of 34 /34
CUPRINS 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 114 2 INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 116 3 CARACTERISTICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 125 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 128 INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALATOR IMPORTANT Inainte de prima punere in functiune a microcentralei, este bine sa efectuati urmatoarele verificari: - Verificati daca exista lichide sau materiale inflamabile, in apropierea microcentralei; - Asigurati-va ca legaturile electrice au fost efectuate corect, inclusiv impamantarea; - Deschideti robinetul de gaz si verificati etanseitatea racordurilor, inclusiv cele ale arzatorului; - Asigurati-va ca microcentrala este reglata pentru functionarea cu tipul de gaz furnizat de retea; - Verificati sa nu fie obturata conducta de evacuare gaze arse; - Asgurati-va ca robinetele pe tur si retur sa fie deschise; - Asigurati-va ca s-a efectuat umplerea cu apa si aerisirea instalatiei; - Verificati ca pompa de circulatie sa nu fie blocata (ATENTIE: Deblocati pompa de circulatie si evitati deterioarea placii electronice de reglaj) - Aerisiti conductele de alimentare cu gaz, actionand priza de presiune pozitionata la intrarea in vana de gaz; - Verificati daca toate dispozitivele de reglaj, de control si de siguranta sunt in stare functionala. PLANET 25-30/60 RUMENO FONDERIE SIME S.p.A cu sediul in Via Garbo 27 – Legnago (VR) - Italia declara pe propria responsabilitate ca microcentralele produse, marcate CE conform Directivei Gas 90/396/CEE si dotate cu termostat de siguranta tarat la maxim 110 °C, nu sunt incluse in domeniul de aplicare al Directivei echipamente sub presiune (PED) 97/23/CEE pentru ca indeplinesc criteriile specificate in articolul 1 alineatul 3.6 din aceasta.

Centrala termica

Embed Size (px)

Text of Centrala termica

Page 1: Centrala termica

CUPRINS

1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 114

2 INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 116

3 CARACTERISTICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 125

4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 128

INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALATOR

IMPORTANT

Inainte de prima punere in functiune a microcentralei, este bine sa efectuati urmatoarele verificari:

- Verificati daca exista lichide sau materiale inflamabile, in apropierea microcentralei;

- Asigurati-va ca legaturile electrice au fost efectuate corect, inclusiv impamantarea;

- Deschideti robinetul de gaz si verificati etanseitatea racordurilor, inclusiv cele ale arzatorului;

- Asigurati-va ca microcentrala este reglata pentru functionarea cu tipul de gaz furnizat de retea;

- Verificati sa nu fie obturata conducta de evacuare gaze arse;

- Asgurati-va ca robinetele pe tur si retur sa fie deschise;

- Asigurati-va ca s-a efectuat umplerea cu apa si aerisirea instalatiei;

- Verificati ca pompa de circulatie sa nu fie blocata (ATENTIE: Deblocati pompa de circulatie si evitati deterioarea placii

electronice de reglaj)

- Aerisiti conductele de alimentare cu gaz, actionand priza de presiune pozitionata la intrarea in vana de gaz;

- Verificati daca toate dispozitivele de reglaj, de control si de siguranta sunt in stare functionala.

PLA

NET

25

-30

/6

0R

UM

ENO

FONDERIE SIME S.p.A cu sediul in Via Garbo 27 – Legnago (VR) - Italia declara pe propria responsabilitate ca microcentralele produse, marcateCE conform Directivei Gas 90/396/CEE si dotate cu termostat de siguranta tarat la maxim 110 °C, nu sunt incluse in domeniul de aplicare alDirectivei echipamente sub presiune (PED) 97/23/CEE pentru ca indeplinesc criteriile specificate in articolul 1 alineatul 3.6 din aceasta.

Page 2: Centrala termica

114

1.1 INTRODUCERE

Aparatele “PLANET 25/60 BF - 30/60 BF”cu boiler incorporat pot satisface exigenteleinstalatiilor moderne, datorita volumuluimare de apa calda disponibil, prin interme-diul boilerului si datorita sistemului de con-trol si comanda prin intermediul unui

microprocesor. Acestea sunt complet echi-pate cu dispozitive de control si siguranta inconformitate cu normele in vigoare sirespecta cerintele directivelor europene90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,92/42/CEE, precum si a normativeloreuropene EN 483 - EN 625. Microcentralelepot fi alimentate cu gaz natural (metan), gaz

butan (G30) sau, gaz propan (G31).Pentru executarea corecta a operatiunilorde instalare si pentru o functionare corectaa microcentralei, respectati instructiniledescrise in acest manual.

NOTA: punerea in functiune se va efectua decatre Personal Service Autorizat.

1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI

1.2 DIMENSIUNI

600

105

Ø 1

00

/6

0

86

5

110500

235

25

910

=460=

78

2

125 80 70 70 70 107E U C M R G

63

Fig. 1

RACORDURIR Retur instalatie 3/4”M Tur instalatie 3/4”G Alimentare gaz 3/4”E Intrare apa rece 1/2”U Iesire ACM 1/2”C Recirculare 1/2”

1.3 DATE TEHNICE

* Debitul este calculat la o temperatura pe circuitul ACM de 60 °C pentru o durata maxima de 10 minute.** Debitele de gaz se refera la o putere calorifica inferiora, in conditii normale la 15°C si 1013 mbar.*** Presiunea diferentiala masurata intre aval de vana de gaz si depresiunea din camera etansa.

25/60 BF 30/60 BF

Putere termica incalzire

NOMINALA kW 9,3÷25,0 11,6÷29,5

kcal/h 8.000÷21.500 10.000÷25.400

MINIMA kW 9,3 11,6

kcal/h 8.000 10.000

Putere termica la focar

NOMINALA kW 10,8 ÷ 26,7 13,5 ÷ 31,6

MINIMA kW 10,8 13,5

Clasa NOx 3 3

Pierderi la întrerupere la 50°C W/h 112 118

Continut apa l 4 5

Vas de expansiune

Capacitate/presiune l/bar 8/1 8/1

Plaja de reglaj incalzire °C 40÷80 40÷80

Plaja de reglaj ACM °C 10÷ 60 10÷ 60

Producere ACM

Capacitate boiler l 60 60

Debit minim ∆t 25°C (EN625)* l/min. 13,3 15,7

Debit continu ∆t 30°C l/h 715 845

Volum vas de expansiune ACM l 2,5 2,5

Presiune maxi de functionare bar 7 7

Timp de recuperare 25-55°C min. 4’ 30” 4’ 30”

Putere electrica absorbita W 165 180

Grad de izolatie IP X4D IP X4D

25/60 BF 30/60 BF

Presiune maxi de functionare bar 3 3

Temp. maxi de functionare °C 85 85

Temperatura gaza arse °C 123 123

Debit masic gaze arse gr/s 17,0 20,0

Categoria arzatorului II2H3+

Tipul arzatorului C12 - C32 - C42 - C52

Greutate microcentrala kg 82 82

Duze gaz

Cantitate buc. 13 15

Metan (G20) Ø mm 1,30 1,30

Butan-Propan (G30-G31) Ø mm 0,76 0,76

Debit gaz **

Metan (G20) Nm 3 /h 2,83 3,34

Butan (G30) kg/h 2,06 2,44

Propan (G31) kg/h 2,03 2,40

Presiunea gaz la arzator ***

Metan (G20) mbar 2,0 ÷ 11,0 2,2 ÷ 11,3

Butan (G30) mbar 4,9 ÷ 28,2 5,5 ÷ 28,0

Propan (G31) mbar 4,9 ÷ 36,2 5,5 ÷ 36,0

Presiune de alimentare cu gaz

Metan (G20) mbar 20 20

Butan (G30) mbar 28-30 28-30

Propan (G31) mbar 37 37

Page 3: Centrala termica

115

G

17 6

2

3

24

4

18

15

28

9

2

10

28 8

11

5

14

1316

19 20

14

27

12 22

25

23

17

21 26

R M C U E

1.4 SCHEMA FUNCTIONALA

Fig. 2

LEGENDA1 Ventilator2 Schimbator de caldura apa-gaze3 Camera de combustie4 Electroventil de gaz5 Boiler6 Sonda incalzire (SM)7 Termostat de siguranta 100 °C8 Dezaerator9 Pompa de circulatie instalatie incalzire

10 Pompa de circulatie boiler11 Vas de expansiune12 Supapa de siguranta boiler13 Supapa de siguranta instalatie incalzire14 Golire microcentrala15 Traductor presiune apa16 By-pass automat17 Vas expansiune circuit ACM18 Robinet izolare gaz (la cerere)19 Robinet retur instalatie (la cerere)20 Robinet tur instalatie (la cerere)21 Robinet ACM (la cerere)22 Robinet golire boiler23 Sonda ACM (SB)24 Termostat de limita incalzire (85 °C)25 Anod de magneziu26 Placa racorduri27 Robinet de umplere instalatie incalzire28 Robinet de retinere

1.5 COMPONENTE PRINCIPALE

Fig. 3

LEGENDA1 Panou comanda2 Electroventil3 Pompa de circulatie instalatie4 Robinet de retinere5 Arzator6 Traductor de presiune7 Schimbator de caldura apa-gaze8 Termostat de limita incalzire 85 °C9 Ventilator

10 Presostat gaze arse11 Vas de expansiune circuit de incalzire12 Boiler cu acumulare13 Termostat de siguranta 100 °C14 Sonda incalzire (SM)15 Dezaerator16 Pompa de circulatie boiler17 Vas de expansiune circuit ACM18 Transformator de aprindere

Page 4: Centrala termica

116

Montarea microcentralei trebuie sa fie fixasi va fi efectuata doar de catre personalService Autorizat si specializat, conformprescriptiilor legale in vigoare, respectandtoate instructiunile descrise in acestmanual. Deasemenea, trebuie respectatenormele antiincendiu si normativele de legein vigoare ale societatii de distributie agazului. (I 6 si I 31)

2.1 INSTALAREA UNUI SINGUR APARAT

Microcentralele “PLANET”, intrucat sunt cucamera etansa, nu necesita pentru instala-re o incapere cu conditii tehnice deosebitepentru aerisirea acesteia, putand fi monta-te in orice camera respectand I 6 si I 31.

2.3 SUPORT DE MONTAJ

Pentru montarea suportului din dotare,respectati urmatoarele instructiuni (fig. 4):- Fixati suportul pe perete utilizand, dibluri

de marime adecvata;- Verificati, cu ajutorul unui boloboc ca sablo-

nul sa fie fixat in plan perfect orizontal.

2.3.1 Placa de montaj

Placa de montaj cod 8081209 (furnizataoptional) contine in furnitura fisa cu instruc-tiunile de monatj.

2.3.2 Kit coturi

Pentru montarea racordurilor furnizate inkitul optional cod. 8075423, respectatiordinea de montaj descrisa in figura 5.Robinetul de pe circuitul ACM si piesa deimbinare sunt furnizate impreuna cu micro-centrala.

2.3.3 Kit robineti

Pentru montarea robinetilor furnizati in kituloptional cod. 8091809, respectati ordineade montaj descrisa in figura 6. Robinetul depe circuitul ACM si piesa de imbinare suntfurnizate impreuna cu microcentrala.

2.4 RACORDUL LA INSTALATIE

Inainte de racordarea hidraulica a micro-centralei, se recomanda, spalarea instala-tiei, in scopul eliminarii mizeriei si a corpuri-lor straine ce ar putea compromite bunafunctioanre a microcentralei. La efectuarearacordurilor hidraulice, asigurati-va, ca suntrespectate indicatiile din figura 1.Iesirea supapei de siguranta trebuie racor-data la un sistem corespunzator de golire.Racordul de gaz trebuie realizat in confor-mitate cu normele in vigoare. Pentru dimen-sionarea tevilor de gaz, de la alimentarea

din retea pana la intrarea in microcentrala,se va tine cont atat de debitul volumetric(consumul) in m3/h cat si de densitateacombustibilului utilizat. Diametrul tevilor dininstalatie, trebuie sa fie dimensionat core-spunzator, astfel incat sa se permita trece-rea libera a cantitatii de gaz necesare pen-tru satisfacerea unei cereri la debit maximsi sa se limiteze pierderile de presiune pedistanta parcursa de gaz, de la sursa de ali-mentare la utilizator, valoarea acestor pier-deri de presiune nu trebuie sa fie mai maride:- 1,0 mbar pentru gaz metan (G20)- 2,0 mbar pentru gaz Butan si gaz Propan

(G30-G31).In interiorul mantalei microcentralei, se afla

o placuta de identificare a microcentralei siinformatii privind tipul de gaz pentru careaceasta a fost reglata sa functioneze.

