of 224 /224

catalog pensiuni Romania.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

1
 Într-o frumoasã limbã românã, un papã slav, primul sosit de la Roma într-o åarã majoritar ortodoxã, dar æi latinã dupã obâræii, alãturã numelui României titlul de “Grãdina a Maicii Domnului”. În vizita sa din 1999, Papa Ioan Paul II nu fãcea decât sã confirme o venerabilã tradiåie. Amintea de minunea sãvâræitã de Maica Domnului cu exact cinci secole înainte, când i-a apãrut Cuviosului Iosif de la Bisericani, necãjit din pricina unei nãvãliri pãgâne. Vrând sã plece el æi discipolii sãi din munåii aflaåi la poalele Ceahlãului tocmai la Muntele Athos - renumit ca “grãdina” a Mariei -, Cuviosul Iosif a fost oprit din drum de Sfânta Fecioarã. “Æi aici este grãdina mea”, i-a spus atunci în chip minunat Maica Domnului. Cuvintele minunate – “România e grãdina Maicii Domnului” - sunt confirmate de mulåimea
mãnãstirilor de pe acest pãmânt: salbele de mãnãstiri din Moldova, Muntenia sau Olt, puternicele mãnãstiri din Transilvania, biju- teriile pictate ale Bucovinei, loc de inflorire a culturii bizantine dupã ocuparea Constanti- nopolului în care istoria mântuirii prinde formã æi culoare, bisericile de lemn maramureæene, strãvechile biserici de piatrã din Åara Haåegului æi marile pelerinaje de Sfânta Marie. Acum autoritãåile vorbesc despre România ca “Grãdina a Carpaåilor”, æi nu fãrã temei. Stau mãrturie semeåele creste ale Fãgãraæilor, Bucegilor æi Pietrei Craiului, lacurile glaciare ale Retezatului, peæterile Apusenilor, legendele Ceahlãului, domoalele Obcine ale Bucovinei, dar æi luxuriantele Chei ale Nerei, æi Cazanele  în care Dunãrea parcã dã în clocot. Sãlbãticia Carpaåilor æi izolata Deltã a Dunãrii
au rezistat agresiunii “transformatoare” a regimului comunist, fãcând astfel sã fie pãstrate multe dintre vechile datini. Au pus piedici colectivizãrii pãstrând în multe zone o societate ruralã tradiåionalã cu oameni deschiæi, dar care îæi mai amintesc æi preåuiesc obiceiurile strãbunilor; ospitalieri, æi chiar cu spirit de iniåiativã, localnici care au fãcut pensiuni ori care sunt oricând gata sã te primeascã æi sã te ospãteze. Toate aceste comori – frumuseåi naturale, tradiåii æi oameni ai locului – aæteaptã încã sã fie descoperite.  Îndrãgostit de satele sãseæti transilvãnene æi bisericile lor fortificate, Prinåul Charles a înåeles cã România are ceea ce Occidentul a pierdut – munåi æi pãduri virgine, tradiåii populare, dar æi mâncare sãnãtoasã. Este vremea ca æi noi sã le descoperim æi sã ne bucurãm de ele.
BANAT 2-15 Caraæ-Severin Timiæ
MUNTENIA 86-111 Argeæ
OLTENIA 112-133 Dolj Gorj Mehedinåi Olt Vâlcea
TRANSILVANIA 134-219 Alba 137-146 Bistriåa- Nãsãud 147-148 Braæov 149-172 Cluj 173-180 Covasna 181-184 Harghita 185-193 Hunedoara 194-198 Mureæ 199-207 Sãlaj 208-209 Sibiu 210-219
CUPRINS
Schitul Peætera Ialomiåei a fost ridicat pentru prima
oarã în secolul XVI la intrarea în aceastã peæterã aflatã lângã cabana Padina
din Munåii Bucegi
 
u o tradiåie de convieåuire a multor naåionalitãåi care æi-au lasat toate amprenta asupra locurilor, Banatul  îi atrage pe turiæti cu Timiæoara - “Mica Vienã", cu una dintre cele mai vechi staåiuni balneo-climaterice
din lume – Bãile Herculane, cu Cheile Nerei æi Valea Cernei, cu Cazanele Dunãrii ori cu îndrãzneåe realizãri de artã inginereascã de secol XIX (calea feratã Oraviåa-Anina).
Cea mai veche clãdire a Timiæoarei, Castelul Huniade, a fost zidit în 1447 de Iancu de Hunedoara pe ruinele palatului regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, care mutase temporar capitala de la Buda la Timiæoara. Aici æi-au avut resedinåa eroi renumiåi precum Pavel Chinezul æi Stefan (István) Losonczy, cel care a condus apãrarea disperatã a cetãåii asediate de o impresionantã oaste otomanã în 1552. Creætinii au fost mãcelãriåi atunci, iar contele Losonczy - decapitat. În Castelul Huniade s-au instalat guvernatorii otomani care au condus paæalâcul Timiæoara. |n 1716, prinåul Eugen de Savoya avea sã elibereze cetatea. Sub austrieci a început o perioada de înflorire în care Timiæoara æi-a cãpãtat renumele de “Mica Vienã”.
Piaåa Unirii concentreazã cele mai valoroase monumente - Palatul Baroc, Domul Catolic, Catedrala Ortodoxã Sârbã æi Palatul Episcopal, precum æi Monumentul Sfintei Treimi. Din cetatea reconstruitã dupa izgonirea turcilor a mai rãmas doar Bastionul Theresia. Impozanta Catedralã Mitropolitanã Ortodoxã din Timiæoara îmbinã stilul neo-bizantin cu cel al vechilor biserici moldoveneæti.
La poalele Munåilor Poiana Ruscã, Peætera Româneæti este un punct de atracåie pentru iubitorii naturii æi pentru melomani deopotrivã, aici åinându-se în octombrie un adevãrat regal de muzicã clasicã în
interpretarea Filarmonicii Banatul.
Estul regiunii - “Banatul de Munte” - este renumit în special pentru atracåiile naturale. Particularitãåile climatice asigurã la Semenic æi Muntele Mic un sezon extins de ski. Atmosfera specificã satelor de munte austriece ori germane, Festivalul de jazz de la Gãrâna, traseele de mountain-bike æi multiplele posibilitãåi de agrement atrag turiætii în satele Gãrâna æi Brebu Nou, dar æi în localitãåile apropiate - Secu, Valiug, Crivaia æi Trei Ape.
|nfruntarea dintre apele Dunãrii, Mraconiei, Cernei æi Nerei cu Munåii Semenicului, Aninei, Cernei æi Almajului oferã forme de relief specta- culoase, chei sãlbatice æi peæteri.
Râul Nera taie în calcarele Muntilor Aninei cele mai lungi chei din România - Cheile Nerei, cu vegetaåie luxuriantã. Aici se aflã Lacul Dracului, în care însuæi Diavolul s-a aruncat de necaz cã a pierdut un rãmãæag cu un cioban. Æi tot în Cheile Nerei sunt Lacul Ochiul Beiului æi cascadele Beuæniåei, izvorâte din dragostea nefericitã dintre un tânãr bei æi o frumoasã valahã “din seminåii ghiaure”. Înainte ca Miniæul sã se verse  în Nera în dreptul localitãåii Bozovici, este Cascada Bigãr, numitã recent printre cele mai deosebite cascade din lume.
Valea Cernei impresioneazã prin diversitatea tipurilor de peisaje æi vegetaåie. Numai aici, lângã Herculane, se gãsesc în România peæteri termale din care ies aburi cu miros de pucioasã, unde dacii ridicau altare. Romanii învingãtori au construit o staåiune închinatã zeului Hercules. Din 1736, Bãile Herculane funcåioneazã fãrã întrerupere. Inauguratã în 1863, lungã de 34 kilometri, cu 339 metri diferenåã de nivel, zece viaducte si 14 tuneluri, calea feratã montanã Oraviåa-Anina este o adevaratã capodoperã inginereascã, fiind consideratã “Semmeringul Banatului”.
 c 
Banat 
 
  -     S     E     V     E     R     I    N
3
Particularitati: Ghid turistic, Organizare excursii
Descriere: Pensiunea Pajura reprezinta punctul de plecare spre vizitarea unora dintre cele mai interesante obiective turistice din zona: Manastirea Maria Ciclova, Padurea de liliac, Gorunul cu icoana, Pestera Padina Popii, Cheile Carasului, Lacul Dracului, Gara Oravita, prima gara din tara, cea mai veche Farmacie Montanistica (Miniera) din Romania.
Capacitate: 9 persoane / 3 camere
PAJURA **
Contact: Strada Closca, nr. 29E Oravita, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 121 442; 0744 627 729; 0766 459 787, [email protected]
Contact: Strada Nucilor, F.N. Oravita , jud. Caras-Severin, Tel: 0758254261; [email protected]
CABANA 7 BRAZI ***
Localizare GPS: 45.0325, 21.6788
Descriere: Pensiunea Cabana 7 Brazi este situata la iesirea din Oravita spre Anina, la mica distanta de Barajul Lacul Mare.
Restaurantul pensiunii, realizat intr-un stil ce imbina elemente de decor moderne cu cele rustice, va pune la dispozitie o gama larga de preparate atat din bucataria traditionala romaneasca, cat si din cea internationala.
Capacitate: 34 persoane / 13 camere
Contact: Str. Castanilor, Nr. 2 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 560 043; 0741 463 687, Fax 0255 561 273, [email protected]
HOTEL GETA ***
Localizare GPS: 44.8439, 22.1581
Descriere: Este situat la 2 km de Gara Baile Herculane, pozitionat in partea dreapta a soselei si are o capacitate de 32 de camere + 2 apartamente, sala de conferinte cu o capacitate de 80 - 100 de persoane, dotata cu aparatura necesara desfasurarii trainigurilor; baza de tratament proprie ce ofera pe langa tratamentul de fizioterapie si baie termala (sulfuroasa) la bazine. Restaurant propriu, parcare proprie, camerele sunt dotate cu baie proprie, televizor, telefon, internet prin wireless.
Capacitate: 68 persoane / 32 camere
Contact: Str. Pecinisca, nr. 159 B, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0720 444 680, 0255 560 192, 0720 444 686, Fax: 0255 560 192, [email protected]
CARDINAL ***
Localizare GPS: 44.866135, 22.406699
Localizare GPS: 44.8247, 21.8848 Particularitati: Ghid turistic, Transfer aeroport/gara, Organizare excursii, Transfer cu barca Descriere: Amplasata pe malul raului Cerna, Pensiunea Casa Maria ofera cazare si servicii la standarde internationale Va puteti bucura de o panorama relaxanta admirand vegetatia care inconjoara casa si puteti simti prospetimea apei care strabate Valea Cernei. Punctul principal de atractie este piscina cu apa termala, iluminata si pe timp de noapte, ideala atat pentru relaxare, cat si pentru tratament, fiind echipata modern. Capacitate: 20 persoane / 10 camere
CASA MARIA ***
Contact: Str. Zavoiului nr 35a Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0740 930 569; Fax: 0255 560 838, [email protected]
Descriere: Pensiunea Cardinal*** este situata doar la 3 minute de mers cu masina de centrul statiunii, stranduri in aer liber, terase si discoteci iar in imediata apropiere se afla muntii Cernei cu trasee montane marcate. In incinta pensiunii beneficiati de restaurant cu mancaruri traditionale banatene, fitness, jacuzzi, sauna, solar.
Capacitate: 24 persoane / 12 camere
 
  -     S     E     V     E     R     I    N
    /     T     I    M     I    Æ
       B        A        N        A        T
4
Particularitati: Camping, Transfer aeroport/gara
Descriere: Pensiunea Floriana detine 9 camere si 6 casute tip camping, fiecare cu cate 2 locuri de cazare, ideale pentru acei turisti care vor sa se simta mai aproape de natura. Pensiunea este dotata cu restaurant, terasa, foisor de lemn cu gratar si loc de joaca pentru copii. Pe apele din imprejurimile pensiunii Florina puteti practica sporturi acvatice, dar puteti opta si pentru cateva ore de plaja pe malul lacului.
Capacitate: 30 persoane / 12 camere
FLORIANA ***
Localizare GPS: 45.404510, 22.532550
Particularitati: Organizare excursii, Activitati la ferma
Descriere: Pe apele din imprejurimile pensiunii Florina puteti practica sporturi acvatice, dar puteti opta si pentru cateva ore de plaja pe malul lacului. Exista, de asemenea, trasee montane adecvate pentru drumetii sau alpinism. Pot fi organizate cantonamente sportive pentru grupuri/echipe de copii si juniori, partide de pescuit sau vanatoare, iar iarna pot fi practicate sporturile de sezon.
Capacitate: 18 persoane / 8 camere
FLORINA ***
Contact: Str. Principala, nr.161, Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0355 401 168, 0723 618 074, 0728 428 201, 0728 156 839, Fax: 0355 401 168, [email protected]
Localizare GPS: 44.87857, 22.41270
Particularitati: Transport auto, Echitatie, Inchiriere ATV, Inchiriere biciclete, Rent-a-car, Ghid turistic, Transfer aeroport/gara, Organizare excursii, Transfer cu barca
Descriere: Situata in centrul statiunii Baile Herculane, retrasa 100m, in zona linistita, pe malul raului Cerna va ofera servicii de cazare de 3 stele. La 100m se afla restaurantele si terasele din statiunea Baile Herculane. Pentru copii avem amenajat un loc de joaca, iar vara, piscina.
Capacitate: 28 persoane / 14 camere
PRESIDENT ***
Contact: Str. Castanilor, nr. 9A Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 609 554, Fax: 0355 814 043, [email protected]
Localizare GPS: 45.7299, 21.2183
Descriere: Pensiunea Star este situata intr-o zona centrala a orasului Timisoara, care favorizeaza deplasarea catre punctele de interes din oras cum ar fi: cum ar fi: Bastionul, Cetatea Timisoara din sec. XVII, Castelul Huniazilor (construit in anul 1443-1447), Catedrala Mitropolitana.
Capacitate: 33 persoane / 15 camere
STAR (TM) ***
Contact: Str. C Brancoveanu, Nr. 70 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0754 483 944, 0356 469 901, [email protected]
Localizare GPS: 45.7648, 21.2560
Descriere: Pensiunea Venezia, la cateva minute de centrul orasului si la doar cativa pasi de Aeroportul Timisoara, te intampina cu o tinuta zvelta si moderna oferind confortul necesar atat prin pozitionare cat si prin interioarele de un bun gust desavarsit.
Capacitate: 32 persoane / 16 camere
VENEZIA ***
Contact: Str. Lugojului, Nr. 27, sector Ghiroda Timisoara, jud. Timis, Tel.: 0256 286 291 / 0752 243 708, [email protected]
Contact: Str. Sesu Rosu, nr. 2 A Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 615 542; 0255 511 176, [email protected]
VILA PALACE ***
Particularitati: Transport auto, Camping, Beauty center/SPA, Teren de sport, Sala de divertisment
Descriere: Vila Palace are 6 camere single (cu pat matrimonial), 2 double room (2 paturi) si 1 apartament cu 3 dormitoare, living si baie.
Capacitate: 20 persoane / 9 camere
Pentru mai multe detalii, viziteazã
www.cazarelapensiune.ro
5
Particularitati: Activitati la ferma
Descriere: Pensiunea Popas Paradis este situata pe drumul judetean 592, la jumatatea distantei dintre Timisoara si Lugoj, la intrare in orasul Buzias care a fost declarat statiune balneoclimaterica inca din anul 1819. Pensiunea este amplasata la sosea, foarte aproape de gara din Buzias si la aproximativ 1500 de metri de centrul orasului.
Pensiunea, construita in anul 1992 si renovata in anul 2008, pune la dispozitia turistilor 14 camere mari, spatioase, modern
mobilate, o terasa cu piscina in aer liber, jaccuzi, rau in curte, sala de fitness si solarium. Cladirea mai dispune de un bar cu o capacitate de 16 locuri si un restaurant incapator (50 locuri) unde se pot organiza mese festive.
Capacitate: 28 persoane / 14 camere
Contact: Str. Principala, Nr. 60, Buzias, jud. Timis, Tel.: 0761 666 665, 0256 322 151, [email protected]
Timiæoara este un oraæ fermecãtor, cu o viaåã culturalã bogatã, arhitecturã frumoasã æi locuitori prietenoæi. Deseori numitã “Micã Viena”, datoritã centrului istoric cu influenåe austriece, Timiæoara este gazda multor
spectacole de teatru æi muzicã, galerii de artã æi muzee. Cosmopolit æi în continuã dezvoltare, Timiæoara a fost primul oraæ cu iluminat stradal din Europa æi al doilea din lume, dupã New York.
Dacã vã hotãrâåi sã petreceåi câteva zile în aceastã zonã minunatã, vã recomandãm sã vizitaåi câteva din obiectivele turistice importante de aici, printre care: Catedrala Mitropolitanã, Palatul Neuhausz, Palatul Baroc,
 
  -     S     E     V     E     R     I    N
       B        A        N        A        T
6
Localizare GPS: 45.4252, 22.5646; Contact: Str. Sesu-Rosu, nr.16A, Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0727 853 006; Fax: 0255 514 324; [email protected]
CARLA *
Localizare GPS: 44.8855, 22.4179; Contact: Str. Zavoiului, Nr. 16 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0727 729 309; [email protected]
SPERANÅA *
CABANA BISTRA **
Localizare GPS: 44.880323, 22.414484 Contact: Str. Zavoiului, nr. 1, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 561796/790; Fax: 0255 561790; [email protected]
CASA LORABELLA**
COLÅ DE RAI **
Localizare GPS: 45.3931, 22.2268 Contact: Str Calea Severinului, nr.152, jud. Caras-Severin, Tel: 0755 749021; Fax: 0355 814 042; [email protected]
EMA **
Localizare GPS: 45.3008, 21.8892 Contact: Strada Ciresului, Nr 30 A, Resita, jud. Caras-Severin, Tel: 0733 886 367; [email protected]
GINA **
Localizare GPS: 45.225156, 22.028786 Contact: Crivaia nr. 468, Valiug, Tel: 0721 426 420; [email protected]
HUBERTUS **
Localizare GPS: 45.233679, 22.136393 Contact: Comuna Brebu Nou, sat Garana, nr. 195 A, jud. Caras- Severin, Tel: 0255 226788, 0256 430 834; [email protected]
LA RÃSCRUCE **
MONYFEITH **
Localizare GPS: 45.2333, 22.0333 Contact: nr 704 Valiug, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 699 570; [email protected]
LA NIKO *
Localizare GPS: 45.2204, 22.0997 Contact: Garana nr. 38, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 465 751; [email protected]
BRIZA MUNTELUI **
Localizare GPS: 45.3696, 22.4837 Contact: Str. Principala nr. 5 Muntele Mic, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 518 334, 0723 668 385; [email protected]
CABANA CERBU **
Localizare GPS: 45.300000, 21.890277 Contact: Calea Caransebesului (km 6), Resita, jud. Caras-Severin, Tel: 0740 565 202, 0721 918 532; [email protected]
CASTILLO **
DORA **
Localizare GPS: 44.88756, 22.42399 Contact: Str. Florilor, nr 7, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 252 851; 0729 423 387; [email protected]
FLOARE DE COLÅ **
HERCULES **
LA FAMILIA DINA **
Localizare GPS: 45.3988422, 22.5502098 Contact: Poiana Marului, nr. 45, jud. Caras-Severin, Tel: 0741 040 433; [email protected]
MILI **
PAJURA **
  -     S     E     V     E     R     I    N
7
Localizare GPS: 44.9064, 22.4558 Contact: Valea Cernei km8 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0788 382 570; Fax: 0255 523 291; [email protected]
POPAS TURISTIC GORJANUL **
Localizare GPS: 44.8612, 22.3908 Contact: Str. Trandafirilor nr. 128, Baile Herculane, jud. Caras- Severin, Tel: 0720 050 024; [email protected]
VASY XL **
Localizare GPS: 45.5232, 22.4100 Contact: comuna Zavoi, nr. 81 Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0747 047 801; Fax: 0355 401 195; [email protected]
VILADOR **
Localizare GPS: 45.0325, 21.6788 Contact: Strada Nucilor, F.N. Oravita, jud. Caras-Severin, Tel: 0758 254 260; [email protected]
7 BRAZI ***
Localizare GPS: 44.8730, 22.4120 Contact: Str. Vicol nr.4, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0723 523 743; [email protected]
AMBASADOR ***
Localizare GPS: 45.4047, 22.5474 Contact: Poiana Marului, Nr. 81B - 81C, Judetul Caras Severin, Tel: 0733 298 667; Fax: 0355 417 343; [email protected]
ARÅARUL ***
