CLIMA ŞI CALITATEA AERULUI ÎN ORAŞELE BUCUREŞTI ŞI MADRID

Embed Size (px)

Citation preview

CLIMA I CALITATEA AERULUI N ORA ELE BUCURE TI I MADRID

http://madrilenos.es/problematicas-actuales/no-baja-el-trafico-en-madrid

Proiect realizat de Mirela Dobri oiu Obiect:Atmosfera i calitatea aerului Universitatea Al.I.Cuza Facultatea de Geografie si Geologie,Ia i

STRUCTURA PROIECTULUI I. II. III. IV. V. VI. VII. Caracteristici generale ale cadrului urban Clima urban Activit i poten ial poluatoare pentru aer Nivelul nregistrat al polu rii atmosferice Efectele polu rii aerului Posibilit i de diminuare a polu rii atmosferice Concluzii

I.

Caracteristici generale ale cadrului urban

Bucure ti-ul este ora ul-capital al Romniei,situat n sud-estul ri n Cmpia Vl siei este cel mai mare ora industrial,pe cnd Madrid este ora ul-capital al Spaniei situat n centrul peninsulei iberice,pe rul Manzanares fiind al-3-lea ora ca m rime din cadrul Uniunii Europene.Bucure ti-ul are o suprafa de 238 km cu o pupula ie de 1.927.559 de locuitori,avnd o densitate de 8 100 locuitori/km,iar Madridul are o suprafa de 8 030 km cu o popula ie 5.964.143 de locuitori,avnd o densitate de 724,72 de locuitori/km.

http://harta.infoturism.ro/Europa/Spania/Spania.php

http://www.harta-romaniei.webro.info/

II.

Clima urban

Clima capitalei rii noastre este specific Romniei, temperat-continental , cu patru anotimpuri: prim var , var , toamn i iarn , spre deosebire de Madrid care are o clim mediteranean cu ierni reci. Deoarece ora ul Madrid este situat la o altitudine de 650 de m, acesta experimenteaz temperaturi foarte diferite pe timpul verii i al iernii. Clima cea mai pl cut i agreabil se nregistreaz ntre luna mai i mijlocul lunii iulie, cand temperaturiile medii se situeaz ntre 20 i 32C.La sfr itul lunii iulie i pe ntreaga durat a lunii august temperaturile pot atinge i 40 C, n vreme ce temperaturile pe timpul nop ii r mn n jurul valorii de 18 C. Trebuie men ionat ns , c datorit umidit ii sc zute temperaturile sunt mai u or de tolerat. Clima ora ului Madrid este una arid , cele mai nsemnate cantit i de precipita ii nregistrndu-se n lunile de iarn . Datorit pozi iei n Cmpia Romn , n Bucure ti, pe timpul iernii pot ap rea vnturi puternice, ns majoritatea curen ilor de aer i i pierd din intensitate datorit gradului de urbanizare.Temperaturile din timpul iernii ajung uneori pn sub 0C, iar vara, temperatura medie este de ~ 23C (media pentru iulie i august), dar poate urca i pn la 35-40C la mijlocul verii n centrul ora ului. Madrid Bucure ti

http://www.educaplus.org/climatic/datclim_db.php?estacion=82220

http://www.eldoradocountyweather.com/climate/europe/europe/Bucharest%20Baneasa.html

Umiditatea aerului n Madrid este sc zut de-a lungul ntregului an i c derile de precipita ii anuale ating o medie de 463 mm.La fel ca ora ul Madrid, n Bucure ti, umiditatea relativ are valori sc zute n timpul verii i precipita iile medii anuale ajung la ~ 609 mm. Madrid Bucure ti

http://www.educaplus.org/climatic/datclim_db.php?estacion=82220

http://www.educaplus.org/climatic/datclim_db.php?estacion=154220

Num rul maxim de ore cu soare corespunde lunii iulie, cu 12.3 ore/zi, pentru ora ul Madrid, iar cel minim lunii decembrie cu 4.5 ore/zi, n timp ce pentru Bucure ti valoare maxim se nregistreaz n luna iulie, 10.4 ore/zi, valoarea minim nregistrndu-se tot n luna decembrie cu doar 1.9 ore/zi.

III.

Activit i poten ial poluatoare pentru aer

Activitate poluatoare = orice activitate care determin schimb ri negative privind caracteristicile naturale ale calit ii mediului geologic (conform HG nr. 1408/2007); Se define te poluare atmosferic prezen a n aerul nconjur tor a materiilor sau formelor de energie(radia ii ionizante i zgomot) ce pot avea efecte nocive pentru s n tatea, securitate sau bun starea omului sau a mediului nconjur to, care implic un risc sau o tulburarea grav pentru personae sau bunuri de orice natur , incluznd mediul ecologic direct sau indirect. Poluarea atmosferic are dou surse de origine: n primul rnd activit ile umane (poluare antropogen ), iar n al doilea rnd fenomene naturale precum vulcanismul, incendiile forestiere i procesele fermentative. Principalii poluan i atmosferici Poluan ii atmosferici se pot prezenta sub diferite st ri de agregare:solid , lichid , gazoas , radia ii, c ldur sau zgomot. Particulele n suspensie(PM10) Particulele n suspensie care au un diametru mai mic de 10 m se numesc PM10 i po con ine o multitudine de poluan i. Aceste particule r mn sub form stabil n aer de-a lungul unor

