Biet song vui

  • View
    1.284

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Biet song vui

  • 1. 49b quyt sngvui khe hntrong nm mi (Tt c nhng hoa y u l hoa xng rng)

2. Hy ng 7 ting ng h mi ngy. 3. Hy ung nhiu nc. 4. Hy n thm rau tri tiv bt thc phm ch bin. 5. Hy dng ba sng nh ng hong,ba tra nh ngi nh giuv ba ti nh ngi n xin. 6. Mi ngy, hy i b 10-30 pht.Trong lc i, hy gi nt mt ti vui. 7. Hy mm ci v ci ln nhiu hn na. 8. Hy gii tr nhiu hn. 9. Hy dnh thi gian vui a nhiu hn vi nhng ngi trn 70 tui v di 6 tui. 10. Hy c nhiu sch hn. 11. ng ph sc v th i gian qu bungi l i mch. 12. H y bit tn hng trn vn mt ngy. 13. Hy dp b tt c nhng g khng tt, khng phoc khng lm cho bn vui. 14. Hy lm iu bn cho l ng tm hn lun th thi. 15. Hy dnh thi gian suy nim, tp yoga v cu nguyn. l nhng phng th thm sc cho ta hng ngytrong cuc sng tt bt ny. 16. Hy sng vi 3 C :Chn tnh, Ci m v Cm thng vi mi ngi. 17. ng c tng tiu cchoc lm iu bn khng th kim sot c.Thay vo , hy tp trung sc lc vo giy pht hin ti. 18. Hy lm ho vi qu kh n khng lm hng c hin ti ca bn. 19. Hy qun nhng chuyn qu kh.ng nhc li nhng li lm c ca v hay chng bn. Nh th ch lm lung lay hnh phc hin ti m thi. 20. ng so snh i mnh vi i ngi khc. Bn khng th bit c tt c nhng g xy ra trong cuc i ca h u.Cng ng so snh v hay chng bn vi k khc. 21. Thm mun ch lm ung ph thi gian.Bn c tt c nhng g cn thit cho mnh. 22. Hy nh rng bn l duy nht v khng ai ging bn c. 23. V hy tin rng s hin hu ca bn trn i l mt mn qu cho c th gii. 24. ng quan tm n nhng g ngi khc ngh v bn, khng phi l chuyn ca bn. 25. Hy thc rng cuc i nh trng hcv bn ang hc tp. Nhng vn ch nh cc bi ton c a ra trong chng trnh hc, c gii xong ri bin mt.Nhng bi hc rt ra th s gip ch c i. 26. i qu ngn, v vy khng nn ung ph thi giangin ght ai. ng lng gin ght lm bn sng kh chu bc bi v ch nh. 27. ng cho mnh l ngi quan trng. C ngi no khc cho bn l quan trng u. 28. Bn khng cn phi thng mi tranh lun .Hy ng l bn khng ng . 29. Hy tha th mi s cho mi ngi. 30. Hy nh rng d cho hon cnh c tt hay xun u i na, th n cng s thay i. 31. ng lm qu sc. Hy bit gi hn ca mnh. 32. Khi bn au m, cng vic u chm sc g c cho bn, nhng bn b th s lm c vic . Hy lun gi lin lc vi nhau bn nh. 33. H y thc rng tnh bn l mt s u t khn ngoan. 34. Hy nng thm hi nhng ngi thn trong gia nh. 35. Mi ngy, bn hy lm cho ngi khc mt ci g tt p. 36. H y m nhng iu lm bn hnh phc. ng m nhng iu phin mun. 37. Kh ng g lm lng ph sc lc ca mnh hn lngi mt ch v lo lng v hng t chuyn. 38. Hy bit rng nu bn chng t cu hi,th trong chnh bn cng c hng t cu tr li. 39. H y bit rng bn s vt qua c mi th,d cho c kh khn n u. 40. ng t to gii hn cho chnh bn thn mnh. 41. Nh ng quyt nh cng khng km phn quan trngnh nhng c hi m bn c. 42. H y sng thanh thn, ng tic nui iu g. 43. ng bin bt c iu g tr nn trm trng. 44. H y nhn ra rng chng c iu g l tr c. 45. C ng hy nh rng nhiu th s ra i mi miv khng bao gi tr li. 46. H y thc hin nhng iu bnh dbng cch phi thng nht. 47. H y nh rng vi mt tnh yu nhbn c th i c mt qung ng di. 48. Hy lun c c m v hy vng trong cuc sng. 49. H y vn n nh cao, c mv kht vng ca chnh mnh. 50. V hy nh rng iu tt nht lun n sau.