of 49/49
Borgå medborgarinstitut KURSPROGRAM 2018–2019 Kultur-, idrotts- och fritidstjänster i Borgå Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Borgå medborgarinstitut · 2018-07-04 · Borgå medborgarinstitut ALLMÄNT Intyg Intyg ges på begäran efter avslutad kurs (pris 6 €). Kontakta kansliet. Intyg över godkända

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Borgå medborgarinstitut · 2018-07-04 · Borgå medborgarinstitut ALLMÄNT Intyg Intyg ges på...

 • Borgåmedborgarinstitut

  KURSPROGRAM 2018–2019Kultur-, idrotts- och fritidstjänster i Borgå

  Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

 • Borgå medborgarinstitut

  INNEHÅLL

  SAMHÄLLE

  ALLMÄNT

  Projekt Kamoon ........................................8

  Händelsekalender .....................................8

  Öppen universitetsundervisning ..............10

  Fortbildning .............................................12

  Samhälle och kultur ................................13

  Släktfoskning ..........................................15

  Natur och uteliv ......................................15

  Ledare .......................................................3

  Kursavgifter ...............................................5

  Bra att veta ...............................................6

  Kontaktuppgifter .......................................7

  GYMNASTIK, HÄLSA OCH DANS

  Gymnastik ...............................................26

  Hälsa .......................................................26

  Dans ........................................................27

  SPRÅK

  Svenska ...................................................22

  Engelska..................................................22

  Tyska .......................................................23

  Franska ...................................................23

  Spanska ..................................................24

  Italienska ................................................25

  Övriga språk ............................................25

  Andersböle–Söderveckoski–Kullo ...........44

  Emsalö–Tolkis–Svartså ............................45

  Kråkö–Vessö ...........................................45

  Fagersta–Seitlax ......................................46

  Ebbo–Pellinge .........................................46

  Jackarby–Sannäs .....................................47

  DATATEKNIK

  Kurser i datateknik ..................................18

  Dataöppet ...............................................20

  MUSIK

  Gruppundervisning .................................30

  Individuell musikundervisning .................31

  Specialkurser i musik ..............................32

  KONST OCH FOTO

  Formgivning ............................................33

  Bildkonst .................................................34

  Fotografering ..........................................35

  Hobby och textilarbeten ..........................38

  Kroppsvård ..............................................40

  Hantverk och slöjd ..................................40

  PRAKTISKA ÄMNEN

  KURSER I BYARNA

  FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN

  Baby- och knatterytmik ...........................28

  Babyfärgbad ...........................................29

  NAVIGATION

  MAT OCH DRYCK

  FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

  Navigation ..............................................36

  Mat och dryck .........................................36

  För personer med funktionsnedsättning ..42

  2

 • Välkommen på kurs!

  LEDARE

  Man lär sig så länge man leverSamhället och världen omkring oss förändras snabbare än vi märker. Det gäller inte bara teknologisk utveckling utan också förändringar i gamla tankemönster. Det innebär en utmaning i vår vardag och i vårt arbetsliv. Detta väcker också en oro. Fördelas nyttan av utvecklingen jämlikt eller leder den snabba utvecklingen till ojämlikhet mellan olika befolkningsgrupper? Utmaningen att hänga med i den snabba utvecklingen berör oss alla, både unga och äldre, de som är med i arbetslivet och de arbetslösa.

  Utveckling borde alltid omvandlas till möjlighet. Allt flera av oss får uppleva saker och service som ingen ens kunde drömma om i början av Finlands tid som ett självständigt land. Trots att utvecklingen alltid har fört med sig stora utmaningar och förändringar är få av oss färdiga att gå tiotals år bakåt i tiden. Det är svårt att föreställa sig jordbruk utan maskiner, medicinsk vetenskap utan antibiotika och informationsförmedling utan datorer. Listan är ändlös. Det finländska samhällets styrka har alltid varit att vi har haft en stor respekt för utbildning och inlärning av nya kunskaper. Detta är fortfarande lika centralt nu när vi ska anta utmaningen att förändra samhället och tekniken. Utan vilja och förmåga att lära sig nytt är vägen till förändring svår för både individ och samhälle.

  Borgå vill fortfarande erbjuda sina invånare en utbildning som utgår ifrån deras livssituation och intressen. Borgå medborgarinstituts gedigna kursprogram är en central del av detta utbildningsutbud. Medborgarinstitutets kurser täcker allt från kultur till språk, kurser inom öppna universitetet och gymnastik. Det viktigaste är ändå att var och en har en egen vilja att lära sig nytt och förbättra sig själv. Medborgarinstitutet erbjuder dig ett lokalt och högklassigt alternativ som respekterar individuella önskemål.

  Jag önskar alla nya och gamla studerande intressanta stunder med det nya kursprogrammet

  Jukka-Pekka Ujula Stadsdirektör

  3

 • Borgå medborgarinstitut

  ALLMÄNT

  Välkommen till Borgå medborgarinstitut!Du kommer väl ihåg att anmäla dig senast 8 dagar i förväg! Det är det viktigaste sättet att påverka och säkerställa att kurserna kan genomföras som planerat.

  Anmälning till kurserMåndagen 13.8 kl. 13.00 öppnas internetanmälningen: www.borga.fi/medborgarinstitutet

  Fr.o.m. 13.8 kl. 13.00 kan du också anmäla dig till kurserna per telefon till kansliet 019 520 2660. Kansliet är i mån av möjlighet öppet måndagar-torsdagar kl. 10–16.

  Anmälningar tas inte emot per e-post.

  Ha följande uppgifter till hands vid anmälan:• namn, socialskyddssignum

  • adress, hemkommun

  • telefonnummer och e-postadress

  • utbildningsbakgrund (grundnivå / andra stadiet / högre utbildning)

  • huvudsaklig aktivitet (sysselsatt / arbetslös / studerande / pensionär / annan).

  För dig som för första gången anmäler dig via nätet rekommenderar vi: bekanta dig i förväg med anmälningssystemet genom att anmäla dig till både Övningskurs 999997M och Övningskurs 999998M.

  Anmälningssystemet bekräftar omedelbart om du ryms med. Om kursen redan är full-satt placerar programmet in dig på en reservplats i anmälningsordning. Du blir sedan kontaktad av kansliet om det blir en ledig plats.

  OBS! Vid anmälningsrusning kan systemet tillfälligt visa att kursen är fullbokad fastän det ännu finns plats. Ta emot en plats på väntelistan, kansliet meddelar när du ryms med.

  Information in EnglishPlease contact the office at 019 5202 660, for more information.

  4

 • Välkommen på kurs!

  ALLMÄNT

  Betalning av kursavgiftNär du anmäler dig förbinder du dig att också betala kursavgiften. Kursavgiften täcker un-dervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns det en skild materialavgift.

  Betala aldrig kursavgifter utan att använda det referensnummer som anmälningssyste-met ger dig! Om du anmäler dig via nätet, skriv själv ut din räkning eller anteckna konto-nummer och referensnummer. Betala kursav-giften senast 8 dagar före kursstart! Vi sänder inte räkning för kursavgifterna.

  Borgå medborgarinstituts IBAN-kontonummer är FI86 5358 0620 0362 74 och BIC-kod OKOYFIHH.Du kan betala kontant eller med kort endast i stadens servicepunkt Kompassen, Krämartor-get B. Öppet: må-fre kl. 9.00–16.00.

  Materialavgifter till kurser och till Kamratför-bundets utfärder kan inte betalas via bank eller med kort, endast med kontanter direkt till läraren/kamratförbundet.

  Avbokning av anmälningAvboka din anmälan med din egen kod via internet eller genom att kontakta kansliet må-to kl 10–16. tel. 019 520 2660.

  Man kan inte avboka genom att meddela kursledaren. Avbokningen bör ske senast 8 dagar före kursstart, i annat fall debiterar vi kursavgiften.

  Studiesedel för arbetslösaOm du är arbetslös och bor i Borgå eller Askola får du en studiesedelrabatt för ar-betslösa, värd 50 €/läsår genom att uppvisa ett intyg över arbetslösheten senast 8 dagar före kursstart. Gå in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi. Välj E-Tjänster. Log-ga in med dina bankkoder. Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft. Kolla upp-gifterna och skriv ut intyget. Om du har smarttelefon eller surfplatta kan du också uppvisa intyget med hjälp av dem. Inty-

  get bör uppvisas på KoMbi-kansliet, Man-nerheimgatan 15, öppet må-to kl. 10–16. Redan betalda kursavgifter kan inte senare bytas mot studiesedel.

  Smartum- och Virike-sedlarPå gymnastik- och danskurser fungerar Smar-tum-idrottssedlar, Smartum idrotts- och kul-tursedlar samt Virike-sedlar. På övriga kurser fungerar Smartum idrotts- och kultursedlar samt Virike-sedlar.

  OBS! Sedlarna gäller inte Öppen universitets-undervisning.

  Sedlarna är personliga och tas emot av sta-dens servicepunkt Kompassen, Krämartorget B, inom två veckor från kursstarten. Sedlarna tas inte emot före kursstart och återbetalas inte. Kom ihåg att du behöver ditt referens-nummer för att kunna betala med sedel. Meddela kansliet per e-post eller telefon se-nast 8 dagar före kursen börjar att du tänker använda ovannämnda sedlar.

  ÅterbetalningKursavgiften återbetalas endast om kursen inhiberas helt. Avgiften återbetalas inte om du själv avbryter. De avgifter som återbetalas betalas in på ditt konto efter att du meddelat kansliet dina bankuppgifter.

  Principerna för kursavgifterna är fastställda av Bildningsnämnden.

  Hitta till kurslokalenKontrollera adresserna till kurslokalerna, varje adress anges i samband med kursbeskrivnin-gen. De flesta svenskspråkiga kurserna hålls i Lyceiparkens skola (Lypa), besöksadress Bis-kopsgatan 3–7, 06100 Borgå.

  Hur hitta till Lyceiparkens skola?

  Leta reda på höghusadressen Biskopsgatan 8–10 C. Gå därefter rakt över gatan och in på skolgården. Välj den första ingången sett från Biskopsgatan, under stora klockan, första vå-ningen och rakt fram.

  5

 • Borgå medborgarinstitut

  ALLMÄNT

  Intyg Intyg ges på begäran efter avslutad kurs (pris 6 €). Kontakta kansliet.

  Intyg över godkända kurser inom Öppna uni-versitetet vid Åbo Akademi fås på begäran via mejladressen: [email protected]

  Lovdagar• höstlov 15.10–21.10.2018• sportlov 18.2–24.2.2019• påsklov 19.4–22.4.2019

  OBS! Se alltid datumuppgifter för varje en-skild kurs i samband med kurs beskrivningen.

  Mbi-informationÅrligen publiceras två kursbroschyrer som delas ut till alla hushåll med reklamposten. Du hittar oss på nätet under adressen www.borga.fi/medborgarinstitutet och på Face-book på namnet Porvoon kansalaisopisto- Borgå medborgarinstitut. Följ dessutom tid-ningen Östnylands MI-spalt varje fredag.