2.4.1 Filtrul de gaz

Electroventilul de gaz este prevazut dinfabricatie cu un filtru de gaz, pozitionat laintrarea gazului in ventil, insa, acesta nu arecapacitatea de a filtra toate impuritatilecontinute in gaz si in reteaua de alimentarecu gaz. Pentru a evita o functionare necore-spunzatoare a ventilului, sau in anumitecazuri chiar deteriorarea dispozitivelor desiguranta cu care este dotat acesta, serecomanda, montarea unui filtru-regulator

2 INSTALAREA

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

LEGENDA1 Placa raccorduri2 Racord drept 1/2” x ø143 Garnitura ø18,5 x ø11,54 Racord curbat 1/2” x ø145 Piesa de imbinare

robinet ACM 1/2”x14 *6 Robinet umplere apa

rece 1/2” MF *7 Robinet tur

retur - instalatie 3/4” MF8 Garnitura ø24 x ø179 Robinet gaz 3/4” MF

10 Racord drept 3/4” x ø 1811 Piesa de imbinare 3/4” x ø1812 Racord drept cu saiba 3/4” x ø1813 Regulator de debit: galben vers.“25/60”

si maro vers.“30/60” *

* Componente din dotarea microcentralei

LEGENDA1 Placa raccorduri2 Racord curbat

L.155 - 1/2”x ø144 Garnitura ø18,5 x ø11,55 Garnitura ø 24 x ø176 Piesa de imbinare

L.195 - 3/4”x ø187 Robinet gaz 3/4” MF8 Racord curbat retur - instalatie

L.135 - 3/4”x ø18

Page 5: Centrala termica

de presiune pe conducta de gaz la intrareain microcentrala.

2.5 CARACTERISTICILE APEI DE ALIMENTARE

Apa de alimentare a circuitului ACM si acelui de incalzire, trebuie sa fie tratataconform normativelor in vigoare. (P.T. –ISCIR – C18). ESTE ABSOLUT NECESARA,TRATAREA APEI UTILIZATA IN SISTEMULDE INCALZIRE, IN URMATOARELE CAZURI:- in instalatii de tip extins (cu volum mare

de apa).- in cazul reincarcarii dese a instalatiei

(pierderi dese de apa).- in cazul in care este necesara golirea

totala sau partiala a instalatiei, in modrepetat.

2.6 UMPLEREA INSTALATIEI

Umplerea mirocentralei si a instalatiei seefectueaza, actionand robinetul de umpleresituat in partea inferioara a microcentralei(figura 7). Presiunea de umplere, cu instala-tia rece, trebuie sa fie 1 bar. Dupa ce s-a efectuat umpleraea inchidetirobinetul.

2.7 LIMITATORUL DE DEBIT

La intrarea pe racordul de alimentare cuapa rece este montat un limitator de debit,de culoare galbena pentru modelul“25/60”, iar la modelul “30/60” estemontat un limitator de debit de culoaremaro (figura 7/a).

2.8 SISTEMUL COAXIAL DE EVACUARE GAZE ARSE

Tubulatura de aspiratie si evacuare coaxialaø 60/100 este furnizata in kitul cod8084813, furnitura contine fisa tehnica cuinstructiuni de montaj.

2.8.1 Montarea diafragmei

Diafragma este furnizata standard impreu-na cu funitura microcentralei. Pentru pozi-tionarea acesteia consultati figura 8.ATENTIE: Montati diafragma, doar atuncicand lungimea tubulaturii coaxiale, ø60/100, este mai mica de 1 metru.

2.8.2 Accesorii sistem coaxial de evacuare gaze arse

Accesoriile necesare pentru realizarea ace-stui sistem de evacuare, si unele dintre posi-bilele metodologii de imbinare ale racorduri-lor tubulaturii de evacuare gaze arse, suntdescrise in figura 9. Insumand lungimea si lungimea echivalen-ta a coturilor furnizate in kit, lungimea

maxima totala a conductei de evacuare, nutrebuie sa depaseasca 3 metri.Daca se va folosi racordul vertical de prelun-gire cod. 8086908, terminalul tubulaturii deevacauare gaze arse trebuie sa fie pozitio-nat orizontal.

2.8.3 Pozitionarea terminalelor tubulaturii de evacuare a gazelor arse

evacuare gaze arse pentru aparate cu tiraj

117

Fig. 7

Fig. 8

LEGENDA1a-b Kit tubulatura evacuare gaze arse

coaxiala L. 810 cod 80848132a Racord prelungire L.1000 cod 80961002b Racord prelungire L.500 cod 80961013 Racord vertical de prelungire L.200

(cu priza analiza gaze arse), cod 80869084 Cot suplementar la 90°cod 8095800

Fig. 9

INCHIS

Fig. 7/a Fig. 10

ATENTIE: – Fiecare cot la 90º introdus reduce traseul

disponibil cu 0.90 metri.– Fiecare cot la 45º introdus reduce traseul

disponibil cu 0.45 metri.

Page 6: Centrala termica

118

fortat pot fi montate pe peretii perimetraliexterni ai incaperii. Cu titlu informativ si faraasumarea vreunei responsbilitatii, descriemin Tabelul 1 distantele minime ce trebuierespectate, pentru o cladire ca cea de detipul din figura 10. Pozitionarea terminalelortubulaturii de evacuare a gazelor arse, tre-buie, sa respecte normele antiincendiu sinormativele de lege in vigoare ale societatiide distributie a gazului (I6 si I31 si I33).

2.8.4 Iesirea deasupra acoperisului a tubulaturii de evacuare gazearse a sistemului coaxial

Tronsonul de tubulatura care iese deasu-

pra acoperisului, are o lungime de 1284mm., si nu poate fi scurtat. Tronsonul detubulatura care trece prin acoperis, tre-buie fixat corect, si etansat spatiul dintreconducta si acoperis. Trebuie sa sepastreze o distanta minima de cel putin600 mm. intre punctul de intersectare altubulaturii cu acoperisul si terminalul ace-steia (figura 11). Accesoriile necesarepentru realizarea acestui sistem de eva-cuare, si unele dintre posibilele metodolo-gii de imbinare ale racordurilor conductei,sunt descrise in figura 12. Se pot folosi trei racorduri de prelungi-re a conductei, lungimea maxima echiva-lenta a acestuia nu trebuie sa depasea-sca lungimea de 3,7 metri liniari. Nu se

vor efectua mai mult de doua schimbaride directie, lungimea maxima totala aconductei nu trebuie sa depaseasca 2metri.

2.9 SISTEM DE EVACUARE GAZEARSE CU TUBULATURA SEPARATA

In momentul instalarii se vor respecta nor-mele in vigoare si urmatoarele sfaturi prac-tice:- daca sursa de aspiratie este direct din

exterior, iar, tubulatura de evacuare gazearse are o lungime mai mare de 1 metru,se recomanda izolatia acesteia in scopulde a evita, in special in perioadele reci,depunerea de condens;

- in cazul in care tubulatura de evacuaregaze arse este situata pe peretele exte-rior al cladirii, sau in medii reci, este nece-sara izolatia acesteia pentru a evitarateurile la pornirea arzatorului, dease-menea, trebuie montat si un dispozitiv deacumulare a condensului;

- in cazul in care tubulatura de evacuaregaze arse trece prin pereti usor inflama-bili, respectivul tronson de tubulatura tre-buie izolat cu un strat de vata minerala,care sa aiba urmatoarele caracterisitici:grosime 30 mm., densitate 50kg/m 3 .

Valoarea pierderilor de sarcina se calculea-za pri insumarea pirederilor de sarcinapentru fiecare piesa sau accesoriu introdus(lungimea totala a tubulaturii de aspiratie sirefulare, despartitor, etc.). Valoarea rezulta-ta nu trebuie sa depaseasca 8,00 mm CApentru modelul “25/60” si 9,00 mm CApentru modelul “30/60”.Pentru echivalarea pierderilor de sarcinapentru diferite piese si accesorii utilizatiTabelul 2.

LEGENDA1 Piesa de etansare2 Placa de plumb3 Colier de strangere4 Surub de fixare

Fig. 11

Fig. 12

LEGENDA1 Piesa verticala de prelungire L. 200

(cu priza pentru analiza gazelor arse), cod. 80869082a Piesa de prelungire L.1000 cod. 80961002b Piesa de prelungire L.500 cod. 80961013 Piesa de etanseitate cod. 80913004 Tronson de tubulatura care iese deasupra

acoperisului L. 1284 cod. 80912005 Cot complementar la 90° cod. 80958006 Cot complementar la 45° cod. 8095900

TABELUL 1

Pozitionarea terminalului Microcentrale 7 ÷ 35 kW(distante minme in mm)

A - sub fereastra 600B - sub o grilla de aerisire 600C - sub streasina 300D - sub balcon (1) 300E - de la o fereastra (vecina) alaturata 400F - de la o grila de aerisire alaturata 600G - de la tevi sau conducte de evacuare gaze arse orizontale sau verticale (2) 300H - de la un colt al cladirii 300I - de la o intrare a cladirii 300L - de la sol sau de la alta suprafata de la nivelul luat ca baza 2500M - intre doua terminale situate in pozitie verticala 1500N - intre doua terminale situate in pozitie orizontala 1000O - de la o cladire vis-a-vis, a carui suprafata frontala este, fara deschizaturi sau terminale 2000P - idem, dar cu deschizaturi sau terminale 3000

1) Marginea unui balcon care se utilizeaza, nu trebuie sa fie in calea fumului care este evacuat prin orificiul ter-minalului exterior, iar distanta pe verticala, nu trebuie sa fie mai mica de 2000 mm fata de balustrada sa.

2) Intre tubulatura de evacuare gaze arse si cornisa/acoperis (executate din materiale inflamabile),distanta minima trebuie sa fie de de 1500 mm.

Page 7: Centrala termica

119

2.9.1 Accesorii sistem de evacuare gaze arse cu tubulatura separata

Pentru realizarea acestui sistem de evacua-re, se furnizeaza kitul cod. 8093000 (figura13). Diafragma cu sectoare detasabile carese afla in furnitura kitului, se va folosi in func-tie de valoarea maxima admisa a pierderilorde sarcina pentru ambele tubulaturii, dupacum este indicat in figura 13/a.. In figura14 este descrisa intreaga gama de acce-sori necesare, pentru a satisface oricenecesitate in faza de instalare.

2.9.2 Iesirea deasupra acoperisului la sistemul de evacuare gaze arse cu tubulatura separata

Tronsonul de tubulatura care iese deasu-pra acoperisului, are o lungime de 1390mm., si nu poate fi scurtat. Tronsonul deconducta care trece prin acoperis trebuiefixat corect si etansat spatiul dintre con-ducta si acoperis. Trebuie sa se pastreze odistanta minima de cel putin 700 mm. intrepunctul de intersectare al conductei cuacoperisul si terminalul acesteia (figura15). Gama tuturor accesoriilor necesarepentru realizarea acestui sistem de eva-cuare, si unele dintre posibilele metodologii

105 120

15

0

ø80

4

31

2

Fig. 13

LEGENDA1 Surub de fixare2 Garnitura cauciuc ø 125/953 Despartitor dotat cu priza

pentru analiza gaze arse4 Diafragma cu sectoare ø 38

Fig. 13/a

SECTOARE ALE DIAFRAGMEI

TABELUL 2

Piese accesorii ø 80 Perderi de sarcina (mm H2O)

model “25/60” model “30/60”

Aspiratie Evacuare Iesire acoperis Aspiratie Evacuare Iesire acoperis

Cot la 90° MF 0,30 0,40 – 0,30 0,50 –Cot la 45° MF 0,20 0,30 – 0,20 0,40 –Piesa prelungire L. 1000 (orizontala) 0,20 0,30 – 0,20 0,40 –Piesa prelungire L. 1000 (verticala) 0,30 0,20 – 0,30 0,30 –Terminal conducta – 0,30 – – 0,40 –Terminal aspiratie 0,10 – – 0,10 – –Colector 0,20 – – 0,30 – –Terminal iesire acoperis L.1390 – – 0,50 – – 0,60Teu recuperare condens – 1,00 – – 1,10 –

Sectoare ale diafragmei Pierdere de sarcina totalace trebuie indepartate mmCA Pa

0 0 ÷ 2 0 ÷ 19,62 2 ÷ 3 19,6 ÷ 29,44 3 ÷ 4 29,4 ÷ 39,26 4 ÷ 5 39,2 ÷ 49,0

Indepartati diafragma 5 ÷ 8 49,0 ÷ 78,4

Sectoare ale diafragmei Pierdere de sarcina totalace trebuie indepartate mmCA Pa

4 0 ÷ 4 0 ÷ 39,25 4 ÷ 5 39,2 ÷ 49,06 5 ÷ 6 49,0 ÷ 58,8

Indepartati diafragma 6 ÷ 9 58,8 ÷ 88,2

Model “25/60”

Model “30/60”

Exemplu de calcul pentru o posibila instalare a modelului “25/60”, in care suma pier-derilor de sarcina pentru fiecare accesoriu adaugat, este mai mica de 8,00 mmCA:

Aspiratie Evacuare7 metri conducta orizontala ø 80 x 0,20 1,40 –7 metri conducta orizontala ø 80 x 0,30 – 2,10n° 2 coturi 90° ø 80 x 0,30 0,60 –n° 2 coturi 90° ø 80 x 0,40 – 0,80n° 1 terminal ø 80 0,10 0,30

Pierdere de sarcina totala 2,10 + 3,20 = 5,3 mmCA

La aceasta pierdere de sarcina totala trebuie indepartata diafragma ø 38 de pe con-ducta de aspiratie

Page 8: Centrala termica

120

Fig. 14

LEGENDA1 Despartitor dotat cu priza pentru analiza

gaze arse cod. 80930002a Cot la 90 °MF cod. 8077410 (6 pz.)2b Cot la 90 °MF izolat, cod. 80774083a Piesa de prelungire L.1000 cod.8077309 (6 pz.)3b Piesa de prelungire L.1000 izolata, cod. 80773063c Piesa de prelungire L.500 cod.8077308 (6 pz.)4 Terminal tubulatura evacuare gaze arse,

cod. 80895015 Kit garnituri etansare int.-ext. cod., 80915006 Terminal conducta aspiratie cod. 80895007 Cot la 45 °MF, cod. 8077411 (6 pz.)8 Teu recuperare condens L.135 cod. 80928009 Colier de strangere cod. 8092700 (5 pz.)

