of 33 /33
CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN “PLASTER CEILING” DI BANGUNAN MAHKAMAH, JALAN DUTA, KUALA LUMPUR Unit Forensik Caw. Kejuruteraan Struktur, Awam & Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur 11/5/07

CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

  • Upload
    vukhue

  • View
    289

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN...

Page 1: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

CKSAJ.FR.2007/31

LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN “PLASTER CEILING” DI BANGUNAN MAHKAMAH, JALAN DUTA, KUALA LUMPUR

Unit Forensik Caw. Kejuruteraan Struktur, Awam & Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur 11/5/07

Page 2: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Kandungan 1. Pendahuluan............................................................................................................................... 2 2. Objektif.......................................................................................................................................... 2 3. Metodologi Pemeriksaan......................................................................................................... 2 4. Hasil Pemeriksaan Dan Kajian ................................................................................................ 3 5. Kesimpulan Dan Syor ................................................................................................................ 8 Lampiran 1: Typical Schematic Drawing For Plaster Ceiling Installation Lampiran 2: Method Statement For Plaster Ceiling Installation Lampiran 3: Pelan Lantai Aras 2 Dan Aras 3, Zon A Lampiran 4: Pelan Siling Ruang Mahkamah Majistret Lampiran 5: Contoh Gambar-Gambar Pemeriksaan Di Bahagian Barat Dan Timur Ruang Legar, Aras 3 Zon A Serta Bahagian Timur Dan Selatan Lobi, Aras 2 Zon A

1

Page 3: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

1. Pendahuluan

1.1. Unit Forensik, Caw. Kejuruteraan Struktur, Awam & Jambatan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur telah menjalankan pemeriksaan ke atas pemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan bahawa pemasangan itu adalah mengikut spesifikasi pembekal dan adalah selamat. Ini berikutan kes panel siling yang jatuh di bangunan di Putrajaya akibat pemasangan yang tidak mematuhi spesifikasi.

1.2. Pemeriksaan ini dijalankan pada petang 9/5/07 dengan kerjasama dari pihak JKR Pasukan Projek Mahkamah dan pihak kontraktor bangunan berkenaan. Bangunan ini masih dalam tempoh liabiliti kecacatan dan telah diduduki oleh pemilik bangunan. Projek ini direkabentuk dan diseliakan oleh pihak JKR, di mana kerja pemasangan “plaster ceiling” dijalankan oleh kontraktor utama.

2. Objektif

Matlamat utama pemeriksaan ini adalah untuk menentukan perkara-perkara berikut:

2.1. Pemasangan “plaster ceiling” adalah mengikut spesifikasi pembekal dari segi

sistem penyokong kepada soffit papak konkrit termasuk saiz bahan, jenis bahan dan jarak penyokong.

2.2. Keselamatan bangunan untuk diduduki berdasarkan risiko kes kejatuhan panel siling.

2.3. Syor kerja pengukuhan dan kerja pembaikan serta merta, jika ada, dan biasa yang perlu dilaksanakan.

3. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah seperti berikut: 3.1. Perbincangan dengan pihak JKR dan kontraktor mengenai carakerja dan

susunan pemasangan “plaster ceiling” berkenaan 3.2. Menjalankan pemeriksaan visual bersama rekod gambar dan mengambil

ukuran saiz bahan dan jarak yang berkenaan.

3.3. Membandingkan sistem pemasangan sebenar bagi “plaster ceiling” dengan metodologi terperinci dalam “Method Statement” yang diluluskan oleh pihak JKR.

2

Page 4: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

3.4. Mengkaji pelan lantai bangunan dan lukisan pemasangan bagi “plaster

ceiling”.

4. Hasil Pemeriksaan Dan Kajian

Melalui pemeriksaan yang dijalankan semasa lawatan berkenaan, hasil pemeriksaan dan kajian adalah seperti berikut: 4.1. Sistem “plaster ceiling” sediada.