  Flexteam ÖstBorgå medborgarinstitut deltar i samarbetet mellan skolorna på andra stadiet i Östra Nyland för att öka elevernas valfrihet. Kurser i första hjälpen, hygienpass, navigation, spanska, ita-lienska och arabiska ingår i utbudet. Alla Flex-team Öst elever måste anmäla sig på förhand och förbinder sig därmed att betala kursavgift.

  KamratförbundetKF är en förening för alla kursdeltagare vid Borgå medborgarinstitut och erhåller bidrag för sin verksamhet av institutet. KF hoppas att du aktivt deltar i verksamheten. Information om evenemang ges i MI-spalten i tidningen Östnyland och på anslagstavlorna.

  Kamratförbundet

  • Ordnar teaterresor, utfärder och är med om att planera fester bl.a. Svenska dagen.

  • Ansvarar för Stugan i Seitlax. En studerande vid Borgå medborgarinstitut kan reservera Stugan veckovis under sommaren. Reservering från april 2019 per tel. 040 557 9755. Se närmare info i MI-spalten i tidningen Östnyland.

  Kamratförbundets kontaktperson är Solveig Bärlund tel. 040 587 4399.

  BRA ATT VETA• Kursdeltagarna antas i

  anmälningsordning.

  • De flesta språkkurser förutsätter att man köper kursbok.

  • Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden. Rektorn fattar beslut om kursstart.

  • Deltagare på väntelistan får ett personligt meddelande när det blir lediga platser på en kurs.

  • En deltagare inom individuell musikundervisning som är frånvarande mera än 25 % av tiden eller är borta utan att meddela läraren mister sin kursplats.

  • Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.

  • Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år. Alla deltagare i kurser i teknisk slöjd måste vara med under första kursträffen då säker-hetsinformationen ges.

  • Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar.

  • Eventuella ändringar på enskilda kurser meddelas deltagarna per textmeddelande, e-post eller telefon.

  • En lektion är vanligen 45 minuter.

  • Inga keldjur/husdjur får tas med in till kurserna.

  • Tänk på att ha lämplig klädsel för din kurs. Du bör t.ex. ha kläder som får bli smutsiga på de praktiska kurserna och mjuk och bekväm klädsel på kurser där det ingår fysisk rörelse.

  • Man behöver inte meddela läraren eller kansliet vid eventuell tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: matlagningskurserna.

  6

 • Välkommen på kurs!

  ALLMÄNT

  Kansliet: KoMbi-huset Mannerheimgatan 15 06100 Borgå Kansliet är i mån av möjlig-het öppet må-to kl. 10–16

  Internet: www.borga.fi/ medborgarinstitutet

  E-post: [email protected]

  KANSLIPERSONAL

  Anna Söderbergbyråsekretererare kundbetjäning, löner och räkningar

  040 837 3701, 019 520 2660

  [email protected]

  Rasmus Waugh vikarierande studierådgivare kundbetjäning22.8.2018–17.2.2019

  040 489 9677, 019 520 2660

  [email protected]

  Kaj Liljalehtostudierådgivare kundbetjäningt.o.m. 21.8.2018 (tjänstledig 22.8.2018–17.2.2019)

  040 489 9677, 019 520 2660

  [email protected]

  Maarit Lehtokvällsvaktmästare må-on kl. 16.30–20.00 och to kl. 16.30–19.00 under terminernaAnträffbar på Mbi-avdelninen i Lyceiparkens skola, Biskopgatan 3–7, ingång från gården, dörren närmast Biskopsgatan, första våningen och rakt fram.

  fr.o.m. 3.9 tel. 040 676 1430

  [email protected]

  PEDAGOGISK PERSONAL

  Pertti Jääskärektor, fil.mag., ped.mag.Säkrast anträffbar i KoMbi-huset må kl. 11–12, Mannerheimg. 15

  040 523 0699

  [email protected]

  Maria Malinbiträdande rektor, ekon.mag.Ansvarar för den svenskspråkiga kursverksam-heten, webbinfon, projekt, fortbildning, öppen universitetsundervisning, samhälle och kultur, navigation, datateknik, foto samt integrations-projektet Bra början i Borgå.Anträffbar på tjänstetid, säkrast anträffbar i KoMbi-huset må kl. 14–16

  040 489 1891

  [email protected]

  Maria LindlöftextillärareAnsvarar för dans, gymnastik, praktiska färdighe-ter, konst och MI-spalten i tidningen Östnyland.Säkrast anträffbar per telefon må kl. 14–15 samt ons kl. 12.30–13.30

  040 489 9658

  [email protected]

  Maria Lindefil.mag., musikpedagogAnsvarar för musik, matlagning och hygienpass.Tjänstledig 10.9.2018–30.4.2019. Ersättare: Jenna RombergT.o.m. 7.9 säkrast anträffbar per telefon tis. kl. 09.30–11.30.

  040 489 9651 [email protected]

  Jenna Rombergfil. mag., språklärareAnsvarar för språk. Anträffbar per telefon må kl. 12.00–12.30 och to kl. 12.30–16.00.

  040 489 9656Fungerar som ersättare för Maria Linde 10.9.2018–30.4.2019.

  KONTAKTUPPGIFTER

  7

 • Borgå medborgarinstitut

  ALLMÄNT

  Svenska dagen ti 6.11.2018 kl. 18.00 Grand, Biskopsgatan 28

  Julfest fr 30.11.2018 kl. 18.30 Lypas matsal, Biskopsgatan 3–7

  Gemensam traditionell julfest för medborgarinstitu-tets svenskspråkiga musik- och dansgrupper. Ringle-kar och glöggförsäljning. Välkommen!

  HÄNDELSEKALENDER

  Kalevala dagen to 28.2.2019 kl. 18.00 Grand, Biskopsgatan 28

  Aula-galleriet Utställningstider i Aula-galleriet i KoMbi-huset, Mannerheimgatan 15 kan bokas via läraren i konstämnen Petteri Vihavainen, tel. 040 489 9678 måndagar kl. 13.30–15.30.

  PROJEKT KAMOON

  Med Kamoon-kurserna vill vi erbjuda såväl nya som ”gamla” finländare en chans att lära sig nya färdig-heter och samtidigt knyta kontakter oberoende av språk och kultur. Om möjligt fördelas platserna så att hälften av gruppen består av invandrare och hälften av ”gamla” finländare. Senast två veckor innan kurs-start får de som anmält sig till kursen veta om de fått plats på kursen eller inte. Kom med och ha trevligt! Ordnas med understöd av Undervisnings- och kultur-ministeriet för att skapa goda relationer i samhället.

  Project KamoonKoMbi offers some free courses for Finns and immigrants. Everybody can sign up for Kamoon-courses. The number of par-ticipants admitted to the course will, if possible, be divided so, that half are Finns and the other half are

  immigrants. We will let you know two weeks before the course starts, at the latest, whether you were ad-mitted to the course or not. In our courses you learn new skills and get to know others. Come along and enjoy! The courses have been funded by the Ministry of Education and Culture.Plock ur Kamoon-utbudet:110113M Grundkurs i gitarrspel / Guitar basics110211K Monena, Monikultturinen draamakurssi nuorille110215K Drama with style110373K Pictures and meetings110462M Träslöjd / Carpentry110478K Glädje av garn / Have fun with yarns810215K Nyfiken på världens mat? / Interested in world kitchen?

  Det händer på biblioteket

  Biblioteket ordnar digirådgivning

  under året. Närmare uppgifter om

  tidpunkt och plats meddelas senare.

  Information om bibliotekets övriga

  evenemang och utställningar

  står att läsa i Borgå stads

  evenemangskalender och i

  ortspressen då tillfället närmar sig.

  Huvudbiblioteket Prästgatan 20, 06100 BorgåTfn. 019 520 2418

  Gammelbacka bibliotek Centrumplatsen 1, 06400 BorgåTfn. 040 197 7212

  Vårberga bibliotekSampovägen 1, 06150 BorgåTfn. 019 520 2410

  BokbussenTfn. 0400 214 948

  Kerko bibliotekSavimäkivägen 6, 06530 BorgåTfn. 040 168 1386

  [email protected]

  www.porvoo.fi /kirjastowww.helle-kirjastot.fi

  Ordverkstäderna är kreativa ställen där du får öva upp din fantasiförmåga med hjälp av skriftligt, muntligt och tvärkonstnärligt berättande.

  Sydkustens ordkonstskolas ordverkstäder 2018-2019 3.9-2.12.2018, 14.1-21.4.2019 åk 1-2/ onsdagar kl.13:15-14:45 åk 3-6/ onsdagar kl.15:00-16:30Plats: BUF, Tingsgårdsvägen 4 B (75€/ termin) Anmälan via ordkonst.fi

  8

 • Välkommen på kurs!

  Det händer på biblioteket

  Biblioteket ordnar digirådgivning

  under året. Närmare uppgifter om

  tidpunkt och plats meddelas senare.

  Information om bibliotekets övriga

  evenemang och utställningar

  står att läsa i Borgå stads

  evenemangskalender och i

  ortspressen då tillfället närmar sig.

  Huvudbiblioteket Prästgatan 20, 06100 BorgåTfn. 019 520 2418

  Gammelbacka bibliotek Centrumplatsen 1, 06400 BorgåTfn. 040 197 7212

  Vårberga bibliotekSampovägen 1, 06150 BorgåTfn. 019 520 2410

  BokbussenTfn. 0400 214 948

  Kerko bibliotekSavimäkivägen 6, 06530 BorgåTfn. 040 168 1386

  [email protected]

  www.porvoo.fi /kirjastowww.helle-kirjastot.fi

  9

 • Borgå medborgarinstitut

  ÖPPEN UNIVERSITETS-UNDERVISNING/ÅA läsåret 2018–2019Öppna universitetet – flexibla studier för alla! Mera info hittas på: www.abo.fi/opu.Se även: www.studieinfo.fi eller www.abo.fi/student/opuamnenStudieavgiften för delkurserna till medborgarinstitu-ten i östra Nyland och Borgå folkakademi är 12 € per studiepoäng. Materialavgift kan tillkomma. Eftersom kurserna ger akademiska studiepoäng så tillkommer Åbo Akademis terminsavgift på 50 €. Avgiften berät-tigar till att avlägga kurser som Åbo Akademi ordnar inom det öppna universitetet oberoende av arrangör. Åbo Akademis avgift är en engångsavgift/termin som omfattar inskrivning, registrering av studiepresta-tioner (vitsord, kurser), intyg samt studierådgivning. Denna avgift betalas alltså endast en gång i samband med den första kursen du deltar i under terminen och den gäller oberoende av hur många kurser du deltar i under just den terminen. För därpå följande termin erläggs en ny terminsavgift. Tveka inte att använda dig av den studievägledning som Centret för livslångt lärande erbjuder, speciellt ifall du t.ex. funderar på hur man kan kombinera olika ämnen/kurser till en examen. Denna service är du berättigad till då du erlagt terminsavgiften. Du kan t.ex. prata med stu-dievägledare Majlen Saarinen på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Åbo (tel. 02 215 4500) eller ämnesplanerare Terese Ahlström på CLL i Vasa (tel. 06 324 7478).Intyg över godkända kurser inom Öppna universitetet fås på begäran via mejladressen: [email protected]

