Click here to load reader

Bezpieczeństwo w sieci

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpieczeństwo w sieci. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bezpieczeństwo w sieci

 • Bezpieczestwo w sieci

 • Komputery pracujce w systemach komputerowych wielkich sieci firmowych s na co dzie naraone na rnego rodzaju zagroenia. W obecnych czasach, gdy te systemy maj tak wielkie znaczenie w zapewnieniu cigoci pracy przemysu, usug, a nawet dla istnienia caych skupisk ludzkich, sowo zagroenie ma kluczowe znaczenie, a bezpieczestwo tyche systemw powinno by traktowane priorytetowo!

 • BEZPIECZESTWO DEFINICJABezpieczestwo systemw komputerowych to og dziaa majcych na celu zabezpiecza dane przechowywane w komputerze, tak by nie mogy zosta wykorzystane przez niepowoane osoby czy te naraone na trwa utrat.

 • BADWAREBadware to oglna nazwa oprogramowania mogcego wyrzdzi szkody ich uytkownikom. Oprogramowanie takie skada si z kilku podgrup, a najliczniej reprezentowan i najpopularniejsz stanowi wirusy komputerowe.

 • Klasyfikacja BADWAREBADWAREWIRUSYMAKRATROJANYROBAKIKRLIKIFASZYWKI

 • WIRUSY KOMPUTEROWE

  Wirus komputerowy jest programem posiadajcym zdolno do replikacji bez wiedzy uytkownika (samoreplikacja). Dziki samoczynnemu powielaniu si takiego programu moe on szybko rozprzestrzeni si w zainfekowanym systemie jak i poza nim (np. przez sie komputerow czy za porednictwem nonikw danych).

 • KLASYFIKACJA WIRUSW KOMPUTEROWYCH

  WIRUSYNIEREZYDENTNEPLOKOWEREZYDENTNEDYSKOWEHYBRYDOWEPLIKOWE

 • OBJAWY ZAINFEKOWANIA WIRUSOWEGO

  wolniejsze dziaanie programu zmiana wielkoci pliku brak pliku zablokowanie urzdzenia (np. klawiatury) cika praca napdu bez powodu niezaplanowane efekty graficzne i/lub dwikowe zawieszanie si programw

 • PROGRAMY ANTYWIRUSOWE (ANTYWIRUSY)

  Dobry program antywirusowy powinien charakteryzowa si zarwno du skutecznoci wykrywania niebezpieczestw jak i moliwie najwiksz prostot obsugi. Antywirus skada si z szeregu funkcjonalnych moduw odpowiedzialnych za wykonywanie okrelonych funkcji.

 • Komputery i Internet staj siNIEZBDNE.

 • DLACZEGO KOMPUTERY?Komputery pojawiaj si we wszystkich dziedzinach ycia, uatwiajc, a czasem wrcz umoliwiajc prac poprzez gromadzenie informacji, ich szybkie przetwarzanie i wyszukiwanie.Komputery staj si narzdziem twrczoci artystycznej.Komputery s rdem i narzdziem nauki.

 • DLACZEGO INTERNET?Internet umoliwia atwy i szybki dostp do informacji z kadej dziedziny ycia, umoliwia nauk i zwiedzanie wiata bez koniecznoci opuszczania domu, udostpnia interaktywne bazy danych i encyklopedie internetowe.Najwiesze doniesienia agencji informacyjnych z caego wiata, wyniki rozgrywek sportowych, notowania list przebojw itp. s dostpne dla wszystkich.

 • DLACZEGO INTERNET?Ludzie z odlegych miejsc na kuli ziemskiej mog porozumiewa si w jednej chwili, uczestniczy w listach dyskusyjnych, korzystajc z dowiadcze ekspertw.Osoby niepenosprawne maj moliwo zdobycia wyksztacenia i pracy (telepraca).Internet wykorzystuje si do leczenia fobii spoecznych oraz terapii osb niemiaych i nieprzystosowanych spoecznie.

