of 62/62

COLOP sa od svojho vzniku pred viac ako 30 rokmi zaoberá...Globálny hráč. COLOP je jedným z popredných svetových výrobcov moderných pečiatkových strojčekov s viac než

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COLOP sa od svojho vzniku pred viac ako 30 rokmi zaoberá...Globálny hráč. COLOP je jedným z...

Printer Rada Dater ObdÍnikový, Štvorcový, Trojuholníkový, Oválny, Okrúhly 13-16
Printer Rada S 200, Printer Mini Rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-19
Peiatka s hotovým textom, Printer Rada Doplnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Expert Line – antibakteriálna ochrana Microban®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-25
Classic Line – antibakteriálna ochrana Microban® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-29
Office Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stamp Mouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Stamp Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Green Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-44
Microban® Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Náhradné podušky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
P700 Páskové dátumové peiatky s výberom dosiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-55
Numrex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Reliéfne peiatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Materiál na výrobu textových dosiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Globálny hrá. COLOP je jedným z popredných svetových výrobcov moderných peiatkových strojekov s viac ne 400 zamestnancami po celom svete, so 120-mi pravidelne dodávanými vývoznymi trhmi a s podielom exportu viac ako 98%. Trvalý rast je v COLOP-e pevne zakotvený vo firemnej filozofii, aby v budúcnosti uspokojil celosvetovo rastúci dopyt po európskych peiatkových produktoch s najvyššou kvalitou. Z tohto dôvodu sa uskutonilo v poslednej dobe masívne rozšírenie výroby v hlavnom závode vo Wels-i / Rakúsku ako aj na druhom mieste výroby v eskej republike.
inovácia & dizajn. COLOP sa od svojho vzniku pred viac ako 30 rokmi zaoberá inováciou produktov v oblasti moderných znakovacích strojekov, najmä peiatok. U v roku 2008 uviedla spolonos do sveta peiatok „Zelené peiatky“, t. j. peiatky, ktoré sú vyrobené prevane z recyklovaných alebo obnovitených surovín. alšiu významnú inováciu predstavujú peiatky s antibakteriálnou ochranou. V neposlednom rade - s peiatkami Printer sa vytvoril nový trend personalizácia peiatok.
riešenia s oznaovaním. Produktový sortiment zaha veký výber peiatkových riešení pre rôzne aplikácie, od kancelárskych po vreckové peiatky, od textových po dátumové peiatky, od obdnikových po okrúhle peiatky. COLOP tie dodáva všetky potrebné produkty a systémy, ktoré sú nutné pre vysoko kvalitné peiatkové odtlaky. Rozsah sluieb ponúkaných COLOP-om zaha e-business riešenia pre vytváranie textových platniiek a on-line predaj peiatkových produktov, ako aj softvérový nástroj pre personalizáciu image-kartiiek.
riadenia kvality a ochrany ivotného prostredia. COLOP má u mnoho rokov certifikovaný systém environmentálneho manaérstva poda normy ISO 14001, ím je zaistené, e všetky procesy sú optimalizované poda ekologických hadísk. Spolonos prispieva z presvedenia ale tie nadpriemernými, dobrovonými príspevkami na ivotné prostredie, ktoré sú nad rámec EÚ- a národných povinností. COLOP je certifikovaný poda ISO 9001 u od roku 2001. Táto certifikácia je základom pre neustále zlepšovanie procesu ako súasti excelentného interného systému riadenia kvality spolonosti.
špiková technológia výroby. COLOP vsadil pri výrobe svojich produktov na modernos a úinnos, priom osobitnú pozornos venuje nutným zdrojom energie. Plne automatizovaná výroba a výroba najdôleitejších výrobných liniek, pokraujúca modernizácia a vyzbrojovanie strojového parku ako aj neustála optimalizácia procesov zaisujú vysokú kvalitu produktov pri súasne energeticky úinnom výrobnom procese.
O nás The Spirit of Innovation
republike.
rade - s peiatkami Printer sa vytvoril nový trend personalizácia peiatok.
Produktová rada Printer Rada ponúka kompletný výber vekostí od malých a praktických a po veké a rozsiahle - najširší sortiment formátov od okrúhlych a po oválne a dokonca aj trojuholníkové.
Printer Rada Široký sortiment samonamáacich farebných peiatok
Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov pre spoahlivé, pravidelné a pohodlné pouitie
Takmer všetky bené vekosti sú k dispozícii - od vemi malých a po extra veké odtlaky
Rôzne modely sú k dodaniu tie v prevedení dátumo vých alebo íslovacích peiatok
Takmer všetky bené vekosti sú k dispo- zícii - od vemi malých a po extra veké odtlaky
P ri
nt er
R ad
inovatívna koncepcia rámu (patent pending) – perfektné vedenie – vysoká kvalita prevedenia – hladký pohyb – príjemný zvuk a o 10 % menší objem
extra rýchla montá – stojí perfektne na hlave – stiahnutená ochranná fólia – Raster pre rýchle
pozíciovanie (Patent pending)
podušiek – záchytná funkcia – nová ochranná lišta
(Patent pending)(Patent pending)
proti-sklzová- technológia
Jedinená optimálizácia skladovania – nový koncept: 2 Artikle 8 variácie a 6 farebných peiatkových podušiek
= 12 skladových jednotiek – namiesto: 8 Artiklov 8 variácie a 6 farebných peiatkových podušiek
= 48 skladových jednotiek

10 x 27 mm
14 x 38 mm
18 x 47 mm
23 x 59 mm
30 x 69 mm
37 x 76 mm Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
6 | priNter rada Štandard
Farba rámu
Volitene: Krytka
Farba rámu
Volitene: Krytka
Farba rámu
Volitene: Krytka
Farba rámu
Volitene: Microban
Printer 60 Vekos odtlaku 37 x 76 mm
Farba rámu
Volitene: Microban
Volitene: Krytka
Farba rámu
Volitene: Krytka
Volitene: Microban®
30 x 69 mmNový dizajn je k dispozícii od 01-2015
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Volitene: Krytka
Farba dradla
Volitene: Krytka
Farba dradla
Volitene: Krytka
Farba dradla
Farba dradla
Farba dradla
Volitene: Krytka
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
30 x 45 mm
Farba dradla
30 x 50 mm
Farba dradla
Printer 38 Vekos odtlaku 33 x 56 mm
Farba dradla
Printer 54 Vekos odtlaku 40 x 50 mm
Farba dradla
24 x 45 mm
Farba dradla
8 | priNter rada ObdÍnikový
Farba dradla
Printer 05 Vekos odtlaku 6 x 15 mm
Farba dradla
Printer 15 Vekos odtlaku 10 x 69 mm
Farba dradla
Printer 25 Vekos odtlaku 15 x 75 mm
Farba dradla
Printer 45 Vekos odtlaku 25 x 82 mm
Farba dradla
Printer T 45 Vekos odtlaku 45x45x45 mm
Farba dradla
TEAM Advertising Agency
• Tampa, Florida 94836 •
6 x 15 mm
Ing. JAROSLAV MATJOSKÝ vedoucí poboky
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 17
Printer Q 20 Vekos odtlaku 20 x 20 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 20
Printer Q 24 Vekos odtlaku 24 x 24 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 24
Printer Q 30 Vekos odtlaku 31 x 31 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 30
Printer Q 43 Vekos odtlaku 43 x 43 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 43
12 x 12 mm
17 x 17 mm
20 x 20 mm
24 x 24 mm
31 x 31 mm
43 x 43 mm
Farba dradla
Volitene: Prívesok na kúe
10 | priNter rada Štvorcový
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 24
Printer R 40 Vekos odtlaku Ø 40 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 40
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 40/2
Printer R 30 Vekos odtlaku Ø 30 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 30
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 30/2
Ø 12 mm
Ø 17 mm
Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm
Farba dradla
Volitene: Prívesok na kúe
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 17
Volitene: Prívesok na kúe
Okrúhly priNter rada | 11
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/Oval 44
Printer Oval 55 Vekos odtlaku 35 x 55 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/Oval 55
Printer R 45 Vekos odtlaku Ø 45 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 45
Printer R 50 Vekos odtlaku Ø 50 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 50
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 50/2
Ø 45 mm
Ø 50 mm
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
Volitene: Green Line
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/53/2
Printer 35-Dater Vekos odtlaku 30 x 50 mm
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/35/2
Printer 38-Dater Vekos odtlaku 33 x 56 mm
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/38/2
* obsahuje riadok pre dátum
P ri
nt er
R ad
40 x 50 mm
40 x 60 mm
37 x 76 mm
37 x 76 mm
76 x 37 mm
Farba dradla
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/54/2
Printer 55-Dater Vekos odtlaku 40 x 60 mm
Farba dradla
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/55/2
Printer 60-Dater M Vekos odtlaku 37 x 76 mm
Farba dradla
Poet riadkov 7 *
Printer 60-Dater Dvojdátum
Farba dradla
Poet riadkov 7 *
Farba dradla
Poet riadkov 16 *
* obsahuje riadok pre dátum
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/Oval 55
24 x 24 mm
31 x 31 mm
43 x 43 mm
35 x 55 mm
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 24
Printer Q 30-Dater Vekos odtlaku 31 x 31 mm
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 30
Printer Q 43-Dater Vekos odtlaku 43 x 43 mm
Farba dradla
Poet riadkov 9 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/Q 43
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/Q 43/2
Printer T 45-Dater Vekos odtlaku 45 x 45 x 45 mm
Farba dradla
Poet riadkov 5 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška E/T 45 Advertising Agency
• Tampa, Florida 94836 •