  Medborgarinstituten i Borgå, Lovisa och Sibbo har sedan 1989 koordinerat sitt utbud av universitetsstu-dier. Det här betyder att delkurserna inom ett ämne hålls antingen i Borgå, Lovisa eller Sibbo. Anmäl dig alltid direkt till det institut där en kurs inleds.Närmare information om ÖPU-kurserna:• kursplanerare Nina Wackström,

  Borgå folkakademi, tfn 040 5687 027 eller [email protected]

  • biträdande rektor Maria Malin, Borgå MI, tfn 040 489 1891

  • rektor Merja Sillanpää, Lovisa Mi, tfn 040 663 2840

  • rektor Annelie Åkerman-Anttila, Sibbo Institut, tfn 040 191 4454

  Logopedi 25 spLogopedi enligt Åbo Akademis kursfordringar, inleds i östra Nyland i september 2018.Nu har du möjlighet att i östra Nyland avlägga grund-studier i logopedi, 25 sp, under tre terminer: hösten 2018, våren 2019 och hösten 2019. Om du senare söker in och blir antagen till Logopedi-utbildningen vid Åbo Akademi räknas dessa kurser till godo. Med-borgarinstituten i östra Nyland och Borgå folkaka-demi samarbetar. Anmäl dig till varje enskild delkurs direkt till det institut som är kursarrangör.Information om ämnet Logopedi: Kommunikations-förmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kom-municerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälp-medel. Logopedin är ett vetenskapsområde som in-begriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och svälj-ningsfunktioner. Studier i logopedi ger dig vetenskap-lig, klinisk och integrerad kunskap i ämnet.

  Grunder i talvetenskaper, 5 sp Föreläsare: FD Pirkko Rautakoski Fre 21.9 och 5.10 kl. 16.30–21.00

  Lö 22.9 och 6.10 kl. 9.00–16.00 Kursarrangör: Borgå folkakademi, Runebergs-

  gatan 16–18 i Borgå. Ingång från gården. Anmälningar till Borgå folkakademi.

  Målet med kursen är att ge allmän kännedom om det centrala innehållet i logopedi. Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper om ämnet och disciplinen logopedi samt om yrket talterapeut.Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studeran-dena kunna:a) definiera central terminologib) beskriva tal- och hörselorganens strukturer och

  funktionerc) beskriva de vanligaste tal-, röst- och kommuni-

  kationsstörningarnad) identifiera talterapeutens jurisdiktione) beskriva tal- och hörselorganens strukturer och

  funktionerUndervisningsformer: Föreläsningar och övningar.Examination: uppsats och litteraturtentamenLitteratur: Engstrand (2004): Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 9144042388.Hartelius, L., Nettelbladt U. & Hammarberg, B. (2008): Logopedi. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 978-91-44-03886-5.Tilläggsinformation om litteratur:Ur boken Logopedi läses kapitlen 1, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 19, 33 och 36.Ur boken Fonetikens grunder läses kapitlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 och termordlista.

  ÖPPEN UNIVERSITETS UNDERVISNING/ÅA

  10

 • Välkommen på kurs!

  219810M

  Rösten 5 sp Fre 30.11 och 14.12 kl. 16.30–21.00

  Lö 1.12 och 15.12 kl. 9.00–14.00 Kursarrangör: Borgå medborgarinstitut, Mbi/

  Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Ellipsen 1130, I vån. FD Sofia Holmqvist–Jämsen 24 lektioner, 60 €+ ÅA:s terminsavgift 50 €

  Målet med kursen är att ge en bred kännedom om rösten i teori och praktik. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:a) beskriva normal röstproduktionb) beskriva röstens utveckling och åldrandec) diskutera akustisk analys av röstkvalitetd) utföra perceptuell bedömning av röstkvalitete) definiera termer gällande röstproduktion och

  bedömningen av denf) utföra röstövningar och ha kännedom om den

  egna rösten och egen röstergonomiUndervisningsformer: Föreläsningar och praktiska övningar.Examination: litteraturtentamenLitteratur: Lindblad, P (1992): Rösten. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 91-44-31671-2Sundberg, Johan (2007): Röstlära: fakta om rösten i tal och sång. Konsultfirman Johan Sundberg. ISBN/ISSN: 978-91-633-0485-9.Elliot, N (2009): Röstboken: tal-, röst- och sångöv-ningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 9789144053486Annan litteratur enligt tentators anvisningar.Anmälan pågår.

  Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp

  Föreläsare: Universitetslärare i logopedi Annette Nylund

  Fre 8.2 kl. 18.00–20.30 Lö 9.2 kl. 9.00–16.00 Sö 10.2 kl. 9.00–15.15

  Kursarrangör: Lovisa Mi, Brandensteinsgatan 21, Språkklassen.

  Målet med kursen är att ge ingående kännedom om utvecklingen av språk, tal och kommunikation.Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:a) beskriva olika faser av utvecklingen av tal, språk

  och kommunikation hos barnb) diskutera bedömning av språklig medvetenhetc) tillämpa metoder att stimulera den språkliga

  medvetenheten hos barn.Kursens mål är ge förmåga att sålla fram väsentlig information. Under kursens lopp diskuteras aspekter relaterade till genus och mångfald.Litteratur: Håkansson, G (1998):Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN:91-44-00865-1.

  Bjar, L & Liberg, C (2003): Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 9144027931.Nettelbladt, U. & Salameh, E–K (2013): Språkutveck-ling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik, lexikon.Hartelius, L. & Nettelbladt, U. & Hammarberg, B. (2008): Logopedi. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 978-91-44-03886-5 kapitlen 4, 6, 9, 10 och 12.Annat material enligt anvisningar som ges under kursen.

  Alternativ och kompletterande kommunikation, 5 sp

  Fre 12.4 kl. 18.00–20.30 Lö 13.4 kl. 9.00–16.00 Sö 14.4 kl. 9.00–15.30

  Kursarrangör: Sibbo medborgarinstitut, Nickby institutshus, Stora Byvägen 8, 04130 Sibbo

  Målsättningen med kursen är att den studerande får teoretisk och praktisk kunskap om kommunikations-stöd samt olika alternativa kommunikationssätt och kommunikationshjälpmedel. Denna kunskap fördju-pas och tillämpas i ämnesstudier. Därtill är målsätt-ningen att den studerande blir medveten om indivi-dens kommunikativa rättigheter.Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:a) Beskriva olika alternativa kommunikationssätt

  och hjälpmedelb) Beskriva utredningsprocesser kring kommunika-

  tionsstödc) Kunna skapa lågteknologiskt kommunikations-

  stödd) Kunna handleda klient och omgivning i kommu-

  nikationsstöde) Känna till faktorer som inverkar på användning-

  en av alternativ och kompletterande kommuni-kation

  f) Demonstrera sätt att få in kommunikationsstöd i klientens vardag och i logopedisk behandling.

  Undervisningsformer: Föreläsningar och övningarExamination: litteraturtentamenLitteratur: Beukelman D.R. & Mirenda P. (upplaga 4/2013): Augumentative and Alternative Communication. Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs. Brookes. ISBN/ISSN: 978-1-59857-196-7.Heister-Trygg, B. TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. ISBN/ISSN: 9178386675.

  Beteendevetenskaplig forskning, 5 spKursen ordnas av Borgå medborgarinstitut under hös-ten 2019. Detaljinfo ges i maj 2019.

  ÖPPEN UNIVERSITETS UNDERVISNING/ÅA

  11

 • Borgå medborgarinstitut

  FORTBILDNING

  610101M

  Första hjälpen I A kl. 18.00–21.15 ons 7.11, 14.11, 21.11 och må 26.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Kometen 2230,

  II vån. Albert Björkestam 16 lektioner, 24 €

  Kursen Följer Röda Korsets program och berättigar till ett intyg som kostar 10 €. Intyget ingår inte i kursav-giften. Första hjälpen kortet fås sista kurskvällen efter godkänd kurs och betalas direkt till kursledaren. Kur-sen riktar sig även till studerande inom Flexteam Öst. Kursen pågår tre onsdagar och en måndag. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  610102M

  Första hjälpen för småbarnsföräldrar

  ons 24.10 kl. 18.00–21.15 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Kometen 2230,

  II vån. Albert Björkestam 4 lektioner, 8 €

  En infokväll för småbarnsföräldrar med information om första hjälpen-åtgärder som är nyttiga att kunna. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  610110M

  Psykiska första hjälpen 2 lö 6.10 och 10.11 kl. 9.00–16.00. Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7 Minna Rehnstrand 14 lektioner, 30 €

  Målet är att fördjupa deltagarnas kunskaper i psykisk ohälsa och psykiska första hjälpen. Det huvudsakliga innehållet: vanliga former av ohälsa, färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till behandling, tillämpning av psykiska första hjälpens olika steg. Undervisnings-metoderna är föreläsningar, övningar och gruppar-bete. I kursavgiften ingår under år 2018 en kursbok ”Det sårbara sinnet” och ett intyg utfärdat av Fören-ingen för mental hälsa. Kurserna är fristående, del 2 kan tas utan del 1. OBS! Denna kurs lämpar sig inte för personer som själva är i kris. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  HygienpassKommer du i ditt arbete i kontakt med oförpackade livsmedel eller livsmedelslokaler? Då behöver du ett hygienpass. Kom på en föreläsning i livsmedelshygien och avlägg därefter hygienpasset. Föreläsningen hålls på svenska, men man kan tenta på de båda inhem-ska språken. Studiematerialet sänds elektroniskt till dig när du har anmält dig till kursen. OBS! Anmäl dig separat till tenten. Kursen riktar sig även till studerande inom Flexteam Öst.

  810230M

  Hygienpass teori A ti 9.10 kl. 18.00–21.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Monica Lindström 4 lektioner, 10 €

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  810231M

  Hygienpass teori B ti 12.3 kl. 18.00–21.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Monica Lindström 4 lektioner, 10 €

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  Hygienpass tentFristående tentamen i hygienpass. Anmälan krävs och tenten börjar exakt kl. 18.00. Alla deltagare skall ha en blå kulspetspenna och giltigt ID (körkort, pass, el-ler det nya ID-kortet med foto) se https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/fragor-och-svar/faststal-lande-av-identiteten-vid-kompetenstest/).Föreläsaren går samma kväll, genast efter tenten, igenom svaren tillsammans med deltagarna. I priset ingår också Hygienpassintyget som du får per post ca 4 veckor efter tenten.Länk till studiematerial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/ https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/

  810232M

  Hygienpass tent, oktober ti 23.10 kl. 18.00–20.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Nymånen 2250,

  II vån. Monica Lindström 3 lektioner, 30 €

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  FORTBILDNING

  12

 • Välkommen på kurs!

