Click here to load reader

CATALOG INSTRUIRI · PDF file Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor acestora pentru Proiect și Proces (AMDE = FMEA = Failure Mode and Effects Analysis) | 14 ... • Cunoașterea

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CATALOG INSTRUIRI · PDF file Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor acestora pentru...

 • Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă

  CATALOG INSTRUIRI

 • 1

  DEKRA Certification este un furnizor global de top pentru servicii de auditare și certificare, specializat în domeniul calității, siguranței, mediului și sănătății. Expertiza DEKRA acoperă sistemele de management cât și testarea, inspecția și certificarea unor game largi de produse, componente și echipamente utilizate în medii periculoase.

  DEKRA Certification în România este un organism de certificare imparțial și independent. Dispunem  de experți români și străini pentru a acoperi toate domeniile de activitate și pentru a vă putea oferi servicii specializate de top.

  Servicii de training

  DEKRA, lider global în domeniul siguranței, oferă instruiri specializate pentru dezvoltarea de competențe tehnice în domeniul sistemelor de management, industrial, auto și al transporturilor. Cu ani de experiență, personal calificat și accesul la resurse informaționale globale, DEKRA vă oferă formare profesională care combină cele mai recente cerințe legale, standarde naționale și internaționale și standarde din industrie.

  PREZENTARE

 • Managementul Calității | 4 Tranziția la ISO 9001:2015 | 4 Auditor Intern ISO 9001:2015 | 5

  Managementul calității in industria de automotive | 6 Specialist ISO 9001_2015 si IATF 16949_2016 | 6 Auditor Intern IATF 16949_2016 si ISO 19011_2011 | 7 Up-grade la IATF 16949_2016 | 7 Managementul Proiectelor in Industria Auto | 8 IMDS- International Material Data Sheet | 9 Analiza cauzelor rădăcina cu acțiuni corective (Root Cause Analysis with Corrective Action) |9 ISIR - Initial Samples Inspection Report | 10 8 Etape în rezolvarea unei probleme (8D Problem Solving Process) | 11 Formel-Q basics | 11

  Core Tools | 13 Core Tools | 13 Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor acestora pentru Proiect și Proces (AMDE = FMEA = Failure Mode and Effects Analysis) | 14 Analiza Sistemelor de Măsurare (MSA = Measurement System Analysis) | 14 Controlul statistic al proceselor (SPC = Statistical Process Control)| 15 Planificarea Avansata a Calității Produselor și Planul de control (APQPand Control Plan = Advance Product Quality Planning)| 16 Procesul de Aprobare a Fabricării de Componente (PPAP = Production Part Approval Process)| 17

  Lean Manufacturing | 18 5S (The 5S’s Workplace Organization)| 18 Kaizen| 19 Key performance indicators & Visual Factory| 19 Layered Process Audit| 20 OEE (Overall Equipment Effectiveness)| 21 TPM (Total Productive Maintenance)| 22 VSM (Value Stream Maping)| 23

  Cuprins

 • Six Sigma- optimizare procese |24

  Managementul Mediului | 26 Tranziția la ISO 14001:2015| 26 Auditor Intern ISO 14001:2015| 27 Specialist în managementul deșeurilor| 28

  Managementul Sănătății și Securității Ocupaționale | 29 Ce aduce nou ISO_DIS 45001_2016 (fost OHSAS 18001_2008)| 29

  Management Integrat | 31 Auditor Intern Sistem de Management Integrat (SMI)| 31

  Managementul riscului | 33 Managementul Riscului Intern| 33

  Managementul energiei | 34 Specialist managementul energiei (prezentare cerințe standard) ISO 50001| 34

  Managementul serviciilor | 36 Auditor al Sistemului de Management al Serviciilor conform ISO_IEC 20000-1_2011| 36

  Managementul securității informației | 37 Auditor Intern ISO 27001 | 37

  Laboratoare de încercări și etalonări | 39 Auditor intern pentru laboratoare de încercări și etalonări conform ISO 17025_2005| 39 Specialist pentru laboratoare de încercări și etalonări conform ISO 17025_2005| 40

  Alte cursuri comune sistemelor de management | 41 Stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță| 41 Evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, conform cerințelor ISO 14001_2015| 42 Evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, conform OHSAS 18001_2008 și ISO_DIS 45001_2016| 43

 • 4

  Tranziția de la standardul ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 Scop Planificarea tranziției către noul standard

