24
BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével. Készítette: Erős Ferenc Szakmai felelős: Erős Ferenc 2011. január

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

Készítette: Erős Ferenc

Szakmai felelős: Erős Ferenc

2011. január

Page 2: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

2

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

6. hét

Freud munkássága és a pszichoanalízis

Erős Ferenc

A hisztériás jelenségek pszichológiai és organikus szemlélete, szuggesztió és

hipnózis. Charcot, Freud és a pszichoanalízis kezdetei

Mélylélektani iskolák. Freud, Adler, Jung, Stekel – a mélylélektani iskolák

szétválása

Freud két „topográfiája”: tudatos-tudattalan, illetve én-ösztönén, felettes-én

A freudi elmélet fejlődésének szakaszai, ösztönelmélet, én-elmélet, tárgykapcsolati

elmélet. Ferenczi Sándor újításai

A modern pszichoanalízis fő irányai: ego-pszichológia, interperszonális

pszichoanalízis, szemiotikai és strukturalista megközelítések (Lacan, Kristeva)

Szakirodalom

Kötelező:

Hans Martin Lohmann: A huszadik század Ödipusza. Sigmund Freud élete és

munkássága Háttér Kiadó, Bp. 2008. 1–160.

Csabai Márta: Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg

Kiadó, Bp. 2007. 15–84.

Ajánlott:

Peter Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Gondolat, Bp. 1986. I. rész

Film:

Forgács Péter: Beszélgetések a pszichoanalízisről I–V.

Page 3: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

3

A pszichoanalízis tudományos, kulturális és

társadalmi gyökerei

A pszichiátria fejlődése, az elmebetegséggel kapcsolatos diskurzus változásai

A tudattalan „felfedezése”, irodalom, filozófia, romantika

A szuggesztió és a hipnózis

A hisztéria mint „alapító betegség”

A gyermekkor „felfedezése”

A szexualitás új, orvosi szemlélete

Magnetizmus és hipnózis

Charcot

hipnózis

Mesmer és tanítványai

Charcot

hipnózis

Mesmer és tanítványai

Page 4: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

4

Mesmer-cső

Page 5: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

5

Hisztéria-ábrázolások Hisztéria-ábrázolások (Etudes cliniques sur l'hyistéro-épilepsie

ou grand hystérie, Paris, 1881)

Page 6: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

6

André Brouillet festménye. Charcot demonstrálja a hisztériát

a párizsi Salpetriere klinikán 1887.

Page 7: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

7

Korabeli eszközök a hisztéria kezeléséhez

Doppelgänger (hasonmás)

„A Doppelgänger a romantikus én-hasadás jelképe; „minden schizoid alkatú

emberben egy Doppelgänger lakik és a romantika a schizoid embertípusnak felel

meg… A romantikusok tekintetüket az álmok, a megmagyarázhatatlan ösztönök, a

sejtések és a bizonytalan vágyak felé fordították, erről szól a Doppelgänger

mítosza is, az emberről, akiben a tudattalan világ elszabadul a tudat ellenőrzése

alól és mint rettenetes szörnyeteg önálló életet kezd…”

(Szerb Antal)

Irodalmi példák: E. T. A. Hoffmann, Adalbert Chamisso,

Dosztojevszkij, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, Frankenstein, Drakula

Page 8: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

8

A tudattalan felfedezése

Georg Christoph Lichtenberg: az álmok mint a tudatlan lelki élet megismerésének

útja

Goethe és Schiller

Tudattalan lelki élet, nem tudatos induktív következtetések (Helmholtz)

Eduard von Hartmann: A tudattalan filozófiájáról

Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet

Franz Brentano:A pszichológia empirikus nézőpontból

Friedrich Nietzsche: Hajnalpír: „egész úgynevezett tudatunk többé-kevésbé

képzelgő kommentárja egy öntudatlan, talán megtudhatatlan, de érzett

szövegnek”

Page 9: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

9

„Álmaiban már sok ember szeretkezett

saját anyjával. Aki ilyet nem nagyon

vesz szívre: csak az tűri könnyen életét.”

(Szophoklész: Oidipusz király)

Ingres: Oidipusz megoldja

a szfinx rejtélyét

Page 10: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

10

Freud családi körben

Salvador Dali rajza Freudról

Page 11: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

11

Page 12: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

12

A pszichoanalízis „felfedezése”

Tanulmányok a hisztériáról: Anna O.

Josef Breuer

Anna O.

(Berta Pappenheim)

Az Álomfejtés

I. kiadása

Fliess és Freud

Ezek a kórtörténetek „úgy olvashatók, akár egy novella, és hogy úgyszólván nélkülözik a tudományos jelleget”. Előnyük viszont – teszi hozzá Freud– „a kórtörténet és a betegség tünetei közötti kapcsolat felszínre kerülése, melyet más pszichózisok biográfiáiban hiába keresünk”. Breuer – Freud: Tanulmányok a hisztériáról (1895)

Josef Breuer

Anna O.

(Berta Pappenheim)

Az Álomfejtés

I. kiadása

Fliess és Freud

Ezek a kórtörténetek „úgy olvashatók, akár egy novella, és hogy úgyszólván nélkülözik a tudományos jelleget”. Előnyük viszont – teszi hozzá Freud– „a kórtörténet és a betegség tünetei közötti kapcsolat felszínre kerülése, melyet más pszichózisok biográfiáiban hiába keresünk”. Breuer – Freud: Tanulmányok a hisztériáról (1895)

Page 13: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

13

Bécsi századvég: fő témák

A „vidám apokalipszis”

A kert és a műhely

Identitás, self, az individuum

fragmentálsága

Férfi-nő viszony (Weininger)

Test

Halál

Zsenialitás

Miszticizmus

Nyelvkritika (Karl Kraus)

Egon Schiele: Meztelen nő összekulcsolt karokkal (1910)

Page 14: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

14

Gustav Klimt: Judit

Otto Weininger

Pszichoanalízis

Kutatási módszer, amelynek segítségével beszéd-megnyilvánulások, cselekvések és

imaginárius képződmények (álmok, fantáziák, kényszerképzetek stb.) tudattalan

jelentéséit rekonstruálhatjuk

Kezelési módszer, amely kommunikáción, interszubjektív kapcsolaton alapul

Metapszichológiai rendszer, amely a normális és a patologikus folyamatokról alkotott

elképzeléseket tartalmazza

A kultúra egy elmélete, amely a filogenezis és az ontogenezis közötti párhuzamból

indul ki.

Page 15: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

15

Freud főbb művei

Esettanulmányok

Tanulmányok a hisztériáról, Farkasember, Patkányember, Dóra, Schreber bíró

Metapszichológiai művek

Álomfejtés, A mindennapi élet pszichopatológiája, A vicc és viszonya a

tudattalanhoz, Három értekezés a szexualitás elméletéről, Gyász és melankólia,

Túl az örömelven, Az Ősvalami és az Én

Művészeti, vallás- és kultúraelméleti művek

Totem és tabu, Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke, Dosztojevszkij és az

apagyilkosság, Tömegpszichológia és én-analízis, Egy illúzió jövője, Rossz

közérzet a kultúrában, Mózes és az egyistenhit

A pszichoanalízis kettős legitimációja

1. empirikus, természettudományos

2. „szellemtudományos”, hermeneutikai

Mindkét legitimációs típus alapvetően befolyásolja, miként rekonstruáljuk a

pszichoanalízis fejlődését, mindkettőhöz találunk alátámasztásokat freudi

szövegekben

Tudományelméleti problémák

Freud, a „titkos biológus”? (Sulloway)

A freudi pszichoanalízis gyökerei a romantikus természetfilozófiában (Goethe és a

német romantika), Lamarck és Haeckel hatása (Totem és tabu), életfilozófia

(Nietzsche, Schopenhauer), telepátia

A romantikus (természet)filozófia folytatódása (Ferenczi, Jung) versus a

tudományos, tapasztalati (de nem feltétlenül természettudományos) megalapozás

igénye (interszubjektivitás)

Page 16: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

16

Clark University, 1909

A „titkos bizottság”(Freud, Ferenczi, Jones,

Abraham, Sachs, Rank, Eitingon)

Page 17: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

17

„Disszidensek”: Alfred Adler

(1879–1937)

Individuálpszichológa

Kisebbrendűségi érzés

Wilhelm Stekel (1868–1940)

