent

Expert”

SRL,,Modulprof

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

Page 91: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Chișinău, Nr.

cadastr.0100120.553.03

810.

230/65

21.08.2020 A2

Replanificarea în parametrii

existenți a halei de producere cu

divizarea spațiului interior pe

verticală în două nivele

Str. Voluntarilor nr.3,

sect. Ciocana, mun.

Chișinău, nr. cadastral

0100308.012.02

SRL ,,Iur Contract”

SRL,,Modulprof”

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie SPASOV

811.

231/66

21.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Sat. Buteni,

R-nul Hîncești

Teren Nr. cad.

5318203.195

Savelie Spivacenco

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

812.

232/67

25.08.2020 A2

Casă de vacanță de tip S+P+E

Com. Trușeni,

Î.P.,,Trușeni”, lot 104,

extravilan nr. cadastr.

8039330.1007

Ion Toma

SRL,,Kislari

Architects”

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie

SPASOV

813.

233/68

25.08.2020 A2

Anexă pentru amplasarea

personalului casei de locuit tip

S+P+E

Sat. Malcoci, r-nul

Ialoveni,nr.cadast

5520102311

Ilia Cuzic

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V.Goitu

Anatolie

SPASOV

814.

234/69

25.08.2020 A2

Casă de vacanță de tip P+M

Sat. Dănceni, r-nul

Ialoveni, nr. cadastr.

5516109713

Vasile Sîrbu

SRL ,,Arhicon

Compani”

AȘP V.Goitu

Anatolie

SPASOV

815.

235/70

25.08.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip P

și construcție auxiliară ,

garaj+beci

Str. Artelor nr. 25A, sat.

Ciorescu, mun. Chșinău Tatiana Braga

SRL,,Areostil Pro”

AȘP A.

Calarasciuc

Anatolie

SPASOV

Page 92: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

816.

236/71

25.08.2020 A2

Renovarea complexului

agroturistic,,Domeniile Pripa” cu

construcția stației de epurare

menagere

Sat. Purcari, com.

Purcari, r-nul Ștefan

Vodă, intravilan, nr.

cadastral 8528250.188

Andrei Pripa

SRL,,Arh Est

Studio”

AȘP A.Catarău

Anatolie

SPASOV

817.

237/72

26.08.2020 A2

Garaj de tipul P+M

Or. Briceni, r-nul

Briceni, str. Uzinelor

nr.16, nr. cadastr.

1401103.569

Veronica Ciornaia

,,Structure

Project” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie

SPASOV

818.

238/73

26.08.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

D+P, încorporată cu garaj tip

S+P+M

Or. Briceni, r-nul

Briceni, str. Renașterii

nr.16, nr. cadastr.

1401104.300

Ruslan Baraliuc

,,Structure

Project” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie

SPASOV

819.

239/74

28.08.2020 A2 Casă de locuit cu încăperi

comerciale, prestări servicii,

Or. Chișinău, str.

Drumul Viilor nr. 26 în

limitele terenurilor cu

nr. cadastr. 0100202.094

și0100202.989

SC,,Ial Dan Lux”și

Bivol Semion

SRL,,Novara

Creation Studio”

AȘP S. Ciochină

Anatolie

SPASOV

820.

240/75

29.08.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+1E

Com. Trușeni,

sat.Trușeni, str.

Dumbrava nr. 40, mun.

Chișinău

Andreea

Rusanovschi

SRL,,Andrieș

Arhstudio”

AȘP M. Andrieș

Anatolie

SPASOV

821.

241/576

01.09.2020 A2

Construcții accesorii

(Depozit,groapă de păstrare și

conservare a furajelor)

Sat. Iurceni, r-nul

Nisporeni, Nr. cadas.

6035110.254

SRL ,,Isvit- Taur”

,,Structure

Project” SRL

AȘP Dumitru

Popa

Anatolie

SPASOV

Page 93: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

822.

242/77

01.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Str. Anton Crihan nr. 29,

sector Danuteni, mun.

Ungheni

Dorina Birdan

I.I.,,Victor Vieru”

AȘP Victor Vieru

Anatolie

SPASOV

823.

243/78

02.09.2020 A2

Șhowroom cu magazine, deposit

agricol și încăperi pentru

deservirea tehnicii agricole

Mun. Bălți, sat.

Elizavetovca, extravilan,

nr cadastr. 03001130255

și 03001130245

SRL ,,Garvidon

Trade”

SRL ,,GC

Archtects”

AȘP I. Păduraru

Anatolie

SPASOV

824.

244/79

02.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E Str. Brăila, or. Ialoveni Radu Pavelco

SRL ,,Obiect”

AȘP A. Cojocaru

Anatolie

SPASOV

825.

245/80

03.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+E

Str. Cireșilor nr. 29, sat.

Trușeni, mun. Chșinău Ghenadie Covalciuc

SRL ,,Sinteza

T.G.”

AȘP

T. Goțonoaga

Anatolie

SPASOV

826.

246/81

03.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+

Str. Sf. Treimenr.9, sat.

Cruzești, com Cruzești,

mun. Chșinău

Andrei Cravțov

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

827.

247/82

03.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+M

Or. Durlești, mun.

Chșinău, nr. cadastr.

0121106567

Anton Stogu

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

828.

248/83

03.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Bd. Intemeietorul Crudu

nr 8/6, sect. Ciocana,

mun. Chișinău,nr. cad.

0144107.305

Mihail Lazar SRL,,ArhiCubix”

AȘP P. Oală

Anatolie

SPASOV

829.

249/84

04.09.2020 A2 Construcție auxiliară Sat. Puhoi, r-nul

Ialoveni SRL ,,Asconi”

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

Page 94: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

830.

250/85

04.09.2020 A2 Terasă de vară Sat. Puhoi, r-nul

Ialoveni SRL ,,Asconi”

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

831.

251/86

04.09.2020 A2 Casă de recepție Sat. Puhoi, r-nul

Ialoveni SRL ,,Asconi”

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

832.

252/87

04.09.2020 A2

Casă de ambalare și procesare a

cireșilor și cătină cu camera

frigorifice pentru păstrarea

producției (P)

Or. Ialoveni

Nr. cadastr. 5501109087

GT ,,Petrașcu

Maxim Nazarie”

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

833.

253/88

04.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P

Sat. Costești, r-nul

Ialoveni, nr. cadasr.

5515209181

Petru Negru

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

834.

254/89

07.09.2020 A2 Casă de locuit pentru două familii

de tip S+P+E+M

Str. Prof.Ion Dumeniuc,

nr. cadastr.

01000313.344, sect.

Ciocana, mun. Chișinău

Schbinschii Iurie,

Dorin Condrat

SRL ,,Sinteza

T.G.”

AȘP

T. Goțonoaga

Anatolie

SPASOV

835.

255/90

07.09.2020 A2

Rețele de evacuare a apelor uzate

pentru orașul Cantemir (Plan

general)

Or. Cantemir S.A. ,,Apă- Canal

Cantemir”

SRL

,,Tehnoconsulting

& Design”

AȘP A. Rața

Anatolie

SPASOV

836.

256/91

07.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M și construcții auxiliare

Or. Florești,str. Florilor

nr. 14, nr. cadastral

4501206056

Olga Griu

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

837.

257/92

08.09.2020 A2 Casă de vacanță particulară de tip

D+P+E și construcții auxiliare

Extravilan, com.

Trușeni, IP

,,Sanatatea”,lot. nr.269,

mun. Chișinău, nr cad.

8039329322

Eujenia Rinja

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

Page 95: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

838.

258/93

10.09.2020 A2

Suport pe acoperișul, construcției

(bloc locativ), echipament thnic de

telefonie mobilă

Nr. cad. Construcției

0100101.661.01 SRL ,,Orange”

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

839.

259/94

10.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+E

Or. Drochia , str,

Burebista nr. 65, nr. cad.

3601112.302

Valeriu Gorobețchi

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

840.

260/95

11.09.2020 A2 Amenajarea zonei administrative

Str. Ștefan cel Mare nr.

50, Sat. Geamăna, r-nul

Anenii Noi,Terenul cu

nr. cad.1028207252

Primăria Geamana

SRL ,,Neocon-

Prim”

AȘP S. Ciochină

Anatolie

SPASOV

841.

261/96

16.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+E

Or. Cahul, str. Matei

Basarab nr.2/1

Terenul cu nr.

cad.1701110.461

Maria Varvaruc

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

842.

262/98

17.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+D+M

Str. Petricani, sect.

Rîșcani, mun. Chișinău,

nr. cad. 0100402.308

Victor Guzun

SRL ,,MaxMag-

Pin”

AȘP Irina Purtova

Anatolie

SPASOV

843.

263/98

18.09.2020 A2 Casă der Rugăciuni

Teren cu nr.

cad.5367202097

Sat. Voinescu, r-nul

Hîncești

Comunitatea

religioasă ,,Biserica

creștină

evanghelistă”

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

844.

264/99

18.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

D+P+E

Sat. Logănești, r-nul

Hîncești, str. M.

Viteazul nr.44

Nr. cadastral 5342203

082

Mihai Popa ÎI ,,Vasile Moraru”

AȘP P. Butnaru

Anatolie

SPASOV

Page 96: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

845.

265/100

18.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Sat. Ciuciuleni, r-nul

Hîncești, teren nr. cad.

5343110025

Ivan Pojoga

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

846.

266/101

18.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Sat. Gura Galbenei, str.

Ștefan cel Mare nr. 78/a,

r-nul Hîîncești, teren nr.

cad. 2919204264

Vera Mihailicenco

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

847.

267/102

18.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip P

Sat. Buțeni ,r-nul

Hăncești, nr. cad.

5318202.390

Victor Cirpa

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

848.

268/103

18.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Sat. Mereșeni , comuna

Mereșeni r-nul Hăncești,

nr. cad. 5343 110025

Ion Maier

SRL

,,Presarhigrup”

AȘP Claudia

Cazac

Anatolie

SPASOV

849.

269/104

21.09.2020 A2

Reconstrucția casei de locuit

individuale cu extindere pe

vertical , recons. Construcțiilor

accesorii, proiectarea garajului

Or. Cricova, str. B. P.

Hajdeu nr. 6, mun.

Chșinău

Mihail Chitic

SRL ,,Bancom

Pripiect”

AȚP A. Anton

Anatolie

SPASOV

850.

270 /105

17.09.2020 A2

Complex locative (bloc A;B;C) cu

regim de înălțime pe vertical

S+D+P+8E+PH cu parcare

subterană

Or. Durlești,mun.

Chișinău, teren nr. cad.

0121106.1109

SRL ,,Primconstruct

Grup”

SRL ,,AGH

Premium Grup”

AȘPAghenie

Tudor

Anatolie

SPASOV

Page 97: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

851.

271/106

21.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+E

Com.Stauceni, str.

Chicago,nr 28 mun.

Chișinău, teren

nr.cad.3153212.003

Ion Alexa SRL ,,Linia Nova”

AȘP V. Chirilov

Anatolie

SPASOV

852.

272/107

23.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

P+M

Or. Ialoveni, r-nul

Ialoveni,str. Iurii

Gagarin nr.52

Nr. cad.550121

Maria Panuș

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

853.

273/108

23.09.2020

A2

Casă de locuit particulară de tip

P+M

Sat. Costești, str. D.

Cantemir nr. 12/a,r-nul

Ialoveni

Nr. cad. 5515211.166

Nicolaie Mihalache

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

854.

274/109

23.09.2020 A2 Casă de locuit particulară de tip

S+P+M

Sat. Mileștii Mici, r-nul

Ialoveni, nr.

cad.5521107074

Stela Bobu

SRL ,,Arhicon

CompanY”

AȘP V. Goitu

Anatolie

SPASOV

855.

274.1/10

9.1

24.09.2020 A2

Case particulare de tip

,,townhouse” cu regim de înălțime

S+P+E

Or. Durlești ,str-la

Vovințeni 1/a, mun.

Chșinău, nr. cad.

0121113.0318

Igor Morari

SRL,,Modulprof”

AȘP Seghei

Ciochină

Anatolie

SPASOV

856.

275/110

24.09.2020 A2 Fermă zootehnică pentru creșterea

și reproducerea păsărilor

Sat. Bardar, r-nul

Ialoveni, nr cad.

55101027.550

SRL ,,Puiu AXD” SRL,,AsconLine”

AȘP S. Ciochină

Anatolie

SPASOV

857.

276/111

25.09.2020 A2

Renovarea fațadei la încăperilede

la parterul blocului locative și

amenajarea teritoriului adiacent cu

organizare accaesului pentru

personae cu dizabilități

Nr. cad.

0100206.106.01.008,

Bd. Ștefan cel Mare

nr.128, or. Chișinău

,,Grin-Farm”SRL

SRL,,Andrieș

Arhstudio”

AȘP M. Andrie,

Anatolie

SPASOV

858.

277/112 28.09.2020 A2

Casă de locuit particulară de tip

D+P+M

Or. Codru, str. Prepeliței

nr. 30, mun. Chșinău,

Barcari Stanislav,

Corina Leahu

SRL ,,Serex Grup”

AȘP I.Purtova Anatolie SPASOV

Page 98: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

terennr. Cad.

0131134446

859.

182 02.07.2020 D Reconstrucția perimetrului de pază al

Penitenciarului nr.7 Rusca, gardul

tip nr.1

Rusca, mun.Hâncești Direcția Penitenciarului

nr.7 Rusca, mun.

Hâncești

Biroul Raional

Hâncești de

proiectări,prospecțiuni

și servicii

Rusu Alexei

860. 183 03.07.2020 D Extinderea sistemului de iluminat în s.

Molovata Noua,

r-nul. Dubăsari Primăria s.Molovata

Nouă, r-nul.Dubăsari

„Alfa-Electro-Montaj-

Grup”

Rusu Alexei

861.

184 03.07.2020 D Reparația scărilor la intrare și reparație

interioară în clădirea Primăriei,

or. Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

862.

185 03.07.2020 D Reparația capitală a sectorului de

legătură a str.Schinoasa Deal cu

str.Livădarilor, str.Livădarilor 181-181/4,

str.Livădarilor 185, st-la.8 Cobzarilor,

52, st-lei. 8 Cobzarilor din

or.Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

863.

186 03.07.2020 D Reparația capitală a str. Livădarilor, 193

– Prepeliței, 68, str. str.Livădarilor 175 –

Prepeliței, 48 din

or.Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

864.

187 06.07.2020 D Construcția blocului sanitar la I.P.

Gimnaziul „Cajba” din

sat. Cajba,

r-nul Glodeni

I.P. Gimnaziul „Cajba”

din sat. Cajba, r-nul

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

865. 188 07.07.2020 D Evacuarea apelor uzate de la blocul

locativ din str. O. Ungureanu, 15, din

or. Ungheni Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni

„Mantobani” SRL Rusu Alexei

866.

189 07.07.2020 D Reparația acoperișului clădirii Direcția

Asistență Socială și Protecția Familiei

Soroca,

or. Soroca, str. Independenții Asistență Socială și

Protecția Familiei

Soroca, or.Soroca,

str.Independenții.

Pleșca Vadim Rusu Alexei

867. 190 07.07.2020 D Forarea sondei arteziene în com. Sărata Galbenă, r-

nul.Hînceşti

Primăria Sărata

Galbenă, r-nul.Hînceşti.

Î.S. „EHGeoM”, Rusu Alexei

868.

191 08.07.2020 D Reamenajarea stadionului „Spicul” din or. Fălești, r-nul. Fălești Direcția Generală

Educație Fălești,

str.Ștefan cel Mare, 50

„Geosport Grup” SRL Rusu Alexei

Page 99: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

869. 192 08.07.2020 D Reconstrucția acoperișului grădiniței de

copii „T. Sobolevschi" din

or. Ungheni Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni

„Mantobani” SRL Rusu Alexei

870.

193 09.07.2020 D Amenajarea terenului aferent (construcția

pavilioanelor la aer liber) la Grădinița

pentru copii nr. 2 din

comuna Coșnița, r-nul

Dubăsari

Primăria comunei

Coșnița, r-nul. Dubăsari

str.Păcii, 51

Sirețanu Zinaida Rusu Alexei

871.

194 10.07.2020 D Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea

de 30,8 km, din spre (s.Șircani,

s.Pohrebeni, s.Izvoare)

com.Pohrebeni Primăria Pohrebeni, r-

nul. Orhei

„Cristotel-Proiect”

SRL

Rusu Alexei

872.

195 10.07.2020 D Amenajarea zonei de agrement cu teren de

sport și teren de joacă în

(Actualizare devize)

com.Chirca, sat.Chirca, r-

nul.Anenii Noi, str.Păcii,

224”

Primăria com.Chirca, r-

nul. Anenii Noi

„Filicon-Cons” SRL Rusu Alexei

873.

196 14.07.2020 D Teren sportiv la Instituția Publică Liceul

Teoretic „Alexandr Pușkin”,

r-nul.Basarabeasca,

or.Basarabeasca,

str.Naberejnaea, 3

I. P. Liceul Teoretic

„Alexandr Pușkin”, r-

nul. Basarabeasca,

or.Basarabeasca,

str.Naberejnaea, 3.

„Devinvcons” SRL Rusu Alexei

874.

197 14.07.2020 D Reparația drumului și canalului de

scurgere a apelor pluviale de la str.

Vinogradnaea până la str. Melnicinaea în

sat. Ceșmechioi, r-

nul.Vulcănești

Primăria

sat.Ceșmechioi, r-

nul.Vulcănești

„Haltekarnitekturași”

SRL

Rusu Alexei

875. 198 16.07.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal în

sat. Volintiri,

r-nul. Ștefan Vodă

Primăria sat. Volintiri, r-

nul. Ștefan Vodă

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

876.

199 17.07.2020 D Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea

de 17,6 km, din

com. Ivancea, r-nul. Orhei Primăria com.Ivancea,

r-nul. Orhei

„Cristotel-Proiect”

SRL,

Rusu Alexei

877. 200 20.07.2020 D Construcția complexului sportiv

polivalent din

sat. Doroțcaia, r-nul.

Dubăsari

Primăria s.Doroțcaea, r-

nul.Dubăsari

„Geosport Group”

SRL,

Rusu Alexei

878.

201 21.07.2020 D Modernizarea si reconstrucția Centrului

de Tineret si Sport din

or. Nisporeni, str. Marii

Adunări Naționale, 12

Direcția Învățământ

Tineret și Sport

Nisporeni, or.

Nisporeni, str.

Ioan Vodă, 2

Institutul Național de

Cercetări și Proiectări

„Urbanproict”

Rusu Alexei

879.

202 23.07.2020 D Alimentarea cu gaze naturale a bucătăriei

I.P. Gimnaziul „Cajba” din

sat. Cajba, r-nul Glodeni I.P. Gimnaziul „Cajba”

din sat. Cajba, r-nul

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

880. 203 23.07.2020 D Reparația străzii Ștefan cel Mare în sat. Iablona, r-nul. Glodeni Președintele Raionului

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

Page 100: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

881. 204 23.07.2020 D Reparația străzii Constantin Sterea din or. Glodeni Primăria or.Glodeni, str.

Suveranității,4

„Emtec-Nord” SRL Rusu Alexei

882. 205 23.07.2020 D Reparația străzilor din cartierul Decebal

59 - 53 din

or. Glodeni Primăria or.Glodeni, str.

Suveranității,4

„Emtec-Nord” SRL Rusu Alexei

883. 206 23.07.2020 D Reparația străzii 300 Ani din or. Glodeni Primăria or.Glodeni, str.

Suveranității,4

„Emtec-Nord” SRL Rusu Alexei

884. 207 23.07.2020 D Reparația străzii Alexandru Gonța din or. Glodeni Primăria or.Glodeni, str.

Suveranității,4

„Emtec-Nord” SRL Rusu Alexei

885. 208 23.07.2020 D Reparația străzii Mihai Eminescu din or. Glodeni Primăria or.Glodeni, str.

Suveranității,4

„Emtec-Nord” SRL Rusu Alexei

886.

209 24.07.2020 D Organizarea accesibilității pentru

persoane cu dezabilități a I. P. "Centrul

de Tineret"

str. Vasile Mahu nr. 120, or.

Orhei

UNFPA, mun. Chișinău,

str.31 August

„Bim-tech Solution”

SRL

Rusu Alexei

887.

210 24.07.2020 D Organizarea accesibilității pentru

persoane cu dezabilități a Instituției

social-culturale "C.R.T. Nisporeni"

str. Suveranității nr. 4, or.

Nisporeni

UNFPA, mun. Chișinău,

str.31 August

„Bim-tech Solution”

SRL

Rusu Alexei

888.

211 24.07.2020 D Organizarea accesibilității pentru

persoane cu dezabilități a C. R.T.

"DACIA",

str. Mihai Sadoveanu nr.21,

or. Soroca

UNFPA, mun. Chișinău,

str.31 August

„Bim-tech Solution”

SRL

Rusu Alexei

889.

212 24.07.2020 D Organizarea accesibilității pentru

persoane cu dezabilități a Centrului

Resurse pentru tineri "Universul

Tinerilor" (UNIT)

str. 31 August nr.102 or.

Criuleni

UNFPA, mun. Chișinău,

str.31 August

„Bim-tech Solution”

SRL

Rusu Alexei

890.

213 24.07.2020 D Organizarea accesibilității pentru

persoane cu dezabilități a Centrului de

Resurse pentru Tineret "CRAT",

str. Konev nr. 7, or. Bălți UNFPA, mun. Chișinău,

str.31 August

„Bim-tech Solution”

SRL

Rusu Alexei

891.

214 24.07.2020 D Reconstrucția sistemului interior de

încălzire la Grădinița nr.8 „Prichindel”

din

mun.Cahul Primăria mun.Cahul,

str.P.Independenței, nr.6

„Termo Modern”

SRL,

Rusu Alexei

892.

215 24.07.2020 D Reparația rețelelor electrice din

Gimnaziul nr.77, str.Ion Creangă, 31,

or.Cricova, mun.Chișinău Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău

„Tarus-Electro” SRL Rusu Alexei

893.

216 27.07.2020 D Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea de

13,0 km,

din com. Vatici (s.Vatici,

s.Curchi), r-nul. Orhei

Primăria com.Vatici, r-

nul. Orhei

„Cristotel-Proiect”

SRL

Rusu Alexei

894.

217 27.07.2020 D Construcția sistemei de captare și

evacuare a apelor de suprafață din str.

Hirtopului, str. Frăției, str. Frăției

intersecție cu str. Păcii in

sat. Sărata Veche, r-nul.

Fălești

Primăria com. Sărata

Veche, r-nul. Fălești

„Simbo-Proiect” SRL Rusu Alexei

Page 101: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

895.

218 29.07.2020 D Reparația capitala a intrării principale la

blocul chirurgical, construcția gardului

interior a bisericii si amenajarea

teritoriului de evacuarea a deșeurilor

pentru IMSP SCM din

str. Sf. Arhanghel Mihail, 38 ,

mun.Chișinău

IMSP SCM Arhanghel

Mihail, mun.Chișinău,

str. Arhanghel Mihail,

38.

ÎI „Mînăscurtă

Constantin

Rusu Alexei

896. 219 30.07.2020 D Amenajarea spațiului verde (teren cu nr.

cad. 01460032311) situat în

or. Chișinău, sectorul

Râșcani, str. N. Dimo

Pretura sectorului

Râșcani, mun. Chișinău

„Structure Project”

SRL

Rusu Alexei

897. 220 31.07.2020 D Construcția rețelei de canalizare în

(Actualizarea devizelor)

satul Balceana, r-nul.Hâncești Primăria sat.Balceana, r-

nul.Hîncești

„Protelco Geocad”

SRL,

Rusu Alexei

898.

221 31.07.2020 D Reconstrucția sistemelor edilitare

interioare la obiectele Academiei „Ștefan

cel Mare și Sânt” a Ministerului

Afacerilor Interne,

mun. Chișinău Academia „Ștefan cel

Mare și Sânt” a

Ministerului Afacerilor

Interne, mun. Chișinău

„Mantobani” SRL Rusu Alexei

899.

222 03.08.2020 D Reparația capitală a aulei de torent 5-1 și

holului de intrare în cadrul blocului de

studii nr.5, Facultatea Tehnologia

Alimentelor, al UTM,

mun. Chișinău,

str. Studenților, 9/9

I.P. Universitatea

Tehnică a Moldovei, bd.

Ștefan cel Mare, 168,

mun. Chișinău.

„GM-Arhitecture”

SRL,

Rusu Alexei

900. 223 04.08.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal în

sat. Cobusca Nouă,

r-nul. Anenii Noi

Primăria sat.Cobusca, r-

nul.Anenii Noi

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

901.

224 06.08.2020 D Lucrări de reparații interioare la tavane

(grupa 3 și 6) la Grădinița de copii nr.33,

or.Cricova, mun.Chișinău Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău

Gorbaciova Irina Rusu Alexei

902.

225 06.08.2020 D Rețele exterioare de canalizare din (str.

Construcțiilor și Teilor)

com. Bubuieci, mun.

Chișinău,

Primăria com. Bubuieci,

mun. Chișinău, str. T.

Bubuiog, 28

„Hidroproiect” SRL Rusu Alexei

903.

226 10.08.2020 D Reparația rețelelor electrice interne la I.P.

Gimnaziul „Bănești”

sat. Bănești, r-nul

Telenești

I.P. Gimnaziul

„Bănești”, sat.Bănești, r-

nul.Telenești

Berechelea Serghei Rusu Alexei

904. 227 10.08.2020 D Construcția trotuarelor în sat. Corlăteni, r-nul. Râșcani Primăria sat. Corlăteni,

r-nul. Râșcani

Cucos Mihail Rusu Alexei

905.

228 10.08.2020 D Lucrări de reparații Grădinița de copii

nr.33,

or.Cricova, mun.Chișinău Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău

Gorbaciova Irina Rusu Alexei

906.

229 10.08.2020 D Resistematizarea și amenajarea terenului

cu nr. cadastral 01002123781 adiacent

blocurilor locative din str. Academiei, 8-

10

sect. Centru,

mun. Chișinău

Pretura sectorului

Centru, mun. Chișinău,

str. Bulgară, 43

Todorova Nadejda Rusu Alexei

Page 102: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

907.

230 10.08.2020 D Amenajarea și modernizarea aleii din bd.

Mircea cel Bătrân

(tronsonul str. A. Russo – str. Prof. I.

Domeniuc),

mun. Chișinău Pretura sectorului

Ciocana, mun. Chișinău

I.M.P.

„Chișinăuproiect”

Rusu Alexei

908.

231 11.08.2020 D Renovarea rețelelor de apeduct la

Grădinița de copii din str. Jubiliară, 40,

or. Codru, mun. Chișinău Primăria or. Codru, str.

Costiujeni, 8, mun.

Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

909.

232 11.08.2020 D Reconstrucția capitală a acoperișului

clădirii Gimnaziului „Mașcăuți” (blocul

principal)

sat. Mașcăuți, r-nul. Criuleni Gimnaziul „Mașcăuți”

sat. Mașcăuți, r-nul.

Criuleni

„Visarh Birou” SRL Rusu Alexei

910.

233 12.08.2020 D Construcția trotuarului adiacent la

drumul R4. (R6-Goian-Criuleni-M1),

din

sat. Boșcana, r-nul. Criuleni Primăria sat. Boșcana, r-

nul. Criuleni.

Zaminsnaia Oxana. Rusu Alexei

911.

234 15.08.2020 D Reparația capitală cu replanificarea

interioară (parțială) a construcției de

învățământ și educație cu nr. cadastral

6027115.159.01 cu adaptarea la

Grădiniță de copii în

sat. Ciutești, r-nul. Nisporeni Primăria sat.Ciutești, r-

nul.Nisporeni

„Structure Project”

SRL,

Rusu Alexei

912. 235 17.08.2020 D Reparația drumurilor locale din s.Chiștelnița, r-nul.Telenești Primăria s. Chiștelnița,

r-nul. Telenești

Popescu Vasile Rusu Alexei

913.

236 17.08.2020 D Lucrări de reparație a unei porțiuni de

drum și trotuar din str.Toader Bubuiog

din

or. Bubuieci, mun. Chișinău Primăria or. Bubuieci,

mun. Chișinău.

str.Toader Bubuiog, 28

Paciu Constantin Rusu Alexei

914.

237 17.08.2020 Servicii de proiectare a sistemei de

canalizare din” (Actualizarea

devizelor)

sat. Sofia, r-nul. Hâncești Primăria sat.Sofia, r-

nul.Hîncești

Institutul de proiectare

„Urbanproiect”,

Rusu Alexei

915.

238 18.08.2020 D Proiectarea rețelei de canalizare și stației

de pompare în sectorul rezidențial

"Ipoteca" și "Stația Veterinară" din ”

(Actualizarea devizelor)

or. Strășeni, raionul Strășeni Primăria mun. Strășeni,

str. Mihai Eminescu, 32,

r-nul. Strășeni

„Ricod Consulting”

SRL

Rusu Alexei

916.

239 18.08.2020 D Construcția apeductului magistral de la

s. Valoave spre localitățile Valovița,

Tabăra de Odihnă "La Dumbrava",

Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s.

Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r-nul.

Soroca cu construcția rezervorului de apă

sau instalarea turnului de apă la marginea

satului.”

(Actualizarea devizului de cheltuieli)

r-nul.Soroca Președintele Raionului

Soroca, mun.Soroca,

str.Ștefan cel Mare, nr.5

„Protelco-Geocad”

SRL

Rusu Alexei

Page 103: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

917.

240 18.08.2020 D Lucrări de reparație a parterului

Consiliului Raional Soroca,

mun. Soroca, str.

Stefan cel Mare, 5

Președintele Raionului

Soroca, mun.Soroca,

str.Ștefan cel Mare, nr.5

„Polimer” SRL Rusu Alexei

918. 241 18.08.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal în

sat. Andrușul de Jos,

r-nul. Cahul

Primăria sat.Andrușul

de Jos, r-nul. Cahul

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

919.

242 19.08.2020 D Construcția trotuarelor pentru pietoni din

str. Sf. Dumitru (de la str. Ștefan cel

Mare până la str.31 August)

or. Vadul lui Vodă, mun.

Chișinău

Primăria or. Vadul lui

Vodă, mun. Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60

Niculiță Constantin Rusu Alexei

920.

243 19.08.2020 D Lucrări de reparație a birourilor în incinta

Primăriei ” (Et.1)

or. Vadul lui Vodă, mun.

Chișinău, str. Ștefan cel

Mare, 60

Primăria or. Vadul lui

Vodă, mun. Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60.

Niculiță Constantin Rusu Alexei

921.

244 21.08.2020 D Extinderea reparației îmbrăcămintei

asfaltice pe porțiunea de drum L423,

Dubăsari-Cocieri-Roghi,

r-nul.Dubăsari Consiliul Raional

Dubăsari, str.Păcii, 70,

s.Cocieri, r-nul.Dubăsari

Secția Construcții

Gospodărie Comunală

și Dezvoltarea

Teritoriului

Rusu Alexei

922.

245 22.08.2020 D Reparația străzii Bucovinei din or. Vadul lui Vodă, mun.

Chișinău

Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60.

Niculiță Constantin Rusu Alexei

923. 246 22.08.2020 D Lucrări de reparație capitală la Casa de

Cultura din

s. Molovata Nouă, r-nul.

Dubăsari

Primăria s.Molovata

Nouă, r-nul.Dubăsari

Isacov Iurii Rusu Alexei

924.

247 24.08.2020 D Reconstrucția și reutilarea construcției

existente (fosta baie) pentru căminele

școlii și construcția unei clădiri noi

pentru blocurile de studii din

strada Ștefan cel Mare, 125,

mun. Cahul

Ministerul Educației

Culturii si Cercetării al

RM

FPC„Diarse Tehnic”

SRL

Rusu Alexei

925. 248 24.08.2020 D Rețele de canalizare din str. Florilor nr.1-

17,

or. Ialoveni Primăria or.Ialoveni „Hoidroproiect” SRL Rusu Alexei

926.

249 01.09.2020 D Construcția magistralei sistemului de

alimentare cu apă și sistemului de

canalizare din (Actualizarea devizelor,

finalizarea lucrărilor)

sat. Cotiujenii Mari, r-nul.

Șoldănești

Primăria sat. Cotiujenii

Mari, r-nul. Șoldănești

„Hoidroproiect” SRL Rusu Alexei

927.

250 01.09.2020 D Reparația drumului local din satul Sturzovca, r-

nul. Glodeni

Primăria satul

Sturzovca, r-nul.

Glodeni

„Cad Expert” Rusu Alexei

928. 251 02.09.2020 D Proiectarea rețelelor de apă și canalizare

în (Actualizarea devizelor)

satul Covurlui, r-nul. Leova Primăria sat. Covurlui,

r-nul. Leova

„Protelco Geocad” Rusu Alexei

929.

252 03.09.2020 D Lucrări de reparații a unei porțiuni de

drum din

str. U. Ungureanu,

or.Cricova, mun.Chișinău

Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău.

Paciu Constantin Rusu Alexei

Page 104: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

930. 253 03.09.2020 D Reparația interioară a blocului alimentar

la Grădinița de copii din

sat.Holercani, r-nul.Dubăsari Primăria sat.Holercani,

r-nul.Dubăsari

„CWM Proiect” SRL, Rusu Alexei

931.

254 07.09.2020 D Reconstrucția sistemului de canalizare

din (Actualizarea devizelor, finalizarea

lucrărilor)

sat.Negrea, r-nul.Hîncești” Primăria sat. Negrea, r-

nul. Hîncești

„Urbanproiect”,

Secrieru Eugen

Rusu Alexei

932.

255 07.09.2020 D Lucrări de reparații a încăperilor din

str. Chișinăului, 98, or.

Cricova,

mun. Chișinău

Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău.

Gorbaciova Irina,

Bognibova L, Buga

Ecaterina

Rusu Alexei

933.

256 08.09.2020 D Proiectarea rețelelor de canalizare

exterioare și a stației de epurare din

(Actualizarea devizelor)

satul Ruseștii Noi, r-nul.

Ialoveni

Primăria sat. Ruseștii

Noi, r-nul.Ialoveni

„Protelco Geocad”

SRL

Rusu Alexei

934. 257 09.09.2020 D Proiectarea sectoarelor de iluminat

stradal în

sat. Cazaclia,

r-nul. Ceadîr-Lunga

Primăria sat. Cazaclia, r-

nul. Ceadîr-Lunga

SRL „TRIELNA” Rusu Alexei

935.

258 09.09.2020 D Alimentarea cu gaze naturale a

Gimnaziului „Recești”, sat. Recești, și

Centrului de Sănătate Zahorna, r-nul.

Șoldănești

sat.Dobrușa, r-nul.Șoldănești Primăria sat.Dobrușa, r-

nul.Șoldănești

FPC„Diarse Tehnic”

SRL

Rusu Alexei

936.

259 10.09.2020 D Amenajarea terenului întreprinderii AVE

UNGHENI și restabilirea acceselor

rutiere din

str. Lacului, nr.1, mun.

Ungheni

Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni.

„Mantobani” SRL, Rusu Alexei

937.

260 10.09.2020 D Reparația trotuarului pentru pietoni de la

str. M. Eminescu până la pod din

or. Vadul lui Vodă, mun.

Chișinău

Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60

Niculiță Constantin Rusu Alexei

938.

261 14.09.2020 D Reconstrucția sistemelor edilitare

interioare la obiectele Academiei „Ștefan

cel Mare și Sânt” a Ministerului

Afacerilor Interne, , (Etapa II)

mun. Chișinău,

str. Sfânta Vineri, 7

Academia „Ștefan cel

Mare și Sânt” a

Ministerului Afacerilor

Interne, mun. Chișinău

„Baucom Grup” SRL Rusu Alexei

939. 262 14.09.2020 D Desființarea clădirii Casei de Cultură și

agreement din

sat. Corpaci,

r-nul. Edineț

Primăria sat. Corpaci, r-

nul.Edineț

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

940.

263 16.09.2020 D Reparația sectorului de poliție nr.4 din bd. Iu. Gagarin, 3, mun.

Chișinău

Direcția de Politie a

Inspectoratului General

de Poliție, mun.

Chișinău.

FPC„Diarse Tehnic”

SRL

Rusu Alexei

941.

264 16.09.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal,

strada Konev intersecția str.

Alexandru cel Bun, mun.

Bălți

Primăria min. Bălți, str.

Independenței, 1

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

Page 105: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

942.

265 16.09.2020 D Resistematizarea încăperilor cu

amplasarea Secției de Poliție, nr.1

din

mun. Cahul, str. Ștefan cel

Mare, 40

Inspectoratul General de

Poliție, mun. Chișinău,

str. Tighina, 11/1

„Bim-Tech Solutions”

SRL,

Rusu Alexei

943. 266 16.09.2020 D Proiectarea acoperișului de tip șarpantă și

termoizolarea fațadelor a grădiniței din

s. Chetrosu str. Tineretului

nr.40, r-nul. Anenii Noi

Primăria sat. Chetrosu,

r-nul. Anenii Noi

„Bim-Tech Solutions”

SRL,

Rusu Alexei

944.

267 16.09.2020 D Organizarea evacuării apelor pluviale din

teritoriul I.P. Gimnaziul „Mihai

Eminescu”

or. Telenești, r-nul. Telenești I.P. Gimnaziul „Mihai

Eminescu” or. Telenești,

r-nul. Telenești

FPC„Diarse Tehnic”

SRL

Rusu Alexei

945. 268 16.09.2020 D Construcția rigolelor și a trotuarelor în sat. Corlăteni, r-nul. Râșcani Primăria sat. Corlăteni,

r-nul. Râșcani

Cucos Mihail Rusu Alexei

946.

269 21.09.2020 D CONSERVATION AND

RESTORATION WORKS OF BENDER

FORTRESS (Phase I)

Or.Bender Programul Națiunilor

Unite pentru Dezvoltare,

Chișinău, R.M.

„Studio Berlucchi”

SRL

Rusu Alexei

947.

270 21.09.2020 D Reparaţia capitală a str. Răsăritului și

sistemului pluvial, din

com. Colonița, mun, Chişinău Primăria com. Colonița,

mun, Chişinău, str.

Ştefan cel Mare 3

„ASTRAL-

PROIECT” SRL

Rusu Alexei

948. 271 23.09.2020 D Reparația capitală a sediului Primăriei cu

nr. cadastral 3835100221 din

sat. Holercani, r-nul.

Dubăsari

Primăria sat.Holercani,

r-nul.Dubăsari

„CWM Proiect” SRL Rusu Alexei

949. 272 23.09.2020 D Reconstrucția rețelelor de apeduct din

(Actualizarea devizelor)

com. Moscovei, r-nul. Cahul Primăria com.

Moscovei, r-nul. Cahul

„Tehnocomplex” SRL Rusu Alexei

950.

273 25.09.2020 D Amenajarea terenului pentru sport,

Liceul Teoretic "George Meniuc"

str. Albișoara nr. 84 or.

Chișinău

Direcția Generală

Locativ-Comunală și

Amenajare, mun.

Chișinău, str. Columna,

106

„Geosport Group”

SRL,

„Devinvcons” SRL

Rusu Alexei

951.

274 25.09.2020 D Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea

de 9,0 km, din

sat. Braniște, com. Ivancea, r-

nul. Orhei

Primăria com. Ivancea,

r-nul. Orhei

„Cristotel-Proiect”

SRL

Rusu Alexei

952.

275 25.09.2020 D Extinderea reparației sectorului de drum

L426, acces spre sat. Holercani (în

continuarea drumului raional asfaltat+str.

27 august 1989)

r-nul. Dubăsari Consiliul Raional

Dubăsari, str.Păcii, 70,

s.Cocieri, r-nul.Dubăsari

Croitor Galina Rusu Alexei

953.

276 28.09.2020 D Servicii de proiectare a sistemei de

canalizare din (Actualizarea

devizelor) Raportul cu nr.237

din 17.08.202 se anulează

sat. Sofia, r-nul. Hâncești” Primăria sat.Sofia, r-

nul.Hîncești.

„Urbanproiect”, Rusu Alexei

954.

277 28.09.2020 D Amenajarea terenului de fotbal cu iarbă

artificială din

or. Căușeni Primăria or. Căușeni,

str. Meșterul Radu, 3

„Geosport Group”

SRL

„Devinvcons” SRL

Rusu Alexei

Page 106: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

955.

278 30.09.2020 D Construcția blocului sanitar la I.P.

Gimnaziul „Cajba” din

sat. Cajba, r-

nul Glodeni

I.P. Gimnaziul „Cajba”

din sat. Cajba , r-nul

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

956.

279 30.09.2020 D Lucrări de construcție exterioare , de

reparație interioară a 4 clădiri și

construcția pavilionului pentru Grădinița

de copii "Svetleacioc" din

s.Congaz, r-nul. Comrat,

UTA Găgăuzia

Primăria sat.Congaz,

str.Octeabriscaea, 85.

SC „Dumit Grup”

SRL

Rusu Alexei

957.

28 08.04.20 SI B.C. "Victoriabank" S.A. Agenţia

nr.5

or. Căușeni, str. Ștefan cel

Mare, 2 of. 30/31

B.C. "Victoriabank"

S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

958.

29 09.04.20 MASI,

SI. SIn

„MAGAZIN KAUFLAND BALTI” mun. Balti, str.Decebal

130

SRL „Kaufland” Slipcenco A.

Certificat seria

2016-P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

959.

30 23.04.20 SI „Stația multicarburant de alimentare

auto în complex cu spălătorie auto”

Mun. Orhei, str M.

Sadoveanu, 25/A

SRL „Derang Plus” Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

960.

31 23.04.20 SI Spalatorie auto pentru camioane Mun.Chișinău, str.

Industrială, 77

SRL „Derang Plus” Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

961.

32 23.04.20 SI Obiectiv commercial cu stație

multicarburant în complex cu

spalatorie auto

Or.Bălți, str. N. Iorga SRL „Derang Plus” Zaliotova S.

Certificat 1151

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

962.

33 24.04.20 SI «Учебный корпус» м. Бэлць ул. Дечебал 101 Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

963.

34 24.04.20 SI «Общежитие №4» м. Бэлць ул.Болгарская

170

Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

964.

35 24.04.20 SI «Общежитие №2» м. Бэлць ул. Дечебал 121 Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

965.

36 24.04.20 SI Construirea blocului locativ cu regim

de înălțime D+P+5E+E, cu parcare

mun. Chişinău, or.

Cricova, str. Tineretului, 5

"Regal Alex" SRL Bugaevski V.

Certificat seria

2016P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 107: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

auto subterană și spații de menire

socială la parter

966.

37 27.04.20 SI BC Moldindcombank SA mun. Chişinău, bd. Ștefan

cel Mare 6

BC Moldindcombank

SA

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

967.

38 27.04.20 SI «BC “EXIMBANK” S.A.» Sucursala

nr. 9

mun. Chişinău, bd. Grigore

Vieru 16

BC “EXIMBANK”

S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

968.

39 24.04.20 SР, TS RECONSTRUIREA TERMINALULUI

AEROPORTULUI INTERNATIONAL

„CHISINAU” CU EXTINDERE IN

DIMENSIUNI, IN LIMITELE

TERENULUI GESTIONAT

or.CHISINAU

sect.BOTANICA bd.

DACIA nr. 80 bloc 3

„AVIA INVEST”

SRL

Burlacu Iu.

Cetificat 2019-P

Nr. 0353

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

969.

40 27.04.20 MASI,

SI,

AIVC

Baza de producere in limitele terenului

privat mun. Chişinău, sec.

Sculeni, str. Mesager 9

“TRABO PLUS”

SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

970.

41 07.05.20 MASI «Depozit, P din r-ul Orhei, com. Seliste» r-ul Orhei, com. Seliste “Black Sea Seeds”

S.R.L

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

971.

42 08.05.20 MASI Construirea unei cladiri cu destinatie

mixta (loca-tiva si nelocativa)

D+P+4E+M pe terenul eliberat in urma

desfiintarii constructiilor existente

str. Mitropolit Dosoftei, nr.

128a, sect. Buiucani, mun.

Chisinau

Croitoru Pavel si

Croitoru Paulina

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

972.

43 08.05.20 MASI,

SI, SIn

Reconstructia imobilului nefinalizat cu

nr. cad. 0100520.072.03 str. Mitropolit Petru

Movila, nr.10 , mun.

Chisinau

SRL "Movipahause" Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

973.

44 12.05.20 SI «GHERCENI ANJELA » I.I. or. Ceadir-Lunga, str.

Proezdnaia,6

GHERCENI

ANJELA I.I. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

974.

45 12.05.20 SIn Centru de birouri și centru comercial cu

parcare subterană mun. Chişinău, sec.

Centru, str. Mihail

Kogălniceanu 2a

«BEARS GRUP»

S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 108: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

975.

46 12.05.20 SIP Stație de alimentare cu produse petroliere

și gaz lichefiat, în complex cu

spalatorie auto și oficii

mun. Chișinău, sect.

Ciocana , str. str. Varnita

nr. 2/3

«OLBIL-GRUP»

S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

976.

47 15.05.20 SI Încăperia comercială mun.Chișinău, sec. Centru,

str. N.Testemițanu, 3/8

«VION IMPEX» SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

977.

48 18.05.20 SI Complexul de prelucrare și uscare a

culturilor agricole r-nul Căușeni,

s.Pervomaisc

Indalproiect IP Milfnova

Certificat №1178

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

978.

49 22.05.20 SIn, SI,

BMS,

SACE

Реконструкция комплекса зданий

центрального офиса B.C. „Moldova

Agroindbank” S.A.

ул. 31 августа 1989, 127 и

Мария Чеботарь, 18 мун.

Кишинэу

B.C. „Moldova

Agroindbank” S.A.

Mihailov Certificat

nr.0352, Munteanu

Gh. Certificat nr.1525,

Renița I. Certificat

nr.1524

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

979.

50 25.05.20 SI Construcția comercială Mun. Bălți, s.Elizaveta,

extravilan

Borta Denis Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

980.

51 03.06.20 SI Clădire de birouri Mun.Chișinău, str.M.

Eminescu, 28

„Afrofin

Management” SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

981.

52 10.06.20 SIn Reabilitarea obiectivului comercial tip

D+P construit in limitele terenului str. I.Creanga 78, mun.

Chisinau

“STS EXPERT”

S.R.L. Constantinov A.

Certificat №0378

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

982.

53 10.06.20 SIn Terminal de transportare si depozitare in

PILG a alcoolului etilic, productiei

alcoolice si vitivinicole, bauturilor

nealcolice si materiei prime lichide

pentru acestea

sat.Giurgiulesti, raionul

Cahul

"Eventus-Prim" SRL Cotofana V.

certificat nr. 1497

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

983.

54 15.06.20 SI,

SACE

Unui centru comercial multifunctional,

S(existent)+P+2E, din contul

reconstruirii imobilului lit.01(B) si demo-

larea incaperilor private

str. Cantemir 6, mun.

Chisinau

"Ricostan" S.R.L Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

984.

55 16.06.20 SI Birou 1, et.10 în clădirea administrativă b-dul Alba Iulia 75,

mun.Chișinău

Crasnii Olga Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 109: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

985.

56 19.06.20 SI Cabinet Medical mun.Chișinău, str.Gh.

Asachi 58

SRL "Nero Cefalee" Dones V.

Certificat №1498

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

986.

57 19.06.20 SI «BC “Moldova Agroindbank” S.A.»

Sucursala nr.25 mun.Chișinău, bd.Ștefan

cel Mare, 3

BC “Moldova

Agroindbank” S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

987.

58 25.06.20 MASI Complexul multifuncțional ”Arena

Polivalentă” mun. Chișinău ICS „SUMMA” SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

988.

28 08.04.20 SI B.C. "Victoriabank" S.A. Agenţia

nr.5

or. Căușeni, str. Ștefan cel

Mare, 2 of. 30/31

B.C. "Victoriabank"

S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

989.

29 09.04.20 MASI,

SI. SIn

„MAGAZIN KAUFLAND BALTI” mun. Balti, str.Decebal

130

SRL „Kaufland” Slipcenco A.

Certificat seria

2016-P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

990.

30 23.04.20 SI „Stația multicarburant de alimentare

auto în complex cu spălătorie auto”

Mun. Orhei, str M.

Sadoveanu, 25/A

SRL „Derang Plus” Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. nr.044 din

21.01.2020

991.

31 23.04.20 SI Spalatorie auto pentru camioane Mun.Chișinău, str.

Industrială, 77

SRL „Derang Plus” Bugaevski V.

Certificat seria

2016-P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

992.

32 23.04.20 SI Obiectiv commercial cu stație

multicarburant în complex cu

spalatorie auto

Or.Bălți, str. N. Iorga SRL „Derang Plus” Zaliotova S.

Certificat 1151

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

993.

33 24.04.20 SI «Учебный корпус» м. Бэлць ул. Дечебал 101 Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

994.

34 24.04.20 SI «Общежитие №4» м. Бэлць ул.Болгарская

170

Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

995.

35 24.04.20 SI «Общежитие №2» м. Бэлць ул. Дечебал 121 Colegiu de medicina

m. Balti O.Bahmutov seria

2017-PR Numărul

1647

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 110: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

996.

36 24.04.20 SI Construirea blocului locativ cu regim

de înălțime D+P+5E+E, cu parcare

auto subterană și spații de menire

socială la parter

mun. Chişinău, or.

Cricova, str. Tineretului, 5

"Regal Alex" SRL Bugaevski V.

Certificat seria

2016P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

997.

37 27.04.20 SI BC Moldindcombank SA mun. Chişinău, bd. Ștefan

cel Mare 6

BC Moldindcombank

SA

D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

998.

38 27.04.20 SI «BC “EXIMBANK” S.A.» Sucursala

nr. 9

mun. Chişinău, bd. Grigore

Vieru 16

BC “EXIMBANK”

S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

999.

39 24.04.20 SР, TS RECONSTRUIREA TERMINALULUI

AEROPORTULUI INTERNATIONAL

„CHISINAU” CU EXTINDERE IN

DIMENSIUNI, IN LIMITELE

TERENULUI GESTIONAT

or.CHISINAU

sect.BOTANICA bd.

DACIA nr. 80 bloc 3

„AVIA INVEST”

SRL

Burlacu Iu.

Cetificat 2019-P

Nr. 0353

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1000.

40 27.04.20 MASI,

SI,

AIVC

Baza de producere in limitele terenului

privat mun. Chişinău, sec.

Sculeni, str. Mesager 9

“TRABO PLUS”

SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1001.

41 07.05.20 MASI «Depozit, P din r-ul Orhei, com. Seliste» r-ul Orhei, com. Seliste “Black Sea Seeds”

S.R.L

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1002.

42 08.05.20 MASI Construirea unei cladiri cu destinatie

mixta (loca-tiva si nelocativa)

D+P+4E+M pe terenul eliberat in urma

desfiintarii constructiilor existente

str. Mitropolit Dosoftei, nr.

128a, sect. Buiucani, mun.

Chisinau

Croitoru Pavel si

Croitoru Paulina

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1003.

43 08.05.20 MASI,

SI, SIn

Reconstructia imobilului nefinalizat cu

nr. cad. 0100520.072.03 str. Mitropolit Petru

Movila, nr.10 , mun.

Chisinau

SRL "Movipahause" Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1004.

44 12.05.20 SI «GHERCENI ANJELA » I.I. or. Ceadir-Lunga, str.

Proezdnaia,6

GHERCENI

ANJELA I.I. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1005.

45 12.05.20 SIn Centru de birouri și centru comercial cu

parcare subterană mun. Chişinău, sec.

Centru, str. Mihail

Kogălniceanu 2a

«BEARS GRUP»

S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 111: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1006.

46 12.05.20 SIP Stație de alimentare cu produse petroliere

și gaz lichefiat, în complex cu

spalatorie auto și oficii

mun. Chișinău, sect.

Ciocana , str. str. Varnita

nr. 2/3

«OLBIL-GRUP»

S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1007.

47 15.05.20 SI Încăperia comercială mun.Chișinău, sec. Centru,

str. N.Testemițanu, 3/8

«VION IMPEX» SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1008.

48 18.05.20 SI Complexul de prelucrare și uscare a

culturilor agricole r-nul Căușeni,

s.Pervomaisc

Indalproiect IP Milfnova

Certificat №1178

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1009.

49 22.05.20 SIn, SI,

BMS,

SACE

Реконструкция комплекса зданий

центрального офиса B.C. „Moldova

Agroindbank” S.A.

ул. 31 августа 1989, 127 и

Мария Чеботарь, 18 мун.

Кишинэу

B.C. „Moldova

Agroindbank” S.A.

Mihailov Certificat

nr.0352, Munteanu

Gh. Certificat nr.1525,

Renița I. Certificat

nr.1524

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1010.

50 25.05.20 SI Construcția comercială Mun. Bălți, s.Elizaveta,

extravilan

Borta Denis Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1011.

51 03.06.20 SI Clădire de birouri Mun.Chișinău, str.M.

Eminescu, 28

„Afrofin

Management” SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1012.

52 10.06.20 SIn Reabilitarea obiectivului comercial tip

D+P construit in limitele terenului str. I.Creanga 78, mun.

Chisinau

“STS EXPERT”

S.R.L. Constantinov A.

Certificat №0378

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1013.

53 10.06.20 SIn Terminal de transportare si depozitare in

PILG a alcoolului etilic, productiei

alcoolice si vitivinicole, bauturilor

nealcolice si materiei prime lichide

pentru acestea

sat.Giurgiulesti, raionul

Cahul

"Eventus-Prim" SRL Cotofana V.

certificat nr. 1497

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1014.

54 15.06.20 SI,

SACE

Unui centru comercial multifunctional,

S(existent)+P+2E, din contul

reconstruirii imobilului lit.01(B) si demo-

larea incaperilor private

str. Cantemir 6, mun.

Chisinau

"Ricostan" S.R.L Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1015.

55 16.06.20 SI Birou 1, et.10 în clădirea administrativă b-dul Alba Iulia 75,

mun.Chișinău

Crasnii Olga Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 112: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1016.

56 19.06.20 SI Cabinet Medical mun.Chișinău, str.Gh.

Asachi 58

SRL "Nero Cefalee" Dones V.

Certificat №1498

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1017.

57 19.06.20 SI «BC “Moldova Agroindbank” S.A.»

Sucursala nr.25 mun.Chișinău, bd.Ștefan

cel Mare, 3

BC “Moldova

Agroindbank” S.A. D.Pisarev seria

2019-P Numărul

0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1018.

58 25.06.20 MASI Complexul multifuncțional ”Arena

Polivalentă” mun. Chișinău ICS „SUMMA” SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1019.

59 01.07.20 SI Beauty salon str. Armenească 110/1 mun. Chișinău, sector

Centru, str. Армянская

110/1

"Agroteh-Nuc" SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1020.

60 01.07.20 SIP Oficiul Comercial I.C.S. „Premier

Energy Distribution” S.A or. Comrat, str. Lenin 203

A

I.C.S. „Premier

Energy Distribution”

S.A

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1021.

61 07.07.20 SI, SIn Construirea unui depozit cu bloc

administrativ, in limitele terenului privat

si reconstruirea imobilelor 1 si 2, din

mun. Chișinău, str. Industrială 59/1"

inclusiv cu "Rampa de descarcare -

incarcare de tip inchis la imobilul

existent lit. 05 , in limitele terenului

privat cu nr. cadastral 0100309.276

mun.Chisinau, sec.

Ciocana, str. Industriala

59/1

« LAXVA COM »

SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1022.

62 08.07.20 SI Reconstructia Școala Profesională

Telenești r-ul Telenești, or. Telenești,

str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 39”.

Nr.cadastral 8901215034.01,

Nr.cadastral 8901215034.02,

Nr.cadastral 8901215034.05

r-ul Telenești, or.

Telenești, str.Ștefan cel

Mare și Sfînt nr. 39

Școala Profesională

Telenești Constantinov A.

Certificat seria

2019-P №0378

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1023.

63 10.07.20 SI Școala-auto S.R.L «Dombenauto» or.Căușeni, str.Păcii, 31 S.R.L «Dombenauto» D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1024.

64 15.07.20 SI Centrul medical mun. Chișinău, sector

Buiucani, str. Ion Creangă

22/2

"OVICO" SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 113: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1025.

65 20.07.20 SI RoomServer B.C. “ProCreditBank” S.A. mun.Chisinau, bd. Ștefan

cel Mare 65, et.9

B.C. «ProCredit

Bank» S.A. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1026.

66 23.07.20 SI Bloc locativ cu spatii comerciale si

parcare auto subterana

mun. Chisinau, comuna

Stauceni, str. Gratiesti 4 „ASTERCON-

GRUP" S.R.L. Constantinov A.

Certificat seria

2019-P №0378

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1027.

67 23.07.20 SI «BC “Moldova Agroindbank” S.A.»

Sucursala nr.5

mun.Chișinău, str. Alecu

Russo, 63/6 BC “Moldova

Agroindbank” S.A. D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1028.

68 23.07.20 SI ServerRoom “SAVASOFT” S.R.L. mun.Chisinau, str. Columna

170 «SAVASOFT» S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1029.

69 27.07.20 SI Restaurant “PENEȘ” mun.Chișinău, str.Alexandr

Pușkin 49 SRL "STS

TRADING"

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1030.

70 27.07.20 SI Salon de mobilier cu showroom și birou

de vânzări

mun.Chișinău, sec.Centru,

str.Nicolae Testemițanu, 3/8

nr.167 d/p

Cîssa Andrei с/р

0961009972023

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1031.

71 28.07.20 SI «S.R.L «Salamer-Com» or. Căușeni, str. M.

Eminescu, 24 «S.R.L «Salamer-

Com»

D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1032.

72 28.07.20 SI Cladirea comercială Sat. Singerei Noi r-ul

Singerei SRL „&O

Zastavnetchi”

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1033.

73 28.07.20 SI Centru Comercial de tip P+1Е orașul Edineț str.31 August

1989 nr.14,16 SpiridonNord SRL V.Bîrsa Certificat

seria 2018-P

№0072

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1034.

74 28.07.20 MASI,

SI, SIn,

ELA

MAGAZIN KAUFLAND UNGHENI Or. UNGHENI SRL „Kaufland” Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1035.

75 07.08.20 SI Beauty salon mun.Chișinău, str.Alexandr

Pușkin 41 SRL "ADRIANA

B.P"

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 114: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1036.

76 12.08.20 MASI Corectarea proiectului de executie

privind constructia unei cladiri cu birouri

cu regimul de inal-time D+P+2E

str. Spartacus nr. 29, sector

Riscani, municipiul Chisinau SRL „Promed

C.M.S.”

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1037.

77 13.08.20 SI Beauty salon mun.Chisinau, sec.Buiucani,

str.Nicolae Costin, 48, bloc C

nr.16

Cucerena Olesea cod

personal

0961211884576

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1038.

78 13.08.20 SI Grădinița de copii Andrieș sat.Sirma, r.Leova Primăria Sirma D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1039.

79 13.08.20 SI Direcția Regională Est – SPF

„Pervomaisc”

or. Ștefan Vodă, str. Ștefan

cel Mare, 79/A4 Direcția Regională

Est – SPF

„Pervomaisc”

D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1040.

80 13.08.20 SI Centru Comercial de tip P orașul Ungheni str.Ștefan cel

Mare nr.189 S.R.L. "AS Petrol-

Unicer"

V.Bîrsa Certificat

seria 2018-P

№0072

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1041.

81 13.08.20 SI IMSP Spitalul Raional Cahul (bloc

alimentar)

or.Cahul, str.Stefan cel Mare,

122 IMSP Spitalul

Raional Cahul D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1042.

82 18.08.20 SIn Cameră Server și Cameră Tablouri

Electrice de Distribuție situată la etajul -

1, Nod Telecomunicații și Cameră

Tablouri Electrice de Distribuție situată

la etajul - Parter, Nod Telecomunicații

situată la etajul - 9 al clădirii Sediului

Central al B.C. „EXIMBANK” S.A.

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel

Mare și Sfănt, 171/1 B.C. ”EXIMBANK”

S.A. Burlacu Iurie

Cetificat 2019-P

Nr. 0353

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1043.

83 20.08.20 SIn Ansamblu rezidential cu obiective de

menire social-culturala si parcari auto

subterane

str. Bogdan-Voievod , 1 mun.

Chisinau «MAOLINVESTME

NT» S.R.L. Burlacu Iurie

Cetificat 2019-P

Nr. 0353

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1044.

84 20.08.20 SI Încapere nelocativa PF VIZITIV ION str. Mitropolit Varlaam, 75,

mun. Chișinău VIZITIV ION Bugaevski V.

Certificat seria

2016P №1545

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1045.

85 01.09.20 MASI,

SI, SIn

MAGAZIN KAUFLAND COMRAT Or. COMRAT SRL „Kaufland” Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 115: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1046.

86 01.09.20 SI Cabinet de tomografie mun.Chisinau, sec. Buiucani,

str.Ion Creanga 22/1 «TOMOGRAFIE

DENTARA» SRL

Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1047.

87 01.09.20 SI «Iuscon» SRL etajul al doilea - spații

pentru producția și asamblarea

mobilierului

mun.Chișinău, sec.Ciocana,

str.Uzinelor 5 «IUSCON» S.R.L. Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1048.

88 03.09.20 MASI,

SI, SIn,

TS,SPA

Proiectarea unui centru comercial

polivalent Kaufland, cu parcare auto și a

drumurilor de acces pe terenul cu nr.

cadastral 0100101.1222

mun. Chișinău sectorul

Centru str. N. Testemițanu nr.

3

Societatea cu

Răspundere Limitată

“Kaufland”

Burlacu Iurie,

Certificat Seria

2019-P nr. 0353

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1049.

89 07.09.20 SI «BC “Moldova Agroindbank” S.A.»

Sucursala nr.10

mun.Chișinău, bd. Moscova,

9/5 BC “Moldova

Agroindbank” S.A. D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1050.

90 08.09.20 SI,AIV

AAIG,

Edificarea unui complex locativ cu spații

nelocative la parter și parcare subterana

mun. Chișinău, sect. Rișcani,

str-la Studenților nr.15a „AREOSTIL-PRO”

SRL

Mihailov

Certificat nr.0352

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1051.

91 10.09.20 MASI,

SI

Reconstruția imobilului lit. 11 în limtele

planimetrice existente

mun. Chişinău, sect.

Buiucani, str. Columna, 170 SRL "ALPHATERM" Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1052.

92 15.09.20 SI Сlădire de birouri mun.Chisinau, sec.Centru,

str. S.Lazo nr.17 «INFO CABLE» SRL Slipcenco A.

Certificat seria

2016P №1587

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1053.

93 15.09.20 SI,SPA,

SV

Grădinița-creșă №194 «Prichindel» mun.Chișinau or.Codru str.

Jubileului, 40 Primăria or. Codru D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1054.

94 23.09.20 SI BC «Moldindconbank» S.A. Agenția

nr.183 Sucursala Căușeni, Căinari

r. Căușeni, or.Căinari, str.

Trandafirilor, 59 BC

“Moldindconbank”

S.A.

D.Pisarev

Certificat seria

2019-P №0488

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

1055.

95 29.09.20 SI „Constructia pentru instalarea antenei de

receptionare a semnalului de satelit din

parcul universitar al UTM” si

„Constructia pentru instalarea

mun. Chișinău, str.

Studenților Universitatea Tehnica

a Moldovei A. Reaboconi

Certificat nr.0193

Șevcenco Alexandr

Cert. Nr.044 din

21.01.2020

Page 116: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

telescopului din parcul universitar al

UTM”

1056.

62 01.07 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV,a

unui bloc de locuințe cu parcare auto

subterana(bloc B,in cadrul ansamlului

rezidenția)pe terenul cu nr.cadastral

0100413224,din str.Matei Basarab nr.1/3

mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str.Matei

Basarab nr.1/3 „Horus”

S.R.L. „Roni-Plus”S.R.L.

Rotari V.,cert.nr.0118

Din 18.09.2018

VP Gorațov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.2018

1057. 63 02.07 C4 Construcția edificiului comercial pe teren

privat cu nr.cadastral 1701112.187 în

or.Cahul,str.Alexei Mateevici nr.108

Or.Cahul,str.Mateevici

Nr.108 PF Cuimji Ivan SC„Monopolar”S.R.L.,

Or.Cahul,Doncev F.,nr

0191 din 11.04.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1058.

64 02.07 C4 Iluminarea arhitecturală a clidirii din or.

Călărași,str.

Mihai Eminescu

nr.32,nr.cadastral2501216.007.01

Or.Călărași,str.Mihai

Eminescu nr.32 Primăria or.

Călărași SC„Elecnhj service

Grup”Carajia A.,0376 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1059. 65 03.07. C4 Reconstrucția perimetrului de paza al

Penitenciarului nr.7-Rusca Sat.Rusca,com.Lăpușna,

r-nul Hîncești Penicentiarului

Nr.7-Rusca Biroul de proiectare,

Carajia,0376,a.2019 VP Gorașov V.,cert.

017.din 18.04.2018

1060. 66 03.07 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV a

sistemelor de iluminat public din or.Ștefan

Vodă,r.Ștefan Vodă

Or.Ștefan Vodă Primăria or.

Ștefan Vodă „Foătaur-VG”S.R.L.,

Litvincenco V.0252,19 V.P.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1061.

67 04.07 C4 Проект подкдючения ветряной

электростанции ВЭС-4 IRAROM

INVEST мощностью 4,5МВт г.

Дондюшэнь

Гор.Дондюшэнь „Irarom Invest”

S.R.L. S.R.L.„Eco Evolusions”

Negară A.cert.nr.

0067 din 04.04.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1062. 68 07.07 C4 Proiectarea unui depozit frigorific situat in

extravinalul sat.Codreanca,r-nul Strășeni Sat.Codreanca,

r-nul Strășeni „Gabrina Prim”

S.R.L. „Conexpert Electro”

Malicenco N.,1603,16 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1063. 69 13.07 C4 Construcția stației de epurare uzate

menagere pentru comlexul agro-turistic din

s.Mircești r-nul Ungheni

Sat.Mircești,

r-nul Ungheni „Crama

Mircești” „Network Expert”

Rudoi N.,0398,a2019 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1064.

70 14.07 C4 Gimnaziul S.S.Ciobotaru din s.Cobîlea,r-nul

Șoldănești

(echipament electric de forță/iluminatul

electric interior

Sat.Cobîlea,

r-nul Șoldănești Direcția învăță-

Mînnt CR „Timeless Studio”

Melnicov N.,1562,16 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1065.

71 16.07 C4 Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea de 30,8km din

com.Pohrebeni (s.

Pohrebeni,s.Sercani,s.Izvoare)r-nul Orhei

Com.Pohrebeni(s.Pohrebeni,

s.Sercani,s.Izvoare)r-nul

Orhei

Primăria com.Pohrebeni

r-nul Orhei „Cristotel-Proiect”

S.R.L.,Negară A.,cert.

Nr.0067,04.04.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.2018

1066. 72 16.07 C4 Alimentarea cu energie electrică 0,4kV a

sistemelor de iluminat publicdin

com.Drăsliceni,s.Loganești,r-nul Criuleni

com.Drăsliceni,sat.Loganești

r-nul Criuleni Primăria com Drăsliceni „Foxtaur-VG” S.R.L.

Litvincenco V.,cert.

0252 din a.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1067. 73 17.07 C4 Iluminat stradal din com.Dobrușa r-nul

Șoldănești Com.Dobrușa r-nul Șoldănești Primăria com. Dobrușa „Foxtaur-VG”,Litvin-

Cenco V.,0252,a.2019 VP.Gorașov V.,cert. 017

din 18.04.2018

Page 117: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1068. 74 20.07 C4 Conectarea unui sistem fotovoltaic cu

puterea de 9,0kW la LEA 0,4kV în

s.Copăceni,r.Sîngerei

Sat.Copăceni r-nul

Sîngerei „Deniscristop”

S.R.L. „Eco Evoluțions”S.R.L

Negară A.,0067,2018 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1069. 75,76 19.07 C4 Magazin din or.Cahul,str.31 august,1989,

Nr.13V/4,Nr.13/5 Or.Cahul,str.31 August

1989,nr.13/4,nr.13/5 P/f Rusu Natal.

P/f Arnaut Mel. SC„Monopolar”S.R.L.

Doncev F.,0191,a.19 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1070. 77 20.07 C4 Centrală electrică fotovoltaica cu

P=6,0Kw,or.Rîșcani,

Str.Independenții,142/S

Or.Rîșcani,str.

Independenții,142/s „Auto Revizor-

-Nord”S.R.L. „Eco Dynamic”S.R.L.

Comerzan A.,0143,18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1071. 78 21.07 C4 Centrală electrică fotovoltaica cu

P=6,0Kw,or.Sîngerei,

Str.Filimon,2

Or.Sîngerei,str.

Filimon,2 „Auto Revizor-

-Nord” S.R.L. Eco Dynamic”S.R.L.

Comerzan A.,0143,18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1072.

79 23.07 C4 Extinderea și modernizarea sistemului de

iluminat pub-

-lic cu lungimea de 17,6km din

s.Ivancea,r.Orhei

Sat. Ivancea,r-nul

Orhei Primări com.

Ivancea „Cristotel-Proiect”

Negară A.,0067,2018 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1073.

80 27.07 C4 Supravedere de autor la ob.„Construcția

sistemului de

Canalizare în sec.Valul lui Troian și

modernizarea st. de ep. din

or.Căușeni,Et.II(st.de epurare)

Or.Căușeni,sec.Valul

Lui Troian ÎM APA CANAL

CĂUȘENI S.R.L.„Candis Gaz”

Rudoi N.,cert.nr.0398

Din 23.10.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1074. 81 27.07 C4 Centrul comercial în str.Decebal,nr.130,

Mun.Bălți Mun.Bălți,str.Decebal,

Nr.130 „SSAB-AGM”

S.R.L. ÎI„Povh-Geodezia”

Tintiuc Iu.,1564,a.16 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1075.

82 28.07 C4 Proiectarea unei centrale termice în

terenului privat .

Adresa

mun.Chișinău,or.Codru,str.Grenoble,176

Mun.Chișinău,or.Codru,

Str.Grenoble,176 „Ferma cu Origini”S.R.L. I.Î.Covbasa Serghei”,

Liubovici T.,0430,a.19 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1076. 83 30.07 C4 Complexul de receptiționare,prelucrale

primara,uscare a cerearelor cu capacitate

15000t pentru „agro szm” S.R.L.,or.Drochia

Or.Drochia „AGRO SZM”

S.R.L. „Gnedichen”S.R.L.

Malicenco N.,cert.nr.

1603 din 29.11.2016

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1077.

84 31.07 C4 Etinderea și modernizarea sistemului de

iluminat public cu lungimea de 13,0km din

com.Vatici (s.Vatici,s.Curchi)

r-nul Orhei

Com.Vatici (s.Vatici,s.Curchi),r-

nul

Orhei

Primăria com.Vatici,r-nul

Orhei „Cristotel-Proiect”,

Negară A.,cert.nr.

0067 din 04.04.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1078.

85 06.08 C4 Construcția intersecțiilor denivilate pe

drumul M3

Chișinău-Cimișlia-Vulcanești-Giurgilești-

Frontiera cu

Romania,(ocolirea or.Comrat),Linii de cablu

aeriene de

Transport a energiei electrice 110kV

Ocolirea or.Comrat ГП «Управле-

-ние автомо-

Бильных

Дорог»

„Universinj” S.R.L.

Birsan V.,cert.nr.0099

Din 20.06.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1079. 86 07.08 C4 Construcția centralei electrice fotovoltaice

cu puterea de 100kVA,din s.Sadova,r-nul

Călăraș

Sat.Sadova,r-nul

Călăraș S.R.L.

„ARIVAPROD” „ZAW Energy”S.R.L.

Surchicin V.,1650,a.17 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

Page 118: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1080.

87 06.08 C4 Marirea puterii contractate de consum la

200kW și

Racordarea centralei electrice fotovoltaice

cu puterea

Mun.Chișinău,str.

Industiala,65 S.C.„MEMELIT”

S.R.L. „ZAW Energy”,S.R.L.

Rudoi N.,cert.nr.0398 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1081.

88 10.08 C4 Construcția centralei electrice fotovoltaice

cu puterea instalată de 120kW,din r-nul

Ialoveni,sat.Costești,str.

Morilor,4

r-nul Ialoveni,sat.

Costești,str.Morilor,4 S.R.L.

„REGINA

NATURII”

„ ZAW

ENERGY”S.R.L.

Rudoi N.,cert.nr.0398

Din 23.10.2019

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.2018

1082. 89 11.08 C4 Conectarea unui sistem fotovoltaic cu

puterea de 5,0kW la LEA 0,4kV în s.Biliceni

Vechi,r.Sîngerei

Sat.Biliceni Vechi,

r-nul Sîngerei Bujor Ion „Eco Evoluțions”S.R.L.

Negară A.,0067,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1083. 90 12.08 C4 Reabilitarea/resistematizarea scuarului cu

organizarea parcări auto de uz

public,str.Docuciaev,11

Mun.Chișinău,str.

Docuciaev,11 Pretura sector.

Centru IMP„Chișinăproiect”

Brusnic A.,0044,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1084.

91 13.08 C4 Reparația capitala in replanificarea

interioara (parțiala)

a construcției de invățamint și de educație cu

adaptarea

in Grădinița de Copii situat în

s.Ciutești,r.Nisporeni

Sat.Ciutești r-nul

Nisporeni Primăria sat.

Ciutești S.R.L.„Stucture

Proiect”,Malicenco N.

Cert1603 din 29.11.16

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1085. 92 17.08 C4 Centrală electrică fotovoltaică cu

Pi=5kW,mun.

Chișinău,str.Ilie Untilă,13

Mun.Chișinău,str.Ilie

Untilă,13 P/f,Mamaliga

Vasile Fiodor „ZAW Energy”,Rudoi

N.,cert.,0398,23.10.19 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1086. 93 19.08 C4,C5 Centrala termică a firmei

„KELLERS”S.R.L.,str.Traian,1/3

Com.Budești,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str.

Traian,1/3 Firma„KELLERS”

S.R.L. „Acord Proiect Grup”

Liubovici T.,0430,a.19 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1087.

94 21.08 C4 Construcția trotuarului pietonal L=0,75km

sector(Mana-

-stire-Calea Ferată),Primăria com. Cania,r-

nul Cantemir

Com.Cania,r-nul

Cantemir Primăria com.

Cania „Absolut Entrgie”SRL

Birsan V.,0099,a.2018 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1088.

95 20.08 C4 Gazoficarea edificcilor Școlii Profisionale

nr.2 din or.

Cahul,a Ministerului Educației Culturii și

Cercetării al

Republicii Moldova,amlasate in

or.Cahul,str.Ștefan cel

Mare,nr.125

Or.Cahul,str.Ștefan cel

Mare,nr.125 Ministerul

Educației,Cultu-

-rii al RM

S.R.L.„Diarse Tehnic”

Liubovici T.,cert.nr.

0430 din14.11.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1089. 96 21.08 C4 Alimentarea cu energie electrică a

sistemelor de iluminat public din

com.Solonceni,r-nul Rezina

Com.Solonceni,r-nul

Rezina Primăria com.

Solonceni „Foxtaur-VG”,S.R.L.,

V.Litvincenco,0252,19 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1090. 97 24.08 C4 Remiza de salvatorii și pompieri a SSE

Ștefan-Vodă

Situată pe str.Chișinăului,or.Ștefan-Vodă

Or.Ștefan-Vodă Inspectoratul

Pentru SU „Linicon Proiect”S.R.L.

Biber V.,nr.0531,a.20 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

Page 119: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1091.

98 28.08 C4 Construirea unui obiect multifuncțional

(cocial-cultural,

Spații

locative,comerciale),mun.Chișinău,str.Vorni

ceni

(Bloc A,Bloc B)

Mun.Chișinău str.

Vorniceni „Estate Invest

Company”S.R.L. SC „Imoproiect”S.R.L.

Zaliotova S.,cert.nr.

0458 din 04.12.2019

VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din

18.04.2018

1092. 99 30.08 C4 Realizarea sistemului de iluminat stradal din

Or.Criuleni Or.Criuleni Primăria or.

Criuleni „Gos Electrica”,S.R.L.

Negară A,0067,a.18 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1093. 100 02.09 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV,a

unei grădinițe Mun.Chișinău,str. „Dansicons” „Roni –Plus”S.R.L. VP Gorașov V.,cert.

1094. 101 07.09 C4 Проектирование участков уличного

освещения в с.Казаклия Яадыр-Лунгского

р-на

Село Казаклия

Чадыр-Лунгского р-на Примэрия села

Казаклия „Triela”,S.R.L.,Pere-

Verzeva E.,0068,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1095. 102 10.09 C4 Centrală electrică fotovoltaică cu

Pi=5kW,or.Edineț,str.

A.Pușkin,38

Or.Edineț,str.

A.Pușkin,38 Michitiuc

Ivan „ZAW Enery”S.R.L.,

Mereuța D.,1604,a.16 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1096. 103 09.09 C4 Centrală electrică fotovoltaică cu

Pi=10kW,or.Ialoveni,

Str.Mitropolit Petru Movilă,17

Or.Ialoveni,str.Metropolit

Petru Movilă,17 Ciobanu Zoia

Ion „ZAW Entrgy”S.R.L.

Surchicin V.,1650,a.17 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1097. 104 09.09 C4 Centrală electrică fotovoltaică cu Pi=5kW,r-

nul Ungheni

Sat.Petrești

Sat.Petrești,r-nul

Ungheni ÎI„Lazariuc

Altcsandru” „ZAW Energy”S.R.L.

Mereuța D.,1604,a.16 VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1098. 105 10.09 C4,5 Reparația interioară a blocului alimentar la

Grădinița de Copii din s.Holercani,haionul

Dubăsari

Sat.Holercani,raionul

Dubăsari Primăria sat.

Holercani S.R.L.„CWM Proiect”

Rudoi N.,0398,a.2019 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1099. 106 11.09 C4 Centru de imagistica multifuncționala din

str.Cuza Voda

44a,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str.Cuza

Voda,44a „Astra-k” „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a.18 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1100. 107 12.09 C4 Centru comercial amplasat în

mun.Bălți,str.Decebal nr.

130.PTAB-1X800kVA

Mun.Bălți,str.Decebal

Nr.130 S.C.„Kaufland”

S.R.L. „Proiect Energetic”,

Pulbere Ed.,0098,a.18 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din.18.04.18

1101. 108 14.09 C4 Proiectarea rețelei de apă în zona de EST a

sat.

Cineșeuți,r-nul Rezina

Sat.Cineșeuți r-nul

Rezina Primăria sat.

Cineșeuți „ProElectro Grup”SRL,

Iu.Pascari,0324,a.19 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1102.

109 16.09 C4,5 Depozit pentru depozitarea concentratului

pentru

10.000 de tone din or.Orhei

str.Stejarilor,nr.20

Or.Orhei,str.Stejarilor

Nr.20 „ORHEI-VIT”

S.R.L. DI & Trade Engineeri-

ng”,Polivana S.,0429 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1103. 110 17.09 C4 Renovarea și modernizarea sistemelor de

iluminat

Public din sat.Mateuți r-nul Rezina

Sat.Mateuți,r-nul Rezina Primăria com.

Mateuți „Foxtaur-VG”S.R.L.

V.Litvincenco,0252,19 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1104. 111 21.09 C4 Reconstrucția rețelei electrice de distriduție

de troleibu-

Or.Bălți „I.M.Direcția

De Transport” S.C.„Imoproiect”S.R.L.

A.Brusnic,0044,a.2018 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

Page 120: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Ze din mun.Bălți,or.Bălți

1105. 112 23.09 C4 Exterior de iluminare s.Andrușul de

Sus,com.Andrușul de Sus,r-nul Cahul (PT

136,PT 208)

Sat.Andrușa de Sus,

r-nul Cahul Primăria com.

Andrușa de Sus „ArhiVER”S.R.L.,Rudu

i

N.,cert.0398,a.2019

VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1106. 113 25.09 C4 Instalația de educație timpurie de tip

P+E,din com.Băcoi

Sat.Braila,str.Renașterei nr.14

Com.Băcoi,sat.Braila,str.

Renașterii nr.14 Primăria com.

Băcoi S.R.L.„Sorom Proiect”, Milicenco N.,1603,a.16

VP Gorașov V.,cert.,

Nr. 017 din 18.04.18

1107.

114 28.09 C4 Renovarea utilajului a centralei termice

existente la

Grădinița de Copiidin sat.Bardar, r-nul

Ialoveni

Sat.Bardar,r-nul

Ialoveni Primăria sat.

Bardar ÎI„Munteanu Valentina”

Liubovici T.0430,a.2019 VP Gorașov V.,cert.,

Nr.017 din 18.04.18

1108.

115 29.09 C4 Reconstrucția havazului din Parcul „la

Izvor”și amenaja-

-jarea teritoriului alaturat situat in

mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str.Calea

Eșilor,22 Direcția genera-

-la locativ-co- SC„Electro Service

Grup”S.R.L.,Carajia A. VP Gorașov V.,cert/,

Nr.017 din

1109.

01 03.01.20 C4 Alimentarea cu energie electrică 0,4Kv,a

unei gradenite din complex rezidealnți de tip

20+P,din str.Codrulilor nr.10 și

10a,sec.Buiucani,or.Chișinău

Or.Chișinău,sec.Buiucani,

Str.Codrilor nr.10 și10a „Exfactor-Grup”

S.R.L. „Roni-Plus”S.R.L.,

V.Rotari,cert nr..0118

Din 18.09.2018

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1110. 02 08.01. C4,C5 Construcția cladirei remizei de pompieri și

replanificarea blocului existent,situat in

or.Cantemir,str.Testemițanu nr.18

Or.Cantemir,str.

Testemițanu,nr.18 Direcția Situații

Excepționale

r-nul Cahul

„Proiect-Desing”S.R.L.

Rudoi N.,cert.nr.0398

Din 23.10.2019

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1111. 03 29.01. C4 Centru comercial cu regim de inalțime

S+P+L,Leova

Ștefan cel Mare și Sfînt,nr.72

Or.Leova str.Ștefan cel.

Mare și Sfînt,nr.72 P/f Culaclii

Elena SC „Monopolar”S.R.L.

Doncev F.,0191,a.19 VP.Gorașov V.,cert.

017,18.04.2018

1112.

04 11.01 C4,C5 Sursa Autonoma pentru alimentarea cu

caldura (SAAC) pe baza de gaze naturale

spre Gradinița de copii s.Gangura r-nul

Ialoveni

Sat.Gangura r-nul

Ialoveni Primăria sat.

Gangura „Sanacom-TR”S.R.L.

Sp.princip.Liubovic T.,

Cert.nr.1257,27.11.14

VP.Gorașov V.,cert.

Nr 017,din

18.04.2018

1113. 05 20.11 C4 Proiectarea Stației de Epurare a apelor la

740 m3/24 ore din or.Cantimir Or.Cantimir Î.M.„Apă-Canal

Cantimir „Arhi-Tera”,Rudoi N.

Nr.0398 din a.2019 VP.Gorașov V.,cert.

017,18.04.2018

1114. 06 21.01. C4 Alimentarea cu energie electrică a

iluminatului stradal din s.Ratuș,s.Măndra r-

nul Telenești

Sat.Ratuș,sat Mîndra

r-nul Telenești Primăria com.

Ratuș „Foxtaur-VG”,Negară

A.,nr.0067 , 04.04.18 VP.Gorașov V.,cert.

017,18.04.2018

1115. 07 22.01 C4 Alimentarea cu energie electrică a

iluminatului stradal din s.Zaicani,s.Zaicani

Noi,s.Sarateni Noi,r-nulTelenești

s.Zaicani,s.Zaicani Noi,

Sarateni Noi,r.Telenești Primăria com.

Ratuș,rTelenești „Foxtaur-VG”,Negară

A.,nr.0067,04.04.18 VP.Gorașov V.,cert.

017,18.04.2018

1116.

08 23.01 C5 Extinderea centralei termice din str.Uzinelor

171/2,

Mun. Chișinău a bazei de producere al

companiei S.A.„Orizont”

Mun.Chișinău,str.Uzinelor

171/2 Compania S.A.

„ORIZONT” „ARCH & Construcțion

Rudoi N.,cert.nr.0398

Din 23.10.2019

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

Page 121: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1117. 09 23.01 C4 Proiectarea spălotoriei auto pentru transport

specializat din str.Calea Ieșilor

180,mun.Bălți

Mun.Bălți str.Calea Ieșilor 180 S.A.

„INCOMLAC” S.C.„Arhigraf”,Bugaev-

ski V.,1545 din a.2016 VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din a.2018

1118. 10 24.01 C4 Proiectarea unui bloc locativ de tip

D+P+6E+PH situat in r-nul

Ialoveni,or.Ialoveni,str.Chișinău nr.3

Or.Ialoveni str.

Chișinău nr.3 „Nadartim”

S.R.L. „Modulprof”S.R.L.,Bu-

-gaevski V.,1545,a.16 VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017,din a.2018

1119.

11 31.01 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV,a

unui obiectiv

Multifuncțional,cu incaperi de

birouri,prestari,servicii

Parcare auto subterane,și locuințe cu regim

de inalțime S+D+P din Ștefan cel Mare

171/3,m.Chișinău

Mun.Chișinău,bul.Ștefan

Cel Mare 171/3 „Solomon Construct

Imobil”S.R.L. „Roni-Plus”S.R.L.

Rotari V.,cert.nr.0118

Din 18.09.2018

VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.

2018

1120. 12 28.01 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului de

iluminat stradal in Parc or Florești Or.Florești Primăria or.

Florești „Trans-Vilicon”,S.R.L.

Tuceac O.,nr.0046,18 VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din a.2018

1121. 13 29.01 C4 Hala pentru prducerea berii din

mun.Chișinău,sat.

Budești str.Traian,nr.1/3

Mun.Chișinău,sat.Budești

Str.Traian,nr.1/3 IM„Kellers”

S.R.L. „Project Factory”S.R.L.

Bugaevski V,1545,a.16 VP.Gorașov.,cert.

Nr.017 din a.2018

1122. 14 30.01 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului de

iluminat stradal in Parc or.Glodeni Or.Glodeni Primăria or.

Glodeni „Trans-Vilcom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a.18 VP.Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.18

1123. 15 04.02 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului de

iluminat

Stradal in s.Lopatnic r-nul Edineț

Sat.Lopatnic,r-nul Edineț Primăria sat.

Lopatnic „Trans-Vilcom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a.18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1124. 16 04.02 C4 Sala de sport la instituția publica

„Gimnaziul Poganești”

sat.Poganești,r-nul Hîncești

Sat.Poganești,

r-nul Hîncești Primăria sat.

Poganești „Birou de proiectări și

prospectări Hîncești” VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1125. 17 05.02 C4 Reconstrucția și modernizarea sistemului de

iluminat

Stradal din s.Bălțați,r-nul Ialoveni.Etapa I.

Sat.Bălțați,r-nul

Ialoveni Primăria com.

Tîpala ECO Evolutions S.R.L.,

Negară A.,0067,a.18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din18.04.2018

1126. 18 13.02 C4 Iluminat stradal din s.Chirileni r-nul

Ungheni Sat.Chirileni r-nul

Ungheni Primăria ,sat.

Chirileni „Foxtaur-VG”S.R.L.

Litvinenco V.,0253,19 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1127. 19 14.02 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului de

iluminat stradal de la PT461FZ9 s.Bocani

r.Falești

Sat.Bocani r-nul

Falești Primăria sat.

Bocani „Faproelectro”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a.18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1128. 20 15.02 C4 Conectarea panourilor fotovoltaice la rețeaa

electrică in sat.Sireți r.Strășeni Sat.Sireți,

r-nul Strășeni Primăria sat.

Sireți „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1129. 21 17.02 C4 Extinderea și modernixarea sistemului de

iluminat public cu lungimea de 8,0km din

Ciorești,r-nul Nisporeni

Com.Ciorești,

r-nul Nisporeni Com.Ciorești,

r.Nisporeni Eco Evoluțions,S.R.L.

Negară A.,0057,a.18 V.P.Gorașov V.,cert,

017 din 18.04.2018

1130.

22 19.02 C4 Recompartimentarii interioare și modificări

a fasadei cu imobil existent cu funcțiunea de

hala producției și depozitarea și crearea

râdrumului de acces din

Or.Rîșcani,str.

Independenței,147 I.C.S.„Plastic

Manufacturing”

S.R.L.

S.C.„Arhigraf”,S.R.L.

Rudoi N.,cert.nr.0398

Din 23.10.2019

V.P. Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

Page 122: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

str.Independenței,147 or.Rîșcani,r-nul

Rîșcani

1131. 23 21.02 C4 Depozit frigorific situat în r-nul Ș tefan

Voda,s.Crocmaz ,sector

extravilan,nr.cadastral 8518202940

Sat.Crocmaz,r-nul

Ștefan-Voda „Cromalago”

S.R.L. „Comsales Grup”,Bu-

Gaevski V.,1545,a.16 V.P.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1132. 24 23.02 C4 Iluminat stradal s.Briceni,

r-nul Dondușeni Sat.Briceni

r-nul Dondușeni Primăria sat.

Briceni „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,a.18 VP.Gorașov V.,cert..

017 din 18.04.2018

1133. 25 24.02 C4 Alimentarea cu energie electrică „Grădinița

de copii” in

Com.Ghindești,r-nul Florești

Com.Ghindești,

r-nul Florești Primăria com.

Ghindești „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1134. 26 25.02 C4 Iluminat stradal s.Dondușeni r.Dondușeni Sat.Dondușeni,

r-nul Dondușeni Primăria sat.

Dondușeni „Atlas-Montaj”S.R.L.

Tuceac O.,0046,18 VP.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1135.

27 28.02 C4 Reconstrucția rețelelor electrice interioare a

cabinetului

Medical și spălătoriei in Grădinița de copii

din sat.Marculești r-nul Florești

sat.Marculești

r-nul Florești Primăria sat.

Marculești

r-nul Florești

„Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,cert.nr.

0046 din 22.02.2018

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1136. 28 09.03 C4 Realizarea sistemului de iluminat stradal din

s.Țarigrad, r.Drochia,Etapa III Sat.Tarigrad,r-nul

Drochia Primăria sat.

Țarigrad Eco Evoluțions S.R.L.

Negară A.,0067,2018 VP.Gorașov V.,cert.

017 din18.04.2018

1137. 29 10.03 C4 Replanificarea încăperelor la Casa de

Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt

nr.38b or.Vadul lui Vodă,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,or.Vadul lui

Vodă,str.Ștefan cel

Mare și Sfînt nr.38b

„Global-Max”,S.R.L.

Tuceac O.,cert.0046

din 28.02.2018

VP.Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1138.

30 11.03 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului de

iluminat stradal de la

PT1251CG1,PT1253CG1 in s.Unchitești

r.Florești

Sat.Unchitești,

r-nul Florești Primăria sat.Cugurești de

Sus,rFlorești „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,cert.0046

Din 28.02.2018

VP.Gorașov V.,cert.

017 din

18.04.2018

1139. 31 12.03 C4 Restabilirea și modernizarea sistemului

iluminat stradal in or.Florești Or.Florești Primăria

Or.Florești „Trans-Vilicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,2018 VP.Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1140. 32 13.03 C4 Iluminat stradal din s.Ștefanești r-nul Ștefan

Vodă s.Ștefanești,r-nul

Ștefan Vodă Primăria sat.

Ștefanești „Faxtaur-VG”S.R.L.

Litvincenco V.0252,19 Vp.Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1141. 33 14.03 C4 Centru Multifuncțional din com.Stăuceni

sat.Goiana Nou str.Gloriei,4 Com.Stauceni,sat. Goiana

Nou,str.Gloriei 4 Fundația

Optima Fide „Neoconprim”S.R.L.

Melnicov N.,1562,16 V.P.Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1142.

34/1,2 18.03 C4 Construirea unui bloc de locuințe cu

incăperi pentru oficii și locuri de parcare la

parter in limitele terenului,

Din str.Lipcani 7,sec.

Buiucani,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,sec.Buiucani

Str.Lipcani 7 Firma

„ARDCONSLUXS”

S.R.L.

Firma „Ardconsluxs”

SRL,Cudreavțeva L.

Cert.1386 ,21.05.2015

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1143.

34 20.03 C4 Proiectarea liniei de tensiune înaltă 10kV

pentru

Alimentarea cu energie electrică a unei

vineriei din s.Crocmaz,r-nul Ștefan Vodă

Sat.Crocmaz,r-nul

Ștefan Vodă S.RL. „Et Ceterea

Wine” „Eco evolutions”S.R.L.

Negară A.,cert.0067

Din 04.04.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1144. 35 22.03 C4 Renovarea rețelelor electrice interioare in

Liceul Teoretic „Ion Creangă din

or.Cimișlia

Or.Cimișlia „LT Ion Creangă”

Or.Cimișlia „Eco Evolutions”S.R.L.

Negară A.,0067,2018 VP Gorașov V.,Cert.

017,din 18.04.2018

Page 123: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1145.

36 24.03 C4 Rețele iluminat electric stradal 0,22kV din

intravilanul

Satului Slobozia Dușca,r-nul

Criuleni,MD4838

Sat.Slobozea Dușca,r-nul

Criuleni Primăria sat.

Slobozea Dușca „Apcan Proiect”,

Cudreavțeva L.,1386 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1146. 37 08.04 C4 Extinderea sistemului de iluminat

in.s.Petrunea r-nul Glodeni Sat.Petrunea

r-nul Glodeni Primăria sat .

Petrunea „Trans-Vikicom”S.R.L.

Tuceac O.,0046,2018 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1147.

38 09.04 C4 Alimentarea cu energie electrică a stației de

încarcare a electromodilelor,situată în

mun.Chișinău,str.Calea Basarabiei,SAC

71,benzinăria Bemol

Mun.Chișinău,str.Calea

Basarabiei,SAC 71 „EV Point”S.R.L. „Eco Evolutions”,

S.R.L.,Negară A.,cert.

Nr.0067 din 04.04.18

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1148. 39 22.04 C4 Reparația capitală a Casei de Cultură,din r-

nul Ialoveni,sat.Costești,str.Ștefan cel Mare

și Sfînt,68

Sat.Costești,str.Ștefan cel Mare

și Sșînt,r.Ialoveni Primăria sat.

Costești „Acons Linie”S.R.L.,

Tuceac O.,0046,2018 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1149.

40 27.04 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV,a

unui complex rezidentiol,cu parcari auto

subterane,in limitele terenului din

str.N.Costin 48,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str. N.Costin 48 „Dansicons”

S.R.L. „Roni-Plus”S.R.L.,

Rotari V.,cert. nr.0118

Din 18.09.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1150. 41 29.04 C4 Alimentarea cu energie electrică,0,4kV,a

terasei „E-SUSHI”din str.Calea Ieșilor

8,mun.Chișinău

Mun. Chișinău,str.Calea

Ieșilor 8 S.R.L. „Esushi” „Roni-Plus”S.R.L.,

V.Rotari,0118,2018 VP Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1151.

42 30.04 C4 Construcția havuzului pietonal de tip uscat

cu show de

Lumini și muzica și amenajare teretoriului

adicent din str.Națională,Piața

Independenței,mun.Ungheni

Mun.Ungheni,str.

Națională,

Pieața Independenții

Primăria mun.

Ungheni SC.„Electro Service

Grup”,Carajia A.,cert.

Nr.0376 din 09.10.19

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1152. 43/1 06.05 C4 Bloc sanbtar anexat la grădinița de copii din

sat.Rădulenii Vechi,r-nul Florești Sat.Rădulenii Vechi,

r-nul Florești Primăria sat.

Rădulenii Vechi „ARHIFORM”S.R.L.

Rudoi N.,0398,2019 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1153.

44 11.05 C4,C5 Construcția cazangeriei și a rețelelor de

alimentare cu gaze naturale a SRL

„Pesticoms-Prod-Grup”

mun.Chișinău,com.Ciorești,sat.Ciorești

Mun.Chișinău,com.Ciorești

Sat.Ciorești S.R.L.„Pesticoms

-Prod-Grup” Î.I.„Covbasa Serghei”

Liubovici T.,cert.nr.

0430 din 14.11.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1154.

45 12.05 C4,C5 Proiectarea obiectivelor de producere și

depozitare la complecxul agroindustrial din

s.Onești,sectorul Extravial,r-nul Strășeni

(Centrale termice)

Sat.Onești,sectorul

Extravial,r-nul Strășeni „OLSEG-VT”

S.R.L. Î.I.„Covbasa Serghei”

Liubovici T.,cert.nr.

0430 din 14.11.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

1155.

46 12.05. C4,C5 Hală pentru pepararea nutrețului

comprimat,tip parter

Adresa:Nicolae Mileșcul-

Spătarul,sat.Măgdăcești,r-nul Criuleni

Satul Măgdăcești,

Raionul Criuleni „S&D Service” S.R.L. Î.I.„Covbasa Serghei”

Liubovici T.,cert.nr.

0430 din 14.11.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1156. 47 13.05 C4 Reparația capitală a blocului de alimentare

din incinta

Grădiniței pentru copii din or.Anenii Noi

Or.Anenii Noi Primăria or.

Anenii Noi „ReProMun”S.R.L.,

Melnicov N.1562,a.16 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din 18.04.18

Page 124: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1157. 48 13.05 C4 Reparația sediului Primăriei din

s.Doroțcaia, Sat.Doroțcaia, Primăria sat. „Ciudin Victor”,Melni- VP Gorașov V.,cert.

1158.

50 14.05 С4 Rampa de descarcare-incarcare de tip inchis

la imobilului existent lip 05,in limitele

terenului privat din

mun.Chișinău,sec.Ciocana,str.Industriala

Mun.Chișinău,sec.Ciocana,

Str.Industriala 59/1 „Laxva Com”

S.R.L.

„Nasa”S.R.L.,Sp.princ.

Polivana S.,Cert.nr.

0427 din 19.11.2019

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1159. 51/1 18.05 C4 Proiectarea iluminatului stradal în

sat.Șișcani r-nul Nisporeni Sat.Șișcani

r-nul Nisporeni Primăria com.

Șișcani „Trielna”S.R.L.,Pere-

-verzev O.,0069,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1160. 51/2 19.05 C4 Proiectarea iluminatului stradal în

sat.Drojdieni,com.

Șișcani,r-nul Nisporeni

Sat.Drojdieni,

r-nul Nisporeni Primăria com.

Șișcani „Triela”S.R.L.,Pere-

-verzev O.,0069,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1161. 51/3 20.05 C4 Proiectarea iluminatului stradal în

sat.Odaia,com.

Șișcani,r-nul Nisporeni

Sat.Odaia,

r-nul Nisporeni Primăria com.

Șișcani „Triela” S.R.L.,Pere-

-verzev O,0069,a.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1162.

53 26.05 C4 Alimentarea cu energie electrică a unui bloc

pentru

Persoane social vulnerabile din

s.Borceag,str.31August

1989,198a

Sat.Borceag,str.31August

1989,198a,r-nul

Cahul

AO„MAX Face

Posibelul”

„Eco Evolțions”S.R.L.

Negară A.,cert.nr.

0067 din 04.04.2018

VP Gorașov V.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1163. 52 21.05 C4 Depozit dinr-nul Orhei,com.Seliște Com.Seliște

r-onul Orhei „Blasc Sea Seedes,S.R.L. „Panproiect Plus,O.

Tuceac,0046,28.02.18 VP Gorașov V.,cert.

Nr.017,din 18.04.18

1164.

54 05.06. C4 Restaurarea și reparația capitala a

edificiului „Sala cu

Orga”mun.Chișinău,or.Chișinău bd.Ștefan

cel Mare și Sfânt nr.81

Mun.Chișinău,or.Chișinău

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt

nr.81

SC„Arhstudio Cub”

S.R.L.,Țiganu L.,cert.

Nr.00428 din 14.11.19

VP Gorașov.,cert.

Nr.017 din

18.04.2018

1165. 55 06.06 С4 Renovarea rețelelor electrice interioare a

Gimnaziului din s.Șișcani r-nul Nisporeni Sat.Șișcani r-nul

Nisporeni Gimnaziul sat.

Șișcani,r. „Mihai Service”S.R.L.

Negară A.,0067,2018 VP Gorașov V.,cert.

017,din18.04.2018

1166. 56 16.06 C4 Проектирование инж.коммуникаций к

стадиону в мун.Комрат Мун.Комрат Управление

АТО Гагаузии „Trielna”S.R.L.,Pere-

Verzev O.,0069,2018 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1167. 57 15.06 C4 Proiectarea iluminatului stradal în

sat.Filipeni r-nul Leova sat.Filipeni,r-nul Leova Primăria sat.

Filipeni „Trielna”S.R.L.,Pere-

-verzev O.,0069,2018 VP Gorașov V.,cert.

017 din 18.04.2018

1168. 58 17.06 C4 Echipament electric și iluminat a căminului

tip cazarma a Academiei „Ștefan cel

Mare”din str.Asachi,21,mun.Chișinău

Mun.Chișinău,str.

Asachi,21 „Academia

Ștefan cel Mare

A MAI

SC „Altec –Invest”

S.R.L.,Brusnic A.,0044

Din 28.02.2019

VP.Gorașov V.,cert.

017 din

18.04.2018

1169. 59 18.06 C4 Extinderea sistemului de iluminat stradal

din sat.Feștelița r-nul Ștefan Vodă Sat.Feștelița r-nul

Ștefan Vodă Fondul de inve-

-stiții ONG „Eficient Consulting”

Negară A.,0067,2018 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1170. 60 22.06 C4 Renovarea reăelelor electrice interioare la

Gimnaziului

Din sat.Sturzovca r-nul Glodeni

Sat.Sturzovca,r-nul

Glodeni Primăria sat.

Sturzovca Î.I.„Balanici Vasile”

Rudoi N.,0398,2019 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

1171. 61 23.06 C4 „Panou fotovoltaic”in mun.Bălți,str.Ștefan

cel Mare

Nr.95/A

Mun.Bălți,str.Ștefan cel

Mare nr.95/A „ALAID”S.R.L. Î.I.„Povh-Geodezia”,

Iu.Tintiuc,1564,2016 VP Gorașov V.,cert.

017,din 18.04.2018

Page 125: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1172. 20/20

IR

10.07.

2020

C2

01 / 0520 – AG Constructia unei cazangerii pentru

incalzirea autonoma a intreprinderii

conform schitei de proiect in limitele

terenului privat din str.Industriala, 23,

sec.Ciocana, mun.Chisinau.

str.Industriala, 23,

sec.Ciocana, mun.Chisinau.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1173. 21/20

IR

11.08.

2020

C2

30 / 0431. Racordarea la gazoduct a centralei

termice existente şi cuptoarelor existente

de prelucrare a petrolului a SA

„ARNAUT PETROL” or.Comrat.

or.Comrat

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1174. 22/20

IR

04.09.

2020

C2

07 / 20 – 1 - AG Reconstructia sistemelor de incalzire a

companiei „Grip Engenering” S.R.L in

mun.Chisinau, s.Goian, str.Chisinaului,

1.

mun.Chisinau com.Ciorescu,

s.Goian,

str.Chinaului,1

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1175. 23/20

IR

08.09.

2020

C2

05/0820 –AG/GT. Proiect tip pentru fabricarea posturilor

de reglare a presiunii gazelor.

mun.Chisinau

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1176. 24/20

IR

08.09.

2020

C2

07 / 120 –AGE. Constructia unui bloc de locuinte cu parcare auto subterana si obiective

comerciale la parter, cu nivelul regimul de inaltime S+P+4E+M, pe terenul cu nr. cad.

0100419269, din contul demolarii constructiilor cu

cu nr.cad.0100419269-01, -02, -03 str.Balti, 2/1 mun. Chisinau.

str.Balti, 2/1

mun.Chisinau.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1177. 25/20

IR

11.09.

2020

C2

06 / 0919 – AGE. Construirea unei case de locuit individuale D+P+E din str. A. Sciusev, mun.Chisinau

( nr. cad. 0100517296 ).

str.A. Sciusev

mun.Chisinau.

Persoana fizica

Ticii G.

F. P. C. „METAN - K”

S.R.L. Roșca Ion

1178. 91 06.04.2020 D Alimentarea cu energie electrică a

sistemului de iluminat stradal din

sat.Talmaza, r-nul. Ștefan

Vodă

Primăria sat.Talmaza, r-

nul. Ștefan Vodă

„Roni Plus” SRL Rusu Alexei

1179. 92 06.04.2020 D Alimentarea cu energie electrică a

sistemului de iluminat public din

com. Bulăiești, r-nul.Orhei Primăria com.

Bulăiești, r-nul. Orhei

„Roni Plus” SRL Rusu Alexei

1180.

93 07.04.2020 D Construcția magistralei sistemului de

alimentare cu apă și sistemului de

canalizare din (modificare proiect)

sat. Cotiujenii Mari, r-nul.

Șoldănești

Primăria sat. Cotiujenii

Mari, r-nul. Șoldănești

„Hidroproiect” SRL Rusu Alexei

Page 126: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1181.

94 08.04.2020 D Construcția gardului din panouri de

sârmă, la cimitirul nou și cel vechi în

sat.Ceșmechioi, r-

nul.Vulcănești

Primăria

sat.Ceșmechioi, r-

nul.Vulcănești

„Haltekarnitekturași”

SRL

Rusu Alexei

1182.

95 09.04.2020 D Reparația îmbrăcămintei din beton

asfaltic pe porțiunea de drum L423,

Dubăsari-Cocieri-Roghi,

r-nul.Dubăsari Consiliul Raional

Dubăsari, str.Păcii, 70,

s.Cocieri, r-nul.Dubăsari

Croitor Galina Rusu Alexei

1183. 96 09.04.2020 D Extinderea sistemului de iluminat stradal

în

sat.Petrunea, r-nul.Glodeni Primăria sat.Petrunea, r-

nul.Glodeni

„Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

1184.

97 15.04.2020 D Reparația capitală a aulei H-1

(Horticultura) și dotarea cu utilaj modern

din cadrul Facultății de Horticultura a

Universității Agrare de Stat

din Republica

Moldova

I.P. Universitatea

Agrara de Stat din

Moldova

„GeoMetric Project”

SRL,

Rusu Alexei

1185.

98 22.04.2020 D Reconstrucția acoperișului de tip

șarpantă, a imobilului cu numărul

cadastral 0100424.032.01 (instituția de

educație timpurie, nr.136) din

str. Macilor, 35, sect.

Râșcani, mun. Chișinău

Direcția Educație

Tineret și Sport sectorul

Râșcani, mun.Chișinău,

str. Kiev, 5

„CWM Proiect” SRL, Rusu Alexei

1186.

99 23.04.2020 D Amenajarea curții din str.C.Negruzzi, 30,

32 și I.L.Caragiale, 39, 41 cuprinsă între

str. I.L.Caragiale, C.Negruzzi și

V.Stroescu,

mun.Cahul Primăria mun.Cahul,

str.P.Independenței,

nr.6.

„LAMIEZ” SRL Rusu Alexei

1187.

100 27.04.2020 D Resistematizarea încăperilor imobilului

cu numărul cadastral 0100202.209.02 și

renovarea fațadelor din

or. Chișinău, str. Vlaicu

Pârcălab, nr.45

Agenția Proprietăți

Publice, or.Chișinău,

str.Vlaicu Pârcălab,

nr.45.

SC „Gorgona” SRL Rusu Alexei

1188. 101 30.04.2020 D Lucrări de pavare a trotuarelor pentru sat.Zăicani, r-nul.Rîscani SC „DUMIT GRUP”

SRL

Cernei Dumitru.

Rusu Alexei

1189. 102 06.05.2020 D Reparația Oficiului Medicilor de Familie

Dolna din

satul Dolna,

r-nul. Strășeni

Consiliul Raional

Strășeni

„Sorom Proiect” SRL, Rusu Alexei

1190. 103 06.05.2020 D Reparația acoperișului consolidarea

edificiului clădirii Primăriei

satul Micleușeni, r-

nul.Strășeni

Primăria sat.Miclești, r-

nul.Strășeni

„Sorom Proiect” SRL Rusu Alexei

1191. 104 06.05.2020 D Reparația capitală a acoperișului la

Gimnaziul „Roșcani” din

satul Roșcani, r-nul Strășeni Consiliul Raional

Strășeni

„Vavicom Construct”

SRL

Rusu Alexei

1192.

105 07.05.2020 D Renovarea rețelelor electrice interioare și

exterioare la Gimnaziul „Hîrjauca” din

sat.Hîrjauca, r-nul.Călărași Gimnaziul „Hîrjauca”

din sat.Hîrjauca, r-

nul.Călărași

„Zubcu Energy

Group” SRL

Rusu Alexei

1193.

106 07.05.2020 D Reparația acoperișului clădirii

Gimnaziului „Răciula” din

sat.Răciula, r-

nul.Călărași

Gimnaziul „Răciula”

din sat.Răciula, r-

nul.Călărași

Secția construcții

gospodărie și drumuri

Rusu Alexei

Page 127: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

a Consiliul Raional

Călărași

1194. 107 07.05.2020 D Lucrări de reparație a drumurilor locale

în

com.Pruteni, r-nul.Fălești Primăria com.Pruteni, r-

nul Fălești

Cucoș Mihail Rusu Alexei

1195.

108 07.05.2020 D Lucrări de reparație a acoperișului,

termoizolarea fațadei, construcții

auxiliare și reparația blocului sanitar cu

rețele inginerești pentru clădirea

Centrului de tineret din

sat. Sărata Noua, r-nul. Leova Primăria sat.Sărata

Nouă, r-nul.Leova

SC „Dumit Grup”

SRL

Rusu Alexei

1196.

109 08.05.2020 D Reconstrucția și reparația capitală a

pavilionului grădiniței de copii din

(Pavilionul nr.1 și nr.2)

str. Jubiliară 40, or. Codru,

mun. Chișinău.”

Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Lux Gaz Proiect”

SRL,

Rusu Alexei

1197.

110 12.05.2020 D Lucrări de eficiență energetică pentru

cădirea I.P. Gimnaziul „Vasile

Alexandri” din

sat.Scumpia, r-nul.Fălești I.P. Gimnaziul „Vasile

Alexandri” sat.Scumpia,

r-nul.Fălești

SC „Dumit Grup”

SRL

Rusu Alexei

1198.

111 12.05.2020 D Construcția rețelei de stații de așteptare a

transportului public călători

(stații de tip 5)

mun. Ungheni, com.

Zagarancea, com. Valea

Mare, com. Florițoaia Veche,

s. Cetireni, s. Unțești, s.

Costuleni

Primăria or.Ungheni

str.Națională,7.

„Arhideea Grup” SRL Rusu Alexei

1199.

112 12.05.2020 D Construcția rețelei de stații de așteptare a

transportului public călători

(stații de tip 4)

mun. Ungheni, com.

Zagarancea, com. Valea

Mare, com. Florițoaia Veche,

s. Cetireni, s. Unțești, s.

Costuleni

Primăria or.Ungheni

str.Națională,7.

„Arhideea Grup” SRL Rusu Alexei

1200.

113 12.05.2020 D Construcția rețelei de stații de așteptare a

transportului public călători

(stații de tip 1, 2, 3)

mun. Ungheni, com.

Zagarancea, com. Valea

Mare, com. Florițoaia Veche,

s. Cetireni, s. Unțești, s.

Costuleni

Primăria or.Ungheni

str.Națională,7.

„Arhideea Grup” SRL Rusu Alexei

1201.

114 12.05.2020 D Construcția acoperișului Centrului de

odihnă si agreement pentru copii și

tineret "Divertis" din

mun. Strășeni, r-nul. Strășeni Consiliul Raional

Strășeni.

„Vavicom Construct”

SRL,

Rusu Alexei

1202.

115 13.05.2020 D Construcția cazangeriei si rețelelor de

alimentare cu gaze naturale la IMSP

Spitalul Raional Strășeni din

str. T. Ciorba 11/1. mun.

Strășeni. r-nul Strășeni

Consiliul Raional

Strășeni

„Sorom Proiect” SRL, Rusu Alexei

1203. 116 14.05.2020 D Reparația acoperișului clădirii

Gimnaziului „Șuri” din

sat.Șuri, r-nul.Drochia Gimnaziului „Șuri” din

sat.Șuri, r-nul.Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

Page 128: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1204. 117 14.05.2020 D Reparația drumurilor locale (str.

Independenții)

s. Zgurița, r-nul. Drochia Primăria sat. Zgurița, r-

nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1205.

118 14.05.2020 D Construcția blocurilor sanitare la Gimnaziului„Ion Creangă”

din or.Călărași

Gimnaziul „Ion

Creangă” din or.Călărași

Secția construcții

gospodărie și drumuri

a Consiliul Raional

Călărași

Rusu Alexei

1206.

119 14.05.2020 D Reparația acoperișului clădirii Liceului

Teoretic „Vasile Alexandri” din

or.Călărași, r-nul.Călărași L T „Vasile Alexandri”

din or.Călărași, r-

nul.Călărași

Secția construcții

gospodărie și drumuri

a Consiliul Raional

Călărași

Rusu Alexei

1207. 120 14.05.2020 D Lucrări de reparație capitală a clădirii

Primăriei din

s.Molovata Nouă,

r-nul.Dubăsari.

Primăria s.Molovata

Nouă, r-nul.Dubăsari

Isacov Iurii Rusu Alexei

1208.

121 15.05.2020 D Renovarea rețelelor electrice interioare

blocului A și blocul B a Grădiniței

de copii nr.7 ''Licurici'' din

or. Florești Primăria or.Florești „Trans Vilicom” SRL Rusu Alexei

1209.

122 15.05.2020 D Lucrări de renovare la memorialul din or.Telenești Președintele Raionului

Telenești, or. Telenești,

str.31 August 1989, nr.9.

Stegărescu Serghei Rusu Alexei

1210.

123 15.05.2020 D Extinderea sistemului de apa și

canalizarea grădiniței de copii cu

racordarea la stația de epurare existenta

din (Tranșa II)

s. Joltai, r-nul Ceadîr-Lunga” Primăria sat.Joltai, r-

nul.Căușeni

„Hoidroproiect” SRL Rusu Alexei

1211. 124 18.05.2020 D Extinderea rețelei de iluminare stradală

din

sat.Doroțcacea, r-

nul.Dubăsari

Primăria sat.Doroțcaea,

r-nul.Dubăsari

Berechelea Serghei Rusu Alexei

1212.

125 18.05.2020 D Reabilitarea unei porțiuni de drum

str.Tighina și modernizarea trotuarelor

locale în

satul Varnița, r-nul.Anenii

Noi

Primăria Varnița, r-

nul.Anenii Noi

Căpățină Luiza Rusu Alexei

1213.

126 18.05.2020 D Construirea unui complex sportiv pe

malul iazului „La Izvor”,

mun. Chișinău Direcția Generală

Locativ-comunală și

Administrare,

mun.Chișinău, str.Mihai

Eminescu, 33

„Optima Arhicons”

SRL,

Rusu Alexei

1214.

127 18.05.2020 D Construirea unui complex sportiv cu

reamenajarea terenului de fotbal existent,

in extravilanul (Et. I și II)

satului Țânțăreni r-nul.

Anenii Noi”

Direcția Generală

Locativ-comunală și

Administrare,

mun.Chișinău, str.Mihai

Eminescu, 33

„Optima Arhicons”

SRL,

Rusu Alexei

Page 129: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1215.

128 19.05.2020 D Lucrări de termoizolare a fațadei cu

EPS100, schimbarea tâmplăriei, reparația

acoperișului șarpantă bl. A și plat bl. 2A

cu galerie, demontarea parasolarelor si

reparația intrării principale pentru

clădirea Grădiniței de copii “Romanița”

din satul Todirești,

com.Chetrosu, raionul

Anenii-Noi

Primăria com.Chetrosu,

r-nul.Anenii Noi

SC „Dumit Grup”

SRL

Rusu Alexei

1216. 129 21.05.2020 D Iluminat stradal în sat.Șișcani, com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

Primăria com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

SRL „TRIELNA”, Rusu Alexei

1217. 130 21.05.2020 D Iluminat stradal în sat.Odaia, com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

Primăria com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

SRL „TRIELNA”, Rusu Alexei

1218. 131 21.05.2020 D Iluminat stradal în sat.Drojdieni, com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

Primăria com.Șișcani, r-

nul.Nisporeni

SRL „TRIELNA”, Rusu Alexei

1219. 132 22.05.2020 D Iluminat stradal r-nul Ștefan Vodă, satul Ștefănești Primăria sat.Ștefănești,

r-nul. Ștefan Vodă

„Foxtaur -VG” SRL Rusu Alexei

1220. 133 25.05.2020 D Reparația drumurilor locale s. Nicoreni, r-nul. Drochia Primăria sat. Nicoreni,

r-nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1221. 134 25.05.2020 D Reparația drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-nul.

Drochia

Primăria sat. Moara de

Piatră, r-nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1222. 135 25.05.2020 D Reparația drumurilor locale s.Ochiul Alb, r-nul Drochia Primăria sat. Ochiul

Alb, r-nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1223. 136 27.05.2020 D Rețele de canalizare menajera din str. Unghiului, or. Ungheni Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni

„Mantobani” SRL Rusu Alexei

1224. 137 27.05.2020 D Reparația sediului Primăriei din sat. Doroțcaia, r-nul.

Dubăsari

Primăria sat.Doroțcaea,

r-nul Dubăsari

Î.I.„Ciudin Victor” Rusu Alexei

1225. 138 28.05.2020 D Reparația drumului spre satul Fundurii Noi, r-nul

Glodeni

Președintele Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

1226. 139 28.05.2020 D Reparația drumului spre satul Danu, r-nul Glodeni Președintele Raional

Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

1227.

140 28.05.2020 D Iluminarea publică în ST 309D”

(Actualizare devize)

sat. Opaci, r-nul. Ștefan

Vodă.

Primăria sat.Opaci, r-

nul.Ștefan Vodă

„ReProMun” SRL Rusu Alexei

1228.

141 28.05.2020 D Iluminarea publică în. ST 305D”

(Actualizare devize)

sat. Opaci, r-nul. Ștefan Vodă Primăria sat.Opaci, r-

nul.Ștefan Vodă

„ReProMun” SRL Rusu Alexei

1229. 142 01.06.2020 D Reparația drumurilor locale satul Sofia, r-nul. Drochia Primăria sat. Sofia, r-

nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

Page 130: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1230. 143 01.06.2020 D Reparația drumurilor locale satul Șuri, r-nul. Drochia Primăria sat. Șuri,

r-nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1231.

144 01.06.2020 D Reparația sălii festive a clădirii

administrative din str.

Ștefan cel Mare, 60 Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60.

Niculiță Constantin Rusu Alexei

1232.

145 01.06.2020 D Reparația curentă a încăperilor clădirii

administrative din

str. Ștefan cel Mare și Sfînt,

60

Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60.

Niculiță Constantin Rusu Alexei

1233.

146 04.06.2020 D Construcția sistemului de încălzire cu

construcția cazangeriei pe combustibil

solid la I.P. Gimnaziul „Holoșnița”, din

sat.Holoșnița, r-nul.Soroca I.P. Gimnaziul

„Holoșnița”, din sat.

Holoșnița , r-nul. Soroca

FPC „Diarse Tehnic”

SRL,

Rusu Alexei

1234.

147 04.06.2020 D Schimbarea învelitorii acoperișului

blocul „A” la Gimnaziul „T.Bradescu”

din

sat.Chiștelnița, r-nul.Telenești Gimnaziul

„T.Bradescu” din

sat.Chiștelnița, r-

nul.Telenești

„Proleoconstruct”

SRL

Rusu Alexei

1235. 148 05.06.2020 D Reparații curente a oficiilor clădirii

Primăriei

s.Zgurița, r-nul Drochia Primăria sat. Zgurița, r-

nul. Drochia

SRL „Stemiliu Com”, Rusu Alexei

1236.

149 09.06.2020 D Reparația capitală cu replanificare a

Casei de Cultură din com. Trușeni cu

edificarea unei anexe tip P din contul

demolării construcției nefinalizate si

amenajarea teritoriului aferent amplasat

în

com. Trușeni, str.27 August

10, mun.Chișinău

Primăria com.Trușeni,

str.27 August, nr.30,

mun.Chișinău

„Architecton Prim”

SRL

Rusu Alexei

1237. 150 09.06.2020 D Reparația acoperișului la clădirea

Grădiniței de copii din

sat. Glinjeni,

r-nul. Fălești

Primăria sat.Glinjeni, r-

nul.Fălești.

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

1238.

151 10.06.2020 D Reparația străzii Bucovinei și plombarea

străzilor din

or. Vadul lui Vodă,

mun. Chișinău

Primăria or.Vadul lui

Vodă, mun.Chișinău,

str.Ștefan cel Mare, 60.

Niculiță Constantin Rusu Alexei

1239.

152 11.06.2020 D Reconstrucţia blocului „D” cu amenajarea

unei săli sportive cu vestiare şi grupuri

sanitare la Gimnaziul din

(Actualizarea devizelor)

sat. Furceni, com. Ivancea, r-

nul Orhei”

Gimnaziul „Furceni”,

sat.Furceni, comuna

Ivancea, r-nul.Orhei

„Mariandi-Prim” SRL Rusu Alexei

1240.

153 12.06.2020 D Lucrări de amenajare a trotuarului str.

Chișinăului, sectorul I și II,

str. Bălțata, sectorul III,

s. Budești, mun. Chișinău Primăria Budești,

mun.Chișinău,

str.Chișinăului, 131

„Cripser” SRL Rusu Alexei

Page 131: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1241.

154 12.06.2020 D Lucrări de reparație a WC la Liceul

Teoretic Mihai Eminescu din

mun.Strășeni, str.Mihai

Eminescu, 187

Liceul Teoretic „Mihai

Eminescu”, str. Mihai

Eminescu, 187

Rusnac Serghei Rusu Alexei

1242.

155 12.06.2020 D Reparația acoperișului clădirii blocului

central a Grădiniței de copii din

sat. Bahmut, r-nul.

Călărași

Primăria sat.Bahmut,r-

nul.Călărași

Secția construcții

gospodărie și drumuri

a Consiliul Raional

Călărași

Rusu Alexei

1243.

156 12.06.2020 D Reparația acoperișului la I.P. Gimnaziul

„Țânțăreni”, din

sat. Țânțăreni , r-

nul. Telenești

I.P. Gimnaziul

„Țânțăreni”, din sat.

Țânțăreni , r-nul.

Telenești

Stegărescu Serghei Rusu Alexei

1244.

157 12.06.2020 D Rețele de canalizare pentru localitățile

Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de

pompare regională.” (Actualizarea

devizului)

Com.Tohatin, mun.Chișinău Primăria com.Tohatin,

mun.Chișinău, str.Ștefan

cel Mare, 1,

Institutul Municipal de

Proiectări

„Chișinăuproiect”

Rusu Alexei

1245.

158 12.06.2020 D Lucrări de reparaţie curentă a străzilor

din (str. Ștefan cel Mare și str.Miorița)

com.Cruzești, mun.Chișinău, Primăria com.Cruzești,

mun.Chișinău,

str.Teilor, 24

Iaconi Constantin Rusu Alexei

1246.

159 15.06.2020 D Reparaţia capitală a blocului A-1 (sala de

sport ) la Liceul Teoretic „Ion Pelivan”,

din

sat. Răzeni, r-nul Ialoveni Liceului Teoretic „Ion

Pelivan”, din sat.

Răzeni, r-nul. Ialoveni

„Filion Cons” SRL, Rusu Alexei

1247. 160 15.06.2020 D Renovarea rețelelor de iluminat stradal

din

sat. Suruceni, r-nul. Ialoveni Primăria sat.Suriceni, r-

nul.Ialoveni

„Panproiect Compani”

SRL

Rusu Alexei

1248.

161 15.06.2020 D Schimbarea tâmplăriei la clădirea

Consiliului Raional Telenești, (blocul 2)

or. Telenești, str.31 August

1989, nr.9

Președintele Raionului

Telenești, or. Telenești,

str.31 August 1989, nr.9.

Popescu Vasile Rusu Alexei

1249.

162 17.06.2020 D Reparația drumurilor publice locale de

interes raional L428.1, L426, L424, L425

, r-nul. Dubăsari Consiliul Raional

Dubăsari, str.Păcii, 70,

s.Cocieri, r-nul.Dubăsari

Sirețeanu Zinovia Rusu Alexei

1250.

163 17.06.2020 D Reconstrucția iluminării stradale din or.Cricova, mun.Chișinău Primăria or.Cricova,

str.Chișinăului, 90,

mun.Chişinău

Buga Ecaterina Rusu Alexei

1251.

164 17.06.2020 D Reparația capitală a str. Câmpului, str.

Grânelor, str. Gliei din

or. Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

1252.

165 17.06.2020 D Reparația capitală a str. Molocanilor, st-

la. 1 Molocanilor, str. Schinoșica,

str. Drumul Schinoasei, 60, 56 din

or. Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

Page 132: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1253.

166 17.06.2020 D Martirii Brâncoveni, st-la. 2 Martirii

Brâncoveni, str. Sihastrului 33/3-33/7,

str. Gh.Vascan din

or. Codru, mun. Chișinău Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

1254.

167 18.06.2020 D Reparația acoperișului clădirii Grădiniței

de copii din

sat. Florica,

com. Baccealia, r-nul.

Căușeni

Primăria com. Baccealia,

r-nul. Căușeni.

„Marisan Procon”

SRL

Rusu Alexei

1255. 168 18.06.2020 D Reparația străzilor locale cartierul

Fabrica de Zahăr din

or. Fălești, r-

nul. Fălești

Primăria or.Fălești, str.

Ștefan cel Mare, 73

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

1256. 169 18.06.2020 D Reparația străzii Toma Ciorbă din or. Fălești, r-nul. Fălești Primăria or.Fălești, str.

Ștefan cel Mare, 73

Cucoș Mihail. Rusu Alexei

1257. 170 19.06.2020 D Reconstrucția și modernizarea

iluminatului stradal în

sat.Temeleuți,

r-nul.Călărași

Primăria sat.Temeleuți,

r-nul.Călărași

SRL „Energie Proiect

Expert”

Rusu Alexei

1258.

171 19.06.2020 D Lucrări de reparație la stațiile de

pompare a sistemului de irigare

Holercani-Ustia, r-nul.

Dubăsari

Asociația utilizatorilor

de apă pentru irigații

Holercani-Ustia,

s. Ustia, r-nul. Dubăsari

„Devincons” SRL Rusu Alexei

1259.

172 19.06.2020 D Reparație capitală la Gimnaziul ,,Anatol

Codru" din (Et. 2)

s. Molovata Nouă raionul

Dubăsari”

Gimnaziul „Anatol

Codru” din sat.

Molovata Nouă, r-nul.

Dubăsari

Direcția Construcții

Dubăsari

Rusu Alexei

1260. 173 22.06.2020 D Iluminat stradal în sat. Filipeni, r-nul. Leova Primăria sat.Filipeni, r-

nul.Leova.

SRL „TRIELNA” Rusu Alexei

1261. 174 22.06.2020 D Proiectarea comunicațiilor inginerești

(iluminat electric) pentru stadionul din

mun. Comrat Primăria mun.Comrat,

str.Tretiakov, 36

SRL „TRIELNA” Rusu Alexei

1262.

175 24.06.2020 D Construcția blocului sanitar la I.P.

Gimnaziul „Cobani” din

sat. Cobani,

r-nul Glodeni

I.P. Gimnaziul

„Cobani” din sat.

Cobani, r-nul Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

1263.

176 24.06.2020 D Construcția blocului sanitar la I.P.

Gimnaziul „Vasile Coroban” din

sat. Camenca, r-nul Glodeni I.P. Gimnaziul „Vasile

Coroban” din sat.

Camenca,

r-nul Glodeni

ÎI „Balanici Vasile” Rusu Alexei

1264. 177 25.06.2020 D Teren sportiv (mini-fotbal) pentru Liceul

Teoretic „Andrei Vartic” din

or. Ialoveni Liceul „Andrei Vartic”

din or. Ialoveni

„ARCADA-LV” SRL Rusu Alexei

1265.

178 29.06.2020 D Colector de canalizare menajer-fecaloidă

din străzile Prut, D. Cantemir, Livezilor,

M. Eminescu, N. Bălcescu , din or.

Ungheni” (Actualizare

devize)

Or.Ungheni Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni

„Altec Invest” SRL, Rusu Alexei

Page 133: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1266.

179 29.06.2020 D Colectoare de canalizare menajer-

fecaloidă din străzile Florilor, Titu

Maiorescu, George Meniuc până la str.

Decebal din or. Ungheni,” (Actualizare

devize)

Or.Ungheni Primăria or. Ungheni, r-

nul. Ungheni

„Altec Invest” SRL, Rusu Alexei

1267.

180 30.06.2020 D Reconstrucția si reparația capitala a

stațiilor de așteptare din

str. Costiujeni, or. Codru Primăria or.Codru,

str.Costiujeni, 8,

mun.Chișinău

„Gazmolproiect” SRL Rusu Alexei

1268.

181 30.06.2020 D Instalarea panourilor fotovoltaice pe

acoperișul construcției existente cu

demontarea acoperișului șarpantă

existent si construcția unui șopron cu

carcasa metalica situat in

or. Cahul, str. Dunării 9 Direcția Servicii

Excepționale mun.

Cahul, or. Cahul, str.

Dunării, 9

„ProElectroGrup”

SRL

Rusu Alexei

1269. 18-20 20.04.2020 C2

01-20/P Centrul multifuncțional din mun. Chisinau com.Stăuceni s. Goiana noua str. Gloriei,4

mun. Chisinau com.Stăuceni s. Goiana

noua str. Gloriei,4

Postoronca Valeriu Univers-grup SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1270. 19-20 20.05.2020 C2

157-2020 Alimentarea cu gaze naturale a clădirii primăriei în s. Bravicea, r-ul Călărași elaborat în februarie 2020

s. Bravicea, r-ul Călărași Zatic A Proingaz-Service SRL Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

1271. 20-20 21.05. 2020 C2

Nr. 257/2020 Construcția stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor, cu demolarea construcției vechi, r-nul Hîncești, sat. Pervomaisc elaborat de în martie 2020

r-nul Hîncești, sat. Pervomaisc

Alexandr Ivanov SRL Gradient Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

1272. 21-20 22.05. 2020

C2 04-01/2020 Alimentarea cu gaze a imobilului nelocativ din str. Cuza Vodă, 36/5 of.1 și of. 2 mun. Chișinău elaborat în ianuarie 2020

str. Cuza Vodă, 36/5 of.1 și of. 2 mun. Chișinău

Meleca Aurel SRL Tetracardgaz Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

1273. 22-20 22.05. 2020

C2 005-1093 Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Ciprian Porumbescu mun. Hîncești în aprilie 2020

str.Ciprian Porumbescu mun. Hîncești în

(benef. Cătană Veronica)

Nominal-mocanu ;i

TGrup SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

1274. 23-20 25.05.2020

C2 Aprovizionarea cu gaze naturale a unui bloc locativ cu nivelul de înălțime (S+D+P+9E+PH), din str. Pietrăriei, nr. 19 mun. Chisinau

str. Pietrăriei, nr. 19 mun. Chisinau

Teleba Alexandru Valconstproteh-servce

SRL

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

Page 134: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1275. 24-20 25.05.2020

C2 Nr. 6F-2020 Alimentarea cu gaze naturale a clădirii administrative a SRL Terra-Vitis, amplasată pe str.I.Creangă, sat.Burlacu, r-ul Cahul elaborat în aprilie 2020

str.I.Creangă, sat.Burlacu, r-ul Cahul

Piotr Mihov ”Sid Energetic” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1276. 25-20 04.06.2020

C2 330/19 Magazin de piese auto, spălătorie și deservire auto în complex cu stație de alimentare electrică și carburanți, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfînt elaborat de în februarie 2020

or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfînt

Mocanu Ion ÎI Mocanu si T

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1277. 26-20 10.06.2020

C2 79/1-2020 Aprovizionarea cu gaze naturale a casei de locuit individuale din com. Budești str. 31 August 1989 f/n mun. Chisinau elaborat în mai 2020

com. Budești str. 31 August 1989 f/n mun.

Chisinau

Cireș Viorel SRL Valcontproteh

Service

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1278. 27-20 17.06.2020

C2 14/20 Extinderea centralei termice din str. Uzinelor, 171/2, mun. Chisinau a bazei de producere al companiei SA Orizont elaborat in martie 2020

str. Uzinelor, 171/2, mun. Chisinau

Lipcan Vasile Anastasia.95 SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1279. 28-20 18.06.2020

C2 02/1-2018 Aprovizionarea cu gaze naturale a casei de locuit din str. Chicago, 13 com. Stăuceni mun. Chisinau elaborat în 01. 2018

str. Chicago, 13 com. Stăuceni mun. Chisinau

Stratulat Gheorghe SRL Valcontproteh

Service

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1280. 29-20 23.06.2020

C2 07-2019Proiectarea unui bloc locativ de tip D+P+6E+PH situat în raionul, orașul Ialoveni, str. Chișinău, nr. 3 elaborat în aprilie 2020

, orașul Ialoveni, str. Chișinău, nr. 3

Rosca Ion ”Anastasia.95” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1281. 30-20 23.06.2020

C2 258/2020 Constructia anexata la cladirea existenta cu reutilarea instala’iilor tehnologice PAAG la statia multicarburant de alimentare a autovehiculelor existenta s. Baimaclia r-ul Cantemir

s. Baimaclia r-ul Cantemir Uzun Ilia SRL Gradient

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1282. 31-20 30.06.2020

C2 14/2020 Extinderea statiei multicarburant de alimentare , r-ul Anenii Noi, extravilan, extravilan in mai 2020

Anenii Noi extravilan Rapcea S SRL Obiect

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

Page 135: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1283. 32-20 13.07.2020 C2

04/2020-10 Gazificarea casei de locuit din s. Pirlita r-ul Falesti elaborat 04.2020

s. Pirlita r-ul Falesti Talpa I Pandanus SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1284. 33-20 15.07.2020 C2

81/1-2020 Alimentarea cu gaze naturale

a unui bloc locativ cu nivelul de înălțime

D+P+8E, cu spații comerciale din str.

Costiujeni, nr. 14/5 or. Codru

mun.Chisinau elaborat în mai 2020

Str. Costiujeni, nr. 14/5 or.

Codru mun.Chisinau Zgherea M

SRL Valcontproteh

Service

Șipitca Veaceslav Cert

nr.016 din 18.04.2018

1285. 34-20 23.07.2020 C2

7-10/2019 Gazificarea caselor de locuit

in perimetrul strazilor Orheiului (242,

29-71), Singerei (2-44, 1-49),

pomicultorilor (1-21) mun. Balti elaborat

în 10.2019

Str. Orheiului (242, 29-71),

Singerei (2-44, 1-49),

pomicultorilor (1-21) mun.

Balti

Socoliuc Lidmila Pandanus SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1286. 35-20 28.07.2020 C2

â 388/20 Газоснабжение зданий храма рождества Христова в мун. Чадыр-Лунга по ул. Чехова, 15 АТО ”Гагауз-Ери” elaborat în martie 2020

мун. Чадыр-Лунга по ул. Чехова, 15 АТО ”Гагауз-

Ери” Serghei Velicarov

”Tehnogazmontaj” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1287. 36-20 28.07.2020 C2

389/20 Газоснабжение магазина в мун. Чадыр-Лунга по ул. Ломоносова, 12/1 кв.1 Чадыр-Лунгского р-на АТО ”Гагауз-Ери” elaborat în 05.2020

мун. Чадыр-Лунга по ул. Ломоносова, 12/1 кв.1 Чадыр-Лунгского р-на

АТО ”Гагауз-Ери”

Jelezoglo Petru ”Tehnogazmontaj”

SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1288. 37-20 28.07.2020 C2

387/20 Газоснабжение кухни Христианской церкви Адвентистов Седьмого Дня в с. Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского р-на АТО ”Гагауз-Ери” elaborat în aprilie 2020

с. Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского р-на

АТО ”Гагауз-Ери” Baciu Gheorghii

”Tehnogazmontaj” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1289. 38-20 20.08.20 C2

Nr. 0901/18 Reconstrucția blocurilor

din str. Dunării 34 și str. Garoafelor

36 din s. Crihana Veche, r. Cahul în

blocuri locative (vol 1, 2) elaborat în

august 2018

(Aviz negativ cu obiecții)

str. Dunării 34 și str. Garoafelor 36 din s.

Crihana Veche, r. Cahul Ion Groza ”Politen-gaz” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1290. 39-20 21.08.20 C2

„Constructia gazoductului bucatariei gradinitei de copii din str. Artioma, 22 com. Nihoreni r-ul Riscani”

str. Artioma, 22 com.

Nihoreni

r-ul Riscani

C. Macovei Varzari Tatiana ÎI Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din 18.04.2018

Page 136: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1291. 40-20 21.08.20 C2

Nr. 04/2020-11-AG Gazificarea casei de locuit din str. N. Sulac, 6 mun. Bălți prop. Grecov V, elaborat în aprilie 2020

str. N. Sulac, 6 mun. Bălți Grecov V, ”Pandanus” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1292. 41-20 21.08.20 C2

06/2020-53-AG Gazificarea casei de locuit Nr.2 str. Cocorilor, s. Corlăteni r-ul Râșcani din str. N. Sulac, 6 mun. Bălți., elaborat în iunie 2020

Corlăteni r-ul Râșcani din str. N. Sulac,

6 mun. Bălți. Cazacu R ”Pandanus” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1293. 42-20 21.08.20 C2

1-03/2020-AG Gazificarea blocului locativ cu 8 apartamente din str. Cocorilor, 16 s. Corlăteni r-ul Râșcani, elaborat în 03. 2020

str. Cocorilor, 16 s. Corlăteni r-ul Râșcani,

Kalvi Wayne ”Pandanus” SRL

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1294. 43-20 01.09.20 C2

045-AG „Proiectarea racordării imobilului existent la rețeaua de gaze naturale situat in or. Drochia str. Alexandru cel Bun, 32

Drochia str. Al. Cel bun 32 Ion Railean Varzari Tatiana ÎI Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din 18.04.2018

1295. 44-20

09.20.20 C2 Nr. 107a/07-2020 Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din mun. Chișinău, str. Cireșilor, 34, elaborat în iulie 2020

mun. Chișinău, str. Cireșilor, 34,

Spiridon Lilia

Chisinau-gaz SRL Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din 18.04.2018

1296. 45-20

09.09.2020 C2 47-AG „Constructia gazoductului de

presiune medie si joasa din

str. Lutenco, Lermontov, Sevcenco s. Nihoreni r-ul Riscani” elaborat în august 2020

str. Lutenco, Lermontov, Sevcenco s. Nihoreni r-ul

Riscani V. Ditrih Varzari Tatiana ÎI

Șipitca Veaceslav Cert nr.016 din

18.04.2018

1297. 46-20

15.09.20 C2 2020-02/003-AGE, AGI Bloc locativ S(D)+P+3E+M cu centru medical din str. Testemitanu 7a elaborat februarie 2020

str. Testemitanu 7a mun. Chisinau

Lazari Boris

Kronosbilding SRL Șipitca Veaceslav

Cert nr.016 din 18.04.2018

1298. 107 06.04.20 D Reparatia drumurilor locale s.

Gribova, r-nul Drochia

s. Gribova Primaria Gribova Iurie Balan Ion. Damian

1299. 108 06.04.20 D Casa de Cultura s. Tarigrad, r-nul

Drochia

s. Tarigrad Primaria Tarigrad Iurie Balan Ion. Damian

1300. 109 09.04.20 D Amenajarea trotuarelor in

s.Gribova r-nul Drochia

s. Gribova Primaria Gribova Iurie Balan Ion. Damian

Page 137: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1301. 110

09.04.20 D Reevaluare la obiectul ,,Lucrari de

reparatie a tribunelor la Stadionul

Orasanesc Drochia.

or. Drochia Primaria Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1302. 111

16.04.20 D “Reparatia drumurilor locale

din s. Caracusenii Vechi, raionul

Briceni”

s.Cărăcuşenii Vechi Consiliul Raional

Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1303. 112

22.04.20 D Reparatia unor portiuni de strazi

din com Prepelita , r-nul

Singerei”

s. Prepeliţa Primăria s. Prepeliţa Minodora Smirnov Ion. Damian

1304. 113

22.04.20 D Reparatie capitala a acoperisului

- sarpant la edificiul primariei

din s. Caracusenii Vechi,

raionul Briceni.”

s.Cărăcuşenii Vechi Primăria

s.Cărăcuşenii Vechi

Tatiana Lavric

Ion. Damian

1305. 114

22.04.20 D “Lucrari de reparatie a blocului

alimentar la LT "Lev Tolstoi" or.

Glodeni”

or. Glodeni LT Lev Tolstoi Ghenadie Pascari Ion. Damian

1306. 115

22.04.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț (L56.1 Drum de

acces spre s. Stolniceni;

s. Stolniceni Consiliul Raional

Edineţ

Tatiana Lavric Ion. Damian

1307. 116

14.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L41.1 Drum spre

s. Poiana

s.Poiana C R Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1308. 117

16.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L46. G15 s.

Tîrnova

s. Tîrnova C R Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1309. 118

16.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L49G3 s.

Burlaneşti

s. Burlăneştii C R Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 138: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1310. 119

16.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L50 G21 s.

Volodeni, -Gordinesti, Zăbriceni

s. Volodeni C R Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1311. 120 18.05.20 D “Reparatia strazilor locale din s.

Răuţel, r-nul Falesti”

s.Rauţel Primăria Răuţel Mihai Cucoş Ion. Damian

1312. 121

18.05.20 D Reparatia unor portiuni de strazi

din com. Singereii Noi, r-nul

Singerei

s. Săngereii Noi Primăria Săngereii

Noi

Minodora Smirnov Ion. Damian

1313. 122 18.05.20 D “Reparatia salii de sedinte a

Consiliului Raional or. Drochia”

or.Drochia C R or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1314. 123

20.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L52 s. Brînzeni

Cuconestii Noi

s. Brănzeni CR Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1315. 124

20.05.20 D “Amenajarea teritoriului aferent

edificiului primariei din s.

Caracusenii Vechi, raionul

Briceni”,

s. Cărăcuşenii Vechi Primăria

Cărăcuşenii Vechi

Tatiana Lavric Ion. Damian

1316. 125

20.05.20 D “Reparatia capitala la Gimnaziul

din s. Halahora de Sus, raionul

Briceni”

s. Halahora de Sus IP Gimnaziul

Halahora de Sus

Tatiana Lavric Ion. Damian

1317. 126

22.05.20 D “Gimnaziul A.Russo, s. Singereii

Noi, r-nul Singerei. Lucrari de

termoizolare a fatadelor”

s. Săngereii Noi IP Gimnaziul A.

Russo

Minodora Smirnov Ion. Damian

1318. 127

25.05.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L59 M5

Chetrosica Nouă Gaspar

s. Chetrosica Nouă CR Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1319. 128

25.05.20 D “Lucrari de intretinere a strazii

Fericirii si drumurilor laterale din

s. Marandeni, r-nul Falesti”

s. Mărădeni Primăria Mărăndeni Mihai Cucoş. Ion. Damian

1320. 129

28.05.20 D “Schimbarea acoperisului

Gradinitei de Copii №5 "Izvoras"

din mun. Comrat”

Or. Comrat Primăria Comrat Vitalie Palade Ion. Damian

Page 139: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1321. 130

28.05.20 D Lucrari de reparatie a sistemului

de ventilare la I.P.Gimnaziul

,,Viorel Ciobanu '' ,s.Suri,r-nul

Drochia

s. Şuri I.P.Gimnaziul

,,Viorel Ciobanu

Iurii Balan Ion. Damian

1322. 131 29.05.20 D „Lucrari de reparatie la IET nr. 5,

or. Drochia. Bucatarie.”

Or. Drochia Primăria or.Drochia Iurii Balan Ion. Damian

1323. 132

29.05.20 D Lucrări de reparaţie a Grădiniţei

"Izvoraş" din Slobozia-Duşca, r-

nul Criuleni”

s. Slobozia Duşca Primăria Slobodzia

-Duşca

Vitalie Palade Ion. Damian

1324. 133

29.05.20 D “Lucrări de amenajare a

trotuarului, str. Serghei Lazo s.

Corjova, r-nul Dubasari”

c. Corjova Primaria Corjova SRL Geoconstruct Ion. Damian

1325. 134

02.06.20 D “Constructia skateparcului in

Parcul Central din mun Ungheni

(conform proiect de executie 06-

2020)”

Or. Ungheni Primăria Ungheni SRL

Geoconstrtuct

Ion. Damian

1326. 135

02.06.20 D “Amenajarea accesului de la str.

C. Porumbescu spre Piata

Agricola din str.Alexandru cel

Bun mun.Ungheni”

Or. Ungheni Primăria Ungheni SRL Geoconstruct Ion. Damian

1327. 136

02.06.20 D “Amenajarea parcului central

''Grigore Vieru'' mun.Cahul str. 31

August str. Ioan Voda cel Cumplit

Or. Cahul Primăria Cahul Constantin Iaconi Ion. Damian

1328. 137

02.06.20 D “Lucrari de reparatie la casa

de cultura din s. Caracusenii

Vechi, raionul Briceni”

s. Caracusenii Vechi Primăria

Caracusenii Vechi

Tatiana Lavric Ion. Damian

1329. 138

02.06.20 D “Lucrari de reparatii interioare in

Blocul de studii D al ASEM.

Coridoarele etajelor I-IV si

iluminat electric

Or. Chişinău ASEM Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

1330. 139

02.06.20 D Lucrari de reparatie la caminul

studentesc Nr.2 din str. Florilor

2/2 al ASEM”

Or. Chişinău ASEM Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

Page 140: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1331. 140

02.06.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L51 s.

Alexandreni;

s. Alexandreni CR Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1332. 141

02.06.20 D Reparația drunurilor locale a

raionului Edineț L41 Hincăuti

Badiceni.

s. Hincăuţi CR Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1333. 142

02.06.20 D “Reparatia laboratoarelor la IP

Gimnaziul din s. Popovca, r-nul

Falesti

s. Popovca IP Gimnaziul

Popovca

Chenadie Pascari Ion. Damian

1334. 143

02.06.20 D “Reparatia canalizarii exterioare la

cantina si blocul sanitar a IP

Gimnaziul din satul Chetris, r-nul

Falesti.”,

s. Chetriş IP Gimnaziul

Chetriş

Chenadie Pascari Ion. Damian

1335. 144

02.06.20 D “Reparatia capitala a blocului

sanitar la IP Gimnaziul din satul

Chetris,r-nul Falesti.”

s. Chetriş IP Gimnaziul

Chetriş

Chenadie Pascari Ion. Damian

1336. 145

02.06.20 D “Lucrari de reparatie a blocului

sanitar in incinta IP Gimnaziu

Egorovca, r-nul Falesti”

s. Egorovca IP Ginmaziul

Egorovca

Chenadie Pascari Ion. Damian

1337. 146

02.06.20 D “Reparatia canalizarii exterioare a

blocului sanitar la IP Gimnaziului

din satul Egorovca, r-nul Falesti”

s. Egorovca IP Gimnaziul

Egorovca

Chenadie Pascari Ion. Damian

1338. 147

02.06.20 D “Reparatia bucatariei in incinta IP

Gimnaziul Ciolacu Vechi, r-nul

Falesti”

s. Ciolacu Vechi IP Gimnaziul

Ciolacu Vechi

SC „FELIGRI-

COM” S.R.L

Ion. Damian

1339. 148

02.06.20 D “Reparatia canalizarii esterioare la

bucataria IP Gimnaziului din satul

Ciolacu Vechi, r-nul Falesti”

s. Ciolacu Vechi IP Gimnaziul

Ciolacu Vechi

Chenadie Pascari Ion. Damian

1340. 149

02.06.20 D “Lucrari de intretinere a strazii

Fericirii si drumurilor laterale din

s. Marandeni, r-nul Falesti

s. Mărăndeni Primăria Mărăndeni Mihai Cucoş Ion. Damian

Page 141: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1341. 150

02.06.20 Lucrări de reparaţie a Grădiniţei

"Izvoraş" din Slobozia-Duşca, r-

nul Criuleni”

s. Slobozia Duşca Primăria Slobozia

Duşca

Vitalie Palade Ion. Damian

1342. 151

02.06.20 D “Lucrări de amenajare a

trotuarului, str. Serghei Lazo s.

Corjova, r-nul Dubasari”

s. Corjova Primăria Corjova Constantin Paciu Ion. Damian

1343. 152

02.06.20 D “Reparatia capitala la liceul

teoretic "Grigore Vieru " din

or. Briceni”

or. Briceni LTGrigore Vieru Tatiana Lavric Ion. Damian

1344. 153 10.06.20 D “Reparatia capitala la liceul

teoretic nr. 1 din or. Briceni”

or. Briceni IP Liceul Teoretic

nr. 1

Tatiana Lavric Ion. Damian

1345. 154

10.06.20 D “Amenajarea accesului de la str.

C. Porumbescu spre Piata

Agricola din str.Alexandru cel

Bun mun.Ungheni”

or. Ungheni Primaria Ungheni SRL Geoconstruct Ion. Damian

1346. 155

10.06.20 D “Lucrari de reparatie a drumurilor

locale. Strazile Alecu Ruso,

Constantn Brincus, or. Drochia

or. Drochia Primăria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1347. 156

10.06.20 D “Gimnaziul A.Russo, s. Singereii

Noi, r-nul Singerei. Lucrari de

termoizolare a fatadelor”

s. Săngereii Noi Primaria Singereii

Noi

Minodora Smirnov Ion. Damian

1348. 157

10.06.20 D “Reparatia capitala a iluminatului

stradal din s. Codrul Nou, r.

Telenesti

s. Codrul Nou Primaria Codrul

Nou

SRL „Singercol”

Artur Cucoş

Ion. Damian

1349. 158

10.06.20 D Extinderea si instalarea

iluminatului public in sat.

Singereii Noi, com. Singereii Noi,

r-nul Singerei”

s. Săngereii Noi Primaria Singereii

Noi

Minodora Smirnov Ion. Damian

1350. 159

10.06.20 D Constructia - anexa unei salii de

festivitati la edificiul

Gimnaziului din s. Balasinesti,

raionul Briceni, pe temelia

existent”

s. Bălăşineşti Primaria Balasineşti Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 142: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1351. 160

16.06.20 D “Reparatia acoperisului

Colegiului Pedagogic "Mihail

Ceachir" din mun. Comrat”

or. Comrat Colejiul Pedagojic Vitalie Palade Ion. Damian

1352. 161

16.06.20 D “Lucrari de reparatie a drumurilor

locale, strada Vasile Alexandri, or.

Drochia”

or. Drochia Primăria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1353. 162 19.06.20 D “Reparatia drumurilor locale or.

Drochia. Sectoare adiacente.

or. Drochia Primăria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1354. 163

19.06.20 D Lucrri de reparaţia la Instituţiile

de învăţămînt subordonate DETS

raionul Briceni

r-l Briceni DETS Briceni Tatiana Lavric Ion. Damian

1355. 164

19.06.20 D

”Lucrari de reparatie la I.P.L.T

"Stefan cel Mare si Sfint". or.

Drochia. Bucatarie. Ospatarie”

or. Drochia I.P.L.T "Stefan cel

Mare si Sfint

Iurie Balan Ion. Damian

1356. 165

19.06.20 D “Reparatia capitala la gradinita

de copii din s. Colicauti,

raionul Briceni”

s. Colicăuţi Primăria Colicăuţi Tatiana Lavric Ion. Damian

1357. 166

19.06.20 D “Constructia drumului din beton

in mun. Chisinau, s. Condrita, str.

Teilor.”

s. Condriţa Primăria Condriţa Ion Frunze Ion. Damian

1358. 167

16.06.20 D “Lucrari de reparatie str. Vasile

Alexandrii din satul Scumpia, r-

nul Falesti

s. Scumpia Primăria Scumpia Ghenadie Pascari Ion. Damian

1359. 168 16.06.20 D “Amenajarea terenului de forta

in s. Cotiujeni, raionul Briceni”

s. Cotiujeni Primăria Cotiujeni Tatiana Lavric Ion. Damian

1360. 169

26.06.20 D “Reparatia capitala la intrarea

centrala a casei de cultura din

s. Cotiujeni, raionul Briceni”,

s. Cotiujeni Primăria Cotiujeni Tatiana Lavric Ion. Damian

1361. 170

26.06.20 D Reparatie capitala a acoperisului

- sarpant la edificiul primariei

din s. Caracusenii Vechi,

raionul Briceni

s. Caracuşenii Vechi Primăria

Caracuşenii Vechi

Tatiana Lavric Ion. Damian

Page 143: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1362. 171

26.06.20 D “Reparatia imprejmuirei la

Gimnaziul Nr.1 s. Struzovca,

Glodeni

s. Sturzovca Primăria Sturzovca Ghenadie Pascari Ion. Damian

1363. 171 26.06.20 D „Lucrari de reparatie a havuzului,

s. Zgurita, r-nul Drochia”

s. Zguriţa Primăria Zguriţa Iurie Balan Ion. Damian

1364. 173 30.06.20 D „Lucrari de reparatie la IET nr. 1,

s. Tarigrad, r-nul Drochia”

s. Ţarigrad Primăria Ţarigrad Iurie Balan Ion. Damian

1365. 174

30.06.20 D Lucrari de reparatie a drumurilor

locale, s. Tarigrad, r-nul Drochia

s. Ţarigrad Primăria Ţarigrad Iurie Balan Ion. Damian

1366. 175 30.06.20 D „Lucrari de reparatie a gardului la

Stadionul orasenesc, or. Drochia.”

Or. Drochia Primăria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1367. 176 30.06.20 D „Amenajarea cailor de acces, or.

Drochia”

Or. Drochia Primăria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1368. 177

30.06.20 D “Reparatie capitala a garajului

aferent edificiului primariei din

s. Caracusenii Vechi, raionul

Briceni”

s. Caracuşenii Vechi Primăria

Caracuşenii Vechi

Tatiana Lavric Ion. Damian

1369. 178

02.07.20 D Reparatia capitala a acoperisului cladirii

scolii muzicale din s. Varancau, r-nul

Soroca

s. Varancău r-nul Soroca Scoala muzicală din s.

Vărăncău, Soroca

Vitalie Palade, Ion. Damian

1370. 179 02.07.20 D Reparatia unui drum din s. Chiscareni, r-

nul Singerei

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1371. 180 02.07.20 D Reparatia unui drum din s. Chiscareni, r-

nul Singerei

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1372. 181 02.07.20 D Reparatia unui drum din s. Chiscareni, r-

nul Singerei

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1373. 182 02.07.20 D Primaria com. Chiscareni. Amenajarea

trotuarului din cimitir

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1374. 183 02.07.20 D Primaria com. Chiscareni. Amenajarea

trotuarului din cimitir

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1375. 184 02.07.20 D Reparatia unui teren de parcare din s.

Chiscareni, r-nul Singerei

s. Chişcăreni r-nul Sîngerei Primăria s. Chişcăreni r-

nul Sîngerei

Minodora Smirnov Ion. Damian

1376. 185 06.07.20 D Lucrari de reparatie a strazilor din mun.

Edinet

or. Edineţ Primaria or. Edineţ Petru Siminițchi Ion. Damian

Page 144: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1377. 186 09.07.20 D Lucrari de reparatie LT M.Eminescu

Straseni

or. Straseni. L T M. Eminescu or.

Straseni

Alla Cravcenco Ion. Damian

1378. 187 09.07.20 D Lucrari electrice la Liceul Teoretic Mihai

Eminescu or. Straseni

or. Straseni. L T M. Eminescu or.

Straseni

Alla Cravcenco Ion. Damian

1379. 188

09.07.20 D Lucrari de reparaţie capital a acoperişului

la gradiniţa Nr.3 mun Srăşeni. Acoperş

Şarpant blocurile A6-A7 inclusiv casa

scării şi galerie”

or. Straseni Primaria or. Straseni Alla Cravcenco Ion. Damian

1380. 189

13.07.20 D Reparatia capitala a podetului la riul

Lopatnic din s. Tabani, raionul

Briceni

s. Tabani r-nul Briceni Primăria s. Tabani r-nul

Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1381. 190 13.07.20 D Reparatia capitala la edificiul primariei

din s. Medveja, raionul Briceni

s. Medveja r-nul Briceni Primăria s. Medveja r-

nul Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1382. 191 17.07.20 D Reparatia drumului de acces spre L.

T. din s. Tetcani, raionul Briceni

s. Tetcani Primăria s. Tetcani r-nul

Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1383. 192

17.07.20 D Amenajarea cu pavaj a locurilor

publice din s. Cotiujeni, raionul

Briceni

s. Cotiujeni Primăria s. Cotiujeni r-

nul Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1384. 193

17.07.20 D Lucrari de reparatie curenta a drumului

public L82 Drum de acces spre

sat.Slobozia Noua, varianta

alba(L=600m, b=6,0m)

or Soroca Consiliul Raional

Soroca

Vadim Plesca

Ion. Damian

1385. 194

17.07.20 D Lucrari de reparatie curenta a drumului

public L 103 , Volovita- Vasilcau

(L=500m, b=6.0m)

or Soroca Consiliul Raional

Soroca

Vadim Plesca

Ion. Damian

1386. 195

17.07.20 D Lucrari de reparatie curenta a drumului

public L99, G35- Regina Maria- Bulboci,

varianta alba(L=1500m, b=6,0m)

or Soroca Consiliul Raional

Soroca

Vadim Plesca

Ion. Damian

1387. 196

17.07.20 D Întreţinerea drumurilor publice locale pe

timp de primavară, vară, toamnă a 2020

(suplimentar)

or Soroca Consiliul Raional

Soroca

Vadim Plesca

Ion. Damian

1388. 197

17.07.20 D Constructia acoperisului de tip sarpanta,

a cladirii Inspectoratului de politie

Rezina

or.Rezina Primaria Rezina Ala Gîncu Ion. Damian

1389. 198

24.07.20 D Reparatia capitala a gardului la centrul de

plasament temporar pentru persoane cu

desabilitati s.Brinzeni

s. Brînzeni raionul edineţ Centrul de plasament s.

Brînzeni r-nul Edineţ

Ion Panciuc Ion. Damian

Page 145: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1390. 199 24.07.20 D Reparatia acoperisului la cladirea Scolii

Sportive din or. Falesti.

or. Falesti Directia Generala

Educatie , Falesti

Ghenadie Pascari Ion. Damian

1391. 200 24.07.20 D Lucrari de reparatie a havuzului, s.

Zgurita, r-nul Drochia

s. Zguriţa Primaria s. Zguriţa r-nul

Drochia

Iurii Balan Ion. Damian

1392. 201

24.07.20 D Lucrari de reparative la Gimnaziul “V.

Coţofana” din s. Chetrosu r-nul Drohia

s. Chetrosu Gimnaziul “V.

Coţofana” din s.

Chetrosu

Iurie Balan Ion. Damian

1393. 202 24.07.20 D Lucrari de reparatie a gardului la

Stadionul orasenesc, or. Drochia

or. Drochia Primaria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1394. 203 24.07.20 D Lucrari de reparaţie la Liceul Teoretic

„Ştefan cel Mare” din or. Drochia

or. Drochia LT. “Ştefan cel

Mare”or. Drochia

Iurie Balan Ion. Damian

1395. 204 24.07.20 D Reparatia drumurilor locale s. Chetrosu,

r-nul Drochia

s. Chetrosu Primaria s. Chetrosu Iurie Balan Ion. Damian

1396. 205 30.07.20 D Lucrari de reparatie la IET nr. 1, or.

Drochia. LOTUL I

or. Drochia Primaria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1397. 206 30.07.20 D Lucrari de reparatie la IET nr. 1, or.

Drochia. LOTUL II

or. Drochia Primaria or. Drochia Iurie Balan Ion. Damian

1398. 207 06.08.20 D Reparaţia drumurilor locale r-nul Briceni or. Briceni Consiliul Raional

Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1399. 208

06.08.20 D Reparatia capitala la azilul de batrini

din or. Lipcani, raionul Briceni.

or. Briceni Direcţia Asistenta

Socială şi Proecţia

Familiei, Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1400. 209

06.08.20 D Reconstructia retelelor termice exterioare

existente

din bd. Stefan cel Mare si Sfant 166

r. Chişinău SRL” Mihancons” Ion Corsan Ion. Damian

1401. 210

06.08.20 D Constructia acoperisului de tip sarpanta,

a cladirii Inspectoratului de politie

Rezina

or.Rezina Primaria Rezina Vlad Polihovici Ion. Damian

1402. 211

06.08.20 D Reparatia cladirii cu numarul cadastral

412810932, gazificarea si aprovizionarea

cu energie electrica din s.Gaspar r-ul

Edinet

s. Gaspar Primaria s. Gaspar Redevgrup

Ion Panciuc

Ion. Damian

1403. 212 15.08.20 D Reparaţia drumurilor locale or. Edineţ or. Edineţ Primaria or. Edineţ Tudor Sîngereanu Ion. Damian

Page 146: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1404. 213 15.08.20 D Reparaţia drumurilor din s. Drepcăuţi r-

nul Briceni

s. Drepcăuţi Primăria Drepcăuţi,

Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1405. 214

06.08.20 D Spitalul de Dermatologie si maladii

comunicabile din str. Costiujeni 5/1,

mun. Chisinau

or. Chişinău str.Costiujeni 5/1 Spitalul de

Dermatologie si maladii

comunicabile

Tatiana Severin Ion. Damian

1406. 215 20.08.20 D Lucrari de amenajare la cladirea

Primariei s. Zgurita, r-nul Drochia

s. Zguriţa Primaria s. Zguriţa r-nul

Drochia

Iurii Balan Ion. Damian

1407. 216 20.08.20 D Reparatia drumurilor locale

(str.Livezilor)s.Zgurita,r-ul Drochia

s. Zguriţa Primaria s. Zguriţa r-nul

Drochia

Iurii Balan Ion. Damian

1408. 217

20.08.20 D Înlocuirea îmbrăcămintei terasamentului

stradal din beton în beton asfaltic a str.

Cahulului ( de la str. Kievului pînă la

calea ferată)

or.Balti Primaria or. Balti Victor Ţurcan Ion. Damian

1409. 218 20.08.20 D Restabilirea si modernizarea sistemului

de iluminat stradal in parc or.Glodeni

or. Glodeni Primaria or. Glodedi Ghenadie Pascari Ion. Damian

1410. 219 26.08.20 D Constructia gardului la Gradinita

satului Salcuta r. Căuşeni

s. Sălcuţa Primaria Sălcuţa r-nul

Căuşeni

Ştefan Rusu Ion. Damian

1411. 220

26.08.20 D Amenajarea teritoriului afferent

grădiniţei de copii din or. Lipcani,

raionul Briceni.

or. Lipcani Primăria or. Lipcani, r-

nul Briceni

Tatiana Lavric Ion. Damian

1412. 221 04.09.20 D LT A.Puskin or.Donduseni.Reparatii la

pereti si tavan in sala de sport

or. Donduşeni LT A.Puskin

or.Donduseni

Boris Cojocari Ion. Damian

1413. 222 04.09.20 D Reparatia acoperisului cladirii

L.T.’’A.Mateevici.’’ or.Donduseni

or. Donduşeni L.T.’’A.Mateevici.’’

or.Donduseni

Boris Cojocari Ion. Damian

1414. 223

07.09.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L278 R6 Drum de acces spre s. Bilicenii

Noi (selectiv)”

or. Sîngerei CR Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

1415. 224

07.09.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L281Chiscareni -Ciuciueni - Dumbravita

(selectiv) (Ciuciueni)

or. Sîngerei CR Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

1416. 225

05.09.20 D Lucrări de reparaţie a secţiei cu profil

chirurgical at.IV bloc. III al IMSP

Institutul Oncologic.

o. Chişinău IMSP Institutul

Oncologic

I.I. Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

Page 147: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1417. 226

05.09.20 D Lucrări de reparaţie a biroului de triaj

pentru COVID şi Hol et. I CCD al IMSP

Institutul Oncologic.

o. Chişinău IMSP Institutul

Oncologic

I.I. Constantin

Mînăscurtă

Ion. Damian

1418. 227

07.09.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L285 Grigorauca - Petropavlovca

(selectiv)

or. Sîngerei CR Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

1419. 228

04.09.20 D Lucrari de reparatie a drumului local

L274 Singerei - Singereii Noi (selectiv)

0.65km PK10,55-11,2

or. Sîngerei CR Sîngerei Minodora Smirnov Ion. Damian

1420. 229

07.09.20 D Lucrări de reparaţie în incinta IMSP

Spitalul de Psihiatrie Bălţi.Lucrări

generale de construcţie.

or. Bălţi IMSP Spitalul de

Psihiatrie Bălţi

Vitalie Damian Ion. Damian

1421. 230

07.09.20 D Lucrări de reparaţie a acoperişului cu

învelitori bituminoase în incinta IMSP

Spitalul de Psihiatrie Bălţi.

or. Bălţi IMSP Spitalul de

Psihiatrie Bălţi

Vitalie Damian Ion. Damian

1422. 231 09.09.20 D Sistemul de alimentare cu apă potabilă în

satul Bujor r-nul Hînceşti.(actualizare)

s. Bujor, Hînceşti Primăria s. Bujor,

Hînceşti

Ion Corsan Ion. Damian

1423. 232 10.09.20 D Reparaţia capitală a blocului sanitar la IP

Gimnaziul din s. Hiliuţi, r-nul Făleşti.

s. Hiliuţi, Făleşti IP Gimnaziul Hiliuţi. Eduard Hitanu Ion. Damian

1424. 233

10.09.20 D Reparaţia canalizării exterioare a

blocului sanitar la IP Ginaziul Hiliuţi r-l

Făleşti

s. Hiliuţi, Făleşti IP Gimnaziul Hiliuţi Eduard Hitanu Ion. Damian

1425. 234

10.09.20 D Lucrări de reparaţie a vestiarelor pentru

elevi şi a coridorului blocurilor sanitare

la IP Gimnaziul Mărăndeni r-nul Făleşti.

s. Mărăndeni, r-l Făleşti IP Gimnaziul Tudor

Dron s. Mărăndeni

Eduard Hitanu Ion. Damian

1426. 235 10.09.20 D Reparaţia reţelilor edilitare la OMF

Albinetul Vechi, Făleşti

Albinetul Vechi, Făleşti OMF Albinetul Vechi,

Făleşti

Eduard Hitanu Ion. Damian

1427. 236

11.09.20 D Lucrări de restaurare a postamentului la

întrarea în localitatea Iabloana r-nul

Glodeni.

s. Iabloana Glodeni Primăria s. Iabloana,

Glodeni

Ghenadie Pascari Ion. Damian

1428. 237

11.09.20 D Lucrări de reparaţie a unei porţiuni de

drum str.Colhozului s. Corjova r-nul

Dubăsari.

s.Corjova, Dubăsari Primăria s.

Corjova,Dubăsari

Constantin Paciu Ion. Damian

Page 148: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1429. 238

14.09.20 D Lucrări de termoizolare şi reparaţia

întrării principale a clădirii Intreprinderii

Municipale amplasată pe str. 31August

nr.15 or. Cahul. Reparaţia fasadei şi

întrării principale.

or. Cahul Primăria mun. Cahul Constantin Iaconi Ion. Damian

1430. 239

14.09.20 D Reparaţia acoperişului clădirii

municipale amplasată pe str.31August

nr.15 or.Cahul.Reparaţia acoperişului.

or.Cahul Primăria mun. Cahul Constantin Iaconi Ion. Damian

1431. 240 14.09.20 D Lucrări de reparaţie a drumului spre

poligonul de gunoi.

or. Cahul Primăria mun. Cahul Constantin Iaconi Ion. Damian

1432. 241 14.09.20 D Instalarea unei tevi cu D-0,7m

lingaCiuntu Stefan s. Bursuceni”

s. Bursuceni Primaria s. Bursuceni Victor Ţurcanu Ion. Damian

1433. 242 14.09.20 D Instalarea unei tevi cu D-1,0m linga

cimitir s. Bursuceni

s. Bursuceni Primaria s. Bursuceni Victor Ţurcanu Ion. Damian

1434. 243 21.09.20 D Or.Vulcăneşti. Spitalul Raional.Secţia

Boli Infecţioase. Reparaţia acoperişului.

or. Vulcăneşti IMSP Spitalul Raional

Vulcăneşti

Piotr Dul Ion. Damian

1435. 244 21.09.20 D Lucrări de montare a iluminatului stradal

în s. Chetrosu r-nul Drochia.PT1,PT2.

s.Chetrosu r-l Drochia Primăria s.

Chetrosu,Drochia

Iurii Balan Ion. Damian

1436. 245

21.09.20 D Reparaţia drumurilor locale or. Drochia.

Străzile V. Alexandri,Răchiţilor,Lunca

Lacullui.

or Drochia Primăria or. Drochia Iurii Balan Ion. Damian

1437. 246

21.09.20 D Lucrări de pregătire a terenului pentru

montarea “Terenului de joacă” pe str.

Prieteniei, şi Parcul Central or. Drochia.

or.Drochia Primăria or. Drochia Iurii Balan Ion. Damian

1438. 247

21.09.20 D Renovarea utilajului centralei termice

existente la grădiniţa de copii din s.

Bardar r-nul Ialoveni.

s. Bardar, Ialoveni Primăria s. Bardar,

Ialoveni

Polina Constantinova Ion. Damian

1439. 248

28.09.20 D Lucrări de reparaţie periodică a

drumurilor locale, comunale şi străzi din

raionul Edineţ.L 23M5Tabani-Trinca

km12.4-km14.8.

r-nul Edineţ Consiliul Raional Edineţ Tatiana Lavric Ion. Damian

1440.

20 02.07.2020 D „Construirea unui centru pentru

producție media: construirea unui bloc

nou (regim de înalțime 12.0m),

Or. Chisinau, sec. Buiucani,

str. Alexei Mateevici 60

Universitatea de Stat din

Moldova

«ARH-EST STUDIO»

S.R.L.

Zinovieva Nadejda

Cernei Dumitru

Page 149: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

reorganizarea funcțională a unor încăperi

din blocul existent (nr. cadastral

0100521.269.01), în săli de filmări și

montaj, cu renovarea fațadelor acestuia și

amenajarea terenului adiacent situat în

or. Chisinau, sec. Buiucani, str. Alexei

Mateevici 60”

1441.

21 14.07.2020 D „Lucrări de reparații curente a sălii de

sport, IP Liceul Teoretic Constantin

Negruzzi, mun. Chișinău, str. Igor Vieru

6/2”

Mun. Chișinău, str. Igor

Vieru 6/2

IPLT Constantin

Negruzzi

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1442.

22 16.07.2020 D „Reparația capitală a cladirii azilului de

bătrîni și invalizi în or. Cimișlia str.

Maria Cebotaru”

Or. Cimișlia str. Maria

Cebotaru

Consiliul raional

Cimislia

SC “VAVILGOR”

SRL

Gorodnițchi Ivan

Cernei Dumitru

1443.

23 29.07.2020 D „Lucrări de reparație șa Liceul Teoretic

“Ștefan cel Mare” din str. Florilor 4,

mun. Chișinău, Lucrări de schimbare

ferestre și uși”

Mun. Chișinău, str. Florilor 4 IPLT “Ștefan cel Mare” “Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1444.

24 29.07.2020 D „Lucrări de reparație șa Liceul Teoretic

“Ștefan cel Mare” din str. Florilor 4,

mun. Chișinău, Lucrări de finisare

interioare Etajul II”

Mun. Chișinău, str. Florilor 4 IPLT “Ștefan cel Mare” “Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1445.

25 14.08.2020 D „Lucrări de reparație la Liceul Teoretic

“Scoala de Arte, s. Cuhnesti, fil.

Balatina”

S. Cuhnesti Scoala de Arte, s.

Cuhnesti, fil. Balatina

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1446.

26 17.08.2020 D „Termoizolarea case de cultura și

reconstrucția acoperișului, construcție

existentă cu nr. cad. 3841100131, situat

în intravilanul s. Oxentea, r-nul

Dubăsari”

S. Oxentea, r-nul Dubăsari Primaria s. Oxentea, r.

Dubasari

“VIA-GRUP

PROIECT” SRL

Zinovieva Nadejda

Cernei Dumitru

1447.

27 21.08.2020 D „Lucrari de reparatii curente in cadrul

Universitatii Agrare de Stat din Moldova,

mun. Chisinau”

Or. Chişinău, str. Mirceşti, 42 Universitatea Agrară de

Stat din Moldova

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

Page 150: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1448.

28 21.08.2020 D „Lucrari de constructie a terenului de

minifotbal, in cadrul UASM, din str.

Mircesti”

Or. Chişinău, str. Mirceşti, 42 Universitatea Agrară de

Stat din Moldova

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1449.

29 07.09.2020 D „Reparația sistemului de încălzire

(subsol) din Grădinița nr. 214 din s.

Dobrogea”

s. Dobrogea Primăria or. Sîngera “Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1450.

30 07.09.2020 D „Reconstructia acoperisului IP

"Gimnaziul Zberoaia" situat pe teren cu

nr. cadastral 6055113.032, r-ul

Nisporeni, sat Zberoaia”

S. Zberoaia, r. Nisporeni Primaria s. Zberoaia, r.

Nisporeni

“VIA-GRUP

PROIECT” SRL

Zinovieva Nadejda

Cernei Dumitru

1451.

31 07.09.2020 D „Blocuri Sanitare la Cladirea Casei

ONU”

Mun. Chișinău, str. 31

August, 131,

Direcția Servicii pentru

Corpul Diplomatic,

MAEIE

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1452.