Fig. 15 Fig. 16

LEGENDA1 Despartitor dotat cu priza pentru analiza

gaze arse cod. 80930002a Cot la 90 °MF cod. 8077410 (6 pz.)2b Cot la 90 °MF izolat, cod. 80774083a Piesa de prelungire L.1000 cod.8077309 (6 pz.)3b Piesa de prelungire L.1000 izolata cod. 80773063c Piesa de prelungire L.500 cod.8077308 (6 pz.)4 Kit garnituri etansare int.-ext. cod. 80915005 Terminal conducta aspiratie cod. 80895006 Colier de imbinare cod. 8092700 (5 pz.)7 Colector cod. 80914008 Piesa de etansare cod. 80913009 Terminal tubulatura gaze arse iesire pe

acoperis L.1390 cod. 809120110 Cot la 45 °MF cod. 8077411 (6 pz.)11 Element de recuperare condens L.135 cod. 809280012 Teu recuperare condens cod. 8093300

LEGENDA1 Piesa de etansare2 Placa de plumb3 Colier de strangere4 Surub de fixare5 Reductie echipata cu garnitura

Page 9: Centrala termica

de imbinare ale racordurilor tubulaturii,sunt descrise in figura 16. Se poate realizaevacuarea concentrica utilizandu-se uncolector (pozitia 7/figura 16). In acest caz,in faza de montaj, colectorul se va monta inlocul garniturii din silicon, montata peracordul tubulaturi (pozitia 5/figura 15),garnitura se va introduce in locasul preva-zut din interiorul colectorului. Pentru acesttip de evacuare suma totala a pierderilorde sarcina a conductelor nu trebuie sadepaseasca 8,00 mm H2O (pentru modelul“25/60”) si 9,00 mm H2O (pentru modelul“30/60”). Pentru calculul pierderilor desarcina ale fiecarui accesoriuadaugat vezi Tabelul 2.

2.10 CONEXIUNI ELECTRICE

Microcentrala este echipata cu cablu elec-tric de alimentare care, in cazul inlocuiriiacestuia se va inlocui cu unul echivalent.Microcentrala trebuie alimentata cu tensiu-ne monafazata 230V-50Hz, prin interme-diul unui intrerupator general, cu o distantaintre contacte de cel putin 3 mm si sa fieprotejat cu siguranta fuzibila.NOTA: Impamantarea, microcentralei tre-buie sa fie efectuata in mod corect. Socie-tatea SIME isi declina orice responsabili-tate, in cazul unor daune sau vatamaricorporale, datorate neefectuarii impa-mantarii microcentralei sau efectuariinecorespunzatoare. Inainte de efectuareaoricarei operatii, decuplati alimentarea cutensiunne a microcentralei.

2.10.1 Conectarea termostatului de ambianta (pozitia A /figura 17)

capacul de protectie al tabloului de comandasi conectati termostatul de ambianta laregletele TA (5-6), nu inainte de a indepartapuntea existenta. Se recomanda utilizareatermostatului de ambianta in scopul de aimbunatati confortul ambiental si reglareatemperaturii dorite, se va folosi un termostatdin clasa a II, in concordanta cu norma EN60730.1 (contact electric curat).

ATENTIE: Daca in momentul cuplarii conec-torului sondei (pozitia 3 / figura 17), micro-centrala nu este decuplata de la reteaua dealimentare cu tensiune, tensiunea ar ajun-ge la capilarul sondei, acest lucru ar insem-na deteriorarea completa a intregii placielectronice. Asadar, inaintea cuplarii conec-torului sondei la bara de conexiuni, asigura-ti-va ca microcentrala a fost decuplata dela reteaua de alimentare electrica.

2.10.2 Cuplarea programatorului “LogicaRemote Control” (poz. b/fig. 17)

Instalatia electrica trebuie sa fie realizataconform normativelor speci f icelocale/nationale in vigoare, deasemenea,dimensionarea cablurilor electrice de ali-mentare se va face conform normativuluieuropean EN 60730. Pentru cabluri cu oungime ce nu depaseste 25 metri se vorutiliza cabluri cu o sectiune de 0,25 mm2,pentru cabluri cu o lungime de pana la 50

metri se vor utiliza cabluri cu o sectiune de0,5 mm2. Prima operatie ce trebuie efec-tuata este: montarea si cablarea conetoru-lui (2), apoi cuplati aparatul care va fi porniimediat ce va primi tensiune. Pentru a sepermite accesul la conectorul (3), indepar-tati capacul de protectie al tabloului decomanda si conectati regulatorul climaticla regletele CR (6-7).

ATENTIE: Regletele 1-2-3-4 ale conectoru-lui (2) nu pot fi alimentate de la un circuitextern. La regletele 3-4 se poate cuplacontactul telefonului sau un contactfereastra (contact pasant). De aseme-nea, la aceste regletele se mai poatecupla un decodor electronic de tipul TEL30.4 LANDIS & STAEFA pentru controla-rea instalatiilor civile, prin intermediulretelei de telefonie.

2.10.3 Cuplarea sondei de temperaturaexterioara (pozitia C/figura 17)

Cablurile folosite trebuie sa fie conformnormativului european EN 60730. Pentrucabluri cu o lungime ce nu depaseste 25metri se vor utiliza cabluri cu o sectiune de0,25 mm2, pentru cabluri cu o lungime depana la 50 metri se vor utiliza cabluri cu osectiune de 0,5 mm 2. Pentru a se permiteaccesul la conectorul (3), indepartati capa-cul de protectie al tabloului de comanda siconectati sonda de temperatura exterioarala regletele SE (8-9).

121

3

TERMOSTATOAMBIENTE

LOGICA REMOTECONTROL

LOGICA REMOTECONTROL

SONDAESTERNA

1

2

A

B

C

Fig. 17

LEGENDA1 Panou de comanda2 Regleta pentru cuplarea

programatorului “Logica Remote Control”3 Conector J2TA Regulator climatic (nu este furnizat)TA Termostatul de ambianta (nu este furnizat)CR Logica Remote Control (optional)SE Sonda temperatura externa(optional)SB Sonda circuit ACM

TERMOSTATUL DE AMBIANTA

SONDAEXTERNA

Page 10: Centrala termica

122

2.11 LOGICA REMOTE CONTROL

Toate functiile microcentralei pot fi preluatesi gestionate de la distanta de un dispozitivd ig ita l mult i funct ional opt ional cod.8092204; pentru gestionarea de la distan-ta a tuturor functiilor microcentralei si pen-tru reglarea cl imatica a temperaturiiambiante, acest dispozitiv are o rezerva defunctionare (autonomie) in situatia intreru-perii alimentarii cu tensiune electrica, deminim 12 ore. Reglarea circuitului de incal-zire se face prin intermediul sondei de tem-peratura ambianta, incorporata in micro-centrala sau in functie de conditiile atmo-sferice, atunci cand la microcentrala estecuplata o sonda exterioara.

Caracterisitici:- Taste de comanda ergonomice si ampla-

sate in functie de importanta rolului pecare il detin (nivele de comanda).

- Functiile de baza sunt bine repartizate:•regim de functionare, corectarea (modi-ficarea) valorilor prestabilite si tasta deconfirmare usor accesibile;•prezentarea diferitilor parametrii acce-sati unor diferite valori in timpul functiona-rii, prin intermediul tastei “Info”;•deschizand usita de protectie, se permi-te accesul la tastele pentru programareaaltor functii;•protejeaza programarile prestabilite

fata de manevre accidental gresite;- Orice reglaj sau modificare este vizualiza-

ta si confirmata (memorata) pe display.- Reglarea orei (linie speciala pentru schim-

barea orei legale/solare).- Se pot programa pana la maximum trei

perioade zilnice de incalzire, cu posibilita-tea de a selecta individual fiecare perioa-da.

- Functia de copiere a programului de incal-zire: programul de incalzire ce urmeaza afunctiona intr-o anumita perioada presta-bilita, poate fi usor transferat pentru func-tionare in ziua anterioara sau urmatoare.

- Program de vacanta: intreruperea progra-mului de incalzire si producere ACM inperioada de vacanta, repornind automatin ziua stabilita.

- Se poate readuce programul de incalzirela valorile de functioanare reglate dinfabrica.

- Protejarea programarilor efectuate con-tra interventiilor accidentale (ex.: interven-tia copiilor).

Functii:- Reglarea temperaturii pe tur in functie de

conditiile atmosferice, prin cuplarea uneisonde exterioare, tinand cont de caracte-risticile functionale ale sondei.

- Reglarea temperaturii pe tur in functie deconditiile atmosferice, cu aportul tempe-raturii ambiante.

- Reglarea temperaturii ambiante.- Compenseaza variatile climatice exterioa-

re.- Optimizarea pornirii si opririi microcentra-

lei (fixarea perioadei de pornire si oprire).- Descrestere rapida.- Prezenta functiilor ECO (limitator zilnic a

temperaturii de incalzire, intrerupatorautomat vara/iarna).

- Limita maxima a temperaturii pe tur estereglabila (specific instalatiilor in pardosea-la).

- Cresterea temperaturii pe tur este regla-bila la o valoare limita prestabilita.

- Functie de protectie antiinghet.- Se poate programa temperatura apei

calde din boiler pe doua nivele (confort sieconomic).

- Regleaza temperatura de pe circuitulACM, in functie de valoarea temperaturiinominale impuse.

- Primeste comenzi de la distanta printelefon, prin intermediul unui contactextern sau contact fereastra (pasant),(daca este conectata printr-un modem lareteaua telefonica).

- Functia antilegionela.

2.11.1 Instalarea

Regulatorul electronic “Logica RemoteControl” trebuie instalat in incaperea in care

J1

J3

J4J5J6J7

J8

J9

J10J2

LEGENDAEV1 Bobina electroventilEV2 Bobina electroventilEA Electrod de aprindereER Electrod sesizare flacaraTS Termostat de siguranta 100 °CPF Presostat de gaze arseV VentilatorTPA Traductor presiune apaPI Pompa instalatiePB Pompa boiler

SE Sonda temperatura exterioara (optionala)

TA Termostat de ambiantaM ModulatorSM Sonda incalzire (de culoare albastra)TL Termostat de limita 80 °CTR Transformator 230/24VSB Sonda circuit ACMCR Logica Remote Control (optional)TRA Transformator de aprindereOP Ceas programator

Nota: Termostatul de ambianta (TA) tre-buie cuplat la regletele 5-6

CODURI PIESE DE SCHIMB CONECTORI:J1 code 6299957J2 code 6278613J3 code 6299960J4 code 6278609J5 code 6278612 J7 code 6278608 Fig. 18

2.10.4 Schema electrica de functionare

Page 11: Centrala termica

123

se doreste reglajul temperaturii ambiante.Pentru montajul regulatorului respectatiinstructiunile decrise in fisa tehnica de mon-taj, din dotarea regulatorului. Cu rozeta selec-torului in pozitia (simbol), operatorul servicecare efectueaza montajul, poate incepe fixa-rea parametrilor functionali principali, in func-tie de exigentele personale ale utilizatorului(paragraful 2.11.2). In cazul in care radiatoa-rele sunt echipate cu vane termostatice, sec-tiunea utila de trecere a acestora trebuiedeschisa la capacitatea maxima.

2.11.2 Operatiuni ce trebuie efectuatede catre operatorul service

Instructiunile de fixare a parametrilor func-tionali principali ai regulatorului, tinand contsi de exigentele personale ale utilizatorului,sunt descrise atat in fisa tehnica de montaja regulatorului “Logica Remote Control”, dindotarea acestuia cat, si in prezentul manualla capitolul destinat utilizatorului. Pentruefectuarea unei ulterioare reglari de catreoperatorul service, “Logica Remote

Control” dispune de o functie destinatareglarii parametrilor, aceasta fiind accesibi-la printr-o combinatie speciale de taste.Pentru activarea acestei functii de reglare aparametrilor, apasati simultan tastele

pe o durata de minimu 5 secunde.Astfel se permite accesul la reglarea para-metrilor. Selectati prin intermediul tastelor sus amin-tite, parametrul dorit, pentru reglarea valo-rii parametrului selectat folositi tastele (–)sau (+).

Protectia antiinghet “Valoare selectata pentru temperatura ambianta”

Temperatura de comutare “Vara/Iarna”

Tip de reglaj:0 = in functie de temperatura ambianta1 = fara aportul temperaturii ambiante

Temperatura ambianta

Circuitul de incalzire functioneaza la aceasta valoare selectata, daca micro-centrala este in stanby (ex: regim de vacanta). Se activeaza functia de pro-tectie antiinghet a echipamentului, impiedicand scaderea excesiva a tempe-raturii ambiante.