Localizare GPS: 44.8734, 22.4286 Contact: Str. Trandafirilor nr. 87, Baile Herculane, jud. Caras- Severin, Tel: 0723 285 671; [email protected]
BELLADONNA ***
Localizare GPS: 45.3054, 21.9951 Contact: Str. Branduselor, Nr. 2, Resita, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 064 429, 0372 790 134; [email protected]
BRÂNDUÆA ***
Localizare GPS: 45.2333, 22.0333 Contact: Valiug, nr. 685 Valiug, jud. Caras-Severin, Tel: 0732 915 955; 0745 999 339; Fax: 0255 220680; [email protected]
CABANA CLARIS ***
Localizare GPS: 45.3696, 22.4837 Contact: Muntele Mic, jud. Caras-Severin, Tel: 0766 105 516; Fax: 0255 514 324; [email protected]
CABANA TURISTICÃ CARLA ***
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Str Zavoiului, Nr 104, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0740 668 457; [email protected]
ÆOIMUL **
VERSANT **
Localizare GPS: 45.2333, 22.0333 Contact: Valiug 332, Valiug, jud. Caras-Severin, Tel: 0754 234 694; 0744 707 299, Fax: 0255 235 683; [email protected]
VILA CUSMA **
Localizare GPS: 44.867468, 22.40624 Contact: Str. Trandafirilor, nr. 66, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0724 577 716; Fax: 0255 560 248; [email protected]
ADRIANA ***
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Str. Trandafirilor, Nr 84, A Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0728 388 817; Fax: 0255 560 240; [email protected]
ANGHELINA ***
Localizare GPS: 45.49545, 22.320098 Contact: Str. Glimboca, nr. 415A, Glimboca, jud. Caras-Severin, Tel: 0769 855 126, 0762 655 847; [email protected]
AURMAR ***
Localizare GPS: 44.8675, 22.4082 Contact: Pecinisca, Nr. 174 A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0725 613 907; [email protected]
BELLEVUE***
Localizare GPS: 44.8835, 21.7160 Contact: Stancilova nr 111 Sasca Montana, jud. Caras-Severin, Tel: 0733 515 421; [email protected]
CABANA-ALEX.CHEILE-NEREI ***
Localizare GPS: 45.3653, 22.5224 Contact: Poiana Marului nr.103A Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0758 044 537; [email protected]
CABANA GRECEA ***
Localizare GPS: 44.8705, 22.3984 Contact: Pecinisca, Nr. 174 A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0725 613 907; [email protected]
CALYPSO ***
  -     S     E     V     E     R     I    N
       B        A        N        A        T
8
CAMELIA ***
Localizare GPS: 44.866135, 22.406699 Contact: Str. Pecinisca, nr. 159B, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0720 444 680, [email protected]
CARDINAL ***
Localizare GPS: 44.8820,22.4118 Contact: Str. Trandafirilor, nr. 85, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0746 052172; Fax: 0255 560 194; [email protected]
CASA BIANCA *** Localizare GPS: 44.8593000, 22.3981400 Contact: Str.Trandafirilor, Nr.123, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0749 185 895; [email protected]
CASA CODRUÅA ***
Localizare GPS: 44.8939, 21.7222 Contact: Sasca Romana, nr. 74 Sasca Romana, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 108 777; [email protected]
CASA CU ROÅI ***
Localizare GPS: 44.8792, 22.4135 Contact: Sat Mehadia, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0755 654 199; Fax: 0255 523 292; [email protected]
CASA ECOLOGICÃ ***
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Zavoiului 46 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 564 882; 0747 081 036; [email protected]
CASA ILLY'S ***
Localizare GPS: 44.860675, 22.396647 Contact: Str. Trandafirilor, Nr. 137, Baile Herculane; Tel: 0255 561 381; 0723 886 182; [email protected]
CHARISMA ***
Localizare GPS: 45.4129544, 22.2106373 Contact: Str. Tarinei, nr 1, Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0761 886 873; 0745 812 717; [email protected]
CLAUDIU ***
Localizare GPS: 45.3653, 22.5224 Contact: Poiana Marului Nr.86, Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 813 923; Fax: 0355 401 104; [email protected]
CARA ***
CASA ANADAM ***
Localizare GPS: 44.8247, 21.8848 Contact: Str. Zavoiului, Nr 35A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0740 930 569; [email protected]
CASA MARIA *** Localizare GPS: 45.0262, 21.7426 Contact: Ciclova Montana Sasca Montana, jud. Caras-Severin, Tel: 0766 541 784; Fax: 0255 573 093; [email protected]
CASA CU PLATANI ***
Localizare GPS: 45.5222, 22.4107 Contact: Sat Poiana Marului Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 577 414; Fax: 0255 525 067; [email protected]
CASA DALWEC ***
Localizare GPS: 44.854545,22.384511 Contact: Str. Garii Nr. 71 A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0762 623 342; [email protected]
CASA NATURA ***
Localizare GPS: 44.89260, 21.72239 Contact: Sasca Romana, nr 55 Sasca Romana, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 095 591; [email protected]
CHEILE NEREI ***
CUIBUL VISELOR ***
Localizare GPS: 44.8923, 21.7246 Contact: Sasca Romana nr 177B Sasca Romana, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 934 052; [email protected]
CASA DOLLY ***
www.cazarelapensiune.ro
  -     S     E     V     E     R     I    N
9
Localizare GPS: 44.8823, 22.4135 Contact: Str Zavoiului, nr 31B, Baile Herculane; Tel: 0746 855 380 ; 0733 709 737; [email protected]
DEEA *** Localizare GPS: 45.420834, 22.25416 Contact: Caransebes nr.88 Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0749 283 223; [email protected]
D&D ***
Localizare GPS: 44.8147, 22.3860 Contact: Str Vicol, Nr 56 A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0726 306 962; Fax: 0255 561 155; [email protected]
EDEN ***
Localizare GPS: 44.8730063, 22.41204419 Contact: Strada Vicol, Nr 10, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 560 768, 0788 818 808; [email protected]
EL PLAZZA ***
FLORIANA ***
Localizare GPS: 44.8731, 22.4169 Contact: Str. Trandafirilor, Nr. 1, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0768 412 473; [email protected]
FOIÆOR ***
Localizare GPS: 44.7514, 21.7924 Contact: Comuna Garnic nr. C100 Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0729 110 033 ; [email protected]
GERNIK 100 ***
Localizare GPS: 45.3747, 21.6923 Contact: Str. Timisorii, nr.1 Bocsa, jud. Caras-Severin, Tel: 0730 086 160; Fax: 0355 568 699; [email protected]
INSOMNIA ***
LA VECHEA MOARA ***
Localizare GPS: 44.8734, 22.4258 Contact: Str. Abatorului, Nr. 4 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 335 763; [email protected]
MARIO ***
Localizare GPS: 45.3974174, 22.2267606 Contact: Str. Calea Severinului, nr. 89 Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 697 550; [email protected]
MARIA ***
Localizare GPS: 44.685498, 21.673609 Contact: Coronini, str. Principala, nr. 5, jud. Caras-Severin, Tel: 0724 564 104; [email protected]
ELIS ***
Localizare GPS: 45.1820, 21.9067 Contact: Str. Butovat Nr. 1A, Resita, jud. Caras-Severin, Tel: 0728 240 215; [email protected]
EUROPA ***
Localizare GPS: 44.7536, 21.5923 Contact: Sat Divici nr. C44 Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0722 348 951; [email protected]
FLYING FISH RESORT ***
Localizare GPS: 45.2118, 22.0276 Contact: Str. Bolnovat nr.616/A Valiug, jud. Caras-Severin, Tel: 0728 885 675; [email protected]
GASTHOF TIROL ***
Localizare GPS: 45.2205, 22.1036 Contact: Garana, nr. 177, jud. Caras-Severin, Tel: 0723 087 395; [email protected]
GOTSCHNA ***
Localizare GPS: 45.408705, 22.235313 Contact: Str. Subdeal, nr. 4C Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0757 021 721; Fax: 0255 516 615; [email protected]
KOLPING ***
Localizare GPS: 45.225, 22.098611 Contact: Poiana Lupului, nr. 20 Garana, jud. Caras-Severin, Tel: 0730 632 158; Fax: 0355 501 011; [email protected]
LUPO - CABANA LORA ***
MAGIC ***
Localizare GPS: 45.404510, 22.532550 Contact: Str. Principala, nr.161, Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0355 401 168, 0723 618 074, [email protected]
FLORINA ***
  -     S     E     V     E     R     I    N
       B        A        N        A        T
10
Localizare GPS: 44.867495, 22.40623 Contact: Str. Trandafirilor, nr. 52, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 560 461, 0749 702 651; [email protected]
ORHIDEEA ***
Localizare GPS: 44.8786, 22.4168 Contact: Str. Castanilor, Nr 10A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0723 167 050; Fax: 0255 560 681; [email protected]
PINUL NEGRU***
Localizare GPS: 44.8773, 22.4011 Contact: Str Vicol, nr. 40 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0742 299 916; [email protected]
PLATINUM ***
Localizare GPS: 44.8784, 22.4125 Contact: Str. Castanilor, nr. 9A, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 609 554; Fax: 0355 814 043; [email protected]
PRESIDENT***
Localizare GPS: 44.8605, 22.4028 Contact: Str. Trandafirilor, Nr. 97 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 561 000, 0721 804 353; [email protected]
SAFRANE ***
SASCA ***
STEJARUL***
Localizare GPS: 45.40134, 22.55081 Contact: Str. Principala nr. 153B Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0722 218 660; [email protected]
TEODORA ***
Localizare GPS: 45.2, 21.866667 Contact: DN 58 Carasova, jud. Caras-Severin, Tel: 0255 232 252; 0761 101 755; [email protected]
PERLA CARASULUI ***
Localizare GPS: 45.3997, 22.5498 Contact: Poiana Marului nr.122 Poiana Marului, jud. Caras-Severin, Tel: 0748 987 403; [email protected]
PLAIU NEDEII ***
Localizare GPS: 44.8637, 22.4121 Contact: Str. Trandafirilor nr. 99 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0722 210 778; [email protected]
PLOPII FÃRÃ SOÅ ***
Localizare GPS: 44.8663, 22.4068 Contact: Pecinisca 165 Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0723 425 858; Fax: 0355 810 512; [email protected]
ROUA DE MUNTE ***