TEAM
Štvorcový s dátumom | Trojuholníkový s dátumom | Oválny s dátumom priNter | 15
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Poet riadkov 2 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 24
Printer R 30-Dater Vekos odtlaku Ø 30 mm
Farba dradla
Poet riadkov 4 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 30
Printer R 40-Dater Vekos odtlaku Ø 40 mm
Farba dradla
Poet riadkov 6 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 40
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 40/1 DATER/2
Printer R 45-Dater Vekos odtlaku Ø 45 mm
Farba dradla
Poet riadkov 8 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 45
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 45 DATER/2
Printer R 50-Dater Vekos odtlaku Ø 50 mm
Farba dradla
Poet riadkov 8 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 50
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 50 DATER/2
* obsahuje riadok pre dátum
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/200
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
Volitene: Green Line
Výška písma 4 mm
Volitene: Green Line
Farba dradla
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
Volitene: Green Line
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/200
Volitene: Green Line | S 226 Zvláštne oznaenie
Printer S 226/P Vekos odtlaku 24 x 45 mm
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
Volitene: Zvláštne oznaenie
Printer S 200 priNter rada | 17
D O B I E R K A DOPORUENE E X P R E S K O P I A L E T E C K Y O R I G I N A L
S T O R N O T L A I V O UPOMIENKA V Y B AV E N É ZAPLATENÉ ZAÚTOVANÉ
P ri
nt er
R ad
a
Mini-Dater S 120 / S 120 SD Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie S 120 ò ð " ñ Balenie S 120 SD ò ð < ñ Náhradná poduška A E/10
Mini-Info S 120/W Výška písma 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/10
Mini-Folio S 126 Výška odtlaku ísla 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/10
Mini-Dater S 120/DD Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/12
Mini-Folio S 120/13 Výška odtlaku ísla 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/12
Mini-Info-Dater S 120/WD Výška odtlaku dátumu / výška písma 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/12
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/12/2
12. 11. 25
18 | priNter rada Printer Mini Rada
E X P R E S S T O R N O K Ó P I A O R I G I N Á L T L A I V O DOPORUENE
L E T E C K Y 1 . T R I E D A D O B I E R K A ARCHIVOVANÉ D Ô V E R N É C E N A
EXPRES
D O Š L O FAKTUROVANÉ INVENTÚRA KONTROLOVANÉ OBJEDNANÉ ODOSLANÉ
U L O E N É UPOMIENKA V Y B R A N É V Y B AV E N É ZAPLATENÉ ZAÚTOVANÉ
P ri
nt er
R ad
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/10
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/10/2
Mini-Dater S 120/P Vekos odtlaku 10 x 25 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 2
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/12/2
Mini-Dater S 160 Vekos odtlaku 5 x 25 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/10/2
Mini-Dater S 160/DD Vekos odtlaku 3,5 x 49 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 2 *
Poet riadkov 2
S1 60
/L 4
S1 60
/L 2
S1 60
/L 1
S1 60
/L 3
P ri
nt er
R ad
Farba dradla
14 x 38 mm
20 | priNter rada Peiatka s hotovým textom | Printer Rada Doplnky
Imagecard Sheet A4 Printer 20 50 listov/1 balenie
Printer 30 50 listov/1 balenie
Printer 40 50 listov/1 balenie
Imagecard Sheet A5 Printer 20 + Printer 30 + Printer 40
100 listov/1 balenie
Heavy Duty Mimoriadne spoahlivé znaenie zariadení
Široký sortiment pre kadé pouitie: od robustných rád Classic Rada a Expert Rada pre nároné kadodenné pouitie a po ahké statívy rady Offi ce Rada.
Expert Rada: Pouitá oce zaruuje kvalitu a stabilitu - minimálny obsah istej oceli je 80%
Zakrytie páskov umouje istú manipuláciu
Indexové okienko pre znázornenie odtlaku ponúka priestor pre alšie osobné údaje
Jednoduchá výmena podušiek
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2100/2
3360 Microban Vekos odtlaku 30 x 45 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2300/2
24 x 41 mm
30 x 45 mm
* obsahuje riadok pre dátum
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2600/2
37 x 58 mm
Informácie k Microban pozri stranu 45 | Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
3860 Microban Vekos odtlaku 49 x 68 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 9 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2800/2
49 x 68 mm
E xp
er t
R ad
Poet riadkov 6
3300 Microban Vekos odtlaku 30 x 45 mm
Poet riadkov 7
24 x 41 mm
30 x 45 mm
Poet riadkov 6
3600 Microban Vekos odtlaku 37 x 58 mm
Poet riadkov 8
3700 Microban Vekos odtlaku 34 x 79 mm
Poet riadkov 7
27 x 58 mm
37 x 58 mm
34 x 79 mm
E xp
er t
R ad
Poet riadkov 12
55 x 106 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 7
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 2040
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 2040/2
Ø 40 mm
Poet riadkov 7
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 2040
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 2040/2
Ø 40 mm
Poet riadkov 10
49 x 68 mm
* obsahuje riadok pre dátum
E xp
er t
R ad
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 11 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/3900/2