32 21.09.2020 D „Retele magistrale de canalizare si statia

de epurare din s. Isnovat, r-nul Criuleni”

S. Isnovat, r-nul Criuleni Primaria s. Ișnovăt, r-

nul Criuleni

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1453.

33 30.09.2020 D „Schimbarea invelitorii acoperisului

(Blocul A) la Gimnaziul "T. Bradescu"

din s. Chistelnita. Lucrari adaugatoare”

S. Chistelnita Gimnaziul "T.

Bradescu" din s.

Chistelnita

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1454.

34 30.09.2020 D „Reparatia capitala a blocului de studii a

Scolii Profesionale pentru bloc de studii

a Liceului Teoretic Stefan cel Mare si

Sfint din s. Taraclia, r. Causeni”

S. Taraclia, r. Causeni Liceului Teoretic Stefan

cel Mare si Sfint din s.

Taraclia

“Boldan Engineering

Group”SRL

Vatamanu Iurie

Cernei Dumitru

1455.

36 03.04.2020 D Institutul de Fitotehnie

„Porumbeni” I.P. Reparația

apeductului

satul Pașcani, raionul

Criuleni

Institutul de

Fitotehnie

„Porumbeni” I.P.

Iu. Naida C. Mînăscurtă

1456.

37 13.04.2020 D Reparatii capitale pe interior a 26

de odai si a coridorului, etajul 2

blocul 2 al Centrului de plasament

mun. Chişinău, str.

Valea Rediului 16

Centrul de

Plasament pentru

persoane vîrstnice si

persoane cu

dizabilitaţi

L. Alexeenco C. Mînăscurtă

Page 151: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1457. 38 21.04.2020 D Aplicare a marcajului rutier pe

străzile mun. Chişinău

mun. Chişinău ÎM EXDRUPO I. Rusu C. Mînăscurtă

1458.

39 23.04.2020 D Lucrări de reparații capitale a

etajului II la Casa de cultură din s.

Iurceni r-nul. Nisporeni

s. Iurceni, r-nul

Nisporeni

Primăria s. Iurceni,

r-nul Nisporeni

I. Teleșman C. Mînăscurtă

1459. 40 30.04.2020 D Reparaţia podului str. Polianicikin

s. Coşcalia r-nul Căușeni

str. Polianicikin s.

Coşcalia r-nul Căușeni

Primăria s. Coşcalia

r-nul. Căuşeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1460.

41 04.05.2020 D Reabilitare/resistematizare

scuarului adiacent construcției cu

nr. cadastral 0100212.240.01 cu

organizarea parcării auto de uz

piblic str. Docuciaev, 11.

mun. Chişinău, str.

Docuciaev, 11

Pretura sectorului

Centru

N. Todorova C. Mînăscurtă

1461.

42 08.05.2020 D Lucrări de reparație în grădinița de

copii și a două încăperi din subsol

cu reparația scărilor. Reabilitarea

rețelelor de apeduct, de canalizare

interioare si conectarea gradiniței

de copii la rețeaua de apeduct.

s. Budești,

str. Chișinăului, 131

Primăria s. Budești,

mun. Chișinău

Iu. Naida C. Mînăscurtă

1462.

43 11.05.2020 D Reabilitarea străzilor pietonale

Cîșlița Prut

s. Câșlița Prut, r-nul

Cahul

Primăria s. Câșlița

Prut, r-nul Cahul

A. Zeabchin C. Mînăscurtă

1463.

44 11.05.2020 D Reabilitarea strazilor pietonale

locale s. Andrușul de Jos r-nul

Cahul

s. Andrușul de Jos, r-nul

Cahul

Primăria s.

Andrușul de Jos, r-

nul Cahul

A. Zeabchin C. Mînăscurtă

1464.

45 11.05.2020 D Lucrări de reparația gropilor și de

umplerea rosturilor cu mastic

bituminos pe străzile mun.

Chișinău

mun. Chişinău ÎM EXDRUPO I. Rusu C. Mînăscurtă

Page 152: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1465.

46 12.05.2020 D Construcția cazangeriei a Liceului

Teoretic „Alecu Russo” din str.

Decebal, 3s Cojusna, r-nul

Straseni (08/20-AGI.SU). Rețele

exterioare de presiune joasa.

Rețele de gaze interioare.

str. Decebal, 3 s

Cojusna, r-nul Straseni

IP Liceul Teoretic

Alecu Russo s.

Cojusna, r-nul

Straseni

L. Halamenda C. Mînăscurtă

1466.

47 14.05.2020 D Reparația unui sector de drum str.

Dm. Cantemir s. Săiți r-nul

Căușeni

s. Săiți r-nul Căușeni Primăria s. Săiți, r-

nul Căușeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1467. 48 14.05.2020 D Amenajarea trotuarului bd.

Moscova

mun. Chişinău bd.

Moscova

ÎM EXDRUPO I. Rusu C. Mînăscurtă

1468.

49 14.05.2020 D Reparația capitala a Sălii de

festivități Gimnaziul s. Ursoaia

r-nul Căuseni

s. Ursoaia r-nul

Căuseni

Gimnaziul s.

Ursoaia r-nul

Căuseni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1469. 50 15.05.2020 D Reabilitarea strazilor pietonale

locale s. Cucoara r-nul Cahul

s. Cucoara r-nul Cahul Primăria s. Cucoara

r-nul Cahul

A. Zeabchin C. Mînăscurtă

1470.

51 15.05.2020 D Reabilitarea strazilor pietonale

locale s. Crihana Veche r-nul

Cahul

s. Crihana Veche r-nul

Cahul

Primăria s. Crihana

Veche, r-nul Cahul

A. Zeabchin C. Mînăscurtă

1471. 52 15.05.2020 D Curățirea canalului de impurități s.

Ursoaia, raionul Căuşeni

s. Ursoaia, raionul

Căuşeni

Primăria s. Ursoaia,

Căuşeni

N. Colesnic C. Mînăscurtă

1472.

53 15.05.2020 D Lucrări de reparație a

îmbrăcămintei rutiere din beton

asfaltic pe str. Podgorenilor, or.

Vatra

str. Podgorenilor, or.

Vatra

Primăria or. Vatra Iu. Vatamanu C. Mînăscurtă

1473.

54 15.05.2020 D Reparația curentă a străzilor

Salcîmilor și Livezilor din s.

Tocuz r-nul. Căușeni

s. Tocuz r-nul. Căușeni Primăria s. Tocuz,

r-nul. Căuşeni

D. Afanasii C. Mînăscurtă

Page 153: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1474. 55 18.05.2020 D Lucrări de intreținere a străzii Dm.

Cantemir din s. Tocuz r. Căușeni

s. Tocuz r-nul. Căușeni Primăria s. Tocuz,

r-nul. Căuşeni

D. Afanasii C. Mînăscurtă

1475.

56 20.05.2020 D LT Profil Arte "Mihai

Berezovschi" Lucrări de reparație

hol în blocul A

or. Chișinău, str. Igor

Vieru, 15/2

IP Liceul Teoretic

cu Profil de Arte

Mihai Berezovschi

P. Homițchi C. Mînăscurtă

1476.

57 20.05.2020 D LT Profil Arte "Mihai

Berezovschi" Lucrări de reparație

exterioare

or. Chișinău, str. Igor

Vieru, 15/2

IP Liceul Teoretic

cu Profil de Arte

Mihai Berezovschi

P. Homițchi C. Mînăscurtă

1477.

58 22.05.2020 D Reparația străzilor ”La Poiana”,

”Binecuvintarii”, ”Livezilor”,

”Luceafărului”, ”Lemnarilor”,

”Iazurilor”, ”N. Testemițeanu” din

s. Pănășești, raionul Strășeni

s. Pănășești, raionul

Strășeni

Primăria s.

Pănășești, r-nul.

Strășeni

L. Profir C. Mînăscurtă

1478.

59 26.05.2020 D Reparația str. Alba Iulia , acces

spre grădinița s. Copanca r-nul

Căușeni

s. Copanca r-nul

Căușeni

Primăria s. Copanca

r-nul Căușeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1479.

60 28.05.2020 D Termoizolarea fațadelor grădiniței

de copii din satul Slobozia, r-l

Ștefan Vodă

satul Slobozia, r-l Ștefan

Vodă

Primăria s.

Slobozia, r-l Ștefan

Vodă

Luiza Căpățină C. Mînăscurtă

1480.

61 28.05.2020 D Reutilarea a cazangeriei existente

și rețelelor de încălzire la LT

Varnița, r-l Anenii Noi

s. Varnița, r-l Anenii

Noi

Liceul Teoretic

Varnita, r-nul

Anenii Noi

Luiza Căpățină C. Mînăscurtă

1481.

62 01.06.2020 D Lucrări de reparație a coridorului

et. II a Liceul Teoretic ,,Ștefan Cel

Mare”, din str. Florilor 4, mun.

Chișinău

str. Florilor 4, mun.

Chișinău

Liceul Teoretic

,,Ștefan Cel Mare”

V. Lucașenco C. Mînăscurtă

Page 154: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1482.

63 04.06.2020 D Lucrări de reparație a acoperișului

la sala sportivă a IP Gimnaziul V.

Anestiade din s. Sărătenii Vechi

s. Saratenii Vechi,

Telenești

IP Gimnaziul V.

Anestiade s.

Saratenii Vechi,

Telenești

A. Zolotcov C. Mînăscurtă

1483.

64 05.06.2020 D Reparație curentă a curții la

grădinița de copii din s. Ursoaia,

r-nul Căușeni

s. Ursoaia, r-nul Căușeni Primăria s. Ursoaia,

r-nul. Căuşeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1484.

65 09.06.2020 D Dezvoltare infrastructurii de

afaceri prin amenajarea pieței

regionale en-gros și spaților

destinate activităților non-

agricole din or. Rîșcani (nodul

modificat al constructivului

amenajării terenului de descarcare

a camioanelor la frigider)

or. Rîșcani Consiliul raional

Rîșcani

Nelli Iovu C. Mînăscurtă

1485.

66 11.06.2020 D Reparația străzii Tighina prin

înlocuirea sectoarelor deteriorate

ale rigolei apelor freatice din s.

Tănătari r. Căușeni

s. Tănătari r-nul.

Căușeni

Primăria s. Tănătari,

r-nul. Căuşeni

D. Afanasii C. Mînăscurtă

1486.

67 11.06.2020 D Renovarea rețelei de iluminat

public com. Purcari r-nul Ștefan

Vodă

com. Purcari r-nul

Ștefan Vodă

Primăria com.

Purcari, r-nul Ștefan

Vodă

V. Lucașenco C. Mînăscurtă

1487. 68 12.06.2020 D s. Suruceni, SO Ialoveni, OP MD-

6827. Lucrări reparație capitală

s. Suruceni, SO Ialoveni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1488. 69 12.06.2020 D s. Țîpala, r-nul Ialoveni, OP MD-

6828. Lucrări reparație curentă

s. Țîpala, r-nul Ialoveni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

Page 155: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1489.

70 12.06.2020 D s. Sipoteni, r-nul Călărași, OP

MD-4438. Lucrări reparație

curentă

s. Sipoteni, r-nul

Călărași

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1490.

71 12.06.2020 D or. Bravicea, CP Călărași, OP

MD-4438. Lucrări reparație

curentă

or. Bravicea, CP

Călărași

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1491. 72 12.06.2020 D or. Călărași, CP Călărași, OP MD-

4404. Lucrări reparație curentă

or. Călărași, CP Călărași ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1492.

73 12.06.2020 D s. Sîngera, mun. Chișinău, OP

MD-2091. Lucrări reparație

capitală

s. Sîngera, mun.

Chișinău

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1493. 74 12.06.2020 D s. Recea, SO Strășeni, OP MD-

3727. Lucrări reparație capitală

s. Recea, SO Strășeni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1494.

75 12.06.2020 D Alimentarea cu gaze a caselor

locative din s. Constantinovca, r-

nul Căușeni. Etapa II. Rețele

exterioare de gaze de presiune

medie

s. Constantinovca, r-nul

Căușeni

Primaria com.

Pervonaisc r-nul.

Căușeni

D. Țurcan C. Mînăscurtă

1495.

76 12.06.2020 D Traseu de apeduct cu amplasarea

castelului de apă situat în s.

Năvîrtneț r-nul Fălești

s. Năvîrtneț r-nul Fălești Primăria s.

Năvîrneț, r-nul.

Fălești

V. Railean C. Mînăscurtă

1496.

77 12.06.2020 D Lucrări de reparație la școala

gimnazială nr. 68 din Dobrogea,

Primăria or. Sîngera

școala gimnazială nr. 68

din Dobrogea

Primăria or.

Sîngera, mun.

Chişinău

P. Homițchi C. Mînăscurtă

1497.

78 12.06.2020 D Colegiul Alexei Mateevici, str.

Pușkin 54, mun. Chișinău. Lucrări

de schimbarea tâmplăriei

str. Pușkin 54, mun.

Chișinău

Întreprinderea de

Stat „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

Page 156: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1498.

79 15.06.2020 D Reparaţii capitale interioare și

exterioare la IMSP Spitalul Clinic

de Psihiatrie, or. Codru (mun.

Chişinău), Costiujeni, 3

or. Codru (mun.

Chişinău), Costiujeni, 3

IMSP Spitalul

Clinic de Psihiatrie

N. Proțiuc C. Mînăscurtă

1499.

80 15.06.2020 D IMSP AMT Ciocana. Lucrări de

reparație la Centrul Consultativ

Diagnostic sec.Ciocana str.

Vadului-Voda 80

str. Vadului-Voda 80,

mun. Chișinău

IMSP AMT

Ciocana

V. Lucașenco C. Mînăscurtă

1500. 81 17.06.2020 D Reparația holului la Gimnaziul din

s. Tîrșiței r-nul Telenești

s. Tîrșiței r-nul Telenești IP Gimnaziul din s.

Tîrșiței, Telenești

Adelina Moraru C. Mînăscurtă

1501.

82 17.06.2020 D Reparația Secției boli contagioase

a IMSP SR Cauşeni „Ana și

Alexandru”

or. Căuşeni, str. Gagarin,

54

IMSP Spitalul

Raional Căuşeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

1502.

83 17.06.2020 D Reparație unei porțiuni de

acoperiș la Grădinița de Copii din

s. Ursoaia, r-nul Căușeni în urma

calamităților naturale

din s. Ursoaia, r-nul

Căușeni

Primăria s. Ursoaia,

r-nul. Căuşeni

A. Zeabchin C. Mînăscurtă

1503.

84 18.06.2020 D Reparaţii capitale interioare și

exterioare la IMSP Spitalul Clinic

de Psihiatrie, or. Codru (mun.

Chişinău), Costiujeni, 3. Lucrări

electrice. Reparații în secția nr. 7.

or. Codru (mun.

Chişinău), Costiujeni, 3

IMSP Spitalul

Clinic de Psihiatrie

N. Proțiuc C. Mînăscurtă

1504. 85 18.06.2020 D s. Hiliuți, CP Rîșcani, OP MD-

5622. Lucrări de reparație curentă

s. Hiliuți, CP Rîșcani ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1505. 86 18.06.2020 D CP Ungheni. Lucrări de reparație

curentă

Or. Ungheni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1506.

87 18.06.2020 D s. Zăicani, CP Rîșcani, OP MD-

5622. Lucrări de reparație curentă

s. Zăicani, CP Rîșcani ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

Page 157: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1507.

88 18.06.2020 D Gimnaziul Telița, s. Telița, r-nul

Anenii Noi. Lucrări de reparație

curentă

s. Telița, r-nul Anenii

Noi.

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1508.

89 18.06.2020 D Colegiul Alexei Mateevici, str.

Pușkin 54, mun. Chișinău. Lucrări

de schimbarea acoperișului

str. Pușkin 54, mun.

Chișinău

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1509.

90 18.06.2020 D Lucrări de reparații curente a

edificiului Serviciului de

Informații și Securitate al

Republicii Moldova amplasat în

str. Petricani 86, mun. Chișinău

str. Petricani 86, mun.

Chișinău

Serviciul de

Informaţii şi

Securitate al RM

I. Corobca C. Mînăscurtă

1510.

91 18.06.2020 D Lucrări de reparații curente a

boxelor auto și amenajarea

spălătoriei auto amplasate în str.

Petricani 86, mun. Chișinău

str. Petricani 86, mun.

Chișinău

Serviciul de

Informaţii şi

Securitate al RM

I. Corobca C. Mînăscurtă

1511.

92 18.06.2020 D Lucrări de reparații curente a

edificiului Serviciului de

Informații și Securitate al

Republicii Moldova amplasat în

or. Orhei

or. Orhei Serviciul de

Informaţii şi

Securitate al RM

I. Corobca C. Mînăscurtă

1512.

93 25.06.2020 D „Proiectarea stadionului de

baschet din str. Schinoasa, nr. 7

or. Codru pe terenul cu nr.

cadastral 0131131086 (Lot 1)”,

„Reconstrucția stadionului de

mini fotbal din str. Schinoasa, nr.7

or. Codru pe terenul cu nr.

cadastral 0131131086 (Lot 2)”

str. Schinoasa, nr.7 or.

Codru

Primăria or. Codru,

mun. Chișinău

L. Căpățînă

L. Halamenda

C. Mînăscurtă

Page 158: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1513. 94 26.06.2020 D Curățirea canalului de impurități,

s. Ursoaia, r-nul Căușeni

s. Ursoaia, r-nul Căușeni Primăria s. Ursoaia,

r-nul. Căuşeni

N. Colesnic C. Mînăscurtă

1514. 95 26.06.2020 D Lucrări de reparație la IMSP

Spitalul Raional Cahul

IMSP Spitalul Raional

Cahul

IMSP Spitalul

Raional Cahul

A-dru Zeabchin C. Mînăscurtă

1515.

96 29.06.2020 D or. Soroca, OP MD-3006. Lucrări

reparație curentă

or. Soroca ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1516. 97 29.06.2020 D s. Șurauți, CP Briceni, OP MD-

4736. Lucrări reparație curentă

s. Șurauți, CP Briceni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1517.

98 29.06.2020 D s. Sângereii Noi, CP Sângerei, OP

MD-6238. Lucrări reparație

curentă

s. Sângereii Noi, CP

Sângerei

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1518. 99 29.06.2020 D s. Pepeni, CP Sângerei, OP MD-

6234. Lucrări reparație curentă

s. Pepeni, CP Sângerei ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1519. 100 29.06.2020 D mun. Bălți, OP MD-3118. Lucrări

reparație capitală

mun. Bălți, OP MD-

3118

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1520.

101 29.06.2020 D s. Cărpineni, CP Hîncești, OP

MD-3420. Lucrări reparație

capitală

s. Cărpineni, CP

Hîncești

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1521. 102 29.06.2020 D s. Opaci, CP Căușeni, OP MD-

4320. Lucrări reparație capitală

s. Opaci, CP Căușeni ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1522.

103 29.06.2020 D Reparația sistemului de încălzire a

încăperilor pentru 3 grupe de copii

a gradiniței din s. Salcuța (2-2020-

IVC.CO)

s. Salcuța r-nul Căușeni Primăria s. Salcuța,

r-nul Căușeni

L. Halamenda C. Mînăscurtă

1523.

104 30.06.2020 D Reparaţia capitală a podului din s.

Baccealia r-nul Căușeni

s. Baccealia r-nul

Căușeni

Primăria s.

Baccealia r-nul.

Căuşeni

Șt. Rusu C. Mînăscurtă

Page 159: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1524.

105 30.06.2020 D Restaurarea și reparația capitală a

edificiului „Sala cu Orgă” or.

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

Sfânt nr. 81

or. Chișinău, bd. Ștefan

cel Mare și Sfânt nr. 81

Ministerul

Educației, Culturii

și Cercetării

R. Chisnenco C. Mînăscurtă

1525.

106 30.06.2020 D mun. Chișinău, str. Bd. Moscovei

14/1, OP MD-2068. Lucrări de

reparatie curentă

mun. Chișinău, str. Bd.

Moscovei 14/1

ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1526. 107 30.06.2020 D or. Ceadîr-Lunga, OP MD-6102.

Lucrări reparație curentă

or. Ceadîr-Lunga ÎS „Poșta

Moldovei”

L. Manoilă C. Mînăscurtă

1527. 01 03.01.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

S+P+M

m.Chisinau,str.Calea

Orheiului

Covalischi

Andrei,Natalia

,,STROI ART,,srl

ASP-I.Vrabie

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1528.

02 11.01.20 Arhitectu

ra

Deposit in limitele terenu- lui

privat

m.Chisinau,str.Uzinelor,

sec.Ciocana

,,LIUVAS-RO,, srl SA,GMV

ELITCONS

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1529.

03 13.01.20 Arhitectu

ra

Deposit din cont.demolarii

imo.lit.01 in limit ter.privat

m.Chisinau,str.Uzinelor,

nr.171/2

SARC,,Orizont,, ,,Mallconsbuilding

,,srl ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.STudzinschi

1530. 04 13.01.20 Arhitectu

ra

Rec.imob.cu edif.mansard.,

const.un.hotel,par.auto sub

m.Chisinau,str.Columna

,nr.90

,,A-Star Immo,, ,ARHGRUP SV,,

srl ASP-V.Stratu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1531.

05 13.01.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala P+ E m.Chisinau,cart.Buco-

vina,lot nr.363

Turcanu Emilian ,,MIVARO

GRUP,,srl

ASP-A.Starogenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1532.

06 15.01.20 Arhitectu

ra

Recon.si reparatia capital a

autost. pe teren m.Comrat

m.Comrat,str.Победы

nr.2

,,Garile Auto

Moderne,,srl

SC,Conado-

Design,srl ASP-

V.Adomnita

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1533. 07 16.01.20 Arhitectu

ra

Rec.cu ext.,supraet.imob in

ved.amp.cen.deser.teh.auto

m.Chisinau,str.Calea

Mosilor,nr.15

,,RODAC,,srl ,,Metru Cub,srl

ASP-N.Petrov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 160: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1534.

08 16.01.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala

D+P+M

M.Chisinau,Bucovina

UTM,str.Corlateanu

Zastavnitchi-Ser

emet Ludmila

,ARHGRUP

SV,srl ASP-

V.Stratu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1535. 09 20.01.20 Arhitectu

ra

Deposit si copertina m.Chisinau,str.Calea

Basarabiei,nr.42/1

Ujacov Vladlen

Uzhacova Tatian

S.A.,,Colass ,,

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1536. 10 23.01.20 Arhitectu

ra

Platforma imbar-debarcare cu

install.pod-rulant

m.Balti,str.Gagarin,nr.45 ,,Esplan-Lux,,srl ,,Gnedichen,, srl,

ASP-V.Dedov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1537. 11 24.01.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit P+M m.Chisinau,str.Lomonos

ov ,nr 73

Josan Diana ,Axis Mundi,,srl

,ASP-I.Carpov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1538.

12 30.01.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala r.Orhei,s.Furceni, Roman Aurel ,,Casa Model,,srl

ASP-

P.Cucuruzean

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1539.

13 07.02.20 Arhitectu

ra

Depozit pastr.ceria.(2dep.)

pastr.teh.agro(2depoz.)

r-lHincesti,s.Nimereni

extravilan

,,Garantcom Invest

Grup,, srl

Smart

Architeture,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1540.

14 07.02.20 Arhitectu

ra

Deposit frig.past.fruc.,leg., sala

sortare,inst.utilaj.pentr

4cam.frig.incorpor.cu garaj

or.Briceni,str.Dimitrie

Cantemir,nr.25/0

,,AGRO-

MAXPRIM,,srl

Smart

Architecture,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1541.

15 07.02.20 Arhitectu

ra

Centrul comercial multifunctional o.Causeni,str.Iu.Gagar

in.nr.20

Triboi Sofia ,Smart

Architecture,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1542.

16 11.02.20 Arhitectu

ra

Amplasarea unui complex

multif.in limit teren privat

m.Chisinau,str.Petricani,

nr.86

SA,Inconarm,, Smart

Architecture,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1543.

17 11.02.20 Arhitectu

ra

Deposit tip P m.Chisinau,or.Singeraso

.Chisinau-Tighina,6

,,ELIT-PAN,,srl Smart

Architecture,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 161: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1544.

18 17.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit unifam.tip

D+P+1E, limit teren privat

m.Chisinau,or.Codru

str.Plaiului,nr.6,bloc 1

Suiu Filip ,,IOMIL,,srl

ASP-

V.Gherasimenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1545.

19 25.02.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

P+1E

m.Chisinau,s.Colonitast.

Calea Basarabiei,59

Hincu Vadim ,Geometric

Proiect,,srl ASP-

E.Gutu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1546.

20 20.03.20 Arhitectu

ra

Frigider pentru pastrarea

recoltelor

r.Ocnita,s.Calarasovca ,Casad-Agrofruct,, Smart

Architecture,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1547. 21 03.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

P+M

m.Chisinau,o.Cricova

Sos.Chisinaului,nr.11

Moraru Lilia ,,STROI-ART,,srl

ASP-V.Galcinschi

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1548.

22 03.03.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea const.nel. lit.A-

01 si const.unei anexe

m.Chisinau,str.Alba

Iulia ,nr.81/3

Vizdoaga Veronica ,,Arhistrat-

Deco,,srl ASP-

V.Stratu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1549. 23 04.03.20 Arhitectu

ra

Statie multicarburant de

alimentare a autovehiculel.

r.Orhei,s.Cismea,c.Peliv

an.

,,MODERN-GAZ,,

srl

CI,,VTAV-plus,,

srl ASP-A.Verlan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1550. 24 06.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

S+P+E

m.Chisinau,str.Bucovine

i,lot nr.156

Andrienco Lidia ,Mivaro Grup,srl

ASP-A.Storojenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1551.

25 09.03.20 Arhitectu

ra

Centru comercial r.Falesti,s.Calugar Cecan Ion ,Cristotel-

Proiect,srl ASP-

V.Galcinschi

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1552.

26 10.03.20 Arhitectu

ra

Deposit cu oficii in limitele

terenului privat

m.Chisinau,str.Uzinelor,

nr.201/4

,,Stroylux,,srl SA,

PromstroiGrup,srl

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1553.

27 10.03.20 Arhitectu

ra

Obiectiv de prod.si deposit in

limitele terenului privat

m.Chisinau,str.GheorgC

odreanu,nr.79/2

SC,ADD-

Production ,,srl

,Mallconsbuilding,

srl ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1554.

28 10.03.20 Arhitectu

ra

Definal.imob.nefin.in.vede

ampl.unei spalat.auto,oficii

m.Chisinau,st.Gradina

Botanica,nr.18/1

SC,Com-AGRO

Grup ,,srl

SC,,PROarchitectu

re,, srl, ASP-

C.Ciubotaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 162: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1555.

29 10.03.20 Arhitectu

ra

6 case de locuit particulare tip

P+2E,izolate

m.Chisinau,c.Stauceni

str.Ave Maria

,,OMPLEX,,srl ,STROI ART,srl

ASP-I.Vrabie

,,ARCAST

COM,,srl

V.Studzinschi

1556.

30 11.03.20 Arhitectu

ra

Reamen.spat.ap.privat cu

exti.mansardar.in scop.utili

ulterioare cu distin.nelocati

m.Chisinau,st.Alessan

Bernardazzi,nr.35ap10

Botnariuc Natalia ,,Grif Proiect,,srl

ASP-T.Zaicenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1557. 31 11.03.20 Arhitectu

ra

Remiza de pompieri tip

D+P+1E

o.Anenii

Noi,str.Chisinaului,62

IG pentru Situatii

Urgenta

,Prestigiu-Az,srl

ASP-A.Storojenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1558.

32 12.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

D+P

o.Ialoveni,str.N.Balcesc

u,nr.73

Scripnic Svetlana SC,Geometric

Project, srl ASP-

V.Galcinschii

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1559.

33 13.03.20 Arhitectu

ra

Hala de procesare a mierii de

albini

r.Soldanesti,s.Sipca ,Faguras de Aur,,srl ,,DIDEYS

GRUP,,srl

ASP-V.Arabadji

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1560. 34 20.03.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.teren eli urma

demol.casei existente

m.Chisinau,str.Primaveri

i , nr.35

Urechi Sergiu ,,Guta Studio,,srl

ASP-Ed.Creanga

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1561. 35 29.11.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit,tip S+P+M c.Bubueci,sat.Florilor

nr.5

Martinov Cristina ,,Stroi Art,,srl

ASP-I.Vrabie

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1562.

36 24.03.20 Arhitectu

ra

Reconstr.partiala si extinderea

imobilului

m.Chisinau,sos.Muncest

i,,nr.121

,Carmez

Procesing,,srl

SA,Promstroi

Grup,srl ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1563.

37 02.04.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

S+P+M

m.Chisinau,c.Truseni

extravilan

Stegarescu Ion ,,U Studio,,srl

ASP-

V.Berdinschii

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1564.

38 07.04.20 Arhitectu

ra

Resistematizarea incaperi

imobil.,renovarea fatadelor

m.Chisinau,str.Vlaicu

Parcalab,nr.45

Agentia Proprie-

tatii Publice

SC,GORGONA,,s

rl ASP-

R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1565.

39 10.04.20 Arhitectu

ra

Reconstructia imob.casa de

locuit(P+M)

m.Chisinau,c.Pascani,s.P

orumbeni

Mardari Ion ,,Proiect-

Design,,srl

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.STudzinschi

1566. 40 17.04.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara, tip

P+2E

m.Chisinau,c.Stauceni

str.Ave Maria

,,CASA

HANGEL,,srl

,STROI ART,, srl

ASP-I.Vrabie

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 163: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1567. 41 24.04.20 Arhitectu

ra

Constr.agricola agroindust.

(frigider-depozit)P+E,et.I,2

r.Nisporeni,com.Siscani SC,Nisvinex

Grup,,srl

,,Colass,,SA

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1568.

42 29.04.20 Arhitectu

ra

Casa de rugaciuni r.Glodeni,s.Ciuciulea Biserica Sfinta

Treime

,Smatr

Architecture,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1569.

43 04.05.20 Arhitectu

ra

Reconstructia depozitului existent r.Hincesti,S.Nemteni,

extravilan

FPC,,Stayer,,srl ,,PROJECT-

HD,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1570. 44 05.05.20 Arhitectu

ra

Modernizarea liniei tehnol. A

fabricii de zahar

o.Drochia,str.27August,

nr.1

Sudzucker

Moldova,srl

,Colass,SA

ASP-R.Ruslan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1571. 45 06.05.20 Arhitectu

ra

Reconstr.cu supraetajarea

imobilului

m.Chisinau,bd.Mircea

cel Batrin,nr.5

,Kellers

Laboratori,,srl

,,ArhiVEP,,

ASP-V.Satalchin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1572.

46 06.05.20 Arhitectu

ra

Deposit agricol r-l Straseni,S.Cojusna

extravilan

,Privat-Imobil-

Plus,,srl

,Continental

Invest,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1573.

47 15.05.20 Arhitectu

ra

Reconstr.cu extin.depozitul si

constr.construc.accesorii

r.Nisporeni,s.Bratuleni Chercheja Mihai ,SmartArchitecture

,,srl ,ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1574. 48 18.05.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

P+M

m.Chisinau,c.Truseni,

str.Gh.Ureche,nr.91

Rosioru Catalina ,,Alex Co,,srl

ASP-A.Zolotuhin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1575. 49 19.05.20 Arhitectu

ra

Extinderea centrului de int

retinere,deservire a autom.

m.Sraseni,str.N.Sulac,

nr.3

Certan Adrian

,Mallconsbuilding,

,srl ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1576. 50 20.05.20 Arhitectu

ra

Ansamblu rezidential m.Chisinau,st.N.Sulac ,Moldimobil

brand,,srl

,,ARH CUB,,srl

ASP-A.Storojenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1577.

51 20.05.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit pentru 2 fa- milii m.Chisinau,str.Anton

Crihan,nr.29b

Triboi Sofia ,Smart

Architecture,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1578. 52 21.05.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit,tip duplex, S+P+E m.Chisinau,c.Bacioi,

str.Teilor,nr.16/A

Bistritchii Svetoslav ,,STROI ART,srl

ASP-I.PVrabie

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1579.

53 22.05.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.S+P+M r.Ialoveni,s.Puhoi,str.

Aleco Ruso,nr.26

Cerescu Mihai ,ARA Architecture

Bu reau,,srl ASP

M.Bulat

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 164: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1580.

54 26.05.20 Arhitectu

ra

Deposit de procesare si pas trare a

produselor agricole

r.Soroca,c.Volovita SA,,ALFA

NISTRU,,

,,Continental

Invest,srl

ASP- I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1581.

55 25.02.20 Arhitectu

ra

Casa de de ambalare si pro cesare

ciresi,catina cu cam ere frigorifice

pastr.produc.

or.Ialoveni,nr.cad.55011

09087

GT,Petrascu Maxim

Nazare

,ContinentalInvest,

srl ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1582. 56 liber

1583.

57 01.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.S+ P+E in limit

teren privat

m.Chisinau,o.Durlesti Bucalov Victoria ,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1584.

58 02.06.20 Arhitectu

ra

Bloc locative cu spatii com

tciale,parcare auto subteran

m.Chisinau,str.Gratiesti

,nr.4

,,Astercon-grup,, srl ,,Astercon-

grup,,srl ASP-

T.Balan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1585. 59 05.06.20 Arhitectu

ra

Hala de producer cu bloc

adminastrativ P+E

m.Chisinau o.Durlesti, Hovhannisyan

Karen

,,Colass,, srl

ASP-R.Ruslan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1586.

60 09.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

S+P+E

m.Chisinau,c.Ciorescust.

SergheiLazo nr.1/16

Lesco Galina ,ECO

Promedcons,srl

ASP-E.Pinzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1587.

61 12.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara o.Ialoveni,st.I.Creanga

nr.39

Gasparachis

Valentina

,Triarh-Grup,srl

ASP-

Gh.Eremciuc

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1588.

62 12.06.20 Arhitectu

ra

Atelier servicii auto sir eco

nstructia foniectului comer

prestarea servicii existente

m.Balti,str.N.Iorga,

nr.15

,,LANDAN-

CON,,srl

SC,

IMOPROIECT,srl

ASP-I.Damaschin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1589. 63 16.06.20 Arhitectu

ra

Repl.si divizarea pe vertica

inc.neloc.amplas.unor ofici

m.Chisinau,str.Florilor

nr.1

,Spirit Ardent,SA ,Triar-Grup,srl

ASP-Gh.Eremcic

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1590.

64 16.06.20 Arhitectu

ra

Centru chinologic sevicii de

protectie si paza de Stat

m.Chisinau,st.Mesager SC,Com-AGRO

Grup ,,srl

,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1591.

65 17.06.20 Arhitectu

ra

Complex de turism,Vinaria din

Vale,,restaurant,hotel

s.Slobozia Mare,RM SA,,Vinaria din

Vale,,

,Arhistrat-Deco,srl

ASP-V.Stratu

,,ARCAST

COM,,srl

V.Studzinschi

Page 165: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1592.

66 18.06.20 Arhitectu

ra

Acces la teren cu nr.cad.

8039312044 la drumul R1 si statie

deservire tehnica

Chisinau-Ungheni

frontier cu Romania

,,Provident,,srl ,,ContinentalInvest

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1593.

67 18.06.20 Arhitectu

ra

Cladire de procesare si depozitare

a prod.agricole

r.Telenesti,s.Inesti,extra

vilan

CI,,Walnut Linie ,SmartArchitecture

,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1594.

68 18.06.20 Arhitectu

ra

Replanif.apartamentului nr.126 m.Chisinau,str.Calea

Iesilor,nr.19,ap.126

Mescioi Nadejda ,BIANCA GRUP,

srl ASP-

VE.Samoilenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1595.

69 20.06.20 Arhitectu

ra

Deposit pentru pastrarea si

procesarea cerialelor

r.Ocnita,s.Hadarauti GT,Munteanu Denis

Leonid,,

IM,,ContinentalIn

vest, , srl,ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1596.

70 22.06.20 Arhitectu

ra

Patru case de locuit individuale m.Chisinau,c.Stauceni

str.Speranta

Podoleanu A.

Comerzan V.

,,BauCom

Grup,,srl

ASP-V.Comerzan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1597.

71 23.06.20 Arhitectu

ra

Final.lucrari constructie ca sei

ind.S+P+E

m.Chisinau,str.Ion

Nistor

FilipLilia SA,Promstroi-

Grup,srl

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1598.

72 23.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.P+E m.Chisinau,c.Tohatin,

s.Cheltuitori

Nistrean Alexei ,Proiect-

Design,srl ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1599.

73

24.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.pentru 2 familii m.Chisinau,str.Primar

Carol Schmidt

Podoleanu Natalia ,,BauCom-

Grup,,srl ASP-

V.Comerzan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1600. 74

26.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.P+M o.Ialoveni,str.Merilor,

nr.40

Candu Vitalie ,,Imoproiect,,srl

ASP-I.Damaschin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1601.

75

30.06.20 Arhitectu

ra

Reamenajarea

stadionului,,Spicul,,

o.Falesti,RM Primaria o.Falesti SC, Geosport

Grup,srl ASP-

A.Panzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1602.

76

30.06.20 Arhitectu

ra

Teren sportive,IP,Liceul Teoretic

A.Puschin

o.Basarabeasca Primaria

o.Basarabeasca

SC, Geosport

Grup,srl ASP-

A.Panzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 166: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1603.

77

30.06.20 Arhitectu

ra

Complex sportiv polivalent r.Dubasari,s.Dorotcaia Primaria s.Dorotcaia SC, Geosport

Grup,srl ASP-

A.Panzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1604.

78

30.06.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.P+E m.Chisinau,c.Stauceni Testemiteanu

Tatiana

,,Arhistrat-

Deco,,srl ASP-

V.Stratu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1605.

79 01.07.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala tip

P+1E

m.Chisinau,c.Bacioi,n.ca

d.5511201911

Popusoi Cristina ,,Smatr

Architecture,, srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1606.

80 01.07.20 Arhitectu

ra

Deposit frigorific,inst.utilaj

frigorific,past.fructe,legum

r.Briceni,s Balasinesti,

nr.cad.1410202.532

,AMINIC-

FRUCT,,srl

,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1607.

81 01.07.20 Arhitectu

ra

Deposit frigorific,inst.utilaj

frigorific,past.fructe,legum

r.Briceni,s.Balasinesti,

nr.cad.1410202.532

,,FAM.NICULICA,,

srl

,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1608.

82 02.07.20 Arhitectu

ra

Casuta de vacanta tip D+P, lot

privat,pomicol

m.Chisinau,o.Codru,

extravilan

Tomsa Mariana,

Tepeniuc Vitalie

,,Arch&Constructi

on,, srl ASP-

N.Papanaga

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1609. 83 02.07.20 Arhitectu

ra

Deposit agricol r.Anenii Noi,S.Botnar-

esti,extravilan

srl,,TDS

TRADERS,,

Rl,,ORTSMAN.I.,,

ASP-N.Papanaga

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1610.

84 03.07.20 Arhitectu

ra

Deposit si uscatorie de ceriale,pe

teren propriu

r.Soroca,s.Casauti, G.T.,Osadciuc

Victor,,

IM,ContinentalInv

est,, srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1611. 85 04.07.20 Arhitectu

ra

Reconstructia unei case de locuit

in limit teren privat

m.Chisinau,o.Codru,

str.Valea Apelor,nr.10

Triboi Valeriu,

Triboi Agnesa

,,LH47 ARCH,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1612.

86 06.07.20 Arhitectu

ra

Resist.inter.ap-r 19,20,21 cu

extend.in dimenisiuni pl anemetria

existent defacto

m.Chisinau,str.Octevi-

an Goga,nr.3

MogoreanuCons

GorganTatiana

MogoreanuDani

,ARCO

Partineri,srl ASP-

Gh.Cojocaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1613.

87 09.07.20 Arhitectu

ra

Deposit tip Parter m.Chisinau,s.Colonita ,,Renewable

Energy,,srl

,,Proiect-

Design,,srl

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1614. 88 10.07.20 Arhitectu

ra

Deposit frigorific pastrarea

fructelor

r.Ocnita,c.Calarasovca

extravilan

,,LIDIA-PLUS,, srl ,,Autehton Grup,,

srl,ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 167: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1615.

89 14.07.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.tip S+P+1E+M m.Chisinau,str.Calea

Orheiului-Bucovina

Captari Grigore ,Astudio design,,

srl,ASP-

T.Studzinski

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1616. 90 14.07.20 Arhitectu

ra

Institutie de Educatie Tim-purie

Centrul Educational,

m.Chisinau,o.Codru

str.Grenoble,nr.122

VIVORO-PHARM ,,LINEARC,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1617.

91 15.07.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.D+P+1E r.Ialoveni,strTricoloru-

lui,nr.44

Jigau Viorica

SC,,IMOPROIEC

T,, srl ASP-

I.Damaschin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1618.

92 15.07.20 Arhitectu

ra

Deposit agricol r.Ungheni,c.Sculeni,extr

avilan

GT,,Popescu

Tatiana Ion

,

ContinentalInvast,,

srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1619.

93 17.07.20 Arhitectu

ra

Casuta de vacanta P+1E,in limit

teren privat lot pomic

m.Chisinau,o.Codru,

extravilan

,,Gromov Vitalie,, ,ARCH&Construc

tion srl ASP-

N.Papanaga

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1620. 94 17.07.20 Arhitectu

ra

Compl.receptie primara,us-

care,pastrare a cerialelor

o.Drochia,str.27 August ,,AGRO SZM,,srl ,Gnedichen,,srl

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1621. 95 22.07.20 Arhitectu

ra

Complex pastrare si prelu- crare a

cerialelor

rSoldanesti,c.Rogojeni ,,Global Farming

International,,srl

,,Colass,,S.A.

ASP-O.Svet

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1622. 96 24.07.20 Arhitectu

ra

Acoperis sarpanta cladire

Administrativa(APL)

r.Nisporeni,s.Cioresti Primaria c.Cioresti ,,URMICON,,srl

ASP-N.Petrov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1623.

97 28.07.20 Arhitectu

ra

Deposit pen.stocare produs de uz

fitosanitar fertilizant

m.Chisinau,c.Gratiesti

extravilan

,,Agarisra

Agricola,,srl

SA,,Promstroi-

Grup,, ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1624.

98 28.07.20 Arhitectu

ra

Recon.partiala cu supraetaj

bunului imob.mag.,Confort

m.Cahul,str.Alexei

Matievici,nr.8b

SA,,casuta noastra,, ,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1625.

99 28.07.20 Arhitectu

ra

Locuinte insir.RI:D+P+E teren

elib.dem.const.vechi

m.Chisinau,str.Timis,

nr.32/1

Fittipaldi Diego ,SmartArchitecture

,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1626.

100 30.07.20 Arhitectu

ra

Compl.pastrare,uscare si

conditionarea prod.ceriale

r.Falesti,s.Rautel ,,EMEXAGRO,, srl ,ContinentalInvest,

,srl ASP-

AI.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 168: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1627.

101 31.07.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.tip P+1E cu

beci

m.Chisinau,c.Truseni,str

.Ghidigici,nr.1B

Objeleanscaia

Tamara

SC,,IMOPROIEC

T,, srl ASP-

I.Damaschin

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1628. 102 04.08.20 Arhitectu

ra

Blocuri locative m.Orhei,strC.Negruzzi Miron Sergiu,

Bulgac Petru

,,ARH-CUB,,srl

ASP-A.Storojenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1629.

103 04.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.tip P+E m.Chisinau,cBacioi,st.

Revaca,nr.26

Boicu Artur ,ProjectGroupSolu

tion,srl ASP-

A.Verlan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1630.

104 04.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit cuplata tip

S+P+E+E retras

m.Chisinau,c.Stauceni

str.Dumbravei,nr.7

Al Rbeae Hassan

Ali Joda

,ProjectGroupSolu

tionsrl,ASP-

A.Verlan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1631. 105 05.08.20 Arhitectu

ra

Compl.pastr.prelucrare ceri

alelor(3 silozuri 4150t cap)

o.Drochia,strPrieteniei

nr.14

,,GlobalFarmingInte

rnational,,srl

SA,Colass,

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1632.

106 05.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.tip P+M m.Chisinau,o.Durlesti, Scutari Elena ,GMV-

ELITCONS,srl

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1633.

107 06.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip duplex regim

inaltime P+E

m.Chisinau,o.Durlesti,st

r.Budai,nr.14

Bubuioc Valentin ,Luximobil

Grup,srl

ASP-R.Rusnac

,,ARCAST

COM,,srl

V.Studzinschi

1634.

108 07.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind. m.Balti,str.Gr.Ureche,

nr.10

Gavajuc Stela,

Gavajuc Seghei

SC,,IMOPROIEC

T,, ASP-

A.Storojenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1635. 109 07.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala (P+M) m.Chisinau,stCiresilor

nr.30/1,s.Budesti

Rotaru Elena ,MIHALCON,srl

ASP-A.Frincu

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1636.

110 14.08.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.tip D+P+M m.Chisinau,str.GrigoreG

himpu,nr.3/1

Prutean Vera ,,Rusnicons

Proiect,, srl ASP-

Gh.Creizan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1637.

111 17.08.20 Arhitectu

ra

Extin.si moder.unitatii exis de

abatorizare a pasarilor

m.Chisinau,c.Gratiestinr

.cad.0155105.1133

SC,,AXEDUM,,srl ,SmartArchitecture

,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1638.

112 17.08.20 Arhitectu

ra

Casa de vacanta,tip P+E c.Truseni,IP,,Lesnaia

Poleana-2,,

Arutiunean Marietta ,SmartArchitecture

,,srl ASP-

I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 169: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1639. 113 18.08.20 Arhitectu

ra

Reper.capit.a acoperis,grad

copii,nr.2,la bloc A,B1,B2

rCadirLunga,sCazaclia

str.Frunze,nr.178

Primaria s.Cazaclia ,,URMICON,,srl

ASP-N.Petrov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1640.

114 24.08.20 Arhitectu

ra

Casa unifamiliale,tip S+P+E+M m.Orhei,str.Stanislav

Trofim Buzu,nr.49

Tiorsa Maria ,,ARHGRUP

SV,,srl ASP-

V.Girla

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1641. 115 25.08.20 Arhitectu

ra

Recon.imob.cu edif.un niv.

suplim.in limite.plan.exist.

m.Chisinau,st.Petrariei,n

r.3A

SA,,IREAL,, ,,Metru Cub,,srl

ASP-N.Petrov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1642.

116 26.08.20 Arhitectu

ra

Stetie deservire tehnica in limit

teren privat

Rm.Chisinau,str.Calea

Basarabiei,nr.26

,,GALIZ-SV,,srl SA,Promstroi-

Grup,, ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1643.

117 26.08.20 Arhitectu

ra

Deposit frigorific m.Chisinau,str.Transni-

stria

,,Skinet,,srl SA,,Promstroi-

Grup,,

ASP-S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1644. 118 26.08.20 Arhitectu

ra

Doua case de locuit individ uale

tip S+P+E

m.Chisinau,c.Stauceni

nr.cad.3153212.299

Bojac Bogdan ,,Art Obiect,,srl

ASP-T.Zaicenco

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1645.

119 03.09.20 Arhitectu

ra

Recon.ob.comert.(01)din cont

dem.part.lim.ter.arend

m.Chisinau,bd.Renasteri

i Nationale

,,Levas-Com,,srl ,,BauCom

Grup,,srl ASP-

V.Comerzan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1646. 120 03.09.20 Arhitectu

ra

Centr comercial polivalent

Kaufland,parc.auto subter.

m.Chisinau,str.N.Test-

emiteanu,nr.3

,,Kaufland, srl SC,,GORGONA,,s

rl ASP-V.Prodan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1647. 121 05.09.20 Arhitectu

ra

Reamen.ap-r private cu ext prin

mansar.scop.util.neloc

m.Chisinau,str.Vlaicu

Pircalab, 57,ap.8,9,10

,,IMBERIANI,, srl ,,STROI ART,,srl

ASP-Gh.Ciuhrii

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1648.

122 09.09.20 Arhitectu

ra

Complex locuinte colective cu

parcare auto subterana

m.Chisinau,str.Lermonto

v,nr.2

,,Premium-Cons

Grup,,srl

,,BauCom

Grup,,srl ASP-

V.Comerzan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1649. 123 09.09.20 arhitectu

ra

Casa de loc.tip S+P+1E m.Chisinau,c.Truseni,

s.Dumbrava

ZmuncilaAdelfina,Z

muncilaIon

,Arhistrat-Deco,srl

ASP-V.Stratu

ARCAST COMsrl

V.Studzinschi

1650.

124 10.09.20 Arhitectu

ra

Obiect comercial r.StefanVoda,sPalanca

st.Academ.Ghidirim

Voloh Ion ,,Metru Cub,,srl

ASP-N.Petrov

ARCAST

COMsrl

V.Studzinschi

1651. 125 10.09.20 Arhitectu

ra

Deposit frigorific r.Riscani,s.Racaria,extra

vilan

,,Aragonvis com,,srl ,,Paint service,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 170: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1652.

126 14.09.20 Arhitectu

ra

Casa de livada D+P+E din

IP,,Lavanda,,

m.Chisinau,c.Tohatin,

IP,,Lavanda,,

Cusnir Vitalie ,EstArhitecturalGr

up,,srl ASP-

R.Popazov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1653.

127 15.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip duplex, P+E m.Chisinau,o.Durlesti,

str-la Codrilor,nr.48

,,Nicanor

Construct,,srl

,,Luximobil

Grup,,srl ASP-

R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1654.

128 15.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip duplex P+E m.Chisinau,o.Durlesti

st-la Codrilor,nr.42

,,Nicanor

Construct,,srl

,,Luximobil

Grup,,srl

ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1655.

129 15.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip duplex D+P m.Chisinau,o.Durlesti

str-la Codrilor,nr.39

,,Nicanor

Construct,,srl

,,Luximobil

Grup,, srl ASP-

R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1656. 130 15.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip duplex P+E m.Chisinau,o.Durlesti

str-la Codrilor,nr.46

,,Nicanor

Construct,,srl

,,LuximobilGrup,,s

rl ASP-R.Rusnac

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1657.

131 15.09.20 Arhitectu

ra

Depozite agricole,in limit teren

privat

r.Orheii,s.Peresecina,

extravilan

,,Vadalex Agro,,srl ,PAINT

SERVICE,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1658.

132 16.09.20 Arhitectu

ra

Amen.teren.sport la Liceul

Teoretic,,GheorgheMeniuc

m.Chisinau,str.Albisoara

,nr.84

Primaria

m.Chisinau

SC,Geospot Grup

,,srl ASP-

A.Panzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1659. 133 21.09.20 Arhitectu

ra

Statie multicarburant,alime ntare a

autovehiculelor

r.Leova,o.Iargara,st.27

August,nr.2

,,Cancun Prim ,, srl ,,VTAV-plus,, srl

ASP-A.Verlan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1660. 134 24.09.20 Arhitectu

ra

Reconst.si const.unui Spati

Comercial

r.Briceni,o.Briceni Sinciuc Victor ,,LH47 ARCH,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1661. 135 24.09.20 Arhitectu

ra

Hala pentru procesarea fructelor si

legumelor

r.Hincesti,s.Miresti,intra

vilan

,,Ecodream,,srl ,,LH47 ARCH,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COMsrl

V.Studzinschi

1662.

136 24.09.20 Arhitectu

ra

Amenajarea terenenului de

minifotbal

o.Causeni,str.Alexei

Matievici,f/n.

Primaria o.Causeni SC,,GeosportGrup

,,srl

ASP-A.Panzaru

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1663. 137 14.09.20 Arhitectu

ra

Statie multicarburant de

alimentare autovehiculelor

o.Cimislia,str.Stefan cel

Mare si Sfint,nr.37

,,Bardicomb,,srl ,VTAV-plus,,srl

ASP-A.Verlan

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

Page 171: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1664.

138 25.09.20 Arhitectu

ra

Reconst.constr.accesorie in spatiu

locative cu extindere

o.Rezina,str.27

Augustr,nr.74

Timircan Vasilie IM,Birou proiect

pros. servicii,ASP-

V.Dedov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1665.

139 25.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit ind.cu susol 2

nivele si magazie

o.Rezina,s.Stohnaia,str

Mihai Viteazu,nr.4

Grecu Lidia IM,Birou proiect

pros.

servicii,ASP-

V.Dedov

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1666.

140 29.09.20 Arhitectu

ra

Reconst.imob.exist.nefinali cu

extend.teren privat,defin

itivar.edificarii obie.comert

m.Chisinau,bd.Mircea

cel Batrin,nr.8/3

,,TAROL DD,, srl ,,PAINT

SERVICE,, srl

ASP-Gh.Ciuhrii

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1667.

141 30.09.20 Arhitectu

ra

Obict.commercial,prestari

servicii-spalatorie auto

m.Ungheni,strDecebal

nr.39

Curmei Dumitru ,Mallconsbuilding,

,srl ASP-

S.Limbas

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1668.

142 30.09.20 Arhitectu

ra

Casa de locuit tip P+E r.Ialoveni,s.Sociteni,

str.Mihai Viteazul

Troianov Alexandru ,MAXMAG-

PIN,,srl

ASP-I.Purtova

ARCAST COM srl

V.Studzinschi

1669. 001 03.02.20 B Casă de locuit individuala P+M

mun.Balti str.Constantin

Stere,38

Turcanu Mariana,

Turcanu Ion

SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1670. 002 04.02 B Ghiretă cu caracter provizoriu. mun.Bălți,

str.Feroviarelor,26

Braga Ina SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1671.

003 04.02 B Replanificarea apartamentului mun.Bălți,

str.Ștefan cel Mare și

Sfînt,25 ap.5

Dociu Andrei

și Liudmila

SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1672. 004 05.02 B Reconstrucția și modernizarea

depozitului instalarea utilajului

Or.Briceni,

str.D.Cantemir,31

GT”Lupașcu Lilia

Ivan”

I.M ”B.P.P.S.A

or.Riscani”

Stelea Mihail

1673. 005 06.02 B Magazin cu marfuri de uz casnic

Mun.Edineț,

str.Independenții,142

Mirza Nicolai I.I“L.Costaș”

or.Rîșcani

Stelea Mihail

1674.

006 07.02 B Casa locuit,bucătărie de vară.

or.Drochia, str. Cehov,109

Ungur Lilia B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

1675.

007 10.02 B Anexă la casa de locuit.

or.Drochia, str.

Gheorghe Asachi,27

Rusu Trofim SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

Page 172: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1676.

008 10.02 B Casă individual de locuit și

construcții auxeliare

or.Drochia,

str.Nistru,7

Cervatiuc Liliana B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

1677. 009 12.02 B Amenajarea trotuarelor

sat.Gribova,r-nul Drochia

sat.Gribova,

r-nul.Drochia

Primaria s.Gribova SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1678.

010 13.02 B Reconstrucția pieții agricole

or.Glodeni,

str.Suveranității 13

I.I Anastasia

Colibaba

SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1679.

011 14.02 B Pansiune agricolă în cadru

proiectului ”AGROECOLOGIA”

r. Glodeni, com.Danu

I.I”Anastasia

Colibaba”

SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1680.

1681.

012 15.02 B Bucătărie de vară.

or. Drochia, str.

Chișinăului 15,boxa 5

Tomac Oleg SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

1682. 013 17.02 B Reamenajarea caseide locuit

or.Drochia,

str.Vasile Alcsandri,40

Zuza Lilia B.P.P.S.

Drochia

Stelea Mihail

1683.

014 17.02 B Reconstrucția și modernizarea

instalarea utilajului frigorific de

păstrare a fructelor și legumelor

cu sală de sortare…

r.Briceni, s.Grimacauți

G.T”Berzoi Ivan

Vasilii”

I.M ”B.P.P.S.A”

or.Riscani

Stelea Mihail

1684. 015 18.02 B Gatraj

or.Dondușeni

str.M.Eminescu f/n

Mihalenco Serghei I.I.”Lazari Vitalie” Stelea Mihail

1685. 016 21.02 B Stație de deservire auto

r.Ocnița,com.Vălcineț Calantîschi Anton Î.M.”ARHPROIECT

URBAN”

Stelea Mihail

1686.

017 23.02 B Replanificarea incăperilor

existente,construcție

sgriondustrială

r.Riscani,s.Sturzeni

(extravelan)

SRL.”Vardan

Agro”; Russu

Gheorghe

ÎM.B.P.P.S.A

Rîșcani

Stelea Mihail

1687.

018 25.02 B Casă de locuit cu garaj

or.Drochia,

str.D.Cantemir,11

Cojocari Petru

SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

Page 173: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1688.

019 25.03 B Depozit pentru păstrarea

produselor agricole.

r-l Drochia,sat.Miciurin G.Ț.”Cebotari

Eugenia”

SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

1689. 020 26.03 B Renovarea complexului

hotelier în complex locativ

Mun Bălți

str.Decebal,139

SRL”Lido-LUX” SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1690.

021 27.03 B Amplasarea și proiectarea a 3

anexe

La Construcțiile Existente

Or.Sîngerei,

str.Bălțului,12

SRL”Gelibert” CPC”Interproi

ect Comert

Andriuța”

Stelea Mihail

1691.

022 30.03 B Garaj cu bucătărie de vară în două

nivele

Or.Rîșcani,

str.N.Pirogov,2

Rotari

Aurelia,șiAlexan

dru

Î.Ă.”Botnarciuc

Marina”

Stelea Mihail

1692. 023 01.04 B Construcția casei de locuit în 3

nivele

Or.Rîșcani,

str.Unității,27 Covalciuc Maria Î.Ă.”Botnarciuc

Marina”

Stelea Mihail

1693. 024 02.04 B Anexă la abator r.Dondușeni,s.Tîrnova SA”AVICOLA

TEOVERA”

SRL” ARHILEX

PROIECT”

Stelea Mihail

1694.

1695.

025

24.04 B Hala de creștere a bovinelor r.Dondușeni,s.Tîrnova SA”AVICOLA

TEOVERA”

SRL” ARHILEX

PROIECT”

Stelea Mihail

1696.