Localizare GPS: 45.206714, 22.021794 Contact: Statiunea Crivaia, nr. 706, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 100 444; 0374 207 851; Fax: 0374 207 853; [email protected]
SARA***
Localizare GPS: 45.414178, 22.205588 Contact: DN6, km 458, Caransebes; Tel: 0255 514 123, 0723 594 975; [email protected]
SIMINA***
Localizare GPS: 45.230475, 22.139927 Contact: Garana, nr. 90, Brebu Nou, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 825 816, Tel/Fax: 0728 988 626; [email protected]
SUS IN SAT***
Localizare GPS: 45.2342, 22.1359 Contact: Brebu Nou, Nr.147, jud. Caras-Severin, Tel: 0724 303 040; [email protected]
UNICAT***
www.cazarelapensiune.ro
MEDI ***
Localizare GPS: 46.7823,23.6100 Contact: Bucova, Comuna Bautar, Nr. 66, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 791 361; [email protected]
MIMI ***
MARIA ***
  -     S     E     V     E     R     I    N
    /     T     I    M     I    Æ
11
Localizare GPS: 45.4000368, 22.5501917 Contact: Poiana Marului, nr. 153 A, jud. Caras-Severin, Tel: 0745 601 822, 0255 530 884; [email protected]
VALERIA***
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Baile Herculane, Str. Vicol, Nr. 36, jud. Caras-Severin, Tel: 0728 047 290, 0255 561 508; [email protected]
VILA TILIA***
VILA DORF HAUS VALIUG ***
Localizare GPS: 44.8782685, 22.4138332 Contact: str. Complexelor nr 3 (zona UGSR),Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0722756247; [email protected]
VILA HERA ***
Localizare GPS: 45.421389, 22.221944 Contact: Str. Sesu Rosu, nr. 2 A Caransebes, jud. Caras-Severin, Tel: 0721 615 542; 0255 511 176; [email protected]
VILA PALACE ***
NOBLESSE****
Localizare GPS: 45.7225, 21.1734 Contact: Str. Ion Slavici nr. 75, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 221 876; [email protected]
ANDRONIC 1**
Localizare GPS: 45.7387, 21.2160 Contact: Str. Ciprian Porumbescu, NR. 29A Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 496 104; 0744 572104; [email protected]
DINU REZIDENT **
Localizare GPS: 45.8, 21.25 Contact: Zona Rezidentiala Dumbravita, Nr. 28, Timisoara Dumbravita, jud. Timis, Tel: 0730 103 926; [email protected]
ANA MARIA ***
Localizare GPS: 45.7713, 21.2213 Contact: Str. Carei, nr. 1A, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 258 159, 0256 227 376, 0256 425 242; [email protected]
BIANCO NERO***
Localizare GPS: 45.6217, 21.3025 Contact: Str. Silviu Motohon nr. 4 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 856 333; Fax: 0256 282 345; [email protected]
CASA ANNA ***
Localizare GPS: 45.7548, 21.3818 Contact: Bucovat, Nr. 375, Remetea Mare, jud. Timis, Tel: 0722 204 611; [email protected]
CASA CELIA***
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Str. Pecinisca, nr. 175B Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 794 610, 0767 712 947; [email protected]
JOJO****
Localizare GPS: 44.8797, 22.4125 Contact: Str. Castanilor Nr. 7, Baile Herculane, jud. Caras-Severin, Tel: 0744 345 612; Fax: 0255 561 113; [email protected]
SELECT****
Localizare GPS: 45.7338, 21.2065 Contact: Str. Vulturilor nr. 29, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0720 546 849; [email protected]
ALICIA**
Localizare GPS: 45.6854, 21.9085 Contact: str. Filaret Barbu nr. 12 Lugoj, jud. Timis, Tel: 0765 261 572, 0256 357 981; Fax: 0256 357 981; [email protected]
DOMACRIS PARC **
Localizare GPS: 45.6217, 21.1816 Contact: Str. Martir Cernaianu nr. 2 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0729 495 485; Fax: 0256 441 157; [email protected]
ANDRA ***
Localizare GPS: 45.7198, 21.1976 Contact: Calea Sagului, Nr. 163, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0744 553 120; [email protected]
BLUES***
Localizare GPS: 45.9779, 21.5792 Contact: sat Bogda, comuna Altrigen Timisoara, jud. Timis, Tel: 0724 538 640; [email protected]
CASA ALTRIGEN ***
Localizare GPS: 45.8171, 21.1803 Contact: Mosnita Noua, nr. 931, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0726 078 427, 0726 079 543; [email protected]
CASA DOMNIÅEI***
12
Localizare GPS: 45.7207, 21.2139 Contact: Str. Emil Zola, Nr. 79, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 215 871; 0786 642 324; [email protected]
COCHET***
CYPRINIUS ***
Localizare GPS: 45.7300, 21.2178 Contact: Str. Ulpia Traiana, Nr. 80, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0741 270 816; [email protected]
DOMINIQUE & NATHALIE***
Localizare GPS: 45.6217, 21.2585 Contact: Str. Surorile Martin Caceu nr. 43 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 380 817; Fax: 0256 224 429; [email protected]
ELISABETIN ***
Localizare GPS: 45.6294, 21.3574 Contact: Str. Horia nr. 110 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0729 124 285; [email protected]
FRANK SYDNEY ***
Localizare GPS: 45.8241, 22.1164 Contact: Loc. Dumbrava, Nr.77/A Dumbrava, jud. Timis, Tel: 0722 171 756; Fax: 0256 324 040; [email protected]
IGAZLAND ***
Localizare GPS: 45.6140, 21.0938 Contact: Str. Herculane nr. 83, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0766 653 551, 0723 291 947; [email protected]
MARAMY ***
Localizare GPS: 45.7177, 21.3272 Contact: sat Mosnita Noua nr. 470 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0728 066 122; [email protected]
MOTELEÅUL ***
Localizare GPS: 45.7503, 21.1185 Contact: Str. Garii nr. 1, Sacalaz Timisoara, jud. Timis, Tel: 0721 763 630; Fax: 0256 367 647; [email protected]
CRISTAL CLUB ***
Localizare GPS: 45.7206, 21.2117 Contact: Str. Chisodei, Nr. 86, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0752 117 255 [email protected];
DELIA***
Localizare GPS: 45.7722, 21.2465 Contact: Str. Oravita, Nr. 2A, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 282 900; [email protected]
ELENA ***
Localizare GPS: 45.8441, 22.2034 Contact: Str. Plopilor nr. 40, Faget Timisoara, jud. Timis, Tel: 0731 994 466; [email protected]
FOISOR ***
Localizare GPS: 45.759722, 21.230000 Contact: Str. Etolia, Nr. 3, Dumbravita, Cartier Banat 2, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0745 709 640; [email protected]
GIULIA***
Localizare GPS: 45.7723083, 21.2332516 Contact: Str. Martir Silviu Motohon, Nr. 5, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0744554561; [email protected]
KING***
Localizare GPS: 45.7915802, 21.2415551 Contact: Dumbravita, Str. Etolia nr. 8, jud. Timis, Tel: 0256 282 822, 0723 532 888, Tel/Fax: 0256 282 822; [email protected]
MAY ART RESIDENCE***
Localizare GPS: 45.8716, 22.2085 Contact: sat Temeresti, Faget Lugoj, jud. Timis, Tel: 0745 265 042, 0762 637 763; [email protected]
NECRISA ***
Localizare GPS: 45.7319, 21.2033 Contact: Str. Frunzei, Nr. 47 Timioara, jud. Timis, Tel: 0372 934 272, 0732 123 829; [email protected]
CASA DIA ***
Localizare GPS: 45.7504, 21.2504 Contact: Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 67, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 292 62; [email protected]
CASA LEONE***
Localizare GPS: 45.7277, 21.2496 Contact: Str. E. Quinet, Nr. 2, Timisoara, jud. Timis, el: 0724 860 188; [email protected]
CASA LA FAYETTE***
Localizare GPS: 45.6217, 21.1597 Contact: Splaiul Nicolae Titulescu nr. 8, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0726 742 650; Fax: 0256 223 958; [email protected]
CASA PALACE ***
13
Localizare GPS: 45.7348, 21.2310 Contact: Str. Salcamilor, Nr. 34, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0746 800 700; 0771 773 857; [email protected]
PURA VIDA***
Localizare GPS: 45.8400, 21.2133 Contact: Str.Tebea, Nr. 6B, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 473 689, 0744 599 613; [email protected]
SOFIA***
Localizare GPS: 45.7286, 21.2340 Contact: Str. Mures, Nr. 88, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0726 112 111; [email protected]
UNO***
Localizare GPS: 45.7648, 21.2560 Contact: Str. Lugojului, Nr. 27, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 286 291; 0752 243 708; [email protected]
VENEZIA***
Localizare GPS: 45.7753, 21.2140 Contact: Calea Torontalului, Nr.90 (colt cu Str. Felix) DN 6 Timisoara- Cenad, jud. Timis, Tel: 0758 555 333; [email protected]
VOIAJ***
Localizare GPS: 45.8441, 21.3245 Contact: Str Gloria nr 65, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0727 481 446; Fax: 0356 100 640; [email protected]
VIOLETA ***
Localizare GPS: 45.7606, 21.2616 Contact: Str. Behela, Nr. 10, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0723 260 161; [email protected]
YASMINE***
Localizare GPS: 45.6718, 21.9145 Contact: Str. Aleea Tesatorilor, nr.4, Lugoj, jud. Timis, Tel: 0731 326 171; [email protected]
ROYAL***
Localizare GPS: 45.7299, 21.2183 Contact: Str. C Brancoveanu, Nr. 70, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0748 075 402; [email protected]
STAR***
Localizare GPS: 46.0313, 20.9674 Contact: Str. Gelu nr. 1330, comuna Varias Timisoara, jud. Timis, Tel: 0723 568 231; Fax: 0256 387 637; [email protected]
VARIAS ***
Localizare GPS: 45.8171, 21.2242 Contact: Liviu Rebreanu, nr. 59, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 275 090; 0766 374 151; Fax: 0356 111 718; [email protected]
VENUS***
VLAD HOME***
Localizare GPS: 45.7174, 21.2352 Contact: Str. 1 Decembrie, nr. 56 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0752 242 925 / 0256 489 987; [email protected]
VLAD 2 ***
Localizare GPS: 45.6140, 21.1487 Contact: Str. Closca nr. 84, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 237 577; [email protected]
ZODIAC ***
Localizare GPS: 45.6294, 21.4233 Contact: Str. Academician P. Negulescu nr. 18 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0742 025 402, Fax: 0256 296 148; [email protected]
NEXT ***
Localizare GPS: 45.6454, 21.6174 Contact: Str. Principala, Nr. 60, Buzias, jud. Timis, Tel: 0761 666 665, 0256 322 151; [email protected]
POPAS PARADIS***