55 x 106 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 11 *
3960 S3 / S4 Microban Vekos odtlaku 55 x 106 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 11 *
55 x 106 mm
55 x 106 mm
C la
ss ic
R ad
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2100/2
2460 Microban Vekos odtlaku 27 x 58 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2600/2
2860 Microban Vekos odtlaku 49 x 68 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 9 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2800/2
2360 Microban Vekos odtlaku 30 x 45 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2300/2
Volitene: Green Line
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2600/2
Volitene: Green Line
* obsahuje riadok pre dátum
Informácie k Microban pozri stranu 45 | Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
C la
ss ic
R ad
Poet riadkov 10
2100 Microban Vekos odtlaku 24 x 41 mm
Poet riadkov 6
2400 Microban Vekos odtlaku 27 x 58 mm
Poet riadkov 6
2600 Microban Vekos odtlaku 37 x 58 mm
Poet riadkov 8
Volitene: Green Line
Poet riadkov 7
Volitene: Green Line
C la
ss ic
R ad
Poet riadkov 7
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 6 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 45
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 45/2
R 2045 UZ Microban Vekos odtlaku Ø 40 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 6 *
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška I E/R 45
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/R 45/2
2000/P Microban Vekos odtlaku 10 x 26 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 2 *
Ø 45 mm
Ø 45 mm
10 x 26 mm
24 x 41 mm
Výška odtlaku ísla 4 mm
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2100/2
Volitene: Zvláštne oznaenie
* obsahuje riadok pre dátum
C la
ss ic
R ad
2100/3
2100/4
2000/5
2106
2008
2010
Výška odtlaku ísla 5 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Zvláštne oznaenie
Výška odtlaku ísla 5 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Zvláštne oznaenie
2100/3 2100/4 2000/5 Microban Microban Microban Výška odtlaku dátumu 2100/3 3 mm
Výška odtlaku dátumu 2100/4 4 mm
Náhradná poduška 2100/3, 2100/4 A E/2100
Výška odtlaku dátumu 2000/5 5 mm
Náhradná poduška 2000/5 A E/2300
Balenie ò ð ï ñ
2106 2008 2010 Microban Microban Microban Výška odtlaku ísla 2106 4 mm
Náhradná poduška 2106 A E/2100
Výška odtlaku ísla 2008, 2010 5 mm
Náhradná poduška 2008, 2010 A E/2600
Balenie ò ð ï ñ Volitene: Zvláštne oznaenie
Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
D O B I E R K A DOPORUENE E X P R E S K O P I A L E T E C K Y O R I G I N A L
S T O R N O T L A I V O UPOMIENKA V Y B AV E N É ZAPLATENÉ ZAÚTOVANÉ
Classic rada Kovové statívy heavy duty | 29
O ffi
c e
R ad
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2300/2
S 300 Vekos odtlaku 30 x 45 mm
Poet riadkov 7
S 660 Vekos odtlaku 37 x 58 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2600/2
S 400 Vekos odtlaku 27 x 58 mm
Poet riadkov 6
S 600 Vekos odtlaku 37 x 58 mm
Poet riadkov 8
30 x 45 mm
37 x 58 mm
30 x 45 mm
27 x 58 mm
37 x 58 mm
* obsahuje riadok pre dátum
Viacnásobné pouitie a vdy po ruke - na pracovnom stole v kancelárii alebo na cestách bu u na závesnej šnúrke okolo krku alebo ako prívesok u kúov.
Pocket Stamp Plus: Otvori - opeiatkova - staí zavrie len jednou rukou
Malý, elegantný a mobilný - vaka klipu vdy po ruke
COLOP gulikové perá s peiatkou sú atraktívne písacie potreby s doplnkovou funkciou praktickej peiatky
Moderný dizajn - perfektný darek pre kadého
Vreckové Peiatky Praktický sprievodca
mobilný - vaka klipu vdy po ruke
perá s peiatkou sú atraktívne písacie potreby s doplnkovou funkciou praktickej
perá s peiatkou sú atraktívne písacie potreby s doplnkovou funkciou praktickej
V re
ck ov
é P
e ia
tk y
V re
ck ov
é P
e ia
tk y
Pocket Stamp Q 25 Vekos odtlaku 25 x 25 mm
Farby
Poet riadkov 6
Balenie ò ð = ñ Náhradná poduška A E/PocketStamp25 25 x 25 mm
32 | vreCkové peiatky Pocket Stamp Plus | Pocket Stamp
pocket stamp plus
Farby
10 x 39 mm
14 x 38 mm
18 x 47 mm
Farby
Pocket Stamp Plus 20 Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farby
Volitene: Microban®
Doplnky: Šnúrka na zavesenie ierna šnúrka ( cca 45 cm ) 110001
Balenie ò ð 5 ñ
pocket stamp
V re
ck ov
é P
e ia
tk y
Farby
Farby
Pocket Stamp R 40 Vekos odtlaku Ø 40 mm
Farby
Pocket Stamp Oval 30 Vekos odtlaku 18 x 47 mm
Farby
Pocket Stamp vreCkové peiatky | 33
V re
ck ov
é P
e ia
tk y
Doplnky: Šnúrka na zavesenie ierna šnúrka ( cca 45 cm ) 110001
Balenie ò ð 5 ñ
Doplnky: klip Transparentný klip 109417
Balenie ò ð 5 ñ
Stamp Mouse 20 Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farba dradla
Stamp Mouse 30 Vekos odtlaku 18 x47 mm
Farba dradla
Stamp Mouse R 40 Vekos odtlaku Ø 40 mm
Farba dradla
Stamp Mouse R 30 Vekos odtlaku Ø 30 mm
Farba dradla
18 x47 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm
V re
ck ov
é P
e ia
tk y
Farby
Farby
Farby
Pen Stamp Alu Magnet Vekos odtlaku 8 x 33 mm
Farby
Sortiment peiatok COLOP k vlastnému zostaveniu textu spája prednosti samonamáacích peiatok s monosou vytvorenia a vysádzania vlastného textu. Peiatky k vlastnému zostaveniu textu sú dodávané nielen ako typické peiatky pre kanceláriu, ale taktie ako mobilné vreckové peiatky.
