Berichtenverkeer jeugdzorg in Zeeland IJZ...  GGK Excel iJW Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Berichtenverkeer jeugdzorg in Zeeland IJZ...  GGK Excel iJW Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Bijeenkomst over het berichtenverkeer

  Jeugdhulp in Zeeland

  Goes, 12 februari 2015

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Programma

  Welkom

  Het berichtenverkeer nu tijdelijk

  Het berichtenverkeer straks digitaal

  SVB en CAK

  Vragen

  Elkaar beter leren kennen

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • De organisatie Inkoop

  De organisatie is live per 1 januari 2015

  3 contractmanagers:

  Esther van Ham

  Ingrid de Kok

  Cora Schout

  Financile administratie

  0113-249 379

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Berichtenverkeer jeugdzorg in Zeeland

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Termen berichtenverkeer

  ZIN

  PGB

  Ouderbijdrage

  Vecozo

  Zorgmail

  GGK

  Excel

  iJW

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Zorgaanbieder

  Inkoop-organisatie

  Gemeente- toegang zorg

  Partijen

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

  Heeft zorgvraag. Geeft toegang tot zorg en voert regie. Levert zorg. Contracteert zorgaanbieders en handelt financin af.

  Clint

 • Zorgaanbieder Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Systeem: Vecozo GGK GGK/ Vecozo (Terneuzen) Met standaardberichten (iJW) Alternatief: Zorgmail/ Zorgmail / Zorgmail/ Beveiligde mailbox Vecozo Beveiligde mailbox Vecozo Beveiligde mailbox Vecozo (Terneuzen) Met excelformats Communicatie met clint via gemeente (toegang).

  Communicatie bij ZIN

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Zorgaanbieder Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Systeem: Vecozo GGK GGK/ Vecozo (Terneuzen) Met standaardberichten (iJW) Alternatief: Zorgmail/ Zorgmail / Zorgmail/ Beveiligde mailbox Vecozo Beveiligde mailbox Vecozo Beveiligde mailbox Vecozo (Terneuzen) Met excelformats Communicatie met clint via gemeente (toegang).

  Communicatie bij ZIN

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

  Gebruik alternatief zolang aansluiting GGK nog niet overal gereed is en zolang standaardberichten nog

  niet allemaal werken.

 • Communicatie bij ZIN voorbeeld excelformat

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Zorgaanbieder Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Vraag om zorgopdracht Zorgopdracht (JW301) Aanvang zorg (JW305) Einde zorg (JW307) Declaratie/facturatie (JW303/JW321)

  Specialist

  Communicatie bij ZIN

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • JW303 voor AWBZ en Provinciaal JW321 voor GGZ GGZ: declaratie DBC na afronding traject AWBZ en Provinciaal: per maand afrekening geleverde zorg

  Communicatie bij ZIN Declaratie/facturatie (JW303/JW321)

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • SVB Inkoop-

  organisatie

  Gemeente- toegang zorg

  Systeem: mijn pgb van de SVB en excel via Zorgmail/ beveiligde mailbox Vecozo Toekenning pgb: communicatie door gemeente (toegang) met clint.

  Clint

  Communicatie bij PGB

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • SVB Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Communicatie bij PGB

  Informatie pgb via mijn pgb Informatie pgbs via excel Betaling pgbs Declaratie facturen/ Uitbetaling facturen aan zorgverlener Clint

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • SVB Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Communicatie bij terugvordering PGB

  Informatie pgbs via excel Opdracht terugvordering starten Terugvorderingstraject uitvoeren/ innen pgb Afstemming traject Terugstorten pgb

  Clint

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • CAK Inkoop-

  organisatie Gemeente-

  toegang zorg

  Communicatie bij Ouderbijdrage

  Bepalen wie betaalt en informeren Opgave ouderbijdrage via applicatie ouderbijdrage jeugd Bepaling ouderbijdrage + innen Storten ouderbijdrage

  Ouder clint

  Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

 • Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

  Zorgaanbieders leveren gegevens aan bij gemeenten van ALLE overgangclinten, voor 15 februari. Gemeenten geven alle zorgopdrachten van deze clinten een uniek opdrachtnummer (gemeentecode + nummer). Gemeenten koppelen opdrachtnummers terug aan zorgaanbieders.

  Initile vulling

 • Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

  Vragen?

  E-mail: info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl