15
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 1 Brodsko posavska županija Slavonski Brod, 03.04.2014. godine Kreditiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje

Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

 • Upload
  zuriel

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine. Kreditiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje. Potpisan Sporazum o zajmu s KfW -om u ukupnom iznosu od približno 70 mln . EUR za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

1

Brodsko posavska županijaSlavonski Brod, 03.04.2014. godine

Kreditiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje

Page 2: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 7212

Potpisan Sporazum o zajmu s KfW-om u ukupnom iznosu od približno 70 mln. EUR za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području

Trenutno se provodi III. faza s raspoloživim iznosom od 18 mln. EUR

Kamatna stopa subvencionirana od strane Njemačke Vlade

Osigurana besplatna pomoć u pripremi, provedbi i praćenju projekata od strane stručnjaka angažiranih od strane KfW-a

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje RH

Page 3: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

Project No. 8 Water Supply

Lipovljani

Project No. 7 Waste Water

Sveta Nedelja

Project No. 5 Water Supply

Liburnia (Opatija)

Project No. 1 Water Supply Petrovo Selo,

Pobrezje and Osojnik (Dubrovnik) Project No. 3

Water Supply Dubrovnik

Project No. 4 Water Supply and Waste Water

Duga Resa

Project No. 6 Waste Water

Cakovec and Donji Kraljevec

Project No. 2 Waste Water

Cavtat

Zagreb

PROJEKTI I. FAZE ZAJMA

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje RH

PROJEKTI II. FAZE ZAJMA

Kastela Bay Environmental Protection Project

WS Municipality of Sestanovac

Zagreb

3

Page 4: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 7214

NAMJENA PROGRAMA - financiranje projekata:

KORISNICI KREDITA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i komunalna društva (kreditiranje se odvija izravno od strane HBOR-a)

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje RH

Vodoopskrbe,

Odvodnje,

Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

Rekonstrukcija, sanacija i modernizacija sustava odvodnje i vodoopskrbe

Page 5: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

5

OSNOVNE ODREDNICE I UVJETI PROGRAMA

Iznos kredita: moguće je financiranje 100% iznosa predračunske vrijednosti investicije s tim da najniži iznos kredita

u pravilu iznosi 400.000,00 EUR

Rok otplate: do 10 godina, kroz 20 polugodišnjih otplatnih rata

Korištenje i poček: do 5 godina od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu

Kamatna stopa: 3,0 % godišnje, fiksno

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje (tromjesečni obračun)

Naknada za obradu zahtjeva: 0,8 % jednokratno na iznos odobrenog kredita

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje RH

Page 6: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 7216

POTENCIJALNI INSTRUMENTI OSIGURANJA

mjenice i zadužnice,

zalog na imovini,

jamstvo RH, jamstvo JLS, bankarska jamstva,

drugi uobičajeni instrumenti osiguranja u bankarskom poslovanju (npr. cesija priljeva sredstava, zapljena sredstava na posebnom računu projekta i sl.)

*U pravilu su dostatne mjenice i zadužnica komunalnog društva uz jamstvo ili zadužnicu vlasnika komunalnog društva (JLPRS-a)

Kreditna linija za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje RH

Page 7: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 7217

NAMJENA PROGRAMA obuhvaća projekte komunalne infrastrukture, a naročito:

KORISNICI KREDITA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komunalna društva te ostale pravne osobe

Program kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture

Vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

Zbrinjavanje komunalnog otpada te održavanje čistoće,

Industrijske zone, zone malog poduzetništva,

Socijalnu infrastrukturu; domovi za skrb starijih osoba i dječji vrtići,

Katastarske izmjere,

Športske objekte i ostalo.