Atraktívne balenie - podporí rozhodnutie kadého zákazníka
ahké nastavenie vlastného textu pomocou pinzety
Text mono kedykovek ubovolne zmeni
S piktogramami a symbolmi - vdy o krok vpred
DIY Peiatky Peiatky k vlastnému zostaveniu textu -
pre vlastnú kreativitu a umocnenie dojmu
D IY
P e
ia tk
TEL.: 0732/86372
HERLIANSKA 35 345 09 KVÉTNÁ N/O > 097 182634
* m e z i s t á t n í * modeláRská spolenost H E R L I A N S K A 3 5 345 09 kvétná n/o > 097 182634
mezimstsky svaz Dr. eduard polakovi
UL. MALÁTOVA 454/1 345 09 kvétná n/o >mobil: 0602 2130978 ± 097 182634
mezimstsky svaz { DR. EDUARD POLAKOVI }
ul. malátova 454/1r 345 09 kvétná n/o
> 097 182633 mobil: 0602 2130978
± 097 182633-12 :[email protected]
Farba dradla
Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/20
14 x 38 mm
18 x 47 mm
18 x 47 mm
23 x 59 mm
30 x 69 mm
Farba dradla
Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/30
Printer 30/2 Set Vekos odtlaku 18 x 47 mm
Farba dradla
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/30
Printer 40/2 Set Vekos odtlaku 23 x 59 mm
Farba dradla
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/40
Printer 50/2 Set Vekos odtlaku 30 x 69 mm
Farba dradla
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/50/1
Nový dizajn je k dispozícii od 01-2015
Printer Rada peiatky k vLastNéMu ZostaveNiu teXtu | 37
D IY
P e
ia tk
Printer 15 Set Vekos odtlaku 10 x 69 mm
Farba dradla
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/15
10 x 69 mm
Farba dradla
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/55
40 x 60 mm
mezimstsky svaz Dr. eduard polakovi
ul. malátova 454/1r 345 09 kvétná n/o > 097 182633 ± 097 182633-12
mobil: 0602 2130978 :[email protected]
Stamp Mouse 30 Set Vekos odtlaku 18 x 47 mm
Farba dradla
Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ
Pocket Stamp Plus 20 Set Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farby
Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/PSP 20
{THOMAS JERRY} Mouse Avenue 115 Mice City, MC4058
: [email protected] §thomas-jerry
TEL.: 0732/86372
Stamp Mouse 20 Set Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farba dradla
Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ
THOMAS JERRY Mouse Ave. 115
Mice City, MC4058 [email protected]
14 x 38 mm
14 x 38 mm
18 x 47 mm
38 | peiatky k vLastNéMu ZostaveNiu teXtu Pocket Stamp Plus | Stamp Mouse | Printer Rada
D IY
P e
ia tk
Výška odtlaku dátumu 4 mm
max. poet riadkov 4
Typová sada TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Balenie ò ð ï ñ Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2300/2
{TECHNICKÁ} KONTROLA
TRNAVSKÁ CESTA
Printer S 260 Set Vekos odtlaku 24 x 45 mm
Farba dradla
max. poet riadkov 2
Typová sada TS 40 / 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
2160/RL Microban® Vekos odtlaku 24 x 41 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
max. poet riadkov 2
Výška písma 4 mm
2400 Set Microban® s výmenou platní
Vekos odtlaku 27 x 58 mm
max. poet riadkov 6
Typová sada TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/2600
o b j e k t y b u d o v y K O N T A K T N Í M Í S T A
telefon prímo p r a h a 0 2 5 4 4 3 9 9 1 b r n o 0 9 7 6 2 1 4 7 o s t r a v a 0 6 9 1 9 3 8 8 1 1 3 27 x 58 mm
Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
Printer Rada S 200 | Classic Rada peiatky k vLastNéMu ZostaveNiu teXtu | 3938 | peiatky k vLastNéMu ZostaveNiu teXtu Pocket Stamp Plus | Stamp Mouse | Printer Rada
Priloené texty:
D O Š L O V Y B A V E N É Z A P L A T E N É íslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................
D IY
P e
ia tk
Combi-Logo Set TS 25 Typová sada TS 25 / 2.5 mm
Poet znakov 360
Poet piktogramov 20
Combi-Logo Set TS 35 Typová sada TS 35 / 3.5 mm
Poet znakov 320
Poet piktogramov 25
Balenie ò ð ï ñ
Alpha-numeric Typová sada TS 30 Typová sada TS 30 / 3 mm
Poet znakov 320
Alpha-numeric Typová sada TS 40 Typová sada TS 40 / 4 mm
Poet znakov 256
40 | peiatky k vLastNéMu ZostaveNiu teXtu Typová sada
Nevyhnutné zostatkové emisie CO2 sú kompenzované investíciami do projektov na ochranu klímy (Projekty GOLD STANDARD), zaloené na systémovej hranici "cradle to gate"
COLOP Green Line Produktová rada samonamáacích peiatok vyrobená z prevane obnovitených a recyklovatených materiálov. Pouitý je 65%-ný a 80%-ný minimálny podiel recyklovateného plastu.
COLOP Liquid Wood Tento inovatívny materiál budúcnosti sa zakladá na lignine - vedajšiemu produktu v papierníckom priemysle.