026

27.04 B Reconstrucția acoperișului clădirii

I.P.Gimnaziul ”Viorel Ciobanu”

r.Drochia,sat.Șuri I.P.Gimnaziul

”Viorel Ciobanu”

”B.P.P A.R”

Drochia

Stelea Mihail

1697.

027

27.04 B Reamenajarea casei de locuitcu

constructia unei anexe

Or.Drochia,

str.Burebista,44

Levco Bogdan B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

Page 174: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1698.

028

15.05 B Casă individual de locuit cu

două nivele

Or.Drochia,

str.M.Sadoveanu,29

Albu Igor SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

1699.

029

18.05 B Reconstrucția clădirii

existente cu mansard,construcția a

două anexe

Or.Drochia,

str.Doina 22/1

F.P.C.

”MAGTOS”

SRL”FERODIN

GRUP”

Stelea Mihail

1700.

030

18.05 B Bucătărie de vară și

construcții auxeliare

Or.Drochia,

str.P.Movilă,4

Spoială Vasile B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

1701.

031

20.05 B Reamenajarea clădirelor

existente în boxe pentru reparație

auto

Or.Dochia,

str.E.Gudanov,57

Comaniuc Nicolai SA”Procons Proiect”SRL Drochia

Stelea Mihail

1702.

032

02.06 B Garaj cu cinci boxe Or.Drochia,str.M.Eminesc

n.c.36011005.247

Munteanu, Iacoveț,Iacoveț,Rotr

i,Marcu

B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

1703.

033

09.06 B Cameră frigorifică pentru păstrare

fructelor

r.Ocnița,com.Calarașovca Tcaci Andrei Î.M.”ARHPROIEC

TURBAN”

Stelea Mihail

1704.

034

10.06 B Casă indiduală de locuit r.Ocnița,s.Pocrovca Latîșev Chiril Î.M.”ARHPROIEC

TURBAN”

Stelea Mihail

1705.

033/

A

03.06.20 B Constructia casei individuale de

locuit cu 2 nivele

r.Rascani,

s.Corlateni,str.Corlate

ni,21

Scerbaniuc

Alexandru,si

Ludmila

SRL”Geo-Cad-

Proiect” mun.Balti

Stelea Mihail

1706.

035

12.06 B REconstructia cladirii comerciale

cu anexa

mun.Edinet str.Independentii,110

DIMIGOR-GRO SRL

SRL”ARHI

CONPROI

ECT”,Balti

Stelea Mihail

Page 175: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1707.

036

15.06 B Reconstructia fostului spital in

brutarie cu constructia unei anexe

r.Drochia,s.Pelinia SRL”BRUAL

VEST”

SA”Procons

Proiect”SRL

Drochia

Stelea Mihail

1708.

037

19.06 B Replanificarea(combinarea)incape

rilor ap.3 si ap.4

or.Donduseni str. S.Lazo,24,ap.3 si ap.4

Seminiuc Ludmila I.M

”ARHPROIECT

URBAN”

Stelea Mihail

1709.

038

24.06 B Reconstructia cladirii existente

or.Drochia, str. E.Gudanov,32

CC”UNIVERSCO

OP”

B.P.P.S. Drochia Stelea Mihail

1710.

039

26.06 B Constructia casei de locuit cu un

nivel

mun.Edinet

str.Dormidont,17

Borta Sergiu I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1711.

040

27.06 B Depozit agricol(pentru ceriale).

r.Rascani,s.Mihaileni G.T.”Iarmaliuc

Vadim”

I.M.”B.P.P.S.A”

Rascani Stelea Mihail

1712.

041

29.06 B Anexa la casa de locuit

r.Drochia,

s.Tarigrad

Gradinaru Aurica SRL” ARHILEX

PROIECT”

Stelea Mihail

1713.

041/

A

30.06 B Condtructie

agroindustriala(incubator pentru

pasari)

r.Riscani,str.Stefan cel

Mare(extravelav)

G.T.”Hanganu

Ghenadie”

I.M.”B.P.P.S.A”

Rascani Stelea Mihail

1714.

042 10.07.20 B Constructia casei individuale de

locuit P+M

r.Rascani,centura

or.Bălți prim..Corlateni,

str.Sergiu Ostaf 22

Polevoi Alexandr I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1715.

043

22.07 B Garaj pentru două

automobile

Or.Drochia

str.Eternității 24

Gafton Dumitru B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

Page 176: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1716.

044

23.07 B Garaj pentru două

automobile

r.Drochia,

str.V.Alecsandri 53b

Jamba Arcadie B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1717.

045

24.07 B Replanificarea si modernizarea

depozitului

r.Briceni,s.Tetcani

SRL

”Paraschino-

ND”

I.M.”B.P.P.S.A”

Rascani Stelea Mihail

1718.

046

25.07 B Depozit agricol

r.Rascani,s.Malinovscoe

SRL

”Darurile

Basarabiei”

I.M.”B.P.P.S.A”

Rascani Stelea Mihail

1719.

047

27.07 B Anexa comerciala

Or.Rascani

str.Independentii 42/A

Zorila Ludmila I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1720.

048

28.07 B Amplasarea pavelionului de

comert(constructive provizoriu)

r.Ocnita,or.Otaci,

str.Prietenii f/n

Stolearciuc

Ludmila

I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1721.

049

29.07 B Bucatarie de vara

or.Donduseni,

str.A.Hasdeu,27

Apostoliuc Pavel I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1722.

050

30.07 B Extinderea planimetrica a

constructiei S=P+E

or.Drochia,bul.Independ

entii,45/A

Smintina Oleg SC”Procons Proiect”SRL

Stelea Mihail

1723.

051

30.07 B Garaj or.Drochia,str. M.Eminescu,8

Lungu Iurie B.P.P.al A sef Stelea Mihail

1724. 052 31.07 B Sectie de prelucrare a laptelui r-l Drochia,s.Zgurita Bejan Alexandra ”Arhilex

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1725. 053 03.08 B Casa de ambalare cu frigirer r-l Briceni,com.Biladeni Agro-firma ”Plaiul

Birladean”

I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1726. 054 04.08 B Un sir de garaje Or.Drochia,str-la

Comunala

Babin Iurie SC”Procons

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1727. 055 05.08 B Reamenajarea casei de locuit Or.Drochia,str.Valeriu

Cupcea,4

Codritchi Elena B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

Page 177: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1728. 056 06.08 B Casa individuala de locuit Or.Drochia,

str.Eternitate,18

Prodan Vladimir B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1729. 057 11.08 B Casa de locuit Or.Rascani,

str.Ostrovschi 1 a

Rosca Dmitri I.I”Botnariuc

Marina”

Stelea Mihail

1730. 058 11.08 B Constructia oprii publice r-i Rascani,

sat.Malinovscoe

Prim.com.

Malinovscoe

I.M.”B.P.P.S.A”

Rascani

Stelea Mihail

1731. 059 12.08 B Construtia casei de louit cu un

nivel

Mun.Edinet,

str.Mesterilor,19

Iachim Vasile I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1732. 060 12.08 Construtia casei de louit cu un

nivel

Mun.Edinet,

str.Mesterilor,21

Popusoi Silvia I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1733.

061 13.08 B Pavelioane comerciale r.Edinet,or.Cupcin,

str.Chisinau,25/A

SRL”Edincup”

represent.

Boiciuc V.

I.P. ”L.Costas” Stelea Mihail

1734. 062 14.08 B Depozit pentru pastrarea

productiei agricole

r.Drochia,s.Baroncea SRL

”Baronceanca”

”Arhilex

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1735. 063 17.08 B Cazangerie si constructive

auxiliare

Or.Drochia,str.I.Iakir,16 Crudu Mihail B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1736. 064 19.08 B Magazin-cafenea Or.Donduseni,

str.V.Camarov,f/n

Criva Ala I.I„Lazar Vitalie” Stelea Mihail

1737. 065 24.08 B Reconstructia cladirii sectorului

de politie

r.Donduseni,

com.Sudarca

I.P.Donduseni I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1738. 066 02.09 B Complex de agriment si sport Or.Drochia,str.31

August 1989

Prim.Drochia ”Arhilex

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1739. 067 03.09 B Depozit de material de constructie r.Drochia,s.Chetrosu SRL

”Chetosanca”

SC”Procons

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1740. 068 04.09 B Deposit pentru pastrarea cerialelor r.Soroca,s.Solcani Spoiala Nicolai Arh Expert Proiect Stelea Mihail

1741. 069 07.09 B Reparatia capital a galeriei

gimnaz.”Viorel Cantemir”

r.Drochia,s.Sofia IP”Gimnaziul

V.Cantemir”

B.P.P.al A sef Stelea Mihail

1742. 070 07.09 B Depozit agricol Tip P Mun.Chisinau,

com.Gratiesti,s.Gratiesti

Meriuta Teodora I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1743. 071 08.09 B Casa locative si constructiile

accesori

r.Falesti,sat.Reutel Novacov Andrei IPS”IPROCOM” Stelea Mihail

Page 178: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1744. 072 08.09 B Constructie provizorie-pavelion Or.Drochia,

str.31 August August,40

Iarmaliuc Andrei SC”Procons

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1745. 073

10.09 B Frigider pentru pastrarea fructelor

si legumelor

r.Ocnita,com.Birladeni A.F”Plaiul

Birladean”

I.M.

”Arhitecturban”

Stelea Mihail

1746. 074 11.09 B Reconstructia cladirii existente Or.Drochia,

bul.Independentii,34

Moscalciuc Valeriu B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1747. 075 14.09 B Reamenajarea cladirii existente in

teatru de vara

Or.Drochia,str.31

August 1989

Prim.Drochia ”Arhilex

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1748. 076 14.09 B Casa de locuit cu gsaraj blocat Or.Drochia,

str.D.Cantemir 54

Ilciuc Olesea

Vezetiu Alexei

B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1749. 077 15.09 B Constructia casei de locuit

in 3 nivele

r.Rascani,sat.Nihoreni

str.Hmelinitchi,32

Curici Evgheni I.I”Botnariuc

Marina”

Stelea Mihail

1750. 078 27.09 B Reconstructia sectorului

de politie

r.Ocnita,or.Otaci

str.Stefan cel Mare,35

I.P.Ocnita SRL

”Buildingroom”

Stelea Mihail

1751. 079 28.09 B Reconstructia incaperilor exstente

in spatiu comercial

Or.Drochia,str. 31

August 1989,nr.33

Pintea Igor SC”Procons

Proiect”SRL

Stelea Mihail

1752. 079A 30.09 B Coridor in incaperea existenta Or.Drochia,str.27

August 36/5

Turcanu Vladimir B.P.P.S.Drochia Stelea Mihail

1753.

63 08.07.2020 A Casă de locuit unifamiliară cu

spațiu comercial

Mun. Soroca, str. Calea

Bălțului. 57

Nenița Maria ÎM

”INTERPROIECT

Boris Grițunic

1754. 64 09.07.2020 A Casă de locuit individuală Rl. Rîșcani,

s. Corlăteni

Polevoi Alexandru

Polevoi Tatiana

ÎI ”Costaș Liviu” Boris Grițunic

1755.

65 09.07.2020 A Frigider cu cameră de sortare

pentru produsele agricole

s. Pîrlița, rl. Soroca Alexei Mircea SRL ”ARH

EXPERT

PROIECT”

Boris Grițunic

1756. 66 13.07.2020 A Replanificarea aprtamentului Bălți, str. Lăpușneanu,

17/7

Goda Gheorghe,

Coda Natalia

ÎM ”BAS” din

Bălți

Boris Grițunic

1757. 59 17.07.2020 A Spălătoriie Auto din construcții

ușor demontabile

Rl. Rîșcani, s. Cor-lăteni,

str. Colesov

Volodscoi Artur,

Volodscaia Angela

ÎI ”A.F.Cecan” Boris Grițunic

1758. 70 22.07.2020 A Anexă (anexă, bloc sanitar) către

clădirea existentă

Rl. Rîșcani,

s. Corlăteni

Fusu Andrei,

Fusu Natalia

SRL

”Arhiconproiect”

Boris Grițunic

Page 179: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1759. 71 24.07.2020 A Reconstrucția construcțieo

comerciale, prestări servicii

Mun. Bălți, str. Ștefan cel

Mare,181

SRL ”CARGO-MD” SRL ”Absolut

Studio”

Boris Grițunic

1760. 72 27.07.2020 A Anexă comercială către clădirea

administrativă

Or. Rîșcani, str.

Independenței, 42A

Zorila Liudmila ÎI ”Liviu Costaș” Boris Grițunic

1761. 73 24.07.2020 A Replanificarea și modernizarea

depozitului

Rl. Briceni,

s. Tițcani

SRL ” Paraschino

ND”

ÎM ”B.P.B.S.A.

raionul Rîșcani”

Boris Grițunic

1762. 76 21.08.2020 A Casă individuală de locuit tip

S+P+M

Rl. Briceni,

s. Corjeuți

Vacarciuc Petru ÎI ”Foca Iurie” Boris Grițunic

1763. 77 21.08.2020 A Casă individuală de locuit tip

S+P+M

Rl. Briceni,

s. Corjeuți

Bordei Cristina SRL ”VIA GRUP” Boris Grițunic

1764. 78 21.08.2020 A Casă individuală de locuit Rl. Briceni

s. Corjeuți

Andronic Lilian SRL ”VIA GRUP” Boris Grițunic

1765.

85 21.08.2020 A Depozit pentru procesarea

colectarea și vînzarea mierei

Rl. Soroca,

s. Volovița

SRL ”MON

CHERI”

SRL ” ARH-

EXPERT

PROIECT

Boris Grițunic

1766.

89 09.09.2020 A Frigider pentru păstrarea fructelor Rl. Ocnița,

s. Bîrlădeni

SRL ”Plaiul

Bîrlădean”

ÎM

”ARHURBANPR

OIECT”

Boris Grițunic

1767.

90 09.09.2020 A Depozit agricol Mun. Chișinău, com.

Grătirști

Mereuța Teodora ÎM

”Arhproiecturban”

Boris Grițunic

1768. 91 09.09.2020 A Parcare autoadiacent blogului

locativ

Mun. Bălți, str. Tiraspol,

3,5 și 7

ACC nr. 4/13 ÎM ”BAS” din

mun. Bălți

Boris Grițunic

1769. 91/A 14.09.2020 A Replanificarea apartamentul nr. 60

din str. Bulgară

Mun. Bălți,

str. Bulgară

Bleandură Vadim,

Bleandură Valent.

ÎM ”BAS” din

mun. Bălți

Boris Grițunic

1770. 93 03.09.2020 A Replanificarea aprtamentu-

lui nr. 9

Mun. Bălți,

str. Decebal, 129

Spataru Vladimir,

Spataru Valentina

SRL

”Arhiconproiect”

Boris Grițunic

1771. 93/A 09.09.2020 A Împrejmuirea casei individuale Mun. Bălți,

str. Sorocii nr. 54

Cervac Galina,

Cervac Mihail

ÎI ”A.F.CECAN” Boris Grițunic

1772. 94 01.09.2020 A Casă individuală de locuit Rl. Florești, str.

T.Ciorbă, 27A

Strungaru Ina ÎM ”ARH-771” Boris Grițunic

Page 180: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1773. 95 01.09.2020 A Grajd pentru cresterea juncilor Rl. Florești

s. Cernița

SRL

”VEALVITAGRO”

ÎM ”ARH-771”

Boris Grițunic

1774. 96 26.08.2020 A Garaj Rl. Florești, s. Tîrgul

Vertiujeni

SA ”Red Nord” SRL

”ARHIFORM”

Boris Grițunic

1775.

97 02.09.2020 A Reconstrucția clădirii sectorului de

poliție

Rl. Dondușeni,

s. Sudarca

IP Dongușeni ÎM

”ARHIPROIECT

URBAN”

Boris Grițunic

1776. 98 02.09.2020 A Magazin-cafenea Or. Dondușeni,

str.v.Comarov, f/n

Crivaia Alla ÎI ”Lazari Vitalii” Boris Grițunic

1777. 103 18.09.2020 A Reconstrucția fațadei cu am-

plasarea publicității

Mun. Bălți,

str. Al.cel Bun, 5

SRL ”FGURO-

NETTE-M”

ÎM ”BAS” din

mun. Bălți

Boris Grițunic

1778. 104 18.09.2020 A Împrejmuire Mun. Bălți, str.

N.Dobroliubov,5

Ciumac Olimpia ÎM ”BAS„ din

mun. Bălți

Boris Grițunic

1779. 105 18.09.2020 A Casă de locuit Rl. Rîșcani,

s. Nihoreni

Curici Evghenia ÎI ”Marina

Botnariuc

Boris Grițunic

1780. 106 21.09.2020 A Casă de locuit, garaj-umbrar și

împrejmuire

Mun. Bălți, str.

C.Brăncuși, nr. 2

Spinei Vasile, Spinei

Diana

ÎI ”A.F.CECAN” Boris Grițunic

1781. 107 21.09.2020 A Casă individuală de locuit (str.

Aldea-Teodorovici, 11)

Mun. Bălți,

s. Elizaveta

Burlacu Anastasii ÎI ”CUȘNIR” Boris Grițunic

1782. 108 21.09.2020 A Casă individuală de locuit

(str.Aldea-Teodorovici f/n)

Mun. Bălțl

s. Elizavetovca

Burlacu Anastasii ÎI ”CUȘNIR” Boris Grițunic

1783. 110 23.09.2020 A Dispozitiv publicitar pa fațada

clădirei existente

Mun. Bălți,

str. M.Viteazul, 47

SA ”TGRAWE

CARAT AASIG”

Țm ”bas” din mun.

Balți

Boris GRIȚUNIC

1784. 112 25.09.2020 A Replanificarea apartamen-tului nr.

93 din casa nr.18

Mun. Bălți, str. Suceava,

18/93

Oleinic Valentin SRL

”Arhiconproiect”

Boris Grițunic

1785.

104 01.04.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuale de pe str. Lenin, 151

in satul Etulia, r-nul Vulcanesti

str. Lenin, 151

sat. Etulia,

r-nul Vulcanesti

Uniunea Bisericilor

Crestine

Evanghelice

Baptiste din RM

EUROPROIECT-

DESIGN S.R.L.

ASP Derdea E.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1786.

105 01.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip S+P, in Cartier

Locativ Nou ,Lot 13 , orasul

Cricova, mun. Chisinau

Cartier Locativ Nou ,Lot

13 , orasul Cricova,

mun. Chisinau

Ioncu Sergiu Global-Max

S.R.L ASP

Maliseva T

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 181: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1787.

106 01.04.19 Arhitectu

ra

Construirea casei de vacanta ,

tinand cont de POT si CUT,

situate in mun. Chisinau , com.

Truseni I. P “Gladiola”, lot 40,

extravilan, nr cad. 80393118.040

com. Truseni I. P

“Gladiola”, lot 40,

extravilan, nr cad.

80393118.040 mun.

Chisinau

Dumitras Alexandru PETGASCONS

S.R.L

ASP Cretu C.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1788.

107 02.04.19 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit cu un

nivel, beci sig raj din com.

Zastinca , r-nul Soroca

com. Zastinca ,

r-nul Soroca

Bujor Andrei ART-EXPRES

S.R.L. ASP

Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1789.

108 02.04.19 Arhitectu

ra

Reconstructia imobilului 03 si

extinderea in scopul obtinerii unor

incaperi frigorifice pt pastrarea

produselor agricole din str.

Cosautului 11”c”, or. Soroca nr.

cad. 7801120.211

str. Cosautului 11”c”, nr.

cad. 7801120.211

or. Soroca

Glusanet Alexandru ART-EXPRES

S.R.L. ASP

Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1790.

109 02.04.19 Arhitectu

ra

Construirea unui bloc locative cu

spatii comerciale , in limitele

terenului privat cu nr. cad.

01211061061, or. Durlesti , sect.

Buiucani, mun. Chisinau.

terenului privat cu nr.

cad. 01211061061, or.

Durlesti , sect. Buiucani,

mun. Chisinau.

SRL Isragrup AGH Premium

Grup S.R.L.

ASP Aghenie T.

ISP Zubatii V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1791.

110 03.04.19 Arhitectu

ra

Reabilitarea termica si schimbare

geamurilor imobilului cu nr. cad.

0100414.401.17 , ( blocul de

studii nr 5 , Facultatea Tehnologia

AlimentelorUTM)

str. Studentilor 9/9 mun

Chisinau

Institutia Publica

UTM

ARCONS

STUDIO S.R.L.

ASP Gutu E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1792.

111 04.04.19 Arhitectu

ra

Casa individuala tim P+M , str.

Ion Aldea- Teodorovici 16, or.

Ungheni

str. Ion Aldea-

Teodorovici 16, or.

Ungheni

Croitoru Nina Birou de

Producere

Arhitectura si

Sistimatizari ,or

Ungheni BPAS

ASP Semibova T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1793.

112 04.04.19 Arhitectu

ra

Lucrari de repratie a Liceului

Teoretic M. Eminescu din or.

Anenii Noi, r-nul Anenii Noi

Liceului Teoretic M.

Eminescu din or. Anenii

Noi,

Fondul de Investitii

sociale din Moldova

Consit PRO S.R.L.

ASP Vasiliev A.

ISP Cicanci T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 182: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

r-nul Anenii Noi

1794.

113 04.04.19 Arhitectu

ra

Reconstructia garajului existent in

spatial commercial si deposit pet

rei nivele cu extinderea

magazinului existent situat in

UTA Gagauzia , mun Comrat , str.

Pobeda , nr. 30a

str. Pobeda , nr. 30a

mun Comrat

UTA Gagauzia

Bessarab Vladimir LUNICON

PROIECT S.R.L.

ASP Verlan A.

ISP Ciornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1795.

114 04.04.19 Arhitectu

ra

Complex multifunctional si zona

de producere a caramizilor tip

LEGO , r-nul . Comrat , satul

Svetlii , str. Lenin 108.

str. Lenin 108.

sat. Svetlii

r-nul . Comrat

S.R.L LIHTEN

PARK

S.R.L. AVV-

Design ASP

Adomnita V..

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1796.

115 08.04.19 Arhitectu

ra

Resistematizare interioara si

extindere pe vertical a casei de

locuit individuale pentru 2 familii

mun. Chisinau , or. Cricova , str.

Stefan cel Mare 44 .

str. Stefan cel Mare 44.

Nr. cad. 3156107079

Olteanu Galina si

Stanescu Daniela

S.R.L.GLOBAL-

MAX ASP

Cojocaru V.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1797.

116 08.04.19 Arhitectu

ra

Lucrari de reparatii la Liceul

Teoretic M. Eminescu din or.

Straseni , r-nul Straseni

Liceul Teoretic M.

Eminescu din or.

Straseni

r-nul Straseni

Fondul de Investitii

sociale din Moldova

Consit PRO S.R.L.

ASP Vasiliev A.

ISP Cicanci T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1798.

117 09.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit de tip

duplex S+P+2E(din contul

demolarii imobilelor existente)

str. M. Ceachir, nr. 1,

mun. Chisinau

Cojocaru Galina PROarchitecture

S.R.L.

ASP Ciubotaru C.

ISP Leorda A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1799.

118 10.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit de tip

duplex S+P+M

Str. 31 August 12/b, or.

Cahul ,

r-nul Cahul

Bandalac Vera Geometric proiect

S.R.L.

ASP Gutu E.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1800.

119 10.04.19. Arhitectu

ra

Construirea casei de locuit

particulare cu regim de inaltime

pe vertical S+P+M conform

planuluicadastral ce se afla in

limitele terenului privat , situat in

str. Alexandr Orlov , 39

, nr. cad 0121106106

or.Durlesti

mun. Chisinau

Tacu Iurie

Tacu Stela

LUNICON

PROIECT S.R.L.

ASP Verlan A

ISP Ciornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 183: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

mun. Chisinau , or. Durlesti , str.

Alexandr Orlov , 39

1801.

120 10.04.19 Arhitectu

ra

Magazin Salon situat in satul

Bardar r-nul Ialoveni , nr cad

5510201.293

satul Bardar nr cad

5510201.293

r-nul Ialoveni

Sava Veceslav S.R.L.ARHICON

COMPANY

ASP Goitu V.

ISP Ciobanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1802.

121 10.04.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara tip

P+M, s. Bardar r-nul Ialoveni

sat. Bardar r-nul

Ialoveni

Rosioru Ion S.R.L.ARHICON

COMPANY

ASP Goitu V.

ISP Ciobanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1803.

122. 10.04.19 Arhitectu

ra

Amenajarea teritoriului gradinitei

de copii nr 2 in satul Abaclia , r-

nul Basarabeasca

satul Abaclia , r-nul

Basarabeasca

Primaria satului

Abaclia

S.R.L.

VAVILGOR

ASP Movcean V.

ISP Gorodnitchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1804.

123 11.04.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regim de

inaltime P , garaj si beci

str. D. Cantemir 11/1

sat. Bacioi

mun. Chisinau

Dogaru Sergiu S.R.L. Project

Group Solution

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1805.

124 11.04.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regim de

inaltime D+P, garaj si beci

str. A. Hirjeu,6/6

sat. Bacioi

mun. Chisinau

Raducan Anatolie S.R.L. Project

Group Solution

ASP Verlan A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1806.

125 11.04.19. Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regim de

inaltime P+M

str. M. Eminescu, 27

sat. Bacioi

mun. Chisinau

Clichici Iurii S.R.L. Project

Group Solution

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1807.

126 11.04.19 Arhitectu

ra

Constructie auxiliara din sat .

Piatra Alba, com Milestii Mici , r-

nul Ialoveni

sat . Piatra Alba, com

Milestii Mici , r-nul

Ialoveni

Portas D. S.R.L.ART-

EXPRES

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1808.

127 11.04.19 Arhitectu

ra

Reconstructia imobilului existent

cu constructia anexei de tip P din

or. Falesti , str. Pietii , nr. 2,

Republica Moldova

str. Pietii , nr. 2

or. Falesti

Euroinvestprim

S.R.L

Realconstruct-

Group S.R.L

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 184: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1809.

128 11.04.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala cu garaj

cu regim de inaltime P

str. Uzinelor , 28

or. Falesti

Focsa Cristina Realconstruct-

Group S.R.L

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1810.

129 11.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale cu constructii auxiliare

din r-nul Calarasi , com. Tuzara ,

sat. Selistea Noua

Sat Selistea Noua

nr. cad. 9601214.949,

com Tuzara ,

r-nul Calarasi

Prodan Nadejda ,

Prodan Valeriu

PRO PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Frunza A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1811.

130 11.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale cu constructii auxiliare

din r-nul Calarasi , sat. Pitusca

Sat Pitusca

nr. cad. 2534118.089

r-nul Calarasi

Grigorita Nicolae

Grigorita Ana

PRO PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Frunza A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1812.

131 12.04.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit si a

acareturilor de gospdarie din sat.

Peresecina

sat. Peresecina nr. cad

64553211137

r-nul Orhei

Rachiu Viorel Arhideea-group

S.R.L

ASP Petrov N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1813.

132 15.04.19 Arhitectu

ra

Construirea unei constructii

auxiliare tip P, dim mun. Chisinau

, com. Ciorescu , sat. Fauresti, str.

M. Viteazul , 22

str. M. Viteazul , 22

sat. Fauresti

com. Ciorescu

mun. Chisinau

Vartic Marin Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Svet O.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1814.

133 15.04.19 Arhitectu

ra

Constructia unei case de vacanta

tip P+M, din r-nul Ialoveni, satul

Milestii Mici , I.P Fructoza

satul Milestii Mici I.P

Fructoza

r-nul Ialoveni

Josan igor Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Svet O.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1815.

134 15.04.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuala tip S+P din mun.

Chisinau, com. Ciorescu, sat.

Ciorescu , str. Independentei,4

str. Independentei,4

sat. Ciorescu

mun. Chisinau

Vacarenc Serghei Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Svet O.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1816.

135 16.04.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit de tip

S+P +M

sat. Jeloboc

com. Piatra

r-nul Orhei

Stratan Maria

Nicolai

I.M

ORHEIPROIECT

ASP Cazacliu T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 185: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

ISP Para V.

1817.

136 16.04.19 Arhitectu

ra

Casa de vacanta tip P+E, mun.

Chisinau , com. Truseni , I.P

Meliorator

com. Truseni , I.P

Meliorator

mun. Chisinau

Arcon proiect

S.R.L

ASP Alexandrean

V.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1818.

137 18.04.19 Arhitectu

ra

Construire unui deposit cu

incaperi frigorifice, din contul

demolarii imobilului existent

lit.01, in limitele terenului privat

cu nr. cad. 0100505.209

str. Ion Pruncul ,2A, nr.

cad. 0100505.209

mun. Chisinau

Nicolae Revenco Altec-Invest S.R.L

ASP Svet O.

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1819.

138 19.04.19 Arhitectu

ra

Reconstructia sediului sectorului

de politie nr 4 din r-nul Ungheni ,

or. Cornesti, str. Stefan cel Mare

si Sfint,80

str. Stefan cel Mare si

Sfint,80

or. Cornesti

r-nul Ungheni

Inspectoratul de

Politie ungheni al

IGP

BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan GH.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1820.

139 19.04.19 Arhitectu

ra

Casa individuala Str. Barbu Lautaru, 11,

Or. Nisporeni

Dragan Stefan ARA

RCHITECTURE

BUREAU S.R.L

ASP Niti I.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1821.

140 19.04.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara P+M

din str. Lemnarilor 1, sat

Bubuieci, com. Bubuieci, mun.

Chisinau

str. Lemnarilor 1, sat

Bubuieci,

com. Bubuieci, mun.

Chisinau

Vremea Igor ARHIART-

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S.

IP Calestru A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1822.

141 23.04.19 Arhitectu

ra

Строительство Материально-

технического склада со

спортивными площадками и

АБК на територии

“TAGHISILC” S.R.L по ул.

Отоваска , 10

Str. Отоваска , 10

Mun. Chisinau

“TAGHISILC”

S.R.L

Zikkurat-Construct

S.R.L

ASP Marofeev A.

ASP Lisii A.

ISP Antonov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1823. 142 23.04.19 Arhitectu

ra

Resistematizarea apartamentului

nr. 2 (nr. cad. 0100101.006.002)

str. N. Testimiteanu

17/2, or. Chisinau

Arbintin Iurie Civilproiect S.R.L

ASP Levcenco I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 186: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

in vederea divizarii in 2

apartamente

ISP Foca Iurie Zaicenco Tatiana

1824.

143 25.04,19 Arhitectu

ra

Reconstructie cu supraetajare

(mansarda) a imobilului cu nr.

cad. 6401402.162.01.003 din str.

V. Mahu 123 , mun. Orhei

str. V. Mahu 123 , mun.

Orhei

Vupte Diana Vulpe

Vasile

SAD-PROIECT

S.R.L

ASP cert. n. 0003

ser 2018-P din

31.01.1018

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1825.

144 25.04.19 Arhitectu

ra

Construirea unei case de locuit

particulare pe terenul eliberat in

urma demolarii imobilului

existent din str. Costesti 49, or.

chisinau

str. Costesti 49, or.

chisinau

Gutu Dmitrii ARHIART-

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S.

ISP Balan E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1826.

145 25.04.19 Arhitectu

ra

Constructia unei case de locuit

individuala in limita terenului

detinut in proprietate din mun.

Chisinau , sec. Centru , str.

Ruguleni, nr. 8

str. Ruguleni, 8

mun. . Chisinau

Virlan petru Virlan

Cristina

GRIF PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Ciuhnenco S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1827.

146 26.04.19 Arhitectu

ra

Replanificarea apart. Nr. 66 din

or. Falesti, str. Cartierul Victoriei,

9

str. Cartierul Victoriei, 9

or. Falesti

Temcic Alexandr REALCONST-

GROUP S.R.L

ASP Creizan GH.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1828.

147 30.04.19 Arhitectu

ra

Reconstructi apartamentelor nr.1

si nr. 2 cu supraetajarea

mansardei si schimbarea

invelitorii apartamentelor.

str. Armeneasca, 9 nr.

cad. 0100204.258.01

mun. Chisinau

Railean Alisa TARCHITECTS

GROUP S.R.L

ASP Burciu Gr.

ISP Flueras V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1829.

148 02.05.19 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit cu

garaj si terasa . Regim de inaltime

S+P, sat. Floreni, r-nul Anenii Noi

sat. Floreni, r-nul Anenii

Noi

Cebotari Ecaterina I.M “Biroul

Raional de

Proiectari,

Prospectiuni si

Servicii Anenii

Noi”

Arhitect Cicicailo

V

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 187: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Constructor

Uralischi L

1830.

149 03.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara str. Ghidighici, 6

com. Truseni

mun. Chisinau

Schivu Viorel PILON S.R.L

ASP Lisii A.

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1831.

150 03.05.19 Arhitectu

ra

Constructia anexelor

administrative cu reconstructia

cladirilor existente in incaperi

pentru muncitori antrenati in

lucrari agricole

satul Zirnesti,

r-nul Cahul

SRL MASTERDRUM BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan GH.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1832.

151 07.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit Str. Mestesugarilor

18/A ,

r-nul Orhei

Golovco Oleg Casa Model S.R.L

ASP Cucuruzean

P.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1833.

152 07.05.19 Arhitectu

ra

Constructia spalatoriei auto sat. Braviceni

r-nul. Orhei

SRL VC-SATURN Casa Model S.R.L

ASP Cucuruzean

P.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1834.

153 07.05.19 Arhitectu

ra

Гараж по ул. Водопроводная 12

г. Тараклия

str.Водопроводная 12

г. Тараклия

Penitenciarul nr.1

Taraclia

ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1835.

154 07.05.19 Arhitectu

ra

Construirea casei de locuit

individuale tip S+P+M

sect. IV-515 (n.c.

0121106333

or. Durlesti

mun. Chisinau

Sava Alexandru Balmarin Proiect

S.R.L

ASP Tirsina Ion

ISP Frimu P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1836.

155 07.05.19 Arhitectu

ra

Гараж по ул. Некрасова 12 г.

Тараклия

str. Некрасова 12

г. Тараклия

Д.П. Дериволков ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1837.

156 07.05.19 Arhitectu

ra

Пристройка к суш. Зданию по

ул. Чапаева 285 г. Тараклия

ул. Чапаева 285 г.

Тараклия

В. Димитров ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1838. 157 07.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de vacanta de

tip S+P+M. I.P “Livada

lot 97,

or. Cricova,

Solonari Victor

Solonari Lilia

Global-Max

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 188: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

fermecata”, lot 97, or. Cricova,

mun. Chisinau

mun. Chisinau ASP Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

Zaicenco Tatiana

1839.

158 07.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala de

locuit din str. Valentin Rusu 30,

or. Soroca

str. Valentin Rusu 30,

or. Soroca

Murzac Vasile si

Silvia

ART-EXPRES

S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1840.

159 10.05.19 Arhitectu

ra

Construire a doua plocuri de

locuit cu prcare auto subterana din

str. P. Sircu ,2, mun. Straseni

str. P. Sircu ,2, mun.

Straseni

“V & D Construct”

S.R.L

Damitex Grup

S.R.L

ASP Aghenie T.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1841.

160 14.05.19 Arhitectu

ra

Construirea anexei la depozitul

agricol existent

str.Mteevici 18/A

mun. Straseni

“FRUCTRADE”

S.R.L

S.R.L.ARHICON

COMPANY

ASP Goitu V.

ISP Ciobanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1842.

161 14.05.19 Arhitectu

ra

Reproiectarea centrului

commercial cu cafenea situat in

sat. Bardar, r-nul Ialoveni

sat. Bardar,

r-nul Ialoveni

Dorofei Andrei S.R.L.ARHICON

COMPANY

ASP Goitu V.

ISP Ciobanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1843.

162 14.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de rugaciuni str. Alba-Iulia, 18 or.

Causeni

Cult Religios

Uniunea Bisericilor Penticostale din RM

Grif Proiect S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Polcanov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1844.

163 15.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit P+1E str. V. tineretului,6 n.c.

1121129109

or. Durlesti

mun. Chisinau

Sirbu Aliona SAD-PROIECT

S.R.L

ASP cert. n. 0003

ser 2018-P din

31.01.1018

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1845.

164 15.05.19 Arhitectu

ra

Constructia statiei multicarburant

nr. 33

str. Vogzalinaia

or. taraclia

“LUKOIL-

MOLDOVA”

S.R.L

MOCANU&T

S.R.L

ASP Mocanu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1846.

165 20.05.19 Arhitectu

ra

Реконструкция столовой

строение № 4 в г. Тараклия по

ул. Гагарина 39

ул. Гагарина 39

г. Тараклия

“Залатой Аист»

S.R.L

ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 189: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1847.

166 20.05.19 Arhitectu

ra

Reamenajarea incaperilor

nelocative in scopul utilizarii

ulterioare cu destinatie locative

situate in str. I.L.Caragiale, 17 ,

mun. Chisinau

str. I.L.Caragiale, 17 ,

nr. cad. 0100513.174.01

mun. Chisinau

Suleimanova Olga BILDEX

RESIDENCE

S.R.L

ASP Mirosnicenco

E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1848.

167 20.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit tip

S+P+E din mu. Chisinau , sect.

Ciocana sat. Bubuieci I.P

Cooperator lot nr. 212

sat. Bubuieci I.P

Cooperator lot nr. 212

mun. Chisinau

Sirbu Lilia Laconic -

ProiectS.R.L

ASP Trifan S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1849.

168 20.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit S+P+E

, din mun. Chisinau, sect. Riscani,

str. Bucovina, lot nr. 226

str. Bucovina, lot nr. 226

sect. Riscani

mun. Chisinau

Prisacaru Vitalie Laconic -

ProiectS.R.L

ASP Trifan S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1850.

169 20.05.19 Arhitectu

ra

Edificarea unui obiectiv social-

administrativ (S+P+2E+1RE), din

contul demolarii partiale a

obiectivului cu n.c.

0100205.194.01.019 -locativ;

01.020-locativ; 01.0121-neloc.)

str. V. Alecsandri, 70

or. Chisinau

Rogovoi Alexandr

Rogovaia Elena

TARCHITECTS

GROUP S.R.L

ASP Burciu G.

ISP Flueras V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1851.

170 22.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit individuala P+M str.Preot Fiodor

Potirca,16 , sat Truseni

mun. Chisinau

Tiganescu Vera Geometric Project

S.R.L

ASP Gutu E.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1852.

171 23.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea amplsarii pavilionului

de comert provizoriu cu suprafata

de 0.002 ha

str. Stefan cel mare , 21

or. Falesti

S.A INCOMLAC REALCONST-

GROUP S.R.L.

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1853.

172 23.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea lacasului de cult

religios situate in or. Falesti, str.

Moldovei, 13

str. Moldovei, 13

or. Falesti

Uniunea Bisericilor

crestinilor

Evanghelisti-

Baptisti din RM

REALCONST-

GROUP S.R.L.

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1854. 173 23.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit S+P+2E str. Bariera Orhei,6

mun. Chisinau

Mamedov Vazeh

Beglita Viorica

Arhideea-grup

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 190: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

ASP Petrov N.

ISP Ursu M.

Zaicenco Tatiana

1855.

174 23.05.19 Arhitectu

ra

Constructia complexului

“Complex agricol”- Bloc 8-

administrativ

sat. Nimoreni

r-nul ialoveni

Costis Ion PROFACT

CONSTRUCT

S.R.L

ASP Cazacliu T.

ISP Para V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1856.

175 23.05.19 Arhitectu

ra

Constructia complexului

“Complex agricol”

sat. Nimoreni

r-nul ialoveni

Costis Ion I.M

ORHEIPROIECT

ASP Cazacliu T.

ISP Para V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1857.

176 24.05.19 Arhitectu

ra

Organizarea unei intrari la spatial

commercial din blocul de locuit

str.C. Negruzzi, 5,ap 107

sect. Centru

mun. . Chisinau

Dumbrava Ion,

Maria

Geometric Project

S.R.L

ASP gutu E.

ISP Botosanu V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1858.

177 27.05.19 Arhitectu

ra

CResistematizarea apartamentului

nr 59 din bd. Decebal 70/4, mun.

Chisinau

bd. Decebal 70/4, mun.

Chisinau

Lenta Maxim si

Lenta olga

ALTAMIR S.R.L

ASP Gorenco T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1859.

178 27.05.19 Arhitectu

ra

Constructia unui complex de

producer cu depozite situate in

mun. Chisinau, sect. Ciocana, str.

Uzinelor 171/2

str. Uzinelor 171/2 , n.c.

0100308.064

mun. . Chisinau

ECOLUX S.R.L COMSALES

GRUP S.R.L

ASP Belaia E.

ISP Terletchi S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1860.

179 27.05.19 Arhitectu

ra

Constructia obiectului

commercial-prestari servicii tip

D+P+1E, str. Decebal nr. 17, mun.

Ungheni cu n. cad. 9201103838

str. Decebal nr. 17, cu n.

cad. 9201103838

mun. Ungheni

Ciomschi Iurie ARHIION

STUDIO S.R.L

ASP Niti I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1861.

180 28.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit de tip

P+M (nr.cad. 0121105.157)

str.Petru Rares,3

or. Durlesti

mun. . Chisinau

Donica Mihail BALMARIN

PROIECT S.R.L

ASP Tirsina I.

ISP Frimu P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1862.

181 29.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea constructiei pentru

cazare temporara pe timpul

sat. Tuzara, nr.cad.

2544203.318

r-nul Calarasi

Coseru Ion Coseu

Vica

PRO PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 191: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

campaniilor agricole , din r-nul

Calarasi , sat. Tuzara

ISP Frunza A.

1863.

182 30.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuale P+1E cu beci si garaj,

situate in mun. Chisinau, com.

Truseni, sat. Dumbrava, str.

M.Sadoveanu,56

str. M.Sadoveanu,56

sat. Dumbrava, com.

Truseni

mun. . Chisinau

Strogoteanu Nicolae GeoMetric Project

S.R.L

ASP Gutu E.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1864.

183 30.05.19 Arhitectu

ra

Anexa la constructia existent in

mun. Ungheni, str. Gh. Crestiuc,

3(n.c. 9201104198)

str. Gh. Crestiuc,

3(n.c.9201104198)

mun. Ungheni

ICS “Lea

Corporation” S.R.L

COMSALES

GRUP S.R.L

ASP Belaia E.

ISP Terletchi S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1865.

184 30.05.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

particulare cu regim de inaltime

pe vertical D+P+E conform

planului cadastral ce se afla in

limitele terenului privat

str. Eremei Stratan, 50(

nr.cad. 0121114.066)

or. Durlesti

mun. . Chisinau

Vihristiuc Adrian LUNICON

PROIECT S.R.L

ASP Verlan A.

ISP Ciornenchi

Ion

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1866.

185 31.05.19 Arhitectu

ra

Reconstructia casei de locuit

situate in or. Calarasi, str, St. cel

mare si Sfint,33 nr. cad.

2501208.084)

str, St. cel mare si

Sfint,33 nr. cad.

2501208.084)

or. Calarasi

Morari Dumitru BILDEX

RESIDENCE

S.R.L

ASP Mitrosenco

E.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1867.

186 31.05.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit din str. V. Stroiescu

, 23j, or. Soroca

str. V. Stroiescu , 23j,

or. Soroca

Preida Emma

ART-EXPRES

S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1868.

187 31.05.19 Arhitectu

ra

Construire bucatarie de vara tip

S+P+M cu nr. cad. 9201111513,

din str-la 31 August 1989, 45

str-la 31 August 1989,

45 nr. cad. 9201111513

mun. Chisinau

Filipovici leonora ARHIIONSTUDI

O S.R.L

ASP Niti I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1869.

188 31.05.19 Arhitectu

ra

Bloc locative cu multe nivele si

obiective de menire social-

culturala din str. Vierilor, 23,

com. Stauceni, mun. Chisinau

str. Vierilor, 23, com.

Stauceni, mun. Chisinau

STILCONSTRUCT

SRL

ART-EXPRES

S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 192: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1870.

189 31.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale cu cnstructii auxiliare ,

sat. Bravicea

sat. Bravicea (n.c.

2513111.009)

r-nul Calarasi

Ilin Tatiana Ilin

Pavel

PRO PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Calestru A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1871.

190 03.06.19 Arhitectu

ra

Casa particulara de locuit cu un

nivel , mansard si demisol din sat.

Cobusca Noua

sat. Cobusca Noua

r-nul Anenii noi

Filipascu Ion Biroul rational de

proiectari ,

prospectiuni si

serviciiAnenii Noi

I.M.

Arhitect- Cicicailo

E.

Constructor

Ciobanu E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1872.

191 03.06.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuala de tip P, din mun.

Chisinau, com. Ciorescu, sat.

Fauresti, str. M. Viteazul, 15/a

str. M. Viteazul, 15/a

sat. Fauresti

com. Ciorescu

mun. . Chisinau

Luchian Eugeniu Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Trifan S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1873.

192 03.06..19 Arhitectu

ra

Reamenajarea terenului afferent

intr-un polygon de instruire a

personalului si reparatia curenta a

etajului I a cladirii

b-dul Dacia , 49/6

mun. Chisinau

Gutu Dmitrii ARHIART-

STUDIO S.R.L

ASP Carpovici S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1874.

193 04.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit de tip D+P+M Cart. Loc . Budesti, nr.2

(n.c. 0100310085)

mun. Chisinau

Deadic Vitalie StatusArhProjectS.

R.L

ASP Goitu V.

ISP Tarasova M..

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1875.

194 04.05.19 Arhitectu

ra

Reconstructia oficiului Orange din

mun. Hincesti, str. Chisinaului, 7

str. Chisinaului, 7

mun. Hincesti

Valeriu Jenunchi Arhideea-grup

.R.L

ASP Petrov N.

ISP Ursu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1876.

195 04.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea unei hale pt pastrarea

hehniii agricole in extravilanul

mun. Hincesti din str. Codrilor, 40

str. Codrilor, 40

mun. Hincesti

Chisca Rodica

Nicolae

Arhideea-grup

.R.L

ASP Petrov N.

ISP Ursu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 193: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1877.

196 05.06.19 Arhitectu

ra

Replanificarea interioara a etajului

II(sectie pediatrie) a IMSP

Spitalul rational Soroca

str. Testimiteanu,68 or.

Soroca

IMSP Spitalul

rational Soroca

BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan GH.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1878.

197 06.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea unui deposit frigorific

pe teren privat cu nr. cad.

1701124.058

str. Dunarii, 2

or. Cahul

SA “JLK” Geometic Project

S.R.L

ASP Gutu E.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1879.

198 07.06.19 Arhitectu

ra

Reconstructia partial a halei

industrial lit. 10 in scopul

amplasarii complexului

administrative si de producre din

mun. Chisinau , str. Columna ,

170

str. Columna , 170

mun. Chisinau

SC “NIKA-COLOR

“ S.R.L

CONADO-

DESIGN S.R.L

ASP Adomnita V

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1880.

199 07.05.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale tip S+P+M

str.neidentificata (nr,

cad. 2501208.532)

or. Calarasi

Moraru Ion Moraru

Alexandra

PRO PROIECT

S.R.L

ASP Balaban V.

ISP Balan E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1881.

200 07.06.19 Arhitectu

ra

Schimbarea partial a destinatiei

casei de locui individuala cu nr

cad. 0100402.500.01 cu s tot de

103,9 mp Se schimba destinatia

parterului

str. Memoriei 11

mun. Chisinau

Moisei Alexandru ARHICREATIV

S.R.L

ASP Catarau A.

ISP Tarasova M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1882.

201 07.06.19 Arhitectu

ra

Constructia sistemului de sanitarie

si a statiei de epurare in satul

Ustia , R-nul Dubasari

sat. Ustia ,

r-nul Dubasari

Primaria satului

Ustia

Metiolis S.R.L

ISP Schivu D..

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1883.

202 10.06.19 Arhitectu

ra

Supraetajarea partial la complex

sportiv D+P+E

str. Dimo, 80

or. Durlesti

mun. Chisinau

Rusu Anatolie PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N

ISP Rascu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1884.

203 10.06.19 Arhitectu

ra

Spalatorie pentru mijloacele

tehnicii agricole cu regimul de

inaltime D+P

Extravilan nr. cad.

0121201.356

or. Durlesti

“Deltrans Service”

SRL

PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 194: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

mun. Chisinau ISP Rascu M.

1885.

204 11.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit S+P+E str. Cicago , 11

com. Stauceni

mun. . Chisinau

Secrieru Elena SAD- PROIECT

S.R.L

ASP cert. nr.

0003, ser 2018-P

din 31.01.2018

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1886.

205 11.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit P+E si constructii

accesorie in sat. Talaesti, com.

Crasnoarmeiscoe, r-nul Hincesti

sat. Talaesti,

com. Crasnoarmeisce,

r-nul Hincesti

Uniunea Bisericilor

Crestine

Evanghelice

Baptiste din RM

EUROPROIECT-

DESIGN S.R.L

ASP Derdea E.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1887.

206 11.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip Particular in

Cartier Locativ Nou Lot. 76 , or.

Cricova, mun. Chisinau

Cartier Locativ Nou Lot.

76 ,

or. Cricova,

mun. Chisinau

Grosu Veronica Global-Max

S.R.L. ASP

Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1888.

207 11.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

individuale de tip S+P+M, in

Cartier Locativ Nou Lot. 44 , or.

Cricova, mun. Chisinau

Cartier Locativ Nou Lot.

44 ,

or. Cricova,

mun. Chisinau

Scoric Alexei Global-Max

S.R.L. ASP

Maliseva T.

ISP Pruteanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1889.

208 12.06.19 Arhitectu

ra

Rampa si deposit frigorific in

cladirea existent situate in or.

Calarasi, str. A. Mateevici, 40

str. A. Mateevici, 40

or. Calarasi,

“Bioglob” SRL VIA-GRUP

PROIECT S.R.L.

ASP

Alexandreanu V.

ISP Zestrea P..

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1890.

209 12.06.19. Arhitectu

ra

Casa de locuit si constructii

auxiliare

str. St. cel Mare si Sfint,

179

or. Straseni

Croitoru Valeriu BALMARIN

PROIECT S.R.L.

ASP Tirsina I.

ISP Tuluc E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1891.

210 12.06.19 Arhitectu

ra

Centru multifunctional cu

deservirea tehnica a automobilelor

Sat. Budesti nr cad

3120207588

Mun. Chisinau

Buzu Maria S.R.L.Comsales-

grup

ASP Belaia E.

ISP Terletchi S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

Page 195: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1892.

211 12.06.19 Arhitectu

ra

Constructia unui drum de acces

din str. Ceucari catre imobil cu nr.

cad. 0100405.002

str. Socoleni 7/1

mun. Chisinau

“INTERAUTOTRA

NS” SRL

S.R.L.TARCHITE

CTS GROUP

ASP Raetcaia N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1893.

212 13.06.19 Arhitectu

ra

Constructie Agricola ,

agroindustriala (deposit)

com. Ciutesti

r-nul Nisporeni

“ORSTACOM”

SRL

S.R.L. Realconst-

Grup

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1894.

213 13.064.19 Arhitectu

ra

Amplasarea unitatilor comerciale

provizorii situate in mun. Soroca ,

str. Stefn cel Mare , 20

str. Stefn cel Mare , 20

or. Soroca

“BOBIRAI” SRL S.R.L. Realconst-

Grup

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1895.

214 17.06.19 Arhitectu

ra

Replanificarea incaperilor a

imobilului cu functiune de comert

, prestari servicii

str. M. Eminescu,21

mun. Orhei

“PLATCO GRUP”

SRL

S.R.L. Casa Model

ASP Cucuruzean

P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1896.

215 17.06.19. Arhitectu

ra

Reconstructia cladirii existente cu

reprofilare in gradinita de copii

sat. Berlinti

r-nul Briceni

Primaria Berlinti S.R.L. Casa Model

ASP Cucuruzean

P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1897.

216 17.06.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit str. Dorobnti,84

mun. Orhei

Sirbu Mihail si

Carolina

S.R.L. Casa Model

ASP Cucuruzean

P.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1898.

217 18.06.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuala tip S+P

str. Mugurel,25

sat. Ciorescu

mun. Chisinau

Iftodi Aurelia Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Trifan S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1899.

221 19.04.19 Arhitectu

ra

Proiectarea- resistematizarea casei

de locuit unifamiliale in limita

constructive existente , regim de

inaltime D+P+E+M in limita

terenului privat

str. Plaiului, 14

or. Codru

mun. Chisinau

Crijanovschi Adrian PROarchitecture

S.R.L

ASP Ciubotaru C.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1900. 222 19.06.19 Arhitectu

ra

Depozit frigorific pentru pastrrea

strugurilor amplasat pe terenul

sat. Ciuciuleni nr. cad.

6026309.014

Brcaru Aliona ASP Rotaru Oleg. “ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 196: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

situat in r-nul Hincesti, sat.

Ciuciuleni

r-nul Hincesti ISP Chirtoca

Vasile.

Zaicenco Tatiana

1901.

223 19.06.19 Arhitectu

ra

Constructia unei uzine

farmaceutice in mun. Hincesti

str. f/n nr. cad.

53012061539

mun. Hincesti

“Almanara” SRL One Alliance

S.R.L

ASP Motruc

Victor.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1902.

224 20.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea unei case de locuit

incorporate cu garaj

str. Visinelor,16

or. Briceni

ARHIGRUP SV

S.R.L

ASP Moraru I

ISP Nedelcu E.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1903.

225 21.06.19 Arhitectu

ra

Amplasarea pavilionului

commercial provizoriu in locul

celui vechi

str. Independentei, 79c,

mun. Soroca

Musenco Angela BRA-GROUP

S.R.L

ASP Creizan Gh.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1904.

226 21.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regimul de

inaltime S+P

Sat. Bulboaca

Com. Gratiesti

Mun. Chisinau

Cucu olga Project Group

Solution S.R.L

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1905.

227 21.06.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit de tip P

+M

str. Renasterii,56

sat. Braila

com. Bacioi

mun. Chisinau

Cirln Svetlana Project Group

Solution S.R.L

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1906.

228 21.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regim de

inaltime P+M

str. Gh. Asachi,3/A

sat. Bacioi

com. Bacioi

mun. Chisinau

Calugareanu Mihail Project Group

Solution S.R.L

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1907. 229 21.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit cu regim de

inaltime parter cu garaj si beci

str. Dumbrava 2/1

sat. Frumusica

Botnari Diana Project Group

Solution S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 197: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

com. Bacioi

mun. Chisinau

ASP Verlan A.

ISP Ceornenchi I.

Zaicenco Tatiana

1908.

230 24.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit in mun. Orhei nr.

cad 6401105093

nr. cad 6401105093

mun. Orhei

Cristi Melnic,

Marcela Brodetchi-

Melnic

UrbanDesign

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1909.

231 24.06.19 Arhitectu

ra

Reconstructia casei de locuit Str. V. Mahu, 56

Or. Orhei

Nicolae , Feodora

rotaru

UrbanDesign

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1910.

232 24.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit in satul Sociteni Sat. Sociteni nr. cad.

55292013746

r-nul Ialoveni

Colta Ivan UrbanDesign

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1911.

233 24.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit in satul Susleni Sat. Susleni nr. cad.

6469302067

r-nul Orhei

Batrincea

Alexandru

UrbanDesign

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1912.

234 24.06.19 Arhitectu

ra

Casa individuala de locuit in locul

celei vechi cu auxiliare

str. Comuna din Paris,22

or. Soroca

Ilusca Ivan si Ilusca

Lilia

ART-EXPRES

S.R.L

ASP Visotchi V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1913.

235 25.06.19 Arhitectu

ra

Casa de locuit particulara de tip

P+M si constructii auxiliare

sat. Razeni

r-nul Ialoveni

Plamadeala Maria Arhicon Company

S.R.L

ASP Goitu V.

ISP Ciobanu N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1914.

236 25.06.19 Arhitectu

ra

Construirea unui bloc de locuinte

cu parcare auto subterana, pe

terenurile cu nr. cad

01001134.440 si

01001134.225(partil) cu reg. de

inaltime P+9E

str. Ghica Voda 1/1 si 3

mun. Chisinau

“Palmir Construct”

SRL

Geotech P S.R.L

ASP Murzina N.

ISP Biletchi A.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1915.

237 26.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit cuplate

pentru doua familii pe terenul

eliberat in urma demolarii

imobilului existent

str. str. V. Crasescu,95

mun. . Chisinau

Rotaru Vasile MPS Constructie

S.R.L

ASP Malasciuc L.

ISP Batmanova T.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1916. 238 26.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea casei de locuit

insiruite de cinci elemente cu reg.

str. Rezistentei 10/1

or. Durlesti

Bodiu Vadim DASC DESIGN

S.R.L

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Page 198: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

de inaltime D+P+M conform

planului cadastral ce se afla in

limitele terenului privat

mun. Chisinau

ASP

Mirosnicenco E.

ISP Botosanu V.

Zaicenco Tatiana

1917.

239 27.06.19 Arhitectu

ra

Proiectarea obiectivului de comert

si prestari servicii P+E+M pe

adresa mun. Chisinau, str. Cartusa

f/n

Nr. cad 0121111438

str. Cartusa f/n

or. Durlesti

mun. Chisinau

Bendas Ion PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N.

ISP Rascu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1918.

240 27.06.19 Arhitectu

ra

Casa de vacanta P I.P “Farmaco” nr. cad.

8039325.007 si

8039325.089

com. Truseni

mun. Chisinau

Caramalac Oleg PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N.

ISP Rascu M.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1919.

241 27.06.19 Arhitectu

ra

Amenajare parcari pentru complex

sportive existent

str. N. Dimo,80

or. Durlesti

mun. Chisinau

Rusu Anatolie PROIECT

ARCON S.R.L

ASP Papanaga N.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1920.

242 27.06.19 Arhitectu

ra

Constructia casei de locuit

individuale tip S+P+M

Str. Libertatii,1

Com. Ciorescu

Mun. Chisinau

Gutanu Svetlana Laconic-Proiect

S.R.L

ASP Trifan S.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1921.

