C§u Nguy»‡n V»›i Cha M»—i Ng y - L²ng Cha .Web viewLy Cha, nh¬n v o ph°ng cch

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of C§u Nguy»‡n V»›i Cha M»—i Ng y - L²ng Cha .Web...

Cu Nguyn Vi Cha Mi Ngy

[Cu Nguyn Vi Cha Mi Ngy]

Thng 9/2014

CU NGUYN THNG 9/2014

TUN 22 THNG NIN

TH HAI TUN 22 THNG NIN

(Lc 4, 16-30)

Khng mt tin tri no

c n tip ti qu hng mnh"

Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca:

Khi y, Cha Gisu tr v Nadart, l ni Ngi sinh trng. Ngi vo hi ng nh Ngi vn quen lm trong ngy sa-bt, v ng ln c Sch Thnh. H trao cho Ngi cun sch ngn s I-sai-a. Ngi m ra, gp on chp rng: Thn Kh Cha ng trn ti, v Cha xc du tn phong ti, ti loan bo Tin Mng cho k ngho hn. Ngi sai ti i cng b cho k b giam cm bit h c tha, cho ngi m bit h c sng mt, tr li t do cho ngi b p bc, cng b mt nm hng n ca Cha.

c Gi-su cun sch li, tr cho ngi gip vic hi ng, ri ngi xung. Ai ny trong hi ng u chm ch nhn Ngi. Ngi bt u ni vi h: "Hm nay ng nghim li Kinh Thnh qu v va nghe". Mi ngi u tn thnh v thn phc nhng li hay p tht ra t ming Ngi.

Ngi ni vi h: "Hn l cc ng mun ni vi Ti cu tc ng: Thy lang i, hy cha ly mnh! Tt c nhng g chng ti nghe ni ng lm ti Ca-phc-na-um, ng cng hy lm ti y, ti qu ng xem no!". Ngi ni tip: "Ti bo tht cc ng: khng mt ngn s no c chp nhn ti qu hng mnh.

"Tht vy, Ti ni cho cc ng hay: vo thi ng -li-a, khi tri hn hn sut ba nm su thng, c nc phi i km d di, thiu g b go trong nc t-ra-en; th m ng khng c sai n gip mt b no c, nhng ch c sai n gip b go thnh Xa-rp-ta min Xi-n. Cng vy, vo thi ngn s -li-sa, thiu g ngi phong hi trong nc t-ra-en, nhng khng ngi no c sch, m ch c ng Na-a-man, ngi x Xy-ri thi".

Nghe vy, mi ngi trong hi ng y phn n. H ng dy, li Ngi ra khi thnh - thnh ny c xy trn ni. H ko Ngi ln tn nh ni, x Ngi xung vc. Nhng Ngi bng qua gia h m i.

S ip:

Cha Gisu l ng Thin Sai cu trn gian. Nhng nhng ngi Do Thi ng hng vi Cha t chi tip nhn Ngi, v Ngi khng tha mn nhng tham vng trn th ca h.

Cu nguyn:

Ly Cha Gisu, con nh trong on m u Phc m th t, thnh Gioan tng vit: Ngi n nh mnh nhng ngi nh chng chu tip n Ngi.

Ly Cha, iu y hon ton ng nghim ni nhng ngi ng hng vi Cha ti Na-za-rt, v ngy hm nay cng ng vi chnh con na.

Vng ly Cha, con khng tip nhn Cha. Con qun rng Cha l bn ca ngi ngho, ca ngi bnh tt, ca k kh au. V th con xua ui Cha i khi con ht hi anh em, khi con nhn tm t chi gip nhng ngi ngho i, bnh hon, kh au, sa chn l bc. Con khng tip nhn Cha, v trong li nguyn hng ngy, con ch i hi Cha ban n theo con m khng bao gi xin cho con bit vng theo Cha trong mi nghch cnh cuc i.. Con khng nhn ra Cha tht gn gi vi con qua cc b tch, nht l b tch Thnh Th. Con x y Cha xung vc thm khi con nho xung vc su ti li.

Ly Cha, xin Cha tha th cho con. Xin cho con nhn ra nhng n hu m Cha yu thng ph y i con. Xin ban thm c tin, con tin tht Cha l ng Thin Sai cu trn gian v Cha sai con i rao ging Tin Mng cho ngi ngho kh. Xin cho con c sng mi trong nh Cha, c lun kt hp vi Cha qua cc b tch, con xng ng l ngi nh v l ngi mn trung thnh ca Cha. Amen.

TH BA TUN 22 THNG NIN

(Lc 4, 31-37)

"Ti bit Ngi l ai ri,

l ng Thnh ca Thin Cha"

Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca:

Khi y, Cha Gisu xung Ca-phc-na-um, mt thnh min Ga-li-l, v ngy sa-bt, Ngi ging dy dn chng. H sng st v cch Ngi ging dy, v li ca Ngi c uy quyn.