Green Stamps Preberá zodpovednos
G re
en S
ta m
p s
Rukoväte Classic Green Line sú certifikované s FSC® ( FSC® = Forest Stewardship Council® – Rada pre vrchný dozor lesov )
Tekuté drevo je 100% biologicky rozloitené. Vzhadom k tomu, e surovina drevo je CO2 neutrálna, Tekuté drevo má tie vemi malé úniky CO2.
Drevo pre Tekuté drevo pochádza výhradne z trvalého, certifikovaného lesného hospodárstva
Rakúska znaka Eco- Label je udeovaná Rakúskou republikou prostredníctvom Ministerstva ivotného prostredia
G re
en S
ta m
p s
Printer 20 Green Line Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farba dradla
Poet riadkov 4
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/20 14 x 38 mm
18 x 47 mm
23 x 59 mm
Printer 30 Green Line Vekos odtlaku 18 x 47 mm
Farba dradla
Printer 40 Green Line Vekos odtlaku 23 x 59 mm
Farba dradla
Printer S 220 Green Line Farba dradla
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/200
Printer S 226 Green Line Farba dradla
Výška odtlaku ísla 4 mm
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/200
Volitene: Zvláštne oznaenie
* obsahuje riadok pre dátum
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 5 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2300/2
2300 Green Line Vekos odtlaku 30 x 45 mm
Poet riadkov 7
30 x 45 mm
30 x 45 mm
24 x 45 mm
Printer S 260 Green Line Vekos odtlaku 24 x 45 mm
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
L124 x 45 mm
Printer S 260L Green Line Vekos odtlaku 24 x 45 mm
Farba dradla
Poet riadkov 3 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/200/2
Printer S 220/W Green Line Farba dradla
Výška písma 4 mm
L2 L3
80%80%
80%80%
80%80%
75%75%
75%75%
D O B I E R K A DOPORUENE E X P R E S K O P I A L E T E C K Y O R I G I N A L
S T O R N O T L A I V O UPOMIENKA V Y B AV E N É ZAPLATENÉ ZAÚTOVANÉ
G re
en S
ta m
p s
Poet riadkov 8
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Poet riadkov 7 *
Volitene: Náhradná poduška (2-Farby) E/2600/2
37 x 58 mm
37 x 58 mm
Printer 20 Liquid Wood Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farba dradla
14 x 38 mm
18 x 47 mm
23 x 59 mm
Printer 30 Liquid Wood Vekos odtlaku 18 x 47 mm
Farba dradla
Printer 40 Liquid Wood Vekos odtlaku 23 x 59 mm
Farba dradla
Balenie ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/40
Green stamps Green Line | Liquid Wood 44 | GreeN staMps Green Line | Liqiud Wood
* obsahuje riadok pre dátum
Microban® Stamps Peiatky s antibakteriálnou ochranou
Peiatky sú pouívané v kadodennom ivote mnohých udí - to znamená, e sú rukami asto dotýkané a prenášajú baktérie. Priamo pri výrobe zabudovaná antibaktériálna ochrana Microban zabrauje rastu škodlivých baktérií.
Najdôleitejšie kontaktné zóny sú opatrené antibakterálnou ochranou Microban®
Vavo: nechránené plochy
bez Microban
s Microban
COLOP pouíva technoló- giu Microban 3G Silver™. Ten je v priebehu výrobného procesu zabudovaný do výrobku a nemono ho vymy respektíve vyšúcha.
Microban antibakteriálna ochrana bola podrobená rozsiahlym nezávislým laboratórnym testom
Classic Rada, Expert Rada pozri stranu 22-29
M ic
ro b
podrobená rozsiahlym
M ic
ro b
Farba dradla
Farba dradla
Farba dradla
Farba dradla
Nový dizajn je k dispozícii od 01-2015
Printer 60 Microban Vekos odtlaku 37 x 76 mm
Farba dradla
Nový dizajn je k dispozícii od 01-2015
Microban® je registrovaná ochranná známka spolonosti Microban
14 x 38 mm
Pocket Stamp Plus 20 Microban Vekos odtlaku 14 x 38 mm
Farby
Balenie ò ð 5 ñ Náhradná poduška A E/PSP 20
14 x 38 mmò ð ï ñ Náhradná poduška A E/20
18 x 47 mm
ò ð ï ñ Náhradná poduška A E/30
23 x 59 mm Náhradná poduška A E/40
30 x 69 mm Nový dizajn je k dispozícii od 01-2015
Printer 10 Microban Vekos odtlaku 10 x 27 mm
Farba dradla
Nový dizajn je k dispozícii od 01-2015
46 | MiCroBaN® staMps Printer Line | Pocket Stamp Plus
pocket stamp plus Microban®
COLOP náhradné podušky sú vyvinuté a vyrobené špeciálne pre COLOP samonamáacie peiatky a vytvárajú perfektnú kombináciu pre dokonalé odtlaky.
istá a jednoduchá výmena náhradných podušiek
Ostré a isté odtlaky iba s originálnymi náhradnymi poduškami COLOP
K dispozícii v 5 štandardných farbách
Vysoko kvalitné pouité farby: • Skutoné
dokumenty • Netoxické • Pravidlo
K dispozícii v 5
N áh
ra d
né p
o d
uš ky
N áh
ra d
né p
o d
uš ky
Printer R 24
Printer R 30
Printer R 40
Printer R 40-Dater
Náhradné podušky Colop
Pre výrobu podušiek do samonamáacích peiatok COLOP® sa pouívajú peiatkové farby, ktoré sú odskúšané a certifikované ako dokumentárne farby poda DIN (Deutsche Industrie Norm) ISO 14145-2.