  810233M

  Hygienpass tent, mars ti 26.3 kl. 18.00–20.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Monica Lindström 3 lektioner, 30 €

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  810234M

  Hygienpass tent, april ti 9.4 kl. 18.00–20.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Monica Lindström 3 lektioner, 30 €

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SAMHÄLLE OCH KULTUR

  139810M

  Lär känna din hemstads arkitektur

  ons 19.9 och 26.9 kl. 18.00–20.00 Margaretha Jämbäck Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Kometen 2230,

  II vån. Ingen kursavgift

  Föreläsningar om byggnader i kulturhistoriskt vär-defulla stadsdelar i Borgå. Arkitekturhistoria från 1700-talet till tidigt 1900-tal och konstnärers skild-ringar av dessa stadsdelar. Föredrag med bilder, vi avslutar med en rundvandring om vädret tillåter.ons 19.9 Gamla stanons 26.9 EmpirestadenAnmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  139811M

  Lär känna din hemstads kyrkliga byggnader

  to kl. 18.00–19.30 11.10–15.11 Hannele Tenhovuori Ingen kursavgift

  Öppna föreläsningar i de historiskt sett mycket intres-santa kyrkliga byggnaderna i Borgå.11.10 Den nyrenoverade Domprostgården.

  Adress: Finnbyvägen 6.25.10 Domkyrkan i Borgå.15.11 Domkapitelhuset.Föreläsningarna ordnas som ett samarbete mellan Kyrkan i Borgå och KoMbi. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  410201M

  Annorlunda resor ti kl. 18.30–20.00 9.10–20.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Ellipsen 1130, I vån. Ingen kursavgift

  Bilder och berättelser för dig som tycker om resor och spännande platser eller gillar att fantisera dig bort en helt vanlig vinterkväll.9.10. Följ med på ett bussäventyr genom fem

  afrikanska länder. Under bussfärden som körs på gropiga och dammiga vägar får du ta del av såväl natur- och kulturupplevelser som den dramatik och romantik det innebär att leva bussliv med 50 andra individer i olika åldrar. Föreläsare Henrika Nordin.

  23.10. En överraskande biltur i Slovenien under våren 2017. Det lilla landet som har allt: vindistrikt, julianska alper, underbart vackra insjöar, och de italienskt inspirerade kust-städerna Piran och Portoroz med Lipizzaner-hästar och grottor. Föreläsare Salme Vieira.

  30.10. Åk med till Engelska kanalens lavendeldof-tande ö Jersey på en språkresa. Föreläsare Camilla Kivivuori.

  20.11. Medelhavskryssning med start i norra Italien, vi gör strandhugg bl.a. i Frankrike, Spanien, Mallorca och Sicilien. Upplev det omväxlande livet ombord på fartyget Costa Diadema. Föreläsare Tia Tallberg och Maja Collin.

  Reseäventyr på egen hand eller resor till ovanliga resmål är temat för denna kurs. Om du vill tipsa om en annorlunda reseberättelse, ta kontakt med Maria Malin, [email protected] eller tfn 040 489 1891. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  130202M

  Människor och minnen 24.9 må 24.9 kl. 17.00–18.30 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Benita Ahlnäs Ingen kursavgift

  Chefredaktör Kim Wahlroos berättar om två teman, tidningen Nya Östis och om sin farfar legenden Hel-mer J. Wahlroos. Alla intresserade är välkomna. An-mälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  130203M

  Människor och minnen 1.10 må 1.10 kl. 17.00–18.30 Diktarhemmet, Mellangatan 17 Benita Ahlnäs Ingen kursavgift

  Samtal mellan författaren Ulla-Lena Lundberg och kursledaren Benita Ahlnäs om Diktarhemmets tidi-gare författare. Förhandsanmälan obligatorisk, max. 40 personer ryms med. Anmälan börjar 3.9 kl. 10.00.

  SAMHÄLLE OCH KULTUR

  13

 • Borgå medborgarinstitut

  Svenska veckan 5.11–11.11

  Svenska dagen-fest ti 6.11 kl.18.00 Grand, Biskopsgatan 28 i Borgå.

  Festtal: Författare Ulla-Lena Lundberg. Musikpro-gram: Mandys Nyckel. Konferencier: Jenna Romberg. Festen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade. Fri placering, ingen platsbokning i förväg.

  Övrigt program i Borgå under Svenska veckan5.1 Teater Taimine spelar pjäserna Olycka &

  Elände för lågstadieåldern och Piece of Cake för högstadieåldern.

  6.11 Svenskspråkig guidning på Stensböle gård. Mera info: Kulturtjänsterna i Borgå.

  7.11 Sving på svenska.8.11 Konsert för daghemsbarn med Raka

  bananer.8.11 Improvisationsteatern Stjärnfall för

  gymnasieåldern.10.11 kl. 10.00–10.30 Sagostund för barn i

  biblioteket. Hallonmasken av Topelius far uppåt väggarna, då den nu framförs som diasaga.

  11.11 Musikinstitutets farsdagskonsert.

  Ströplatser till barnföreställningarna i Grand kan bo-kas via Luckan. Arrangörer för Svenska Veckan i Borgå: Borgå stads kulturtjänster, Kulturföreningen Grand, Borgå med-borgarinstitut och dess Kamratförbund samt Borgå stadsbibliotek. Veckan ordnas med understöd av Svenska Finlands Folkting och Aktiastiftelsen.Svenska Finlands Folkting är huvudarrangör för Kul-turevenemanget Svenska veckan som ordnas på 15 orter i Finland. Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Det betyder samtidigt att Folktinget verkar för en levande tvåsprå-kighet och för ett tolerant språkklimat.

  130211M

  Kulturkvällar på biblioteket ons kl. 17.30–19.00 Biblioteket, Prästgatan 20 Ingen kursavgift

  Kulturkvällar som är öppna för alla intresserade ord-nas på Borgå huvudbibliotek. Ingen förhandsanmäl-ning behövs. Detaljprogrammet meddelas senare och önskemål tas gärna emot. Kulturkvällarna ordnas som ett samarbete mellan Borgå stadsbibliotek och KoM-bi. Ingen anmälan.

  219811M

  Sopsortera och återvinn! ti 13.11 kl. 18.00–19.30 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Norrskenet 2240,

  II vån. Miljöutbildare Sabina Lindström Ingen kursavgift

  En kväll med råd och tips för privatpersoners avfalls-sortering, återvinning och cirkulation av varor i Borgå. Vad blir aktuellt i framtiden och hur skapa en hållba-rare livsstil. Kom med och lyssna, diskutera och ställ frågor om det du vill veta mera om.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  410210M

  Vetenskapshörnan to kl. 18.00–19.30 13.9–15.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Luna 2130, II vån. Rabbe Lutz 6 lektioner, 12 €

  Diskussionsledaren Rabbe Lutz berättar och vi disku-terar tillsammans olika frågor inom vetenskap där nya rön och insikter förändrar världsbilden. Man behöver inte ha tekniska kunskaper för att delta, kursen läm-par sig för vetgiriga amatörer. 13.9 Vem upptäckte egentligen Amerika? Var det Ko-lumbus eller skedde detta långt tidigare?11.10 Hur ser vårt universum ut? I början på 1600-ta-let övergick vi från en geocentrisk (jorden som cen-trum) till en heliocentrisk (solen som centrum) världsbild och i dag, på grund av ”Big Bang”, har vår världsbild blivit ännu mera spännande.15.11 Varför svarar ingen? Fermi’s paradox säger att det borde finnas otaliga civilisationer i universum. Men ingen svarar på våra signaler. Är vi faktiskt en-samma? Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  999901M

  Schackklubben ons kl. 18.00–19.30 12.9–28.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Musikrummet, I vån. Frank Eisentraut 48 lektioner, ingen kursavgift

  Håll hjärnan i trim! Kom med och spela schack! Både avancerade spelare och nybörjare är välkomna till denna kurs. De sistnämnda får ta del av en grundlig introduktion i det kungliga spelet, som passar både gammal och ung. De förstnämnda kan börja spela di-rekt och får vid behov värdefulla tips. Alla deltar i lös-ningen av schackproblem. Kursen förfogar över egna schackbräden. Obs! Inget minimiantal deltagare, kur-sen startar i alla fall! Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SAMHÄLLE OCH KULTUR

  14

 • Välkommen på kurs!

  SLÄKTFORSKNING

  130101M

  Gamla handstilar för släktforskare

  ons kl. 18.00–20.30 19.9–28.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Peter Ragnvaldsson 30 lektioner, 24 €

  Du har kanske släktforskat redan ett tag men de gamla handstilarna, som du möter i olika dokument, utgör fortfarande ett problem för dig i din forskning. På den här kursen övar vi på läsning av dessa hands-tilar med hjälp av modellbokstäver och varianter av dessa, som förekommer i olika sorters originalkällor. När du genomgått kursen kan du lättare tyda texter med handskrifter från 1600- och 1700-talen.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  130102M

  Kulturhistoria för släktforskare ons kl. 18.00–20.30 16.1–27.3 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Peter Ragnvaldsson 30 lektioner, 24 €

  När du släktforskat ett tag vill du kanske komma vi-dare och få lite mer kännedom om det liv dina förfä-der levde. Samhället då skilde sig markant från det som vi idag lever i. Vi går igenom allt möjligt som vanliga släktforskningskurser sällan tar upp och vi lär oss var man kan finna mer uppgifter om livet förr. När du gått kursen, kan du självständigt hitta mer ma-terial. Med hjälp av detta kan du bygga upp en mer intressant släkthistoria kring dina anor.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  NATUR OCH UTELIV

  830270M

  Ut i naturen! – Infokväll må 20.8 kl. 18.00–19.30 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Malin Björkman Ingen kursavgift

  En infokväll med praktiska råd och tips samt möjlig-het att ställa frågor om Ut i naturen-promenaderna. Man får veta mera om de områden vi besöker och hur det lönar sig att klä sig. Följ med på våra promenader, du som vill ut i naturen och vill ha sällskap eller tips på vart du ska gå. Vi stannar upp en liten stund och får ett avbrott i vardagen. Vi vandrar i lugn takt utan att titta på klockan och tar oss tid att både lyssna på fågelsången och dricka kaffe i naturen. Anmäl dig senast dagen innan till varje enskild kvällsvandring. Lördagsutfärderna kräver anmälan två veckor i för-väg. Kontakta vandringsledaren, tfn 0400 459 195 om du vill fråga något eller om du behöver skjuts till samlingsplatsen. Tre vandringar på hösten och tre på våren. Vandringsledaren är en människovänlig vild-marksguide. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830271M

  Ut i naturen/Svinö naturstig och fågeltorn

  ons 22.8 kl. 18.00–21.00 Malin Björkman 3 €

  Start kl. 18.00 från P-platsen vid Svinö fågeltorn, Svinövägen 156 (3,2 km från centrum). Svinö natur-stig är den som ligger närmast centrum och hör till nationalstadsparken. Där finns ett rikt fågelliv och en mycket mångsidig natur. Vi går genom gammal granskog, vassruggar, kala berg och längs vår rutt finns också en fornstrand och rapakivi-stenar. Vi äter egen medhavd matsäck på någon vacker plats. När vi kommer tillbaka till parkeringen tar vi en avslutande titt på fågeltornet. Utfärden passar alla åldrar, från liten till stor. Normal kondition räcker. Stadiga skor behövs, ta med sittunderlag och matsäck.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SLÄKTFORSKNING • NATUR OCH UTELIV