Localizare GPS: 45.6294, 21.4453 Contact: Str. Salcamilor nr. 35, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0745 365 987, 0745 365 952; [email protected]
NORMANDIA ***
Localizare GPS: 45.6217, 21.3464 Contact: Str. Mures nr. 118A, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0720 234 865; [email protected]
PLEASURE ***
www.cazarelapensiune.ro
14
Localizare GPS: 45.6886, 21.9031 Contact: str Jabarului nr 82 Lugoj, jud. Timis, Tel: 0766 430 483; [email protected]
ROMANTIQUE ****
Localizare GPS: 45.7886, 21.2338 Contact: Str. Pluto nr. 4 Dumbravita, jud. Timis, Tel: 0729 158 014; Fax: 0356 109 494; [email protected]
TROPICANA ****
Localizare GPS: 45.7421, 21.2186 Contact: Str. Romulus Nr. 12, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0356 457 77, 0770 852 276, 0256 496 993; [email protected]
VILLA CASA DEL SOLE****
Localizare GPS: 45.8494, 21.1679 Contact: comuna Sanandrei nr. 277, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 358 253; [email protected]
SCHWABENHAUS ****
Localizare GPS: 45.7404, 21.2352 Contact: Str. Gheorghe Stravescu, Nr. 3, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 315 653; 0256 439 406; [email protected]
VALERY 2****
Localizare GPS: 45.6217, 21.3794 Contact: Str. Tulcea nr. 17 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0726 675 240; Fax: 0256 474 727; [email protected]
ZEFIR ****
Chipul Regelui Decebal, cioplit in stâncã la Cazanele Mici ale Dunãrii, este cea mai mare sculpturã de acest fel din Europa
Localizare GPS: 45.8533993, 21.1681272 Contact: Sat Covaci, nr. 125 (Calea Aradului, 6 km de Timisoara), jud. Timis, Tel: 0256 312 035 / 0724 390 488; [email protected]
ANETTE****
Localizare GPS: 45.6294, 21.3245 Contact: Str. Ferventia nr. 54, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0722 643 332; Fax: 0356 108 062; [email protected]
CASA CU GRÃDINI ****
Localizare GPS: 45.6371, 21.1487 Contact: Str. Tulcea nr. 4A, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0720 532 087; [email protected]
FLEURS DE TEMPS ****
Localizare GPS: 46.1304, 20.5843 Contact: sat Cenad, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0723 290 177 ; [email protected]
ANKA ****
Localizare GPS: 45.7462, 21.2242 Contact: Str. Take Ionescu, nr. 8 Timisoara, jud. Timis, Tel: 0256 407 033; [email protected]
DO-STIL****
Localizare GPS: 45.7455, 21.2235 Contact: Str. Remus, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Tel: 0356 264 039; [email protected]
PARK****
15
Cascada Bigãr este una dintre aceste comori ascunse ale României, fiind situatã în judeåul Caraæ-Severin, în Munåii Aninei, în Parcul Naåional Cheile Nerei-Beuænita, o arie naturalã, protejatã de lege. Rezervaåia cuprinde o zonã de coline, cu chei, izvoare, peæteri, poiene æi pajiæti, de o rarã frumuseåe. Cascada Bigãr a fost numitã “cea mai frumoasã cascadã din lume” de cei de la The World Geography æi “un loc desprins din basme” de celebra publicaåie Huffington Post. Unicitatea cascadei constã în forma ineditã æi în modul în care apa se scurge. Izbucul Bigãr este alimentat de un curs de apã subteran ce strãbate peætera Bigãr din Munåii Aninei. Dupã aproximativ 200 de metri, apa calcaroasã a izvorului se varsã în râul Miniæ de pe un prag stâncos,
formând o cascadã de tuf calcaros, acoperit integral cu muæchi, ce poartã numele de Cascada Bigãr. Cascada are 8 metri înãlåime æi este o adevãratã splendoare! Cu siguranåã cã acest loc este unul dintre obiectivele turistice ce trebuie vizitate mãcar o datã în viaåã. De aici puteåi urca æi pânã la izbucul Bigãr sau puteåi vizita Pãstrãvãria Miniæ.
România este o åarã incredibil de frumoasã, cu multe locuri spectaculoase care meritã vãzute æi admirate. În afarã de castele, mãnãstiri æi muzee,
åara noastrã se poate mândri cu o naturã unicã, datoratã formelor de relief diferite æi comorilor ascunse, rãspândite în diferite regiuni.        B
       A        N        A        T
CUM SE AJUNGE LA CASCADA BIGÃR?
 
 
n Bucovina, mai mult ca oriunde în România, istoria æi credinåa creætinã poartã paæii turistului. Iar acesta nici nu are mult de strãbãtut, cãci “nicãieri pe tot cuprinsul românesc nu se aflã pe un spaåiu atât de mic atâta
bogãåie æi istorie româneascã”, dupã cum spunea istoricul Dimitrie Onciul. Aæadar, în Bucovina, alãturi de Dragoæ, descãlecatorul venit din Maramureæ æi aprigul potrivnic al tãtarilor, istoria te poartã pânã  în satul Baia, lângã Fãltinceni, la prima reæedinåã voievodalã. Æi apoi la Siret, chiar pe graniåa de acum cu Ucraina, unde a dãinuit pânã în zilele noastre biserica de piatrã “Sfânta Treime” pe care Sas Vodã, fiul lui Dragoæ, a ridicat-o la 1352.
Alãturi de Bogdan I, întemeietor al Moldovei venit æi el din Maramures, dar rãzvrãtit contra regelui Ungariei, cãlãtoreæti apoi la Mãnãstirea Bogdana din Rãdãuåi - cea dintâi necropolã domneascã unde sunt înmormântaåi primii cinci domnitori ai Principatului. Iar de aici - la mãreaåa Cetate de Scaun a Sucevei. Aici au fost aduse, în 1402, moaætele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul cetãåii care a strãlucit sub Alexandru cel Bun æi Ætefan cel Mare. Urmând legendara sãgeatã a lui Ætefan æi sfatul lui Daniil Sihastru ajungi la Mãnãstirea Putna, “Ierusalimul Neamului Românesc", unde îæi duce somnul Ætefan cel Mare. Tot aici vei poposi æi la “Biserica veche a Putnei” - cea mai veche bisericã de lemn din Europa, ridicatã de Dragoæ Vodã în Volovãå æi stramutatã aici de Ætefan. Tot Daniil Sihastru æi Ætefan îåi îndrumã apoi paæii cãtre Voroneå. Aici e îngropat Daniil. Priveæti înfiorat scena Judecãåii de Apoi... doar un rãgaz înainte de a vizita celelalte biserici cu frescã, pictate sub Petru Rareæ, în care istoria mântuirii prinde formã æi culoare: Pãtrãuåi, Arbore, “Sfântul Ioan cel Nou" de la Suceava, Probota, Humor, Moldoviåa. |n fine – Suceviåa lui Ieremia Movilã, care înfãåiæeazã “Scara virtuåilor” - o diagonalã cu 30 de trepte care separã
lumea ordonatã a îngerilor de haosul diavolilor. |nainte de a îti lãsa paæii purtaåi spre frumuseåile naturale ale Bucovinei - pe Obcine, pe la Pietrele Doamnei ori prin Codrii de la Slãtioara, trebuie sã treci æi pe la Mãnãstirea Dragomirna de lângã Suceava, care impresioneazã prin åinuta zveltã a bisericii - “înaltã æi îngustã ca o cutie de sfinte moaæte”, cum o descria Nicolae Iorga. Aici a stat timp de doisprezece ani, înainte de a pleca la Secu æi la Neamå când Dragomirna a cãzut sub ocupaåie austriacã, Sfântul Paisie Velicicovski. Nu rata æi o vizitã la Cacica - “micuåa Polonie” din Bucovina, unde este o salinã renumitã æi un loc de mare pelerinaj pentru catolici la Sanctuarul Marian de lângã Gura Humorului. Alte localitãåi din Bucovina æi-au câstigat faima pentru frumuseåea locurilor ce le înconjoarã ori pentru pãstrarea tradiåiei. Satele comunei Vama sunt renumite pentru conservarea obiceiurilor æi specificul gastronomic. |n nordul Bucovinei româneæti se aflã “Patria hutulilor” - comunele Izvoarele Sucevei æi Moldova-Suliåa, unde este Herghelia Lucina, Moldoviåa æi Vatra Moldoviåei. “Perla Bucovinei” este consideratã staåiunea Vatra Dornei, cu izvoare de apã mineralã carbogazoasã æi termale, staåiune aæezatã între munåii Suhard, Cãlimani, Bistriåei æi Giumalãu. Din Vatra Dornei æi din Dorna Cândrenilor pornesc trasee cãtre Vârful Ouæoru (1634 m), un vârf conic care se impune asupra împrejurimilor æi oferã o panoramã formidabilã asupra Carpaåilor Orientali celor ce se ostenesc sã urce pânã sus. Cetatea Sucevei continuã sã fie ocrotitã de Sfântul Ioan cel Nou, neguåãtor creætin martirizat prin 1330 de tãtari la Cetatea Albã. Moaætele sale sunt adãpostite astãzi de biserica mãnãstirii “Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava æi sunt scoase în fiecare an, în 23 æi 24 iunie, într-o procesiune impresionantã în vechea Cetate de Scaun. |ntr-o astfel de procesiune veåi æti cu siguranåã cã vã aflaåi în “Raiul Moldovei", cum numea Mihai Eminescu Bucovina, un åinut în care istoria, credinåa creætinã, cultura æi arta medievalã nu pot fi separate.
 î 
Bucovina 
 
       B        U
18
Localizare GPS: 47.5418, 25.8662
Descriere: Te invitam in Bucovina sa descoperi farmecul acestor tinuturi de basm, caci nicaieri, pe tot cuprinsul romanesc, nu vei intalni atata bogatie de istorie romaneasca si atatea amintiri scumpe ale trecutului nostru. Aici vei intalni oameni primitori, vei descoperi caldura sufleteasca bucovineana si te vei bucura de odihna in camere cu miros de flori. La noi iti vei domoli foamea cu cele mai bune bucate traditionale din Voronet! La Casa Doamnei, bucatarii inca mai pastreaza retetele traditionale autentice. Vino si convinge-te singur! Aici vei gasi o imbinare de
noblete sufleteasca si traditie bucovineana. La noi nu este orice “casa”. Este Casa Doamnei! Pensiunea noastra dispune de 28 de locuri de cazare, in camera duble si twin, precum si 2 apartamente. De asemenea, dispunem de sala de conferinte pentru evenimente business. Avem un restaurant spatios si primitor, in care te vei putea infrupta din belsug cu bunatati bucovinene si o crama in care vei avea ocazia sa degusti specialitati de vinuri de cele mai variate soiuri.
Capacitate: 28 persoane / 12 camere
Contact: Voronet Nr. 255, Gura Humorului, Suceava Voronet, Jud. Suceava, Tel: 0745 759 759; [email protected]
Numele Bucovina vine din limba slavã unde cuvântul „buk”  înseamnã „fag”? Bucovina s-ar traduce prin „Åara Fagilor”.
CETATEA SCHEIA sau CETATEA DE APUS A SUCEVEI
este cea mai veche cetate de piatrã din epoca feudalã? Aceasta a fost construitã la sfâræitul secolului al XIV-lea, de cãtre Petru Muæat.
Portul popular bucovinean este apreciat æi admirat peste tot în lume?  În zilele de sãrbãtoare bucovinenii poartã costume tradiåionale specifice zonei.