Page 18: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

18

C. G. Jung (1875–1961)

Archetípusok

Kollektív mítoszok

Ferenczi Sándor (1873–1933)

„Aktív technika”

Szenvedély és gyengédség

Page 19: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

19

A pszichoanalízis három fázisa

1. A tudattalan pszichológiája (korai Freud, 1920 előtt)

látens és manifeszt tartalmak, ezek különféle megjelenési formái: álmok,

neurotikus tünetek, viccek, felejtés, elszólások stb. A tudatos és a tudattalan

polaritása. Alapfogalmak: Ödipusz-komplexus, libidó, orális, anális, fallikus

fázis

2. Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl

az örömelven; Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok)

A felettes-én, az én és az ösztön-én fogalmának bevezetése. Polaritás az én

és a nem-én között. Az én funkciója alapvetően szintetizáló jellegű közvetít a

külső valóság és egy belső, tudattalan pszichikus struktúra között. Itt a

„tudattalan” nem főnév, hanem melléknév. Az első fázisban a terápia a

tudattalant próbálja tudatossá tenni, a második fázidsba az én kiterjesztésére

irányul. Freud: „ahol ösztön-én volt, oda az énnek kell kerülnie”.

3. A self (identitás) pszichológiája (Freud 1930 után, Rossz közérzet a kultúrában)

Intrapszichikus modell helyett interpszichikus modell, amely magába foglalja

mind az ént, mind pedig annak környezetét. „Eredetileg az én tartalmaz

mindent, később választja le a külvilágot magáról”.

Ferenczi: a valóságérzés fejlődésfokai, „nyelvzavar”

Erikson: az identitás pszichoszociális modellje

Lacan: tükörfázis, a „Másik” fogalma

Melanie Klein, Winnicott: tárgykapcsolat, „átmeneti tér”

Identitás: saját egészlegességünk átélése. Ricoeur: „idem” és „ipse” azonosság, „narratív igazság”

Freud „hímsovinizmusa’

– Freud a női szexualitás fejlődéséről: az anatómia mint „sors”. Passzivitás

biológiai és társadalmi szempontból

– „péniszirigység” mint a csökkentértékűség metafórája, az Ödipusz-komplexus

értelmezhetetlensége a nők szexuális fejlődésére

– a „fallikus anya” jelentősége

Korai női pszichoanalitikusok (Sabina Spielrein, Karen Horney, Anna Freud)

Freud feminista kritikája

Page 20: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

20

A Freud utáni pszichoanalízis fő irányai

Ego-pszichológia (Anna Freud)

Tárgykapcsolat-elméletek (Ferenczi Sándor, Bálint Mihály, Melanie Klein, Donald

Winnicott)

Kulturális pszichoanalízis (Erich Fromm, Erikson, Kardiner)

Jacques Lacan (strukturalizmus)

Page 21: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

21

Anna Freud (1895–1982)

Az Én és az elhárító mechanizmusok

„azonosulás az agresszorral”

Bálint Mihály (1896–1970)

Az „őstörés”

Az orvos, a beteg és a betegség

Page 22: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

22

Melanie Klein (1882–1960)

Ferenczi mint „mester”: anya-csecsemő

kapcsolat jelentősége

Bálint Mihály: „őstörés”

Projektív identifikáció

az „elég jó anya” fogalma

Kötödés-elméletek

Donald Winnicott (1896–1971)

Az „átmeneti tér” jelentősége

Page 23: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

23

Erich Fromm (1900–1980)

Escape from freedom (Menekülés a

szabadság elől), 1941

Kétféle szabadságfogalom:

Freedom to, freedom from

(szabadság valamire, szabadság

valamitől )

„A szeretet művészete”

Jacques Lacan (1901–1981) „A tudattalan úgy van strukturálva, mint

egy nyelv”

Az én elidegenedettsége

„tükörfázis”

Szimbolikus, imaginárius, reális

Vágy és nyelv

„A másik vágya”

Page 24: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA - tankonyvtar.hu · Az én pszichológiája (Freud 1920 után, Tömegpszichológia,. Én és ösztön-én, Túl az örömelven; Anna Freud: Az én és

24

Julia Kristeva

Nyelv, vágy, melankólia