of 4/4
2011.03.17. 1 Freud egója Freud egója – Miről szól a Miről szól a pszichoanalízis? pszichoanalízis? Sigmund Freud élete és kora Sigmund Freud élete és kora Családja, fiatalkora Családja, fiatalkora Származása Származása Orvosi tanulmányok Orvosi tanulmányok Korszellem Korszellem Vikotriánus Vikotriánus szabályok szabályok drogok drogok Okkultizmus Okkultizmus Orvostudomány állapota Orvostudomány állapota Mi az a hisztéria? Mi az a hisztéria? Anna O Anna O. esete Joseph . esete Joseph Brauerrel Brauerrel Hisztériás tüneteket Hisztériás tüneteket produkáló fiatal nő, aki produkáló fiatal nő, aki haldokló apját ápolta haldokló apját ápolta Dr. Dr. Brauerrel Brauerrel való való beszélgetések során beszélgetések során elfojtott gyermekkori elfojtott gyermekkori emlékek kerültek felszínre, emlékek kerültek felszínre, és a tünetek elmúltak és a tünetek elmúltak „beszédkúra” leírása „beszédkúra” leírása Katartikus élmény hatása Katartikus élmény hatása Korai elcsábíttatás elmélete Korai elcsábíttatás elmélete A tünetek hátterében Freud pályája A tünetek hátterében Freud pályája kezdetén minden esetben szexuális kezdetén minden esetben szexuális zaklatás elfojtott emlékét sejtette zaklatás elfojtott emlékét sejtette Később társadalmi okai is voltak, hogy Később társadalmi okai is voltak, hogy ezt az elméletét visszavonta ezt az elméletét visszavonta Később csak az infantilis Később csak az infantilis FANTÁZIÁK FANTÁZIÁK elfojtott emlékeire vezette vissza a elfojtott emlékeire vezette vissza a zavarokat zavarokat Fondos Fondos felfedezése volt, hogy a felfedezése volt, hogy a fantáziaképek ugyanolyan erős fantáziaképek ugyanolyan erős szorongást válthatnak ki, mint a valós szorongást válthatnak ki, mint a valós élmények élmények Szabad asszociáció módszere Szabad asszociáció módszere A hipnózissal való gyógyítást A hipnózissal való gyógyítást hamar elveti Freud hamar elveti Freud Mert elveszi a tünetet a betegtől Mert elveszi a tünetet a betegtől Az egyes emlékek, álmok Az egyes emlékek, álmok alapján mik jutnak a beteg alapján mik jutnak a beteg eszébe, mire asszociál róluk? eszébe, mire asszociál róluk? Ekkor alakult ki a Ekkor alakult ki a PSZICHOANALÍZIS PSZICHOANALÍZIS fogalma fogalma is is Az elme topografikus modelje Az elme topografikus modelje Tudatos Tudatos Valóságelv Valóságelv jellemző rá jellemző rá Alkalmazkodás a valósághoz Alkalmazkodás a valósághoz Logikus gondolkodás szerepe Logikus gondolkodás szerepe Fantáziavilág helye (időtlen, illogikus tér) Fantáziavilág helye (időtlen, illogikus tér) Tudatelőttes Tudatelőttes Ami még nincs a tudatban, de tudatossá tehető Ami még nincs a tudatban, de tudatossá tehető pl pl felidézhető emlék felidézhető emlék Tudattalan Tudattalan Örömelv Örömelv határozza meg (örömöt maximalizálni, határozza meg (örömöt maximalizálni, fájdalmat minimalizálni akarja) fájdalmat minimalizálni akarja)

Freud egója –Miről szól a Sigmund Freud élete és kora … · az én-ideál Ego Születés ... Anna Freud és az elhárító mechanizmusok Regresszió Látszólagos visszafejlődés

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Freud egója –Miről szól a Sigmund Freud élete és kora … · az én-ideál Ego Születés...

 • 2011.03.17.

  1

  Freud egója Freud egója –– Miről szól a Miről szól a pszichoanalízis?pszichoanalízis?