O metodã tradiåionalã de construcåie este construirea „pe loc” din arborii doborâåi?
MÃNÃSTIREA VORONEÅ a fost construitã în mai puåin de 4 luni? Din înscrisurile bisericii reiese faptul cã lucrãrile de construcåie au început pe 26 mai 1488 æi s-au finalizat în acelaæi an, pe data de 14 septembrie.
MÃNÃSTIREA SUCEVIÅA a fost construitã de familia boiereascã Movilã?
 
        S         U         C         E         A         V         A
19
Localizare GPS: 47.573746,25.68667
Particularitati: Transfer aeroport/gara, Organizare excursii Descriere: Pensiunea Bucovina Lodge se inscrie in cadrul autentic de sat moldovenesc si isi insuseste un veritabil mod de viata, respectand in acelasi timp traditiile locale, grija detaliului, cat si un confort modern. Unicitatea pensiunii Bucovina Lodge este data de amplasamentul sau la marginea padurii de pe dealul Barbusca, intr-un cadru deosebit, cu o impresionanta si exceptionala priveliste a satului, a masivului Rarau si a dulcelor obcini invecinate. Spatiu, sarm si autenticitate caracterizeaza cele
9 camere si apartamentul pensiunii. Lemn masiv, parchet si tesaturi din fibre naturale, imbinate cu eleganta si armonie, mobilele si obiectele vechi, toate acestea creeaza o atmosfera intima.La noi veti gasi tot confortul necesar pentru un sejur agreabil la munte: semineu, nenumarate locuri pentru a va retrage in liniste si a va cuibari in fotolii generoase, sauna, terasa comuna, cat si balcoanele fiecarei camere, totul perfect imbinat cu o discreta modernitate. Capacitate: 22 persoane / 10 camere
Contact: Comuna Vama, Str. Dimitrie Cantemir nr 17A, Jud. Suceava Vama, jud. Suceava, Tel: +40 740 26 9193; Fax: +40 0330 080 382; [email protected]
Localizare GPS: 47.5497, 25.8732
Particularitati: Sala de conferinta dotata, Inchiriere biciclete, Transfer aeroport/gara, Organizare excursii
Descriere: La Casa Humor traditia se combina cu modernul iar arta culinara tine cont de secretele din batrani. Casa Humor isi asteapta oaspetii cu camere dotate, restaurant traditional, un modern centru SPA, o sala de agrement, loc de joaca pentru copii interior si exterior, terase de lemn cu gratar, casa taraneasca pentru petreceri campenesti. Capacitate: 46 persoane / 20 camere
CASA HUMOR ****
Contact: Aleea Stefan cel Mare, Nr. 5B, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0755 965 780; 0230 233 334; Fax: 0230 233 334; [email protected]
Localizare GPS: 47.5371, 25.8663
Particularitati: Transport auto, Plimbari Caruta/  Sanie, Transfer aeroport/gara
Descriere: Sub marginile padurii, in apropierea locului in care paraul Voronet se varsa in raul Moldova, se afla noua pensiune Carmen Silvae, un loc al linistii si frumusetii intr-un peisaj de poveste. In acest loc purtand amprenta unica a vechilor conace boieresti veti redescoperi splendoarea demult pierduta a unei epoci de tihna si bunastare.
Capacitate: 48 persoane / 21 camere
CARMEN SILVAE ****
Contact: Voronet, nr. 252 B, Voronet, jud. Suceava, Tel: 0725 050 595; Fax: 0230 234 244; [email protected]
Localizare GPS: N 47.6077545; E 25.8259553
Descriere: La marginea padurii de conifere, dar cu acces usor din GuraHumorului, Vis de Munte este inconjurata de verdeata, aer curat si liniste. Vis de Munte este o oaza de liniste si renastere, care respira in armonie cu natura locului. Pe terenul acestei case erau pana nu demult stane cu oi grase si recunoscatoare ciobanilor ce le baceau.
Capacitate: 12 persoane / 6 camere
VIS DE MUNTE ***
Contact: Str. Chilia, nr. 24 B, Manastirea Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 321 666  / 0330 562 666; [email protected]
Localizare GPS: 47.2900638, 25.3683189
Particularitati: Plimbari Caruta/ Sanie, Echitatie, Inchiriere biciclete, Ghid turistic, Transfer aeroport/gara, Organizare excursii, Activitati la ferma
Descriere: La doar cativa kilometri de Parcului National Calimani si Rezerva ia naturala 12 Apostoli, Pensiunea Cassandra va invita sa petreceti o vacanta autentic bucovineana.
Capacitate: 16 persoane / 8 camere
CASSANDRA ****
 
       B        U
20
Localizare GPS: 47.6059, 25.8031 Contact: Str. Chilia, nr. 37 Manastirea Humorului, jud. Suceava, Tel: 0740 320 145; [email protected]
CABANA LA POALE'N BRAU ** Localizare GPS: 47.53613, 25.55116 Contact: str. Stefan cel Mare, Nr. 49 A Vama, jud. Suceava, Tel: 0742 464 876; [email protected]
CARMEN **
Localizare GPS: 47.3684, 25.3331 Contact: Str. Runc nr. 13, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0744 769 579; [email protected]
CASA RUNC **
Localizare GPS: 47.525112, 25.572009 Contact: Str. Simion Florea Marian nr 8, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava, Tel: 0763 605 544; [email protected]
DOR DE BUCOVINA **
Localizare GPS: 47.3795, 25.3331 Contact: Str. Lumea Noua, nr. 24A, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0742 836 013; [email protected]
JORDACH **
MARIO **
Localizare GPS: 47.204176, 25.268211 Contact: Sat Gura Haitii, Comuna Saru Dornei, jud. Suceava, Romania, Vatra Dornei, Tel: 0788 870 463; [email protected]
POARTA CALIMANI **
SEMENIUC **
Localizare GPS: 47.652452, 26.205801 Contact: Comuna Scheia, Str. Vamii nr. 85C, jud. Suceava, Tel: 0735 678 104; [email protected]
AMBIANCE ***
Localizare GPS: 47.69188, 25.84732 Contact: Str. Republicii, nr. 58, Solca, jud. Suceava, Tel: 0748 610 281;0230 477 426; [email protected]
CASA ANTONIO ** Localizare GPS: 47.3609, 25.3771 Contact: Vasile Deac nr. 2, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0230 372 588; 0731 212 971; [email protected]
CASA BUCOVINEANÃ **
Localizare GPS: 47.7824, 25.7125 Contact: Calea Movilestilor nr 118, Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0745 929 212; Fax: 0230 417 159; [email protected]
CRISTAL COPR B **
Localizare GPS: 47.554287, 25.900975 Contact: Str. Cetatii nr. 7, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0230 232 961; 0745 644 953; [email protected]
ELLA **
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Bd. Sofia Vicoveanca Nr. 18, Suceava, jud. Suceava, Tel: 0740 828 888; Tel./Fax: 0230 541 011; [email protected]
LEAGÃNUL BUCOVINEI **
MICA BUCOVINÃ **
Localizare GPS: 47.8721, 25.6064 Contact: str. Ciliei, Nr. 486, Putna, jud. Suceava, Tel: 0743 414 689; [email protected]
WILHELMINA **
Localizare GPS: 47.3392090, 25.3841976 Contact: Dorna Arini, sat Sunatori, nr. 1, jud. Suceava, Tel: 0752 520 745; [email protected]
CABANA ZUGRENI **
Localizare GPS: 48.2246,25.5509 Contact: Str. Centru nr. 477, Sadova, jud. Suceava, Tel: 0745 689 613; Tel./Fax: 0230 578 766; [email protected]
ALUNIÆ ***
Localizare GPS: 47.3404, 25.3592 Contact: Str. Petreni nr. 20 A Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0727 795 599; 0230 375 488; [email protected]
ANGELA ***
Localizare GPS: 47.5752, 25.6842 Contact: Str. Petru Rares nr. 61, Vama, jud. Suceava, Tel: 0754 024 780; [email protected]
SANDINA **
        S         U         C         E         A         V         A
21
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Comuna Sadova, nr. 625 Suceava, jud. Suceava, Tel: 0744 151 011; 0788 445 736; [email protected]
CASA ANGELA ***
CASA BIANCA ***
CASA DOAMNEI ***
Localizare GPS: 47.6434, 26.24507 Contact: Str. Universitatii Nr. 23 (pe malul Lacului Icar) Suceava, jud. Suceava, Tel: 0724 267 296; 0745 105 835; [email protected]
CASA JENICÃ ***
Localizare GPS: 47.55824,25.681783 Contact: Vama, Str. Iorgu Toma, nr. 192, jud. Suceava, Tel: 0723 540 326; Tel./Fax: 0230 239 178; [email protected]
CASA LUCAN ***
Localizare GPS: 47.6430, 26.0582 Contact: Strada Monument, nr. 455 Sadova , jud. Suceava, Tel: 0744 209 829; Fax: 0230 578 809; [email protected]
CASA STEFANEL ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Frasin-Vama, jud. Suceava, Tel: 0230 340 404; 0744 521 515; Fax: 0230 340 404; [email protected]
CASA ALBA *** Localizare GPS: 47.5959; 25.8554 Contact: Str. Stefan Cel Mare nr. 154, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 638 749, 0230 572 802; [email protected]
CASA ANCUÅA ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Bercheza 207, Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0230 417 105; 0740 578 996; info@casa_avram.com
CASA AVRAM ***
Localizare GPS: 47.684459, 25.538342 Contact: Comuna Moldovita, nr. 451, jud. Suceava, Tel: 0723 457 255; 0230 336 282; [email protected]
CASA CU MERI ***
Localizare GPS: 47.5800, 25.6943 Contact: Str. Closca nr. 1 bis, comuna Vama, jud. Suceava, Tel: 0745 923 066; Fax: 0330 818 596; [email protected]
CASA ELVIRA ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Bercheza nr. 7 Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0741 298 484; [email protected]
CASA LINA ***
Localizare GPS: 47.4881, 25.489 Contact: Str. Izvorul Giumaluilui, nr. 714, Pojorata, jud. Suceava, Tel: 0745 963 043; 0788 446 523; [email protected]
CASA VANCEA ***
Localizare GPS: 47.3467, 25.3581 Contact: Str. Dornelor 8A, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0757 349 904; 0749 095 944; [email protected]
CLASS ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Strada Izvor, Nr.806, Pojorata, jud. Suceava, Tel: 0722 402 306; 0723 872 461; [email protected]
CASA LUCIAN ***
Localizare GPS: 47.3435700, 25.4126600 Contact: Str. Victoriei nr. 121, comuna Vama, jud. Suceava, Tel: 0745 494 045; [email protected]
