BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  1/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  1

  CHNGIV. C NNG V TRNG LC TH

  4.1.CNG V CNG SUT

  4.1.1. Cng

  Gis c F

  khng i, im t ca

  n chuyn di MM ' S

  Cng A do F

  sinh ra:

  A = F.S.cos hayA F.SDthy F.Cos l hnh chiu SF ca F trn MM

  sA F .S (4.1)Cng l i lng v hng, gi trththuc gc Nu im t ca lc F

  chuyn di trn ng cong C D.

  Cng ca lc F

  trong chuyn di v cng nhdS

  l: dA F.dS

  Cng A ca F

  trong chuyn di CD l:

  CDCD

  SdFdAA

  (4.2)

  (4.2) l biu thc tnh cng tng qut.

  4.1.2. Cng sut.

  Cng sut c trng cho sc mnh ca cc my (P).

  Gistrong t, mt lc sinh cng A.

  Ta c:tb

  AP

  t

  (4.3)(4.3) l cng sut trung bnh ca lc trong t.

  tnh cng sut ti tng thi im, ta cho t 0, khi A

  t

  dn ti mtgii hn l cng sut tc thi P

  t

  AP lim

  t 0 hay dAP dt (4.4)

  Cng sut c gi trbng o hm ca cng theo thi gian.

  M

  Hnh 4-1 S

  F M

  F

  M

  M

  F

  dS

  C D

  Hnh 4-2

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  2/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  2

  Ta cng c th vit cng sut di dng mt biu thc khc:

  Do:dS

  dA F.dS P F. F.vdt

  (4.5)

  Vy, cng sut bng tch phn v hng ca lc tc dng vi vectvn tc

  ca chuyn di.

  4.2. NNG LNG V NH LUT BO TON NNG LNG

  nh ngha:Nng lng l i lng c trng cho mc vn ng ca

  vt cht.

  Ta bit cng l i lng c trng cho qu trnh trao i nng lng gia

  vt ny v vt khc. Ni cch khc: khi mt hthc hin cng th nng lng ca n

  sbin i.Gistrong qu trnh no hbin i ttrng thi 1 sang trng thi2; qu trnh ny hnhn tngoi cng A, ta c bin thin nng lng:

  W2- W1= A (4.6)

  bin thin nng lng ca mt h trong qu trnh no , c gi tr

  bng cng m hnhn c tbn ngoi trong qu trnh .

  - Nu hnhn cng t ngoi A > 0 th nng lng htng.

  - Nu hsinh cng cho bn ngoi A < 0 th nng lng hgim.

  -Nu hc lp, ta c A = 0; W2 = W1= const

  Vy, nng lng khng tmt i m cng khng tsinh ra, nng lng ch

  chuyn thny sang hkhc - nh lut bo ton nng lng:

  Ch :

  + Khng thc mt hsinh cng mi mi m khng nhn thm nng lng t

  mt ngun bn ngoi.

  + ng cvnh cu l mt hsinh cng mi mi m khng nhn nng lng t

  ngun bn ngoi.

  4.3. NG NNG VA CHM

  4.3.1. ng nng

  Xt cht im khi lng m chu tc dng F

  v chuyn di tvtr 1 2.

  Ta c cng ca lc F

  l: A F.dS2

  1

  mdv

  F ma m.dt

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  3/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  3

  dv dS v

  A m. dS m. dv m.v.dv m.ddt dt

  2 2 2 2 2

  1 1 1 1 2

  mv mvmv

  A d A

  2 2 22

  2 1

  1

  2 2 2 (4.7)

  T(4.7) biu thc ng nng: dmv

  W 22

  Khi (4.7) thnh: W2- W1= A (4.8)

  nh l ng nng:bin thin ng nng ca mt cht im trong mt

  qung ng no , c gi trbng cng ca ngoi lc tc dng ln cht im

  sinh ra trong qung ng .

  ng nng ca vt rn quay:d

  IW

  22

  ng nng ca vt va quay va tnh tin:d

  I mvW

  2 22 2

  4.3.2. Va chm xuyn tm

  Xt hai qucu c khi lng l m1v m2. Trc khi va chm c: v1

  , v2

  cng

  phng; sau va chm chng c vectvn tc 'v1

  , 'v2

  cng phng nhban u.Ta githit h(m1+ m2) c lp. Ta hy tnh

  'v1v 'v

  2:

  Theo nh lut bo ton ng lng, ng lng ca h trc v sau va

  chm:

  ' 'm v m v m v m v1 1 2 2 1 1 2 2

  (4.9)

  Ta phi tm thm mt phng trnh na i vi 'v1 v 'v2 , mun vy ta xc

  nh iu kin khi va chm gn vi hai bi ton cth

  a. Va chm n hi.

  Do ng nng ca hbo ton, ta c:

  m v' m v' m v m v 2 2 2 21 1 2 2 1 1 2 22 2 2 2

  (4.10)

  T (4.9) v (4.10) ta suy ra:

  1

  v

  dS

  F

  2

  Hnh 4-3

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  4/74

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  5/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  5

  MN t(M) t(N)A W W (4.15)V d:

  - Trong trng trng u, cht im c cao h: tW ( h) m.g.h C- Trong in trng, thnng ca in tch q0ti vtr cch q mt on r:

  tqq

  W (r) k C.r

  0

  Tnh cht:

  - Hiu thnng gia hai vtrhon ton xc nh.

  - Trng lc v thnng c hthc:

  MN t( M ) t (N )MN

  A FdS W W

  (4.16)

  Nu cht im dch chuyn theo mt vng kn: 0SdF

  (4.17)

  ngha ca thnng:L dng nng lng c trng cho tng tc.

  V d:

  - Dng thnng ca cht im trong trng trng ca qut l nng lng

  c trng cho tng tc gia qut vi cht im.

  - Thnng ca in tch q0trong in trng Culong ca in tch q l th

  nng tng tc gia q v q0.

  4.4.3. nh lut bo ton cnng trong trng trng

  Khi cht im c khi lng m chuyn ng tM N trong trng lc

  th:

  Ta c: MN t(M) t(N)A W W

  Theo nh l vng nng:

  MN (M) (N)A W W t(M) t(N) (N) (M)W W W W Hay: W+ Wt)N= (W+ Wt)M= const.

  Suy ra: WC= W+ Wt= const (4.18)

  Tng ng nng ca cht im trong trng lc thc gi l cnng ca

  cht im

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  6/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  6

  nh lut bo ton cnng:Khi cht im chuyn ng trong trng lc

  thth cnng ca cht im trong trng lc thl i lng bo ton.

  Hqu:v W = W+ Wt= const trong qu trnh chuyn ng ca cht

  im nu Wtng th Wtgim v ngc li.

  Ch :Khi cht im chuyn ng trong trng lc thcn chu tc dng

  ca mt lc khc F

  ( th dms

  F

  )cnng khng bo ton.

  4.5. TRNG HP DN

  4.5.1.nh lut niutn vlc hp dn vtr. ng dng

  Hai cht im khi lng m v m t cch nhau mt khong r sht nhau

  bng nhng lc c phng l ng thng ni hai cht im , c cng t

  lthun vi hai khi lng m v m v tlnghch vi bnh phng khong cchr.

  Biu thc:2

  m.m'F F' G.

  r (4.19)

  Trong : G = 6,67.10-11Nm

  kg

  2

  2gi l hng shp dn

  ng dng:a. Sthay i gia tc trng trng theo cao.

  Xt vt c khi lng m trn mt t:M.m

  P G.R

  0 2 (4.20)

  vi: P0= mg0vM

  g G.R

  0 2gi l gia tc trng trng trn mt t.

  Ti im cch mt t mt cao h, ta c :

  M.mP G. m.g

  R h 2 (4.21)

  Gia tc trng trng cao h:M

  g G.R h

  2 (4.22)

  Do :R

  g g .

  R h

  2

  0

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  7/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  7

  Ta thy:R h

  R h Rh

  R

  2 2

  2

  11

  1

  Ta chxt vt cao h

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  8/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  8

  Khi lng ca Mt tri l:. .R'

  M 'T .G

  2 3

  2

  4 (4.27)Thay sv tnh ton, ta c : M = 2.1030(kg)

  4.5.2. Trng hp dn

  * Khi nim trng hp dn.

