Click here to load reader

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. Justyna Juńska-Nacel. Internet to:. ogólnoświatowa  sieć komputerowa, która służy do przesyłania poczty elektronicznej, wymiany informacji w grupach zainteresowań, kontaktowania się z ludźmi na całym świecie dzięki portalom społecznościowym , robienia zakupów itp. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

BEZPIECZESTWO W SIECI

BEZPIECZESTWO W SIECIJustyna Juska-Nacel

oglnowiatowasie komputerowa, ktra suy do przesyania poczty elektronicznej, wymiany informacji w grupach zainteresowa, kontaktowania si z ludmi na caym wiecie dziki portalom spoecznociowym, robienia zakupw itp.

rdo:http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3915155/internet.htmlInternet to:

NaukaPracaZabawa

Zalety Internetu

WirusySpamNiebezpieczestwo nawizania kontaktw z nieodpowiednimi osobamiUdostpnienie danych osobowych osobom nieuprawnionymamanie prawa (np. nielegalne ciganie filmw, piosenek)Niebezpieczestwa czyhajce w Internecie

Utrata kontaktu ze wiatem rzeczywistymPogarszanie si wzrokuProblemy z krgosupemProblemy w nauceInternet to poeracz czasuInternet moe uzaleni

Niebezpieczestwa czyhajce w Internecie

(ang. cyberbullying) przemoc z uyciem nowych technologii, m.in. wyzywanie, straszenie, ponianie kogo w Internecie lub przy uyciu telefonu, robienie komu zdj lub filmw bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyanie lub podszywanie si pod kogo w sieci

rdo: http://www.saferinternet.pl/pl/cyberprzemocCyberprzemoc

Art.278.1.Kto zabiera w celu przywaszczenia cudz rzecz ruchom, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.2.Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osignicia korzyci majtkowej.

Art.291.1.Kto rzecz uzyskan za pomoc czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo t rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.

Art.292.1.Kto rzecz, o ktrej na podstawie towarzyszcych okolicznoci powinien i moe przypuszcza, e zostaa uzyskana za pomoc czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo t rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.

Art.293.1.Przepisy art.291 i 292 stosuje si odpowiednio do programu komputerowego.Kodeks Karny

Art. 1151.Kto przywaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w bd co do autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3.2.Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie znieksztaca taki utwr, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Art. 1161.Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 118 (1)1.Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpiecze przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bd te suce do nielegalnego odbioru nadawanych programw, przeznaczonych dla zamknitego grona odbiorcw, uzyskujcych do nich dostp po zapaceniu wynagrodzenia usugodawcy, albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3.

2.Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje przedmioty, o ktrych mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.

Ustawa o prawie autorskim i prawawach pokrewnych

Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi.Przed wysaniem zacznika do listu, sprawd go programem antywirusowym.Przestrzegaj warunkw licencji i praw autorskich, cytujc - podaj autorw.Nie uywaj sw i zwrotw powszechnie uznanych za wulgarne.Nie pisz bez potrzeby duymi literami, gdy oznaczaj one raczej krzyk i nie naduywaj tego.Jeli si zwracasz do danej konkretnej osoby raczej pisz zaimki du liter:"Ty", "Ci", "Tobie"... a nie"ty"itp.Swoje opinie wyraaj zawsze w sposb kulturalny.Pamitaj zawsze, e nie jeste sam jeden na wiecie i e nie jeste najwaniejszy.

rdo: G. Kubas, www.netykieta.dlawas.netNetykieta dobre obyczaje Internetu (wycig)SAVOIR VIVRE

Ku przestrodzePamitaj, e tak na prawd w Internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze mona doj do tego kto, skd, kiedy, gdzie i co.Nie ma jako takich odgrnych czysto prawnych zasad obowizujcych w Internecie, ani "cyberpolicji" na kadym kroku, lecz pamitaj, e tu spoeczno broni si sama i te nieraz mog Ci spotka niemie konsekwencje ze strony innych uytkownikw lub administratorw.Zawsze zapisuj sobie swoje hasa eby ich nie zapomnia, pilnuj ich i nie udostpniaj nikomu.

rdo: G. Kubas, www.netykieta.dlawas.net

Netykieta cd.SAVOIR VIVRE

1. Uczniowie nie kopiuj tekstw z Internetu udajc, e sami je napisali. 2. Jeli uczniowie wykorzystuj informacje z Internetu zawsze zaznaczaj, jakie jest rdo materiau i kto jest jego autorem.3. Korzystanie z telefonw komrkowych podczas lekcji jest moliwe tylko w celach edukacyjnych po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem.4. Nauczyciele chtnie korzystaj z rad uczniw, jak stosowa nowe technologie.5. Nauczyciele w naszej szkole proponuj uczniom internetowe narzdzia - programy, strony, filmy itp. - uatwiajce uczenie si. 6. W naszej szkole dymy do tego, by ze sprztu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotw.7. Uczniowie w czasie zaj w pracowni przestrzegaj zasad bezpiecznej, higienicznej i ergonomicznej pracy. 8. Uczniowie nie umieszczaj w sieci zdj innych osb.9. Korzystajc z sieci przestrzegamy zasad netykiety.10. Pamitaj, e komputer i Internet to poyteczne narzdzia, jeli s dobrze wykorzystane.

* Technologie informacyjno-komunikacyjne

Szkolny Kodeks TIK*

Czy naley podawa wszystkie swoje dane w Internecie?Co powiniene zrobi gdy dostaniesz e-mail od nieznajomego?Co to jest netykieta?Czy mona ciga z Internetu piosenki, filmy, gry?Co powiniene zrobi gdy kto zaczepia Ci w Internecie?TEST

Gdy kto prosi Ci o wysanie Twojego zdjcia, co powiniene zrobi?Co powiniene zrobi, gdy Ty lub kto z Twojego otoczenia zostanie dotknity cyberprzemoc?Co oznaczaj wyrazy zapisane DUYMI literami w tekcie maila?Jaka jest bezpieczna ilo czasu, ktr mona spdza przed ekranem komputera?Czy powiniene wierzy, e wszystko, co zobaczysz lub przeczytasz w Internecie?

TEST

KORZYSTAJ Z INTERNETU, ALE NIE ZAPOMINAJ O BEZPIECZESTWIE!

http://dzieckowsieci.fdn.pl/http://www.helpline.org.pl/http://www.saferinternet.pl/

Przydatne strony internetowe

Search related