Biologia i genetyka ... Skrypt nr 21 Marcin B¥â€aszczyk Biologia i genetyka Wybrane zagadnienia dla student£³w

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biologia i genetyka ... Skrypt nr 21 Marcin B¥â€aszczyk Biologia i genetyka Wybrane...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  Skrypt nr 21

  Marcin Błaszczyk

  Biologia i genetyka Wybrane zagadnienia

  dla studentów kosmetologii

  Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie Nysa 2010

 • 2

  RECENZENT Prof. nadzw. dr hab. Beata Olas

  REDAKCJA TECHNICZNA

  Ewa Bernat

  KOREKTA I ADJUSTACJA Ewa Bernat

  PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI

  Ryszard Szymończyk

  SEKRETARZ OFICYNY Tomasz Drewniak

  © Copyright by

  Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie Nysa 2010

  ISBN 978-83-60081-34-1

  OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7

  tel.: 774090567 e-mail: oficyna@pwsz.nysa.pl

  http://www.pwsz.nysa.pl/oficyna

  Wydanie I

  Druk i oprawa:

 • 3

  Spis treści

  Wstęp ………………………….........….…………………........…...… 5

  1. Poziomy strukturalne budowy organizmów ............................ 7

  1.1. Pierwiastki budujące organizmy żywe .............................................. 8

  1.2. Związki chemiczne budujące organizmy żywe ................................. 10

  1.2.1. Woda ........................................................................................ 10

  1.2.2. Związki organiczne budujące organizmy żywe ...................... 13

  1.3. Budowa komórki …………..................................................……..... 19

  1.3.1. Budowa i właściwości błon plazmatycznych ……..........…..... 19

  1.3.2. Organelle komórkowe …………....………...........…….…… 21

  1.4. Tkanki ................................................................................................ 27

  1.5. Narządy, układy ................................................................................. 30

  2. Funkcjonowanie organizmów ...................................................... 33

  2.1. Funkcjonowanie organizmów na poziomie komórkowym ............... 33

  2.1.1. Receptory komórkowe .............................................................. 34

  2.1.2. Anabolizm i katabolizm ........................................................... 34

  2.1.3. Cykle komórkowe .................................................................... 40

  2.1.3.1. Regulacja cykli komórkowych ....................................... 40

  2.1.3.2. Podziały komórkowe ...................................................... 41

  2.1.4. Śmierć komórki ........................................................................ 43

  2.2. Funkcjonowanie organizmów na poziomie tkanek, narządów,

  układów .............................................................................................

  44

  2.2.1. Receptory na poziomie organizmu ........................................... 45

  2.2.1.1. Narząd wzroku .............................................................. 46

  2.2.2. Funkcjonowanie tkanki nerwowej ............................................ 49

  2.2.2.1. Potencjał spoczynkowy tkanki nerwowej .................... 49

  2.2.2.2. Potencjał czynnościowy tkanki nerwowej .................... 51

  2.2.2.3. Połączenia synaptyczne .................................................. 52

  2.2.2.4. Potencjały postsynaptyczne ........................................... 53

  2.2.3. Funkcjonowanie tkanki mięśniowej ......................................... 54

  2.2.4. Odruchy. Utrzymanie napięcia mięśni poprzecznie

  prążkowanych .........................................................................

  56

  2.2.5. Układ autonomiczny ................................................................. 57

  2.2.6. Regulacja czynności fizjologicznych dzięki odruchom ........... 58

  2.2.6.1. Zarys odruchowej regulacji wentylacji płuc .................. 58

  2.2.6.2. Zarys odruchowej regulacji krążenia ............................. 59

  2.2.6.3. Termoregulacja ................................................................ 60

 • 4

  2.2.7. Ruchy dowolne ......................................................................... 62

  2.2.7.1. Korowa reprezentacja ruchu, układ korowo-rdzeniowy

  i korowo-opuszkowy .....................................................

  62

  2.2.7.2. Układ ruchowy podkorowy ............................................. 63

  2.2.7.3. Móżdżek .......................................................................... 63

  2.2.8. Inne czynności ośrodkowego układu nerwowego .................... 64

  2.2.8.1. Odruchy bezwarunkowe i warunkowe .......................... 64

  2.2.8.2. Pamięć ............................................................................. 66

  2.2.8.3. Ośrodki motywacyjne ...................................................... 67

  2.2.8.4. Układ limbiczny .............................................................. 69

  2.2.8.5. Pola asocjacyjne .............................................................. 69

  2.2.8.6. Ośrodki mowy ................................................................. 70

  2.2.8.7. Sen. Rytmy dobowe ......................................................... 70

  2.2.9. Hormony ................................................................................... 71

  3. Genetyka ........................................................................................... 77

  3.1. Genetyka klasyczna ........................................................................... 77

  3.2. Genetyka molekularna ....................................................................... 83

  3.2.1. Budowa kwasów nukleinowych .............................................. 83

  3.2.2. Kod genetyczny ....................................................................... 87

  3.2.3. Organizacja informacji genetycznej ........................................ 89

  3.2.4. Replikacja DNA ...................................................................... 90

  3.2.5. Transkrypcja ............................................................................ 92

  3.2.6. Translacja ................................................................................ 93

  3.2.7. Regulacja ekspresji genów ...................................................... 96

  3.2.8. Mutacje DNA .......................................................................... 97

  3.2.9. Genetyka populacji .................................................................. 100

  3.2.10. Genetyka człowieka .............................................................. 104

  3.2.10.1. Choroby genetyczne .................................................. 105

  3.2.11. Inżynieria genetyczna ............................................................ 109

  4. Elementy ekologii ............................................................................ 113

  4.1. Podstawowe definicje ekologii .......................................................... 113

  4.2. Zależności troficzne ........................................................................... 114

  4.3. Modele współżycia pomiędzy organizmami ..................................... 115

  Literatura .............................................................................................. 119

  Spis rycin oraz tabel ............................................................................ 120

 • 5

  Wstęp

  Ze względu na bardzo szeroki zakres treści kształcenia, wykłady

  z przedmiotu biologia i genetyka dla kierunku kosmetologia nie mają na

  celu wyczerpującego omówienia wszystkich zagadnień, ale koncentrują

  się na przedstawieniu najbardziej ogólnych zasad funkcjonowania

  organizmów na różnych poziomach oraz zmienności organizmów pod

  wpływem środowiska. Bardziej szczegółowo omówione są tylko wybrane

  zagadnienia – kluczowe lub przedstawione tu jako przykłady.

  Z rozwinięciem zasygnalizowanych tu tylko tematów, studenci ww.

  kierunku spotkają się na ćwiczeniach z biologii i genetyki oraz na

  zajęciach z innych przedmiotów, m.in.: fizjologia i patofizjologia,

  mikrobiologia i immunologia, podstawy alergologii, biofizyka, anatomia,

  histologia, dermatologia.

 • 6

 • 7

  1. Poziomy strukturalne budowy organizmów

  Metabolizm to szereg reakcji chemicznych i przekształceń energii

  w organizmach żywych.

  Katabolizm - rozpad złożonych związków chemicznych z wydzieleniem

  energii.

  Anabolizm - synteza duży