of 8 /8
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Načela sustava civilne zaštite su opća načela: -načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije, -načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite( načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja). Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici: – Vlada Republike Hrvatske – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite – tijela državne uprave i druga državna tijela – Oružane snage Republike Hrvatske i policija – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: a) stožeri civilne zaštite b) operativne snage vatrogastva c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja e) udruge f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite g) koordinatori na lokaciji h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

Page 1: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i

ratnih razaranja.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela:

-načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije,

-načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite( načelo supsidijarnosti, načelo

solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja).

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici:

– Vlada Republike Hrvatske

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite

– tijela državne uprave i druga državna tijela

– Oružane snage Republike Hrvatske i policija

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava

civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite

b) operativne snage vatrogastva

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

e) udruge

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite

g) koordinatori na lokaciji

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Page 2: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka.

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se 13. listopada.

• STOŽER CIVILNE ZAŠTITE BRODSKO POSAVSKE

ŽUPANIJE

Funkcija u Stožeru civilne zaštite

Načelnik Stožera civilne zaštite

Zamjenik načelnika stožera civilne zaštite

Član, načelnik Policijske uprave Brodsko-Posavske

Član, pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja

Član, županijski vatrogasni zapovjednik

Članovi Stožera

za zdravstveno

zbrinjavanje

Sanacijski upravitelj Opće bolnice «Dr. Josip Benčević»

ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo BPŽ

ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

Članovi stožera

za zbrinjavanje i

evakuaciju

ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška

Član, voditelj VGI «Brodska Posavina» SB

Član, voditelj VGI «Šumetlica-Crnac» NG

Član Pročelnik veterinarskog ureda u BPŽ

Član, predstavnica Poljoprivredno-savjetodavne službe

Član, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja

Član, Lučka kapetanija Slavonski Brod

Član, Elektre Slavonski Brod

Član, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod

Član, Hrvatske ceste (HC)

Član, Županijska uprava za ceste (ŽUC)

Član, UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

• OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Page 3: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

• OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Društvo Crveni križ Brodsko-posavske županije djeluje kao Zajednica udruga (općinskih i

gradskih duštava), čiji se međusobni odnosi temelje na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i

odgovornosti za realizaciju programa i aktivnosti. Na istim se osnovama temelji i odnos

Društva prema Hrvatskom crvenom križu te je stoga u okolnostima potreba moguće djelovati

brzo i učinkovito.

• OPERATIVNE SNAGE HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i

pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti

posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu

očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

HGSS Stanica Slavonski Brod broji 31 člana. (3 spašavatelja, 24 pripravnika i 4

suradnika).

U okviru Stanice ustrojena je Ispostava u Novoj Gradiški.

Page 4: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

Stanica ima timove licenciranih za spašavanje iz poplava i divljih voda te posjeduje

opremu za rad na vodi, a također posjedujemo članove koji su osposobljeni za ronjenje i do

razine instruktora. Stanica posjeduje opremu za pružanje prve pomoći, sredstva za transport

unesrećenih te smo u 2014 dobili i AVD uređaj. Za potrage opremljeni smo informatičkom i

komunikacijskom opremom te GPS uređajima. Posjedujemo opremu za spašavanje sa visine,

dubine te u zimskim uvjetima.

HGSS – Stanica Slavonski Brod

Tel. 098 611 484; 091 72 10 040

Adresa: Ulica fra Kaje Adžića 10B

Email: [email protected] Pročelnik: Josip Granić

• UDRUGE GRAĐANA

• CB radio Klub Marsonija, Sv. Florijana 7, Slavonski Brod

• Radio klub Slavonski Brod, J.J. Strossmayera 26, Slavonski Brod

• Klub podvodnih aktivnosti Marsonija, Slavonski Brod, J. Frana Supila 2

• Aeroklub Brod Slavonski Brod, Aerodrom Jelas p.p. 113

• Kajak kanu klub Marsonija, Splavarska 1, Slavonski Brod

• Kajak kanu klub Oriolik, A. Starčevića 3, 35255 Slavonski Kobaš

• Radio Klub Željko Vidović-Roky, V. Nazora 2, Nova Kapela

• CB-ORIOS Oriovac, Vladimira Becića 17

• Radioamaterska udruga Oriovac, V. Nazora bb, Oriovac

• Radio klub Nova Gradiška, Frankopanska 43

• CB radio klub Istročna elita, Bicko Selo 87

• Radioamaterska udruga “Jelas” Slavonski Brod, Antuna Vrančića 11, Slavonski Brod

• Radioamaterska udruga Slavča, Kovačevac 15

• POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

U organizaciji Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu BPŽ izvršena je edukaciji

iz postupaka prve pomoći.

Page 5: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA
Page 6: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

PREGLED POSTROJBI OPĆE NAMJENE PO OPĆINAMA

GRAD, OPĆINA broj

pripadnika

Zapovjedništvo

postrojbe

Zapovjednici

skupina

Vođe

ekipa

Članovi

ekipa

Slavonski Brod 71 3 3 13 52

Nova Gradiška 33 3 3 9 18

Bebrina 24 3 3 6 12

Brodski Stupnik 29 3 2 8 16

Bukovlje 17 3 2 4 8

Cernik 33 3 3 9 18

Davor 17 3 2 4 8

Donji Andrijevci 29 3 2 8 16

Dragalić 23 3 2 6 12

Garčin 42 3 3 9 27

Gornja Vrba 29 3 2 8 16

Gornji Bogićevci 17 3 2 4 8

Gundinci 23 3 2 4 14

Klakar 29 3 2 6 18

Nova Kapela 42 3 3 9 27

Okučani 23 3 2 4 14

Page 7: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA

Oprisavci 33 3 3 9 18

Oriovac 42 3 3 9 27

Podcrkavlje 23 3 2 6 12

Rešetari 42 3 3 9 27

Sibinj 50 3 3 11 33

Sikirevci 20 3 2 5 10

Slavonski Šamac 17 3 2 4 8

Stara Gradiška 17 3 2 4 8

Staro Petrovo Selo 42 3 3 9 27

Velika Kopanica 29 3 2 8 16

Vrbje 27 3 3 7 14

Vrpolje 33 3 3 9 18

UKUPNO 856 84 69 201 502

Za postrojbe opće namjene u 20 općina izvršena je edukacija u suradnji sa

djelatnicima Hrvatskih voda VGI u izradi zečjih nasipa.

U organizaciji Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu BPŽ, u 20 općina izvršena je

edukaciji iz postupaka prve pomoći za postrojbe opće namjene, kojom prilikom su obučena

292 pripadnika postrojbi opće namjene.

• PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

• POSTUPANJE GRAĐANA U KATASTROFAMA I

NESREĆAMA

Upute za građane link: stranica DUZS-Upute za građane i Kada zvati

112?

• GALERIJA SLIKA

Page 8: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA CIVILNA ZAŠTITA