Acest parametru permite reglarea temperaturii pentru comutarea automa-ta vara/iarna.

Prin intermediul acestui parametru se dezactiveaza functia de temperaturaambianta.

In cazul in care regulatorul climatic indeplineste doar functia de simpla tele-comanda (montat in incaperea aleasa si fara sa fie cuplat la o sonda exte-rioara), valoarea temperaturii trebuie fixata la 0 (zero). Daca valoarea pre-supusa a temperaturii ambiante este prea mare pe tot parcursul zilei, tre-buie sa se mareasca si valoarea aleasa pentru temperatura ambianta. Dacatemperatura ambianta oscileaza usor in jurul valorii alese (variatii mici), tre-buie sa se micsoreze si valoarea aleasa pentru temperatura ambianta.Nota: Dca valoarea temperaturii ambiante este aleasa la 0 (zero),conform parametrului 53, functia (curba) de raspuns a regulatorului estedezactivata. In acest caz parametrul 57 nu are nici un efect.

54

REGLAREA PARAMETRILOR CIRCUITULUI DE INCALZIRE

52

51

53

Limita maxima a temperaturii pe tur

Viteza maxime de variatie a temperaturii pe tur

Activarea curbelor de reglaj

Activarea functiei de aprindere

Gradientul de timp de incalzire

Stabilirea timpului de oprire (00 = dezactivat)

Valoarea temperaturii pe tur se limiteaza la valoarea maxima reglata.

Valoarea reala a cresterii pe minut a temperaturii, exprimata in °C, este limi-tata de valoarea reglata.

Prin activarea acestui paramteru valoarea ambientala a temperaturii alea-sa, transmisa regulatorului generatorului de caldura impune acestuia adap-tarea sarcinii la necesarul efectiv de caldura. Aceste curbe de reglaj indepli-nesc doua functii simultan: corecteza temperatura ambientala in functie detemperatura prescrisa si in acelasi timp functioneaza ca un cronotermostatde ambianta. In cazul in care se foloseste regulatorul “Logica RemoteControl” ca o simpla telecomanda, acest parametru trebuie dezactivat.

Prin activarea parametrului de aprindere pe “Logica Remote Control” semodifica gradientul de timp al incalzirii pana la obtinerea punctului optim defunctionare. 0 = parametru activat 1 = parametru neactivat

“Logica Remote Control” alege momentul pornirii microcentralei, astfelincat timpul de ajungere la valoarea temperaturii prestabilite sa fie cat maimic. Cu cat temperatura ambianta nocturna (de racire) aleasa este maimica fata de cea reala, regulatorul va porni microcentrala intr-un intervalmai scurt.Exemplu: Temperatura ambianta efectiva 18,5 °C

Valoarea temperaturii aleasa 20 °CGradient de incalzire 30 minute/°KProgramarea timpului de aprindere: 1,5 °K x 30 min./°K = 45 minute

Afisarea codului “00” simbolizeaza faptul ca functia ce permite stabilireatimpului de pornire, nu a fost activata.

Daca functia pentru programarea timpului de oprire a microcentralei esteactivata (valoare > 0), “Logica Remote Control” variaza timpul (de oprire) pre-stabilit pana la obtinerea momentului optim de oprire.

55

56

57

58

59

60

Page 12: Centrala termica

124

REGLAREA PARAMETRILOR CIRCUITULUI DE ACM

Valoare temperatura rdusa pe circuitul ACM

Umplere circuit ACM

Temperatura circuitului ACM poate fi reglata la o valoare redusaex.:40°C, in afara valorilor temperaturii confort de functionareex.:60°C (programul zilnic 8).

0 = 24 ore/ zilnic - Apa calda menajera mereu disponibila (furnizata) la tempe-ratura fixata de utilizator la parametrul nr. 3 destinat efectuarii reglajului decatre utilizator.

1 = standard - Apa calda menajera disponibila (furnizata) la aceasi temperaturacu cea fixata la programul zilnic de incalzire. Pentru reglarea temperaturiiconfort a regimului de incalzire, se va regla temperatura de functionare aboilerului la aceasi valoare fixata la parametrul nr. 3 destinat utilizatorului.Pentru temperatura redusa in regim de incalzire se va regla temperaturade functionare a boilerului la aceasi valoare fixata la parametrul nr. 61.

2 = functie dezactivata3 = conform programului zilnic (8) - In fiecare zi a saptamanii se regleaza tem-

peratura de functionarea a circuitului ACM conform valorii reglate la pro-gramul 8. In acest caz programarea este identica pentru toate zilele sapta-manii si sunt disponibile trei perioade zilnice de incalzire. La perioadele zilni-ce de incalzire deja impuse, temperatura din boiler se regleaza conform valo-rii fixate la parametrul 3. Pentru celelalte perioade zilnice de incalzire careraman, temperatura din boiler este reglata la aceasi valoare cu cea fixata laparametrul 61.

62

61

Blocaj programare utilizator nivel 2

Functia de inserare reglete 3-4

Prin activarea acestei functii de blocaj (1) se pot vizualiza toti parametri, insa,fara a putea fi modificati. Actionand tastele sau pe display se afisea-za scrisul “OFF”.ATENTIE: Pentru a dezactiva temporar functia de blocaj apasati simultantastele si pe display aceasta operatiune va fi confirmata prin afi-sarea unui semn, apoi apasati simultan tastele si pe o durata de celputin 5 secunde. Pentru a anula permanent aceasta functie, fixati parame-trul 63 la valoarea 0.

Functia de inserare a regletelor 3 si 4 (de pe bara de conexiuni) poate fiprogramata, aceasta permite activarea a trei functii diferite. Parametrulactiveaza urmatoarele functii:1 = Daca este cuplata o sonda de exterior (nu este inclusa in furnitura) pe

display se va afisa temperatura sesizata de sonda ( _ _ = nu este cupla-ta sonda, functia este dezactivata)

2 = Prin intermediul unui contact extern se poate efectua comutarea pe“Functionare la temperatura redusa prestabilita”.

3 = Prin intermediul unui contact extern se poate efectua comutarea pe“Functionare la temperatura redusa prestabilita pentru antiinghet”(scurt circuit 0 0 0 sau circuit intrerupt _ _ _). Pe display este afisat sta-rea curenta in care se afla contactul extern.

64

63

VALORI DE FUNCTIONARE

Mod actionare contact extern

Rolul (functia) sondelor de ambianta +exterioara

Functia antilegionela

In cazul in care regletele 3 si 4 (de pe bara de conexiuni) sunt cuplate la un con-tact extern normal deschis (parametrul 64 = 2 sau 3), se poate selecta modulde actionare a contactului (prin intermediul unui contact telefonic sau printr-uncontact fereastra). Modul de actionare a contactului extern, indica starea con-tactului in momentul in care functia dorita este activata.

Display : mod de actionare inchis (scurt circuit) 0 0 0mod de actionare deschis (circuit intrerupt) _ _ _

Determina gradul de amestec intre sonda de ambianta interioara si cea exte-rioara atunci cand paramatrul 64 = 1.0 % = este activata doar sonda interioara (0% exterioara - 100% interioara)50 % = valoare intermediara dintre sonda exterioara + sonda interioara100 % = este activata doar sonda exterioaraPentru reglarea temperaturii ambiante si pentru afisarea pe display a valori-lor acesteia se foloseste functia mixta de reglaj. In cazul in care ciruitul son-dei exterioara s-a intrerupt sau s-a scurtcircuitat, functionarea aparatului seva produce in continuare doar in baza valorilor sesizate de sonda interioara.

Aceasta functie creste temperatura pe circuitul ACM la o valoarea ridicata,odata pe saptamana, in scopul de a elimina eventuali agenti patogeni. Se acti-veaza in fiecare Luni a saptamanii, inainte de a incepe incalzirea apei de pecircuitul ACM si ramanea activata pe o durata de 2,5 ore la o temperaturade 65°C.0 = activata 1 = neactivata

65

66

69

Page 13: Centrala termica

125

3.1 PLACA ELECTRONICA

Este realizata conform directivei CEE73/23, este alimentata la 230 Volt, si prinintermediul unui transformator incorpoaratde 24 Volt alimenteaza cu tensiune urma-toarele componente: vana de gaz, termo-statul de siguranta, sondele de pe circuitelede incalzire-ACM, sonda de temperaturaexterioara (optional) modulatorul, traducto-rul de presiune apa, presostatul de gazearse, regulatorul climatic sau Logica Remo-te Control. Sistemul de modulare automatsi continu, permite adaptarea puterii micro-centralei la necesarul termic al instalatieisau la valorilor dorite de beneficiar. Compo-nentele electronice permit placii sa functio-neze intr-un interval al temperaturiiambiante de la 0 la + 60 °C.

3.1.1 Anomalii de functionare

Ledurile de control care indica o avariesi/sau o anomalie de functionare a micro-centralei sunt descrise in figura 20.

3.1.2 Dispozitive

Placa electronica este prevazuta cuurmatoarele dispozitive:

– Potentiometru “Putere Incalzire” (pozitia 10 / figura 21)Regleaza puterea maxima de incalzire.

Pentru a mari puterea, rotiti potentiome-trul in sens orar, pentru a o micsora,rotiti in sens antiorar.

– Potentiometru “Putere Aprindere”(pozitia 6 / figura 21)Potentiometrul pentru reglarea niveluluipresiunii la aprindere (STEP) a electrova-nei de gaz. In functie de tipul de gaz cucare microcentrala functioneaza, se varegla potentiometrul astfel incat valoa-rea presiunii la arzator sa fie de circa 3mbar pentru gaz metan si 7 mbar pen-tru gaz butan (G30) si propan (G31).Pentru a mari puterea rotiti potentiome-trul in sens orar, pentru a o micsora,rotiti in sens antiorar. Nivelul presiuniiaprinderii lente se poate regla pe o dura-ta de 10 secunde de la pornirea arzato-rului. Dupa ce s-a stabilit nivelul presiuniipentru aprinderea lenta (STEP) in functiede tipul de gaz, verificati ca valoarea pre-siunii gazului in regim de incalzire sa seincadreze in limitele mentionate anterior.

– Conector “METAN - GPL” (pozitia 7 / figura 21)Cu conectorul neinserat microcentralafunctioneaza pe METAN; cu conectorulinserat microcentrala functioneaza peGPL.

– Conector “ANULARE INTARZIERI” (pozitia 5 / figura 21)Placa electronica este programata infaza de incalzire, sa realizeze o pauza teh-

nica a arzatorului de aproximativ 90 desecunde, atat impotriva pornirii la rececat si pentru repornirile ulterioare. Asta,pentru a se evita porniri si opriri repeta-te ce se pot produce in intervale scurtede timp, mai ales in instalatiile cu volummare ale pierderilor. La fiecare pornire,dupa perioada de aprindere lenta, micro-centrala se va pozitiona pe o durata deaproximativ 1 minut la presiunea minimade modulare, dupa care, presiunea vareveni la valoarea reglata pentru incalzi-re. Prin inserarea puntii se anuleaza atattemporizarea de aproximativ 90 desecunde cat si functionarea la presiuneaminima, in faza de pornire. In acest caz,intervalul de timp din momentul opririi siurmatoarea pornire va fi conditionat de odiferenta de temperatura de 5 °C, sesi-zata de sonda (SM) de pe tur.

– DIP SWITCH (pozitia 13 / figura 21)Pentru ca microcentrala sa functionezecorect, asigurati-va, ca puntile au fostinserate in pozitia indicata in figura.

– Conector “Modureg Sel.” (pozitia 14 / figura 21)Cu puntea neinserata, microcentralafunctioneaza cu o vana de gaz SIT; inse-rand puntea microcentrala functioneazacu o vana de gaz HONEYWELL..

3 CARACTERISTICI

2.11.3 Panta curbei de functionare acircuitului de incalzire

In dreptul dreptul valorii curente “15” afisa-ta pe display-ul Logicii se vizualizeaza si sealege panta curbei de functionare a circui-tului de incalzire. Marind panta curbei deraspuns prezentata in figura 19 se marestesi temperatura pe tur a instalatiei (prinmodularea flacarii la microcentrala), in func-tie de temperatura exterioara.EXEMPLU: Alegand panta 15, la o tempera-tura exterioara de -10 °C vom avea pe tur otemperatura de 60 °C.

2.12 Sonda de temperatura exteriora

La regulatorul “Logica Remote Control” sepoate cupla o sonda exterioara furnizataoptional (cod. 8094100). Aceasta configura-tie asigura si mentine constanta temperatu-ra ambianta dorita. Temperatura ambiantaindicata, reprezinta o medie ponderata din-tre valoarea de temperatura sesizata dininteriorul locuintei si temperatura exterioaralucuintei. Pentru cuplarea sondei, respectatiinstructiunile aflate in furnitura acesteia.Forinstallation, follow the assembly instructionsinserted in the package.

Fig. 19

Page 14: Centrala termica

126

– Conector “Albatros” (15 fig. 21)Puntea trebuie sa fie întotdeauna deco-nectata. Aceasta se conecteaza numaiîn cazul instalarii mai multor microcen-trale în serie/cascada.