243 28.06.19 Arhitectu

ra

Жилой дом по ул. Ленина 24 г.

Тараклия

str. Ленина 24

or. Тараклия

Нейкулова Т. ИП Ялама

ASP Lisii A.

ISP Iamala V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1922.

244 28.06.19 Arhitectu

ra

Resistematizarea incaperilor cu nr.

cad. 0100414.401.05.098 in

vederea amplasarii unor

apartamente

str. Academician S.

Radulescu,9

mun. Chisinau

Lilian Finaru Geometric Project

S.R.L

ASP Gutu E.

ISP Petrov V.

“ ART-OBIECT ”.

SRL

Zaicenco Tatiana

1923.

30

01.04.20

S.A.

Pensiune agroturistică, regimul pe înălțime D+P

Parcelele

nr. 326 și 297

(extravilan), or. Durlești

Triboi Elena

S.R.L.

„GenesisArch Group”

„Marhitrav-ATM”,

SRL, Nicolae Rotaru VP

Page 199: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1924.

31

07.04.20

S.A.

Garaj cu beci și bucătărie de vară Str. A. Mateevici, 21a,

sat. Ghidighici, min. Chișinău

Modirca Anatol

S.R.L.

„GenesisArch Group”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1925.

32

22.04.20

S.A.

Casă de locuit individual,

P+M

Satul Trinca, r-nul Edineț,

nr. Cad. 4148206290

Moraru Liliana

S.R.L.

„Capital Proiect”

Nicolae Rotaru VP

1926.

33 28.04.20

S.A.

Depozit pentru păstrarea materialelor de construcție

Satul Zberoaia, r-nul Nisporeni

Î.I.

Cheșcu Andrei

S.R.L. „NICA”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1927.

34

28.04.20

S.A.

Garaj tip boxă

P+E

Str. Păcii, 12,

or. Nisporeni

Lefter Maria

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1928.

35

28.04.20

S.A.

Garaj tip boxă

P+E

Str. Păcii, 12/12,

or. Nisporeni

Ociu Irina

S.R.L. „NICA”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1929.

36

28.04.20

S.A.

Replanificarea și extinderea (S+P) casei de locuit individuale tip. P.

Str. Mihai Sadoveanu, 20, or. Nisporeni

Ciobanu Ion

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1930.

37

28.04.20

S.A.

Casă de locuit individuale S=P=M

Com. Boldurești,

r-nul Nisporeni

Rotari Liuba

S.R.L. „NICA”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1931.

38

08.05.20

S.A.

Casă de vacanță

Com. Trușeni, Î.I.„Proiectirovșcic”

lot. nr. 131, nr. cad. 8039324131

Cupcea Adrian

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru VP

1932.

39

08.05.20

S.A.

Casă de locuit particulară

Str. Fântânilor, 18

sat. Dumbrava, com. Trușeni

Dodon Zinovia

STL

„GenesisArch Group”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1933.

40

12.05.20

S.A.

Reconstruirea imobilului cu nr. Cad. 01003110338.01

(centru stomatologic)

Str. N. Milescu-Spătaru, 13/5, mun. Chișinău

Boris Mighic S.R.L.

„STRUCTURA”

Nicolae Rotaru VP

Page 200: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1934.

41

14.05.20

S.A.

Casă de vacanță

Com. Bubuieci, Î.P. „Energeticianul”, lot.

nr. 73, nr. cad. 0142313002

Smochină Alexei

S.R.L.

„ABRIZ CONSTRUCT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1935.

42

18.05.20

S.A.

Farmacie , tip. P

Str. Dimo, f.n. nr. Cad. 01212051005, or. Durlești

Rotaru Sergiu

S.R.L.

„STRUCTURA”

Nicolae Rotaru VP

1936.

43

19.05.20

S.A.

Garaj tip. P

Str. Sfinții Voievozi, 16,

or. Nisporeni

Adam Gheorghe

S.R.L. „NICA”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1937.

44

19.05.20

S.A.

Casă de locuit,

tip. S+P

Str. Barbu Lăutaru, 33,

or. Nisporeni

Panfil Petru

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1938.

45

19.05.20

S.A.

Casă de locuit

individuală

Str. Prepeliței, f.n.

nr. cad. 0131130433

Bunescu Liubovi

S.R.L.

„Capital Proiect”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1939.

46

20.05.20

S.A.

Garaj pentru 2 mașini

Str. Colonița, 144, mun. Chișinău

Vozian Mihail

S.A. „TECTON-Z

Nicolae Rotaru VP

1940.

47

27.05.20

S.A.

Resistematizarea nivelului 2 cu supraetajarea mansardei ap. 3 și

4

Str. Independenței, 71,

or. Soroca

Căldare Nadejda,

Vlas tatiana

S.R.L. „ABRIZ

CONSTRUCT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1941.

48

27.05.20

S.A.

Casă de locuit particulară

Str-la, 3, Tineretului, 9A, or. Durlești

Onofrei Lidia

S.A. „TECTON-Z

Nicolae Rotaru VP

1942.

49

28.05.20

S.A.

Casă de locuit

individuală

Str. Mărțișor, 33,

sat.Grătiești, com. Grătiești

Gonța Gheorghe, Gonța Stanislav

S.R.L. „BALMARIN PROIECT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1943.

50

02.06.20

S.A.

Bucătărie de vară

Str. Livezilor, 25,

or. Nisporeni

Robu Grigorii

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1944.

51

02.06.20

S.A.

Reamenajarea

casei de locuit

Str. Nîrnova, 11,

or. Nisporeni

Ulinici Vasile

S.R.L. „NICA”

Marhitrav-ATM”, SRL,

Page 201: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

și construirea anexei

1945.

52

02.06.20

S.A.

Casă de locuit

individuală

Str. Tricolorului, 37/1,

mun. Chișinău

Brailița Ion

C.P. „Arhiplast”

Nicolae Rotaru VP

1946.

53

04.06.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str-la Testemițeanu, 33, or. Durlești

Florea Lilia

S.R.L.

„BALMARIN PROIECT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1947.

54

04.06.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. Sf. Vineri, 25; 27, satul Tohatin, com. Tohatin

Elena Axenti

S.R.L.

„BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

1948.

55

05.06.20

S.A. Resistematizarea casei de locuit cu extindere în limitele terenului privat și modificarea acoperișului

Sat. Suruceni,

r-nul Ialoveni

Caut Aurelia

S.R.L. „ABRIZ

CONSTRUCT”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1949.

56

07.06.20

S.A.

Centru de deservire auto

Str. Calea Orheiului,

112, mun. Chișinău

Valeriu și Maria

Mamei

S.A. „TECTON-Z

Nicolae Rotaru VP

1950.

57

07.06.20

S.A.

Reconstruirea imobilului cu nr. cad. 0100423038.01,

cu extindere pe verticală

Str. Dumitru Râșcanu, 7/1,

mun. Chișinău

Î.I.

„Natalia Ceban”

S.A. „TECTON-Z

Marhitrav-ATM”, SRL,

1951.

58

12.06.20

S.A.

Casă de locuit particulara

Str-la 4, „Tineretului”,

f/n, or. Durleşti

Adela Antoci

S.R.L.

„ART FACTORI”

Nicolae Rotaru VP

1952.

59

15.06.20

S.A.

Casa de locuit particulara

Str-la, 2, N. Testemițeanu, 52,

or. Durlești

Andriesei

Elena

S.R.L. „CREATIVE

ARcHITECTURE”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1953.

60

16.06.20

S.A.

Replanificarea terasei apartamentului nr. 38

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,

141/1,

Marchina

Lilia

S.R.L.

„Capital Proiect”

Nicolae Rotaru VP

Page 202: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

mun. Chișinău

1954.

61

16.06.20

S.A.

Casă de vacanță

Com. Trușeni,

Î.P. „Sănătate”, lot. 197a

Dragot Artur, Bucur

Corneliu

S.R.L.

„GenesisArch Group”

Marhitrav-ATM”, SRL,

1955.

62

17.06.20

S.A.

Reconstruirea blocului

administrativ multifuncțional

Str. Chișinăului, 1, satul

Goian com. Ciorescu,

S.R.L. „GRIP-

ENGINEERING”

S.R.L.

„BALMARIN PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

1956.

63

17.06.20

S.A.

Construcția havuzului pietonal cu

show de lumini și muzică

Str. Națională, Piața

Independenței, or. Ungheni

Primăria or.

Ungheni

S.R.L.

„ART FACTORY”

Nicolae Rotaru VP

1957.

64

Complex multifuncţional cu prestări servicii de deservire auto

Com. Băcioi,

teren nr. cad. 31532110.99

Crețu Sergiu

S.A. „TECTON-Z

Nicolae Rotaru VP

1958.

65

19.06.20

S.A. Resistematizarea apartamentului

nr. 6 în limitele existente cu amenajarea mansardei în volumul

acoperișului

Str. Octavian Goga,20,

ap. 6, mun. Chișinău

Ceaglei Igor și

Aurica

S.R.L.

„ ARHGRUP SV”

Nicolae Rotaru VP

1959.

66

19.06.20

S.A

Casă de locuit

Individuală S+P+E

Str. Bucovina,

Lot. nr. cad. 01004260801

Stratulat Constantin

S.R.L.

„ STRUCTURA”

Nicolae Rotaru VP

1960.

67

22.06.20

S.A.

Casă de locuit Individuală

tip.-P

Satul Porumbeni, com.

Paşcani, r-nul Criuleni

Croitor Vasile

S.R.L.

„ ARHIPLAST”

Nicolae Rotaru VP

1961.

68

22.06.20

S.A.

Reconstruirea casei individuale

Str. Victor Crăsescu, 25, mun. Chişinău

Bisic Alvina

S.R.L.

„Capital Proiect”

Nicolae Rotaru VP

1962.

69

22.06.20

S.A.

Casă de locuit Individuală

Teren nr. cad. 8039107.102, satul Truşeni,

Amarfii Cristina

S.R.L.

Nicolae Rotaru VP

Page 203: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Tip. P com. Truşeni „PROIECT-DESING”

1963.

70

23.06.20

S.A.

Casă de locuit, tip S+P+M

Str. M. Gorkii, 27,

or. Orhei

Petru şi Viorica

Bulgac

S.R.L.

„AVANS-PROIECT”

Nicolae Rotaru VP

1964.

71

23.06.20

S.A.

Casă de locuit, tip S+P

Str. Cristeştilor, 72,

or. Nisporeni

Mâţu Olesea

Î.I. „Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru VP

1965.

72

23.06.20

S.A.

Casă de locuit,

Tip. P

Str. Basarabiei, f/n,

or. Nisporeni

Guidea Iuliana

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1966.

73

23.06.20

S.A.

Garaj tip boxă cu 1 nivel

Alexandru cel Bun, f/n,

or. Nisporeni

Popa Agafia

S.R.L. „NICA”

Nicolae Rotaru VP

1967.

74

26.06.20

S.A.

Casa de locuit particulara

Sat. Hârbovăţ,

r-nul Anenii Noi Lot. nr. cad. 1031400179

Bârlădeanu Aliona

S.R.L.

„ NEOCONPRIM”

Nicolae Rotaru VP

1968.

75

28.06.20

S.A.

Casă de locuit

Individuală

Str. Constantin Constantinov, 10A, mun. Chișinău

Vieru Victor

S.R.L. „ARCO

PARTENERI”

Nicolae Rotaru VP

1969.

76

02.07.20

S.A.

Reconstrucţia a 1/2 cotă-parte din

casa de locuit

Str. Ioan Livescu, 28, mun.

Chişinău

Lungu Natalia

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

„Marhitrav-ATM”,

SRL,

Nicolae Rotaru

VP

1970.

77

06.07.20

S.A.

Casă de locuit particulară

Str. Voluntarilor, 3,

sat. Floreni,

r-n. Anenii Noi

Vremiș Maria

S.R.L.

„Neoconprim”

Nicolae Rotaru

VP

Page 204: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1971.

78

06.07.20

S.A.

Casă de locuit particulară

Teren

nr. cad. 121128537, or.

Durlești

Loghinescu Petru și

Guțu Dmitrii

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru

VP

1972.

79

07.07.20

S.A.

Casă de locuit cu împrejmuire ( P+M

)

Teren nr. cad.

3133320.184, sat.

Dubăsarii Vechi,

r-n. Criuleni

Feodora Gribincea

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

1973.

80

09.07.20

S.A. Bloc de locuințe cu

parcare auto subterană

Str. Cornești, 7 și 7A,

mun. Chișinău

S.R.L.

„Lagmar Impex”

S.R.L.

„CREATIVE

ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru

VP

1974.

81

17.07.20

S.A.

Casă de locuit individual, tip. P Str. Barbu Lăutaru, f/n, or.

Nisporeni

Bergan Ghenadie

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

1975.

82

17.07.20

S.A.

Pensiune agroturistică, Tip. D+P Teren cu nr. cad.

6024122.209,

Satul Ciorești,

r-nul Nisporeni

Josan

Gheorghii

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

1976.

83

17.07.20

S.A.

Garaj de tip boxă cu un nivel. Str.

Alexandru cel Bun,f/n,

or. Nisporeni

Ciorbă

Elena

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

1977.

84

17.07.20

S.A.

Casă de locuit ( P+M )

Satul Sculeni,

rnul Ungheni

Meleca

Roman

Î.I.

„Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru

VP

1978.

85

20.07.20

S.A.

Resistematizarea casei de vacanță cu

extindere în dimensiuni Teren cu nr. cad.

5521101449.01,

com. Mileștii Mici,

r-nul Ialoveni

Zagorodniuc

Nicolae

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru

VP

1979.

86

21.07.20

S.A.

Resistematizarea apartamentului nr.

37 din bl. loc. P+9E

Str. Cartuşa, 95/1,

or. Durleşti

Ciobanu Igor

C.P.

„ARHIPLAST”

Nicolae Rotaru

VP

Page 205: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1980.

87

21.07.20

S.A.

Reconstruirea blocului administrativ

multifuncțional

Str. Chișinăului, 1, satul

Goian,

com. Ciorescu

S.R.L.

„GRIP-

ENGINEERING”

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

1981.

88

22.07.20

S.A.

Casă de locuit individuală, tip. P+E

Str. Alexei Mateevici, 56,

com. St[uceni

Moraru Anastasia

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru

VP

1982.

89

22.07.20

S.A.

Casă de locuit ( P+M )

Str. Anton Crihan, 2, or.

Ungheni

Popa

Gheorghe

Î.I.

„Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru

VP

1983.

90

22.07.20

S.A.

Reconstruirea pasajului pietonal

subteran

Bd. Dacia – str. Teilor,

mun. Chişinău

Direcţia general

transport public şi căi

de comunicaţie

S.R.L.

„ARHICUBIX”

Nicolae Rotaru

VP

1984.

91

24.07.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. Mitropolit Gurie

Grosu, 14a,

mun. Chişinău

Lazar Fiodor

S.R.L.

„ARCO

PARTENERI”

Nicolae Rotaru

VP

1985.

92

24.07.20

S.A.

Renovarea casei

de cultură

Str.

Ştefan cel Mare, f.n, sat.

Cociulia,

r-nul Cantemir

V. Putregai

S.R.L.

„SIGMA

ENGINEERING”

Nicolae Rotaru

VP

1986.

93

26.07.20

S.A.

Căsuță de vacanță

Teren cu nr. cad.

5530304.510;

5530304.1212,

s. Suruceni,

r-n. Ialoveni

Marcel Balan

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

1987.

94

26.07.20

S.A.

Căsuță de vacanță

Lot pomicol cu nr. cad.

0131107233,

Î.P. „Vesna”,

or. Codru

Gurițenco

Alexei

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

Page 206: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1988.

95

26.07.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. Dâmbului, 28,

mun. Chișinău

Sergiu și Margareta

Blagodarenco

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

1989.

96

05.08.20

S.A.

Casă de locuit individual (tip. – P.)

Str. Nicolae Sulac, 3, or.

Cricova.

Igor și Viorica Paiu

S.R.L.

„BALMARIN

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

1990.

97

07.08.20

S.A.

Casă de locuit individual (tip. – P.)

Str. Soarelui, f.n,

nr. cad. 0131211093, or.

Codru

Irina şi Vasile Cireş.

S.R.L.

„ARCO

PARTENERI”

Nicolae Rotaru

VP

1991.

98

08.08.20

S.A.

Buvet

(stație de tratare a apei)

Str. Kotovski, f.n, satul

Copceac,

r-nul Ceadâr-Lunga

Primăria satului

Copceac

S.R.L.

„SUD-TERRA”

Nicolae Rotaru

VP

1992.

99

08.08.20

S.A.

Buvet

(stație de tratare a apei)

Str. Pobeda, f.n,

satul Copceac,

r-nul Ceadâr-Lunga

Primăria satului

Copceac

S.R.L.

„SUD-TERRA”

Nicolae Rotaru

VP

1993.

100

11.08.20 S.A.

Casă de locuit individual (tip. – P.)

Str.

Tudor Arghezi, 29,

or. Ungheni

Vasile şi Mariana

Vladei

Î.I.

„Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru

VP

1994.

101

11.08.20

S.A.

Casă de locuit individual (tip. –

P+M.)

Str.

Mihai Viteazul, 16,

or. Unghemi

Fetcu Valentina

Î.I.

„Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru

VP

1995.

102

11.08.20

S.A.

Casă de locuit individual (tip. – P.)

Str. Viilor, f.n.

or. Nisporeni

Crudu Dumitru

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

1996.

103

13.08.20

S.A.

Căsuță de vacanță

Lot pomicol cu nr. cad.

0142313030,

Olga și Aurel Bostan

S.R.L.

Nicolae Rotaru

VP

Page 207: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Î.I.„Energeticianul”,

com. Bubuieci

„ABRIZ

CONSTRUCT”

1997.

104

13.08.20

S.A.

Casă de locuit (tip. – P.)

Sat. Malcoci,

r-nul Ialoveni

Orbu Tamara

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru

VP

1998.

105

14.08.20

S.A.

Reconstruirea capitală a imobilului

comercial existent

în centru comercial multi-

funcțional, S+P+E+Ercer

Bd.

Grigore Vieru, 24, mun.

Chișinău

S.R.L.

„RENAISSANCE„

S.R.L.

„CREATIVE

ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru

VP

1999.

106

19.08.20

S.A.

Casă de locuit individuală, ( P+E )

Str.

Toporaşilor, 2/1,

mun. Chişinău

Grigoriev Vladimir

S.R.L.

„ARCO

PARTENERI”

Nicolae Rotaru

VP

2000.

107

19.08.20

S.A.

Casă de locuit (tip. – P.)

Teren cu nr. cad.

0146112140,

s. Tohatin,

com. Tohatin

Botezatu Serghei

C.P.

„ARHIPLAST”

Nicolae Rotaru

VP

2001.

108

24.08.20

S.A.

Complex cu case cuplate, D+P+E+M

Teren cu nr. cad.

01212051014,

Or. Durlești

S.R.L. „ELEMENT

STIL„

S.R.L.

„STRUCTURA”

Nicolae Rotaru

VP

2002.

109

25.08.20

S.A.

Clădire comercială

Str. Independenţei, 115,

mun. Edineţ

S.R.L. „VILOTERM„

S.R.L.

„CAPITAL

PROIECT”

Nicolae Rotaru

VP

2003.

110

26.08.20

S.A.

Garaj

( tip P )

Str. Gloriei, 7,

or. Nisporeni

Gheorghiu Valentina

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

2004.

111

26.08.20

S.A.

Reconstrucţia

casei de locuit individuale

(tip. –S+ P.)

Str. Mihai Viteazul, 36,

or. Nisporeni

Chiochină Grigore

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

Page 208: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2005.

112

26.08.20

S.A.

Casă de locuit individual

(tip. – P+E.)

Str.

Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici,27,

or. Ungheni

Pascal Mariana

Î.I.

„Dumitru Popa”

Nicolae Rotaru

VP

2006.

113

26.08.20

S.A.

Garaj tip. boxă

( tip P+M )

Str. Gloriei, 7,

or. Nisporeni

Ulinici Cristina

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

2007.

114

26.08.20

S.A.

Casă de locuit particulară

( tip P+M )

Str. (8 Martie, 17A,

sat. Floreni,

r-n Anenii Noi

Ceban Ruslan

S.R.L.

„NEOCONPRIM”

Nicolae Rotaru

VP

2008.

115

26.08.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str.

Serghei Lunchevici, 4,

sat. Budeşti,

mun. Chişinău,

Iurie Bradu

S.R.L.

„CONEX”

Nicolae Rotaru

VP

2009.

116

01.09.20

S.A.

Casă de locuit individuală,

Amenajarea gardului și peretele de

sprijin.

Str. Primăverii, 35,

mun. Chișinău

Urechi Sergiu

S.C.

„GUTTA

STUDIO”

Nicolae Rotaru

VP

2010.

117

04.09.20

S.A.

Casă de vacanţă

Teren extravilan,

nr. cad. 0142323.252,

com. Bubuieci

Dumitraşcu Vlad

S.C.

„Capital Proiect”

Nicolae Rotaru

VP

2011.

118

07.09.20

S.A.

Bloc de locuințe

pe terenul cu

nr. cad. 0100203416

Str. Lacului, 57,

mun. Chișinău

S.R.L. „VLADARM

CONSTRUCT”

S.R.L.

„ART -

CONSULTGRUP”

Nicolae Rotaru

VP

2012.

119

09.09.20

S.A.

Finalizarea lucrărilor de construcţie a

casei de locuit individuale

Str. Băcioii Noi, 25/1,

mun. Chişinău

Matasar Stanislav

C.P.

„ARHIPLAST”

Nicolae Rotaru

VP

2013.

120

09.09.20

S.A.

Pensiune agroturistică

„Casa agricultorului”

Teren cu nr. cad.

01212011002

Or. Durlești

Triboi Elena

S.R.L..

„GenesisArch

Group”

Nicolae Rotaru

VP

2014.

121

10.09.20

S.A.

Casă de locuit particulară

( tip S+ P+E )

Fazlî Serghei

S.R.L..

Nicolae Rotaru

VP

Page 209: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Str-la 1, Codrilor, 118, or.

Durleşti

„Capital Proiect”

2015.

122

10.09.20

S.A.

Casă de locuit individuală

( tip P )

Str. Vieru, 12,

or. Cricova

Ciobanu Sergiu

S.R.L..

„ART FACTORY”

Nicolae Rotaru

VP

2016.

123

11.09.20

S.A.

Casă de vacanță

Teren cu nr. cad.

5530305754

Satul Suruceni

Savca Iurie

S.R.L.

„CREATIVE

ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru

VP

2017.

124

17.09.20

S.A.

Resistematizarea apartamentului nr. 4 Str.

Mihai Eminescu, 61, mun.

Chişinău

Daniela Ciobanu

S.R.L.

„ABRIZ

CONSTRUCT”

Nicolae Rotaru

VP

2018.

125

18.09.20

S.A.

Depozit ( tip P )

Satul Vărzărești,

r-nul Nisporeni

Dna

Ulinici Tamara

S.R.L.

„NICA”

Nicolae Rotaru

VP

2019.

126

22.09.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Cart, loc. Bucovina.

Veaceslav și Evelina

Bostan

S.R.L..

„Capital Proiect”

Nicolae Rotaru

VP

2020.

127

23.09.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. I. Vieru, 3

Or. Criciva,

Mangu Ruslan

S.A. „TECTON-Z”

Nicolae Rotaru

VP

2021.

128

24.09.20

S.A.

Casă de locuit

Str. Trandafirilor, 30, com.

Stăuceni

Sava Alexandru

S.R.L.

„CREATIVE

ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru

VP

2022.

129

24.09.20

S.A.

Centru comercial

Teren nr. cad.

03003010500 și

03003010501, str. N.

Iorga, or. Bălți

S.R.L.

„Nelimot-Com”

S.R.L.

„Art-Consultgrup”

Nicolae Rotaru

VP

2023.

130

25.09.20

S.A.

Resistematizarea casei de locuit

individuale

Str. Piotr Ciaicovski, 29,

mun. Chişinău

Ştirbu Pavel

S.R.L..

„GenesisArch

Group”

Nicolae Rotaru

VP

Page 210: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2024.

131

30.09.20

S.A.

Casă de locuit individuală

Str. Ştefan Neaga, 34,

mun. Chişinău

Pascari Vasile

S.R.L.

„CREATIVE

ARcHITECTURE”

Nicolae Rotaru

VP

2025. CE-54 01.04.20 C 07/20-C „Casă de locuit (P+E) ” Or.Durlești str. B.Lăutaru 21a Ivanov Petru ”ALITRANS GRUP”,

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2026.

CE-55 02.04.20 CBA 28-03/19-CBA ”Complax agricol

(compus atelier păstrare și reparative

mecanizme agricole, deposit păstrare

producție agricolă, pensiune

agroturistică”

Rn. Criuleni, s. Hrușova ”TRANS EUGILION

COM” SRL

SRL ”ARHI TERRA” Ciobanu Eugenia

2027. CE-56 07.04.20 CBA 01/20-CBA ”Construirea unei case de

locuit pentru două familii”

mun. Chisinau, Cart. loc

Calea Orheiului

Colțun Liudmila ”TARCHITECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2028.

CE-57 13.04.20 CBA 16/03/20-CBA ”Finalizarea construirei

ansamblului rezidențiak cu încăperi

comerciale”

Or. Chișinău str. Mircea cel

Bătrîn 50

Reconscivil” SRL ”Consauto Plus”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2029.

CE-58 22.04.20 C 115.A-19-C ”Resistematizarea

încăperilor imobilului cu nr. cad.

0100205.209.02 și renovarea fațadelor”

mun. Chișinău, str. Vlaicu

Pîrcalab 45

Agenția Proprietății

Publice

”GORGONA” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2030.

CE-59 23.04.20 C 07/20-C ”Finalizarea construcției

nefinalizate cu extindere și replanificare

în deposit frigirific”

Rn. Călărași s. Sipoteni Briccari Andrei și

Tatiana

”GRIF PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2031. CE-60 24.04.20 CBA CL/01-03-2020-CBA ”Casă de locuit

unifamiliară”

Mun.Hîncești str. G.Enescu Cibotaru Grigorii ”CONADO-DESING”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2032. CE-61 24.04.20 CBA CL/02-03-2020-CBA ”Casă de locuit

unifamiliară”

Mun.Hîncești str. G.Enescu Cibotaru Grigorii ”CONADO-DESING”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2033. CE-62 28.04.20 CBA 10/2020-CBA”Casă pomiculă D+P” Rn.Criuleni s. Hrușevo Bordian Andrei ”VISARH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2034. CE-63 29.04.20 C 14/20-C ”Construirea unei case de locuit

individuale”

Rn.Ialoveni s.Costești str.

M.Cogîlnicianu 4

Macari Andrei ”ARHI TERRA” SRL Ciobanu Eugenia

2035.

CE-64 30.04.20 CBA 08/20-CBA ”Proiectarea construcției

pentru cazare temporare pe timpul

companiilor agricole”

Rn.Călărași s. Sadova Bolea Nicolae ”PRO PROIECT”

SRL

Ciobanu Eugenia

Page 211: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2036.

CE-65 05.05.20 CBA 07/04-20-CBA ”Construcția atelierului

de reparative și păstrare a mecanizmelor

agricole”

mun. Chișinău, s. Ghidighici Danila Pavel ”MODUL PROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2037. CE-66 05.05.20 CBA 10-2020-CBA ”Casă de locuit particulară

P+1E”

Or. Codru str. Valea Atelor

11A

Ceban Alexandru și

Alina

”MODUL PROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2038. CE-67 05.05.20 CBA 21-2020-CBA ”Casă de locuit particulară

P+1E”

Or. Codru str. Grenoble Hanganu N ”MODUL PROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2039. CE-68 11.05.20 CBA 11/29-CBA ”Proiectarea casei de locuit

individuale tip S+P+M”

Or.Călărași str.S.Șleahu 17 Salatchi Eugeniu ”PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2040. CE-69 14.05.20 C 12-03/20-C ”Proiectarea uzinei de beton” Rn.Ialoveni s. Costești „CARVILAN„ S.R.L. ”ARHI TERRA”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2041. CE-70 14.05.20 CBA 13/20-CBA”Stație de alimentare cu

produse multicarburant”

Rn.Cimișlia s. Mihailovca

str.Ș.Vodă 185

”Siento”SRL SRL ”Valakas Pro”

Ciobanu Eugenia

2042.

CE-71 14.05.20 CBA 03/03.20-C ”Reconstrucția stației de

alimentare cu produse multicarburant din

contul demolării imobilului existent””

Rn. Ungheni s. Pîrlița I.M.”Tirex Petrol” SA ”Valakas Pro” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2043. CE-72 19.05.20 C 03/03.20-C ”Casă de locuit cu regim de

înălțime S+P+M””

Com.Băcioi st. Burebista 12 Pelivan Marina SRL ”SAD

PROIECT”

Ciobanu Eugenia

2044. CE-73 19.05.20 CBA 02/20-CBA”Construcția unui deposit

industrial (hala pentru stocare)”

Rn. Orhei sat. Mălăești ”MGV IMOBILIARE”

SRL

”TARCHITECTS

GROUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2045. CE-74 20.05.20 CBA 2020/01-CBA ”Ansamblu residential din

str. N.Sulac”

mun. Chișinău str. N.Sulac ”moldimobil Brand”

SRL

”ARH CUB”SRL Ciobanu Eugenia

2046.

CE-75 22.05.20 CBA 10-2019-CBA ”Reconstrucția casei de

locuit-01, avariată în urma incendiului cu

extindere planimetrică și edificarea

mansardei”

mun. Chișinău, str.Grătiești

35

Morozan Sofia și

Veaceslav

”MODUL PROF”

SRL

Ciobanu Eugenia

2047. CE-76 25.05.20 CBA 05/20-CBA ”Casă de locuit unifamiliară

D+P”

0r. Codru str. Sf. Nicolai 83 Stamati Vera și Anatolie ”GC ARCHITECTS”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2048. CE-77 28.05.20 SAC 02/2020-SAC ”Casă de locuit

particularăi”

Mun. Orhei

nr.cad.6401410663

Șeremet Vasile ”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2049. CE-78 28.05.20 CBA 07/19-CBA ”Construcția unui bloc de

locuințe de tip hotelier”

Or.Chișinău str. Zaichin 74 Lungu Aurel și Angela ”TARCHECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

Page 212: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2050.

CE-79 28.05.20 CBA 15/20-CBA”Proiectarea casei de locuit

individuale tip P+M cu construcții

auxiliare”

Rn.Călărași s. Sipoteni Bricicari Oxana ”PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2051.

CE-80 28.05.20 CBA 17/20-CBA”Proiectarea casei de locuit

individuale tip D+P cu construcții

auxiliare”

Rn.Călărași s. Sipoteni Lungu Sergiu PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2052. CE-81 28.05.20 CBA 34/2020-CBA ”Casă de locuit Particulară

D+P+E”

Mun.Chișinău com.Stăuceni

str.Ana Barbu

Biriuc Gheorghi ”VISARH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2053.

CE-82 01..06.20 CBA 04.09/2019-CBA ”Construirea unui hotel

din contul obiectivului nefinalizat, 01 cu

amenalarea teritoriului”

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel

Mare și Sfînt 194/1

Fintisova Iulia Vadim și

Antonina Bodiu

”DASC DESING &

BUILD” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2054. CE-83 02.06.20 CBA 02-2020-CBA ”Construcția casei de

locuit particulare de tip P+M”

Or. Durlești str. Alexandru

cel Bun 37D

Dinu Drăgălin. ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2055.

CE-84 02.06.20 C 03/20-C ”Depozit din material ușor

demontabile de tip P”

mun. Chișinău, str.Carbunari

5/B

”IURVLADCOM”SRL ”ARHITECT

CONSTRUCT

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2056. CE-85 03.06.20 CBA 03-02/20-CBA ”Casă de locuit de tip

P+M și boxă Auto”

Or.Călărași str. C.Negruzzi

23

Potrimba Ana ”ARHI TERRA”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2057. CE-86 03.06.20 SAC 17/20-SAC ”Oficiu showroom cu

încăperi auxiliare S+P+E”

mun. Chișinău, s.Ciorescu str.

Lunii 19

Hîncu Artur ”GRIF PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2058. CE-87 05.06.20 CBA CL/03-05-2020-CBA ”Casă de locuit de

tip P+E”

mun. Hîncești str. Victoria Veaceslav Bîtcă S.C. ”CNADO

DESIGN” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2059.

CE-88 05.06.20 CBA 05.05/2020-CBA ”Proiectarea unei case

de locuit înșiruite din șase elemente cu

regim de înălțime D+P+E ”

Or.Durlești str. Rezistenței

4/1

Vadim Bodiu ”DASC DESIGN &

BUILD”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2060. CE-89* 09.06.20 CBA 23/2020-CBA ”Casă de locuit particulară

D+P+E”

r Or.Durlești str. Renașterii Arhire Vadim ”VISARH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2061. CE-89 05.06.20 C 05-20-C ”Proiectarea unei hale de

depozitare și deposit frigorific S+P”

Or. Vatra str. Tinereții 64 ”GOA Teritoriu” SRL ”ARHI TERRA”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2062.

CE-90 10.06.20 CBA 17-10_05=CBA ”Construirea bazinelor

de înot după standart European și spații

pentru reabilitarea sportivilor”

mun. Chișinău, str.

Iu.Gagarin 14, 14/1

”OLIMPUS”SRL ”GAZENERGOEXPE

RT”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2063. CE-91 10.06.20 CBA 39-CBA ”Casă pomiculă cu garaj tip

P+M”

Rn.Criuleni s. Hrușova ÎP

Galbena Gutue

Țiganu Valeriu Colun T ”BauComGrup”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

Page 213: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2064. CE-92 10.06.20 C 13.03/20-C ”Casă de locuit(tip S+P+M),

bucătărie de vară”

mun. Chișinău, sat. Budești

str.H.Satului 3

Mihai Crasnostan ”Casa Perfectă

construct”SRL

Ciobanu Eugenia

2065. CE-93 11.06.20 C 04.04/20-C ”Casă de locuit P+E și două

construcții auxiliare”

Or.Anenii Noi str.

Chișinăului 41 și 39

Costețchi Natalia

Ciobanu Eugenia

2066. CE-94 12.06.20 CBA 03-CBA ”Casă de locuit individuală cu

regim de înălțime P”

or. Cricova str. M.Manole 5 Bzovii Dragoș FPC”MODULPROF”

SRL

Ciobanu Eugenia

2067. CE-95 15.06.20 CBA 31-2020-CBA ”Construcția unui obiectiv

comercial”

Ror. Cahul st.Seliveostrov 40 SRL”DJIN” ”ARHIPRO” SRL Ciobanu Eugenia

2068. CE-96 15.06.20 CBA 22-20-CBA ”Construirea unei case de

locuit particulare S+P+E”

or. Chișinău str Bucovina 150 Roșca Cponstantin ”ARHI TERRA” SRL Ciobanu Eugenia

2069.

CE-97 15.06.20 CBA 14-96/20-CBA ”Капитальный ремонт

кровли пищеблока Лицея с

пристройкой к зданию столовой”

or.Taraclia str. Frunze 6 Primăria or. Tvardița ”ARHI TERRA”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2070.

CE-98 16.06.20 C 167-II-C ”Construcția complexului de

turizm ”Vinăria din Vale” cu restaurant

și hotel”

Rn.Criuleni s.Slobozia Mare ”Vinăria din Vale” ”ARHISTRAT

DECO” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2071.

CE-99 17.06.20 C 003/2020-C”Atelier de reparative și

păstrare a tehnicii agricole D+P+E”

mun. Chișinău, com.

Stăuceni,

Dron Gheorghe și

Eugen

”ARHITECT

CONSTRUCT

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2072. CE-100 18.06.20 CBA 05/20-CBA ”Строительство

коровников и доильного цеха”

Rn. Ciadîr-Lunga s.Tomai str.

Industrială 2a

”GEXIMSUD” SRL ”TĂVĂLUC

VLADIMIR” Î.I.

Ciobanu Eugenia

2073. CE-101 19.06.20 C 19/2020-C ”Stația de alimentare a

autovehiculelor”

or. Glodeni str. G.Asachi 14 Vidmidi Virgiliu ”Valakas Pro” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2074. CE-102 22.06.20 CBA 004/20-CBA ”Proiectarea unei case de

locuit unifamiliale S+P+M”

Or.Codru str. S.Nicolae 1/1 Botnari Igor și Viorica ”ARHIARH

STUDIO” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2075. CE-103 22.06.20 CBA 47-CBA ”Patru case de locuit

individuale”

Com.Stăuceni str. Speranța Podoleanu Alexandru.

Comerzan Vladimir

”Baucom Grup”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2076. CE-104 23.06.20 C 17/20-19-C ”Casă de locuit P+M” Com Stăuceni str. Ana Barbu

53

Ursu Alexandru ”OBIECT”S.R.L. Ciobanu Eugenia

2077. CE-105 25.06.20 CBA 42-CBA ”Construirea unei case de locuit

pentru două familii”

Mun.Chișinău str. Carol

Schmidt

Podoleanu Natalia, Laba

Zinaida

”BauCom Grup”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2078. CE-106 29.06.20 C 12.08/20”Casă de locuit (P+M) cu

împrejmuire”

Rn.Criuleni s.Dubăsarii

Vechi

Feodora Gribincea ”BALMARIN

PROIECT” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

Page 214: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2079. CE-107 29.06.20 C 06-7/2020-C ”Casă de locuit individuală

tip S+P+E”

Com.Bubuieci str. Teilor 8 Cotovițchi Cristina ”SINTEZA T.G.”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2080.

CE-108 29.06.20 C 10/19-C ”Reconstrucția stației

multicarburant de alimentare a

autovehiculelor”

Mun.Chișinău com. Grătiești ”Tirex Petrol” S.A. ”Valakas Pro” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2081. CE-109 29.06.20 CBA CP02/2020-CBA ”Căsuța de livadă” Mun.Chișinău com Tohatin Beșliu Cristina ”Valakas Pro” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2082.

CN-020 07.04.20 SAC 15.03.2020 „Proiectarea centrului logistic

cu bloc administrativ, spații de comerț și

servicii integrate în sistem shouroom,

magazin specializat, depozit pentru

păstrarea produselor de uz casnic ”

Or. Criciova, șos. Dubăsarilor ”Sorin Lux” SRL ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2083. CN-021 09.04.20 C 30-04/2020-C ”Reconstruirea imobilului

casă de locuit (P+M)”

r-ul Criuleni

s. Porumbeni

Mardari ion ” Proiect Design”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2084. CN-022 21.04.20 CBA 14/1-CBA ”Centru commercial” mun. Chișinău, bl.Dacia 14/1 ”INTEGRA UNIC”

SRL

”ARHICUBIX”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2085. CN-023 22.04.20 CBA 08/20CBA ”Construirea casei de locuit

multfamilială tip S+P+1E+M”

mun.Ungheni, str. Iași 36 Rotari S ”Victor Vieru” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2086. CN-024 29.04.20 SAC 17/20-1-CBA ”Construcția casei de

locuit tip S+P”

Mn.Chișinău s.Trușeni, str.

V.Micle 20

Constantin și Inga

Nistoran

”Arhidea grup” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2087. CN-025 29.04.20 CBA 051/18-CBA ”Casă de locuit tip P+1E ” Op.Durlești, st.Tineretului 2 Matiujco Serghei

Boldușor Elena

”Arhideia grup”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2088.

CN-026 01.05.20 CBA 02/20-CBA ”Panou publicitar provizoriu

R1 Chișinău-Ungheni frontier cu

Romania km. 50+515”

Traseul R1 ”AUTOLUX

SERVICE” S.R.L.

”VIA GRUP

PROIECT” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2089.

CN-027 06.05.20 CBA 03/20-CBA ”Construcții auxiliare” or. Călărasi, str. Daneza, 7 Trifan Gheorghe ”VIA-

GROUPPROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2090. CN-028 10.05.20 CBA 05/20-1-CBA ”Obiect commercial tip

D+P+E”

Mun. Chișinău s. Budești, ”Demicon Service” SRL ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2091. CN-029 11.05.20 C 04/20-C ”Casă de locuit individuală” Or.Călărași st. C.Negruzzi 10 Baciu Mihail ”VIAGRUPPROIECT

” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2092. CN-030 13.05.20 CBA 03-10/2019-CBA ”Casă de locuit

D+P+M”

mun. Chișinău s.Cruzești Untila Petru, Priscenco

Oleg

”MIHACONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

Page 215: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2093. CN-031 14.05.20 CBA 04.20/2020-CBA ”Supraetajarea

garajului cu suprafețe polivalente”

mun. Soroca, st.Caștanilor Crucovici Mihai ”BRA-GRUP” SRL Ciobanu Nicolae

2094.

CN-032 20.05.20 CBA 04/20-1-CBA ”Obiect commercial tip P” 0r. Ungheni st. Ștefan cel

Mare 189

Morari Ion ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2095. CN-033 20.05.20 CBA 05-2020-2CBA ”Extinderea centrului de

întreținere și deservire a automobilelor”

or. Strășeni str. N. Sulac 3 Certan Adrian ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2096.

CN-034 20.05.20 CBA 22/20-1-CBA ”Resistematizarea cu

replanificare a încăperilor nelocative la

parterul blocului locative S+P+5E cu

extindere în plan și pe verticală”

or. Cricova str, Chișinăului

82

Cemacova Liudmila ”Arhideia-grup”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2097.

CN-035 21.05.20 C

20/20-C ”Reconstrucția clădirei existente

cu destinație comercială cu nr. cad.

2101101.013”

Or.Cantemir str.Trandafirilor

8/2

Ciobanu Liliana. ”IOMIL” SRL Ciobanu Nicolae

2098.

CN-036 25.05.20 CBA 158/K1-2020-CBA”Casă de locuit tip

duplexpentru 2 familii cu regim de

înălțime P+1E”

or. Vatra, str. Uniri 20 Eșanu Anatolie ”Oldarchitecture”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2099. CN-037 25.05.20 C 088/KO=2020-C-1 ”Casă de locuit

pentru o familie”

Com.Stăuceni sat. Goianul

Nou

Marian Valentina ”Oldarchitecture”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2100. CN-038 25.05.20 C 088/KO=2020-C-2 ”Casă de locuit

pentru o familie”

Com.Stăuceni sat. Goianul

Nou

Carauș Vladimir ”Oldarchitecture”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2101. CN-039 27.05.20 C 923-C”Sală de ceremonii la 50 locuri” Rn.Cantemir s. Hănăseni Casian Vasile ”CAZACU” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2102.

CN-040 26.05.20 C 1640/2020-C ”Centrul commercial

polyvalent ”KAUFLEND” cu parcare

auto și drumuri de acces”

Or.Comrat, str. Lenina, 99 ”REGENCY REALTY”

SRL

”ZV Structure” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2103. CN-041 03.06.20 CBA 01/20-CBA ”Bloc locative cu spații

comerciale și parcare auto subterană”

Com.Stăuceni str. Gratiești 4 ”Astercon Grup”SRL ”Astercon Grup”SRL Ciobanu Nicolae

2104.

CN-042 03.06.20 SAC 04-05/20-SAC ”Reconstrucția casei de

locuit cu extindere pe orizontală”

0r. Anenii Noi str. Vișinilor

12

Mihailov Alexandr Ciobanu Nicolae

2105. CN-043 03.06.20 SAC 03-05/20-SAC ”Stație de deservire

tehnică”

or. Anenii Noi, str.

Chișinăului 79a

Curbet Anatolie Ciobanu Nicolae

2106. CN-044 04.06.20 C 25-03/20-C ”Proiectarea casei de locuit

individuale”

or. Durlești str,

N.Testimițeanu 33

Florea Lilia ”BALMARIN

PROIECT” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2107.

CN-045 05.06.20 C

14/17-C ”Hală pentru păstrarea

producției agricole”

Rn.Hîncești com. Onești ”Artconstract”SRL ”VIA-

GRUPPROIECT”

SRL

Ciobanu Nicolae

Page 216: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2108.

CN-046 09.06.20 C 05/20-C”Casă de locuit particulară” or. Călărași str Dragoș Vodă

7

Mutu Rodica ”VIA-

GRUPPROIECT”

SRL

Ciobanu Nicolae

2109. CN-047 09.06.20 CBA 27.03-2020-CBA ”Proiectarea fermei

pentru creșterea bovinelor”

Rn. Fălești s. Răuțel ”RÂURI DE

LAPTE”SRL

”BRA GRUP” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2110.

CN-048 15.06.20 CBA 04.2020-CBA ”Reconstrucția clădirei

existente de tip P+E cu supraetajarea în

Centru Creștin-umanitar, prestări service

de tip P+2E”

Or. Orhei str. 31 august 97/a ”Asociația Moldo-

Romînă” A.O.

”Arhiexpert” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2111. CN-049 17.06.20 CBA 03.20/2020-CBA”Casă de locuit cu

regim de înălțime D+P+M”

Com.Togatin s.Cheltuitor str.

Decebal 1

Moga Dmitrii. ”BRA GRUP” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2112. CN-050 17.06.20 C 17/20-1-C ”Obiectiv commercial tip P” Or.Durlești șos. Balcani

”VICAM” SRL ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2113. CN-051 23.06.20 CM 15/2020-1-CM ”Extinderea obiectivului

comercial”

rn. Anenii Noi, s.Floreni ”BECAL GRUP” SRL ”OBIECT” SRL Ciobanu Nicolae

2114. CN-052 24.06.20 C 05/PR/2019-C ”Finalizarea lucrărilor de

construire a casei individuale S+P+E”

or. Chișinău str. Ion Nistor Filip Lilia ”PROMCTROI

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2115. CN-053 29.06.20 CBA

07/20-1-CBA ”Casă de locuit

particulară”

Or. Durlești

n.cad.0121106.659

”Caldare Andrei ”MIRDARCON” SRL Ciobanu Nicolae

2116. CE-110 01.07.20 CBA 184-CBA „Construirea unei case de

locuit cu regim de înălțime P+E ”

Mun.Chișinău com. Stșuceni Ivanov Petru ”ARISTRAT DRCO”,

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2117. CE-111 03.07.20 CBA 12/2020-CBA ”Casă de locuit particulară

de tip S+P+M”

Mun. Chișinău s.Trușen istr.

Spicului 57

Bînzaru Ecaterina și

Sergiu

SRL ”MODULPROF” Ciobanu Eugenia

2118. CE-112 03.07.20 C 18.05/20=C ”Construirea case de locuit

individuale tip (S+P+M)”

Rn. Ungheni,s. Zagarancia Dubangiu Sergiu ”Art Studio Design”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2119.

CE-113 03.07.20 C 4/06.20-C ”Construirea casei de locuit

individuale pentru două familii pe

perenul n.c. 0100402388”

Or. Chișinău cart. loc .

Petricani

Ursu Constantin ”AXYZ Studio”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2120. CE-114 04.07.20 CBA CP01/20-CBA ”Căsuță de livadă” mun. Chișinău, com.Togatin

I.P.Lavanda

Dolința Ștefan ”Valacas” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2121. CE-115 04.07.20 C 7-06/20-C ”Proiectarea unei Căsuțe de

Vacanță”

Or,Codru n.c. 0131105052 Tomșa Marina Țepeniuc

Vitalie

”ARCH&Construction

” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2122. CE-116 08.07.20 SAC 18/2020-SAC ”BUFET” în s, Beșalma

str. Lenin 185.

UTA Gagauzia s. Beșalma Primăria Beșalma S.R.L.”TARUS

ELECTRO”

Ciobanu Eugenia

2123.

CE-117 08.07.20 C 02/20-C ”Amenajarea complex a

terenurilor cu n,c, 0100423,522,

0100423.523”

Mun.Chișinău str.

T.Vladimirescu 1a

”SUS” SRL ”CONGLOMERAT

CONSTRUCT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2124. CE-118 08.07.20 CBA 09/2020-CBA”Construcția casei de

locuit”

Mun. Orhei n.c

.6401410.607

Danilescu Ion și Alina ”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

Page 217: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2125. CE-119 08.07.20 CBA 10/2020-CBA ”Construirea pensiunii

agroturistice”

Rn.Orhei s.Furceni Buzenco Valeria ”Casa Model” SRL Ciobanu Eugenia

2126.

CE-120 10.07.20 CBA 25/20-CBA ”Proiectarea casei de locuit

individuale tip Parter cu construcții

auxiliare”

Rn.Călărași s. Vălcineț Fisticanu Ion și Elena ”PRO PROIECT”

SRL

Ciobanu Eugenia

2127.

CE-121 10.07.20 CBA 13/20-CBA ”Proiectarea construcției

comerciale, prestarea serviciilor cu casă

de locut individuală S+P+E”

0r. Călărași str. Testimițeanu

27

Chiriac Valeriu ”PROPROECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2128. CE-122 13.07.20 C 3/20-C ”Proiectarea extinderii

construcției agroindustriale (frigorifer)”

Rn.Orhei s. Pelivan ”Mihalachi Petru”GTF ”Arh_Evolutio”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2129.

CE-123 15.07.20 C 20/20-C ”Proiectarea casei de locuit

individuale de tip Particular cu garaj pe

ter. cu nr.cad. 3156108002 ”

Or. Cricova str. Drumul

Viilor 117

Botnaru Radu ”Arh_Evoluția” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2130. CE-124 17.07.20 CBA 06/2020-CBA ”Casă de locuit

individuală tip P”

Or.Comrat st. Pobedî 2/d Kîssa Petru ”VISARH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2131. CE-125 17.07.20 C 10.06/2020-C ”Construucția casei de

livadă”

Com.Togatin IP ”Viorica

Aura” lot 183

Popov Vladislav ”Casa Perfectă

Construct” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2132. CE-126 20.07.20 CBA 20/20-CBA”Atelier de reparatițe și

păstrare a mecanizmelor agricole P+E”

Mun. Cișinău s.Ghidighici str

Ghidighiciului

Lapșin Vladiomir SRL ”MODULPROF”

Ciobanu Eugenia

2133. CE-127 20.07.20 C 006/2020-C ”Casă de locuit individuală

(D+P+E””

Or. Ungheni str. Brașov 73,

75

Holban Inna ”Architect Construct

Grup” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2134. CE-128 21.07.20 C 8-07/20-C ”Proiectarea unei Căsuțe de

Vacanță P+1E”

Or, Codru n.c. 0131105051 Gromov Vitalie SRL ”ARCH&

Construction”

Ciobanu Eugenia

2135. CE-129 23.07.20 CBA 1-32-CBA”Edificarea unei case de locuit

particulare D+P”

Mun. Chișinău str. Dambului,

28

Blagodarenco Sergiu și

Margareta

”BALMARIN

PROIECT” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2136.

CE-130 24.07.20 C 047-C ”Resistematizarea încăperilor cu

modelarea fațadelor casei de locuit

S+P+1E”

mun. Chișinău st-la 3 Lvov,

80

”GLOBAL-MAX”

SRL

Ciobanu Eugenia

2137.

CE-131 24.07.20 SAC 10-07/2020-SAC ”Acoperiș șarpantă

peste clădirea administrative (APL)”

Rn.Nisporeni st.Ciorești n.c.

6024202.001

Primăria com. Ciorești ”URMICON” SRL Ciobanu Eugenia

2138. CE-132 24.07.20 CBA 03/2020-CBA ”Reconstrucția casei de

vacanță inclusive construcția unei anexe”

Com.Bubuieci str. Nucarilor,

26

Guzun Lilia ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2139.

CE-133 27.07.20 CBA 008/20-CBA ”Construcția anexei

locative la casa individuală de locuit tip

P”

Mun. Ungheni str. Gh.Asachi

44

Cebanu Grigore ”Victor Vieru” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2140. CE-134 27.07.20 CBA 07/07.2020-CBA ”Construcția casei de

vacanță pe terenul cu n.c. 8039338273”

Com.Trușeni IP Victoria Pocoznoi Marian S.R.L. ”S.A.D.

PROIECT”

Ciobanu Eugenia

Page 218: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2141.

CE-135 28.07.20 CBA 23/20-CBA”Proiectarea casei de locuit

individuale tip S+P cu construcții

auxiliare”

Rn.Călărași s. Sipoteni n.c.

2541212252

Butucea Gheorghi ”PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2142. CE-136 28.07.20 CBA 17/20-CBA”Proiectarea casei de locuit

individuale tip P cu construcții auxiliare”

Rn.Călărași s. Sipoteni Sărătenu Andrei PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2143.

CE-137 29.07.20 C 11/20-C ”Stație de alimentare cu

combustibil în complex cu spălătorie

auto”

Mun.Chișinău com.Stăuceni

s. Goianul Nou

”Goiana Petr.CO”SRL ”OBIEDT” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2144.

CE-138 29..07.20 CBA 09/19-CBA ”Extinderea întrprinderii

industrial prin construirea dep. De

depozitare a elementelor metalice,

atilierului de confecționare a carcaselor

de armature și blocului administrativ”

mun. Chișinău, str. Uzinelor

nr.104

”ARHINTERIOR”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2145. CE-139 30.07.20 C 11/20-C ”Reconstrucția cu supraetajarea

a imobilului cu n.c. 0100309.1161.01”

Mun.Chișinău str.Uzinelor,

198/3

Rusanovschi Maria. ”VISARH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2146.

CE-140 30.07.20 CBA 40-2020-CBA ”Construcția caselor

particulare de tip ”townhouse” cu

regimul de înălțime P+E”

Or.Durlești str. Caucaz 100 Mihai Vitalie

Toma Vasile

”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2147. CE-141 03.08.20 C 02-06/20-C ”Casă de locuit cu garaj

(P+M)cu terasă acoperită (P)”

Or.Anenii Noi str. Florilor 20 Barîșchin Alexandr ”ARHI TERRA”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2148. CE-142 03.08.20 SAC 01-07/20-SAC ”Depozit situate pe

terenul cu n.c. 1027101.004 ”

Rn. Anenii Noi sat. Floreni Bîtcă Igor ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2149. CE-143 04.08.20 CBA 138/20-CBA ”Casă de locuit individuală

de tip P+E”

mun. Chișinău str.

Toporașilor2/1

Grigoriev Vladimir ”ARGO PARTENER”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2150. CE-144 04.08.20 CBA 23/2020-CBA ”Casă de locuit

individuală tip S+P+E ”

Com. Grătiești str. Mărțișor

12

Vadim Bodiu ”PROJECT

FACTORI”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2151. CE-145 06,08.20 CBA 29/20-CBA ”Proiectarea casei de locuit

particularecu regim de ănălțime S+P+E”

Mun.Chișinău s.GhidigHici

str.Dacia, 1

Nartea Cristina ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2152. CE-146 06.08.20 C 20/20-C ”Modernizarea stației de

alimentare SAC-80”

Or. Lipcani str. Independenții

168

”TIREZ PETROL” SA ”Valakas pro” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2153. CE-147 06.08.20 C 22/2020-C ”Reconstrucția capital a

acoperișului clădirii Gimnaziului”

Rn.Criulemi s. Mașcăuți Gimnaziul ” Ion

Sîrbu”

”VISARH

BIROU”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2154. CE-148 07.08.20 CBA 21-04/20-CBA ”Proiectarea unei case de

locuit individuale”

Or,Cricova str. N.Sulac, 3 Paiu Igor, Paiu Viorica ”BALMARINPROIE

CT” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2155. CE-149 10.08.20 C 142//20-C ”Casă de locuit individuală” mun. Chișinău, or.Codru, str.

Soarelui

Cireș Irina Cireș Vasile SRL”ARCO

PARTENER”

Ciobanu Eugenia

2156. CE-150 11.08.20 CBA 12/2020-CBA ”Casă de locuit tip P și

construcții accesorii”

Or.Orhei str. Negruzzi 104 Corobca Victor ”Casa Model” SRL

Ciobanu Eugenia

Page 219: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2157. CE-151 11.08.20 SAC 19/2020-SAC ”Amenajarea terenului-

Parc Rural”

Rn.Orhei s. Braviceni Primăria Braviceni ”Casa Model” SRL Ciobanu Eugenia

2158. CE-152 11.08.20 CBA 06.07/2020-CBA ”Casă de locuit

individuală tip parter”

Mun.Chișinău s. Budești str.

31 August 18

Cazimir Nicolae ”DASC DESIGN

&BUILD” SRL

Ciobanu Eugenia

2159. CE-154 11.08.20 CBA 56-2020-CBA ”Casă de vacanță cu regim

de înălțime tip P”

or. Chișinău or. Sîngera Marchitan Angela ”MODUL PROF”

SRL

Ciobanu Eugenia

2160.

CE-155 12.08.20 SAC 14/20-SAC ”Reconstrucția unor spații a

clădirei existente pentru amplasarea

sectorului de Poliție”

Rn.Criuleni sat. Dubăsari

Vechi

Inspectoratul de poliție

Criuleni

”MIHANCONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2161.

2162. CE-156 12.08.20 C 05/01/2019-C ”Reconstrucția clădirilor

existente pentru amplasarea sectorului de

Poliție”

Rn.Criuleni s.Boșcana Inspectoratul de poliție

Criuleni

”MIHANCONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2163.

2164. CE-157 12.08.20 C 07/04-2020-C”Reconstrucția

apartamentului privat (P+E) cu extindere

prin supraetajare cu un nivel”

mun. Chișinău, str. Sfatul

Țării 12

Botnari Valeriu ”MIHANCONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2165. 2166. CE-158 12.08.20 CBA 2020-CBA ”Casă de vacanță” Or.Durlești str. IV Tineretului

nr.3

Nicula Igor ”Sar Grup” SRL Ciobanu Eugenia

2167. 2168. CE-159 13.08.20 CBA 01/14/20-CBA ”Casă de locuit

individuală tip (S+P)”

Mun,Chișinău s.Togatin

str.Ana Barbu

Lupu Alexandru ”TĂVĂLUC

VLADIMIR” Î.I.