4.1.1. Sistem “plaster ceiling” yang dipasang ialah jenis “9mm thick fibrous plaster ceiling in white finish” dengan rentang maksima 18075mm x 8850mm. Panel siling digantung dengan skrew kepada sistem lattice grid mendatar dengan penggantung menegak, kedua-duanya terdiri daripada GI channel berukuran 15mm x 35mm. Hujung channel menegak dibengkok dengan tangan dan disambung kepada soffit papak konkrit dengan paku Ramset. “Fibreglass yarn” juga digunakan untuk memegang panel siling kepada channel mendatar sebagai tambahan kepada skrew berkenaan. Butiran pemasangan siling ini ditunjukkan dalam: i. Lampiran 1: Typical Schematic Drawing For Plaster Ceiling

Installation ii. Lampiran 2: Method Statement For Plaster Ceiling Installation

4.1.2. Di beberapa tempat terdapat siling kayu lapis nyatoh tebal 8mm

dengan kemasan walnut stain sebesar 1800mm x 1800mm atau 2500mm x 2500mm, digantung selari di bawah panel “plaster ceiling”. Siling kayu ini disokong secara asing dengan struktur kayu menegak yang disambung kepada rasuk kayu mendatar, di mana rasuk ini disambung kepada soffit papak konkrit dengan menggunakan bolt. Lukisan skematik dan “Method Statement” bagi pemasangan ini belum dikemukakan oleh pihak kontraktor atau JKR setakat ini.

4.2. Pelan lantai bagi kawasan pemeriksaan adalah seperti di Lampiran 3: Pelan

Lantai Aras 2 Dan Aras 3, Zon A.

4.3. Pelan sedia bina tipikal bagi “plaster ceiling” adalah seperti di Lampiran 4: Pelan Siling Ruang Mahkamah Majistret. Lukisan ini juga menunjukkan butiran bagi siling kayu lapis nyatoh.

4.4. Gambar-gambar yang diambil semasa pemeriksaan adalah seperti di

Lampiran 5: Contoh Gambar-Gambar Pemeriksaan Di Bahagian Barat Dan

3

Page 5: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Timur Ruang Legar, Aras 3 Zon A Serta Bahagian Timur Dan Selatan Lobi, Aras 2 Zon A.

4.5. Perbandingan pemasangan sediada “plaster ceiling” dengan metodologi

dalam “Method Statement” di empat kawasan yang diperiksa.

Perkara Butiran dalam

“Method Statement”

Keadaan sediada di tapak mematuhi

“Method Statement”

Catatan

A. Bahagian Barat Ruang Legar, Aras 3 Zon A 1. Plaster ceiling

board 9mm thick OK

2. GI channel 15mm x 35mm

NG Actual is 12mm x 34mm

3. Ramset nails 36mm - Not able to verify as no access to slab soffit via ceiling service manhole.

4. Fibreglass yarn

600mm c/c OK

5. Self tapping screws

25mm OK

6. Vertical hanger channel

1200mm c/c B/W

OK

7. Horizontal main runners

1200mm c/c OK

8. Horizontal secondary channel

450mm c/c OK

B. Bahagian Timur Ruang Legar, Aras 3 Zon A 1. Plaster ceiling

board 9mm thick OK

2. GI channel 15mm x 35mm

NG Actual is 12mm x 34mm

3. Ramset nails 36mm - Not able to verify as no access to slab soffit via ceiling service manhole.

4. Fibreglass yarn

600mm c/c OK

5. Self tapping screws

25mm OK

4

Page 6: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Perkara Butiran dalam

“Method Statement”

Keadaan sediada di tapak mematuhi

“Method Statement”

Catatan

6. Vertical hanger channel

1200mm c/c B/W

OK

7. Horizontal main runners

1200mm c/c OK

8. Horizontal secondary channel

450mm c/c OK

C. Bahagian Timur Lobi, Aras 2 Zon A 1. Plaster ceiling

board 9mm thick OK

2. GI channel 15mm x 35mm

NG Actual is 12mm x 34mm

3. Ramset nails 36mm - Not able to verify as no access to slab soffit via ceiling service manhole.

4. Fibreglass yarn

600mm c/c OK

5. Self tapping screws

25mm OK

6. Vertical hanger channel

1200mm c/c B/W

OK

7. Horizontal main runners

1200mm c/c OK

8. Horizontal secondary channel

450mm c/c OK

D. Bahagian Selatan Lobi, Aras 2 Zon A 1. Plaster ceiling

board 9mm thick OK

2. GI channel 15mm x 35mm

NG Actual is 12mm x 34mm

3. Ramset nails 36mm - Not able to verify as no access to slab soffit via ceiling service manhole.

4. Fibreglass yarn

600mm c/c OK

5

Page 7: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Perkara Butiran dalam