AURORA *** Localizare GPS: 47.5580100, 25.9174700 Contact: Str. Fagului nr. 101, cod725300, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0230 235 018, [email protected]
BOGDÃNEASA ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Miristei, Nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0733 178 638; [email protected]
CÃTÃLINA ***
www.cazarelapensiune.ro
       B        U
22
Localizare GPS: 47.53.26; 25.86.42 Contact: Cartier Voronet, 201 A, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0745 472 139; [email protected]
CONACUL DOMNIÅEI *** Localizare GPS: 47.664462, 26.227009 Contact: Str. Humorului Nr. 54, comuna Scheia, jud. Suceava, Tel: 0748 204 848; Fax: 0230 526 651; [email protected]
CONFORT ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Putnei, nr 178 C Radauti, jud. Suceava, Tel: 0230 565.822; [email protected]
DAVID HOUSE ***
FLOARE DE COLÅ ***
Localizare GPS: 47.3429022 ; 25.4283574 Contact: Sat Cozanesti, Dorna - Arini, jud. Suceava, Tel: 0749 678 278; [email protected]
CU CEAS *** Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Obreja, Nr. 290 Frasin, jud. Suceava, Tel: 0755 106 686; 0230 340 531; Fax: 0230 340 311, [email protected]
DAIANA ***
Localizare GPS: 47.5132, 25.8655 Contact: Voronet 256, jud. Suceava, Tel: 0745 618 320; [email protected]
DOINA ***
ECOSASU ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Comuna Vama, Sat Stramtura, Str. Paraul Floarei, Nr. 17, jud. Suceava, Tel: 0744 790 970; [email protected]
FLOAREA BUCOVINEI ***
Localizare GPS: 47.33932, 25.40862 Contact: Vatra Dornei, Str. Cozanesti Dorna - Arini, jud. Suceava, Tel: 0742 495 636; 0740 259 687; [email protected]
CRIS *** Localizare GPS: 47.7206, 25.5748 Contact: Calea Movilestilor, nr 118 Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0745 929 212; Fax: 0230 417159; [email protected]
CRISTAL CORP A ***
Localizare GPS: 47.3403563, 25.3765659 Contact: Str. Unirii nr. 198 Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0744 323 235; 0230 374 973; [email protected]
DORNELOR ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: comuna Vama, Str. Hurghis, sat Prisaca Dornei, jud. Suceava, Tel: 0752 350 669; [email protected]
FLORENTINA ***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Mihai Viteazu nr. 8 Radauti, jud. Suceava, Tel: 0744 847 440; 0757 416.484; [email protected]
FLUTUR ***
Localizare GPS: 47.203913, 25.211661 Contact: Str. Parcului nr.8, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0726 250 674; 0230 890 606; [email protected]
INKA ***
Localizare GPS: 47.2902, 25.3881 Contact: Vatra Dornei, str. Unirii, nr. 147 A, jud. Suceava, Tel: 0723 373 799; 0744 534 373; [email protected]
FLORI DE CÂMP ***
Localizare GPS: 47.342565, 25.411329 Contact: Str. Brazi nr. 2A, comuna Vama, cod 727590, jud. Suceava, Tel: 0745 686 107; Fax: 0230 576 377; [email protected]
IRINA ***
Localizare GPS: 47.6838,26.2380 Contact: Saru Dornei, Judetul Suceava, Tel: 0230 576 536; 0742 314 355; 0742 258 099; [email protected]
KARMINA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Bucovina, nr. 84 Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0740 082 711; Fax: 0230 232 208; [email protected]
INDRA ***
Localizare GPS: 47.3684, 25.3331 Contact: Saru Dornei, Str. Saru Bucovinei Nr. 131, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0731 373 318; [email protected]
IZVORUL BUCOVINEI ***
        S         U         C         E         A         V         A
23
Localizare GPS: 47.6504, 26.2587 Contact: Str. Principala, Nr.77 A, Carlibaba, jud. Suceava, Tel: 0230 575 879; 0744 776 110; [email protected]
MARIO &EMA ***
Localizare GPS: 47.6975, 25.5281 Contact: Comuna Moldovita, nr. 62, jud. Suceava, Tel: 0753 593 873; [email protected]
MOLDOVIÅA***
Localizare GPS: 47.5479 ; 25.8922 Contact: Str. Arinis nr. 1, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 532 306; [email protected]
NADIANCA***
ORHIDEEA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Comuna Frumosu, jud. Suceava, Tel.: 0720 274 323; 0753 64 045; Fax: 0330 080 626; [email protected]
PERLA BRAZILOR***
Localizare GPS: 47.3147, 25.2228 Contact: Poiana Negri, judetul Suceava, la 20 km de Vatra Dornei, Tel: 0745 809 234; [email protected]
POIANA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Comuna Pojorita, sat Mestecanis, jud. Suceava, Tel: 0744 779 768; 0744 806 855; [email protected]
LUCEAFÃRUL*** Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Putna, str. Manastirii, nr. 691, jud. Suceava, Tel: 0744 386 104; [email protected]
MÃDÃLINA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Poiana Marului, Nr. 367, Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0758 044 222; [email protected]
MEMORY***
OLTEA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Bercheza, nr. 200, Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0740 034 491; 0744 125 351; [email protected]
PALTINU ***
Localizare GPS: 47.350454, 25.340048 Contact: Str. Popeni, Nr. 80, 725700, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0746 228 990; Fax: 0230 375 656; [email protected]
POIANA IZVOARELOR***
Localizare GPS: 47.2462241, 25.2924764 Contact: Sat Sarisor, nr. 71B, Comuna Sarul Dornei, jud. Suceava, Tel: 0747 058 187; 0728 268 581; [email protected]
PERLA SÃRIÆORULUI***
Localizare GPS: 47.6341, 25.3385 Contact: Str. Principala, Breaza, jud. Suceava, Tel: 0723 691 027; [email protected]
LAURA*** Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Marasesti, nr.8 Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 520 093; 0740 339 478; [email protected]
LOREDANA ***
LA BELLA VISTA ***
Localizare GPS: 47.6355, 26.1241 Contact: Str. Wurzburg, Nr. 21 F, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0230 230 400, 0740 093 38; Fax: 0230 230 400; [email protected]
LA ROATA***
www.cazarelapensiune.ro
Localizare GPS: 7.8166, 26.0802 Contact: CL. Bucovinei, Nr. 53 Radauti, jud. Suceava, Tel: 0744 543 305; 0744 617 533; [email protected]
MONTE CARLO ***
       B        U
24
Festivalul Naåional al Pãstrãvului se desfãæoarã la mijlocul lunii august în comuna bucovineanã, Ciocãneæti. În anul 2014, festivalul a ajuns la cea de-a XI-a ediåie. Evenimentul iniåiat de ANTREC România æi ANTREC Suceava se bucurã în fiecare an de un veritabil succes, atrãgând numeroæi vizitatori dornici sã descopere sau sã redescopere natura, tradiåiile æi gastronomia acestui fragment de suflet autentic românesc.
Dând timpul înapoi, tocmai în vara anului 2004, avem sã descoperim prima filã din povestea festivalului devenit deja tradiåie. ANTREC România alãturi de domnul Tomoioagã, Primarul comunei Ciocãneæti organizau prima ediåie a Festivalui Pãstrãvului. De-atunci æi pânã astãzi au urmat 10 ani timp în care comuna-muzeu în aer liber, Ciocãneæti, a devenit o veritabilã destinaåie de turism rural. Ospitalitatea, tradiåia, gastronomia æi natura… sunt hainele pe care le-poartã cu atâta mândrie Ciocãneætiul, aæa cum casele locuitorilor  îæi poartã cu falã motivele tradiåionale încondeiate pe faåade.
PLUTÃRITUL LA LOC DE CINSTE PRINTRE TRADIÅIILE CIOCÃNEÆTIULUI
La ediåia din 2014, festivalul a debutat mai devreme prin organizarea „Sãptãmânii Plutãritului”, ocazie de a aduce un omagiu bãtrânelor ocupaåii æi îndeletniciri ale ciocãneætenilor. În trecut, plutãritul reprezenta un mod de viaåã pentru sãteni. Mai mult decât atât era o ocupaåie fireascã a plutaæilor bucovineni, o ocupaåie purtatã de apele Bistriåei tocmai pânã la Bicaz. Însã, începând cu anii 70, povestea plutãritului avea sã se încheiat în Ciocãneæti când plutele au fost  înlocuite definitiv de utilajele auto ce asigurau transportul lemnului.
Cu ocazia sãptãmânii plutãritului cãrunåii plutaæi construiesc plute alãturi de turiæti æi de participanåii la festival. Acestea vor fi lansate æi cârmuite pe apele leneæe ale Bistriåei Aurii, plutind ore æi
Festivalul Naåional al Pãstrãvului la Ciocãneæti
 
zile-n æir. În ziua de Sfântã Mãrie are loc un concert de muzicã popularã dedicat bãtrânilor plutaæi.
EXPOZIÅIE DE LÃZI DE ZESTRE ÆI POVESTEA FETELOR DE MÃRITAT
Cu ocazia Festivalului Naåional al Pãstrãvului, organizatorii pregãtesc în incinta Casei de Culturã „Florin Gheucã” din Ciocãneæti o expoziåie autenticã de lãzi de zestre. Ideea apãrutã în urmã cu un an a continuat æi în acest an când etnografi din zonele învecinate Botoæani, Bacãu, Iaæi æi chiar din Republica Moldova au explicat istoria æi tradiåia lãzilor de zestre. Lada reprezenta o mândrie pentru fata familiei æi cu cât lada de zestre era mai încãrcatã cu atât fata de mãritat era mai harnicã. Dacã zestrea ajungea pânã-n podul casei fata era tocmai bunã de mãritat.
DRUMEÅIE LA STÂNA ÆFEÅÃRIE - descoperind tradiåiile stânelor din Suhard
Cu ocazia Festivalului Pãstrãvului din Ciocãneæti se organizeazã o drumeåie în munåii Suhard, la stâna Æfeåãrie, cu o oprire la Mãnãstirea „Sfânta Cruce”. Cu acest prilej cei prezenåi vor descoperi cadrul natural pitoresc al åinutului dornean. Autoritãåile locale împreunã cu ciobanii bucovineni au reuæit sã transforme câteva stâne tradiåionale în stâne cu profil turistic. Aæadar, iatã cum Festivalul Pãstrãvului de la Ciocãneæti nu este doar un festival cu tematicã gastronomicã, ci reprezintã æi un bun prilej de valorficare æi promovare a patrimoniului cultural, natural æi turistic al acestor locuri.
