Click here to load reader

BlackBerry Z3 STJ100-1 Smartphone-Impormasyon sa Kaligtasan at

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BlackBerry Z3 STJ100-1 Smartphone-Impormasyon sa Kaligtasan at

 • BlackBerry Z3 STJ100-1 SmartphoneImpormasyon sa Kaligtasan at Produkto

  PRINTSPEC-151MAT-60615-058

  SWD-20141031094900965 | STJ100-1

  Impormasyong pangkaligtasanBago mo simulang gamitin ang iyong BlackBerry smartphone (tinutukoy dito bilang smartphone), repasuhin ang impormasyong pangkaligtasan at ayon sa regulasyon na ibinigay sa dokumentong ito. Itago ang dokumentong ito sa isang ligtas na lugar para sumangguni ka dito kailan mo kapag kailangan mo ito.Sa ilang bansa, maaaring may mga paghihigpit sa paggamit ng mga device na pinagana ang Bluetooth at mga wireless na device na may software sa pag-encrypt. Sumangguni sa iyong mga lokal na awtoridad para sa mga paghihigpit sa iyong lugar.Para makita ang pinakabagong impormasyong pangkaligtasan at ng produkto, bisitahin ang www.blackberry.com/docs/smartphones.

  Mga mahalagang pangkaligtasang pag-iingat

  Gumamit lamang ng mga aprubadong baterya at charger sa iyong smartphone. Ang paggamit ng mga baterya o charger na hindi inaprubahan ng BlackBerry ay maaaring magdulot ng panganib ng sunog o pagsabog, na maaaring magdulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.Gumamit lamang ng mga holster na aprubado ng BlackBerry. Ang paggamit ng mga holster na hindi aprubado ng BlackBerry maaring maging sanhi ng smartphone na lumampas sa mga pamantayan ng pagkalatantad sa radio frequency.

  Ilayo ang smartphone ng hindi baba sa (1.5 cm) 0.59 pulgada. (1.5 cm) 0.59 pulgada ang layo sa iyong katawan. Kung dala-dala mo sa katawan mo ang iyong smartphone, gumamit lamang ng mga aksesorya na mayroong integrated belt clip, at kung aksesorya ay hindi BlackBerry, tiyakin na ang aksesorya ay hindi naglalaman ng bakal. Kung hindi mo susundin ang mga gabay na ito, maaring lumampas sa pamantayan ng pagkalantad sa radio frequency. Kahit na mayroong pangmatagalang epekto sa kalusugan ang lampas sa pamantayan na pagkalantad sa radio frequency ito ay paksa sa patuloy na pag-aaral ng siyensya.

  Idinisenyo ang iyong smartphone para gumana sa mga temperatura na nasa pagitan ng 32 at 95F (0 at 35C). Ang paggamit ng iyong smartphone nang wala sa hanay ng temperatura ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyong smartphone o lithium-ion na baterya.

  Huwag umasa sa iyong smartphone para sa mga pang-emerhensyang pakikipag-usap. Ang mga wireless network na kinakailangan upang gumawa ng mga emerhensyang tawag o magpadala ng mga mensahe ay wala sa lahat ng lugar, at ang mga numero para sa emerhensya, tulad ng 911, 112, o 999, ay maaaring hindi ka ikonekta sa mga serbisyo para sa emerhensya sa lahat ng lugar.

  Ang iyong smartphone at mga accessory ng smartphone ay hindi para sa mga bata. Kung papayagan mo ang isang anak na gamitin o hawakan ang iyong smartphone o mga accessory ng smartphone, tiyakin na mahigpit mong binabantayan ang iyong anak. Ang iyong smartphone ay mayroong mga maliit na bahagi na mapanganib na malunok ng mga bata.

  Ilayo ang iyong smartphone mula sa mga gamit na pang-medikal, kabilang ang mga pacemaker at hearing aid, dahil maaaring hindi gumana ang mga ito at magdulot ng matinding pinsala o kamatayan sa iyo o sa iba.