“Method Statement”

Keadaan sediada di tapak mematuhi

“Method Statement”

Catatan

5. Self tapping screws

25mm OK

6. Vertical hanger channel

1200mm c/c B/W

OK

7. Horizontal main runner channel

1200mm c/c OK

8. Horizontal secondary channel

450mm c/c OK

4.6. Dari hasil jadual di atas, adalah didapati bahawa ukuran GI channel yang

telah digunakan, iaitu 12mm x 34mm, bagi semua “vertical hanger channel, horizontal main runners and horizontal secondary channel” tidak mematuhi spesifikasi yang diluluskan, iaitu 15mm x 35mm. Walau bagaimanapun, “plaster ceiling” telah dipasang melebihi satu tahun di bangunan ini dan tidak ada kes kejatuhan panel siling itu setakat ini. Oleh itu, adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen sokongan yang dapat membuktikan bahawa GI channel yang telah digunakan boleh menampung beban sediada.

4.7. Di samping itu, ukuran paku Ramset sediada tidak dapat disemak kerana

tiada laluan kepada kawasan soffit papak konkrit melalui “manhole” perkhidmatan siling. Satu cadangan ialah untuk memotong panel siling supaya laluan dapat disediakan kepada soffit papak konkrit setinggi 5.4m, tetapi ini akan menimbulkan gangguan kepada penghuni bangunan.

6

Page 8: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Oleh itu, adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen sokongan, misalnya rekod tapak, Pelan-pelan Pemeriksaan Dan Pengujian, Senarai Semak dan rekod Jaminan Kualiti, yang dapat membuktikan bahawa pemasangan paku Ramset mematuhi spesifikasi dalam “Method Statement”.

4.8. Perbandingan pemasangan sediada siling kayu lapis nyatoh dengan

metodologi dalam “Method Statement” di empat kawasan yang diperiksa. Perbandingan ini tidak dapat dibuat kerana lukisan skematik dan “Method Statement” bagi pemasangan ini belum dikemukakan oleh pihak kontraktor atau JKR setakat ini. Di samping itu, ukuran saiz dan rentang struktur kayu penyokong sediada tidak dapat disemak kerana tiada laluan kepada kawasan siling kayu itu melalui “manhole” perkhidmatan siling. Satu cadangan ialah untuk memotong panel siling supaya laluan dapat disediakan kepada soffit papak konkrit setinggi 5.4m, tetapi ini akan menimbulkan gangguan kepada penghuni bangunan. Oleh itu, adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen sokongan, misalnya rekod tapak, Pelan Pemeriksaan Dan Pengujian, Senarai Semak dan rekod Jaminan Kualiti, yang dapat membuktikan bahawa pemasangan siling kayu adalah mematuhi spesifikasi dalam “Method Statement”.

4.9. Di samping itu, hasil kajian daripada pemeriksaan gambar-gambar keadaan

sebenar di tapak adalah seperti berikut:

i. Poor joint connection workmanship. ii. No additional GI channel to cater for lamp opening and no

independent support for lamp. iii. Messy workmanship with no regular spacing for fibreglass yarn. iv. Messy workmanship with channels abruptly cut. v. Messy workmanship with debris left behind. vi. Messy workmanship with poor installation of GI channels.

Ini menunjukkan bahawa kawalan kualiti kerja di tapak oleh pihak kontraktor tidak memuaskan, di mana kemungkinan tiada pengawasan ke atas pekerja dan tiada penyelia yang memastikan pembinaan mengikuti susunan kerja, bahan dan jarak, seperti dinyatakan dalam “shop drawing” dan “Method Statement”. Adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor menjalankan kerja membaikpulih semua kecacatan pembinaan supaya struktur “plaster ceiling” itu mematuhi sepenuhnya kehendak spesifikasi piawai.

4.10. Walau bagaimanpun, dari hasil pemeriksaan di tapak, tidak ada kesan diperhatikan dari segi kegagalan atau “distress” pada sistem struktur penyokong “plaster ceiling” ataupun panel siling itu pada masa ini. Juga

7

Page 9: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

tidak ada kesan diperhatikan dari segi kegagalan atau “distress” pada sistem struktur penyokong siling kayu lapis nyatoh ataupun siling kayu itu pada masa ini. Secara kesimpulan, tidak ada kesan diperhatikan untuk menunjukkan siling berkenaan tidak kukuh pada masa ini.