 • Jak rozpozna siecioholizm?(Internetoholizm)

 • Co to znaczy by uzalenionym od Internetu?Zaleno jest to stan psychiczny i fizyczny, wynikajcy z interakcji pomidzy organizmem a rodkiem, objawiajcy si kompulsywnym (przymusowym) przyjmowaniem rodka (tu: korzystaniem z Internetu) stale lub okresowo, by przey jego dziaanie lub unikn zego samopoczucia wynikajcego z abstynencji(...).A. Piotrowski, Diagnostyczny i Statystyczny Podrcznik Zaburze Psychicznych

 • Dr Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu wyrnia 10 kryteriw diagnostycznych:1. Czujesz si zupenie pochonity Internetem, mylisz o nim przez cay czas, take kiedy z niego nie korzystasz.2. Aby osign satysfakcj, czujesz potrzeb uywania Internetu przez coraz duszy czas.3. Odczuwasz niemono kontrolowania czasu korzystania z Internetu.4. Kiedy usiujesz ograniczy korzystanie z Internetu lub cakiem z niego zrezygnowa, odczuwasz niepokj i podenerwowanie.5. Uywasz Internetu, aby uciec od problemw lub kiedy dokucza ci poczucie bezradnoci, winy, lku albo przygnbienia.

 • Dr Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu wyrnia 10 kryteriw diagnostycznych (cd.):6. Okamujesz czonkw rodziny, aby ukry swoje wzrastajce zaangaowanie w Internet.7. Wystawiasz na szwank lub ryzykujesz utrat znaczcego zwizku, pracy, moliwoci nauki lub karier z powodu Internetu.8. Powracasz do niego, nawet jeli rachunki za korzystanie z Internetu przekraczaj twoje moliwoci.9. Kiedy nie masz dostpu do sieci, wystpuj u ciebie objawy zespou abstynencyjnego (lk, narastajce przygnbienie, mimowolne pisanie na klawiaturze, obsesyjne mylenie i marzenie o Internecie).10. Korzystasz z sieci duej ni pocztkowo zamierzae.

 • Za uzaleni uznaje si osob, ktra speniaco najmniej 4 z wymienionych kryteriw.

 • Innymi zagroeniami pyncymi z Internetu i gier komputerowych s:pornografia,wulgaryzm,brutalno,agresja.

 • KRYPTOLOGIA

  To nauka o tajemnicy lub o tajnoci. Studiuje szeroko pojte bezpieczestwo ronego rodzaju systemw, ktre przesyaj, przetwarzaj lub produkuj informacje.

 • PODSTAWOWE POJCIA Z ZAKRESU KRYPTOLOGIIKryptografia - dziedzina nauki zajmujca si utajnionym zapisem danych. Dane (tekst jawny) s przeksztacane do postaci szyfru (kryptogramu, tekstu zaszyfrowanego). Kryptoanaliza - dziedzina nauki zajmujca si odczytem utajnionego zapisu danych (deszyfrowaniem, metodami przeamywania szyfrw). Kryptologia - dziedzina nauki obejmujca kryptografi i kryptoanaliz (kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza). Szyfrowanie - proces przeksztacania danych (tekstu jawnego) w szyfr (kryptogram, tekst zaszyfrowany) za pomoc algorytmu szyfrujcego.

 • BIOMETRIA

  Biometria jest nauk zajmujc si badaniem organizmw ywych pod ktem wystpowania w nich indywidualnych cech(np. waga czy kolor oczu).Obecnie znajduje ona praktyczne zastosowanie gwnie podczas kontroli dostpu do chronionych obiektw.

 • Phisherzy, hakerzy...

  Zacz naley od oszustw wykorzystujcych tragedi ofiar fal tsunami w Azji, ktrzy na rne sposoby prbowali wyudza od internautw pienidze. Pod koniec stycznia eksperci od bezpieczestwa z organizacji Honeynet Project dowiedli, e systemy informatyczne oparte o Linuksa s coraz trudniejsze do sforsowania przez wamywaczy.

  Grupa Shmoo poinformowaa w lutym o znacznej podatnoci alternatywnych przegldarek na phishing. Polak mdry po szkodzie? Okazuje si, e nie w tym przypadku - pracownicy NASK przewidzieli moliwo niewaciwego wykorzystania domen IDN i wprowadzili odpowiednie zabezpieczenia jeszcze przed nagonieniem tej sprawy.