Trong hi ng, c mt ngi b qu thn u nhp, la to ln rng: "ng Gi-su Na-da-rt, chuyn chng ti can g n ng, m ng n tiu dit chng ti? Ti bit ng l ai ri: ng l ng Thnh ca Thin Cha!". Nhng c Gi-su qut mng n: "Cm i, hy xut khi ngi ny!". Qu vt ngi y ng xung gia hi ng, ri xut khi anh ta, nhng khng lm hi g anh. Mi ngi rt i kinh ngc v ni vi nhau: "Li y l th no? ng y ly uy quyn v th lc m ra lnh cho cc thn u, v chng phi xut!". V ting n v Ngi lan ra khp ni trong vng.

S ip:

Cha Gisu l ng quyn nng. Ngi n gii thot con ngi khi ch thng tr ca qu d. Ta hy cho Cha gii thot ta.

Cu nguyn:

Ly Cha Gisu, khng ai trong chng con mun au kh, nhng nhn nhn thn phn khn cng ca mnh c Cha gii thot, li l mt iu kh. Cha nhn thy con au kh, ti li, v Cha mun gii thot con. Nhng cng nh ngi b qu m xa, con li khng mun chp nhn cho Cha gii thot, con mun ct c mi lin h vi Cha. Chnh qu d li ko con chy trn Cha, thc y con x ui Cha con l trong ti li v ngp ln trong b kh.

Ly Cha, Cha dng nn con m chng cn c con, nhng Cha khng th cu con nu con khng mun. Hm nay, con nhn nhn thn phn khn cng ca mnh, xin Cha n gii thot con. c thot ch thng tr ca qu d phng s Cha, l hnh phc. c thot ch n l ti li sng i t do thnh thin, l nim vui ca con.

Xin Cha gn gi con lun sng thnh thin trong n sng ca Cha. Khi nhn thy Cha tr qu, ngi ta kinh ngc v dn dn nhn ra uy quyn ca Cha. Khi nhn thy cc Ki-t hu chng con thnh thin, th gii hm nay s nhn ra quyn nng cu ca Cha. Khi con khng n l am m ti li v qu d, l du hiu n thnh Cha chin thng ni con. Xin Cha gip con sng thnh thin, s thnh thin tr thnh du hiu chng t cho th gii hm nay nhn ra s hin din quyn nng ca Cha. Amen.

TH T TUN 22 THNG NIN

(Lc 4, 38-44)

"Ta cn phi rao ging Tin Mng

cho cc thnh khc,

bi chnh v th m Ta c sai n"

Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca:

Khi y, c Gi-su ri khi hi ng, i vo nh ng Si-mn. Lc y, b m v ng Si-mn ang b st nng. H xin Ngi cha b. c Gi-su ci xung gn b, ra lnh cho cn st, v cn st bin mt: tc khc b tri dy phc v cc ngi.

Lc mt tri ln, tt c nhng ai c ngi au yu mc th bnh hon, u a ti Ngi. Ngi t tay trn tng bnh nhn v cha h. Qu cng xut khi nhiu ngi, v la ln rng: "ng l Con Thin Cha!". Ngi qut mng, khng cho php chng ni, v chng bit Ngi l ng Ki-t.

Sng ngy, Ngi i ra mt ni hoang vng. m ng tm Ngi, n tn ni Ngi n, v mun gi Ngi li, ko Ngi b h m i. Nhng Ngi ni vi h: "Ti cn phi loan bo Tin Mng Nc Thin Cha cho cc thnh khc na, v Ti c sai i ct lm vic ". V Ngi rao ging trong cc hi ng min Giu-.

S ip:

Cha Gisu t cho mi ngi bit chnh mnh l ai khi cha lnh cc bnh tt v kh tr ma qu. Ngi khng cn ma qu tuyn xng Ngi. Chnh vic lm s lm chng cho Ngi.

Cu nguyn:

Ly Cha Gisu, khi c Tin Mng, con thy cc php l Cha lm c k li mt cch rt bnh thng, li vn bnh d, n s, vn gn, khc xa vi cch tng thut v mt s kin l lng, ly k nh con thng c thy.

Qua cch din t , con nhn ra cch Cha ang can thip vo cuc sng ca chng con. Php l Cha lm khng ch trng vo v k d bn ngoi, m php l chnh l lc Cha n tip xc vi con ngi v cho con ngi tip xc, gp g Cha. Cha cm tay b nhc mu ca thnh Ph-r nng b dy v b khi st. Cha gp g con ngi a con ngi n tnh trng tt hn. Php l chnh l vic Cha lm tc ng ln i sng thng nht ca chng con.