  Sigmund Freud élete és koraSigmund Freud élete és kora

  Családja, fiatalkoraCsaládja, fiatalkora SzármazásaSzármazása Orvosi tanulmányokOrvosi tanulmányok

  KorszellemKorszellem VikotriánusVikotriánus szabályokszabályok drogokdrogok OkkultizmusOkkultizmus Orvostudomány állapotaOrvostudomány állapota

  Mi az a hisztéria?Mi az a hisztéria? Anna OAnna O. esete Joseph . esete Joseph

  BrauerrelBrauerrel Hisztériás tüneteket Hisztériás tüneteket

  produkáló fiatal nő, aki produkáló fiatal nő, aki haldokló apját ápoltahaldokló apját ápolta

  Dr. Dr. BrauerrelBrauerrel való való beszélgetések során beszélgetések során elfojtott gyermekkori elfojtott gyermekkori emlékek kerültek felszínre, emlékek kerültek felszínre, és a tünetek elmúltakés a tünetek elmúltak

  „beszédkúra” leírása„beszédkúra” leírása Katartikus élmény hatásaKatartikus élmény hatása

  Korai elcsábíttatás elméleteKorai elcsábíttatás elmélete A tünetek hátterében Freud pályája A tünetek hátterében Freud pályája

  kezdetén minden esetben szexuális kezdetén minden esetben szexuális zaklatás elfojtott emlékét sejtettezaklatás elfojtott emlékét sejtette

  Később társadalmi okai is voltak, hogy Később társadalmi okai is voltak, hogy ezt az elméletét visszavontaezt az elméletét visszavonta

  Később csak az infantilis Később csak az infantilis FANTÁZIÁK FANTÁZIÁK elfojtott emlékeire vezette vissza a elfojtott emlékeire vezette vissza a zavarokatzavarokat

  FondosFondos felfedezése volt, hogy a felfedezése volt, hogy a fantáziaképek ugyanolyan erős fantáziaképek ugyanolyan erős szorongást válthatnak ki, mint a valós szorongást válthatnak ki, mint a valós élményekélmények

  Szabad asszociáció módszereSzabad asszociáció módszere

  A hipnózissal való gyógyítást A hipnózissal való gyógyítást hamar elveti Freudhamar elveti Freud Mert elveszi a tünetet a betegtőlMert elveszi a tünetet a betegtől

  Az egyes emlékek, álmok Az egyes emlékek, álmok alapján mik jutnak a beteg alapján mik jutnak a beteg eszébe, mire asszociál róluk?eszébe, mire asszociál róluk?

  Ekkor alakult ki a Ekkor alakult ki a PSZICHOANALÍZIS PSZICHOANALÍZIS fogalma fogalma isis

  Az elme topografikus modeljeAz elme topografikus modelje TudatosTudatos

  ValóságelvValóságelv jellemző rájellemző rá Alkalmazkodás a valósághozAlkalmazkodás a valósághoz Logikus gondolkodás szerepeLogikus gondolkodás szerepe Fantáziavilág helye (időtlen, illogikus tér)Fantáziavilág helye (időtlen, illogikus tér)

  TudatelőttesTudatelőttes Ami még nincs a tudatban, de tudatossá tehetőAmi még nincs a tudatban, de tudatossá tehető plpl felidézhető emlékfelidézhető emlék

  TudattalanTudattalan ÖrömelvÖrömelv határozza meg (örömöt maximalizálni, határozza meg (örömöt maximalizálni,

  fájdalmat minimalizálni akarja)fájdalmat minimalizálni akarja)

 • 2011.03.17.

  2

  A mindennapi élet pszichoatológiájaA mindennapi élet pszichoatológiája

  Freud szerint nincs Freud szerint nincs minőségiminőségikülönbség a normális és a patológiás különbség a normális és a patológiás működésbenműködésben

  Az egészséges embereknél Az egészséges embereknél elvétésekben, elszólásokban elvétésekben, elszólásokban figyelhetőek meg a tudattalan figyelhetőek meg a tudattalan konfliktusaikonfliktusai

  Pszichoszexuális fejlődés I.Pszichoszexuális fejlődés I. Freud elméletében a szexualitás Freud elméletében a szexualitás ≠ ≠

  a közösüléssela közösüléssel A szexualitás A szexualitás NEMNEM

  serdülőkorban alakul kiserdülőkorban alakul ki Bevezette a gyermeki szexualitás Bevezette a gyermeki szexualitás

  fogalmát (óriási botrányt fogalmát (óriási botrányt kiváltva)kiváltva)

  A korai gyermekkorban A korai gyermekkorban alakulnak ki az egyes perverziók alakulnak ki az egyes perverziók isis

  Pszichoszexuális fejlődés II.Pszichoszexuális fejlődés II.

  Ösztöneinknek célja (tárgya) vanÖsztöneinknek célja (tárgya) van a számunkra fontos személyek a számunkra fontos személyek pszichés pszichés

  reprezentációitreprezentációit libidó szállja meg, ha a libidó szállja meg, ha a kapcsolat igazán fontoskapcsolat igazán fontos

  GyászmunkaGyászmunka: a libidóval megszállt : a libidóval megszállt szeretetkapcsolat elvesztése (halál, szeretetkapcsolat elvesztése (halál, szakítás)szakítás) A libidó visszavonása hosszú, fájdalmas A libidó visszavonása hosszú, fájdalmas

  folyamatfolyamat Az agresszió, harag fontos szerepeAz agresszió, harag fontos szerepe

  Pszichoszexuális fejlődési szakaszok:Pszichoszexuális fejlődési szakaszok:

  Orális szakasz:Orális szakasz: 00--18 hónap18 hónap Függőség igényeFüggőség igénye Fő konfliktus a fizikai leválásFő konfliktus a fizikai leválás Anya, mint első szeretetkapcsolatAnya, mint első szeretetkapcsolat

  Később őt próbáljuk pótolniKésőbb őt próbáljuk pótolni Bekebelezés fantáziája VS. a bekebelezéstől Bekebelezés fantáziája VS. a bekebelezéstől

  való félelemvaló félelem

  Anális szakasz:Anális szakasz: Megjelenik az agresszivitásMegjelenik az agresszivitás Önszabályzás, autonómia kialakulásaÖnszabályzás, autonómia kialakulása Konfliktus az örömelv és a valóságelv Konfliktus az örömelv és a valóságelv

  közöttközött ToalettToalett--tréningtréning Kényszeresen magába fojtó vs. Kényszeresen magába fojtó vs.

  AnálszadisztikusAnálszadisztikus karakter kialakulásakarakter kialakulása Anális karaktervonások:Anális karaktervonások:

  Makacsság, fösvénység, rendszeretetMakacsság, fösvénység, rendszeretet

  Fallikus/Fallikus/ödipálisödipális szakasz:szakasz: 33--6 év6 év Különbségek fiúk és lányok köztKülönbségek fiúk és lányok közt Infantilis szexuális elméletekInfantilis szexuális elméletek Apai büntetés, mint a kasztrációs Apai büntetés, mint a kasztrációs

  szorongás eredeteszorongás eredete Rivalizálás és féltékenység az ellenkező Rivalizálás és féltékenység az ellenkező

  nemű szülővel = nemű szülővel = ÖdipuszÖdipusz--komplexuskomplexus Megoldása: hasonlítani próbál rá, szereti, Megoldása: hasonlítani próbál rá, szereti,

  azonosul veleazonosul vele Kialakul a Kialakul a superegosuperego

 • 2011.03.17.