ATENTIE: Toate operatiile descrise ante-rior trebuiesc efectuate doar de catrePersonal Service Autorizat.

3.2 SONDA SESIZARE TEMPERATURA

Protectia antiinghet este realizata prinintermediul unei sonde NTC, montata pecircuitul de incalzire, aceasta se activeazaatunci cand temperatura apei ajunge la6°C. Descriem in TABELUL 3 - 3/a valorilerezistentei omice (Ω), acestea se obtin infunctie de temperatura sesizata de sonda

in urma variatiilor de temperatura si inurma variatiilor de presiune sesizate de tra-ductor. In cazul in care, sonda (SM) de pe tureste intrerupta, microcentrala nu poatefunctiona nici in regim de ACM, nici inregim de incalzire. In cazul in care sondacircuitului ACM (SB) este intreruptamicrocentrala functioneaza doar in regimde incalzire.

3.3 APRINDEREA ELECTRONICA

Aprinderea si sesizarea flacarii este contro-lata prin intermediul a doi electrozi montatipe arzator, acestia garantand sigurantamaxima, cu timpi de interventie de pana la o

Led verde, atunci cand estestins indica lipsa tensiunii

de alimentare.

Led rosu aprins intermitent - indica o presiune insuficienta a apei

in instalatie (*).

Led rosu aprins intermitent - indica o anomalie a sondei de pe circuitul de incalzire (SM)

Led rosu aprins intermitent - bobina modulatorului este intrerupta.

Led rosu aprins intermitent - indica o anomalie a circuitului de sesizare flacara.

Led rosu aprins intermitent -indica interventia supapei de

siguranta a instalatiei (*).

Led rosu aprins intermitentindica cuplarea incorecta(transeful de date) dintreLogica Remote Control si

microcentrala.

Led rosu aprins - blocaj aprindere.Pentru deblocare rotiti selectorulCR/OFF/VARA/IARNA/DEBLO-

CARE in pozitia ( )

Led rosu intermitent - interventiatermostatului de siguranta:

Pentru deblocare rotiti selectorulCR/OFF/VARA/IARNA/DEBLOCARE

in pozitia ( )

Led rosu aprins intermitent defectiune ventilator.

Dupa 30 minute de la oprirea ventilatoruluiplaca electronica incearca reactivarea

ventilatorului.

(*) In cazul in care toate ledurile indicand presiunea de la 0,5 la 2,5bar sunt stinse, controlati daca conexiunile traductorului de pre-siune apa au fost efectuate corect.

Fig. 20

Led rosu aprins intermitent – presostatul de gaze arse este defect.

15 13

1

3

5

7

8

9 1011

12

146

6 10

LEGENDA1 Contact pentru impamantare

electrod de aprindere2 Siguranta fuzibila (1,6 A)”3 Conector “Anulare intarzieri”5 Potentiometru “Putere aprindere”6 Conector “METAN - GPL”7 Potentiometru ACM8 Contact electrod sesizare flatcar9 Potentiometru “Putere incalzire

10 Potentiometru circuit incalzire11 Led rosu de blocaj12 Selector R/OFF/VARA/IARNA/DEBLOCARE13 DIP SWITCH14 Conector “Modureg Sel.”15 Conector “Albastros” Fig. 21

NOTA: Pentru a avea acces la potentiometruele de reglaj (pozitia 6) si (pozitia10) extrageti rozeta potentiometrului de incalzire.

TABEL 3

Temperatura(°C) Valoare rezistenta(Ω)20 12.09030 8.31340 5.82850 4.16160 3.02170 2.22980 1.669

TABEL 3/a (Traductor)

Presiune Valoare rezistenta (Ω)(bar) min max

0 297 3200,5 260 2691 222 228

1,5 195 2002 167 173

2,5 137 1433 108 113

3,5 90 94

Page 15: Centrala termica

secunda, impotriva stingerilor accidentalesau lipsa gazului de alimentare.

3.3.1 Ciclul de functionare

Verificand ca ledul care indica alimentareacu tensiune electrica ( ), sa fie aprins, roti-ti rozeta comutatorului in pozitia vara sauiarna. In mod normal arzatorul se va aprin-de in maximum 10 secunde. Este posibil sanu se produca aprinderea arzatorul, caurmare, se va activa semnalul care indicablocarea aparaturii, in urmatoarele cazuri:

– Lipsa gazuluiAparatura va efectua ciclul de pornire inmod normal, alimentand cu tensiuneelectrodul de aprindere pe o durata maxi-ma de 10 secunde, dupa care, nesesi-zandu-se flacara aparatura va intra inavarie. Aceasta anomalie se poate pro-duce la prima punere in functiune sau incazul in care microcentrala nu a fost uti-lizata pe o perioada indelungata si s-aucreat bule de aer in instalatie.Deasemenea, aceasta anomalie de func-tionare se poate produce si in cazul incare robinetul de gaz este inchis saucand bobina electroventilului de gaz esteintrerupta, nepermitand deschidereaelectroventilului.

– Electrodul de aprindere nu este alimentat cu tensiuneLa microcentrala putem doar constataanomalia, prin faptul ca arzatorul nu estealimentat cu gaz, iar dupa 10 secunde seva aprinde ledul de blocaj. Aceasta ano-malie poate fi datorata: cablul electrodu-lui este intrerupt sau nu este bine fixat laregletele transformatorul de aprindere.

– Nu se verifica sesizarea flacariiDin momentul aprinderii se observa caelectrodul continua sa produca scantei inmod continu, desi arzatorul s-a aprins.

Dupa 10 secunde, electrodul nu mai pro-duce scantei si arzatorul se stinge, aprin-zandu-se in consecinta ledul care indicablocarea aparaturii. Cablul electroduluide sesizare a flacarii este intrerupt, elec-trodul face masa sau este uzat si trebuieinlocuit. Placa electronica este defecta.

In cazul intreruperii temporare a tensiuniide alimentare arzatorul se opreste imediatsi in momentul revenirii la normal a reteleide alimentare electrica, microcentrala vaporni automat.

3.4 PRESOSTATUL DE GAZE ARSE

Presostatul cu reglajul fixat la 6,0-7,5 mmCA pentru vers.“25/60” si 3,5-4,5 mm CApentru vers.“30/60”, poate garanta func-tionalitatea microcentralei chiar si atuncicand conducta de aspiratie si evacuareajung la lungimea maxima permisa. Valorileindicative la presostat se masoara cu unmanometru diferential, acesta se va lega laprizele de presiune pozitiva si negativaamplasate in partea superioara a camerei

de ardere.

3.5 INALTIMEA DE POMPAREDISPONIBILA IN INSTALATIE

Inaltimea reziduala de pompare, disponibilapentru instalatia de incalzire este reprezen-tata in functie de debitul recirculat, in grafi-cul din fig. 22.

3.6 CONEXIUNI ELECTRICE PENTRU INSTALATIILE DE ZONE

Utilizati o alimentare electrica separata, sevor realiza comenzile electrice prin inter-mediul termostatelor de ambianta larespectivele vane sau pompe de zona.Legaturile electrice ale microcontactelorsau contactelor releelor, se vor realiza peconectorul (J2) de pe placa electronica,doar dupa ce ati indepartat puntea existen-ta (figura 23). the relay contacts is carriedout on the connector of control board (J2)after having removed the existing bridge(fig. 23).

127

0

600

200 1600140012001000800600400

PORTATA (l/h)

PR

EVA

LEN

ZA

RES

IDU

A (m

bar)

500

400

100

200

300

25/60

30/60

Form

at e

Pla

net

25

- 3

0/

60

Fig. 22IN

ALT

IME

REZ

IDU

ALA

D

E P

OM

PAR

E (m

bar)

DEBIT (l/h)

CR1CR

TA

TA

Connettore J2

CIRCUITO CON POMPE DI ZONA

NOTA: Sostituire la pompa impianto dellacaldaia con il tronchetto optional cod. 8094001.Collegare il cavo della pompa impianto ad unrelè di potenza (RL).

L

N

TA1CRL

R1 P

TA

R P1

CR CR1

RLCavo

pompaimpianto

CIRCUITO CON VALVOLE DI ZONA

L

N

TA TA1

VZ R VZ1 R1

NOTA: I relé vengono impiegati solonel caso le valvole di zona sianoprive di micro.

Fig. 23

J2 conector

Cablub depompa

1. CIRCUIT CU VANE DE ZONE 2. CIRCUIT CU PMPE DE ZONE

NOTA: Inlocuiti pompa microcen-tralei cu robinetul cazul in carevanele de zona nu sunt echipatecu microintrerupatoare.

NOTA: Inlocuiti pompa microcentralei cu robi-netul furnizat optional in kitul cod 8094001.Cuplati cablul de alimentare al pompei de insta-latie la contactul unui releu de putere (RL).

LEGENDATA-TA1 Termostat de ambianta de zonaVZ-VZ1 Vana de zonaR-R1 Releu de zona

CR-CR1 Contact releu sau microcontact vana de zonaP-P1 Pompa de zonaRL Releu de putereCRL Contact releu de putere

Page 16: Centrala termica

128

4.1 PRODUCERE ACM

Prepararea de apa calda menajera esterealizata de catre un boiler din otel vitrifi-cat, echipat cu anod de magneziu pentruprotectia boilerului si o flansa de vizitarepentru control si curatare. Anodul de magneziu va trebui controlatperiodic si inlocuit in cazul in care esteconsumat, pentru a pastra garantia boile-rului. In cazul in care microcentrala nuproduce apa calda menajera asigurati-vaca s-a eliminat aerul din instalatie, actio-nand asupra dezaeratoarelor manuale,aceasta doar dupa ce s-a decuplat tensiu-nea de la intrerupatorul general.

4.2 REGLAREA PUTERII DE INCALZIRE

Pentru a efectua reglarea puterii de incalzi-re, modificand valoarea reglata din fabrica,19 kW trebuie sa actionati cu ajutorul uneisurubelnite asupra potentiometrului deincalzire (pozitia 1/figura 21). Pentru amari presiunea de lucru rotiti po-tentiome-trul in sens orar, pentru a reduce presiuneade lucru rotiti potentiometrul in sens antio-rar. Pentru a usura alegerea valorii puteriide incalzire corecta, puteti folosi diagrame-le presiune/putere, pentru gaz natural(metan) si gaz butan sau propan (figurile24/a - 24/b - 24/c).

4.2.1 Verificarea presiunii de gaz la duze

Pentru a masura presiunea de gaz la duza,cuplati micromanometrul conform fig. 25. Aceasta conexiune este utilizata si pentru verifi-carea presiunilor de gaz reglate maxima si mini-ma a grupului de electroventile, iar in cazul incare este necesara o corectie a reglajuluirespectati indicatiile de la punctul 4.4.1.

4.3 VANEI DE GAZ

Microcentralele sunt echipate din fabricatie cuelectroventile de gaz model SIT 845 SIGMAsau cu electroventile de gaz modelHONEYWELL VK 8105N (figura 268). Electroventilul de gaz este reglat la doua valoriale presiunii: maxima si minima, care core-spunde in functie de tipul de gaz, cu valorileindicate in Tabelul 4. Reglarea presiunilor delucru (minma si maxima) s-a facut de catreSIME in procesul tehnologic de fabricatie; dinaceasta cauza nu este recomandata modifica-rea valorilor reglate. Numai in cazul in care setrece de la alimentarea cu un anumit tip decombustibil gazos (metan) la un alt tip de com-bustibil gazos (butan sau propan) este permisamodificarea valorilor presiunilor de lucru.

4.4 TRECEREA DE LA UN TIP DE COMBUSTIBIL LA ALTUL

Aceasta operatie trebuie executata numai

4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8,1 (7.000) 11,6 (10.000) 17,4 (15.000) 23,2 (20.000)

POTENZA TERMICA/PUISSANCE CHAUFFAGE kW (kcal/h)

PR

ESS

ION

E U

GEL

LO /

PU

ISS

AN

CE

INJE

CTE

UR

mba

r29,0 (25.000)

12

WA

LL 2

5/

60

- FO

RM

EL 2

56

0FO

RM

AT/

PLA

NET

25

-30

/6

0

25/60 C - OF (G20)

25/60 V - BF (G20)13

25/60 C - OF (G25)

14 25/60 V - BF (G25)

30/60 BF (G20)

30/60 BF (G25)15

Fig. 24/a

Diagrama presiune/putere termica - gaz metan

20

15

10

5

8,1 (7.000) 11,6 (10.000) 17,4 (15.000) 23,2 (20.000)

POTENZA TERMICA/PUISSANCE CHAUFFAGE kW (kcal/h)

PR

ESS

ION

E U

GEL

LO/

PU

ISS

AN

CE

INJE

CTE

UR

mba

r

25

30

0

29,0 (25.000)W

ALL

25

/6

0 -

FOR

MEL

25

60

- FO

RM

AT 2

5-3

0/

60

- P

LAN

ET 2

5-3

0/

60

25/60 C - OF

25/60 V - BF

30/60 BF

Diagramma pressione/potenza resa per gas butano (G30) o GPL commerciale

Fig. 24/b

20

15

10

5

8,1 (7.000) 11,6 (10.000) 17,4 (15.000) 23,2 (20.000)

POTENZA TERMICA/PUISSANCE CHAUFFAGE kW (kcal/h)

PR

ESS

ION

E U

GEL

LO/

PU

ISS

AN

CE

INJE

CTE

UR

mba

r

25

30

0

29,0 (25.000)

35

WA

LL 2

5/

60

- FO

RM

EL 2

56

0 -

FOR

MAT

25

-30

/6

0 -

PLA

NET

25

-30

/6

025/60 C - OF

25/60 V - BF

30/60 BF

Diagramma pressione/potenza resa per gas propano (G31)

Fig. 24/c

PUTERE TERMICA kW (kcal/h)

PUTERE TERMICA kW (kcal/h)

PR

ESIU

NE

DU

ZE

(mba

r)

PR

ESIU

NE

DU

ZE

(mba

r)

PR

ESIU

NE

DU

ZE

(mba

r)

PUTERE TERMICA kW (kcal/h)

Page 17: Centrala termica

129

de catre personal autorizat si piese origi-nale Sime. Pentru a trece de la gaz metan la GPL siinvers, executati urmatoarele operatii (fig.27):– Demontati colectorul cu duze al arzato-

rului (1).– Inlocuiti duzele principale (5) si piulita din

cupru (4) cu cele furnizate in kit; pentru aexecuta aceasta operatie utilizati o cheiefixa de 7.