Nenapúša farbou!
Printer R 50
Printer Oval 55
Printer T 45
Printer Q 24
Printer Q 30
Printer Q 43
Printer S 200
Printer S 260
Printer S 220
Printer S 220/W
Printer S 226
Printer S 226/P
Dvojfarebné náhradné podušky
Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P
E/200/2
Printer R 40-Dater E/R 40/1 Dater/2
Printer R 45-Dater Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"
E/R 45 Dater/2
Printer R 50-Dater E/R 50 Dater/2
Printer 53-Dater E/53/2
Printer 54-Dater E/54/2
Printer 55-Dater E/55/2
Printer 35-Dater E/35/2
Dvojfarebné náhradné podušky
E/10/2
D1
COLOP ponúka široký sortiment farebných podušiek pre peiatkové strojeky aj od iných výrobcov. Blišie informácie k tomu dostanete na poiadanie.
Všetky náhradné podušky sú k dispozícii taktie vo filcovom prevedení s výnimkou podušiek oznaených týmto symbolom: *. Filcové podušky sú urené pre pouitie špeciálnych farieb a to najmä pre peiatkové farby na báze oleja alebo rozpúšadla ako je napríklad rýchloschnúca farba COLOP 802.
Dvojfarebné náhradné podušky
Printer 38-Dater E/38/2
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160
E/2100/2
Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL
E/2300/2
E/2600/2
E/R 2040
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160
E/2100
Classic 2300 Classic 2360 Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360
E/2300
Expert 3400 E/3400
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660
E/2600
E/2800
Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Dvojdátum
E/3900
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30
E/Pocket Stamp 30 *
E/Pocket Stamp 25 *
Mini Pocket Stamp E/Mini Pocket *
Pocket Stamp Plus 20 E/PSP 20 *
Náhradné podušky
Filcové podušky
Tradiné peiatky s profi lovanými pásikmi pre pouitie so separátnymi peiatkovacími poduškami. K dispozícii ako dátumové alebo íslovacie peiatky.
Ekonomické a funkné - k dispozícii rada rôznych vekostí peiatok a znakov
Robustná kovová konštrukcia zaruuje u páskových peiatok dlhodobú ivotnos
U väšiny modelov sú k dispozícii špeciálne znaky
Ergonomické prevedenie rukoväte pre komfortnú manipuláciu
Páskové Peiatky Tradícia a zaruená kvalita
manipuláciu
Balenie ò ð " ñ
Balenie ò ð " ñ
Balenie ò ð " ñ
Balenie ò ð " ñ
1 2 Nov 2025
1 2 Nov 2025
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
páskové peiatky dátuMové | 51
D O Š L O FAKTUROVANÉ INVENTÚRA KOTROLOVANÉ OBJEDNANÉ O D OS L A N É
U L O E N É UPOMIENKA V Y B R A N É V Y B AV E N É ZAPLATENÉ ZAÚTOVANÉ
1 2. Nov. 2025
12004
15004
18004
12010
15010
18010
12006
15006
18006
12012
15012
18012
12008
15008
18008
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð < ñ
Poet pások 4, 6, 8, 10, 12.
Vekos íslic 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.
Kombinácie s písmenami A-M a N-Z alebo s inými
íslami, písmenami budú vyrobené na základe
dohody.
18 mm = 0 do 9 / -
Volitene: Zvláštne oznaenie
04060/L3
04060/L2
1 2. Nov. 2025
Nasledovné výrobky môu obsahova pozície s vyššie uvedenými pásikmi poda Vašich poiadaviek:
Výrobok Výška písma
S 226/P SZ 4 mm 6
CL A
SS IC
R A
D A
Pá Sk
O v
é PE
I AT
04000 SZ 4 mm
05000 SZ 5 mm
07000 SZ 7 mm
09000 SZ 9 mm
12000 SZ 12 mm
15000 SZ 15 mm
Pásik Pásik "Štandard" Pásik "Euro" Pásik "kg" Pásik "c" Pásik "x" Pásik "¼" Pásik "A-M" Pásik "N-Z"
Pásik obsahuje ísla 0-9 vrátane vyššie uvedených špeciálnych znakov.