  15

 • Borgå medborgarinstitut

  830272M

  Ut i naturen/Telegrafberget ons 29.8 kl. 18.00–21.00 Malin Björkman 3 €

  Start kl. 18.00 från Haiko gårds P-plats vid Haikovä-gen 114 (ca 6,5 km från Borgå centrum). Vi går upp till Telegrafberget, som fått sitt namn av den optiska telegraf som fanns där under Krimkriget. Längs sti-garna och de gamla stentrapporna har det gått folk i flera århundraden. Allt från dominikanska munkar till fina damer och herrar från Haiko gård har njutit av den vackra utsikten som även Albert Edelfelt har förevigat. Vi går över vackra berg med krokiga tal-lar men även genom blandskog. Utfärden passar alla åldrar, från liten till stor. Normal kondition räcker. Sta-diga skor behövs, ta med sittunderlag och matsäck. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830273M

  Ut i naturen/ Repovesi nationalpark

  lö 8.9 kl. 9.30–17.30 Malin Björkman 25 €

  Kom med på en utfärd till Repovesi nationalpark. Start kl. 9.30 från KoMbis gårdsplan, Mannerheim-gatan 15. Vi åker först buss ca 2 timmar. Väl framme bekantar vi oss med nationalparken genom att gå den 5 km långa Ketunlenkki som går i mycket varie-rande terräng bland höga berg och sjöar. Vi går också över en hängbro och åker med en handdriven färja. Ta riktigt bekväma och stadiga skor samt sittunderlag och egen matsäck med. Här finns grillplatser så man kan t.ex. ta med sig något att grilla. De som vill kan friska upp sig med ett dopp i sjön. Busspriset ingår i kursavgiften. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830274M

  Ut i naturen/Gammelbacka ons 24.4 kl. 18.00–21.00 Malin Björkman 3 €

  Start kl. 18.00. Träff framför Gammelbacka bibliotek vid Centrumplatsen 1 (3,7 km från centrum). Vi be-kantar oss bl.a. med trädparken i Gammelbacka. Där finns träd som är planterade under Gammelbacka gårds storhetsdagar på 1800-talet. Man kan ännu se spår av den dåtida parken och försöka fantisera sig tillbaka till gamla tider. Vi kanske också hittar spår av bombkratrar som finns i skogen. Vi går mot Tornber-get längs herrgårdens gamla väg och beundrar utsik-ten över Haikofjärden. Här tar vi också kaffepaus inn-an vi går genom skogen tillbaka mot Gammelbacka och vardagen. Utfärden passar alla åldrar, från liten till stor. Normal kondition räcker. Stadiga skor behövs, ta med sittunderlag och matsäck.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  NATUR OCH UTELIV

  830275M

  Ut i naturen/Ekudden ons 8.5 kl. 18.00–21.00 Malin Björkman 3 €

  Start kl. 18.00 från Tarkis bollplan, Tarkisvägen 159 (4,5 km från centrum). Ekuddens naturstig går genom lundar som skyddats med Natura 2000 programmet och längs med Stensböle gamla åkrar. Vi kan njuta av blåsippsängarna som förhoppningsvis blommar. Vi kan med armarna mäta omkretsen på den gamla eken, som har funnits länge och fått följa med en hel del i Borgås historia. Från fågeltornet ser man ut över en vik med ett rikt fågelliv. På berget smakar det gott med kaffe och smörgås. Stigen är lätt att vandra men kan ställvis vara våt. Utfärden passar alla åldrar, från liten till stor. Normal kondition räcker. Stadiga skor behövs, ta med sittunderlag och matsäck.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830276M

  Ut i naturen/Skukulträsket lö 25.5 kl. 10.00–17.00 Malin Björkman 25 €

  Kom med på en utfärd till Skukulträsket och Strömfors bruk. Vi vandrar ca 8 km i varierande terräng med utsikt över Kymmene älv. Vi går i lugn takt och njuter av naturen. Vi besöker Brännis grotta och äter med-havd matsäck i Skukulträskets vindskydd. Där finns det även möjlighet att grilla eller ta ett dopp i träsket. Efter vandringen gör vi en kort rundtur på Strömfors bruksområde. Start kl. 10 från KoMbis gårdsplan, Mannerheimgatan 15. Egen matsäck med. Stadiga skor behövs. Busspriset ingår i kursavgiften.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  16

 • J. L. Runebergin kotiJ. L. Runebergs hem

  Talvella ke–su 10–16Kesällä ma–su 10–16Aleksanterinkatu 306100 Porvoopuh. 040 489 9900

  Vinter ons–sö 10–16Sommar må–sö 10–16Alexandersgatan 306100 Borgåtfn 040 489 9900

  porvoo.fi/runebergin- kotiInstagram ja Facebook: @runeberginkoti

  Vanha KappalaisentaloGamla Kaplansgården

  ti–su klo 10–16vapaa pääsyVälikatu 1306100 Porvoopuh. 040 489 1771

  tis–sön 10–16fritt inträdeMellangatan 1306100 Borgåtfn 040 489 1771

  [email protected]:@galleriavanha- kappalaisentalo

  Nina Nisonen & Pertti Nisonen, valokuva/tekstiili

  Hilkka Uusikylä & Aarre Kärkkäinen, maalaus

  Sirkku Rosi, maalaus

  Johanna Kunelius, installaatio

  07.09.–30.09.

  05.10.–28.10.

  02.11.–25.11.

  30.11.–23.12.

  Galleria GalleriTaidetta ja tunnelmaa keskellä vanhaa Porvoota. Tervetuloa!Konst och atmosfär i gamla Borgå. Välkommen!

  Kotimuseossa järjestetään tapahtumia vuoden ympäri!I hemmuseet arrangeras olika evenemang året runt!

 • Borgå medborgarinstitut

  KURSER I DATATEKNIK

  Ta ett digitalt språng! ti kl. 9.30–11.00 21.8–4.12 Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4 Inge Ekholm, Tarja Ekholm 10 lektioner, ingen kursavgift

  Öppna föreläsningar och diskussion om digitala frå-gor. Ordnas i samarbete med frivilligarbetet i Borgå och projektet Datahjälp från senior till senior. Mellan kl. 9.30 och 10.15 talar vi svenska och mellan kl. 10.15 och 11.00 talar vi finska.21.8 Säkerhet4.9 Facebookinställningar23.10 E-tjänster, Oma kanta, FPA osv.20.11 Suomi.fi4.12 Inköp på nätetIngen anmälan behövs.

  Datakursinfo må 27.8 kl. 14.00–18.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån, ingång från gården via dörren närmast Biskopsgatan.

  Inge EkholmVälkommen till oss på datakurs! Vi erbjuder både dagtid och kvällstid längre kurser, kortkurser och möjlighet till individuell handledning. Här får du lära dig att bli en säkrare datoranvändare. Det här läsåret har vi särskilt satsat på säkerhet och integritetsskydd. Bland kortkurserna kan du lätt plocka ihop en helhet, som intresserar just dig, till exempel Lösenordshan-tering och kontoregistrering kan kombineras med E-tjänster på nätet, Säkerhetskopiering eller Säker på nätet.Att lära sig nytt på datorn är bra hjärngymnastik och hjälper dig att hänga med i dagens digitala samhälle. Du har direkt nytta av att kunna utnyttja myndighe-ternas e-tjänster, att kunna göra dina personliga in-ställningar och säkra både dina konton, dina filer och foton. Du har också möjlighet att lära känna sociala medier eller få glädje av att hålla kontakt med din familj och dina vänner via e-post, olika appar eller till exempel Instagram.Om du är osäker på vilken/vilka kurser du skall välja, så är du välkommen att titta in hos oss måndagen den 27.8 mellan kl. 14.00 och kl. 18.00. Då har du möjlighet att diskutera och välja kurser tillsammans med läraren Inge Ekholm. Ingen anmälan behövs.

  HÖSTTERMINEN

  340105M

  Lär känna din iPad eller iPhone

  må kl. 9.30–12.30 10.9–24.9 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Kom igång med iPad eller iPhone och lär dig använda den. Innehåll: Hantera personliga inställningar, hitta appar (program) ladda ner dem, installera, uppdate-ra och avinstallera dem. Du får också lära dig läsa tidningar, fotografera och filma. Kort sagt får du lära dig de vanligaste funktionerna. Ta med din egen iPad eller iPhone. (Denna kurs behandlar inte Android eller Windows surfplatta eller smarttelefon). Kursen pågår 3 måndagar. Seniorkurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340106M

  Lär känna din Android må kl. 13.00–16.00 10.9–24.9 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Kom igång med din Android surfplatta eller smart-telefon och lär dig använda den. Hantera personliga inställningar, hitta appar (program) ladda ner dem, in-stallera, uppdatera och avinstallera dem. Du får också lära dig läsa tidningar, fotografera och filma. Kort sagt du får lära dig de vanligaste funktionerna. Ta med din egen Android surfplatta eller Android smarttelefon. (Denna kurs behandlar inte iPad, iPhone eller Win-dowstelefon). Kursen pågår tre måndagar. Seniorkurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340118M

  Inställningar i Windows 10 må kl. 16.30–19.30 10.9–24.9 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Ta makt över din Windows 10 och uppdateringarna. Vi går igenom datorinställningarna och hur du gör ditt system så säkert som möjligt. Deltagarna kan på-verka kursinnehållet. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  DATATEKNIKDATATEKNIK

  18

 • Välkommen på kurs!