perioade mari de timp putnd fi purtate de vnt pe distan e mari. Efectul PM10 aspura s n t ii umane depende de dimensiunea particulelor, fiin ele umane fiind mai sensibile la cele mai mici ca dimensiuni deoarece acestea se pot infiltra n interiorul organismului prin intermediul c ilor respiratorii, producnd irita ii i alte efecte n func ie de compozi ia lor. n Spania, a adar i la nivelul ora ului Madrid, principalul emitent de PM10 este reprezentat de mijloacele de transport, vehiculele cu motor Diesel fiind principalele responsabile de emisiile de PM10. Alte surse de pulberi n suspensie sunt sectoarele reziden ial i industrial, activit ile agricole i viticole. Valorile PM10 au ns i o component dificil de controlat, vnturile sahariene. Compu ii cu sulf: - dioxidul de sulf :gaz incolor i neinflamabil, cu miros puterninc i n ep tor. Principalele surse produc toare de dioxid de sulf sunt erup iile vulcanice i combustia unor carburan i ce con in un anumit procent de S,centrale termice, procese industriale, trafic de vehicule de mare tonaj.Dioxidul de sulf poate forma cu apa acid sulfuric, ce va c dea mai apoi pe suprafa a solului sub form de ploi acide. Al i poluan i atmosferici: 1.Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care con in azot si oxigen n cantit i variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze f r culoare sau miros. Principalii oxizi de azot sunt: - monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor i inodor; - dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-ro cat cu un miros puternic, inec cios. Dioxidul de azot n combina ie cu particule din aer poate forma un strat brun-ro cat. n prezen a luminii solare, oxizii de azot pot reac iona i cu hidrocarburile formnd oxidan i fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afecteaz att suprafa a terestr , ct i ecosistemul acvatic. 2. Monoxid de carbon CO La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine att natural , ct i antropic . Monoxidul de carbon se formeaz n principal prin arderea incomplet a combustibililor fosili. 3. Benzen C6H6 Compus aromatic foarte u or, volatil i solubil n ap . 90% din cantitatea de benzen n aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea i distribu ia acestuia. 4. Plumb i alte metale toxice Pb, Cd, As, Ni si Hg Metalele toxice provin din combustia c rbunilor, carburan ilor, de eurilor menajere, etc. i din anumite procedee industriale. Se g sesc n general sub form de particule (cu excep ia mercurului care este gazos). Metalele se acumuleaz n organism i provoac efecte toxice de scurt i/sau lung durat . n cazul expunerii la concentra ii ridicate ele pot afecta sistemul nervos, func iile renale, hepatice, respiratorii. 5.Hidrocarburi aromatice policiclice HAP

Hidrocarburile aromatice polinucleare HAP sunt compu i forma i din 4 pana la 7 nuclee benzenice. Ace ti compu i rezult din combustia materiilor fosile ( motoarele diesel) sub form gazoas sau de particule. Cea mai studiat este benzo(a)pirenul. Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt cunoscute drept cancerigene pentru om. Principalele surse de poluare pentru ora ul Madrid sunt: -vehiculele(responsabile de eliberarea a 60% din oxizii de azot i a 80% din cantitatea de CO) -centralele electrice -activit ile industriale:-industria chimic :-producerea de anticorozivi -fabricarea de alcool -fabricarea de acid carbonic -fabricarea de mase plastic i r ini - produc ia de avioane - produc ia de aparatur electric i electrocasnic - produc ia de materiale feroviare, -prelucrarea metalelor Principalele surse de poluare pentru ora ul Bucure ti sunt: - ntreprinderile constructoare de ma ini (utilaj greu, utilaj siderurgic, petrolier, ma ini i utilaje agricole, locomotive, vagoane, avioane i elicoptere, autobuze) - industria electrotehnic - industria electronic - mecanica fina i optica - industria substan elor chimice - industria materialelor de construc ii - fabrici de prelucrare a lemnului - degradarea vegeta iei majore prin cre terea suprafe elor construite i diminuarea spa iilor verzi Traficul rutier din zonele urbane este responsabil pentru peste 10% din emisiile totale de dioxid de carbon principalul gaz cu efect de ser din UE. Cu fiecare noi 4.3 milioane autoturisme care circul pe drumurile europene n fiecare an, emisiile de CO2 produse de transport pot fi cu pn la 40% mai mari in 2010 dect in 1990 subminnd eforturile f cute de celelalte sectoare industriale n realizarea angajamentelor europene asumate la Kyoto . Transportul rutier este i principala surs de monoxid de carbon i particule fine, care prezint riscuri majore pentru s n tate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul. n fiecare an, circa 300,000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului. Accidente & Siguran a rutier Cre terea traficului determin i cre terea num rului de accidente. Statisticile arat c unul din trei accidente mortale are loc n zonele urbane. Zgomotul 65% din popula ia european este expus unui nivel de zgomot inacceptabil de ridicat provenit n mare parte din traficul urban. Zgomotul poate produce tulbur ri de somn i afecteaz capacit ile de nv are, motivare i rezolvare a problemelor.Anual se nregistreaz n jur de 1800 decese n principal n zonele urbane favorizate de zgomotul excesiv.

Acest lucru este valabil i n ora ele Madrid i Bucure ti unde num rul autovehiculelor atinge 4410056 , respectiv 1 370 000 estimat n anul 2010.