0–9 0–9 0–9 0–9 0–9 0–9 Pásik obsahuje všetky písmená od A-M
Pásik obsahuje všetky písmená od N-Z
/ n k ‚ / ¼
$
P ás
ik y
a vi
P 700/10 25 x 55 mm
P 700/22/oval - 44 x 67 mm P 700/19 - Ø 51 mm
P 700/34 - Ø 44 mm
P 700/11 35 x 50 mm
P 700/12 35 x 55 mm
P 700/14 35 x 70 mm
P 700/18 50 x 70 mm
P 700/33 35 x 45 mm
P 700/24 45 x 65 mm
Vekosti dosiek P 700/10 25 x 55 mm
P 700/33 35 x 45 mm
P 700/11 35 x 50 mm
P 700/12 35 x 55 mm
P 700/13 35 x 60 mm
P 700/14 35 x 70 mm
P 700/32 51 x 51 mm
P 700/15 40 x 54 mm
P 700/16 40 x 60 mm
P 700/24 45 x 65 mm
P 700/17 40 x 70 mm
P 700/18 50 x 70 mm
P 700/34 Ø 44 mm
P 700/19 Ø 51 mm
P 700/22/oval 44 x 67 mm
P 700 Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð ï ñ
P 700/15 40 x 54 mm
P 700/17 40 x 70 mm
P 700/13 35 x 60 mm
P 700/16 40 x 60 mm
P 700/32 51 x 51 mm
54 | páskové peiatky P700 Páskové dátumové peiatky s výberom
P ás
ik y
a vi
Špeciálne vekosti dosiek P 700/S1 100 x 100 mm
P 700/S2 90 x 55 mm
P 700/S3 35 x 75 mm
P 700/S4 35 x 75 mm
P 700/S5 35 x 54 mm
P 700/S6 35 x 54 mm
P 700/S7 55 x 65 mm
P 700/S8 90 x 55 mm
P 700/S9 120 x 120 mm
P 700 Špeciálne platne Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð ï ñ
P 700/S3 35 x 75 mm
P 700/S4 35 x 75 mm
P 700/S5 35 x 54 mm
P 700/S6 35 x 54 mm
P 700/S8 90 x 55 mm
P 700/S2 90 x 55 mm
P 700 s asovou doskou P 700/UZ/12H Ø 50 mm
P 700/UZ/24H Ø 50 mm
Výška odtlaku dátumu 4 mm
Balenie ò ð ï ñ
alšie špeciálne platniky a pozície s dátumom na vyiadanie.
P700 Špeciálne platne páskové peiatky | 55
P ás
ik y
a vi
Podušky Macro Rozmer Macro 1 100 x 200 mm
Rozmer Macro 2 150 x 200 mm
Rozmer Macro 3 120 x 300 mm
Farby
Balenie ò ð ï ñ alšie špeciálne vekosti na poiadanie
Numrex 6 Výška odtlaku ísla 25 mm
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
Balenie ò ð < ñ
Rozmer Micro 2* 70 x 110 mm
Rozmer Micro 3 90 x 160 mm
Farby
Podušky Micro M Rozmer Micro M1 50 x 90 mm
Rozmer Micro M2 70 x 110 mm
Farby
Peiatková farba 801 Obsah 25 ml
Farby
Vhodné pre gumové a polymerové textové platniky
Pouitie: na všetky savé materiály
Rýchlosnúca farba 802 Obsah 25 ml 250 ml
Farby
Balenie ò ð " ñ Farba na báze rozpúšadla pre filcové podušky
Vhodné pre gumové textové platniky
Pouitie: na všetky savé a nesavé materiály okrem PE/PP
UV-Farba 804 Obsah 25 ml 250 ml
Farby
Balenie ò ð " ñ Farba pre štandardné a filcové podušky, viditená pod ultrafialovým svetlom
Vhodné pre gumové a polymerové textové platniky
Pouitie: na všetky savé materiály
Archívna farba 805 Obsah 25 ml 250 ml
Farby
Balenie ò ð " ñ Farba na báze oleja pre štandardné a filcové podušky
Vhodné pre gumové textové platniky
Pouitie: na všetky savé materiály
Iné špeciálne farby na vyiadanie
Podušky Micro | Peiatkové farby páskové peiatky | 57
Iné špeciálne farby na vyiadanie
Metálové púzdro
P ás
ik y
a vi
Materiál na výrobu textovej platniky pre reliéfne peiatky Vekos A5
Hrúbka 1,5 mm
ks 250 ks / rolka
Reliéfne peiatky Vekos odtlaku Ø 41 mm
Balenie ò ð ï ñ vrátane koenného
Reliéfne peiatky Vekos odtlaku Ø 51 mm
Balenie ò ð ï ñ vrátane koenného
Reliéfne peiatky Vekos odtlaku 25 x 50 mm
Balenie ò ð ï ñ vrátane koenného
25 x 50 mm
Tvrdos 60 Shore A
Tvrdos 60 Shore A
Tvrdos 55 Shore A
Imagepac
Imagepac XTRA A4 2,3 mm 5 ks
Imagepac XTRA A5 2,3 mm 10 ks
Imagepac XTRA A6 2,3 mm 5 ks
Imagepac XTRA A7 2,3 mm 10 ks
Imagepac XTRA A8 2,3 mm 20 ks
P ás
ik y
a vi
Samostatné blisterové balenie ò
krabika závesná ñ
Krycia fólia Vekos A3, A4, A5
Obsah A3 500 mm x 180 m/rolka
Obsah A4 315 mm x 180 m/rolka
Obsah A5 200 mm x 50 m/rolka
Imageblack Film Vekos A4
Obsah 50 listov/1 balenie
Obsah 100 listov/1 balenie
Imagepac so pre dosvietenie Obsah 350 g
Vymývací roztok Obsah 5 liter
Photopolymer VX55 Obsah 1 kg / 18 kg
Photopolymer
Photopolymer
COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. kG | Dr.-Arming-Straße 5 | 4600 Wels | Austria | Tel.: +43 - 7242 / 66104 | Fax: +43 - 7242 / 46664 | www.colop.com
WWW.COLOP.COM