  340108M

  Foton från telefon och surfplatta till datorn

  må 8.10 och 22.10 kl. 9.30–12.30 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 8 lektioner, 6 €

  Under två kursgånger får du lära dig att överföra fo-ton från telefon och/eller surfplatta till datorn. Du får pröva på överföring både via kabel och via moln. Ta med din egen telefon och eller/surfplatta samt över-föringskablar. Seniorkurs.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340113M

  Gmail e–post må 8.10 och 22.10 kl. 13.00–16.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 8 lektioner, 6 €

  På den här kursen får du lära dig att utnyttja Gmail maximalt. Du får skapa kontaktlistor, skicka e-post till en hel grupp, bifoga filer och öppna dem. För att kun-na delta i kursen krävs att du redan använder Gmail som e-post och har ett Gmailkonto. Seniorkurs.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340115M

  Säkerhetsinställningar i Facebook

  må 8.10 och 22.10 kl. 16.30–19.30 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 8 lektioner, 6 €

  Kursen är avsedd för dig som redan är registrerad på Facebook. Vi går igenom säkerhetsinställningarna i Facebook och redigerar dem.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340112M

  Höstdataklubben ti kl. 11.30–13.30 11.9–20.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 24 lektioner, 19 €

  Kursen är avsedd för dig som tidigare har gått en grundkurs och/eller en repetitionskurs i data.Innehåll: Ordbehandling, spara, flytta och kopiera fi-ler, hitta på Internet, hantera e-post. Vi repeterar och övar i lugn takt. Du kan ta med egen bärbar dator eller använda de datorer som finns i datasalen. Delta-garna kan påverka kursinnehållet. Seniorkurs.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340111M

  Datagrundkurs i långsam takt fre kl. 9.30–12.30 14.9–2.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 28 lektioner, ingen kursavgift

  En kurs för dig som inte tidigare vågat använda dator. Nu är det dags att börja, välkommen med! I långsam takt går vi igenom tangentbord och mushantering, hur du kan spara och söka olika saker på nätet. Du får också bekanta dig med olika elektroniska tjänster, bl.a. banken och FPA. Ingen kursavgift, kursen finan-sieras med projektmedel.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340116M

  Google tjänster fre kl. 13.00–14.30 14.9–2.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Vi bekantar oss med de olika tjänsterna, som finns kopplade till Gmailkontot, bland annat: Google Foto och Google Drive. Deltagarna kan påverka kursinne-hållet. För att kunna delta i kursen behöver du ha ett Gmail e-postkonto. Kursen pågår sex gånger. Senior-kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  VÅRTERMINEN

  340125M

  Lösenordshantering och kontoregistrering

  må kl. 9.30–12.30 14.1–28.1 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Lösenord är viktiga när vi uträttar ärenden på nätet eller låser vår dator, surfplatta eller smarttelefon. En kurs som pågår tre måndagar i följd, där vi lär oss välja, använda och spara lösenord utan att bli stres-sade. Vi lär oss vilka sidor det är bra att registrera sig på och vad vi har för nytta av diverse konton på nätet, bland annat Oma kanta, Suomi.fi med flera. Senior-kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  DATATEKNIK

  19

 • Borgå medborgarinstitut

  340126M

  Nyfiken på sociala medier må kl. 13.00–16.00 14.1–28.1 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Vad är sociala medier så som Twitter, Pinterest, Face-book och bloggar. Hur fungerar dom och kan du ha nytta av dem? Kursen pågår tre måndagar. Senior-kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340123M

  Instagram för nybörjare må kl. 16.30–19.30 14.1–28.1 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Instagram är en gratis mobilapp för foto- och film-delning. Under kursens gång laddar vi ner appen, re-gistrerar oss och lär oss använda den. Vi går igenom säkerhetsinställningarna, lär oss om hashtags, följare och delning. Ta med din egen smarttelefon. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340114M

  E-tjänster på nätet må kl. 9.30–12.30 11.2–4.3 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Alltmera av samhällets service flyttar ut på nätet. Digivärlden kommer, men du är inte ensam. Om du blir olycklig med alla nya internetblanketter är det här rätta kursen för dig. I den här kursen tas upp vilka medborgartjänster du behöver kunna för att klara av vardagen. Här får du hjälp, här får du fråga samma sak flera gånger, här får du lära dig och repetera i lugn och ro. Vi bekantar oss med olika myndigheters e-tjänster. För att kunna delta i kursen behöver du kunna hantera tangentbord och mus. Kursen pågår tre gånger. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340107M

  Säkerhetskopiering må kl. 13.00–16.00 11.2–4.3 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Är du rädd att förlora viktig data, dina foton, din släktforskning med mera? Då är det här kursen för

  dig. Vi går igenom olika alternativ för säkerhetsko-piering, USB-minne, yttre hårddisk och molntjänst. Diskussion om vilken metod som passar bäst för dina behov. Du kan ta med egen bärbar dator eller öva på datorerna som finns i datasalen. Kursen pågår tre gånger. Seniorkurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340122M

  Säker på nätet må kl. 16.30–19.30 11.2–4.3 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 12 lektioner, 10 €

  Kursen är avsedd för dig som vill värna om din integri-tet när du rör dig på nätet. Vi bekantar oss med olika metoder för att röra oss säkert på nätet. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340121M

  Vårdataklubben ti kl. 10.00–13.00 8.1–12.2 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 24 lektioner, 19 €

  Kursen är avsedd för dig som tidigare har gått en grundkurs och/eller en repetitionskurs i data. Du får bl.a. lära dig att spara, flytta och kopiera filer samt hitta på Internet. Vi repeterar och övar i lugn takt. Du kan ta med egen bärbar dator eller använda de da-torer som finns i datasalen. Deltagarna kan påverka kursinnehållet. Kursen pågår sex gånger. Seniorkurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  DATAÖPPET

  Dataöppet – drop inDataöppet – drop in kursen är en form av självstu-dier med hjälp av handledare. Här får du snabb hjälp med mindre dataärenden. Välkommen med! För en engångsavgift på 10 euro per termin kan du fritt delta vilken tisdag du vill eller återkomma flera gånger. Da-taläraren Inge Ekholm finns på plats kl. 16–18 under elva tisdagar på höstterminen och femton tisdagar på vårterminen. Inom dessa klockslag får man komma och arbeta med sina egna projekt eller öva sig på sådant som känns svårt, dataläraren handleder vid behov. Om det är kö till läraren så får man vänta på sin tur.Man kan ta med sig egen bärbar dator, surfplatta, kamera eller telefon. Glöm inte att ta med instruk-tionsboken!

  DATATEKNIK

  20

 • Välkommen på kurs!

  DATATEKNIK

  340101M

  Dataöppet – drop in, hösten ti kl. 16.00–18.00 11.9–4.12 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 10 € för höstterminen

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  340103M

  Dataöppet – drop in, våren ti kl. 16.00–18.00 8.1–23.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 10 € för vårterminen

  Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  Dataöppet – tidsbokningDataöppet ger dig möjlighet att i lugn och ro i egen takt lära dig och öva exakt det du vill tillsammans med en personlig handledare – allt från grunderna i databehandling till mera avancerade funktioner. Du kan få hjälp med en särskild uppgift eller att komma vidare om du har kört fast vid din dator. Du får en tim-me på dig tillsammans med en datalärare. Du kan ha med dig egen bärbar dator, surfplatta, kamera eller telefon. Glöm inte att ta med dig instruktionsboken.

  340102M

  Dataöppet – tidsbokning, hösten

  ti kl. 13.30–19.00 11.9–4.12 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 5 €/lektion

  Tidsbokning till kansliet, telefon 019 5202660 fr.o.m. 21.8 kl. 10.00. Ingen anmälan på nätet.

  340104M

  Dataöppet – tidsbokning, våren

  ti kl. 13.30–19.00 8.1–23.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Datarummet 1163,

  I vån. Inge Ekholm 5 €/lektion

  Tidsbokning till kansliet, telefon 019 5202660 fr.o.m. 12.11 kl. 10.00. Ingen anmälan på nätet.

  TEATERGRUPPER PÅ SVENSKAMåndagar kl. 16.30-18.00 (Åk 3-4)Måndagar kl. 18.00-19.30 (Åk 5-6)Måndagar kl. 19.30-21.00 (Åk 7->)

  Övningarna på Kulturhuset Grand (Start v. 35)Anmälningar: [email protected] / 045-1686097

  BORGÅBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND BUF R.F.

  21

 • Borgå medborgarinstitut

  Välkommen med och studera språk på Borgå med-borgarinstitut! Bland vårt kursutbud hittar du språk-kurser för både nybörjare och längre hunna – och allt där emellan. Notera att finska sidan också erbjuder många intressanta språkkurser. Dem hittar du om du vänder på kursbroschyren, eller genom att välja Porvoo som avdelning istället för Borgå på institutets nätsidor.Många språkkurser förutsätter att man köper kurs-bok.

  SVENSKA

  120201M

  Swedish for beginners/ Svenska för nybörjare

  to kl. 17.00–18.30 13.9–13.12, 10.1–25.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 lektioner, 25 €

  En grundkurs för dig som inte är uppvuxen i Finland men vill lära dig svenska. Inga förkunskaper krävs. Vi börjar med hälsningsfraser och räkneord och övar oss att förstå och använda språket i vardagliga situatio-ner. Undervisningsspråken är svenska och engelska. Kursbok: Mål 1, lärobok. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.A basic course for you who may be relatively new in Finland and want to learn how to speak Swedish. No previous knowledge required. We start with the ba-sics and learn to understand and use Swedish in eve-ryday situations. The course will be taught in Swedish and English. Coursebook: Mål 1, lärobok. Registration opens 13.8 at 13 pm.

  120202M

  Svenska II ti kl. 17.00–18.30 11.9–4.12, 8.1–16.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 lektioner, 25 €

  Den här kursen är för dig som inte är uppvuxen i Finland, men har lite baskunskaper i svenska och vill lära dig mera. Undervisningsspråken är svenska och engelska. Kursbok: Mål 1, lärobok. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.This is the course for you who may be relatively new in Finland but have some basic knowledge of the Swedish language and want to learn more. The cour-se will be taught in Swedish and English. Coursebook: Mål 1, lärobok. Registration opens 13.8 at 13 pm.

  ENGELSKA

  120301M

  Monday English må kl. 10.00–11.30 10.9–3.12, 7.1–15.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 lektioner, 42 €

  Seniorkurs i engelska för dig som har lite baskun-skaper i språket men inte riktigt kommit igång med att tala engelska. Vi övar och repeterar med hjälp av mångsidiga övningar. Målet är att bli bekväm med språket och våga börja tala om vardagliga saker. "Tu-ristengelska". Kursbok: Visions 2.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120303M

  English in English to 18.45–20.15 13.9–13.12, 10.1–25.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 oppituntia, 25 €

  This is a course for you who have some basic know-ledge of the English language, but want to learn more. You don’t need to know Swedish or Finnish to be able to participate. The course will be taught in English. We practise speaking, and learn to understand and to use English in everyday situations. Registration opens 13.8 at 13 pm.

  120304M

  Active English ons kl. 18.15–19.45 12.9–28.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Ellipsen 1130,

  I vån. Paula Fröjdman 48 lektioner, 48 €

  Kursen är för dig som vill piffa upp dina grundsko-lekunskaper i engelska i trevligt sällskap. Vi tränar språket mångsidigt både muntligt och skriftligt. Vi behandlar bl.a. New York med texter och bilder. Kurs-bok: Top Ten 3. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SPRÅK

  22

 • Välkommen på kurs!