  Huwag idikit ang iyong smartphone sa mga likido, dahil ito ay maaaring magdulot ng short circuit, sunog, o pagkakakuryente.

  Kapag ginagamit mo ang speakerphone ng iyong smartphone, kailanman huwag ilagay ang smartphone sa iyong tainga. Maaaring magkaroon ng malubha at permanenteng pinsala sa pandinig.

  Ang pagkakalantad sa mga kumikislap na ilaw sa iyong smartphone ay maaaring magdulot ng pangingisay na tulad ng mga epilepsya o mahimatay at maaaring maging mapanganib sa iyo o sa iba. Sa kaganapan na makakaranas ka, o ang paggamit mo sa iyong smartphone ay magdudulot sa iba, ng anumang pagkalito, pagkawala ng kamalayan, pagkibot, mga kombulsyon, o anumang hindi mapigilang paggalaw, itigil kaagad ang paggamit sa iyong smartphone at kumonsulta sa isang doktor. Ang ilaw na LED para sa notipikasyon ay makikita sa harapan ng iyong smartphone, sa itaas na kanang sulok. Kung ang modelo ng iyong smartphone ay may camera, ang aperture ng LED na flash ng camera ay makikita sa likuran ng iyong smartphone, alinman sa itaas o kanan ng lente ng camera. Kung ikaw ay may posibilidad ng pangingisay tulad ng mga epilepsya o mahimatay, kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang iyong smartphone.

  Huwag gamitin ang iyong smartphone habang nagmamaneho maliban kung pinahihintulutan ka ng batas na gamitin ang smartphone sa hands-free mode. Ang paggamit sa iyong smartphone habang ikaw ay nagmamaneho ay maaaring ilagay ka at ang iba sa mas malaking panganib ng isang aksidente na magdudulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

  Huwag gamitin ang iyong smartphone kapag mayroong singaw ng gas dahil ito maaari itong magdulot ng panganib ng sunog o pagsabog.

  Huwag itapon ang iyong smartphone sa apoy dahil maaari itong magdulot ng pagsabog na magbubunga ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

  Patayin ang iyong smartphone sa mga eroplano. Ang paggamit ng iyong smartphone sa isang eroplano ay maaaring makaapekto sa paggamit ng mga instrumento, komunikasyon, at pagganap, maaaring maantala ang network, o kung hindi man ay maaaring maging mapanganib sa pagpapatakbo ng eroplano, mga tauhan nito, at pasahero, at maaaring maging labag sa batas.

  Ang mga smartphone ay hindi likas na ligtas at hindi maaaring gamitin kapag mayroong mga singaw, alikabok, o kung hindi man mga kemikal na maaaring sumabog. Ang mga pagkislap sa mga nasabing lugar ay maaaring magdulot ng pagsabog o sunog na magbubunga ng matinding pinsala, kamatayan, o pinsala sa pag-aari.

  Ligtas na paggamit sa iyong smartphone Huwag maglagay ng mga mabigat na bagay sa iyong smartphone. Huwag subukang baguhin o ayusin ang iyong smartphone. Huwag subukang takpan o magpasok ng mga bagay sa mga butas sa iyong smartphone maliban kung inutusang gawin sa dokumentasyon

  ng smartphone na ibinigay ng BlackBerry. Ang pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng short circuit, sunog, o pagkakuryente. Huwag gumamit ng mga matalas na bagay sa screen. Huwag gumamit ng labis na puwersa sa screen. Huwag gamitin ang iyong smartphone o ang mga accessory ng smartphone na malapit sa tubig (halimbawa, malapit sa bathtub o lababo,

  sa basang basement, o malapit sa isang swimming pool). Huwag ilagay ang iyong smartphone o ang mga accessory ng smartphone sa anumang hindi matibay na ibabaw. Maaaring mahulog ang

  smartphone o ang mga accessory ng smartphone, at dahil doon malamang na magdulot ito ng matinding pinsala sa isang tao at sa smartphone o accessory ng smartphone.

