Click here to load reader

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze ...img.iap.pl/s/829/207019/CENTRUM_INFORMACJI_TURYSTYCZNEJ_ulotka.pdf · Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grodzisku Grodzisko

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze...

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze

Dolina Karpia Atrakcje turystyczne

Parki rozrywki

Karp Zatorski

CH

RO

NIO

N

A NA

ZWA POCHO

DZ

EN

IA

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Wydarzenia kulturalnie i kulinarne Imprezy sportowe

Szlaki Turystyczne cieki Rowerowe

owiska wdkarskie

Zabytki historyczne i przyrodnicze

Cent

rum

In

form

acji

Tury

styc

znej

Dol

iny

Kar

pia

w Z

ator

ze

Kr

lest

wo

Kar

pia

Zato

rski

ego

32-640 Zator, Plac Marszaka Jzefa Pisudskiego 2, tel. 33 8412 219 e mail: [email protected], www.citdk.zator.pl

Przeciszw tel. 33 841 30 49

Osiek tel. 33 845 82 61

Polanka Wielka tel. 33 848 84 59

Brzenica tel. 33 879 24 72

Tomice tel. 33 823 35 98

Spytkowice tel. 33 879 18 76

Kontakt:

- zbudowany w latach 1816 - 1818 przez arch. Jzefa Heintzego.

22 Koci pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Piotrowicach z 1895 r. (Gmina Przeciszw).

23 Barokowy zamek z XVI wieku z zabytkowym zespoem parkowym w Spytkowicach.

24 Zabytkowy dwr w Ryczowie z 1870 r. (Gmina Spytkowice).

ATRAKCJE PRZYRODNICZE DOLINY KARPIA

1 Kompleksy zatorskich staww rybnych, o redniowiecznej genezie (Bugaj, Przerb, Rudze, Laskowa, Spytkowice).

2 Dolina Skawy z piknymi krajobrazami (Gmina Zator).

3 Aleja lipowa pooona na trasie Zator Owicim. Pomnik przyrody (Gmina Zator).

4 Wwozy lessowe w Laskowej (Gmina Zator).

5 Rezerwat Leny arki obejmujcy fragment doliny rzeki Wisy poronitej lasem grdowym (Gmina Przeciszw).

6 Jaz na rzece Skawie w Grodzisku (Gmina Zator).

INNE ATRAKCJEDOLINY KARPIA

1 DinoZatorLand - park ruchomych dinozaurw (Gmina Zator)

2 Park w. Mikoaja (Gmina Zator)3 Park Wodny (Gmina Zator)

SZLAKI ROWEROWE I PIESZE

Greenways - Zielony Szlak Krakw - Morawy - Wiede (dziedzictwo przyrodniczo--kulturowe),

Szlak Doliny Karpia, EuroVelo R4 Szlak Zabytkw Ziemi

Owicimskiej, Maopolski Szlak

Architektury Drewnianej IDENTUR

ZABYTKI DOLINY KARPIA 1 Zamek ksicy z 1445 r.

w Zatorze.2 Gotycki koci pod wezwaniem

w. Wojciecha i Jerzego z 1393 r. w Zatorze.

3 Urbanistyczny ukad rynku w Zatorze, o cechach XIV w., przebudowany w 1968 r.

4 Gotycko-renesansowy dwr obronny z XVI w., w Graboszycach (Gmina Zator).

5 Zabytkowy, drewniany kociek z XVI w. pod wezwaniem w. Andrzeja Apostoa w Graboszycach (Gmina Zator).

6 lady redniowiecznego grodziska w miejscowoci Grodzisko (Gmina Zator).

7 Drewniany kociek z XIX w.w Palczowicach pod wezwaniem w. Jakuba Apostoa (Gmina Zator).

8 Kopiec Grunwald w Palczowicach - Rabusiowicach (Gmina Zator).

9 Staropolski dwr barokowy z XVIII w. oraz trzy myny we wsi Rudze (Gmina Zator).

10 Cmentarz katolicki w Zatorze zaoony w 1784 r.

11 Ratusz Miejski z 1903 r. w Zatorze.

12 Figura w. Rocha w Zatorze (odnawiana w latach 1865r.,1905r.,2003r.)

13 Figura w. Jana Kantego z 1867 r. w Zatorze.

14 Figura w. Jana Nepomucena z 1771 r. w Zatorze.

15 Dwr w Brzenicy zbudowany w XVII w.

16 Zesp Paacowo Parkowy w Paszkwce, dwr zbudowany ok. 1886 r. (Gmina Brzenica).

17 Stary drewniany koci p.w. w. Andrzeja, z koca XII w. w Osieku.

18 Zesp Paacowo Parkowy pochodzcy z II poowy XVII w. w Osieku.

19 Koci w. Mikoaja z XVI w. (Gmina Polanka Wielka).

20 Paac, z I poowy XVII w. (Gmina Polanka Wielka).

21 Koci pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela w Przeciszowie

RESTAURACJE I NOCLEGI Szkolne Schronisko

Modzieowe w Grodzisku Grodzisko 100

tel. 33 84 12 278, 782 532 799 lub 664 493 950, www.zator.pl

Restauracja Myliwska ZatorRynek 11tel. 33 84 12 125 lub 696 433 863

www.restauracja-mysliwska.pl Restauracja i Orodek

Rekreacyjno-Turystyczny Karpik Graboszyce

tel. 33 84 12 050 lub 600 281 211 www.karpik.pl

Dworek MynarzaRudze 2tel. 604 055 198 lub 664 927 182

Orodek Rekreacyjno- -Wypoczynkowy River Park Nad SkawZator ul. Parkowa 8tel. 33 84 12 261, 695 036 079, 695 037 706 lub 601 587 222