– Introduceti puntea conectorului “METAN-GPL” pe placa electronica in pozitia core-spunzatoare pentru tipul de gaz utilizat(7 fig. 21).

– Pentru reglarea valorilor presiunii depornire minime si maxime de gaz consul-tati punctul 4.4.1.

– Dupa ce ati incheiat operatiile, aplicatieticheta autocolanta care indica tipul degaz pentru care este prevazut kit-ul.

NOTA: Atunci cand se monteaza alte com-ponente in locul celor indepartate inlocui-ti si garniturile de etansare corespunza-toare lor, iar dupa finalizarea montajului,executati testul de etanseitate a tuturorracordurilor de gaz utilizand apa cu sapunsi produsele corespunzatoare, evitand uti-lizarea flacarilor libere.

4.4.1 Reglarea presiunilor pe grupul de electroventile

Pentru a executa reglarea presiunilor maxi-ma si minima pe electroventilele model SIT845 SIGMA sau HONEYWELL VK 8105Nprocedati dupa cum urmeaza (fig. 26/a):– Cuplati coloana sau un micromanometru

la priza din aval de vana de gaz. Decuplati tubul prizei VENT a electrova-nei (pozitia 5 fig. 26).

– Scoateti capacul (1) al modulatorului.– Aduceti in pozitia de maxim selectorul

potentiometrului.– Porniti microcentrala actionand asupra

comutatorului cu patru cai si deschidetitotal un robinet de apa calda menajera.

– Rotirea in sens orar a selectorul poten-tiometrului mareste presiunea, iar cea insens antiorar o scade.

– Reglati presiunea maxima actionand asu-pra piulitei (3) cu o cheie fixa (de 10 lamodelul 845 SIGMA, de 9 la modelulVK8105N) cautand valoarea presiuniimaxime indicata in Tabelul 4.

– Reglati presiunea maxima numai dupa ceo reglati pe cea minima, deoarece acea-sta influienteaza pe cea maxima.

– Pentru reglarea presiunii minime decu-plati alimentarea cu curent electric lamodulator, mentineti robinetul de apacalda menajera deschis.

– Pentru reglarea presiunii minime menti-neti blocat piulita (3) rotiti surubul (2), lamodelul 845 SIGMA, sau piulita (2), cucheia fixa de 7 la modelul VK8105N, pen-tru a obtine valoarea indicata in Tabelul 4.

– Opriti si porniti de mai multe ori micro-centrala, mentinand mereu deschis robi-

1

2

3

4

Fig. 25

LEGENDA1 Priza de presiune - in aval2 Priza “VENT”3 Camera etansa4 Manometru diferential

3

4

2

1

5

6

12

43 5

SIT 845 SIGMA HONEYWELL VK 8105N

LEGENDA1 Modulator2 Bobinele EV1-EV23 Priza de presiune - in amonte4 Priza de presiune - in aval5 Priza “VENT”

3

2

1

Fig. 26/a

LEGENDA1 Capuc din plastic2 Surubul de reglaj al presiunii minime3 Surubul de reglaj al presiunii maxime

SIT 845 SIGMA HONEYWELL VK 8105N

TABEL 4

Tip de combustibil Presiunea maxima Curent Presiune minima Curentgazos la arzator mbar modulator la arzator modulator

25/60 BF 30/60 BF mA 25/60 BF 30/60 BF mA

Metan (G20) 11,0 11,3 130 2,0 2,2 0Butan (G30) 28,2 28,0 165 4,9 5,5 0Propan (G31) 36,2 36,0 165 4,9 5,5 0

Fig. 26

Page 18: Centrala termica

130

netul de apa calda menajera si verificatica presiunile maxima si minima sa core-spunda valorilor stabilite; daca estenecesar corectati valorile repetandreglajele mentionate anterior.

– Efectuati reglajele si asigurati-va ca a fostrecuplata alimentarea modulatorului.

– Reintroduceti tubul in priza VENT a vanei.– Decuplati manometrul avand grija sa

strangeti din nou surubul de inchidere alprizei de presiune.

– Puneti la loc capacul din plastic si sigilaticu o picatura de vopsea colorata

4.5 DEMONTAREA VASULUI DE EXPANSIUNE

Pentru a demonta vasul de expansiune depe circuitul de incalzire, actionati dupa cumurmeaza:- Asigurati-va ca s-a efectuat golirea micro-

centralei.- Desurubati racordul de legatura la vasul

de expansiune si surubul care fixeazavasul la suportul de sustinere.

Inainte de efectuarea umplerii instalatiei,verificati daca presiunea de preincarcare avasului de expansiune corespunde valorii0,8 ÷ 1 bar.

4.6 DEMONTAREA MANTALEI

Pentru a usura operatiunile de intretinere alemicrocentralei, este necesara, demontareacompleta a mantalei microcentralei, respec-tand urmatoarele instructiuni (fig. 28):- Indepartati panoul frontal (5), fixat in partile

laterale cu cleme elastice.- Desurubati cele doua suruburi care fixeaza

tabloul cu aparate.- Scoateti panoul lateral (6), desuruband cele

doua suruburi care-l fixeaza la brida supe-rioara (7) si la suportul tabloului cu aparate.Pentru a putea debloca panoul lateral (6)din clemele elastice pozitionate in partealateral-dreapta a mantalei, impingeti-l catrepertea superioara.

- Desurubati cele patru suruburi inferioarecare fixeaza partile laterale la suportul

tabloului cu aparate si cele doua suruburicare il fixeaza la brida superioara (7). Impin-geti catre partea superioara partile laterale(3) si (4) extragandu-le din clemele eleasticepozitionate pe cadrul metalic (2) al manta-lei.

4.7 OPERATIUNI DE INTRETINERE SI CURATIRE

La sfarsitul fiecarui sezon de incalzire, esteobligatorie, efectuarea operatiilor de curati-re si de verificare a microcentralei actio-nand dupa cum urmeaza :- Intrerupeti alimentarea cu tensiune si

inchideti robinetul de alimentare cu gaz.- Dezasamblati mantaua conform indicatii-

lor descrise la punctul 4.6.- Demontati rampa arzatorului-colectorul

gaz (figura 27).- Curatati arzatoarele si duzele, prin inter-

mediul unor jeturi de aer sub presiune,pentru a elimina eventualele depuneri depraf.

- Curatati schimbatorul de caldura, inde-

4

1

2

56

73

Fig. 27

LEGENDA1 Colector duze arzator2 Racord prelungire 1/2 ”3 Contrapiulita 1/2 ”4 Saiba ø 6,15 Duza M66 Protectie7 Rampa duze

ATENTIE: Pentru a garanta etanseitatea utilizati de fiecare data la inlo-cuirea duzelor piulita (4) furnizata in kit, chiar si la grupurilede arzatoare la care nu este prevazuta.

Page 19: Centrala termica

131

partand praful si eventualele reziduri deardere.

- Pentru curatarea schimbatorului de cal-dura si a rampei de gaz este interzisafolosirea produselor chimice si a periilordin otel.

- Verificati ca orificiile arzatorului sa nu fieobturate.

- In timpul montarii si demontarii arzatoru-lui, actionati cu atentie sa nu deterioratielectrodul de aprindere si cel de ionizare.

- Montati la loc piesele demontate, respec-tand ordinea de montaj.

- Verificati pozitia corecta a electrozilor sistarea de uzura a acestora.

- Dupa ce ati terminat de efectuat monta-rea blocului arzator, trebuie, sa verificatietanseitatea tuturor racordurilor de gaz,folosind apa si sapun sau produse core-spunzatoare; evitati sa folositi flacara libe-ra.

Revizia programata a microcentralei tre-buie efectuata anual si doar de catrePersonal Service Autorizat.

4.7.1 Functia cos (figura 29)

Pentru a efectua proba de ardere a micro-centralei, rotiti selectorul in pozitia ( ) simentineti - l in aceasta pozit ie pana inmomentul in care va incepe sa se aprindaintermitent ledul galben ( ).Din acest moment microcentrala va func-

tiona in regim de incalzire la puterea maxi-ma, se va opri in momentul in care tempe-ratura va ajunge la 80 °C, si va reporni la70 °C. Inainte de a activa functia cos, asigurati-va ca vanele de la radiatoare sau eventua-lele vane de zona, sa fie deschise. Aceasi proba se poate efectua si in regimde producere ACM. Pentru a o efectua, dupa ce ati activat func-tia cos, este necesar, sa deschideti unulsau mai multi robineti de apa; dupa uninterval de cateva minute se va activa sem-nalul de cerere al sondei de pe circuitulACM, lucru semnalat prin aprinderea auto-mata a ledului intermitent ( ). Si in acest caz, microcentrala va functionala puterea maxima, se va opri la 80 °C, siva reporni la 70 °C. Pe toata durata probei,robineti de apa calda trebuie sa ramanadecshisi. Dupa efectuarea probei de ardere, rotitiselectorul in pozitia (OFF); ulterior pozitiona-ti selectorul in pozitia dorita pentru functio-nare.

ATENTIE: Functia cos se dezactiveazaautomat dupa 15 minute.

2

3

1

4

1

15 6

7

Fig. 28

LEGENDA1 Surub2 Cadru metalic3 Panou lateral-stanga4 Panou lateral-dreapta5 Panou frontal6 Panou lateral7 Brida superioara

SPIA GIALLA INTERMITTENTE

Fig. 29

LED GALBEN INTERMITENT

Page 20: Centrala termica

PORNIREA MICROCENTRALEI (figura 1)

Dechideti robinetul de alimentare cu gaz,deschideti usita de protectie a panoului decomanda si puneti in functiune microcen-trala rotind rozeta selectorului in pozitiavara ( ). Dechideti robinetul de alimenta-re cu gaz, deschideti usita de protectie apanoului de comanda si puneti in functiunemicrocentrala rotind rozeta selectorului inpozitia vara( ).–Cu rozeta selectorului in pozitia vara ( )

microcentrala incalzeste apa in regimproducere ACM pana la obtinerea valoriitemperaturii reglate.

–Cu rozeta selectorului in pozitia iarna ( ),microcentrala odata pornita, in functie devaloarea temperaturii reglata pe potentio-metrul circuitului de incalzire, va incepe samoduleze flacara pana la obtinerea puteriiefective ceruta de instalatie. Microcentralase va opri din functionare la interventia regu-latorului climatic “Logica Remote Control”.

REGLAREA TEMPERATURILOR DE FUNCTIONARE (figura 2)

Scala gradata 40 ÷ 80 °C cu leduri deculoare rosie indica temperatura apei dinboiler in momentul in care cele doua ledurisunt stinse ( ) (simboluri), indica tem-peratura circuitului primar atunci cand unuldintre cele doua leduri este aprins.– Reglarea temperaturii pe circuitul ACM

se efectueaza, prin actionarea rozeteipotentiometrului ACM ( ).

– Reglarea temperaturii de incalzire seefectueaza, prin actionarea rozeteipotentiometrului de pe circuitul de incaz-lire( ). Temperatura impusa, este afisa-ta pe scala gradata care contine leduride culoare rosie cu un domeniu de lucru40 ÷ 80 °C. Pentru a garanta intotdeau-na un randament optim al generatoruluise recomanda ca temperatura de lucrua microcentralei sa nu coboare sub pra-gul de 50 °C.

OPRIREA MICROCENTRALEI (figura 1)

Pentru a opri functionarea microcentralei,pozitionati rozeta selectorului in pozitia(OFF).IN CAZUL IN CARE, MICROCENTRALA NUVA FI UTILIZATA PE O PERIOADA INDELUN-GATA, SE RECOMANDA, SISTAREA ALIMEN-TARII ELECTRICE A ACESTEIA, INCHIDEREAROBINETULUI DE ALIMENTARE CU COM-BUSTIBIL (GAZ), SI IN CAZUL TEMPERATU-RILOR SCAZUTE GOLIREA APEI DIN MICRO-CENTRALA SI INSTALATIA INTERIOARA,PENTRU A SE EVITA RISCUL DE DISTRUGE-RE A TEVILOR, RISC DATORAT INGHETARIIAPEI.