4.11. Pihak kontraktor dan JKR Pasukan Projek Mahkamah diminta

mengambil tindakan susulan segera ke atas perkara (4.6), (0), (4.8) dan (4.9) di atas. Jika keputusan tindakan susulan berkenaan adalah memuaskan kehendak spesifikasi piawai, pihak Unit Forensik tiada halangan bangunan ini diistiharkan selamat untuk diduduki.

5. Kesimpulan Dan Syor Berikut adalah kesimpulan dan syor tindakan susulan akibat hasil kajian yang tersebut di atas:

5.1. Adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen sokongan yang dapat membuktikan bahawa GI channel yang telah digunakan boleh menampung beban sediada.

5.2. Adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen sokongan, misalnya rekod tapak, Pelan-pelan Pemeriksaan Dan Pengujian, Senarai Semak dan rekod Jaminan Kualiti, yang dapat membuktikan bahawa pemasangan paku Ramset mematuhi spesifikasi dalam “Method Statement”.

5.3. Adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor mengemukakan dokumen

sokongan, misalnya rekod tapak, Pelan-pelan Pemeriksaan Dan Pengujian, Senarai Semak dan rekod Jaminan Kualiti, yang dapat membuktikan bahawa pemasangan siling kayu mematuhi spesifikasi dalam “Method Statement”.

5.4. Adalah dicadangkan supaya pihak kontraktor menjalankan kerja

membaikpulih semua kecacatan pembinaan yang disenarikan di perkara (4.9) di atas supaya struktur “plaster ceiling” itu mematuhi sepenuhnya kehendak spesifikasi piawai.

5.5. Walau bagaimanpun, tidak ada kesan diperhatikan untuk menunjukkan siling

berkenaan tidak kukuh pada masa ini.

5.6. Laporan ini adalah merupakan laporan awalan ke atas kedudukan semasa pemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Jika keputusan tindakan susulan ke atas perkara (4.6), (4.7), (4.8) dan (4.9) di atas adalah memuaskan kehendak spesifikasi piawai, pihak Unit Forensik tiada halangan bangunan ini diistiharkan selamat untuk diduduki.

8

Page 10: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Walau bagaimanapun, adalah dicadangkan supaya pemantauan keadaan siling sentiasa dijalankan sebagai sebahagian daripada kerja penyelenggaraan berkala. Pihak pengurus bangunan juga perlu dimaklumkan oleh pihak JKR untuk melaporkan segera kepada JKR jika terdapat sebarang tanda kegagalan pada siling bangunan berkenaan.

KA/court ceiling.docx

9

Page 11: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Lampiran 1

Typical Schematic Drawing For Plaster Ceiling Installation

1

Page 12: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

14X34x1 4X0.4mm thk Main Channel G.l Metal ~1200 c/c.

12mm OIA. G.l METAL 38mm SHANK DIA. AND 36mm LENGHT PIN

14X34x14X0.4mm thk Metal St uds Hanger 01200 c/c.

25mm LENGHT G.l METAL SCREW

9mm thk f ibrous plaster ceiling board

grounting 600 c/c with topping screw ----- - - - ---'

TYPICAL 14m m X 34mm X 0 .4MM THK G.l FURRING CHANNEL SUSPENSION SYSTEM

14X34x 14X0.4mm t hk Cross Channel G.l Metal 0 600 c/c.

NOTU:

PROJECT:

CLIENT:

DUTA HIGH COURT, JA LAN OUTA,KUAL.A LUMPUR.

CEIUNG CONTRACTOR:

lO'I'l\IU'rlAN~~NJIWtfJI(IIJ • ...., ,.. ,41101Q WJOIDIUU.~ m:~,~ • .,_

AMENDMENTS:

DRAWING TITI.E:

TYPICAI.INSTAIJ.AT!ON DETAIL Of METAL FURRING SYSTEM FOR PIASTER CEiliNG

JOB NO.