www.riverpark.com.pl Pokoje gocinne

Zator ul. Wadowicka 28tel. 693 99 47 23 lub 605 693 075

Fortalicium Andrzej Najduchowski Graboszyce 1 tel. 504 248 888

Revel PubZator Rynek 12-14

tel. 33 84 12 499, 604 072 336 www.revel-pub.com.pl

Zajazd owiskoZator ul. Owicimska 35

tel. 603 417 727 Resturacja Pod Lipami

Zator ul. 1-go Maja 5 tel. 33 84 12 798

Cafe BarZator ul. Wadowicka 61atel. 33 84 12 738

OWISKA owisko komercyjne

Zator ul. Owicimska 35tel. 33 84 12 122

owisko Komercyjno- -Licencyjne Podolsze

tel. 509 465 914 Zakole A - owisko

licencyjne Zatorskiego Towarzystwa Wdkarskiego

i klubu Kara tel. 506 146 777

Zbiornik Trzy Stawy - owisko licencyjne w Graboszycachtel. 506 146 777

owisko na terenie Restauracji i Orodka Rekreacyjno--Turystycznego Karpik Graboszyce tel. 33 84 12 095

owisko Koa PZW Podolsze tel. 519 546 874

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze 32-640 Zator Plac Marszaka Jzefa Pisudskiego 2 tel. 33 8412 219 e mail: [email protected] www.citdk.zator.pl

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie.Projekt wspfi nansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

za porednictwem Lokalnej grupy dziaania Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przegld Przestawie Jasekowych - stycze

Oglnopolski Turniej Scrabble - marzec / kwiecie, Graboszyce

Prezentacja Wielkanocna (Stroiki, Potrawy, Pisanki) - Niedziela Palmowa

Zatorskie Odpusty - kwiecie

Spotkania Teatralne - kwiecie

Plener Fotografi czny - kwiecie, czerwiec

Bieg Konstytucji 3 maja - Rudze

Oglnopolski Spyw Kajakowy Skaw - maj

wito Karpia - lipiec

Modzieowa Scena Muzyczna - lipiec / sierpie

wito Patrona Miasta Zatora - w. Rocha - sierpie

Wielkie Zatorskie niwa Karpiowe - wrzesie

Doynki Gminne - wrzesie

Plener Malarsko-Rzebiarski Doliny Karpia Akademii Sztuk Piknych z Krakowa - wrzesie - padziernik

Turniej Soectw Gminy Zator - wrzesie

Wycig Kolarski O Puchar Doliny Karpia

Zatorski Jarmark Karpiowy - grudzie

IMPREZY CYKLICZNE DOLINY KARPIA

Dolina Karpia to najciekawszy pomys turystyczny na poudniu Polski. Obszar obejmujcy 310 km2 z centralnym poo-eniem Zatora posiada ogromne znaczenie przyrodnicze i kulturowo historyczne, ktrego wyrniajc cech jest zachowana od czasw redniowiecza ekstensywna hodowla karpia zatorskiego oraz zabytkowy ukad staww i grobli. Dziki dobrej lokalizacji i bogatej ofercie turystycznej teren ten stanowi doskonae miejsce do wypoczynku, rekreacji rodzinnej a przede wszystkim do uprawiania wdkarstwa. Dolina Karpia to najwaniejszy orodek hodowli Karpia Za-torskiego w Polsce, a docelowo Europejskie Centrum Wdkarstwa. Zespoy rybnych zbiornikw wodnych, owiska ko-mercyjne, licencyjne i specjalistyczne, wypoyczalnie sprztu do wdkowania, a take bogate zaplecze gastronomiczne i noclegowe stanowi o niezaprzeczalnej atrakcyjnoci tego regionu. Dziewicza przyroda w dolinie rzeki Skawy i nad zbiornikami wodnymi przyciga z kadym rokiem coraz wicej turystw, mionikw wdkarstwa, wycieczek pieszych i rowerowych, amatorw fotografowania i obserwowania ptakw. To wanie niczym nie skaone i dobrze zachowane zasoby rodowiska naturalnego day podwaliny wspczesnej Dolinie Karpia. Dodatkow atrakcj s liczne zabytki, nie-ktre z nich pamitaj czasy Ksistwa Zatorskiego niegdy grujcego pomidzy Owicimiem i Wadowicami. Atrakcje te poczone s z bogat ofert lokalnych imprez kulturalnych. Najwaniejsze z nich to