of 31 /31
BAZE PODATAKA Vježba 1

BAZE PODATAKA - racunarstvo550.xyz. semestar/Baze podatak… · Model baze podataka Sredstvo za prikazivanje objekata sustava, njihovih atributa i njihovih međusobnih veza. Hijerarhijski

 • Author
  ledat

 • View
  268

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of BAZE PODATAKA - racunarstvo550.xyz. semestar/Baze podatak… · Model baze podataka Sredstvo za...

 • BAZE PODATAKAVjeba 1

 • mag. ing. Denis tajduhar

  [email protected]

  @B414

  Vjebe:

  @B525

  10 vjebi: 5 - teorija

  5 PostgreSQL

  1 izostanak dodatna teorijska pitanja na

  obrani seminarskog rada

  2 izostanka dodatni projekt

  3,4,... izostanka javiti se prof. Papiu

  Seminarski rad:

  Grupe po 2 studenta

  Popis tema za seminarske radove na

  portalu

  Do 22.10. dogovoriti grupe i teme

  Do 15.01. predati gotov seminarski

  rad (dokumentaciju i bazu poslati

  na mail [email protected])

  21.01. prezentacije seminarskih

  radova

 • SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE

  BAZAMA PODATAKA

 • Baza podataka

  Skup meusobno povezanih podataka, pohranjenih

  u vanjskoj memoriji raunala.

  Podaci su istovremeno dostupni raznim korisnicima

  i aplikacijskim programima.

  Podaci nisu razbacani po nezavisnim datotekama

  nego su organizirani u jedinstvenu strukturu baze

  podataka.

 • Koraci u projektiranju baze

  podataka

  Analiza podataka

  Modeliranje podataka

  Pretvaranje modela podataka u relacije

  Baza podataka

 • Model baze podataka

  Sredstvo za prikazivanje objekata sustava, njihovih

  atributa i njihovih meusobnih veza.

  Hijerarhijski model

  Mreni model

  RELACIJSKI MODEL

  Objektni model

  ...

 • Entity-Relationship diagram

 • Ono o emu elimo spremati podatke.

  Skup objekata koji imaju neka zajednika svojstva.

  Entitet moe biti objekt ili bie (npr. kua,

  student,...) odnosno dogaaj ili pojava (npr.

  nogometna utakmica, praznik, ...).

  Entitet

  ENTITET

 • Atribut

  Entitet je opisan nizom atributa.

  Ukoliko neki atribut i sam zahtjeva svoje atribute,

  tada ga se treba smatrati novim entitetom.

  Izborom atributa izraava se ono to nas u

  realnom svijetu zanima.

  ATRIBUT

 • Primarni klju

  Za svaki entitet moramo izabrati primarni klju.

  Primarni klju je minimalni set atributa koji

  jednoznano odreuje jedan entitet.

  Npr. za tip entiteta AUTOMOBIL, kandidat za

  primarni klju je atribut REGISTRACIJSKI_BROJ.

  ATRIBUT

 • Veza

  Veza predstavlja odnos izmeu dva ili vie entiteta.

  Veza moe sadravati opisne atribute koji opisuju

  odnos izmeu entiteta.

  VEZA

 • Funkcionalnost veza

  Naini na koji veza moe povezati primjerke

  entiteta odreeni su svojstvima funkcionalnosti,

  obaveznosti lanstva, odnosno kardinalnosti.

  Funkcionalnost je svojstvo koje kae moe li se

  veza interpretirati kao preslikavanje (funkcija) iz

  skupa primjeraka entiteta jednog tipa u skup

  primjeraka entiteta drugog tipa.

  Funkcionalnost veze moe biti:

  1:1

  1:N

  N:M

 • Funkcionalnost veza

  Jedan-naprama-jedan ( 1 : 1 )

  Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta moe biti u vezi s

  najvie jednim primjerkom

  drugog tipa entiteta.

  Takoer, jedan primjerak drugog

  tipa entiteta moe biti u vezi s

  najvie jednim primjerkom

  prvog tipa entiteta.

  STUDENT

  INDEKS

  DODJELJENO

  1

  1

 • Funkcionalnost veza

  Jedan-naprama-mnogo ( 1 : N )

  Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta moe biti u vezi s 0,1 ili

  vie primjeraka drugog tipa

  entiteta.

