College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen. 7S660 Wintertrimester 2003. Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen. Vakinformatie. Vakcode: 7S660 Tentamendatum: 16 maart 2004 (14-17 u) Uiterste inleverdatum oefening: 9 april 2004 Hertentamen: 11 mei 2004 (14-17 u). Vakinformatie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen

 • College LCA-techniek voor Duurzaam BouwenProf. Ir. N.A. HendriksIr. H. van Nunen

  7S660Wintertrimester 2003

 • VakinformatieVakcode: 7S660Tentamendatum: 16 maart 2004 (14-17 u)Uiterste inleverdatum oefening: 9 april 2004Hertentamen: 11 mei 2004 (14-17 u)

 • VakinformatieDictaatnummer: 7395Verkrijgbaar bij secretariaat FAGO en bij de dictaatverkoop

 • StudiewijzerHoofdstuk 1: Algemene Inleiding -geheel-Hoofdstuk 2: Milieuclassificatie m.u.v. pagina 52 t/m 67 Hoofdstuk 3: Ketenbeheer- delen 1 t/m 7,9, 12, 23, 24 en 25-

 • College opzetOnder meer de volgende onderdelen komen aan bod:- Levenscyclus analyse-Milieueffecten en allocatie-Wegingmethoden en classificatie-Transport en afval-Onderzoek en methoden

 • College opzet4 december: gn college11 december : college N. Hendriks/ H. van Nunen (LCA)18 december : college LCA8 januari: college LCA15 januari: college W. Wenselaar (recht)22 januari: gn college29 januari: college W. Wenselaar (recht)5 februari: college LCA12 februari: college LCA19 februari: college LCA

 • College opzetTentamen: algemene stof die tijdens de colleges aan bod is gekomen en de geslecteerde hoofdstukken uit het dictaat + materiaal Wim Wenselaar

  Oefening:het uitwerken en analyseren van een gebouw of bouwdeel, door middel van een Life Cycle Assessment; Levens Cyclus Analyse.Volgende week meer over programma en opdracht.

 • College opzetDe volgende colleges zijn als volgt opgebouwd:

  - Uitleg over LCA technieken (30 min)Tijd om aan de opdracht te werken, met begeleidingHaico van NunenInge Blom

 • MilieubelastingMeadows, 1972 Club van Rome

 • Factor 20D = Druk op het milieuB = WereldbevolkingW = WelvaartM = Milieubelasting

  1/2 x 2 x 5 1/20D = B x W x M

 • Milieubelasting

 • ProducerenABEnergieDelfstoffenAfval EmissiesProductie

 • LCAVan wieg naar graf aanpakWiegGrafProductionProductionProductionProduction

 • LCA

 • Milieuaspecten

 • MilieuaspectenUitputting van grondstoffenBroeikaseffectOzonlaagHumane toxiciteitEcotoxiciteitFotochemische OxydantvormingVerzuring

  VermestingAfvalwarmteStankLawaaiAantastingSlachtoffers

 • BroeikaseffectGWP = Global Warming Potential

  FormuleNaamGWP20GWP500CO2Koolstofdioxide11CH4Methaan 354CFCl3CFK-1145001400CF3ClCFK-131100015000

 • Uitputting van grondstoffenBiotische uitputting(jr 1) = iBDFi (kg 1 * jr 1) * gebruik i (kg)BDF = biotic depletion factor

 • OzonlaagODP = Ozon Depletion Potential

  FormuleNaamODPCFCl3CFK-111CCl4Tertachloorethaan 1,08CF3BrHalon-130116C2F4Br2Halon-24027

 • Humane toxiciteitHumane toxiciteit (kg) = iHCLi (kg * kg 1)* emissiei naar lucht (kg)HCWi (kg * kg 1)* emissiei naar water (kg)HCBi (kg * kg 1)* emissiei naar bodem (kg)HCL = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor luchtHCW = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor waterHCB = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor bodem

  FormuleNaamHCLHCWHCBCdCadmium5802,97,0Feijzer0,0420,0036HgKwik1204,70,15CNcyanide2,60,225,4

 • EcotoxicteitAquatische ecotoxiciteit (m) = iECAi (m * mg 1)* emissiei naar water (mg)Terrestische ecotoxiciteit (kg) = iECTi (kg * mg 1)* emissiei naar bodem (mg)ECA = ecotoxicologische classificatiefactor aquatischECT = ecotoxicologische classificatiefactor terrestisch

  FormuleNaamECA [m/mg]ECT[m/mg]CdCadmium20013Hgkwik50029Aldrin831400DDT1,3112

 • Fotochemische oxydantvorming (smog)Oxydantvorming (kg) = iPOCPi * emissiei naar lucht (kg)POCP = Photochemical Ozone Creation Potential

  FormuleNaamPOCPrangeCH4Methaan0,0070,000-0,030C2H6Ethaan 0,0820,020-0,300C2H5OHEthanol0,2680,040-0,890C6H6Benzeen0,1890,410-0,830

 • VerzuringVerzuring (kg) = iAPi * emissiei naar lucht (kg)AP = Acidification Potential

  FormuleNaamAPSO2Zwaveldioxide1NOxStikstofoxiden 0,70NH3Ammoniak1,88HFWaterstoffluoride1,60

 • VermestingVermesting (kg) = iNPi * emissiei (kg)NP = Nutrification Potential

  FormuleNaamNPPO4 3-Fosfaat1NOxStikstofoxiden 0,13NH4 +Ammonium0,33PFosfor3,06

 • AfvalwarmteWaterwarmte (MJ) = Energie-emissiewater (MJ)

 • StankGDL = Geurdrempels voor stoffen in de lucht

 • LawaaiLawaai (Pa * s) =Geluid (Pa * s)

 • AantastingRuimtebeslag = gebruik (kg) * Oppervlakte (m) Jaarproductie (kg * jr 1)

 • SlachtoffersSlachtoffers = aantal slachtoffers

 • LCA-methodiek

  MilieuaspectKental/normUITPUTTING-abiotisch1/voorraad-biotischBDFVERONTREINIGING-broeikaseffectGWP-ozonlaagODP-humane toxiciteitHCL/HCW/HCB-ecotoxiciteitECA/ECT-fotochem. OxydantenPOCP-verzuringAP-vermestingNP-afvalwarmte1-stank1/GDL-lawaai1AANTASTING-ecosystemen/landschap1-slachtoffers1

 • CML 19929 Milieu effecten UitputtingBroeikaseffectAantasting ozonlaagHumane toxiciteitEco toxiciteitSmogVerzuringVermestingVast afval

 • SimaPro Systeem voor Integrale Milieu Analyse van PROductenVoordeel:Uitgebreide databaseUitgebreide mogelijkheden

  Nadeel:Inzicht nodig om het programma te gebruiken (complexiteit)

 • SimaPro In Sima Pro wordt met meerdere methoden gewerkt:CML 92Baseline 2000Eco-indicator 95Eco-indicator 97Eco-indicator 99EPSEDIP / UMIP 96

 • LCA Goal and scope definitionInventory analysisImpact assessmentInterpretationGebruik: Productontwikkeling Strategische planning Beleid Marketing Anders.

 • LCA InventarisatieOpgaveClassificatieNormalisatieAnalyseReactie

 • Bouwcyclusmodel

 • Volgende keerInstallatie van Sima ProUitleg computerprogramma Sima ProOpdracht oefening1e aanzet: wood tutorial