Ly Cha, nhn vo phng cch Cha lm php l, con nhn ra Cha thc hin bao nhiu php l trong cuc sng con: nhng iu may lnh con nhn c hng ngy, cc kh khn nguy him con vt qua, nhng bt ha trong gia nh c hn gn, tt c u l s can thip l lng ca Cha: l lng nhng qu bnh d n s nn nhiu lc con khng nhn ra.

Cha lm php l khng phi v mun c ni danh nhng ch v thng xt chng con. iu Cha mun chnh l cm tay b nhc thnh Ph-r b c khi bnh. V b tri dy tip n, mi Cha v cc mn dng ba nh mnh.

Trong cuc sng ca con, xin Cha gip con nhn ra nhng ln Cha n gp g con, nng con, con bit mau mn tri dy n tip Cha. Amen.

TH NM TUN 22 THNG NIN

(Lc 5, 1-11)

"Cc ng t b mi s m i theo Ngi"

Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca:

Mt hm, c Gi-su ang ng b h Ghen-n-xa-rt, dn chng chen ln nhau n gn Ngi nghe li Thin Cha. Ngi thy hai chic thuyn u dc b h, cn nhng ngi nh c th ra khi thuyn v ang git li. c Gi-su xung mt chic thuyn, thuyn ca ng Si-mn, v Ngi xin ng cho thuyn ra xa b mt cht. Ri Ngi ngi xung, v t trn thuyn Ngi ging dy m ng.

Ging xong, Ngi bo ng Si-mn: "Cho ra ch nc su m th li bt c". ng Si-mn p: "Tha Thy, chng ti vt v sut m m khng bt c g c. Nhng vng li Thy, ti s th li". H lm nh vy, v bt c rt nhiu c, n ni hu nh rch c li. H lm hiu cho cc bn chi trn chic thuyn kia n gip. Nhng ngi ny ti, v h ln c hai thuyn y c, n gn chm.

Thy vy, ng Si-mn Ph-r sp mt di chn c Gi-su v ni: "Ly Cha, xin trnh xa con, v con l k ti li!". Qu vy, thy m c va bt c, ng Si-mn v tt c nhng ngi c mt vi ng u kinh ngc. C hai ngi con ng D-b-, l Gia-c-b v Gio-an, bn chi vi ng Si-mn, cng kinh ngc nh vy. By gi c Gi-su bo ng Si-mn: "ng s, t nay anh s l ngi thu phc ngi ta". Th l h a thuyn vo b, ri b ht mi s m theo Ngi.

S ip:

Trong i sng c tin, Thin Cha thng i ta thc hin nhng vic lm c v k d v v l. Nhng nu lm theo Thnh Cha, chc chn ta s t c nhiu kt qu bt ng.

Cu nguyn:

Ly Cha Gisu, con xc tn rng tt c mi n lc, c gng ca con u tr thnh v ch nu khng c n Cha ph tr. Cha tr thnh im ta vng chc cho i sng con.

Nhng Cha thng i con lm nhng vic c v k d v l, nh cc tng li ra khi nh c khi khng bt c con no sut mt m vt v. Cha mun con tin vo Cha, ch khng tin vo nhng suy lun ca ring con.

i vi con hm nay, vic c v k d v v l l sng hy sinh gia th gii ang lao mnh vo hng th sung sng, hoc chp nhn b thit thi gia mt x hi m ai cng lo thu qun cho chnh mnh. Vic c v k d v v l l t ch khc t nhng am m c bc, dng tin ca v th gi m phc v li ch gia nh v x hi. Vic c v k d v v l l i n vi bn b li xm thm ving, ni li tnh thn i yu thng.

Ly Cha, khi thc hin nhng cng vic y, con cm thy e ngi v do d. Nhng con mun cng quyt nh thnh Phr: V vng li Thy, con xin th li.

Ly Cha, con cng mun thc hin iu y trong cc gi kinh l hng ngy. c g nhng gi kinh l y khng tr thnh nhng vic cc nhc sut m m khng c g. Tri li nh thnh l, xin Cha gip con sng sut nhn ra v thc hin Cha trong mi hon cnh, c th t c nhng thnh qu qu lng c mong. Amen.

TH SU TUN 22 THNG NIN

(Lc 5, 33-39)

"Khi tn lang phi em i khi h,

by gi h n chay"

Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca:

Khi y, nhng ngi bit phi v lut s ni vi Cha Gisu rng: "Mn ng Gio-an nng n chay cu nguyn, mn ngi Pha-ri-su cng th, cn mn ng th n vi ung!". c Gi-su tr li: "Chng l cc ng li c th bt khch d tic