  120306M

  Use it or lose it! må kl. 18.15–19.45 10.9–26.11, 7.1–8.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Klotet 1120, I vån. Paula Fröjdman 48 lektioner, 48 €

  Du som har en aning rostiga skolkunskaper i engel-ska, kom med och låt dig inspireras av intressanta te-man, bl.a. Australien. Kursen är på gymnasienivå. Ditt ordförråd utökas med hjälp av varierande övningar. Du får också träna vardaglig konversation. Kursbok: Profiles 4. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120322M

  The Evergreens to kl. 10.30–12.00 13.9–13.12, 10.1–25.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 lektioner, 42 €

  Det här är kursen för dig som är pensionär och har grundkunskaper i engelska. Det gör inget om din engelska är lite rostig. Vi talar engelska största delen av tiden, t.ex. om vad som hänt i Borgå och ute i världen. Vi läser intressanta historier och berättar om egna resor och upplevelser. Målet är att utvidga ord-förrådet och få flyt på vardagsengelskan.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120325M

  Keep up your English ti kl. 12.00–13.30 11.9–4.12, 8.1–16.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Jenna Romberg 52 lektioner, 42 €

  This course is for you who want to practise and de-velop your spoken English and vocabulary along with other like-minded senior citizens. Together we discuss topics of current interest, texts and short stories, and also our own experiences. By actively using our Eng-lish speaking skills we make sure we sustain our good knowledge of the language. Observera att kurstiden har ändrat! Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120363M

  English Club ons kl. 19.10–20.40 12.9–28.11, 23.1–24.4 KoMbi-huset, Ainola, Mannerheimgatan 15 Colum Mac Oireachtaigh 48 lektioner, 48 €

  English Club welcomes new members. Come and practise your English even though your skills may be rusty and you may not have practised for a while. We

  discuss various interesting topics based on current events, newspaper and magazine articles, and also everyday interests and hobbies. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  TYSKA

  120411M

  Repetitionskurs i tyska to kl. 17.00–18.30 13.9–29.11, 17.1–11.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Betlehems stjär-

  nan 2160, II vån. André Landefort 26 lektioner, 26 €

  En kurs för dig som vill friska upp dina kunskaper i tyska med hjälp av grammatik och praktiska övningar. Vi övar oss också i att prata och skriva enkla texter. Kursen passar dig som läst några kurser i tyska för-ut, det gör inget om det är länge sedan. Kursen hålls varannan torsdag, udda veckor. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120470M

  Treffpunkt må kl. 18.00–19.30 10.9–26.11, 7.1–8.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Betlehems stjär-

  nan 2160, II vån. Frank Eisentraut 48 lektioner, 48 €

  Ein Konversationskurs, der für jeden etwas hat. Lesen Sie deutsche Texte, sehen Sie deutsche Filme, diskuti-eren Sie mit anderen in lockerer, freundlicher Runde, tauschen Sie Erfahrungen mit anderen aus, hier darf jeder zu Wort kommen – auf deutsch, versteht sich. Undervisningsspråket är tyska. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  FRANSKA

  120501M

  Friska upp din skolfranska to kl. 18.35–20.05 13.9–29.11, 17.1–11.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Betlehems stjär-

  nan 2160, II vån. André Landefort 26 lektioner, 26 €

  Den här kursen är för dig som läst franska ett par år och vill friska upp dina gamla kunskaper. På kursen får du möjlighet att aktivera din franska med hjälp av mångsidiga muntliga och skriftliga övningar, re-petition av grammatik, samt läs- och hörförståelse. Kursen hålls varannan torsdag, udda veckor. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SPRÅK

  23

 • Borgå medborgarinstitut

  120502M

  Un air du Monde ons kl. 13.00–14.30 12.9–28.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Marie Pascal 48 lektioner, 38 €

  Repetitionskurs för seniorer som läst franska minst 3–4 år men tycker att kunskaperna rostat en aning. Vi fräschar upp ordförråd och grammatik. Kursbok: Un air du Monde. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120550M

  Osez parler må 18.30–20.00 10.9–26.11, 7.1–8.4 Linnajoen koulu, Edelfeltsbulevarden 2 Marie Vignone 48 lektioner, 48 €

  Venez rejoindre un groupe très sympathique et ou-vert ou à partir de textes nous discutons en francais de tout et de rien (actualités, traditions, passe-temps etc.) Vous vous sentirez à l’aise de pratiquer le fran-cais. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SPANSKA

  120711M

  Snart pratar du spanska! to, fre och må kl. 17.00–20.15,

  lö kl. 10.00–15.00 13.9–25.11 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Praktiska rummet

  1161, I vån. Sheila Tackman 70 lektioner, 56 €

  Under den här kursen för nybörjare lockas språket fram så att du lär dig tala och förstå elementär span-ska. Samtidigt går vi in på viktig grammatik. Efter två närstudieveckor följer interaktiva distansstudier med läraren och mellan de studerande. Under distanspe-rioden ger läraren ut uppgifter på måndagar som eleverna skall lämna in på söndagar. Tillgång till da-tor och e-post behövs för distansstudierna. Kursbok: Caminando I, ISBN 978-91-27-43714-2.Sju närstudiepass: to 13 och fre 14.9 kl. 17–20.15, lö 15.9 kl. 10–15, to 27 och fre 28.9 kl. 17–20.15, lö 29.9 kl. 10–15 och må 22.10 kl.17–20.15. Distansstudieperioden pågår 1.10–25.11.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120712M

  Spanska II ons kl. 17.00–18.30 12.9–21.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Sheila Tackman 44 lektioner, 44 €

  Vi fortsätter med spanskan och går vidare med kurs-boken Caminando 1, ISBN 978-91-27-43714-2. Vi övar muntliga färdigheter, grammatik och diskuterar latinsk kultur med allt mer instruktioner och diskus-sion på spanska. Vi går in på dåtid och förbättrar ordförrådet med hjälp av tilläggsmaterial och det blir (frivilliga) uppgifter att göra hemma till nästa gång. Ingen kurs 13.2 och 20.2. ¡Bienvenidos, välkomna på kurs! Kursen riktar sig även till studerande innom Flexteam Öst. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120713M

  Spanska för seniorer ons kl. 15.00–16.30 12.9–21.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Sheila Tackman 44 lektioner, 35 €

  Fortsättningskurs i spanska för seniorer. Vi fortsät-ter med kursboken Caminando 1, ISBN 978-91-27-43714-2. Vi tar in mer diskussionsövningar, det blir (frivilliga) uppgifter att göra hemma till nästa gång. Muntliga övningar varvas med grammatik, bl.a. kom-mer vi att börja med dåtid. Ingen kurs 13.2 och 20.2. ¡Bienvenidos. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120760M

  Conversación en español må kl. 17.30–19.00 10.9–26.11, 7.1–8.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Språkrummet 1162,

  I vån. Josefa Ivorra 48 lektioner, 48 €

  ¡Bienvenido a la clase de conversación en español! En este curso vamos a hablar de muchos temas in-teresantes, así como temas de actualidad, canciones, juegos y películas. Este curso es para estudiantes que pueden mantener una conversación y para aquellos que han estudiado gramática y quieren conversar y ampliar su vocabulario. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SPRÅK

  24

 • Välkommen på kurs!

  ITALIENSKA

  120810M

  Italienska I ti kl. 19.05–20.35 11.9–27.11, 8.1–9.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Klotet 1120, I vån. Michaela Öberg-Westerlund 48 lektioner, 48 €

  Nybörjarkurs i italienska. Du lär dig bland annat häls-ningsfraser, räkneord, att fråga efter vägen, beställa mat på restaurang och göra små inköp. Samtidigt bekantar vi oss med liv och leverne i Italien. Kursen riktar sig även till studerande inom Flexteam Öst. Benvenuti! Kursbok: Adesso sì 1. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120811M

  Italienska 2 ons kl. 19.05–20.35 12.9–28.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Klotet 1120, I vån. Michaela Öberg-Westerlund 48 lektioner, 48 €

  Fortsättningskurs på fjolårets nybörjarkurs som även lämpar sig för dig som har ett års förkunskaper och vill lära dig mera. Vi repeterar grunderna, lär oss att beskriva vägen, vi shoppar och beställer mat på ita-lienska. Du lär dig även klockan och att prata om fa-miljen. Samtidigt bekantar vi oss med Syd-Italien och Venedig. Kursen riktar sig även till studerande inom Flexteam Öst. Benvenuti! Kursbok: Adesso sì 1.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  120812M

  Italienska VII ti kl. 17.30–19.00 11.9–27.11, 8.1–9.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Klotet 1120, I vån. Michaela Öberg-Westerlund 48 lektioner, 48 €

  Fortsättningskurs för Italien-fantaster med cirka 3–4 års förkunskaper. Du utökar ditt ordförråd och övar dina muntliga kunskaper för att behändigt klara dig på turistitalienska under resor i Italien. På samma gång fördjupas dina kunskaper om landet och dess seder och bruk. Benvenuti! Kursmaterialet bestäms i början av kursen. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  SPRÅKSPRÅK

  120813M

  Ciao Italia! ons kl. 17.30–19.00 12.9–28.11, 9.1–10.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Klotet 1120, I vån. Michaela Öberg-Westerlund 48 lektioner, 48 €

  Ciao tutti! Kom med i vårt glada gäng och fräscha upp dina kunskaper i italienska. Vi repeterar gammalt och lär oss nya ord samtidigt som vi diskuterar allt som har med Italien och den italienska kulturen att göra. Ci vediamo! Kursboken bestäms när kursen in-leds. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  ÖVRIGA SPRÅK

  129801M

  Lær dansk på en dag lö 27.4 kl. 10.00–16.00 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, Praktiska rummet

  1161, I vån. Johanna Toivonen 8 lektioner, 16 €

  Välkommen att bekanta dig med det danska språket och kulturen. Vi lär oss enkla fraser och danska räk-neord, bekantar oss med skillnader mellan svenskan och danskan, övar oss i att förstå språket samt dis-kuterar om Danmark och danskarna. Undervisnings-språk: danska, svenska och finska. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  129810M

  Arabiska / Arabic ti kl. 17.00–18.30 11.9–27.11, 8.1–9.4 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, rum Ellipsen 1130,

  I vån. Youssef Edahbi 48 lektioner, 48 €

  Arabiska för nybörjare. Fokus ligger på praktisk ara-biska som behövs för att kommunicera vardagligt. Vi bekantar oss också med alfabetet. Undervisning-en sker i huvudsak på engelska, men vid behov kan översättningar också göras till svenska. Kursen riktar sig även till studerande inom Flexteam Öst. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.Arabic for beginners. The main focus lies on practical Arabic used in everyday conversation, but the alp-habet will also be introduced. The course is taught mainly in English, but translations can also be made into Swedish when needed. Registration opens 13.8 at 13 pm.