CI£CI<ED BY:

SCALE: HTS

OATE:

SIGN BY:

OAAWING ND:

Page 13: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Lampiran 2

Method Statement For Plaster Ceiling Installation

2

Page 14: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

BORANG KELULUSAN BAHAN- BAHAN BINAAN

No. Fail Projek :

UNTUK DllSI OLEH KONTRAKTOR

No. Fail Kontraktor JSB(PS)-174/8.7/04 ( 96)

No. Kontrak KKRIJKRIIPIUB! 1612004

Projek Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Kami dengan ini mengakui bahawa bahan - bahan di bawah adalah mematuhi kehendak Dokumen Kontrak

Kami memohon bahan - bahan tersebut qiluluskan.

Bahan - bahan untuk kelulusan :

Cadangan Kemasan Siling - 4' x 8' x 9mm thick Fibrous Plaster Ceiling Pembekal : Gypceil (M) Sdn. Bhd.

~' Disertakan : Sam pel bah an, Method Statement, Profile company

~ Ma~~ kg(~i'1 IM1c.. ..

~I?·;:.~£!': ·~ 'J.'

~~FFENDlSALLEH --f' MOHD E Arkitek

(89547.0)

BARU K.L)

NOUTA

Projek Mahkamah Kuala Lumpur cawangan Kerja Bangunan_ Am

lbl• Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur.

\~11/1) 0

Nama : Hang Lakyu Bin A wang

Tarikh 24/6/05 Jawatan : Pengurus Projek

UNTUK KEGUNAAN JKR SAHAJA

Bahan - bahan tersebut di atas telah diperiksa dan menepati kehendak - kehendak :

1 Spesifikasi Piawai JKR

2 Kelulusan Kumpulan lKRAM Sdn. Bhd.

3 Kelulusan SIRIM

*Bahan - bahan tersebut di atas LULUS I TID~US * ( Potong yang tidak berkenaan ) ~

Tarikh:

Page 15: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

r

I

·GYPCEIL (M) SDN BHD (Wholly Owned Subsidiary of LCL Corporation Berhad)

METHOD OF STATEMENT FOR INSTALLATION OF PLASTER CEILING

AND SUSPENSION SYSTEM

Lot 2132, Jalan BA/3, Kawasan Perusahaan Bilkit Angkat, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Fax: +603 8737 9842 Tel.: +603 8737 9899 E-mail: [email protected] Homepage: http://www .lclgroup.com.my

GYPCEIUMS/Plaster Ceiling (Rev. I) Page I of7

Page 16: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATEMENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

CONTENTS:-

1. OBJECTIVE 2. SCOPE OF WORKS 3. REFERENCES 4. INSTALLATION OF CEILING WORKS AND OTHER RELATED WORKS 5. MATERIALS' SPECIFICATIONS 6. INSTALLATION DETAILS 7. INSTALLATION OF CEILING FRAME 8. INSTALLATION OF PLASTER CEILING BOARD 9. PROJECT HANDOVER 10. SAFETY 11. ENVIRONMENTAL

GYPCEJUMS!Plaster Ceiling (Rev. 1) Page 2of7

Page 17: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATEMENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

1.0 OBJECTIVE

This method statement provides information conce1ning the guideline to be followed for Gypceil (M) Sdn Bhd to establish and maintain documented and controlled system to ensure quality project installation and commission control before official handing over to the clients for the Interior Design (ID) projects undertaken by Gypceil (M) Sdn Bhd.

This is to ensure the undertaken project meets the specification, drawing, design, construction, workmanship and schedule according to the contract.

2.0 SCOPE

The scope of work comprises the installation and good quality control of plaster ceiling and suspension system which have been successfully secured by Gypceil (M) SdnBhd.

3.0 REFERENCES

This method statement shall be read in conjunction with the following documents:

• Environmental Guidelines for Sub-Contractors • Security Guidelines for Sub-Contractors • Project Schedule and Delivery Plan • Project Safety Plan • Project Quality Plan • Technical Specification • Approved Shop Drawings • Regulations of JBE, Bomba, TNB, JKKP etc.

3.1 Upon receipt of Letter of Award of the ID Project, the Project Manager shall have meetings I discussions as required with the Client I Consultant on the actual requirement of the Ceiling Work based on approved Drawings and Technical Specification.

3.2 From the meetings I discussions, the Project Manager shall draw up an Action Plan and Detail Work program for persons concerned such as Sub­Contractors, Factory Manager, Quantity Surveyor, Draughtsperson, Site Supervisor(s) and himself. The Project Manager will then discuss with respective personnel for immediate necessary actions.