Ciobanu Eugenia

2169. 2170. CE-160 14.08.20 SAC 16/20-SAC ”Reconstrucția stației de

alimentare cu produse petroliere”

Rn.Criuleni s, Dubăsarii

Vechi

”GET PREMIUM” SRL ”OBIECT” SRL. Ciobanu Eugenia

2171. 2172. CE-161 14.08.20 CBA 56-2020-CBA ”Construcția unei case

particulare de tip P+M”

Mun.Chișinău s. Cheltuitor

str.Sf.Vinere, 1

Pascaru Gicu ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2173. 2174. CE-162 14.08.20 CBA 38-2020-CBA ”Construirea casei de

locuit cu regim de înălțime S+P+M”

Mun.Chișinău s. Bubuieci str.

Constructorilor,10

Pozdîrcă Nicolae ”MODULPROF”S.R.

L.

Ciobanu Eugenia

2175. 2176. CE-163 17.08.20 CBA 2020-1-CBA ”Casă de locuit P+M” Mun.Chișinău s.Budești str.

Cireșilor,30/1

Rotaru Elena ”MIHAILCON”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2177. 2178. CE-164 18.08.20 SAC 14-07/PE-2020-SAC”Капитальный

ремонт кровли д.с. ”СКАЗКА ”

Rn.Ciadîr Lunga s. Cazaclia

str. Frunze 178

Primăria s. Cazaclia ”URMICON” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2179. 2180. CE-165 18.08.20 CBA 23/2020-C ”Construcția anexei la clîdirea

existentă”

Rn.Drichia s. Chetrosu ”Mor Tras Gol” SRL ”OBIECT.” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2181.

2182. CE-166 20.08.20 CBA 10/20-CBA”Construcția unei case de

locuit individuale cu regim de înălțime

P+M”

Rn.Strășeni s.Codreanca str.

Ș.cel Mare, 33

Berdos Sergiu. ”Vieru Victor” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2183. CE-167 20.08.20 CBA 07/2020-CBA ”Casă de locuit

individuală tip (D+P+E)”

Mun.Chișinău s. Grătiești str

Brîncuși, 18

Baltă Anatolie ”TĂVĂLUC

VLADIMIR” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2184. CE-168 20.08.20 CBA 17-2020-CBA ”Replanificarea în

parametrii existenți a halei de producere”

Or.Chișinău str Voluntarilor,

3

”IurContract” SRL ”MODULPROF” SRL Ciobanu Eugenia

Page 220: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2185. CE-169 20.08.20 CBA 08-08-CBA ”Construirea casei de locuit

tip P+E”

Mun,Chișinău or.Durlești Bobu Vaselia SRL”ANDRIEȘ

ARHSTUDIO”

Ciobanu Eugenia

2186. CE-170 21.08.20 CBA 10-8/2020-CBA ”Anexa tip S+P+E la

casa de locuit particulară tit S+P”

Mn.Chișinău or.Durlești str.

A.Marinescu 12

Loghin Larisa ”Sinteza T.G.” SRL. Ciobanu Eugenia

2187. CE-171 24.08.20 SAC 16/2020-SAC ”Reparația capital a

gimnaziului Cucuruzeni”

Rn.Orhei s.Cucuruzeni IP Gimnaziul

Cucuruzeni

”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2188. CE-172 24.08.20 CBA 18/2020-CBA ”Obiect cu încăperi

comerciale și apartamente tip P+2E+M”

Or. Orhei str. M.Sadoveanu

28/1

Pîslari Sergiu ”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2189.

CE-173 24.08.20 CBA 158/2020-CBA ”Proiectarea sălii

sportive și festive cu galleria de acces și

a incăperii de deservire pentru

Gimnaziu”

Or.Orhei str. Stejarilor 3 IP Gimnaziul Ion și

Doina Aldea-

Teodorovici

”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2190. CE-174 24.08.20 CBA 42-2020-CBA”Casă de locuit individuală

regim de înălțime S+P+E ”

St. Ghidighici str.V.Costin 42 Primăria s. Cazaclia ”URMICON” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2191. CE-175 24.08.20 CBA 05/08-20-CBA ”Casă individuală cu

regim de înălțime S+P+E+M”

Or.Orhei str.S. T.Buzu, 49 Tiorsa Maria ”ARUGRUP SV”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2192. CE-176 24.08.20 CBA 23/20-CBA”Căsuță de vacanță S+P+M” Or.Durlești IP Pedologul, 95 Gorodețchi Ion ”Grif Proiect” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2193. CE-177 25.08.20 CBA 05S/2020-CBA ”Magazin comunitar” Rn.Telenești s. Ciulucani Bulat Olga și Andrei ”DAMITEX GRUP”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2194.

CE-178 26.08.20 C 03/2020-CBA ”Reconstrucția imobilului

cu edificarea unui nivel suplimentar în

limitele parametrilor existenți”

Or.Chișinău str. Pietrăriei 3A SA”IRIAL” ”Metru Cub” SRL Ciobanu Eugenia

2195.

CE-179 26.08.20 C 04/2020-C ”Reparația fațadei instituției

Publice Liceul Teoretic ”Alexandru

Pușkin”

Mun,Chișinău str. Mitropolit

Petru Movilă 20

IPLT

”A.Pușkin”

”VISARH BIROU”

SRL

Ciobanu Eugenia

2196. CE-180 31.08.20 CBA 09/20-CBA ”Construcția casei de locuit

S+P+M”

Mun.Chișinău s.Trușeni str.

Dumbrava 40

Rusanovschi Andreea ”ANDRIEȘ

ARHSTUDIO” SRL.

Ciobanu Eugenia

2197.

CE-181 31.08.20 CBA 01-2020-CBA ”Proiectarea unei case de

locuit cu încăperi comerciale, prestări

servicii”

Mun.Chișinău str. Drumul

Viilor, 26

”IALDANLUX” SRL ”Novara Creation

Studio” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2198. CE-182 01.09.20 CBA 28/20-CBA ”Proiectarea construcției

comerciale, prestarea serviciilor”

Rn.Călărași s. Palanca Cușcan Pavlina ”PRO

PROIECT”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2199. CE-183 01.09.20 C 27-07/20-C ”Proiectarea clădirei Servicii

Auto”

Or.Călărași str. P.Halipa, 16 Cojocaru Liliana Ciorici

Ion

”ARHI TERA” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2200. CE-184 01.09.20 C 02/20-C ”Panou informativ ” Mun.Chișinău str. I.Creangă ”SRANDART” SRL ”OBIECT” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2201. CE-185 02.09.20 CBA 20/2020-CBA ”Proiectarea casei de

locuit S+P”

Com.Băcioi str. Lalelelor Ciupac Vasile și

Valentina

”Calestru Anastasia”

ÎI

Ciobanu Eugenia

2202. CE-186 02.09.20 CBA 04/2020-CBA”Casă de locuit individuală

S+P+E”

Mun.Chișinău s.Grătiești str.

Mărțișor

Costin Tudor ”Metru Cub” S.R.L. Ciobanu Eugenia

Page 221: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2203. CE-187 02.09.20 CBA 04/08.20-CBA ”Casă de locuit

individuală S+P+E”

Or.Ialoveni str. Brăila 24 Pavelco Radu ”OBIECT” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2204.

CE-188 04.09.20 C 047/2020-II-C-C ”Reconstrucția casei de

locuit cu extinderea pe vertical prin

edificarea unui nivel suplimentar”

Mun,Chișinău str, Lvov 80 Nicula Igor ”GLOBAL-MAX”

SRL

Ciobanu Eugenia

2205. CE-189 04.09.20 SAC 17-03-01-SAC ”Stația de deservire

tehnică a automobilelor”

Mun,Chișinău ș.Muncești 147 ”PIGEON” SRL ”GAZENERGOEXPE

RT” Î.I.

Ciobanu Eugenia

2206. CE-190 07.09.20 C 24/2018-C ”Renovarea taberei de odihnă

pentru copii MIORIȚA”

Rn.Orhei s. Ivancia Consiliul raional Orhei ”Casa Model” SRL. Ciobanu Eugenia

2207. CE-191 07.09.20 C 25/20-C ”Obiectiv socio-cultural cu

alimentație publică”

Rn.Anenii Noi s. Todirești Victor Ermurachi ”GRIF PROIECT”

SRL.

Ciobanu Eugenia

2208.

CE-192 08.09.20 CBA 70.09/2020-CBA ”Proiectarea

arhitecturală, reamenajarea

arhitecturală(teren de joacă, iluminarea

stradală, parcare auto) din cartierul

locativ N.Gribov ”

Mun.Chișinău or. Dyrlești str.

N.Gribov

Primăria or. Durlești ”DASC DESIGN &

BUILD”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2209. CE-193 08.09.20 CBA 138/20-CBA ”Construcție

comercială/Farmacie”

Mun.Chișinău str, Lermontov

2

”Premium-Cons Grup”

SRL

”BAUCOMGRUP”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2210. CE-194 09.09.20 CBA 52-CBA”Complex de locuințe locative

cu parcare auto subterană”

Rn.Ciadîr Lunga s. Cazaclia

str. Frunze 178

Primăria s. Cazaclia ”URMICON” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2211. CE-195 09.09.20 CBA 191-CBA ”Construcția casei de locuit tip

S+P+1E”

Com.Trușeni s. Dumbrava ”ARHISTRAT-

DECO” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2212. CE-196 10.09.20 CBA 06/2020-CBA”Obiect Comercial pe ter.

cu nr.cad. 8526204.127”

Rn.Ștefan Vodă, s. Palanca Voloh Ion Petru ”Metru Cub” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2213. CE-197 10.09.20 SAC 04-06/20-SAC ”Stație de deservire

tehnică a automobilelor”

Rn.Anenii Noi s. Țînțăreni Gangan Anatolie ”Calestru Anastasia”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2214. CE-198 10.09.20 C 05-07/20-C ”Casă locuit D+P” Rn.Anenii Noi s.Varnița Popov Afanasie ”Calestru Anastasia”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2215.

CE-199 11.09.20 CBA 04/19-CBA ”Reconstrucția

apartamentului nr.4 cu extindere pe

orizontală (edificarea unei anexe P+M)”

Mun,Chișinău str. v:Lupu,

42V

Vera Lungu AC”Arh_Evolutio”

SRL

Ciobanu Eugenia

2216. CE-200 14.09.20 CBA 23/20 ”Reconstrucția capitală stației de

alimentare cu combustibil”

Or.Glodeni str Suveranității

116

”Tirex Petrol” SA ”Valakas Pro” SRL. Ciobanu Eugenia

2217. CE-201 15.09.20 CBA 23/2020-CBA ”Construcția casei de

locuit tip P”

Or,Orhei n.c. 6491212079 Jucov Liuba și

Alexandru

”Casa Model” S.R.L. Ciobanu Eugenia

2218. CE-202 16.09.20 C 01-06/20-C ”Centru commercial tip

D+P+1E”

Or,Călărași str Biruinței 2 Cheșcu Elena ”ARHI

TERRA”S.R.L.

Ciobanu Eugenia

Page 222: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2219.

CE-203 17.09.20 CBA 25/20-CBA ”Modernizarea stației

multicarburant de alimentare a

automobilelor”

Rn.Fălești s. Făleștii Noi ”Tirex Petrol” SA ”Valakas Pro” SRL. Ciobanu Eugenia

2220. CE-204 17.09.20 C 07/2020-C”Casă de vacanță cu regim de

înălțime P+M ”

Mun.Chișinău s.Ghidighici

str.Fîntînilor 169

Ianev Roman ”VISAH BIROU”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2221. CE-205 22.09.20 SAC 11-20-SAC ”Casă de locit individuală” Or.Codru str. Livădarilor 29 Cernega Elena și

Dumitru

”NOVACONS B”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2222. CE-206 22.09.20 C 7.088/20-C”Proiectarea casei de locuit

individuale”

mun.Chișinău s.Stăuceni Velicovschi Roman ”Casa Perfectă

Construct” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2223. CE-207 22.09.20 C 09/09.2020-C ”Proiectarea casei de locuit

particulare”

Rn.Ialoveni s. Suruceni str.

V.Horea

Boboc Ivan ”S.A.D.-PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2224. CE-208 23.09.20 CBA 013/-CBA ”Locuință cuplată” Mun.Chișinău s.Stăuceni str.

Nucarilor

”PETSIMPLAST”SRL ”TARHITECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2225. CE-209 23.09.20 CBA 014-CBA”Locuință cuplată” Mun.Chișinău s.Stăuceni str.

Nucarilor

”PETSIMPLAST”SRL ”TARHITECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2226. CE-210 23.09.20 CBA 01/09/2020-CBA ”Construcția unei case

de locuit pentru două familii”

Mun.Chișinău c.l.Petricani Strejîscu Andrei ”MIHANCONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2227.

CE-211 23.09.20 CBA 54-2020-CBA ”Construirea caselor

particulare de tip ”townhouse” cu regim

de înălțime S+P+E”

Or.Durlești str.Vovinteni 1/a Morari Igor ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2228. CE-212 24.09.20 CBA 26/20-CBA ”Construirea casei

individuale”

Mun,Edineț str.S.Lazo 6 Lazarciuc Natalia și

Oleg

”GRIF PROIECT”

SRL

Ciobanu Eugenia

2229. CE-213 25.09.20 CBA 01/09-2020 ”Casă de locuit individuală

tip P+M”

Mun.Chișinău s.Budești str.

Chișinăului 56

Terinte Alexandru ”TĂVĂLUC

VLADIMIR” SRL.

Ciobanu Eugenia

2230. CE-214 26.09.20 CBA 01.01-CBA ”Casă individuală de locuit

tip S+P+M”

Or.Ungheni str. Viilor 1 Babici Octavian și

Tatiana

”ART EXPRES”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2231. CE-215 28.09.20 C 02-09/20-C ”Proiectarea unei case de

locuit individuale tip S+P+M”

Or.Călărași str.Dragoș Vodă Amarie Elena ”Calestru Anastasia”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2232. CE-216 29.09.20 C 23-07/20-”Proiectarea unei case de locuit

individuale tip S+P+M”

Or.Durlești nc.012112870 Costin Veaceslav ”Calestru Anastasia”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2233. CE-217 29.09.20 CBA 51-08/20-CBA”Construcția casei de

locuit tip S+P+M ”

Rn.Ialoveni s. Vasieni Curnic Iulia ”PROIECT DESIGN”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2234. CE-218 29.09.20 C 34-07/20-C ”Reconstrucția acoperișului

școlii primare din s. Lunga rn Florești”

Rn Florești s. Lunga APL Lunga ”PROIECT DESIGN”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2235. CE-206 22.09.20 C 7.088/20-C”Proiectarea casei de locuit

individuale”

mun.Chișinău s.Stăuceni Velicovschi Roman ”Casa Perfectă

Construct” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

Page 223: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2236. CE-207 22.09.20 C 09/09.2020-C ”Proiectarea casei de locuit

particulare”

Rn.Ialoveni s. Suruceni str.

V.Horea

Boboc Ivan ”S.A.D.-PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2237. CE-208 23.09.20 CBA 013/-CBA ”Locuință cuplată” Mun.Chișinău s.Stăuceni str.

Nucarilor

”PETSIMPLAST”SRL ”TARHITECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2238. CE-209 23.09.20 CBA 014-CBA”Locuință cuplată” Mun.Chișinău s.Stăuceni str.

Nucarilor

”PETSIMPLAST”SRL ”TARHITECTS

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2239. CE-210 23.09.20 CBA 01/09/2020-CBA ”Construcția unei case

de locuit pentru două familii”

Mun.Chișinău c.l.Petricani Strejîscu Andrei ”MIHANCONS-

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2240.

CE-211 23.09.20 CBA 54-2020-CBA ”Construirea caselor

particulare de tip ”townhouse” cu regim

de înălțime S+P+E”

Or.Durlești str.Vovinteni 1/a Morari Igor ”MODULPROF”

S.R.L.

Ciobanu Eugenia

2241. CE-212 24.09.20 CBA 26/20-CBA ”Construirea casei

individuale”

Mun,Edineț str.S.Lazo 6 Lazarciuc Natalia și

Oleg

”GRIF PROIECT”

SRL

Ciobanu Eugenia

2242. CN-054 12.07.20 CBA 062/2017-CBA „Casă particulară de

locuit (regim de înălțime P+M) ”

Rn.Anenii Noi s. Chetrosu Hadjiu Gheorghe și

Galina

”BRPPS” Aneni Noi

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2243.

CN-055 13.07.20 C 29/20-1-C ”Reconstrucția și

replanificarea obiectivului de producer

D+P în complex commercial D+P

r-ul Ialoveni str. Alexandru

cel Bun 30

”G MALL” S.R.L. ” Arhideia-grup”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2244. CN-056 13.07.20 C 11/2020-1-C ”Obiect commercial tip P” Or.Ștefan-Vodă str, 31 august

1989, 17

”HOTEX COM” SRL ”MALLCUNSBUILD

ING” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2245. CN-057 17.07.20 CBA 06.03/20-C ”Construirea Depozitului

Frigofiric pe terenul n,c, 4517112.388”

Rn.Florești s. Ciripcău Popa Veaceslav ”BRA GRUP” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2246.

CN-058 15.07.20 CBA 07/2020--CBA ”Constuirea unui

ansamblu residential cu încăperi

comerciale/ prestări service la parter și

parcare subterană”

Or.Nisporeni n.c.

6001206.409

”Z:V: Structure”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2247. CN-059 16.07.20 SAC 063/2019-SAC ”Casă particulară de

locuit cu demisol, un nivel și mansardă ”

Rn. Anenii Noi s. Cobusca

Vhece

Nuțoi Igor ”BRPPS” Aneni Noi

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2248.

CN-060 16.07.20 SAC 05/03-2020-SAC ”Proiectarea

reconstrucției acoperișurilor blocurilor de

studii 3A, 3A` și A ale Colegiul

Pedagogic Mihai Ceaghir”

Or.Comrat str. Lenin 160 ”C. P. Mihai Ceaghir” ”BRA GRUP” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2249. CN-061 17.07.20 C 09/20-C ”Casă de locuit unifamiliară” Or.Durlești,str. Zelenaia,170 Antofica Petru ”ART-EST Studio”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

Page 224: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2250. CN-062 17.07.20 C 170/K1-2020-C ”Casă de locut

individuală P+M”

Rn. Criuleni s. Porunbeni Putină Igor Putină Elena ”Oldarchitecture”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2251. CN-063 24.07.20 C 07/20-C ”Casă de locuit individuală tip

S+P+M”

Or.Călărași st. A.Mateevici 7 Jumbei Maria S.R.L.”VIA-

GRUPPROIECT”

Ciobanu Nicolae

2252. CN-064 25.07.20 CBA 06/19-CBA ”Construcția casei de

vacanță de tip P+E”

mun. Chișinău com. Trușeni

Î.P.Trușeni lot 104

Dvorjanscaia Svetlana

Gabriela Frant

”KISHLARI

ARHITECTS” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2253.

CN-065 27.07.20 CBA 01/20-CBA ”Amplasarea unui obiect

multifunctional de servicii auto co spații

comerciale în limitele terenului privat”

Mun.Chișinău st.Muncești n.c

0100301.046

”SMATR .AUTO”

S.R.L

”IOMIL” SRL Ciobanu Nicolae

2254.

CN-066 29.07.20 CBA 03/PR/2020-C ”Depozit pentru stocarea

produselor de uz fitosanitar fertilizant cu

nr.c. 0155103.081, 0155103.082”

Mun. Chișinău com. Grătiești

”Agarista Agricolă”

SRL

”Promctroi Grup”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2255.

CN-067 29.07.20 C 01/2020-C ”Depozit agricol pentru

păstrarea produselor agricole cu secția de

procesare a produselor agricole”

rn. Strășeni st. Cojușna ”GHIDAPISGRUP”

C.I.

”UPARTNER

SUCCES ” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2256. CN-067a 03.08.20 CM 014/2020-CM ”Proiectarea anexei de tip

P la casa de locuit individuală”

or. Cricova str, Unirii 23 Smoleaninov Vadim. ”ARCHIZEIT

STUDIO” SRL

Ciobanu Nicolae

2257.

CN-068 04.08.20 CBA

22.07/20-C ”Casă de vacanță D+P

proiectată pe terenul cu n.c.

5530304.510”

Rn. Ialoveni s. Suruceni Balan Marcel ”BALMARIN

PROIECT” SRL

Ciobanu Nicolae

2258. CN-069 04.08.20 CBA 2020/02-CBA”Blocurile locative din str.

C.Negruzzi, mun. Orhei”

or. Orhei, str. Negruzzi Miron Sergiu, Bulgac

Petru

”ARH-CUB” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2259.

CN-070 05.08.20 CBA O12-2020-1-CBA ”Complex Comercial

D+P+E cu amplasarea unei săli

multifuncționale la nivelul etajului –

Etapa 1, Blocuri locative D+P+3E –

Etapa 2”

Mun. Chișinău or. Cricova

str. Chișinăului 30

KIS Market” S:R:L: ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2260. CN-071 06.08.20 C 06/2020-C”Anexă la sala de soretare la

depozitul frigorific existent”

Or. Căinari str. Ștefan Vodă

61/b

”FRAȚII VAIPAN”

SRL

”CASSA D-ART”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2261. CN-072 06.08.20 C 24/20-C”Modernizarea stației SACG-63

din s. Stoianovca”

Rn.Cantemir s. Stoianovca ”Tirex Petrol” SA ”Valakas Pro” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2262. CN-073 11.08.20 C 08/20-C ”Termoizolarea casei de cultură

cultură ”

Rn.Dubăsari s. Oxentea Primăria s. Oxenea ”VIA-GRUP

PROIECT” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

Page 225: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2263.

CN-074 20.08.20 CBA 23-2020-CBA ”Reconstruirea imobilului

cu nr.cad. 0100120.553 în scopul

amplasării unui obiestiv de prestări

service, spălătorie auto”

Or.Chișinău str. Muncești

759

”AUTO RENT

EXPERT”SRL

”MODUL PROF”SRL Ciobanu Nicolae

2264.

CN-075 24.08.20 CBA 230/20-CBA ”Reconstrucția capital a

imobiului commercial existent cu

extinderea în limitele teritoriului privat

în vederea realizării unui centru

commercial multifunctional (S+P+1E

retras)”

mun. Chișinău str.Uzinelor

10

”RENAISSANSE

GROUP” SRL

”IOMIL” SRL Ciobanu Nicolae

2265.

CN-076 24.03.20 CBA 27/2020-CBA ”Construirea unei case de

vacanță de tip P+M în limitele lotului cu

nc. cad. 8039330520 ”

mun. Chișinău Com.Trușeni

I.P.Trușeni lot

520

Chihai Valeriu Chihai

Valentina

”MODULPROF” SRL Ciobanu Nicolae

2266. CN-077 24.08.20 CBA 17/20-CBA ”Casă de locuit individuală

S+P+E”

Mun.Chișinău s.Ghidighici

str. Renașterii 46

Tuchila Oleg ”MODULPROF”

S.R.L

Ciobanu Nicolae

2267.

CN-078 26.08.20 C

22/20-C ”Construcția stației de

alimentare cu carburanți și a unui bloc

administrative din contul demolării

construcțiilor existente”

Or.Chișinău șos. Hîncești 151 ”Tirex Petrol” S.A ”Valakas Pro” SRL Ciobanu Nicolae

2268.

CN-079 26.08.20 C 1-19-C”Modernizarea stației

multicarburant de alimentare a

automobilelor cu construcția unei clădiri

noi prin demolarea clădirelor existente”

or. Caușeni str Tighina nr.3/F ”Tirex Petrol” S.A ”Valakas Pro” SRL Ciobanu Nicolae

2269.

CN-80 01.09.20 CBA 07/2020-CBA ”Proiectarea unui

Showroom cu magazine, deposit agricol

și încăpere pentru deservirea tehnicii

agricole”

Mun. Bălți

s. Elizavetovca

”CARVIDON-

TRAIDE”SRL

”GC Archtects” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2270. CN-81 01.09.20 CBA 11/19-CBA ”Depozit agricol cu oficii” Mun.Chișinău com. Băcioi ”Trans Logist Neo”

A.O.

”ARHICUBIX”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2271.

CN-82 02.09.20 C 48-C”Reconstrucția obiectivului

commercial din contul demolării parțiale,

amplasarea pavilionului de așteptare la

stația transportului urban de pasageri și

amenajarea unei parcări”

Mun. Chișinău str. Renașterii

naționale, 32

”LEVAS-COM” SRL ”BauCom Grup”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

Page 226: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2272. CN-83 03.09.20 C 27/PR/2020-C ”Depozit frigoferic pe

terenul cu nr, cad. 0100308.392”

Or.Chișinău st.Transnistriei ”Skinet” SRL ”PROMSTROI-

GRUP” S.A.

Ciobanu Nicolae

2273. CN-84 03.09.20 CM 08/PR?2020-C ”Stațiade deservire

tehnică pe nr.cad. 0100301.609”

Or.Chișinău str. Calea

Basarabiei 26

”GHALIZ-SV” SRL ”PROMSTROI-

GRUP” S.A.

Ciobanu Nicolae

2274. CN-85 07/09.20 CBA 07/20-CBA ”Reconstrucția acoperișului

IP ”Gimnaziul Zbieroaia””

r.Nisporeni s. Zbieroaia IP.”Gimnaziul

Zbieroaia”

”VIA-GRUP Proiect”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2275.

CN-86 08.09.20 CBA

31/20-CBA ”Proiectarea construcției

pentru cazarea temporară pe timpul

companiilor agricole (D+P+M)”

Rn.Călărași sat.Pitușca Macari Isac ”PRO PROIECT”

SRL

Ciobanu Nicolae

2276. CN-87 08.09.20 C 14/20-1-C ”Proiectare obiect commercial

tip D+D+P”

Mun. Orhei str. Boris Glavan Ciorap Tatiana ”MallConsBuilding”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2277. CN-88 10.09.20 SAC

02-07/20-SAC ”Ferma pentru creșterea

păsărilor”

Rn.Anenii-Noi s. Pugăceni SC”Grialsim” SRL ”REZARCONEX”

SRL

Ciobanu Nicolae

2278. CN-89 10.09.20 C 01-03/20-C ”Casa de locuit S+P+M cu

construcții auxiliare”

r.Anenii-Noi s. Gura Bîcului Pîslaru Ion ”PROMCTROI

GRUP” S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2279. CN-90 14.09.20 C

163/K1-2020 ”Casă individualî de

locuit”

Or. Cahul str. Ion Luca

Caragiale

Bujoreanu Viorel,

Bujoreanu Alina

”Oldarchitecture” SRL Ciobanu Nicolae

2280. CN-91 19.09.20 C 20-20-C ”Proiectarea acces și unitate

comercială provizorie”

or. Călărași, s.Alexandru cel

Bun

Jornea Ștefan și Natalia ”PRO PROIECT”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2281.

CN-92 25.0.20 CBA

02/20-1-CBA ”Complex locative

S+D+P++7E cu centu multifuncțional și

parcări auto subterane”

Or. Ialoveni str. Basarabiei 9,

9a

”Carolina-Guțu” SRL ”GM-

ARCHITECTURE”

SRL

Ciobanu Nicolae

2282.

CN-93 29.09.20 C 05-10-2020-C ”Spîlîtotie auto cu regim

de autodeservire și stație de deservire

auto cu punct commercial tip P+1E”

or. Ungheni str. Alexandru

Boico, 4

Deliu Vlad ”Proiect-Desugn”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2283.

CN-94 29.09.20 C

58-09/20-C ”Construirea casei de locuit

particulară cu regim de înălțime pe

verticală S+P+E ”

Or. Durlești str. Al.Orlov

nr.42

Baxanean Natalia ”Proiect-Desugn”

S.R.L.

Ciobanu Nicolae

2284. CN-95 30.09.20 CBA 13.08-2020-CBA ”Casă de vacanță cu

regim de înălțime P+M”

Rn.Ialoveni s. Ulmu Dulghieru Pavel ”BRA- GRUP” S.R.L. Ciobanu Nicolae

2285. CN-96 02.10.20 CBA

08/20-CBA ”Construirea unei case

particulare cu regim de înălțime P+1E”

Mun.Chișinău s.Stăuceni, str.

G.Asachi 55

Ana Cucu ”ABPARTNERS

STUDIO” SRL

Ciobanu Nicolae

Page 227: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2286. 71 03.04.2020 Arhitect

ura Casa de locuit P+M

sat. Dubăsarii Vechi, r-

nul Criuleni Postica Veaceslav

SRL"PROIECT

ARCON" AŞP

Alexandreanu V.

ISP

"Ruralproiect"

P. Teajco

2287. 72 02.05.2020 Arhitect

ura

"Panou publicitar provizoriu,

R1 Chişinău - Ungheni-

frontiera cu România, km

50+515 (partea stinga)

SRL"AUTOLUX

SERVICE"

SRL"VIA-GRUP

PROIECT" AŞP

Alexandreanu V.

ISP

"Ruralproiect"

P. Teajco

2288. 73 02.05.2020 Arhitect

ura Construcţie auxiliară

or. Calaraş, str.

Daneză, nr. 7 Trifan Gheorghe

SRL"VIA-GRUP

PROIECT" AŞP

Alexandreanu V.

" ISP "Ruralproiect"

P. Teajco

2289. 74 11.05.2020 Arhitect

ura Casa de locuit individuală

or. Calaraş, str.

Constantin Negruzzi,

10

Bacciu Mihail

SRL"VIA-GRUP

PROIECT" AŞP

Alexandreanu V.

" ISP "Ruralproiect"

P. Teajco

2290. 75 15.05.2020 Arhitect

ura Nr. 20- 05 Casuţă de vacanţă

com. Cruzeşti, mun.

Chişinău Juc Victor

SRL " NovaCons -B"

AŞP Alexandreanu V.

ISP

"Ruralproiect"

P. Teajco

2291. 76 20.05.2020 Arhitect

ura

Nr. 07B-2020-SAC Casă de

locuit D+P+M

str-la IX Tineretului,

or. Durleşti, mun.

Chişinău, teren nr.

cadastral 0121128276

Ioniţă Cătălina SRL " NovaCons -B"

AŞP Alexandreanu V.

ISP

"Ruralproiect"

P. Teajco

2292. 77 20.05.2020 Arhitect

ura

Nr. 07D-2020-SAC Casă de

locuit D+P+M

str-la IX Tineretului,

or. Durleşti, mun.

Chişinău teren nr.

cadastral 0121128295

Ioniţă Cătălina

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP

"Ruralproiect"

P. Teajco

2293. 78 20.05.2020 Arhitectura Nr. 07C-2020-SAC Casă de locuit

D+P+M

str-la IX Tineretului, or.

Durleşti, mun. Chişinău teren

nr. cadastral 0121128277

Ioniţă Cătălina

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2294. 79 20.05.2020 Arhitectura Nr. 07A-2020-SAC Casă de locuit

D+P+M

str-la IX Tineretului, or.

Durleşti, mun. Chişinău teren

nr. cadastral 0121128275

Ioniţă Cătălina

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

Page 228: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2295. 80 20.05.2020 Arhitectura Nr. 22-2020-SAC Două case de locuit

cuplate tip D+P+1E

com. Grătieşti, str. Luceafărul, nr.29

Opţchi Andrei

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2296. 81 20.05.2020 Arhitectura Nr. 26-2020 -SAC Casă de locuit P+M str.Vasile Alexandri, nr.13,

or. Grătieşti, mun. Chişinău Busuioc Eugeniu

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2297. 82 20.05.2020 Arhitectura Nr. 24-2020 -SAC Casă de locuit

S+P+M

com. Grătieşti,

sat. Hulboaca,

mun. Chişinău str.Ştefan cel

Mare, nr.28

Frunza MIhail

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2298. 83 20.05.2020 Arhitectura

Nr. 24-2020 -SAC Complex Agro-

Turistic, Pensiune şi Hipism Modern

D+P+M

com. Grătieşti, sat. Grătieşti, mun. Chişinău

SRL "Vicaur-C"

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2299. 84 05.06.2020 Arhitectura "Hală pentru păstrarea producţiei

agricole

r-nul Hinceşti, com. Oneşti

SC "Artconstract" SRL

SRL"VIA-GRUP

PROIECT AŞP

Alexandreanu V.

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2300. 85 05.06.2020 Arhitectura Casă de locuit particulară P+M or. Calaraşi,

str. Dragoş Vodă, 7

Mutu Andrei,

Mutu Rodica

SRL"VIA-GRUP

PROIECT AŞP

Alexandreanu V.

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2301. 86 26.06.2020 Arhitectura Nr. 06- 20

Casă de locuit individuală com. Cruzeşti, mun. Chişinău Ursachi Marcela

SRL " NovaCons -B " AŞP Alexandreanu

Victor

ISP "Ruralproiect" P. Teajco

2302.

057 01.07.20

SA, PG Depozit pentru pastrarea

productiei agricole

s. Baroncea, r-nul

Drochia

SRL „Baronceanca” IM„Biroul de

Producere si

Proiectare al

arhitectului sef

raional Drochia”

Postolachi V.

2303. 058 02.07.20 SA, PG Replanificarea apartamentului m. Balti, str. Alexandru

cel Bun nr. 8, ap. 36.

Pislari B. si T. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2304. 059 03.07.20 SA, PG Casa de vacanta cu mansarda din

IP „Zarea Aurie”

s. Singureni, r-nul

Riscani

Ciobanu V. si D. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

Page 229: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2305.

060 06.07.20 SA, PG Casa individuala de locuit, sopron,

constructie accesorie

Str. Grigore Vieru, nr.6,

or. Edinet

Ghetu V.

(reprezentat de S.

Goras)

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2306.

061 07.07.20 SA, PG Complex de depozite s. Pelenia,

r-nul Drochia

SRL „Geodublu -

Com”

CPC”Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2307. 062 08.07.20 SA, PG Dispozitiv de publicitate str. Stefan cel Mare si

Sfint 57, mun. Balti

SRL „Valesintia -

Grup”

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2308. 063 10.07.20 SA, PG Casa de locuit individuala str. Blanarilor 12, mun.

Balti

Hirbu S. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2309.

064 17.07.20 SA, PG Casa de locuit cu demisol, parter,

etaj, mansarda(D+P+1+M)

str. Cringului 5, fondul

de rezerva a prim.

Corlateni, r. Riscani

Straciuc I. si T. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2310.

065 18.07.20 SA, PG Extinderea planimetrica a

constructiei cu functii comasate cu

regim de elevatie S+P+1E

or. Drochia,

str. Independentei –

45/A

Smintina O. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

2311. 066 20.07.20 SA, PG Biserica Ortodoxa „Sfintul Ion

Gura de aur

s. Corpaci, r-nul Edinet Episcopia de Edinet

si Briceni.

II „Svetlana

Anghelus”

Postolachi V.

2312. 067 21.07.20 SA, PG Casa de locuit str. Lomonosov 2, or.

Cupcini, r-nul Edinet

Ceritei A. IM „Proconsis” Postolachi V.

2313. 068 22.07.20 SA, PG Garaj or. Edinet, str. Pescarilor

14

Ursan L. IM „Proconsis” Postolachi V.

2314.

069 23.07.20 SA, PG Garaj str. Chisinaului, reg.

Blocului nr. 7, or.

Cupcini, r-nul Edinet

Rogaciov T. IM „Proconsis” Postolachi V.

2315. 070 24.07.20 SA, PG Casa de locuit mun. Edinet, str.

Livezilor 32

Dobrovolschi S. IM „Proconsis” Postolachi V.

Page 230: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2316. 071

27.07.20 SA, PG Anexa la casa de locuit mun. Edinet, str.

Plamadeala 6

Farfacari N. IM „Proconsis” Postolachi V.

2317. 072 28.07.20 SA, PG Casa de locuit mun. Edinet, str. Grigore

Vieru 2

Iuri R. IM „Proconsis” Postolachi V.

2318. 073 29.07.20 SA, PG Casa de locuit cu atelier mun. Edinet, str. A.

Puskin 13

Ungurean O. IM „Proconsis” Postolachi V.

2319.

074 30.07.20 SA, PG Casa individuala de locuit,

constructie accesorie si garaj

or. Drochia,

str. Eternitatii – 18

Prodan V. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2320.

075 31.07.20 SA, PG Garaj or. Drochia,

str. M. Eminescu - 8

Lungu Iu. IM„Biroul de

Producere si

Proiectare al

arhitectului sef

raional Drochia”

Postolachi V.

2321. 076 03.08.20 SA, PG Casa de locuit (D+P) or. Riscani, str. M.

Costin - 40

Musteata S. SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2322. 077 03.08.20 SA, PG Garaj or.Riscani,

str. M. Costin - 42

Musteata S. SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2323. 078 04.08.20 SA, PG Anexa la casa de locuit m. Balti, str. Riscani

12/A

Luchianciuc O. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2324. 079 05.06.20 SA, PG Locuinta individuala P+M s. Nicoreni, r-nul

Drochia

Gasnas M. SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2325. 080 06.08.20 SA, PG Un sir de garaje in grup or. Drochia,

str. Comunala, nr.3.

Babin Iu. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

2326. 081 07.08.20 SA, PG Blocuri locative m. Balti, str. Stefan cel

Mare si Sfint, 187-189

SRL „V.S.T.”,

Buzichevici C. si T.

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

Page 231: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2327.

082 10.08.20 SA, PG Anexa la casa de locuit or. Drochia,

str. Decebal, nr.29/1

Cislari I. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2328.

083 11.08.20 SA, PG Garaj pentru 2 automobile or. Drochia,

str. Ion Voda cel Viteaz

nr. 37

Cislari L. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2329.

084 12.08.20 SA, PG Casa de locuit, garaj si bucatarie

de vara cu beci

or. Drochia,

str. Florilor - 62.

Cioruta Iu. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2330. 085 13.08.20 SA, PG Imprejmuire m. Balti, str. Alexandr

Puskin - 61

Frasin N. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2331. 086 18.08.20 SA, PG Anexa la constructia existenta m. Balti, str. Soroca 119 Adamco V. si L. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2332. 087 19.08.20 SA, PG Magazin comercial si imprejmuire

transparenta

m. Balti, str. Orhei 44 Badarau

N. si S.

II „Foca Iurie” Postolachi V.

2333.

088 20.08.20 SA, PG Casa individuala de locuit cu

mansarda, garaj, gard capital si

anexa

Str. Bogdan Petriceicu

Hajdeu nr.35, s.

Elizaveta, mun. Balti

Postari A. si S. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2334. 089 21.08.20 SA, PG Replanificarea apartamentului Str. N. Iorga nr. 11A, ap.

53, mun. Balti

Burduja Iu. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2335. 090 24.08.90 SA, PG Replanificarea incaperii

nelocative in incapere comerciala

m. Balti, str. Stefan cel

Mare si Sfint, nr.31-19,

Bujor E. si A. II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

Page 232: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2336. 091 25.08.20 SA, PG Sopron si statie de curatare a

cerealelor(ЗАВ – 50)

s. Gaspar, r-nul Edinet,

n.cad. 4128109869

SRL “Banoni-Agro” SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2337. 092 25.08.20 SA, PG Casa de locuit str. Hotinului 179, mun.

Edinet

Banda D. IM „Proconsis” Postolachi V.

2338. 093 25.08.20 SA, PG Casa de locuit s. Gordinesti, r-nul

Edinet

Scutari V. IM „Proconsis” Postolachi V.

2339. 094 26.08.20 SA, PG Casa de locuit cu atelier str. Tineretei 2, mun.

Edinet

Cascaval V. IM „Proconsis” Postolachi V.

2340.

095 27.08.20 SA, PG Casuta paznicului cu incaperi de

serviciu la stina de ovine si

caprine

extravilanul mun. Edinet Dascalita A. IM „Proconsis” Postolachi V.

2341. 096 27.08.20 SA, PG Reconstructia obiectului

comercial cu supraetajare

str. Bulgara – 158/1,

mun. Balti

Timosco S. II „A. F. Cecan” Postolachi V.

2342.

097 29.08.20 SA, PG Cazangerie si constructie auxiliara Or. Drochia, str. Iona

Iakir - 16

Crudu M. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2343. 098 31.08.20 SA, PG Reamenajarea cladirii existente in

teatru de vara

Or. Drochia, str. 31

August 1989

Primaria or. Drochia SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2344. 099 03.09.20 SA, PG Complex de agrement si sport Or. Drochia, str. 31

August 1989

Primaria or. Drochia SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2345.

100 03.09.20 SA, PG Reconstructia acoperisului si

executarea lucrarilor de izolare

termica a blocului principal al LT

„Pan Halippa”

mun. Edinet, str.

Independentei 1.

LT „Pan Halippa” II „Svetlana

Anghelus”

Postolachi V.

2346. 101 04.09.20 SA, PG Obiect comercial-depozit str. C. Negruzzi 6, mun.

Balti

Tonov A.R.G. si T. SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2347. 102 07.09.20 SA, PG Depozit de materiale de

constructie

s. Chetrosica, r-nul

Drochia

SRL „Chetrosica” SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

Page 233: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2348.

103 07.09.20 SA, PG Depozit agricol pentru pastrarea

cerealelor si casa pentru paznic cu

oficiu

s. Solcani, r-nul Soroca Spoiala N. SRL „Arh Expert

Proiect”

Postolachi V.

2349.

104 08.09.20 SA, PG Reconstructia centrului medical in

cabinet stomatologic

or. Lipcani, str. Jukovski Crijevschi E. INCP

„Urbanproiect”,

atelier Nord

Postolachi V.

2350. 105 10.09.20 SA, PG Casa de locuit s. Rautel, r-nul Falesti Novakov A. IPS „Iprocom” Postolachi V.

2351.

106 11.09.20 SA, PG Replanificarea incaperilor

nelocative in cantina si sali de

producere

str. M. Sadoveanu 35,

mun. Balti

SRL „Beermaster

Brewary”

II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

2352. 107 14.09.20 SA, PG Casa de locuit cu bucatarie de

vara

str. M. Sadoveanu 35,

mun. Balti

Druda M. si Gutu L. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2353. 108 15.09.20 SA, PG Constructie provizorie – pavilion

comercial

or. Drochia, str. 31

August - 40

Iarmaliuc A. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

2354. 109 15.09.20 SA, PG Reparatia capitala a centrului

comercial

s. Gribova , r-nul

Drochia

SRL „Chinchi

Grey”

SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2355.

110 15.09.20 SA, PG Reconstructia obiectului

comercial cu supraetajare

m. Balti, str. Stefan cel

Mare si Sfint, nr. 73.

Burbulea I. IM „Biroul de

Arhitectura si

Sistematizare” m.

Balti

Postolachi V.

2356.

111 16.09.20 SA, PG Renovarea fatadelor pavilionului

comercial existent cu caracter

provizoriu

m. Balti, str. Chisinaului

109

SA „Basarabia -

Nord”

IM „Biroul de

Arhitectura si

Sistematizare” m.

Balti

Postolachi V.

2357.

112 16.09.20 SA, PG Renovarea fatadelor pavilionului

comercial existent cu caracter

provizoriu

m. Balti, str. Bulgara 72 SA „Basarabia -

Nord”

IM „Biroul de

Arhitectura si

Sistematizare” m.

Balti

Postolachi V.

2358.

113 17.09.20 SA, PG Reconstructia cladirii existente cu

constructia a 2 anexe

or. Drochia,

str. Independentei – 34

Moscaliuc V.si O. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

Page 234: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2359.

114 18.09.20 SA, PG Cladire comerciala provizorie or. Drochia,

str. 31 August 1989

SRL „Grandko-

Nord”

IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2360. 115 21.09.20 SA, PG Centru comercial or. Telenesti, str. 8

martie

Anghel I. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2361. 116 21.09.20 SA, PG Depozit pentru pastrarea

productiei agricole

s. Hanasenii Mari, r-nul

Drochia

SRL „Dimazcom” SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2362. 117 21.09.20 SA, PG Constructie comerciala, prestari

servicii

str. Independentei 43/3,

or. Singerei

SRL

„Industrialemn”

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2363. 026 01.04.20

SA, PG Hala de crestere a broilelor Extravilanul s. Tirnova,

r-nul Donduseni

SA „Avicola

Teovera”

SRL „Arhilex

Proiect”

Postolachi V.

2364. 027 02.04.20 SA, PG Depozit, reconstructie cladirii

existente

m. Balti, str. Feroviarilor

-59.

Pislari B. si T. IPS „Iprocom” Postolachi V.

2365. 028 06.04.20 SA, PG Imprejmuire transparenta m. Balti, str. Bulgara

nr.43/D

Coseacov G. si A. SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2366. 029 10.04.20 SA, PG Depozit si anexa la constructia

existenta (etapa I - depozit)

s. Sculeni, r-nul Ungheni Butnari M. SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2367.

030 14.04.20 SA, PG Reamenajarea casei de locuit cu

constructia unei anexe, bucatarii

de vara si constructii auxiliare

or. Drochia,

str. Burebista - 44

Levco B. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2368.

031 16.04.20 SA, PG Bucatarie de vara si constructii

auxiliare

or. Drochia, str. Petru

Movila 4

Spoiala V. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2369.

032 21.04.20 SA, PG Reconstructia acoperisului cladirii

IP Gimnaziul „Viorel Ciobanu”

s. Suri, r-nul Drochia IP Gimnaziul

„Viorel Ciobanu”

IM „Biroul de

Producere si

Proiectare al

Postolachi V.

Page 235: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

arhitectului sef

raional Drochia”

2370.

033 04.05.20 SA, PG Garaj pentru doua automobile or. Drochia,

str. Eternitatii - 24

Gafton D. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2371.

034 06.05.20 SA, PG Reamenajarea cladirilor existente

in boxe de atelier reparatii auto si

spalatorie auto si constructia unei

boxe noi de spalatorie

or. Drochia,

str. Gudanov - 57

Comaniuc N. SRL „Procons -

Proiect”

Postolachi V.

2372.

035 19.05.20 SA, PG Garaj cu cinci boxe or. Drochia,

str. M. Frunze, n.c.

3601105.247

Muntean T.

Iacovlev S.

Iacovlev I.

Rotari A.

Marcu Iu.

IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2373.

036 22.05.20 SA, PG Casa de locuit in 2 nivele Fondul de rezerva a

prim. Corlateni, str.

Corlateni 21.

Scerbaniuc L. si A. SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2374. 037 25.05.20 SA, PG Constructie auxiliara mun. Balti, str. Pacii ,

13/1.

M. Nichiforeac SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2375.

038 28.05.20 SA, PG Reconstructia cladirii comerciale

cu anexa, amenajarea terenului

aferent

or. Edinet, str.

Independentei 110

SRL „Dimigor -

Gro”

SRL

„Arhiconproiect”

Postolachi V.

2376.

039 01.06.20 SA, PG Anexe la casa de locuit, bucataria

de vara, constructie auxiliara,

garaj si foisor

or. Drochia, str. V.

Cupcea 4.

Codritchi E. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2377. 040

03.06.20 SA, PG Reconstructia cladirii existente or. Drochia,

str. E. Gudanov 32.

CC „Universcoop” IM „Biroul de

Proiectare

Postolachi V.

Page 236: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

2378. 041 06.06.20 SA, PG Anexa la 1/2 casa Mun. Balti, str. Zamfir

Rali – Arbore 12

Dodi N. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2379.

042 10.06.20 SA, PG Complex locativ social s. Rujnita, r-nul Ocnita SA „Misiunea

Irlandei de Nord in

Moldova”

CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2380.

043 11.06.20 SA, PG Reconstructia constructiei

nefinalizate cu replanificarea in

obiect comercial cu depozit din

s. Boghenii Noi, com.

Boghenii Noi, r-nul

Ungheni

Boronciuc C. II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

2381. 044 12.06.20 SA, PG Obiect comercial cu caracter

provizoriu

m. Balti, str. Decebal

148

SRL „Genmarket” II „Burcatii

Victor”

Postolachi V.

2382. 045 13.06.20 SA, PG Garaj or. Cupcini, str.

Livezilor 10/4, sector 10

Turchina T. IM „Proconsis” Postolachi V.

2383. 046 15.06.20 SA, PG Angarului cu carcasa de metal si

material usor demontabil

or.Edinet,

str. Staroobreadcescaia 8

Ravlic I. IM „Proconsis” Postolachi V.

2384. 047 16.06.20 SA, PG Sopron or.Edinet,

str. O. Cirimpei 90

SRL „Sitind” IM „Proconsis” Postolachi V.

2385.

048 17.06.20 SA, PG Constructie accesorie or.Edinet, str.

Independentei 7

Turchin V.

si O.

IM „Proconsis” Postolachi V.

2386. 049 18.06.20 SA, PG Casa de locuit si garaj m. Balti, str. Rautel 1 Padureac A.

Diaconita I.

SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2387.

050 19.06.20 SA, PG Sectia de producere a betonului

din

mun. Balti, str. A.

Babinski

SRL „Filcomauto” IM „Biroul de

arhitectura si

sistematizare” m.

Balti

Postolachi V.

2388.

051 22.06.20 SA, PG Anexa la casa de locuit s.Tarigrad, r-nul Drochia Gradinaru A. IM „Biroul de

Producere si

Proiectare al

Postolachi V.

Page 237: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

arhitectului sef

raional Drochia”

2389. 052 23.06.20 SA, PG Casa de locuit cu mansarda s. Sigereii Noi, r-nul

Singerei

Gasnas L. CPC „Interproiect

Comert Andriuta”

Postolachi V.

2390.

053 25.06.20 SA, PG Garaj pentru 2 automobile or. Drochia,

str. V. Alexandri 53b.

Jamba A. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2391.

054 29.06.20 SA, PG Casa individuala de locuit si garaj or. Drochia,

str. Decebal 29.

Moscaliuc V. IM „Biroul de

Proiectare

Prospectiuni si

Servicii”or.

Drochia

Postolachi V.

2392.

055 30.06.20 SA, PG Reperetia cladirii cu nr. Cadastral

412810932, gazificarea si

aprovizionarea cu energie

electrica

s. Gaspar, r-nul Edinet IMSP „CS Edinet” SRL „Geo-Cad-

Proiect”

Postolachi V.

2393.

056 30.06.20 SA, PG Replanificarea interioara a

incaperilor

m. Balti, str.

Independentei - 36

Asociatia obsteasca

Asociatia

deKichboxing si

May Thai din m.

Balti

FPC „Arhitect” Postolachi V.

2394.

1. 20.05.20 A Construirea casei de locuit individuale cu regim de

înălțime D+P+E

mun. Chisinau, or. Durlești, sector

Buicani, str. T. Alimoș, nr.11

Țugui Ludmila ”PROCONS-LINE”SRL

Rejep Veaceslav

2395.

2. 22.05.20 A. Proiecatrea unei case de locuit individuale cu regimul de

оnгlțime D+P+E, a unui garaj și construcție accesorie pe lotul cu nr cadastral 01003100333.

mun. Chisinau, sector Ciocana, cart. locative

Budești II

Grosu Ion ”PROCONS-LINE”SRL

Rejep Veaceslav

Page 238: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2396. 1. 10.01.20 A. Construcţia casei de locuit şi

construcţiilor auxiliare

Mun. Straşeni, str.

Mircea cel Bătrăn 1

Uglea Vasile ”ICapital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2397.

2. 15.01.20 A. Casa de locuit cu regim de

înălţime S+P+E+2M, nr. cadastral

5511210.148.

Mun.Chişinău, comuna

Bacioi, s.Bacioi, strada

Veronica Micle nr 12

Dogari Iulie

SC „TFGL

construct” SRL

Rejep Veaceslav

2398.

3. 16.01.20 A. Constructia casei individuale de

locuit, pe teren privat cu

nr.cad.1719101.472

Mun.Cahul, s.Cotihana,

str.Republicii f/n.

Oprea Adrian SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2399.

4. 16.01.20 A. Constructia casei individuale de

locu-it şi a construcţiei auxiliare -

garaj, pe teren privat cu nr.cad.

1701109.251

Mun Cahul, str.Strada

Veche f/n

Boicenco Sergiu SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2400. 5.

2401. 6.

2402.

7. 17.01.20 A. Casa de locuit cu regim de

înălţime P+M, nr. cadastral

5514103245.

Mun. Chişinău, com.

Băcioi, s.Brăila, strada

Renaşterii 26

Cerchez Victor ”TFGL construct”

SRL

Rejep Veaceslav

2403.

8. 20.01.20 A. Casa de locuit particulară (tip

P+M) şi anexe auxiliare, pe

terenul cu nr. cadastral

67224207.168

Raionul Rezina, com.

Lalova, satul Lalova,

str. D. Cantemir ne 13,

Jereghe Vera Alexei

„Sar-Group” SRL

Rejep Veaceslav

2404.

9. 20.01. 20 A. Construcţia casei de locuit

individuale, construcţii accesorii

Mun.Edineţ,

str.M.Frunze nr.19;21.

Donca Nicolae ”ICapital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2405.

10. 20.01.20 A. Constructia Halei de procesare la

fabrica de vin ”Vinăria din vale”,

pe teren privat cu

nr.cad.17162010550

Raionul Cahul,

s.Burlacu

SA”Vinăria din

Vale”

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2406.

11. 23.01.20 A. Construcţia casei de locuit tip

D+P+M

Mun.Chişinău, sec.

Ciocana, str. Eroii

Neamului nr. 85

Ţaruş Vasile

SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

Page 239: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2407.

12. 23.01.20 A. Casă de locuit particulară tip P+M Mun.Chişinău,

or.Durleşti, str-la II

Nicolae Testemiţianu nr.

19

Carpov Sergiu. SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2408. 13. 29.01.20 A. Casă particulară S+P or.Cricova,

str.Trandafirilor 1,

Nicov Dragoş SRL ,,IERCONI

grup”

Rejep Veaceslav

2409.

14. 29.01.20 A. Casa de locuit cu regim de

înălţime D+P, nr. cadastral

5514103.351

Mun.Chişinău, comuna

Băcioi, satul Brăila,

strada Doina 6

Buzdugan Dumitru SC „TFGL

construct” SRL

Rejep Veaceslav

2410.

15. 03.02.20 A. Спиртопровод на территории

Международного свободного

порта «Джурджулешть».

Raionul Cahul,

s.Ghiughiulesti

ICS „Danube

Logistics”

IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2411. 16. 03.02.20 A. Clădire pentru montarea

panourilor electrice de distribuire

s.Alexandresti SRL „Molsalvia” IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2412. 17. 03.02.20 A. Hala de reparaţia tehnicii Raionul Căuşeni, satul

Pervomaisc

SRL „Molsalvia” IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2413. 18. 07.02.20 A. Construcţia casei de locuit tip P,

nr. cad. 3129220.645

Raionul Criuleni, sat.

Măgdaceşti

Efros Vladimir SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2414. 19. 07.02.20 A. Casă de locuit individuală de tip

P+E, nr.cad.0121128.241

Mun.Chişinău,

or.Durleşti

Vasilicov Fiodor SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2415.

20. 07.02.20 A. Casă de locuit individuală tip

P+M, nr. cad. 3101217.051

Raionul Criuleni,

or.Criuleni,

str. Chişinăului 23

Gilca Roman SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2416.

21. 07.02.20 A. Casă de locuit cu regim de

înălţime S+P+E, nr. cad.

5511212267

Com. Băcioi, sat. Bă-

cioi, str. Independenţei

nr,169

Prodan Sveatoslav SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2417.

22. 07.02.20 A. Construcţia casei de locuit tip

S+P+E

Mun. Chişinău, com.

Grătieşti, sat. Grătieşti

str. Prieteniei nr.2c;

Caus Alexandru SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2418. 23. 07.02.20 A. Construcţia casei de locuit tip

S+P+E, nr. cad. 0146119418

Mun. Chişinău, com.

Tohatin, satul Tohatin

Salcuţan Dinu SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

Page 240: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2419.

24. 10.02.20 A. Resistematizarea apartamentului

nr.1 cu nr. cadastral

0131124.355.01.001 din blocul

locativ cu 2 nivele

Mun.Chişinau, or.

Codru, str. Jubiliară 8

Rezanu Olga SRL

,,URMICON”

Rejep Veaceslav

2420.

25. 10.02.20 A. Construcţia anexei la casa de

locuit cu destinaţia garaj şi nod

sanitar.în

Or.Glodeni, str. Decebal

54.

Nedelcu Nihail ÎI ,,Balanci Va-

sile”or.Glodeni

Rejep Veaceslav

2421.

26. 13.02.20 A. Reconstrucţia imobilului

nefinalizat cu nr. cadastral

0100520.072.03

Mun.Chisinau, strada

Mitropolit Petru Movilă

nr.10

Svetlana Petraşcu,

Nicolae Petreşcu şi

Cucu Mariana.

SRL ,,SCPC”

Rejep Veaceslav

2422.

27. 13.02.20 A. Reconstrucţia căsuţei de vacanţă

cu anexa terasei acoperite. Nr.

cadastral 0149101158.01

Mun.Chişinău, satul

Coloniţa, extavilan, Î.P.

„Valea meşterilor”

Eşanu Ludmila SRL

,,MIHALCON”

Rejep Veaceslav

2423.

27a. 17.02.20 A. Resistematizarea casei de locuit

blocată multifamiliară cu

construcţia anexelor

Raionul Anenii Noi,

satul Floreni.

Busuioc Nicolae ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2424.

28. 18.02.20 A. Reconstrucţia bunului imobil

locativ cu nr.cad.1701114.618.01

cu scopul schimbării destinaţiei în

oficiu comercial

Mun.Cahul, str.Ion Luca

Caragiale nr.8-d.

Perju Vadim SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2425.

29. 19.02.20 A. Reconstrucţia şi schimbarea

destinaţiei casei individuale de

locuit în clădire administrativă,

amplasată pe teren privat cu

nr.cad.1720204076

Raionul Cahul,

s.Crihana Veche

AEI ”CH-

FINANȚE”

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav,

2426.

30. 21.02.20 A. Reconstructia cu consolidare a

sistemului constructiv și

replanifica-rea încăperilor ap.nr.1

cu nr.cad.