  Obiective • Înțelegerea modificărilor noului standard • Reproiectarea sistemului de Management al Calității în acord cu cerințele din versiunea 2015

  Nivel de cunoștințe Cunoașterea cerințelor standardului ISO 9001:2008

  Cui se adresează • Auditorilor interni sisteme de management • Reprezentanți ai managementului • Consultanți și auditori sisteme de management • Managerilor

  Tematica Prezentarea noului standard Noutățile aduse de ISO 9001:2015

  Durata 2 zile/8ore

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • 5

  Auditor intern ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011

  Scop • Desfășurarea și conducerea auditului în conformitate cu ISO 9001:2015, înțelegerea

  modificărilor noului standard • Reproiectarea sistemului de management al calității în acord cu cerințele din versiunea 2015

  Obiective • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO

  9001:2015 și documentele de referință • Determinarea gradului de conformitate a activităților, proceselor și produselor cu cerințele /

  procedurile sistemului de management al calității • Evaluarea capabilității sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerințele

  reglementate și contractuale • Evaluarea eficacității sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate • Identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management al calității.

  Cui se adresează • Auditorilor interni sisteme de management • Reprezentanți ai managementului • Consultanți și auditori sisteme de management • Managerilor in general • Manageri executivi -Functii relevante

  Tematica • Cerințe ale standardului ISO 9001:2015, respectiv ISO 19011:2011 • Așteptări ale organismului de certificare • Prezentarea standardului ISO 9001: 2015 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului • Tehnici de audit, prelucrarea informațiilor • Cerințe și procedura de audit , pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern • Rapoarte de neconformități, raport de audit

  Durata 3 zile/8ore

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • 6

  Specialist IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015 Scopul trainingului • Dobândirea de cunoștințe și abilități în vederea realizării cu succes a tranziției la noua ediție a

  standardului IATF 16949

  Obiective: • Cunoașterea noilor cerințelor pentru sistemul de management al calității din industria de

  automotive • Interpretarea corectă a cerințelor ediției noi a standardului IATF 16949 • Implementarea corectă a noilor cerințe în sistemul de management al calității din industria de

  automotive

  Tematica • cerințe ale standardelor IATF 16949: 2016 și ISO 9001: 2015 • planul de tranziție de la ISO/TS 16949: 2009 la IATF 16949: 2016; • schimbările aduse de standardul IATF 16949: 2016

  Durata 4 zile

  Target Group: • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic • Top și middle management din Producție

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOTIVE

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOTIVE

 • 7

  Auditor Intern IATF 16949:2016 și ISO 19011:2011 Scopul trainingului Punerea în aplicare, de către personalul desemnat de organizație a evalua sistemul de management al calității, a celor mai bune practici, în conducerea auditurilor interne sau de secundă parte, pentru a determina, cât mai obiectiv, conformitatea sistemului de management al calității implementat/certificat în organizație

  Obiective • Dobândirea de cunoștințe relevante pentru dezvoltarea unui sistem de management al calității

  care: prevede o îmbunătățire continuă; subliniază prevenirea defectului; include cerințe și instrumente specifice din industria auto; și promovează reducerea variației și a rebuturilor în cadrul lanțului de aprovizionare.

  • Atingerea unui nivel de performanță a personalului, în auditarea internă a sistemului de management al calității și auditarea furnizorilor, prin însușirea tehnicilor de audit intern și de secundă parte.

  Tematica • cerințe ale standardelor IATF 16949:2016 și ISO 19011:2011 • competențele și evaluarea auditorilor; determinarea, implementarea și monitorizarea

  programelor de audit; pregătirea auditului; managementul nonconformităților • planul de tranziție de la ISO/TS 16949:2009 la IATF 16949:2016 • schimbările aduse de standardul IATF 16949:2016

  Durata: 4 4 zile

  Target Group: • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic • Top și middle management din Producție

  Up-grade la IATF 16949:2016 Scopul trainingului: Refreshment la noile standarde ISO 9001:2015 și IATF 16949:2016.

  Obiective: • La sfârșitul acestui training, participanții vor dobândi cunoștințe pentru: • Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerințelor noilor standarde (modificări, precizari,

  îmbunătățiri, scopul acestora) și impactul modificărilor asupra sistemului actual de management al calității in industria auto

  • Clarificarea modului de tranziție la noile standarde, aplicate de organismele de certificare

  Tematica • prezentare cerințe ale standardelor IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015 • se realizează exerciții și studii de caz (individual și pe echipe), relativ la ur