GYPCEIVMS/P/aster Ceiling (Rev. 1) Page 3 oj7

Page 18: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

/ GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATE:rv1ENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

3.3 The Project Manager shall follow-up with the relevant parties to ensure that the actions are effectively and promptly implemented in accordance to the work schedule.

4.0 INSTALLATION OF PLASTER CEILING WORKS AND OTHER RELATED WORKS.

4.1 Based on the consultant or client's drawings and layouts, the Project Manager I Site Supervisor and Sub-Contractor will conduct a site visit to take site measurement and determine actual site condition before production of plaster ceiling begins. They will . then liaise with the Draughtsperson and produce the necessary construction drawings which will then submitted to the Client I Consultant for approval.

4.2 Upon approval, the Project Manager I Site Supervisor, Sub-Contractor and Factory Manager will have a discussion on the drawings and to plan for the necessary installation works.

4.3 The Factory Manager will then source for the necessary materials from the suitable suppliers and begins with the necessary production works while the Sub-Contractor will carry-out the Marking and Installation of Ceiling Framing according to the approved Shop Drawing by Client I Consultant.

4.4 Upon completion of Installing the Ceiling Framing, the Project Manager I Site Supervisor will arrange a Site Inspection with the Client I Consultant to confirm the Setting Out achieves the Ceiling Height and the Suspension System meets the requirements.

4.5 Upon completion of production, the Factory Manager will liaise with the Project Manager I Site Supervisor for the arrangement to deliver the ceiling parts to the project site as per delivery schedule.

4.6 Sub-Contractor will install the ceiling items as per approved Construction Drawings. Project Manager and Site Supervisor will constantly check and monitor on the quality of workmanship and the accuracy of the ceiling items as well as the finishing works.

4. 7 Upon completion. of the installation works, the Project Manager I Site Supervisor will conduct a Pre-Handling over inspection and carry out necessary touch-up or rectification works if required.

GYPCEIUMS/Plaster Ce iling (Rev. 1) Page 4 of7

Page 19: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

/

I

/

GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATEMENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

4.8 The Project Manager will then conduct a final check on the works done before handing over inspection. The Project Manager will arrange with the Client I Consultant to carry out the Official Handling Over Inspection.

5.0 MATERJAL'S SPECIFICATION

The materials used will be as below

• 9mm thick Fibrous Plaster Ceiling Board • 15mm x 35mm G.l. Furring Channel . • Ramset Charger • 36mm Ramset Nails (Zinc-Tin Alloy Plated to improve corrosion resistant) • Roving (Fibregl~§. Y ar:q) • Washer • 25mm Screws (Zinc-Tin Alloy Plated to improve corrosion resistant)

6.0 INSTALLATION DETAILS

6.1 Suspension system shall consist of 35mm x 15mm Galvanized Metal Furring Channel as Main Runner spaced at 1200mm center to center on one direction and· Cross Channel spaced at 450mm center to center on the other direction. Suspension system shall be hung with Galvanized Metal Furring Channel fix to Structural Soffit.

6.2 Plaster Ceiling Board fixed on to the Galvanized Metal Furring Channel. Plaster Ceiling Board thickness shall be 9mm thick as per material' s specification as above. Boards to be temporary fixed in position with joint to be grouted at the back and over furring channel with fiberglass roving and plaster compound. After grouting has been set, all temporary fixing has to be removed and flush up joint with stopping compound.

-Please refer attached Installation Detc:zils.

7.0 INSTALLATION OF CEILING FRAME

7.1 SITE CONDITION CHECIGNG Client I Consultant to identify the actual site as per shop drawing

7.2 SET DATUM LINE Client I Consultant to provide true and accurate datum line

GYPCEIVMS/Plaster Ceiling (Rev. I) Page 5 of7

Page 20: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

l ' i ·

! i

GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATEMENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

7.3 MARKING Identify the actual location of the hanger on site and mark the position for installing the hanger

7.4 HANGER Hangers (35mm x 15mm G.l Furring Channel) will be fixed to the structural soffit by penetrating Ramset Driving Pin (36mm Ramset Nails) using Ramset.

7.5 FRAMING All Main Runners will be fixed to the Hanger Fastener at a distance of 1200mm center to center and Secondary Channels will be fixed to Main Runner at a distance of 450mm center to center.