  3

  Látencia szakaszaLátencia szakasza 6 éves kortól a pubertásig6 éves kortól a pubertásig lappangó érzelmeklappangó érzelmek „jó kisdiák”„jó kisdiák” A szellemi, társadalmi fejlődés kerül előtérbe, A szellemi, társadalmi fejlődés kerül előtérbe,

  ez köti le az energiákatez köti le az energiákat

  Genitális szakaszGenitális szakasz Felnőtt szexualitás kezdeteFelnőtt szexualitás kezdete Kialakul a felnőtt személyiségKialakul a felnőtt személyiség

  (ezután már nem lehet változtatni rajta)(ezután már nem lehet változtatni rajta)

  Strukturális személyiségmodellStrukturális személyiségmodell SuperegoSuperego

  Az ego módosult részeAz ego módosult része Társas kapcsolataink hozzák létre Társas kapcsolataink hozzák létre

  ((internalizáltinternalizált anya)anya) 2 tudattalan struktúrája a 2 tudattalan struktúrája a bűntudatbűntudat és és

  az az énén--ideálideál EgoEgo

  Születés után alakul kiSzületés után alakul ki Részben tudatos, részben nemRészben tudatos, részben nem Közvetítés a belső vágyak és a valóság Közvetítés a belső vágyak és a valóság

  köztközt IdId

  Ejtett tartalmak, veleszületett ösztönös Ejtett tartalmak, veleszületett ösztönös késztetésekkésztetések

  A A libidolibido forrásaforrása

  Pszichoanalitikus terápiaPszichoanalitikus terápia

  Kiképző analízis szerepeKiképző analízis szerepe Mindent ki kell mondani (a betegnek)Mindent ki kell mondani (a betegnek) Absztinencia = semmi egyéb kapcsolat a Absztinencia = semmi egyéb kapcsolat a

  terapeuávalterapeuával Díványhelyzet:Díványhelyzet:

  IndulatáttételIndulatáttétel A terápiás kapcsolatban felelevenednek a gyermekkori traumák, A terápiás kapcsolatban felelevenednek a gyermekkori traumák,

  érzések (regresszió)érzések (regresszió) Ilyenkor a páciens gyakran érezhet vonzalmat, vágyat, szerelmet Ilyenkor a páciens gyakran érezhet vonzalmat, vágyat, szerelmet

  a terapeuta iránta terapeuta iránt Ez az érzésEz az érzés nem valódi szerelemnem valódi szerelem, csak a gyermeki érzések , csak a gyermeki érzések

  felelevenedésefelelevenedése Ez a jelenég teszi lehetővé szerinte a neurózis gyógyításátEz a jelenég teszi lehetővé szerinte a neurózis gyógyítását ViszontáttételViszontáttétel: amikor a terapeuta is érez valamit: amikor a terapeuta is érez valamit

  Anna Freud és az elhárító Anna Freud és az elhárító mechanizmusokmechanizmusok

  RegresszióRegresszió Látszólagos visszafejlődésLátszólagos visszafejlődés

  ReakcióképzésReakcióképzés A valódi érzést leplező reakciót vált kiA valódi érzést leplező reakciót vált ki

  Izoláció (eltávolodás)Izoláció (eltávolodás) Eltávolodik a traumatikus helyzettől, pl E/3Eltávolodik a traumatikus helyzettől, pl E/3--ban meséliban meséli

  Meg nem történtté tevésMeg nem történtté tevés ProjekcióProjekció

  Saját érzéseit másokra vetíti kiSaját érzéseit másokra vetíti ki Ellentétbe fordulásEllentétbe fordulás

  Az elfogadhatatlan érzésnek pont az ellenkezője jelenik megAz elfogadhatatlan érzésnek pont az ellenkezője jelenik meg SzublimációSzublimáció

  Elfojtandó vágyait hasznosan, pl műalkotások formájában éli kiElfojtandó vágyait hasznosan, pl műalkotások formájában éli ki

 • 2011.03.17.

  4

  A következő rész tartalmából:A következő rész tartalmából:Álomfejtésről kezdőknekÁlomfejtésről kezdőknek Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

  Készítette: Róka LászlóKészítette: Róka LászlóSZTESZTE--BTK Pszichológia IntézetBTK Pszichológia Intézet

  [email protected]@gmail.com