1701116.014.001, situat pe 1/4

cotă parte a terenului privat cu

nr.cad.1701116.014

Mun.Cahul, , str.Ioan

Vodă cel Cumplit

nr.72/a,

Ala-Susanu

Liubovi,

Ala Elena,

Chicicova Olga

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

Page 241: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2427.

31. 21.02.20 A. Constructia casei de locuit, pe

teren privat cu

nr.cad.1701110.103

Mun.Cahul,

str.A.Donici nr.34.

Daranuța Victor,

Daranuța Vera

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2428.

32. 21.02.20 A. Biserica cu centru socio-cultural Comuna Pănăşeşti Comunitatea

Religioasă

„Misiunea Creş-tin-

Ortodoxă Pănăşeşti”

SRL„ANDRIEŞ

ARHSTUDIO”

Rejep Veaceslav

2429. 33.

2430. 34.

2431.

35. 25.02.20 A. Reconstrucția casei de locuit-01,

avariată în urma incendiului, cu

extinderea planimetrică și

edificarea mansardei

Mun.Chişinău, sector

Rîșcani, str.Grătiești 35

Morozan Sofia ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2432. 36. 25.02.20 A. Construcția casei de locuit

particulare tip S+P+M

Mun.Chişinau, or. Sin-

gera str.Traian 15

Reabaia Natalia ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2433. 37.

2434. 38.

2435.

39. 02.03.20 A. Casă de locuit particulară (tip P),

pe teren cu nr.cadastral

0149108052

Mun.Chişinau, s.Colo-

nița, str.Petru Rareș 15

Pînzaru Ruslan SRL"PINTURE-

CONS"

Rejep Veaceslav

2436. 40. 03.03.20 A. Pavilion comercial pe teren privat

cu nr.cad.1701114.250

Mun.Cahul,

str.A.Mateevici 27/c

Butuc Sorin SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2437.

41. 04.03.20 A. Строительство

промежуточьного склада шрота

силосного типа в составе масло-

экстракционного завода

Mun.Bălți, str. 31

August nr.6

SA”FLOAREA

SOARELUI”

ООО»Химтех-

нология»г.Чер-

kассы, adaptat

IP INDAL-

PROIECT

Rejep Veaceslav

2438.

42. 05.03.20 A. Casă individuală de locuit de

locuit tip P+M și anexe

gospodărești

Raionul Strășeni,

sat.Cojușna, str.Vera

Triboi nr.1

Manoli Ion ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2439. 43. 10.03.20 A. Reconstrucția încăperii comerciale

private cu nr.cad.

Mun.Cahul,

str.A.Mateevici nr.8a

Sargheliu Maria SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

Page 242: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

1701114.271.01.003, situate pe

teren privat cu

nr.cad.1701114.271

2440.

44. 10.03.20 A. Spălătorie de tip deschis la

autodeservire pentru autocare și

camioane pe teren privat cu

nr.cad.1701106.111

Mun.Cahul, str.Strada

Veche nr.133-a

Guslicov Eugeniu SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2441.

45. 10.03.20 A. Casa de locuit particulară S+P+E

în limitele terenului deținut în

proprietate

Mun.Chişinău,

str,Țărînii 59

Colun Vitalie,

Colun Viorica

”Project-Line”

SRL

Rejep Veaceslav

2442.

46. 10.03.20 A. Casă de vacanță de tip S+P,

nr.cadastral 8039328147

Mun.Chişinău, com.

Trușeni, Î.P”Romașca”

Căpățină I.,

Căpățină E.

SRL ”MPS

Construcție”

Rejep Veaceslav

2443.

47. 12.03.20 A. Casa de locuit particulară, pe teren

privat cu nr.cad.0121129032

Mun.Chişinău, sectorul

Buiucani, or.Durlești,

S-la 2 Tineretului nr.12

Covas Pavel ”CAPITAL

PROIECT„ SRL

Rejep Veaceslav

2444. 48. 12.03.20 A. Casa de locuit tip P Or.Briceni, str.Păcii 20 Stratan Serghei

”Capital Proiect„

SRL

Rejep Veaceslav

2445. 49. 16.03.20 A. Depozit agricol Raionul Anenii Noi,

s.Mereni

SRL”DORIANS&C

O”

IP INDAL-

PROIECT

Rejep Veaceslav

2446.

50. 18.03.20 A. Reconstrucţia casei de locuit

individuale tip S+P+E,

nr.cad.2114305107.01

Raionul Cantemir, sat.

Cania

Doina Ion SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2447. 51. 18.03.20 A. Casă de locuit tip S+P+E, nr. cad

7101106.081

Or.Rîșcani,

str.M.Kogălniceanu 25

Tăbîrță Trofim SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2448. 52. 18.03.20 A. Casă de locuit tip D+M, nr. cad

8039331.379

Mun.Chişinău,

com.Trușeni, s.Trușeni

Harabagiu Larisa SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2449.

53. 18.03.20 A. Casa de locuit individuală tip P,

nr.cad.9601215.140

UTA Gagauzia,

mun.Comrat,

str.Studențească

Chesea Eduard SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2450. 54. 30.03.20 A. Casa de vacanță tip D+P+M.

Nr.cad.3153208142

Mun.Chișinău,

comStăuceni

Mura Marina ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2451. 55. 30.03.20 A. Casa de locuit de tip P Mun.Chișinău, com. Jora Natalia ”MODUL- Rejep Veaceslav

Page 243: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Gratiești, s.Gratiești,

str.Ion Dumeniuc 17

PROF” SRL

2452.

56. 01.04.20 A. Комплекс по переработке 700

тн/сут семян подсолнечника в

Международном Свободном

Порту Джурджулешты

Raionul Cahul,

s.Giurgiulești

SRL”DANUBE

OIL COMPANY”

«ИНТЕРПРО-

ЕКТ»инжини-

ринг, adaptat

IP INDAL-

PROIECT

Rejep Veaceslav

2453.

57. 02.04.20 A. Casa de locuit individuală

D+P+1E, în limitat terenului

privat cu nr.cad.0131132417

Mun.Chișinău, or.Codru,

str.Shinoasa Nouă 33

Benzin Gabri-ela,

Bostănică Tatiana

SRL

”URMICON”

Rejep Veaceslav

2454.

58. 07.04.20 A. Construcția anexei (depozit

frigorific) la clădirea de producere

existentă

Orașul Rîșcani,

str.Comarov 73

SA ”Lactis” SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

2455. 59. 07.04.20 A. Centru specializat pentru vânzarea

și deservirea tehnicii agricole

Satul Pașcani SRL

”ISP INTER”

SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

2456.

60. 07.04.20 A. Construcția unei anexe tip

D+P+3P, pentru asigurarea

comunicării pe verticală prin

intermediul unei scări și două

ascensoare

Mun.Chișinău,

str.Bulgară 56

SRL”STAG” Real

Estate SRL

SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

2457. 61. 17.04.20 A. Hala agricolă, extravilan Raionul Ungheni, com.

Sculeni, s.Blîndești

SRL

”TRIMEXPO”

IP INDAL-

PROIECT

Rejep Veaceslav

2458.

62. 23.04.20 A. Bloc locativ tip 2D+P+3E+M cu

spațiu de deservire socială la

demisol

Mun.Hîncești,

str.Mihalcea Hîncu 163

SRL”Palisandor&C

O”

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2459. 63. 24.04.20 A. Casa de locuit,

nr.cad.1001212.068

Orașul Anenii Noi,

str.Novaia 11

Sincovschii Andrei SRL”Pintura-

Const”

Rejep Veaceslav

2460. 64. 24.04.20 A. Casa de locuit individuală Mun.Chișinău, sec.Bo-

tanica, str.Danubius 32

Cobelean Nadejda SRL”Pintura-

Const”

Rejep Veaceslav

2461. 65. 24.04.20 A. Casă de locuit particulară de tip P,

nr.cad.3838214.262

Raionul Dubăsari,

s.Molovata

Popa Ion ”Procons-Line”

SRL

Rejep Veaceslav

Page 244: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2462.

66. 24.04.20 A. Casa de locuit cu regim de

înălțime P+M,

nr.cad.1701119.339

Mun.Cahul,

str.P.Rumeanțev 34

Lungu Vasile SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2463.

67. 24.04.20 A. Construcția anexei locative la casa

individuală de locuit,

nr.cad.1701125.029

Mun.Cahul, str.Șoseaua

Șcheia 53

Secrieru Elena SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2464.

68. 24.04.20 A. Construcția anexei comerciale la

bu-nul imobil privat (încăpere

nelocati-vă),

nr.cad.1701115.023.01.002,

situate la parterul blocului locativ

cu două nivele

Mun.Cahul, str.31

august 1989 4i/2

Petrova Olga SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2465. 69. 30.04.20 A. Casă de locuit individuală în două

nivele

Orașul Drochia, str.

Mihail Sadoveanu 29

Albu Igor SC”Procons

Proiect”SRL

Rejep Veaceslav

2466.

70. 02.05.20 A. Construcția anexei la căsuța de

livadă de tip S+P+M,

nr.cad.0146118401

Mun.Chișinău,

com.Tohatin

Andronic Mihail SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2467.

71. 02.05.20 A. Casă de locuit individuală de tip

S+P+M și construcții auxiliare,

nr.cad.2334204356

Raionul Ialoveni,

s.Răzeni

Mîndrescu Sergiu SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2468. 72. 04.05.20 A. Anexă la frigiderul pentru

păstrarea fructelor

Raionul Drochia,

s.Zgurita

GȚ ”Polizov Denis

Ivan”

”Procons

Proiect”SRL

Rejep Veaceslav

2469. 73. 05.05.20 A. Stație de așteptare a transportului

public

Mun.Ungheni Primăria

mun.Ungheni

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2470. 74. 05.05.20 A. Stație de așteptare a transportului

public cu punct comercial

Mun.Ungheni Primăria

mun.Ungheni

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2471. 75. 05.05.20 A. Stație de așteptare a transportului

public de călători

Mun.Ungheni Primăria

mun.Ungheni

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2472.

76. 05.05.20 A. Casă de locuit particulară

P+1E+beci,

Nr.cad.0131211117, 0131211166

Mun.Chișinău, or.Cod-

ru,str.Valea Apelor 11A

Ceban Alexan-dru,

Ceban Alina

”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2473. 77. 05.05.20 A. Casa de locuit particulară P+1E,

nr.cad.0131313357

Mun.Chișinău, or.Cod-

ru, str.Grenoble

Hanganu Vasile ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

Page 245: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2474. 78. 05.05 20 A. Spălătorie auto cu cafenea tip P Mun.Hîncești, str.31

august

Lică Ion SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2475.

79. 06.05.20 A. Construcția casei de locuit

individuale cu construcții

accesorii, nr.cad.1701111.284

Mun.Cahul, str.Tîrgul

Vechi 111

Goropceanu Nicolae SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2476.

80. 06.05.20 A. Construcția Bisericii Parohia cu

Hramul Buna Vestire, pe teren

atribuit în folosință cu

nr.cad.1701121.325,

Mun.Cahul, str.Mihai

Viteazul f/n

Comunitatea Re-

ligioasă Parohia cu

Hramul Buna Vestire

din cadrul

Eparhiei de Cahul și

Comrat a Bise-ricii

Ortodoxe din R

Moldova

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2477. 81. 11.05.20 A. Întreprindere de producere a

uleiurilor esențiale

Raionul Sîngerei,

s.Nicolaevca

SRL”FLV-ASCENT” IP INDAL-

PROIECT

Rejep Veaceslav

2478. 82. 12.05.20 A. Construcția acoperișului la

grădinița de copii din s.Hijdieni

Raionul Glodeni,

s.Hijdieni

Primăria s.Hijdieni ÎI”Balanici

Vasile”

Rejep Veaceslav

2479. 83. 12.05.20 A. Depozit pentru cereale – anexă Raionul Glodeni s.Ustia SRL”Baicean Agro” ÎI”Balanici

Vasile”

Rejep Veaceslav

2480. 84. 12.05.20 A. Centru comercial Mun.Cișinău, com.

Trușeni, loc.Dumbrava

Harabagiu Larisa SRL”PILON” Rejep Veaceslav

2481. 85.

2482. 86. 14.05.20 A. Bloc locativ cu spațiu comercial la

parter, nr.cad.1701113.071

Mun.Cahul,

str.A.Mateevici 33/e

SRL

”CARFACON”

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2483.

87. 18.05.20 A. Reabilitarea unei proțiuni de drum

– str.Tighina și modernizarea

trotuarelor locale

Raionul Anenii Noi,

s.Varnița

Primăria s.Varnița Firma

”Cazacu”SRL

Rejep Veaceslav

2484. 88. 20.05.20 A. Boxe auto provizorii,

nr.cad.2501212198

Orașul Calarași,

str.Daneză

Artenie Liliana,

Artenie Sergiu

”MARIANDRI-

PRIM” SRL

Rejep Veaceslav

2485.

89. 21.05.20 A. Garaj (tip P), nr.cad.0142209.120 Mun.Chișinău, com.

Bubueci, s.Humulești,

str.Chișinăului 7

Dobrovolscaia

Liubovi SRL”SAR-Group” Rejep Veaceslav

Page 246: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2486.

90. 22.05.20 A. Casa de vacanță.

Nr.cad.8039339019

Mun.Chișinău,

com.Trușeni,

ÎP”Automobilistul”

Smintaniuc Andrei SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2487.

91. 22.05.20 A. Casa de vacanță.

Nr.cad.80393391010

Mun.Chișinău,

com.Trușeni,

ÎP”Automobilistul”

Smintaniuc Andrei SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2488.

92 22.05.20 A. Construcția a 3 case de locuit tip

P+M

Mun.Chișinău,

com.Trușeni,

str.Cireșilor 32

Crestin Octavian SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2489.

93. 25.05.20 A. Construcția anexei la blocul

administrativ ,

nr.cad.1701116.005

Mun.Cahul, str.31

August nr.1

SA”Apa-Canal

Cahul”

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2490. 94. 26.05.20 A. Termoizolarea fațadelor grădiniței

de copii din s.Slobozia

Raionul Ștefan Vodă,

s.Slobozia

Primăria

com.Slobozia

Firma

”Cazacu”SRL

Rejep Veaceslav

2491. 95. 26.05.20 A. Sala de ceremonii la 50 locuri Raionul Cantemir,

com.Pleșeni, s.Hănăseni

Casian Vasile Firma

”Cazacu”SRL

Rejep Veaceslav

2492. 96. 27.05.20 A. Casa de vacanță de tip S+P+M

Nr.cad.80393239231

Mun.Chișinău, com.

Trușeni, s.Trușeni

Grosu Alexandru,

Grosu Irina

”AndrieșArh

Studio”SRL

Rejep Veaceslav

2493. 97. 29.05.20 A. Reconstrucția garajului Mun.Chișinău, s.Toha-

tin, str.Păcii 10/19

Cociurca F. Firma

”Cazacu”SRL

Rejep Veaceslav

2494.

98. 29.05.20 A. Amenajarea drumului de acces

pentru automobile, pietoni, parcări

către Piața Agroalimentară din

direcția str.C.Porumbescu

Mun.Ungheni Primăria

mun.Ungheni ”GEOCON-

STRUCT”SRL

Rejep Veaceslav

2495. 99. 02.06.20 A. Casa de locuit tip D+P și

împrejmuire, nr.cad.3151111.325

Raionul Criuleni,

s.Rîșcova

Busuioc Oleg SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2496. 100. 02.06.20 A. Spălătorie auto,

nr.cad.7401525.316

Orașul Sângerei,

str.Independenței 254

Goras Iurie SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2497.

101. 02.06.20 A. Casa de locuit tip P+M Mun.Chișinău, com.

Grătiești, s.Grătiești,

str.Rediului 36

Grigoraș Natalia SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

Page 247: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2498. 102. 02.06.20 A. Casa de locuit individuală tip

P+M, nr.cad.8030205111

Raionul Strășeni,

s.Rădeni

Popa Ștefan SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2499.

103. 02.06.20 A. Casă de locuit tip S+P+M,

nr.cad.0124211.096

Mun.Chișinău,

s.Ghidighici, str.Liviu

Deleanu 25

Namolovan Mariana SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2500.

104. 02.06.20 A. Casa de locuit tip P+M Mun.Chișinău,

s.Trușeni, str.Dimitrie

Cantemir 1

Nițu Victor SC”Capital

Proiect”SRL

Rejep Veaceslav

2501. 105. 02.06.20 A. Casa de locuit particulară tip S+P,

nr.cad.1929108.067

Raionul Florești,

s.Napadova

Gheorghe Andrieș SRL AB+Partners Rejep Veaceslav

2502. 106. 04.06.20 A. Casa tronson cu regim de înălțime

S+P+E

Mun.Chișinău, or.Dur-

lești, str.Neidentificată

SRL”Utilaj IPV” SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2503.

107. 08.06.20 A. Extinderea clădirii magazinului

”AGROPIESE”(anexă),

nr.cad.4101211.243.01

Mun.Edineț, str.V.Roșca

nr.176/f

”Agropiese TGR

Grup”SRL

Firma ”CUB”SRL Rejep Veaceslav

2504.

108. 09.06.20 A. Casa de locuit tip tronson cu

regim de înălțime P+E,

nr.cad.01211061082

Mun.Chișinău, or.Dur-

lești, str.Neidentificată

SRL”Robertcons

grup”

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2505.

109. 10.06.20 A. Casa particulară de tip S+P+M Mun.Chișinău, com.

Trușeni, s.Trușeni,

str.Spicului 57

Bînzaru Ecaterina,

Bînzaru Sergiu

”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2506. 110. 12.06.20 A. Casa de locuit de tip P Or.Drochia, str.Decebal

35

Dancovschi Diana SC”Procons

Proiect SRL

Rejep Veaceslav

2507.

111. 13.06.20 A. Casă de locuit tiup S+P+M Raionul Rîșcani,

s.Corlăteni, str.Sergiu

Ostaf 28

Talpă Olga,

Talpă Ion SRL”Proiect-

Design

Rejep Veaceslav

2508. 112. 13.06.20 A. Casă de locuit tiup S+P+M,

nr.cad.3156108195

Mun.Chișinău, or.Cri-

ova, str.Traian 5

Sîrbu Valerian SRL”Proiect-

Design

Rejep Veaceslav

2509.

113. 13.06.20 A. Restaurarea monumentului istoric

biserica Sfînta Treime de la

Mănăstirea Rudi

Raionul Soroca, s.Rudi Comunitatea Re-

ligioasă Mănă-stirea

cu Hramul Sfînta

Treime în cadrul

”Andrieș

Arhstudio”SRL

Rejep Veaceslav

Page 248: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Bisericii Ortodoxe din

Moldova s.Rudi

2510. 114.

2511.

115. 15.06.20 A. Casă individuală de locuit cu

regim de înălțime P+1E,

nr.cad.9201111450

Mun .Ungheni, str.

Independenței 31

Porojniuc Ion,

Porojniuc Nadejda

”Stroiart”SRL Rejep Veaceslav

2512.

116. 17.06.20 A. Proiect de instalare a panourilor

fotovoltaice pe acoperișul

construcției existnte cu demolarea

acoperișului șarpantă existent și

construcția unui șopron cu carc

asă metalică

Mun.Cahul, str.Dunării

9

Dispeceratul Situații

Exepționale Cahul

SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2513.

117. 17.06.20 A. Construirea unui bloc de locuințe

cu spații comercialșe și parcare

auto subterană,

nr.cad.0100514017

Mun.Chiținău,

sector Buiucani,

str.V.Belinski 71

”Normacom

Grup”SRL

”SCPC”SRL Rejep Veaceslav

2514.

118. 18.06.20 A. Reconstrucția apartamentului

nr.20 P+E

Mun.Chiținău,

sector Buiucani,

str.A.Șciusev 101

Coșcodan Vera ”TECTON-Z”

SRL

Rejep Veaceslav

2515.

119. 19.06.20 A. Depozit industrial agricol cu

oficiu,

Nr.cad.5511104005, 5511104006,

5511104007

Mun.Chișinău,

com.Băcioi

SRL”Market Plast” SRL ”ARHI-

DEEA GRUP”

Rejep Veaceslav

2516.

120. 24.06.20 A. Resistematizarea încăperilor în

vederea amplasării depozitului de

producere a tavanelor extensibile

și imprimare în format mare,

amplasat în blocul lit.S-10 cu

nr.cad.01005180184

Mun.Chișinău,

str,Columna 170

”WHITE

CAPITAL”SRL

SA”ARHPRO

IECT”

Rejep Veaceslav

2517.

121. 25.06.20 A. Casă de locuit tip P,

nr.cad.0111253201

Mun.Chișinău, or.Sîn-

gera, str.Mihai

Eminescu 12

Tighinean S. Firma

”Cazacu”SRL

Rejep Veaceslav

Page 249: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2518.

122. 26.06.20 A. Replanificarea etajelor 3 și 4 ale

blocului lit.A la Spitalul de

Derma-tologie și Maladii

comunicabile

Mun.Chișinău, or.Codru Spitalul de Der-

matologie și MC

”LECRIS-

COMt”SRL

Rejep Veaceslav

2519.

123. 26.06.20 A. Casă de locuit cu dimensiuni

(12.0x 16.2) regim de înălțime

S+P+M, nr.cad.1427115152

Raionul Briceni,

s.Beleavinți

Slivca Tatiana ”Capital

Proiect”SRL

Rejep Veaceslav

2520. 124. 26.06.20 A. Casă de locuit unifamiliară

D+P+1E, nr.cad.0131131411

Mun.Chișinău, or.Codru,

str.Schinoasa-Deal 45

Barbă Diana ”ENCOM

DESIGN”SRL

Rejep Veaceslav

2521.

125. 29.06.20 A. Amenajarea poligonului pentru

depozitarea nămolului prelucrat de

la stația de epurare biologică a

apelor uzate din mun.Chișinău

Mun.Chișinău,

Str.Uzinelor 207

Direcția DGLCA a

primăriei

mun.Chișinău

”GEOCONS-

TRUCT”SRL

Rejep Veaceslav

2522.

3. 16.07.20 A. Construirea unei case de locuit

individuale pe teren cu nr.

cadastral 0100310.026

sector Ciocana, cartierul

locativ Budești II, mun.

Chișinău.

Cotorobai Rusatam ”PROCONS-

LINE”SRL

Rejep Veaceslav

2523.

4. 27.07.20 A. Двухэтажная пристройка к

торгово-офисного центра

по ул. Ленина, 143/4,

в. г. Тараклия,

р. Тараклия

Boșcov Artiom ”PROCONS-

LINE”SRL

Rejep Veaceslav

2524.

5.

03.08.20 A. Construirea unui obiectiv

comercial cu depozit, extravilan,

nr. cad. (8039317.154)

com. Truseni, mun.

Chisinau.

"MOTOGRUP

SERVICE" SRL

” VAGO PRIM”

SRL

Rejep Veaceslav

2525.

6.

10.09.20 A. Construirea unei case de locuit

pentru două familii pe terenul

eliberat în urma demolării

construcțiilor existente pe tren cu

nr. cad. 0100507430

Milano nr. 4, sec.

Buiucani, mun. Chișinău

Ionaș Roman ”PROCONS-

LINE”SRL

Rejep Veaceslav

2526.

7. 18.09.20 A Construirea parcului fotovoltaic,

pe terenurile cu nr. cadastral

8001103045l

situat in extravilanul

mun. Straseni, sectorul

industrial

SRL "Arenco-

Imobil"

”PROCONS-

LINE”SRL

Rejep Veaceslav

Page 250: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2527.

126. 24.07.20 A. Reconstrucţia casei de vacanță,

inclusiv construcția unei anexe în

limitele terenului privat cu

nr.cad.0142316.023

Mun.Chișinău,

com.Bubuieci,

str.Nucarilor nr.26

Guzun Lilia ”MODUL

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2528.

127. 28.07.20 A. Construirea casei particulare de

locuit cu regim de înălțime

S+P+M.

Mun.Chişinău,

or.Durlești,, strada

Sfîntul Andrei, nr 44

Zestrea Silvia

SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

2529.

128. 28.07.20 A. Casă de vacanță tip S+P+1E,

nr.cad.0131107101

Mun.Chișinău, or.Codru Belostecinic

Andrian, Belo-

stecinic Irina

SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2530.

128’. 28.07.20 A. Proiectarea construcției auxiliare

pe teren privat cu

nr.cad.0300106.510

Mun.Bălți, str.Răut nr.9 Brînza Marian,

Brînza Svetlana

”Arhi Terra” SRL

Rejep Veaceslav

2531.

129. 28.07.20 A. Casă individuală de locuit, pe

teren privat cu

nr.cccccad.1701120.635

Mun.Cahul, str.Andrei

Lupan, nr.20

Alexandrov Anatoli,

Alexandrov Tatiana

SC”Arca-

Clasic”SRL

2532.

130. 28.07.20 A. Garaje și ateliere pentru tehnică

specializată, pe teren privat cu

nr.cad.1701124.212. Poz.1

Depozit piese auto cu sală de

expoziție

Mun.Cahul, Dunării nr.3 ”TOPCONS

TRUCT BNN” SRL

SC”Arca-

Clasic”SRL

2533.

131. 29.07.20 A. Anexă la construcția comercială,

prestări servicii, nr. cadastral

8001104002.

Mun.Strășeni,

M.Eminescu

UCC URECOP din

Strășeni

”ProServ-

Construct” SRL

Rejep Veaceslav

2534.

130’. 09.07.20 A. Reparația pardoselei sălii sportive

cu executarea rețelelor de drenare

interioară

Or.Nisporeni, str.Marii

adunări nr.12

Consiliul Raional

Nisporeni

INCP

”URBANPRO-

IECT

Rejep Veaceslav

2535.

131’. 09.07.20 A. Reconstrucția acoperșului

grădiniței de copii

”T.Sobolevschi”

Mun.Ungheni Primăria

mun.Ungheni

”Mantobani” SRL

Rejep Veaceslav

2536.

132. 09.07.20 A. Construcția casi de locuit tip S+P

teren privat cu nr.cad.0146123061

Mun.Chișinău,

com.Tohatin, s.Buneț,

Str.Ștefan cel Mare

Mujicioc Sergiu SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

Page 251: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2537.

133. 09.07.20 A. Reconstrucția depozitului existent,

cîntarului și execuția unei anexe la

depozit, situată pe teren privat cu

nr.cad.9631104482

UTA Gagauzia,

s.Ferapontievca,

str.Vladimir Lenin 1

SRL”Simlar-Agro”

SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2538.

133’. 09.07.20 A. Secție de procesare a vișinilor și

mierii de albini

Raionul Drochia,

s.Ochiul Alb

GȚ ”Ababii Ion

Ion”

SRL ,,Capital

Proiect”

Rejep Veaceslav

2539. 134. 09.07.20 A. Construcția casei de locuit tip

D+P+1E

Mun.Chișinău,

com.Trușeni,s.Trușeni

Manolov Dmitrii SRL ,,ENCOM

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2540.

135. 13.07.20 A. Proiectarea extinderii construcției

agroindustriale (frigorifer)

Extravilan s.Pelivan ”Mihalachi Petru

Dumitru” GȚF

AC”Arh_Evolu-

țio” SRL

Rejep Veaceslav

2541.

136. 14.07.20 A. Комплекс по переработке

700тн/сут семян подсолнечника

в Международном Свободном

Порту «Джурджулешть»

(вторая очередь).

Raionul Cahul,

s.Ghiughiulesti

ICS „Danube

Logistics”

Adaptat de

IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2542.

137. 14.07.20 A. Reconstrucția cu replanificare a

încăperilor private a ap.17 și

încăperii nelocative nr.18

Mun.Cahul, str.Ștefan

cel Mare nr.26

Todorov Sergiu SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2543.

138. 14.07.20 A. Casă individuală de locuit, pe

teren privet cu

nr.cad.1701113.267

Mun.Cahul,

str.N.Bălescu nr.24

Bocevarova Iulia SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2544.

139. 14.07.20 A. Casă individuală de locuit ți

construcție auxiliară, nr. cad.

1701110.360

Mun.Cahul,

str.A.Donici, nr.35

Bejenaru Sergiu SC”Arca-

Clasic”SRL”

Rejep Veaceslav

2545. 140.

2546. 141. 14.07.20 A. Casă de locuit tip P+M Mun.Chișinău, com.

Budești,str.Decebal 2

SRL,,Cadpro-iect” Rejep Veaceslav

2547.

142. 15.07.20 A. Construcția unui depozit din

contul demolării imobilului

existent, nr. cad. 0100302.298

Mun.Chișinău, sector

Ciocana, str.Uzinelor 64

Franco Nadejda SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

Page 252: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2548. 142’. 16.07.20 A. Căsuță de vacanță tip S+P,

nr.cad.0131119266

Mun. Chişinău,

or.Codru, IP ”Vieru”

Ianoglo Vasile SRL”Pintura-

Const”

Rejep Veaceslav

2549.

143. 16.07.20 A. Casă de locuit individuală de tip

particular, garaj,

nr.cad.3156108002

Or.Cricova, str.Drumul

Viilor 117

Botnaru Radu AC”Arh_Evolu-

tio”SRL

Rejep Veaceslav

2550. 144. 17.07.20 A. Casă individuală 1E Mun.Chişinau, com.

Trușeni, str.Nucilor,27

Bajura Olga Bajura N .

Rejep Veaceslav

2551. 145. 20.07.20 A. Clădirea punctului de trecere și

control, nr.cad.4501212.180

Or.Florești, str.Mihai

Viteazu 31

SRL”GENERAL

BUILDING„

SC”GLUVERT”S

RL

Rejep Veaceslav

2552.

146. 20.07.20 A. Clădire pentru moară cu depozit

de materie primă,

nr.cad.4501212.180

Or.Florești, str.Mihai

Viteazu 31

SRL”GENERAL

BUILDING„

SC”GLUVERT”S

RL

Rejep Veaceslav

2553.

147. 20.07.20 A. Casă de locuit pentru două familii

pe terfenul eliberal în urma

demolării construcțiilor existente

Mun.Chişinău,

str.Universității 33

Timofei Ion SC”GLUVERT”S

RL

Rejep Veaceslav

2554. 148. 20.07.20 A. Casă de locuit individuală

(S+P+E)

Mun.Chișinău, com.

Stăuceni, str.Bucovina.

Postolachi Pavel SC”GLUVERT”S

RL

Rejep Veaceslav

2555. 149. 21.07.20 A. Construcția magazinului mixt pe

teren privat cu nr.cad.9412110411

Raionul Cahul,

s.Burlăceni

Nița Lidia SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2556.

150. 21.07.20 A. Casă de locuit pentru două familii

pe teren cu nr.cad.0131132410

Mun.Chișinău, sector

Rîșcani, cartierul locativ

str.Calea Orheiului-

Bucovinei

Ciobanu Alexandru

SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav,

2557. 151.

2558.

152. 22.07.20 A. Proiectarea unei case de locuit

unifamiliare P+M (în locul

construcției existente cu

nr.cad.0131130.006.01)

Mun.Chișinău, or.Codru,

str.Schinoasa Vale 16

Moraru Iurie,

Moraru Viorica

SRL”PROIECT-

DESIGN„

Rejep Veaceslav

Page 253: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2559.

153. 22.07.20 A. Casă de locuit individuală de tip

P+M, nr.cad.3158207680

Mun.Chișinău, or.Vadul

lui Vodă, str.

N.Testemițeanu 22

Valciuc Natalia,

Valciuc Maxim

SRL”PROIECT-

DESIGN„

Rejep Veaceslav

2560.

153’. 24.07.20. A. Casă de locuit cu regim de

înălțime P+E,

nr.cad.55112011146

Com.Băcioi, s.Băcioi,

str.Cetatea Albă

Bolfun Vadim ”STROI ART”

SRL

Rejep Veaceslav

2561. 154.

2562.

155. 24.07.20 A. Construcția casei de locuit cu

regim de înălțime S+P+M,

nr.cad 0142108.225

Mun.Chişinău, com.

Bubuieci, s.Bubuieci,

str.Constructorilor 18

Pozdirca Nicolae ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2563.

156. 31.07.20 A. Proiectarea parcului în satul

Covurlui

Raionul Leova,

s.Covurlui

Primăria

com.Covurlui

”NATAROM

CONSTRUCT”SR

L

Rejep Veaceslav

2564.

157. 31.07.20 A. Extinderea întreprinderii

industriale prin construirea

depozitului de depo-zitare a

elementelor metalice, atelierului

de confecționare a carcaselor din

armatură și blocului administrativ

din contul demolării parțiale a

imobilului lit.01, în limita

terenului privat,

nr.cad.0100302.926

Mun.Chișinău, sector

Ciocana, str.Uzinelor

104

SRL”BPM-

TRADE”

”ARHINTE-

RIOR”SRL

Rejep Veaceslav

2565. 158. 31.07.20 A. Casă de locuit, nr.cad.3153212626 Mun.Chișinău, com.

Stăuceni, str.Teilor

Agachi Ion ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2566. 159. 31.07.20 A. Casă de locuit, nr.cad.3153212626 Mun.Chișinău, com.

Stăuceni, str.Teilor

Grosu Eduard ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

Page 254: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2567.

160. 31.07.20 A. Casă de locuit individuală tip

P+E, pe teren cu

nr.cad.0144108325

Mun.Chișinău, com.

Cruzești,str.Livezilor 7

Adascalița

Ghenadie

SC”Arhideea”

SRL

Rejep Veaceslav

2568.

161. 31.07.20 A. Reconstruirea apartamentului nr.4

cu extinderea pe orizontală

(edificarea unei anexe P+M)

Mun.Chișinău,

str.V.Lupu 42v

Vera Lungu AC”Arh_Evolu-

tio”SRL

Rejep Veaceslav

2569. 160’. 04.08.20 A. Oficiu tip P+E cu terasa și bazin

pentru irigare, nr.cad.3120204.440

Mun.Chișinău,

com.Budești

Ion Harampov SRL”PROCA-

DA-PRIM”

Rejep Veaceslav

2570.

161’. 04.08.20 A. Reconstrucția șopronului în

pavilion comercial cu extinderea

construcției (8.2x4m) pe teren

privat cu nr.cad. 1701114.175

Mun.Cahul,

str.A.Mateevici nr.8/1

”ECVATORIA”

SRL

SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2571.

162. 04.08.20 A. Complex locativ cu obiective de

menire social-culturală și parcare

auto subterană

Mun.Chișinău, str.Lev

Tolstoi 43

ÎM”AGREGAT” ÎI”Pasecinik” Rejep Veaceslav

2572. 163.

2573. 164. 06.08.20 A. Casă de locuit individuală tip

S+P+1E, nr.cad.9201103937

Orașul Ungheni, str.

Florilor

Seliutina Violeta SRL”PROIECT-

DESIGN„

Rejep Veaceslav

2574.

165. 06.08.20 A. Casa de locuit cu regim de

înălțimeS+P+M,

nr.cad.5511302029

Com.Băcioi, sat.Strai-

Steni, str.Sf.Mihail 26

SA Autorapid ENCOM DESIGN

SRL

Rejep Veaceslav

2575.

166. 06.08.20 A. Construcția anexei tip P la bunul

imobil

Mun.Hîncești, str.

Chișinău 8a

Bunduchi Victor

Istrati Ion, Ciu-dina

Viorica,

Cașirina Galina,

Ungureanu Mihail,

Colța Artur,

Denisov Nicolai,

Leliuhi- na Olga,

SRL ”Arhideea-

grup”

Rejep Veaceslav

Page 255: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

Lefter

Sofia,Ungurea- nu

Toader

2576.

167. 06.08.20. A. Reconstrucția blocului locativ

existent nr.01-lit.A(S+P+M) în

limitele planimetrice existente, cu

supraetajarea unui nivel –

S+P+E+M, nr.cad.0100419176

Mun.Chișinău, sector

Râșcani, str.Alexandru

Hâjdeu 95

Ostaf Serghei SRL”PROIECT-

DESIGN„

Rejep Veaceslav

2577.

168. 06.08.20 A. Construcția casei de locuit, nr.cad.

0142101309

Mun.Chișinău, com.

Bubuieci, s.Bubuieci,

str.Sfântul David 14/1

Rusu Tatiana SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2578.

169. 06.08.20 A. Construcția casei de livadă,

nr.cad. 0146118449

Mun.Chișinău, com.

Tohatin, extravilan

ÎP”Victoria Aura”, lot

nr.251

Furdui-Cociug

Elena Vasile

SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2579.

170. 06.08.20 A. Casă pomicolă,

nr.cad.3153217407

Mun.Chişinău, com.

Stăuceni,

ÎP”BURUIANA”

extravilan

Sanduța Tudor SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2580.

171. 06.08.20 A. Casa de locuit tip P, nr.cad.

5521212031

Raionul Ialoveni,

com.Mileștii Mici,

s.Piatra Albă

Bezvuschin Ian SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2581.

172. 07.08.20 A. Casă individuală de locuit cu

garaj, pe teren privat cu nr.cad.

1701111.312

Mun.Cahul, str.

C.Porumbescu 7

Ivanova Anastasia SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2582.

173. 11.08.20 A. Spălătorie auto de tip închis cu

cafenea la etaj, pe teren privat cu

nr.cad.1701119.425

Mun.Cahul, str.Doinelor

21

Cantea Daniela SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

Page 256: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2583.

174. 12.08.20

A.

Casă individuală de locuit, pe

teren privat cu

nr.cad.1701115.071

Mun.Cahul,

str.B.P.Hașdeu 8g

Arnaut Igot SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2584. 175. 13.08.20 A. Casa de vacanță, teren privat cu

nr.cad.8044101.050

Mun.Chișinău,

s.Condrița, extravilan

Sirghii Petru ”STROI ART”

SRL

Rejep Veaceslav

2585. 176. 13.08.20 A. Casă de locuit (tip S+P+M) ți

construcții auxiliare

Raionul Strășeni, s.Lo-

zova, str. 31 August

Vornicescu Maria FPC”MODUL-

PROF” SA

Rejep Veaceslav

2586.

177. 14.08.20 A. Construcția unei case particulare

de tip P+M

Mun.Chișinău, com.

Tohatin, s.Cheltuitor,

str.Sf.Vinere nr.1

Pascaru Gicu Vasile ”MODUL-

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2587.

178. 17.08.20 A. Casă de locuit individuală de tip

P+1E, nr.cad.3153212295

Mun.Chișinău, com.

Stăuceni, str.Ave Maria

15

Doina Aurica SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2588.

179. 18.08.20 C. Construcția traseului de canalizare

pentru conectarea caselor de locuit

la traseul magistral situat pe

str.Plugarilor

Mun.Cahul, str.Strada

Veche 123-125

Primăria mun.Cahul SC”Arca-

Clasic”SRL

Niculită Liudmila

2589.

180. 21.08.20 A. Trotuarul public aliniat traseului

regional Cantemir-Baimaclia G-

132

Raionul Cantemir,

com.Cania, s.Cania

Primăria com.Cania ÎM”Biroul de

proiect. și prod. pe

lîngă Consi-

liul Raional

Cantemir

Rejep Veaceslav

2590. 181. 21.08.20 A. Casa de locuit P+E Mun.Chișinău, s.Băcioi Neaga Alexandru Firma ”Cazacu”

SRL

Rejep Veaceslav

2591. 180’. 08.09.20 A. Depozit pentru depoizitarea

concentratului pentru 10.000 tone

Or.Orhei, str.Stejarilor

20/A

”Orhei-Vit”SRL Di&Trade Engi-

neering”SRL

Rejep Veaceslav

2592. 181’. 08.09.20 A. Hotel pentru 44 de camere cu

regim de înălțime P+2E

UTA Gagauzia,

mun.Comrat, str.Lenin

”Marcovroyal”

SRL

”Urmicon”SRL Rejep Veaceslav

Page 257: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2593. 182. 21.08.20 A. Reabilitarea și modernizarea

trotuarelor locale str.Ion Șoltoian

Raionul Telenești,

s.Inești

Primăria s.Inești Firma ”Mihco-

Activ”SRL

Rejep Veaceslav

2594.

183. 21.08.20 A. Reproiectarea blocului

administrativ ”D” cu regim de

înălțime D+P+4E în bloc locativ

cu regim de înălțime D+P+10E

Mun.Chișinău,

or.Durlești,

str.L.Deleanu 3

SRL”West Invest

Capital”, ”Lagmar-

Impex”

ACA ”CUB” SRL Rejep Veaceslav

2595.

184. 09.09.20 A. Reconstrucția și schimbarea

destinației construcției existente în

agropensiune, nr.cad.1732201363

Raionul Cahul, s.Pașcani Lazăr Dumitru SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2596. 185. 09.09.20 A. Casă de locuit individuală, nr.cad.

1701101.241

Mun.Cahul, str.A.Donici

10

Bloșenco Victor SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2597.

186. 15.09.20 A. Casă de locuit individuală,

nr.cad.0100402384

Mun.Chișinău, sector

Rîșcani, cartierul

Petricani

Sarioglo Stepan SRL,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2598. 187. 16.09.20 A. Bloc sanitar la IP Gimnaziul din

s.Cobani

Raionul Glodeni,

s.Cobani

Gimnaziul s.Cobani ÎI”Balanici

Vasile”

Rejep Veaceslav

2599. 188 16.09.20 A. Bloc sanitar la IP Gimnaziul din

s.Cojba

Raionul Glodeni,

s.Cojba

Gimnaziul s.Cojba ÎI”Balanici

Vasile”

Rejep Veaceslav

2600. 189. 15.09.20 A. Complex de primire, prelucrare,

uscare și sortare a cerealelor

Raionul Sîngerei,

s.Drăgănești

SRL”Drăgăneș-

tenii”

IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2601. 190. 15.09.20 A. Construcția cu caracter provizoriu,

pavilion de carne și mezeluri

Mun.Chișinău,or. Dur-

lești, str.Cartusa 42/1

SRL”EUROPROD

INVEST”

IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

2602.

191. 15.09.20 A. Зерноперегрузочный комплекс

на р.Дунай на

террит.Свободного

Международного Порта

Giurgiu-lești RM (вторая

очередь)

Raionul Cahul,

s.Giurgiulești

SRL”TRANS

CARGO

TERMINAL”

IP”INDALPROIE

CT”

Rejep Veaceslav

Page 258: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2603.

192. 17.09.20 A. Casă de locuit particulară de tip

S+P,

Nr.cad.0111253.314

Mun.Chișinău,

or.Sîngera,s.Dobrogea,

Strrrr-la Tineretului 10

Raevschi Constantin ”ENCOM

DESIGN”SRL

Rejep Veaceslav

2604.

193. 17.09.20 A. Construcția casei de locuit P+M,

nr.cad.8039110.900

Mun.Chișinău,

com.Trușeni,s.Trușeni,

str.Cireșilor 47

Boldurat Domnica ”ENCOM

DESIGN”SRL

Rejep Veaceslav

2605. 194. 17.09.20 A. Construcția casei de locuit P+M,

nr.cad.0300211.277

Mun.Bălți, str-la

Vissarion Belinschi

Osic Maxim,

Gancear Larisa

”ENCOM

DESIGN”SRL

Rejep Veaceslav

2606.

195. 17.09.20 A. Casă de locuit pentru două familii

în limitele terenului privat cu

nr.cad. 0100202854, cu spații

comerciale la nivelul parter

Mun.Chișinău, sector

Centru, str.Ciocârliei

Jemonean Valeriu SC”Arhideea”

SRL

Rejep Veaceslav

2607.

196. 17.09.20 A. Proiectarea casei de locuit

particulare de tip P+E,

nr.cad.80382050002

Raionul Strășeni,

s.Tătărești

Ticlenco Natalia SRL”ARHI

TERRA”

Rejep Veaceslav

2608.

197. 17.09.20 A. Construcția unui obiectiv de

producere cu oficii, în limitele

terenului arendat cu

nr.cad.0100308.464

Mun.Chișinău,

str.Voluntrailor 15

SC”Rimizan-Com” ÎI”Pasecinic” Rejep Veaceslav

2609.

198. 18.09.20 A. Reconstrucția încăperilor existente

în spațiu comercial cu construcția

unei anexe

Orașul Drochia, str.31

august 33

Pîntea Igor ”Procons

Proiect”SRL

Rejep Veaceslav

2610.

199. 18.09.20 A. Construcția a două depozite

agricole, extarvilan,

nr.cad.7149101131

Raionul Rîșcani,

s.Sturzeni

SRL”Vardan- Agro” ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2611. 200. 21.09.20 A. Casă individuală de locuit și garaj, pe

teren privat cu nr.cad. 1701110.239

Mun.Cahul,

str.N.Bălcescu, nr.6

Chihai Vitalii SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2612. 201. 23.09.20 A. Dig de protecție în zona plajei

”Parcul Nistrean”

Mun.Chișinău, or.Vadul

lui Vodă

Primăria or.Vadul lui

Vodă

GTEOCON-

STRUCT SRL

Rejep Veaceslav

Page 259: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2613.

202. 23.09.20 A. Amenajarea scuarului din

str.I.Zaikin

Mun.Chișinău,

str.I.Zaikin

Direcția generală

locativ-comunală și

amenajare

GTEOCON-

STRUCT SRL

Rejep Veaceslav

2614.

203. 24.09.20 A. Anexă comercială – construcție

provizorie la încăperea nelocativă

cu nr.cad. 1701113.088.01.030,

situate la parterul blocului locativ

cu patru nivele

Mun.Cahul, str. Ștefan

cel Mare nr.34/30

Bloșenco Ivan SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2615.

204. 24.09.20 A. Reconstrucția și replanificarea

încăperii locative cu nr.cad.

1701113.088.01.029, pentru

schimbarea destinației în spațiu

comercial și construcția anexei

comerciale provizorii, în

aliniament cu construcțiile

învecinate, situate la parterul

blocului locativ

Mun.Cahul, str. Ștefan

cel Mare nr.34/29

Tiumenev Lucia SC”Arca-

Clasic”SRL

Rejep Veaceslav

2616. 205. 25.09.20 A. Casă de vacanță,

nr.cad.55303051085

Raionul Ialoveni,

s.Dănceni

Bob V. SRL”SCPC” Rejep Veaceslav

2617.

206. 28.09.20 A. Casă de locui particularp (S+P+E) Mun.Chișinău, or.Dur-

lești, str-la IV

Tineretului 3

Nicula Igor ”SAR-GROUP”

SRL

Rejep Veaceslav

2618.

207. 18.09.20 A. Construcția căsuței de livadă,

situată în extravilan, ÎP”Victoria

Aura”, lotul nr.149,

nr.cad.01461180.485

Mun.Chișinău,

com.Tohatin

Chira Dumitru ”ENCOM

DESIGN”SRL

Rejep Veaceslav

2619. 208 28.09.20 A. Casă de locuit,

nr.cad.5301205.297

Mun.Hîncești,

str.Independenței 6

Mațco Maria ”ENCOM

DESIGN”SRL”

Rejep Veaceslav

Page 260: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2620.

209. 28.09.20 A. Edificarea unei anexe la imobilul

proprietate privată

Mun.Chișinău, sector

Botanica, str.Muncesti

801

”Djofra-M”SRL ”Capital Proiect”

SRL

Rejep Veaceslav

2621.

210. 30.09.20 A. Proiectarea unei case de locuit

individuale cu regim de înălțime

P+E

Mun.Chișinău,

or.Durlești

Munteanu Ion ”Areostil Pro”

SRL

Rejep Veaceslav

2622.

126. 24.07.20 A. Reconstrucţia casei de vacanță,

inclusiv construcția unei anexe în

limitele terenului privat cu

nr.cad.0142316.023

Mun.Chișinău,

com.Bubuieci,

str.Nucarilor nr.26

Guzun Lilia ”MODUL

PROF” SRL

Rejep Veaceslav

2623.

127. 28.07.20 A. Construirea casei particulare de

locuit cu regim de înălțime

S+P+M.

Mun.Chişinău,

or.Durlești,, strada

Sfîntul Andrei, nr 44

Zestrea Silvia

SRL ”ARHIDEEA

GRUP”

Rejep Veaceslav

2624.

128. 28.07.20 A. Casă de vacanță tip S+P+1E,

nr.cad.0131107101

Mun.Chișinău, or.Codru Belostecinic

Andrian, Belo-

stecinic Irina

SRL ,,PROIECT-

DESIGN”

Rejep Veaceslav

2625.

128’. 28.07.20 A. Proiectarea construcției auxiliare

pe teren privat cu

nr.cad.0300106.510

Mun.Bălți, str.Răut nr.9 Brînza Marian,

Brînza Svetlana

”Arhi Terra” SRL

Rejep Veaceslav

2626.

129. 28.07.20 A. Casă individuală de locuit, pe

teren privat cu

nr.cccccad.1701120.635

Mun.Cahul, str.Andrei

Lupan, nr.20

Alexandrov Anatoli,

Alexandrov Tatiana

SC”Arca-

Clasic”SRL

2627.

130. 28.07.20 A. Garaje și ateliere pentru tehnică

specializată, pe teren privat cu

nr.cad.1701124.212. Poz.1

Depozit piese auto cu sală de

expoziție

Mun.Cahul, Dunării nr.3 ”TOPCONS

TRUCT BNN” SRL

SC”Arca-

Clasic”SRL

Page 261: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2628.

129 02.04.20 B. Complex de prelucrare a 700 tone

de semințe a floarei soarelui la

Portul Giurgiulești

r-nul Cahul,

Giurgiulești

Portul Giurgiulești Î.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2629. 130 03.04.20 B. Bloc locativ (2D+P+3E+M) cu

spații sociale la demisol

mun. Hîncești,

Mihalcea Hîncu,163

S.R.L. Palinsandor

& Co”

S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2630.

131 03.04.20 B. Replanificări interioare necesare

comasării apartamentelor nr.1 și

nr.2, construirea anexei-intrare

(antreu) cu demolarea celor r

existente, construirea garajului și

terasei

mun. Ungheni,

Al. cel Bun,2

Lupu Vadim și Stela S.R.L. ”Structure

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2631.

132 03.04.20 B. Habuz pietonal de tip uscat cu

show de lumini și muzică și

amenajarea teritoriului adiacent

mun. Ungheni,

str. Națională, Piața

Independenței

Primărie Ungheni S.R.L. ”Art

Factory”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2632. 133 03.04.20 B. Garaj tip ”P” Or. Briceni,

Basarabia,27

Guțu Maria S.R.L. ”Structure

Project”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2633.

134 03.04.20 B. Anexă tip (D+P+3E) pentru

asigurarea comunicării pe

verticală prin intermediul unei

scări și două ascensoare, pentru

obiectiv

mun. Chișinău,

Bulgară,56

S.R.L. ”STAG Real

Estate”

S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2634. 135 03.04.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău, Cricova,

Voievod,25

Morari Maria S.R.L. ”Global

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2635. 136 03.04.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău, Cricova,

Columna,3

Chihai Andrei S.R.L. ”Global

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2636.

137 06.04.20 B. Terasă acoperită și modificarea

acoperișului la casa de locuit

mun. Chișinău,

Testemițianu,24

Arion Ion S.R.L.

”Conglomerat

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 262: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2637. 138 07.04.20 B. Frigider pentru păstrarea fructelor r-nul Anenii Noi,

s. Botnarești

S.A. ”Cariera

Cobusca”

S.R.L. ”Casaviera” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2638. 139 07.04.20 B. Frigider r-nul Comrat,

s. Cotovscoie

S.R.L. ”Cotovagro” S.R.L. ”Casaviera” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2639.

140 07.04.20 B. Sistemul de colectare și evidență a

volumelor de ape uzate de la CET

sursa 1

mun. Chișinău,

Meșterul Manole,3

S.A.

”Termoelectrica”

S.R.L. ”Tehno

Consulting &

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2640. 141 08.04.20 B. Depozit frigorific industrial tip

(D+P)

r-nul Anenii Noi,

s. Mereni

Victor Istrati S.R.L. ”Filion-

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2641. 142 08.04.20 B. Casă de locuit mun. Chișinău, Cricova,

Cartier Nou,lot,77

Chihai Andrei S.R.L. ”Global

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2642. 143 08.04.20 B. Casă de locuit tip (S+P+M) mun. Chișinău, Cricova,

Cartier Nou,lot,52

Bratescu Ion S.R.L. ”Global

Max”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2643.

144 10.04.20 B. Resistematizarea încăperilor

nelocative (alimentație publică) de

la parterul blocului de locuit

mun. Chișinău,

Ștefan cel Mare,64

Cruticov Natalia și

Alexandr

S.R.L. ”CWM

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2644. 145 13.04.20 B. Renovarea acoperișului liceului r-nul Orhei,

s.Peresecina

Primăria Peresecina S.R.L. ”Encom

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2645. 146 14.04.20 B. Spălătorie auto de tip deschis mun. Orhei,

Unirii,51/H

S.R.L. ”Eurotrans

Grup”

Î.M.

”Orheoproiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2646. 147 14.04.20 B. Casă de locuit tip (D+P+M) mun. Chișinău, Codru,

str-la Cobzarilor,14

Michisor Gheorghe S.R.L. ”Aerostil

Pro”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2647. 148 16.04.20 B. Centru specializat pentru vînzarea

și deservirea tehnicii agricole

r-nul Criuleni,

s. Porumbeni

Gavriliță Ion S.R.L. ”Arhideea-

Grup”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2648. 149 16.04.20 B. Casă de locuit tip (D+P+E) Or. Strășeni,

Tineretului,120

Marjenî Nicolai S.R.L. ”Arhproart” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 263: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2649.

150 17.04.20 B. Reconstrucția acoperișului de tip

șarpantă a imobilului (instituție de

educație timpurie)

mun. Chișinău,

Macilor,35

DETS sectorul

Rîșcani

S.R.L. ”CWM

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2650. 151 21.04.20 B. Hala agricolă extravilanul r-nul Ungheni,

s.Blindești

S.R.L. ”Trimexpo” Î.P. ”Indalproiect” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2651.

152 22.04.20 B. Canal de fum pentru evacuarea

gazelor de ardere din cazanul de

abur direct în coșul de fum

H=90m pentru centrala Termică

Sud

mun. Chișinău,

Grenoble,9

S.A.

”Termoelectrica”

S.R.L. ”Tehno

Consulting &

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2652.

153 22.04.20 B. Reconstrucția schemei de

hidraulice între razele nr.1 și nr.2

prin reconstrucția unui colector la

ieșirea din sală de cazane a

Centralei Termice Sud

mun. Chișinău,

Grenoble,9

S.A.

”Termoelectrica”

S.R.L. ”Tehno

Consulting &

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2653. 154 22.04.20 B. Casă de locuit tip (P+M) r-nul Edineț,

s.Trinca

Moraru Liliana S.R.L. ”Capital

Proiect”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2654. 155 28.04.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Cahul,

P.Rumeanțev,32

Lungu Vasile S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2655. 156 28.04.20 B. Anexă locativă la casa de locuit mun. Cahul,

Șoseaua Șcheia,53

Secrieru Elena S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2656.

157 28.04.20 B. Anexă comercială la imobil

(încăpere nelocativă) situată la

parterul blocului locativ cu două

nivele, din partea curții interioare

a blocului

mun. Cahul,

31 August 1989,4i, ap.2

Petrova Olga S.R.L. ”Arca-

Clasic”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2657. 158 28.04.20 B. Casă de locuit tip (P) Or. Anenii Noi,

Novaia,11

Sincovschii Andrei S.R.L. ”Pintura

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 264: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2658. 159 28.04.20 B. Casă de locuit tip (P+M) mun. Chișinău,

Danubius,32

Cobelean Nadejda S.R.L. ”Pintura

Cons”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2659. 160 28.04.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Stăuceni,

Ave Maria,12/2

Chirtoaca Ala S.R.L. ”ARH-

Concept”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2660. 161 28.04.20 B. Casă de locuit tip (S+P+E) mun. Chișinău,Stăuceni,

Barbu Lăutaru,28

Chirtoaca Ala S.R.L. ”ARH-

Concept”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2661. 162 29.04.20 B. Casă de locuit tip (P+2E) mun. Chișinău,Stăuceni,

Ave Maria

S.R.L. ”Casa

Hangel”

S.R.L. ”Stroi Art” Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2662. 163 29.04.20 B. Duty Free r-nul Cahul,

Giurgiulești

DFM Moldova S.R.L. ”IGC-

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2663.

164 29.04.20 B. Modernizarea schimei de

alimentare cu energie termică în

zona PTC 1001

mun. Chișinău,

Vadul lui Vodă,72,74,

76,78

S.A.

”Termoelectrica”

S.R.L. ”Tehno

Consulting &

Design”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2664.

165 29.04.20 B. Lucrări de construcție/instalare și

electrificare al sistemelor portale

de detectare a radiațiilor la punctul

rutier de trecere a frontierei Criva

r-nul Briceni,

s.Criva

Vama Criva S.R.L. ”Eurostil

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2665.

166 29.04.20 B. Lucrări de construcție/instalare și

electrificare al sistemelor portale

de detectare a radiatiilor la punctul

rutier de trecere a frontierei

Palanca

r-nul Ștefan Vodă,

s.Palanca

Postul vamal

”Palanca-Maiaki-

Udobnoe”

S.R.L. ”Eurostil

Construct”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2666. 167 30.04.20 B. Depozit de cereale r-nul Orhei,

s.Peresecena

S.R.L. ”Busuioc-

Agro”

Î.M. ”Servicii în

Construcții”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2667.

168 30.04.20 B. Complex agricol dotat cu sala de

sortare, depozit frigorific, bloc

administrativ și 2 depozite

agricole

r-nul Caușeni,

s.Copanca

S.R.L. ”Iangladini” S.R.L. ”Casa D

art”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

Page 265: Compartimentele...Compartimentele A. Arhitectură: 1. Urbanism și amenajarea teritoriului 2. Arhitectura construcțiilor civile 3. Arhitectura construcțiilor industriale 4. Patrimoniu

2668. 169 30.04.20 B. Casă de locuit tip (P) r-nul Dubăsari,

s.Malovata

Popa Ion S.R.L. ”Procons-

Line”

Inst. ”Incercom”

Gavrilin Evgheni

2669. 170 03.05.20 B. Casă de locuit tip