  No, jedan primjerak drugog tipa

  entiteta moe biti u vezi s

  najvie jednim primjerkom

  prvog tipa entiteta.

  NASTAVNIK

  KOLEGIJ

  PREDAJE

  1

  N

 • Funkcionalnost veza

  Mnogo-naprama-mnogo ( M : N )

  Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta moe biti u vezi s 0,1 ili

  vie primjeraka drugog tipa

  entiteta.

  Takoer, jedan primjerak drugog

  tipa entiteta moe biti u vezi s

  0,1 ili vie primjeraka prvog tipa

  entiteta.

  STUDENT

  KOLEGIJ

  UPISAO

  M

  N

 • Potrebno je napraviti bazu podataka za fakultet u

  kojoj e se voditi evidencija o studentima koji su

  upisali pojedini kolegij, o nastavnicima koji predaju

  na pojedinom kolegiju, te o zavodu na kojem se

  nalazi pojedini kolegij.

 • Zadatak 1Cilj nam je napraviti bazu podataka za voenje evidencija o osobnoj

  kolekciji filmskih naslova koje posjedujemo. Za svaki filmski naslov eljeli

  bismo moi pohraniti osnovne informacije o filmu, poput naziva filma,

  kratkog sadraja, trajanja, anra kojem pripada i sl. Kao i informacije o

  osobi koja je film reirala te glumcima koji se u njemu pojavljuju, odnosno

  ulogama koje su ostvarili.

  Neka od pitanja na koja bismo pomou spomenute baze trebali moi

  odgovoriti su:

  Tko je sve glumio u odreenom filmu?

  Tko je reirao odreeni filmski naslov?

  Kojem anru pripada odreeni filmski naslov?

  Koja je duljina trajanja odreenog filma?

  Kako glasi izvorni naslov odreenog filma?

  U kojim je sve filmovima glumio odreeni glumac?

  Koje sve filmove odreenog anra posjedujemo?

 • Zadatak 1

 • Sloeni oblici u ER-modelima

  Slabi entiteti

  Involuirane veze

  Pod-tipovi

  Ternarne veze

  Agregacija

 • Slabi entitet

  SLABI ENTITET

  Entiteti koji ovise o nekim drugim entitetima.

 • Slabi entitet

  Jednoznanost slabog entiteta postie se

  kombiniranjem nekog od njegovih atributa sa

  kljuem nekog drugog atributa

  Skup entiteta iz kojeg uzimamo primarni klju

  naziva se identificirajui vlasnik slabog entiteta

  (eng. identifying owner)

  Identificirajui vlasnik slabog identiteta vezuje se sa

  slabim entitetom vezom tipa 1:N

  Svi elementi slabog entiteta imaju obavezno

  lanstvo u identificirajuem skupu veza

 • Involuirane veze

  Povezuje jedan tip entiteta sa tim istim tipom

  Binarni odnos

 • Pod-tipovi

  Tip entiteta E1 je

  podtip tipa entiteta

  E2 ako je svaki

  primjerak od E1

  takoer i primjerak od

  E2

  E1 nasljeuje sve

  atribute od E2, no E1

  moe imati i dodatne

  atribute

 • Ternarne veze

  Uspostavljaju se izmeu tri tipa entiteta

  Ternarni odnos

 • Agregacija

  Veza izmeu skupa entiteta i skupa veza

  Agregaciju koristiti kada imamo potrebu

  uspostaviti vezu sa nekom drugom postojeom

  vezom

  Agregacijom veze tretiramo kao entitete vieg

  reda (apstraktni entitet)

 • Agregacija

 • Zadatak 2

  (Nastavak prvog zadatka) No, to ako u svojoj kunoj kolekciji, osim

  filmskih naslova, posjedujemo i razliite televizijske serije te bismo

  takoer eljeli moi doi do odgovora na pitanja poput:

  Koliko sezona odreene televizijske sezone posjedujemo?

  Koliko epizoda odreene sezone odreene televizijske serije

  posjedujemo?

  Tko sve glumi u pojedinoj sezoni odreene televizijske serije?

  Tko sve glumi u odreenoj epizodi odreene sezone odreene

  televizijske serije?

  Tko je sve reirao epizode u pojedinoj sezoni odreene televizijske

  serije?

  Koliko traje odreena epizoda odreene sezone odreene televizijske

  serije?