Cau hinh netTV

  • View
    4.665

  • Download
    27

Embed Size (px)

Text of Cau hinh netTV

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 1/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV BNG THEO DI SA I

STT Trang

Ni dung sa i

Ngy c hiu lc

Bin son

Kim tra

Ph duyt

Ch k

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 2/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

1. Mc ch - Hng dn ny c p dng cu hnh cc thit b u cui pha khch hng ca dch v IPTV. 2. Phm vi p dng - Nhn vin k thut dch v IPTV - Chi nhnh Viettel tnh/tp. - Nhn vin ban bng rng - Chi nhnh Viettel tnh/tp. 3. Cc ti liu lin quan - Ch : cc ti liu guidline, quy trnh lin quan c th download ti trang web ni b: http://kythuat.viettel.vn 4. nh ngha v thut ng vit tt - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line ) : l ng dy thu bao bt i xng - NetTV : Tn gi ca dch v iptv m Viettel cung cp - STB (Set top box) : l thit b u cui ti nh khch hng, c chc nng thu nhn tn hiu IP v gii m thnh tn hiu Audio v video hin th trn Tivi. - SD (Standart Definition) : nt tiu chun, cht lng hnh nh nh tivi CRT, vi phn gii 640x480 - HD (High Definition) : nt, hnh nh cht lng cao nh TV LCD hay plasma, vi phn gii 1366x768 hoc 1920x1080. - HDMI (high definition media interfaces) : cng truyn ti video HD cng nh m thanh cht lng cao trn cng 1 si cp. - AV (Audio Video) : tn hiu hnh nh v m thanh cht lng SD - Component : tn hiu hnh nh cht lng cao HD - KH : Khch hng - TV : Tivi 5. Ni dung 5.1 Gii thiu dch v IPTV - IPTV (Internet Protocol Television) vi tn gi NetTV : l dch v xem truyn hnh qua kt ni Internet bng rng tc cao. NetTV cho php ngi dng dch v xem cc knh truyn hnh vi ni dung phong ph v cht lng cao (ging truyn hnh cp). Ngoi ra NetTV cn cung cp cho ngi dng cc dch v truyn hnh tng tc hay cn gi l truyn hnh theo yu cu nh VOD, Karaoke, Shopping Online, - Chng trnh ca dch v NetTV m Viettel cung cp :

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 3/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Truyn hnh trc tip (Live TV) : Tng t nh truyn hnh cp vi ni dung phong ph vi cc knh nh : iTV, VTC1, VTC2, HTV7, VTV3, Truyn hnh theo yu cu (VoD) : L cch thc xem cc chng trnh truyn hnh theo s la chn ca khn gi. Khn gi c nhu cu xem chng trnh no, h c th kch hot chng trnh . Viettel cung cp cc chng trnh vi nhng ni dung sau : Phim hnh ng, phim hi, phim ti liu, phim b, phim khoa hc, ... m nhc theo yu cu (Music on Demand) : dch v ny cho php KH la chn v nghe, xem cc video clip ca nhc Karaoke on Demand (KoD) : Mang n cho KH danh sch nhng bi ht c a chung trong nc v quc t. Li bi ht xut hin di dng text trn mn hnh TV. Cc dch v gia tng khc : Gio dc : cc chng trnh Video hc cp 1, 2, 3. Bo c trn TV : theo thng tin t cc bo in t. Thng tin mua sm v thng tin th trng : Kt hp vi cc siu th ln nh BigC, Metro, Media Mart, cung cp gi v hng dn tiu dng. Cc tnh nng ch c trn NetTV : TSTV(Time shift TV): Vi tnh nng ny, trong khi khch hng ang theo di cc knh truyn hnh, khch hng c th tm dng li khi c vic t xut khng th xem tip c, sau khi quay li ch cn chn xem tip. Vi truyn hnh cp th khng c tnh nng ny. TVOD (TV on Demand): H thng lu li chng trnh ca tt c cc knh truyn hnh trong 7 ngy trc . Do , khch hng c th theo di li chng trnh ca bt k knh truyn hnh no trc 7 ngy. Truyn hnh cp khng c tnh nng ny. NPVR: Tnh nng ny gip khch hng ghi li nhng chng trnh truyn hnh hp dn. Dung lng lu tr, ph thuc vo tng loi ti khon ca khch hng. PIP (picture in picture): Trn mn hnh TV, khch hng c th xem ng thi 2 knh truyn hnh: 1 mn hnh to, v 1 mn hnh b.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 4/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

5.2 M hnh u ni IPTV ti nh KH 5.2.1 Trng hp modem ADSL (khng c tnh nng wifi )

5.2.2 Trng hp modem ADSL (c tnh nng wifi)

5.3 Cu hnh Modem ADSL cho dch v NetTV (demo modem TPLink TD 8840 v Data router U8) - Cc modem ADSL chy c dch v NetTV : TPLink TD8840, Comtrend CT-5621T, Dlink DSL-2542B, Billion Bipac 5200, - Cc loi modem 1 cng khng c s dng cho dch v NetTV. 5.3.1 : Cu hnh modem ADSL TD 8840T Bc 1: Kt ni vo modem qua web - T trnh duyt Internet Explorer (hoc FireFox) g a ch mc nh ca BB Router 192.168.1.1, nhp account login:

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 5/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

o Username: admin o Password: admin Bc 2: Cu hnh kt ni internet (WAN): - y l bc cu hnh kt ni WAN gia modem vi Viettel - Trong trang cu hnh chnh chn Interface Setup Internet - Ch cu hnh cc tham s sau : PVC 0 Status : Activated. ATM VC gm VPI/ VCI : 8/35. Encapsulation : PPPoA/ PPPoE. Tham s username v password ca KH. Connection : Always On (Recommended). Get IP address : Dynamic. NAT : Enable. Multicast : IGMP v2. - Nhn save lu cu hnh.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 6/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 7/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Bc 3 : Cu hnh kt ni IPTV - Nhn vo PVCs summary xc nh PVC 8/36 - PVC c tham s 8/36 l PVC4.

- Ch cu hnh cc tham s sau y : Virtual Circuit : PVC4. Status : Activated. VPI/ VCI : 8/36. Encapsulation : Bridge Mode. Encapsulation : 1483 Bridged IP LLC.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 8/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Bc 3 : Cu hnh tnh nng DHCP - Ty thuc vo nhu cu ca KH m cu hnh cp IP ng hay khng? Thng thng s cu hnh cp IP ng cho cc my tnh trong mng LAN ca KH. Trng hp 1 : Cu hnh Enabled DHCP (khuyn co) - Ti trang cu hnh chnh chn Interface Setup LAN - Ch cu hnh cc tham s : Multicast : IGMPv2. IGMP snoop : Enabled. DHCP : Enabled. Starting IP Address : 192.168.1.2 IP Pool Count : 100 (Di IP t 192.168.1.2 101 s c cp ng cho cc my tnh trong mng LAN ca KH).

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 9/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Port LAN 1, 2 v 3 trn modem c s dng cho dch v Internet. Cn port LAN 4 c s dng cho dch v IPTV. Thit b STB s c 1 server trn mng Viettel cp IP ng. Chnh v vy phi tt tnh nng DHCP trn port LAN 4, nu khng STB s nhn c IP ng do modem cp. Trong phn Physical Ports : Tch vo port 1, 2 v 3, khng tch vo port 4.

Trng hp 2: Hng dn cu hnh Disable DHCP (khng khuyn co) - Ti trang cu hnh chnh chn Interface Setup LAN - Ch cu hnh cc tham s : Multicast : IGMP v2 IGMP Snoop : Enabled DHCP : Disable

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 10/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Bc 4 : Cu hnh tnh nng Port mapping - Ti trang cu hnh chnh chn Advanced Setup Vlan - Vlan function : Tch vo Activated - Nhn vo Assign VLAN PVID for each interface - Port LAN 1,2,3 ca modem dng s dng dch v internet. Port 4 ca modem dng s dng dch v IPTV. Cch cu hnh nh sau : PVC 0 : 8/35 ; PVC 4 : 8/36 VC #0 c gn PVID 1. Port Ethernet 1,2,3 c s dng vo internet nn c gn PVID tng ng l 1. VC#1 c gn PVID 2. Port Ethernet 4 c s dng cho dch v IPTV nn c gn PVID tng ng l 2. Wireless LAN c gn PVID l 1.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 11/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

- Nhn Save lu cu hnh Sau nhn Next

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 12/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Bc 5 : Reboot li modem (bt buc phi lm) - Ti trang cu hnh chn Maintenance SysRestart - System Restart with : Current Setting - Nhn vo nt RESTART Bc 6 : Cu hnh tnh nng wifi (cho nhng modem c tnh nng wifi) - Ti trang cu hnh chnh chn Interface Setup Wireless - Ch cu hnh cc tham s : Access Point : Actived Broadcast SSID : Yes SSID : TTCD ( tn mng wifi ca KH, v d : TTCD) Authentication Type :WPA-PSK/WPA2 PSK

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 13/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Encryption : TKIP/AES Pre-Shared Key : Password xc thc nhn kt ni wifi t modem (v d : 1234567890, ch di password t 8-63 k t).

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 14/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

5.3.2 : Cu hnh modem ADSL Data router U8 Bc 1: Truy cp trang web cu hnh modem - a ch: 192.168.1.1 - Nhp username v password u l: admin Bc 2: Kim tra trng thi cu hnh WAN: - Vo mc Advanced Setup, ri vo mc con WAN Kim tra c hin hai PVC 8/35 v 8/36 nh hnh di khng, nu ch c PVC 8/35 chuyn sang bc 3, nu c th chuyn sang bc 4.

Bc 3: Cu hnh thm PVC 8/36 - Nhn vo nt Add - in vo 2 : VPI l 8, VCI l 36 ri nhn Next 3 ln. Cui cng nhn Save.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: HD.03.TTC.18 Ngy c hiu lc: 30/03/2011 Ln ban hnh: 02 Trang: 15/25

Hy ni theo cch ca bn

HNG DN CU HNH THIT B U CUI CHO DCH V NetTV

Bc 4: Thit lp cc ty chn - Chn vo mc Enable IGMP Snooping (mc nh l khng chn) - Chn vo mc Disable DHCP Server (mc nh l khng chn) - Sau nhn nt Save/ Reboot.

CNG TY VIETTEL TELE