TRECEREA DE LA UN TIP DE COMBUSTI-BIL GAZOS LA ALTUL

In cazul in care se doreste utilizarea micro-

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATOR

– In cazul unei defectiuni si / sau proasta functionarea a aparatului, decuplati-l, fara a incerca sa-l reparati sau sa inter-

veniti direct. Adresati-va exclusiv Service-ului autorizat de zona.

– Instalarea microcentralei si orice tip de interventie de service si intretinere trebuie sa fie executate de personal auto-

rizat. Este interzisa executarea unor improvizatii la dispozitivele sigilate de catre producator.

– Este interzisa astuparea grilelor de aspiratie si pornirea sistemului de ventilatie in incaperea in care este instalata

microcentrala.

– Producatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru eventuale pagube rezultate din utilizarea incorecta a aparatului.

PORNIREA SI FUNCTIONAREA

R E M O T E

C O N T R O L

R

APRE

SPIA VERDE

Fig. 1

LED VERDE

DESCHIDE

132

Page 21: Centrala termica

133

centralei cu un alt tip de combustibil gazos,diferit de cel pentru care microcentrala afost fabricata, adresati-va exclusiv Persona-lului Service Autorizat.

OPERATIUNI DE INTRETINERE SI CURATIRE

Operatiile de intretinere preventiva sicontrolul functionarii microcentralei si asistemelor de siguranta, trebuie efectua-te anual si exclusiv de catre Personal Ser-vice Autorizat. Revizia trebuie solicitata inperioada aprilie-septembrie. Microcentra-la este echipata cu cablu electric de ali-mentare care, in cazul in care trebuieschimbat, se va folosi doar unul original.

SPIA GIALLASPIA ROSSA

Fig. 2

ANOMALII IN FUNCTIONARE

– Aprinderea arzatorului nu se produce (figura 3)In cazul in care aprinderea flacarii nu seproduce, se va aprinde ledul de culoarerosie, care indica blocarea functionariiarzatorului.Pentru a reincerca aprinde-rea arzatorului, rotiti rozeta selectoruluiin pozitia ( ) si eliberati-o imediat, apoi

rotiti selectorul in pozitia vara ( ) sauiarna ( ). In cazul in care anomalia se repeta,apelati Personalul Service Autorizat.

– Presiunea apei de alimentare este prea mica (figura 4)Aprinderea intermitenta a ledului deculoare rosie “0,5” indica faptul camicrocentrala nu functioneaza, datoritapresiunii insuficiente a apei. Pentru arelua functionarea microcentralei, actio-nat i robinetul de umplere pana inmomentul in care se va aprinde ledul deculoare verde “1 bar”, acest led indicavalorea presiunii necesare pentru func-tionarea microcentralei. Dupa ce s-a efectuat umplerea, inchide-ti robinetul de umplere.In cazul in care toate ledurile panoului decomanda sunt stinse, trebuie sa contac-tati Personalul Service Autorizat.

SPIA ROSSA

Fig. 3

LED ROSU LED GALBEN

LED ROSU

Fig. 4

SPIA ROSSA INTERMITTENTEIN CONDIZIONE DI SICUREZZA

DESCHIS

SPIA VERDE IN CONDIZIONEDI FUNZIONAMENTO

LED ROSU INTERMITENTIN CONDITII DE SIGURANTA

LED VERDE INTERMITENT IN CONDITII NORMALE DE FUNCTIONARE

Page 22: Centrala termica

134

– Interventia termostatului de siguranta (figura 5)In cazul interventiei termostatului desiguranta, se va aprinde intermitent ledulrosu “35°C”. Pentru a reincerca aprinde-rea arzatorului, rotiti rozeta selectoruluiin pozitia ( ) si eliberati-o imediat, apoirotiti selectorul in pozitia vara ( ) sauiarna ( ). If the failure should occur again, callthe authorised technical staff for assi-stance.

– Alte anomalii (figura 6)Atunci cand se aprinde intermitent unuldintre ledurile de la “40 ÷ 80 °C”, opritimicrocentrala si incercati sa o reporniti.In cazul in care dupa doua, trei tentativede repornire, microcentrala nu functio-neaza, apelati Personalul Service Autori-zat.

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

Fig. 5

Fig. 6

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

Atunci cand microcentrala este cuplata laregulatorul “Logica Remote Control”selec-torul CR/OFF/VARA/ARNA/DEBLOCA-RE trebuie mutat in pozitia ( ); rozetelepotentiometrelor circuitelor ACM si incal-zire nu vor mai putea influenta in nici un felcomenzile microcentralei, toate functiilemicrocentralei vor fi preluate de “LogicaRemote Control” (figura 7). In caz de defectiune a regulatorului “Logi-

ca Remote Control”, pentru a mentinemicrocentrala in conditii normale de func-tionare, rotiti selectorul in pozitia ( sau

), desigur, fara nici un fel de controlasupra temperaturii ambiante. Pe versousitei de protectie al regulatorului suntdescrise instructiunile de functionare (figu-ra 8). Orice operatie de reglaj sau modifi-care a unei valorii se afiseaza si se confir-ma pe display (figura 9).

LOGICA REMOTE CONTROL

1

6 7

8

4

5

3

2

LEGENDA1 Display2 Tasta Info3 Tasta mod de functionare: funzionare automata4 Tasta mod de functionare: funzionamre manuala5 Tasta mod de functionare: disponibilitate6 Usita echipata in interior cu instructiuni de de functionare7 Selector pentru temperatura8 Tasta prezenta

Fig. 8

LEGENDA1 Cifre,ora2 Program de incalzire3 Unitate de masura (%/C °)4 Display tasta prezennta5 Temperatura exterioara6 Temperatura ambianta7 Functie vacanta8 Mod de functionare9 Afisare numar linie reglaj/zi curenta

10 Arzator in functiune (aprins)11 Functionare in regim de incalzire12 Temperatura ACM/umplere microcentrala

Fig. 9

Fig. 7

LED ROSU INTERMITENT

LED ROSU INTERMITENT

Page 23: Centrala termica

135

Daca in interiorul locuintei este prea cald sau prea rece, puteti corecta(modifica) cu usurinta temperatura prestabilita, actionand selectorul pentrureglarea temperaturii.

Inainte a efectua o noua corectare (modificare) a temperaturii, asteptati ca valoarea tem-peraturii sa se stabilizeze.

Nota: Prin intermediul selectorului de temperatura se poate modifica doar temperaturaconfort, in timp ce valoarea temperaturii reduse ramane neschimbata.

– Corectarea (modificarea) temperaturii

Pentru a mari temperatura rotiti rozeta spre simbolul +, tempera-tura se va mari treptat cu cate 1°C.

Rotind selectorul spre simbolul –, temperatura se reduce treptatcu cate 1°C.

Inainte de a efectua corectarea (modificarea) temperaturii actionand asupra regulatorului,trebuie sa reglati eventualele vane termostatice la valoarea dorita.

La fiecare actionare a tastei Info pe displaysunt afisate treptat (una dupa alta), valoriledescrise mai jos

Ziua, ora, temperatura ambianta.

Temperatura exterioara.

Tem eratura ACM.

– Tasta Info(tasta luminoasa de culoare gri)

Selectarea modului de functionare dorit, seface prin apasarea tastei cu simbolul core-spunzator. Alegerea se afiseaza prin interme-diul tastei

Functionarea automata: regimul de incalzire functioneaza in mod automat infunctie de programul de incalzire impus. Programul poate fi dezactivat pe o dura-ta scurta prin apasarea tastei de prezenta.

Functionarea manuala: regimul de incalzire functioneaza manual in functie deselectarea efectuata prin intermediul tastei de prezenta.

Disponibilitate: regimul de incalzire este dezactivat.

– Selectarea modului de functionare(taste luminoase de culoare gri)

ACTIONARE

Pe durata functionarii microcentralei usita de protectie a regulatorului trebuie sa stea inchisa.

Page 24: Centrala termica

136

In cazul in care o incapere ramane nelocuita pentru o perioada inde-lungata, puteti reduce temperatura de functionare prin intermediultastei de prezenta, in consecinta, se obtine un consum energeticredus. Atunci cand incaperea respectiva redevine locuita, si se dore-ste incalzirea acesteia se va actiona din nou tasta prezenta. Optiuneaaleasa este afisata pe display.

– Tasta Prezenta

Regim de incalzire la o temperatura prestabilta.

Regim de incalzire la temperatura redusa.

NOTA: Functia selectata lucreaza in regim manual permanent, iar, in regim automat , panala comutarea ulterioara in functie de programul de incalzire impus. .

Automat aparatul comuta intre temperatura programata si temperatura redusa infunctie de programul de timp. Comutarea temperaturii in regimul manual de func-tionare se efectueaza prin apasarea tastei “prezenta”.

– Reglarea temperaturilor

Temperatura programata:Temperatura in perioada in care incaperile sunt ocupate(reglaj din fabrica)

Temperatura redusa:Temperatura in perioadele in care nu sunteti acasa sau noaptea

Temperatura apa calda menajera:- temperatura dorita pentru apa calda menajera- temperatura dorita pentru apa calda menajera

(cu boiler de acumulare).

Temperatura redusa pentru apa calda menajera (cu boiler de acumulare);Pentru a avea acces la parametrul temperatura redusa apa caldamenajera in regim economic. Pentru a accesa parametrul “temperaturaredusa apa calda menajera” apasati simultan tastele si cel putin5 secunde si apoi parcurgeti randurile introduse cu tasta pana candajungeti la parametrul 61. Reglati valoarea cu tastele si .

Inainte de a trece la corectarea temperaturii pe regulator, robinetii termosta-tici care exista eventual in instalatie trebuie sa fie reglati la temperatura dori-ta.

1

2

3

61

PROGRAMAREA

Pentru a incepe programarea capacul regulatorului trebuie sa fie deschis.

Imediat dupa ce se deschi-de capacul, se comutadisplay-ul si functia tastelor.Numarul incadrat simboli-zeaza randurile programuluicare pot fi selectate printastele sageata.

Puteti programa sau vizualiza urmatoarele valori:

• Temperaturi pana la

• Program de incalzire pana la

• Ziua din saptamana si ora pana la

• Valori curente pana la

• Durata sarbatorilor

• Revenirea la valorile de avarie

1 34 1 1

12 1415 17

1819

Alegerea programului Valoarea

Selectarea programuluiSelectarea valori

Page 25: Centrala termica

137

– Programul ACM (cu boiler de acumulare)

Selectati ziua corespunzatoare pentru fazele de incalzire(1=luni…7=duminica/8 = programul apa calda menajera)

Inceperea fazei 1: incalzirea in regimul programat

Sfarsitul fazei 1: incalzirea in regim economic

Inceperea fazei 2: incalzirea in regimul programat

Sfarsitul fazei 2: incalzirea in regim economic

Inceperea fazei 3: incalzirea in regimul programat

Sfarsitul fazei 3: incalzirea in regim economic

Reluarea programului zilnic

Apasand aceasta tasta este posibil sa se reia programul de incal-zire curent pentru ziua urmatoare.

Apasand aceasta tasta este posibil sa se reia programul deincalzire curent pentru ziua precedenta.

Drept confirmare se afiseaza ziua urmatoare.

456789

101 1

Cu telecomanda LOGICA este posibila programarea temperaturii boilerului in doua regi-muri de functionare (un regim cu temperatura confort si unul economic, cu temperaturaredusa) conform programului ales prin parametrul 62 (umplere ACM). Pentru a accesaparametrul programat apasati simultan tastele si cel putin 5 secunde si apoi par-curgeti valorile programate cu tasta pana cand ajungeti la parametrul 62. In acestmoment vor fi disponibile patru programe diferite care pot fi selectate cu si careau urmatoarele caracteristici:0 =24 ore / zi - Apa calda menajera disponibila mereu la temperatura programata

prin parametrul 3.1 =standard - functionare conform programarii zilnice pentru încalzire. In regim de

functionare confort se regleaza temperatura boilerului la valoarea fixata la para-metrul 3. In regim redus de încalzire se regleaza temperatura boilerului la valoareafixata la parametrul 61.

2 = decuplarea functiei3 = al doilea program zilnic (8) - In fiecare zi a saptamanii se stabileste temperatura

ACM conform programului 8. In acest caz programarea este unica pentru toatezilele saptamanii si sunt disponibile trei perioade orare. In programele orare stabi-lite temperatura boilerului este reglata la valoarea programata prin parametrul 3.In restul timpului, boilerul este controlat la temperatura programata prin parame-trul 61.

Inceperea fazei 1: pregatirea boilerului pentru temperatura de confort

Sfarsitul fazei 1: mentinerea temperaturii boilerului la valoare redusa

Inceperea fazei 2: pregatirea boilerului pentru temperatura de confort

Sfarsitul fazei 2: mentinerea temperaturii boilerului la valoare redusa

Inceperea fazei 3: pregatirea boilerului pentru temperatura de confort

Sfarsitul fazei 3: mentinerea temperaturii boilerului la valoare redusa

56789

10

– Program incalzire/A.C.M. Acest program permite programarea timpilor de comutare a temperaturii pana la operioada de maximum o saptamâna. Programul saptamânal de încalzire este alcatuit din7 programe zilnice. Programul zilnic permite reglarea a 3 perioade zilnice de încalzire.Fiecare perioada permite reglarea orei de pornire si oprire a încalzirii. Programul nr. 8este specific circuitului ACM (temperatura de încalzire a circuitului apei calde menajere).