Vizita la stâna din Æfeåãrie oferã celor prezenåi ocazia de a descoperi obiceiurile vieåii de la stânã, modalitatea prepãrãrii bunãtãåilor tradiåionale, prezentarea reåetelor moætenite din bãtrâni æi valorificate astãzi… æi totul într-un cadru natural încântãtor.
Brânzã de oaie, caæ afumat sau frãmântat, urdã, caæcaval, mãmãligã la ceaun æi tradiåionalul cârlan jintuit sunt detaliile unui veritabil recital gastronomic tradiåional scãldat în afinatã æi åuicã bucovineanã.
CONCURSUL GASTRONOMIC DE PREPARATE DIN PÃSTRÃV
La întoarcerea din înalturile Suhardului, în Comuna-muzeu Ciocãneæti are loc expoziåia-concurs gastronomic de preparate pe bazã de pãstrãv. Printre participanåii la concursul gastronomic se numãrã gospodine iscusite din sat, proprietari de pensiuni æi bucãtari din zonã. Aceætia sunt apreciaåi pentru preparatele lor æi vor fi rãsplãtiåi cu diplome pentru: creativitate în preparare, varietatea bunãtãåilor dintr-un platou („Platoul Pãstrãvarului”), cel mai delicios boræ de pãstrãv, ingeniozitatea în prepararea pizzei cu pãstrãv, origalitatea reåetei de pãstrãv cu nucã, æi pentru cea mai frumoasã prezentare a preparatelor.
Cu ocazia Festivalului Naåional al Pãstrãvului au loc: - ateliere de plutãrit (construcåie plute, tehnici de cârmuire); - concurs de pescuit la muscã; - concursuri dedicate gospodãriilor ciocãneætene: „Cea mai frumoasã
grãdinã cu flori”, „Cea mai frumoasã casã tradiåionalã”, „Cel mai frumos port popular”;
- expoziåie gastronomicã tradiåionalã; - seri de poezie æi muzicã folk; - lansãri de carte; - recitaluri de muzicã popularã; - Hora Plãieæilor; - deschiderea minei turistice Oiåa.
Cu sprijinul Revistei “Vacante la Tara”  Text æi fotografii: Cristian-Alexandru CATANà
       B        U
        S         U         C         E         A         V         A
25
       B        U
26
Localizare GPS: 47.5800, 25.5748 Contact: Str. Calea Bucovinei, nr. 311, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava, Tel: 0756 816 529; [email protected]
ROYAL***
Localizare GPS: 47.5174, 25.8633 Contact: Voronet, jud. Suceava, Tel: 0745 527 118; [email protected]
PASUL DOMNESC***
Localizare GPS: 47.3423, 25.3496 Contact: Str. Pinului nr 5, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0727 732 731; [email protected]
RUBYNN***
Localizare GPS: 47.7618, 25.6889 Contact: Str. Drumul Vechi, comuna Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0744 258 755; 0230 417 074; [email protected]
POIANA MÃRULUI***
Localizare GPS: 47.3299800, 25.3922200 Contact: Str. Gura Negrii nr. 411, Dorna - Arini, jud. Suceava, Tel: 0724 788 429; 0230 576 169; contact@pensiuneatora.
TORA***
Localizare GPS: 47.3423, 25.4114 Contact: Str. Cozanesti, nr. 136, Dorna - Arini, jud. Suceava, Tel: 0752 135 736; 0230 576 151; [email protected]
VALURILE BISTRIÅEI***
Localizare GPS: 47.57, 25.68 Contact: Vama, sat Prisaca Dornei, str. Dragos Voda, nr. 2, jud. Suceava, Tel: 0788 452 300; [email protected]
ÆTEFAN*** Localizare GPS: 47.7649, 25.9374 Contact: Str. Stefan cel Mare, nr 72, Radauti, jud. Suceava, Tel: 0754 673 869; [email protected]
TÃRÃNCUÅA***
VALERIA***
Localizare GPS: 47.6001,25.8542 Contact: Str. Stefan cel Mare, nr. 159, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 558 629; [email protected]
VILA ANDREEA***
Localizare GPS: 47.348099, 25.34709 Contact: Str. Runc, nr. 3C, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0745 261 972; 0230 375 551; [email protected]
VILA IULIA***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Voronet, nr. 1, jud. Suceava, Tel: 0744 600 675; 0744 583 005; [email protected]
SAMI*** Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Sonet de Munte, 307 Sucevita, jud. Suceava, Tel: 0230 417 174; 0744 893 547; [email protected]
SONET DE MUNTE***
www.cazarelapensiune.ro
VILLA EXCELSIOR***
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Str. Principala nr. 4, Frasin, jud. Suceava, Tel: 0230 235 117; 0740 134 793; [email protected]
VOICHIÅA***
Localizare GPS: 47.6127, 25.8236 Contact: Str. Chilia, nr. 24 B, Manastirea Humorului, jud. Suceava, Tel: 0744 321 666; 0330 562 666; [email protected]
VIS DE MUNTE ***
Localizare GPS: 47.6548, 26.2170 Contact: Str. Humorului, Suceava, jud. Suceava, Tel: 0742 949 607; 0740 031 967; 0742 352 955; [email protected];
ALESSIA ****
VILA CRIZANTEMA ***
        S         U         C         E         A         V         A
27
Localizare GPS: 47.5527, 25.8687 Contact: Aleea Stefan cel Mare, Nr. 5B, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0755 965 780; 0230 233 334; [email protected]
CASA HUMOR****
Localizare GPS: 47.7898, 25.7612 Contact: Sucevita nr. 622a, jud. Suceava, Tel: 0740 247 963; Fax: 0230 560 563; [email protected]
COMPLEX TURISTIC FOREST ECVESTRU ****
Localizare GPS: 47.3423, 25.3496 Contact: Str. Garii 5, Vatra Dornei, jud. Suceava, Tel: 0728 556 681; Fax: 0230 372 223; [email protected]
CASA DI DAVID****
Localizare GPS: 47.5252959, 25.8637976 Contact: Str. Voronet, Nr. 8 Voronet, jud. Suceava, Tel: 0230 235 326; 0744 757 719; Fax: 0230 235 326; [email protected]
CASA ELENA****
Localizare GPS: 47.5895, 25.7217 Contact: Comuna Vama, Str. Doabra nr. 27A, jud. Suceava, Tel: 0745 359 967, 0766 578 848; [email protected]
CASA VERO****
Localizare GPS: 47.6355, 26.1077 Contact: Str. Chilia nr. 22, Manastirea Humorului, jud. Suceava, Tel: 0743 367 442; 0722 334 798; [email protected]
CASA BUNICILOR**** Localizare GPS: 47.574369, 25.688457 Contact: Str. Horia nr. 1, Vama, jud. Suceava, Tel: 0230 239 225; 0745 536 829; Fax: 0230 239 225; [email protected]
CASA CÃLIN****
Localizare GPS: 47.414297, 25.494927 Contact: Str. Victor Vasilescu, Nr. 13 bis, Solca, Jud. Suceava, Tel: 0743 318 999; 0230 477 068; [email protected]
ANA MARIA**** Localizare GPS: 47.4148, 25.5062 Contact: Comuna Pojorata, str. Izvor, nr. 828, jud. Suceava, Tel: 0745 527 818; [email protected];
ALEXANDRA****
BUCOVINA LODGE**** Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Comuna Sucevita nr. 277, jud. Suceava, Tel: 0230 515 515; 0722 531 209; [email protected]
BUCHENLAND****
Localizare GPS: 47.5371, 25.8663 Contact: VORONET NR. 252 B Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0725 050 595; Fax: 0230 234 244; [email protected]
CARMEN SILVAE **** Localizare GPS: 47.2900638, 25.3683189 Contact: Neagra Sarului, nr. 172, Saru Dornei, jud. Suceava, Tel: 0742 141 621; [email protected]
CASSANDRA ****
Localizare GPS: 47.5483368, 25.8899796 Contact: Paltinoasa nr. 9531 A, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0730 593 300; [email protected]
CASA EDEN ****
Localizare GPS: 47.6323, 25.9144 Contact: Cacica, nr. 870 Suceava, jud. Suceava, Tel: 0722 888 954; 0330 562 999; [email protected]
CASA DOMNEASCA ****
 
       B        U
28
PASSIFLORA****
Localizare GPS: 47.5358, 25.8585 Contact: Voronet Nr.8, jud. Suceava, Tel: 0744 779 759; [email protected]
ROUA VORONEÅULUI****
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Vatra Moldovitei, str. Principala, nr. 410 A, jud. Suceava, Tel: 0722 419 513; [email protected]
VÂLCAN****
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: 162 B, Calea Transilvaniei, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava, Tel: 0722 452 414; Fax: 0230 314 694; [email protected]
MANOIR MIGNON****
Localizare GPS: 47.5503, 25.8925 Contact: Str. Drumul National 2K, sat Varfu Dealului, comuna Partestii de Jos, jud. Suceava, Tel: 0230 230 819; [email protected]
POIANA BUCOVÃÅ****
Localizare GPS: 47.6392, 26.5526 Contact: Suceava, Str Luca Arbore, nr 18, jud. Suceava, Tel: 0744 535 354; 0733 535 354; [email protected]
RAPSODIA****
Localizare GPS: 47.63401, 026.22747 Contact: Str. Gavril Tudoras (fosta Dornelor), nr. 36, jud. Suceava, Tel: 0749 202 234; 0330 101 191; [email protected]
SANTA FE****
Localizare GPS: 47.5537, 25.8852 Contact: Oborului 6, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel: 0722 456 399; [email protected]
VILA RAMONA****
Localizare GPS: 47.5193, 25.8623 Contact: Str. Voronet, nr. 152 B, Voronet, jud. Suceava, Tel: 0724 241 121; 0722 536 958; [email protected]
PERLA BUCOVINEI****
Localizare GPS: 47.4905, 25.4862 Contact: Izvor Giumalau 607, Pojorata, jud. Suceava, Tel: 0744 564 486; Fax: 0378 106 337; [email protected]
PIETRELE DOAMNEI****
Localizare GPS: 47.53764, 25.78729 Contact: Frasin nr. 863, jud. Suceava, Tel: 0230 340 067; 0741 414 444; Fax: 0330 569 883; [email protected]
INIMA BUCOVINEI****
Localizare GPS: 47.4615; 26.3002 Contact: Str. 2 Graniceri Nr. 51, Suceava, jud. Suceava, Tel: 0230 544 357; 0722 825 390; [email protected]
IRISTAR****
Localizare GPS: 47.8703, 25.6134 Contact: Str. Manastirii, Nr 513A, Putna, jud. Suceava, Tel: 0230 414 444; Fax: 0230 414 444; office@pensiuneamusat inii.ro
MUÆATINII****
Localizare GPS: 47.3469, 25.4355 Contact: Str. Dorna Arini, Vatra Dornei, jud. Suce