  Gawa sa salamin ang screen ng smartphone ninyo. Maaring mabasag o magpira-piraso ang salamin kapag nahulog o binigyan ng puwersa ang salamin ng smartphone ninyo. Kung nabasag o nagpira-piraso, huwag hawakan ang salamin hanggang sa makumpuni.

  Kapag ginagamit ang iyong smartphone, madalas na magpahinga mula dito. Kung makakaranas ka ng anumang pananakit sa iyong leeg, balikat, braso, sa may pulso, mga kamay (kabilang ang mga hinlalaki at daliri), o ibang bahagi ng katawan kapag ginagamit ang iyong smartphone, itigil kaagad ang paggamit. Kung magpapatuloy ang pananakit, kumonsulta sa isang doktor.

  Kaligtasan na may kaugnayan sa kuryenteI-charge ang smartphone gamit lamang ang mga aksesorya na pang-charge na ibinigay ng BlackBerry o partikular na inaprubahan ng BlackBerry para gamitin sa smartphone na ito. Ang paggamit ng anumang ibang aksesorya ay maaaring magdulot ng sunog, pagsabog, pagtagas ng baterya, o iba pang panganib, na maaaring magdulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari, at maaaring ipawalang-bisa ang anumang warranty.

  Mga aprubadong modelo ng aksesorya na pang-charge para sa BlackBerry Z3 smartphone

  Charging cable: HDW-50071-001, HDW-51800-001, HDW-53513-001AC charger: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46449-001

  Gamitin lamang ang mga aksesorya na pang-charge na ibinigay kasama ng smartphone o anumang iba pang aksesorya na pang-charge na aprubado ng BlackBerry mula sa mga uri ng power source na nasa nakamarkang label. Bago mo gamitin ang anumang power supply, tiyaking sinusunod ng boltahe ng pangunahing pinagmumulan ng kuryente ang boltaheng naka-print sa power supply.Huwag i-overload ang mga saksakan ng kuryente, extension cord, o saksakan na may kasamang lalagyan dahil maaari itong magbunga ng sunog o pagkakakuryente. Para bawasan ang panganib ng pinsala sa kurdon o plug, hilahin ang plug kaysa sa kurdon kapag tinatanggal mo ang accessory na pang-charge mula sa saksakan ng kuryente o sa saksakan na may kasamang lalagyan.Protektahan ang kurdon ng kuryente na matapakan o maipit, lalo na sa mga saksakan na may kasamang lalagyan at ang bahagi kung saan nakakonekta ang kurdon ng kuryente sa smartphone. Palaging ipuwesto ang kurdon ng kuryente sa isang paraan na mababawasan ang panganib na mapinsala ang iba, tulad ng madapa o mabulunan. Alisin sa pagkakasaksak ang mga accessories sa pag-charge tuwing kumikidlat o kapag hindi ginagamit. Huwag gamitin ang mga accessories sa pag-charge sa labas o sa anumang lugar na nakalantad sa mga elemento.Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkonekta sa power supply, tingnan ang dokumentasyon na kasama sa iyong smartphone.Para bumili ng mga accessory para sa iyong smartphone, makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider o bisitahin ang .www.shopblackberry.com.

  Kaligtasan ng bateryaMayroong hindi natatanggal na lithium-ion na baterya ang iyong smartphone. Huwag subukang alisin ang baterya. Ipapawalang-bisa ng pag-alis ng baterya ang Limitadong Warranty para sa iyong smartphone at maaaring magdulot ng pinsala sa baterya.Maaaring magdulot ang baterya ng sunog, pagsabog, pagkapaso sa kemikal, o ibang panganib kung hindi gagamitin nang maayos. Huwag idikit ang iyong baterya sa mga likido. Huwag initin ang bate

Search related