  - Xung quanh mt vt c khi lng tn ti mt trng hp dn m bt k vt c

  khi lng t trong khng gian ca trng u chu tc dng ca lc hp dn.

  -V d: Trng hp dn ca tri t chnh l trng trng ca n.

  * Bo ton momen ng lng trong trng hp dn.

  Xt cht im khi lng m chuyn ng trong trng hp dn ca cht

  im M cnh ti O. Chn O lm gc to.

  Ta c:dL

  / o(F)dt

  M

  m F

  lun hng vo tm O

  / o(F) 0M v dL

  dt 0

  L Const * Kt lun: Cht im m chuyn ng trong trng hp dn ca mt cht im

  M th momen ng lng ca m c bo ton.

  * Hqu: Cht im m chuyn ng trn quo phng, mt phng quo

  ca cht im vung gc vi vect L .

  * Tnh cht thca trng hp dn.

  C lc F

  tc dng ln cht im m chuyn ng trong trng hp dn ca

  M tA n B. Cng ca F

  trong chuyn di dS

  : dA F.PQ F.PQ.CosNu ta vQH OP th PQ. cos = PH dA F.PHv PQ

  l chuyn di vi phn nn ta t OP r

  OH OQ r dr

  (m)

  F

  L

  O

  (M)

  v

  Hnh 4-4

  B

  rA

  rB

  r +dr

  r

  F

  P

  H

  Q

  A

  O

  Hnh 4-5

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  9/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  9

  Khi PH OH OP r dr r dr mM

  dA Fdr G dr r

  2

  Cng ca lc F

  di chuyn m tA n B l:

  B B

  A A

  r r

  AB

  B Ar r

  Mm Mm MmA Fdr G dr G G

  r r r 2

  AB

  A B

  Mm MmA G G

  r r

  (4.28)T(17) ta thy trng hp dn ca cht im M l mt trng lc th.

  Thnng ca cht im m ti vtr cch O mt khong cch r l:

  t r

  mMW G C

  r

  * Bo ton cnng trong trng hp dn.

  - Cnng ca cht im m chuyn ng trong trng hp dn c bo ton:

  W = W+ W

  t=

  mv mMG Const

  r

  2

  2

  (4.29)

  - Hqu: khi r tng, thnng tng th ng nng gim v ngc li.

  4.5.3. Chuyn ng trong trng hp dn ca tri t

  Nu tmt im A no trong trng hp dn ca Tri t, ta bn i

  vin n c khi lng m vi vn tc u l v0 th l thuyt v thc nghim

  chng ttutheo trsca v0 c thxy ra cc trng hp sau:

  a)Vin n ri trvTri t.b)Vin n bay vng quanh Tri t theo quo kn hnh elip.

  c)Vin n bay ngy cng xa Tri t.

  *Trsvn tc ban u v0 cn thit bn vin n bay vng quanh Tri t

  theo quo kn hnh elip gi l vn tc vtrcp I.

  * Trsvn tc ban u v0 cn thit bn vin n bay ngy cng xa Tri t

  gi l vn tc vtrcp I.

  * Tnh vn tc vtrcp I.

 • 8/13/2019 BaiGiangVLDC VUI - 4ChuongCuoi

  10/74

  BAI GING VT LY I CNG 1

  10

  Gismt vin n bay cch mt t khng xa coi bn knh quo

  bng bn knh R ca Tri t:

  Vn tc vIca vin n lin hvi gia tc hng tm

  II

  v

  a g v g RR 2

  0 0 0 (4.30)

  viM

  g GR

  0 2

  tnh vI= 7,9 km/s 8km/s

  Vy, nu v < 8 km/s n ri vTri t

  v > 8 km/s n chuyn ng quanh Tri t theo quo elip.

  * Tnh vn tc vtrcp I I .

  Gisn xut pht tA cch tm Tri t mt khong bng bn knh

  R ca Tri t vi vn tc v0v bay ngy cng xa n .Bo ton cnng p dng cho n:

  mv Mm mv MmG G

  R

  2 2

  0

  2 2

  Domv 2 0

  2nn

  mv mM GMG v

  R R 20

  0

  2