7.6 LEVELING Levels to be adjusted using Laser or Water Leveling System to ensure all level is conform to the construction drawing details.

7.7 INSPECTION Joint Inspection with Client I Consultant to ensure the Setting Out achieves the Ceiling Height and the Suspension System meets the requirements.

8.0 INSTALLATION OF PLASTER CEILING BOARD

8.1 CHECK FRAMING GYPCEIL to ensure all furring channel or hanger all in order. Any replace or repairing to the Hangers, Main Runner or Secondary Channels shall be carrying out before installation of plaster ceiling board.

8.2 DELIVERY & STORAGE Gypceil to ensure all delivery is according to the schedule and goods delivered are stored at proper location at site. Storage area must be free from water.

8.3 PLASTER CEILING BOARD INSTALLATION Plaster Ceiling Boards are to be installed, snagged and screwed with self tapping screw at the main frame. Grouting shall be made over Joist.

8.4 ALLOW OPENING To cut and provide M&E opening to allow M&E services to be carried out.

GYPCEJUMSIP/aster Ceiling (Rev. 1) Page 6 oj7

Page 21: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

/

GYPCEIL (M) SDN BHD METHOD STATEMENT INSTALLATION OF PLASTER CEILING AND SUSPENSION SYSTEM

8.5 PUTTY I PLASTERING To plaster Joints between Plaster Ceiling Board with Stopping Compound

8.6 FINAL INSPECTION To inspect the Ceiling Finish Level, Board joints and the general appearance to make sure that there is no scratches.

9.0 PROJECT HANDOVER

9.1 The Project Manager I Site Supervisor and Client I Consultant will perform a Joint Inspection before Handover the completed ceiling works are according to the specifications and requirement.

9.2 Any defects found during han dover inspection will be recorded and be rectified. Upon completion, the Project Manager will call for a Re­Inspection, then handing over the works accordingly.

10.0 SAFETY

All works will be plrumed and implemented in accordance with the Safety and Health Plan. All activities will be undertaken with safety in mind ensuring that Personal Protective devices are ·being used at all times.

11.0 ENVIRONMENTAL

All works will be planned and implemented m accordance with the Environmental Guidelines.

GYPCEIUMS/Plaster Ceiling (Rev. 1) Page 7 oj7

Page 22: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Lampiran 3

Pelan Lantai Aras 2 Dan Aras 3, Zon A

3

Page 23: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

I

I

ARAS2

Kanagarajah
Note
Unmarked set by Kanagarajah
Kanagarajah
Text Box
East
Kanagarajah
Polygon
Kanagarajah
Polygon
Kanagarajah
Text Box
South
Page 24: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

ARAS3

<>

Kanagarajah
Polygon
Kanagarajah
Polygon
Kanagarajah
Text Box
West
Kanagarajah
Text Box
East
Page 25: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Lampiran 4

Pelan Siling Ruang Mahkamah Majistret

4

Page 26: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Lampiran 5

Contoh Gambar-Gambar Pemeriksaan Di Bahagian Barat Dan Timur Ruang Legar, Aras 3 Zon A Serta Bahagian Timur Dan Selatan Lobi, Aras 2 Zon A

5

Page 27: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

1. Connection of GI channel to slab soffit

2. Hanger channels at 1200mm c/c

1/7

Page 28: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

3. View of channel connections, plaster ceiling and fibreglass yarn

4. Timber structure to support nyatoh ceiling

2/7

Page 29: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

5. Timber structure bolted to slab soffit

6. GI channel lattice grid to support ceiling panels

3/7

Page 30: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

7. Vertical timber structure to support nyatoh panels

8. Horizontal timber structure to support nyatoh panels

4/7

Page 31: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

Poor joint connection workmanship

9. No additional GI channel to cater for lamp opening and no independent support

for lamp

5/7

Page 32: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

10. Messy workmanship with no regular spacing for fibreglass yarn

11. Messy workmanship with channels abruptly cut

6/7

Page 33: CKSAJ.FR.2007/31 LAPORAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN …epsmg.jkr.gov.my/images/...Pemasangan_Plaster...Duta,_Kuala_Lumpur.pdfpemasangan “plaster ceiling” di Bangunan Mahkamah, Jalan

12. Messy workmanship with debris left behind

13. Messy workmanship with poor installation of GI channels

7/7