  Tymczasem specjalici od bezpieczestwa wymylili sposb na pokonanie script kiddies, czyli amatorw wama korzystajcych z gotowych aplikacji hakerskich i wirusw. Wedug Anti-Phishing Working Group wzrosa jednak liczba atakw zwizanych z wyudzaniem poufnych danych - w DI opublikowalimy krtki poradnik, jak si broni przed phishingiem. Ostrzegalimy te naszych czytelnikw przed tzw. "modocianym hostingiem".

  Z bada przeprowadzonych na zlecenie firmy McAfee wyniko, e zmienia si oblicze przestpczoci komputerowej - samotnych maniakw komputerowych zastpuj obecnie zorganizowane gangi. W maju prawie milion zotych wpado w rce zorganizowanej grupy phisherw, dziaajcych na terenie Polski

 • Phisherzy, hakerzy...cd..

  Phisherzy lokuj zwykle faszywe strony na sabo zabezpieczonych serwerach. Ten fakt zacza wykorzystywa grupa hakerska, ktrej czonkowie podmienili kilka stron oszustw, umieszczajc stosowne ostrzeenia. W czerwcu rozpocz si konkurs na Pierwszego Hackera Rzeczypospolitej, w ktrym nagrod gwn by indeks Wyszej Szkoy Informatyki Stosowanej i Zarzdzania WIT. Najlepszy polski wamywacz zosta "namierzony" kilka miesicy pniej.

  W sierpniu Microsoft oficjalnie potwierdzi, e zostay zamane zabezpieczenia Windows Genuine Advantage - systemu weryfikacji legalnoci, ktry mia chroni dostpu do aktualizacji i dodatkw przed piratami. Ciekawym posuniciem giganta z Redmond byo zaprezentowanie wersji beta przegldarki IE7 na konferencji Hack in the Box w Kuala Lumpur.

  Jesieni holenderska policja zatrzymaa trzech ludzi odpowiedzialnych za budow oglnowiatowej sieci komputerw zombie, ktra liczya ponad 100 tys. maszyn. W listopadzie firma Symantec wydaa raport na temat bezpieczestwa w internecie, odnotowujc znaczny wzrost liczby atakw skierowanych przeciwko uytkownikom komputerw osobistych - wamania po to, by si sprawdzi, powoli odchodz do lamusa, generowanie zagroe coraz czciej wynika z chci osignicia zysku.

 • Wiersz gimnazjalistyO Komputerze mj!Bez Ciebie jestem jak nie swjJak dziecko bez matkiGra, gra, programowa.Patrze w migotliwy obraz.Czu Ciebie przy sobie.Jeste czci mego ja.

  Chwila bez Ciebieto chwila stracona, nie ta...Ju, ju siadam.Ju naciskam enter.wiat przestaje istnie.A kiedy byem wolny...Za siebie nie odpowiadam.

 • Kluczem do szczcia jest inteligentne wykorzystywanie komputerw i Internetu- z umiarem!

 • Humor Komputerowy10 przykaza Microsoftu:Nie bdziesz mia producentw cudzych przede mn. Nie bdziesz imienia Billa uywa celem zniesawienia.Pamitaj, by dzie premiery Windowsa wici. Czcij soft Microsoftu i twrcw jego. Nie usuwaj softu Microsoftu nadaremno. Nie podaj produktw cudzych firm. Ani pirackiego softu Microsoftu naszego. Nie dawaj faszywego wiadectwa Windosowi twemu (e do kitu jest). Nie podaj kasy Guru Twego, Billa Wspaniaego. Ani caej firmy, ktra jego jest.

 • ...Jeden ze znanych komputerologw (M.Hunt) powiedzia: "Im wicej wiem o komputerach, tym bardziej zdumiewa mnie ten, ktry nosimy w swojej czaszce. Gdzie jest komputer wacy zaledwie jakie trzy funty, w ktrym mona zachowa 1011, a niektrzy sdz, e a 2.8 x 10^20 bitw informacji i zapamita cae ycie?"

 • DZIKUJEMY !!!