Page 26: Centrala termica

138

– Valori standard (reglate din fabrica)Pentru reintoarcerea la valorile standard, apasati simultan tastele si pe o durata de minimum 3 secunde. Aceasta operatiune va fi confirmata prin afisa-rea pe display a unui semn.

19

ATENTIE

Valorile urmatoarelor coduri de functii impuse (fixate) anterior se vor pierde.

• Program reglaj temperatura si timp pana la

• Durata perioada de vacanta

1 1018

– Functia vacanta Pentru fixarea zilelor in care absentati din locuinta (in consecinta, nu se doresteincalzirea incaperii).

Pe display se va afisa simbolul vacanta ( ), in partea stanga se va afisa ziua dori-ta pentru activarea programului de incalzire (1 = Luni / 7 = Duminca) si in parteadreapta a display-ului se vor afisa perioada de vacanta (nr. de zoile) de vacanta.

18

Pe durata perioadei de vacanta regulatorul comuta in regimul disponibilitate (sedezactiveaza).

Dupa trecerea zilelor fixate pentru perioada de functionare (functia vacanta), regu-latorul comuta in regim de functionare automat.

Nota:

Functia de vacanta poate fi anulata prin apasarea uneia dintre tastele de selectare a regimu-

lui operativ de functionare.

– Valori curente Afisare si reglare panta curba de raspuns incalzire. Atunci cand nu se obtine tem-peratura ambianta impusa alegeti panta curbei indicata la paragraful 2.11.3.

Afisarea temperaturii curente din microcentrala.

Afisarea puterii curente a arzatorului si a regimului curent de functionare a micro-centralei.( = incalzire/ = ACM)

15

1617

– Fixarea orei Pentru a selecta ziua saptamanii curente.(1 = Luni / 7 = Duminica)

Pentru a fixa ora curenta.

Pentru a fixa minutul curent.

12

1314

Prin intermediul tastelor si se regleaza ora curenta. Apasand ambele tastesimultan, se accelereaza in ordine crescatoare reglajul orei.

Page 27: Centrala termica

139

Contactul presostatului de gaze arse nu decupleazaApelati Personalul Service Autorizat.66

68

69

70

192

193

194

195

Anomalie sonda circuit incalzire (SM)Apelati Personalul Service Autorizat.

Presiune insuficienta apaApelati Personalul Service Autorizat.

Suprapresiune instalatieApelati Personalul Service Autorizat.

Interventie termostat de sigurantaApelati Personalul Service Autorizat.

Interventie presostat de gaze arseApelati Personalul Service Autorizat.

Bobina modulatorului este intrerupta Apelati Personalul Service Autorizat.

“Logica Remote Control” nu comunica cu microcentralaApelati Personalul Service Autorizat.

1

0

– Afisare pe display anomalii de functionare

Blocaj aprinderePentru deblocare, rotiti selectorul CR/OFF/VARA/IARNA/DEBLOCARE al panoului de comanda“PLANET” in pozitia deblocare ( ) In cazul in care anomalia se repeta apelati Personalul ServiceAutorizat.

Interventia termostatului de sigurantaPentru deblocare, rotiti selectorul CR/OFF/VARA/IARNA/DEBLOCARE al panoului de coman-da “PLANET” in pozitia deblocare ( )). In cazul in care anomalia se repeta apelati Persona-lul Service Autorizat.

Defectiune presostat gaze arseApelati Personalul Service Autorizat.16

Page 28: Centrala termica

140

Page 29: Centrala termica

DECLARAT, IE DE CONFORMITATE

La FONDERIE SIME S.p.A. cu sediul in Legnago 37045 (VR), str. Via Garbo, nr. 27, Italiadeclar pe propria raspundere ca produsele:

a) microcentralele murale modeleFORMAT OF - BF; FORMAT 25/60 OF; FORMAT 25/60 BF si 30/60 BF; PLANET OF - BF - BFT- Low NOx; PLANET 25/60 BF - 30/60 BF; PLANET DEWY BF - BFT; FORMAT.zip OF - BF.

b) grupuri termice de pardoseala din fonta cu camera de ardere deschisa modelele:RX CE IONO; RX 26 BF; RMG Mk.II; RS Mk.II; LOGO 32 OF; LOGO 32/60 OF; BITHERM 26-35/80 CE IONO.

la care se refera aceasta declarat,ie sunt în conformitate cu urmatoarele standarde sau cu alte acte nor-mative in vigoare:

EN 297-1994 (SR EN 297-1994: 2002) Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazo-si. Cazane de tip B11BS si B11 echipate cu arzatoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sauegal cu 70 kW.

EN 483-1994 (SR EN 483-1994: 2003) Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibiligazosi. Cazane de tip C al caror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW.

EN 625: 1995 (SR EN 625: 2001) Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi.Conditii specifice functiei de apa calda menajera a cazanelor cu doua serviciii, cu debit caloric mai micsau egal cu 70 kW.

EN 656: 1999 (SR EN 625: 2001) Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi.Cazane de tip B al caror debit caloric nominal este mai mare de 70 kW dar mai mic sau egal cu 300 kW.

UNI - CIG 7271 (Aprilie 1998, standard Italian);

UNI - CIG 9893 (Decembrie 1991, standard Italian);

s, i respecta cerint,ele urmatoarelor directive europene:

90/396/CEE Aparate consumatoare de gaze combustibile;

73/23/CEE Aparate alimentare electric la joasa tensiune;

89/336/CEE Compatibilitate electro magnetica;

90/42/CEE Aprecierea randamentului

Legnago Fonderie Sime S.p.A.10 iulie 2003 Directorul General

Ing Aldo Gava

Prezenta declaratie est conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie

Serviciul TehnicRomstal Imex SRL

Ing Negut Mihai

TAG

LIA

RE

LUN

GO

LA

LIN

EA T

RAT

TEG

GIA

TA

Page 30: Centrala termica
Page 31: Centrala termica

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CALDAIE MURALI A GAS

La FONDERIE SIME S.p.A., con riferimento all’art. 5 DPR n°447 del 6/12/1991 “Regolamento diattuazione della legge 5 marzo 1990 n°46” ed in conformità alla legge 6 dicembre 1971 n° 1083“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”, dichiara che le proprie caldaie murali a gasserie:

FORMAT FORMAT 25/60 OF - 25/60 BF - 30/60 BFPLANETPLANET Low NOx*PLANET AQUAQUICKPLANET 25/60 BF - 30/60 BFPLANET DEWY BF - BFT - BFR *OPEN - OPEN.zipOPEN DEWY.zip *FORMAT.zip -- FORMAT.zip ESFORMAT.zip 5FORMAT DEWY.zip *FORMAT.zip PC

sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle norme vigenti in materia e rispondo-no, per caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni delle norme:UNI-CIG 7271 (aprile 1988)UNI-CIG 9893 (dicembre 1991)UNI EN 297 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kWEN 483 per APPARECCHI A GAS DI TIPO C AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kWEN 677 per APPARECCHI A GAS A CONDENSAZIONE AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW.

La portata al sanitario delle caldaie combinate è rispondente alla norma:UNI EN 625 per APPARECCHI AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW

Le caldaie a gas sono inoltre conformi alla:DIRETTIVA GAS 90/396 CEE per la conformità CE di tipoDIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23 CEEDIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336 CEEDIRETTIVA RENDIMENTI 92/42 CEE

Il sistema qualità aziendale è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000.

*Caldaie a basse emissioni inquinanti (“classe 5” rispetto alle norme europee UNI EN 297 e EN 483).

Legnago, 25 ottobre 2006Il Direttore Generale

ing. Aldo Gava

Fonderie Sime S.p.A. - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr) - Tel. 0442 631111 - Fax Servizio Tecnico 0442 631292 - www.sime.it

TAG

LIA

RE

LUN

GO

LA

LIN

EA T

RAT

TEG

GIA

TA

Page 32: Centrala termica

Rendimenti caldaie murali a gas

MODELLO Potenza termica Portata termica Tipo di Marcatura Rendimento utili misurati Rend. minimo di comb.

kW kW caldaia n° stelle 100% - 30% %

PLANET 25 OF C 23,3 25,8 BT 2 90,3 - 89,7 86,7

PLANET 30 OF C 28,6 31,6 BT 2 90,4 - 91,3 86,9

PLANET 25 BFT TS 25,6 27,5 BT 3 93,2 - 91,2 86,8

PLANET AQUAQUICK 25 TS - S 25 25,6 27,5 BT 3 93,2 - 91,2 86,8

PLANET AQUAQUICK 30 TS - S 30 30,4 32,5 BT 3 93,6 - 92,7 87,0

PLANET Low NOx 25 BF 23,2 25,0 ST 3 92,8 - 90,7 86,7

PLANET Low NOx 30 BF 27,9 30,0 ST 3 93,1 - 92,4 86,9

PLANET 25/60 BF 25,0 26,7 ST 3 93,5 - 92,0 86,8

PLANET 30/60 BF 29,5 31,6 ST 3 93,5 - 92,0 86,9

PLANET DEWY 25 BF - 25 BFT 24,0 24,9 CN 4 96,6 - 106,2 86,7

PLANET DEWY 30 BF 29,3 30,0 CN 4 97,7 - 106,6 86,9

PLANET DEWY 30 BFR 28,3 29,0 CN 4 97,7 - 106,6 86,9

PLANET DEWY 60 BFR 56,6 58,0 CN 4 97,5 - 109,8 87,5

PLANET DEWY 30/50 BF 29,2 30,0 CN 4 97,2 - 106,7 86,9

FORMAT 25 OF C 23,3 25,8 BT 2 90,3 - 89,7 86,7

FORMAT 30 OF C 28,6 31,6 BT 2 90,4 - 91,3 86,9

OPEN 25 OF 23,3 25,8 ST 2 90,3 - 86,7 86,7

OPEN 25 BF 23,3 25,8 ST 3 92,8 - 90,2 86,7

OPEN 30 BF 29,0 31,6 ST 1 92,0 - 87,2 86,9

OPEN 25 BF TS2 23,8 25,5 BT 3 93,5 - 93,1 86,8

OPEN 30 BF TS2 30,8 33,0 BT 3 93,5 - 93,3 87,0

FORMAT 25 BF TS 25,6 27,5 BT 3 93,2 - 91,2 86,8

FORMAT 30 BF TS 30,4 32,5 BT 3 93,6 - 92,7 87,0

FORMAT 25/60 OF 23,2 25,8 BT 2 90,3 - 90,3 86,7

FORMAT 25/60 BF 25,0 26,7 ST 3 93,5 - 92,0 86,8

FORMAT 30/60 BF 29,5 31,6 ST 3 93,5 - 92,0 86,9

FORMAT.zip 5 25 OF - 25 OF ES 23,5 25,8 BT 2 91,2 - 91,1 86,7

FORMAT.zip 5 25 BF TS 23,7 25,5 BT 3 93,1 - 91,2 86,7

FORMAT.zip 30 OF S - 30 OF ES 28,8 31,6 BT 2 91,1 - 90,0 86,9

FORMAT.zip 25 BF TS - 25 BF TSA 23,7 25,5 BT 3 93,1 - 91,2 86,7

FORMAT.zip 25 BF ES 23,7 25,5 BT 3 93,1 - 91,2 86,7

FORMAT.zip 30 BF TS - 30 BF ES 28,0 30,0 BT 3 93,6 - 92,8 86,9

FORMAT.zip 35 BF TS 32,4 34,8 BT 3 93,2 - 92,5 87,0

FORMAT.zip 25 PC 24,7 25,5 CN 4 97,0 - 103,0 86,8

FORMAT.zip 30 PC 29,1 30,0 CN 4 96,9 - 102,8 86,9

OPEN.zip 25 BF TS 23,7 25,5 BT 3 93,1 - 91,2 86,7

OPEN.zip 30 BF TS 28,0 30,0 BT 3 93,6 - 92,8 86,9

OPEN.zip 25 BF TS2 - 6 25 BF 23,8 25,5 BT 3 93,5 - 93,1 86,8

OPEN.zip 30 BF TS2 - 6 30 BF 30,8 33,0 BT 3 93,5 - 93,3 87,0

FORMAT DEWY.zip 25 BF 22,7 23,3 CN 4 97,5 - 109,2 86,7

FORMAT DEWY.zip 30 BF 27,3 27,9 CN 4 97,9 - 110,4 86,9

OPEN DEWY.zip 25 BF - 25/40 24,5 25,0 CN 4 99,0 - 109,0 86,8

NOTA: I rendimenti utili misurati sono riferiti al tipo di caldaia (ST= standard, BT= bassa temperatura, CN= condensazione) richiesto dal DPR

660. Il rendimento minimo di combustione su campo è conforme ai DPR 412-551.

Page 33: Centrala termica
Page 34: Centrala termica

Cod

. 62

74

22

0A

- 1

1/

06

- D

ocum

enta

tion

Dpt

.

Fonderie Sime S.p.A

Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)

Tel. + 39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292

www.sime.it