Page 8: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 7218

OSNOVNE ODREDNICE I UVJETI PROGRAMA

Visina kredita: maksimalno do 75% predračunske vrijednosti investicije (iznimno za JLS-ove i društva u njihovu vlasništvu do 100%)

Provedba: neposredno kreditiranje i putem poslovnih banaka

Rok otplate i poček: do 15 godina uključujući poček do 5 godina

Kamatna stopa: fiksna kamatna stopa od 4 % godišnje

Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu

Program kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture

Page 9: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

9

IPARD – Mjera 301. –Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Page 10: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

10

MJERA 301. – razvitak osnovne ruralne infrastrukture, osobito infrastruktureza poticanje gospodarskih i društvenih aktivnosti za uravnotežen rast, unapređenje uvjeta života i rada i smanjenje depopulacije u ruralnim područjima

Ulaganja unutar Mjere 301. IPARD programa obuhvaćaju ulaganja u:

Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta Sektor toplana Sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta

IPARD – Mjera 301. –Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Page 11: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

11

Cilj

Kreditiranje projekata koji će se kandidirati za IPARD program – Mjeru 301. Kreditnim programom se financira: dio investicije koji će se kandidirati za IPARD program - prihvatljivi izdaci sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301.

izdaci koji su dio investicije, a nije ih moguće kandidirati za IPARD program (ostali izdaci za ulaganja u osnovna sredstva vezani uz projekt koji se kandidira za Mjeru 301.)

Namjena kredita

osnivačka ulaganja zemljište građevinski objekti oprema i uređaji

IPARD – Mjera 301. –Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Page 12: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

12

Korisnici kredita

jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika) sukladno prilogu V Pravilnika o provedbi Mjere 301. unutar IPARD programa

jedinice lokalne samouprave koje su s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa

Visina kredita maksimalni iznos kredita nije ograničen. Kreditirat će se u pravilu do 100% predračunske vrijednosti investicije (s PDV-om). Krediti se odobravaju u kunama, bez valutne klauzule.

Kamatna stopa 4 % godišnje, fiksno

IPARD – Mjera 301. –Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Page 13: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

13

Rok otplate do 15 godina (uključujući do 5 godina počeka)

Osiguranje povrata kredita

mjenice jedinica lokalne samouprave zadužnice jedinica lokalne samouprave

Realizacija kredita izravno kreditiranje kreditiranje putem poslovnih banaka

Princip sufinanciranja sredstva IPARD-a isplaćuju se korisniku nakon predočenja dokaza o završetku investicije te nakon podmirivanja svih obveza vezanih uz investiciju

Obveze korisnika nakon primitka IPARD sredstava, korisnik je ista dužan uplatiti na račun HBOR-a, odnosno poslovne banke kako bi se navedenim sredstvima umanjila glavnica kredita

IPARD – Mjera 301. –Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Page 14: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

14

Odluka o zaduženju gradskog poglavarstva/općinskog vijeća

Raspisivanje javnog nadmetanja za nabavu novčanog kredita i odabir najpovoljnije ponude

Odluka Vlade RH, odnosno Suglasnost Ministarstva financija o zaduženju (u skladu s kreditnim uvjetima odabrane ponude)

Priprema natječajne dokumentacije za nabavu novčanog kredita

Potpisivanje ugovora o kreditu

Kreditne uvjete u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uskladiti s Programom HBOR-a

Sve poslovne banke koje namjeravaju ponuditi kreditna sredstva HBOR-a moraju ishoditi prethodnu pisanu suglasnost

Nije preduvjet za podnošenje Zahtjeva za kredit, već je potrebno provesti postupak javnog nadmetanja te dostaviti Pismo prijave za Mjeru 301. IPARD

Obavezna suglasnosti Ministarstva financija Obvezna Odluka Agencije o dodijeli sredstava

Preduvjeti za odobrenje kredita iz sredstava HBOR-a

Koraci u procesu zaduživanja JLS-a

Page 15: Brodsko posavska županija Slavonski Brod , 03 .04.2014 . godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

Hrvatska banka za obnovu i razvitakwww.hbor.hrTel: 01-4597-817 (Josip Pavković)Fax: 01-4591-614E-mail: [email protected]

Kontakti

15