  25

 • Borgå medborgarinstitut

  GYMNASTIK

  830101M

  Hopplös gymnastik ons kl. 9.30–10.30 12.9–28.11, 9.1–10.4 Tanssiva Porvoo, Mannerheimgatan 7 Lola Ottosson 32 lektioner, 40 €

  Motionsgymnastik där man inte hoppar, för kvinnor och män. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830102M

  Lunchgymnastik to kl. 12.15–13.15 13.9–29.11, 10.1–11.4 Simhallens gymnastiksal, Linnankoskigatan 2–6 Lola Ottosson 32 lektioner, 44 €

  Motionsgymnastik för hela kroppen. Passar alla! Vi tränar kondition, rörlighet och styrka. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830108M

  Helkroppsträning med Kira må kl. 17.30–18.30 10.9–26.11, 7.1–8.4 Keskuskoulu, Gym.salen, B-trappan, Alexanders-

  gatan 25 Kira Floman-Andersson 32 lektioner, 40 €

  Kom och träna i avslappnat sällskap! Lektionsinne-hållet är varierande med huvudmålsättning att få träning för hela kroppen. Vi reserverar alltid ca 10 minuter för uppvärmning och 5–10 minuter för av-slappning. Resten av tiden svettas vi. Egen matta och vattenflaska med. Vi ses! Tvåspråkig kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830109M

  Stretching må kl. 18.30–19.15 10.9–26.11, 7.1–8.4 Keskuskoulu, Gym.salen, B-trappan, Alexanders-

  gatan 25 Kira Floman-Andersson 24 lektioner, 37 €

  Under lektionen tänjer vi kroppens stora muskler och varierar tema enligt gruppens önskemål. Vi tänjer i korta intervaller och lär oss lite om kroppens fascier. Tvåspråkig kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  HÄLSA

  830205M

  Sega Gubbar må kl. 10.00–11.30 10.9–26.11, 7.1–8.4 Jessica Bremer 48 lektioner, 38 €

  Sportiga aktiviteter för pigga friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspire-ra till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusak-tiviteter, besök i konditionssal, simning och givande diskussioner. Kom med redan från början och plane-ra detaljprogrammet. Första träffen möts vi vid Mbi/Lypa, Biskopsgatan 3–7. Avgifter för olika specialak-tiviteter kan tillkomma. Seniorkurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830206M

  Muntra Motionärer (MM) må kl. 9.15–10.45 17.9–3.12, 7.1–15.4 Borgå folkakademi, Gymnasiegatan 2 Mira Oras 50 lektioner, 42 €

  Trevlig samvaro, diskussioner om välmående, gympa, stretching, avslappningsövningar och promenader. För seniorer, minimiålder 60 år. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830209M

  Min QiGong må kl. 19.20–20.20 10.9–3.12, 7.1–8.4 Keskuskoulu, Gym.salen, B-trappan, Alexanders-

  gatan 25 Marianne Pakalén 32 lektioner, 40 €

  QiGong är en gammal kinesisk hälsofrämjande trä-ningsmetod, som består av uppmjukning med and-ningsövningar, långsamma rörelser med koordinerad andning, avspänning och självmassage. Passar både gammal och ung. Kurs på höstlovet 15.10 men ingen kurs 22.10 och 29.10. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  GYMNASTIK, HÄLSA OCH DANSGYMNASTIK, HÄLSA OCH DANS

  26

 • Välkommen på kurs!

  830207M

  I balans med Monica ons kl. 15.00–16.30 19.9–14.11, 6.2–3.4 Folkhälsans träffpunkt, Alexandersbågen 12 b Monica Gustafsson 32 lektioner, 26 €

  Ett hälsofrämjande program för personer som fyllt 65 år. Minnesträning, hälsosamtal, balans- och styrke-övningar till musik. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan och hålls i deras nya utrymmen. Senior-kurs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830208

  Må bra-kurs RennoX ons kl. 17.00–18.30 19.9–21.11 Folkhälsans träffpunkt, Alexandersbågen 12 b Monica Gustafsson, Mira Dianoff 18 lektioner, 18 €

  RennoX är en må bra-kurs för unga. Kursen består av 9 träffar (á 90 min) och verksamheten bygger på kamratstöd och aktiverande övningar. Under träffarna behandlas teman som stresshantering, återhämtning, nervositet, självkännedom, värderingar och tidshan-tering. Vi diskuterar och reflekterar tillsammans kring dessa teman. Kursen ordnas i samarbete med Folk-hälsan. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830401M

  Nybörjarkurs i Hathayoga to kl. 17.45–19.15 13.9–29.11, 10.1–11.4 Keskuskoulu MU–LI-salen, D-trappan, Aleksan-

  dersgatan 25 Jessika Mikander-Sarkama 48 lektioner, 48 €

  Yoga ökar rörlighet och styrka i kroppen samt för-bättrar balansen. Vi kan med hjälp av yoga enklare stanna upp, varva ner, bli koncentrerade och när-varande i nuet. På denna kurs gör vi yogarörelser, yogapositioner/asanas, vi övar oss att andas på ett hälsosamt sätt och lär oss slappna av. Vi varierar mellan lugna positioner i vilka vi stannar en längre stund och lite mer dynamiska rörelser. Du får lära dig linjera kroppen så att du utför yogan på ett tryggt och hälsosamt sätt och undviker belastningsskador. Inga förhandskunskaper behövs, lämpar sig även för dem som känner sig styva. Kursen rekommenderas ej för gravida. Bekväma kläder, ta med ett tillräckligt långt underlag och en filt att ha under avslappningen i slu-tet behövs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  830402M

  Fortsättningskurs i Hathayoga to kl. 19.30–21.00 13.9–29.11, 10.1–11.4 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan, Aleksan-

  dersgatan 25 Ulla Seger 48 lektioner, 48 €

  Undervisningen grundar sig på klassisk yoga, som under årtionden utvecklats för att passa den väster-ländska människan. Hathayogan är en mångsidig självvårdande och självuppfostrande metod. Till öv-ningarna hör koncentration, rörelser och positioner/asanas, medveten andning samt avspänning, stillan-de av sinnet och meditation. Med hjälp av yogan kan man sköta sin hälsa och sitt välmående och fördjupa självkännedomen. En god självkännedom är grunden för ett harmoniskt liv och en positiv livsinställning. Ledaren har Yogaförbundets utbildning. Förse dig med varma bekväma kläder och ett tillräckligt stort liggunderlag. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  DANS

  110500M

  Pilatesbalett må kl. 17.00–18.00 10.9–26.11, 7.1–8.4 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan, Aleksan-

  dersgatan 25 Nita Jokela 32 lektioner, 32 €

  Pilatesbalett är god konditionsträning och passar såväl kvinnor som män i alla åldrar. Den innehåller stretchande övningar på golvet (på mattor) och ba-lettens grundövningar, utan att glömma det dansanta inslaget. Målet är god hållning, styrka, balans och ko-ordination. I början diskuteras deltagarnas önskemål. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110501M

  Balett för vuxna, fortsättningskurs

  må kl. 18.00–19.30 10.9–26.11, 7.1–8.4 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan, Aleksan-

  dersgatan 25 Nita Jokela 48 lektioner, 48 €

  Balett är god konditionsträning och passar alla. För dig som har tränat balett tidigare, som känner till grundpositionerna och redan har färdighet i övning-arna. Vi övar vid stång och i mitten av salen inför spe-gel. Målet är att avancera i färdighet och även i det personliga uttrycket i danskonsten. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  GYMNASTIK, HÄLSA OCH DANS

  27

 • Borgå medborgarinstitut

  110505M

  Country Linedance I ons kl. 17.30–18.40 12.9–28.11, 9.1–10.4 Keskuskoulu, Gym.salen, B-trappan, Alexanders-

  gatan 25 Cassandra Wikström 37 lektioner, 37 €

  Nybörjarkurs. Linedance dansas till medryckande musik, främst country. Danserna består av stegserier som kombineras på olika sätt. Vi dansar i grupp utan par, inga förkunskaper krävs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110506M

  Country Linedance II ons kl. 18.50–20.00 12.9–28.11, 9.1–10.4 Keskuskoulu, Gym.salen, B-trappan, Alexanders-

  gatan 25 Cassandra Wikström 37 lektioner, 37 €

  Fortsättningskurs. Vi lär oss nya danser av olika svå-righetsgrad, bl.a. intermediate-advanced. Kursen lämpar sig för dig som dansat tidigare och för dig som vill ha lite längre och mera fartfyllda danser.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110511M

  Dans för ungdomliga to kl. 17.30–19.00 13.9–29.11, 10.1–11.4 Grand, Biskopsgatan 28 Lisbeth Ståhlberg, Johanna Andersson 48 lektioner, 48 €

  Kom med i vårt gäng, vi dansar med fart och fläng. Kvällarna fylls av par-, sällskaps- och fartfyllda folk-danser. Vi övar också för eventuella dansresor.Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110512M

  Folkdans och sällskapsdans to kl. 19.00–20.30 13.9–29.11, 10.1–11.4 Grand, Biskopsgatan 28 Malena Lindroos, Andrea Pulmer 48 lektioner, 48 €

  Vi dansar folkdanser och pardanser såsom vals, schottis, polka och masurka. Nybörjare är varmt väl-komna med, inga förhandskunskaper krävs. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  FÖR FÖRÄLDRAR OCHBARN

  Baby- och knatterytmikRytmiken är avsedd för föräldrar och barn tillsam-mans. Vi sjunger och läser rytmiska rim och ramsor, le-ker och dansar tillsammans. Kurserna ordnas som ett samarbete mellan KoMbi och Borgå svenska domkyr-koförsamling. Vid anmälan: Anmäl barnet till rytmiken och skriv in förälderns kontaktuppgifter som betalare.

  110140M

  Babyrytmik, höst ti kl. 10.45–11.15 11.9–4.12 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 8 lektioner, 10 €

  För barn i spädbarnsåldern 0–ca 9 månader. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110141M

  Knatterytmik A, höst ti kl. 9.30–10.00 11.9–4.12 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 8 lektioner, 10 €

  För barn i åldern 9 månader–2 år. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110142M

  Knatterytmik B, höst ti kl. 10.05–10.35 11.9–4.12 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 8 lektioner, 10 €

  För barn över 2 år. Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  110143M

  Babyrytmik, vår ti kl. 10.45–11.15 8.1–16.4 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 9 lektioner, 10 €

  För barn i spädbarnsåldern 0–ca 9 månader. Anmälan börjar 2.1 kl. 10.00.

  FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN

  28

 • Välkommen på kurs!

  110144M

  Knatterytmik A, vår ti kl. 9.30–10.00 8.1–16.4 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 9 lektioner, 10 €

  För barn i åldern 9 månader–2 år. Anmälan börjar 2.1 kl. 10.00.

  110145M

  Knatterytmik B, vår ti kl. 10.05–10.35 8.1–16.4 Församlingshemmet, Runebergsgatan 24 Jenna Romberg 9 lektioner, 10 €

  För barn över 2 år. Anmälan börjar 2.1 kl. 10.00.

  BabyfärgbadFärgbad för bebisar är en konstform som riktar sig till familjer med bebisar. Vi bekantar oss och expe-rimenterar med olika trygga material, färger och former. Färgbadet innehåller sinnesupplevelser, när-varo och växelverkan mellan barn och vuxen. OBS! Anmäl barnet som deltagare och skriv in förälderns kontaktuppgifter som betalare. Materialavgift ingår i kurspriset som är 25 €/familj. Ingång till Studio Eivor: via ateljékorridoren som ligger bredvid Konsthallen i II våningen i Konstfabriken.Babyfärgbad eller Vauvojen värikylpy™, har utveck-lats vid Björneborgs center för barnkultur. Läs mera: www.varikylpy.fi (på finska). Info på svenska hittas via http://kuntsi.vaasa.fi/pdf/2014/VV_info_sv.pdf

  219821M

  Babyfärgbad A to kl. 13.00–14.00 25.10–29.11 Konstfabriken, Studio Eivor, Västra Alexanders-

  gatan 1 Filippa Hella 8 lektioner, 25 €

  Denna kurs är avsedd för bebisar mellan 4 och 11 månader i minst en förälders sällskap! Anmälan börjar 13.8 kl. 13.00.

  219822M

  Babyfärgbad B to kl. 11.00–12.00 25.10–29.11 Konstfabriken, Studio Eivor, Västra Alexanders-

  gatan 1 Filippa Hella 8 lektioner, 25 €