Click here !

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Click here !. E lektrični transport u is traživanju poluvodičkog stanja u lančastom kupratnom materijalu Sr 14 Cu 24 O 41. Institut za fiziku – 40 godina. T. Vuletić 1 , B. Hamzić 1 , S. Tomić 1 , B. Gorshunov 2 , M. Dresse l 2 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Click here !

 • Elektrini transport u istraivanju poluvodikog stanja u lanastom kupratnom materijalu Sr14Cu24O41 T. Vuleti1, B. Hamzi 1, S. Tomi1, B. Gorshunov 2, M. Dressel 2

  1 Institut za fiziku, Zagreb e-mail: tvuletic@ifs.hr 2 1. Physikalisches Institut, Universitt StuttgartInstitut za fiziku 40 godina

 • Hole-Doped One-Dimensional Chain Ladder Composite Material Sr14Cu24O41 Kvazijednodimenzionalni kuprat, za razliku od slojnih HTSC kuprata (by-product u sintezi BSCO) Mott-Hubbard-izolator (kao npr.: 3d-oksidi CuGeO3 ili a-NaV2O5 ) jednodimenzionalni magnetski sistemi (spin-ladders) StrukturaMilat et al., Acta Cryst., 1992.lanci + ljestvice

 • Kombinirani rezultati niskofrekventne i milimetarske spektroskopijeIstraivanje pinned-CDW moda milimetarskom spektroskopijom

 • 4cont, uzorak fotkamjerenje elektrinog transporta du c- osiKontakti naparivanjem zlata nekvalitetniKontakti peenjem srebrne paste kvalitetniNa te kontakte se srebrnom pastom lijepe 20mm Au-ice

 • 4cont, linearni transport2 & 4-kontaktno mjerenje: linearni (i nelinearni)elektrini transport

 • 2cont, HP4284A2-kontaktno mjerenje: Dielektrina spektroskopija

 • G-Go/Go, BRealni i imaginarni dio kompleksne admitancije Y=G+iB:TEORIJA vs. EKSPERIMENT

 • Eps im eps re EXP&FITRealni i imaginarni dio dielektrine funkcijeIzvrstno poklapanje: teorijske prilagodbe (plave linije) eksperimentalni podaci (crveni kvadratii)

 • Analiza u complex ravnini Istovremeno analiziramo realni i imaginarni dio kompleksne funkcije Dakle, analizom u kompleksnoj ravnini dobivaju se parametri koji opisuju dielektrini odziv CDWa.

 • Nonlin Nelinearni efekt je malen, 1-2% Ne moe se odrediti polje pragaNelinearna ovisnost otpora o elektrinom polju 87 K62 K150K

 • postojanje visokofrekventnih pobuenja na 10 cm-1 (0.3 THz) i 2 cm-1 (60 GHz) ukazuje na zapeti mod VGNa (pinned mode). u linearnom reimu potvrdili smo dobro definiran prijelaz na 220 K u poluvodiko stanje (aktivacijska energija, D=1300 K, je konstantna od 160 K sve do 38 K) Dielektrinim mjerenjima ispod 130 K ustanovili smo postojanje moda jakosti De=10000, neto ireg od Debyevog (1-a=0.8), koji je bio aktiviran s istim D kao i jednoestina vodljivost. polje praga nismo bili u stanju odrediti, nelinearni efekt vrlo malen, smatramo da nelinearnost nije posljedica klizanja VGNa Zakljuak